Leasing. Kom stärkt ur finanskrisen. Hitta rätt avtal för dig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leasing. Kom stärkt ur finanskrisen. Hitta rätt avtal för dig"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2008 Leasing Frigör kapital och tid Rätt lösning för kontor och bilpark hjälper dig att fokusera på kärnverksamheten läs mer sid Hitta rätt avtal för dig Vi hjälper dig till lönsamma leasingavtal läs mer sid. 7 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDuSTRI NOVEMBER 2008 Kom stärkt ur finanskrisen Med rätt fi nansiering kan du rusta upp under lågkonjunkturen läs mer sid. 4 Leasa eller äga? Två experter ger sin syn läs mer sid. 14 Här får du rätt finansiering. Telefon Vi kan din bransch!

2 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Inledning Leasing lika bra i goda som i sämre tider! I följd av den finansiella krisen sätts fokus på alternativ till traditionell lånefinansiering. Bra alternativ finns i form av finansbolagsprodukterna leasing, avbetalningsfinansiering och factoring. Genom dessa kan företag förbättra sin likviditet till förmån för kärnverksamheten och samtidigt optimera sin kreditkapacitet. Leasing kan användas som ett alternativ inom nästan alla områden och fördelarna med leasing är många. Kostnaderna blir förutsägbara för leasetagaren, leasingavgiften är därtill i sin helhet avdragsgill vid beskattning. Inte heller leasetagarens balansräkning eller andra säkerheter påverkas eftersom leasegivaren i normalfallet erhåller full säkerhet genom äganderätten till objektet. Leasingens många fördelar har bidragit till att den svenska leasingmarknaden idag är på frammarsch. Inom finansbolagsbranschen sker en fortlöpande produktutveckling för att tillmötesgå kundernas behov. Det kan handla om nya serviceinslag eller nya koncept för finansiering. Leasing är mer än enbart en finansieringsform. De nackdelar som är förknippade med ägande undviks lätt genom leasing i och med att finansieringen kan kombineras med service, underhåll och administration av objekten. Ett bra exempel på detta är s.k. fleet-management av fordon. I och med att leasetagaren helt kan fokusera på kärnverksamheten är leasing en mycket smidig form av outsourcing. Sammantaget är leasing en finansieringsform och/eller driftsform som alla verksamheter har anledning att överväga i en eller annan form. Fördelarna med leasing bygger dock på att det finns rimliga spelregler t.ex. i form av enkla regler för redovisning och beskattning. Genom samarbetsorganet AFINA, Associations of Swedish Finance Houses arbetar Finansbolagens Förening och Svenska Bankföreningen därför aktivt, bl.a. inom Leaseurope, för att säkerställa goda spelregler, såväl internationellt som i Sverige. Sammanfattningsvis ser vi leasing, i likhet med avbetalning och factoring, som en effektiv och rationell finansieringsform. För leasegivarna genom att säkerhet erhålls i den utrustning som finansieras. Av samma anledning är det rationellt för kunden, som inte behöver belasta annan säkerhetsmassa genom t.ex. företags- eller fastighetsinteckningar. Det är alltså fördelaktigt för båda parter vilket ofta leder till en förmånlig prisbild. Tom Ekelund, Finansbolagens förening. Fredrik Enhörning, Svenska Bankföreningen. INFO: Tematidningen Leasing är en titel från Mediaplanet med syfte upplyser om och lyfter fram leasing som finansieringsform. Tidningen tar upp hur företag bör tänka kring sin finansiella situation och hur detta tillämpas på ett flertal relevanta områden. Innehåll Finansiering i finanskris sid 4 Leasing i Sverige och i världen sid 6 Avtal sid 7 Expertpanelen sid 8 Bokföring och redovisning sid 10 Case: Så gör vi sid 11 Kontorslösningar sid 12 Fleet management sid 13 Debatt sid 14 leasing EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Mediaplanet är världsledande inom produktion och finansiering av ämnesspecifik information genom tidningar och webb-tv För mer information, kontakta Rickard Wilton på Stockholm Oslo Köpenhamn Helsingfors London Zürich Amsterdam Berlin Milano Tallinn Dublin Bryssel New York Warszawa Malmö Hongkong Genève Riga Bratislava Projektledare: Mattias Davén, Mediaplanet, Produktionsansvarig: Nadine Kissmann, Mediaplanet Layout: Martin Björinge, Mediaplanet Repro: Ordbild Tryck: Bold/DNEX Tryckeriet AB, Akalla, V-TAb Aröd Ab, Gbg, MittMediaPrint, Ö-vik För information, kontakta: Carl Dohrmann, Mediaplanet, Distribueras med Dagens Industri Synpunkter på våra tidningar: Att vända läget. När konjunkturerna svajar är dina affärsjuridiska strategier viktigare än någonsin. Att se över affärer, transaktioner och finansiella avtal är att spela offensivt i ett läge av ekonomisk instabilitet. Vi zoomar in dig och ditt företag. Vad finns bakom de juridiska frågeställningarna? Hur kan vi göra störst nytta? Det handlar om att hitta den mest gynnsamma, affärsmässiga lösningen på kort sikt. Att skapa stabilitet i ett längre perspektiv. Kontakta oss så berättar vi hur. Advokatbyråerna Karlerö & Co och Liljeblad & Co har gått samman. Du träffar oss på Engelbrektsgatan 5 i Stockholm. Tfn

3 detta ÄR EN FÖRETAGSPRESENTATION FRÅN FINANcIAl SySTEmS FS AB Att byta ut ett leasingsystem är en svårbemästrad uppgift som kräver fingertoppskänsla. Sedan 1994 har svenska Financial Systems hjälpt leasingföretag över hela världen att implementera och byta IT-system. Financial Systems gör det svåra lättare Det hela startade egentligen redan på 80-talet, men 1994 skapades det nuvarande företaget, som idag sysselsätter ett 60-tal personer på kontoret i Stockholm. Vi har kunder som följt oss i 23 år, säger Olle Murby, en av grundarna till Financial Systems FS AB. Vi har byggt flera generationer system, levererat och supporterat över hundra system inom leasing-, låne- och avbetalningsbranschen. Internationell support i Stockholm Hundra system må låta lite i andras öron, men om man betänker att Financial Systems uppskattar Sveriges totala marknad inom sin nisch till ungefär ett femtiotal, är det lätt att förstå bolagets starka position. Idag finns kunderna i 15 olika länder, i tre världsdelar. Vi sköter fortfarande all utveckling och support från vårt kontor i Stockholm vilket gör oss effektiva, säger Olle Murby. Våra medarbetare har djup och bred kunskap om våra kunders verksamhet och det behövs för att möta ett ökat behov av kvalificerade tjänster. Vår supportgrupp har så klart mycket kontakt med kunderna både via webb-verktyg och telefon. Att bygga, implementera och supportera ett IT-system för leasingföretag kräver en djup kunskap om branschen, administrativa och bokföringsmässiga regler, om kunden och om kundens kunder. Det rör sig dessutom om kunder på vitt skilda marknader från leasing av relativt små och vanliga objekt som bilar och kontorsutrusning till finansiering av kärnkraftverk, tågset och operationssalar. Vår framgångsfaktor har varit och är fortfarande vår kunskap om våra kunders verksamhet, säger Olle Murby. Vi har alltid med oss verksamhetskonsulter ute hos kunderna för att göra en korrekt bedömning av hur vi ska sätta upp just deras system och om vi behöver komplettera med någon funktionalitet. På det sättet blir det rätt från början. Som att byta motorer i luften Att leasing snabbt kan bli en komplex vetenskap kan många skriva under på. Det är många bokföringsmässiga och skattejuridiska fallgropar som skall undvikas. Detta är saker som vägs in när systemet konfigureras efter respektive kunds egna preferenser, samt efter dess unika marknad, regelverk och typ av kunder. Det ställer naturligtvis även höga krav på leasing-systemets stabilitet och pålitlighet. Ett byte av system kommer på toppen av en kunds verksamhet och därför är det väldigt viktigt att bytet till Financial Systems Olle Murby, Financial Systems FS AB lösningar sker snabbt och smärtfritt. Jag brukar likna det vid att byta flygplansmotorer i luften, säger Olle Murby. Det kräver enorm kunskap, precision och timing för att lyckas. Men vi har gjort det åtminstone hundra gånger, så vi kan det här. Leasing må låta enkelt, men vi vet hur komplicerat det kan vara. Därför har vi byggt både verktyg och processer för att göra det hela lättare. LIKVIDITET Tala med oss om hyra, leasing eller avbetalning. SG Finans har 45 års erfarenhet av att utveckla bra finansieringslösningar. Vi samarbetar bara med seriösa leverantörer av utrustning inom följande affärsområden High Tech, Industri och Transport. Lägg därtill vår breda kompetens, branschkunskap och vår lokala närvaro med kontor i Skellefteå, Sundsvall, Stockholm, Linköping, Göteborg och Malmö. Kontakta oss så ger vi dig ett förslag på en bra finansieringslösning. Kontakta oss på

4 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Finansiering i finanskris Leasing på frammarsch i Sverige Leasingens många fördelar har bidragit till att den svenska leasingmarknaden utvecklas positivt, ofta i snabbare takt än vad som följer av den allmänna ekonomiska utvecklingen. Samarbetsorganet AFINA, Association of Swedish Finance Houses, för genom branschorganisationerna Finansbolagens Förening och Svenska Bankföreningen statistik över utvecklingen i Sverige. Jämförs siffrorna från föreningarnas medlemmar, som tillhandhåller leasing, för första halvåret 2008 med dem för första halvåret 2007 noteras en ökning av nya leasingkontrakt med drygt 3,3 miljarder till cirka 35 miljarder. Leasingstocken (det bokförda värdet för objekten) har samtidigt ökat med knappt 16 miljarder till cirka 140 miljarder. En viss bild av leasingens betydelse som finansieringskälla kan fås vid en jämförelse med de totala fasta bruttoinvesteringarna i Sverige vilka enligt SCB uppgick till 306 miljarder per andra kvartalet Föreningarnas medlemmar finansierade tillsammans cirka 11 procent av de totala bruttoinvesteringarna i Sverige genom leasing. Räknas bruttoinvesteringarna i bostäder och byggnader (176 miljarder) av stiger andelen som finansieras genom leasing till cirka 20 procent. Av bruttoinvesteringarna i transportmedel (37,6 miljarder) var andelen som finansierades genom leasing cirka 60 procent. Källa: AFINA Att dra åt svångremmen i tuffa tider är inte svårt alla har kostnader som kan bantas och klippas. Men att gå på sparlåga gör ingen glad. Se över ägande och tillgångar istället där kan det finnas mycket pengar att både spara och frigöra. TEXT: Christian von essen Finansiering i finanskr i s Den nya tidens företagande ställer höga krav på flexibilitet. Företaget som är lättombytligt, kvicktänkt och strömlinjeformat klarar sig bättre när omvärlden förändras. Det vet både stora superbrands som Nike som outsourcar i princip allt, och små medieförlag som knappt har några anställda. Leasing inte längre dyrt Nu handlar leasing i större utsträckning om att frigöra investeringskapital än om att outsourca, men tankegången är densamma: varför binda upp dig i ett ägande som garanterat minskar i värde? Bilar är förstås typexemplet på leasing i Sverige, men allt fler börjar upptäcka möjligheten att leasa alla möjliga tänkbara objekt. Den djupt rotade föreställningen om att leasing skulle vara dyrt börjar också ruckas på. Jag tror det beror på att det tidigare gjordes många stora offentliga upphandlingar med leasing som per definition var dyra, säger Göran Steenie, kreditchef på SG Finans. Men då fanns det bara ett fåtal leasingaktörer. Nu har branschen blivit bättre på att prissätta och företagen har blivit bättre på att jämföra och göra egna bedömningar av olika erbjudanden. Ökar leasing i lågkonjunktur? När vi går mot tuffare ekonomiska tider är det naturligt att försöka se över sin finansiella situation. Det är inte främmande att anta att andelen leasingtagare kommer att öka när allt fler försöker att inte binda upp för mycket kapital i nya investeringar. Det är för tidigt att dra sådana slutsatser redan nu, menar dock Kjell Mattsson på Nordea Finans. Vad vi däremot har märkt är en avmattning i investeringsbesluten generellt. Försöker ni rikta om lån mot leasing istället? Nej, det gör vi inte. Leasing är en så etablerad praxis, så det behövs inte. Det är ett sätt att frigöra kapital till bolaget och det finns bra rutiner för att bestämma värdet på ett objekt. Göran Steenie, SG Finans Så kallat sale-and-leaseback är ovanligt hos Nordea Finans. Det förekommer i dagsläget i mycket begränsad omfattning, till följd av att det rör sig om en komplicerad avtalssituation. Företeelsen innebär att ett företag exempelvis kan sälja sin maskinpark till ett finansbolag som sedan leasar ut den igen till företaget. Men Göran Steenie på SG Finans tror att det kommer att öka i finanskrisens kölvatten. Ja det tror jag. Det är ett sätt att frigöra kapital till bolaget och det finns bra rutiner för att bestämma värdet på ett objekt. Många tycker att detta är en jobbig process jämfört med en vanlig lease, på grund av att det finns några extra kontrollstationer på vägen. Det tar framför allt längre tid, men vi har gjort detta så många gånger nu så vår process är faktisk ganska strömlinjeformad. De mest typiska exemplen på nya Foto: istockphoto leasingmöjligheter uppenbarar sig i tunga och investeringsintensiva objekt som tryckpressar, medicinsk utrustning och industrimaskiner, men även mindre som servrar, projektorer och kaffemaskiner. Men det är inte bara företagen som drar åt svångremmen. Även bankerna blir mer försiktiga i sina bedömningar av lån och kredit. Göran Steenie tror att fokus hos företagen kommer att ligga på effektiviseringsåtgärder. Man kan anta att investeringar som effektiviserar och rationaliserar kommer före tunga investeringar i produktion ett tag framöver. Man säger ju att en lågkonjunktur är ett bra tillfälle att rusta eftersom man då står stark och redo när det svänger igen. Hur kan man effektivisera utan investeringar menar du? Ett exempel kan vara leasing av IT-lösningar. I en lågkonjunktur behöver man kanske effektivisera i organisationen och uppgradera sig inför bättre tider, samtidigt som man inte vill sitta med ett eget avskrivningsunderlag. Leaseright* För mer information kontakta våra kontor i: Stockholm , Vänersborg , Falsterbo Leaseright / Box 113 / VÄNERSBORG don t just lease it netlease it Spara tid och pengar! Vi hjälper ditt företag att ta hand om era fordon på ett bättre och mer kostnadseffektivt sätt. * Leaseright är ett konsultföretag som har utvecklat en systematik för att bistå organisationer med kartläggning och analys av befintliga leasingavtal samt styra om inköpsprocesserna för leasbar utrustning. Vår erfarenhet visar på betydande besparingsmöjligheter genom att ta kontroll över den okontrollerade leasingen.

5 Skördetröska eller snöskoter? Swedbank Finans är din partner när det gäller leasing, billeasing, avbetalning, vagnparkshantering via AutoPlan, fakturakredit och leverantörssamarbeten. Vi vänder oss både till privatpersoner och företag. Hos oss kan du bl.a. finansiera maskiner och fordon, förverkliga en dröm eller få hjälp med en större investering. Välkommen till Swedbank Finans swedbankfinans.se

6 6 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Leasing i Sverige och i världen Verkar leasing som en djungel av olika former och erbjudanden som är svåra att få grepp om? När du ska välja leasingform finns det två huvudsakliga varianter; operationell eller finansiell. TEXT: JOHAN THORNTON Ronny Svensson, vd för Ynnor. Välj rätt sorts leasing Att kontrollera riskerna själv är ett starkt argument för att välja finansiell leasing. Att minimera risken lyfts fram som den starkaste orsaken till att välja den operationella leasingen. Ronny Svensson är vd för Ynnor, ett företag som jobbar med vagnparkslösningar för företagsbilar både på svensk och på europeisk nivå. Han menar att det handlar om två helt olika filosofier. Med operationell leasing säljer du ditt eget risktagande men måste själv noga utvärdera att du betalar rätt. Det leder också till en mer invecklad upphandlingsprocess. Den finansiella leasingformen är mer som ett vanligt banklån. Köparen ber ett finansbolag att finansiera ett objekt som kunden sedan leasar till en månatlig kostnad. Avgiften bestäms av ränteläge och det uppskattade restvärdet på objektet efter att avtalet gått ut. Fördelen med finansiell leasing är att du själv har full kontroll på kringkostnaderna runt objektet. I och med att leasetagaren tar risken får han också möjlighet att ta del av de vinster som kan uppstå. När avtalet gått ut kan du välja mellan att lösa ut objektet till restvärdespris och att sälja det själv på den öppna marknaden. Skillnaden mellan marknadens pris och restvärdet blir antingen en vinst eller en förlust. Blir det en vinst, det vill säga att restvärdet är högre än du trott, tillfaller det dig, säger Ronny Svensson. Att restvärdet uppskattas felaktigt gentemot marknaden är ovanligt. Finansbolagen vill inte att deras kunder skall behöva få oförutsedda utgifter i samband med leasing. Fredrik Widlund. Risken hos leasegivaren I operationell leasing räknas kostnader för service, administration, et cetera in i leasingavgiften. Leasetagaren köper bort riskerna för värdeminskning och andra kringkostnader eftersom de ingår i leasingavgiften. Situationen liknar mer ett vanligt hyresavtal. Risken med den finansiella lösningen borde vara ett incitament för att fler ska välja operationell leasing. Det anser Fredrik Widlund, vd för GE Capital Solutions som arbetar med båda formerna av leasing inom exempelvis ITlösningar och entreprenad. Vi anser att operationell leasing borde tilltala fler eftersom man minimerar sina risker, säger Fredrik Widlund. Leasingbolaget tar hela risken. Och ju sämre tider desto fler anledningar till att inte ta risker, inte minst om företaget behöver göra stora investeringar i till exempel IT-utrustning. Företag leasar i princip alltid sina kopiatorer medan datorer och servrar ofta köps in med det egna kapitalet, trots den större värdeminskningen. Flexibiliteten i en operationell leasinglösning är också något som Fredrik Widlund vill lyfta fram. Bland annat eftersom man inte behöver oroa sig för restvärdet eller ta med värdeminskningar i sina ekonomiska kalkyler. FOTO: RICKARD KIHLSTRÖM Foto: YNNOR AB Flexibiliteten gör också att längden på kontrakten kan anpassas efter specifika behov, något som är aktuellt till exempel inom entreprenadbranschen. Under leasetiden kan du också uppdatera eller byta utrustning om det behövs. Samtidigt får du en pålitlig överblick på dina månatliga kostnader när du väljer operationell leasing. Blir de operationella leasingavgifterna större än de finansiella? Nej, det beror helt på restvärde, ränta, et cetera. I vissa fall är de lägre, i vissa högre, så det går inte att säga något generellt. På den svenska marknaden är det, trots de fördelar du nämner, mycket vanligare med finansiell leasing. Varför? Svenska banker, som har de största marknadsandelarna i den här branschen, har inte fått leasa operationellt, vilket jag tror har påverkat situationen. Men operationell leasing har vuxit snabbt de senaste åren, mycket på grund av att det är en så pass populär form i Europa, avslutar Fredrik Widlund. 4 sätt att finansiera Operationell leasing Grundläggande för operationell leasing är att leasegivaren ansvarar för produkten vid leasingperiodens slut. Dessutom står leasegivaren även för de kringkostnader, som ägandet kan medföra såsom service och underhåll, ränteförändringar och oförutsedda utgifter kring det leasade objektet. Finansiell leasing Vid finansiell leasing har leasetagaren själv det ekonomiska ansvaret för produkten vid periodens slut och står även för de ekonomiska riskerna för ägandet av föremålet. Många företag i dag erbjuder dock tilläggstjänster även för finansiell leasing, varför det kan likna en operationell lösning. Avbetalning Avbetalning kan liknas vid leasing med skillnaden att du äger objektet under tiden och att det inte finns något lösenvärde efter finansieringsperioden. Detta är en bra modell för den som vet att han vill äga objektet efter avtalsperioden och kanske inte kan ta del av de skattemässiga fördelar som leasing medför. Hyra Till skillnad från leasing har hyra inget restvärde som påverkar avgifterna. Hyra används när man vill kunna nyttja ett objekt utan att äga det. Sverige vs. Europa I en rapport nyligen publicerad av ett stort finansbolag konstaterar man att operationell leasing är en finansieringsmöjlighet som är mycket populär i Europa. 35 procent av andelen kontrakt är operationell leasing. I Sverige är samma siffra 5 procent. TEXT: JOHAN THORNTON Samma studie menar också på att svenska företag betalar stora summor i onödan då de i stället finansierar sin utrustning via avbetalningar. Olle Murby som är leasingexpert på Financial Systems FS AB, leverantörer av administrativa lösningar för finansbolag instämmer men menar också att den svenska marknaden för leasing är mogen och välutvecklad. Det är stor skillnad mellan nu och för tjugo år sedan. Leasing var mycket populärt även då, men regelverken var snällare och finansbolagen mer innovativa och branschen hade ett sämre rykte. Den sortens beteenden är bortsopade nu tycker Olle Murby. Bättre reglering har lett till en mer seriös marknad och svenska finansbolag är duktiga på att ange rätt värden på leasingprodukter och risken delas normalt mellan parterna. Leasing växer fort på kontinenten. Penetrationen på marknaden växte från elva procent år 2000 till att 2006 ligga på nitton procent. Hela marknaden har sedan 1994 tredubblats och präglats av tillväxt nästan varje år. Stark tillväxt Sverige och övriga Norden har leasingmarknader som liknar varandra, med undantag för Finland där det finns färre finansbolag. Också den nordiska marknaden har präglats av stark tillväxt och skulle ha kunnat växa ännu snabbare om det inte för närvarande rådde viss kreditförsiktighet. Även om den nordiska marknaden inte kunnat undgå att påverkas av den globala finanssituationen är efterfrågan på nya leasingprodukter fortfarande hög, särskilt i Norge. Den nordiska marknaden präglas av att komplexa finansiella produkter förstås av både leasetagare och leasegivare, vilket betyder att transparensen i kontrakten är hög. Och rörlig ränta är i normala fall en självklarhet. I Europa ser situationen lite annorlunda ut. De finansiella produkterna är av en enklare karaktär och transparensen är mindre. Här är en rörlig ränta på leasingavgiften snarare ett undantag. Leasingbolagen har i Europa inte lyckats att föra över riskerna på sina kunder och har därför större marginaler på räntekostnaderna än här, om det sen är bra eller dåligt är upp till var och en att bedöma. Leder det till högre leasingavgifter? Känslan är att räntorna mot kund är högre i Europa. Mindre transparens En bra exempel för att illustrera skillnaderna, är att titta på hur det ser ut i Tyskland. Där är man väldigt bra på att hålla ett avtal. Principen fungerar ungefär så här: har vi avtalat om en viss avgift i 36 månader, så gäller den avgiften i 36 månader. Man kommer fram till att vi är överens och sedan ändras inga belopp eller vilkor under avtalstidens gång. Avtalet blir därmed mindre transparent för leasetagaren. I Sverige vill vi gärna veta hur marknaden kan förändra kostnaderna, räntan står med i kontraktet och ofta även på betalningsavin. Transparensen i kontrakten tycks alltså vara den generella skillnaden mellan Sverige och Europa, tillsammans med att medan man på kontinenten i hög grad föredrar operationella avtal, så är på den svenska marknaden finansiell leasing det mer populära alternativet.

7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 7 Avtal Att läsa avtalen noggrant och se till att restvärdet på objektet anpassas till den ekonomiska livslängden är några av huvudsakerna i ett leasingavtal. Det anser Svante Tegbäck, produktspecialist, och Jonas Ericsson, marknadschef på Swedbank Finans AB. De har blivit ombedda att svara på några frågor på vad som kan vara viktigt att tänka på innan man skriver under avtalet. FOTO: COLOuRBOX TEXT: JOHAN THORNTON Var noga med avtalen Vad finns det för oförutsedda kostnader som kan uppstå i en leasingsituation? Det handlar om att noggrant läsa de allmänna villkor som står skrivna, och att gå igenom avtalen i detalj, säger Jonas Ericsson. Det är i de allmänna villkoren som leasingbolagen kan skilja sig lite från varandra. Men, läser du noggrant uppstår inga oförutsedda kostnader. Svante Tegbäck fortsätter: Det är också viktigt att hela tiden anpassa löptider och restvärden. Leasar du exempelvis en dator, som har kort ekonomisk livslängd, skriver du också ett kort kontrakt. Att restvärdet anpassas till den ekonomiska livslängden är en av kärnpunkterna i leasing. Vilka är de viktigaste parametrarna i ett leasingkontrakt? Jonas: Att man ser till helheten. Det vill säga att du förstår att det finns avgifter, förutom bakomliggande ränta, och även aviavgifter. Svante: Vad gäller räntan och ränteföljsamheten så är det bra att veta varemot finansbolagens upplåningsränta går. Är det Stibor, eller kanske något annan? Du måste kontrollera hur avtalet följer ränteförändringarna. En tredje parameter som bör nämnas är: Vem står för risken i restvärdet? I finansiell leasing är det leasetagaren och i operationell är det leasegivaren. Kan ett leasingavtal brytas? Jonas: Egentligen inte. Ett avtal är ju ett avtal. Är det så att en maskin har en totalskada, eller att bilen är totalkraschad så finns det inget objekt kvar som säkerhet för finansbolaget och då löses objektet ut med ett försäkringsbolag utan kostnad för kunden. Om du som leasetagare vill uppgradera din utrustning under leasingperioden, hur påverkar det kostnadsbilden? Svante: Om du exempelvis behöver lägga till en del på en befintlig maskin, så görs en ny affär på helheten. Finansbolaget tar då ställning till vilken förbättring för maskinens kapacitet och ökad ekonomisk livslängd som tillägget till maskinen innebär, och sätter löptid och restvärde därefter. Ny leasingavgift beräknas sedan enligt de nya förutsättningarna. Ett annat sätt är förstås att öka leasingavgiften i förhållande till tilläggsinvesteringen utan att löptiden påverkas. Vad händer med ett objekt när avtalet löper ut? Jonas: I en operationell leasingsituation lämnas objektet tillbaka. En bil exempelvis, testas också för att man skall kunna bedöma om objektet är överförbrukat eller underförbrukat enligt vad man kom överens om då avtalet skrevs. Är det överförbrukat debiteras du och om motsatt förhållande råder krediteras man. Vid finansiell leasing brukar kunden garantera restvärdet som vi säger. Det som händer då är att kunden anvisar en köpare det kan vara kunden själv som betalar det angivna restvärdet till finansbolaget. Ingen lagstiftning Sverige har ingen särskild lagstiftning specifikt för finansiella leasingavtal. Däremot försöker leasegivaren utforma kontrakt som skapar en situation där leasetagaren sätts i samma position som om han ägde objektet. I en operationell leasingsituation kan leasegivaren ta ett större ansvar för leveransen och funktionen av den leasade produkten. Källa: World Leasing Yearbook 2008 Detta är en annons från TeliaSonera Släpp loss miljarderna! Svenska företag sitter idag på miljarder i dolda tillgångar som kan realiseras när vi går in i en lågkonjunktur. TeliaSonera Finans ser idag stora möjligheter för svenska företag att förbättra sina nyckeltal. Det finns idag flera alternativ till att investera och låsa fast pengarna i IT som på sikt blir omoderna och därmed olyckliga för verksamheten. Bland annat genom att sälja sin utrustning och sedan leasa tillbaka den. Tanken att ett svenskt företag idag skulle köpa in sina tjänstebilar för flera miljoner och äga dessa är helt verklighetsfrämmande och otänkbart. Ändå köper tals svenska företag på samma sätt in sin IT- och telekomutrustning varje år trots att de egentligen, med samma enkla men geniala logik, kan leasa utrustningen på samma sätt som de leasar tjänstebilarna. Frigör kapitalet Många företag riskerar helt i onödan både kapital och lönsamhet genom IT-investeringar som inte borde ha genomförts. Ett medelstort företag kan sitta på miljoner kronor i ITinvesteringar som man aldrig borde ha ägt vilket innebär i onödan bundet kapital. Samtidigt ser fler företag idag nyttan med att leasa sin IT- och telekompark och istället låta kapitalet gå till kärnverksamheten som ska ge avkastning. Att då och då sälja sina fakturor är alternativet, men det ger sällan samma långsikta stabilitet som en leasinglösning. - Detta förhållningssätt är idag okänt för många och att felinvestera i IT är idag ett reellt hot mot likviditeten i många företag i vissa perioder, säger John Rydberg, vd på TeliaSonera Finans. Framtidssäkra investeringarna För många företag är det dessutom en utmaning att hänga med i den snabba teknikutvecklingen. Det finns en rädsla för att sitta med otidsenlig och därmed ineffektiv utrustning. Med en leasinglösning kan företagen hela tiden uppgradera vid teknikskiften. Minska IT-svinnet Att gammal utrustning försvinner eller inte tas om hand på ett säkert och miljömässigt bra sätt innebär onödiga kostnader och risker både för företagen och miljön. En leasinglösning minskar IT-svinnet genom att ha kontroll på var utrustningen finns och en miljösäker hantering efter leasingtidens slut. - Vi tror att fler svenska företag i den kommande lågkonjunkturen kommer att låta någon annan stå för risken och ansvaret för ITinvesteringarna och ett sätt är att låta oss köpa utrustning och leasa tillbaka den för att frigöra kapital, fortsätter John Rydberg. - Leasing är ett otroligt enkelt och smart sätt för företagen att både få tillgång till modern utrustning och till sitt kapital. Bind inte upp dig onödan utan befria ditt kapital och låt pengarna göra nytta där de bäst behövs, avslutar John Rydberg. TeliaSonera Finans erbjuder flexibla hyres- och finansieringslösningar till IT och telekommarknaden i Norden och Baltikum och paketerar hårdvara och tjänster tillsammans med finansiering. Kontakta oss om finansiering på tel eller mejla till Foto: Hannes Söderlund

Leasingavtal, Avsnitt 10 145. 10.1 RR 6:99 Leasingavtal

Leasingavtal, Avsnitt 10 145. 10.1 RR 6:99 Leasingavtal Leasingavtal, Avsnitt 10 145 10 Leasingavtal Rekommendationen behandlar redovisning av samtliga leasingavtal med undantag för avtal avseende exploatering och utnyttjande av naturresurser samt olika licensavtal,

Läs mer

OPERATIONELL LEASING. Toyota Fleet Lease bekväm och effektiv biladministration.

OPERATIONELL LEASING. Toyota Fleet Lease bekväm och effektiv biladministration. OPERATIONELL LEASING Toyota Fleet Lease bekväm och effektiv biladministration. Toyota Fleet Lease erbjuder finansiering med garanterade restvärden, kvalificerad rådgivning och full kostnadskontroll av

Läs mer

Redovisningsnyheter. Finansiell leasing. Sara Fornelius. Redovisningsspecialist PwC

Redovisningsnyheter. Finansiell leasing. Sara Fornelius. Redovisningsspecialist PwC Redovisningsnyheter Finansiell leasing Sara Fornelius Redovisningsspecialist PwC 2016-02-08 Agenda 1. Definition 2. Klassificering 3. Redovisning 4. Upplysningar 1. Definition Regelverk K3 K2 Kapitel 20.

Läs mer

Avtal, Inköp, Leasing

Avtal, Inköp, Leasing Avtal, Inköp, Leasing Daniel Evertsson Lycksele Golfklubb HGU 2013-2015 Handledare: Calle Lönnberg 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sida 2. Sida 3. Sida 4. Sida 5. Sida 6-9. Sida 10 Sida 11 Sida 12 Sida

Läs mer

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER Finansieringen anpassas efter din bilmodell och din ekonomi. Toyota Financial Services FINANSIERING Tryggt Din finansiering kan kompletteras med vårt trygghetspaket. Vi

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

FINANSIERING FÖR FÖRETAG. För dig som har annat att tänka på än bilen. Som vägen till framgång och sånt.

FINANSIERING FÖR FÖRETAG. För dig som har annat att tänka på än bilen. Som vägen till framgång och sånt. FINANSIERING FÖR FÖRETAG För dig som har annat att tänka på än bilen. Som vägen till framgång och sånt. Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Toyota Financial Services FINANSIERING Flexibilitet

Läs mer

FINANSIERING FÖR FÖRETAG

FINANSIERING FÖR FÖRETAG FINANSIERING FÖR FÖRETAG Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Toyota Financial Services FINANSIERING Flexibla lösningar för dig som företagskund

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Juni 2009 LEASING 3TIPS INVESTERA UTAN ATT BINDA DITT KAPITAL Leasa i stället för att köpa: Ett smart alternativ i lågkonjunktur

Läs mer

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER Finansieringen anpassas efter din bilmodell och din ekonomi. Toyota Financial Services FINANSIERING Tryggt Din finansiering kan kompletteras med vårt trygghetspaket. Vi

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER. Koncentrera dig på livet och vägen. Vi tar hand om det andra.

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER. Koncentrera dig på livet och vägen. Vi tar hand om det andra. FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER Koncentrera dig på livet och vägen. Vi tar hand om det andra. Finansieringen anpassas efter din bilmodell och din ekonomi. Toyota Financial Services FINANSIERING Vi bryr

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Du har säkert märkt att ekonomin stramas åt. Men det innebär inte att företagets investeringar måste upphöra helt. Begränsade ekonomiska

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

FINANSIERING FÖR FÖRETAG

FINANSIERING FÖR FÖRETAG FINANSIERING FÖR FÖRETAG Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Toyota Financial Services FINANSIERING Flexibla lösningar för dig som företagskund Vi ingår i Toyota Financial Services Corporation

Läs mer

Du kör bil vi sköter resten

Du kör bil vi sköter resten Du kör bil vi sköter resten Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos Volkswagen. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större vagnpark. Business Flex samlar: finansiering,

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

KVD Kvarndammen. Ratos kapitalmarknadsdag 2012-03-15 Ulrika Drotz-Molin VD KVD Kvarndammen

KVD Kvarndammen. Ratos kapitalmarknadsdag 2012-03-15 Ulrika Drotz-Molin VD KVD Kvarndammen KVD Kvarndammen Ratos kapitalmarknadsdag 2012-03-15 Ulrika Drotz-Molin VD KVD Kvarndammen 1 KVD i korthet 2011 Grundades: Huvudkontor: Anställda: Anläggningar: Auktionsobjekt: Omsättning: Bruttoförsäljningsvärde:

Läs mer

A Good Connection. Connect IT Connect Office Connect Finans

A Good Connection. Connect IT Connect Office Connect Finans A Good Connection Connect IT Connect Office Connect Finans Det bästa av tre världar Connect är den enda samarbetspartnern ni behöver inom IT, kontorsmaskiner och finansiering. Genom oss har ni tillgång

Läs mer

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 0 leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 1 Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt

Läs mer

Utredning Alternativa lösningar för hyresavtal och ägande av Monteliusgården Ansvariga: Torstein Tysklind och Petter Börjesson

Utredning Alternativa lösningar för hyresavtal och ägande av Monteliusgården Ansvariga: Torstein Tysklind och Petter Börjesson Utredning Alternativa lösningar för hyresavtal och ägande av Monteliusgården Ansvariga: Torstein Tysklind och Petter Börjesson Bakgrund o syfte. Gagnefsbostäder AB (GBAB) har köpt fastigheten Monteliusgården

Läs mer

Regress Ordlista finanstermer. Momsavlyft Effektiv ränta Konsignation. Annuitet Marginal. Kreditkostnad Prisbasbelopp. Geldenär Förtidslösen

Regress Ordlista finanstermer. Momsavlyft Effektiv ränta Konsignation. Annuitet Marginal. Kreditkostnad Prisbasbelopp. Geldenär Förtidslösen SKODA FINANSIERING Rak amortering Regress Ordlista finanstermer Indrivning Bilförmån Momsavlyft Effektiv ränta Konsignation Annuitet Marginal Kreditkostnad Prisbasbelopp Geldenär Förtidslösen Kundränta

Läs mer

Volkswagen Fleet Support Maximal kontroll minimal administration

Volkswagen Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Volkswagen Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Frigör resurser genom enkel hantering, finansiering och administration. Med Fleet Support får du mer kapacitet över till företagets kärnverksamhet.

Läs mer

Fleet Support. Maximal kontroll minimal administration

Fleet Support. Maximal kontroll minimal administration Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna En enkel hantering, finansiering och administration ger dig och ditt företag

Läs mer

Peter Bermann Kontorschef SEB Lindholmen. Bankaffären, finansieringsformer Alla lika = alla olika

Peter Bermann Kontorschef SEB Lindholmen. Bankaffären, finansieringsformer Alla lika = alla olika Peter Bermann Kontorschef SEB Lindholmen Bankaffären, finansieringsformer Alla lika = alla olika 1 Finansiering eget kapital Bundet och fritt aktiekapital tillskjutet av ägarna Balanserat resultat +/-

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Rekommendation 13.2. Redovisning av hyres-/leasingavtal September 2013

Rekommendation 13.2. Redovisning av hyres-/leasingavtal September 2013 Rekommendation 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal September 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av hyres- och leasingavtal. Rekommendationen gäller avtal enligt vilka rätten

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 Stabila företagsräntor och marginaler under kvartalet. Nya kapitalkrav kräver inte högre marginaler. Små och medelstora företag gynnas av nya Basel 3- regler.

Läs mer

BioFuel Region AB. Finansiering avseende tankstationer för biogas. Unto Fagerkull

BioFuel Region AB. Finansiering avseende tankstationer för biogas. Unto Fagerkull BioFuel Region AB Finansiering avseende tankstationer för biogas Unto Fagerkull Rapporten är genomförd i syfte att skaffa en översiktlig bild av leasing som finansieringsform avseende investeringskostnaderna

Läs mer

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Administration, revision, bokföring, deklaration, likviditetsplanering, kontrolluppgifter, aktieägaravtal, momsdeklarationer, lönehantering, förfrågan

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura.

Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura. SIMPLY CLEVER Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura. Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos SKODA. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

More than leasing. CIO + CFO Peter Onstrand 2012-08-29

More than leasing. CIO + CFO Peter Onstrand 2012-08-29 More than leasing CIO + CFO Peter Onstrand 2012-08-29 3 Step IT Vi är ett tjänsteföretag som finansierar, administrerar och återtar IT-utrustning. OM OSS Ett internationellt företag Fakta Totalt ca 225

Läs mer

Alla bilkostnader på en faktura.

Alla bilkostnader på en faktura. Alla bilkostnader på en faktura. Du kör bil vi sköter resten Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos Audi. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större vagnpark. Business

Läs mer

Granskning av hantering av leasing

Granskning av hantering av leasing www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Nyholm Carin Hultgren Certifierad kommunal revisor Granskning av hantering av leasing Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

BMW Fleet. www.bmw.se/ bmwfleet. När du älskar att köra OPERATIONELL LEASING. KÖR BMW SOM TJÄNSTEBIL TILL MARKNADENS BÄSTA VILLKOR.

BMW Fleet. www.bmw.se/ bmwfleet. När du älskar att köra OPERATIONELL LEASING. KÖR BMW SOM TJÄNSTEBIL TILL MARKNADENS BÄSTA VILLKOR. BMW Fleet www.bmw.se/ bmwfleet När du älskar att köra BMW FLEET. OPERATIONELL LEASING. KÖR BMW SOM TJÄNSTEBIL TILL MARKNADENS BÄSTA VILLKOR. BMW FLEET. OPERATIONELL LEASING. BMW Fleet är en operationell

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar För dig som driver egen tandläkarpraktik är det naturligtvis viktigt att kunna erbjuda dina patienter ett bra och enkelt sätt att betala. Lika viktigt är förmånliga

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Bilaga 1 Fordonsstrategi för kommunkoncernen Stockholms stad

Bilaga 1 Fordonsstrategi för kommunkoncernen Stockholms stad Bilaga 1 Fordonsstrategi för kommunkoncernen Stockholms stad stockholm.se Maj 2016 Dnr:Dnr 2015-17308 IUtgivningsdatum: [Fyll i här] Utgivare: Miljöförvaltningen i Stockholm Kontaktperson: Johan Seuffert

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

God sed i finansbolag

God sed i finansbolag God sed i finansbolag FF2 Finansiella leasingvillkor FINANSBOLAGENS FÖRENING God sed i finansbolag Finansbolagens Förening är en branschorganisation för finansbolag. Föreningens ändamål att verka för en

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Hur fungerar finansverksamheten i Västerviks kommun?

Hur fungerar finansverksamheten i Västerviks kommun? Hur fungerar finansverksamheten i Västerviks kommun? Västerviks kommun har valt att samla kommunens och de kommunala bolagens finansverksamheter under ett och samma tak, nämligen i en internbank. Internbankens

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Varor säljs i dag på olika sätt och i kombination. Intäktsredovisning vid förekomst av återköpsavtal och garanterade restvärden

Varor säljs i dag på olika sätt och i kombination. Intäktsredovisning vid förekomst av återköpsavtal och garanterade restvärden Intäktsredovisning vid förekomst av återköpsavtal och garanterade restvärden Företags intäktsredovisning från varuförsäljning ses ofta som ganska okomplicerad och tidpunkten för intäktsredovisning sammanfaller

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport. Delårsrapport Januari - mars 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Delårsrapport. Delårsrapport Januari - mars 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari mars 2009 >> Fortsatt stark tillväxt i omsättningen >> Omsättningen under första kvartalet blev 3 821 kkr (1 574), en ökning med 143 % jämfört

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Stark försäljningsökning (+ 66%) under lönsamhet

Stark försäljningsökning (+ 66%) under lönsamhet Opus Prodox AB delårsrapport Göteborg 2006-05-23 Stark försäljningsökning (+ 66%) under lönsamhet Rapportperioden 1 januari 31 mars, 2006 Omsättningen uppgick till 7 367 kkr (4 443 kkr). Ökningen kan främst

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 4 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 4 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 4 2013 Oförändrade räntor och högre marginaler på nya företagslån. Ökade skillnader i räntor mellan små och stora företag. Skillnader i risk motiverar inte högre räntor

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Audi Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna

Audi Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna Maximal kontroll minimal administration. 1 Audi Fleet Support lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna En enkel hantering, finansiering och administration ger dig och ditt företag

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer