Leasing. Kom stärkt ur finanskrisen. Hitta rätt avtal för dig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leasing. Kom stärkt ur finanskrisen. Hitta rätt avtal för dig"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2008 Leasing Frigör kapital och tid Rätt lösning för kontor och bilpark hjälper dig att fokusera på kärnverksamheten läs mer sid Hitta rätt avtal för dig Vi hjälper dig till lönsamma leasingavtal läs mer sid. 7 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDuSTRI NOVEMBER 2008 Kom stärkt ur finanskrisen Med rätt fi nansiering kan du rusta upp under lågkonjunkturen läs mer sid. 4 Leasa eller äga? Två experter ger sin syn läs mer sid. 14 Här får du rätt finansiering. Telefon Vi kan din bransch!

2 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Inledning Leasing lika bra i goda som i sämre tider! I följd av den finansiella krisen sätts fokus på alternativ till traditionell lånefinansiering. Bra alternativ finns i form av finansbolagsprodukterna leasing, avbetalningsfinansiering och factoring. Genom dessa kan företag förbättra sin likviditet till förmån för kärnverksamheten och samtidigt optimera sin kreditkapacitet. Leasing kan användas som ett alternativ inom nästan alla områden och fördelarna med leasing är många. Kostnaderna blir förutsägbara för leasetagaren, leasingavgiften är därtill i sin helhet avdragsgill vid beskattning. Inte heller leasetagarens balansräkning eller andra säkerheter påverkas eftersom leasegivaren i normalfallet erhåller full säkerhet genom äganderätten till objektet. Leasingens många fördelar har bidragit till att den svenska leasingmarknaden idag är på frammarsch. Inom finansbolagsbranschen sker en fortlöpande produktutveckling för att tillmötesgå kundernas behov. Det kan handla om nya serviceinslag eller nya koncept för finansiering. Leasing är mer än enbart en finansieringsform. De nackdelar som är förknippade med ägande undviks lätt genom leasing i och med att finansieringen kan kombineras med service, underhåll och administration av objekten. Ett bra exempel på detta är s.k. fleet-management av fordon. I och med att leasetagaren helt kan fokusera på kärnverksamheten är leasing en mycket smidig form av outsourcing. Sammantaget är leasing en finansieringsform och/eller driftsform som alla verksamheter har anledning att överväga i en eller annan form. Fördelarna med leasing bygger dock på att det finns rimliga spelregler t.ex. i form av enkla regler för redovisning och beskattning. Genom samarbetsorganet AFINA, Associations of Swedish Finance Houses arbetar Finansbolagens Förening och Svenska Bankföreningen därför aktivt, bl.a. inom Leaseurope, för att säkerställa goda spelregler, såväl internationellt som i Sverige. Sammanfattningsvis ser vi leasing, i likhet med avbetalning och factoring, som en effektiv och rationell finansieringsform. För leasegivarna genom att säkerhet erhålls i den utrustning som finansieras. Av samma anledning är det rationellt för kunden, som inte behöver belasta annan säkerhetsmassa genom t.ex. företags- eller fastighetsinteckningar. Det är alltså fördelaktigt för båda parter vilket ofta leder till en förmånlig prisbild. Tom Ekelund, Finansbolagens förening. Fredrik Enhörning, Svenska Bankföreningen. INFO: Tematidningen Leasing är en titel från Mediaplanet med syfte upplyser om och lyfter fram leasing som finansieringsform. Tidningen tar upp hur företag bör tänka kring sin finansiella situation och hur detta tillämpas på ett flertal relevanta områden. Innehåll Finansiering i finanskris sid 4 Leasing i Sverige och i världen sid 6 Avtal sid 7 Expertpanelen sid 8 Bokföring och redovisning sid 10 Case: Så gör vi sid 11 Kontorslösningar sid 12 Fleet management sid 13 Debatt sid 14 leasing EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Mediaplanet är världsledande inom produktion och finansiering av ämnesspecifik information genom tidningar och webb-tv För mer information, kontakta Rickard Wilton på Stockholm Oslo Köpenhamn Helsingfors London Zürich Amsterdam Berlin Milano Tallinn Dublin Bryssel New York Warszawa Malmö Hongkong Genève Riga Bratislava Projektledare: Mattias Davén, Mediaplanet, Produktionsansvarig: Nadine Kissmann, Mediaplanet Layout: Martin Björinge, Mediaplanet Repro: Ordbild Tryck: Bold/DNEX Tryckeriet AB, Akalla, V-TAb Aröd Ab, Gbg, MittMediaPrint, Ö-vik För information, kontakta: Carl Dohrmann, Mediaplanet, Distribueras med Dagens Industri Synpunkter på våra tidningar: Att vända läget. När konjunkturerna svajar är dina affärsjuridiska strategier viktigare än någonsin. Att se över affärer, transaktioner och finansiella avtal är att spela offensivt i ett läge av ekonomisk instabilitet. Vi zoomar in dig och ditt företag. Vad finns bakom de juridiska frågeställningarna? Hur kan vi göra störst nytta? Det handlar om att hitta den mest gynnsamma, affärsmässiga lösningen på kort sikt. Att skapa stabilitet i ett längre perspektiv. Kontakta oss så berättar vi hur. Advokatbyråerna Karlerö & Co och Liljeblad & Co har gått samman. Du träffar oss på Engelbrektsgatan 5 i Stockholm. Tfn

3 detta ÄR EN FÖRETAGSPRESENTATION FRÅN FINANcIAl SySTEmS FS AB Att byta ut ett leasingsystem är en svårbemästrad uppgift som kräver fingertoppskänsla. Sedan 1994 har svenska Financial Systems hjälpt leasingföretag över hela världen att implementera och byta IT-system. Financial Systems gör det svåra lättare Det hela startade egentligen redan på 80-talet, men 1994 skapades det nuvarande företaget, som idag sysselsätter ett 60-tal personer på kontoret i Stockholm. Vi har kunder som följt oss i 23 år, säger Olle Murby, en av grundarna till Financial Systems FS AB. Vi har byggt flera generationer system, levererat och supporterat över hundra system inom leasing-, låne- och avbetalningsbranschen. Internationell support i Stockholm Hundra system må låta lite i andras öron, men om man betänker att Financial Systems uppskattar Sveriges totala marknad inom sin nisch till ungefär ett femtiotal, är det lätt att förstå bolagets starka position. Idag finns kunderna i 15 olika länder, i tre världsdelar. Vi sköter fortfarande all utveckling och support från vårt kontor i Stockholm vilket gör oss effektiva, säger Olle Murby. Våra medarbetare har djup och bred kunskap om våra kunders verksamhet och det behövs för att möta ett ökat behov av kvalificerade tjänster. Vår supportgrupp har så klart mycket kontakt med kunderna både via webb-verktyg och telefon. Att bygga, implementera och supportera ett IT-system för leasingföretag kräver en djup kunskap om branschen, administrativa och bokföringsmässiga regler, om kunden och om kundens kunder. Det rör sig dessutom om kunder på vitt skilda marknader från leasing av relativt små och vanliga objekt som bilar och kontorsutrusning till finansiering av kärnkraftverk, tågset och operationssalar. Vår framgångsfaktor har varit och är fortfarande vår kunskap om våra kunders verksamhet, säger Olle Murby. Vi har alltid med oss verksamhetskonsulter ute hos kunderna för att göra en korrekt bedömning av hur vi ska sätta upp just deras system och om vi behöver komplettera med någon funktionalitet. På det sättet blir det rätt från början. Som att byta motorer i luften Att leasing snabbt kan bli en komplex vetenskap kan många skriva under på. Det är många bokföringsmässiga och skattejuridiska fallgropar som skall undvikas. Detta är saker som vägs in när systemet konfigureras efter respektive kunds egna preferenser, samt efter dess unika marknad, regelverk och typ av kunder. Det ställer naturligtvis även höga krav på leasing-systemets stabilitet och pålitlighet. Ett byte av system kommer på toppen av en kunds verksamhet och därför är det väldigt viktigt att bytet till Financial Systems Olle Murby, Financial Systems FS AB lösningar sker snabbt och smärtfritt. Jag brukar likna det vid att byta flygplansmotorer i luften, säger Olle Murby. Det kräver enorm kunskap, precision och timing för att lyckas. Men vi har gjort det åtminstone hundra gånger, så vi kan det här. Leasing må låta enkelt, men vi vet hur komplicerat det kan vara. Därför har vi byggt både verktyg och processer för att göra det hela lättare. LIKVIDITET Tala med oss om hyra, leasing eller avbetalning. SG Finans har 45 års erfarenhet av att utveckla bra finansieringslösningar. Vi samarbetar bara med seriösa leverantörer av utrustning inom följande affärsområden High Tech, Industri och Transport. Lägg därtill vår breda kompetens, branschkunskap och vår lokala närvaro med kontor i Skellefteå, Sundsvall, Stockholm, Linköping, Göteborg och Malmö. Kontakta oss så ger vi dig ett förslag på en bra finansieringslösning. Kontakta oss på

4 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Finansiering i finanskris Leasing på frammarsch i Sverige Leasingens många fördelar har bidragit till att den svenska leasingmarknaden utvecklas positivt, ofta i snabbare takt än vad som följer av den allmänna ekonomiska utvecklingen. Samarbetsorganet AFINA, Association of Swedish Finance Houses, för genom branschorganisationerna Finansbolagens Förening och Svenska Bankföreningen statistik över utvecklingen i Sverige. Jämförs siffrorna från föreningarnas medlemmar, som tillhandhåller leasing, för första halvåret 2008 med dem för första halvåret 2007 noteras en ökning av nya leasingkontrakt med drygt 3,3 miljarder till cirka 35 miljarder. Leasingstocken (det bokförda värdet för objekten) har samtidigt ökat med knappt 16 miljarder till cirka 140 miljarder. En viss bild av leasingens betydelse som finansieringskälla kan fås vid en jämförelse med de totala fasta bruttoinvesteringarna i Sverige vilka enligt SCB uppgick till 306 miljarder per andra kvartalet Föreningarnas medlemmar finansierade tillsammans cirka 11 procent av de totala bruttoinvesteringarna i Sverige genom leasing. Räknas bruttoinvesteringarna i bostäder och byggnader (176 miljarder) av stiger andelen som finansieras genom leasing till cirka 20 procent. Av bruttoinvesteringarna i transportmedel (37,6 miljarder) var andelen som finansierades genom leasing cirka 60 procent. Källa: AFINA Att dra åt svångremmen i tuffa tider är inte svårt alla har kostnader som kan bantas och klippas. Men att gå på sparlåga gör ingen glad. Se över ägande och tillgångar istället där kan det finnas mycket pengar att både spara och frigöra. TEXT: Christian von essen Finansiering i finanskr i s Den nya tidens företagande ställer höga krav på flexibilitet. Företaget som är lättombytligt, kvicktänkt och strömlinjeformat klarar sig bättre när omvärlden förändras. Det vet både stora superbrands som Nike som outsourcar i princip allt, och små medieförlag som knappt har några anställda. Leasing inte längre dyrt Nu handlar leasing i större utsträckning om att frigöra investeringskapital än om att outsourca, men tankegången är densamma: varför binda upp dig i ett ägande som garanterat minskar i värde? Bilar är förstås typexemplet på leasing i Sverige, men allt fler börjar upptäcka möjligheten att leasa alla möjliga tänkbara objekt. Den djupt rotade föreställningen om att leasing skulle vara dyrt börjar också ruckas på. Jag tror det beror på att det tidigare gjordes många stora offentliga upphandlingar med leasing som per definition var dyra, säger Göran Steenie, kreditchef på SG Finans. Men då fanns det bara ett fåtal leasingaktörer. Nu har branschen blivit bättre på att prissätta och företagen har blivit bättre på att jämföra och göra egna bedömningar av olika erbjudanden. Ökar leasing i lågkonjunktur? När vi går mot tuffare ekonomiska tider är det naturligt att försöka se över sin finansiella situation. Det är inte främmande att anta att andelen leasingtagare kommer att öka när allt fler försöker att inte binda upp för mycket kapital i nya investeringar. Det är för tidigt att dra sådana slutsatser redan nu, menar dock Kjell Mattsson på Nordea Finans. Vad vi däremot har märkt är en avmattning i investeringsbesluten generellt. Försöker ni rikta om lån mot leasing istället? Nej, det gör vi inte. Leasing är en så etablerad praxis, så det behövs inte. Det är ett sätt att frigöra kapital till bolaget och det finns bra rutiner för att bestämma värdet på ett objekt. Göran Steenie, SG Finans Så kallat sale-and-leaseback är ovanligt hos Nordea Finans. Det förekommer i dagsläget i mycket begränsad omfattning, till följd av att det rör sig om en komplicerad avtalssituation. Företeelsen innebär att ett företag exempelvis kan sälja sin maskinpark till ett finansbolag som sedan leasar ut den igen till företaget. Men Göran Steenie på SG Finans tror att det kommer att öka i finanskrisens kölvatten. Ja det tror jag. Det är ett sätt att frigöra kapital till bolaget och det finns bra rutiner för att bestämma värdet på ett objekt. Många tycker att detta är en jobbig process jämfört med en vanlig lease, på grund av att det finns några extra kontrollstationer på vägen. Det tar framför allt längre tid, men vi har gjort detta så många gånger nu så vår process är faktisk ganska strömlinjeformad. De mest typiska exemplen på nya Foto: istockphoto leasingmöjligheter uppenbarar sig i tunga och investeringsintensiva objekt som tryckpressar, medicinsk utrustning och industrimaskiner, men även mindre som servrar, projektorer och kaffemaskiner. Men det är inte bara företagen som drar åt svångremmen. Även bankerna blir mer försiktiga i sina bedömningar av lån och kredit. Göran Steenie tror att fokus hos företagen kommer att ligga på effektiviseringsåtgärder. Man kan anta att investeringar som effektiviserar och rationaliserar kommer före tunga investeringar i produktion ett tag framöver. Man säger ju att en lågkonjunktur är ett bra tillfälle att rusta eftersom man då står stark och redo när det svänger igen. Hur kan man effektivisera utan investeringar menar du? Ett exempel kan vara leasing av IT-lösningar. I en lågkonjunktur behöver man kanske effektivisera i organisationen och uppgradera sig inför bättre tider, samtidigt som man inte vill sitta med ett eget avskrivningsunderlag. Leaseright* För mer information kontakta våra kontor i: Stockholm , Vänersborg , Falsterbo Leaseright / Box 113 / VÄNERSBORG don t just lease it netlease it Spara tid och pengar! Vi hjälper ditt företag att ta hand om era fordon på ett bättre och mer kostnadseffektivt sätt. * Leaseright är ett konsultföretag som har utvecklat en systematik för att bistå organisationer med kartläggning och analys av befintliga leasingavtal samt styra om inköpsprocesserna för leasbar utrustning. Vår erfarenhet visar på betydande besparingsmöjligheter genom att ta kontroll över den okontrollerade leasingen.

5 Skördetröska eller snöskoter? Swedbank Finans är din partner när det gäller leasing, billeasing, avbetalning, vagnparkshantering via AutoPlan, fakturakredit och leverantörssamarbeten. Vi vänder oss både till privatpersoner och företag. Hos oss kan du bl.a. finansiera maskiner och fordon, förverkliga en dröm eller få hjälp med en större investering. Välkommen till Swedbank Finans swedbankfinans.se

6 6 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Leasing i Sverige och i världen Verkar leasing som en djungel av olika former och erbjudanden som är svåra att få grepp om? När du ska välja leasingform finns det två huvudsakliga varianter; operationell eller finansiell. TEXT: JOHAN THORNTON Ronny Svensson, vd för Ynnor. Välj rätt sorts leasing Att kontrollera riskerna själv är ett starkt argument för att välja finansiell leasing. Att minimera risken lyfts fram som den starkaste orsaken till att välja den operationella leasingen. Ronny Svensson är vd för Ynnor, ett företag som jobbar med vagnparkslösningar för företagsbilar både på svensk och på europeisk nivå. Han menar att det handlar om två helt olika filosofier. Med operationell leasing säljer du ditt eget risktagande men måste själv noga utvärdera att du betalar rätt. Det leder också till en mer invecklad upphandlingsprocess. Den finansiella leasingformen är mer som ett vanligt banklån. Köparen ber ett finansbolag att finansiera ett objekt som kunden sedan leasar till en månatlig kostnad. Avgiften bestäms av ränteläge och det uppskattade restvärdet på objektet efter att avtalet gått ut. Fördelen med finansiell leasing är att du själv har full kontroll på kringkostnaderna runt objektet. I och med att leasetagaren tar risken får han också möjlighet att ta del av de vinster som kan uppstå. När avtalet gått ut kan du välja mellan att lösa ut objektet till restvärdespris och att sälja det själv på den öppna marknaden. Skillnaden mellan marknadens pris och restvärdet blir antingen en vinst eller en förlust. Blir det en vinst, det vill säga att restvärdet är högre än du trott, tillfaller det dig, säger Ronny Svensson. Att restvärdet uppskattas felaktigt gentemot marknaden är ovanligt. Finansbolagen vill inte att deras kunder skall behöva få oförutsedda utgifter i samband med leasing. Fredrik Widlund. Risken hos leasegivaren I operationell leasing räknas kostnader för service, administration, et cetera in i leasingavgiften. Leasetagaren köper bort riskerna för värdeminskning och andra kringkostnader eftersom de ingår i leasingavgiften. Situationen liknar mer ett vanligt hyresavtal. Risken med den finansiella lösningen borde vara ett incitament för att fler ska välja operationell leasing. Det anser Fredrik Widlund, vd för GE Capital Solutions som arbetar med båda formerna av leasing inom exempelvis ITlösningar och entreprenad. Vi anser att operationell leasing borde tilltala fler eftersom man minimerar sina risker, säger Fredrik Widlund. Leasingbolaget tar hela risken. Och ju sämre tider desto fler anledningar till att inte ta risker, inte minst om företaget behöver göra stora investeringar i till exempel IT-utrustning. Företag leasar i princip alltid sina kopiatorer medan datorer och servrar ofta köps in med det egna kapitalet, trots den större värdeminskningen. Flexibiliteten i en operationell leasinglösning är också något som Fredrik Widlund vill lyfta fram. Bland annat eftersom man inte behöver oroa sig för restvärdet eller ta med värdeminskningar i sina ekonomiska kalkyler. FOTO: RICKARD KIHLSTRÖM Foto: YNNOR AB Flexibiliteten gör också att längden på kontrakten kan anpassas efter specifika behov, något som är aktuellt till exempel inom entreprenadbranschen. Under leasetiden kan du också uppdatera eller byta utrustning om det behövs. Samtidigt får du en pålitlig överblick på dina månatliga kostnader när du väljer operationell leasing. Blir de operationella leasingavgifterna större än de finansiella? Nej, det beror helt på restvärde, ränta, et cetera. I vissa fall är de lägre, i vissa högre, så det går inte att säga något generellt. På den svenska marknaden är det, trots de fördelar du nämner, mycket vanligare med finansiell leasing. Varför? Svenska banker, som har de största marknadsandelarna i den här branschen, har inte fått leasa operationellt, vilket jag tror har påverkat situationen. Men operationell leasing har vuxit snabbt de senaste åren, mycket på grund av att det är en så pass populär form i Europa, avslutar Fredrik Widlund. 4 sätt att finansiera Operationell leasing Grundläggande för operationell leasing är att leasegivaren ansvarar för produkten vid leasingperiodens slut. Dessutom står leasegivaren även för de kringkostnader, som ägandet kan medföra såsom service och underhåll, ränteförändringar och oförutsedda utgifter kring det leasade objektet. Finansiell leasing Vid finansiell leasing har leasetagaren själv det ekonomiska ansvaret för produkten vid periodens slut och står även för de ekonomiska riskerna för ägandet av föremålet. Många företag i dag erbjuder dock tilläggstjänster även för finansiell leasing, varför det kan likna en operationell lösning. Avbetalning Avbetalning kan liknas vid leasing med skillnaden att du äger objektet under tiden och att det inte finns något lösenvärde efter finansieringsperioden. Detta är en bra modell för den som vet att han vill äga objektet efter avtalsperioden och kanske inte kan ta del av de skattemässiga fördelar som leasing medför. Hyra Till skillnad från leasing har hyra inget restvärde som påverkar avgifterna. Hyra används när man vill kunna nyttja ett objekt utan att äga det. Sverige vs. Europa I en rapport nyligen publicerad av ett stort finansbolag konstaterar man att operationell leasing är en finansieringsmöjlighet som är mycket populär i Europa. 35 procent av andelen kontrakt är operationell leasing. I Sverige är samma siffra 5 procent. TEXT: JOHAN THORNTON Samma studie menar också på att svenska företag betalar stora summor i onödan då de i stället finansierar sin utrustning via avbetalningar. Olle Murby som är leasingexpert på Financial Systems FS AB, leverantörer av administrativa lösningar för finansbolag instämmer men menar också att den svenska marknaden för leasing är mogen och välutvecklad. Det är stor skillnad mellan nu och för tjugo år sedan. Leasing var mycket populärt även då, men regelverken var snällare och finansbolagen mer innovativa och branschen hade ett sämre rykte. Den sortens beteenden är bortsopade nu tycker Olle Murby. Bättre reglering har lett till en mer seriös marknad och svenska finansbolag är duktiga på att ange rätt värden på leasingprodukter och risken delas normalt mellan parterna. Leasing växer fort på kontinenten. Penetrationen på marknaden växte från elva procent år 2000 till att 2006 ligga på nitton procent. Hela marknaden har sedan 1994 tredubblats och präglats av tillväxt nästan varje år. Stark tillväxt Sverige och övriga Norden har leasingmarknader som liknar varandra, med undantag för Finland där det finns färre finansbolag. Också den nordiska marknaden har präglats av stark tillväxt och skulle ha kunnat växa ännu snabbare om det inte för närvarande rådde viss kreditförsiktighet. Även om den nordiska marknaden inte kunnat undgå att påverkas av den globala finanssituationen är efterfrågan på nya leasingprodukter fortfarande hög, särskilt i Norge. Den nordiska marknaden präglas av att komplexa finansiella produkter förstås av både leasetagare och leasegivare, vilket betyder att transparensen i kontrakten är hög. Och rörlig ränta är i normala fall en självklarhet. I Europa ser situationen lite annorlunda ut. De finansiella produkterna är av en enklare karaktär och transparensen är mindre. Här är en rörlig ränta på leasingavgiften snarare ett undantag. Leasingbolagen har i Europa inte lyckats att föra över riskerna på sina kunder och har därför större marginaler på räntekostnaderna än här, om det sen är bra eller dåligt är upp till var och en att bedöma. Leder det till högre leasingavgifter? Känslan är att räntorna mot kund är högre i Europa. Mindre transparens En bra exempel för att illustrera skillnaderna, är att titta på hur det ser ut i Tyskland. Där är man väldigt bra på att hålla ett avtal. Principen fungerar ungefär så här: har vi avtalat om en viss avgift i 36 månader, så gäller den avgiften i 36 månader. Man kommer fram till att vi är överens och sedan ändras inga belopp eller vilkor under avtalstidens gång. Avtalet blir därmed mindre transparent för leasetagaren. I Sverige vill vi gärna veta hur marknaden kan förändra kostnaderna, räntan står med i kontraktet och ofta även på betalningsavin. Transparensen i kontrakten tycks alltså vara den generella skillnaden mellan Sverige och Europa, tillsammans med att medan man på kontinenten i hög grad föredrar operationella avtal, så är på den svenska marknaden finansiell leasing det mer populära alternativet.

7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 7 Avtal Att läsa avtalen noggrant och se till att restvärdet på objektet anpassas till den ekonomiska livslängden är några av huvudsakerna i ett leasingavtal. Det anser Svante Tegbäck, produktspecialist, och Jonas Ericsson, marknadschef på Swedbank Finans AB. De har blivit ombedda att svara på några frågor på vad som kan vara viktigt att tänka på innan man skriver under avtalet. FOTO: COLOuRBOX TEXT: JOHAN THORNTON Var noga med avtalen Vad finns det för oförutsedda kostnader som kan uppstå i en leasingsituation? Det handlar om att noggrant läsa de allmänna villkor som står skrivna, och att gå igenom avtalen i detalj, säger Jonas Ericsson. Det är i de allmänna villkoren som leasingbolagen kan skilja sig lite från varandra. Men, läser du noggrant uppstår inga oförutsedda kostnader. Svante Tegbäck fortsätter: Det är också viktigt att hela tiden anpassa löptider och restvärden. Leasar du exempelvis en dator, som har kort ekonomisk livslängd, skriver du också ett kort kontrakt. Att restvärdet anpassas till den ekonomiska livslängden är en av kärnpunkterna i leasing. Vilka är de viktigaste parametrarna i ett leasingkontrakt? Jonas: Att man ser till helheten. Det vill säga att du förstår att det finns avgifter, förutom bakomliggande ränta, och även aviavgifter. Svante: Vad gäller räntan och ränteföljsamheten så är det bra att veta varemot finansbolagens upplåningsränta går. Är det Stibor, eller kanske något annan? Du måste kontrollera hur avtalet följer ränteförändringarna. En tredje parameter som bör nämnas är: Vem står för risken i restvärdet? I finansiell leasing är det leasetagaren och i operationell är det leasegivaren. Kan ett leasingavtal brytas? Jonas: Egentligen inte. Ett avtal är ju ett avtal. Är det så att en maskin har en totalskada, eller att bilen är totalkraschad så finns det inget objekt kvar som säkerhet för finansbolaget och då löses objektet ut med ett försäkringsbolag utan kostnad för kunden. Om du som leasetagare vill uppgradera din utrustning under leasingperioden, hur påverkar det kostnadsbilden? Svante: Om du exempelvis behöver lägga till en del på en befintlig maskin, så görs en ny affär på helheten. Finansbolaget tar då ställning till vilken förbättring för maskinens kapacitet och ökad ekonomisk livslängd som tillägget till maskinen innebär, och sätter löptid och restvärde därefter. Ny leasingavgift beräknas sedan enligt de nya förutsättningarna. Ett annat sätt är förstås att öka leasingavgiften i förhållande till tilläggsinvesteringen utan att löptiden påverkas. Vad händer med ett objekt när avtalet löper ut? Jonas: I en operationell leasingsituation lämnas objektet tillbaka. En bil exempelvis, testas också för att man skall kunna bedöma om objektet är överförbrukat eller underförbrukat enligt vad man kom överens om då avtalet skrevs. Är det överförbrukat debiteras du och om motsatt förhållande råder krediteras man. Vid finansiell leasing brukar kunden garantera restvärdet som vi säger. Det som händer då är att kunden anvisar en köpare det kan vara kunden själv som betalar det angivna restvärdet till finansbolaget. Ingen lagstiftning Sverige har ingen särskild lagstiftning specifikt för finansiella leasingavtal. Däremot försöker leasegivaren utforma kontrakt som skapar en situation där leasetagaren sätts i samma position som om han ägde objektet. I en operationell leasingsituation kan leasegivaren ta ett större ansvar för leveransen och funktionen av den leasade produkten. Källa: World Leasing Yearbook 2008 Detta är en annons från TeliaSonera Släpp loss miljarderna! Svenska företag sitter idag på miljarder i dolda tillgångar som kan realiseras när vi går in i en lågkonjunktur. TeliaSonera Finans ser idag stora möjligheter för svenska företag att förbättra sina nyckeltal. Det finns idag flera alternativ till att investera och låsa fast pengarna i IT som på sikt blir omoderna och därmed olyckliga för verksamheten. Bland annat genom att sälja sin utrustning och sedan leasa tillbaka den. Tanken att ett svenskt företag idag skulle köpa in sina tjänstebilar för flera miljoner och äga dessa är helt verklighetsfrämmande och otänkbart. Ändå köper tals svenska företag på samma sätt in sin IT- och telekomutrustning varje år trots att de egentligen, med samma enkla men geniala logik, kan leasa utrustningen på samma sätt som de leasar tjänstebilarna. Frigör kapitalet Många företag riskerar helt i onödan både kapital och lönsamhet genom IT-investeringar som inte borde ha genomförts. Ett medelstort företag kan sitta på miljoner kronor i ITinvesteringar som man aldrig borde ha ägt vilket innebär i onödan bundet kapital. Samtidigt ser fler företag idag nyttan med att leasa sin IT- och telekompark och istället låta kapitalet gå till kärnverksamheten som ska ge avkastning. Att då och då sälja sina fakturor är alternativet, men det ger sällan samma långsikta stabilitet som en leasinglösning. - Detta förhållningssätt är idag okänt för många och att felinvestera i IT är idag ett reellt hot mot likviditeten i många företag i vissa perioder, säger John Rydberg, vd på TeliaSonera Finans. Framtidssäkra investeringarna För många företag är det dessutom en utmaning att hänga med i den snabba teknikutvecklingen. Det finns en rädsla för att sitta med otidsenlig och därmed ineffektiv utrustning. Med en leasinglösning kan företagen hela tiden uppgradera vid teknikskiften. Minska IT-svinnet Att gammal utrustning försvinner eller inte tas om hand på ett säkert och miljömässigt bra sätt innebär onödiga kostnader och risker både för företagen och miljön. En leasinglösning minskar IT-svinnet genom att ha kontroll på var utrustningen finns och en miljösäker hantering efter leasingtidens slut. - Vi tror att fler svenska företag i den kommande lågkonjunkturen kommer att låta någon annan stå för risken och ansvaret för ITinvesteringarna och ett sätt är att låta oss köpa utrustning och leasa tillbaka den för att frigöra kapital, fortsätter John Rydberg. - Leasing är ett otroligt enkelt och smart sätt för företagen att både få tillgång till modern utrustning och till sitt kapital. Bind inte upp dig onödan utan befria ditt kapital och låt pengarna göra nytta där de bäst behövs, avslutar John Rydberg. TeliaSonera Finans erbjuder flexibla hyres- och finansieringslösningar till IT och telekommarknaden i Norden och Baltikum och paketerar hårdvara och tjänster tillsammans med finansiering. Kontakta oss om finansiering på tel eller mejla till Foto: Hannes Söderlund

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Juni 2009 LEASING 3TIPS INVESTERA UTAN ATT BINDA DITT KAPITAL Leasa i stället för att köpa: Ett smart alternativ i lågkonjunktur

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LEASING

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LEASING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.4 / Mars 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS LEASING 4TIPS FRIHET & FLEXIBILITET FOTO: YNNOR UTAN ATT BINDA KAPITAL

Läs mer

Vår Nya Kredithantering

Vår Nya Kredithantering ANNONS Vår Nya Kredithantering Nr 1 Oktober 2013 MED FOKUS PÅ BRA KREDITBEDÖMNING EXPERTER INOM KREDIT- HANTERING svarar på lika många frågor KREDITFÖRSÄKRINGAR Ökar säkerheten och minskar risken i affären

Läs mer

6,10% www.akeliusspar.se

6,10% www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Privatekonomi Se över ditt sparande och investera smart Läs mer på sid 10-11 Experterna spår konjunkturens utveckling Läs

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons kredithantering maximera likviditeten i företaget JUNI 2013 Kreditförsäkringar öka affärstryggheten Moderna kassasystem stora möjligheter Bankernas

Läs mer

Ekonomi för företagare

Ekonomi för företagare ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SRF ANNONS September 2008 Ekonomi för företagare Från hockeyproffs till företagsledare Jonas Bergqvist berättar läs mer sid.

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Bankerna håller igen

Bankerna håller igen HELA DENNA BILAGA ÄR EN IDG CUSTOM PUBLISHING fokus En yrkesroll i förändring cfo När cfo:n blir säljare Hitta rätt affärssystem Så kan revisorn spara miljö Bankerna håller igen men cfo:erna tror på framtiden

Läs mer

KREDITHANTERING. Omvälvning. Konsumentinkasso. Elektronisk fakturahantering. Kreditförsäkringar. Vi köper dina fakturor och säljer trygghet!

KREDITHANTERING. Omvälvning. Konsumentinkasso. Elektronisk fakturahantering. Kreditförsäkringar. Vi köper dina fakturor och säljer trygghet! ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KREDITHANTERING MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI APRIL 2011 Konsumentinkasso står för tillväxten inom branschen Elektronisk fakturahantering

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Februari 2009 Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre >> sid 4 Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Intervju: Hans Werner

Intervju: Hans Werner ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS NR1 INGÅR SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI I MARS 2005 Skynda långsamt Takten avgörande vid outsourcing sid 6 Ingen tvångströja Flexibilitet

Läs mer

OKTOBER 2005. Sju steg. för rätt outsourcing. Bilagan ges ut i samarbete med Telecomputing

OKTOBER 2005. Sju steg. för rätt outsourcing. Bilagan ges ut i samarbete med Telecomputing OKTOBER 2005 Sju steg för rätt outsourcing Bilagan ges ut i samarbete med Telecomputing computersweden.se 2 En besvärlig skilsmässa Ofta handlar det om att man inte kommunicerar på rätt sätt. Eller att

Läs mer

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS IT-Entreprenad It på entreprenad - gör hemläxan så blir resultatet bra När det gäller it-driften på ett företag är frågan många ställer sig

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut

Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut Förord Under senare tid har det skett ett antal transaktioner där kommuner sålt verksamhetsfastigheter inom t ex sjukvård

Läs mer

ABC i sökmarknadsföring. Tjäna tid och pengar med affiliates. Dags att outsourca sökoptimering?

ABC i sökmarknadsföring. Tjäna tid och pengar med affiliates. Dags att outsourca sökoptimering? HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET September 2008 Sökmarknadsföring Tjäna tid och pengar med affiliates en snabb och kostnadseffektiv marknadsföringsprocess. Läs mer sid. 12 ABC i sökmarknadsföring

Läs mer

REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU

REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU NOVEMBER 2013 5 BANKMÖTET 2013 FOTO: Lars Nyman REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU 2 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 5 NOVEMBER 2013 VD HAR ORDET Den svenska bolånemarknaden

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent Årsredovisning 2009 INNEHÅLL 2009 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Mål, affärsidé och vision 8 Samtal mellan Lena Apler och Jan Kvarnström 10 Succé för Collector Swedish Open! 13 Marknadsöversikt

Läs mer

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BUSINESS INTELLIGENCE Näringslivet kräver BI-kompetens Behovet av kompetens inom Business Intelligence är stort - Sid. 5 MEDFÖLJER SOM

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED OPEN SOURCE SWEDEN. Open Source

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED OPEN SOURCE SWEDEN. Open Source ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED OPEN SOURCE SWEDEN ANNONS Mars 2008 Open Source IT-branschen går mot nya affärsmodeller Gartner förutspår paradigmskifte inom

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LÅNEGUIDEN KREDITKORTEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LÅNEGUIDEN KREDITKORTEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÅNEGUIDEN MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I EXPRESSEN JUNI 2007 LYXFÄLLAN Charlie Söderberg, känd från Lyxfällan i TV3, ger sina bästa tips

Läs mer