Audi Finansiering. Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Audi Finansiering. Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36"

Transkript

1 Audi Finansiering STENSTRÖM RED CELL OKT 2008 BRO VFS 0302 Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd

2 Audi Finansiering; så här fungerar det. En Audi är inte bara själva den välutrustade kvalitetsbilen, utan också en affär med motsvarande individuella möjligheter när det gäller finansieringen av köpet. Men vilken form passar dig bäst? Återförsäljaren erbjuder en rad bra finansieringsalternativ till privatpersoner och företag. Anpassade efter dina egna, eller företagets, förutsättningar fyllda med valmöjligheter. Audi Finansiering erbjuds bara hos våra återförsäljare vilket garanterar en bra lösning för den Audi du väljer och finansieringen. I kombination erbjuder vi dessutom Audi Serviceavtal, en tjänst som ger dig överblick. Du betalar en fast månadskostnad för service och reparationer. Du får kontroll över kostnaderna, en trygg bilekonomi och möjlighet till fullt momsavdrag på servicekostnaden (om du är näringsidkare). Serviceavtal faktureras tillsammans med finansieringen men specificeras separat. Oftast får du kreditbesked direkt hos din säljare. Du behöver inte vänta på besked från banken, belåna ditt boende, ordna borgensförbindelse eller liknande. Säkerheten är den Audi som du vill köpa. Vi erbjuder rörlig ränta upp till 84 månader, och vår fasta ränta gäller upp till 60 månader. Med fast ränta har du samma månadsbetalning/leasingavgift under hela avtalstiden. Vår rörliga ränta är baserad på, och följer, STIBOR 90 dagar. Denna är till skillnad mot allmänna ränteläget en marknadsnoterad ränta som du kan kontrollera. Vi justerar räntan varje månad, med faktisk förändring mot tidigare månad. Du får tillgodogöra dig en eventuell räntesänkning under avtalstiden. Motsvarande gäller vid en uppgång av marknadsräntan. Under året inbetald ränta är avdragsgill med f.n. 30% i din självdeklaration. Vi sänder ut kontrolluppgift i god tid innan deklarationstillfället (gäller för konsument och lån). Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd

3 Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd

4 Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd

5 Audi Billån. Billån är vårt vanligaste lån. Du väljer om du vill ha fast eller rörlig ränta, kontraktstid och om du vill ha ditt billån med en restskuld/sista betalning. T I D : Varierar mellan månader, det går bra att ha en kontraktstid på exempelvis 38 eller 46 månader. Det behöver inte vara jämna år. K O N T A N T : Lägst 20% kontant (enligt Konsumentkreditlagen), beräknat på den Audi du väljer (inklusive extrautrustning). Betalningen sker med kontanter eller genom inbytesbil (gäller konsument). B E T A L N I N G : Per månad, du väljer om du vill betala genom bank-, plus- eller autogiro. Du kan göra extraamorteringar eller lösa ditt billån i förtid utan några extra tillkommande avgifter. R E S T S K U L D / S I S T A B E T A L N I N G : Din Audi har ett bra marknadsvärde även efter kontraktstiden. Därför finns det utmärkta möjligheter att ha en restskuld i ditt billån. Storleken på restskulden varierar beroende på tid, körsträcka, användningsområde, modell och förväntat framtida marknadsvärde med mera. Din säljare hjälper gärna till så att du hamnar på en bra, realistisk nivå. Efter kontraktstiden finns en rad alternativ: A Byta till en ny Audi B Förlänga ditt billån C Betala din restskuld/sista betalning Eventuellt överskott mellan din Audis restskuld/sista betalning och marknadsvärde tillfaller dig. A M O R T E R I N G S F O R M : Vid annuitet är månadsbetalningarna lika stora under hela kontraktstiden (med undantag för eventuella räntejusteringar). I början av kontraktstiden är räntedelen större, i slutet av kontraktstiden är amorteringsdelen större. Vid rak amortering är amorteringsbeloppet lika stort varje månad, ränta betalas på utestående skuld. Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd

6 Audi Prislån. Ett unikt lån där du betalar 1% per månad oavsett vilken Audi du väljer. Bara för privatpersoner, alltid 36 månader och alltid med restskuld. En Audi för kr kostar kr/månad, kr kostar kr/månad o.s.v., enkelt och tydligt. T I D : 36 månader. K O N T A N T : Ca 30% kontant, beräknat på den Audi du är intresserad av (inklusive extrautrustning). Betalningen sker med kontanter eller genom inbytesbil (gäller privatpersoner). B E T A L N I N G O C H R E S T S K U L D / S I S T A B E T A L N I N G : Fungerar på samma sätt som billån. Audi Millån. Millån vänder sig till dig som använder din Audi både i tjänsten och privat. Kanske ett alternativ för dig som har förmånsbil? Genom att din arbetsgivare intygar att merparten av din totala körsträcka är tjänstekörning finns möjlighet att finansiera hela bilköpet. Din Audi motsvarar ett beräknat framtida värde och en av ingredienserna i millån är att det oftast innehåller en restskuld. Med millån kan du alltid köra en ny Audi med givna bytesintervaller. under förutsättning att du använder din Audi huvudsakligen i tjänsten (merparten av din totala körsträcka ska vara tjänstekörning) och din arbetsgivare undertecknar ett milintyg. Kostnaderna för bilinnehavet kan anpassas och utformas med hänsyn till den milersättning som du får av din arbetsgivare, och följer din beräknade körsträcka. T I D : månader, om du önskar kan längre kontraktstid (upp till 84 månader) diskuteras. K O N T A N T : 0 kr. Du väljer själv om du vill betala någon kontantinsats (i form av kontanter eller inbytesbil) B E T A L N I N G O C H R E S T S K U L D / S I S T A B E T A L N I N G : Fungerar på samma sätt som billån. Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd

7 Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd

8 Audi Leasing. Ditt företag har möjlighet att finansiera bilinnehavet med Audi Leasing. Leasing är ett enkelt och ekonomiskt sätt att finansiera företagets bilar. Dels för att momsen på leasingavgiften oftast är till hälften avdragsgill (för personbilar), dels för att leasing är en finansieringsform som löser företagets bilbehov utan att binda kapital. Med leasing kan du dessutom lämna eventuellt befintligt kreditutrymme hos din bank outnyttjat, och istället använda det då det verkligen behövs. Leasing är en mycket flexibel finansieringsform. T I D : månader. Det går bra att ha en avtalstid på 38 eller 46 månader, det behöver inte vara jämna år. S Ä R S K I L D L E A S I N G A V G I F T : Vanligtvis 20% av bilens pris. B E T A L N I N G : Din leasingavgift faktureras månadsvis eller kvartalsvis i förskott, du väljer bank-, plus- eller autogirobetalning. Leasing finns med annuitet, rak eller stafflad (varierad) betalningsplan. Den stafflade varianten kan vara en fördel om företaget vill ha en så realistisk värdeminskning som möjligt, ställt mot förväntat marknadsvärde, eller har säsongsvarierad verksamhet. R E S T V Ä R D E : Vid finansiell leasing är det leasingtagaren som ansvarar för restvärdet efter avtalstiden slut. Din säljare rekommenderar gärna realistiska nivåer baserat på tid, körsträcka, användningsområde, modell och beräknat framtida marknadsvärde etc. Vid operationell leasing betalar företaget en leasingavgift för nyttjandet, baserat på avtalad körsträcka och tid. Självklart kan även serviceavtal ingå i leasingavtalet. F Ö R M Å N S V Ä R D E : Hur mycket din Audi kostar dig per månad påverkas av Skatteverkets beräkningsgrundande nybilsprislista, din marginalskatt, bränsleförbrukning, hur mycket du kör och eventuella avdrag för resor till och från arbetet med mera. Fråga gärna din säljare om en uträkning baserad på dina förutsättningar eller läs mer i broschyren Audi Tjänstebilar och förmånsvärden. Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd

9 Audi Konsumentleasing. För dig som vill ha ett enkelt och tryggt bilinnehav finns konsumentleasing. Du tecknar avtal om en fast körsträcka och tidsperiod, och efter avtalstiden lämnar du tillbaka bilen till återförsäljaren. Väljer du att komplettera med serviceavtal får du ett översiktligt bilinnehav där service kan ingå som en fast månadskostnad. T I D : månader, avtalstid upp till 60 månader kan förekomma. S Ä R S K I L D L E A S I N G A V G I F T : Oftast 0 kr (ibland förekommer en mindre summa som särskild leasingavgift). B E T A L N I N G : Din leasingavgift faktureras månadsvis eller kvartalsvis i förskott, du väljer bank-, plus- eller autogirobetalning. R E S T V Ä R D E : Du betalar för nyttjandet, övermilsdebitering tillkommer om du kör längre än avtalad körsträcka. Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd

10 Audi Personalbil. Med personalbil kan företaget erbjuda en förmånsbil till sina anställda. Personalbil är en kostnadsneutral personalförmån för företaget som t. ex. kan finansieras mot ett löneavdrag. Löneavdraget innehåller: Leasingavgift (inklusive ½ moms) Skatt på bilförmån Serviceavtal Fordonsskatt och försäkring Sociala avgifter på bilens förmånsvärde Däck Avtalstiden är normalt på 36 månader, men kan vara kortare för den förare som kör många mil per år. Tillsammans med återförsäljaren och ert företag diskuterar vi ert upplägg för personalbil, du hittar mer information i vår folder Audi Personalbil. Vi erbjuder dessutom GAP-försäkring om den anställde slutar och återlämnar sin Audi innan avtalstidens slut. Audi Låneskydd. Precis som din Audi har en fullgod säkerhet, så kan du med låneskydd även utrusta ditt lån med ett extra trygghetspaket. Saker händer som man inte alltid själv kan kontrollera. Som arbetslöshet, arbetsoförmåga p.g.a. sjukdom eller olycksfall m.m. Att addera innehållet i ditt lån med ett låneskydd är ett bra sätt att skydda återbetalningen av ditt lån om din betalningsförmåga tillfälligt skulle bli nedsatt. Låneskydd ger trygghet för dig och din familj. Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd

11 Audi Finansförsäkring. Med finansförsäkring får du ett komplett försäkringsskydd med rätt prissatt premie*. Du är alltid helförsäkrad med finansförsäkring. Försäkringspremien får du separat redovisad per månad på samma faktura som bilfinansieringen. Det ger dig kontroll och enkel översikt av dina bilkostnader samt valuta för pengarna. Finansförsäkring finns också tillgänglig för företagskunder. * Vissa Audimodeller kan inte kombineras med finansförsäkring, utan gäller för utvalda nya privatägda Audimodeller som omfattas av gruppförsäkring. Audi Serviceavtal. Tillsammans med vår finansiering erbjuder vi också serviceavtal, en tjänst som ger dig överblick. Du betalar din service i förtid med en fast månadskostnad, baserad på din ort, modell och beräknad körsträcka. Som näringsidkare har du möjlighet att lyfta hela momsen på servicekostnaden. Serviceavtal faktureras tillsammans med finansieringen och specificeras var för sig. Vill du veta mer? Titta i vår folder Audi Servicevtal. Audi Milfakta. Har ditt företag lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna? Många företag svarar nog nej, trots att kostnaderna för bilparken kan vara stora i den egna verksamheten. Det kanske inte är så konstigt eftersom en bil genererar fasta, rörliga och indirekta kostnader som leasingavgift, skatt, försäkring, drivmedel, tvätt, parkering, självrisk, verkstadsbesök, sociala avgifter och så vidare. Detta resulterar i ett pappersflöde med många fakturor och många timmars arbete. En administration som kostar mycket pengar för företaget eller organisationen. Det blir gärna en svårkontrollerbar och svårbudgeterad massa. I många fall krävs ökad utbyggnad av intern bilavdelning, ett avsteg från det egna företagets kärnverksamhet. Alternativet är att låta milfakta sköta administrationen, vilket ger er en bra kostnadskontroll för hela er bilpark. Läs mer i foldern Audi Milfakta. Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd

12 Audi Finansiering Södertälje. Telefon , fax , mail: Vorsprung durch Technik AUDI FINANSIERING ERBJUDS GENOM VOLKSWAGEN FINANS SVERIGE, HELÄGT DOTTERBOLAG TILL VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG. MED FÖRBEHÅLL FÖR KREDITPRÖVNING, TRYCKFEL OCH ÄNDRINGAR. STENSTRÖM RED CELL OKT 2008 BRO VFS 0302 Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd

Privat, företaget eller bådadera?

Privat, företaget eller bådadera? Räkna hem. Privat, företaget eller bådadera? Audi Finansiering; så här fungerar det. Vorsprung durch Technik innebär, förutom själva bilarna, att Audi även erbjuder sofistikerade ekonomiska lösningar som

Läs mer

Varför Porsche Financial Services?

Varför Porsche Financial Services? Varför Porsche Financial Services? Alla bilar finansieras, det sker bara på olika sätt. En del väljer banklån eller belånar sin bostad för att kunna betala bilen kontant. Andra har tillgångar eller sparade

Läs mer

Körglädje med bilägarglädje. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring.

Körglädje med bilägarglädje. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring. Körglädje med bilägarglädje. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring. Alla bilar finansieras. Finansieringen av din Audi är en viktig del av bilköpet. Den sker på många sätt: via oberoende finansiärer,

Läs mer

SEAT FINANSIERING. SEAT Finansiering SEAT Serviceavtal SEAT Försäkring ENJOYNEERING

SEAT FINANSIERING. SEAT Finansiering SEAT Serviceavtal SEAT Försäkring ENJOYNEERING SEAT FINANSIERING Finansieringslösningar för privatperson och företag. SEAT Finansiering SEAT Serviceavtal SEAT Försäkring ENJOYNEERING Alla bilar finansieras. Det sker bara på olika sätt. En del väljer

Läs mer

Mars 2013. Volkswagen Finansiering Finansiering Serviceavtal Försäkring

Mars 2013. Volkswagen Finansiering Finansiering Serviceavtal Försäkring Mars 2013 Volkswagen Finansiering Finansiering Serviceavtal Försäkring Finansiering för din Volkswagen är en viktig del av ditt bilköp eller bilinnehav. Den sker på många sätt: genom någon oberoende finansiär,

Läs mer

Alla bilar finansieras.

Alla bilar finansieras. Audi Privat. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring. Alla bilar finansieras. Finansiering för din Audi är en viktig del av ditt bilköp eller bilinnehav. Den sker på många sätt: genom någon oberoende finansiär,

Läs mer

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER Finansieringen anpassas efter din bilmodell och din ekonomi. Toyota Financial Services FINANSIERING Tryggt Din finansiering kan kompletteras med vårt trygghetspaket. Vi

Läs mer

SIMPLY CLEVER ŠKODA FINANSIERING. Finansiering Serviceavtal Försäkring Förlängd Garanti PRIVAT

SIMPLY CLEVER ŠKODA FINANSIERING. Finansiering Serviceavtal Försäkring Förlängd Garanti PRIVAT SIMPLY CLEVER ŠKODA FINANSIERING Finansiering Serviceavtal Försäkring Förlängd Garanti PRIVAT VAD ÄR ŠKODA CARE Finansiering för din ŠKODA är en viktig del av ditt bilköp eller bilinnehav. Den sker på

Läs mer

SEAT FINANSIERING PRIVAT. Finansiering Serviceavtal Försäkring TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT FINANSIERING PRIVAT. Finansiering Serviceavtal Försäkring TECHNOLOGY TO ENJOY SEAT FINANSIERING Finansiering Serviceavtal Försäkring PRIVAT TECHNOLOGY TO ENJOY ALLA BILAR FINANSIERAS Det sker bara på olika sätt. En del väljer banklån eller belånar bostaden för att kunna betala bilen

Läs mer

Attraktivt helhetserbjudande.

Attraktivt helhetserbjudande. Volkswagen Financial Services Finansiering. Försäkring. Mobilitet. Attraktivt helhetserbjudande. Enkelt bilinnehav för dig som privatkund. Privat Februari 2015 Innehåll Nyckeln till mobilitet...3 Finansiering...5

Läs mer

Volkswagen Finansiering

Volkswagen Finansiering Privat Privat Volkswagen Finansiering Finansiering Serviceavtal Försäkring Augusti 2014 Innehåll Nyckeln till mobilitet...3 Finansiering...5 Bygg din bil...6 Serviceavtal...9 Försäkring... 11 Volkswagenkortet...

Läs mer

Betala per månad. Audi Serviceavtal

Betala per månad. Audi Serviceavtal Betala per månad. Audi Serviceavtal Inga obehagliga överraskningar. Du betalar en fast månadskostnad för kommande service och reparationer, vilket underlättar budgetering och uppföljning för din privatekonomi,

Läs mer

Regress Ordlista finanstermer. Momsavlyft Effektiv ränta Konsignation. Annuitet Marginal. Kreditkostnad Prisbasbelopp. Geldenär Förtidslösen

Regress Ordlista finanstermer. Momsavlyft Effektiv ränta Konsignation. Annuitet Marginal. Kreditkostnad Prisbasbelopp. Geldenär Förtidslösen SKODA FINANSIERING Rak amortering Regress Ordlista finanstermer Indrivning Bilförmån Momsavlyft Effektiv ränta Konsignation Annuitet Marginal Kreditkostnad Prisbasbelopp Geldenär Förtidslösen Kundränta

Läs mer

Regress Indrivning. Momsavlyft Bilförmån. Effektiv ränta Konsignation. Annuitet Marginal. Kreditkostnad Prisbasbelopp. Geldenär Förtidslösen

Regress Indrivning. Momsavlyft Bilförmån. Effektiv ränta Konsignation. Annuitet Marginal. Kreditkostnad Prisbasbelopp. Geldenär Förtidslösen Rak amortering Regress Indrivning Momsavlyft Bilförmån Effektiv ränta Konsignation Annuitet Marginal Kreditkostnad Prisbasbelopp Geldenär Förtidslösen Kundränta Ordlista Finanstermer. Ingångsvärde Ramavtal

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

Så kan du spara 15 000 kr per år! Så sänker du din bolåneränta! Här får du råd med ditt livs affär. 10

Så kan du spara 15 000 kr per år! Så sänker du din bolåneränta! Här får du råd med ditt livs affär. 10 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Compricer i samarbete med Newsfactory AB ANNONS DistribuerasiExpressenseptember2009 Så sänker du din bolåneränta! Här får du råd med ditt livs affär. 10 Börja

Läs mer

Bolån steg för steg när du köper bostad

Bolån steg för steg när du köper bostad Bolån steg för steg när du köper bostad Innehåll Bolån hos SEB enkelt, flexibelt och tryggt!... 4 Att tänka på när du köper bostad... 6 Tips från Jens... 7 Bolån steg för steg... 10 Så här sätter vi bolåneräntan...

Läs mer

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar För dig som driver egen tandläkarpraktik är det naturligtvis viktigt att kunna erbjuda dina patienter ett bra och enkelt sätt att betala. Lika viktigt är förmånliga

Läs mer

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi KONSUMENT HALMSTAD Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi När du slutat gymnasiet har du möjlighet att själv bestämma vad du ska göra med ditt liv. Samtidigt ska du kanske fatta många svåra beslut.

Läs mer

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån i korthet Tänk på det här innan du tar ett seniorlån: Seniorlån är generellt sett dyra lån

Läs mer

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 0 leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 1 Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

zoo}-zoo} Vintererbjudanden M{zd{ M{ZD{ ORIGINAL SERVICE 10% RABATT

zoo}-zoo} Vintererbjudanden M{zd{ M{ZD{ ORIGINAL SERVICE 10% RABATT M{zd{ Vintererbjudanden M{ZD{ ORIGINAL SERVICE 10% RABATT VÄRDECHECK PÅ BAKSIDAN Förbered dig för vintern med m{zd{ original vinterkontroll 10 12 5 6 7 8 9 M{zd{ Vinterkontroll 1. Däcktest (även ev reservhjul):

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer