Välkomna till. Rikskonferens för familjedaghem. Värden i vardagen med utomhuspedagogik och delaktighet april 2013 Skansen i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna till. Rikskonferens för familjedaghem. Värden i vardagen med utomhuspedagogik och delaktighet. 25 26 april 2013 Skansen i Stockholm"

Transkript

1 Välkomna till Rikskonferens för familjedaghem Värden i vardagen med utomhuspedagogik och delaktighet april 2013 Skansen i Stockholm

2 rikskonferens för familjedaghem Välkomna till två fullmatade dagar med många möjligheter till inspirerande kompetensutveckling som tar familjedaghemmen in i framtiden med pedagogisk omsorg. Konferensen utgör en unik mötesplats för dagbarnvårdare med chefer i verksamheter runt hela landet, kommunala som enskilt drivna. I år ligger fokus på utomhuspedagogik och barns delaktighet. Första dagen samlas vi på Skansens högloft där vi lämnar in bagage och kläder innan vi lyssnar till vår första föreläsare. Alla kaffepauser sker på Nyloftet strax intill Högloftet och lunch äter vi alltid på Restaurang Solliden. Under torsdagen kan ni välja två av tre seminarier kring utomhuspedagogik. Under fredagen kan ni välja ett av två seminarier kring barns delaktighet och FN:s Barnkonvention. Väl mött! Eva Selin, Fortbildning ab eva selin Maria Hammarsten Carina brage Yvonne Hyltse-Eckert Elisabeth Arnér Petra krantz lindgren Lasse Jonsson Jane Olovsson Johanna wester Åse Hagerman Torsdag 25 april PROGRAM Fredag 26 april 09:00 09:45 Kaffe med smörgås för de som önskar. Lokal: Högloftet 09:45 10:00 Inledning. Lokal: Högloftet Eva Selin Fortbildning ab 10:00 12:00 Gemensam föreläsning med bensträckare. lokal: Högloftet Leklära utomhus Maria Hammarsten 12:00 13:00 LUNCH Restaurang Solliden 13:00 14:30 Valbara seminarier 1A Teknik med Carina Brage, utomhus, max 50 pers 1B Matematik och språk med Maria Hammarsten Lokal: Högloftet, max 100 pers 1C Naturvetenskap med Yvonne Hyltse-Eckert Lokal: Gustavianska, max 100 pers 14:30 15:00 Kaffe på Nyloftet 15:00 16:30 Valbara seminarier 2A Teknik med Carina Brage, utomhus, max 50 pers 2B Matematik och språk med Maria Hammarsten Lokal: Högloftet, max 100 pers 2C Naturvetenskap med Yvonne Hyltse-Eckert Lokal: Gustavianska, max 100 pers 09:00 09:50 Gemensam föreläsning. Lokal: Högloftet Lär av barnen! Elisabeth Arnér 09:50 10:10 Kaffe och frukt på Nyloftet 10:10 12:00 Gemensam föreläsning. Lokal: Högloftet Kan själv! Om mod och självkänsla Petra Krantz Lindgren 12:00 13:00 LUNCH Restaurang Solliden 13:00 14:30 Valbara seminarier 3D Ska barnen få göra som de vill nu? Lokal: Högloftet. Lasse Jonsson och Jane Olovsson, max 140 personer 3E Barnkonventionen i verkligheten. Gustavianska. Johanna Wester, max 110 personer 14:30 15:00 Kaffe med smörgås på Nyloftet 15:00 16:00 Gemensam föreläsning. Lokal: Högloftet Rösträtt för alla Åse Hagerman

3 Torsdag 25 april Utomhuspedagogik Utomhuspedagogik är ett sätt att förhålla sig till barns möjligheter att leka och lära med hela kroppen och alla sinnen. I den varierande närmiljön utomhus blir trädgården, lekparken, skogsgläntan eller den asfalterade gården, en lärmiljö fylld av inspiration till lekfullt, kreativt utforskande som ger ny kunskap. Kropp och knopp får näring när direkta upplevelser med alla sinnen blir till konkreta erfarenheter att utbyta tankar kring. 10:00 12:00 Gemensam föreläsning, Högloftet Leklära utomhus Utomhuspedagogik är inte ett ämne utan ett förhållningssätt. Utomhus pedagogik handlar om att ge barnen en växelverkan mellan olika lärandemiljöer som inspirerar och stimulerar. Platsens betydelse för lärandet är central och lärandet kan ske så autentiskt som möjligt. Utomhuspedagogik ger barnen förstahandsupplevelser och involverar alla sinnen i lek- och lärprocessen. Föreläsningen varvar konkreta exempel på uteupplevelser som engagerar kropp och knopp med de senaste rönen inom utomhuspedagogisk forskning. Maria Hammarsten har arbetat som fritids- och utomhuspedagog inom olika utomhuspedagogiska uppdrag i och utanför Jönköpings kommun, bland annat för personal i familjedaghem. Numera arbetar hon som universitetsadjunkt i pedagogik på Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK) och undervisar på lärarutbildningen, främst inom kurser i utomhuspedagogik. Hon är också medförfattare till Fullt av lek - om att ge utrymme för skolbarns lek utgiven på Lärarförbundets Förlag Valbara seminarier 1A 1B Lek och teknik med hela kroppen Kreativ matematik och språklekar (Utomhus, max 50 personer) (Högloftet, max 100 deltagare) I den lustfyllda leken upplever barnen sin Språklig medvetenhet och kreativ matematik kan upplevas på många olika platser där omvärld och gör upptäckter som ger ny kunskap. Workshopen, som genomförs utomhus, förmedlar konkreta tips och idéer på hur medel. Oavsett hur den närmiljö som omger miljön fungerar som såväl lärmiljö som läro- man tillsammans med våra framtida tekniker dig ser ut så kan man bedriva utomhuspedagogik. En asfalterad gård ger minst lika många barnen - med enkla medel kan upptäcka vardagens teknik i olika aktiviteter. Med teknikglasögonen på blir utemiljön en experiment- matematik utomhus som en stenig skogs- möjligheter att arbeta kreativt med språk och verkstad fylld av allsköns material för olika backe! Workshopen förmedlar tips, idéer och konstruktioner och byggen av infrastrukturer. illustrerar bland annat hur man kan använda Eller så provar vi att blåsa såpbubblor med en matematiklådor och språkpåsar i utemiljön. osthyvel. Kommer det ut ost då? Maria Hammarsten har arbetat som fritids- Observera att workshopen hålls utomhus och utomhuspedagog inom olika utomhuspedagogiska uppdrag i och utanför Jönköpings oavsett väderlek! Carina Brage är grundskollärare med en fil. kommun, bland annat för dagbarnvårdare. mag. i naturvetenskap och en i utomhuspedagogik. Hon är författare till Naturvetenskap i pedagogik på HLK och undervisar på lärarut- Numera arbetar hon som universitetsadjunkt och teknik i förskolan med utemiljön som bildningen, främst inom kurser i utomhuspedagogik. Hon är också medförfattare till Fullt inspiration samt Att lära teknik ute utgivna av Outdoor Teaching. Carina har arbetat av lek - om att ge utrymme för skolbarns lek som dagbarnvårdare men jobbar nu med att utgiven på Lärarförbundets Förlag fortbilda pedagoger i främst matematik, naturvetenskap och teknik med utemiljön som inspiration. 1C Närmiljö för naturvetenskaplig lärmiljö (Gustavianska, max 100 deltagare) I den utemiljö som finns i vår omedelbara närhet fångas barnens intresse med inspiration till fortsatt utforskande. Föreläsningen synliggör det du redan gör men ger dig inspiration och tips för att arbeta ännu mer medvetet med närmiljön som utgångspunkt i lek och lär. Som att med hela kroppen bättre förstå vad som händer i komposten, på gungbrädan eller hur man kan göra för att bygga en stabilare koja. Det kan handla om att utforska vad en gråsugga äter, vad som finns under gatan eller vad sopbilarna gör. På så sätt blir närmiljön en lärmiljö för mängder av upptäckter och utforskande. Yvonne Hyltse-Eckert är universitetsadjunkt på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Högskolan i Jönköping med teknik och biologi men också med utomhuspedagogik. Hon anlitas ofta som föreläsare och inspiratör i förskolan. Hon har arbetat med teknikkurser inom Lärarlyftet men också med kurser i naturvetenskap och teknik för förskola och grundskola. Utomhuspedagogiken finns då alltid med som moment i kurserna Valbara seminarier Dessa seminarier har samma innehåll som i beskrivningen ovan. Se till att välja ett annat i omgång nummer två så får du möjlighet att delta i två av de tre olika seminarier som vi erbjuder! 2A Lek och teknik med hela kroppen (Utomhus, max 50 personer) 2B Kreativ matematik och språklekar (Högloftet, max 100 deltagare) 2C Närmiljö för naturvetenskaplig lärmiljö (Gustavianska, max 100 deltagare)

4 fredag 26 april Inflytande och delaktighet Små barns delaktighet och inflytande får inte stanna vid att vara några inledande meningar i dokument som förskolans läroplan. Barns rätt till inflytande i sin egen vardag är noggrant formulerad i FN:s Barnkonvention. Och det är vår skyldighet att se till att barnen kan göra sig hörda och får möjlighet att påverka sin tillvaro. Bara så kan barn förstå sin egen roll som individer med rättigheter och skyldigheter i ett samhälle som vilar på demokratisk grund. 09:00 09:50 Gemensam föreläsning, Högloftet Lär av barnen! När barn sägs få vara med och bestämma över innehållet i sin egen vardag handlar det ofta om skendemokrati. I bästa fall får barnen rösta på förslag de vuxna presenterar. Men vad händer om vi bemödar oss om att bejaka barns nyfikna initiativ och kreativa lösningar? Om vi menar allvar med att intressera oss för vad barnen tänker. Vad kan vi vuxna lära oss då? Föreläsningen utgår ifrån många samtal och möten med små och stora barn där perspektiven är barnens. På riktigt. 10:10 12:00 Gemensam föreläsning, Högloftet Kan själv! Om mod och självkänsla Självkänsla har sin grund i upplevelsen av att vara värdefull, viktig och bli tagen på allvar. Den utgör grunden för mod, empati, omtanke, civilkurage, respekt och många andra härliga egenskaper vi gärna ser hos varandra och våra barn. För att barnen ska få möjlighet att utveckla den grundmurade tron på sig själva krävs att vi vuxna också möter barnen med just respekt, intresse, empati och ärlighet. Föreläsningen bjuder på tankeväckande situationer vi kan känna igen oss i. Inte minst de där gångerna vi inte förstår Elisabeth Arnér är i grunden förskollärare men arbetar nu som föreläsare och utvecklingsledare. Hon har varit lärare vid lärarutbildningen på Örebro universitet och är initiativtagare till Jaa! Den positiva signalen, ett utvecklingsarbete som genomsyrar förhållningssättet hos personal i många förskolor och skolor. Hon är också författare till böckerna Barns syn på vuxna - att komma nära barnperspektivet och Barns inflytande i förskolan en fråga om demokrati. Läs mer på vad som ligger bakom ett barns protestbeteende. Vi benar ut begreppen och får fundera över hur vi kan bygga viktig självkänsla i vardagens många möten. Petra Krantz Lindgren är beteendevetare med utbildning i psykologi, samtal och kommunikation och föreläser för föräldrar, dagbarnvårdare och förskolepersonal. Hon tror på samtal och samarbete och är aktiv motståndare till alla former av belöningssystem som sätter barns inre kompass ur spel. Läs mer Valbara seminarier 3D Ska barnen få göra som de vill nu? (Högloftet, max 140 deltagare) Ett demokratiskt förhållningssätt i mötet med barn innebär inte att de alltid ska få sin vilja igenom. Som vuxna har vi däremot ett stort ansvar för att i ord och handling göra innebörden av begreppet demokrati begriplig och hanterbar för små och stora i den dagliga verksamheten. Också i familjedaghem. Seminariet innehåller övningar som konkretiserar vad vi menar med många av de begrepp vi tar för givna. Vi får öva oss i att ta ställning och sätta begripliga ord på värderingar vi säger oss omfatta. Diskussioner, inspel och tankar lyfter egna och andras erfarenheter om hur vi kan arbeta konkret och praktiskt för att barns tankar och idéer ska göra skillnad. Hur ska de riktigt små kunna påverka och hur kan jag som vuxen förstå barnet? Vi får också lära oss mer om Barnkonventionen, varför den kom till och framför allt hur den kan genomsyra vår vardag. Lasse Jonsson har i sin roll som förskollärare, utvecklings- och nätverksledare inom förskolan under senare år arbetat med barns rätt till delaktighet och inflytande. Först utifrån förskolans värdegrundsuppdrag men nu alltmer med koppling mot FN:s Barnkonvention och FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter och ett demokratiskt samhälle. Jane Olovsson arbetar som specialpedagog inom förskolan. Hon handleder bland annat i arbetet med att värna varje barns rätt till delaktighet i sin vardag och strävar efter att synliggöra sambandet mellan barns lek och känslan av delaktighet. Jane har mångårig erfarenhet av att leda utvecklingsarbete kring delaktighet och inflytande, observation samt pedagogisk dokumentation och har i sin yrkesroll även mött dagbarnvårdare. 3E Barnkonventionen i verkligheten (Gustavianska, max 110 deltagare) Alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad. Det står i FN:s Barnkonvention som Sverige var ett av de första länderna att skriva under Det är lätt att tänka att konventionen är något som andra länder bör jobba vidare med. Men den gäller alla barn i varje stund och möte. Också i familjedaghem. Seminariet innehåller övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte som tydliggör vad vi tycker, tänker och menar med ord som delaktighet och demokrati. Vad innebär de rent konkret i mötet med barnen i vår verksamhet? Hur kan vi hjälpa varandra att förstå vad även de minsta försöker förmedla så att barnens tankar gör skillnad i verksamheten? Vi får också lära oss mer om Barnkonventionen, varför den kom till och framför allt hur den kan genomsyra vår vardag. Johanna Wester är barnrättsinformatör för Unicef och arbetar även på det globala barnrättsnätverket ECPAT. Hon möter ofta barn, unga och vuxna i olika sammanhang och föreläser om hur barns och ungas rättigheter också är de vuxnas skyldighet att värna. 15:00 16:00 Gemensam föreläsning, Högloftet Rösträtt för alla Rösten och kroppen är viktiga pedagogiska kommunikationsverktyg. Kroppens språk i samverkan med rösten är avgörande för hur det budskap vi vill nå fram med tas emot och uppfattas. Röst och kropp är betydelsebärande i mötet med barn och vuxna. Men är vi verkligen medvetna om hur vår omvärld reagerar på röstens signaler och kroppens språk? I den här föreläsningen får vi veta mer om röstteknik och kroppsspråk, röstläge, styrka och utryck. Det blir många praktiska övningar som involverar balans, andning, fonation och talläge. En hel del inkännande och igenkännande skratt kan också utlovas. Åse Hagerman är i huvudsak röstlärare men också körledare och sångpedagog som entusiasmerat körer i Sverige och utomlands. Åse har coachat många yrkesgrupper som chefer/ledare, lärare, förskollärare, dagbarnvårdare, telefonister med flera som använder rösten i sin dagliga kommunikation på jobbet. Läs mer på

5 Konferensanmälan Jag anmäler deltagare till Familjedaghemskonferensen april 2013 på Skansen i Stockholm. Pris för konferensen inklusive kaffe för- och eftermiddagar samt lunch båda dagarna: 2990:- + moms per person. Önskar du någon form av specialkost ber vi dig specificera detta nedan. Kontaktperson: Arbetsplats: Titel: Adress: Postnr: Postadress: Tel: Fax: E-post: Faktureringsadress (om annan än ovanst) Seminarieval Gör dina seminarieval genom att ange en bokstav för respektive tillfälle. Exempel: 2 Om fler än 4 deltagare: Bifoga namnen och seminarieval på ett separat papper. B Deltagare 1: Titel: Deltagare 2: Titel: Deltagare 3: Titel: Deltagare 4: Titel: Kursnr: 7287 Fortbildning ab Box Stockholm Tel: Fax:

6 Avsändare: Fortbildning ab, Box 22543, Stockholm Allmän konferensinformation Tid & plats: april Skansen, Djurgårdsslätten Dag 1: 09:45 16:30 Dag 2: 09:00 16:00 Pris: 2990:- + moms per person. Kaffe och lunch ingår båda dagarna. Betalning: Sker mot faktura före aktuellt konferensdatum. Anmälan är bindande men inte personlig. Bekräftelse, namnbrickor och övrig information skickas ut ca 14 dagar före konferensen. Ring om något är oklart. Anmälan görs antingen på talongen i foldern, på telefon (kundtjänst), fax , Frågor besvaras av kundtjänst, Fortbildning ab på telefon eller via e-post: Hotell: Vi har avtal med Scandic Hotels och du får rabatt genom vårt avtal D Boka genom Scandic centralbokning: För Rica Hotels, Nordic Choice samt Elite Hotels uppger ni avtal Fortbildning ab. Betalning sker direkt till hotellen. Prisläget kan variera, be alltid om lägsta pris. Högloftet Nyloftet VASTVEIT- LOFTET BJÖRNBODEN Räv N FEBRUARI APRIL Ren Älg Björn Björn Fågelvoljär NORDISKA VILDA DJUR Lodjur VID NGEN MAJ SEPTEMBER MAJ SEPTEMBER CAFÉ FLICKORNA HELIN & VOLTAIRE SKÅNSKA GRUVAN VADMALS- STAMPEN UTGÅNG LINBEREDNINGS- VERKET STOLPBODEN DELSBOGÅRDEN SAMEVISTET TIMMERKÅTAN FÄBODVALLEN Säl Säl BERGARTS- SAMLING Iller Utter NYLOFTET BREDABLICK HÖGLOFTET STALLET BRAGE- HALLEN Vildsvin NORABODEN Berguv Visent VARGHUSET TOALETT RESTAURANG SER EREN HAZELIUS- PORTEN lms Glasbruk abriken ka verkstaden eriet riet, Kammakarverkstaden ken BERGBANA t eriet, Kryddboden, Arbetarbostaden, rkstaden, Sadelmakeriet rdens lusthus eriet dshuset, Tapetserarverkstaden gården t Kronan OSCARS- TERRASSEN UTGÅNG STADS- KVARTEREN MAKALÖS SAGALIDEN ROSEN- GÅRDEN SWEDENBORGS LUSTHUS Restaurang Solliden JÄRNHANDLAR- HUSET 10 3 HÅSJÖSTAPELN GULA HUSET STORA GUNGAN PÄRONPARKEN RÖDA LÄNGAN 1 14 CAFÉ PETISSAN TOBAKS- OCH TÄNDSSTICKSMUSEUM SKOGSARBETAR- KOJAN ÖRTAGÅRDEN HAZELIUSHUSET JAKOBSBERG SOLLIDENSCENEN BOBERGS OBSERVATORIUM RULLTRAPPA SKOGENS HUS SPANNMÅLSHANDLARENS LUSTHUS RESTAURATION GUBBHYLLAN STENSTUGAN ÄLVROSGÅRDEN VAKT- STUGAN TROJE- EKORRPARKEN BORGEN SPEGEL- DAMMEN TINGSVALLENSCENEN TINGSVALLEN BAGARSTUGAN POSTHUSET KOLONISTUGOR FATBUREN ÖLANDSKVARNARNA BACK MATS STUGA BOLLNÄSSTUGAN GLASHUSET DANSBANA BOLLNÄS- TORGET MORAGÅRDEN LOGEN PAVILJONG MATSÄCKEN SKANSEN- TERRASSEN DJURGÅRDS- PAVILJONGEN RESTAURANG SOLLIDEN FÅGELDAMMARNA KROGEN TRE BYTTOR SKANSEN-AKVARIET BYGGNADS- AVDELNINGEN ORSAKULLEN KAPLANS- LOFTET HACKSTUGAN MARKNADSGATAN ENGELSKA PARKEN SKOGAHOLMS HERRGÅRD VÅRT AFRIKA KYRKHULTSSTUGAN LUSTHUS VÄNDPLAN NYA LILL-SKANSEN ÖPPET FR O M 31/3 SMEDJAN KÖKSTRÄDGÅRD SEGLORA KYRKA FRÄMMESTADS- KVARNEN VIRSERUMSBODEN HORNBORGA- STUGAN DANSBANA GALEJAN MOTJÄRN STATARLÄNGAN ORDENSHUSET BROFÄSTET BERGSMANSGÅRDEN HÄLLESTADSSTAPELN WALLINS CAFÉ VÄLA SKOLA SOLLIDSPORTEN ENTRÉ BUSSAR HAZELIUS GRAV BOBERGS ELVERK FRÖSTORP KRONBERGS ATELJÉ MISSIONSHUSET MOTJÄRNS- GRUVAN OKTORPSGÅRDEN TORSLUNDEN SKÅNEGÅRDEN FINNGÅRDEN RANSÄTERS- BODEN KÖLNAN SOLDAT- TORPET EKSHÄRADSGÅRDEN SOMMAR- HAGEN VÄXTHUSET Järv FOLKETS HUS Varg BELLMANSROPORTEN UTGÅNG eriet Rulltrappan SKANSENBUTIKEN HUVUDINGÅNG NOVILLA Gustavianska våningen Skansens huvudentré Gångväg Gångavstånd (från Skansens huvudentré) Gångavstånd till Solliden 2 min Gångavstånd till Högloftet 5 min Transport till Skansen Spårvagn 7 Buss 44 Djurgårdsfärjan från Slussen & Nybrokajen (kommunikationer)

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

bygg- och konstruktionsprojekt

bygg- och konstruktionsprojekt skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan bygg- och konstruktionsprojekt för barn 1-3 år Författare: Annika Johansson Kristina Laestander Roos Artikel nummer 9/2008 Denna artikel

Läs mer

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken?

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? Emelie Sivermalm

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Pedagogers definition och syn på lek

Pedagogers definition och syn på lek Pedagogers definition och syn på lek En enkätstudie mellan pedagoger inom två pedagogiker Maria Svensson & Linda Torstenson Kurs. LAU370 Handledare: Staffan Stukát Examinator: Pia Williams Rapportnummer:

Läs mer

Förskolor som kunskapar. som gör skillnad och öppnar upp för olika möten.

Förskolor som kunskapar. som gör skillnad och öppnar upp för olika möten. Förskolor som kunskapar som gör skillnad och öppnar upp för olika möten. Foto: Omslagsbild: Svetlana Sturesson Emma Hervén och och Annika Tanja Lenander Svensson Innehålllsförteckning Förord...4 Förskollärare,

Läs mer

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND?

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND? Institutionen för pedagogik EN GEMENSAM VÄRDEGRUND? Förskolepedagogers föreställningar kring läroplanens övergripande mål Åsa Lobsien Annette Persson Jennie Sandberg Examensarbete 10 poäng I Lärarutbildningen

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

Leken som grogrund för lärande

Leken som grogrund för lärande SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Leken som grogrund för lärande Aspekter på lek inom fritidshemmets verksamhetsområde Författare Per Wetterblad ARTIKEL NUMMER 5/2012 Skolportens

Läs mer

Teknik med återvunnet material i förskolan

Teknik med återvunnet material i förskolan Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Teknik med återvunnet material i förskolan Helena Larsson Ht-2009 15 hp B-nivå Lärarprogrammet 210 hp Examinator: Lars T. Andersson Handledare:

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer