Välkomna till. Rikskonferens för familjedaghem. Värden i vardagen med utomhuspedagogik och delaktighet april 2013 Skansen i Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna till. Rikskonferens för familjedaghem. Värden i vardagen med utomhuspedagogik och delaktighet. 25 26 april 2013 Skansen i Stockholm"

Transkript

1 Välkomna till Rikskonferens för familjedaghem Värden i vardagen med utomhuspedagogik och delaktighet april 2013 Skansen i Stockholm

2 rikskonferens för familjedaghem Välkomna till två fullmatade dagar med många möjligheter till inspirerande kompetensutveckling som tar familjedaghemmen in i framtiden med pedagogisk omsorg. Konferensen utgör en unik mötesplats för dagbarnvårdare med chefer i verksamheter runt hela landet, kommunala som enskilt drivna. I år ligger fokus på utomhuspedagogik och barns delaktighet. Första dagen samlas vi på Skansens högloft där vi lämnar in bagage och kläder innan vi lyssnar till vår första föreläsare. Alla kaffepauser sker på Nyloftet strax intill Högloftet och lunch äter vi alltid på Restaurang Solliden. Under torsdagen kan ni välja två av tre seminarier kring utomhuspedagogik. Under fredagen kan ni välja ett av två seminarier kring barns delaktighet och FN:s Barnkonvention. Väl mött! Eva Selin, Fortbildning ab eva selin Maria Hammarsten Carina brage Yvonne Hyltse-Eckert Elisabeth Arnér Petra krantz lindgren Lasse Jonsson Jane Olovsson Johanna wester Åse Hagerman Torsdag 25 april PROGRAM Fredag 26 april 09:00 09:45 Kaffe med smörgås för de som önskar. Lokal: Högloftet 09:45 10:00 Inledning. Lokal: Högloftet Eva Selin Fortbildning ab 10:00 12:00 Gemensam föreläsning med bensträckare. lokal: Högloftet Leklära utomhus Maria Hammarsten 12:00 13:00 LUNCH Restaurang Solliden 13:00 14:30 Valbara seminarier 1A Teknik med Carina Brage, utomhus, max 50 pers 1B Matematik och språk med Maria Hammarsten Lokal: Högloftet, max 100 pers 1C Naturvetenskap med Yvonne Hyltse-Eckert Lokal: Gustavianska, max 100 pers 14:30 15:00 Kaffe på Nyloftet 15:00 16:30 Valbara seminarier 2A Teknik med Carina Brage, utomhus, max 50 pers 2B Matematik och språk med Maria Hammarsten Lokal: Högloftet, max 100 pers 2C Naturvetenskap med Yvonne Hyltse-Eckert Lokal: Gustavianska, max 100 pers 09:00 09:50 Gemensam föreläsning. Lokal: Högloftet Lär av barnen! Elisabeth Arnér 09:50 10:10 Kaffe och frukt på Nyloftet 10:10 12:00 Gemensam föreläsning. Lokal: Högloftet Kan själv! Om mod och självkänsla Petra Krantz Lindgren 12:00 13:00 LUNCH Restaurang Solliden 13:00 14:30 Valbara seminarier 3D Ska barnen få göra som de vill nu? Lokal: Högloftet. Lasse Jonsson och Jane Olovsson, max 140 personer 3E Barnkonventionen i verkligheten. Gustavianska. Johanna Wester, max 110 personer 14:30 15:00 Kaffe med smörgås på Nyloftet 15:00 16:00 Gemensam föreläsning. Lokal: Högloftet Rösträtt för alla Åse Hagerman

3 Torsdag 25 april Utomhuspedagogik Utomhuspedagogik är ett sätt att förhålla sig till barns möjligheter att leka och lära med hela kroppen och alla sinnen. I den varierande närmiljön utomhus blir trädgården, lekparken, skogsgläntan eller den asfalterade gården, en lärmiljö fylld av inspiration till lekfullt, kreativt utforskande som ger ny kunskap. Kropp och knopp får näring när direkta upplevelser med alla sinnen blir till konkreta erfarenheter att utbyta tankar kring. 10:00 12:00 Gemensam föreläsning, Högloftet Leklära utomhus Utomhuspedagogik är inte ett ämne utan ett förhållningssätt. Utomhus pedagogik handlar om att ge barnen en växelverkan mellan olika lärandemiljöer som inspirerar och stimulerar. Platsens betydelse för lärandet är central och lärandet kan ske så autentiskt som möjligt. Utomhuspedagogik ger barnen förstahandsupplevelser och involverar alla sinnen i lek- och lärprocessen. Föreläsningen varvar konkreta exempel på uteupplevelser som engagerar kropp och knopp med de senaste rönen inom utomhuspedagogisk forskning. Maria Hammarsten har arbetat som fritids- och utomhuspedagog inom olika utomhuspedagogiska uppdrag i och utanför Jönköpings kommun, bland annat för personal i familjedaghem. Numera arbetar hon som universitetsadjunkt i pedagogik på Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK) och undervisar på lärarutbildningen, främst inom kurser i utomhuspedagogik. Hon är också medförfattare till Fullt av lek - om att ge utrymme för skolbarns lek utgiven på Lärarförbundets Förlag Valbara seminarier 1A 1B Lek och teknik med hela kroppen Kreativ matematik och språklekar (Utomhus, max 50 personer) (Högloftet, max 100 deltagare) I den lustfyllda leken upplever barnen sin Språklig medvetenhet och kreativ matematik kan upplevas på många olika platser där omvärld och gör upptäckter som ger ny kunskap. Workshopen, som genomförs utomhus, förmedlar konkreta tips och idéer på hur medel. Oavsett hur den närmiljö som omger miljön fungerar som såväl lärmiljö som läro- man tillsammans med våra framtida tekniker dig ser ut så kan man bedriva utomhuspedagogik. En asfalterad gård ger minst lika många barnen - med enkla medel kan upptäcka vardagens teknik i olika aktiviteter. Med teknikglasögonen på blir utemiljön en experiment- matematik utomhus som en stenig skogs- möjligheter att arbeta kreativt med språk och verkstad fylld av allsköns material för olika backe! Workshopen förmedlar tips, idéer och konstruktioner och byggen av infrastrukturer. illustrerar bland annat hur man kan använda Eller så provar vi att blåsa såpbubblor med en matematiklådor och språkpåsar i utemiljön. osthyvel. Kommer det ut ost då? Maria Hammarsten har arbetat som fritids- Observera att workshopen hålls utomhus och utomhuspedagog inom olika utomhuspedagogiska uppdrag i och utanför Jönköpings oavsett väderlek! Carina Brage är grundskollärare med en fil. kommun, bland annat för dagbarnvårdare. mag. i naturvetenskap och en i utomhuspedagogik. Hon är författare till Naturvetenskap i pedagogik på HLK och undervisar på lärarut- Numera arbetar hon som universitetsadjunkt och teknik i förskolan med utemiljön som bildningen, främst inom kurser i utomhuspedagogik. Hon är också medförfattare till Fullt inspiration samt Att lära teknik ute utgivna av Outdoor Teaching. Carina har arbetat av lek - om att ge utrymme för skolbarns lek som dagbarnvårdare men jobbar nu med att utgiven på Lärarförbundets Förlag fortbilda pedagoger i främst matematik, naturvetenskap och teknik med utemiljön som inspiration. 1C Närmiljö för naturvetenskaplig lärmiljö (Gustavianska, max 100 deltagare) I den utemiljö som finns i vår omedelbara närhet fångas barnens intresse med inspiration till fortsatt utforskande. Föreläsningen synliggör det du redan gör men ger dig inspiration och tips för att arbeta ännu mer medvetet med närmiljön som utgångspunkt i lek och lär. Som att med hela kroppen bättre förstå vad som händer i komposten, på gungbrädan eller hur man kan göra för att bygga en stabilare koja. Det kan handla om att utforska vad en gråsugga äter, vad som finns under gatan eller vad sopbilarna gör. På så sätt blir närmiljön en lärmiljö för mängder av upptäckter och utforskande. Yvonne Hyltse-Eckert är universitetsadjunkt på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Högskolan i Jönköping med teknik och biologi men också med utomhuspedagogik. Hon anlitas ofta som föreläsare och inspiratör i förskolan. Hon har arbetat med teknikkurser inom Lärarlyftet men också med kurser i naturvetenskap och teknik för förskola och grundskola. Utomhuspedagogiken finns då alltid med som moment i kurserna Valbara seminarier Dessa seminarier har samma innehåll som i beskrivningen ovan. Se till att välja ett annat i omgång nummer två så får du möjlighet att delta i två av de tre olika seminarier som vi erbjuder! 2A Lek och teknik med hela kroppen (Utomhus, max 50 personer) 2B Kreativ matematik och språklekar (Högloftet, max 100 deltagare) 2C Närmiljö för naturvetenskaplig lärmiljö (Gustavianska, max 100 deltagare)

4 fredag 26 april Inflytande och delaktighet Små barns delaktighet och inflytande får inte stanna vid att vara några inledande meningar i dokument som förskolans läroplan. Barns rätt till inflytande i sin egen vardag är noggrant formulerad i FN:s Barnkonvention. Och det är vår skyldighet att se till att barnen kan göra sig hörda och får möjlighet att påverka sin tillvaro. Bara så kan barn förstå sin egen roll som individer med rättigheter och skyldigheter i ett samhälle som vilar på demokratisk grund. 09:00 09:50 Gemensam föreläsning, Högloftet Lär av barnen! När barn sägs få vara med och bestämma över innehållet i sin egen vardag handlar det ofta om skendemokrati. I bästa fall får barnen rösta på förslag de vuxna presenterar. Men vad händer om vi bemödar oss om att bejaka barns nyfikna initiativ och kreativa lösningar? Om vi menar allvar med att intressera oss för vad barnen tänker. Vad kan vi vuxna lära oss då? Föreläsningen utgår ifrån många samtal och möten med små och stora barn där perspektiven är barnens. På riktigt. 10:10 12:00 Gemensam föreläsning, Högloftet Kan själv! Om mod och självkänsla Självkänsla har sin grund i upplevelsen av att vara värdefull, viktig och bli tagen på allvar. Den utgör grunden för mod, empati, omtanke, civilkurage, respekt och många andra härliga egenskaper vi gärna ser hos varandra och våra barn. För att barnen ska få möjlighet att utveckla den grundmurade tron på sig själva krävs att vi vuxna också möter barnen med just respekt, intresse, empati och ärlighet. Föreläsningen bjuder på tankeväckande situationer vi kan känna igen oss i. Inte minst de där gångerna vi inte förstår Elisabeth Arnér är i grunden förskollärare men arbetar nu som föreläsare och utvecklingsledare. Hon har varit lärare vid lärarutbildningen på Örebro universitet och är initiativtagare till Jaa! Den positiva signalen, ett utvecklingsarbete som genomsyrar förhållningssättet hos personal i många förskolor och skolor. Hon är också författare till böckerna Barns syn på vuxna - att komma nära barnperspektivet och Barns inflytande i förskolan en fråga om demokrati. Läs mer på vad som ligger bakom ett barns protestbeteende. Vi benar ut begreppen och får fundera över hur vi kan bygga viktig självkänsla i vardagens många möten. Petra Krantz Lindgren är beteendevetare med utbildning i psykologi, samtal och kommunikation och föreläser för föräldrar, dagbarnvårdare och förskolepersonal. Hon tror på samtal och samarbete och är aktiv motståndare till alla former av belöningssystem som sätter barns inre kompass ur spel. Läs mer Valbara seminarier 3D Ska barnen få göra som de vill nu? (Högloftet, max 140 deltagare) Ett demokratiskt förhållningssätt i mötet med barn innebär inte att de alltid ska få sin vilja igenom. Som vuxna har vi däremot ett stort ansvar för att i ord och handling göra innebörden av begreppet demokrati begriplig och hanterbar för små och stora i den dagliga verksamheten. Också i familjedaghem. Seminariet innehåller övningar som konkretiserar vad vi menar med många av de begrepp vi tar för givna. Vi får öva oss i att ta ställning och sätta begripliga ord på värderingar vi säger oss omfatta. Diskussioner, inspel och tankar lyfter egna och andras erfarenheter om hur vi kan arbeta konkret och praktiskt för att barns tankar och idéer ska göra skillnad. Hur ska de riktigt små kunna påverka och hur kan jag som vuxen förstå barnet? Vi får också lära oss mer om Barnkonventionen, varför den kom till och framför allt hur den kan genomsyra vår vardag. Lasse Jonsson har i sin roll som förskollärare, utvecklings- och nätverksledare inom förskolan under senare år arbetat med barns rätt till delaktighet och inflytande. Först utifrån förskolans värdegrundsuppdrag men nu alltmer med koppling mot FN:s Barnkonvention och FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter och ett demokratiskt samhälle. Jane Olovsson arbetar som specialpedagog inom förskolan. Hon handleder bland annat i arbetet med att värna varje barns rätt till delaktighet i sin vardag och strävar efter att synliggöra sambandet mellan barns lek och känslan av delaktighet. Jane har mångårig erfarenhet av att leda utvecklingsarbete kring delaktighet och inflytande, observation samt pedagogisk dokumentation och har i sin yrkesroll även mött dagbarnvårdare. 3E Barnkonventionen i verkligheten (Gustavianska, max 110 deltagare) Alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad. Det står i FN:s Barnkonvention som Sverige var ett av de första länderna att skriva under Det är lätt att tänka att konventionen är något som andra länder bör jobba vidare med. Men den gäller alla barn i varje stund och möte. Också i familjedaghem. Seminariet innehåller övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte som tydliggör vad vi tycker, tänker och menar med ord som delaktighet och demokrati. Vad innebär de rent konkret i mötet med barnen i vår verksamhet? Hur kan vi hjälpa varandra att förstå vad även de minsta försöker förmedla så att barnens tankar gör skillnad i verksamheten? Vi får också lära oss mer om Barnkonventionen, varför den kom till och framför allt hur den kan genomsyra vår vardag. Johanna Wester är barnrättsinformatör för Unicef och arbetar även på det globala barnrättsnätverket ECPAT. Hon möter ofta barn, unga och vuxna i olika sammanhang och föreläser om hur barns och ungas rättigheter också är de vuxnas skyldighet att värna. 15:00 16:00 Gemensam föreläsning, Högloftet Rösträtt för alla Rösten och kroppen är viktiga pedagogiska kommunikationsverktyg. Kroppens språk i samverkan med rösten är avgörande för hur det budskap vi vill nå fram med tas emot och uppfattas. Röst och kropp är betydelsebärande i mötet med barn och vuxna. Men är vi verkligen medvetna om hur vår omvärld reagerar på röstens signaler och kroppens språk? I den här föreläsningen får vi veta mer om röstteknik och kroppsspråk, röstläge, styrka och utryck. Det blir många praktiska övningar som involverar balans, andning, fonation och talläge. En hel del inkännande och igenkännande skratt kan också utlovas. Åse Hagerman är i huvudsak röstlärare men också körledare och sångpedagog som entusiasmerat körer i Sverige och utomlands. Åse har coachat många yrkesgrupper som chefer/ledare, lärare, förskollärare, dagbarnvårdare, telefonister med flera som använder rösten i sin dagliga kommunikation på jobbet. Läs mer på

5 Konferensanmälan Jag anmäler deltagare till Familjedaghemskonferensen april 2013 på Skansen i Stockholm. Pris för konferensen inklusive kaffe för- och eftermiddagar samt lunch båda dagarna: 2990:- + moms per person. Önskar du någon form av specialkost ber vi dig specificera detta nedan. Kontaktperson: Arbetsplats: Titel: Adress: Postnr: Postadress: Tel: Fax: E-post: Faktureringsadress (om annan än ovanst) Seminarieval Gör dina seminarieval genom att ange en bokstav för respektive tillfälle. Exempel: 2 Om fler än 4 deltagare: Bifoga namnen och seminarieval på ett separat papper. B Deltagare 1: Titel: Deltagare 2: Titel: Deltagare 3: Titel: Deltagare 4: Titel: Kursnr: 7287 Fortbildning ab Box Stockholm Tel: Fax:

6 Avsändare: Fortbildning ab, Box 22543, Stockholm Allmän konferensinformation Tid & plats: april Skansen, Djurgårdsslätten Dag 1: 09:45 16:30 Dag 2: 09:00 16:00 Pris: 2990:- + moms per person. Kaffe och lunch ingår båda dagarna. Betalning: Sker mot faktura före aktuellt konferensdatum. Anmälan är bindande men inte personlig. Bekräftelse, namnbrickor och övrig information skickas ut ca 14 dagar före konferensen. Ring om något är oklart. Anmälan görs antingen på talongen i foldern, på telefon (kundtjänst), fax , Frågor besvaras av kundtjänst, Fortbildning ab på telefon eller via e-post: Hotell: Vi har avtal med Scandic Hotels och du får rabatt genom vårt avtal D Boka genom Scandic centralbokning: För Rica Hotels, Nordic Choice samt Elite Hotels uppger ni avtal Fortbildning ab. Betalning sker direkt till hotellen. Prisläget kan variera, be alltid om lägsta pris. Högloftet Nyloftet VASTVEIT- LOFTET BJÖRNBODEN Räv N FEBRUARI APRIL Ren Älg Björn Björn Fågelvoljär NORDISKA VILDA DJUR Lodjur VID NGEN MAJ SEPTEMBER MAJ SEPTEMBER CAFÉ FLICKORNA HELIN & VOLTAIRE SKÅNSKA GRUVAN VADMALS- STAMPEN UTGÅNG LINBEREDNINGS- VERKET STOLPBODEN DELSBOGÅRDEN SAMEVISTET TIMMERKÅTAN FÄBODVALLEN Säl Säl BERGARTS- SAMLING Iller Utter NYLOFTET BREDABLICK HÖGLOFTET STALLET BRAGE- HALLEN Vildsvin NORABODEN Berguv Visent VARGHUSET TOALETT RESTAURANG SER EREN HAZELIUS- PORTEN lms Glasbruk abriken ka verkstaden eriet riet, Kammakarverkstaden ken BERGBANA t eriet, Kryddboden, Arbetarbostaden, rkstaden, Sadelmakeriet rdens lusthus eriet dshuset, Tapetserarverkstaden gården t Kronan OSCARS- TERRASSEN UTGÅNG STADS- KVARTEREN MAKALÖS SAGALIDEN ROSEN- GÅRDEN SWEDENBORGS LUSTHUS Restaurang Solliden JÄRNHANDLAR- HUSET 10 3 HÅSJÖSTAPELN GULA HUSET STORA GUNGAN PÄRONPARKEN RÖDA LÄNGAN 1 14 CAFÉ PETISSAN TOBAKS- OCH TÄNDSSTICKSMUSEUM SKOGSARBETAR- KOJAN ÖRTAGÅRDEN HAZELIUSHUSET JAKOBSBERG SOLLIDENSCENEN BOBERGS OBSERVATORIUM RULLTRAPPA SKOGENS HUS SPANNMÅLSHANDLARENS LUSTHUS RESTAURATION GUBBHYLLAN STENSTUGAN ÄLVROSGÅRDEN VAKT- STUGAN TROJE- EKORRPARKEN BORGEN SPEGEL- DAMMEN TINGSVALLENSCENEN TINGSVALLEN BAGARSTUGAN POSTHUSET KOLONISTUGOR FATBUREN ÖLANDSKVARNARNA BACK MATS STUGA BOLLNÄSSTUGAN GLASHUSET DANSBANA BOLLNÄS- TORGET MORAGÅRDEN LOGEN PAVILJONG MATSÄCKEN SKANSEN- TERRASSEN DJURGÅRDS- PAVILJONGEN RESTAURANG SOLLIDEN FÅGELDAMMARNA KROGEN TRE BYTTOR SKANSEN-AKVARIET BYGGNADS- AVDELNINGEN ORSAKULLEN KAPLANS- LOFTET HACKSTUGAN MARKNADSGATAN ENGELSKA PARKEN SKOGAHOLMS HERRGÅRD VÅRT AFRIKA KYRKHULTSSTUGAN LUSTHUS VÄNDPLAN NYA LILL-SKANSEN ÖPPET FR O M 31/3 SMEDJAN KÖKSTRÄDGÅRD SEGLORA KYRKA FRÄMMESTADS- KVARNEN VIRSERUMSBODEN HORNBORGA- STUGAN DANSBANA GALEJAN MOTJÄRN STATARLÄNGAN ORDENSHUSET BROFÄSTET BERGSMANSGÅRDEN HÄLLESTADSSTAPELN WALLINS CAFÉ VÄLA SKOLA SOLLIDSPORTEN ENTRÉ BUSSAR HAZELIUS GRAV BOBERGS ELVERK FRÖSTORP KRONBERGS ATELJÉ MISSIONSHUSET MOTJÄRNS- GRUVAN OKTORPSGÅRDEN TORSLUNDEN SKÅNEGÅRDEN FINNGÅRDEN RANSÄTERS- BODEN KÖLNAN SOLDAT- TORPET EKSHÄRADSGÅRDEN SOMMAR- HAGEN VÄXTHUSET Järv FOLKETS HUS Varg BELLMANSROPORTEN UTGÅNG eriet Rulltrappan SKANSENBUTIKEN HUVUDINGÅNG NOVILLA Gustavianska våningen Skansens huvudentré Gångväg Gångavstånd (från Skansens huvudentré) Gångavstånd till Solliden 2 min Gångavstånd till Högloftet 5 min Transport till Skansen Spårvagn 7 Buss 44 Djurgårdsfärjan från Slussen & Nybrokajen (kommunikationer)

Välkomna till. Rikskonferens för familjedaghem Leka lära lyfta med avstamp i läroplanen. 26 27 april 2012 Elite Hotel Marina Tower i Stockholm

Välkomna till. Rikskonferens för familjedaghem Leka lära lyfta med avstamp i läroplanen. 26 27 april 2012 Elite Hotel Marina Tower i Stockholm Välkomna till Rikskonferens för familjedaghem Leka lära lyfta med avstamp i läroplanen 26 27 april 2012 Elite Hotel Marina Tower i Stockholm rikskonferens för familjedaghem Konferensen är en unik mötesplats

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Björkbacken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Upprättad 091130 Uppdaterad 110905 Förord Allt arbete i förskolan bygger på förskolans läroplan LPFÖ98. I Granbacka förskoleområde inspireras vi också av Reggio

Läs mer

Vår verksamhet under läsåret

Vår verksamhet under läsåret Avdelningsdeklaration 2015/2016 Skåre skolområde Förskola: Skåre Herrgårds Förskola Vision: Genom leken vill vi ge barnen aptit på livet Avdelning: ASPEN Personal: Lotta Linder 100 % förskollärare Cathrina

Läs mer

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd Lokal arbetsplan för Löderups förskola Fastställd 2015-09-11 Del 1: Vår gemensamma grund Arbetsplanens syfte Löderups förskola En lärande organisation Del 2: Vårt arbete Normer och värden Social emotionell

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi reviderar den för att stämma

Läs mer

Systematiska kvalitetsarbetet

Systematiska kvalitetsarbetet LULEÅ KOMMUN Systematiska kvalitetsarbetet Årans förskola 2012-2013 Eriksson, Anne-Maj 2013-08-19 Prioriterade mål hösten 2012 och våren 2013 - Årans förskola 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Förskolan ska aktivt

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16)

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16) Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD Sörgårdens förskola Mölndal (reviderad augusti -16) Våra styrdokument FN: deklaration om de mänskliga rättigheterna FN:s barnkonvention Läroplanen för förskolan

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att en gång per år stämma av

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Verksamhetsplan Solhaga förskola 2016-2017 Förutsättningar 35 platser Två avdelningar, Solen 1 3 år, Månen 3 5 år 7 pedagoger (4 förskollärare, tre barnskötare

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

Arbetsplan Äppelbo förskola

Arbetsplan Äppelbo förskola Arbetsplan 2016-2017 Äppelbo förskola 1 Vår syn på uppdraget Vi ser ett barn med stor kompetens, ett barn som vill och kan. Vi ser ett barn som utforskar och undersöker omvärlden och som lär i samspel

Läs mer

Familjedaghemmen Sävar. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14

Familjedaghemmen Sävar. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 1 Familjedaghemmen Sävar Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3-7 Slutord 8 Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. FörskolanVillekulla. Avdelning Masken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. FörskolanVillekulla. Avdelning Masken Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 FörskolanVillekulla Avdelning Masken Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17 Förskolan Björnen FÖRSKOLAN BJÖRNENS VISION Vi vill varje dag ta till vara och uppmuntra allas förmågor 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Verksamhetsplan Stretereds och Vommedalens förskolor.

Verksamhetsplan Stretereds och Vommedalens förskolor. Verksamhetsplan 2013-2015 Stretereds och Vommedalens förskolor. Tillsammans skapar vi utveckling" Bakgrund och syfte Av stadens styrprinciper framgår att samtliga nämnder ska upprätta verksamhetsplaner

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

Lingonets pedagogiska planering 2013/2014.

Lingonets pedagogiska planering 2013/2014. Lingonets pedagogiska planering 2013/2014. Normer och värden. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. Vi vill i vårt tema införliva empati

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 En vanlig vecka på Blomman: Vi går ut varje morgon efter frukost, kl.9.30 äter vi frukt tillsammans ute. Efter detta går vi in i våra grupper och arbetar till 10.45.

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Köpings kommun Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Läsår 2014 2015 Caroline, Ingrid, Anki Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Björkbacken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 Vår vision Verksamheten i vårt område utgår från en gemensam grundsyn kring det kompetenta barnet, kunskap och lärande Verksamheten skall präglas av glädje, lust

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Slottsvillans pedagogiska inriktning Det utforskande barnet

Slottsvillans pedagogiska inriktning Det utforskande barnet 130422 Slottsvillans pedagogiska inriktning Det utforskande barnet Varje gång du gör något som barnet kan göra själv tar du bort möjligheten för barnet att lära sig lära Det är utvecklande för barnet att

Läs mer

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Solvägens förskola består av 2 avdelningar Junibacken 1år-2,5år 15 barn Saltkråkan 2,5år-5år 22 barn På Junibacken arbetar: Maria 100%, barnskötare Kicki 100

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan: Birger Jarlsgatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Sädesärlan 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Sädesärlan 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Sädesärlan 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016

Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan. Strömstierna förskola

Verksamhetsplan för förskolan. Strömstierna förskola Verksamhetsplan för förskolan Strömstierna förskola 2016-2017 2017 Verksamhetsplan för förskolorna i Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan

Lokal arbetsplan för förskolan Lokal arbetsplan för förskolan Förskola Graniten Ort Boliden Ansvarig förskolechef Isabella Ahlenius Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1 1. Vår grundverksamhet Granitens

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Familjedaghem. En bra start i livet!

Familjedaghem. En bra start i livet! Familjedaghem En bra start i livet! I Göteborg stad finns det kommunalt anställda dagbarnvårdare i samtliga tio stadsdelar. Familjedaghemmen är en del av pedagogisk omsorg. Den är ett kompletterande alternativ

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Lingonet

Arbetsplan för förskolan Lingonet Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Lingonet Läsår 2015 2016 Arbetslaget förskolan Lingonet 2015 09 25 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vångens förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Välkommen till förskolan Nyponbacken. Lokal arbetsplan Reviderad september 2013

Välkommen till förskolan Nyponbacken. Lokal arbetsplan Reviderad september 2013 Välkommen till förskolan Nyponbacken Lokal arbetsplan Reviderad september 2013 Förskolan har fem avdelningar Igelkotten Myran Kaninen Giraffen Räven 1 3 år 1 3 år 3 5 år 3 5 år 3 5 år På förskolan arbetar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN FÖRSKOLAN I BÖRJAN AV DET LIVSLÅNGA LÄRANDET. En broschyr om Emmaboda kommuns kommunala förskola

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN FÖRSKOLAN I BÖRJAN AV DET LIVSLÅNGA LÄRANDET. En broschyr om Emmaboda kommuns kommunala förskola EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN FÖRSKOLAN I BÖRJAN AV DET LIVSLÅNGA LÄRANDET En broschyr om Emmaboda kommuns kommunala förskola Emmaboda - Sydöstra Sveriges närmaste ort Från Emmaboda når du sydöstra Sveriges

Läs mer

Västra Harg förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan

Västra Harg förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan Västra Harg förskola Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan 2014/2015 Dokumentation Mål: Vårt mål med dokumentationen är att utveckla verksamheten och ge barnen bästa möjliga förutsättningar i sitt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor

Verksamhetsplan för Malmens förskolor Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. AVD. Fjärilen

VERKSAMHETSPLAN. AVD. Fjärilen VERKSAMHETSPLAN AVD. Fjärilen 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2014/2014. Familjedaghemmen i Skäggetorp

Kvalitetsrapport läsåret 2014/2014. Familjedaghemmen i Skäggetorp Kvalitetsrapport läsåret 2014/2014 Familjedaghemmen i Skäggetorp 2 Innehåll NORMER OCH VÄRDEN... 3 SAMMANFATTNING... 3 Mål... 3 Resultat... 3 Analys... 4 Åtgärder... 4 UTVECKLING OCH LÄRANDE... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015

Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015 Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015 Innehåll Inledning 2 Äppelbo förskola 2 Personal 3 Kontaktuppgifter 3 Presentation 3 Vision 4 Barnsyn och Förhållningssätt 4 Arbetssätt 5 Miljö 5 Rutiner 7 Dagsschema

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Västertorps förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Normer & värden. www.karlskoga.se

Normer & värden. www.karlskoga.se Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Familjedaghem Junibacken Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se 25 augusti 2015 [FOKUSOMRÅDE NORMER

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibacken Nyckelpigan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Välkomna till Eketånga Montessoriförskola

Välkomna till Eketånga Montessoriförskola Välkomna till Eketånga Montessoriförskola Montessoriförskolan Tallen startade 1993 som ett föräldrakooperativ. I januari 2007 bytte förskolan huvudman till Ideella Föreningen Eketånga Montessori och fick

Läs mer

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål! 1 Innehåll Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!... 3 Ur 1. Förskolans värdegrund och uppdrag... 3 Grundläggande värden... 3 Saklighet och allsidighet... 3 Förskolans uppdrag... 3 Ur 2. Mål och riktlinjer...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kritan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht vt -10 Gullberna Parks förskola avd. Skogs- och Sockermyran

Kvalitetsredovisning ht vt -10 Gullberna Parks förskola avd. Skogs- och Sockermyran Kvalitetsredovisning ht -09 - vt -10 Gullberna Parks förskola avd. Skogs- och Sockermyran Innehållsförteckning Verksamhetsbeskrivning 3 Normer och värden 4 Utveckling och lärande 5 Barns inflytande 6 Förskola

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2015/16

Årsplan Förskolan Kastanjen 2015/16 Reviderad 150824 Årsplan Förskolan Kastanjen 2015/16 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1 åringar, 1-2 åringar 2-3 åringar,

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Forsnäsgården Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014

Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014 Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014 Arbetsplan Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Pedagogisk Planering verksamhetsåret 2013/2014. Familjedaghemmen i Filipstad

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Pedagogisk Planering verksamhetsåret 2013/2014. Familjedaghemmen i Filipstad Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk Planering verksamhetsåret 2013/2014 Familjedaghemmen i Filipstad 1 Personal och organisation I tätorten finns 5 dagbarnvårdare: Sonja Johansson, Pia

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Östra Förskolan Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Vi ser hela dagen som ett lärande och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande.

Vi ser hela dagen som ett lärande och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande. Kvalitetsberättelse Vår förskola/förskoleklass/fritidshem/skola Vår förskola ligger i ett centralt villaområde nära älven och med gångavstånd till kommunala anläggningar. Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan skall

Läs mer

starten på ett livslångt lärande

starten på ett livslångt lärande starten på ett livslångt lärande stodene skolområde Lusten till kunskap Alla barn föds nyfikna. Det är den starkaste drivkraften för allt lärande. Det vill vi ta vara på. Därför arbetar Stodene skolområde

Läs mer

Förskoleområde Trångsund 2016

Förskoleområde Trångsund 2016 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2016 Förskoleområde Trångsund 2016 Varje förskoleenhet arbetar enligt skollagen systematiskt och kontinuerligt med att följa upp verksamheten, analysera resultaten och med

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 2 Innehåll 1. Beskrivning av verksamheten... 2 1.1 Aktuella styrdokument... 2 1.2 Enhetens mål... 3 1.3 Vision... 3 2. Normer och värden... 4 2.1 Enhetens

Läs mer

Profil. Naturvetenskap och teknik

Profil. Naturvetenskap och teknik Profil Naturvetenskap och teknik Vi på Kompassens förskola sätter naturvetenskap och teknik i fokus. Vi vill uppmuntra barnens nyfikenhet och intresse för olika naturvetenskapliga och tekniska fenomen.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan skall

Läs mer

Västra Vrams strategi för 2015-2016

Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams förskola den lilla förskolan med det stora hjärtat 1 Vår vision Lek, lärande och utveckling i ett positivt, välkomnande, tryggt och öppet klimat och i en

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Årsplan Förskolan Bergmansgården 2014/15

Årsplan Förskolan Bergmansgården 2014/15 Reviderad 140818 Årsplan Förskolan Bergmansgården 2014/15 Förskolan har 3 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 3-4 åringar

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2013/14

Årsplan Förskolan Kastanjen 2013/14 Årsplan Förskolan Kastanjen 2013/14 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar, 4 åringar

Läs mer

Lokal arbetsplan 14/15

Lokal arbetsplan 14/15 Lokal arbetsplan 14/15 En beskrivning av vår verksamhet. Regnbågens förskola Avdelning:...Blå Presentation av Blå Regnbågen Regnbågens förskola bedrivs i fräscha öppna lokaler som ligger i anslutning till

Läs mer