Välkomna till. Rikskonferens för familjedaghem. Värden i vardagen med utomhuspedagogik och delaktighet april 2013 Skansen i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna till. Rikskonferens för familjedaghem. Värden i vardagen med utomhuspedagogik och delaktighet. 25 26 april 2013 Skansen i Stockholm"

Transkript

1 Välkomna till Rikskonferens för familjedaghem Värden i vardagen med utomhuspedagogik och delaktighet april 2013 Skansen i Stockholm

2 rikskonferens för familjedaghem Välkomna till två fullmatade dagar med många möjligheter till inspirerande kompetensutveckling som tar familjedaghemmen in i framtiden med pedagogisk omsorg. Konferensen utgör en unik mötesplats för dagbarnvårdare med chefer i verksamheter runt hela landet, kommunala som enskilt drivna. I år ligger fokus på utomhuspedagogik och barns delaktighet. Första dagen samlas vi på Skansens högloft där vi lämnar in bagage och kläder innan vi lyssnar till vår första föreläsare. Alla kaffepauser sker på Nyloftet strax intill Högloftet och lunch äter vi alltid på Restaurang Solliden. Under torsdagen kan ni välja två av tre seminarier kring utomhuspedagogik. Under fredagen kan ni välja ett av två seminarier kring barns delaktighet och FN:s Barnkonvention. Väl mött! Eva Selin, Fortbildning ab eva selin Maria Hammarsten Carina brage Yvonne Hyltse-Eckert Elisabeth Arnér Petra krantz lindgren Lasse Jonsson Jane Olovsson Johanna wester Åse Hagerman Torsdag 25 april PROGRAM Fredag 26 april 09:00 09:45 Kaffe med smörgås för de som önskar. Lokal: Högloftet 09:45 10:00 Inledning. Lokal: Högloftet Eva Selin Fortbildning ab 10:00 12:00 Gemensam föreläsning med bensträckare. lokal: Högloftet Leklära utomhus Maria Hammarsten 12:00 13:00 LUNCH Restaurang Solliden 13:00 14:30 Valbara seminarier 1A Teknik med Carina Brage, utomhus, max 50 pers 1B Matematik och språk med Maria Hammarsten Lokal: Högloftet, max 100 pers 1C Naturvetenskap med Yvonne Hyltse-Eckert Lokal: Gustavianska, max 100 pers 14:30 15:00 Kaffe på Nyloftet 15:00 16:30 Valbara seminarier 2A Teknik med Carina Brage, utomhus, max 50 pers 2B Matematik och språk med Maria Hammarsten Lokal: Högloftet, max 100 pers 2C Naturvetenskap med Yvonne Hyltse-Eckert Lokal: Gustavianska, max 100 pers 09:00 09:50 Gemensam föreläsning. Lokal: Högloftet Lär av barnen! Elisabeth Arnér 09:50 10:10 Kaffe och frukt på Nyloftet 10:10 12:00 Gemensam föreläsning. Lokal: Högloftet Kan själv! Om mod och självkänsla Petra Krantz Lindgren 12:00 13:00 LUNCH Restaurang Solliden 13:00 14:30 Valbara seminarier 3D Ska barnen få göra som de vill nu? Lokal: Högloftet. Lasse Jonsson och Jane Olovsson, max 140 personer 3E Barnkonventionen i verkligheten. Gustavianska. Johanna Wester, max 110 personer 14:30 15:00 Kaffe med smörgås på Nyloftet 15:00 16:00 Gemensam föreläsning. Lokal: Högloftet Rösträtt för alla Åse Hagerman

3 Torsdag 25 april Utomhuspedagogik Utomhuspedagogik är ett sätt att förhålla sig till barns möjligheter att leka och lära med hela kroppen och alla sinnen. I den varierande närmiljön utomhus blir trädgården, lekparken, skogsgläntan eller den asfalterade gården, en lärmiljö fylld av inspiration till lekfullt, kreativt utforskande som ger ny kunskap. Kropp och knopp får näring när direkta upplevelser med alla sinnen blir till konkreta erfarenheter att utbyta tankar kring. 10:00 12:00 Gemensam föreläsning, Högloftet Leklära utomhus Utomhuspedagogik är inte ett ämne utan ett förhållningssätt. Utomhus pedagogik handlar om att ge barnen en växelverkan mellan olika lärandemiljöer som inspirerar och stimulerar. Platsens betydelse för lärandet är central och lärandet kan ske så autentiskt som möjligt. Utomhuspedagogik ger barnen förstahandsupplevelser och involverar alla sinnen i lek- och lärprocessen. Föreläsningen varvar konkreta exempel på uteupplevelser som engagerar kropp och knopp med de senaste rönen inom utomhuspedagogisk forskning. Maria Hammarsten har arbetat som fritids- och utomhuspedagog inom olika utomhuspedagogiska uppdrag i och utanför Jönköpings kommun, bland annat för personal i familjedaghem. Numera arbetar hon som universitetsadjunkt i pedagogik på Högskolan för Lärande och Kommunikation (HLK) och undervisar på lärarutbildningen, främst inom kurser i utomhuspedagogik. Hon är också medförfattare till Fullt av lek - om att ge utrymme för skolbarns lek utgiven på Lärarförbundets Förlag Valbara seminarier 1A 1B Lek och teknik med hela kroppen Kreativ matematik och språklekar (Utomhus, max 50 personer) (Högloftet, max 100 deltagare) I den lustfyllda leken upplever barnen sin Språklig medvetenhet och kreativ matematik kan upplevas på många olika platser där omvärld och gör upptäckter som ger ny kunskap. Workshopen, som genomförs utomhus, förmedlar konkreta tips och idéer på hur medel. Oavsett hur den närmiljö som omger miljön fungerar som såväl lärmiljö som läro- man tillsammans med våra framtida tekniker dig ser ut så kan man bedriva utomhuspedagogik. En asfalterad gård ger minst lika många barnen - med enkla medel kan upptäcka vardagens teknik i olika aktiviteter. Med teknikglasögonen på blir utemiljön en experiment- matematik utomhus som en stenig skogs- möjligheter att arbeta kreativt med språk och verkstad fylld av allsköns material för olika backe! Workshopen förmedlar tips, idéer och konstruktioner och byggen av infrastrukturer. illustrerar bland annat hur man kan använda Eller så provar vi att blåsa såpbubblor med en matematiklådor och språkpåsar i utemiljön. osthyvel. Kommer det ut ost då? Maria Hammarsten har arbetat som fritids- Observera att workshopen hålls utomhus och utomhuspedagog inom olika utomhuspedagogiska uppdrag i och utanför Jönköpings oavsett väderlek! Carina Brage är grundskollärare med en fil. kommun, bland annat för dagbarnvårdare. mag. i naturvetenskap och en i utomhuspedagogik. Hon är författare till Naturvetenskap i pedagogik på HLK och undervisar på lärarut- Numera arbetar hon som universitetsadjunkt och teknik i förskolan med utemiljön som bildningen, främst inom kurser i utomhuspedagogik. Hon är också medförfattare till Fullt inspiration samt Att lära teknik ute utgivna av Outdoor Teaching. Carina har arbetat av lek - om att ge utrymme för skolbarns lek som dagbarnvårdare men jobbar nu med att utgiven på Lärarförbundets Förlag fortbilda pedagoger i främst matematik, naturvetenskap och teknik med utemiljön som inspiration. 1C Närmiljö för naturvetenskaplig lärmiljö (Gustavianska, max 100 deltagare) I den utemiljö som finns i vår omedelbara närhet fångas barnens intresse med inspiration till fortsatt utforskande. Föreläsningen synliggör det du redan gör men ger dig inspiration och tips för att arbeta ännu mer medvetet med närmiljön som utgångspunkt i lek och lär. Som att med hela kroppen bättre förstå vad som händer i komposten, på gungbrädan eller hur man kan göra för att bygga en stabilare koja. Det kan handla om att utforska vad en gråsugga äter, vad som finns under gatan eller vad sopbilarna gör. På så sätt blir närmiljön en lärmiljö för mängder av upptäckter och utforskande. Yvonne Hyltse-Eckert är universitetsadjunkt på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Högskolan i Jönköping med teknik och biologi men också med utomhuspedagogik. Hon anlitas ofta som föreläsare och inspiratör i förskolan. Hon har arbetat med teknikkurser inom Lärarlyftet men också med kurser i naturvetenskap och teknik för förskola och grundskola. Utomhuspedagogiken finns då alltid med som moment i kurserna Valbara seminarier Dessa seminarier har samma innehåll som i beskrivningen ovan. Se till att välja ett annat i omgång nummer två så får du möjlighet att delta i två av de tre olika seminarier som vi erbjuder! 2A Lek och teknik med hela kroppen (Utomhus, max 50 personer) 2B Kreativ matematik och språklekar (Högloftet, max 100 deltagare) 2C Närmiljö för naturvetenskaplig lärmiljö (Gustavianska, max 100 deltagare)

4 fredag 26 april Inflytande och delaktighet Små barns delaktighet och inflytande får inte stanna vid att vara några inledande meningar i dokument som förskolans läroplan. Barns rätt till inflytande i sin egen vardag är noggrant formulerad i FN:s Barnkonvention. Och det är vår skyldighet att se till att barnen kan göra sig hörda och får möjlighet att påverka sin tillvaro. Bara så kan barn förstå sin egen roll som individer med rättigheter och skyldigheter i ett samhälle som vilar på demokratisk grund. 09:00 09:50 Gemensam föreläsning, Högloftet Lär av barnen! När barn sägs få vara med och bestämma över innehållet i sin egen vardag handlar det ofta om skendemokrati. I bästa fall får barnen rösta på förslag de vuxna presenterar. Men vad händer om vi bemödar oss om att bejaka barns nyfikna initiativ och kreativa lösningar? Om vi menar allvar med att intressera oss för vad barnen tänker. Vad kan vi vuxna lära oss då? Föreläsningen utgår ifrån många samtal och möten med små och stora barn där perspektiven är barnens. På riktigt. 10:10 12:00 Gemensam föreläsning, Högloftet Kan själv! Om mod och självkänsla Självkänsla har sin grund i upplevelsen av att vara värdefull, viktig och bli tagen på allvar. Den utgör grunden för mod, empati, omtanke, civilkurage, respekt och många andra härliga egenskaper vi gärna ser hos varandra och våra barn. För att barnen ska få möjlighet att utveckla den grundmurade tron på sig själva krävs att vi vuxna också möter barnen med just respekt, intresse, empati och ärlighet. Föreläsningen bjuder på tankeväckande situationer vi kan känna igen oss i. Inte minst de där gångerna vi inte förstår Elisabeth Arnér är i grunden förskollärare men arbetar nu som föreläsare och utvecklingsledare. Hon har varit lärare vid lärarutbildningen på Örebro universitet och är initiativtagare till Jaa! Den positiva signalen, ett utvecklingsarbete som genomsyrar förhållningssättet hos personal i många förskolor och skolor. Hon är också författare till böckerna Barns syn på vuxna - att komma nära barnperspektivet och Barns inflytande i förskolan en fråga om demokrati. Läs mer på vad som ligger bakom ett barns protestbeteende. Vi benar ut begreppen och får fundera över hur vi kan bygga viktig självkänsla i vardagens många möten. Petra Krantz Lindgren är beteendevetare med utbildning i psykologi, samtal och kommunikation och föreläser för föräldrar, dagbarnvårdare och förskolepersonal. Hon tror på samtal och samarbete och är aktiv motståndare till alla former av belöningssystem som sätter barns inre kompass ur spel. Läs mer Valbara seminarier 3D Ska barnen få göra som de vill nu? (Högloftet, max 140 deltagare) Ett demokratiskt förhållningssätt i mötet med barn innebär inte att de alltid ska få sin vilja igenom. Som vuxna har vi däremot ett stort ansvar för att i ord och handling göra innebörden av begreppet demokrati begriplig och hanterbar för små och stora i den dagliga verksamheten. Också i familjedaghem. Seminariet innehåller övningar som konkretiserar vad vi menar med många av de begrepp vi tar för givna. Vi får öva oss i att ta ställning och sätta begripliga ord på värderingar vi säger oss omfatta. Diskussioner, inspel och tankar lyfter egna och andras erfarenheter om hur vi kan arbeta konkret och praktiskt för att barns tankar och idéer ska göra skillnad. Hur ska de riktigt små kunna påverka och hur kan jag som vuxen förstå barnet? Vi får också lära oss mer om Barnkonventionen, varför den kom till och framför allt hur den kan genomsyra vår vardag. Lasse Jonsson har i sin roll som förskollärare, utvecklings- och nätverksledare inom förskolan under senare år arbetat med barns rätt till delaktighet och inflytande. Först utifrån förskolans värdegrundsuppdrag men nu alltmer med koppling mot FN:s Barnkonvention och FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter och ett demokratiskt samhälle. Jane Olovsson arbetar som specialpedagog inom förskolan. Hon handleder bland annat i arbetet med att värna varje barns rätt till delaktighet i sin vardag och strävar efter att synliggöra sambandet mellan barns lek och känslan av delaktighet. Jane har mångårig erfarenhet av att leda utvecklingsarbete kring delaktighet och inflytande, observation samt pedagogisk dokumentation och har i sin yrkesroll även mött dagbarnvårdare. 3E Barnkonventionen i verkligheten (Gustavianska, max 110 deltagare) Alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad. Det står i FN:s Barnkonvention som Sverige var ett av de första länderna att skriva under Det är lätt att tänka att konventionen är något som andra länder bör jobba vidare med. Men den gäller alla barn i varje stund och möte. Också i familjedaghem. Seminariet innehåller övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte som tydliggör vad vi tycker, tänker och menar med ord som delaktighet och demokrati. Vad innebär de rent konkret i mötet med barnen i vår verksamhet? Hur kan vi hjälpa varandra att förstå vad även de minsta försöker förmedla så att barnens tankar gör skillnad i verksamheten? Vi får också lära oss mer om Barnkonventionen, varför den kom till och framför allt hur den kan genomsyra vår vardag. Johanna Wester är barnrättsinformatör för Unicef och arbetar även på det globala barnrättsnätverket ECPAT. Hon möter ofta barn, unga och vuxna i olika sammanhang och föreläser om hur barns och ungas rättigheter också är de vuxnas skyldighet att värna. 15:00 16:00 Gemensam föreläsning, Högloftet Rösträtt för alla Rösten och kroppen är viktiga pedagogiska kommunikationsverktyg. Kroppens språk i samverkan med rösten är avgörande för hur det budskap vi vill nå fram med tas emot och uppfattas. Röst och kropp är betydelsebärande i mötet med barn och vuxna. Men är vi verkligen medvetna om hur vår omvärld reagerar på röstens signaler och kroppens språk? I den här föreläsningen får vi veta mer om röstteknik och kroppsspråk, röstläge, styrka och utryck. Det blir många praktiska övningar som involverar balans, andning, fonation och talläge. En hel del inkännande och igenkännande skratt kan också utlovas. Åse Hagerman är i huvudsak röstlärare men också körledare och sångpedagog som entusiasmerat körer i Sverige och utomlands. Åse har coachat många yrkesgrupper som chefer/ledare, lärare, förskollärare, dagbarnvårdare, telefonister med flera som använder rösten i sin dagliga kommunikation på jobbet. Läs mer på

5 Konferensanmälan Jag anmäler deltagare till Familjedaghemskonferensen april 2013 på Skansen i Stockholm. Pris för konferensen inklusive kaffe för- och eftermiddagar samt lunch båda dagarna: 2990:- + moms per person. Önskar du någon form av specialkost ber vi dig specificera detta nedan. Kontaktperson: Arbetsplats: Titel: Adress: Postnr: Postadress: Tel: Fax: E-post: Faktureringsadress (om annan än ovanst) Seminarieval Gör dina seminarieval genom att ange en bokstav för respektive tillfälle. Exempel: 2 Om fler än 4 deltagare: Bifoga namnen och seminarieval på ett separat papper. B Deltagare 1: Titel: Deltagare 2: Titel: Deltagare 3: Titel: Deltagare 4: Titel: Kursnr: 7287 Fortbildning ab Box Stockholm Tel: Fax:

6 Avsändare: Fortbildning ab, Box 22543, Stockholm Allmän konferensinformation Tid & plats: april Skansen, Djurgårdsslätten Dag 1: 09:45 16:30 Dag 2: 09:00 16:00 Pris: 2990:- + moms per person. Kaffe och lunch ingår båda dagarna. Betalning: Sker mot faktura före aktuellt konferensdatum. Anmälan är bindande men inte personlig. Bekräftelse, namnbrickor och övrig information skickas ut ca 14 dagar före konferensen. Ring om något är oklart. Anmälan görs antingen på talongen i foldern, på telefon (kundtjänst), fax , Frågor besvaras av kundtjänst, Fortbildning ab på telefon eller via e-post: Hotell: Vi har avtal med Scandic Hotels och du får rabatt genom vårt avtal D Boka genom Scandic centralbokning: För Rica Hotels, Nordic Choice samt Elite Hotels uppger ni avtal Fortbildning ab. Betalning sker direkt till hotellen. Prisläget kan variera, be alltid om lägsta pris. Högloftet Nyloftet VASTVEIT- LOFTET BJÖRNBODEN Räv N FEBRUARI APRIL Ren Älg Björn Björn Fågelvoljär NORDISKA VILDA DJUR Lodjur VID NGEN MAJ SEPTEMBER MAJ SEPTEMBER CAFÉ FLICKORNA HELIN & VOLTAIRE SKÅNSKA GRUVAN VADMALS- STAMPEN UTGÅNG LINBEREDNINGS- VERKET STOLPBODEN DELSBOGÅRDEN SAMEVISTET TIMMERKÅTAN FÄBODVALLEN Säl Säl BERGARTS- SAMLING Iller Utter NYLOFTET BREDABLICK HÖGLOFTET STALLET BRAGE- HALLEN Vildsvin NORABODEN Berguv Visent VARGHUSET TOALETT RESTAURANG SER EREN HAZELIUS- PORTEN lms Glasbruk abriken ka verkstaden eriet riet, Kammakarverkstaden ken BERGBANA t eriet, Kryddboden, Arbetarbostaden, rkstaden, Sadelmakeriet rdens lusthus eriet dshuset, Tapetserarverkstaden gården t Kronan OSCARS- TERRASSEN UTGÅNG STADS- KVARTEREN MAKALÖS SAGALIDEN ROSEN- GÅRDEN SWEDENBORGS LUSTHUS Restaurang Solliden JÄRNHANDLAR- HUSET 10 3 HÅSJÖSTAPELN GULA HUSET STORA GUNGAN PÄRONPARKEN RÖDA LÄNGAN 1 14 CAFÉ PETISSAN TOBAKS- OCH TÄNDSSTICKSMUSEUM SKOGSARBETAR- KOJAN ÖRTAGÅRDEN HAZELIUSHUSET JAKOBSBERG SOLLIDENSCENEN BOBERGS OBSERVATORIUM RULLTRAPPA SKOGENS HUS SPANNMÅLSHANDLARENS LUSTHUS RESTAURATION GUBBHYLLAN STENSTUGAN ÄLVROSGÅRDEN VAKT- STUGAN TROJE- EKORRPARKEN BORGEN SPEGEL- DAMMEN TINGSVALLENSCENEN TINGSVALLEN BAGARSTUGAN POSTHUSET KOLONISTUGOR FATBUREN ÖLANDSKVARNARNA BACK MATS STUGA BOLLNÄSSTUGAN GLASHUSET DANSBANA BOLLNÄS- TORGET MORAGÅRDEN LOGEN PAVILJONG MATSÄCKEN SKANSEN- TERRASSEN DJURGÅRDS- PAVILJONGEN RESTAURANG SOLLIDEN FÅGELDAMMARNA KROGEN TRE BYTTOR SKANSEN-AKVARIET BYGGNADS- AVDELNINGEN ORSAKULLEN KAPLANS- LOFTET HACKSTUGAN MARKNADSGATAN ENGELSKA PARKEN SKOGAHOLMS HERRGÅRD VÅRT AFRIKA KYRKHULTSSTUGAN LUSTHUS VÄNDPLAN NYA LILL-SKANSEN ÖPPET FR O M 31/3 SMEDJAN KÖKSTRÄDGÅRD SEGLORA KYRKA FRÄMMESTADS- KVARNEN VIRSERUMSBODEN HORNBORGA- STUGAN DANSBANA GALEJAN MOTJÄRN STATARLÄNGAN ORDENSHUSET BROFÄSTET BERGSMANSGÅRDEN HÄLLESTADSSTAPELN WALLINS CAFÉ VÄLA SKOLA SOLLIDSPORTEN ENTRÉ BUSSAR HAZELIUS GRAV BOBERGS ELVERK FRÖSTORP KRONBERGS ATELJÉ MISSIONSHUSET MOTJÄRNS- GRUVAN OKTORPSGÅRDEN TORSLUNDEN SKÅNEGÅRDEN FINNGÅRDEN RANSÄTERS- BODEN KÖLNAN SOLDAT- TORPET EKSHÄRADSGÅRDEN SOMMAR- HAGEN VÄXTHUSET Järv FOLKETS HUS Varg BELLMANSROPORTEN UTGÅNG eriet Rulltrappan SKANSENBUTIKEN HUVUDINGÅNG NOVILLA Gustavianska våningen Skansens huvudentré Gångväg Gångavstånd (från Skansens huvudentré) Gångavstånd till Solliden 2 min Gångavstånd till Högloftet 5 min Transport till Skansen Spårvagn 7 Buss 44 Djurgårdsfärjan från Slussen & Nybrokajen (kommunikationer)

Välkomna till. Rikskonferens för familjedaghem Leka lära lyfta med avstamp i läroplanen. 26 27 april 2012 Elite Hotel Marina Tower i Stockholm

Välkomna till. Rikskonferens för familjedaghem Leka lära lyfta med avstamp i läroplanen. 26 27 april 2012 Elite Hotel Marina Tower i Stockholm Välkomna till Rikskonferens för familjedaghem Leka lära lyfta med avstamp i läroplanen 26 27 april 2012 Elite Hotel Marina Tower i Stockholm rikskonferens för familjedaghem Konferensen är en unik mötesplats

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Östra Förskolan Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4 Barns inflytande

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att en gång per år stämma av

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

Talpedagogik i utveckling

Talpedagogik i utveckling Talpedagogik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2011 TALARE Stockholms universitet Institutionen för lingvistik Ulla Sundberg Falu kommun SFFL Ann-Kristin Testad Vinnare av

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan skall

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Barnens Hus Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Handläggare Anette Johansson Stensbergs förskola 070 5585332 Datum 13 2014-01-15 Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Teknikcentrum, förskolan som inspirerar

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Bengster Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul.

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul. September 2015 Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016 Förutsättningar 25 inskrivna barn 2 avdelningar, Nyckelpigan 1-3 år och Fjärilen 3-5 år 2 förskollärare och 3 barnskötare Förskolan ligger

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013 Rektor Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag?

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag? Veckobrev v 21 Vilket väder! Idag trodde vi nästan att det var sommar, med sol och värme på förmiddagen. Vi firade Förskolans dag med ballonger och kanelbulle. Vi åt lunch ute också, eftersom det var hamburgare!

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Uteförskolan Totte

Verksamhetsplan 2012. Uteförskolan Totte Verksamhetsplan 2012 Uteförskolan Totte Den viktiga vardagen Alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Kommentar från Håll Sverige Rent 2013-02-06 11:43: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Lena Schmidt förskollärare

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Tolka och förstå små barn

Tolka och förstå små barn 2013-06-24 13/59 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Tolka och förstå små barn BAKGRUND/ SYFTE Den här kursen vänder

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Oskarshamn 091110-11 Birgitta Kennedy Reggio Emilia Institutet och förskolan Trollet Ur förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan Uppföljning,

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik

Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik Läsår 2015 2016 Administratör Tina Rörick, Gun Marie Holmqvist Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Markera verksamheter som planen avser Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Fritidshem Gymnasium Gymnasiesärskola

Läs mer

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET Vt 2014 I grovplaneringen definieras hur verksamheten i stora drag ska läggas upp, sett till hur varje månad planeras samt vilket/vilka tema(n) som ska arbetas med under

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan 2012-06-27 Sid 1 (9) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Gnistan S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Det här materialet har utarbetats utifrån våra styrdokument: Ett annat viktigt

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor Brage, Saga och Ymer förskolor 1 Vision På Brage Saga och Ymer förskolor strävar vi efter att se kunskap som något som skapas i samspel, i dialog mellan människor och mellan människan och hennes omvärld.

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet

Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet Reglus Östman Pedagogisk Planering Fritidshemmet 5/14/2013 Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet Kvarnbyskolan 2013 05 20 Beskrivning

Läs mer

Skola för hållbar utveckling

Skola för hållbar utveckling Förnyad ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Förskolan Tanden www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014 Blåbärets pedagogiska planering ht- 2013/v t - 2014 Normer och värden Mål från Läroplanen:. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan ska

Läs mer

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 2015-06-14 Till alla vårdnadshavare På Förskolan Vattentornet Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 Bakgrund Under året hösten 2013 och våren 2014 arbetade vi med att lära oss förstå hur man

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet 2013-06-03/Lena Mattisson 1 Innehåll Universums förskola... 3 Förskolans uppdrag...

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 Augusti 15-16 planeringsdagar Inskolning introduktion av grundverksamhet APT onsd. 24/8 kl. 1615-1815 (enheten)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Förskoleklassdagarna 2011

Förskoleklassdagarna 2011 Förskoleklassdagarna 2011 Pedagogiska verktyg för matteoch svenskundervisningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 oktober 2011 TALARE Skolverket Anna Österlund Clas Rosvall Författare och pedagog

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Lokal Arbetsplan uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Blentarps förskoleenhet 2015-02-18 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Läs mer

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016 Verksamhetsplan för Vendestigens Förskola och Skola AB's Fritidsverksamhet 2015-2016 Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid. En förutsättning för att barnen ska uppleva fritiden som rolig och

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer