Resultatsammanfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatsammanfattning"

Transkript

1 Resultatsammanfattning Healthy Regions When Well being Creates Economic Growth Östergötland Örebro, Sverige November 2010 Birgitta Larsson Forsknings och utvecklingsenheten för Närsjukvården Landstinget i Östergötland

2

3 Resultatsammanfattning av EU projektet Healthy Regions when wellbeing creates economic growth EU projektet Healthy Regions är ett folkhälsoprojekt som syftat till att lyfta fram hälsans betydelse för individen och samhällets ekonomiska utveckling. Projektet har pågått från november 2007 oktober 2010 med den övergripande målsättningen att sätta folkhälsan på den politiska agendan i Europa. Sex regioner har deltagit i projektet. Östergötland Örebroregionens arbete har letts av Regionförbundet Östsam i samarbete med Landstinget i Östergötland och Örebro läns landsting. Läns SLAKO har varit politisk styrgrupp för projektet i Östergötland. I Örebro har styrgruppen bestått av fem ledamöter från tre politiska partier som representerat två kommittéer. Under projekttiden har analysverktyg för folkhälsoarbete och hälsoföretagande arbetats fram, kartläggningar av folkhälsoarbetet och hälsoföretagandet i regionerna genomförts samt projekt och arbetsmetoder sammanställts i en projektgemensam och en regional projektkatalog för Östergötland. Regionens gemensamma arbete och resultat under de tre projektåren finns sammanställda i slutrapporten Final Report Östergötland Örebro En film har också producerats som ger en bild både av projektet som helhet och av Östergötland Örebro som utvecklingsinriktade regioner i Europa. Healthy Regions projektet avslutades den 23 september 2010 med en konferens i Bryssel. Se bilaga 1 för en sammanfattning av projektet under de tre projektåren. Gemensamma resultat På finns projektets samlade resultat. Exempel på resultat är: Healthy Region konceptet visar med ett holistiskt synsätt hur en region kan arbeta för att bli en Hälsofrämjande region:

4 Metoder (klicka på triangeln) - Health Competencies - Health as a Business sector - Healthy Settings Verktyg (klicka på triangeln) - Dialogue Tool - Mapping tool - Traffic Light matrix - Scenario Planning Pilot Projekt katalog en projektkatalog med tre eller fler pilotprojekt från varje av de deltagande regionerna, totalt 23 projekt. Slutkonferensen i Bryssel konferensen ger en sammanfattning av de medverkande regionernas arbete, reflektioner på Healthy Regions projektet samt en beskrivning av hälso och sjukvårdens utveckling. Erfarenheter och resultat från respektive region, Danmark, Italien, Tyskland, England, Belgien och Sverige, finns under respektive lands flagga. Resultat i Östergötland Örebro Följande resultat har uppnåtts i Östergötland Örebro: Kartläggning av folkhälsan i Östergötland och Örebro under 2008 Medverkan i den folkhälsopolitiska processen Sammanställning av en regional projektkatalog inom folkhälsoområdet för Östergötland på svenska och engelska 2010 Medverkan i den regionala samverkan för nyanländas etablering i Östergötland (folder) Medverkan i nätverket för lokala folkhälsoavtal i Örebro Genomförande av nationella och regionala konferenser och seminarier i Östergötland och Örebro under Studieresa till England i juni 2010 Genomförda och presenterade projekt i Östergötland Örebro (se Pilot Project Catalogue): - Utvidgat klassrum (Extended Classroom) - Hälsokommunikatörer i Östergötland (Multicultural Health Counsellors) - Upplev Omberg (Experience Omberg) - NaKuLiv - Dansprojektet (The Dance project) - Interkulturella möten (Intercultural meetings) - Ecce homo

5 Film om Hälsans bestämningsfaktorer Film som beskriver Healthy Regions projektets arbete och resultat under de tre projektåren. Halvtidsrapport maj 2009 Slutrapport Final Report Östergötland Örebro Örebro.pdf Websidor På följande hemsidor finns information om projektet: Healthy Regions projektet Regionförbundet Östsam Forsknings och utvecklingsenhetens för Närsjukvården, Landstinget i Östergötland i vastra Ostergotland/Forsknings ochutvecklingsenheten for narsjukvarden i Ostergotland/ Resultatspridning Spridning av resultat och erfarenheter av Healthy Regions projektet inom och från Östergötland framgår av bilaga 2.

6 Bilaga 1 Sammanfattning av Healthy Regions projektet EU projektet Healthy Regions är ett folkhälsoprojekt som syftat till att lyfta fram hälsans betydelse för individen och samhällets ekonomiska utveckling. Projektet har pågått från november 2007 oktober 2010 med den övergripande målsättningen att sätta folkhälsan på den politiska agendan i Europa. De sex regioner som deltagit i projektet är Region södra Danmark (huvudägare), Östergötland och Örebro län, Sleswig Holstein i Tyskland, Sydvästra regionen i England, Bryssel i Belgien och Venetoregionen i Italien. Östergötland Örebroregionens arbete har letts av Regionförbundet Östsam i samarbete med Landstinget i Östergötland och Örebro läns landsting. Läns SLAKO har varit politisk styrgrupp för projektet i Östergötland. I Örebro har styrgruppen bestått av fem ledamöter från tre politiska partier som representerat två kommittéer. Under projekttiden har analysverktyg för folkhälsoarbete och hälsoföretagande arbetats fram, kartläggningar av folkhälsoarbetet och hälsoföretagandet i regionerna genomförts samt projekt och arbetsmetoder sammanställts i en projektgemensam (23 projekt) och en regional projektkatalog för Östergötland (15 projekt). En viktig del i Östergötland har också varit deltagandet i den folkhälsopolitiska processen som pågått fram till hösten Healthy Regions projektet avslutades den 23 september 2010 med en konferens i Bryssel. Regionens gemensamma arbete och resultat under de tre projektåren finns sammanställda i slutrapporten Final Report Östergötland Örebro Den regionala projektkatalogen för Östergötland innehåller 15 projekt från landstinget och kommunerna, vilket bara är några av alla de intressanta projekt som pågår i länet. Den engelska katalogen innehåller 9 av de 15 projekten, då det inte fanns ekonomiska medel att översätta samtliga projekt. Syftet med projektkatalogen är att sprida information om folkhälsoarbetet inom kommunerna och landstinget samt att öka samarbetet mellan organisationerna. Ytterligare ett syfte är att sprida information inom EU och att inbjuda till fortsatt samarbete med regionerna i Healthy Regions projektet. I Örebro har utöver pilotprojektet NaKuLiv ytterligare tre projekt genomförts: Dansprojektet, Ecce Homo och Interkulturella möten. Resultat och rapporter om projektet: slutrapporten, en film om Healthy Regions projektet, katalogen med Healthy Regions pilotprojekt, projektkatalogerna för Östergötland, projektbeskrivningar och rapporter från Örebro m m finns på Healthy Regions hemsida samt till vissa delar även på Regionförbundet Östsams och FoU enheten för Närsjukvårdens hemsida. Filmen om Healthy Regions projektet tar 16 minuter att visa och ger en bild både av projektet som helhet och av Östergötland Örebro som utvecklingsinriktade regioner i Europa. På finns också projektets samlade resultat och de deltagande regionernas eget resultat under respektive flagga.

7 Bilaga 2 Resultatspridning inom och från Östergötland Resultat och erfarenheter av Healthy Regions projektet har spridits under oktober 2010 genom brev, och i de flesta fall även genom mail, till följande: - Regionförbundet Östsam - Landstinget i Östergötland: Ledningsstaben, Folkhälsovetenskapligt Centrum, Forskningsoch utvecklingsenheten för Närsjukvården, Processledare inom nätverket Hälsofrämjande sjukhus - Samtliga kontaktpersoner i den Regionala projektkatalogen för Östergötland - Statens Folkhälsoinstitut - Sveriges Kommuner och Landsting Muntlig redovisning har lämnats till bland annat följande: - Nätverket för folkhälsosamordnare i Östergötland Hälsorådet, Landstinget i Östergötland Läns Slako Kontaktuppgifter För ytterligare information om Healthy Regions projektet kontakta gärna: Lead partner Henriette Hansen EU Adviser & Project manager South Denmark European Office, Brussels Tel , Dir e post : Projektkordinator Britt Louise Nilsson Regionförbundet Östsam Tel , mobil e mail: Britt Utredare Birgitta Larsson Landstinget i Östergötland Tel , mobil e mail Regional rådgivare Eva Bellsund Örebro läns landsting Tel. + tel , mobil , e post För kontakt med respektive region:

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa

En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2010 Titel: En god hälsa för hela befolkningen. Slutrapport Onödig ohälsa Handisam Serie

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader

Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader Intervjuer för EU:s DETERMINE-projekt med företrädare för åtta kommuner: Malmö, Kristianstad, Växjö, Nynäshamn, Botkyrka, Örebro, Falun och Umeå

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

SLUTRAPPORT 2005-01-25

SLUTRAPPORT 2005-01-25 SLUTRAPPORT 2005-01-25 Hans Eek Johan Swahn och Elin Löwendahl Göteborg Energi Avdelningen för fysisk resursteori Box 53 Chalmers och Göteborgs universitet 401 20 Göteborg 412 96 Göteborg Tel: 031-62 60

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt åldrande. erfarenheter av hälsofrämjande arbete

Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt åldrande. erfarenheter av hälsofrämjande arbete Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt åldrande erfarenheter av hälsofrämjande arbete Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Överenskommelsen inom integrationsområdet. Sammanfattande rapport från fyra konferenser om Överenskommelsen inom integrationsområdet

Överenskommelsen inom integrationsområdet. Sammanfattande rapport från fyra konferenser om Överenskommelsen inom integrationsområdet Överenskommelsen inom integrationsområdet Sammanfattande rapport från fyra konferenser om Överenskommelsen inom integrationsområdet Hösten 2011 Överenskommelsen inom integrationsområdet 1 Sammanfattande

Läs mer

Hur når vi ut till alla? Målgruppsanpassade informationsinsatser inom antibiotikaresistens

Hur når vi ut till alla? Målgruppsanpassade informationsinsatser inom antibiotikaresistens Hur når vi ut till alla? Målgruppsanpassade informationsinsatser inom antibiotikaresistens Hur når vi ut till alla? Målgruppsanpassade informationsinsatser inom antibiotikaresistens Bindningar och jäv

Läs mer