SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Ormön (SR3), Östhammar, kl Beslutande Bertil Alm Inger Arvidsson Reinhold Delwall Ingrid Gustafsson Christina Haaga Harri Lundgren Sune Pettersson Lisa Landberg Sanne Eriksson Övriga deltagande Marie Berggren Birgitta Bergström Hans Jivander Utses att justera Justeringens Gimo Herrgård plats och tid Underskrifter Sekreterare.. Punkter 1-13 Birgitta Bergström Ordförande Justerande.. Bertil Alm.. Ingrid Gustafsson ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ MKB-gruppen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Östhammar anslags nedtagande Underskrift.. Birgitta Bergström

2 (6) 1. Val av justerare Ingrid Gustafsson väljs att justera protokollet. 2. Fastställelse av föredragningslistan Tillägg från Christina Haaga om regional utveckling under punkt 5. Därefter fastställs föredragningslistan. 3. Information om ny utredare på slutförvarsenheten Marie Berggren informerade om att Anders Bergman fått tjänsten som utredare efter Peter Andersson. Marie berättade om hur tillsättning av tjänsten gått till och att en annan sökande också var mycket intressant. 4. Information från: a) Referensgruppen Birgitta Bergström informerade från referensgruppen om sommartidningen och kommunikationsstrategi. b) Säkerhetsgruppen Hans Jivander informerade från säkerhetsgruppen om deras sammanträde där de får besök av SKB. c) Slutförvarsenheten Marie Berggren informerade från enheten, där det arbetas med verksamhetsberättelsen för d) SSM Regionförbundet har tidigare fått medel för sin verksamhet, men SSM är tveksam till att fortsätta med detta 2011, de jobbar med frågan.

3 (6) e) Kärnavfallsrådet Eva Simic har lämnat Kärnavfallsrådet och ny chef är Holmfridur Bjarnadottir, ny sekreterare är Peter Andersson. f) SKB Hans Jivander informerade om SKB nyheter från deras hemsida. Stefan Romedahl, platschef besökte KS den 25 januari. Han berättade bland annat om SUUS, Säkerhet under uppförande slutförvar. Eventuell utbyggnad av SFR möte hålls den 31 januari med deltagare från samhällsbyggnadsnämnden och slutförvarsenheten. 5. Information om aktuella seminarier och utbildningsdagar SKB inbjuder till konferens Samhällsaspekter på kärnavfallsfrågan, Stockholm hotell Hilton, 3-4 maj Sista anmälningsdag är 2 april, begränsat deltagarantal. Avgift för konferensen är kronor per deltagare. Presidierna i Säkerhetsgruppen, MKB-gruppen och Referensgruppens AU deltar. Utbildningsdag i källkritik på webben, 24 februari kl för säkerhetsgruppen, MKB-gruppen och Referensgruppens au. Referensgruppen har ett tillfälle samma dag kvällstid. SKB redovisar ansökan 31 mars i Missionskyrkan, Östhammar, kl (fika från 9.30) Referensgruppen har liknande information vid sitt öppna möte samma kväll. MKB-gruppen träffas kl på Missionskyrkan för att sammanträda innan, även tid för sammanträde kl Studiebesök vid Miljödomstolen i Nacka: SKB har valt att lämna en kommande ansökan om lokalisering av slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle till miljödomstolen i Nacka. Slutförvarsenheten ska hålla kontakt med miljödomstolen för att hålla sig informerad om pågående domstolsförhandlingar och informera presidiemötet fortlöpande. Strålsäkerhetsmyndigheten redovisar myndighetens utlåtande över FUD 2010 i Östhammar den 15 april kl Lokal är Gräsö (SR1) SKB:s seminarium Regionalutveckling berör det oss? Presidiegruppen anser att ämnet inte berör granskningsorganisationen. SKB Öppet hus: 3 februari, 24 februari, 28 april, 26 maj. Ledamöterna får gärna delta men arvoderas ej.

4 (6) 6. Kopparkorrosionsfrågan Vad händer i Kopparkorrosionsfrågan. Information från Referensgruppen för kopparkorrosion. Eventuellt studiebesök på Ångströmlaboratoriet, Uppsala: Ångströmlaboratoriet bedriver kopparkorrosionsförsök på uppdrag av SKB. Nästa möte i referensgruppen för kopparkorrosion är 11 februari. Marie Berggren informerade om vad som händer i frågan och att vi planerar studiebesök på Ångströmlaboratoriet under hösten Möte/seminarium om bergmekanik 10 mars Föredragande professor Erling Nordlund, Luleå tekniska universitet Platsen är Folkets hus i Österbybruk och tiden är från kl Deltagare är MKB-gruppen, Säkerhetsgruppen och Referensgruppen. 8. Seminarieserien om säkerhetsanalys: 10 februari Korta tidsperspektiv ibland på sekunden 7 april - Internationell utblick, gemensamma beslut 19 maj Långa tidsperspektiv beslut för framtida generationer Marie Berggren informerade om seminarierna som genomförs på Gimo Herrgård. 9. Arbetsmöten efter 16 mars Ett antal arbetsmöten bör tidigt planeras in för att behandla SKB:s ansökan. 12 april kl april kl maj kl maj kl

5 (6) 10. Rapporter från seminarier: a) IAEA: s workshop i Las Vegas 6-10 december, på temat Strengthening national competencies in the area of Stakeholder dialogue for radioactive waste disposal Hans Jivander informerade från seminariet, reserapport är på gång. Den kommer att läggas i arbetsrummet. b) FSC:s konferens i Reims, Frankrike december på temat Reversibility and retrievability in planning for geological repositories for radioactive wastes Marie Berggren & Peter Andersson deltog i konferensen. Marie informerade från konferensen, reserapporten kommer i arbetsrummet. c) Citytunneln konferens 3 december 2010 Sune Pettersson & Reinhold Delwall informerade från konferensen. 11. SKB:s Grönlandsprojekt: SKB bedriver glaciärforskning på Grönland, för att undersöka om inlandsisen kommer att påverka ett slutförvar. SKB tillfrågas om informationsdag under hösten om glaciärforskningen. 12. FSC konferens i Gimo 4-6 maj 2010: Information om FSC: FSC (Forum on Stakeholder Confidence) är en internationell arbetsgrupp för NEA (Nuclear Energy Agency), och tanken är att det framförallt ska vara ett forum som genererar kunskap. Organisationen ordnar workshops för att intressenterna ska kunna utbyta erfarenheter i en miljö som präglas av respekt och ömsesidigt lärande. Temat för en workshop karaktäriseras av att alltid vara förankrad i det senaste i utvecklingen på landsnivå eller lokal nivå. FSC stimulerar till ett nytt synsätt på hanteringen av radioaktivt avfall och bidrar därmed till att medlemmarna blir mer ansvarstagande. Medlemmarna är

6 (6) representanter från de 6 länder som har program för hantering av radioaktivt avfall: Belgien, Kanada, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Japan, Norge, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och USA. Hans Jivander informerade om planeringen av detta. Planeringsmöte sker 8 februari där arrangören gärna ser att några politiker deltar. 13. Övriga frågor Reinhold Delwall tar upp frågan om presidierna i respektive grupp ska följa mandatfördelningen KS och KF. Ordföranden konstaterar att det är kommunstyrelsen som utsett grupperna och deras presidier.