PROTOKOLL. Datum: Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan Kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Datum: 2009-10-01. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12 2009-10-01 Kl 09.00-16.35"

Transkript

1 Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12 Kl Beslutande Karen Moe Jönsson (S) Jonny Springe (S) Gunilla Selander (FP) Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (C) Gunnar Hjelm (M) Solveig Lövlie (S) Owen Laws (MP) Glenn Löfblad (S) Ersätter Inger Jonsson (C) Vice Ordförande Ersätter Eija Dibba (V) Ordförande Ersätter Inger Jonsson (C) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Astrid Johansson Mikael Nordberg Jan Rönngren Ronny Weylandt Anna Hildebrand (MP) Sekretariatet Sekretariatet Folkhälsoinstitutet 74 JLL Regionala utvecklingsenheten 74 JLL Folkhälsa och livsstilsenhet 74 JLL Folkhälsoansvarigt landstingsråd - anslöt efter sammanträdets slut Utses att justera Gunnar Hjelm Justeringens plats Landstingsfullmäktiges sammanträdesrum Frösön 20 okt 2009 kl och tid Sekreterare Paragrafer Marie Holm Sherman Ordförande Owen Laws Justerande Gunnar Hjelm

2 Innehållsförteckning: 65 Fastställande av föredragningslista Föregående protokoll Ekonomi Genomgång av beslutsärenden Beslut Sammanträdeskalender Beslut konferens Diskussion Partigruppmöten Beslut Konferens Folkhälsoplanen Sekreterarens info/uppdragslista/rapporter Övriga frågor (6)

3 65 Fastställande av föredragningslista Enligt reglemente för landstingsstyrelsen ( 7) hade preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare. BESLUT AV BEREDNINGEN FÖR FOLKHÄLSA, LIVSMILJÖ OCH KULTUR Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista med tillägg för övriga frågor: 1) Information Hälsofrämjande arbete bland äldre i ett EU-perspektiv, 21 oktober ) Information konferens Mer matglädje och njutning i äldreomsorgen, 28 oktober ) Information om Ett boende med gemenskap och värme Villa vägen ut! 66 Föregående protokoll Genomgång av föregående protokoll som läggs till handlingarna. 67 Ekonomi Sekreteraren redogör för resultaträkningen per den 30 september På resultaträkningen är ej omställningsarbetets besparing på kronor avdragen. Astrid J redogör för kostnader till och med september samt prognos för resten av året. 68 Genomgång av beslutsärenden 1) Sammanträdeskalender ) Konferens: En dag mot diskriminering 15 okt 2009, Campus Östersund 3) Konferens: Framtiden börjar nu, Nätverkskonferens 2010 Piteå, februari Beslut Sammanträdeskalender 2010 Sammanträdeskalender 2010 BESLUT FRÅN BEREDNINGEN FÖR FOLKHÄLSA, LIVSMILJÖ OCH KULTUR Efter ändringar godkändes sammanträdeskalender 2010 Beredningens sammanträdesdatum 2010: 3 februari, 4 mars, reservdag 27 april, 6 maj, 2 och 30 september, 18 november. 3(6)

4 70 Beslut konferens En dag mot diskriminering 15 oktober 2009, Campus Östersund BESLUT FRÅN BEREDNINGEN FÖR FOLKHÄLSA, LIVSMILJÖ OCH KULTUR Deltagare från beredningen: Gunilla Selander (FP), Solveig Lövlie (S) samt Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (C) 71 Diskussion Beredningen diskuterade: Verksamhetsplan Sekreteraren informerar om arbetet med verksamhetsplanen Förslag läggs ut i beredningens konferens under oktober, beslut tas Inspel LP Referat gavs om diskussionen med ekonomiutskottet Årets folkhälsoinsats stadgerevidering LS/365/2009. Förslag till beslut kommer att utformas av presidiet och beslut tas vid nästa sammanträde Folkhälsoplanen Arbetsgruppen berättar om revideringsarbetet. Arbetsgruppen har besökt Bräcke, Berg, Strömsund,Härjedalen och Krokoms kommuner samt har haft avstämningsmöte med Nina Fållbäck-Svensson, kontaktperson vid Folkhälsoinstitutet. Avrapportering har skett till Regionala rådet. 72 Partigruppmöten 73 Beslut Konferens Framtiden börjar nu, Nätverkskonferens 2010 Piteå, februari BESLUT FRÅN BEREDNINGEN FÖR FOLKHÄLSA, LIVSMILJÖ OCH KULTUR Beredningen folkhälsa, livsmiljö och kultur tar initiativ till att undersöka möjligheter att sända Nätverkskonferens 2010 via video-länk till landstingen i hela landet. Presidiet får i uppdrag att ta upp frågan inom Jämtlands läns landsting att kommunicera med Sveriges Kommuner och Landsting angående detta. 4(6)

5 74 Folkhälsoplanen Mikael Nordberg, Folkhälsoinstitutet informerar om Hälsa och regional utveckling/tillväxt. Hälsans betydelse för individens och samhällets ekonomiska utveckling visas även i svensk forskning. En ogynnsam ekonomisk situation bidrar till ohälsoproblem, samtidigt som ohälsoproblem kan bli en faktor som lägger hinder i vägen för en positiv ekonomisk utveckling. Hälsofrågorna bör därför få en mer framskjuten plats när det gäller att främja regional utveckling. Mot bakgrund av nämnda skäl lyfter även EU fram vikten av att hälsoaspekterna finns med i alla politikområden och utvecklingsdokument. De nya kunskaperna om hälsans betydelse för ekonomisk utveckling är utgångspunkt för FFRU-projektet (Folkhälsa för regional utveckling) som är ett samarbetsprojekt mellan fem regioner Skåne, Halland, Västra Götaland, Uppsala och Jämtland samt Statens folkhälsoinstitut och NUTEK. Syftet med projektet är att bidra till en ökad integration mellan folkhälsa och regional och lokal utveckling. Målet är att skapa ett kunskaps- och metodmaterial för aktörer som arbetar med folkhälso- och utvecklingsfrågor på regional och likal nivå. Jan Rönngren informerar om Regionala utvecklingsenheten. Arbete pågår att skapa ett gemensamt nätverk mellan de i Mitt norden ingående aktörerna inom folkhälsoområdet. Kommunerna vill ha nätverk för att samarbeta om folkhälsofrågor och folkhälsoplansrevideringen är ett bra avstamp för att starta ett nätverk. Landstinget kan i ett sådant nätverk representeras av olika personer beroende på frågorna. Ronny Weylandt informerar om Utredningsuppdrag landstingets folkhälsoarbete. Uppdraget syftar till att få fram en samlad och enhetlig syn på folkhälsoarbetet inom landstinget. I en samlad folkhälsoenhet bör fokus ligga på hälsofrämjande arbete och inte på direkt patientarbete, dvs levnadsvaneinriktat arbete. Just nu ställs frågan: hur påbörjar man samarbetet med kommunerna- om levnadsvanor. Beredningen anser det är av stor vikt att detta uppdrag kordineras med revideringsarbetet så att kommunikationen med kommunerna är synkroniserad. 75 Sekreterarens info/uppdragslista/rapporter Genomgång av uppdragslistan och aktivitetskalendern. 5(6)

6 76 Övriga frågor 1) Konferens Hälsofrämjande arbete bland äldre i ett EU-perspektiv, 21 oktober BESLUT AV BEREDNINGEN FÖR FOLKHÄLSA, KULTUR OCH MILJÖ Beredningen avstår att deltaga på grund av att Landstingsfullmäktige har sammanträde. 2) Konferens: Mer matglädje och njutning i äldreomsorgen. God mat och trevliga måltider ska vara något att se fram emot, oavsett ålder. Brukarundersökningar visar att äldre personer ger ett sämre omdöme för mat och måltider jämfört med andra områden. SKL inleder nu en Måltidsresa för att samla alla goda krafter, tänka fritt och hitta nya vägar till bättre måltider för äldre. 3) Information om det sociala företaget Villa Vägen ut! Vägskäl - Ett boende med gemenskap och värme! Har du bestämt dig för att sluta med kriminalitet och missbruk? Då är du välkommen till oss! Här kan du bo och ta del av det bemötande som hjälper dig att ta dig tillbaka till samhället.vad vi kräver av dig är dokumenterad drogfrihet och en egen vilja till förändring. Under din tid hos oss får du tillfälle att träna på det vardagsliv som du kanske har tappat bort under ditt kriminella liv. 6(6)

PROTOKOLL. Datum: 2009-08-27. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12. 2009-08-27 Kl 09.00-16.

PROTOKOLL. Datum: 2009-08-27. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12. 2009-08-27 Kl 09.00-16. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12. Kl 09.00-16.15 Beslutande Övriga deltagare Solveig Lövlie (S) Jonny Springe (S) Inger Jonsson (C) Bogna Wojtkiewicz Adolfsson

Läs mer

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-10-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige Protokoll 1(48) Tid och plats för sammanträdet PB-hallen, OSD Östersund den 11 februari 2014, kl 13.00-16.40 och den 12 februari 2014, kl 08.00 15.20. Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rose-Marie Isaksson (S) Rolf Edlund (C)

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rose-Marie Isaksson (S) Rolf Edlund (C) - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 2005-09-08 Gunnel Rydberg Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdagen den 8 september 2005 Plats: Råda säteri, Mölnlycke Närvarande: Elver Jonsson (fp), Alingsås Björn Saletti

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet! N O V E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Planeringen av våren i full gång! När första snön har kommit och vi gått över till vintertid börjar projektet blicka mot ljusare tider. Vi har mycket att

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 1 Plats och tid Gripens sammanträdesrum, Stationsallén 5 A, Gislaved Bengt Petersson Lis Melin Kjell Thelin Majken Larsson Rigo Fredriksson Siv Sandahl Uno Ekberg Egon Johansson Rolf Handberg Ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(17) Kommunfullmäktige 2014-03-31 KOMMUFULLMÄKTIGE 2014-03-31 21. Laga ordning 22. Medborgarförslag om ansvarsförsäkran för rektor och förskolechef gällande skador av elektromagnetisk

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 4 mars 2010 26 47 Kent Ögren (S), ordförande Britt Westerlund (S), vice ordförande Kenneth Backgård (NS) Leif Bogren (S) Hans Swedell (M) Agneta Lipkin (S)

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Pensionärsrådet 2011-04-20. Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2011-04-20 kl. 09.30 12.00. Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson

Pensionärsrådet 2011-04-20. Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2011-04-20 kl. 09.30 12.00. Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson HALMSTADS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2011-04-20 kl. 09.30 12.00 Beslutande: För PRO Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson För SPF Lena

Läs mer

8 13 Justering. 1 Fastställande av föredragningslista PROTOKOLL SW. Ann Östling

8 13 Justering. 1 Fastställande av föredragningslista PROTOKOLL SW. Ann Östling Ann Östling PROTOKOLL Organ Sjukvardsutskottet Plats Landstingshuset, samman.br'adesrum Silvergruvan Tidpunkt Onsdagen den 23 mars 2011 -b j LedamSter Görel Korkman (S), Ordförande AM-Britt Borrmm (S)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer