Nyhetsbrev MONITOR version 7.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev MONITOR version 7.0"

Transkript

1 Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Copyright 2008 Monitor Industriutveckling AB

2 I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.0. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän del först och sedan en sektion för respektive modul. Nyheterna i varje modul presenteras i punktform markerat med eller under en egen rubrik om det är en mer omfattande nyhet. I av slutet nyhetsbrevet finns sammanställningar av de nya systeminställningar och rutiner som tillkommit i version 7.0. Allmänt Nytt utseende Ett antal förändringar har gjorts för att modernisera programmets utseende och göra det mer tilltalande: Den välkända MONITOR-båten har ersatts av den nya MONITOR-symbolen i genvägar, namnlist, startbild, osv. Symboler på knappar, flikar och i menyer har bytt utseende som bl.a. innefattar fler färger. Några exempel kan ses nedan: - "Skriv ut", "Lista på bildskärm", "Fönsterhjälp", "Skicka via e-post, "Stäng" - "Modulknapparna" Alla formulär/fönster har bytt typsnitt och storlek från Arial 10 punkter till Tahoma 8 punkter, som är det typsnitt och storlek som normalt används i nyare Windowsprogram. Nytt installationsprogram MONITORs installationsprogram är nytt och ska underlätta installationer och uppdateringar av server och klienter: MONITORs server- och klientprogramvara samt Sybase SQL Anywhere databasprogram distribueras nu i s.k. MSI-paket. Installationen består bara av ett enda installationsprogram. Sybase databashanterare och övriga tillägg (EBF,.NET Framework, Windows Installer, osv.) installeras automatiskt i samma sekvens. Vid uppdateringen av databaser i systemet görs nu alla steg på en databas i taget så att det är lättare att se hur långt installationen har kommit. Varje färdig databas markeras med en grön bock. Klientinstallationerna går tack vare tekniken med MSI-paket även att "skjuta ut" via en gruppolicy i Active Directory eller från särskilda deploymentsystem, som t.ex. Microsoft System Center, Landesk Manager Suite, Altiris Deployment Solution, osv. Ny databasversion med Unicode teckenuppsättning Version 10 av databashanteraren Sybase SQL Anywhere, används till MONITOR 7.0. Ett viktigt skäl till uppgraderingen till den nya versionen är att kunna hantera teckenuppsättningen Unicode på ett korrekt sätt, både i program och databas. Hela MONITOR använder nu Unicode, vilket innebär att tecken från världens alla olika språk kan blandas i samma databas. Bland andra nya funktioner i SQL Anywhere 10 finns även något som kallas "Database Mirroring", vilket innebär att man sätter upp ett system med tre servrar som består av en primär databasserver, en sekundär speglad databasserver samt en "arbiter" server som övervakar de båda databasservrarna. Om t.ex. något blir fel på den primära servern, tar den speglande servern över driften av databaserna och systemet kan vara igång igen med ett mycket kort driftstopp. Notera att "Database Mirroring" är en tilläggsfunktion som kräver en särskild licens. Fakturerings-/betalningsplaner Detta är en ny funktion i syfte att ge bättre stöd för hantering av förskott och delfaktureringar. Vanligt förekommande för företag som jobbar med större kundprojekt är att fakturering och betalning ska ske ungefär enligt följande upplägg: 30% förskott vid order, 60% vid leverans, 10% vid leveransgodkännande. 2(29)

3 I Försäljningsmodulen i MONITOR kallas detta för Faktureringsplan. Motsvarande funktion i Inköp kallas för Betalningsplan. Nedan beskrivs funktionen Fakturerings- och betalningsplaner: Fakturerings-/betalningsplaner är en ny rutin under menyn Tabeller i Systemvård där man registrerar mallar för hur order ska faktureras och betalas. En faktureringsplan/betalningsplan talar om hur många fakturor som ska skickas samt hur stor del av ordervärdet som ska faktureras per tillfälle. Varje delfaktura kopplas till en tjänstekod. I Uppdatering kunder och Uppdatering leverantörer går det under Villkor att koppla kunden/leverantören till en förvald fakturerings-/betalningsplan. Under fliken Huvud i rutinerna Registrera offert, Registrera kundorder samt Registrera inköpsorder finns ett nytt fält för att ange fakturerings-/betalningsplan. Under fliken Faktureringsplan läggs rader automatiskt upp för varje delfaktura som ska skickas till kund. Varje delfakturas belopp räknas ut automatiskt baserat på ordervärdet och de procentsatser som är definierade i faktureringsplanen. Det finns en motsvarande flik för inköpsorder som kallas Betalningsplan. Från fliken Faktureringsplan i Registrera kundorder går det att högerklicka på en delfaktura och frisläppa den för fakturering. Rutinen Direktregistrera faktura öppnas och därifrån kan man sedan skriva ut en förskottsfaktura. Förskottsfakturor kan bokas automatiskt mot ett speciellt standardkonto för vilande moms. Om automatisk bokning ska ske styrs detta via en systeminställning. Dessutom infogas informationstexter med t.ex. kundorderns fritext, artikelinformation m.m. som mer detaljerat visar vad förskottet i fråga avser. På blanketterna offert, ordererkännande, faktura, inköpsorder samt orderbekräftelse infogas automatiskt ett textavsnitt som upplyser kunden/leverantören om orderns fakturerings- /betalningsplan. Då betalning av förskott registreras i rutinen Inbetalningar gör systemet en automatisk ombokning mellan vilande utgående moms och utgående moms. Detta görs för att momsrapporteringen ska bli korrekt. Vid Utleveransrapportering är det möjligt att spärra utleveranser där förskottet ej är betalt. Då order levereras infogas tjänsterader automatiskt som "avräknar" de fakturor som faktureras före och efter leverans. På "leveransfakturan" justeras då fakturabeloppet automatiskt. Utskrift faktureringsplan är en ny rutin under menyn Order i Försäljningsmodulen. Här går det att skriva ut en förteckning över de order som är upplagda med faktureringsplaner. Det går här att bevaka vad som fakturerats, är kvar att fakturera, ligger obetalt m.m. Här går det även att frisläppa fakturaunderlag för fakturering direkt från listan. Motsvarande rutin i Inköpsmodulen heter Utskrift betalningsplan. Rutinen Betalningsprognos i kundreskontra och leverantörsreskontra har modifierats. Prognosen tar nu hänsyn till förskott på order genom att kontrollera mot fakturerings-/betalningsplanen istället för att enbart utgå från orderns leveranstidpunkt. I Registrera leverantörsfaktura går det att generera ett fakturaunderlag för en inköpsorder som ska betalas i förskott. Ange ordernummer och markera sedan raden för förskott i den ruta som visas på skärmen. Då ordern sedan inlevereras skapas automatiskt ett avdrag som justerar fakturaunderlaget med det värde som betalats i förskott. I Kundreskontralista och Leverantörsreskontralista går det att selektera på delfakturatyp, dvs. faktura av typen förskott, leverans eller efterskott. Byggmoms För företag som säljer och/eller köper byggtjänster finns nu ett förbättrat stöd vad gäller hantering av byggmoms. Som säljare av byggtjänster ska företaget fakturera momsfritt och omsättningen ska redovisas på en särskild rad i momsrapporten. Som köpare av byggtjänster ska företaget redovisa både den ingående och den utgående momsen. Även inköpet ska redovisas på en särskild rad i momsrapporten. Dessa förändringar påverkar ett flertal rutiner i modulerna Försäljning och Inköp: I Uppdatering kunder och Uppdatering leverantörer går det på kunden/leverantören att markera om byggmoms ska hanteras. Kunder som köper byggtjänster ska vara registrerade med momskod 4 (momsfritt), medan leverantörer som säljer byggtjänster ska vara registrerade med momskod 1 (lika som för EU-leverantörer). Vill man inte ange byggmoms som en fast inställning på kund/leverantör så går det även att ange det individuellt per order/faktura. Parametern Byggmoms kan aktiveras under fliken Huvud i Registrera offert, Registrera kundorder, Direktregistrera faktura samt Registrera inköpsorder. Även i Registrera leverantörsfakturor går det att ange Byggmoms. 3(29)

4 För att förenkla kontering av byggtjänster bör en separat kund- och leverantörsgrupp registreras för detta. I rutin Systeminställningar anges via två systeminställningar vilken kund- och leverantörsgrupp som ska gälla för order som har byggmoms. Speciella intäkts- och kostnadskonton bör nämligen användas för byggtjänster eftersom de ska särredovisas i momsdeklarationen. En ny momshänvisningstext visas automatiskt på fakturablanketten om fakturan avser fakturering av byggtjänster. Textfrasen finns definierad på rad 576 i rutinen Språk i Systemvård. I rutin Kontoplan / Standardkonton i Systemvård finns nya konton för Ingående och Utgående moms på byggtjänster. Vid registrering av leverantörsfaktura med byggmoms används dessa konton istället för ordinarie momskonton. Övrigt Metoden för att lägga upp ett historik- eller testföretag har förändrats. Nu finns ett nytt program MONITOR Systemuppdatering i programgruppen MONITOR Affärssystem på startmenyn i Windows på databasservern. Med det detta program går det att lägga till historik- eller testföretag. Programmet används även för att installera uppdaterad företagskonfiguration, t.ex. när nya moduler, rutiner, anpassningar, användarlicenser köpts till och ska aktiveras. En loggningsfunktion har införts som kan logga alla ändringar som görs på utvalda posttyper i systemet. Loggningen finns tillgänglig för följande posttyper: artiklar, kunder, leverantörer, offerter, kundorder, inköpsorder, fakturaunderlag och tillverkningsorder. Loggningen är förvalt inte aktiverad utan den kan aktiveras för varje posttyp i en ny rutin Val av loggning i Systemvård. För att se en historik över vad som ändrats för en viss post finns knappen Ändringslogg... i de rutiner som hanterar den aktuella posttypen. För t.ex. artiklar finns knappen för ändringsloggen i Artikelfråga och Uppdatering artiklar. I ändringsloggen går det att se en lista över alla ändringar med tidpunkt, användarnamn, vilka fält som ändrats och fältens värden före och efter ändringen. För att se poster som har tagits bort finns en ny rutin Lista borttagen data i Systemvård. Programmappen med genväg till MONITOR i Windows startmeny har bytt namn från MONITOR för Windows till MONITOR Affärssystem. I ett engelskt operativsystem heter den MONITOR ERP System. Vid uppgradering till version 7.0 kommer en ny programmapp att skapas och den gamla mappen tas bort, under förutsättning att den inte döpts om manuellt. En ny metod för att uppdatera licensinformationen i MONITOR har tillkommit. När det är dags att uppdatera licensinformationen har systemet tidigare visat en varningsruta som säger att man måste installera en uppdatering. Denna uppdatering har man tidigare beställt från Monitor Industriutveckling AB och sedan installerat via installationsprogrammet. Den nya metoden innebär att man från varningsrutan kan skicka ett e-postmeddelande till Monitor Industriutveckling AB med begäran om en ny licensnyckel. Sedan får man ett e-postsvar med en ny licensnyckel som man kan klistra in i ett fält i varningsrutan. Systemet uppdaterar då direkt licensinformationen i databasen utan att man behöver köra något installationsprogram. Under Hjälp Om... visas nu även information om eventuella anpassade Crystal Reports blanketter. Det går sedan tidigare att skapa ett nytt e-postmeddelande genom att dubbelklicka på en e-postadress på en kund eller leverantör. En loggpost kan då skapas på fliken Säljstöd i Uppdatering kunder respektive fliken Inköpsstöd i Uppdatering leverantörer. Nu har det tillkommit möjlighet att även skapa en hyperlänk till e-postmeddelandet tillsammans med loggposten (funktionen stöds för närvarande bara i Microsoft Outlook). Detta styrs med den nya systemparametern Använd Outlook integration vid mail från Uppdatering lev./lev.fråga respektive Använd Outlook integration vid mail från Uppdatering kund/kundfråga, under Inköpsstöd respektive Säljstöd i Systeminställningar. Med systemparametern går det även styra att man får en fråga om en länk till meddelandet ska skapas. Hyperlänken till e- postmeddelandet infogas i textfältet för loggning av aktiviteter och kontakter när meddelandet har skickats ifrån Outlook. Det går även öppna dessa e-postmeddelanden genom att klicka på sådana lagrade hyperlänkar i textfältet och om man då svarar eller vidarebefodrar det e-postmeddelandet så skapas det en ny hyperlänk. På så sätt går det ha överblick på mailkonversationer skapade ifrån Inköpsstöd och Säljstöd. Dessa e-postmeddelanden exporteras från e-postprogrammet och lagras i filsystemet på databasservern. 4(29)

5 Mottagna e-postmeddelanden från kunder och leverantörer kan nu läggas in i Säljstöd och Inköpsstöd i MONITOR. Detta görs genom att via "dra och släpp" föra över meddelandet från e-postprogrammet till textrutan för loggning av aktiviteter och kontakter i Säljstöd och Inköpsstöd. En hyperlänk skapas i textrutan och som används för att öppna meddelandet. Detta fungerar i e-postprogrammen Microsoft Outlook och Outlook Express. Samma teknik kan även användas för att dra och släppa filer från Utforskaren till nämnda fält i MONITOR, då skapas en hyperlänk till filen. Dessa e-postmeddelanden exporteras från e-postprogrammet och lagras i filsystemet på databasservern. Mottagna elektroniska visitkort (.vcf) kan nu även föras över direkt från e-postmeddelande via "dra och släpp" till Uppdatera kunder och där infogas som ny kund eller referens på befintlig kund. De vanligaste e- postprogrammen stöds, t.ex. Microsoft Outlook, Outlook Express, IBM Lotus Notes och Mozilla Thunderbird. I alla beställningsbilder för listor i MONITOR finns nu en kryssruta bredvid alla selekteringsval som inverterar urvalet och gör att listan exkluderar de poster som selekteras istället för att inkludera dem. Det finns nu ett enkelt sätt rensa en beställningsbild. Istället för att behöva stänga rutinen och starta den på nytt så finns nu en ny knapp att använda. För att återgå till standardinställningar (selekteringar, grupperingar, listtyper och val i form av kryssrutor) kan man använda knappen Återställ beställningsbild eller kortkommandot Ctrl+F5. Fältet för selektering på Användare i beställningsbilder har gjorts om från en vallista till en Sök & Hämta funktion. Detta gäller i rutinerna Aktivitetslista leverantör, Aktivitetslista kund, Historiska lagerrörelser, Lista korrigeringar och Aktivitetslista projekt. Fönstret för att söka och ersätta i alla listor och rapporter har gjorts om för att bli lättare att använda. Fönstret har delats upp i två flikar, en för Sök och en för Ersätt. Vid kopiering av artikel, kund och leverantör via Spara som... kopieras nu även data i fälten på fliken Extra info till den nya posten. Vid export av en lista till fil finns nu ett val för att öppna filen automatiskt när exporten är klar. Funktionen för att exportera från listor till Excel har förbättrats för att kunna ge en bättre matchning mellan rubrik och tillhörande kolumn. Detta innebär att ett större antal listor nu exporteras korrekt utan att några justeringar i efterhand behöver göras i Excel. MONITOR kan startas via kommando eller hyperlänk, med automatisk öppning av viss rutin och inläsning av data. Detta går att göra på en dator som har MONITOR-klienten installerad. Denna funktion är användbar i t.ex. instruktioner, Kommandotolken, Start - Kör... på startmenyn i Windows, ett skript eller från annat externt program. Se mer om hyperlänkar i hjälpen till Uppdatera instruktion i Systemvård. Begreppen Kundgrupp och Leverantörsgrupp på kunder och leverantörer har fått utökade användningsområden. Dessa var tidigare en fast inställning på kunden och leverantören för att indirekt styra vilket intäkts- och kostnadskonto som användes på orderrader. Nyheten är att det går att överstyra kundens/leverantörens inställning per order, dvs. att fältet Kundgrupp och Leverantörsgrupp även finns i orderrutinerna. Syftet är att styra konteringen olika beroende på vilken typ av order som registreras. T.ex. kan serviceorder konteras på ett sätt, reservdelar på ett annat sätt osv. Fältet Kundgrupp respektive Leverantörsgrupp går att ange på fliken Huvud i följande rutiner: Registrera offert, Registrera kundorder, Direktregistrera fakturor, Registrera inköpsorder. I Monitor Backup har det tillkommit några förbättringar: Det skapas nu förvalt även ett valideringsarbete som körs efter backuparbetet, om man använder guiden för att skapa ett "enkelt" backuparbete. Admin och en valfri användare får nu ett varningsmeddelande om en backup inte körts på ett angivet antal dagar. Detta styrs med systemparametrar i MONITOR. Det går under fliken Extra att ställa in hur många loggfiler som ska sparas. Det finns stöd för den nya databas som används i MONITORs Elektronisk fakturahantering (EFH). Läs mer om EFH under Inköp längre ned i dokumentet. 5(29)

6 Datum och klockslag för senaste ändring skrivs in i filen Monwin\ini\MBackup2.xml på servern, dvs. när någon ändrat en inställning på ett backup-jobb. Om filen saknas skapas den automatiskt av Monitor Backup. Tilläggsfunktionen Dokumenthantering har gjorts om. Främst är det ändringar "under ytan" i och med att komponenten som visar dokument bytts ut till en ny och förbättrad variant från leverantören Rasterex. Detta innebär delvis ett nytt utseende samt några nya funktioner, t.ex.: Möjlighet att göra annoteringar som lagras separat från originaldokumentet. Mätfunktioner för att kunna mäta i en ritning på skärmen. Förbättrade zoom-funktioner, bl.a. "BirdsEye" som vid zoomning av ett område samtidigt visar helheten av bilden. Stöd för ritningar från CAD-systemen Autodesk Inventor, Solid Edge och SolidWorks. Även 3Dmodeller från dessa program kan visas. I Egenskapshantering för en rutin, under Inställningar på Fönstermenyn, har två nya funktioner lagts till: Det är nu möjligt att ändra texten på flikar och knappar. Det går att sätta förvalda värden på fält så att de alltid får detta värde när man skapar en ny post i rutinen. (Denna funktion är i denna version begränsad till att fungera endast i Uppdatering artiklar, Uppdatering kunder och Uppdatering leverantörer.) Det finns nu även stöd för Verktyg och Anställda i funktionen Urval. Man kan alltså samla på sig verktygseller anställningsnummer från listor och använda dessa nya urval som selektering i beställningsbilden för andra listor som har dessa selekteringsbegrepp. Om man har tilläggsfunktionen Agenten finns även möjlighet att skapa och använda dessa urval vid automatkörningar. Nu visas ett varningsmeddelande när man i rutin Uppdatering artiklar i Lager, Inköp samt Försäljning byter artikeltyp från Fiktiv till någon annan artikeltyp. Meddelandet lyder: "Byte av artikeltyp från Fiktiv artikel. Notera att artikeln fortfarande inte saldohanteras!". Syftet är att göra användaren uppmärksam på att artikeln inte saldohanteras. Tillverkning Nytt i Operationslego Det har tillkommit nya rutiner som heter Orderförteckning op.lego, Rapportera avsändning op.lego, Inleveransrapportering op.lego, Utskrift leveransplan op.lego samt Återutskrift op.legodokument. Rutinen Rapportera op.lego är omdöpt till Efterhandsrapportera kostnad op.lego, funktionaliteten är dock densamma som tidigare. För att förenkla legohanteringen har både de nya och de befintliga rutinerna för operationslego flyttats till en egen meny i Tillverkningsmodulen. Obs! Se över rättigheterna för de personer som ska arbeta med operationslego så de får tillgång till de nya rutinerna. Beskrivning av de nya rutinerna: Orderförteckning op.lego Här återfinns befintlig funktionalitet som redan fanns i Order / produktionsgrupp (listtyperna Legooperationer och Avsänt lego) men som nu blivit egen rutin. Från den rutinen försvinner därmed de nämnda listtyperna. Dessa listor heter nu i den nya rutinen Standard respektive Avsänt. Dessutom har följande funktionalitet tillkommit i den nya rutinen: Möjlighet att se instruktionen för legooperationen i listan. Samtliga ordertyper kan väljas för listtyp Standard. Nya selekteringsbegrepp: Planerare, Beställningsperiod, Leverantörsgrupp och Leverantörskategori. Det går att se materialet som är kopplat till legooperationerna i listan. Det går även att se och söka på operationer som redan inlevererats (restantal=0). Nu visas även Planerat antal i listan, inte bara restantalet. 6(29)

7 I listan går det nu på ett bättre sätt att se om materialbehov finns till legooperationen och om detta material klarerats. Det går även att länka sig till rutinen Materialklarering från listan via höger musknapp. Det går i beställningsbilden att välja att bara se materialklara operationer. Då visas bara de operationer som saknar materialkoppling eller som är helt klarerade. I listan visas ett rött K eller L i kolumnen Avvikande L.a. om leveransadressen avviker från den ordinarie adressen. Ett rött K om adressen är till kund och ett rött L om adressen är till leverantör. Det går i beställningsbilden att välja att bara se dessa operationer. Det går även att välja att se samtliga operationer eller bara operationer med adress till kund eller annan leverantör. Detta för att speciellt kunna bevaka de leveranser som sker direkt till kund eller annan leverantör. Den fullständiga leveransadressen kan också ses i listan, under en adressknapp. Det går nu att fylla i ett datum i fältet Lev.per. på legooperationen, även om det inte finns ett datum sedan tidigare. Det gör att fältet även kan användas i de fall legoinköpsordern skrivs ut i Utskrift tillverkningsorder. Fältet kan uppdateras i Orderförteckning op.lego och Tillägg / Omplanering Även listan i rutinen Order / produktionsgrupp har i samband med detta fått funktionalitet för länkning till materialklarering. Rapportera avsändning op.lego I denna lista går det att rapportera avsändning på legooperation. Listan gör det möjligt att rapportera avsänt antal på flera operationer vid samma tillfälle. I Samlingsdokument op.lego var det tidigare möjligt att lista och spara och på det viset rapportera avsänt antal. Denna möjlighet är nu borttagen, men det går fortfarande att rapportera avsänt antal i samband med att följesedeln skrivs ut. Inleveransrapportering op.lego I denna rutin kan man inleveransrapportera/avrapportera legooperationer i listform. Selektering kan bl.a. göras på inköpsordernummer. Det går numera att ange ett följesedelsnummer vid inleveransen, vilket inte var möjligt tidigare. Detta aktiveras med en ny systemparameter. Denna rutin kan ersätta rapportering av legooperationer i Avrapportering operationer och Avrapportering lista. Utskrift leveransplan op.lego I denna rutin går det att skicka ut leveransplaner till legoleverantörer på vad som ligger som order och prognos. Syftet är att informera legoleverantören vad som ligger "i röret". Prognosen är i form av legooperationer som finns med på tillverkningsorderförslag. Rutinen kan även generera en EDI-fil med data om legoinköp och prognoser. Återutskrift op.legodokument En rutin för att hantera återutskrift av inköpsorder och följesedlar som tidigare är utskrivna i rutin Samlingsdokument op.lego. Nya funktioner/förbättringar: På pallflagga Avsändning operationslego visas nu också operationens rapportnummer samt leverantörens ordernummer och artikelnummer om dessa uppgifter finns uppdaterade på tillverkningsordern. Rutinen Leverantörsvärdering op.lego hanterar nu enbart legooperationer. För egna operationer används rutinen Leveranssäkerhet egna operationer som finns i Lagermodulens meny Kvalitet. Rutinen Samlingsdokument op.lego har förbättrats enligt beskrivning nedan: Det går i listan att se om materialbehov finns till en legooperation och om detta material klarerats. Det går även att länka till rutinen Materialklarering från listan, via val under höger musknapp. Det går att skriva ut kopplade dokument till en legooperation i samband med att inköpsorder eller följesedel skrivs ut i rutinen. Kopplade dokument bifogas också i det fall ordern skickas som e-post. Det har tillkommit ett nytt begrepp på legooperationer som kallas Beställningsperiod operation (se mer om detta i separat punkt nedan, under Övrigt). Det går att se artikelbenämning i en gul hjälptext, ett s.k. tooltip när muspekaren förs över Artikelnummer i listan. 7(29)

8 Det går att se planerat antal, avrapporterat antal, restantal samt avsänt antal i ett "tooltip" när muspekaren förs över Antal i listan. Det går i beställningsbilden att ange antal exemplar för inköpsorder och följesedel. Det går i beställningsbilden att selektera på orderstatus. I listan visas ett rött K eller L efter knappen Leveransadress från Er om leveransadressen avviker. Ett rött K visas om leveransadressen är till kund och ett rött L visas om leveransadressen är till annan leverantör. Nu finns det möjlighet att hantera fast leveransdag på legooperationer. Funktionen aktiveras med systemparametern Använd fast leveransdag på legooperationer, under Order under fliken Tillverkning i Systeminställningar. Då är det de fasta leveransdagarna man kan sätta i Uppdatering leverantörer som styr vilken färdigdag (i veckan) som sätts på legooperationen, när tillverkningsordern registreras och omplaneras. I rutinen Samlingsdokument op.lego kan man beräkna ny leveranstid för operationerna - via Informationsmenyn under höger musknapp - i samband med utskrift. Även denna funktion för beräkning av ny leveranstid tar hänsyn till fast leveransdag på leverantören. Valet att ange prefix för inköpsorder gäller nu även när legoinköpsorder skapas i Samlingsdokument op.lego och Utskrift tillverkningsorder. Tidigare fanns det valet endast för order skapade i Inköpsmodulen. Övrigt Det finns nu ett nytt alternativ när man arbetar med variantberedning i systemet. Till de befintliga alternativen Ta in denna extra rad och Ersätt föregående rad, har det nu tillkommit ett alternativ som heter Ta bort denna rad. Det går även att sätta villkor på artikelstatus. Det finns nu möjlighet att i Beredningen länka sig till en lista som visar en sammanställning av rapporterade tider per operation baserat på rapporterade tillverkningsorder. Därmed finns en hjälp för att uppdatera tiderna i beredningen med verkliga rapporterade tider. Snittider för ställ- och stycktid kan läsas tillbaka in i beredningen. Det går nu att ange leverantörens artikelnummer på en legooperation. Fältet görs tillgängligt i Beredningen via en ny systemparameter. Leverantörens artikelnummer visas sedan på legoinköpsorder, legoföljesedel och pallflagga. I funktionen Logga beredningsändringar i Beredning visas nu mer information i loggen när man byter produktionsgrupp på befintlig operation. Vidare visas nu rätt tidsenhet även för gamla värdet, tidigare fick dessa värden operationens nya tidsenhet, detta gav fel information i de fall man bytte från en intern operation till legooperation eller vice versa. I Byta artikel är artiklarna, i vilka materialet ingår, sorterade i artikelnummerordning samt att både sorterings- och filtreringsmöjlighet finns. Det är möjligt att ta bort material från stycklistor. Varje rad visar mer information från stycklistan eller om materialet. Dessutom loggas de ändringar som gjorts i Beredningsloggen. I Produktionsgruppsanalys går det nu att uppdatera Överlappningstid och Leveransadress i listtyp Ändra produktionsgrupp. För operationslego går det dessutom att uppdatera leveransadresser. Det går nu att selektera på artikelstatus i listan Produktionsgruppsanalys. Det går även att välja om spärrade artiklar ska visas i listan. Det går nu att länka sig via höger musknapp från Tillägg / Omplanering till Beredning. I Består av / Strukturlista samt Ingår i kan nu artikelstatus visas. Detta aktiveras med valet Visa > Artikelstatus under höger musknapp. Dock visas endast artikelstatus som avviker från status 4 (Normal). I rutin Består av / Strukturlista går det att välja att visa antalet på materialen i strukturträdet. Detta aktiveras med valet Visa > Antal under höger musknapp. 8(29)

9 Möjlighet finns nu att själv välja var filerna lagras vid export av strukturträd i Består av / Strukturlista. Det har tillkommit ett nytt val i Består av / Strukturlista, i sektionen Visa. Valet heter Enbart unika material. Är den parametern aktiverad sker en s.k. ingår-i-analys på varje material i strukturträdet för att se om materialet även ingår i andra beredningar. Om det inte gör det visas materialet i strukturträdet som ett unikt material till huvudartikeln. Detta kan vara bra att använda i det fall huvudartikeln ska fasas ut, för att se vilka ingående material som också påverkas direkt. I Uppdatering konfigurationsgrupper varnas för vissa ändringar, om konfigurationsgruppen ifråga redan används i konfigurationer. Om artikelnummer byts på en befintlig rad, om en artikelnummerrad tas bort eller om en valgrupp tas bort, då visas ett meddelande som varnar för att befintliga konfigurationer med detta val blir spärrade för ändring. I produktkonfiguratorn finns nu möjlighet att lägga upp längre beskrivande texter kopplade till de val som kan göras. I rutinen Uppdatering artiklar finns en knapp Fri tillvalstext... som öppnar en textruta där en längre beskrivning kan skrivas in. Denna beskrivning infogas som fritextrader i konfigurationsfönstret när det aktuella valet görs. Om ett Fritt val läggs med negativ kvantitet i produktkonfiguratorn, för att ta bort ett annat material i produktionsorderstrukturen, hanteras detta nu på samma sätt som en negativ kvantitet på ett material i en fiktiv artikel. De tar ut varandra i kvantitet med samma befintliga material både i grundstycklistan och med material från fiktiva artiklar. Systemparametern som avgör om en sådan sammanslagning ska göras eller ej gäller nu för både material från fiktiva artiklar och från fria val i produktkonfiguratorn. Det är nu möjligt med en alternativ beräkning av avrapporterad arbetskostnad i Efterkalkyl. Tidigare har alltid den kostnaden beräknats från värden på orderns operation (ackumulerade värden för avrapporterad tid och kostnadsfaktorer som lagrats på operationen vid avrapporteringstillfället). Dessa kostnadsfaktorer har lagrats till operationen enligt den sista rapporterade produktionsgruppen och de kostnadsfaktorer som gällde vid sista rapporteringstillfället. För att bättre klara av beräkning av arbetskostnad med rapporteringar på olika produktionsgrupper i samma operation eller ändringar av kostnadsfaktorer på en produktionsgrupp under tiden som rapporteringar görs, går det nu att aktivera en systemparameter som gör en beräkning av arbetskostnaden från de loggposter som skapas vid rapporteringen. Det blir svårt att beräkna efterkalkyl om dessa loggposter är rensade men ordern finns kvar i orderregistret. Om operationen helt saknar loggposter sker beräkningen på operationens värden. Om loggposter finns beräknas loggpostens data. I PIA-beräkning, vid beräkning med kombinationen Avrapporterad tid och Planerad/Avrapporterad kostnadsfaktor, gäller också samma ändring i beräkningen. Obs! Om systemparametern Beräkna avrapporterad arbetskostnad i efterkalkyl från loggposter aktiveras, tänk på att: Efterkalkyler kan bli felaktigt beräknade i övergångar där loggposter saknas. Tillverkningsorder som rapporterats i versioner före 4.2 inte går att beräkna på det nya sättet. I Historikregister, som skapas via Rensningsrutiner och Historikregister, går det inte beräkna på det nya sättet eftersom loggposterna saknas. I historikföretag som skapats genom att kopiera en hel databas, går det lika bra som i en skarp databas. Under fliken K-art i rutinen Efterkalkyl visas nu en ny kolumn som heter Prisdatum. Där visas (för de priser som har ett prisdatum lagrat i databasen) ett datum för när priset på den köpta artikeln senast ändrades/beräknades. Obs! Denna kolumn visas bara i de fall materialet värderas till nuvarande pris (inte planerat/avrapporterat). Det går nu att länka sig från fliken Op.logg i Efterkalkyl till rutinen Tillverkningsorderlogg. I listan Orderförteckning - Tillverkning, listtyp Order visas nu en asterisk (*) efter projektnumret om projektet även finns registrerat i redovisningsmodulen. 9(29)

10 Det går nu att länka sig från Orderförteckning - Tillverkning till Registrera tillverkningsorder, via ett val under höger musknapp. Detta gäller enbart i listtypen Order. Syftet är att kunna omplanera flera order utan att behöva ange ordernumret manuellt i rutin Registrera tillverkningsorder. Det är nu möjligt att ange leverantörens ordernummer när en legoinköpsorder sätts som bekräftad. Ordernumret kan ändras i Tillägg / Omplanering och Orderförteckning op.lego, listtyp Standard. Leverantörens ordernummer kan ses i Orderfråga, Tillägg / Omplanering, Orderförteckning op.lego samt Påminnelse leverans op.lego. När ett tillverkningsordernummer läses in i Registrera tillverkningsorder kontrolleras alltid om det finns en utskriven legoinköpsorder på tillverkningsordern. Legooperationen måste ha ett inköpsordernummer samt ha restantal > 0 för att varning ska ges. Syftet med varningen är att göras observant på att det tidigare skickats en order till leverantören som tidsmässigt eller antalsmässigt inte kommer att stämma överens med ursprunglig order om den omplaneras eller makuleras. I rutin Orderfråga har det tillkommit ett antal funktioner på Informationsmenyn: Det går från strukturträdet att ta en order till Efterkalkyl alternativt Avrapportering lista. Det går att ta en operation till Avrapportering operationer, Utskrift pallflagga, Samlingsdokument op.lego, Rapportera avsänt op.lego samt Inleveransrapportering op.lego. Det går att visa lagertransaktionerna i lagerloggen för ett enskilt material. Det går att ta ett material till Avrapportering material. Det går att kopiera artikelnumren till Urval för alla material som visas i materiallistan. Det går att välja periodformat. Det går att välja om beräkning av Ny färdig ska göras eller inte, vilket i så fall sker då en order hämtas upp. Inställningen lagras per användare. (Funktionen tillkom egentligen i slutversionerna av MONITOR 6.2) Det har tillkommit ett nytt regelverk för hur projektbenämningen sätts på tillverkningsorder: Manuellt skapande av tillverkningsorder Anges ett projekt på tillverkningsordern som redan finns upplagt i Redovisningsmodulen så hämtas nu projektbenämningen från projektredovisningen. Tidigare var projektbenämningen frikopplad från projektredovisningen. Nu är fältet dessutom låst för editering. Om tillverkningsordern skapas direkt från kundorder Då systemparametrarna är konfigurerade så att projektnummer på tillverkningsordern sätts till samma som projektnummer i konteringen på kundordern, hämtas projektbenämningen från projektredovisningen. Tidigare blev projektbenämningen i det fallet satt till kundens namn. I rutin Order / produktionsgrupp försvinner listtyperna Legooperationer och Avsänt lego, eftersom dessa listtyper nu finns i den nya rutinen Orderförteckning op.lego. För listorna i rutin Order / produktionsgrupp har funktionalitet tillkommit för länkning till materialklarering via ett val under höger musknapp. Det går nu att utföra en känslighetsanalys i Flödesanalys Tillverkning genom att lägga till ett visst antal dagar till Ny färdigperiod. Detta kan göras för att se de eventuella konsekvenser som uppstår om en order blir 1, 2, 3 osv. dagar sena. Det går nu att göra ett orderurval och artikelurval från resultat- och konsekvensflikarna i Flödesanalys Tillverkning. Syftet är att t.ex. gå vidare med tillverkningsorder med konsekvens mot kundorder och klistra in utvalda order i andra rutiner. Det går nu länka sig till Flödesanalys Tillverkning från Orderförteckning tillverkning grupperad på artikel, listtyp Artikel. Tidigare var detta bara möjligt då listan var grupperad på order och listtyp Order. I rutin Materialklarering finns nu även lagerorder (in) med i kontrollen av order som kommer att fylla på lagret vid bristsituation. Tidigare visades bara inköpsorder och tillverkningsorder. 10(29)

11 I Avrapportering lista visas nu kasserat antal. Det finns även en ny länk på höger musknapp som leder till rapportnummerhistorik. När ett rapportnummer för en legooperation anges i Avrapportering operationer eller en legooperation markeras i Avrapportering lista, erhålls en fråga om länkning till Inleveransrapportering op.lego för att utföra rapporteringen där. Rapportering kan fortfarande ske på samma sätt som tidigare, men frågan angående länkning till rutinen måste i så fall besvaras med Nej. I rutin Avrapportering lista finns även en länkningsmöjlighet till Inleveransrapportering op.lego via Informationsmenyn på höger musknapp. I Slutrapportering av order går det inte att slutrapportera ett ordernummer som har aktiva stämplingar och ordernumret har tidigare inte visats i listan. Nu visas ordernumret i grå text och med en symbol som visar att det finns aktiva stämplingar och när musmarkören läggs på symbolen visas information om vilket eller vilka anställningsnummer det gäller. Via Informationsmenyn kan man från en sådan rad länka sig till rutinen Rapportera arbete för att eventuellt göra rapporteringen där. I Kassationslista finns en kostnadsberäkningsmetod som heter Operationsvis. För den metoden var det tidigare alltid det generella MO-påslaget som användes. Nu beräknas det även med eventuella undantag i MO-påslag. Observera att er tidigare statistik nu kan värderas på annat sätt om ni har undantag MO-påslag på K-artiklar. I samma lista har också fördelningen mellan Material, Lego och Bearbetning gjorts om. Det är för ingående L-artiklars värde som fördelningen gjorts om. Tidigare redovisades hela beloppet i kolumnen Material. Nu görs en fördelning av L-artikelns värde i de tre olika kolumnerna Material, Lego och Bearbetning. Denna ändring påverkar inte den totala värderingen. Selekteringsbegreppet Rapportnummer har tillkommit i rutin Utskrift pallflagga. Detta ger möjlighet att selektera fram en specifik operation på ett enklare sätt. Selekteringsmöjlighet på Lagerplats i Verktygsöversikt och Inventering verktyg lista har tillkommit. Verktygsöversikt används för att skriva ut inventeringsunderlag och Inventering verktyg lista används för rapportering. Tidigare gick det enbart att sortera/filtrera på Lagerplats i dessa listor. Precis som för t.ex. artiklar och kunder har nu i rutinen Uppdatering verktyg fliken Extra info tillkommit, där det finns fria fält som kan användas enligt egna önskemål. Fältrubriker och liknande kan ställas in med hjälp av Egenskapshantering. Fliken aktiveras med en systeminställning. Data som lagts in i fälten på fliken kan visas och uppdateras i listform via den nya listtypen Extra info i rutinen Verktygsöversikt. I Uppdatera produktionsgrupper och Utskrift produktionsgrupper, listtyp Op.lego, har det tillkommit ett nytt fält för legoproduktionsgrupper som heter Ledtid beställning. Här går det ange hur många dagar innan avsändning av gods till legoleverantören som tillhörande inköpsorder måste skickas. Datum när inköpsordern måste skickas kallas Beställningsperiod operation. Denna period ligger angett antal dagar före startperioden för legooperation, vilken sätts när tillverkningsordern registreras och omplaneras. Datumet som sätts på tillverkningsoperationen går att se i Orderfråga, Tillägg / Omplanering, Orderförteckning op.lego. Det går även att selektera på detta datum i Orderförteckning op.lego och Samlingsdokument op.lego. Obs! Selektering på Beställningsperiod operation fungerar bara på tillverkningsorder registrerade i version 7.0 och senare. Order registrerade i version 6.2 eller tidigare har inte detta datum och kommer sålunda inte med om en selektering görs på detta datum i beställningsbilder. I Uppdatera produktionsgrupper kan man markera om en viss produktionsgrupp inte ska skriva ut pallflaggor efter rapporterad stämpling. Dessa kryssboxar är bara synliga om systeminställningarna Öppna Utskrift pallflagga efter Avr. Op... lageringång respektive ej lageringång är aktiverade. Massuppdateringar kan göras i Utskrift produktionsgrupper, listtypen Arbetsstämpling. Begreppet Planerare har tillkommit i rutin Uppdatera produktionsgrupper. Detta begrepp kan användas som selekteringsbegrepp i listor i rutinerna Utskrift produktionsgrupper, Produktionsgruppsanalys, Samlingsdokument op.lego, Order / produktionsgrupp, Beläggning summerad, Tillv.orderlogg och Utskrift körplan. Syftet är att visa vem som planerar produktionsgruppen internt på företaget samt att kunna selektera fram endast de produktionsgrupperna i nämnda listor. Det går nu att designa Sök & Hämta för produktionsgrupp. 11(29)

12 Om systemparametern Skapa underlag för lev.faktura vid avrapportering op.lego är aktiverad, under Leverantörsreskontra under fliken Inköp i Systeminställningar, går det på en legoproduktionsgrupp att göra ett undantag för detta med parametern Undanta skapa fakturaunderlag lego, under fliken Övrigt i Uppdatera produktionsgrupper. Aktiveras detta undantag på produktionsgruppen så skapas inget fakturaunderlag då en legooperation på den produktionsgruppen rapporteras, utan då rapporteras planerad kostnad direkt på tillverkningsorder. Syftet är att kunna undanta de produktionsgrupper där fakturorna man får inte är specificerade per legoinköp eller på annat sätt inte genererar bra fakturaunderlag. Annars kan man riskera att få in fel kostnad på tillverkningsordern. För dessa undantagna produktionsgrupper kan det vara bättre att inte skapa fakturaunderlag och istället få in den planerade kostnaden i samband med avrapporteringen. Inköp Elektronisk fakturahantering EFH (före detta MonDoc) Tilläggsfunktionen Fakturainscanning (även kallad MonDoc) lanserades år 2001 och används i dagsläget av ett hundratal företag. Funktionen innebär digital inläsning, distribution och sökning av leverantörsfakturor. MonDoc utvecklades med en samarbetspartner till Monitor Industriutveckling AB, där vissa delar låg utanför systemet i externa programmoduler, bl.a. scanning och attestering av fakturor. Fr.o.m. version 7.0 är funktionen helt inbyggd i MONITOR och är således helt utvecklad i egen regi. Det nya namnet på denna tilläggsfunktion är Elektronisk fakturahantering eller förkortat EFH. Nedan kommer en beskrivning av nyheter och arbetsflöde i denna tilläggsfunktion: Installation/uppdatering: Installation och uppdateringar sköts via MONITORs nya installationsprogram. Detta gäller både serveroch klientinstallation. De lokala ini-filerna som användes för MonDoc behövs ej längre. De externa programmodulerna för MonDoc (som ligger under Startknappen i Windows) går inte att använda efter uppdatering till version 7.0. Dessa funktioner finns istället inbyggda i MONITOR. Det är lämpligt att avinstallera MonDoc på klienterna efter uppdateringen. Även Imaging Professional kan avinstalleras då den inte längre används som viewer för fakturavisningen. De inställningar som tidigare låg i de lokala ini-filerna har flyttats till rutinen Systeminställningar i Systemvård. Här anges bl.a. sökväg till inkorgen vid inscanning av leverantörsfakturor. Obs! Efter uppdatering till MONITOR 7.0 är denna sökväg ej definierad. Var noga med att fylla i denna sökväg innan scanning påbörjas i version 7.0. Stämplar registreras i en ny rutin kallad Uppdatering stämplar under Skrivare / användare i Systemvård. För att stämplarna ska finnas tillgängliga att använda efter uppdatering till 7.0 måste de kopplas till användarna. Detta görs också i ovanstående rutin. Nya rutiner: Rutin Scanna leverantörsfakturor är placerad under Leverantörsreskontra. Här scannar man in leverantörsfakturor. Rutinen ersätter modulen Scanna som fanns i MonDoc. Attestera leverantörsfakturor finns under Leverantörsreskontra. Här konteras och attesteras fakturor. Rutinen ersätter modulen Kontera/Attestera som fanns i MonDoc. Här visas bild på fakturan tillsammans med en konteringsruta där man kan kontera/attestera. Det går även att välja att vidarebefordra faktura, ej godkänna den, osv. Den ovanstående attestfunktionen kommer även att gå att köra via en extern programfil utanför systemet. Det går även att se en logg på fakturans gång i attestkedjan, vem som har attesterat fakturan samt när. Rutin Sökning leverantörsfakturor är placerad under Leverantörsreskontra. Här går det att söka och bevaka vilka fakturor som är ute på attestrunda, ligger för definitivbokning eller redan är definitivbokade. Det går även att maila ut påminnelser till personer som haft fakturor liggande för länge eller där fakturan håller på att förfalla. Rutinen ersätter modulen Sök faktura som fanns i MonDoc. Dokumenttyper finns under Tabeller i Systemvård. Här går det att registrera vilka extra dokumenttyper som ska kunna scannas in och visas tillsammans med fakturan, t.ex. inköpsorder och följesedlar. Via rutinen Scanna leverantörsfakturor går det att lägga till extra dokumenttyper till en faktura. 12(29)

13 Behörighet granskning per leverantör ligger under Skrivare / Användare i Systemvård. I användarregistret går det att ställa in en parameter så att bara fakturor man själv har attesterat kan granskas/återsökas. Här går det dock att konfigurera undantag för vilka leverantörer som alltid ska kunna granskas, även om man inte varit med och attesterat fakturorna. Det går även att uppdatera behörigheten via knappen Behöriga användare i Uppdatering leverantörer. Uppdatering stämplar finns under Skrivare / Användare i Systemvård. Här går det registrera stämplar som sedan kan användas vid t.ex. registrering och attestering av fakturor. Stämplarna kan vara unika för enskilda användare eller användas av samtliga på företaget. Nya/ändrade funktioner: Användarregistret för fakturahanteringen har flyttats till rutinen Användare i Systemvård. Tidigare låg detta register i modulen Användare i MonDoc. I rutinen Användare finns en ny knapp kallad Monitor EFH. Under denna knapp görs individuella användarinställningar för Elektronisk fakturahantering. Det går även att uppdatera användarinställningar via rutinen Lista användare. I rutinen Företagsinformation i Systemvård, fliken Referenser, finns numera företagets attestlistor. Dessa registrerades tidigare i modulen Attestlistor i MonDoc. En funktion liknande den tidigare Polla faktura i MonDoc, som användes för att ge meddelande på skärmen då det fanns faktura att attestera finns nu inbyggd i MONITOR och heter Bevakning. Då en användare har en faktura att attestera, kan ett meddelande visas i MONITOR. Meddelande kan även ges då det finns fakturor att definitivboka. Det går även att välja att påminnelse ska skickas via mail om det finns faktura att attestera/definitivboka. Inställningar för Bevakning finns under knappen Monitor EFH i rutinen Användare i Systemvård. Vid ankomstregistrering i Registrera leverantörsfakturor går det numera att fritt välja vilka personer som ska attestera fakturan utan att behöva skapa fördefinierade attestlistor. Vid attestering av leverantörsfakturor via samma rutin går det att välja faktura att attestera via Sök & Hämta på löpnummer. Tidigare var detta fält spärrat. Vid definitivbokning av fakturor går det att trycka F3 på Sök & Hämta löpnummer för att se samtliga fakturor och F4 för att se fakturor som ligger för definitivbokning. Det har tillkommit några nya funktioner i verktygsfältet då en leverantörsfaktura visas på skärmen. Det går bl.a. att zooma fakturan på olika sätt, flytta fakturabilden med handverktyget samt att skicka fakturan via e-post till extern eller intern mottagare. För att granska leverantörsfakturor på skärmen från Lista bildskärm, räcker det nu att dubbelklicka på en rad i listan. Enkelklicka sedan på en annan fakturerad rad så visas istället denna faktura. Granskning av faktura går nu att göra från knapparna Lev.fakturalogg och Leverantörsskulder i Leverantörsfråga länkad samt från knappen Lev.fakturalogg i Artikelfråga länkad. I Redovisningsmodulen går det att granska faktura från Lista bildskärm i rutinerna Utskrift dagbok och Dagbok projekt. I rutinen Saldofråga går det att granska fakturorna från fliken Huvudbok genom att dubbelklicka på verifikationsnumret. Det går att aktivera beloppsgränser för attest av faktura. Om beloppsgränsen överskrids skickas fakturan automatiskt vidare till överordnad chef (chefsattestant). Inställningar för detta görs under knappen Monitor EFH i rutinen Användare i Systemvård. I rutinen Inloggade användare i Systemvård finns det nu möjlighet att enbart visa inloggade EFHanvändare. Här finns även knappen Synkronisera, som synkroniserar den räknare som håller koll på antalet inloggade EFH-användare mot antalet flytande licenser man har i EFH. Knappen bör användas då räknaren hamnat fel, vilket t.ex. kan ske vid ett onormalt avbrott i nätverksanslutningen mot databasen på en EFH-användares dator. Övrigt Det finns nu en ny rutin som heter Lägga till / byta leverantör där det i en lista går att lägga till nya leverantörskopplingar på artiklar samt byta ut en leverantör mot en annan på artiklar. Denna rutin lämpar sig då massuppdateringar av detta slag ska göras. I Prisimport går det nu välja vad som ska vara decimalavskiljare (punkt eller komma) i importfilen. I Prisimport går det nu att sortera listan genom att dubbelklicka på rubriken. 13(29)

14 Under fliken Inköpsstöd i rutinen Uppdatering leverantörer (samt motsvarande frågerutiner) visades tidigare referensens mobiltelefonnummer i fältet Referenskategori. Nu visas detta istället på leverantörskortet. Det går nu att välja per leverantör om fakturor ska slutattesteras eller inte. Inställning av detta kan göras i Uppdatering leverantörer och Utskrift leverantörer, via listtypen Parametrar. Tidigare fanns det bara en generell systemparameter för detta. Nämnda parameter styr nu istället vad som ska gälla som förvalt vid registrering av ny leverantör. Leverantörsfakturor slutattesteras via en rutin i leverantörsreskontran kallad Slutattest. Grupperingen av parametrar under fliken Adresser/Villkor i Uppdatering leverantörer har förändrats så att den överensstämmer bättre med motsvarande flik i Uppdatering kunder i Försäljning. Det har tillkommit en rubrik som heter Parametrar. Två nya parametrar som tillkommit nu i version 7.0 är placerade här, samt några av parametrarna som legat under rubriken Utlandsbetalningar som har flyttats hit. En ny parameter kallad Bifoga XML-fil då order skickas via e-post har tillkommit under knappen Ext. Info... under fliken Information i Uppdatering leverantörer. Om inköpsorder skickas via e-post som pdf och denna nya parameter är vald, kommer inköpsordern även att bifogas som en XML-fil i e-postmeddelandet. Denna XML-export styrdes tidigare med den befintliga parametern "Exportera inköpsorder" på samma ställe, men har nu fått en egen parameter. Parametern "Exportera inköpsorder" är nu enbart för EDIexport av inköpsorder. Obs! Den nya parametern för att bifoga XML-fil då order skickas via e-post, är inte markerad som standard. Ni som tidigare tillämpat denna XML-export via parametern Exportera inköpsorder, måste gå in och markera parametern manuellt för berörda leverantörer. Det går nu att välja vilken speditör som ska vara förvald när man öppnar Utskrift speditionsdokument i Försäljningsmodulen. Inställning av förvald speditör görs i rutin Uppdatera speditörer. I Registrera inköpsorder finns det nu en länk till Uppdatering artiklar - Inköp. Länken finns under höger musknapp på en orderrad. I Registrera inköpsorder och Registrera förfrågan har det tillkommit vissa blankettval under flikarna för att förhandsgranska blankett. Dessa blankettval finns i motsvarande utskriftsfönster, t.ex. om prisuppgift ska visas. I Registrera inköpsorder går det inte längre att ändra på ett inköpsordernummer som är ett legoinköp. Den spärren har lagts till som en säkerhetsåtgärd, för att samma ordernummer inte av misstag ska användas till andra syften än legooperationen. Leverantörens artikelnummer visas i en gul ruta då muspekaren förs över vårt artikelnummer i Registrera inköpsorder. Vid export av inköpsorder tas nu hänsyn till transporttid och fasta leveransdagar för leveransperiod i den exporterade filen. Nu finns det möjlighet att gruppera på varugrupp i rutinerna Orderförteckning - Inköp, Fakturaunderlag samt Leverantörsfakturalogg. Nu kan radtyp 6 visas i Orderförteckning - Inköp. Radtyp 6 kan visas för flera olika grupperingar och listtyper (jämför med radtyp 4 och 5 som endast kan visas för gruppering per ordernummer). Det går nu att selektera på leverantörens referens på ordern i Orderförteckning - Inköp. Leverantörens artikelnummer kan ses i en gul ruta då artikelnumret markeras i Orderförteckning - Inköp. Anger man ett legoinköpsordernummer i Inleveransrapportering får man nu en fråga om man vill bli länkad till Inleveransrapportering op.lego i Tillverkningsmodulen för att göra rapporteringen där. Tidigare visades bara ett meddelande utan möjlighet att direkt fortsätta i rätt rutin. 14(29)

15 Det går nu att utföra en känslighetsanalys i Flödesanalys Inköp genom att lägga till ett visst antal dagar till Ny leveransperiod. Detta kan göras för att se de eventuella konsekvenser som uppstår om order blir 1, 2, 3 osv. dagar sena. Det går nu att göra ett orderurval och artikelurval från konsekvensfliken i Flödesanalys Inköp. Syftet är att t.ex. gå vidare med inköpsorder med konsekvens mot kundorder och klistra in dessa order i rutinen Påminnelse leverans för att bara få med högprioriterade order. En ny systemparameter som heter Ordersvar/EDI-import lagrar ej pris från importerat meddelande går nu att aktivera. Denna parameter hindrar att ett importerat ordersvar från leverantören i Ordersvar / EDIimport ändrar priset på inköpsordern. Om priset ändras manuellt så gäller det oberoende av denna nya parameter. I Ordersvar / EDI-import hanteras nu även transporttid. Transporttiden som finns angiven på leverantören adderas till leveransperioden. I Registrera leverantörsfakturor går det nu att registrera leverantörsfakturor med fakturabelopp noll (0) kr. I Registrera leverantörsfakturor går det att styra så att fältet Attestansvarig fylls i med automatik. Förvald attestansvarig anges per leverantör i rutinen Uppdatering leverantörer, under sektionen Parametrar under fliken Adresser/Villkor. Fältet går även att uppdatera via rutinen Utskrift leverantörer, listtyp Parametrar. Vid koppling av order i rutin Registrera leverantörsfakturor finns en ny kolumn för Kasserat antal. Om kassationer gjorts på en inleverans visas det kasserade antalet i rött denna kolumn. Då man sparar och verkställer betalningar i rutinerna Utbetalningar och Återrapportering LB / FB visas nu ett meddelande på skärmen vilket/vilka verifikationsnummer som skapats i redovisningen. Syftet med detta är att förenkla då man vill skriva verifikationsnumret på bokföringsunderlaget. Meddelandet visas enbart då man kör direkt integration till redovisningen vid utbetalningar. I Leverantörsreskontralista går det att selektera på Projekt. Systemet hämtar projektnumret från konteringen av leverantörsfakturan. Om samma faktura är konterad på flera olika projekt så väljer systemet det första projektnumret som är konterat på fakturan. I Leverantörsfakturalogg går det nu att gruppera på artikelkod. I tilläggsfunktionen export av leveransplaner/edi har följande förbättringar tillkommit: I beställningsbilden i Utskrift leveransplan / EDI går det nu även att selektera på Handläggare och Leveransperiod (bortre tidshorisont för export). Det går även att välja vilka typer av avrop som ska exporteras: artiklar utan order/förslag ("nollplaner", inga behov), order (skarpa) och förslag (prognoser). Varje ny export av leveransplan i ovanstående rutin tilldelas en unik startkod (leveransplanenummer). Denna startkod anges på raden Leveransplan i rutinen Nummerserier i Systemvård. På leverantörskopplingar i Uppdatering artiklar - Inköp går det nu att tillämpa fasta inköpsordernummer på exporterade leveransplaner. Leverantörskopplingen ska då både ha "Levplan EDI" valt i kolumnen Export av leveransplan och ett inköpsordernummer valt i kolumnen Fast ordernummer. Styrningen sker om ett fast inköpsordernummer är valt. På så sätt kan man alltså bestämma om beställningar alltid ska ske på samma inköpsordernummer eller som tidigare på flytande inköpsordernummer. I leverantörskopplingen kan man dessutom ange koder för Port och Förråd, som då läggs till ordern/leveransplanen. Ovanstående två punkter gäller även på artikelkopplingar på leverantörer, som anges under knappen Priser... under fliken Adresser/Villkor i Uppdatering leverantörer. Rutinen Inköpsorderförslag lägger till orderrader till fast ordernummer, om ett sådant finns. Dessutom rensas inneliggande orderrader som är helt inlevererade. 15(29)

16 I Registrera inköpsorder finns knappen EDI under fliken Huvud. Där går det att se senast sända leveransplanenummer som ordern varit med i samt vilken port och förråd som gällde för det leveransplanenumret. I Artikelöversikt - Inköp går det i listan Leverantörskopplingar att uppdatera Fast ordernummer, Port och Förråd. Vid export av leveransplaner så kan varje leverantör ha en specifik EDI-koppling som då automatiskt används, även i det fallet då man har flera leverantörer på samma leveransplanelista. Denna EDIkoppling ska anges i fältet Lev.specifik EDI-koppling för leveransplaner, under knappen Ext. Info... på fliken Information i Uppdatering leverantörer. Loggningen till Händelsehistorik i Systemvård, som sker vid varje export av leveransplan (både manuella och automatiska), är utökad med mer detaljerad information. Detta för att man i efterhand bättre ska kunna se vad som har exporterats. Definitionen av förvald leveransadress på en inköpsorder har ändrats. Tidigare så lagrades förvald leveransadress automatiskt i Registrera inköpsorder när en adress från Företagsinformation angetts. I Inköpsorderförslag användes en annan princip för att lagra och använda förvald leveransadress per lagerställe. Nu lagras förvald leveransadress i databasen istället för i den personliga ini-filen. Det lagras en förvald adress per användare och lagerställe. Notera att en användare kan ha olika förvald leveransadress beroende på i vilket lagerställe ordern skapas. Obs! Det görs ingen konvertering av var förvald leveransadress lagras. I samband med uppdatering måste ni gå in och ange förvald leveransadress för inköpsorder för varje användare på nytt. Informera era användare om detta så att de kan gå in och ange detta innan det görs nya inköpsorder i version 7.0. Det går att göra detta på två sätt: I Registrera inköpsorder går det att göra genom att använda valet Spara förvald lev.adress under höger musknapp över leveransadressfältet. I Inköpsorderförslag och Lagerpåfyllnadslista - Inköp görs det med samma knapp som tidigare. Möjlighet att gruppera listor på Varugrupp har utökats. De rutiner där detta har tillkommit är: Orderförteckning, Fakturaunderlag samt Leverantörsfakturalogg. Om systemparametern för att skapa underlag för leverantörsfaktura vid inleveransrapportering är aktiverad, går det på leverantör att göra ett undantag för detta. Aktiveras detta undantag på en leverantör, så skapas inget fakturaunderlag då inköpsorder med den aktuelle leverantören inleveransrapporteras. Syftet är att kunna undanta de leverantörer där fakturorna man får inte är specificerade per inköpsorder eller på annat sätt inte genererar bra fakturaunderlag. Annars riskerar man att skapa fakturaunderlag som aldrig blir kopplade mot någon leverantörsfaktura, vilket i sin tur leder till att listan i rutinen Fakturaunderlag inte visar rätt uppgifter om "inlevererat, ej fakturakopplad" samt att inköpsstatistiken blir felaktig. För dessa undantagna leverantörer kan det vara bättre att inte skapa fakturaunderlag och istället uppdatera inköpsstatistiken vid inleveransen. Försäljning Nu visas TB (täckningsbidrag) för prislistor och kundkopplade priser i Uppdatering artiklar - Försäljning. EAN-kod på artikel samt kundkoppling visas nu i listan Artikelöversikt - Försäljning. Ett nytt selekteringsbegrepp Artikelstatus har tillkommit i Prislista - Försäljning. I Prislista - Försäljning finns en ny listtyp som heter Ordersimulerat pris. Det pris som visas i listan motsvarar det pris som blir vid registrering av kundorder. Priset kan ju hämtas från kundkopplat pris eller prislista. Sedan kan rabatt hämtas från prislista, via rabattmatris eller generellt på kunden, dessutom hanteras ställpriser och stafflade priser. Alla dessa variabler hanteras alltså i denna typ av prislista. I listan visas, förutom prisinformation, varifrån priset hämtats. Syftet med listan är att kunna presentera en komplett prislista till kund samt att använda prislistan internt för att verifiera att prissättningen på artiklarna ger rätt pris ut på kundorder. 16(29)

17 Tidigare visades referensens mobiltelefonnummer i fältet Referenskategori, under fliken Säljstöd i Uppdatering kunder (samt motsvarande frågerutiner). Nu visas detta istället på kundkortet. Två nya kundbegrepp har införts - typ och distrikt. Dessa kan läggas upp som egna tabeller i rutinerna Kundtyper och Distrikt kunder i Systemvårdsmodulen, och sedan anges på kunden i Uppdatering kunder, fliken Säljstöd. Dessa går även att uppdatera i Utskrift kunder listtyp Parametrar. Det går att selektera på de nya begreppen i flera listor i Försäljningsmodulen. I Leveranssäkerhet går det nu att välja vilka artikeltyper som ska tas med vid beräkning av leveranssäkerhet. Syftet med detta är att t.ex. kunna välja bort emballage i beräkningen. Det går nu att länka sig från Registrera kundorder till Efterkalkyl, förutsatt att det finns ett tillverkningsordernummer på kundorderraden. I Registrera kundorder och Registrera offert har det tillkommit blankettval under flikarna för att förhandsgranska blankett. Detta är val som redan finns i motsvarande utskriftsfönster, t.ex. om prisuppgift ska visas. Vid import av kundorder från XML-fil, via "drag och släpp" i Registrera kundorder, visas ett fönster där det går att välja kundkod och artikelnummer om dessa inte hittas i databasen. En importerad kundkod från XML-filen lagras i fältet Kundkod EDI i Uppdatering kunder. Ett importerat artikelnummer lagras i fältet Kundens artikelnummer på kundkopplingen i Uppdatering artiklar - Försäljning. Tekniken med "drag och släpp" i föregående punkt, alltså att dra en kundorder som XML-fil över till Registrera kundorder, går att göra ifrån filsystemet och som bilaga i e-postmeddelande. De vanligaste e- postprogrammen stöds, t.ex. Microsoft Outlook, Outlook Express, IBM Lotus Notes och Mozilla Thunderbird. Nu går det att visa radtyp 6 i Orderförteckning - Försäljning. Denna radtyp kan visas vid flera olika grupperingar och listtyper (jämfört med radtyp 4 och 5 som enbart kan visas vid gruppering på ordernummer). Det går nu att selektera på kundens referens på ordern i Orderförteckning - Försäljning. Det går nu att gruppera på Varugrupp i rutinerna Orderförteckning - Försäljning och Fakturaunderlag. En ny rutin, Kundorderfråga, visar samlad information om en kundorder. Det som visas är bl.a. information om orderhuvud, rader, tillverkning, utleverans, faktura, spedition och avvikelser. Förutom uppgifter i textform går det även att granska vissa dokument, t.ex. fraktsedel och faktura. Rutinen går även att hämta upp via höger musknapp eller via ett nytt kortkommando Ctrl+F11. Det går nu att skicka e-post till kundens referensperson på ordern direkt från rutinen Flödesanalys - Försäljning. Detta är användbart då ordern kommer att bli leveransförsenad. Tidigare gick det att skicka e-post internt t.ex. till vår referens på ordern. Under resultatfliken i Flödesanalys Försäljning går det nu att göra orderurval och artikelurval. Syftet med detta är att t.ex. kunna gå vidare med inköpsorder som ger konsekvens mot kundorder och klistra in dessa order i Påminnelse leverans, för att bara få med högprioriterade order. En ny rutin Prognos/EDI-import har tillkommit där det går att importera försäljningsprognoser från tabseparerade textfiler. För importen har det tillkommit en ny formatgrupp Prognos/EDI-import med nummer 15 i EDI Kopplingar i Systemvård. I de enklaste fallen används den med formatnummer 89. I rutinen Utskrift pallflagga EDI går det nu att skriva ut pallflaggor även efter utleverans. Tidigare gick det endast att skriva ut pallflaggor för order som ej utlevererats. Det går nu välja att visa betalningsvillkor på plocklistan i rutinen Utleveranslista. Det går nu att avisera EDI direkt i Utskrift speditionsdokument, förutsatt att speditören har Aviseringssätt satt som EDI i Extra info i Uppdatering leverantörer och att sändningen har status 4. 17(29)

18 Ett återförsäljarnamn eller en adress kan läggas in istället för att använda mallar i Utskrift speditionsdokument. Det går även att ange telefonnummer per lagerställe som avsändarinformation. Det går nu att skapa speditionsdokument utifrån ett operationslegoinköp i Utskrift speditionsdokument. Det är enbart adresser och villkor som hämtas in, inte emballagerader (dvs. vikter, antal kolli, osv.). I sektionen Informationskälla har ett nytt val har tillkommit, Operationslego, som är baserat på Rapportnummer. I Utskrift speditionsdokument visas kod för Combiterm på CMR-fraktsedeln liksom totalvikt och totalt antal kolli. Då adresslapp med endast sändningsnummer väljs i rutin Utskrift speditionsdokument och denna adresslapp kombineras med t.ex. en SIS- eller CMR-fraktsedel så går det nu att ange kollirader utan att dessa delas upp till ett kolli per rad. Utskrift speditionsdokument är nu uppgraderad till Schenker AGI 4.1 vid utskrift av speditionsdokument för sändningar med Schenker. MONITOR stödjer nu senaste specifikationen (från ) för DSV-fraktsedlar. Fraktsedeln som skrivs ut via Utskrift speditionsdokument har kompletterats med DSV-ruttkoder. Det går nu att välja Postpaket utrikes som tjänst för sändningar med Posten och PacSoft Online eller Memnon/Apport i rutin Utskrift Speditionsdokument. Utskrift Speditionsdokument stödjer nu tjänsterna DHL Pall, DHL Stycke och DHL Parti. Kontakta er speditör för mera information om dessa tjänster. Bestämmelseort kan nu aviseras till speditör via Avisering eller Utskrift speditionsdokument. Bestämmelseort gäller för vissa Combitermvillkor vid utrikesfrakter. Fältet för bestämmelseort finns i aviseringsexporten till Apport (Orderkoppling för Schenker Web-TA och DSV Road Partlink Online) samt DHL Fradok (tjänsten DHL Euroconnect). Systeminställningen gällande från var bestämmelseorten hämtas har förtydligats och utökats med ett val att hämta bestämmelseorten från leveransvillkoret. Det går nu att godssöka på nya sändningar skickade via Pacsoft Online med orderkoppling i rutinen Sändningsförteckning i MONITOR. I Direktregistrera fakturor har det tillkommit två flikar för att kunna visa blanketterna Faktura och Följesedel. Med systemparametern Typ av blankett i Direktregistrera fakturor, under fliken Försäljning i Systeminställningar, går det att välja vilken eller vilka blanketter som ska visas. Fakturan kan även skrivas ut direkt utan gå via rutinen Utskrift fakturor. Antal exemplar, utskriftsdatum m.m. anges då istället längst ner under fliken Faktura. I Direktregistrera fakturor visas numera summan även inklusive moms. Detta kan vara bra vid t.ex. kassaförsäljning. Det går nu att selektera på Säljare och Vår referens i rutinen Fakturaunderlag. I Utskrift fakturor finns en ny kryssbox som gör det möjligt att enbart skriva ut fakturor på slutlevererade order. Rutinen Utskrift EDI-fakturor tar nu hänsyn till parametern Samlingsfaktura på fakturaunderlaget. Ett fakturanummer per fakturaunderlag kommer att skapas om den parametern inte är vald. Vid registrering av Inbetalningar går det att ställa in så att fakturan markeras för räntedebitering vid försenad betalning enbart om den överskrider ett visst räntedebiteringsbelopp. Detta ställs in via en systeminställning. Det har även tillkommit en ny parameter för att ställa in "Respittid i dagar för ränta". Respittid används för att ge kunden några extra dagar efter förfallodatum att betala fakturan utan bli räntefakturerade. Då inbetalningen registreras markeras fakturan för räntefakturering endast om inbetalningsdatumet ligger efter förfallodatumet med tillägg för respitdagarna. 18(29)

19 Då betalningar sparas och verkställs i rutinerna Inbetalningar, Inbetalningar lista och Återrapportering från fil / matchning, visas nu ett meddelande om vilket/vilka verifikationsnummer som skapats i redovisningen. Syftet med detta är att förenkla då verifikationsnumret ska skrivas ut på bokföringsunderlaget. Meddelandet visas enbart vid direkt integration till redovisningen på inbetalningar. I rutin Inbetalningar lista finns en ny parameter för att kunna betala fakturor med noll (0) kr i fakturabelopp. I Kundreskontralista går det att selektera på Projekt. Projektnumret hämtas från konteringen av fakturan. Om samma faktura är konterad på flera olika projekt så väljer systemet det första projektnumret som är konterat på fakturan. I rutinerna Underlag kravrutin och Underlag räntedebitering går det att granska kundfakturor på bildskärm genom att dubbelklicka på raden eller välja Granska under höger musknapp. I Underlag räntedebitering finns en ny parameter i beställningsbilden som heter Ta även med kunder där beloppet underskrider beloppsgränsen. Om denna parameter avmarkeras visas endast kunder som har fakturor som överskrider den beloppsgräns som är inställd för att kunna räntefakturera kunder. Lager Det går nu att se artikelns Saldo även i Uppdatering artiklar - Lager, fliken Planering. Det går nu att ändra lagerplatsens senaste inleveransdatum i Uppdatering artiklar - Lager. Denna möjlighet styrs av en parameter. Syftet är att kunna återställa åldersanalysen om uttag skett och återrapportering till lagerplatsen görs. Då kanske man vill ställa tillbaka datumet till det ursprungliga för att lagerplatsen inte ska hamna sist i åldersanalysen. Det har tillkommit ett val i beställningsbilden i rutinen Historiska lagerrörelser. Parametern som heter Även rapporteringar som inte är förbrukning, används för att kunna värdera lagertransaktioner som inte klassas som förbrukning, t.ex. rapporteringar gjorda i Registrera avvikelser och Efterhandskassation. I rutinen Lageranalys kan nu Beräknat och Verkligt omsättningstal även sparas på artikel. Dessa värden kan ses under fliken Planering i Artikelfråga och Uppdatering artiklar - Lager. De kan dessutom ses i Lagervärdelista. Syftet med detta är att sprida denna information till fler delar i systemet och att användas som verktyg vid lagervärdering av trögrörliga artiklar. I rutinerna Prisimport och Import årsbudget går det nu ha decimalavskiljare punkt (.) eller komma (,) i importfilen. I Prisimport fungerar båda decimalavskiljarna utan att användaren gör något eget val. I Import årsbudget går det att välja decimalavskiljare. En differenskolumn har införts i Import årsbudget, som visar differensen mellan befintlig och ny årsbudget. Det är även möjligt att undanta artiklar från lagring av nytt värde. Uppgifterna i fönstret går att sortera genom att dubbelklicka på rubrikerna. I Artikelfråga visas beställt och levererat antal i planeringsbildens Beskrivning (F3). Även variantkoden på kund- eller tillverkningsorder visas. Statusen på en inköpsorderrad påverkas nu endast då rapporteringar sker på just den orderraden. Tidigare uppdaterades statusen till 5 om delleverans gjordes på annan orderrad vilket kunde vara missvisande. Leverantörens telefonnummer visas nu i planeringsbildens Beskrivning (F3) av inköpsorder i Artikelfråga. Det går nu att länka sig via höger musknapp från Artikelfråga till Uppdatering artiklar - Lager. Det går nu länka sig via höger musknapp från Artikelfråga till Flytta lagersaldo. Länkningen fungerar från rutinens saldofält. 19(29)

20 Det går nu att länka sig till olika rapporteringsrutiner från planeringsbilden i Artikelfråga. Det gäller för typerna: Inköpsorder (länk till Inleveransrapportering) Kundorder (länk till Utleveransrapportering) Tillverkningsorder (länk till Avrapportering lista) Materialbehov (länk till Avrapportering material) Lagerorder (Ut) (länk till Utleveransrapportering - Lagerorder) Lagerorder (In) (länk till Inleveransrapportering - Lagerorder) Det finns nu en länk via höger musknapp från planeringsbilden i Artikelfråga till rutinen Behovsberäkning. Syftet är att snabbt kunna starta en behovsberäkning och få orderförslag då en brist upptäcks på artikeln. I Nettobehovskörning tas det nu hänsyn till Ordernummer som villkor i variantberedning. Är det ett orderförslag på en T-artikel mot en kundorderrad, med inställningen att ordernummer ska vara lika som kundordernr plus pos.nr, då är det kundordernumret som används som ordernummervillkor. Kan användas om t.ex. ordernummer med prefix används för ordertyper. I övriga orderförslag är det förslagsnumret med # som används som ordernummervillkor. Villkoret # i ordernummer kan användas för att skapa skillnad på orderförslag och order. I Inköpsorderförslag visas nu samtliga kvantitetskolumner i alternativ enhet om det valts på artikeln att alternativ enhet ska visas. Tidigare visades endast partistorleken i alternativ enhet. I Inköpsorderförslag och Tillverkningsorderförslag visas nu förbrukningsstatistik för artikeln. Det är förbrukningen de senaste tre respektive tolv månaderna som visas. Meddelandet som kan skrivas vid spärra/meddela på artikel visas nu även i rutinerna Lagerpåfyllnadslista - Inköp, Lagerpåfyllnadslista - Tillverkning, Inköpsorderförslag samt Tillverkningsorderförslag. Meddelandet visas genom att klicka på den symbol (pratbubbla) som indikerar att ett meddelande finns. Det finns nu en ny rutin kallad Plocklista lagerorder som kan fungera som ett underlag vid plockning av lagerorder. Det går nu att skriva ut pallflagga för utlevererad lagerorder. Det går att göra utskriften i den nya rutinen Utskrift pallflagga, men även under en flik i rutinen Utleveransrapportering - Lagerorder. Syftet är att kunna märka upp godset som utlevereras på lagerorder. För detta har det tillkommit en ny blankett, Pallflagga lagerorder, i blankettfamiljen Lager i rutin Blanketter parametrar i Systemvård. Det finns nu en ny rutin som heter Utskrift följesedel levererat för lagerorder. Det går även att få en fråga om direktutskrift av följesedeln i Utleveransrapportering - Lagerorder. Detta aktiveras med en ny systeminställning. En ändring är att följesedeln hämtar data om levererade orderrader från lagerloggen och inte som tidigare från lagerorden. Detta gör att delleveranser av lagerorder nu genererar en egen följesedel med det som levererats just denna gång. Tidigare så stod det ackumulerade levererade antalet på följesedeln. En ny rutin Utskrift proforma - Lagerorder, där det går att skriva ut en proformafaktura för lagerorder som används vid export till mottagande lagerställe. För detta har det tillkommit en ny blankett Proforma, i blankettfamiljen Lager i rutin Blanketter parametrar i Systemvård. I Lagervärdelista går det nu att gruppera listan på Varugrupp. Lagervärdelista har utökats med listtypen Enbart summa. Denna kan användas för att summera lagervärde per artikelkod, varugrupp, ABC-kod och handläggare. Det går nu att designa Sök & Hämta serienummer i produktregistret. Detta för att enklare kunna söka på bl.a. kund, artikel, osv. i produktregistret. 20(29)

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0 1(2) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0 BSAN-89PARS - Om man ändrade kund- eller leverantörspriser i rutinerna Uppdatering kunder eller leverantörer, så visade prisändringsloggen att priset

Läs mer

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning I denna minikurs går vi igenom praktiskt handhavande i MONITORs listfönster för att kunna jobba effektivare med rapporter. Vi ger även exempel på bra standardrapporter

Läs mer

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Denna föreläsning tar upp nyheter från olika områden i MONITOR version 7.4. Vi kommer att visa ett blandat urval av de nyheter som har tillkommit i denna version.

Läs mer

Minikurs - Ekonomi. Här är ett exempel på hur en faktureringsplan kan se ut:

Minikurs - Ekonomi. Här är ett exempel på hur en faktureringsplan kan se ut: Minikurs - Ekonomi Fakturerings- och Betalningsplaner Fakturerings- och betalningsplaner kan användas vid registrering av offert, kund- och inköpsorder för att ge ett bättre stöd vid hantering av förskott

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt

Läs mer

Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening)

Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening) Nyheter version 7.5 Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening) Fler selekteringar på samma begrepp I alla beställningsbilder

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.7

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.7 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.7 Allmänt JEDS-9TKARX - Nyhet: Nu finns alternativet Öppna kopplat dokument med associerat program via Informationsmenyn i Dokumentvisningsfönstret. FOHN-9TPDW7

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.8

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.8 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.8 Allmänt AFOG-9UAHG5 - Det visades ingen varning om användaren saknade tillräckligt med rättigheter till mappen Extfiles. JEDS-9UNEL4 - Maximerade fönster

Läs mer

Värdeskapande kommunikation med aktiviteter

Värdeskapande kommunikation med aktiviteter Värdeskapande kommunikation med aktiviteter Aktiviteter Tidigare användes aktiviteter främst gällande Säljstöd (kunder) och Inköpsstöd (leverantörer), men även gällande avvikelser. Från och med version

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.2

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.2 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.2 Allmänt RDJF-83KHHZ - Nu sker kontroll på att giltigt datumformat angivits för leveransdatum i rutinerna Registrera inköpsorder, Registrera kundorder

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.10

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.10 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.10 Allmänt JWEN-95HLDS - Utskriftsrutinerna hämtade inte information om referenser till e-postfritexterna. Detta gällde t.ex. utskrift inköpsorder via

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.3.14

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.3.14 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.3.14 Allmänt ÖBRN-8N3DNS - Startsidekomponenten Förfallna fakturor visade även förfallna nollfakturor vilket kunde orsaka onödigt många rader i komponenten

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.8

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.8 1(6) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.8 Allmänt AFOG-9G7B5G - Nu kan användaren MSUPPORT använda Prisimport (Tibnor) för import. CSIG-9GNK4G - Om man använde Spara som i en orderrutin med

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.7

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.7 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.7 Allmänt JWEN-936L9Z - Ett meddelande om problem vid koppling av vissa Word-filer kunde visas. Det alternativa stellent-filtret kunde dock hantera visningen.

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.1.5

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.1.5 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.1.5 Observera att denna uppdatering kräver klientinstallation! Allmänt SSTG-9F8DQG - Nyhet: Nu följer även Kundorderfråga parametern Frågerutiner följer

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Minikurs Effektivit inköp

Minikurs Effektivit inköp Minikurs Effektivit inköp Föreläsare: Fredrik Lindman, Monitor ERP System AB, (projektledare, konsult, utbildare) Här ger vi handfasta tips på hur du kan hantera dina inköp. Vi visar bl.a. hur inköpsstödet

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Minikurs - Säljstöd (CRM)

Minikurs - Säljstöd (CRM) Minikurs - Säljstöd (CRM) I MONITOR går det att använda sitt säljstöd enkelt eller mer avancerat. I denna Minikurs ges tips för alla som arbetar med sälj/marknad. Vi kommer att titta både på säljstödet

Läs mer

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING...

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... 5 LAGERRÖRELSER OCH KONTERINGAR...6 ATT

Läs mer

Produktkonfigurator. Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Varför Produktkonfigurator?

Produktkonfigurator. Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Varför Produktkonfigurator? Produktkonfigurator Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Produktkonfiguratorn är en tilläggsfunktion i MONITOR som ger dig ett systemstöd för att hantera och kombinera flera varianter och utföranden av

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.6

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.6 1(6) Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.6 Allmänt AFOG-9LEJGZ - Monitor Document Converter har uppdaterats för att Windows Printer Spooler hängde sig efter utskrift. FOHN-9PJKUJ - Vid filimport

Läs mer

MONITOR-till-Tibnor. Med Tibnor som leverantör kan du använda samma funktionalitet för följande händelser:

MONITOR-till-Tibnor. Med Tibnor som leverantör kan du använda samma funktionalitet för följande händelser: MONITOR-till-TIBNOR MONITOR-till-Tibnor Vad är MONITOR-till-MONITOR? MONITOR-till-MONITOR är en funktion som förenklar din kommunikation med kunder och leverantörer som också använder MONITOR. Då du via

Läs mer

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.4

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.4 1(6) Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.4 Allmänt AFOG-9QJK6P - På fliken Aktiviteter som finns i många rutiner raderas inte msg-filerna vid borttagning av rad i Loggning av e-post. För aktiviteter

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.2.3

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.2.3 1(9) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.2.3 Allmänt JLÖR-6VBBA2 - Ett programfel uppstod när man hade rutinen Uppdatering artiklar i autostart och inte hade MONITOR som första program vid uppstart.

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Så här beställer du via varukorg

Så här beställer du via varukorg Så här beställer du via varukorg Raindanceportalen version 2015 vår Ekonomiavdelningen 2016-08-23 Innehåll Introduktion av e-handelsportalen... 2 Varukorgen... 3 Sök önskade artiklar... 4 Produktträdet...

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 Systemkrav för Visma Connect... 4 Installation av Visma Connect... 4 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.5

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.5 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.5 Allmänt JLIN-967DYE - Nyhet: Nu går det att markera/avmarkera alla rader genom att använda en kryssbox i kolumnen i flera rutiner för utskrift pallflaggor

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.13

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.13 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.13 Allmänt KJAN-9BTH7R - Förvald skrivare i Windows fungerande inte när skrivare för utskrift av listor saknades i MONITOR. KJAN-9BTKD6 - Utleveranser

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp Sid: 1 Manual Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp ebuilder AB Version 5.0 Dec 2010 Sid: 2 Inledning... 3 Orderläggning... 4 Skapa Varukorg... 4 Färdigställ Order... 6 Attestera Order...

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.11

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.11 1(6) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.11 Allmänt SSTG-8LECLP - Artikelnummer raderades i beställningsbilden vid byte till och från listtyp Summerad i rutinerna Orderledtid - Inköp och Orderledtid

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare.

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare. Inköp Generellt 1 Registrera inköpsorder 2 Utskrift inköpsorder 5 Bekräfta inköpsorder 6 Bekräfta leveransavisering 6 Ankomstregistrering 7 Inleverans 8 Mottagningsrapport 11 Utskrift påminnelse 12 Utskrift

Läs mer

Internredovisning. Några förutsättningar för internredovisning

Internredovisning. Några förutsättningar för internredovisning Internredovisning Vad är internredovisning? Internredovisning är en tilläggsfunktion i MONITOR som innebär att alla lager- och tillverkningstransaktioner i systemet konteras och förs över till huvudboken

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 2007-02-28 Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 Ny momsdel i skattedeklarationen från 2007 (28 februari 2007) Till årsskiftet införs en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.2

Nyhetsbrev MONITOR version 7.2 Utgåva 3 1(20) Nyhetsbrev MONITOR version 7.2 Utgåva 3 2(20) I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.2. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling

Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling Denna instruktion visar hur en integration mellan MONITOR och Unifaun skapas. Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling är en tilläggstjänst

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 990302

Nyhetsbrev Exder 990302 Sida 1 av 6 Nyhetsbrev Exder 990302 Vi är glada att få meddela att nästa version av Exder nu finns tillgängligt! Den nya versionen innehåller många stora och viktiga nyheter. Först finner du en kort förteckning

Läs mer

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja

Läs mer

Refnr. Ett fel är rättat när det blev fel pengar på den ekonomiska transaktionen om man vid flytt mellan förråd hade olika enheter.

Refnr. Ett fel är rättat när det blev fel pengar på den ekonomiska transaktionen om man vid flytt mellan förråd hade olika enheter. Nytt i Hybron Nova Version: 1.5.6.0 Sökning på typ av förrådsplats I de fall man har mer än 50 förrådsplatser på ett förråd och sökningen visas, så kan man nu även söka på typ av plats. Tidigare kunde

Läs mer

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss!

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss! Sida 1 av 15 Ny version av Exder 2003-03-19. Andra versionen av Exder i år. I denna version har vi ägnat mest tid åt hanteringen av varucertifikat. Dels geno förbättra rutinerna i Exder EPC för att skapa/skicka

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Garp 3.19. Ett urval av nyheter

Garp 3.19. Ett urval av nyheter Garp 3.19 Ett urval av nyheter Försäljning/Order/CRM SMS-/E-postutskick Nytt formulär där du anger det meddelande du vill skicka som SMS/e-post, istället för att skriva det i ett e-mail. Det finns också

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Copyright 2009 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras nyheter i MONITOR version 7.1. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16)

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Hogia Personal version 13.1.138 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 12.1.16 till 13.1.138 av Hogia Personal. Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Vi har gjort

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Nyhetsbrev version 7.4

Nyhetsbrev version 7.4 Utgåva 2 1(21) Nyhetsbrev version 7.4 I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.4. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän del först och sedan

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Statistik och Tio i topp

Statistik och Tio i topp 2015-03-05 Statistik och Tio i topp Pyramid Business Studio (2015-03-05) Pyramids statistik beräknas på lite olika sätt beroende på om det är Pyramids standardstatistik eller modulen Statistik som används.

Läs mer

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual. Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 3 Ekonomisk attest... 4 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT 8.0 2015-03-27 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelse

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton:

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton: Importmoms 2015 Från och med 2015-01-01 ska företag redovisa och betala importmoms till Skatteverket istället för till Tullverket. Detta innebär vissa förändringar i MONITOR och detta dokument förklarar

Läs mer

INSTRUKTION Specifikation E modul.doc

INSTRUKTION Specifikation E modul.doc 1 (13) Syfte Detta är en instruktion för hur det är tänkt att specifikationen ska fyllas i vid beställning av en E modul. Förhoppningen är dock att specifikationsmallen är självinstruerande så att detta

Läs mer

Kundfakturors sändsätt

Kundfakturors sändsätt Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning www.gekab.se INNEHÅLL LOGGA IN SYSTEMET SKAPA SKYLTAR 5 - SKAPA NY SKYLT 6 - IMPORTERA FRÅN EXCEL 7 - LISTAN 8 SKAPA MÄRKE 9 - IMPORTERA

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Version 6.0. HansaWorld Sweden. Isafjordsgatan 15 164 40 Kista Tel: 08-477 79 00 Fax: 08-477 79 29

Version 6.0. HansaWorld Sweden. Isafjordsgatan 15 164 40 Kista Tel: 08-477 79 00 Fax: 08-477 79 29 Version 6.0 HansaWorld Sweden Isafjordsgatan 15 164 40 Kista Tel: 08-477 79 00 Fax: 08-477 79 29 Innehållsförteckning CRM Modulen...3 Redovisningsmodulen...3 Modulen Kassaapparat...4 Leverantörsmodulen...4

Läs mer

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för granskare/sakattestant Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge

Läs mer

Arbeta löpande med ekonomisystemets Tid- och projektredovisning

Arbeta löpande med ekonomisystemets Tid- och projektredovisning Arbeta löpande med ekonomisystemets Tid- och projektredovisning Tid- & Projekt är anpassningsbart och kan tjäna flera olika syften. Den arbetsgång som beskrivs i detta dokument kan läsas som en allmän

Läs mer

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Elektronisk fakturahantering (EFH) Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer