OPM Global Quality Companies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OPM Global Quality Companies"

Transkript

1 OPM Global Quality Companies Internationella kvalitetsbolag med låg risk att äga långsiktigt Part of Carnegie Affiliated Managers 1

2 Investera med globala kvalitetsaktier som effektiviserar din portfölj Fokuserad kvalitetsportfölj som bidrar med såväl minskad risk som ökad avkastning OPM Global Quality Companies är fokuserad till ett 40-tal aktier och byggd för långsiktigt ägande där aktierna väljs baserat på fundamental analys om långsiktiga kassaflöden, tillväxt och riskprofil. Förutom att bidra med låg risk så går denna typ av kvalitetsbolag bättre än index över en börscykel då de upplevs som tråkiga av investerare som söker mer kortsiktiga vinster. Portföljen kompletterar en traditionell svensk aktieportfölj då bolagens operativa utveckling är stabilare och mindre konjunkturkänslig än svenska börsen, som domineras av mer cykliska sektorer som bank och verkstad. Hållbara bolag - fullt integrerad ESG process Fonden söker att övervikta bolag som är ledande inom ESG och som driver utvecklingen framåt. Samtliga bolag screenas i enlighet med etiska kriterier för miljö, korruption, mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Fonden utesluter vissa branscher och investerar inte i bolag verksamma inom alkohol, tobak, pornografi och vapenindustrin. Högsta miljöbetyg av Morningstar med 5 glober. 2

3 Vad vi menar med kvalitetsbolag Kännetecken Portfölj-exempel Hög lönsamhet, starka kassaflöden och god utdelning God tillväxt Stark internationell marknadsposition Låg operationell risk och låg konjunkturkänslighet Gynnas av globala trender som miljö och IT Låg skuldsättning Driven by research

4 Varför kvalitetsbolag är långsiktiga vinnare Med en stark global marknadsposition får ett bolag ett svårintaget övertag med. Skalfördelar i produktion Skalfördelar i marknadsföring Skalfördelar i forskning Marknadsledare kan dessutom ofta ta mer betalt Påverkas positivt av starka globala trender. Teknik/IT Globalisering / export Urbanisering Förändrad demografi Miljöpåverkan Bra bolag är ofta ännu bättre än man tror (samtidigt som svagare bolag tenderar att vara ännu sämre). Konservativ bokföring Bra ledning Långsiktighet Forskning Per 29 september

5 Varför lågrisaktier bidrar med såväl risksänkning som avkastningsökning Bilden visar resultatet från en studie som visar att en lågriskportfölj inte bara har en lägre risk utan även slår en indexportfölj över tid. Studien genomfördes av University of Chicago där de jämförde en portfölj med minimal risk (std) med en indexportfölj över tidsperioden Resultatet från studien visade att lågriskportföljen både haft lägre risk och högre avkastning. Resultatet var konsistent över tid och förklarades inte av enskilda perioder. Anomalin förklaras av investerares tendens att investera kortsiktigt i bolag med hög operativ risk och hög påverkan av en förväntad stärkt konjunktur. Aktier med låg risk blir därmed mindre efterfrågade och därför omotiverat billiga, vilket leder till att de över längre perioder avkastar bättre. Driven by research

6 Fokuserad värdeförvaltning med ett 40 tal innehav Sektorallokering Geografisk allokering Driven by research

7 Snittportfölj med god vinsttillväxt och låg konjunkturkänslighet 600 Utveckling av underliggande vinster i GQC portföljen relativt MSCI World OPM Global Quality Companies MSCI World Driven by research

8 Trots stark fundamental data handlas portföljen utan premium mot börsen, dvs portföljen är allt för billig Nyckeltal Tillväxt (snitt 5 år) ROE (snitt 5 år) FCF / EV ND / EV EV / EBITDA PE Utdelning OPM GQC 5,0% 27,5% 5,2% 2,3% 12,1 21,9 2,2% MSCI World -0,3% 11,1% 3,8% 17,3% 12,0 21,3 2,4% Data från Bloomberg, multiplar bygger på rullande 12 månaders data Driven by research

9 Kompletterar en traditionell svensk aktieportfölj som domineras av banker och industribolag Sektor fördelning i GQC portföljen relativt OMX 40% 35% 30% 35% 32% 35% OPM Quality Companies OMXS30 25% 23% 20% 18% 15% 10% 5% 7% 8% 9% 5% 3% 10% 4% 5% 5% 0% Driven by research

10 Fullt integrerad ESG process där vi överrepresenterar goda bolag och undviker tveksamma industrier Index bestående av de 10 % högst rankade bolagen inom respektive sektor. 14 av 39 bolag i OPM GQC är med i indexet. Lista över de 100 mest hållbara bolagen i världen. 12 av 40 bolag i OPM GQC är med på listan. OPM Global Quality Companies väljer bort/exkluderar följande sektorer: Vapen, alkohol, tobak, spel, pornografi och fossila bränslen. Driven by research

11 Avkastning Defensiv portfölj för långsiktigt ägande som visat sig hålla emot när konjunkturen ifrågasatts Månatliga avkastningar* Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt ,04% 6,48% 0,72% 1,04% 1,28% -4,09% -3,03% -0,85% 3,91% 4,72% 1,71% 9,73% ,11% -0,36% 0,56% -1,92% 4,42% 1,04% 5,17% -0,13% 0,62% 0,65% 1,23% 0,80% 7,90% ,12% -5,69% 7,19% -7,81% -2,29% 10,29% 1,11% -3,87% -2,27% Avkastning och risk (beta) sedan start* 10% Kumulativ avkastning sedan start* 20% 8% 6% 4% 2% 0% 0,8 0,9 1,0 1,1 Risk (beta mot MSCI World) OPM Global Quality Companies B MSCI World TR Net Index USD (i SEK) 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% maj-15 aug-15 nov-15 feb-16 maj-16 aug-16 nov-16 feb-17 maj-17 aug-17 nov-1 OPM Global Quality Companies B Håller emot när konjunkturen ifrågasätts MSCI World TR Net Index USD (i SEK) *Avkastning för klass B från och med maj Innan dess avkastning för klass A justerat för avgift. Driven by research

12 UCITS struktur, daglig likviditet och attraktivt prissatt Fond GQC klass A GQC klass B ISIN SE SE Ticker OPMQCOM OPMQCOB Fondstruktur UCITS UCITS Handel Daglig Daglig Fast förvaltningsavgift 1,00% 0,40% Administrationsavgift 0,20% 0,20% Rörlig förvaltningsavgift Nej Nej Tröskel nm nm High Watermark nm nm Förvaringsinstitut SEB SEB Revisor PwC PwC Administrationsavgift ISEC ISEC Tillsyn FI FI KIID risk 5 5 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå eller utföra några andra transaktioner. OPM GQC befinner sig på nivå 5 på CECRs 7- gradiga skala. Det innebär att fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Driven by research

13 Ansvarig förvaltare med bakgrund från Investor AB Simon Reinius (ansvarig förvaltare) Chef för Investor AB:s Equity Trading. Simon arbetade även med analys inom de strategiska innehaven med ansvar för ABB och Electrolux. En av grundarna av Speed Ventures NV. Speed Ventures var ett holländskt investmentbolag som arbetade med Private Equity investeringar och hade namn som Goldman Sachs bland investerarna. Företaget såldes Utvecklare av makroekonomiska modeller på Stiftelsen Det Naturliga Steget. Dessa modeller implementerades sedan i aktiefonden Svensk Miljöfond som idag förvaltas av Robur. Civilekonom från Stockholms Universitet, finansiell inriktning. Emanuel Furubo (analytiker) Master in Finance and Economics från Warwick Business School. Henrik Hedblom (riskansvarig) Analytiker på Iggesund. Civilekonom från Stockholms Universitet, finansiell inriktning. Driven by research

14 Ni hittar oss på och följande plattformar Driven by research

15 Summering Investera med ett 40- tal trygga kvalitetsbolag som är lågt värderade och bidrar med såväl ökad avkastning som lägre risk över en börscykel Kompletterar särskilt väl en svensk aktieportfölj som domineras av banker och verkstad Fullt integrerad process för ESG där vi såväl överrepresenterar god företag som undviker tveksamma industrier vilket givit fonden 5 glober av Morningstar Fokuserad fundamental förvaltning till mycket attraktiv förvaltningsavgift för såväl institutioner som privatpersoner Per 29 september

16 Appendix 1 Fördjupningssidor 16

17 Värdedriven och fokuserad fundamental förvaltning Fundamental Scanning Fundamental Analys Fundamental Portföljkonstruktion >2000 bolag - Identifiera ca 10% av bolagen baserat på olika sökkriterier. Hög lönsamhet Högt kassaflöde God tillväxt Låg skuldsättning Stabilitet i lönsamhet DJ Sustainability Indices Norm-Based Screening OK multiplar för värdering 200 bolag - Är de operationella nyckeltalen uthålliga? Stark marknadsposition Höga R&D investeringar Bra företagskultur Gynnas av globala trender a. Teknik/IT b. Globalisering c. Urbanisering d. Förändrad demografi e. Miljöpåverkan 50 bolag - Hur bygger vi ett optimalt nytt aggregerat bolag? Stabilitet i resultatutveckling Riskspridning - geografiskt Riskspridning branscher Diversifiering - OMX Viktning mellan 2-4% Prisdata används som ett sista steg bolag Uppföljning och Norm-Based Screening Driven by research

18 Marknaden felprisätter kassaflöde, tillväxt och risk Marknaden prissätter bolag i allt för hög grad efter enkla PE tal trots att detta inte är en korrekt akademisk ansats. Anledningen är att investerare ofta är relativt kortsiktiga och felprissättningarna väntas bestå varför investerare då hellre försöker göra kortsiktiga prognoser på aktiekursens utveckling istället för att försöka förstå bolagets verkliga värde. Situationen gör att marknaden systematiskt felprissätter fritt kassaflöde, organisk tillväxt och systematisk risk (Beta). OPM har utvecklat egna fundamentala modeller (OPM DCFM, Discounted Cash Flow Multiples) utifrån en utveckling av en Gordon-modellen där kassaflödet härleds ur den potentiella utdelningskvoten. Fördelen mot traditionella DCF modeller är att detta ger nyckeltal som enkelt kan jämföras mellan olika aktier. Nedan visas en variant (DCFM 1) som visar olika motiverade PE tal som en funktion av långsiktig organisk tillväxt och långsiktig avkastning på eget kapital (ROE) baserat på ett visst avkastningskrav (RF + riskpremie). Attraktivt med aktier med lägre risk (Beta) då marknaden generellt i allt för låg grad beaktar risk vid värdering av aktier (0,8 i Beta ger exempelvis ett avkastningskrav om 5% istället för 6%). Ungefärlig snittvärdering för börsen (MSCI World) idag (12% ROE, 2% tillväxt och 6% avkastningskrav). Attraktivt med högt ROE och långsiktig tillväxt över BNP då bolag generellt ej värderas till motiverade multiplar av marknaden. 18

19 Varför marknaden ej värderar kvalitetsbolag rätt och varför de bidrar med såväl avkastningsökning som risksänkning över en börscykel Bilden visar resultatet från en studie som visar att en lågriskportfölj inte bara har en lägre risk utan även slår en indexportfölj över tid. Merparten av allt kapital investeras kortsiktigt och med målsättning om att slå index i ett starkt börsklimat. Situationen gör att investerare naturligt söker bolag med hög operativ risk och hög påverkan av en förväntad stärkt konjunktur. Aktier med låg risk blir därmed mindre efterfrågade och därför omotiverat billiga. The University of Chicago har gjort en studie där de jämfört en portfölj med minimal risk (std) med en indexportfölj över tidsperioden Resultatet från studien visade att lågriskportföljen haft 11% risk mot 16% för marknaden samtidigt som avkastningen varit ca 1% högre. Resultatet var konsistent över tid och förklarades inte av enskilda perioder. Studien visar således på ett negativt samband mellan risk och avkastning tvärt emot hur marknaden borde prissätta risk om den var rationell och om man följde de teorier Harry Markowitz fick nobelpris för. Warren Buffet är en investerare som utnyttjat denna systematiska felprissättning under lång tid genom att investera i stabila bolag som många andra investerare upplever som tråkiga. Driven by research

20 Ansvarfulla investeringar integrerad strategi för ökat alfa med både positivt och negativt urval Fundamental Scanning Positivt urval från DJ Sustainability Indices, Global 100 Corporate Knights etc. Norm-based screening av ISS Ethix. Fundamental Analys Företagskultur och hur bolagen adresserar ESG frågor Uppföljning Norm-based screening och fortsatt hållbarhetsanalys OPM bedömer att det finns ett generellt positivt samband mellan målet om god riskjusterad avkastning för fonderna och god etik och ansvarstagande hos de företag fonden investerar i vilket gör att avkastningen väntas öka och risken väntas minska som en följd av vald inriktning. Det innebär att ansvarsfulla investeringar även är en strategi för ökat alfa i förvaltningen. I korthet arbetar vi med både positivt val och negativa val. Inom positiva val söker vi bolag som utmärker sig positivt. Inom negativt urval samarbetar vi med ISS som även kontrollerar våra innehav. Vidare har vi helt valt bort industrier inom fossila bränslen, vapen, alkohol, tobak och pornografi. Driven by research

21 Stabil resultatutveckling ger snabbare återhämtning efter börsfall Vid börsnedgångar faller portföljen inledningsvis med index när investerare fokuserar på att sälja av risk. Bolagen i GQC-portföljen är typiskt likvida och indextungabolag som följer med index. Efter det initiala fallet på index tenderar investerare att återigen fokusera mer på bolags unika intjäning. Eftersom den operativa verksamheten hos våra bolag är mindre konjunkturkänslig jämfört med ett genomsnittligt börsbolag har bolagen i GQC-portföljen en snabbare återhämtning jämfört index. Aktiepriser uttryckta i lokal valuta. Källa: Bloomberg Driven by research

22 Globala aktier representerar idag den likvida tillgång som har bäst utbyte mellan avkastning och risk i en portfölj OPM ESA prognoser H Driven by research

23 OPM GQC förvaltas för att ytterligare förbättra denna position OPM GQC OPM ESA prognoser H Driven by research

24 Sektorer med låg miljöpåverkan 24

25 Våra bolag relativt sina sektorindex Consumer Discretionaries Consumer Staples Financials 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 30% 25% 20% 15% 10% -5% 0% 5% -10% -15% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% QC Consumer Discretionary MSCI Consumer Discretionary QC Consumer Staples MSCI Consumer Staples QC Financials MSCI Financials Health Care Industrials Information Technology 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 50% 40% 30% 20% 10% -10% 0% -20% -30% 60% 50% 40% 30% 20% 10% -10% 0% -20% QC Health Care MSCI Health Care QC Industrials MSCI Industrials QC Information Technology MSCI Information Technology Data per Medelavkastning för sektorer och jämförelseindex i SEK. Driven by research

26 Miljöranking OPM Global Quality Companies 26

27 Appendix 2 OPM introduktion 27

28 OPM introduktion OPM är ett svensk fondbolag grundat 2003 med fokus på globala alternativa tillgångar med minst månatlig likviditet. Relativt traditionella alternativa investeringar erbjuder vi lösningar med minimum av inlåsning och full exponering under hela investeringen. Vi har ett institutionellt fokus där även privatinvesterare erbjuds exponering genom någon av våra många partners. Private Equity Högre avkastning än aktier med en aktiv modell som också diversifierar mot traditionella tillgångar En tillgångsklass som historisk enbart varit tillgänglig för större institutioner Hedgefonder Hög riskjusterad avkastning över en cykel. Bra portföljskydd vid volatilt marknadsklimat Erbjuder god diversifiering och signifikant förbättrad risk/ avkastnings-profil då de läggs till i en traditionell portfölj Kvalitetsbolag Kvalitetsbolag innebär låg skuldsättning, starka kassaflöden och låg konjunkturkänslighet vilket diversifierar traditionella nordiska aktieportföljer Ökad avkastning och minskad risk över en cykel Realtillgångar (2018) Fastigheter, infrastruktur, land och energiresurser är tillgångar där avkastningen kommer från de reala tillgångarna och inte traditionell affärsverksamhet God avkastning, medium risk, inflationsskydd och diversifiering 28

29 Högre avkastning till lägre risk Vi förbättrar utbytet mellan avkastning och risk i våra kunders portföljer genom att erbjuda fonder som kompletterar traditionella investeringar. Alternativa investeringar har överlag låg samvariation med aktier och obligationer, vilket gör att de är utmärkta byggstenar för att bygga mer effektiva portföljer. OPMs fonder optimeras för att fungera som komplement i traditionella portföljer och därmed bidra till att hela kundens portfölj effektiviseras. Yale är en föregångare inom mer effektiv portföljkonstruktion. Detta har lett till att de över de senaste 20 åren har gått från 10% alternativa tillgångar till 70% alternativa tillgångar. 29

30 Aktiv fundamental förvaltning i tre dimensioner Vår målsättning är att leverera mervärde i vår förvaltning genom både överavkastning och risksänkning, något vi historiskt har lyckats väl med. Ett fokusområde inom vår förvaltning är olika former av korrelationsanalyser där vi framförallt söker hitta lösningar som kompletterar andra tillgångar i svårare marknadsklimat, dvs en tredje dimension. Vi arbetar fundamentalt, fokuserat och systematiskt där vi kontinuerligt följer upp och förbättrar våra investeringskriterier. Vår erfarenhet är att detta ger det mest förutsägbara och stabila mervärdet över tid. 30

31 Fullt integrerad process för ansvarsfulla investeringar OPM bedömer att det finns ett generellt positivt samband mellan målet om god riskjusterad avkastning för fonderna och god etik samt ansvarstagande hos de företag som fonderna direkt eller indirekt investerar i. Det innebär att ansvarsfulla investeringar även är en strategi för ökat alfa i förvaltningen. OPM arbetar i enlighet med det globala initiativet för investerare, PRI. Ansatsen är integrerad i hela investeringsprocessen. Samtliga fonders innehav granskas även av ISS. Granskningen är en Norm- Based Screening för att identifiera företag som bedöms vara involverade i överträdelser av internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbete och korruption. OPM har även en uttalad ambition att vara en positiv kraft inom finansmarknaden för ökat ansvar och social delaktighet. 31

32 Proprietär metodik för strategisk portföljkonstruktion och simulering OPM ESA är en proprietär metodik för strategisk allokering som arbetar utifrån långsiktiga prognoser avseende risk, korrelation och avkastning för olika tillgångsslag. Antaganden uppdateras normalt halvårsvis. Teknologin är utformad för att simulera utfall över tid utifrån en given strategisk allokering, i syfte att förbättra förståelsen för en portföljs framtida avkastningspotential i förhållande till portföljens förväntade risknivå. OPMs metodik används idag bland annat inom Carnegie PB för deras institutionella erbjudande. Vår nästa generations molnbaserade lösning erbjuder ökade allokeringsmöjligheter och högre grad av flexibilitet. Förväntad lansering under Q

33 Team med omfattande erfarenhet av institutionell förvaltning Team OPM* Simon Reinius VD, CIO Förvaltare Global Quality Companies Civilekonom, Stockholms Universitet F.d. Chef för Investors Equity Trading Martin Alm Vice VD Förvaltare Fund of Hedge Funds Civilekonom, Handelshögskolan F.d. CFO, Wahlstedt Sageryd Henrik Hedblom Riskansvarig Civilekonom, Stockholms Universitet F.d. Analytiker, Iggesund Tom Berggren Förvaltare Listed Private Equity Civilekonom, Handelshögskolan F.d. VD Svenska Riskkapitalföreningen Emanuel Furubo Analytiker MSc Finance and Economics, Warwick Business School Göran Emtesjö Styrelseordförande F.d. Business Director, Folksam F.d. Senior Advisor, Folksam Styrelse Roger Johanson Styrelseledamot Partner, Caram F.d. Chef för private equity och infrastruktur, Skandia Arne Lindman Styrelseledamot Styrelseordförande, Caram F.d. VD, Fidelity International Asia Pacific *Alla delar utanför förvaltning och riskhantering är outsourcat till ledande underleverantörer. Vi samarbetar även inom Caram-gruppen för att nå synergier inom olika operationella delar. 33

34 OPM - en del av Carnegie Affiliated Managers (Caram) Nordens ledande asset management-grupp med över 200 miljarder SEK under förvaltning. Gruppen består av ett antal fristående kapitalförvaltare med olika inriktningar och specialkunskaper, där utöver OPM bland andra C Worldwide och Carnegie fonder ingår. Caram ägs av Altor, en Europas mest framgångsrika aktörer inom Private Equity, som idag är den största alternativa tillgångsklassen vid sidan om fastigheter. ALTOR CARAM C WORLDWIDE CARNEGIE FONDER OPM Nordic Cross INVESTMENT SOLUTIONS 34

35 Viktig information 35

36 Om detta material Detta är ett förenklat informationsmaterial och materialet skall ej användas som underlag för investeringsbeslut. Ytterligare information om fonderna kan rekvireras från fondbolaget eller hämtas på Ingen del av denna publikationen skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå eller utföra några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i publikationen återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i denna publikation tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Materialet skall ej användas som underlag för investeringsbeslut. 36

37 Kungsgatan 4A Stockholm

Private Equity, Kvalitetsbolag och Hedgefonder

Private Equity, Kvalitetsbolag och Hedgefonder Private Equity, Kvalitetsbolag och Hedgefonder OPM introduktion Part of Carnegie Affiliated Managers 1 Globala alternativa investeringar för institutionella kunder OPM är ett svensk fondbolag grundat 2003

Läs mer

OPM Global Quality Companies Globala kvalitetsbolag att äga långsiktigt

OPM Global Quality Companies Globala kvalitetsbolag att äga långsiktigt OPM Global Quality Companies Globala kvalitetsbolag att äga långsiktigt Augusti 2017 Part of CARAM - Carnegie Affiliated Managers OPM fondbolag med fokus på likvida alternativa investeringar sedan årsskiftet

Läs mer

OPM QUALITY COMPANIES

OPM QUALITY COMPANIES Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

OPM QUALITY COMPANIES

OPM QUALITY COMPANIES Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

OPM LISTED PRIVATE EQUITY

OPM LISTED PRIVATE EQUITY Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

OPM LISTED PRIVATE EQUITY

OPM LISTED PRIVATE EQUITY Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

GLOBALA HEDGEFONDER MED LÅG AKTIEKORRELATION

GLOBALA HEDGEFONDER MED LÅG AKTIEKORRELATION Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

OPM QUALITY COMPANIES

OPM QUALITY COMPANIES Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

OPM QUALITY COMPANIES

OPM QUALITY COMPANIES Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

OPM LISTED PRIVATE EQUITY

OPM LISTED PRIVATE EQUITY Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

OPM LISTED PRIVATE EQUITY

OPM LISTED PRIVATE EQUITY Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

OPM LISTED PRIVATE EQUITY

OPM LISTED PRIVATE EQUITY Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

OPM LISTED PRIVATE EQUITY

OPM LISTED PRIVATE EQUITY Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

OPM LISTED PRIVATE EQUITY

OPM LISTED PRIVATE EQUITY Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

OPM. Private Equity i en lågräntemiljö - Grand Hotel 26 mars 2015 OPM. Driven by research. www.optimized.se. Optimized Portfolio Management

OPM. Private Equity i en lågräntemiljö - Grand Hotel 26 mars 2015 OPM. Driven by research. www.optimized.se. Optimized Portfolio Management Private Equity i en lågräntemiljö - Grand Hotel 26 mars 2015 Agenda Marknadsläge Private Equity i nuvarande räntemiljö Listed Private Equity inför 2015 2 Internationella långräntor 3 Source: Ekonomifakta

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

GLOBALA HEDGEFONDER MED LÅG AKTIEKORRELATION

GLOBALA HEDGEFONDER MED LÅG AKTIEKORRELATION Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande MIFID II & PROVISIONSFÖRBUD Avgifter i fokus Vad betalar kunden idag? Hur hög är den årliga avgiften? Är det en rimlig avgift som tas ut? Ersättning

Läs mer

GLOBALA HEDGEFONDER MED LÅG AKTIEKORRELATION

GLOBALA HEDGEFONDER MED LÅG AKTIEKORRELATION Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,6 procent för ODIN Sverige. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Stockholm augusti 2013 1(4) Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

OPM LISTED PRIVATE EQUITY

OPM LISTED PRIVATE EQUITY Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

EXCEED SELECT TRYGG, MEN INTE TRÅKIG.

EXCEED SELECT TRYGG, MEN INTE TRÅKIG. EXCEED SELECT TRYGG, MEN INTE TRÅKIG. EXCEED SELECT KAPITALBEVARANDE STRATEGI FÖR ATT SKAPA ÖVERAVKASTNING OAVSETT MARKNADSKLIMAT DYNAMISK ALLOKERING MED AKTIE-EXPONERING MELLAN 0 OCH 80 % EN GLOBAL ALLOKERINGSFOND

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Enkelt är effektivt! Aktiespararna Stora Fondkvällen Linus Owemyhr, Marknadsansvarig Tel: 08 545 873 97 E-post: linus@spiltan.se www.spiltanfonder.se Spiltan Fonder AB Spiltan Fonder i korthet Förvaltar

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden Portföljsammanställning för avseende perioden Informationen i denna rapport innehåller kurser och värden. Värderingar av instrument är förvaltares rapporterade värden och Investment Consulting Group AB

Läs mer

Börshandlade fonder - ETF

Börshandlade fonder - ETF Börshandlade fonder - Agenda Förenar fondens & aktiens fördelar. Olika typer av :er Rak indexföljare och Indexföljare med hävstång. Fysisk, syntetisk eller terminsbaserad replikering. Vad skiljer en från

Läs mer

OPM OPM. Hedgefonder som alternativ till räntebärande placeringar inför 2015 Grand Hotell, 22 januari 2015. Driven by research. www.optimized.

OPM OPM. Hedgefonder som alternativ till räntebärande placeringar inför 2015 Grand Hotell, 22 januari 2015. Driven by research. www.optimized. Hedgefonder som alternativ till räntebärande placeringar inför 2015 Grand Hotell, 22 januari 2015 i korthet Svenskt fondbolag grundat 2003 Inriktning på hedgefonder, Private Equity och portföljkonstruktion

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,3 procent för ODIN Norden. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015 Välkommen till en rikare framtid Kvartal 3 2015 Svensk Pensionsförvaltning Om oss Vår målsättning är att marknadsföra de mest attraktiva pensionslösningarna på den svenska marknaden genom att kombinera

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

European Quality Fund

European Quality Fund - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år 2012 (EUR, %) Utveckling Risk European Quality Fund +20,1 12,8 MSCI Europe Net +17,3 14,7 Överavkastning ++2,8 Kort om fonden Placeringsinriktning European

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28

Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28 Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fondens placeringsinriktning är globala aktier, med en bred inriktning

Läs mer

- Portföljuppdatering för

- Portföljuppdatering för - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år N/A N/A 2012 (EUR, %) Utveckling Risk Save Earth Fund +13,8 9,4 MSCI World Net +14,0 9,9 Överavkastning +-0,2 Kort om fonden Placeringsinriktning Save Earth

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Information om fondförändringar (fondförsäkring)

Information om fondförändringar (fondförsäkring) Information om fondförändringar (fondförsäkring) 1 (5) Med anledning av ett nytt europeiskt regelverk (UCITS IV* ) samt en förändrad svensk skattelagstiftning för fonder har fondbolaget SEB Investment

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011 Jarl Ulvin 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 14,9 procent för ODIN Norge. Fondens referensindex steg under motsvarande period med 12,8

Läs mer

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Jonas Nyquist April 2014 Varför investera i private equity? Private equity har i ett 25-årsperspektiv levererat runt 5%-enheter högre årlig

Läs mer

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Antagen av förbundsstyrelsen den 16 februari 2012 Senast reviderad den 26 augusti 2014 Senaste årlig översyn genomförd den 5-7 december 2014 Inledning Denna

Läs mer

Absolutavkastande tillgångsallokering

Absolutavkastande tillgångsallokering Absolutavkastande tillgångsallokering Vad är Chelys Kapitalförvaltning? Chelys Kapitalförvaltning AB är ett fristående analysföretag som veckovis analyserar förutsättningarna för aktie- och räntemarknaden

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012 Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Inledning På aggregerad nivå är aktiv förvaltning ett nollsummespel, d v s den enes vinst är den andres förlust

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan på Alternativa aktiemarknaden Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan Historik 1986 Aktiesparklubb med 40 000 kr och 40 medlemmar 1997 Professionellt investmentbolag med fokus på onoterade

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011. Alexandra Morris ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011 Alexandra Morris 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 5,1 procent för ODIN Europa. Fondens referensindex sjönk under motsvarande period

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Enter Select Månadsrapport februari 2013

Enter Select Månadsrapport februari 2013 Enter Select Månadsrapport februari 2013 Månadens utveckling Årets utveckling Avkastning sedan start % 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 3,7% 3,0% 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 7,2% 6,7% 60 40

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Europa (Indexfond

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

INVESTERINGSFILOSOFI. för SKANDIA LINK

INVESTERINGSFILOSOFI. för SKANDIA LINK INVESTERINGSFILOSOFI för SKANDIA LINK Bakgrund Kunderna för denna tjänst innehar försäkringar hos Skandia Link inom de tre olika skatteklasserna tjänstepension, privatpension och kapitalförsäkringar. I

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Antagna av Kommunstyrelsen, Eskilstuna kommun 2015-11-10 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 De finansiella anvisningarnas syfte... 3 1.2 Målsättning... 4

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden

Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden Bokpresentation 18 september 2014 Civilekonomerna, Bio Rio, Stockholm Dr. Emma Sjöström emma.sjostrom@nuwa.se Finansmarknaden och en

Läs mer

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008 Annika Falkengren Resultatpresentation Jan Sep 28 1 Extremt krävande marknader Utvalda aktieindex OMX NORDIC FTSE W.EUROPE BANKS 13 MSCI World 12 11 1 9 8 7 6 5 4 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011 Lars Mohagen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 28,4 procent för ODIN Maritim. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

Vi tar rygg på insiders

Vi tar rygg på insiders Insidertracker Vi tar rygg på insiders Hur kan vi hjälpa dig? Vill du handla enligt aktietips av Sveriges bästa analytiker? Då skall du följa insiders. Insiders sitter på ledande poster i börsnoterade

Läs mer