OPM. Private Equity i en lågräntemiljö - Grand Hotel 26 mars 2015 OPM. Driven by research. Optimized Portfolio Management

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OPM. Private Equity i en lågräntemiljö - Grand Hotel 26 mars 2015 OPM. Driven by research. www.optimized.se. Optimized Portfolio Management"

Transkript

1 Private Equity i en lågräntemiljö - Grand Hotel 26 mars 2015

2 Agenda Marknadsläge Private Equity i nuvarande räntemiljö Listed Private Equity inför

3 Internationella långräntor 3 Source: Ekonomifakta

4 Långsiktiga samband vid låga räntenivåer har aktier och obligationer överlag en positiv korrelation Driven by research 4

5 Historisk real avkastning sedan 1872 för aktier, obligationer och korträntor Aktieserie: Dow Jones aktieindex sedan CARNEGIE ASSET MANAGEMNT 5

6 Dagens situation av real avkastning för aktier, obligationer och korträntor Aktieserie: Prognos 6 CARNEGIE ASSET MANAGEMNT 6

7 Dagens situation av real avkastning för aktier, obligationer och Private Equity om historisk premium mot noterade aktier Driven by research PE serie: Prognos 7 CARNEGIE ASSET MANAGEMNT 7

8 Fed modellen, inverterat P/E och 10-årig statsobligationsränta 8 Source: Bloomberg

9 Slutsatser Marknadsläge Fallande räntor i över 30 år Räntebärande investeringar ger idag negativ realavkastning Vid låga räntor ger obligationer dessutom inget riskbidrag när det kombineras med aktier (i dagens ränteläge är det positiv korrelation mellan aktier och obligationer) Aktier har aldrig varit billigare jämfört med obligationer enligt FED-modellen 9

10 Agenda Marknadsläge Private Equity i nuvarande räntemiljö Listed Private Equity inför

11 Vad är Private Equity? Aktiebolag (Equity) som ägs utanför börsen (Private) Private Equity industrin har utvecklat en mycket framgångsrik förvaltningsmodell. Köper och säljer privata bolag Högt aktivt ägande Optimal kapitalstruktur med belåning 11

12 Private Equity-avkastning relativt andra tillgångsslag på 25 år 12

13 Private Equity-avkastning relativt börsindex 13

14 Private Equity-avkastning per sektor och region Source: Preqin 14

15 Fortsatt hög tillväxt som tillgångsklass 20% CAGR 15 Source: Preqin och McKinsey

16 Exempel Yale: Årsavkastning 30% ( ) och Private Equity allokering 31% 2015 Yale Endowment Allocation targets for fiscal 2015: Private Equity: 31% Absolute Return: 20% Real Estate: 17% Foreign Equity: 13% Natural Resources: 8% Domestic Equity: 6% Bonds and Cash: 5% 16 Source: Yale. Endowment. Value $23.9 Billion on June 30, 2014

17 Drivkrafter för att öka värdet på förvärvade bolag 17 Source: Ernst & Young

18 Drivkrafter för avkastning 18 Source: Ernst & Young 2014, How do private equity investors create value?

19 Hur påverkas Private Equity av det låga ränteläget? Vad historisk avkastning visar Hur det låga ränteläget påverkar finansieringen, omfattning / kostnad Hur det låga ränteläget påverkar bolagspriser Hur det låga ränteläget påverkar strategier 19

20 Hur Private Equity-avkastning har påverkats av ränteläget 20 Källa: Cambridge Associates

21 Räntenivåer på leveraged loans 21

22 Räntenivåerna på företagsobligationer är ännu lägre 22

23 Belåningsnivåer och lånesammansättning 23

24 Prisnivåer på större buyouts vs. börsutveckling S&P

25 Prisnivåer på buyouts 25 Source: Pitchbook

26 Kraftig ökning av tilläggsförvärv 26 Source: Pitchbook

27 Fokus på att investera på låga entry-multiplar (1) As of December 31, The average entry multiple is the average of the total enterprise value over an applicable EBITDA. Average entry multiples may incorporate pro forma or other adjustments based on investment team s estimates and/or calculations. (2) S&P LCD database as of December 31, ( 27

28 Private Equity utveckling 5 år 28 Source: Bain, Global Private-Equity Report 2015

29 Slutsatser Private Equity i en lågräntemiljö Lägre finansieringskostnader för private equity Finansiering via företagsobligationer mest förmånligt Något högre pris- och belåningsnivåer Andelen tilläggsförvärv har ökat betydligt Fortfarande möjligt att köpa på låga värderingar Betydligt högre prisuppgång för noterade än onoterade bolag Ökat fokus på avyttringar 29

30 Agenda Marknadsläge Private Equity i nuvarande räntemiljö Listed Private Equity inför

31 Listed Private Equity 3 huvudtyper Samt investmentbolag alternativt extern manager och endast fonden noterad. 31

32 Fortsatta rabatter för Listed Private Equity Ca 30% uppsida för att nå tillbaka till värderingar före finanskrisen 32

33 Intressant värdering för Alternative Asset Managers 33

34 Värderingsgap mot traditionella asset managers, exempel Blackstone 34

35 NAV-värderingar vs. realiserade värden 35

36 LPE i korthet Investerar internationellt i börsnoterade Private Equity-bolag Börshandlad Private Equity erbjuder daglig likviditet istället för lång inlåsning i komplicerade strukturer som traditionella Private Equity-investeringar innebär. Förvaltningen leds av Tom Berggren med lång erfarenhet från PE-industrin Förvaltningen har sedan starten 2009 levererat väsentligt bättre resultat (både avseende avkastning och risk) än samtliga relevanta jämförelseindex och alla liknande fonder internationellt. Fonden är en svensk global aktiefond med UCITS-struktur. Fondfakta Placeringsinriktning Noterade PE-bolag Förvaltningsarvode 1,50% Prestationsbaserat arvode 10% Tröskelränta 6% Kursnotering Dagligen Inlösen Dagligen Valuta SEK Fondstruktur UCITS Domicil Sverige Startdatum 9 Oktober, 2009 Administratör Wahlstedt Sageryd Revisor PwC Minsta initiala investering SEK Bloomberg-kod LPEA SS Equity ISIN-kod SE

37 LPE - utveckling vs. index 37

38 Riskjusterad avkastning relativt index och peers Listed Private har på 5 år levererat högre avkastning än samtliga liknande fonder globalt. Fonden har också på 5 år gett betydligt högre avkastning än samtliga 162 vanliga globalfonder i Morningstars kategori Global Mix Bolag. På 5 år har fonden gått upp 108%, medan MSCI World TR SEK gått upp 76% och LPXBuyout TR SEK gått upp 87%. Bilden ovan visar en graf där vi dessutom tagit hänsyn till risktagandet och då är skillnaden ännu tydligare. 38

39 Nyckeltal relativt index och peers 39

40 Riskjusterad avkastning relativt index och peers 40

41 LPE har hållit emot väl även när det blåser exempelvis

42 Defensiva inslag Infrastruktur- och kreditfonder Stabila bolag med stark balansräkning och kassa samt långsiktiga institutionella ägare Bolag med höga utdelningar Eftersläpning av NAV och stora exitvinster trots lägre värderingar gynnar kursutvecklingen för LPE-bolag vid börsnedgång 42

43 Strategi- och regionval Geografisk Exponering Strategiallokering 43

44 Val av bolag kvalitet + attraktiv värdering Två nya innehav 2015: Ratos upp 25% sedan första köptillfälle och Brookfield upp 12%. Stark utveckling 2014 för bolag som vi ökat allokeringen till: HBM Healthcare +63%, Berkshire Hathaway +55% och nytt innehav Aurelius 37% i årstakt. Under 2013 gick vi in i två nya bolag som gav en snittavkastning efter första köpdatum på 81% i årsavkastning mätt efter innehavstid. Vi gick ur tre innehav vilka under året efter resp. säljdatum hade en årsavkastning på 6%. Våra 10 största innehav avkastade i snitt 53% under året, vilket är mer än dubbel avkastning jämfört med de tio innehav vi valt lägst allokering till. Under 2012 gick vi in i fyra nya bolag som gav en snittavkastning efter första köpdatum på 44% i årstakt gick vi ur sex innehav vilka i snitt avkastade -5,6% i årstakt efter att vi sålt. 44

45 Sammanfattning inför 2015 Dagens ränteklimat ger god tillgång på förmånlig finansiering Goda förutsättningar för operationella förbättringar och tilläggsförvärv (mindre bolag handlas fortfarande inte alls till så höga multiplar som börsnoterade bolag) Stark börs gynnar försäljningar av innehav via IPO (börsintroduktioner) Fortsatt stort intresse för Private Equity hos institutioner drivet av attraktiv avkastningsnivå och önskemål om riskspridning Noterade Private Equity bolag handlas fortsatt med rabatt mot NAV (trots att rabatterna försvunnit på andrahandsmarknaden av traditionella fonder) Noterade Private Equity handlas vidare endast till ca P/E 10 (Forward 2015) 45

46 Viktig information Detta är ett förenklat informationsmaterial och materialet skall ej användas som underlag för investeringsbeslut. Ytterligare information om fonderna kan rekvireras från fondbolaget eller hämtas på. Ingen del av denna publikationen skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå eller utföra några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i publikationen återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i denna publikation tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Telefon: Besöksadress: Kungsgatan 4A, Stockholm Hemsida: Telefon: / TOM BERGGREN DIREKT /

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

NORRSKEN 2014 NORRSKEN

NORRSKEN 2014 NORRSKEN NORRSKEN PLACERINGSINRIKTNING Norrsken är en aktieorienterad hedgefond med en marknadsneutral inriktning. Förvaltningsstrategin är eventdriven där förvaltarna fokuserar på publika bolag där det skett en

Läs mer

S.M.A.R.T. MONEY JUNI

S.M.A.R.T. MONEY JUNI ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS S.M.A.R.T. MONEY JUNI 2014 Kina positiva effekter för ekonomin Emerging markets möjligheter på obligationsmarknaden Råvaror dags att kolla

Läs mer

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter Hugin & Munin Special Report ODIN om Fastigheter Oktober 2012 Inledning Fastigheter är världens största tillgångsklass. För många privatpersoner är bostaden den största och i många fall enda investeringen.

Läs mer

SEB Private Equity Certifikat

SEB Private Equity Certifikat SEB Private Equity Certifikat Private Equity innebär investeringar i onoterade bolag eller bolag som köps ut från börsen. Tack vare långsiktig god avkastning har det blivit ett naturligt inslag i många

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Innehållsförteckning Listed Private Equity i korthet 4, 6 Placeringsinriktning

Läs mer

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE SELECT SVERIGE PLACERINGSINRIKTNING Select Sverige är en aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som främst handlas på marknader i Sverige, som är reglerade och öppna

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Halvårsredogörelse för Camelot 2014

Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Camelot för perioden 1 januari 30 juni 2014. Halvårsredogörelsen har upprättats

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), lagen om alternativa

Läs mer

GAP Bank of China (BoC)

GAP Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade produkter TECKNA DIG SENAST 12 MAJ 2015 100% KAPITALSKYDD I USD GAP Bank of China (BoC) Aktieobligation USA Konsumtion USD Trygghet nr 2218

Läs mer

JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter

JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter JRS Credit Investeringar i högavkastande företagskrediter JRS Credit Under åren 2005-2007

Läs mer

ävstångscertifikat East Capital Ryssland

ävstångscertifikat East Capital Ryssland Hävstångscertifikat East Capital Ryssland Teckna dig senast 29 april 2010 100 % KAPITALRISK VOLYMBEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna

Läs mer

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare Sverigefonden Närmar vi oss fort- en ny farande stor börsuppgång? lågt värderad Gör ditt fondsparande stryktåligare Garantums grundare om nyheter i Peritus Graal Kvanthedge steg 11, i fjol Förändringar

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Årsredovisning 2007. Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007. Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007 Innehåll AP3 på 30 sekunder 31 Året som gick 2 VD har ordet 4 AP3s roll i pensionssystemet 6 Mål och strategi 9 Förvaltningsstruktur 12 Intervju

Läs mer

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande 3 Trafikljusrapport 2013 Stigande börser och sjunkande oro Stärkt fondsparande Ljusare framtid för livbolagen Företagsobligationer populära hos fondtorgen Tillväxten finns i Asien Aldrig har möjligheterna

Läs mer

ETF-guide för investerare

ETF-guide för investerare ETF-guide för investerare Dra fördel av en investeringsrevolution Börshandlade fonder (ETF:er 1 ) kan hjälpa dig att förändra hur du hanterar dina investeringar. ETF:er kombinerar fördelarna hos traditionella

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Omega L

Informationsbroschyr OPM Omega L Informationsbroschyr Omega L Informationsbroschyr Omega L www.optimized.se Informationsbroschyr Omega L 2 Informationsbroschyr Omega L Innehållsförteckning Sammanfattning.. 4, 6 Investeringsprocess.. 8

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy Master är en specialmottagarfond som investerar i hedgefonder förvaltade av

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Ha lvå 1 rsr a pp ort Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 EGENSKAPER EXPONERING

Läs mer

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE i INVESTMENT AB SPILTAN Ursprunget från juni 2003 Uppdaterat maj 2010 Per H Börjesson VD Investment AB Spiltan 1 2 Innehållsförteckning Del 1: Att vara aktieägare i Spiltan (0)

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer