OPM OPM. Hedgefonder som alternativ till räntebärande placeringar inför 2015 Grand Hotell, 22 januari Driven by research.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OPM OPM. Hedgefonder som alternativ till räntebärande placeringar inför 2015 Grand Hotell, 22 januari 2015. Driven by research. www.optimized."

Transkript

1 Hedgefonder som alternativ till räntebärande placeringar inför 2015 Grand Hotell, 22 januari 2015

2 i korthet Svenskt fondbolag grundat 2003 Inriktning på hedgefonder, Private Equity och portföljkonstruktion Investeringsfilosofi som adderat värde både genom överavkastning och risksänkning. Inom hedgefonder har vi sedan 2004 i snitt adderat nära 3% överavkastning i vår manager selection process samtidigt som risken halverats. Ledande befattningar inom hedgefonder: Martin Larsson (portföljansvarig), Henrik Hedblom (riskansvarig) och Simon Reinius (CIO) Institutionellt fokus, investerare inkluderar pensionsstiftelser, försäkringsbolag och banker Ägs till 50% av Carnegie och till 50% av grundare HFM week European performance Awards

3 Agenda Hedgefonder som alternativ till räntebärande investeringar inför 2015 Hedgefondstrategier inför 2015 Investera med hedgefonder med aktiv etisk granskning 3

4 Statsobligationer och statsskuldsväxlar - historiskt 4 USA sedan 1872

5 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 11Y 12Y 13Y 14Y 15Y 16Y 17Y 18Y 19Y 20Y 21Y 22Y 23Y 24Y 25Y Driven by research Statsobligationer och statsskuldsväxlar idag 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% -0,20% Sweden Sovereign Curve 5 Källa: Bloomberg

6 Dessutom har korrelationsmönstret för obligationer förändrats till att vara positivt mot aktier Driven by research 6

7 I linje med långsiktiga samband vid låga räntenivåer är korrelationen med aktier och obligationer överlag positivt 7

8 Dubbelt sämre mot historiskt Avkastning Historiskt Idag Korrelation mot aktier 8

9 Modell för förväntad avkastning på krediter Option adjustment Default Rate *Cost of Default Gross spread Cost of Default RF Expected return 9

10 Krediter (Corporate Bonds BBB) 1,5% närmsta 5 åren Den ökade spreaden 2014 är helt hänförlig till ökade spreadar i oljerelaterade industrier. Många bolag är här högt belånade och kommer inte att ha möjlighet att överleva med dagens oljepriser. Andra sektorer handlas nära de spreadar vi såg under sommaren då oljeprisfallet inleddes. Bilden visar utvecklingen i USA. I Europa är spreadarna lägre och de har inte heller påverkats negativt av oljeprisfallet på samma sätt som i USA. Prognos BBB = 1,5% Prognos = RF + Spread - (Default Rate *Cost of Default). Cost of Default = (1- Recovery Value) Prognos Corporate Bonds (BBB) = 0% + 2,1 % - (1,5% * 0,4) = 1,5 % Källa: FRED 10

11 High Yield 2,5% närmsta 5 åren Den ökade spreaden 2014 är helt hänförlig till ökade spreadar i oljerelaterade industrier. Problem kommer ej konstant över tid utan under vissa enskilda år. Nuvarande nivå ger en dålig vägledning för långsiktig nivå. Historisk snittnivå strax under 5% och 60% Cost of Default. Prognos HY = 2,5 % Prognos = RF + Option Adjusted Spread - (Default Rate *Cost of Default). Cost of Default = (1- Recovery Value) Prognos High Yield = 5,8% - (5,5 %*0,6) = 0% + 5,8% - 3,3 % = 2,5 % Källa: FRED 11

12 Avsevärd likviditetsrisk i krediter stora delar av volymer ägs av daglighandlade fonder 12

13 AAA och krediter - prognos för avkastning och Beta närmsta 5 åren 13

14 Industrin på all time high stora institutioner drivande 14

15 Strategiers AUM-utveckling sedan 1994 som andel av totalt förvaltat kapital 15 Källa: Credit Suisse Hedge Fund Index

16 New York och London dominerar industrin - förvaltar nära 90% av allt hedgefond kapital AIFM Sverige ca 1% 16

17 Över 80% av alla hedgefondinvesteringar görs genom FoHF eller via konsulter - komplicerad tillgångsklass Urval,due diligence och uppföljning Diversifiering / portföljkonstruktion Valutasäkring Administration Svår och tidsödande tillgångsklass att investera med Går ej att köpa billig lösning via exempelvis indexfond eller ETF 17

18 Hedgefonder samlingsbegrepp på aktiva förvaltare med extremt olika riskprofil, ofta svårt att separera alfa och beta Driven by research Ovan visas utvecklingen för en Sverigefond och hur index utvecklats. Den högra grafen visar risk/avkastning med samma alfa men med olika beslut om Beta exponering. Om fonden beslutat sig för att vara marknadsneutral hade avkastningen per år varit under 1% medan om man beslutat att vara 100% lång hade motsvarande avkastning varit över 20% per år. 18

19 Korrelation med MSCI World sedan Index: HFRX Index, MSCI World TR, Barclays Aggregate Bond Index

20 Strategier med låg aktiekorrelation och övriga strategier över perioden vikten av korrelation i praktiken 20 Källa: Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index, Bloomberg och

21 Snitt beta ej representativt vid kriser Källa: Black Rock 21

22 dec-93 jul-94 feb-95 sep-95 apr-96 nov-96 jun-97 jan-98 aug-98 mar-99 okt-99 maj-00 dec-00 jul-01 feb-02 sep-02 apr-03 nov-03 jun-04 jan-05 aug-05 mar-06 okt-06 maj-07 dec-07 jul-08 feb-09 sep-09 apr-10 nov-10 jun-11 Driven by research CTA index accelererande negativt beta vid kriser ,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Dow Jones Credit Suisse Managed Futures Index MSCI World TR (LCCY) VIX-index 22

23 Avkastningen för enskilda hedgefonder med olika korrelation mot MSCI World 200.0% 150.0% Avkastning för fonder med: Korrelation <0.2 Korrelation >0.2 Medelvärde 12.25% 11.39% Standardavvikelse 15.17% 11.73% Median 9.96% 9.84% Min -48% -73% Max 178% 142% Observationer % Return 50.0% Series1 0.0% % % Correlation 23

24 Vad i snitt förväntar sig av hedgefonder framöver 24

25 Hedgefonder och räntebärande investeringar (avkastning, Beta) 25

26 Agenda Hedgefonder som alternativ till räntebärande investeringar inför 2015 Hedgefondstrategier inför 2015 Investera med hedgefonder med aktiv etisk granskning 26

27 investeringsprocess Investerings Hypoteser Kvantitativ Analys Fundamental Analys Portfölj Konstruktion Uppföljning 5 All förvaltning sker efter systematiska investeringsprocesser där flertalet hedgefonder följer en månatlig uppföljningscykel. Processen är utvecklad sedan 2004 där den kontinuerligt uppdaterats och förbättrats. Mer om processen finns i appendix. Processen har sedan 2004 genererat 3% årlig överavkastning och mer än 50% risksänkning. Nära allt alfa har historiskt genererat i Manager Selection processen och det är här även inför 2015 lägger störst energi. 27

28 100% fokus på strategier med låg aktiekorrelation då dessa strategier över tid visat sig vara mest attraktiva ur ett portföljperspektiv Långsiktiga korrelationsmönster är relativt stabila och därmed möjliga att prognosticera. Samtidigt är avkastningsplanen för fonder med låg aktiekorrelation och hög aktie korrelation relativt likartade över längre perioder. 28 Index: HFRX Index, MSCI World TR, Barclays Aggregate Bond Index

29 Svårt att göra prognoser på detta mönster från ett kvantitativt perspektiv köpa förra årets vinnare (vilka får de stora flödena av kapital) har exempelvis historiskt varit en dålig strategi Average Convertible Arbitrage ,3 Dedicated Short Bias ,9 Emerging Markets ,0 Equity Market Neutral ,4 Event Driven ,0 Distressed ,8 Risk Arbitrage ,0 Fixed Income Arbitrage ,3 Global Macro ,8 Long/Short Equity ,9 Managed Futures ,7 Multi-Strategy ,0 29 Källa: Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index sedan 1994

30 Inbördes aktiekorrelationer fortsatt på attraktiv nivå faktor som påverkar vår generella övervikt mot aktieorienterade strategier inför 2015 Källa: JPM 30

31 Global Macro fortsatt svårt klimat drivet av hög politisk inverkan. Denna situation bidrar till att vi är fortsatt underviktade i denna strategi inför

32 Vi har ökat exponeringen mot trendföljande strategier närmare normalvikt inför 2015 bidragande faktor är att korrelationer mellan tillgångar sjunkit 32

33 Vår övergripande strategi inför H Fokus på låg beta strategier. Alfa genereras i huvudsak från Manager Selection processen och från portföljkonstruktion. Mix av förvaltare som klarat senaste tre åren och senaste 10 åren Relativt hög andel aktieorienterade förvaltare Relativt låg andel Global Macro. Minskad undervikt på trendföljande förvaltare. 33

34 Omega portföljen inför H Nyckeltal - Nuvarande hedgefondportfölj Antal innehav 15 Avkastning (12 månader) 6,3% Standardavvikelse (12 månader) 4,7% Beta v.s. MSCI World (12 månader) 0,15 Avkastning (36 månader) 8,1% Standardavvikelse (36 månader) 3,4% Beta v.s. MSCI World (36 månader) 0,12 Exponering - Topp 5 ATLAS GLOBAL 8,4% MACQUARIE ASIAN ALPHA 8,2% VISIUM GLOBAL 8,1% BLACKROCK EUROPEAN HEDGE 8,0% GRAHAM PROP MATRIX 20V 7,5% 34

35 Vega portföljen inför H Nyckeltal - Nuvarande hedgefondportfölj Antal innehav 10 Avkastning (12 månader) 9,1% Standardavvikelse (12 månader) 2,6% Beta v.s. MSCI World (12 månader) 0,14 Avkastning (36 månader) 7,9% Standardavvikelse (36 månader) 3,0% Beta v.s. MSCI World (36 månader) 0,08 Exponering - Topp 5 NEKTAR 14,8% SECTOR HEALTHCARE 14,0% LYNX 13,3% IPM SYSTEMATIC MACRO 10,2% KEEL FOGHORN 2X 8,3% 35

36 Absolute Managers portföljen inför H Nyckeltal - Nuvarande hedgefondportfölj Antal innehav 7 Avkastning (12 månader) 7,9% Standardavvikelse (12 månader) 2,6% Beta v.s. MSCI World (12 månader) 0,16 Avkastning (36 månader) 7,9% Standardavvikelse (36 månader) 3,2% Beta v.s. MSCI World (36 månader) 0,19 Exponering - Topp 5 OLD MUTUAL GEAR 18,2% SL GARS 17,9% BLACKROCK EDEAR 14,9% BLACKROCK ADEAR 14,6% LYNX DYNAMIC 11,2% 36

37 Agenda Hedgefonder som alternativ till räntebärande investeringar inför 2015 Attraktivaste hedgefondstrategierna inför 2015 Investera med hedgefonder med aktiv etisk granskning 37

38 Etisk granskning med aktiv ansats Dialog Screening Uppmaning om att påverka situationen Hedgefondförvaltare har höga frihetsgrader där enskilda individer har stora befogenheter Hedgefonder har möjlighet att på ett väsentligt sätt påverka bolag 38

39 Mat och fortsatt diskussion 39

40 Appendix 40

41 investeringsprocess för att välja en portfölj av hedgefonder Investerings Hypoteser Kvantitativ Analys Fundamental Analys Portfölj Konstruktion Uppföljning 5 All förvaltning sker efter systematiska investeringsprocesser där flertalet hedgefonder följer en månatlig uppföljningscykel. Processen är utvecklad sedan 2004 där den kontinuerligt uppdaterats och förbättrats. 41

42 1 - Investeringshypoteser Investeringshypoteser tas kontinuerligt fram baserat på fundamental analys Dessa hypoteser verifieras eller förkastas med kvantitativ analys - Vad blir utfallet om vi kontinuerligt investerar enligt hypotes? Ett antal hypoteser har visat sig uppvisa ett förklaringsvärde och används sedan som grund i scanning processer (steg 2) Flertalet hypoteser förkastas I detta steg ställer vi oss frågan vilken information/data vi skall leta efter för att identifiera hedgefonder med hög förväntad framtida riskjusterad avkastning och låg sannolikhet för problem 42

43 Investeringsteam med lång erfarenhet av internationella hedgefondinvesteringar Simon Reinius Ansvarig för investeringskommittén Utvärderat/investerat med hedgefonder sedan 2003 Bakgrund som ansvarig för Investor AB:s Equity Trading Civilekonom från Stockholms Universitet, finansiell inriktning. Martin Larsson Medlem och föredragande i investeringskommittén Utvärderat/investerat med hedgefonder sedan 2006 Bakgrund som CFO på Sveriges största fondadministratör Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, finansiell inriktning. Henrik Hedblom 1983 Godkänner varje fond från ett risk perspektiv Utvärderat hedgefonder sedan 2010 Civilekonom från Stockholms Universitet, finansiell inriktning Investeringskommittén träffas månatligen och håller protokollförda möten 43

44 2 - Kvantitativ analys/scanning Kvantitativ scanning Filtrera ut en attraktiv grupp Generella parametrar: Ingående analys > fonder Avkastning Avkastning vs. Index Riskjusterad avkastning Korrelation Speciella parametrar: Strategi Region Tillgångstyp Plocka bort de ruttna äpplena AUM Likviditet Avgifter Valutaeffekter Legal struktur 300 fonder Identifiera delpopulation som sannolikt kommer att leverera attraktivare avkastningsmönster än snittet av hela populationen 44

45 3 - Fundamental analys Kvalitativ analys 3 a Strategi Due diligence 3 b Team BR // årsredovisningar Resultatutveckling Revisor 300 fonder AUM utveckling Administratör 10 per år Riskhantering Prime broker Beslutsstruktur Google Legalstruktur Motpartssamtal Extern analys Välj ut attraktiva fonder på traditionellt vis utifrån den minskade delpopulationen. Denna del i processen tar normalt 6-9 månader 45

46 Vad vi söker i den kvalitativa analysen (3a) Pålitliga och motiverade fondförvaltare med starkt track record Förvaltare som vi förstår och som investerar med en uppenbar edge Fonder med tillgångar under förvaltning som inte överskrider förvaltningens kapacitet Fonder med en sund riskkontroll och klar legal struktur Förvaltare med den högsta sannolikheten att leverera attraktiv framtida avkastning 46

47 Viktigast vid Due diligence (3b) Analys av den legala strukturen - administratör, prime broker, revisor, tillsynsmyndighet och prospekt Analys av BR i reviderade bokslut Analys av beslutsstruktur och riskhantering Motpartssamtal, individ DD samt analys av eventuella rykten Var kritisk och avstå vid eventuell tvekan 47

48 4 - Portföljkonstruktion Strategiallokering Riskanalys Portfölj Portföljens regelverk Val av förvaltare Förvaltarvalet ligger i fokus och ansatsen kan liknas vid den en traditionell fundamental aktiefond använder Nyckeln är att sätta samman en portfölj av talangfulla förvaltare, inte att ha åsikter om strategival 48

49 5 När vi typiskt går ur en fond Ökad volatilitet i kombination med lägre avkastning Tillgångar under förvaltning är större än den ursprungliga traden klarar av Nyckelpersonal slutar eller andra signifikanta operationella nyheter Lägre avkastning än våra generella mål eller om vi har attraktivare fonder i vårt AAA-universum Hedgefonder inte en köp och behåll -tillgång Hög disciplin levererar ej fonden åker den ut Vi förväntar oss att byta ut ungefär 1/4 av fonderna varje år 49

50 Grundläggande riskfilosofi Väldefinierad riskprofil Trygga strukturer Alla fonder förvaltas med tydliga restriktioner avseende risk och likviditet. Systematiska processer Förvaltning och riskhantering sköts enligt tydliga processer för att minimera fel. Genomtänkt företagskultur Affärskultur som gynnar fritt tänkande och där beslut utvärderas på det underlag som fanns och inte på resultat. En ändrad uppfattning är inget negativt. Prioritera och fokusera Identifiera huvudrisker och lägg extra energi på att förstå dessa. 90% av risken ligger inom 10% av informationen. Erfarenhet Erfarenhet är den bästa kunskapen vid oroliga marknader. Sök därför förvaltare med lång erfarenhet. Undvik olika former av risker som ligger utanför ren marknadsrisk dessa risker har en asymmetriskt och oattraktiv risk/return profil. Likvida strategier Det finns Beta att tjäna på att ta likviditetsrisk men vi är ej intresserade av denna typ av exponering. Det finns intressanta likvida strategier. Reviderade bokslut Reviderade balansräkningar är en nyckel- information för all analys. Om tveksam avstå/sälj Flera dimensioner vid portföljkonstruktion Vid portföljkonstruktion beaktas en mängd variabler. Viktigt är att förstå varje enskild fond och ha en rimlig uppfattning om hur den påverkas av olika situationer. 50

51 Disciplinerad förvaltningsfilosofi med fyra hörnstenar Risk, korrelation och avkastning All förvaltning sker med tydlig målsättning avseende risk, korrelation och avkastning med mål att skapa mervärde i alla tre dimensioner. Flertalet lösningar optimeras för att erbjuda låg systematisk risk relativt aktier. Detta görs då flertalet lösningar optimeras att utgöra komponenter i portföljer och aktierisk är den dominerande risken i nära alla finansiella portföljer. Systematiska beslutskriterier och strukturerade processer utvecklar kontinuerligt systematiska beslutskriterier som ständigt utvärderas och uppdateras. Detta gör vi för att kunna leverera ett konsistent och förutsägbart mervärde. För att minimera fel och effektivisera det operationella arbetet har detaljerade processer implementerats inom fondförvaltning, riskhantering och administrativa rutiner. Dessa processer följs med hög disciplin och uppdateras kontinuerligt. Teori och innovation Utgångspunkten för varje steg i :s förvaltningsarbete är att utnyttja den senast fastlagda teoribilden inom såväl fundamental som kvantitativ analys. ifrågasätter sedan ständigt dessa etablerade teorier och samband för att skapa egna hypoteser, teorier, modeller och strategier. Långsiktighet Inom de olika förvaltningsmomenten läggs fokus på de långsiktiga värdedrivande variablerna. Kortsiktiga beslutskriterier simuleras över längre perioder för att säkerställa att de adderar värde över tid. 51

52 Technology har utvecklat verktyg som inbegriper stora delar av en effektiv förvaltningsprocess för institutionella portföljer. En del av denna utveckling inkluderar forskning kring de variabler som används i dessa modeller. Modeller och analyser har initialt produceras för internt bruk men vissa delar delges numera vissa kunder för att skapa mervärde i affärsrelationer. Behovsanalys (ORP). Dessa modeller beaktar såväl formella krav från myndigheter som individuellt definierade risklimiter. Portfölj simuleras upp till 40 år framöver med individuella konfidensintervall. Strategisk allokering (ESA). har sedan starten 2003 utvecklat egna analysverktyg för strategisk portföljallokering. Dessa verktyg bygger på en kombination av etablerad kvantitativ teori tillsammans med fundamentalt underbyggda prognoser för modellantaganden. Riskanalys (RMS). har utvecklat system för riskanalys och riskuppföljning. Modellpaketet bygger på ett urval av de riskmodeller som använder i den löpande verksamheten. De mest avancerade varianterna hämtar all data direkt från banker och förvaringsinstitut varvid en väsentlig källa för fel elimineras. 52

53 Ledande befattningshavare Simon Reinius (VD och styrelseledamot) Grundare och ansvarig för Investor AB:s Equity Trading. Simon arbetade även inom de strategiska innehaven med ansvar för ABB och Electrolux. En av grundarna av Speed Ventures NV. Speed Ventures var ett holländskt investmentbolag som arbetade med Private Equity investeringar och hade namn som Goldman Sachs bland investerarna. Företaget såldes Utvecklare av makroekonomiska modeller på Stiftelsen Det Naturliga Steget. Dessa modeller implementerades sedan i fonden Svensk Miljöfond som idag förvaltas av Robur. Civilekonom från Stockholms Universitet, finansiell inriktning. Martin Larsson (CFO ) CFO, Wahlstedt Sageryd Financial Services. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, finansiell inriktning. Henrik Hedblom (Riskansvarig) Analytiker på Iggesund Civilekonom från Stockholms Universitet, finansiell inriktning. Björn Wendleby (Regelansvarig) Jurist på SEB. Jurist på Finansinspektionen. Göran Emtesjö (Styrelseordförande) Business Director, Folksam Senior Advisor, Folksam Hans Hedström (Styrelseledamot) Styrelseordförande Carnegie fonder AB. VD Carnegie Fonder AB. Tom Berggren (Ansvarig för Private Equity) VD Svenska Riskkapitalföreningen. VD Berggren Investment AB med investeringar och styrelseuppdrag i private equity-finansierade bolag. Konsult LEK Partnership i London, Boston och Bryssel. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, finansiell inriktning Thomas Ericsson (Adjungerad Styrelseledamot) VD Carnegie Ledande befattningar inom Robur, SEB och Nordea 53

54 Operativ struktur Board of Directors Göran Emtesjö Hans Hedström Simon Reinius Thomas Ericsson (adjungerad) Intern revision PWC Investerare Revision CEO Simon Reinius Compliance Björn Wendleby Magnusson SEB Förvaringsinstitut Omega Vega Absolute Managers LPE Fund CIO: Simon Reinius Risk Henrik Hedblom Back Office Valuation CFO Martin Larsson IT High Performance Systems Marginalen Verksamhet utanför ren förvaltning sköts genom partnerskap med ledande aktörer Detta är endast en översiktlig bild av struktur och ledande befattningsinnehavare, mer exakt information behandlas i informationsbroschyrer och investeringsmemorandum. 54

55 Viktig information Det finns ingen garanti att prognoserna är riktiga eller att verkligt utfall ligger inom 95% konfidensintervall. Alla investeringar innebär risk och investerare måste alltid beakta att de med viss sannolikhet kan förlora hela det insatta kapitalet i samtliga tillgångsklasser och i samtliga portföljer. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Materialet skall ej användas som underlag för investeringsbeslut. Telefon: Besöksadress: Kungsgatan 4A, Stockholm Hemsida: 55

Informationsbroschyr OPM Omega L

Informationsbroschyr OPM Omega L Informationsbroschyr Omega L Informationsbroschyr Omega L www.optimized.se Informationsbroschyr Omega L 2 Informationsbroschyr Omega L Innehållsförteckning Sammanfattning.. 4, 6 Investeringsprocess.. 8

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2011 BRUMMER MULTI-STRATEGY BRUMMER MULTI-STRATEGY EURO BRUMMER MULTI-STRATEGY 2XL

ÅRSBERÄTTELSE 2011 BRUMMER MULTI-STRATEGY BRUMMER MULTI-STRATEGY EURO BRUMMER MULTI-STRATEGY 2XL ÅRSBERÄTTELSE 2011 BRUMMER MULTI-STRATEGY BRUMMER MULTI-STRATEGY EURO BRUMMER MULTI-STRATEGY 2XL BRUMMER MULTI-STRATEGY I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy och Brummer Multi-Strategy Euro är multistrategifonder

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Innehållsförteckning Listed Private Equity i korthet 4, 6 Placeringsinriktning

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy Master är en specialmottagarfond som investerar i hedgefonder förvaltade av

Läs mer

HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi-Strategy Euro, Brummer Multi-Strategy NOK och Brummer Multi-Strategy

Läs mer

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge.

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge. årsberättelse 2014 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande Nya fondalternativ för en ny verklighet Låt inte känslor styra ditt sparande Dags att sälja din obligationsfond? INVSTR HELÅRSRAPPORT 2011 Ny fond i partnerskap med DNB Postadress: Box 55659, 102 15 Stockholm

Läs mer

OPM. Private Equity i en lågräntemiljö - Grand Hotel 26 mars 2015 OPM. Driven by research. www.optimized.se. Optimized Portfolio Management

OPM. Private Equity i en lågräntemiljö - Grand Hotel 26 mars 2015 OPM. Driven by research. www.optimized.se. Optimized Portfolio Management Private Equity i en lågräntemiljö - Grand Hotel 26 mars 2015 Agenda Marknadsläge Private Equity i nuvarande räntemiljö Listed Private Equity inför 2015 2 Internationella långräntor 3 Source: Ekonomifakta

Läs mer

Hedgefonder och finansiella kriser

Hedgefonder och finansiella kriser Hedgefonder och finansiella kriser MARIA STRÖMQVIST är ekonomie doktor i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Hennes avhandling analyserade hedgefonder och internationella kapitalflöden.

Läs mer

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE FÖR DIG I MEDIEBRANSCHEN PP PENSIONS FONDTORG Med vårt fondtorg vill vi skapa de bästa förutsättningarna för dig

Läs mer

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare Sverigefonden Närmar vi oss fort- en ny farande stor börsuppgång? lågt värderad Gör ditt fondsparande stryktåligare Garantums grundare om nyheter i Peritus Graal Kvanthedge steg 11, i fjol Förändringar

Läs mer

Hedgefonder i finanskrisen. Hedge Funds in the Financial Crisis

Hedgefonder i finanskrisen. Hedge Funds in the Financial Crisis Linköpings universitet IEI Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Magisteruppsats, 30 hp Ekonomprogrammet VT 2009 Hedgefonder i finanskrisen Prestationer, risker och regleringar Hedge Funds

Läs mer

TRENDER PÅ MODET. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Närmar vi oss en ny stor börsuppgång?

TRENDER PÅ MODET. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Närmar vi oss en ny stor börsuppgång? Närmar vi oss en ny stor börsuppgång? Gör ditt fondsparande stryktåligare Förändringar i Graal ger resultat HALVÅRSREDOGÖRELSE 2012 Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet halvårsrapport 2013 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

årsredovisning 2009 erik penser ab

årsredovisning 2009 erik penser ab årsredovisning 2009 årsredovisning 2009 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, införskaffade i syfte att pryda Kapprummet samt det nya Sparbössrummet på bankens huvudkontor

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt.

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Årsredovisning 2013 I 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Ett positivt resultat på 37 miljarder kronor till pensionssystemet, varav 900 miljoner

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål halvårsrapport 2013 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

Innehåll. Detta är Andra AP-fonden... SIDAN 3. Mål, resultat och effektivitet... SIDAN 4. Verkställande direktören har ordet...

Innehåll. Detta är Andra AP-fonden... SIDAN 3. Mål, resultat och effektivitet... SIDAN 4. Verkställande direktören har ordet... Andra AP-fonden 2007/2008 Innehåll Redovisade värden avser exponerade värden där inte annat anges. Dessa omfattar utöver bokförda verkliga värden även allokerade (men ej investerad) likviditet till det

Läs mer

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande 3 Trafikljusrapport 2013 Stigande börser och sjunkande oro Stärkt fondsparande Ljusare framtid för livbolagen Företagsobligationer populära hos fondtorgen Tillväxten finns i Asien Aldrig har möjligheterna

Läs mer

Är avkastning allt? Is the return everything? Adam Bäcklin Martin Heyerdahl-Simonsen. Företagsekonomi C-uppsats

Är avkastning allt? Is the return everything? Adam Bäcklin Martin Heyerdahl-Simonsen. Företagsekonomi C-uppsats Adam Bäcklin Martin Heyerdahl-Simonsen Är avkastning allt? Is the return everything? Företagsekonomi C-uppsats Termin: Vårterminen 2010 Handledare: Christopher von Koch Sammanfattning Författare: Adam

Läs mer

REBELL. Jag var en VIKTIGASTE DISTRIBUTÖRERNA AV FONDER. Söderberg & Partners vd Gustaf Rentzhog i stor intervju: FB KARTLÄGGER:

REBELL. Jag var en VIKTIGASTE DISTRIBUTÖRERNA AV FONDER. Söderberg & Partners vd Gustaf Rentzhog i stor intervju: FB KARTLÄGGER: NORDEN, DUBLIN ELLER LUXEMBURG Var ska fonderna domicilieras? FOKUS PÅ ALLOKERING Vad säger klockan? Nr 01 Mars 2010 Utgåva 21 Årgång 05 APOTEKETS PORTFÖLJ Så förvaltas den FB KARTLÄGGER: VIKTIGASTE DISTRIBUTÖRERNA

Läs mer

GMM Global Asset Management AB

GMM Global Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR GMM Global Asset Management AB INNEHÅLL Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Investeringsstrategi 4 3. Investeringsprocess 5 4. Restriktioner 5 5. Riskkontroll 6 6. Förvaltare 7 7. Fondbolaget

Läs mer

Struktnytt. Vi försöker identifiera en sinner turned saint David Newman, Rogge Global Partners

Struktnytt. Vi försöker identifiera en sinner turned saint David Newman, Rogge Global Partners Struktnytt STRUKTURINVESTS KUNDTIDNING NR 3 NOVEMBER 2012 Vi försöker identifiera en sinner turned saint David Newman, Rogge Global Partners På längre sikt är börsen alltid intressant Anders Alvin och

Läs mer

S.M.A.R.T. MONEY JUNI

S.M.A.R.T. MONEY JUNI ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS S.M.A.R.T. MONEY JUNI 2014 Kina positiva effekter för ekonomin Emerging markets möjligheter på obligationsmarknaden Råvaror dags att kolla

Läs mer

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet Årsredovisning 20 INNEHÅLL AP3 i korthet s. 3 VD har ordet s. 4 AP3s roll i pensionssystemet s. 6 Mål och investeringsstrategi s. 9 987miljoner kronor har AP3 betalat ut 2009-20 för att täcka underskottet

Läs mer

Det enkla och trygga fondvalet till pension

Det enkla och trygga fondvalet till pension Det enkla och trygga fondvalet till pension Nya fonder skräddarsydda för pensionssparande Nu lanserar vi tillsammans med tre fondbolag nya fonder som är skräddarsydda för pensionssparande. Syftet är att

Läs mer

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare.

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. 2012 Årsredovisning Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. Första AP-fonden 2012 Innehåll kort om 1 Om Första AP-fonden 13 Förvaltningsberättelse

Läs mer