OPM OPM. Hedgefonder som alternativ till räntebärande placeringar inför 2015 Grand Hotell, 22 januari Driven by research.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OPM OPM. Hedgefonder som alternativ till räntebärande placeringar inför 2015 Grand Hotell, 22 januari 2015. Driven by research. www.optimized."

Transkript

1 Hedgefonder som alternativ till räntebärande placeringar inför 2015 Grand Hotell, 22 januari 2015

2 i korthet Svenskt fondbolag grundat 2003 Inriktning på hedgefonder, Private Equity och portföljkonstruktion Investeringsfilosofi som adderat värde både genom överavkastning och risksänkning. Inom hedgefonder har vi sedan 2004 i snitt adderat nära 3% överavkastning i vår manager selection process samtidigt som risken halverats. Ledande befattningar inom hedgefonder: Martin Larsson (portföljansvarig), Henrik Hedblom (riskansvarig) och Simon Reinius (CIO) Institutionellt fokus, investerare inkluderar pensionsstiftelser, försäkringsbolag och banker Ägs till 50% av Carnegie och till 50% av grundare HFM week European performance Awards

3 Agenda Hedgefonder som alternativ till räntebärande investeringar inför 2015 Hedgefondstrategier inför 2015 Investera med hedgefonder med aktiv etisk granskning 3

4 Statsobligationer och statsskuldsväxlar - historiskt 4 USA sedan 1872

5 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 11Y 12Y 13Y 14Y 15Y 16Y 17Y 18Y 19Y 20Y 21Y 22Y 23Y 24Y 25Y Driven by research Statsobligationer och statsskuldsväxlar idag 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% -0,20% Sweden Sovereign Curve 5 Källa: Bloomberg

6 Dessutom har korrelationsmönstret för obligationer förändrats till att vara positivt mot aktier Driven by research 6

7 I linje med långsiktiga samband vid låga räntenivåer är korrelationen med aktier och obligationer överlag positivt 7

8 Dubbelt sämre mot historiskt Avkastning Historiskt Idag Korrelation mot aktier 8

9 Modell för förväntad avkastning på krediter Option adjustment Default Rate *Cost of Default Gross spread Cost of Default RF Expected return 9

10 Krediter (Corporate Bonds BBB) 1,5% närmsta 5 åren Den ökade spreaden 2014 är helt hänförlig till ökade spreadar i oljerelaterade industrier. Många bolag är här högt belånade och kommer inte att ha möjlighet att överleva med dagens oljepriser. Andra sektorer handlas nära de spreadar vi såg under sommaren då oljeprisfallet inleddes. Bilden visar utvecklingen i USA. I Europa är spreadarna lägre och de har inte heller påverkats negativt av oljeprisfallet på samma sätt som i USA. Prognos BBB = 1,5% Prognos = RF + Spread - (Default Rate *Cost of Default). Cost of Default = (1- Recovery Value) Prognos Corporate Bonds (BBB) = 0% + 2,1 % - (1,5% * 0,4) = 1,5 % Källa: FRED 10

11 High Yield 2,5% närmsta 5 åren Den ökade spreaden 2014 är helt hänförlig till ökade spreadar i oljerelaterade industrier. Problem kommer ej konstant över tid utan under vissa enskilda år. Nuvarande nivå ger en dålig vägledning för långsiktig nivå. Historisk snittnivå strax under 5% och 60% Cost of Default. Prognos HY = 2,5 % Prognos = RF + Option Adjusted Spread - (Default Rate *Cost of Default). Cost of Default = (1- Recovery Value) Prognos High Yield = 5,8% - (5,5 %*0,6) = 0% + 5,8% - 3,3 % = 2,5 % Källa: FRED 11

12 Avsevärd likviditetsrisk i krediter stora delar av volymer ägs av daglighandlade fonder 12

13 AAA och krediter - prognos för avkastning och Beta närmsta 5 åren 13

14 Industrin på all time high stora institutioner drivande 14

15 Strategiers AUM-utveckling sedan 1994 som andel av totalt förvaltat kapital 15 Källa: Credit Suisse Hedge Fund Index

16 New York och London dominerar industrin - förvaltar nära 90% av allt hedgefond kapital AIFM Sverige ca 1% 16

17 Över 80% av alla hedgefondinvesteringar görs genom FoHF eller via konsulter - komplicerad tillgångsklass Urval,due diligence och uppföljning Diversifiering / portföljkonstruktion Valutasäkring Administration Svår och tidsödande tillgångsklass att investera med Går ej att köpa billig lösning via exempelvis indexfond eller ETF 17

18 Hedgefonder samlingsbegrepp på aktiva förvaltare med extremt olika riskprofil, ofta svårt att separera alfa och beta Driven by research Ovan visas utvecklingen för en Sverigefond och hur index utvecklats. Den högra grafen visar risk/avkastning med samma alfa men med olika beslut om Beta exponering. Om fonden beslutat sig för att vara marknadsneutral hade avkastningen per år varit under 1% medan om man beslutat att vara 100% lång hade motsvarande avkastning varit över 20% per år. 18

19 Korrelation med MSCI World sedan Index: HFRX Index, MSCI World TR, Barclays Aggregate Bond Index

20 Strategier med låg aktiekorrelation och övriga strategier över perioden vikten av korrelation i praktiken 20 Källa: Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index, Bloomberg och

21 Snitt beta ej representativt vid kriser Källa: Black Rock 21

22 dec-93 jul-94 feb-95 sep-95 apr-96 nov-96 jun-97 jan-98 aug-98 mar-99 okt-99 maj-00 dec-00 jul-01 feb-02 sep-02 apr-03 nov-03 jun-04 jan-05 aug-05 mar-06 okt-06 maj-07 dec-07 jul-08 feb-09 sep-09 apr-10 nov-10 jun-11 Driven by research CTA index accelererande negativt beta vid kriser ,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Dow Jones Credit Suisse Managed Futures Index MSCI World TR (LCCY) VIX-index 22

23 Avkastningen för enskilda hedgefonder med olika korrelation mot MSCI World 200.0% 150.0% Avkastning för fonder med: Korrelation <0.2 Korrelation >0.2 Medelvärde 12.25% 11.39% Standardavvikelse 15.17% 11.73% Median 9.96% 9.84% Min -48% -73% Max 178% 142% Observationer % Return 50.0% Series1 0.0% % % Correlation 23

24 Vad i snitt förväntar sig av hedgefonder framöver 24

25 Hedgefonder och räntebärande investeringar (avkastning, Beta) 25

26 Agenda Hedgefonder som alternativ till räntebärande investeringar inför 2015 Hedgefondstrategier inför 2015 Investera med hedgefonder med aktiv etisk granskning 26

27 investeringsprocess Investerings Hypoteser Kvantitativ Analys Fundamental Analys Portfölj Konstruktion Uppföljning 5 All förvaltning sker efter systematiska investeringsprocesser där flertalet hedgefonder följer en månatlig uppföljningscykel. Processen är utvecklad sedan 2004 där den kontinuerligt uppdaterats och förbättrats. Mer om processen finns i appendix. Processen har sedan 2004 genererat 3% årlig överavkastning och mer än 50% risksänkning. Nära allt alfa har historiskt genererat i Manager Selection processen och det är här även inför 2015 lägger störst energi. 27

28 100% fokus på strategier med låg aktiekorrelation då dessa strategier över tid visat sig vara mest attraktiva ur ett portföljperspektiv Långsiktiga korrelationsmönster är relativt stabila och därmed möjliga att prognosticera. Samtidigt är avkastningsplanen för fonder med låg aktiekorrelation och hög aktie korrelation relativt likartade över längre perioder. 28 Index: HFRX Index, MSCI World TR, Barclays Aggregate Bond Index

29 Svårt att göra prognoser på detta mönster från ett kvantitativt perspektiv köpa förra årets vinnare (vilka får de stora flödena av kapital) har exempelvis historiskt varit en dålig strategi Average Convertible Arbitrage ,3 Dedicated Short Bias ,9 Emerging Markets ,0 Equity Market Neutral ,4 Event Driven ,0 Distressed ,8 Risk Arbitrage ,0 Fixed Income Arbitrage ,3 Global Macro ,8 Long/Short Equity ,9 Managed Futures ,7 Multi-Strategy ,0 29 Källa: Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index sedan 1994

30 Inbördes aktiekorrelationer fortsatt på attraktiv nivå faktor som påverkar vår generella övervikt mot aktieorienterade strategier inför 2015 Källa: JPM 30

31 Global Macro fortsatt svårt klimat drivet av hög politisk inverkan. Denna situation bidrar till att vi är fortsatt underviktade i denna strategi inför

32 Vi har ökat exponeringen mot trendföljande strategier närmare normalvikt inför 2015 bidragande faktor är att korrelationer mellan tillgångar sjunkit 32

33 Vår övergripande strategi inför H Fokus på låg beta strategier. Alfa genereras i huvudsak från Manager Selection processen och från portföljkonstruktion. Mix av förvaltare som klarat senaste tre åren och senaste 10 åren Relativt hög andel aktieorienterade förvaltare Relativt låg andel Global Macro. Minskad undervikt på trendföljande förvaltare. 33

34 Omega portföljen inför H Nyckeltal - Nuvarande hedgefondportfölj Antal innehav 15 Avkastning (12 månader) 6,3% Standardavvikelse (12 månader) 4,7% Beta v.s. MSCI World (12 månader) 0,15 Avkastning (36 månader) 8,1% Standardavvikelse (36 månader) 3,4% Beta v.s. MSCI World (36 månader) 0,12 Exponering - Topp 5 ATLAS GLOBAL 8,4% MACQUARIE ASIAN ALPHA 8,2% VISIUM GLOBAL 8,1% BLACKROCK EUROPEAN HEDGE 8,0% GRAHAM PROP MATRIX 20V 7,5% 34

35 Vega portföljen inför H Nyckeltal - Nuvarande hedgefondportfölj Antal innehav 10 Avkastning (12 månader) 9,1% Standardavvikelse (12 månader) 2,6% Beta v.s. MSCI World (12 månader) 0,14 Avkastning (36 månader) 7,9% Standardavvikelse (36 månader) 3,0% Beta v.s. MSCI World (36 månader) 0,08 Exponering - Topp 5 NEKTAR 14,8% SECTOR HEALTHCARE 14,0% LYNX 13,3% IPM SYSTEMATIC MACRO 10,2% KEEL FOGHORN 2X 8,3% 35

36 Absolute Managers portföljen inför H Nyckeltal - Nuvarande hedgefondportfölj Antal innehav 7 Avkastning (12 månader) 7,9% Standardavvikelse (12 månader) 2,6% Beta v.s. MSCI World (12 månader) 0,16 Avkastning (36 månader) 7,9% Standardavvikelse (36 månader) 3,2% Beta v.s. MSCI World (36 månader) 0,19 Exponering - Topp 5 OLD MUTUAL GEAR 18,2% SL GARS 17,9% BLACKROCK EDEAR 14,9% BLACKROCK ADEAR 14,6% LYNX DYNAMIC 11,2% 36

37 Agenda Hedgefonder som alternativ till räntebärande investeringar inför 2015 Attraktivaste hedgefondstrategierna inför 2015 Investera med hedgefonder med aktiv etisk granskning 37

38 Etisk granskning med aktiv ansats Dialog Screening Uppmaning om att påverka situationen Hedgefondförvaltare har höga frihetsgrader där enskilda individer har stora befogenheter Hedgefonder har möjlighet att på ett väsentligt sätt påverka bolag 38

39 Mat och fortsatt diskussion 39

40 Appendix 40

41 investeringsprocess för att välja en portfölj av hedgefonder Investerings Hypoteser Kvantitativ Analys Fundamental Analys Portfölj Konstruktion Uppföljning 5 All förvaltning sker efter systematiska investeringsprocesser där flertalet hedgefonder följer en månatlig uppföljningscykel. Processen är utvecklad sedan 2004 där den kontinuerligt uppdaterats och förbättrats. 41

42 1 - Investeringshypoteser Investeringshypoteser tas kontinuerligt fram baserat på fundamental analys Dessa hypoteser verifieras eller förkastas med kvantitativ analys - Vad blir utfallet om vi kontinuerligt investerar enligt hypotes? Ett antal hypoteser har visat sig uppvisa ett förklaringsvärde och används sedan som grund i scanning processer (steg 2) Flertalet hypoteser förkastas I detta steg ställer vi oss frågan vilken information/data vi skall leta efter för att identifiera hedgefonder med hög förväntad framtida riskjusterad avkastning och låg sannolikhet för problem 42

43 Investeringsteam med lång erfarenhet av internationella hedgefondinvesteringar Simon Reinius Ansvarig för investeringskommittén Utvärderat/investerat med hedgefonder sedan 2003 Bakgrund som ansvarig för Investor AB:s Equity Trading Civilekonom från Stockholms Universitet, finansiell inriktning. Martin Larsson Medlem och föredragande i investeringskommittén Utvärderat/investerat med hedgefonder sedan 2006 Bakgrund som CFO på Sveriges största fondadministratör Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, finansiell inriktning. Henrik Hedblom 1983 Godkänner varje fond från ett risk perspektiv Utvärderat hedgefonder sedan 2010 Civilekonom från Stockholms Universitet, finansiell inriktning Investeringskommittén träffas månatligen och håller protokollförda möten 43

44 2 - Kvantitativ analys/scanning Kvantitativ scanning Filtrera ut en attraktiv grupp Generella parametrar: Ingående analys > fonder Avkastning Avkastning vs. Index Riskjusterad avkastning Korrelation Speciella parametrar: Strategi Region Tillgångstyp Plocka bort de ruttna äpplena AUM Likviditet Avgifter Valutaeffekter Legal struktur 300 fonder Identifiera delpopulation som sannolikt kommer att leverera attraktivare avkastningsmönster än snittet av hela populationen 44

45 3 - Fundamental analys Kvalitativ analys 3 a Strategi Due diligence 3 b Team BR // årsredovisningar Resultatutveckling Revisor 300 fonder AUM utveckling Administratör 10 per år Riskhantering Prime broker Beslutsstruktur Google Legalstruktur Motpartssamtal Extern analys Välj ut attraktiva fonder på traditionellt vis utifrån den minskade delpopulationen. Denna del i processen tar normalt 6-9 månader 45

46 Vad vi söker i den kvalitativa analysen (3a) Pålitliga och motiverade fondförvaltare med starkt track record Förvaltare som vi förstår och som investerar med en uppenbar edge Fonder med tillgångar under förvaltning som inte överskrider förvaltningens kapacitet Fonder med en sund riskkontroll och klar legal struktur Förvaltare med den högsta sannolikheten att leverera attraktiv framtida avkastning 46

47 Viktigast vid Due diligence (3b) Analys av den legala strukturen - administratör, prime broker, revisor, tillsynsmyndighet och prospekt Analys av BR i reviderade bokslut Analys av beslutsstruktur och riskhantering Motpartssamtal, individ DD samt analys av eventuella rykten Var kritisk och avstå vid eventuell tvekan 47

48 4 - Portföljkonstruktion Strategiallokering Riskanalys Portfölj Portföljens regelverk Val av förvaltare Förvaltarvalet ligger i fokus och ansatsen kan liknas vid den en traditionell fundamental aktiefond använder Nyckeln är att sätta samman en portfölj av talangfulla förvaltare, inte att ha åsikter om strategival 48

49 5 När vi typiskt går ur en fond Ökad volatilitet i kombination med lägre avkastning Tillgångar under förvaltning är större än den ursprungliga traden klarar av Nyckelpersonal slutar eller andra signifikanta operationella nyheter Lägre avkastning än våra generella mål eller om vi har attraktivare fonder i vårt AAA-universum Hedgefonder inte en köp och behåll -tillgång Hög disciplin levererar ej fonden åker den ut Vi förväntar oss att byta ut ungefär 1/4 av fonderna varje år 49

50 Grundläggande riskfilosofi Väldefinierad riskprofil Trygga strukturer Alla fonder förvaltas med tydliga restriktioner avseende risk och likviditet. Systematiska processer Förvaltning och riskhantering sköts enligt tydliga processer för att minimera fel. Genomtänkt företagskultur Affärskultur som gynnar fritt tänkande och där beslut utvärderas på det underlag som fanns och inte på resultat. En ändrad uppfattning är inget negativt. Prioritera och fokusera Identifiera huvudrisker och lägg extra energi på att förstå dessa. 90% av risken ligger inom 10% av informationen. Erfarenhet Erfarenhet är den bästa kunskapen vid oroliga marknader. Sök därför förvaltare med lång erfarenhet. Undvik olika former av risker som ligger utanför ren marknadsrisk dessa risker har en asymmetriskt och oattraktiv risk/return profil. Likvida strategier Det finns Beta att tjäna på att ta likviditetsrisk men vi är ej intresserade av denna typ av exponering. Det finns intressanta likvida strategier. Reviderade bokslut Reviderade balansräkningar är en nyckel- information för all analys. Om tveksam avstå/sälj Flera dimensioner vid portföljkonstruktion Vid portföljkonstruktion beaktas en mängd variabler. Viktigt är att förstå varje enskild fond och ha en rimlig uppfattning om hur den påverkas av olika situationer. 50

51 Disciplinerad förvaltningsfilosofi med fyra hörnstenar Risk, korrelation och avkastning All förvaltning sker med tydlig målsättning avseende risk, korrelation och avkastning med mål att skapa mervärde i alla tre dimensioner. Flertalet lösningar optimeras för att erbjuda låg systematisk risk relativt aktier. Detta görs då flertalet lösningar optimeras att utgöra komponenter i portföljer och aktierisk är den dominerande risken i nära alla finansiella portföljer. Systematiska beslutskriterier och strukturerade processer utvecklar kontinuerligt systematiska beslutskriterier som ständigt utvärderas och uppdateras. Detta gör vi för att kunna leverera ett konsistent och förutsägbart mervärde. För att minimera fel och effektivisera det operationella arbetet har detaljerade processer implementerats inom fondförvaltning, riskhantering och administrativa rutiner. Dessa processer följs med hög disciplin och uppdateras kontinuerligt. Teori och innovation Utgångspunkten för varje steg i :s förvaltningsarbete är att utnyttja den senast fastlagda teoribilden inom såväl fundamental som kvantitativ analys. ifrågasätter sedan ständigt dessa etablerade teorier och samband för att skapa egna hypoteser, teorier, modeller och strategier. Långsiktighet Inom de olika förvaltningsmomenten läggs fokus på de långsiktiga värdedrivande variablerna. Kortsiktiga beslutskriterier simuleras över längre perioder för att säkerställa att de adderar värde över tid. 51

52 Technology har utvecklat verktyg som inbegriper stora delar av en effektiv förvaltningsprocess för institutionella portföljer. En del av denna utveckling inkluderar forskning kring de variabler som används i dessa modeller. Modeller och analyser har initialt produceras för internt bruk men vissa delar delges numera vissa kunder för att skapa mervärde i affärsrelationer. Behovsanalys (ORP). Dessa modeller beaktar såväl formella krav från myndigheter som individuellt definierade risklimiter. Portfölj simuleras upp till 40 år framöver med individuella konfidensintervall. Strategisk allokering (ESA). har sedan starten 2003 utvecklat egna analysverktyg för strategisk portföljallokering. Dessa verktyg bygger på en kombination av etablerad kvantitativ teori tillsammans med fundamentalt underbyggda prognoser för modellantaganden. Riskanalys (RMS). har utvecklat system för riskanalys och riskuppföljning. Modellpaketet bygger på ett urval av de riskmodeller som använder i den löpande verksamheten. De mest avancerade varianterna hämtar all data direkt från banker och förvaringsinstitut varvid en väsentlig källa för fel elimineras. 52

53 Ledande befattningshavare Simon Reinius (VD och styrelseledamot) Grundare och ansvarig för Investor AB:s Equity Trading. Simon arbetade även inom de strategiska innehaven med ansvar för ABB och Electrolux. En av grundarna av Speed Ventures NV. Speed Ventures var ett holländskt investmentbolag som arbetade med Private Equity investeringar och hade namn som Goldman Sachs bland investerarna. Företaget såldes Utvecklare av makroekonomiska modeller på Stiftelsen Det Naturliga Steget. Dessa modeller implementerades sedan i fonden Svensk Miljöfond som idag förvaltas av Robur. Civilekonom från Stockholms Universitet, finansiell inriktning. Martin Larsson (CFO ) CFO, Wahlstedt Sageryd Financial Services. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, finansiell inriktning. Henrik Hedblom (Riskansvarig) Analytiker på Iggesund Civilekonom från Stockholms Universitet, finansiell inriktning. Björn Wendleby (Regelansvarig) Jurist på SEB. Jurist på Finansinspektionen. Göran Emtesjö (Styrelseordförande) Business Director, Folksam Senior Advisor, Folksam Hans Hedström (Styrelseledamot) Styrelseordförande Carnegie fonder AB. VD Carnegie Fonder AB. Tom Berggren (Ansvarig för Private Equity) VD Svenska Riskkapitalföreningen. VD Berggren Investment AB med investeringar och styrelseuppdrag i private equity-finansierade bolag. Konsult LEK Partnership i London, Boston och Bryssel. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, finansiell inriktning Thomas Ericsson (Adjungerad Styrelseledamot) VD Carnegie Ledande befattningar inom Robur, SEB och Nordea 53

54 Operativ struktur Board of Directors Göran Emtesjö Hans Hedström Simon Reinius Thomas Ericsson (adjungerad) Intern revision PWC Investerare Revision CEO Simon Reinius Compliance Björn Wendleby Magnusson SEB Förvaringsinstitut Omega Vega Absolute Managers LPE Fund CIO: Simon Reinius Risk Henrik Hedblom Back Office Valuation CFO Martin Larsson IT High Performance Systems Marginalen Verksamhet utanför ren förvaltning sköts genom partnerskap med ledande aktörer Detta är endast en översiktlig bild av struktur och ledande befattningsinnehavare, mer exakt information behandlas i informationsbroschyrer och investeringsmemorandum. 54

55 Viktig information Det finns ingen garanti att prognoserna är riktiga eller att verkligt utfall ligger inom 95% konfidensintervall. Alla investeringar innebär risk och investerare måste alltid beakta att de med viss sannolikhet kan förlora hela det insatta kapitalet i samtliga tillgångsklasser och i samtliga portföljer. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Materialet skall ej användas som underlag för investeringsbeslut. Telefon: Besöksadress: Kungsgatan 4A, Stockholm Hemsida: 55

GLOBALA HEDGEFONDER MED LÅG AKTIEKORRELATION

GLOBALA HEDGEFONDER MED LÅG AKTIEKORRELATION Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

OPM LISTED PRIVATE EQUITY

OPM LISTED PRIVATE EQUITY Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

GLOBALA HEDGEFONDER MED LÅG AKTIEKORRELATION

GLOBALA HEDGEFONDER MED LÅG AKTIEKORRELATION Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

GLOBALA HEDGEFONDER MED LÅG AKTIEKORRELATION

GLOBALA HEDGEFONDER MED LÅG AKTIEKORRELATION Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

OPM LISTED PRIVATE EQUITY

OPM LISTED PRIVATE EQUITY Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

OPM QUALITY COMPANIES

OPM QUALITY COMPANIES Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

Private Equity, Kvalitetsbolag och Hedgefonder

Private Equity, Kvalitetsbolag och Hedgefonder Private Equity, Kvalitetsbolag och Hedgefonder OPM introduktion Part of Carnegie Affiliated Managers 1 Globala alternativa investeringar för institutionella kunder OPM är ett svensk fondbolag grundat 2003

Läs mer

OPM LISTED PRIVATE EQUITY

OPM LISTED PRIVATE EQUITY Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

OPM Global Quality Companies Globala kvalitetsbolag att äga långsiktigt

OPM Global Quality Companies Globala kvalitetsbolag att äga långsiktigt OPM Global Quality Companies Globala kvalitetsbolag att äga långsiktigt Augusti 2017 Part of CARAM - Carnegie Affiliated Managers OPM fondbolag med fokus på likvida alternativa investeringar sedan årsskiftet

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Absolutavkastande tillgångsallokering

Absolutavkastande tillgångsallokering Absolutavkastande tillgångsallokering Vad är Chelys Kapitalförvaltning? Chelys Kapitalförvaltning AB är ett fristående analysföretag som veckovis analyserar förutsättningarna för aktie- och räntemarknaden

Läs mer

Om Brummer & Partners

Om Brummer & Partners Agendan Brummer & Partners Vad är en hedgefond? Varför startades Brummer Life? Brummer Multi-Strategy (BMS) Hur står sig Brummer Life mot livbolagen? Alfa och betaseparation Försäkringskoncessionsprojektet

Läs mer

OPM LISTED PRIVATE EQUITY

OPM LISTED PRIVATE EQUITY Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Hedgefonder som Tillgångsklass. Ulf Sedig: Förvaltare & Medgrundare Merrant Fonder

Hedgefonder som Tillgångsklass. Ulf Sedig: Förvaltare & Medgrundare Merrant Fonder Hedgefonder som Tillgångsklass Ulf Sedig: Förvaltare & Medgrundare Merrant Fonder Samvaria

Läs mer

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Jonas Nyquist April 2014 Varför investera i private equity? Private equity har i ett 25-årsperspektiv levererat runt 5%-enheter högre årlig

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

OPM LISTED PRIVATE EQUITY

OPM LISTED PRIVATE EQUITY Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity www.optimized.se Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Innehållsförteckning

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden Portföljsammanställning för avseende perioden Informationen i denna rapport innehåller kurser och värden. Värderingar av instrument är förvaltares rapporterade värden och Investment Consulting Group AB

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

OPM QUALITY COMPANIES

OPM QUALITY COMPANIES Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Incentive 4 years reward. Incentive 4 years reward

Incentive 4 years reward. Incentive 4 years reward Incentive 4 years reward Incentive 4 years reward Incentive 4 years reward Det här erbjudandet riktar sig till dig egenföretagare som har haft ett bra år. När du checkat av pensionssparandet, gjort den

Läs mer

OPM LISTED PRIVATE EQUITY

OPM LISTED PRIVATE EQUITY Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

Hedgefonder som alternativ investering. Hans Fahlin VD, Alfred Berg Kapitalförvaltning AB

Hedgefonder som alternativ investering. Hans Fahlin VD, Alfred Berg Kapitalförvaltning AB Hedgefonder som alternativ investering Hans Fahlin VD, Alfred Berg Kapitalförvaltning AB Syfte Introduktion till hedgefonder Hedgefonder Tills nyligen privata investeringsobjekt för rika privatpersoner

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

EXCEED SELECT TRYGG, MEN INTE TRÅKIG.

EXCEED SELECT TRYGG, MEN INTE TRÅKIG. EXCEED SELECT TRYGG, MEN INTE TRÅKIG. EXCEED SELECT KAPITALBEVARANDE STRATEGI FÖR ATT SKAPA ÖVERAVKASTNING OAVSETT MARKNADSKLIMAT DYNAMISK ALLOKERING MED AKTIE-EXPONERING MELLAN 0 OCH 80 % EN GLOBAL ALLOKERINGSFOND

Läs mer

Apotekets Pensionsstiftelse

Apotekets Pensionsstiftelse Styrelseseminarium Utvärdering av referensportföljen Apotekets Pensionsstiftelse April 2014 Wassum 2014 1 Hur har referensportföljen förändrats? 100% 90% Europa 80% 70% Absolutavkast. 30% 5% 60% 50% Amerikanska

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

Incentive 4 years engage. Incentive 4 years engage

Incentive 4 years engage. Incentive 4 years engage Incentive 4 years engage 1 Incentive 4 years engage nyckelpersoner i ditt företag. Det här erbjudandet riktar sig till dig som vill belöna viktiga medarbetare och knyta dem närmare företaget. Utan att

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

OPM QUALITY COMPANIES

OPM QUALITY COMPANIES Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

OPM. Private Equity i en lågräntemiljö - Grand Hotel 26 mars 2015 OPM. Driven by research. www.optimized.se. Optimized Portfolio Management

OPM. Private Equity i en lågräntemiljö - Grand Hotel 26 mars 2015 OPM. Driven by research. www.optimized.se. Optimized Portfolio Management Private Equity i en lågräntemiljö - Grand Hotel 26 mars 2015 Agenda Marknadsläge Private Equity i nuvarande räntemiljö Listed Private Equity inför 2015 2 Internationella långräntor 3 Source: Ekonomifakta

Läs mer

Svenska fonder som investerar i företagen

Svenska fonder som investerar i företagen 30 november 2016 Svenska fonder som investerar i företagen 3134 Svenska bankernas totala investering i varje företag (mkr) 1879 1569 1129 903 165 112 19 0 0 Källa: Bankernas fonders innehavslistor, 30

Läs mer

OPM LISTED PRIVATE EQUITY

OPM LISTED PRIVATE EQUITY Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

Vad innebär äkta aktiv förvaltning?

Vad innebär äkta aktiv förvaltning? Vad innebär äkta aktiv förvaltning? Aktiespararna Borlänge/Falun Daniel Sundqvist 1 Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

Private Banking. Fundamental förvaltning

Private Banking. Fundamental förvaltning Private Banking Fundamental förvaltning Våra tjänster Diskretionär Förvaltning Multi-Asset Portfolio Förvaltningen bygger på en kombination alla de viktigaste tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad

Läs mer

OPM Global Quality Companies

OPM Global Quality Companies OPM Global Quality Companies Internationella kvalitetsbolag med låg risk att äga långsiktigt Part of Carnegie Affiliated Managers 1 Investera med globala kvalitetsaktier som effektiviserar din portfölj

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

OPM QUALITY COMPANIES

OPM QUALITY COMPANIES Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012 Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Inledning På aggregerad nivå är aktiv förvaltning ett nollsummespel, d v s den enes vinst är den andres förlust

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

OPM LISTED PRIVATE EQUITY

OPM LISTED PRIVATE EQUITY Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 Marknadsföringsmaterial Agenda 1. Utvärdering av ETF:er 2. Likviditetshantering 3. Allokering 4. Riskhantering 2 Handelsbanken Asset Management AUM 375 mdr 57 pers

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Rådgivning i praktiken

Rådgivning i praktiken Arturo Arques 08-7636964 070-2999372 arturo.arques@seb.se Rådgivning i praktiken 1 Personliga relationer Finansiell ekonomi 2 3 4 Enskilt viktigaste frågan: Överensstämmer kundens riskbenägenhet med den

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

European Quality Fund

European Quality Fund - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år 2012 (EUR, %) Utveckling Risk European Quality Fund +20,1 12,8 MSCI Europe Net +17,3 14,7 Överavkastning ++2,8 Kort om fonden Placeringsinriktning European

Läs mer

Solid Fund Marketing. Fondplattformen kommer breddas efterhand men inledningsvis fokuserar vi på Prudent Investment Fund.

Solid Fund Marketing. Fondplattformen kommer breddas efterhand men inledningsvis fokuserar vi på Prudent Investment Fund. Q3 2016 Solid Fund Marketing grundades 2016 och är en marknadsföringsplats för fonder, främst den Nordiska marknaden. Vi inriktar oss på absolutavkastande fonder med relativt hög genomsnittsavkastning.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Månadsbrev april 2015

Månadsbrev april 2015 Månadsbrev april 2015 April präglades av viss turbulens orsakad av svagare statistik från USA och Kina. Samtidigt ledde ytterligare avregleringar och räntesänkningar i Kina till ett rally på den kinesiska

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Omega

Informationsbroschyr OPM Omega Informationsbroschyr Omega Informationsbroschyr Omega www.optimized.se Informationsbroschyr Omega 2 Informationsbroschyr Omega Innehållsförteckning Sammanfattning.. 4, 6 Investeringsprocess.. 8 Riskprofil

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012 SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj: Börshandlade

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande MIFID II & PROVISIONSFÖRBUD Avgifter i fokus Vad betalar kunden idag? Hur hög är den årliga avgiften? Är det en rimlig avgift som tas ut? Ersättning

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Vega

Informationsbroschyr OPM Vega Informationsbroschyr Vega Informationsbroschyr Vega www.optimized.se Informationsbroschyr Vega 2 Informationsbroschyr Vega Innehållsförteckning Sammanfattning.. 4, 6 Investeringsprocess.. 8 Riskprofil

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Absolute Managers

Informationsbroschyr OPM Absolute Managers Informationsbroschyr Absolute Managers Informationsbroschyr Absolute Managers www.optimized.se Informationsbroschyr Absolute Managers Informationsbroschyr Absolute Managers Innehållsförteckning Sammanfattning..

Läs mer

Strukturerade produkter

Strukturerade produkter 28 Mars 2006 Strukturerade produkter Pär Sjögemark Pär Sjögemark, +46 8 701 36 58, pasj02@handelsbanken.se Agenda Vad menas med strukturerade produkter Olika riskprofiler En marknad i kraftig tillväxt

Läs mer

Enter Select Månadsrapport februari 2013

Enter Select Månadsrapport februari 2013 Enter Select Månadsrapport februari 2013 Månadens utveckling Årets utveckling Avkastning sedan start % 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 3,7% 3,0% 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 7,2% 6,7% 60 40

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Omega L

Informationsbroschyr OPM Omega L Informationsbroschyr Omega L Informationsbroschyr Omega L www.optimized.se Informationsbroschyr Omega L 2 Informationsbroschyr Omega L Innehållsförteckning Sammanfattning.. 4, 6 Investeringsprocess.. 8

Läs mer

Avkastning Premiepension Bas sedan starten

Avkastning Premiepension Bas sedan starten Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2009-04-30 1 Premiepension Bas Jämförelseindex 1 1 1 150 140 130 2004 2005 2006 20 20 Index:52% MSCI World Net, 20% SIX PRX, 10% MSCI Emerging Market,

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17 Innehållsförteckning Folksam Aktiefond Sverige 2 Folksam Aktiefond Europa 3 Folksam Aktiefond USA 4 Folksam Förvaltningsfond 5 Folksam Obligationsfond 6 Folksam Penningmarknadsfond 7 Folksam Idrottsfond

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Antagen av förbundsstyrelsen den 16 februari 2012 Senast reviderad den 26 augusti 2014 Senaste årlig översyn genomförd den 5-7 december 2014 Inledning Denna

Läs mer

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 7 januari 2013

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 7 januari 2013 SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 7 januari 2013 TRAPPOBLIGATIONER Den nya förvaltningsformen för företag Målsättningar: Kapitalskydd och bästa möjliga marknadsavkastning utan att belasta likviditeten

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

- Portföljuppdatering för

- Portföljuppdatering för - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år N/A N/A 2012 (EUR, %) Utveckling Risk Save Earth Fund +13,8 9,4 MSCI World Net +14,0 9,9 Överavkastning +-0,2 Kort om fonden Placeringsinriktning Save Earth

Läs mer