Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014"

Transkript

1 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

2 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av en svag krona med 3,49 % i oktober (inklusive rabatter) medan fondens jämförelseindex (MSCI Emerging Markets) steg med 3,53 %. Hittills i år har Supernova stigit med 19,45 % (inklusive rabatter) medan tillväxtmarknaderna har stigit med 19,10 %. Tillväxtmarknaderna uppvisade likt de globala marknaderna en svag inledning på månaden och en stark avslutning. Volatiliten steg kraftigt under mitten av månaden, men har avtagit de senaste veckorna. Turkiet, Indien, Sydafrika och Kina återfanns i toppen av länder med högst avkastning i oktober och med några undantag är dessa länder också de med högst avkastning under hela året. Trots en något turbulent marknad och en stigande dollarkurs (USD) återfinns inte samma oro på tillväxtmarknaderna som under Statsräntorna i de flesta tillväxtmarknader har sjunkit under månaden och valutarörelserna har varit små med undantag av Ryssland och Brasilien. Ryssland och Brasilien är två intressanta länder i dagsläget. Ryssland är det lägst värderade tillväxtlandet nästan oavsett vilket värderingsmått som används. Brasilien är även det lågt värderat och direktavkastningen uppgår till ca 4,5 %, vilket endast överträffas av en annan tillväxtmarknad. Vad som däremot tynger dessa länder är låg tillväxt, stigande inflation och politisk eller geopolitisk oro. HSBC som publicerar ett index för förväntningar på framtida tillväxt varje månad indikerar att såväl Ryssland som Brasilien är på väg mot recession. Vid en eventuellt framtida stabilisering bör dock den potentiella avkastningen vara mycket god. Vi har inte gjort några förändringar i portföljen under oktober månad, men finner den kinesiska marknaden allt mer intressant. Som det ser ut har marknaden konsoliderat ganska länge vilket brukar föregå en större rörelse. Det är oklart i vilken riktning utveckling kommer att ske i men vi kan bedöma att sannolikheten är god med tanke på hur tillväxttakten och värderingar ser ut mot andra länder. Därmed behåller vi vår position i Kina framöver. Peter Källström Förvaltare Supernova Prognosia Supernova Supernova är en fond som huvudsakligen

3 investerar i breda tillväxtmarknadsindex via fonder, börshandlade fonder eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Fonden ger god exponering mot världens tillväxtmarknader. Målet är att skapa avkastning som överstiger fondens jämförelseindex. kommer i stor utsträckning att undvika små och illikvida marknader, länder och regioner. Uppföljning av fondens risk- och avkastningsprofil sker regelbundet. Fonden kommer att koncentrera kapitalet i de index som anses ha de bästa förutsättningarna för god riskjusterad avkastning. Fonden investerar vid varje tillfälle merparten av det förvaltade kapitalet i investeringar exponerade mot de globala aktiemarknaderna. För att ge en högre förväntad avkastning än fondens jämförelseindex har fonden vanligtvis en avvikande lands- och sektorallokering. Den avvikande allokeringen beror på sammansättningen av fondens underliggande innehav. Fonden har investeringar denominerade i en rad olika valutor såsom SEK, EUR, USD, GBP och NOK. Fonden använder inte några valutasäkringar varför valutarörelser gentemot SEK kan komma att påverka avkastningen i endera riktningen. Fonden fokuserar på att finna de bästa marknaderna. De fem största innehaven Innehav Tillgångsslag % AV TOTAL UBS Emerging Markets Equity Passive Tillväxtmarknadsfond 16,71 % Fundlogic Alternatives Emerging Markets Equity Fund Tillväxtmarknadsfond 16,68 % Vanguard FTSE Emerging Markets Tillväxtmarknadsfond 13,55 % First State Global Emerging Markets Leaders Fund Tillväxtmarknadsfond 10,91 % UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund Tillväxtmarknadsfond 8,82 % Förvaltningsmodellen är baserad på analys av olika marknader och riktas mot de index som anses ha bättre potential än genomsnittet. Fonden

4 Avkastningshistorik Prognosia Supernova 31 OKTOBER 2014 Andelskurs Fondförmögenhet 113,51 SEK MSEK AVKASTNING Prognosia Supernova Prognosia Supernova Jämförelseindex (inklusive rabatt) (MSCI EM Net I SEK) Senaste månaden 3,49 % 3,35 % 3,53 % Sedan årsskiftet 19,45 % 17,41 % 19,10 % Senaste 12 månaderna 14,05 % 11,76 % 14,97 % Sedan start 19,82 % 13,51 % 29,20 % Sedan registrering PPM* 24,52 % 18,33 % 27,63 % RISKMÅTT (24 mån) Totalrisk 11,45 % 13,39 % Downside risk 7,94 % 9,33 % Sharpekvot 0,54 - Korrelation med fondens jmf. index 0,98 - MÅNADSAVKASTNINGAR (i % efter samtliga avgifter) År Helår Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ,41-5,36 0,73 4,60 1,41 6,06 1,85 5,46 2,77-4,05 3, ,27-1,32-0,48-0,66 0,39-0,28-5,30-1,59-1,88 3,94 4,95-1,68-3, ,41 8,88 1,27-1,69-0,09-3,35-1,98 1,02-2,65 4,00 0,59 1,13 2, ,71-3,60-0,23-0,93

5 Ordlista/definitioner Avkastning efter samtliga Avkastning efter samtliga avgifter - En fonds avkastning beräknad med avdrag för samtliga kostnader, inklusive förvaltningsavgifter, courtagekostnader, legala kostnader, etc. Avkastning efter samtliga avgifter (inklusive PPMrabatter) - Den verkliga avkastningen för sparare inom PPM. Fonder inom PPM rabatterar förvaltningsavgiften med ungefär 80 procent av totalkostnadskvoten. Denna rabatt återbetalas till spararna en gång per år. Downside risk (%) - Riskmått som mäter volatiliteten i portföljen. En hög downside risk är vanligtvis förknippat med större negativa variationer i månadsavkastningen. En hög standardavvikelse kan däremot vara förknippat med såväl större negativa som positiva variationer i avkastning. Standardavvikelse (%) - Riskmått som mäter volatiliteten i portföljen. Ju högre standardavvikelse desto större variation i månadsavkastningen. Sharpe-kvot - Ju högre sharpe-kvot, desto bättre avkastning i förhållande till fondens risk. Mäts som verklig avkastning minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som portföljens standardavvikelse. Totalkostnadskvot - Samtliga avgifter och kostnader för en fond i förhållande till totala fondtillgångar Effektiv årsränta före avgifter (Yield) - Avkastningsmått för fonder som investerar i räntebärande instrument och utgörs av snitträntan för de ingående värdepappren. Genomsnittlig löptid (år) - Mått på genomsnittlig löptid till förfall för alla räntebärande instrument som ingår i en räntefond Korrelation med fondens jämförelseindex - Mått som beskriver graden av linjärt samband mellan två tidsserier. Korrelation antar per definition ett värde mellan +1 (perfekt positiv korrelation) och 1 (perfekt negativ korrelation). Värdet 0 visar att det inte finns något samband mellan tidsserierna. Traditionella fonder har en korrelation nära +1 till sitt index. Modifierad duration - Riskmått som används för räntefonder. Förenklat innebär en modifierad duration på 1 att en ränteuppgång med 1 procentenhet ger en kursförlust för fonden på 1 procent. Ju högre modifierad duration desto högre risk.

6 Om Prognosia Supernova Viktiga fakta Strategi: Prognosia Supernova är en fond som främst investerar i breda tillväxtmarknadsindex men även i enskilda länder och regioner. Målet är att skapa avkastning som överstiger fondens jämförelseindex. Jämförelseindex: MSCI Daily TR Net Emerging Markets SEK. Fondstart: 24 oktober Samarbetspartners Banker och försäkringsbolag: Pensionsmyndigheten. ISIN-kod: LU Avgifter Köpavgifter: 0 % Säljavgifter: 0 % Fast förvaltningsavgift: 2,64 % per år Avgift hos Pensionsmyndigheten: 0,82 % Övrigt Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Förvaltningsinstitut: UBS (Luxembourg) S.A. Revisor: PWC Mer info: Informationsbroschyr, Basfakta för investerare, Halvårsredogörelse samt Årsrapport finns på och kan även beställas kostnadsfritt via telefon Risknivå Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering enligt kundens sparprofil. En högre placering på skalan betyder möjlighet till högre avkastning, men också större risk att förlora pengar. Kategori 1 innebär inte att sparprofilen är riskfri. Den här sparprofilen tillhör kategori 6. Kundens tillgångar placeras i aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i värdet på placeringar och förändringar i kursen på de utländska valutorna värdepapprena handlas. Sparprofilens riskklass kan med tiden komma att förändras.

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Marknadsbrev juni-juli 2014 Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Vad avgör humöret på obligationsmarknaden? Trots att konjunkturen har fortsatt att röra sig i rätt riktning har långa obligationsräntor

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi-Strategy Euro, Brummer Multi-Strategy NOK och Brummer Multi-Strategy

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION Version 11.2 1 INNEHÅLL 3 Inledning FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE NR 9 4-5 Fondportföljer Portfölj Dynamisk, sid 4 Portfölj Trygg, sid

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet halvårsrapport 2013 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2014 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.

eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2014 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn. eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2014 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Fondväljaren Trend Fondväljaren Trend väljer de aktie-

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål halvårsrapport 2013 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar

Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar Alternativ till låg ränta och dyr börs Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år Sunt förnuft bakom framgångar i Sverigefonden HALVÅRSRAPPORT 2015 Fonder för alla smaker Det är roligt att kunna

Läs mer

TRENDER PÅ MODET. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Närmar vi oss en ny stor börsuppgång?

TRENDER PÅ MODET. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Närmar vi oss en ny stor börsuppgång? Närmar vi oss en ny stor börsuppgång? Gör ditt fondsparande stryktåligare Förändringar i Graal ger resultat HALVÅRSREDOGÖRELSE 2012 Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år

Läs mer

Swedbank Roburs pensionsfonder

Swedbank Roburs pensionsfonder Informationsbroschyr 17 februari 2014 Swedbank Roburs pensionsfonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2011 BRUMMER MULTI-STRATEGY BRUMMER MULTI-STRATEGY EURO BRUMMER MULTI-STRATEGY 2XL

ÅRSBERÄTTELSE 2011 BRUMMER MULTI-STRATEGY BRUMMER MULTI-STRATEGY EURO BRUMMER MULTI-STRATEGY 2XL ÅRSBERÄTTELSE 2011 BRUMMER MULTI-STRATEGY BRUMMER MULTI-STRATEGY EURO BRUMMER MULTI-STRATEGY 2XL BRUMMER MULTI-STRATEGY I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy och Brummer Multi-Strategy Euro är multistrategifonder

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

FokusPlaceringar. Turbulent år slutar i dur. Placeringstips: Skakig High Yield-resa men relativt god potential. Aktier: Skäl till optimism

FokusPlaceringar. Turbulent år slutar i dur. Placeringstips: Skakig High Yield-resa men relativt god potential. Aktier: Skäl till optimism FokusPlaceringar E T T N Y H E TS B R E V FÖ R D I G S O M Ä R K A P I TA L R Å D G I V N I N G S K U N D I S E B. N R 4, 2 014 Turbulent år slutar i dur Placeringstips: Skakig High Yield-resa men relativt

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

Absolut avkastningsstrategi

Absolut avkastningsstrategi Denna guide har skapats för att göra investeringslitteraturen lättare att förstå och för att förklara några av de vanligaste begreppen. Tonvikten har lagts på klarhet och korthet snarare än att försöka

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer