Apotekets Pensionsstiftelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Apotekets Pensionsstiftelse"

Transkript

1 Styrelseseminarium Utvärdering av referensportföljen Apotekets Pensionsstiftelse April 2014 Wassum

2 Hur har referensportföljen förändrats? 100% 90% Europa 80% 70% Absolutavkast. 30% 5% 60% 50% Amerikanska Svenska 25% 30% 20% 10% Bostadsobligationer Statsobligationer Företagsobligationer Statsskuldväxlar 0% dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 Wassum

3 Historisk avkastning senaste 10 åren För referensportföljen Nyckeltal Referensportfölj Avkastning senaste 10 år 7,4% per år Standardavvikelse 6,6% Sharpekvot 0,8 Spridning (största positiva och negativa 12-månaders period) +29,4, -17,1% 7,7% per år 7,4% per år 7,0% per år 160 Mål 4,45% per år KPI 1,2% per år 80 dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 Wassum

4 Historiska risk- och avkastningsbidrag Referensportföljens olika tillgångsslag 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Bidrag till risk (standardavvikelse) 5,3% Svenska +0,9% Europa 0,6% USA 0,7% Statsoblig. 0,4% 7,6% Bostadsoblig. 0,3% Absolutavkastning 0,2% 0,0% Företagsoblig. Statsskuldväxlar -1,7% Diversifiering 6,6% Totalt 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Bidrag till avkastning 3,9% Svenska 0,9% Statsoblig. 0,7% Bostadsoblig. 0,5% Absolutavkastning 0,4% Företagsoblig. 0,3% USA 0,3% Europa 0,3% Statsskuldväxlar 7,4% Totalt Wassum

5 Avkastning, risk och korrelationer mellan olika tillgångsslag Historisk utveckling senaste 10 åren för olika index Tillgångsslag Statsskuldväxl. Statsoblig. Bostadsoblig. Företagsoblig. Svenska Europa USA Absolutavkast. Referensportfölj Statsskuldväxlar 1,00 0,32 0,37-0,26-0,37-0,30-0,24-0,37-0,32 Statsobligationer 1,00 0,80 0,17-0,37-0,37-0,14-0,49-0,25 Bostadsobligationer 1,00 0,19-0,31-0,26-0,13-0,42-0,17 Företagsobligationer 1,00 0,41 0,39 0,14 0,40 0,47 Svenska 1,00 0,83 0,54 0,68 0,97 Europeiska 1,00 0,69 0,68 0,88 Amerikanska 1,00 0,31 0,62 Absolutavkastning * 1,00 0,65 Referensportfölj 1,00 Avkastning 1,9% 4,4% 4,2% 4,7% 12,3% 6,1% 6,2% 3,4% 7,4% Standardavvikelse 0,4% 4,4% 2,0% 4,7% 17,5% 12,7% 11,2% 5,5% 6,6% Sharpe 0,0 0,6 1,2 0,6 0,6 0,3 0,4 0,3 0,8 12-mån Min 0,2% -4,3% -0,8% -10,4% -45,0% -36,6% -23,8% -21,4% -17,1% 12-mån Max 4,3% 15,7% 11,6% 22,5% 69,6% 35,9% 30,7% 15,6% 29,4% Wassum

6 Allokeringstrender över tiden Traditionell portfölj Räntor Aktier 60% Stor andel Svenska räntor Statisk strategisk allokering Ökad riskspridning 10% Räntor Aktier 50% Mer globala Allokering (mindre) till alternativa Ökad flexibilitet 20% Aktier Räntor Mer absolutinriktad förvaltning Låg andel statsobligationer Vilka trender kommer driva marknaden nästa 10 år? Miljö? Regleringar? Demografi? Teknisk utveckling?? Reformering av pensionssystemet: AP1-AP4, Ap6 AP7 Yale-modellen (stor andel illikvida tillgångar) blir populär Tech-bubblan. Svenska underpresterar kraftigt Institutioner börjar allokera till hedgefonder Prispress på semi-aktiv förvaltning. AP7 inför Alfa/betaseparing Kreditkrisen Yale-modellen underpresterar kraftigt och får kritik. Diversifiering mellan tillgångsslag fungerar inte Stora obalanser och värderingsskillnader i marknaden. Ökat fokus på flexibilitet och medelfristig allokering Statsobligationsräntor nere på rekordlåga nivåer. Alternativ för riskfria placeringar Mer regleringar medför ökat fokus på reducering av kortsiktiga risker Wassum

7 Aktiemarknaden över tiden USA utgör idag ca 50% av aktiemarknaden. För 110 år sedan var USA:s andel under 20%. Vilka länder kommer att driva aktiemarknaden framöver? Wassum

8 Hur placerar andra institutioner sina medel? 100% Livbolag 100% Pensionsstiftelser/ förvaltning AP-fonder (1-4) 100% 100% Donationsstiftelser/ övrig förvalt. 90% 90% 90% 90% 80% 80% 80% 80% 70% 70% 70% 70% 60% 60% 60% 60% 50% 50% 50% 50% 30% 30% 30% 30% 20% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 0% Aktier 0% 0% 0% Räntor Alternativa Aktier Räntor Alternativa Aktier Räntor Alternativa Aktier Räntor Alternativa > 10 st. > 10 st. > 10 st. Risktolerans Wassum

9 Noterat eller ej? Utveckling för olika PE-index Skillnad mellan bättre och sämre PE-fonder Private equity har historiskt presterat en högre avkastning än aktiemarknaden Överavkastningen kan dock främst förklaras av en högre likviditetsrisk och marknadsrisk. (likviditetspremien uppskattas till ca 3%)* Stor skillnad mellan olika investeringar. Stor insats att investera i PE * Private Equity Performance and Liquidity Risk Journal of Finance, Forthcoming Swiss Finance Institute Research Paper No , Francesco A. Franzoni Wassum

10 Om vi blickar framåt Wassum

11 Hur uppskatta framtida förväntad avkastning? 3,5% 3,0% Räntekurva svenska statsobligationer Riskpremier. För räntor nuvarande kreditspreadar För historiska avkastningsskillnader mot statsobligationer Justeringar Kreditförluster Kostnader Aktiva bidrag Trender Förnuft +/-Y% Långsiktig förväntad avkastning = Z % 2,5% 2,0% 2,3% +X% 1,5% 1,0% 2,3% 0,5% 0,0% Wassum

12 Vad har den historiska iskpremien varit? Årlig avkastning på utöver statsobligationer mellan åren * 8,0 % 7,0 6,0 5,0 * Källa: Elroy Dimson, Paul Marsh and Mike Staunton, Triumph of the Optimists: 101 Years of Global Investment Returns, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002 och Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook Utgångspunkten för 4,6 4,8 5,1 5,6 5,9 4,0 3,9 3,0 2,9 3,2 3,2 3,3 3,4 3,4 3,4 2,0 2,2 2,2 1,0 0,0 Spa Swi WxUS Swe Fra EU Ita Neth Wld UK US Ger Jap Saf Aus Wassum

13 Wassums antaganden om förväntad framtida avkastning och risk för olika tillgångslag 9,0% 8,0% Långsiktig årlig förväntad nominell avkastning Private equity 7,0% Tillväxtmarknader Frontier Markets 6,0% 5,0% High yield Fastigheter/ infrastruktur Globala Svenska 4,0% Absolutavkastande EMD Bank loans 3,0% 2,0% FRN krediter Korta räntor Företagsoblig. IG Bostadsoblig. Statobligationer 1,0% Årlig standardavvikelse 0,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% Wassum

14 Portföljanalys Förväntad risk och avkastning för nuvarande referensportfölj v.s. tidigare 6,0% 5,0% 4,0% Förväntad årlig nominell avkastning (%) Ref. portfölj 3 30% Bostadsobligationer 25% Svenska 5% Amerikanska Absolutavkastning Nuvarande Ref portfölj Företagsoblig. 25% Svenska 5% Amerikanska 30% Absolutavkastning Ref. portfölj 2 10% Statsskuldväxlar 10% Statsobligationer 15% Bostadsobligationer 15% Företagsobligarioner 35% Svenska 10% Europa 5% Amerikanska Avkastningsmål (exkl. överavkastning) 3,0% 2,0% Ref. portfölj 1 15% Statsskuldväxlar 25% Statsobligationer 15% Bostadsobligationer 30% Svenska 10% Europa 5% Amerikanska Tidigare referensportföljer =Nuvarande referensportfölj 1,0% Riskrestriktion 0,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% 22,0% 24,0% Maximal förlustrisk på ett års sikt i % (till 95% konfidens) Wassum

15 Portföljanalys Vilken risk och avkastning kan vi förvänta oss av nuvarande strategi? 6,0% 5,0% Förväntad årlig nominell avkastning (%) Avkastningsmål räntor 30% 30% alt inv. 30% räntor 30% alt inv. 20% räntor 50% 30% alt inv. 10% räntor 60% 30% alt inv. 0% räntor 70% 30% alt inv. 4,0% 3,0% 70% räntor 0% 30% alt inv. 60% räntor 10% 30% alt inv. 50% räntor 20% 30% alt inv. 2,0% olika portföljer där aktie- /ränteallokeringen ändras =Referensportfölj 1,0% Riskrestriktion 0,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% 22,0% 24,0% Maximal förlustrisk på ett års sikt i % (till 95% konfidens) Wassum

16 Lite tankar om Pensionsstiftelsens referensportfölj Den historiska avkastningen under den senaste 10-årsperioden har varit mycket bra 7,4 % per år överstiger målsättningen (4,45 %) med 3,0 procentenheter per år. I reala termer har avkastningen varit 6,2 % per år. Det blir svårt att uppnå samma höga avkastning nästkommande 10-årsperiod Med våra antaganden uppgår den förväntade avkastningen för referensportföljen till ca 4,6 % per år (exkl. antagande överavkastning). Risken för stora värdefall har minskat väsentligt genom införandet av det absolutavkastande mandatet Möjliga åtgärder för att förbättra förhållandet mellan risk och avkastning Stiftelsen har en hög andel svenska kan minskas i utbyte mot en högre total allokering till Andra kan erbjuda högre avkastning (t.ex. Frontier Markets) Företagsobligationer erbjuder sämre riskspridning mot än vad stats- eller bostadsobligationer gör Referensportföljen ska också skapa möjligheter att uppnå målet om överavkastning Wassum

Andra AP-fonden Second Swedish National Pension Fund AP2 2008-09-25

Andra AP-fonden Second Swedish National Pension Fund AP2 2008-09-25 Investeringsstrategi i en buffertfond AP2, 25 september 2008 1 Bakgrund till pensionsreformen Reform driven av demografi. Från förmånsbaserat till avgiftsbaserat system 1999. Autonomt pensionssystem. Fixerad

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2012

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2012 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2012 Första halvåret 2012 präglades av fortsatt oro avseende skuldsituationen i södra Europa med en svag konjunkturutveckling som följd. Resultatet för första halvåret

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Innehåll

Förvaltningsberättelse. Innehåll Årsredovisning 2007 Innehåll Förvaltningsberättelse Andra AP-fonden under 2007... 4 Utvecklingen på de finansiella marknaderna...6 Organisation och medarbetare... 8 Strategisk tillgångsallokering... 8

Läs mer

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet Årsredovisning 20 INNEHÅLL AP3 i korthet s. 3 VD har ordet s. 4 AP3s roll i pensionssystemet s. 6 Mål och investeringsstrategi s. 9 987miljoner kronor har AP3 betalat ut 2009-20 för att täcka underskottet

Läs mer

Halvåret i korthet. Ett turbulent halvår... 3. Fondkapitalet och resultat... 4. Avkastning... 5. Aktiv förvaltning... 7. Portföljsammansättning...

Halvåret i korthet. Ett turbulent halvår... 3. Fondkapitalet och resultat... 4. Avkastning... 5. Aktiv förvaltning... 7. Portföljsammansättning... Halvårsrapport januari juni 2008 Innehåll Halvåret i korthet Ett turbulent halvår... 3 Fondkapitalet och resultat... 4 Avkastning... 5 Aktiv förvaltning... 7 Portföljsammansättning... 8 Bolagsstyrning...

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Innehåll Andra AP-fonden Detta är Andra AP-fonden Året i korthet 1 Vd-ord 2 Det svenska pensionssystemet 4 Buffertfonderna minskar inbromsningen 6 Vår förvaltning Tydligt

Läs mer

Andra AP-fonden 2008/2009

Andra AP-fonden 2008/2009 Andra AP-fonden 2008/2009 ANDRA AP-FONDEN 2008/2009 1 Eva Halvarsson VD, sid 6-7 Detta är Andra-AP fonden Innehåll: 4-5 Mål och resultat 6-7 VD har ordet 8 Pensionssystemet 9-12 Vår roll i pensionssystemet

Läs mer

Regeringens skrivelse 2012/13:130

Regeringens skrivelse 2012/13:130 Regeringens skrivelse 2012/13:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2012 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 maj 2013 Skr. 2012/13:130 Maria Larsson Peter

Läs mer

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012 Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Inledning På aggregerad nivå är aktiv förvaltning ett nollsummespel, d v s den enes vinst är den andres förlust

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX November 2014

Förvaltningskommentar BLOX November 2014 Marknadsutvecklingen under november månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy Master är en specialmottagarfond som investerar i hedgefonder förvaltade av

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011

Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011 Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011 Detta är Första AP-fonden Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det allmänna inkomstpensionssystemet.

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2.

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2009 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell

Läs mer

Årsredovisning 2007. Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007. Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 Tredje AP-fonden Årsredovisning 2007 Innehåll AP3 på 30 sekunder 31 Året som gick 2 VD har ordet 4 AP3s roll i pensionssystemet 6 Mål och strategi 9 Förvaltningsstruktur 12 Intervju

Läs mer

Omslag Årsredovisning 2012

Omslag Årsredovisning 2012 Omslag Årsredovisning 2012 året i korthet Innehåll AP3 i korthet s. 2 Året i sammandrag s. 3 VD har ordet s. 4 AP3s roll i pensionssystemet s. 8 Mål och investeringsstrategi s. 12 Ägarstyrning s. 16 Medarbetare

Läs mer

Månadens marknadssyn med fondrekommendationer jan 08

Månadens marknadssyn med fondrekommendationer jan 08 Månadens marknadssyn med fondrekommendationer jan 08 FÖR DIG SOM ÄR EN AKTIV PLACERARE OCH KONTINUERLIGT SER ÖVER DIN PORTFÖLJ Taktisk syn på ti llgångar för jan uar i månad 1 10 0 - Aktier +/-0 Obligationer

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 2008 ÅRSREDOVISNING. Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det. allmänna pensionssystemet. Fondens kapital ska tillsammans

ÅRSREDOVISNING 2008 2008 ÅRSREDOVISNING. Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det. allmänna pensionssystemet. Fondens kapital ska tillsammans Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det allmänna pensionssystemet. Fondens kapital ska tillsammans med Första Tredje och Sjätte AP-fondernas kapital kunna användas för att kortsiktigt balansera

Läs mer

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION Version 11.2 1 INNEHÅLL 3 Inledning FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE NR 9 4-5 Fondportföljer Portfölj Dynamisk, sid 4 Portfölj Trygg, sid

Läs mer

Samråd om kalkylräntan för mobila nät

Samråd om kalkylräntan för mobila nät Rapportnummer PTS-ER-2014:17 Datum 2014-04-11 Samråd om kalkylräntan för mobila nät - en uppdatering - en uppdatering Rapportnummer PTS-ER-2014:17 Diarienummer 13-10332 ISSN 1650-9862 Författare Bengt

Läs mer

Uppdaterad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio - samråd

Uppdaterad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio - samråd Rapportnummer PTS ER 2014:26 Datum 2014-09-09 Uppdaterad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio - samråd - samråd Rapportnummer PTS ER 2014:26 Diarienummer 14-9457 ISSN 1650-9862 Författare

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Strukturakademin 10 Portföljteori

Strukturakademin 10 Portföljteori Strukturakademin 10 Portföljteori 1. Modern Portföljteori 2. Diversifiering 3. Korrelation 4. Diversifierbar samt icke-diversifierbar risk 5. Allokering 6. Fungerar diversifiering alltid? 7. Rebalansering/Omallokering

Läs mer

Finansmarknadernas utveckling och den finansiella stabiliteten om hedgefonder

Finansmarknadernas utveckling och den finansiella stabiliteten om hedgefonder Finansmarknadernas utveckling och den finansiella stabiliteten om hedgefonder KENT JANÉR VD för Nektar Asset Management, en marknadsneutral hedge fond som arbetar med stort inslag av makroekonomiska bedömningar.

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer