Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005"

Transkript

1 Hedgefonder Ulf Strömsten 1

2 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital Årets Sverigeförvaltare Sparöversikt Årets Fondbolag 2005 Privata Affärer Catella Specialfonder förvaltas av ett mycket seniort förvaltarteam och efter väl dokumenterade modeller och risksystem. Catella Hedge Utsågs till Årets Hedgefond i Sverige av Privata Affärer 2005 Nominerades till Årets Hedgefond i Sverige av Privata Affärer 2004 Nominerades till Årets Hedgefond i Europa av Eurohedge

3 Förvaltarteam Ulf Frykhammar Ola Mårtensson Gustaf Sjögren Ulf Strömsten Ulf Frykhammar, f 1965 Civilekonom. Universitet i Linköping Enskilda Kapitalförvaltning, Förvaltare, Enskilda Kapitalförvaltning, Affärschef, SEB Fonder, Hong Kong, Förvaltare, SEB Asset Mgmt, Ansvarig Nordiska aktiefonder, SEB Asset Mgmt, Senior portfolio manager, Ola Mårtensson, f 1970 Teknisk fysik, Lunds Tekniska Högskola, 1997 Produktutvecklare, Front Capital Systems, SEB, Kvantanalytiker, Gustaf Sjögren, f 1958 Ekonomi, Stockholms Universitet SHB, Mäklare, SHB Fonder, Förvaltare, Catella, Förvaltare Reavinstfonden Ulf Strömsten, f 1960 Doktorandstudier vid Handelshögskolan i Stockholm, SHB, Analytiker, SHB, Chefsanalytiker och chefsstrateg, Alfred Berg, Chefsstrateg och chefsanalytiker, Alfred Berg, VD och aktiechef,

4 Catella Specialfonder Catella Specialfonder Catella Hedge Catella Case Catella Fokus Orion Catella Case har en huvudsaklig inriktning mot investeringar i små/medelstora bolag medan Fokus är inriktad på investeringar i medelstora/stora bolag. Catella Hedge Catella Case Catella Fokus Avkastningsmål Absolutavkastande Absolutavkastande Absolutavkastande Risknivå Låg Medel Medel Benchmark OMRX T-Bill OMRX T-Bill OMRX T-Bill Avgift Fast/Rörlig 1%/20% Högst 1%/15% Högst 1%/15% Korta Positioner Index/Aktier Index Index Ägarroll Passiv Semi-Aktiv Semi-Aktiv 4

5 Målsättning för fonden Inom Catella betraktar vi hedgefonder som ett tredje tillgångsslag. Vi har valt att riskmässigt positionera Catella Hedgefond mellan risken i en obligationsportfölj och risken i en svensk aktieportfölj. Vår målsättning vad beträffar avkastning är att leverera en jämn, stabil avkastning som rimligen skall kunna hamna i intervallet 8 till 12 procent per år, och vara oberoende av riktningen på börsen och räntemarknaden. 5

6 Svenska Fondmarknaden Utgången av 2005 Fondmarknaden Hedgefonder Räntefonder Blandfonder Aktiefonder

7 Hedgefonder Inriktning Nettokort position genom blankning av aktier och derivat Fondens huvudsakliga inriktning är Equity Long/short. Denna strategi kompletteras av Market Neutral, som tidvis är en självständig strategi men också används som ett komplement i urvalsprocessen i long/short Managed Futures, som används för att justera VaR i portföljen Event Driven, som baseras på idégenerering från Catellas Caseförvaltning Utnyttjar felprissättningar på räntemarknaden Investerar i konvertibler och en hedgad position i samma bolags aktier Investerar globalt (långt/kort) i flertalet instrument baserad på en övergripande syn på konjunkturen. Fixed Income Arbitrage Convertible Arbitrage Global Macro Dedicated Short Bias Catella Managed Futures Long/Short Equity Market Neutral Event Driven Investerar i futures på börser och råvarumarknader Långa och korta positioner. Kan vara fokuserad på sektorer, regioner eller bolagsstorlek Investerar i bolag i samband med företagsaffärer eller finansiella problem Söker beta- eller valutaneutrala positioner genom belånade långa och korta positioner i matchade aktieportföljer. 7

8 Catella Hedgefond Stort utrymme till aktiv förvaltning Andel investerat i aktier, % 150% Vanliga aktiefonder Catella Hedge Catella Case Catella Fokus 100% 90% Som nationell fond har Catella Hedge betydligt större handlingsutrymme än en traditionell aktiefond. Detta är inte minst viktigt när aktiemarknaden faller och fonden genom blankningsstrategier kan reducera risken. Negativ syn på börsen -50% Positiv syn på börsen 8

9 Fondens Målsättning Fondens målsättning är att generera god, stabil, absolut avkastning på investerat kapital till andelsägarna, oberoende av utvecklingen på aktie- eller räntemarknaden. vilket förutsätter att man i förvaltningen kombinerar flera olika strategier i en sk multistrategi 9

10 Marknadsklimat & Investeringsstrategi Dominerande Strategier Trend Fallande Stigande Volatilitet Hög Trading Event Driven Marknadsneutral Räntebärande Trading Event Driven Long/Short Låg Låg nettoexponering (som lägst 50%) Hög nettoexponering (som högst 150%) 10

11 Mån Hedge Ref SBX Mar +2,4 +0,4-2,3 Apr +0,2 +0,1-0,3 Maj +0,5 +0,2-1,8 Jun +1,6 +0,2 +3,2 Jul -0,7 +0,2-1,9 Aug +0,2 +0,2-0,6 Sep +1,3 +0,2 +3,3 Okt +0,5 +0,2-0,0 Nov +1,6 +0,2 +5,9 Dec +0,6 +0,2 +0,6 Jan +0,9 +0,2 +0,8 Feb +1,7 +0,2 +4,5 Mar +0,6 +0,2 +0,3 Apr +0,1 +0,2-3,5 Maj +1,9 +0,2 +5,4 Jun +2,1 +0,3 +4,2 Jul +1,4 +0,1 +5,0 Aug +0,1 +0,1-1,3 Sep +1,3 +0,2 +5,1 Okt -0,2 +0,1-2,5 Nov +1,2 +0,1 +4,2 Dec +1,8 +0,1 +5,3 Jan +1,0 +0,1 +1,2 Feb +1,3 +0,2 +4,3 S:a +25,9 +4,3 +54,7 Fondförmögenheten har växt stadigt och uppgår nu till drygt 3,5 Mdr. 11 Utveckling sedan lansering (avkastning efter avgifter) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Catella Hedge Referensränta SBX

12 12 Catella Hedge vs Svenska Hedgefonder 30% 25% Catella Hedge SIX HARCOURT HFXS Asset Weighted 20% 15% 10% 5% 0% % Catella Hedge har sedan starten, trots en väsentligt lägre risk, gått betydligt bättre än index för svenska hedgefonder Standardavvikelse Catella Hedge 2,7% Harcourt Index 3,1%

13 Struktur på förvaltningen stor skillnad jämfört med traditionell förvaltning Trading Marknadsneutral Yield pick-up (credit/maturity) Benchmark replication Fundamental lång / kort Kassa Aktierelaterade investeringar Räntebärande investeringar Alla investeringsbeslut, även i räntebärande papper, skall jämföras med alternativräntan, och ha en förväntad avkastning som överstiger OMRX T-Bill Kontanta medel i fonden 13

14 14 Netto- och bruttoexponering (andel av fondens kapital som är investerat i aktier) 60% Gross exposure Net Exposure SBX 50% 40% 30% 20% 10% 0%

15 Catella Hedgefond Risk mätt som volatilitet, relativt aktieindex 25% Catella Hedge SBX 20% 15% 10% Fonden har sedan start haft en volatilitet som i snitt t om understiger den genomsnittliga risken i en 10-årig statsobligation. 5% 0% 15 mar-04 maj-04 jul-04 sep-04 nov-04 jan-05 mar-05 maj-05 jul-05 sep-05 nov-05 jan-06

16 Catella Hedge har ett Value-at-Risk (VaR) på 0,35. Detta innebär att fonden i genomsnitt 5 dagar av 100 uppvisar en upp- eller nedgång som överstiger 0,35% 16 Value at Risk & dagsavkastning 1,2% 1,0% Daily Return VaR 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% -0,2% -0,4% -0,6% -0,8% -1,0% -1,2% -0,01 2-0,007-0,002 0,003 0,

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Indecap Fonder Årsberättelse 2013

Indecap Fonder Årsberättelse 2013 Indecap Fonder Årsberättelse 2013 Inledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Sida Inledning 2 Förvaltarteam 3 Styrelsen 4-5 Året 2013 6 Guidefonderna 7 - Guide Hedgefond 7 - Guide Hedgefond 2 9 - Guide Multihedge

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), lagen om alternativa

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet halvårsrapport 2013 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

Hedgefonder och finansiella kriser

Hedgefonder och finansiella kriser Hedgefonder och finansiella kriser MARIA STRÖMQVIST är ekonomie doktor i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Hennes avhandling analyserade hedgefonder och internationella kapitalflöden.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy Master är en specialmottagarfond som investerar i hedgefonder förvaltade av

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål halvårsrapport 2013 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

VD har ordet... 3. Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar. Enter Sverige... 4. Enter Sverige Pro... 8. Enter Select...

VD har ordet... 3. Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar. Enter Sverige... 4. Enter Sverige Pro... 8. Enter Select... VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select..... 12 Enter Select Pro..... 16 Enter Maximal.... 20 Enter Maximal Pro.....

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION Version 11.2 1 INNEHÅLL 3 Inledning FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE NR 9 4-5 Fondportföljer Portfölj Dynamisk, sid 4 Portfölj Trygg, sid

Läs mer

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge.

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge. årsberättelse 2014 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB Indecap Fonder AB är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort

Läs mer

Halvårsredogörelse 30 juni 2014. ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig

Halvårsredogörelse 30 juni 2014. ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig Halvårsredogörelse 30 juni 2014 ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig ICA FONDER HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 Innehåll 3 VD-ord 3 Risk 4 ICA Banken Varlig 6 ICA Banken Måttlig 8 ICA Banken Modig

Läs mer

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare Sverigefonden Närmar vi oss fort- en ny farande stor börsuppgång? lågt värderad Gör ditt fondsparande stryktåligare Garantums grundare om nyheter i Peritus Graal Kvanthedge steg 11, i fjol Förändringar

Läs mer

NORRSKEN 2014 NORRSKEN

NORRSKEN 2014 NORRSKEN NORRSKEN PLACERINGSINRIKTNING Norrsken är en aktieorienterad hedgefond med en marknadsneutral inriktning. Förvaltningsstrategin är eventdriven där förvaltarna fokuserar på publika bolag där det skett en

Läs mer

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Halvårsredogörelse Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Innehåll INLEDNING 3 VD-ord 4 Risk 5 Den starka början på svenska börsåret kom av sig 6 Marknadssyn AKTIEFONDER 7 Catella Reavinstfond 8 Catella

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvariga: Martin Larsén och Patrik Olsson FÖRVALTNINGSMÅL

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012 Enter Fonder AB Årsberättelse 2012 ENTER SVERIGE ENTER SVERIGE PRO ENTER SELECT ENTER SELECT PRO ENTER MAXIMAL ENTER MAXIMAL PRO ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS ENTER PENNINGMARKNADSFOND ENTER TREND RÄNTEFOND

Läs mer

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet Årsredovisning 20 INNEHÅLL AP3 i korthet s. 3 VD har ordet s. 4 AP3s roll i pensionssystemet s. 6 Mål och investeringsstrategi s. 9 987miljoner kronor har AP3 betalat ut 2009-20 för att täcka underskottet

Läs mer

MARKNADSINSIKT 2013-09-26

MARKNADSINSIKT 2013-09-26 MARKNADSINSIKT 2013-09-2 Merparten av de större börserna världen över backade under augusti. Indien hörde till förlorarna och rasade 9,4 procent. Även Stockholmsbörsen backade och tappade 1,0 procent.

Läs mer

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare.

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. 2012 Årsredovisning Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. Första AP-fonden 2012 Innehåll kort om 1 Om Första AP-fonden 13 Förvaltningsberättelse

Läs mer