Oktober Med vänlig hälsning Enter Fonder AB.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se"

Transkript

1 Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB Enter Fonder AB Telefon Fax

2 Enter Sverige Senaste månaden Sedan årsskiftet s tio största innehav Finansiella instrument Andel, %* Volvo 7,28 SKF 6,67 Hennes & Mauritz 6,49 Skandinaviska Enskilda Banken A 5,97 Swedbank A 5,54 Atlas Copco A 4,87 Autoliv SDB 4,64 Alfa Laval 4,42 JM 4,33 Modern Times Group 4,25 Kategori: Sverigefonder SIXPRX -0,5 0,2 0,1 15,5 14,7 18,0 1 år 21,1 19,8 20,3 3 år 1,7-0,5 1,0 5 år 57,3 46,6 52, ,6-76,5 Enter Sverige är en aktivt förvaltad fond som placerar i svenska aktier. s placeringar ska ske i branscher och företag som har förutsättningar för god tillväxt. Minst 90 procent av fondens värde ska placeras i överlåtbara värdepapper vilka är, eller inom ett år avser bli noterade vid svensk börs, annan auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad som är öppen för allmänhet i Sverige. s mål är att uppnå en långsiktigt god och konkurrenskraftig avkastning, som även överträffar avkastningen för fondens jämförelseindex, SIXPRX (Six Portfolio Return). I SIXPRX ingår bolagen på Stockholmsbörsen, viktade i förhållande till dess marknadsvärde med begränsningen att inget bolag får väga mer än 10 procent. Aktiv risk (Tracking Error) 4,7 Standardavvikelse 21,7 Beta 1,0 Större netto förändringar i portföljen under oktober Köp Sandvik SKF Tele2 Försäljning Ericsson Novo Nordisk Vestas Wind System Risknivå: 5 på en skala 1-9 Jämförelseindex: SIXPRX Förvaltningsavgift: 1,7 % per år Förvaltare: John Bornstein / Hans Lundeberg Startdatum: Bankgiro: PPM nr:

3 Enter Sverige Pro Senaste månaden Sedan årsskiftet Kategori: Sverigefonder s tio största innehav SIXPRX -0,8 0,2 0,1 16,9 14,7 18,0 1 år 22,5 19,8 20,3 3 år 6,3-0,5 1,0 5 år 62,7 46,6 52, ,5-76,5 Finansiella instrument Andel, %* Volvo 7,84 Hennes & Mauritz 6,61 Swedbank A 6,44 SKF 6,21 Skandinaviska Enskilda Banken A 5,95 JM 4,98 Atlas Copco A 4,95 Alfa Laval 4,94 Electrolux 4,84 Modern Times Group 4,35 Större netto förändringar i portföljen under oktober Enter Sverige Pro är en aktivt förvaltad fond som placerar i svenska aktier. Det är en specialfond, vilket innebär att den har friare placeringsregler än en värdepappersfond. Bland annat kan fonden placera mer än 10 procent i en enskild aktie. Placeringsreglerna gör det möjligt för förvaltaren att hålla färre innehav än en värdepappersfond. skall investera i överlåtbara värdepapper vilka är, eller inom ett år avses bli noterade vid svensk börs eller auktoriserad marknadsplats. Upp till 25 procent av fondens medel får dock placeras i överlåtbara värdepapper noterade vid andra börser, auktoriserade marknadsplatser eller andra reglerade marknader utanför Sverige. s mål är att uppnå en långsiktigt god och konkurrenskraftig avkastning, som även överträffar avkastningen för fondens jämförelseindex, SIXPRX (Six Portfolio Return). I SIXPRX ingår bolagen på Stockholmsbörsen, viktade i förhållande till dess marknadsvärde med begränsningen att inget bolag får väga mer än 10 procent. Aktiv risk (Tracking Error) 5,0 Standardavvikelse 21,8 Beta 1,0 Köp Sandvik SKF Tele2 Försäljning Ericsson Novo Nordisk Vestas Wind System Risknivå: 5 på en skala 1-9 Jämförelseindex: SIXPRX Minsta belopp: kr Förvaltningsavgift: 0,5 % per år Resultatbaserad avgift: 25 % av överavkastning Maximal avgift: 3 % per år Förvaltare: John Bornstein / Hans Lundeberg Startdatum: Bankgiro:

4 Enter Select Senaste månaden Sedan årsskiftet Kategori: Sverige, små och medelstora bolag -1,2 1,4 16,3 15,7 1 år 23,4 23,7 3 år 10,5 4, ,5 - OMX- S50EW/ SIXPRX 1,0/ 0,1 18,8/ 18,0 24,2/ 20,3 0,2/ 1,0 2,1/ 0,4 Enter Select är en aktivt förvaltad fond som placerar i svenska aktier. Upp till 25 procent av fondens medel får dock placeras i utländska fondpapper. Det är en specialfond, vilket gör det möjligt för förvaltaren att hålla färre innehav än i en värdepappersfond. s mål är att uppnå långsiktigt god och konkurrenskraftig avkastning och som även överträffar avkastningen för fondens jämförelseindex, OMX- S50EW. Valet av ett likaviktat index (OMXS50EW) möjliggör en mer indexfri förvaltning, då förvaltningen inte är styrd av bolagens marknadsvikt på börsen. Förvaltarna tar mer hänsyn till de enskilda aktierna och mindre hänsyn till vilken bransch de tillhör eller vilken vikt de har i index. Istället för att placera i Stockholmsbörsens indextunga bolag väljer förvaltarna de bolag de bedömer har bäst potential. Det är värderingspotentialen som avgör, inte vikten på börsen.. s tio största innehav Finansiella instrument Andel, %* Volvo 8,11 Swedbank A 6,71 SKF 6,11 Alfa Laval 5,59 Electrolux 5,41 Tele2 5,01 JM 4,98 Skandinaviska Enskilda Banken A 4,94 Hennes & Mauritz 4,94 Atlas Copco A 4,88 Aktiv risk (Tracking Error) 8,2 Standardavvikelse 25,4 Beta 0,9 Större netto förändringar i portföljen under oktober Köp Sandvik SKF Tele2 Försäljning Novo Nordisk SEB A Vestas Wind System Risknivå 5 på en skala 1-9 Jämförelseindex: OMXS50EW Förvaltningsavgift: 1,7 % per år Förvaltare: Sten Lindquist Startdatum: Bankgiro:

5 Enter Select Pro Senaste månaden Sedan årsskiftet Kategori: Sverige, småoch medelstora bolag -1,1 1,4 16,4 15,7 1 år 23,4 23,7 3 år 11,2 4,6 5 år 87,3 59, ,3 - OMX- S50EW/ SIXPRX 1,0/ 0,1 18,8/ 18,0 24,2/ 20,3 0,2/ 1,0 67,5/ 52,5 142,5 / 113,2 Enter Select Pro är en aktivt förvaltad fond som placerar i svenska aktier. Upp till 25 procent av fondens medel får dock placeras i utländska fondpapper. Det är en specialfond, vilket gör det möjligt för förvaltaren att hålla färre innehav än i en värdepappersfond. s mål är att uppnå långsiktigt god och konkurrenskraftig avkastning och som även överträffar avkastningen för fondens jämförelseindex, OMXS50EW (fonden hade från start fram till juni 2010 OSX som jämförelseindex). Valet av ett likaviktat index (OMXS50EW) möjliggör en mer indexfri förvaltning, då förvaltningen inte är styrd av bolagens marknadsvikt på börsen. Förvaltarna tar mer hänsyn till de enskilda aktierna och mindre hänsyn till vilken bransch de tillhör eller vilken vikt de har i index. Istället för att placera i Stockholmsbörsens indextunga bolag väljer förvaltarna de bolag de bedömer har bäst potential. Det är värderingspotentialen som avgör, inte vikten på börsen. s tio största innehav Finansiella instrument Andel, %* Volvo 8,31 Swedbank A 6,78 SKF 6,05 Alfa Laval 5,63 Electrolux 5,44 Hennes & Mauritz 5,01 JM 5,01 Tele2 4,99 Skandinaviska Enskilda Banken A 4,97 Atlas Copco A 4,96 Större netto förändringar i portföljen under oktober Köp Sandvik SKF Tele2 Försäljning Novo Nordisk SEB A Vestas Wind System Aktiv risk (Tracking Error) 6,6 Standardavvikelse 20,3 Beta 1,0 Risknivå 5 på en skala 1-9 Jämförelseindex: OMXS50EW Minsta belopp: kr Förvaltningsavgift: 0,5 % per år Resultatbaserad avgift: 25 % av överavkastning Maximal avgift: 3 % per år Förvaltare: Sten Lindquist Startdatum: Bankgiro:

6 Enter Penningmarknadsfond Senaste månaden * Ränte, SEK penningmarknad Kategori* OMRX T-bill 0,0 0,0 0,0 Sedan årsskiftet 0,4 0,2 0,2 Sedan årsskiftet 0,5-0,2 1 år 0,4 0,3 0,2 3 år 8,8 6,7 5,7 5 år 13,7 11,0 11, ,9-2,9 Duration Om Enter Penningmarknadsfond placerar i svenska räntebärande värdepapper med god likviditet och hög kreditvärdighet. Den genomsnittliga löptiden på fondens placeringar skall vara högst ett år. 0,4 Index 0,2 Aktiv risk (Tracking Error) 0,3 Standardavvikelse 0,5 Beta 0,9 År s tio största innehav Finansiella instrument Stadshypotek AB 6% obl. 04/ nr 1571 Swedbank Hypotek 4% obl. 06/ nr 175 Nordea Hypotek 3,75% obl. 05/ nr 5523 Skandinaviska Enskilda Banken AB obl. 09/ nr 450 Volvofinans Bank AB obl. 09/ nr 800G Swedbank AB emtn 10/ Vasakronan AB obl. 09/ nr 381 SBAB Sveriges Bostadsfinans AB emtn 09/ Landshypotek AB obl. 07/ nr 328 SBAB Sveriges Bostadsfinans AB emtn 09/ Andel, %* 17,71 13,99 13,98 8,70 8,67 8,66 8,01 6,91 5,16 4,33 Risknivå: 1 på en skala 1-9 Jämförelseindex: OMRX T-bill Förvaltningsavgift: 0,45 % per år Förvaltare: Anders Wilson Startdatum: Bankgiro PPM nr:

7 Finansiella instrument* Statsskuldväxel ffd Statsskuldväxel ffd Svenska staten 5% obl. 03/ nr 1047 Svenska staten 4,25% obl. 07/ nr 1052 Svenska staten 6,75 % obl. 97/ nr 1041 Svenska staten 5,5 % obl. 01/ nr 1046 Svenska staten 4,5 % obl. 03/ nr 1049 Svenska staten 3,75 % obl. 06/ nr 1051 Kategori* Index* Senaste månaden -1,2-1,1-0,8 Sedan årsskiftet 4,7 3,0 2,6 Sedan årsskiftet 5,7 3,1 1 år 5,2 3,6 2,9 3 år 14,9 15,7 13,2 5 år 16,3 17,3 17, ,8-5,2 * Kategori: Ränte, SEK obligationer, långa * OMRX T-Bill 50 % och OMRX T-Bond 50 % s åtta största innehav Andel, % ** 27,85 18,55 8,81 8,66 8,62 6,61 6,33 5,16 *Enter Trend Räntefond placerar uteslutande i räntebärande instrument utgivna i svenska kronor av svenska staten. s innehav Placerad till 50 procent i räntebärande instrument med lång löptid och till 50 procent i räntebärande instrument med kort löptid. Enter Trend Räntefond Duration År 3,2 Index 3,2 Aktiv risk (Tracking Error) 1,4 Standardavvikelse 3,3 Beta 1,1 Enter Trend Räntefond placerar 100 procent av kapitalet i antingen obligationsmarknaden (cirka 5 års duration) eller i korta räntebärande instrument (cirka 0,4 års duration). placerar uteslutande i räntebärande instrument emitterade av svenska staten. placerar i obligationsmarknaden, som normalt ger bättre avkastning än penningmarknaden över tid. Men under perioder när obligationsmarknaden uppvisar fallande avkastning (stigande räntor) växlar fonden över till penningmarknaden för att undvika kursförlusten i obligationsmarknaden. Så snart trenden vänder lämnar fonden penningmarknaden, för att åter placera i obligationsmarknaden. s förvaltning följer uteslutande signaler från Enters Trendindikator, som är ett matematiskt analysverktyg. Den bygger på kvantitativ analys av pris- och avkastningsförändringar i finansiella marknader. Trendindikatorns signaler baseras enbart på avkastningsförändringar i olika marknader och är inte en modell som bygger på makroekonomiska faktorer. Risknivå: 2 på en skala 1-9 Jämförelseindex: OMRX T-Bond 50 % OMRX T-Bill 50 % Förvaltningsavgift: 0,65 % per år Förvaltare: Anders Wilson Startdatum: * Bankgiro: PPM nr:

8 Kategori* * Kategori: Ränte, SEK obligationer, långa OMRX Bond Senaste månaden -0,6-1,1-0,8 Sedan årsskiftet 1,5 3,0 3,01 Sedan årsskiftet 1,8-3,6 1 år 1,7 3,6 3, ,2-3,3 Enter Return Enter Return placerar i svenska räntebärande värdepapper med kort och lång löptid. får bara placera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som emitterats av kreditinstitut med rating lägst Investment Grade och med säte inom EES. en följer ratinginstitutet Standard & Poors kreditbetyg eller motsvarande kreditbetyg enligt andra ratinginstitut. Den genomsnittliga durationen för de räntebärande placeringar som finns i portföljen skall uppgå till mellan noll och sex år. Målsättningen med fondens placeringar är att, uppnå högsta möjliga värdetillväxt av fondens tillgångar genom aktiva placeringar i olika räntemarknader med beaktande av placeringsinriktning och riskspridning. s tio största innehaven Finansiella instrument* Andel, %* Svenska staten 4,5 % obl. 03/ nr ,85 Swedbank Hypotek 4,25% obl. 06/ nr 176 8,51 Stadshypotek AB emtn 10/ ,91 Swedbank Mortgage emtn 10/ ,90 SBAB Sveriges Bostadsfinans AB emtn 10/ ,99 Stadshypotek AB 6% obl. 04/ nr ,25 Swedbank Hypotek 4 % obl. 06/ nr 175 5,24 Nordea Hypotek 4 % obl. 08/ nr ,97 Vasakronan AB obl. 09/ nr 387 4,89 Svenska staten 6,75 % obl. 97/ nr ,80 Duration År 1,8 Index 3,9 Risknivå: 3 på en skala från 1-9 Jämförelseindex: OMRX-Bond Förvaltningsavgift: 0,65 % per år Förvaltare: Anders Wilson Startdatum: Bankgiro:

9 Enter Maximal och Enter Maximal Pro Enter Maximal och Enter Maximal Pro är strategifonder som placerar i aktie- och/eller räntemarknaden. Förvaltningen av fonderna bygger på en trendindikator. Trendindikatorn är ett analysverktyg som är utvecklat för att identifiera trender i aktie- och räntemarknaden. Den bygger på kvantitativ analys av prisrörelser och förändringar i avkastning för olika marknader. Trendindikatorn genererar signaler som är avgörande för hur fonderna ska placera. När trendindikatorn signalerar att aktiemarknaden är i en stigande trend kommer fonderna till 100 procent att vara exponerad mot den svenska aktiemarknaden, företrädesvis i OMXS30- terminer. I en fallande trend kommer fonderna att placera 100 procent i korta räntebärande värdepapper. I samband med omplaceringar kommer fonderna att vara investerade i både aktie och ränterelaterade placeringar. Enter Maximal Risknivå: 5 på en skala 1-9 Jämförelseindex: OMXS30 50 % OMRX T-Bill 50 % Förvaltningsavgift: 2,0 % per år Köpavgift: 1 % Säljavgift: 1 % Förvaltare: Anders Wilson Startdatum: Bankgiro: PPM nr: Enter Maximal Pro Risknivå: 5 på en skala 1-9 Jämförelseindex: OMXS30 50 % OMRX T-Bill 50 % Minsta belopp: kr Förvaltningsavgift: 0,75 % per år Resultatbaserad avg.: 20 % av överavkastning Köpavgift: 1 % Säljavgift: 1 % Förvaltare: Anders Wilson Startdatum: Bankkonto: Index* Index* Senaste månaden -0,1 0,1 Sedan årsskiftet -3,3 7,5 1 år -2,8 8,0 3 år 24,0 2, ,8 3,6 * OMXS30 50 % och OMRX T-Bill 50 % Senaste månaden -0,1 0,1 Sedan årsskiftet -2,9 7,5 1 år -2,3 8,0 3 år 21,5 2, ,9 3,9 * OMXS30 50 % och OMRX T-Bill 50 % Avkastningen för enskild kund kan avvika från ovan angivna avkastning, eftersom fonden har individuellt beräknad prestationsbaserad avgift. s innehav Vid månadens utgång var fonden till 100 procent exponerad mot aktiemarknaden, i form av placeringar i OMXS30-terminer. s innehav Vid månadens utgång var fonden till 100 procent exponerad mot aktiemarknaden, i form av placeringar i OMXS30-terminer.

10 Enter i korthet Enter är en oberoende kapitalförvaltare specialiserad på svensk aktie- och ränteförvaltning. Vi erbjuder förvaltning i nio fonder samt diskretionär förvaltning. Enter startades Ägare är dels personalen (50 %) och dels Orkla (50 %) som är ett av Norges största börsföretag. Förvaltarna på Enter har lång erfarenhet av kapitalförvaltning, i genomsnitt 25 år. Huvuddelen av förvaltningsteamet har arbetat tillsammans i 18 år. Stor del av våra kunder är institutionella placerare, som till exempel pensionsfonder och stiftelser. Vi förvaltar även kapital för privatpersoner. Du kan spara i våra fonder direkt hos oss eller via våra samarbetspartners, bl.a; Avanza, Danica, Nordnet, Fondmarknaden.se, SEB, Swedbank, SkandiaBanken, E-trade, Erik Penser och Pensionsmyndigheten. Enters förvaltning finns även tillgänglig för dig som sparar i Skandia Link och SEB Trygg Liv. Var kan du köpa Enters fonder? Kontakta oss på Enter Fonder: E-post: Telefon: Postadress: Box 7006, Stockholm Ordförklaringar Aktiv risk (Tracking error) Ett mått på hur mycket fondens avkastning varierar jämfört med avkastningen för fondens jämförelseindex. Ju högre aktiv risk, desto lägre följsamhet. Mäts som den årliga standardavvikelsen i den månatliga över/underavkastningen jämfört med index. Standardavvikelse Ett mått på hur mycket fondens värde svänger kring fondens genomsnittliga värde, eller enkelt uttryckt avvikelser från medelvärdet. Ju högre standardavvikelse desto högre risk. Beta Anger fondens risk jämfört med risken för jämförelseindex. Det är ett mått på samvariation mellan fondens och marknadens avkastning. Index har ett betavärde på 1,0. Ett betavärde större än 1,0 anger att fondens avkastning förändras mer jämfört med jämförelseindex. Ett betavärde mindre än 1,0 anger på samma sätt att fondens avkastning förändras mindre än jämförelseindex. Denna publikation tillställs kunder och andra intressenter till Enter. Informationen baseras på Enters egna bedömningar vid tidpunkten för publicerandet samt andra källor. Enter kan dock inte garantera att informationen från dessa källor är korrekt och bedömningarna utgår från faktorer som kan visa sig vara oriktiga. Den som tar del av informationen skall vara medveten om att den inte innebär något erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument eller någon uppmaning till sådana transaktioner. Informationen baseras på uppgifter som var kända för Enter vid den tidpunkt den publicerades. Bedömningar och slutsatser som presenteras kan komma att ändras och det kan ske utan att Enter distribuerar information om förändringen. Enter ansvarar inte för förlust eller annan skada (direkt eller indirekt) hänförlig till användandet av denna publikation, vid investeringsbeslut, eller på annat sätt, eller för felaktigheter i publikationen som beror på felaktiga eller bristfälliga uppgifter från tredje man. Enter Fonder AB Tel Fax

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

VD har ordet... 3. Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar. Enter Sverige... 4. Enter Sverige Pro... 8. Enter Select...

VD har ordet... 3. Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar. Enter Sverige... 4. Enter Sverige Pro... 8. Enter Select... VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select..... 12 Enter Select Pro..... 16 Enter Maximal.... 20 Enter Maximal Pro.....

Läs mer

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING Enter Fonder AB Sveavägen 17, Box 7006, 103 86 Stockholm Telefon 08-790 57 00, Fax 08-790 57 50 Org. nr 556573-5114 www.enterfonder.se 19 februari 2013 2013-07-09 INNEHÅLL OM FONDBOLAGET... 4 OM FONDEN...

Läs mer

OM BOLAGET ALLMÄNT OM BOLAGET OCH FONDERNA FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING

OM BOLAGET ALLMÄNT OM BOLAGET OCH FONDERNA FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING Enter Fonder AB Sveavägen 17, Box 7006, 103 86 Stockholm Telefon 08-790 57 00, Fax 08-790 57 50 Org. nr 556573-5114 www.enterfonder.se 19 februari 2013 2014-03-17 INNEHÅLL OM BOLAGET... 4 ALLMÄNT OM BOLAGET

Läs mer

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012 Enter Fonder AB Årsberättelse 2012 ENTER SVERIGE ENTER SVERIGE PRO ENTER SELECT ENTER SELECT PRO ENTER MAXIMAL ENTER MAXIMAL PRO ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS ENTER PENNINGMARKNADSFOND ENTER TREND RÄNTEFOND

Läs mer

Halvårsredogörelse fonder 2015

Halvårsredogörelse fonder 2015 Halvårsredogörelse fonder 2015 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 10 Enter Select..... 16 Enter Select

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455). Fonden är en specialfond enligt investeringsfonder, nedan

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), lagen om alternativa

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (Fonden) namn är Enter Maximal Growth Markets Fonden är en global strategifond. Enligt lagen

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 1 ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Return (org.nr. 515602-3060). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND

Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND CLIENS KAPITALFÖRVALTNING AB ÅRSBERÄTTELSE 2014 GRAFISK FORM JESPER ZACHRISON FOTO MATS LUNDQVIST 2014 Innehåll 01 Året som gått... sid 5 02

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Marknadsanalys februari Enter Fonder / 2013-02-22

Marknadsanalys februari Enter Fonder / 2013-02-22 Enter Fonder / 2013-02-22 14 december 2012 Makro Stor ränteuppgång Valutafunderingar Hög svensk realränta Låg svensk inflation Aktier Rivstart på börsåret Högre värdering men vinsterna vänder Axplock ur

Läs mer

Makro. Vi räknar med att Riksbanken kommer att tvingas höja räntan tidigare än de själva tror. Aktier. www.enterfonder.se

Makro. Vi räknar med att Riksbanken kommer att tvingas höja räntan tidigare än de själva tror. Aktier. www.enterfonder.se September 29 Makro Vi räknar med att Riksbanken kommer att tvingas höja räntan tidigare än de själva tror. Aktier www.enterfonder.se Enter Fonder AB Tfn 8 79 7 Fax 8 79 7 E-mail: fonder@enterkapital.se

Läs mer

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION

FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSER PLACERINGSPRESENTATION Version 11.2 1 INNEHÅLL 3 Inledning FAMILJEFÖRETAGENS PENSIONSSTIFTELSE NR 9 4-5 Fondportföljer Portfölj Dynamisk, sid 4 Portfölj Trygg, sid

Läs mer

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009 Skandia Link våra fonder VÅR/SOMMAR 29 innehåll sid vi har engagemang för ditt sparande 1 välj det alternativ som passar dig bäst 2 förändringar i Skandias investeringserbjudande 4 årets hedgefond öppnas

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE FÖR DIG I MEDIEBRANSCHEN PP PENSIONS FONDTORG Med vårt fondtorg vill vi skapa de bästa förutsättningarna för dig

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder. INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad februari 2015 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM STABILITY Stability kombinerar aktierelaterade derivatstrategier,

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad juni 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad juni 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder. INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad juni 2015 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM STABILITY Stability kombinerar aktierelaterade derivatstrategier,

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Informationsbroschyr. Carnegie Fonder AB

Informationsbroschyr. Carnegie Fonder AB Informationsbroschyr Carnegie Fonder AB Fondbolagsfakta Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Högräntefond Spiltan Räntefond Sverige

Läs mer