GLOBALA HEDGEFONDER MED LÅG AKTIEKORRELATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GLOBALA HEDGEFONDER MED LÅG AKTIEKORRELATION"

Transkript

1 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå eller utföra några andra transaktioner. Läs även viktig information längst bak i denna presentation. Faktablad och informationsbroschyrer finner ni på GLOBALA HEDGEFONDER MED LÅG AKTIEKORRELATION Februari 2017 Emilie Taube Head of Investor Relations +46 (0) (0)

2 Vårt hedgefonderbjudande fokuserade fondandelsfonder OPM erbjuder aktivt 3 aktivt förvaltade fondandelsfonder som investerar med hedgefonder, Omega, Vega och Absolute Managers. Fonderna fokuserar på hedgefonder som förväntas uppvisa låg långsiktig korrelation mot aktier. Fonderna är konstruerade för att vara substitut till obligationer. Hedgefonder med låg aktiekorrelation hittas främst inom strategierna Global Macro, Equity Market Neutral och Managed Futures. All valutarisk säkras. Förvaltas enligt PRI och etisk granskning via ISS-Ethix. 2

3 Varför fokus på hedgefonder med låg aktiekorrelation? Hedgefondstrategier med positiv aktiekorrelation under finanskrisen Global Macro, Managed Futures och Equity Market Neutral under finanskrisen Källa: Credit Suisse Hedge Fund Index, Bloomberg och OPM (EQMN adjusted for Madoff Nov 2008) 3

4 Team med lång erfarenhet av internationella hedgefondinvesteringar Martin Alm (ansvarig förvaltare) Leder arbetet och är föredragande i investeringskommittén. Utvärderat/investerat med hedgefonder sedan Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, finansiell inriktning. Simon Reinius (CIO) Utvärderat/investerat med hedgefonder sedan Bakgrund som chef för Investor AB:s Equity Trading. Civilekonom från Stockholms Universitet, finansiell inriktning. Emanuel Furubo (analytiker) Master in Finance and Economics från Warwick Business School. Henrik Hedblom (riskansvarig) Utvärderat hedgefonder sedan Civilekonom från Stockholms Universitet, finansiell inriktning. Fokus på USA och UK som förvaltar > 80% av globalt AUM. Sverige förvaltar endast ca 1% av globalt AUM. 4

5 Investeringsprocess för hedgefondval som sedan 2004 slagit index med 3 % per år (efter alla avgifter) samtidigt som risken halverats Aktiv analysdriven investeringsprocess kontinuerligt utvecklad sedan Typiska fondinnehav är top 5% inom sin strategi. Effektiv diversifiering sänker risken med ca 2/3 mot snittet av enskilda innehav. Ca 30% av portföljen roteras årligen. Se även genomgång av steg i appendix. Källa: HFRX Index och OPM. Graf över Alfa visar fonden OPM Alfa från start till november Fonden ersattes då av OPM Omega som är mer fokuserad och därför har ett mer fokuserat jämförelseindex. Alfa för OPM Omega har sedan start legat i linje med OPM Alfa. 5

6 Unik fullt integrerad SRI process 6

7 Växande men komplicerad tillgångsklass utan billiga indexalternativ Starkt tillväxt institutioner drivande där exempelvis Över 80 % av alla hedgefondinvesteringar görs idag genom FoHF eller via konsulter Urval, due diligence och uppföljning Diversifiering/ portföljkonstruktion Tar bort 2/3 av risken Harvard och Yale allokerar i snitt 24% Valutasäkring Administration

8 Aldrig varit mer motiverat att äga hedgefonder relativt olika former av räntebärande investeringar speciellt sådana med låg aktiekorrelation Förutom att inte statspapper ger någon avkastning så har de inte inte heller någon tydlig negativ förväntad aktiekorrelation. Det innebär att om aktier faller väsentligt kommer investerare sannolikt samtidigt att förlora pengar på sina obligationsportföljer. Vid normala räntenivåer har statsobligationer däremot en tydlig negativ förväntad aktiekorrelation. Statsskuldsväxlar baseras på dagsläget, obligationer på 10 års duration. 8

9 Tre FoHF portföljer, alla med fokus på låg systematisk risk (Beta) OPM Omega globala hedgefonder OPM Vega nordiska hedgefonder OPM Absolute Managers daglighandlade hedgefonder Data per

10 OPM Omega globala hedgefonder Nyckeltal - Nuvarande hedgefondportfölj Antal innehav 15 Avkastning (12m) -0,5% Standardavvikelse (12m) 2,8% Beta v.s. MSCI World (12m) 0,07 Avkastning (36m) 2,9% Standardavvikelse (36m) 2,9% Beta v.s. MSCI World (36m) 0,04 Exponering, Topp 5 ATLAS GLOBAL 12,7% ADG SYSTEMATIC MACRO 7,5% BLACKROCK EUROPEAN HEDGE 7,4% ABCA OPPORTUNITIES 6,9% OM ARBEA 6,3% Data per

11 Avkastning OPM Omega resultatutveckling Månatliga avkastningar Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt ,68% 0,68% ,66% -2,96% -0,76% -0,62% 0,73% -1,00% 0,56% -0,13% 0,06% 0,07% -0,96% -0,12% -5,67% ,01% 0,66% 0,85% -1,08% 1,49% -0,68% 1,35% -1,15% 0,29% -1,02% 1,01% 0,40% 4,14% ,10% 0,65% -1,35% -1,05% 0,68% 0,51% 0,24% 1,24% 1,81% -0,85% 2,10% 0,24% 4,13% ,61% 0,39% 0,26% 1,31% -0,64% -2,23% 0,19% -0,81% 0,42% 1,81% 1,29% 1,22% 3,81% ,55% 0,83% -0,92% -0,30% 0,99% -1,47% 1,15% 0,39% -0,07% -1,76% 0,18% 1,40% 1,92% Avkastning och risk (beta) sedan start 3% Kumulativ avkastning sedan start 20% 2% 1% 0% 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 Risk (beta mot MSCI World) OPM Omega HFRX Global HF Index 15% 10% 5% 0% -5% -10% 12/11 06/12 12/12 06/13 12/13 06/14 12/14 06/15 12/15 06/16 12/16 OPM Omega HFRX Low Beta Strategies** **HFRX - 1/3 Managed Futures, 1/3 Global Maco, 1/3 Equity Market Neutral. Data per

12 OPM Vega hedgefonder med nordisk koppling Nyckeltal - Nuvarande hedgefondportfölj Antal innehav 11 Avkastning (12m) 1,5% Standardavvikelse (12m) 2,3% Beta v.s. MSCI World (12m) 0,01 Avkastning (36m) 4,9% Standardavvikelse (36m) 2,4% Beta v.s. MSCI World (36m) -0,04 Exponering, Topp 5 NEKTAR 15,0% SECTOR HEALTHCARE 13,8% IPM SYSTEMATIC MACRO 12,2% LYNX 9,3% MANTICORE 8,6% Data per

13 Avkastning OPM Vega resultatutveckling Månatliga avkastningar* Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt ,40% -0,40% ,66% -0,50% 0,15% 0,59% -1,06% 0,52% 0,44% -0,92% 0,42% 0,99% -0,85% 0,73% 1,14% ,57% 0,16% 1,72% -1,19% 0,83% -0,93% 0,78% 0,26% 0,09% -0,18% 0,58% 0,30% 4,03% ,33% 0,45% 0,16% -0,33% 0,74% -0,21% 0,13% 1,48% 0,85% 0,15% 1,00% 0,73% 5,59% ,57% -0,73% 0,05% 0,49% 1,18% -1,57% 0,92% 0,04% 0,49% 0,91% 0,66% 0,11% 1,96% ,77% -0,37% -0,59% -0,06% 0,89% -1,58% 2,91% 0,95% -0,23% -0,42% 0,55% 0,64% 1,87% Avkastning och risk (beta) sedan start* 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 Risk (beta mot MSCI World) OPM Vega B HFRX Global HF Index Kumulativ avkastning sedan start* 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 04/03 04/04 04/05 04/06 04/07 04/08 04/09 04/10 04/11 04/12 04/13 04/14 04/15 04/16 OPM Vega B HFRX Global HF Index *Avkastning för OPM Vega B sedan starten i oktober Innan dess, avkastning för OPM Vega A korrigerad för skillnaden i förvaltningsavgift. Data per

14 OPM Absolute Managers daglighandlade hedgefonder Nyckeltal - Nuvarande hedgefondportfölj Antal innehav 9 Avkastning (12m) -1,9% Standardavvikelse (12m) 1,9% Beta vs. MSCI World (12m) 0,02 Avkastning (36m) 2,1% Standardavvikelse (36m) 2,4% Beta vs. MSCI World (36m) -0,09 Exponering, Topp 5 OLD MUTUAL GEAR 14,7% MW DEVELOPED EUROPE TOPS 13,2% BLACKROCK ADEAR 12,3% BLACKROCK EDEAR 11,3% ACADIAN GLMN 8,6% Data per

15 Avkastning OPM Absolute Managers resultatutveckling Månatliga avkastningar* Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt ,05% 0,05% ,23% -1,40% -0,21% -0,57% 0,19% -1,42% 0,24% -1,55% -0,45% 1,04% -0,96% 0,32% -4,49% ,00% 0,67% 0,75% -1,13% -0,31% -0,82% 1,11% -0,03% -0,01% -0,56% -0,52% -0,01% 1,08% ,36% 0,42% -0,29% -0,87% 0,61% 0,00% 0,94% 1,22% 0,73% 0,29% 1,34% 0,68% 5,54% ,17% 0,31% 1,37% 1,25% 0,94% -0,35% 0,95% -0,91% -0,20% 2,23% 1,78% 0,58% 10,54% ,12% 1,07% 0,01% 0,41% -0,33% -0,52% 2,07% 0,18% 0,48% -1,03% 0,97% 0,13% 4,62% Avkastning och risk (beta) sedan start* 4% 3% Kumulativ avkastning sedan start* 30% 25% 2% 1% 0% 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 Risk (beta mot MSCI World) OPM Absolute Managers HFRX Global HF Index 20% 15% 10% 5% 0% 12/11 06/12 12/12 06/13 12/13 06/14 12/14 06/15 12/15 06/16 12/16 OPM Absolute Managers* OPM Absolute Managers HFRX Global HF Index *Fonden startade den 1 september Avkastning innan dess är baserad på pro forma data som är baserad på den initiala allokeringen. Data per

16 Fondstruktur och villkor Fond AM Omega Vega ISIN SE SE SE Ticker OPMABSB OPOMEGA OPMVEGB Fondstruktur UCITS Specialfond Specialfond Handel Daglig Månatligen Månatligen Fast förvaltningsavgift 1,00% 0,80% 0,20% Administrationsavgift 0,20% 0,20% 0% Rörlig förvaltningsavgift 10% 10% 10% Trsöskel 0% 0% 0% High Watermark Ja Ja Ja Förvaringsinstitut SEB SEB SEB Revisor PwC PwC PwC Administratör ISEC ISEC ISEC Tillsyn FI FI FI KIID risk Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå eller utföra några andra transaktioner. 16

17 OPM hedgefonderbjudande - sammanfattning Tre fokuserade fondportföljer som alla fokuserar på hedgefonder som har låg aktiekorrelation (Global Macro, Equity Market Neutral och Managed Futures). Omega globala hedgefonder Vega nordiska hedgefonder Absolute Managers daglighandlade hedgefonder Team med lång erfarenhet och omfattande nätverk inom hedgefondindustrin i Europa och USA. Aktiv analysdriven investeringsprocess kontinuerligt utvecklad sedan Typiska innehav är top 5% inom sin strategi. Effektiv diversifiering sänker risken med ca 2/3 mot snittet av enskilda innehav. Ca 30% av portföljen roteras årligen. Sedan starten 2004 har förvaltningen levererat ca 3% överavkastning mot index samtidigt som risken halverats. All valutarisk säkras. Unik fullt integrerad SRI process. Det har aldrig varit mer motiverat att allokera upp hedgefonder relativt räntebärande investeringar och då särskilt sådana hedgefonder som ej rör sig tillsammans med aktier. 17

18 Appendix 18

19 Om OPM Svenskt fondbolag grundat 2003 Arbetar inom globala alternativa tillgångar som kompletterar traditionella institutionella pensionsportföljer. Missionen är att leverera bästa möjliga riskjusterade avkastning i kombination attraktiva korrelations mönster för att effektiviserar hela kundens portfölj. Institutionellt fokus men fonderna kan även köpas av privatpersoner via utvalda partners. Utvecklar även proprietär metodik och teknologi för institutionell portföljförvaltning vilket används internt inom diskretioner förvaltning samt externt hos vissa utvalda kunder. OPM ägs till 50% av Carnegie Investment Bank och står under tillsyn av FI. 19

20 Aktiv analysdriven förvaltningsfilosofi med fyra hörnstenar Risk, korrelation och avkastning All förvaltning sker med tydlig målsättning avseende risk, korrelation och avkastning med mål att skapa mervärde i alla tre dimensioner. Flertalet lösningar optimeras för att erbjuda låg systematisk risk relativt aktier. Detta görs då flertalet lösningar optimeras att utgöra komponenter i portföljer och aktierisk är den dominerande risken i nära alla finansiella portföljer. Systematiska beslutskriterier och strukturerade processer OPM utvecklar kontinuerligt systematiska beslutskriterier som ständigt utvärderas och uppdateras. Detta gör vi för att kunna leverera ett konsistent och förutsägbart mervärde. För att minimera fel och effektivisera det operationella arbetet har detaljerade processer implementerats inom fondförvaltning, riskhantering och administrativa rutiner. Dessa processer följs med hög disciplin och uppdateras kontinuerligt. Teori och innovation Utgångspunkten för varje steg i OPM:s förvaltningsarbete är att utnyttja den senast fastlagda teoribilden inom såväl fundamental som kvantitativ analys. OPM ifrågasätter sedan ständigt dessa etablerade teorier och samband för att skapa egna hypoteser, teorier, modeller och strategier. Långsiktighet Inom de olika förvaltningsmomenten läggs fokus på de långsiktiga värdedrivande variablerna. Kortsiktiga beslutskriterier simuleras över längre perioder för att säkerställa att de adderar värde över tid. 20

21 Utvecklingen mot effektivare portföljer drivs av de amerikanska universitetsfonderna Yale 1985 Yale 2014 Snitt 2014 Universitet PE 0% 31% 10% Absolute Return 0% 20% 23% Domestic Equity 62% 6% 19% Foreign Equity 10% 13% 22% Fixed Income 18% 5% 13% Real Assets 10% 25% 13% Utvecklingen mot bättre riskspridning startade i mitten av 80-talet med Yale som drivande institution. Portföljerna är mycket långsiktiga och de nya tillgångsslagen som adderats är mindre likvida än de aktier och räntebärande investeringarna som tidigare dominerade portföljerna. Källa: Yale 21

22 Ansvarsfulla investeringar integrerad strategi för ökat alfa OPM bedömer att det finns ett generellt positivt samband mellan målet om god riskjusterad avkastning för fonderna och god etik och ansvarstagande hos de företag som fonderna direkt eller indirekt investerar i. Det innebär att ansvarsfulla investeringar även är en strategi för ökat alfa i förvaltningen. Ansvarsfulla investeringar hanteras rent praktiskt i två huvudsakliga led där det för varje enskild fond arbetats fram konkreta riktlinjer för hur OPM skall agera. 1. OPM arbetar i enlighet med det globala initiativet för investerare, PRI Principles for Responsible Investments, och har även åtagit sig detta formellt genom att signera ett åtagande att följa principerna. Ansatsen är integrerad i hela investeringsprocessen. 2. Samtliga fonders innehav granskas av ISS-Ethix. Granskningen är en Norm-Based Screening för att identifiera företag som bedöms vara involverade i överträdelser av internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbete och korruption. Ansatsen är aktivt inriktad med målsättning om att påverka bolag till ökad långsiktighet och ökat ansvar. OPM har även en uttalad ambition att vara en positiv kraft inom finansmarknaden för ökat ansvar och social delaktighet. 22

23 Organisation Simon Reinius (VD, CIO och styrelseledamot) Chef för Investor AB:s Equity Trading. Simon arbetade även med analys inom de strategiska innehaven med ansvar för ABB och Electrolux.. En av grundarna av Speed Ventures NV. Speed Ventures var ett holländskt investmentbolag som arbetade med Private Equity investeringar och hade namn som Goldman Sachs bland investerarna. Företaget såldes Utvecklare av makroekonomiska modeller på Stiftelsen Det Naturliga Steget. Dessa modeller implementerades sedan i fonden Svensk Miljöfond som idag förvaltas av Robur. Civilekonom från Stockholms Universitet, finansiell inriktning. Henrik Hedblom (Riskansvarig) Analytiker på Iggesund. Civilekonom från Stockholms Universitet, finansiell inriktning. Emanuel Furubo (Analytiker) Warwick Business School, MSc Finance and Economics. Emilie Taube (Head of Investor Relations) Key Account Manager, Folksam. Master of Political Science från Stockholms Universitet. Martin Alm (Ansvarig för Hedgefonder och vvd) CFO, Wahlstedt Sageryd Financial Services. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, finansiell inriktning. Tom Berggren (Ansvarig för Private Equity) VD Svenska Riskkapitalföreningen. VD Berggren Investment Management AB med investeringar och styrelseuppdrag i private equity-finansierade bolag. Konsult LEK Partnership i London, Boston och Bryssel. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, finansiell inriktning. Göran Emtesjö (Styrelseordförande) Business Director, Folksam. Senior Advisor, Folksam. Björn Jansson (Styrelseledamot) VD, Carnegie Investment Bank AB. Co-head för SEB Enskilda Securities. Björn Wendleby (Regelansvarig & Klagomålsansvarig) Jurist på SEB Jurist på Finansinspektionen. 23

24 Operationell struktur Integritet Styrelse Göran Emtesjö Björn Jansson Simon Reinius Intern revision PWC Investerare SEB Revision CEO Simon Reinius Compliance Björn Wendleby Magnusson Förvaringsinstitut Omega Vega Absolute Managers LPE QC Portfolio Management CIO: Simon Reinius Risk Management Henrik Hedblom Back Office Valuation Ekonomi CFO: Martin Alm IT High Performance Systems Marginalen Verksamhet utanför ren förvaltning sköts genom partnerskap med ledande aktörer Detta är endast en översiktlig bild av struktur och ledande befattningsinnehavare, mer exakt information behandlas i informationsbroschyrer och investeringsmemorandum. 24

25 OPM investeringsprocess för att välja en portfölj av hedgefonder Investerings Hypoteser Kvantitativ Analys Fundamental Analys Portfölj Konstruktion Uppföljning 5 All OPM förvaltning sker efter systematiska investeringsprocesser där flertalet hedgefonder följer en månatlig uppföljningscykel. Processen är utvecklad sedan 2004 och den uppdateras och förbättras kontinuerligt. 25

26 1 - Investeringshypoteser Investeringshypoteser tas kontinuerligt fram baserat på fundamental analys Dessa hypoteser verifieras eller förkastas med kvantitativ analys - Vad blir utfallet om vi kontinuerligt investerar enligt hypotes? Ett antal hypoteser har visat sig uppvisa ett förklaringsvärde och används sedan som grund i scanning processer (steg 2) Flertalet hypoteser förkastas I detta steg ställer vi oss frågan vilken information/data vi skall leta efter för att identifiera hedgefonder med hög förväntad framtida riskjusterad avkastning och låg sannolikhet för problem 26

27 Fokus på förvaltarval och inte strategival beta finns billigare och enklare. Många strategier har väldigt hög korrelation mot aktier vilket innebär att strategivalet snarast blir ett val om aktieexponering. Det finns betydligt billigare och likvidare sätt att allokera taktiskt mot aktiebeta. Hedgefonder har aktiv förvaltning och man kan inte veta hur en enskild förvaltare kommer vara exponerad vilket försvårar att tajma specifika faktorer. Källa: HFRX Indexes. 27

28 Fokus på förvaltarval och inte strategival stora skillnader mellan förvaltare Källa: Hedgefund Intelligence. Fonder med minst 24 månaders data och aktiva till och med september 2008 eller senare. 1:a decilen, 1:a kvartilen, medianen, 3:e kvartilen och 9:e decilen. 28

29 2 - Kvantitativ analys/scanning Kvantitativ scanning Filtrera ut en attraktiv grupp Generella parametrar: Ingående analys > fonder Avkastning Avkastning vs. Index Riskjusterad avkastning Korrelation Speciella parametrar: Strategi Region Tillgångstyp Plocka bort de ruttna äpplena AUM Likviditet Avgifter Valutaeffekter Legal struktur 100 fonder Identifiera delpopulation som sannolikt kommer att leverera attraktivare avkastningsmönster än snittet av hela populationen 29

30 3 - Fundamental analys Kvalitativ analys 3 a Strategi Due diligence 3 b Team BR // årsredovisningar Resultatutveckling Revisor 100 fonder AUM utveckling Administratör 10 per år Riskhantering Prime broker Beslutsstruktur Google Legal struktur Motpartssamtal Extern analys Välj ut attraktiva fonder på traditionellt vis utifrån den minskade delpopulationen. Denna del i processen tar normalt 6-9 månader 30

31 Vad vi söker i den kvalitativa analysen (3a) Pålitliga och motiverade fondförvaltare med starkt track record Förvaltare som vi förstår och som investerar med en uppenbar edge Fonder med tillgångar under förvaltning som inte överskrider förvaltningens kapacitet Fonder med en sund riskkontroll och klar legal struktur Förvaltare med den högsta sannolikheten att leverera attraktiv framtida avkastning 31

32 Viktigast vid Due diligence (3b) Analys av den legala strukturen - administratör, prime broker, revisor, tillsynsmyndighet och prospekt Analys av balansräkningen i reviderade bokslut Analys av beslutsstruktur och riskhantering Motpartssamtal, individ DD samt analys av eventuella rykten Var kritisk och avstå vid eventuell tvekan 32

33 4 - Portföljkonstruktion Strategiallokering Riskanalys Portfölj Portföljens regelverk Val av förvaltare Förvaltarvalet ligger i fokus och ansatsen kan liknas vid den som en traditionell fundamental aktiefond använder Nyckeln är att sätta samman en portfölj av talangfulla förvaltare, inte att ha åsikter om strategival 33

34 5 När vi typiskt går ur en fond Ökad volatilitet i kombination med lägre avkastning Tillgångar under förvaltning är större än den ursprungliga traden klarar av Nyckelpersonal slutar eller andra signifikanta operationella nyheter Lägre avkastning än våra generella mål eller om vi har attraktivare fonder i vårt AAA-universum Hedgefonder inte en köp och behåll -tillgång Hög disciplin levererar ej fonden åker den ut Vi förväntar oss att byta ut ungefär 1/4 av fonderna varje år 34

35 Grundläggande riskfilosofi Väldefinierad riskprofil Alla fonder förvaltas med tydliga restriktioner avseende risk och likviditet. Systematiska processer Förvaltning och riskhantering sköts enligt tydliga processer för att minimera fel. Genomtänkt företagskultur Affärskultur som gynnar fritt tänkande och där beslut utvärderas på det underlag som fanns och inte på resultat. En ändrad uppfattning är inget negativt. Prioritera och fokusera Identifiera huvudrisker och lägg extra energi på att förstå dessa. 90% av risken ligger inom 10% av informationen. Erfarenhet Erfarenhet är den bästa kunskapen vid oroliga marknader. Sök därför förvaltare med lång erfarenhet. Trygga strukturer Undvik olika former av risker som ligger utanför ren marknadsrisk dessa risker har en asymmetriskt och oattraktiv risk/return profil. Likvida strategier Det finns Beta att tjäna på att ta likviditetsrisk men vi är ej intresserade av denna typ av exponering. Det finns intressanta likvida strategier. Reviderade bokslut Reviderade balansräkningar är nyckelinformation för analysen. Om tveksam avstå/sälj Flera dimensioner vid portföljkonstruktion Vid portföljkonstruktion beaktas en mängd variabler. Viktigt är att förstå varje enskild fond och ha en rimlig uppfattning om hur den påverkas av olika situationer. 35

36 Plattformar vi finns på Plattform AM LPE Vega Omega QC Avanza Carnegie Danica Folksam Handelsbanken MFEX Movestic Nasdaq Nordnet Nord Fondkommission Skandia Garantum Strukturinvest Swedbank 36

37 Viktig information Detta är ett förenklat informationsmaterial och materialet skall ej användas som underlag för investeringsbeslut. Ytterligare information om fonderna kan rekvireras från fondbolaget eller hämtas på Ingen del av denna publikationen skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå eller utföra några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i publikationen återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i denna publikation tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Materialet skall ej användas som underlag för investeringsbeslut. Emilie Taube Head of Investor Relations +46 (0) (0)

GLOBALA HEDGEFONDER MED LÅG AKTIEKORRELATION

GLOBALA HEDGEFONDER MED LÅG AKTIEKORRELATION Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

GLOBALA HEDGEFONDER MED LÅG AKTIEKORRELATION

GLOBALA HEDGEFONDER MED LÅG AKTIEKORRELATION Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

OPM LISTED PRIVATE EQUITY

OPM LISTED PRIVATE EQUITY Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

OPM LISTED PRIVATE EQUITY

OPM LISTED PRIVATE EQUITY Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

OPM QUALITY COMPANIES

OPM QUALITY COMPANIES Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

OPM LISTED PRIVATE EQUITY

OPM LISTED PRIVATE EQUITY Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

OPM OPM. Hedgefonder som alternativ till räntebärande placeringar inför 2015 Grand Hotell, 22 januari 2015. Driven by research. www.optimized.

OPM OPM. Hedgefonder som alternativ till räntebärande placeringar inför 2015 Grand Hotell, 22 januari 2015. Driven by research. www.optimized. Hedgefonder som alternativ till räntebärande placeringar inför 2015 Grand Hotell, 22 januari 2015 i korthet Svenskt fondbolag grundat 2003 Inriktning på hedgefonder, Private Equity och portföljkonstruktion

Läs mer

Private Equity, Kvalitetsbolag och Hedgefonder

Private Equity, Kvalitetsbolag och Hedgefonder Private Equity, Kvalitetsbolag och Hedgefonder OPM introduktion Part of Carnegie Affiliated Managers 1 Globala alternativa investeringar för institutionella kunder OPM är ett svensk fondbolag grundat 2003

Läs mer

OPM LISTED PRIVATE EQUITY

OPM LISTED PRIVATE EQUITY Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

OPM LISTED PRIVATE EQUITY

OPM LISTED PRIVATE EQUITY Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

OPM LISTED PRIVATE EQUITY

OPM LISTED PRIVATE EQUITY Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

OPM LISTED PRIVATE EQUITY

OPM LISTED PRIVATE EQUITY Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

OPM QUALITY COMPANIES

OPM QUALITY COMPANIES Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

OPM QUALITY COMPANIES

OPM QUALITY COMPANIES Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

OPM Global Quality Companies Globala kvalitetsbolag att äga långsiktigt

OPM Global Quality Companies Globala kvalitetsbolag att äga långsiktigt OPM Global Quality Companies Globala kvalitetsbolag att äga långsiktigt Augusti 2017 Part of CARAM - Carnegie Affiliated Managers OPM fondbolag med fokus på likvida alternativa investeringar sedan årsskiftet

Läs mer

OPM LISTED PRIVATE EQUITY

OPM LISTED PRIVATE EQUITY Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

OPM QUALITY COMPANIES

OPM QUALITY COMPANIES Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

OPM Global Quality Companies

OPM Global Quality Companies OPM Global Quality Companies Internationella kvalitetsbolag med låg risk att äga långsiktigt Part of Carnegie Affiliated Managers 1 Investera med globala kvalitetsaktier som effektiviserar din portfölj

Läs mer

Enter Select Månadsrapport februari 2013

Enter Select Månadsrapport februari 2013 Enter Select Månadsrapport februari 2013 Månadens utveckling Årets utveckling Avkastning sedan start % 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 3,7% 3,0% 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 7,2% 6,7% 60 40

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

OPM. Private Equity i en lågräntemiljö - Grand Hotel 26 mars 2015 OPM. Driven by research. www.optimized.se. Optimized Portfolio Management

OPM. Private Equity i en lågräntemiljö - Grand Hotel 26 mars 2015 OPM. Driven by research. www.optimized.se. Optimized Portfolio Management Private Equity i en lågräntemiljö - Grand Hotel 26 mars 2015 Agenda Marknadsläge Private Equity i nuvarande räntemiljö Listed Private Equity inför 2015 2 Internationella långräntor 3 Source: Ekonomifakta

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity www.optimized.se Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Innehållsförteckning

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28

Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28 Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fondens placeringsinriktning är globala aktier, med en bred inriktning

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande MIFID II & PROVISIONSFÖRBUD Avgifter i fokus Vad betalar kunden idag? Hur hög är den årliga avgiften? Är det en rimlig avgift som tas ut? Ersättning

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

EXCEED SELECT TRYGG, MEN INTE TRÅKIG.

EXCEED SELECT TRYGG, MEN INTE TRÅKIG. EXCEED SELECT TRYGG, MEN INTE TRÅKIG. EXCEED SELECT KAPITALBEVARANDE STRATEGI FÖR ATT SKAPA ÖVERAVKASTNING OAVSETT MARKNADSKLIMAT DYNAMISK ALLOKERING MED AKTIE-EXPONERING MELLAN 0 OCH 80 % EN GLOBAL ALLOKERINGSFOND

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Om Brummer & Partners

Om Brummer & Partners Agendan Brummer & Partners Vad är en hedgefond? Varför startades Brummer Life? Brummer Multi-Strategy (BMS) Hur står sig Brummer Life mot livbolagen? Alfa och betaseparation Försäkringskoncessionsprojektet

Läs mer

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015 Välkommen till en rikare framtid Kvartal 3 2015 Svensk Pensionsförvaltning Om oss Vår målsättning är att marknadsföra de mest attraktiva pensionslösningarna på den svenska marknaden genom att kombinera

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Jonas Nyquist April 2014 Varför investera i private equity? Private equity har i ett 25-årsperspektiv levererat runt 5%-enheter högre årlig

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Absolutavkastande tillgångsallokering

Absolutavkastande tillgångsallokering Absolutavkastande tillgångsallokering Vad är Chelys Kapitalförvaltning? Chelys Kapitalförvaltning AB är ett fristående analysföretag som veckovis analyserar förutsättningarna för aktie- och räntemarknaden

Läs mer

Apotekets Pensionsstiftelse

Apotekets Pensionsstiftelse Styrelseseminarium Utvärdering av referensportföljen Apotekets Pensionsstiftelse April 2014 Wassum 2014 1 Hur har referensportföljen förändrats? 100% 90% Europa 80% 70% Absolutavkast. 30% 5% 60% 50% Amerikanska

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Capital Sverige Beta Informationsbroschyren för den angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Stockholm augusti 2013 1(4) Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden Portföljsammanställning för avseende perioden Informationen i denna rapport innehåller kurser och värden. Värderingar av instrument är förvaltares rapporterade värden och Investment Consulting Group AB

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Problemen med dagens aktiemarknad

Problemen med dagens aktiemarknad Problemen med dagens aktiemarknad 2 Problemen med dagens aktiemarknad 3 Problemen med dagens aktiemarknad 4 Problemen med dagens aktiemarknad 5 Problemen med dagens aktiemarknad 6 Problemen med dagens

Läs mer

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Mars 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Mars 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Vega

Informationsbroschyr OPM Vega Informationsbroschyr Vega Informationsbroschyr Vega www.optimized.se Informationsbroschyr Vega 2 Informationsbroschyr Vega Innehållsförteckning Sammanfattning.. 4, 6 Investeringsprocess.. 8 Riskprofil

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Hedgefonder som Tillgångsklass. Ulf Sedig: Förvaltare & Medgrundare Merrant Fonder

Hedgefonder som Tillgångsklass. Ulf Sedig: Förvaltare & Medgrundare Merrant Fonder Hedgefonder som Tillgångsklass Ulf Sedig: Förvaltare & Medgrundare Merrant Fonder Samvaria

Läs mer

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012 Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Inledning På aggregerad nivå är aktiv förvaltning ett nollsummespel, d v s den enes vinst är den andres förlust

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 16 juni 2015 en är upprättad i enlighet med lagen

Läs mer

Solid Fund Marketing. Fondplattformen kommer breddas efterhand men inledningsvis fokuserar vi på Prudent Investment Fund.

Solid Fund Marketing. Fondplattformen kommer breddas efterhand men inledningsvis fokuserar vi på Prudent Investment Fund. Q3 2016 Solid Fund Marketing grundades 2016 och är en marknadsföringsplats för fonder, främst den Nordiska marknaden. Vi inriktar oss på absolutavkastande fonder med relativt hög genomsnittsavkastning.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Månadsbrev april 2015

Månadsbrev april 2015 Månadsbrev april 2015 April präglades av viss turbulens orsakad av svagare statistik från USA och Kina. Samtidigt ledde ytterligare avregleringar och räntesänkningar i Kina till ett rally på den kinesiska

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

VIETNAM KENYA FRONTIER DE NYA TILLVÄXTMARKNADERNA FEBRUARI 2016 VIETNAM +59% KENYA +30% THE FRONTIER MARKETS SPECIALIST

VIETNAM KENYA FRONTIER DE NYA TILLVÄXTMARKNADERNA FEBRUARI 2016 VIETNAM +59% KENYA +30% THE FRONTIER MARKETS SPECIALIST FRONTIER DE NYA TILLVÄXTMARKNADERNA FEBRUARI 2016 VIETNAM VIETNAM +59% THE FRONTIER MARKETS SPECIALIST THE FRONTIER MARKETS SPECIALIST KENYA KENYA +30% Viktigt: Läs denna information/disclaimer Denna presentation

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Svenska fonder som investerar i företagen

Svenska fonder som investerar i företagen 30 november 2016 Svenska fonder som investerar i företagen 3134 Svenska bankernas totala investering i varje företag (mkr) 1879 1569 1129 903 165 112 19 0 0 Källa: Bankernas fonders innehavslistor, 30

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Private Banking. Fundamental förvaltning

Private Banking. Fundamental förvaltning Private Banking Fundamental förvaltning Våra tjänster Diskretionär Förvaltning Multi-Asset Portfolio Förvaltningen bygger på en kombination alla de viktigaste tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv

Läs mer

Vad innebär äkta aktiv förvaltning?

Vad innebär äkta aktiv förvaltning? Vad innebär äkta aktiv förvaltning? Aktiespararna Borlänge/Falun Daniel Sundqvist 1 Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012 SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj: Börshandlade

Läs mer

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Den 15 mars 2013 startar vi den nya fonden Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond. Den nya fonden kommer investera globalt i företagskrediter, stats- och bostadsobligationer.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 FONDBESTÄMMELSER FÖR SKANDIA SWEDISH STARS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia Swedish Stars. Fonden är en specialfond som avses

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Omega L

Informationsbroschyr OPM Omega L Informationsbroschyr Omega L Informationsbroschyr Omega L www.optimized.se Informationsbroschyr Omega L 2 Informationsbroschyr Omega L Innehållsförteckning Sammanfattning.. 4, 6 Investeringsprocess.. 8

Läs mer

Incentive 4 years reward. Incentive 4 years reward

Incentive 4 years reward. Incentive 4 years reward Incentive 4 years reward Incentive 4 years reward Incentive 4 years reward Det här erbjudandet riktar sig till dig egenföretagare som har haft ett bra år. När du checkat av pensionssparandet, gjort den

Läs mer

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 Marknadsföringsmaterial Agenda 1. Utvärdering av ETF:er 2. Likviditetshantering 3. Allokering 4. Riskhantering 2 Handelsbanken Asset Management AUM 375 mdr 57 pers

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer