EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN & I STAN UTAN MIN BIL!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN & I STAN UTAN MIN BIL!"

Transkript

1 EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN & I STAN UTAN MIN BIL! - Utvärdering av internationell miljökampanj, Östersund september 2008 Rapportförfattare: Pelle Boberg, Anne Sörensson & Petter Björnsson

2 Sammanfattning Den 16 till 23 september 2008 arrangerade Östersunds kommun för sjätte året i rad det internationella miljöarrangemanget Europeiska trafikantveckan och I stan utan min bil. Östersunds kommun var för 2006 och 2007 års arrangemang uttagen som finalist i European Mobility award. Europeiska trafikantveckan är en av många kampanjer/projekt som bedrivs inom ramen för Grön Trafik. Grön Trafik drivs sedan 2001 och syftar till att stimulera till mer hållbart resande i Östersund med fokus på att minska klimatpåverkande utsläpp. Medel från Grön Trafiks budget och samverkanspartners har finansierat 2008 års kampanj. Kommunstyrelsens ordförande skrev under avtalet om att delta i det internationella miljöarrangemanget. En styrgrupp bestående av kommunalråd, folkhälsoutredare, ordförande i miljö- och samhällsnämnden, representanter från Trafik och Park, Grön Trafik och Agenda 21 planerade och bjöd in olika samverkanspartners att medverka under kampanjveckan. Totalt kom det att bli 54 organisationer, företag och föreningar som på olika sätt bidrog till kampanjens genomförande. Grön Trafik hade huvudansvaret för samordning och utförande. Kommunens infobyrån hjälpte till med marknadsföring och synliggörande. Utöver Östersund deltog även ytterligare 45 städer i Sverige och ytterligare 2053 städer i övriga Europa och världen. Temat för årets kampanj bestämdes av Naturvårdsverket till Klara luften, den europeiska kampanjens namn var Clean air for all. Den europeiska kampanjveckan pågick 16 till 22 september, Östersund valde att förlänga den med ytterligare en dag till den 23e september. Idén med kampanjen är att invånarna i kommunen, på ett praktiskt och angenämt sätt, ska upptäcka det positiva i att cykla, gå, åka kollektivt, nyttja bilpool eller samåka - olika sätt att färdas som minskar klimatpåverkan, förbättrar hälsan och spar pengar. Kampanjen syftar också till att stärka dialogen och att skapa partnerskap och konsensus mellan alla aktörer för att åstadkomma mer hållbara transportsystem Att fler och fler gör små förändringar bidrar till ett förändrat, mer hållbart resmönster, som leder till trivsammare tätortsmiljöer med renare luft, minskat buller, ökad tillgänglighet, säkrare trafikmiljöer och lägre klimatpåverkan. Under veckan pågick eller påbörjades ett stort antal aktiviteter, exempelvis: Invigning av Östersunds första offentliga cykelpump Seminarierna Biogasens möjligheter i Östersund, länet och Sverige Certifiering av biogasmacken (först i Sverige) Rapport om utvärdering av Östersunds biogaslansering gjord av Gröna Bilister. Bla intervjuades alla biogasbilsförare i kommunen. Östersund pekas ut som ett nationellt föredöme m skönhetsfläckar. Klimatneutrala seminariet Klimat, hållbara drivmedel och transporter Utdelning av pris för coolaste transportsätt, elbil på klimatseminariet Videokonferens om erfarenhetsutbyte när det gäller trafikmiljö och klimatsatsningar inom SÖT (Sundsvall-Östersund-Trondheim) Avstängning av innerstaden för motorfordon under lördagen. Biogasbil erbjöds handlarna för tunga transporter Miljöfrukost för företag med deltagande från kommunstyrelsen Ungdomsrådets paneldiskussion om kollektivtrafiken

3 Bussturer technical visit för allmänheten till Östersunds klimatsmarta anläggningar Symboliskt växthus med ett 30-tal utställare, alltifrån politiker till ideella föreningar, i anslutning till scen med uppträdanden. Miljöbilsutställning, test av EcoDriving och elcykel Storsjöodjuret Birger delade ut reflexer och frisbees till barn Tipspromenad på Hälsans stig och Tipspromenad i Växthuset. Bussbiljett delades ut till de som fullföljde och lämnade in svar Utdelning av kommunens miljöpris till Frösö Biluthyrning som satsar på biogasfordon Resklimatsmart-tävling för allmänhet med en elcykel som pris Utbyggnad av gång- och cykelbana på Bergsgatan Ambulansturné bland skolbarn för att informera om cykelhjälmar och Skolutmaningen för att uppmuntra skolbarn att gå och cykla till skolan Start av vintertramparkampanj där 101 trampare deltar Tävling för Stadsbussarnas värdekunder. 30 personer vann lunchutflykt för två, 60 fick åka etanolbuss till lunch på Golfrestaurangen. En bypad-revison genomfördes som en del i samarbetet mellan Sundsvall-Östersund och Trondheim för att förbättra kommunens långsiktiga arbete m cykelfrågor. Kampanjen marknadsfördes via affischer, hemsida, annonser och via samverkanspartners. Dessutom spreds cafémuggar med kampanjloggan som vinster i tävlingen Res klimatsmart, och frisbees med kampanjloggan delades ut till barn. Europeiska trafikantveckan i Östersund uppmärksammades i radion i 4 inslag, i lokaltidningarna i 13 artiklar, i tv i 2 inslag samt i 5 blogginlägg. Dessutom publicerades 14 artiklar på kommunens hemsida om trafikantveckan. Veckan har nu blivit tradition och stämningen runt veckan var mycket god och endast ett fåtal klagomål inkom.

4 Innehållsförteckning INLEDNING & SYFTE... 5 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING... 5 MARKNADSFÖRING, INFORMATION OCH MEDIABEVAKNING... 6 MARKNADSFÖRING OCH INFORMATION... 6 Kommunikativ verktygslåda... 6 Kampanjhemsida... 7 Affischer... 7 Kampanjkommunikation... 7 MEDIEBEVAKNING OCH ANNONSERING... 9 SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL UTVÄRDERING AV AKTIVITETER AKTIVITETER HELA VECKAN /9 - ONSDAG /9 - TORSDAG /9 - FREDAG /9 - LÖRDAG FYSISK AVSTÄNGNING FÖR BILTRAFIK /9 MÅNDAG /9 - TISDAG PERMANENTA ÅTGÄRDER EKONOMISKT RESULTAT MEDVERKANDE ORGANISATIONER Bilagor: Bilaga 1: Affischer Bilaga 2: Annonser Bilaga 3: ETV-programblad Bilaga 4: Seminarieprogramblad Bilaga 5: Mediabevakning Bilaga 6: Utvärderingsenkät

5 Inledning & syfte Den september arrangerades Europeiska trafikantveckan och I stan utan min bil i Östersund och i 45 andra svenska städer, samt ytterligare 2053 städer i övriga Europa och världen. Östersund deltog för sjätte året rad och Grön Trafik var huvudansvarig för Östersunds arrangemang. Grön Trafik är ett mobilitetskontor som arbetat med hållbara transporter sedan 2001 med fokus på att minska klimatpåverkande utsläpp. Europeiska trafikantveckan är en av de kampanjer som bedrivs inom ramen för Grön Trafik. Medel från Grön Trafiks budget och samverkanspartners har finansierat 2008 års kampanj. Idén med kampanjen är att invånarna i kommunen, på ett praktiskt och angenämt sätt, ska upptäcka det positiva i att cykla, gå, åka kollektivt, nyttja bilpool eller samåka - olika sätt att färdas som minskar klimatpåverkan, sparar pengar och förbättrar hälsan. Att fler och fler gör små förändringar bidrar till ett förändrat, mer hållbart resmönster, som leder till trivsammare tätortsmiljöer med renare luft, minskat buller, ökad tillgänglighet och säkrare trafikmiljöer. Temat för årets kampanj bestämdes av Naturvårdsverket till Klara luften. Den europeiska kampanjens namn var Clean air for all. Europeiska trafikantveckan skall fungera som en plattform för lokala myndigheter och organisationer i hela Europa för att de skall kunna: verka för/puffa för sin existerande policy, sina initiativ och sina goda praktiska erfarenheter när det gäller hållbar mobilitet. lansera nya policys och nya initiativ. bidra till att öka medvetenheten hos invånarna när det gäller de skador på miljö och livskvalitet som rådande trender för tätortstrafiken ger upphov till. etablera samarbete med lokala aktörer på utförarnivå. känna sig delaktiga i en gemensam kampanj med gemensamma mål för alla deltagande orter i Europa. Kampanjen syftar också till att stärka dialogen och att skapa partnerskap och konsensus mellan olika aktörer för att åstadkomma mer hållbara transportsystem. Organisation och ansvarsfördelning En styrgrupp bestående av Karin Thomasson (kommunalråd), Göte Murén, (ordförande miljöoch samhällsnämnden), Anne Sörensson (Grön Trafik), Iren Karlsson-Berglund (Agenda 21), Sofie Bergman (utredare folkhälsa) samt Alvar Edholm och Jan Asplund (Trafik och Park) planerade arbetet. Styrgruppen bjöd in olika tänkbara aktörer till samverkan. Totalt kom det att bli 53 organisationer, företag och föreningar som på olika sätt bidrog till kampanjens genomförande. Huvuddelen av det förberedande arbetet, kontakter med samverkanspartners och arbetet med de olika arrangemangen under veckan utfördes av Grön Trafik. Infobyrån bidrog med information och marknadsföringsstöd. För arbetsfördelning och bidrag se rubrik Medverkande organisationer. 5

6 Marknadsföring, information och mediabevakning Marknadsföring och information Kommunikativ verktygslåda För att förenkla och effektivisera information och marknadsföring och skapa igenkänning för kampanjen användes den kommunikativa verktygslådan med digitala original i form av logotyper, illustrationer o.s.v. som Naturvårdsverket, Banverket och Vägverket tagit fram. Loggor och typsnitt användes vid framtagande av allt material som användes som priser, i annonser, programblad mm. Muggar med kampanjutformning användes som priser i Res klimatsmart-tävlingen, kampanjfrisbees delades ut till barn i badhusparken och t-shirts med kampanjtryck bars av medarbetare under växthusutställningen. Som pris i Skolutmaningen Gå & cykla till skolan delades nyckelband med kampanjtext ut. T- shirts och nyckelband erhölls från Naturvårdsverket medan Banverket stöttade med muggar och frisbees. Ovanstående material var alla kvarstående från förra årets kampanj. 6

7 Kampanjhemsida För att marknadsföra och informera om kampanjen och aktiviteter togs det fram en kampanjhemsida som placerades under Östersunds kommuns hemsidor; Affischer Affischerna (bilaga 1) utgjorde tillsammans med hemsidan och tidningsannonser grundstenarna i kampanjinformationen. Affischerna togs fram och spreds av Grön Trafik. Kampanjkommunikation Det faktum att Östersunds varit finalist i European Mobility Award tillsammans med 8 europeiska städer för 2006 års kampanj och även för 2007 års kampanj har varit en fjäder i hatten under letandet av samarbetspartners till årets kampanj. För att söka nya partners publicerades en annons i en av lokaltidningarna. En av de viktigaste hörnstenarna i kommunikationsplattformen var den lokala kampanjhemsidan, där ny information kontinuerligt publicerades. 7

8 Annonser i de lokala tidningarna (bilaga 2) användes för att informera allmänheten om vad som hände och marknadsföra Res klimatsmart-tävlingen. Ett programblad spreds på olika sätt (bilaga 3). Även broschyrer inför de tre seminarier/konferenser som arrangerades spreds (bilaga 4). Pressmeddelanden skickades ut under veckan för att uppmärksamma olika aktiviteter. I tabell 1 följer en sammanställning över vilka kommunikationsverktyg som användes och hur ansvarsfördelningen såg ut. Tabell 1. Kommunikationsverktyg Europeiska trafikantveckan i Östersund Insats Distributionskanal Utformning Ansvarig Kampanjhemsida Intranätet för att nå kommunanställda Grön Trafik Grön Trafik Externa hemsidan för allmänheten Maillistor Webbadressen har också spridits via media och annonser Hemsidor, info och länk till kampanjhemsidan Samarbetspartners hemsidor för att nå deras läsare Respektive organisation Respektive organisation Affischer (totalt ca 50 ex): Rådhuset Grön Trafik Grön Trafik -Vintercykling Samarbetspartners -Biogasbilar Växthuset -Bussturer till klimatsmarta anläggningar -Tre olika programaffischer Länsbiblioteket Mittuniversitetet Affischtavlor på stan Gamla Tingshusets kafé Busscentralen Programblad för seminarier: Rådhuset Grön Trafik Grön Trafik -Biogasens möjligheter i Östersund, Jämtland och Sverige -Klimat, hållbara drivmedel och transporter Samarbetspartners Maillistor -Videokonferensen Miljö och klimatsatsningar inom trafikområdet i SÖT (Sundsvall- Östersund-Trondheim) Res klimatsmart-talonger Rådhuset Grön Trafik Grön Trafik Mittuniversitetet Växthuset 8

9 Tabell 1 (fortsättning). Kommunikationsverktyg Europeiska trafikantveckan i Östersund Insats Distributionskanal Utformning Ansvarig Informationsbrev Nämnder i Östersunds kommun Grön Trafik Grön Trafik E-post Interna e-postkonferenser Grön Trafik Grön Trafik Maillistor Pressmeddelande, 6 st Media Grön Trafik Grön Trafik Muntlig information Miljö- och samhällsnämnden 1 ) Kommunfullmäktige 2) Personliga kontaktnät 3) 1) Grön Trafik 2) Göte Murén, 1) Grön Trafik 2) Grön Trafik 3) Grön Trafik 2 annonser för Res klimatsmarttävlingen LT och ÖP Grön Trafik Grön Trafik 2 programannonser LT och ÖP Grön Trafik Grön Trafik 2 annonser för bussturerna till klimatsmarta anläggningar LT och ÖP Grön Trafik Grön Trafik 2 webannonser LT och ÖP Grön Trafik Grön Trafik Muggar med kampanjlogga Vinnare i tävlingar under kampanjen NV, Banverket Frisbees med kampanjlogga Barn i Badhusparken NV, Banverket T-shirts med kampanjlogga Banderoller med kampanjlogga Animerade webannonser för Res klimatsmart-tävlingen, publicerade dagligen under 4 dagar Grön Trafik-medarbetare under växthustutställningen Hängdes på växthuset i Badhusparken 20/9. NV Grön Trafik Grön Trafik Grön Trafik Grön Trafik Grön Trafik LT och ÖP Grön Trafik Grön Trafik Programblad, ca 70 ex Besökare i växthuset Grön Trafik Grön Trafik Mediebevakning och annonsering De olika aktiviteterna under Europeiska trafikantveckan uppmärksammades genom14 artiklar på kommunhemsidan, 13 artiklar i lokalpressen, fyra inslag i radio, två inslag i tv. Jämtkraft bidrog genom att i fem inlägg på sin Energiblogg skriva om kampanjen. En sammanställning av mediabelysningen återfinns i tabell 2, och artiklarna finns i fulltext i bilaga 5. Tabell 2. Mediebevakning - Europeiska trafikantveckan i Östersund Datum Media Typ Rubrik / Tema (utveckling/samhälle) Webartikel Klimat, hållbara fordonsbränslen och transporter (utveckling/samhälle) (utveckling/samhälle) Webartikel Webartikel Seminarium om biogasens möjligheter i Östersund, länet och Sverige Välkommen till Miljöfrukost 23 sept (bo/leva) Webartikel Europeiska trafikantveckan 16-23/9 9

10 Tabell 2 (fortsättning). Mediebevakning - Europeiska trafikantveckan i Östersund Datum Media Typ Rubrik / Tema (nyheter) Webartikel Vinn en elcykel Energibloggen (Tommy Ericsson) Energibloggen (Tommy Ericsson) Webartikel Webartikel Europeiska trafikantveckan Gratis rundtur på lördag (I) SVT Mittnytt Inslag Miljötänk i trafiken Energibloggen (Tommy Ericsson) Energibloggen (Tommy Ericsson) Webartikel Webartikel Gratis rundtur på lördag (II) Vinn en elcykel ÖP Artikel Biogas är en stor möjlighet LT Artikel Ambulansturné ska få unga att använda cykelhjälm (nyheter) Webartikel Nyfiken på att se hur det går till när Östersunds biogas produceras? (nyheter) Webartikel Ambulandsturnén besöker skolklasser i Östersund LT Artikel Satsningen på biogas får väl godkänt ÖP Artikel Biogasen borde locka skogsägare ÖP Artikel Östersunds biogaspump har blivit certifierad (utveckling/samhälle) Energibloggen (Tommy Ericsson) Webartikel Webartikel Videokonferens, trafikmiljö och klimatsatsningar, SÖT Gratis rundtur på lördag (III) (bo/leva) Webartikel Trafikfritt i centrum under lördag 20/ SR Jämtland Inslag Västernorrland klimatosmart SVT Mittnytt Inslag Bilfritt i stan imorgon (nyheter) Webartikel Ungdomsrådet ordnar Bussdebatt - en debatt om priser m.m (nyheter) Webartikel Trafikfri zon lördag 20/ ÖP Artikel Han sjunger ut om hur man bantar tre ton LT Webartikel Östersund delade ut miljöpris LT Artikel Östersund blir bilfritt för en dag SR Jämtland Inslag Europeiska klimatveckan lockade många SR Jämtland Inslag Frösö Biluthyrning årets miljöpristagare ÖP Artikel Ställ bilen - ta elcykeln instället LT Artikel Miljöpris utdelades på bilfri dag ÖP Artikel Politiker pratar om att cykla SR Jämtland "Väckarklockan" Inslag Reportage om den vandrande skolbussen (inspelat under klimatseminariet 19/9) (nyheter) Webartikel Klimatsmart transport fick årets miljöpris (nyheter) Webartikel Bilder från bilfri dag i Östersund LT Artikel Bussgata kan minska biltrafiken ÖP Artikel Räddningen för stadens cyklister? (bo/leva) Webartikel Tävlingar under Europeiska trafikantveckan avgjorda! 10

11 Synpunkter och klagomål Det var en positiv stämning runt veckan, många känner igen kampanjen sen tidigare år och folk har vant sig, det har blivit lite av tradition. Budbilsjouren hade ett uppdrag under dagen. Till alla samverkanspartners har en utvärdering skickats ut. Svaren har varit mycket positiva och många vill vara med nästa år. Många anser att veckan är bra för att föra ut miljöbudskap, se mer under bilaga 6. Utvärdering av aktiviteter Under den Europeiska trafikantveckan september 2008 genomfördes ett stort antal aktiviteter och arrangemang på olika platser i Östersund i samarbete med en mängd aktörer. Nedan följer beskrivningar och resultat för aktiviteterna och arrangemangen, se även programbladet i bilaga 3. Aktiviteter hela veckan Res klimatsmart! Tävling öppen för allmänheten som gick ut på att de tävlande fyllde i en talong med hur många kilometer de gått/cyklat/åkt buss under trafikantveckan, istället för att åka bil. 218 svar inkom till tävlingen och 20 priser delades ut, förstapriset var en elcykel. Skolutmaningen - Kampanj med syftet att stimulera till ökad gång och cykling bland grundskoleelever, arrangerad av NCFF (Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom). Grön Trafik bidrog med priser, sex skolor deltog i Östersund. Ambulansturné besök till skolklasser med information om cykelhjälmsanvändning. 16 klasser fick besök av turnén som arrangerades av Vägverket Region Mitt med Grön Trafik som lokal samordnare. Tävling för Stadsbussarnas värdekunder. Lunchutflykt till Golfbanan för två i prispotten. 130 personer var med i tävlingen, 30 personer vann lunchutflykt för två, och 60 personer åkte i etanolbuss till Golfrestaurangen. 11

12 17/9 - Onsdag Biogassamtal mellan politiker och Anders Mattiasson från Svenska Gasföreningen. 4 deltagare. Videokonferens om miljö- och klimatsatsningar på trafikområdet inom SÖT (Sundsvall-Östersund-Trondheim). Konferens och erfarenhetsutbyte kring kommunernas strategiska satsningar för att minska trafikens miljö- och klimatpåverkan i Sundsvall, Östersund och Trondheim. En utvärdering genomfördes bland deltagarna för att utvärdera videokonferens-konceptet inför framtida videokonferenser. Vägverket Region Mitt deltog från Sundsvall. Konferensen uppfattades som bra och intressant trots vissa tekniska problem och språkförbistring (svårförståelig norska). 17 deltagare i Östersund, 20 i Sundsvall och 4 i Trondheim. Seminarium: Biogasens möjligheter i Östersund, länet och Sverige. Seminarium med syfte att föra samman lokala och regionala aktörer inom biogasområdet och skapa en dialog kring biogasens framtid och de strategiska beslut som förestår. Seminariet blev uppskattat och väckte mycket diskussion. 65 deltagare. Certifiering av biogasmacken enligt Svenska Gasföreningens kriterier, vilka innebär att tankstationen måste uppfylla ett antal kvalitetskrav. Östersund är först i Sverige med att få certifikatet, som delades ut av Svenska Gasföreningens vd Anders Mathiasson under biogasseminariet. Lansering av Gröna Bilisters rapport om Östersunds biogaslansering. Rapporten pekar ut Östersund som ett nationellt föredöme, om än med vissa skönhetsfläckar. I arbetet med rapporten intervjuade Gröna Bilister samtliga Östersunds då 139 biogasbilister. Rapporten och vad som framkom av intervjuerna kommer användas för att ytterligare förbättra Östersunds kommuns arbete med biogas. Rapporten kommer också att användas i andra kommuner för att ta lärdom av de positiva och negativa erfarenheter Östersund har haft under sin lansering av biogas. 18/9 - Torsdag Cykeltur till biogasanläggningen med studiebesök på plats. Cykelturen inställd, men studiebesöket genomfört med 2 deltagare. 12

13 19/9 - Fredag Seminarium: Klimat, hållbara drivmedel och transporter, seminarium i syfte att ge en balanserad bild av vilka fordonsbränslen och transportslag som idag är mest hållbara. Föreläsarna var en blandning av experter på nationell nivå och mer lokala inslag. Bland annat presenterades Odenslundsskolans vandrande skolbuss som ett positivt lokalt exempel på klimat- och miljövänliga transporter. Seminariet var klimatneutralt, vilket innebär att koldioxidutsläpp orsakade av arrangemanget hölls så låga som möjligt, och de utsläpp som inte kunde undvikas klimatkompenserades genom stöd till ett vindkraftsprojekt i Indien. Seminariedeltagarna uppmanades att färdas på ett klimatsmart sätt till seminariet, de flesta gick, cyklade eller åkte buss. De flesta av de nationella föreläsarna, även de med långa resor, reste med tåg. Ett pris delades ut till seminariedeltagaren som tagit sig till seminariet på klimatbästa sätt. Vinnaren av priset hade färdats i elbil, ett transportslag helt utan utsläpp vid avgasröret, och med låga utsläpp från elproduktionen De flesta föreläsningarna var mycket uppskattade. Seminariet lockade hela 265 deltagare, bland dessa företagare, politiker, gymnasieelever och intresserade privatpersoner. 20/9 - Lördag Tipsrunda och information längs Hälsans stig, i regi av Korpen Storsjön och Hjärt- och lungsjukas riksförening. Många nyfikna tittade förbi och gick tipsrundan. Bussturer med visning av klimatsmarta anläggningar. Turerna, som var ett samarbete mellan Länstrafiken, Grön Trafik, Turistbyrån och Jämtkraft, gick till bl.a. biogasanläggningen, kraftvärmeverket och Arctura. Visningarna sköttes av de nyutbildade Technical visits -guiderna. Arrangemanget fick mycket positiv respons från dem som deltog, som tyckte det varit intressant att få höra om anläggningarna och se dem med egna ögon. 55 deltagare på första turen, 40 deltagare på andra turen: totalt 95 deltagare. Utställningar i växthuset i badhusparken som förutom att vara utställningslokal även fungerade som symbol för växthuseffekten. Utställningar fanns i växthuset och utanför visades miljöbilar och en elcykel fanns att prova på. En tipsrunda som knöt samman alla utställare arrangerades, 186 personer lämnade in svar på tipsrundan, totalt uppskattas 1500 personer ha besökt växthuset. Växthuset var placerat bredvid badhusparkens scen, där framföranden av olika slag ägde rum. 13

14 Utställare och aktiviteter i och runt växthuset var: SNF Information om miljömärkt textil, klimat och trafik Cykelfrämjandet Information om cykling Korpen Storsjön Information om verksamheten, försäljning av stegräknare och cykeldatorer Östersunds bilpool Information om bilpoolen Östersunds kommun, Miljö & hälsa Information om luft- och bullersituationen i Östersund Östersunds kommun, Agenda 21 Information om Agenda 21 Lokala liggister Utställning och prova-på-möjlighet av liggcyklar Östersunds mykologiska förening Svampkunskap Östersunds kommun, folhälsoutredare Information om rökning och hälsa Östersunds kommun, Jämlikt transportsystem Information om resultaten av trygghetsenkäten Centerpartiet Information om partiets trafik- och klimatpolitik Kristdemokraterna - Information om partiets trafikoch klimatpolitik Moderaterna - Information om partiets trafik- och klimatpolitik Miljöpartiet - Information om partiets trafik- och klimatpolitik Socialdemokraterna - Information om partiets trafik- och klimatpolitik 5 lokala bilhandlare Visning av miljöbilar 2 lokala taxifirmor Visning av miljötaxi Östersunds kommun, Grön Trafik Testa elcykel, info om biogas, kampanj för att hitta vintercyklare, tipsrunda STF Information om lokala turistaktiviteter Östersunds kommun Information om Östersunds klimatinvesteringsprogram 2 lokala trafikskolor Testa ecodriving! NTF Information om trafiksäkerhet SIKA Information om hållbara transporter, bla spårbil Cirkus Kul & Bus Akrobatiska uppträdanden 14

15 Framträdanden på scenen var: Dansshow med Wendla s, två uppträdanden under dagen. Musik och underhållning med klimatbantare Patrik Zackrisson, två uppträdanden under dagen. Körsång med skidskytte-vm:s populära barnkör.. Utdelning av reflexer och frisbees från Storsjöodjuret. Många barn vågade sig fram till det trots allt snälla Storsjöodjuret. Countrypop framförd av Robin Jämtgård Utdelning av kommunens miljöpris. Årets pris gick till Frösö biluthyrning för deras offensiva satsning på biogasfordon. Utdelning av Utmaningen-priset Fysisk avstängning för biltrafik Området innanför gatorna Färjemansgatan, Kyrkgatan, Köpmangatan och Thomégränd stängdes för biltrafik mellan Avstängningen fungerade bra och stämningen bland flanörerna var god. Budbilsjouren fick ett uppdrag. 22/9 Måndag Bypad -revision med cykeltur. Revisionen är en del av SÖT-samarbetet och sker i syfte att förbättra kommunens långsiktiga arbete med cykelfrågor. 11 deltagare. 23/9 - Tisdag Miljöfrukost en mötesplats för miljöintresserade företagare och politiker. Miljöfrukosten under Europeiska trafikantveckan, vilken förlängdes med en dag för att kunna införliva miljöfrukosten, hade Taxi Östersund som värdföretag. Temat var denna gång Taxi en del av den kollektiva trafiken. 25 deltagare, därav 7 från kommunstyrelsen. 15

16 Permanenta åtgärder De permanenta åtgärderna 2008 var: Offentlig cykelpump på Samuel Permans gata. Östersunds första offentliga cykelpump, placerad på Samuel Permans gata i anslutning till Stortorget. Syftet med pumpen är att uppmuntra till mer cykling genom att förbättra stadens cykelinfrastruktur. Dessutom kan pumpen även användas för att pumpa barnvagnar och handikappfordon. Invigningen förrättades av miljö- och samhällsnämndens ordförande Göte Murén till tonerna av Johnny Svedbergs saxofon. Representanter för Cykelfrämjandet var i samband med invigningen de första att använda pumpen. Ny gång- och cykelväg längs Bergsgatan. Förhoppningen är att öka säkerheten för gångtrafikanter och cyklister och därmed göra det mer attraktivt att gå och cykla. Bergsgatans nya gång- och cykelväg som påbörjades under trafikantveckan är totalt 1 kilometer och 50 meter lång. Ekonomiskt resultat Europeiska trafikantveckan har finansierats med medel från Grön Trafik och samverkanspartners. Grön Trafiks del av kostnaderna var i år ,66 kronor, se tabell 3. Tabell 3. Resultat för Europeiska trafikantveckan i Östersund UTGIFTER SEK Annonser i LT och ÖP * (Jämtkraft delfinansierade) Hyra Växthuset i Badhusparken Cirkusskolan Kul & Bus, uppträdande Patrik Zackrisson, uppträdande och ljudtekniker Robin Jämtgård, uppträdande 500 Fika i växthuset för utställare 1 293,73 Utställningsgodis + cider och tilltugg till cykelpumpsinvigningen + dricka till deltagarna på bussturerna till klimatsmarta anläggningar 595,93 Hyra av lastbil 500 VM:s barnkör Summa utgifter , 66 * Intäkter: Jämtkraft finansierade del av annonserna ovan, två annonser för klimatsmarta anläggningar kr. Dessutom bidrog nedan medverkande organisationer med finansiering och organisering av olika aktiviteter. 16

17 Medverkande organisationer Totalt bidrog 53 organisationer, företag och föreningar på olika sätt till arrangemanget. Insatserna återfinns i tabell 4. Tabell 4. Medverkande organisationer under Europeiska trafikantveckan i Östersund Organisation Grön Trafik Stadsbussarna Insats Kampanjorganisatör Europeiska trafikantveckan Arrangör: Huvudansvarig organisering av växthuset och scenen i badhusparken 20/9 Information om biogas, test av elcykel och kampanj för att hitta vintercyklare 20/9 Medarrangör: Seminarium: Biogasens möjligheter i Östersund, länet och Sverige 17/9 Videokonferens om miljö- och klimatsatsningar inom trafikområdet i SÖT Sundsvall, Östersund & Trondheim 17/9 Seminarium: Klimat, hållbara drivmedel och transporter 19/9 Två bussturer till klimatsmarta anläggningar 20/9 Invigning av offentlig cykelpump 20/9 Utdelning av reflexer och frisbees från Storsjöodjuret 20/9 Bypad -revision 22/9 Arrangör: Tävling för Stadsbussarnas värdekunder Medarrangör: Seminarium: Klimat, hållbara drivmedel och transporter 19/9 Skänkt 200 bussbiljetter till deltagare på tipsrundorna i växthuset och längs Hälsans stig 20/9 Länstrafiken Medarrangör: Två bussturer till klimatsmarta anläggningar 20/9 Cykelfrämjandet Östersund Arrangör: Information om cykling 20/9 Naturskyddsföreningen Östersund Arrangör: Cykeltur till biogasanläggningen 18/9 (inställt) Information om miljömärkt textil, klimat och trafik 20/9 Östersunds kommun, Miljö och Hälsa Arrangör: Information om luft- & bullersituationen i Östersund 20/9 Östersunds kommun, Agenda 21 Arrangör: Information om kommunens Agenda 21-arbete 20/9 Lokala liggister Länsstyrelsen Jämtland Korpen Storsjön Medarrangör: Seminarium: Klimat, hållbara drivmedel och transporter 19/9 Paneldiskussion om kollektivtrafiken 22/9 Miljöfrukost 23/9 Arrangör: Utställning och prova-på-tillfälle av liggcyklar Medarrangör: Seminarium: Biogasens möjligheter i Östersund, länet och Sverige 17/9 Seminarium: Klimat, hållbara drivmedel och transporter 19/9 Arrangör: Information om verksamheten och försäljning av stegräknare och cykeldatorer 20/9 Medarrangör: Tipsrunda och information vid Hälsans stig 20/9 Östersunds bilpool Arrangör: Information om bilpoolen 20/9 NTF Arrangör: Information om trafiksäkerhet 20/9 17

18 Tabell 4 (forts). Medverkande organisationer under Europeiska trafikantveckan i Östersund Organisation Insats Vägverket Region Mitt Medarrangör: Ambulansturnén 16-19/9 Matskrået Arrangör: Lokal matmarknad 20/9 Östersunds mykologiska förening Arrangör: Svampkunskap 20/9 Östersunds kommun: Jämställt transportsystem Länsförsäkringar Jämtland Jämtlands läns energikontor Arrangör: Information om resultaten från trygghetsenkäten 20/9 Medarrangör: Seminarium: Klimat, hållbara drivmedel och transporter 19/9 Medarrangör: Seminarium: Klimat, hållbara drivmedel och transporter 19/9 Jämtkraft Medarrangör: Två bussturer till klimatsmarta anläggningar 20/9 STF Arrangör: Information om lokala turistaktiviteter 20/9 Wendla s Dance & Fitness Studio Arrangör: Dansuppvisning 20/9 Lokala bilhandlare (Fordhallen, Bilcenter, Jemtbil, Alanders bil, Berners) och taxibolag (Taxi Östersund, Freemountain AB) NCFF (Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom) LRF Svenska Gasföreningen Arrangör: Visning av miljöbilar och miljötaxi 20/9 Arrangör: Skolutmaningen - Gå & cykla till skolan Medarrangör: Seminarium: Biogasens möjligheter i Östersund, länet och Sverige 17/9 Arrangör: Seminarium: Biogasens möjligheter i Östersund, länet och Sverige 17/9 Certifiering av Gövikens tankstation 17/9 Östersund Vatten Arrangör: Studiebesök på biogasanläggningen 18/9 Medarrangör: Seminarium: Klimat, hållbara drivmedel och transporter 19/9 Östersunds kommun Arrangör: Information om Östersunds klimatinvesteringsprogram 20/9 Trivector Arrangör: Bypad -revision 22/9 Ungdomsrådet Medarrangör: Paneldiskussion om kollektivtrafiken 22/9 Turist- & Kongressbyrån i Östersund Medarrangör: Två bussturer till klimatsmarta anläggningar 20/9 Hjärt- och lungsjukas riksförbund Medarrangör: Tipsrunda och information vid Hälsans stig 20/9 Skidskytte-VM:s barnkör Arrangör: Körsång 20/9 Östersunds kommun, Miljö- och samhällsnämnden Östersunds kommun, folkhälsoutredaren Statens energimyndighet Härjedalens kommun Miljödepartementet Arrangör: Utdelning av Östersunds kommuns miljöpris 20/9 Arrangör: Information om rökning och hälsa 20/9 Medarrangör: Seminarium: Klimat, hållbara drivmedel och transporter 19/9 Medarrangör: Seminarium: Klimat, hållbara drivmedel och transporter 19/9 Medarrangör: Seminarium: Klimat, hållbara drivmedel och transporter 19/9 18

19 Tabell 4 (forts). Medverkande organisationer under Europeiska trafikantveckan i Östersund Organisation Eco Etanol At Sweden AB JiLU Insats Medarrangör: Seminarium: Klimat, hållbara drivmedel och transporter 19/9 Medarrangör: Seminarium: Klimat, hållbara drivmedel och transporter 19/9 Centerpartiet Arrangör: Information om partiets trafik- och klimatpolitik 20/9 Folkpartiet Arrangör: Information om partiets trafik- och klimatpolitik 20/9 Kristdemokraterna Arrangör: Information om partiets trafik- och klimatpolitik 20/9 Moderaterna Arrangör: Information om partiets trafik- och klimatpolitik 20/9 Miljöpartiet Arrangör: Information om partiets trafik- och klimatpolitik 20/9 Socialdemokraterna Arrangör: Information om partiets trafik- och klimatpolitik 20/9 SIKA Arrangör: Information om hållbara transporter 20/9 Lokala trafikskolor (Anderzons trafikskola och Reveljens trafikskola) Arrangör: Prova på ecodriving! 20/9 Cirkus Kul & Bus Arrangör: Akrobatiska uppträdanden med clowner 20/9 19

20 1(6) Bilaga 1: Affischer

21 2(6) Bilaga 1: Affischer

22 3(6) Bilaga 1: Affischer

23 4(6) Bilaga 1: Affischer

24 5(6) Bilaga 1: Affischer

25 6(6) Bilaga 1: Affischer

26 1(2) Bilaga 2: Annonser

27 2(2) Bilaga 2: Annonser

28 Bilaga 3: ETV-programblad Lördagsprogram Europeiska Trafikantveckan 2008 Aktiviteter under lördagen Aktivitet Tid Plats Arrangör Bussturer med visning av klimatsmarta anläggningar i Östersund Samling Västra Station Grön Trafik, Turistbyrån, Länstrafiken, Jämtkraft Invigning av offentlig cykelpump för cyklister och barnvagnar Tipspromenad och information på Hälsans stig" Samuel Permans gata i anslutning till Stortorget Vid skylten till Hälsans stig Grön Trafik Lokal matmarknad Under dagen Z-torget Matskrået Korpen & Hjärt- och lungsjukas riksförening På scenen i Badhusparken Tid Framträdande Artist/Organisation Dansuppvisning med Wendlas Wendlas Dans & Fitnesstudio Musik och underhållning med ÖP:s klimatbantare Patrik Zackrisson Patrik Zackrisson Körsång med VM:s barnkör VM:s barnkör Dansuppvisning Wendlas Dans & Fitnesstudio Storsjöodjuret Birger delar ut reflexer och frisbees Grön Trafik Countrypop Robin Jämtgård Miljöprisutdelning Miljö- och samhällsnämnden Musik och underhållning med Patrik Zackrisson Patrik Zackrisson Prisutdelning - Utmaningen 2008 Patrik Zackrisson Internationell folkmusik Lomelaj Utställningar och aktiviteter i och runt växthuset i Badhusparken lördag Utställning/aktivitet Organisation Gå tipspromenad i växthuset, få busskort från Stadsbussarna Grön Trafik, Stadsbussarna Information om miljömärkt textil, klimat, mm SNF Information om cykling Cykelfrämjandet Försäljning av stegräknare och cykeldatorer Korpen Information om bilpoolen Östersunds bilpool Information om luft- och bullersituationen i Östersund Miljö och Hälsa Information om Agenda 21 Agenda 21 Utställning av liggcyklar Lokala liggister Svampkunskap Östersunds mykologiska förening Utställning av cyklar Cykelogen Ett rökfritt Östersund? Folkhälsoutredare och Miljö och Hälsa Trygghet på Östersunds gator, gång- och cykelvägar Jämställt transportsystem Prata klimat och trafik med politikerna Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna & Folkpartiet Visning av miljöbilar och miljötaxi Bilhandlare och taxiföretag Akrobatiska uppträdanden med Cirkus Kul och Bus Cirkus Kul och Bus Östersunds kommuns klimatinvesteringsplan Östersunds kommun Information om biogas och kampanj för att hitta vintercyklare Grön Trafik Elcykelvisning Grön Trafik Information om lokala turistaktiviteter STF Information om trafiksäkerhet NTF Information om hållbara transporter SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys) Lokala delikatesser Matskrået 1(2)

29 Bilaga 3: ETV-programblad Veckoprogram Europeiska Trafikantveckan 2008 Aktiviteter under veckan Dat Aktivitet Arrangör Mer info t o m 16/9 Tävling för Stadsbussarnas Värdekunder. Vinn lunchutflykt för två! 16-19/9 Ambulansturné till skolklasser med information om cykelhjälmsanvändning sep - okt Skolutmaningen - Gå & cykelkampanj bland skolklasser i Jämtlands län upp till åk /9 Res klimatsmart- gå, cykla och åk buss - vinn en elcykel! Skicka in din talong senast 30/9 till Grön Trafik, Östersunds kommun, Östersund, eller använd webformuläret på Stadsbussarna Grön Trafik, Vägverket Grön Trafik, NCFF Grön Trafik Övriga aktiviteter under och i anslutning till veckan Datum Aktivitet tid plats Arrangör Onsd 17/9 Torsd 18/9 Fred 19/9 Biogassamtal med Anders Mattiasson från Svenska gasföreningen Videokonferens trafikmiljö och klimatsatsningar, SÖT Seminarium: Biogasens möjligheter i Östersund, länet och Sverige Cykeltur till biogasanläggningen Studiebesök på biogasanläggningen Seminarium: Klimat, hållbara drivmedel och transporter Rådhuset Grön Trafik Österängsskolans bibliotek Österängsskolans bibliotek Samling Lörd 20/9 Se separat program Månd 22/9 Tisd 23/9 "Bypad"-revision med cykeltur (speciellt inbjudna) Paneldiskussion om kollektivtrafiken Miljöfrukost med Taxi Östersund Wargentinskolans parkering Biogasmacken i Göviken Grön Trafik Grön Trafik, LRF, Länsstyrelsen, Gasföreningen SNF Vatten Östersund Gamla teatern Grön Trafik, Länsstyrelsen, Länsförsäkringar, Energikontoret, Agenda Rådhuset Grön Trafik, Trivector Länsbibliotekets hörsal Ungdomsrådet och Agenda Taxi Östersund eller Restaurang Sundet Agenda 21 2(2)

30 1(4) Bilaga 4: Seminarieprogramblad

31 2(4) Bilaga 4: Seminarieprogramblad

32 3(4) Bilaga 4: Seminarieprogramblad

33 4(4) Bilaga 4: Seminarieprogramblad

34 Bilaga 5: Mediabevakning Kommunhemsidan Kommunhemsidan (20)

35 Bilaga 5: Mediabevakning Kommunhemsidan Kommunhemsidan (20)

36 Bilaga 5: Mediabevakning Kommunhemsidan Energibloggen (20)

37 Bilaga 5: Mediabevakning Energibloggen SVT Mittnytt (20)

38 Bilaga 5: Mediabevakning Energibloggen Energibloggen (20)

39 Bilaga 5: Mediabevakning ÖP (20)

40 Bilaga 5: Mediabevakning LT Kommunhemsidan (20)

41 Bilaga 5: Mediabevakning Kommunhemsidan LT (20)

42 Bilaga 5: Mediabevakning ÖP (20)

43 Bilaga 5: Mediabevakning Kommunhemsidan Energibloggen (20)

44 Bilaga 5: Mediabevakning Kommunhemsidan SR Jämtland SVT Mitt (20)

45 Bilaga 5: Mediabevakning Kommunhemsidan Kommunhemsidan (20)

46 Bilaga 5: Mediabevakning ÖP (20)

47 Bilaga 5: Mediabevakning LT LT SR Jämtland SR Jämtland (20)

48 Bilaga 5: Mediabevakning ÖP (20)

49 Bilaga 5: Mediabevakning LT Miljöpris utdelades på bilfri dag ÖSTERSUND LT Kaos i trafiken blev det. Inte. Bara lite småmysigt när Östersund stängde av stadskärnan för biltrafik som ett av stadens inslag i Europeiska Trafikantveckan. Högsta mysfaktorn förnamns i Badhusparken där uppträdanden varvades med pr och upplysning från diverse miljömedvetna organisationer, föreningar och politiska partier. Minsann om inte också stadens bilhandlare hängt på för att flasha med sina senaste objekt i alternativt drivmedelsladdade fordon. Prisregn förekom också. Östersunds miljöpris tillföll Frösö biluthyrning med motiveringen att företaget varit tidigt ute med en offensiv satsning på alternativa drivmedel. Ungefär 2011 ska alla stadsbussar drivas med antingen etanol eller biogas, flikade prisutdelaren, kommunstyrelseledamoten Göte Muhrén, s, in. Människor som förflyttar sig, exempelvis till och från jobbet, via egen muskelkraft premierades också. Detta av Korpen som summerat resultatet av företagstävlingen "Utmaningen". Här gick förstapriset till Lernias lag "Sigge" (Lernia deltog med ytterligare tre lag). Prisbelönta blev också Moderna Bil, lag Smurf, lag FHI-lirarna samt lag Kvinnohälsan. Hans-Råger Bergström Östersunds miljöpris gick till Frösö biluthyrning. Fredrik Sjödin tog emot priset. Foto: Ulrika Andersson Lagledaren för "Team Sigge" (Lernia), Thomas Fagerström, fick ta emot förstapriset i korpens "Utmaningen". Priset bestod av en cykelresa till Provence värt kronor. Tälthallen där organisationer av skilda slag drog sina miljölansar var relativt välbesökt. 16(20)

50 Bilaga 5: Mediabevakning ÖP SR Jämtland (Illustration saknas) Kommunhemsidan (20)

51 Bilaga 5: Mediabevakning Kommunhemsidan (20)

52 Bilaga 5: Mediabevakning LT ÖP (20)

53 Bilaga 5: Mediabevakning Hemsidan (20)

54 1(3) Bilaga 6: Utvärderingsenkät (Växthuset & runtomkring externa)

55 2(3)

56 3(3) Bilaga 6: Utvärderingsenkät (övriga)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN

EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN EUROPEISKATRAFIKANTVECKAN 16-22 SEPTEMBER 2016 Res hållbart - lönsamt och smart! www.ostersund.se/trafikantveckan Välkommen till Europeiska Trafikantveckan Hållbart smarta resor och transporter - en investering

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

Hela Dalarna Cyklar utmaningen

Hela Dalarna Cyklar utmaningen Projektredovisning till Trafikverket Hela Dalarna Cyklar utmaningen Syfte Syftet med Hela Dalarna Cyklars cykelutmaning är att locka fler att cykla mer - för hälsa, miljö och plånbok. Att genom samverkan

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN FASTIGHETSKONTORET Handläggare: Annika Feychting tel Avdelningen för Strategisk Trafikplanering

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN FASTIGHETSKONTORET Handläggare: Annika Feychting tel Avdelningen för Strategisk Trafikplanering GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET Handläggare: Annika Feychting tel 508 264 91 Avdelningen för Strategisk Trafikplanering Dnr 03-300-3698:1 2004-11-23 TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-12-14 Till Gatu- och fastighetsnämnden

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

En internationell kampanj om hållbara transporter och klimat! Program. 16-22 september 2014

En internationell kampanj om hållbara transporter och klimat! Program. 16-22 september 2014 En internationell kampanj om hållbara transporter och klimat! Program 16-22 september 2014 VÅRA GATOR, VÅRT VAL ÖSTERSUND 2014 Våra gator, vårt val! Hur vill du att stadsrum ska se ut i framtiden? Hur

Läs mer

Bilfri dag 22 september 2001

Bilfri dag 22 september 2001 SVENSKA SAMMANFATTNING Bilaga KOMMUNFÖRBUNDET 2001-04-09 1 (5) Gatu- & fastighetssektionen Bengt Skagersjö Bilfri dag 22 september 2001 Målsättning 2000 Den övergripande målsättningen med kampanjen år

Läs mer

www.dotherightmix.eu www.ostersund.se/trafikantveckan An initiative of the

www.dotherightmix.eu www.ostersund.se/trafikantveckan An initiative of the Välj. Choose. Ändra. Change. Kombinera. Combine. www.dotherightmix.eu www.ostersund.se/trafikantveckan En buss, 40 cyklister, gångtrafikanter och bilar på Stortorget visar hur stor del av stadens yta som

Läs mer

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö AKTIVITETENS NAMN Namn på aktiviteten/projektet: Trafik och klimatdag 22/9 KONTAKTPERSON Ansvarig kontaktperson Pär Wallin; Lennart Lundberg Organisationstillhörighet

Läs mer

Stockholms cykeldag 8/6 2006

Stockholms cykeldag 8/6 2006 Stockholms cykeldag 8/6 2006 En dag tillägnad Stockholms cyklister RAPPORT 2 Augusti 2006 Innehållsförteckning BAKGRUND...5 STOCKHOLMS CYKELDAG DEN 8 JUNI 2006...6 SYFTE...6 TIDIGARE ÅR...6 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 AKTIVITETER... 4 Företagskväll på Norrgården... 4 40-års kalas för kommunen... 4 Ista n utan min bil / Europeiska

Läs mer

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Cykeltrafik i Östersund Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Östersund är en vinterstad Målsättning om att vara fossilbränslefri och energieffektiv 2030 Sjätte bästa kommun i Cykelfrämjandets

Läs mer

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne

Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99. Utvärdering av Klimatmatchen 2013 i Skåne. November 2013, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Det vinnande Skånelaget Kävlinge HK F99 Utvärdering av Klimatmatchen 203 i Skåne November 203, Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse och resorna till

Läs mer

Östersund 2013. Program 16-22 september. En internationell kampanj om hållbara transporter & klimat! Love is in the air w

Östersund 2013. Program 16-22 september. En internationell kampanj om hållbara transporter & klimat! Love is in the air w En internationell kampanj om hållbara transporter & klimat! Östersund 2013 IT T Långtidslåna elcykel Provkör SJ 3000 ating på bussen Elbilsrally ratis bio Bilpoolskväll Åk gratis buss på bilnyckeln Busskamp

Läs mer

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 Sammanfattning Projektet Hållbart resande i Umeåregionen arbetar för att resorna i Umeåregionen

Läs mer

PÅ RÄTT VÄG I SÖLVESBORG, TRAFIKANTVECKA 2012 I SÖLVESBORGS KOMMUN

PÅ RÄTT VÄG I SÖLVESBORG, TRAFIKANTVECKA 2012 I SÖLVESBORGS KOMMUN PÅ RÄTT VÄG I SÖLVESBORG, TRAFIKANTVECKA 2012 I SÖLVESBORGS KOMMUN Ansvariga: Helen Gårner, miljösamordnare Lars Ivarsson, energi och klimatrådgivare Ann-Charlott Andersson, verksamhetsutvecklare Milos

Läs mer

Gå och cykla till skolan tävlingen

Gå och cykla till skolan tävlingen 2009-01-30 Gå och cykla till skolan tävlingen Sammanställning 2008 Agenda -21 Jessica Elmgren Agenda21@huddinge.se Innehåll Bakgrund och syfte 3 Mål 3 Metod 3 2003: Gå och cykla till skolan dagen 3 2004:

Läs mer

X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010

X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 1 X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 X-MaTs i korta drag... 4 X-MaTs w siffror... 6 X-MaTs mål och framtid... 8 X-MaTs inventerar länet...16 Målgrupp

Läs mer

Cykelbokslut 2011. Östersunds kommun

Cykelbokslut 2011. Östersunds kommun Cykelbokslut 2011 Östersunds kommun Innehållsförteckning INLEDNING... 5 ÖSTERSUNDS KOMMUNS CYKELARBETE 2011... 5 PÅVERKANSINSATSER... 5 Långtidsutvärdering av Vintertramparna 2010-2011... 5 Vintertramparna

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:50 Diarienr: 2001/0892 Handläggare: Bengt Skagersjö Sektion/Enhet: Gatu- och fastighetssektionen Datum: Mottagare:

Cirkulärnr: 2001:50 Diarienr: 2001/0892 Handläggare: Bengt Skagersjö Sektion/Enhet: Gatu- och fastighetssektionen Datum: Mottagare: Cirkulärnr: 2001:50 Diarienr: 2001/0892 Handläggare: Bengt Skagersjö Sektion/Enhet: Gatu- och fastighetssektionen Datum: 2001-04-24 Mottagare: Kommunstyrelsen Rubrik: Bilfri dag "I staden utan min bil"

Läs mer

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Gif Nike F-02/03 (Lomma) delad förstaplats Klimatmatchen Sverige 2014 och vinnare Skåne Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Martin Lundgren, Skåneidrotten Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Läs mer

Mobilitetskontoret och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun

Mobilitetskontoret och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun LundaMaTs Miljöanpassat transportsystem LundaMaTs ger resultat nn o o i i ss r r e e v v t t r r Ko av rapporten Uppmärksamhet och effekter av LundaMaTs Ill. Peter Jönsson Dokumentinformation Titel LundaMaTs

Läs mer

Slutrapport. Trampa för livet 2004

Slutrapport. Trampa för livet 2004 Slutrapport Trampa för livet 2004 Allmän beskrivning av projektet Syftet med projektet är: Att Trampa för livet blir Kungsörs kommuns fortsättning och förstärkning av den landsomfattande kampanjen Sätt

Läs mer

Rapport Trafikantveckan Borlänge kommun 16-22 september 2007

Rapport Trafikantveckan Borlänge kommun 16-22 september 2007 Rapport Trafikantveckan Borlänge kommun 16-22 september 2007 Johanna Ingre, Hållbar Samhällsbyggnad 2 Bakgrund Hållbar Samhällsbyggnad, Borlänge kommun, har uppdraget från Kommunfullmäktige att arbeta

Läs mer

Attityd: Att bilister i Umeå ska fundera och reflektera kring sitt bilresande.

Attityd: Att bilister i Umeå ska fundera och reflektera kring sitt bilresande. Rapport Sammanfattning What s your löjligaste bilresa kampanjen är en utveckling och anpassning av kampanjen Inga Löjliga bilresor. Inga löjliga bilresor är en masskommunikativ kampanj med syfte att minska

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

Aktivitetstips för att inspirera

Aktivitetstips för att inspirera Sida 1 av 5 Aktivitetstips för att inspirera Om ni inte redan har gjort det hoppas vi att ni beslutar att, efter era förutsättningar och resurser, delta i Europeiska Mobilitetsveckan och/eller I stan utan

Läs mer

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Agenda 21-vision, och klimatmål i miljöledningssystem Mål: Koldioxidutsläppen ska minska med 15 % mellan 1998-2005 i kommunförvaltningen

Läs mer

Nationellt snöskoterforum

Nationellt snöskoterforum Inbjudan Nationellt snöskoterforum Foto: Conny Olofsson Nationellt snöskoterforum Nationella Snöskoterrådet tillsammans med Östersunds kommun och Östersunds snöskoterklubb hälsar dig varmt välkommen till

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

Erfarenheter av Cykelrapporten

Erfarenheter av Cykelrapporten Projektrapport av Grön Trafik: Erfarenheter av Cykelrapporten Medborgardialog med cyklister i Östersund 2010-2011 Innehållsförteckning BAKGRUND...1 FUNKTION OCH KOMMUNIKATIONSKANALER...1 MARKNADSFÖRING...2

Läs mer

Vintertramparna 2013/2014

Vintertramparna 2013/2014 Projektrapport av Grön Trafik: Vintertramparna 2013/2014 Med stöd från Länsstyrelsen i Jämtlands läns klimatmiljon för ett Fossilfritt Jämtland 2013 Projektperiod: 2013-11-15 2014-04-30 Sammanfattning

Läs mer

Kramfors Sollefteå bibliotek

Kramfors Sollefteå bibliotek Sommarbokbussen 2007 Kramfors Sollefteå bibliotek 2 Inledning Även sommaren 2007 hade kommuninvånare, sommarboende och turister i Kramfors och Sollefteå kommuner möjlighet att besöka och låna böcker på

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

Trafikantveckan 2013

Trafikantveckan 2013 Trafikantveckan 2013 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Europeiska Trafikantveckan... 3 Aktiviteter under veckan... 3 Teater... 3 Bokbord... 4 Torget... 5 Prova elbil... 6 Prova elcykel...

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

2011-06-21. Renare stadsluft. Det fortsatta arbete samt uppföljning och utvärdering. Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen

2011-06-21. Renare stadsluft. Det fortsatta arbete samt uppföljning och utvärdering. Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen 2011-06-21 Renare stadsluft Det fortsatta arbete samt och utvärdering Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 HANDLINGSPLAN...4 2.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING...5 3 UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING AV

Läs mer

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län 4. Hållbart transportsystem 2011-11-01 Petra Bjurhall, Grontmij AB Petra.Bjurhall@grontmij.com, 070-317 17 67 Inventering av åtgärder

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Detta är en populärversion av den första kombinerade energi- och klimatstrategin för Västerviks kommun.

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Min skolväg Djupadalsskolans temavecka

Min skolväg Djupadalsskolans temavecka Min skolväg Djupadalsskolans temavecka Dag 1 Undersökningar och experiment kring energi. Skolår 1-3 gör dessa studier på skolan Skolår 4-5 åker till Klimat-X halva dagen och diskuterar olika sätt för dem

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan 1(7) Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund Varje år arrangeras European Mobility Week, mellan den 16:e och 22:e september. Deltagande europeiska

Läs mer

26 sept 4 okt. Webb- och e-postadresser samt logotyper i pdfen är länkade. Klicka på aktuell länk för att aktivera den.

26 sept 4 okt. Webb- och e-postadresser samt logotyper i pdfen är länkade. Klicka på aktuell länk för att aktivera den. 26 sept 4 okt Webb- och e-postadresser samt logotyper i pdfen är länkade. Klicka på aktuell länk för att aktivera den. EKOPASSET Erbjudande under Ekomarknaden; Ta med Ekopasset till någon av alla butiker

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne

Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Bakgrund Transporter är en viktig del i Skånes utveckling. Samverkan för att skapa hållbara transportlösningar är ett prioriterat arbetsområde i regionen. Skåne

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne 16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

En miljö- och trafiksäkerhetssatsning i din kommun

En miljö- och trafiksäkerhetssatsning i din kommun En miljö- och trafiksäkerhetssatsning i din kommun MöTs inriktning Arbetet bedrivs i nära samarbete mellan Vägverket och kommunerna och ska involvera kommuninvånarna. Nyckelord i projektet är samordningsvinster,

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

Sammanställning av Tjänstepensionens dag 2013. Aktörernas aktiviteter och mediegenomslaget

Sammanställning av Tjänstepensionens dag 2013. Aktörernas aktiviteter och mediegenomslaget Sammanställning av Tjänstepensionens dag 2013 Aktörernas aktiviteter och mediegenomslaget Sammanställning framtagen av Collectum den 17 oktober 2013 Syftet med Tjänstepensionens dag Syftet med dagen är

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Nätverksträff. För politiker och tjänstemän i Klimatkommunerna. Östersund, 26-27 November 2014

Nätverksträff. För politiker och tjänstemän i Klimatkommunerna. Östersund, 26-27 November 2014 Nätverksträff För politiker och tjänstemän i Klimatkommunerna Östersund, 26-27 November 2014 Välkomna till Östersund! Hej! Hösten är här, och med den har klimatarbetet åter tagit fart efter sommarens vila.

Läs mer

På hållbar väg i Norrköpings kommun

På hållbar väg i Norrköpings kommun 2011-09-23 På hållbar väg i Norrköpings kommun Vad är Hållbart Resande? Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar om att påverka människors attityder och beteenden och påverka resandet innan

Läs mer

Pimpade resekort lockar unga till bussen

Pimpade resekort lockar unga till bussen Pimpade resekort lockar unga till bussen Ge kollektivtrafiken i Blekinge lite mer färg och form. I projektet Res klokt har unga fått visa hur resan med tåg och buss också kan bli en designupplevelse. Årets

Läs mer

Rapport från Saco rådet i Göteborgs deltagande på West Pride i försommaren 2013.

Rapport från Saco rådet i Göteborgs deltagande på West Pride i försommaren 2013. Rapport från Saco rådet i Göteborgs deltagande på West Pride i försommaren 2013. Fler bilder från Regnbågsparken och många möten i Saco-tältet finns på: http://www.youtube.com/watch?v=csb0f3zepjk Redovisning

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Svensk Cykling Cykelbranschen Cykelfrämjandet Vätternrundan Svenska Cykelförbundet Naturskyddsföreningen. Turistcykellederna Cykelvasan Fler

Svensk Cykling Cykelbranschen Cykelfrämjandet Vätternrundan Svenska Cykelförbundet Naturskyddsföreningen. Turistcykellederna Cykelvasan Fler Svensk Cykling Cykelbranschen Cykelfrämjandet Vätternrundan Svenska Cykelförbundet Naturskyddsföreningen Turistcykellederna Cykelvasan Fler Sanningar och myter 1. Cyklingen ökar! Eller är det Cyklingen

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Green Highway en grön transportkorridor längs ett förnyelsebart energibälte. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Green Highway en grön transportkorridor längs ett förnyelsebart energibälte. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Green Highway en grön transportkorridor längs ett förnyelsebart energibälte SÖT Strategi Förbättrad infrastruktur och kommunikationer i syfte att skapa en funktionell och gränsöverskridande samarbetsregion!

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

SnABbT, snyggt och hållbart

SnABbT, snyggt och hållbart Snabbt, snyggt och hållbart 2017-05-27 1 SnABbT, snyggt och hållbart KuLtUR -och DemOKratiMiniStER AliCE BaH KuHnKE, bostads- och digitaliseringsminister PetER ErIKsSON och miljöminister KaroliNA SkOG,

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Sida 1 av 6 Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund För tredje året i rad arrangeras Europeiska Mobilitetsveckan, mellan den 16:e och 22:e september.

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Europaforum XII Norra Sverige

Europaforum XII Norra Sverige Välkommen till Europaforum XII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter och position med fokus på sammanhållningspolitik, infrastruktur & energi Örnsköldsvik, 7-8 maj 2008 Europaforum XII Norra Sverige

Läs mer

Hållbara familjer i Gävle

Hållbara familjer i Gävle 2008-08-21 Sid 1 (6) Projektbeskrivning Hållbara familjer i Gävle Ö V E R G R I P A N D E P L A N E R I N G Kommunledningskontoret, 801 84 Gävle, Sverige Besöksadress Drottningg 22 Tfn 026-17 80 00 (vx),

Läs mer

Rapport från Saco rådet i Göteborgs deltagande på West Pride juni 2015.

Rapport från Saco rådet i Göteborgs deltagande på West Pride juni 2015. Rapport från Saco rådet i Göteborgs deltagande på West Pride juni 2015. Planering I januari beslöt Sacorådets styrelse i att intresserade förbund skulle delta i West Pride 2015. Förbund som valde att delta:

Läs mer

Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning

Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning SWEDISH SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE sid. 1(4) Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning Allmänt om vårmöte i Nuklearmedicin Svensk Förening för Nuklearmedicin (SFNM)

Läs mer

Gemensam e-kampanj i Östergötland. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, maj 2008

Gemensam e-kampanj i Östergötland. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, maj 2008 Gemensam e-kampanj i Östergötland Bakgrund Presskonferens om östgötabibliotekens gemensamma e-tjänster november 2006 Beslut om gemensam handlingsplan för 24- timmarsbiblioteket, april 2007 Lansering av

Läs mer

Informationskampanj 2014 UTHÅLLIG KOMMUN Etapp 3

Informationskampanj 2014 UTHÅLLIG KOMMUN Etapp 3 Cykelfokus Moheda Informationskampanj 2014 UTHÅLLIG KOMMUN Etapp 3 Bakgrund I december 2014 antogs en fördjupad översiktsplan för Moheda tätort. Processen att ta fram denna var en dominerande del av Alvesta

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Samarbete och ansvar i Energi- och klimatplanen

Samarbete och ansvar i Energi- och klimatplanen Samarbete och ansvar i Energi- och klimatplanen Eslövs kommun består av sju förvaltningar. Större delen av arbetet med energi- och klimatfrågor hamnar på Samhällsbyggnad och men arbete med dessa frågor

Läs mer

på väg mot ett hållbart energisystem

på väg mot ett hållbart energisystem på väg mot ett hållbart energisystem 2015 Kort historik Bildas 1999 som ett EU-projekt Energikontoren: en viktig del i EU:s energipolitik. Det finns >400 energikontor i EU, varav 14 i Sverige. Energikontor

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Stöd till de kommunala planerarna med fokus på förebyggande klimatarbete Ta fram verktyg som kan användas i planeringen

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön 2011-06-30 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Grön flagg Grön Flagg är en miljöcertifiering och ett verktyg som många skolor i Örebro använder för att arbeta med miljö och hållbar utveckling. Skolans arbete

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats.

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats. Resa i Huddinge Gå En promenad är ett enkelt och billigt sätt att hålla sig i form. En halvtimmes promenad varje dag ger dig motion som kan motverka både övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och stress.

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Europaforum XIII Norra Sverige

Europaforum XIII Norra Sverige Europaforum XIII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter med fokus på sammanhållningspolitik, forskning och utveckling Östersund 12-13 februari 2009 EUROPAFORUM XIII NORRA SVERIGE 12 13 februari

Läs mer

Hållbart resande och transporter. Grön Trafik, aktuella projekt och kampanjer

Hållbart resande och transporter. Grön Trafik, aktuella projekt och kampanjer Hållbart resande och transporter Grön Trafik, aktuella projekt och kampanjer Kommunens miljömål Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt 2030. Det innebär att fossila koldioxidutsläpp minskar

Läs mer

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 11-22

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 11-22 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rune Backlunds tjänsterum, Regionens hus Närvarande: ande: Rune Backlund (C) ordf. Per Hansson (FP), Jeanette Söderström (S) Övriga: Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör,

Läs mer

Aktivitetstips för att inspirera

Aktivitetstips för att inspirera 1(6) Aktivitetstips för att inspirera Nedan följer exempel på aktiviteter som är sorterade under olika ansvars- och intresseområden för myndigheter, företag och föreningar. Likartade tips kan återkomma

Läs mer