HUR SKAPAR MAN 68 AMBASSADÖRER FÖR PARFUMS CHRISTIAN DIOR? ÅSA ISAKSSON

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUR SKAPAR MAN 68 AMBASSADÖRER FÖR PARFUMS CHRISTIAN DIOR? ÅSA ISAKSSON"

Transkript

1 HUR SKAPAR MAN 68 AMBASSADÖRER FÖR PARFUMS CHRISTIAN DIOR? ÅSA ISAKSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2008

2 HUR SKAPAR MAN 68 AMBASSADÖRER FÖR PARFUMS CHRISTIAN DIOR? av ÅSA ISAKSSON Examensarbete INDEK 2008:62 KTH Industriell teknik och management Industriell ekonomi och organisation SE STOCKHOLM

3 Examensarbete INDEK 2008:62 HUR SKAPAR MAN 68 AMBASSADÖRER FÖR PARFUMS CHRISTIAN DIOR? ÅSA ISAKSSON Godkänt Examinator MATTI KAULIO Uppdragsgivare PARFUMS CHRISTIAN DIOR Handledare KRISTINA PALM Kontaktperson ELODIE SAGOT Sammanfattning Syftet med arbetet är att företaget Parfums Christian Dior ska få en bättre relation och kommunikation med studenterna, en relation som lever upp till studenternas förväntningar. Jag har valt att använda både en kvalitativ- och kvantitativ metod för studien. Detta för att samla in tillräckligt med information för att få ett representativt resultat. Det är allt svårare att framstå som en riktigt bra arbetsgivare. Företag gör idag stora investeringar för att marknadsföra sig i en allt tuffare konkurrens. Denna utveckling har lett till att det är svårt att synas och att attrahera de mest kompetenta medarbetarna. Parfums Christian Dior behöver arbeta med sin image både som företag och som arbetsgivare. Företaget behöver göra interna undersökningar för att identifiera för- och nackdelar och därefter kunna definiera och koncentrera sig på sin målgrupp. Parfums Christian Dior behöver utveckla sitt sätt att kommunicera på skolorna genom att närvara mer och delta i studenternas utbildning. Företaget behöver också ändra på innehållet i deras praktiker, då de idag inte lever upp till praktikanternas förväntningar. 3

4 Master of Science Thesis INDEK 2008:62 HOW DO YOU CREATE 68 AMBASSODORS FOR PARFUMS CHRISTIAN DIOR? ÅSA ISAKSSON Approved Examiner MATTI KAULIO Commissioner PARFUMS CHRISTIAN DIOR Supervisor KRISTINA PALM Contact person ELODIE SAGOT Abstract The purpose with this study is to give Parfums Christian Dior the tools to improve their relation to the students, a relation that corresponds to the expectations of the students. I have chosen to work with a qualitative and a quantitative methode in order to gather sufficient data to have a representative result. It starts to get harder to be an attractive employer on the market. Companies today tend to do large investments in order to market themselves as a good employer in a more severe competition. This development makes it hard for the companies to be seen and to attract the most qualified employes. Parfums Christian Dior needs to work on their image as a company and as an employer. The company must do internal studies in order to identify their advantages and their disadvantages. This will help them to identify their real needs and thereby be able to concentrate on their target group. Parfums Christian Dior also needs to develop their way to communicate in the schools by increasing their preseance and be more invloved in the education. The company also needs to change the contents of their internships, as they today do not correspond to the intern s expectations. 4

5 INLEDNING LÄSANVISNING PARFUMS CHRISTIAN DIOR GRUPPEN LVMH INNEHÅLLET I PRAKTIKERNA SYFTE, MÅL OCH FRÅGESTÄLLNING TEORETISK REFERENSRAM REKRYTERING LOUIS VUITTONS REKRYTERINGSPROCESS L ORÉALS REKRYTERINGSPROCESS MARKNADSFÖRING EMPLOYER BRANDING TIDIGARE STUDIER METOD DEN DOKUMENTÄRA EFTERFORSKNINGEN STUDIEOBJEKT DEN KVALITATIVA UNDERSÖKNINGEN DEN KVANTITATIVA UNDERSÖKNINGEN KVANTITATIV METOD UTFORMNINGEN AV ENKÄTEN ENKÄTEN DE SVARANDES PROFILER MIN ROLL RESULTAT AV STUDIEN RESULTAT AV DEN DOKUMENTÄRA UNDERSÖKNINGEN RESULTAT AV DEN KVALITATIVA STUDIEN RESULTAT KVANTITATIVA STUDIEN ALLMÄNNA RESULTAT HUSET PARFUMS CHRISTIAN DIOR FÖRETAGEN OCH DU PRESENTATION SAMARBETE MED EN INRIKTNING ELLER KLASS EVENEMANG UTANFÖR SKOLAN VAL AV PRAKTIK PRAKTIKINNEHÅLL ARBETSSÄTT HANDLEDAREN HUMAN RESOURCES RESULTAT PER TYP AV SKOLA RESULTAT HANDELSHÖGSKOLOR HUSET PARFUMS CHRISTIAN DIOR FÖRETAGEN OCH DU PRESENTATIONER SAMARBETE MED EN ELLER FLERA INRIKTNINGAR EVENEMANG UTANFÖR SKOLAN

6 VALET AV PRAKTIK INNEHÅLLET AV PRAKTIKEN ARBETSSÄTT HANDLEDARE HUMAN RESSOURCES RESULTAT MODEHÖGSKOLOR HUSET PARFUMS CHRISTIAN DIOR FÖRETAGEN OCH DU PRESENTATIONER SAMARBETE MED EN KLASS ELLER INRIKTNING EVENEMANG UTANFÖR SKOLAN VALET AV PRAKTIK INNEHÅLLET AV PRAKTIKEN ARBETSSÄTT HANDLEDARE: HUMAN RESSOURCES RESULTAT INGENJÖRSHÖGSKOLOR HUSET PARFUMS CHRISTIAN DIOR FÖRETAGEN OCH DU PRESENTATIONER SAMARBETE MED EN INRIKTNING ELLER KLASS EVENEMANG UTANFÖR SKOLAN VALET AV PRAKTIK INNEHÅLLET AV PRAKTIKEN ARBETSSÄTT HANDLEDARE HUMAN RESSOURCES ANALYS AV RESULTATEN RELATIONEN TILL STUDENTERNA UNDER DERAS SKOLTID BRA IMAGE NÄRVARO DELTAGANDE I UTBILDNINGEN PERSONLIG KONTAKT STUDENTERNA UNDER DERAS PRAKTIK PRAKTIKINNEHÅLL LÖN PRECIST PROJEKT MED VARIERANDE AKTIVITETER ARBETA SJÄLVSTÄNDIGT OCH TA INITIATIV HA EN HANDLEDARE SOM ÄR TILLGÄNGLIG OCH SOM HAR EN GEDIGEN KUNSKAP OM SITT ÄMNE REKOMMENDATIONER TILL PARFUMS CHRISTIAN DIOR ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER REKOMMENDATIONER HANDELSHÖGSKOLOR REKOMMENDATIONER MODEHÖGSKOLOR REKOMMENDATIONER INGENJÖRSHÖGSKOLOR AVSLUTANDE REFLEKTIONER KÄLLFÖRTECKNING

7 KAPITEL 1 Inledning I detta kapitel kommer jag att ta upp bakgrunden till studien, varför jag valde detta ämne och hur jag har valt min frågeställning. En kort beskrivning ges också av Parfums Christian Dior och lyxgruppen LVMH Louis Vuitton Moet Hennesey. Parfums Christian Dior har fått vittna en sjunkande popularitet hos studenterna i Frankrike. Lyxgruppen LVMH Louis Vuitton Moet Henessey som Parfums Christian Dior tillhör, har blivit svartlistad av ett flertal studentorganisationer på grund av dåligt innehåll i praktikplatserna och utnyttjande av praktikanter genom långa arbetsdagar, dålig lön och otacksamma arbetsuppgifter. Faktumet att LVMH har blivit svartlistade har haft en negativ inverkan på Parfums Christian Diors image, detta tillsammans med ett redan växande missnöje med praktikplatsernas innehåll hos Parfums Christian Dior har lett till att företagets bild som arbetsgivare är på nedgång 1. För att svara på det växande missnöjet har företaget börjat göra förändringar, bland annat med rekrytering, men detta har visat sig otillräckligt. Parfums Christian Dior har därför bestämt sig för att omorganisera hela rekryteringsprocessen, från relationen till studenterna till innehållet i praktikerna. Mitt arbete kommer vara fokuserat på relationen mellan Parfums Christian Dior och de berörda studenterna och på innehållet i praktikerna. Jag valde att utföra mitt examensarbete hos Parfums Christian Dior då de erbjöd mig ett ämne som tillät mig att utvidga min kunskap inom marknadsundersökning och marknadsföring. Arbetet tillät mig att se att det inte bara är produkterna hos ett företag som kräver marknadsföring men även företaget i sig. Mitt examensarbete har dessutom tillåtit mig att få insyn i den bransch som jag kommer att arbete inom i framtiden, parfym och kosmetika. Arbetet har också gett mig en god generell kunskap om hur ett företag inom lyxindustrin fungerar. 1 7

8 1. 1 Läsanvisning Jag har börjat med att ge en kortbeskrivning av företaget Parfums Christian Dior och lyxgruppen LVMH, gruppen som Parfums Christian Dior tillhör. Jag har sedan förklarat varför Parfums Christian Dior har behov av detta examensarbete och varför jag valt att arbeta kring just forskningsfrågan Hur skapar man 68 ambassadörer för Parfums Christian Dior?. Efter detta kommer en teoridel som jag gjort för att få en bra grund och kunna diskutera resultaten av studien. Jag har fortsatt med en beskrivning av de metoder jag har använt för att uppnå de förväntade resultaten, för att sedan avslutat med resultat, rekommendationer och en diskussion kring resultaten. 1.2 Parfums Christian Dior Parfums Christian Dior tillhör lyxgruppen LVMH (Louis Vuitton Moet Henessey). Företaget har en specifik roll i gruppen LVMH och gruppen Arnault, se vidare i beskrivning av LVMH nedan, då dess ägare har en alldeles speciell relation till märket Dior. Parfums Christian Dior har idag tre typer av produkter: parfymer, smink och skönhetsprodukter. Parfums Christian Dior är det ledande kosmetikaföretaget i Europa med en försäljning som är väl utspridd i hela världen framför allt Europa. 80 % av deras produkter säljs utanför Frankrike. Idag har företaget 1700 anställda i Frankrike, 70 av dessa är anställda som praktikanter. 8

9 1.3 Gruppen LVMH LVMH står för Louis Vuitton Moet Henessey, detta är namnen på några av de kring 60 företag som gruppen består av idag. LVMH är den ledande lyxgruppen i världen och har som nämnt ett stort antal lyxmärken i sin katalog. Märkena är indelade i fem kategorier: vin & sprit, mode, parfym/kosmetika, klockor och selektiv handel. Gruppen skapades 1987 av den nuvarande VD: n Bernard Arnault. Gruppen Arnault var då redan majoritetsägare av Christin Dior SA och det är Christian Dior SA som har den största andelen av LVMH idag. Diagrammet nedan visar LVMH uppbyggnad. Christian Dior SA äger idag 47,5 % av gruppen LVMH samt 100 % av Christian Dior Couture. Observera att de äger couture delen av Christian Dior, Parfums Christian Dior ingår i gruppen LVMH. Christian Dior SA ägs delvis av gruppen Arnault som skapats av LVMHs VD Bernard Arnault. Då Christian Dior SA/couture står utanför gruppen LVMH har de en unik plats i gruppen och det sägs också att det är Bernard Arnaults favoritmärke. LVMH har haft en enorm succé redan från kreationen av gruppen. Gruppen redovisade 2006 en omsättning på 15 miljarder euros, vilket är en ökning med 10 % i förhållande till Gruppen visade detta resultat tack vare en mycket bra utveckling i Sydamerika och Asien. Diagram 1: Ägarna av gruppen LVMH. LVMH ägs till 47,5 % av Christian Dior SA som i sin tur ägs till 69,1 % av gruppen Arnault. 9

10 1.4 Innehållet i praktikerna Som nämnts ovan har Parfums Christian Dior problem med innehållet i sina praktiker. Enligt Elodie Sagot, rekryterare hos Christian Dior Parfums, ligger det främsta problemet hos handledarna. Handledarna ger ett väldigt dåligt stöd till praktikanterna, till exempel får praktikanterna ofta en uppgift eller ett projekt, men blir lämnade ensamma för utförandet. Detta upplägg ställer krav på studenten att vara självgående, vilka av många upplevs som svårt då praktiken ofta är det första mötet med arbetslivet. Arbetsbördan är dessutom stor, många praktikanter utför en produktchefs arbete men erkännandet för ett väl utfört arbete existerar inte. Praktikanterna får till exempel aldrig redovisa sitt arbete, denna del lämnas till de fast anställda. Praktikanterna är dessutom ibland placerade flera våningar ifrån deras ansvariga handledare, vilket försvårar en bra kommunikation och samarbete mellan dessa. Anställningsmöjligheterna efter en utförd praktik är dessutom usla, förra året anställdes 2 av 70 praktikanter. 1.5 Syfte, mål och frågeställning Syftet med arbetet är att företaget Parfums Christian Dior ska få en bättre relation och kommunikation med studenterna, en relation som lever upp till studenternas förväntningar. Jag kommer främst att inrikta mig på de 68 praktikanter som efter utförd praktik inte får anställning hos Parfums Christian Dior. Jag har därför valt att arbeta med forskningsfrågan Hur skapar man 68 ambassadörer för Parfums Christian Dior?. Målet är att ge Parfums Christian Dior de verktyg som krävs för att skapa 68 ambassadörer för företaget. 10

11 KAPITEL 2 Teoretisk referensram För att skapa en teoretisk grund till studien har jag börjat med en teoretisk efterforskning. Jag har valt att studera tre kategorier för att skapa en bra bas till arbetet, rekrytering, marknadsföring och employer branding Rekrytering Att rekrytera 2 innebär att skaffa ny personal till företag, organisationer och myndigheter. Rekryteringen sker vanligtvis i flera steg, se som följer 3 : - Analys av behovet att anställa ny personal och vad företaget söker för profil på kandidaten. - Formulering av annons. - Val av kanaler, detta innebär att man väljer hur man ska rekrytera. Företaget väljer mellan flera olika kanaler så som: Annonsering i olika publikationer, publicering hos arbetsförmedlingen, använda ett rekryteringsföretag som till exempel Manpower eller använda sig av headhunters. - Publicering av annons via den valda kanalen. - Mottagning av ansökningar. - Organisering av ansökningar. - Första urvalet av kandidater. - Kontakta de utvalda kandidaterna för en intervju. - Intervjuer. - Referenstagning. - Test i form av personlighetstest, logiktest mm. - Ett andra urval. - Besluttagande. - Slutförhandlingar om anställningsvillkor. - Undertecknande av anställningskontrakt Gavand A. & Peretti. J-M, 2005, Recrutement: Les meilleurs pratiques. Editions d organisation, Paris. 11

12 Rekryteringsprocessen är över när den nyanställda har blivit introducerad på den nya arbetsplatsen. Att rekrytera en person till ett företag är en lång process som kräver mycket tid och planering från företaget. Tid är idag något som de flesta företag inte har och det är därför väldigt viktig att rekryteringsprocessen är planerad på bästa möjliga sätt 4. Rekrytering av praktikanter följer i stort sätt samma schema som rekrytering för en heltidsanställd. En punkt som skiljer sig är valet av kanaler. Vid anställning av praktikanter använder man i nästan full utsträckning annonser för att publicera praktikerbjudandet. Det är väldigt sällsynt att ett rekryteringsföretag sköter en annons för en praktik. Även presentation av referenser skiljer sig från en vanlig rekryteringsprocess. Praktikanter har ju vanligtvis inte så mycket erfarenhet och därmed få referenser. Rekryteringsprocess för praktikanter är som följer 5 : - Analys av behovet av praktikanter. - Formulering av annons. - Publicering av annons. - Mottagning av ansökningar. - Organisering av ansökningar. - Ett första urval. - Kontakta de utvalda kandidaterna för en intervju. - Intervjuer. - Presentation av referenser i mindre utsträckning än för en fulltidsanställd. - Testning i form av personlighetstest, logiktest mm. - Ett andra urval. - Beslutfattande. - Slutförhandlingar om anställningsvillkor. - Undertecknande av anställningskontrakt för praktik. 4 De Falco H, 2006, Maîtriser ses recrutements : Comment réaliser un recrutement. Dunod, Paris. 5 Gavand A. & Peretti. J-M, 2005, Recrutement: Les meilleurs pratiques. Editions d organisation, Paris. 12

13 De två rekryteringsprocesserna som tagits upp ovan är givetvis individuella för varje företag. En del företag föredrar att ha många intervjuer medan en del föredrar att testa kandidaterna i olika form av prov. Nedan följer två exempel på hur företag rekryterar praktikanter. Ett företag verkar inom LVMH, Louis Vuitton, och ett företag inom kosmetik och parfymbranschen, L Oréal Louis Vuittons rekryteringsprocess Louis Vuitton ingår i lyxgruppen LVMH precis som Parfums Christian Dior men deras rekryteringsprocesser skiljer sig åt. För att ansöka till Louis Vuitton är det möjligt att ansöka från LVMH gemensamma hemsida och direkt från Louis Vuittons hemsida, detta är något som inte är möjligt på Parfums Christian Diors hemsida. Louis Vuittons rekryteringsprocess sker på följande sätt 6. Processen består av fyra steg: 1. Möte med en ansvarig för rekryteringen hos Louis Vuitton. Analys av kandidatens utbildning och erfarenhet. Analys av kandidatens intresse för företaget genom frågor om verksamheten och företagets historia. Louis Vuitton ger också råd till den ansökande hur man kan förbereda sig inför intervjun, all informationen finns tillgänglig på deras hemsida. Här följer de råd de ger för första intervjun: Förbered att presentera dig själv inför en annan person. Träna med en kompis. Förbered eventuella frågor som kan dyka upp. Läs på om företaget, besök butikerna, surfa på Louis Vuittons hemsida, titta i tidningar vad som har hänt den senaste tiden inom företaget. 2. Intervju med en anställd inom yrkesgruppen som kandidaten söker. Utvärdering av den sökandes kunskap inom yrket. Utvärderingar av tidigare erfarenheter och kandidatens möjlighet att utvecklas för posten. För den sökande är detta möjligheten att ställa frågor om posten de söker. 3. Intervju med den ansvarige för personalen hos Louis Vuitton (chefsrekryteraren). Chefsrekryteraren utvärderar här om den ansökande har rätt profil och personlighet för att integreras i företaget Louis Vuitton

14 4. Louis Vuitton skickar ett förslag på praktik. Nu är det bara för den ansökande att studera förslaget och se om det uppfyller förväntningarna. Om ja, är det bara att signera och skicka in kontraktet till Louis Vuitton. Louis Vuitton har också publicerat allmänna råd till de sökande på deras hemsida, se som följer: Tänk på att du vid varje intervju ska försöka få intervjuaren att tro att just du är rätt person för posten. Du måste själv tro på att du kan lyckas i företaget och måste därför visa att du inte är där slumpmässigt utan att detta är väl genomtänkt beslut. För att detta ska synas för intervjuaren måste kandidaten vara väl förberedd och redan ha gjort sina analyser av både sin utbildning, erfarenheter och sina framtida planer L Oréals rekryteringsprocess L Oréal är ett stort parfym och kosmetika företag. Företaget har både lyxparfymer som Victor & Rolf, Lancôme och Armani och massprodukter som Fructis och diverse L Oréal produkter. L Oréal är känt hos studenter i Frankrike som ett företag med en väldigt svår intagningsprocess och också ett väldigt hårt arbetsklimat. Företaget är däremot också känt för att ge en väldigt bra utbildning till alla de poster de erbjuder och det är därmed väldigt bra att ha en arbetserfarenhet hos L Oréal. L Oréals rekryteringsprocess är som följer 7 : 1. Kandidaten fyller i en ansökning on-line på L Oréals hemsida. 2. Analys av ansökningen av den ansvariga rekryteraren för det yrke eller yrkesområde som kandidaten har sökt. Analysen bygger på den ansökandes utbildning och professionella erfarenhet. De kandidaturer som inte leder till någon uppföljande intervju sparas i L Oréals databas i två år. Om en eventuell post skulle komma upp kan L Oréal kontakta kandidaten igen. 3. Intervju med den ansvarige rekryteraren inom det yrke som kandidaten sökt. Rekryteraren utvärderar här kandidatens utbildning, motivation för posten och personlighet

15 4. En eller flera intervjuer med anställda inom yrket och chefsrekryteraren. Den/dessa intervjuer utvärderar kandidaten tekniska kunskaper inom området och även kandidatens möjligheter att utvecklas inom företaget. Kandidaten kan också få genomgå test och case studies där de tillsammans med andra kandidater får lösa problem som kan uppstå arbetets vardag. Kandidaternas utvärderas här för deras tekniska kunskaper, motivering, förmåga att ta initiativ, kreativitet och på förmågan att arbeta i grupp. 5. Företaget tar ett beslut. Beslutet tas under ett möte där alla de personer som kandidaten träffat under rekryteringsprocessen närvarar. Positiva och negativa punkter diskuteras och företaget tar sedan det slutgiltiga beslutet. 6. Förslag till kontrakt. Kandidaten får ett förslag till kontrakt. Om han/hon är nöjd med förslaget är det bara att signera och lämna in kontraktet till L Oréal. 7. Integration i företaget. Integrationen sker i tre steg: Välkomnande i din arbetsgrupp. Presentation av ditt uppdrag och dina mål under praktiken. Ett välkomstseminarium DISCOVERY där den nyrekryterade får lära sig om företaget, företagets historia, företagets värden och företagets produkter. 15

16 2. 2 Marknadsföring Marknadsföring är idag ett element som var och en av oss stöter på varje dag i våran vardag. Det kan vara i form av en reklam på TV, en reklam i en tidning, en affisch som är upphängd i ingången till den lokala ICA affären eller ett evenemang som drar till sig folkets uppmärksamhet. Ett exempel på detta kan vara Ikeas street kampanjer som har utförts runt hela världen. I Stockholm dekorerade de busshållplatser med IKEA produkter så att det såg ut som ett vardagsrum och i New York la de ut filtar och picknickkorgar i Central Park. Alla dessa sätt att visa upp en produkt eller ett varumärke handlar om marknadsföring. Målet för ett företag är att få sina produkter och varumärke att se så attraktiva ut som möjligt för potentiella kunder. Marknadsföring är en komplicerad process som kräver av företaget att definiera vilka målgrupper som det ska inrikta sig på, hur de ska rikta sig mot den nämnda målgruppen och hur de ska positionera sina produkter mm. För att hjälpa företaget med dessa analyser/processer så har det tagits fram olika metoder. En viktig metod inom marknadsföring är de fyra P: na 8. Marknadsmix beskriver de verktyg som ett företag behöver för att nå sina mål på den marknad de fokuserar. För att få en överblick över de punkter som måste tänkas igenom för att ha en bra marknadsmix, så har professor McCarthy 9 föreslagit att man kan omgruppera sin marknadsföring i fyra kategorier; produkten, priset, platsen och påverkan, därav namnet de fyra P: na. I Kotlers bok Market Management så tas följande kriterium upp för ett företag då de eftersträvar att ha en bra marketing mix. Produkten: Här måste företaget tänka igenom sin produkt. Följande frågor bör besvaras: Vad ska vara produktens kvaliteter? Vad ska karakterisera produkten? Vad ska vi föreslå för produkter, vilken storlek ska de ha? Designen av produkten? Designen av ytterförpackningen? Storlek på förpackningen? Vad ska ges som garanti? Service som ska ingå? 8 Kotler, Keller, Dubois, Manceau, 2006, Marketing Management. Pearson Education, Paris. 9 Kotler, Keller, Dubois, Manceau, 2006, Marketing Management. Pearson Education, Paris. 16

17 Priset: I vilken prisnivå ska produkten placeras? Ska vi ge någon rabatt? Vad ska vi använda för betalningssätt? Ska kunderna kunna få köpa på kredit? Platsen: Hur ska varan distribueras? Vad ska vara huvuddistribution? Hur många försäljningsplatser ska man ha? Hur mycket produkter ska man ha på lager? Hur ska varorna transporteras? Påverkan (Communication på engelska): Reklam Promotion på försäljningsplatserna. Public relations Försäljningsteam Alla dessa punkter måste bestämmas både för mellanhänder och för den slutgiltiga kunden. Detta är ett både komplicerat och tidskrävande arbete men det är något som krävs i ett samhälle med allt hårdare konkurrens. På senare tid har allt fler företag börjat lägga till ett femte P, personalen. Företag börjar förstå vikten av att ha en motiverad personal som vill sälja produkten och ge en bra bild av företaget. Detta leder oss in på intern marknadsföring Intern marknadsföring Intern marknadsföring är som nämnt ett allt viktigare element för företag. Det innebär att man formar och motiverar personalen inom ett företag så att de är villiga att hjälpa företaget att ge deras varor och företag en positiv bild utåt Kotler, Keller, Dubois, Manceau, 2006, Marketing Management. Pearson Education, Paris. 17

18 För att motivera personalen är det viktigt att de olika cheferna som jobbar med kommunikation som press, försäljning, kundservice, marknadsstudier och produktchef mm. arbetar tillsammans 11. En försäljare inom ett företag tycker oftast att en produktchef sätter för högt pris på sin produkt och att detta försvårar försäljningen, en person inom kundservice tycker ofta att försäljarna inte har lämnat tillräckligt bra information till kunderna och en produktchef tycker oftast att hans/hennes budget är för liten för att utveckla en riktigt bra produkt. Detta kan lätt leda till konflikter mellan de olika avdelningarna och därmed skapa en sämre arbetsmiljö för medarbetarna. Om cheferna för varje avdelning däremot samarbetar och kommer överens om gemensamma riktlinjer så kan detta öka trivseln och motivationen på företaget. Produkten kommer få den bästa möjliga hjälpen ut på marknaden och företagets anses bra, då det har en motiverad och nöjd personal. Denna sista punkt sträcker sig in på något som heter employer branding. 2.3 Employer branding Employer branding kan sammanfattas som följer: Utveckla och marknadsföra ett företag som en bra arbetsgivare för både framtida och nuvarande anställda. 12 Employer branding kan ofta liknas med consumer marketing, det vill säga direkt marknadsföring till slutkonsumenterna. Valen som görs av en eventuell framtida anställd är i många fall liknade de som en konsument gör vid valet av produkter vilkas största skillnad är märket. Employer branding innehåller all kommunikation som innebär att göra företaget utåtriktat, rekrytera ny personal, utveckla företagsbilden och behålla de anställda inom företaget. En systematisk employer branding tar fram de unika egenskaperna och kulturen på en arbetsplats, men visar samtidigt en riktig bild av hur det är att arbeta på företaget. Employer branding startade efter börschkrashen i oktober Efter krashen hade många finansföretag svårt att behålla sina kunder och sitt rykte. Som ett försök att hålla kvar kunderna så började företagen marknadsföra sig själva som företaget med den mest kompetenta personalen. Men för att stå upp till det utlovade så var finansföretagen också tvungna att locka dit de mest kompetenta personerna för jobben och därmed utmärka sig som den bästa arbetsgivaren. Konceptet employer branding var därmed skapat. 11 De Falco H, 2006, Maîtriser ses recrutements : Comment réaliser un recrutement. Dunod, Paris. 12 Universum communications, 2005, Employer Branding Global Best Practices. 18

19 På 90-talet då ekonomin var väldigt bra var företagen tvungna att tävla för att locka till sig eller behålla den bästa personalen. Många nystartade företag lockade unga nyexaminerade talanger som ville delta i något nytt och företagen var därför tvungna att arbeta ännu mer med sin image, för att rekrytera kompetent personal. Idag, har vi en växande brist på talanger i många industrisektorer 13. Företagen kommer troligtvis ha svårt att hitta kompetent personal om några år och dessutom kommer det skapas ett problem då 40-talisterna går i pension. Då denna grupp är betydligt större än de nyexaminerade varje år. Det kommer därför vara ännu viktigare för företagen om några år att ha utvecklat sin image för att locka till sig de yngre 14. Dessutom, så måste företagen idag arbeta hårdare för att behålla personalen som de har lyckats rekrytera. Värderingar och företagskultur är ofta viktigare än hur mycket en person tjänar i dag, anställda är mer trogna sig själva och deras egna karriärmöjligheter än sin arbetsgivare. Samtidigt så blir företagen mer och mer beroende av deras mänskliga kapital. En anställd med goda kvaliteter är ett företags mest värdefulla tillgång. Företag idag är därför i behov av att utveckla sin employer branding, genom att omarbeta sin rekryteringsprocess för en långsiktig lösning. För att framställa en employer branding profil behöver företaget först gå igenom sin business strategi. Detta är nödvändigt för att veta vad företaget behöver rekrytera för personal för att nå sitt mål. När dessa personer har blivit rekryterade, behöver företaget utveckla en arbetsplats som svarar upp till personalens behov och börja marknadsföra företaget som en bra arbetsgivare. Det är vanligt att ett företag försöker att marknadsföra sig så att personer i allmänhet har en bra kunskap om företaget. Detta är viktigt men det kan vara ett slöseri på kraft och energi att marknadsföra sig till alla. Målet med employer branding är att företaget attraherar och behåller rätt målgrupper, de personer som har blivit identifierade med hjälp av företagets profil och mål. En aktiv employer branding kommer att ge företag nödvändig kunskap, både nu och i framtiden. Den kommer att utveckla företagets kunskap i just sin aktuella målgrupp och vad företaget erbjuder sina anställda Wikner Göran, December 2007, Sverige allt glesare, Svenskt Näringsliv. 14 Barrow, Mosley, 2005, The Employer Brand: Bring the best of brand management to people at work. Wiley, England. 19

20 Employer branding ökar chanserna att rekrytera personer som kommer att trivas i företagets arbetsmiljö och som delar företagets värden. Detta leder till anställda som vill stanna inom företaget, anställda som är motiverade och ett företag med en bra arbetskultur. En effektiv employer branding kommer dessutom att dra ner på kostnaderna vid rekrytering, då företaget kommer att ta emot färre ansökningar men ansökningar som är bättre lämpade för arbetet. Rekryteringsprocessen kommer därför vara kortare och mer kvalitativ, då rekryterarna kan lägga ner mer tid på de personer som verkligen är intresserade av posten. Effektiv employer branding minskar också risken att inte uppfylla de anställdas förväntningar på arbetsplatsen. Vilket är vanligt på ett företag där personalen har låg motivation och omsättning av anställda är hög. Universum communications, som utför karriärbarometern varje år, har skapat ett verktyg för att hjälpa företag att påbörja deras emloyer branding 15 : Figur 1: Universums employer branding verktyg. Verktyget täcker alla de faser som är viktiga att arbeta igenom för att lyckas med sin employer branding. Det består av fem delar: - Forskning. - Identifiera företagets värden (Företagets fördelar jämfört med andra företag). - Kommunikationsplan. - Kommunikationsmaterial. - Handling. En nyckel till att lyckas med employer branding är att vara kontinuerlig i sitt arbete. Ett företag måste hela tiden arbeta på sin brand image. Om företaget har en dålig passage är det viktigt att man fortsätter att investera i företaget som märke då detta är både kostsamt och svårt att komma tillbaka till den nivå företaget var på innan nerdragningar. 15 Universum communications, 2005, Employer Branding Global Best Practices. 20

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn Lars Andrén Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner,

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Framgångsrik rekrytering. experis.se

Framgångsrik rekrytering. experis.se Framgångsrik rekrytering experis.se Agenda Det här är Experis Trender inom rekrytering Så här lyckas du med din rekrytering Kompetensbaserad rekryteringsprocess-vad innebär detta? Handfasta tips för en

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

- AFFÄRSDRIVEN HR - EN EMPLOYER BRANDING-STRATEGI HR PÅ SLOTTET

- AFFÄRSDRIVEN HR - EN EMPLOYER BRANDING-STRATEGI HR PÅ SLOTTET - AFFÄRSDRIVEN HR - EN EMPLOYER BRANDING-STRATEGI HR PÅ SLOTTET VILKA ÄR VI? VARFÖR HR PÅ SLOTTET? TRENDSPANING EMPLOYER BRAND Simon Barrow and Tim Ambler define the employer brand as: the package of

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Platsannonsera med Computer Sweden

Platsannonsera med Computer Sweden Hitta it-proffsen på rätt ställe Platsannonsera med Computer Sweden För att hitta rätt it-kompetens på en tuff marknad är det avgörande att välja rätt kanal för ditt rekryteringsbehov. Vi har över 30 års

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 EXECUTIVE SUMMARY Bli en fena på employer branding och kompetensförsörjning Föreläsningsanteckningar Anna Dyhre 23 september 2014 Ingenjörshuset, Stockholm Text: Gabriella

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Om undersökningen Onlineundersökning i Universums regi mellan 13 maj och 4 juni 2014. Cirka 1100 svarande. Utgångspunkt är motsvarande undersökning

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

En bättre matchning mellan utbud och efterfrågan vad krävs? Anna Dyhre för

En bättre matchning mellan utbud och efterfrågan vad krävs? Anna Dyhre för Regional kompetensdag 2013 Från samverkan till samhandling 18 december, 2013 En bättre matchning mellan utbud och efterfrågan vad krävs? Anna Dyhre för Copyright Comborama Text & Layout 2010 Intresse,

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se Vad talanger vill ha 21/09/2011 Saana Azzam feoy10@hhs.se Gen X Intern Associat e Analyst Senior Analyst Partner Senior Partner CEO 1 Year 3 years 4-5 years 4-5 years 4-5 Years - - $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Student Node. Student Node. Förslag på mötesformer KAN GÖRA FÖR DIG

Student Node. Student Node. Förslag på mötesformer KAN GÖRA FÖR DIG Student Node Student Node Förslag på mötesformer ni kan VAD anordna VI KAN GÖRA FÖR DIG Varför Student Node? Vår plattform Vi är en direkt kommunikationskanal och en social media mot studenter Företagsprofil

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Sveriges Ingenjörer ditt förbund

Sveriges Ingenjörer ditt förbund Välkomna! Sveriges Ingenjörer ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen 8. E t t g o t t r y k t e ä r A rbetsgivaren som varumärke Ett gott rykte som arbetsgivare är bästa rekryteringskanal. Begreppet Employment branding, arbetsgivarvarumärke, blir allt viktigare. Image,

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Inledare: Nyårslöften

Inledare: Nyårslöften Nyhetsbrev nummer 6: Tävling, årets modeord, aktuell forskning om personlighetstester och full koll på rekrytering Inledare: Nyårslöften Så här års brukar människor summera det gångna året och lova bot

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun Riktlinjer Riktlinjer vid rekrytering av chefer Enköpings kommun Riktlinjer och rutinbeskrivning för rekrytering av chefer Inledning I Enköpings kommun är chef- och ledarskapet centralt för att bidra till

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan 2015:1 Jobbhälsobarometern 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan Delrapport 2015:1 Sveriges Företagshälsor 2015--10-05 Leder obehagskänslor

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar Marketing När alla drar åt samma håll Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

Safeminds Intervjuguide

Safeminds Intervjuguide Safeminds Intervjuguide Inledning En anställningsintervju är att jämställa med en säljares kundbesök. Det handlar om att marknadsföra sig själv på ett professionellt sätt under en mycket begränsad tid.

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning 1 PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Företaget måste förtjäna lojalitet Ifrågasätter auktoriteter Frågar varför Kräver insyn och transparens Förväntar sig tillit Vill ha varierande arbetsuppgifter

Läs mer

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Framtidens ledarskap Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Ledarskapet viktigt för oss alla Ett bra ledarskap får oss att trivas och utvecklas medan ett dåligt ledarskap kan påverka

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Handbok ALLMÄN INFORMATION. Svenska

Handbok ALLMÄN INFORMATION. Svenska Handbok ALLMÄN INFORMATION Svenska IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Innehåll 1 Arbetsplatsförlagt lärande (APL):

Läs mer

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök Vilka kanaler pratas det mest om? E-mail Tidningsannonser Sms Events Sociala medier Diskussionsgrupper Bannerannonsering med DM-princip Sök LinkedIn, Twitter, Facebook mfl Undersökningar 1 Vad tycker jag?

Läs mer

Representationer. Henrik Artman KTH

Representationer. Henrik Artman KTH Representationer Henrik Artman KTH 1 Vad jag vill ha sagt Formella modeller riskerar att överrationalisera arbete Risken att fastna i fixeringar av systemen Metaforer kan vara stödjande Projekt behöver

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

januari 2015 Kostnader för personalomsättning

januari 2015 Kostnader för personalomsättning januari 2015 Kostnader för personalomsättning Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell janurai 2015 Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell Inledning Kommuner och landsting står

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014 Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter Ekonomichefsrapport 2014 Inledning Att ta med det ekonomiska perspektivet och ekonomiska analyser vid verksamhetsförändringar borde vara

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Den blåa röda tråden

Den blåa röda tråden Den blåa röda tråden Läget. Argentum växer. Vi växer snabbt dessutom. Det känns positivt. På många sätt. Det är stimulerande att arbeta i ett framgångsrikt företag. Ett företag som består av en intressant

Läs mer

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering.

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. #1 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. Sex starka skäl att anlita oss. 2 #1 #2 #3 #4 #5 #6 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj-

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

Strategisk kommunikation. Jesper Falkheimer Mats Heide Åsa Thelander

Strategisk kommunikation. Jesper Falkheimer Mats Heide Åsa Thelander Strategisk kommunikation Jesper Falkheimer Mats Heide Åsa Thelander Upplägg Introduktion och repetition >9.50 Gruppuppgifter 9.50 10.50 Redovisning och diskussion 10.50 11.50 Sammanfattning 11.50 12.00

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender. 20 maj 2015

Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender. 20 maj 2015 Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender 20 maj 2015 Kort om Harvey Nash > Rekrytering > Interim > Second Opinion 2 Kort om mig > Ansvarar för Harvey Nashs Practice Finance & Legal > De senaste

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum Innovationslandskapet Åland Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer Ålands Teknologicentrum Bakgrund - ÅTC undersökningens syfte För att bättre kunna utforma verksamhetsstrategier,

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden Förhandling och förhandlingsstöd Rådgivning

Läs mer

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete AttraktivtArbete En kompetensmiljö för attraktivt arbete 2010 #1 Anställda vill göra ett bra arbete Det är viktigt att känna att man gör ett bra arbete och att det man gör är viktigt. Dessa två saker är

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

1) Junior kvantanalytiker. Kommuninvests studenttävling Employer Branding

1) Junior kvantanalytiker. Kommuninvests studenttävling Employer Branding Kommuninvests studenttävling Employer Branding Tävlingsuppgift Hur ska vi på Kommuninvest på bästa sätt marknadsföra oss för att få studenter på svenska universitet att intressera sig för att arbeta hos

Läs mer

1. Rekrytering sidan 2. 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3. 3. Behovsanalys sidan 4. 4. Kravspecifikation sidan 4. 5.

1. Rekrytering sidan 2. 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3. 3. Behovsanalys sidan 4. 4. Kravspecifikation sidan 4. 5. 1() PERSONALFÖRSÖRJNING INNEHÅLL 1. Rekrytering sidan 2 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3 3. Behovsanalys sidan 4 4. Kravspecifikation sidan 4 5. Sökvägar sidan 6 6. Urval sidan 6 7. Anställningsintervjuer

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer