135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera"

Transkript

1 Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

2 Vad är ett exjobb?!! Ett exjobb kan inte enbart vara: Att hjälpa ett företag ta fram en grafisk profil, hemsida etc! Ett exjobb utgår från: Ett identifierat (eller opreciserat) problem Examensarbete+vid+IDA+för+kandidater+ och+högskoleingenjörer! Johan+Åberg,+exjobbskoordinator+ hap://www.ida.liu.se/educafon/ugrad/thesis/! IDAs+avdelningar! ADIT:+DatabasH+och+informaFonsteknik+ AIICS:+ArFficiell+intelligens+och+integrerade+ datorsystem+ HCS:+HumanHcentered+systems+ SaS:+Programvara+och+system+ StaFsFk+ Se:+hAp://www.ida.liu.se/department/org/index.sv.shtml

3 Roller! IDA:+Exjobbsprocessens+22+steg! Student+ Examinator/handledare+ Företagshandledare+ Administratör+ Koordinator 1. Egenkontroll+av+behörighetskrav+ (student)+ 2. Anmälan+av+examensarbete+i+ WExUpp+och+Flldelning+av+ examinator+och+idahhandledare+ (student)+ 3. Godkännande+av+påbörjande+av+ examensarbete+(student+++ examinator+++studievägledare)+ 4. Möte+med+examinator+och+ handledare+(student)+ 5. Planeringsrapport+(student)+ 6. Handledarträffar+och+ examinatorsträffar+(student)+ 7. AuskultaFon+(student)+ 8. Utkast+Fll+slutrapport+(student)+ 9. Granskning+av+utkast+Fll+ slutrapport+(handledare)+ 10. Korrektur+(student)+ 11. Granskning+av+slutrapport+ (examinator)+ 12. Korrektur+(student)+ 13. Hantering+av+opponering+ (student+++opponent+++ examinator)+! Exjobbsprocessen,+forts.! Förkunskapskrav+för+påbörjande+av+ examensarbete! 14. Godkännande+för+ framläggning+(examinator+ + student)+ 15. Val+av+Fd+för+framläggning+ (student+++examinator+++ opponent)+ 16. AdministraFv+förberedelse+ av+framläggningen+ (student)+ 17. Framläggning+(student)+ 18. Korrigering+(student)+ 19. Godkännande+ (examinator)+ 20. Publicering+av+rapport+hos+ LiU+EHPress+och+inlämning+ av+reflekfonsuppgii+ (student)+ 21. Sök+priser+i+Sverige+och+ utomlands+(student+++ examinator)+ 22. Utvärdering+(handledare+++ student+++examinator)+! 135hp+inom+programmet+ AuskultaFon+får+göras+från+och+med+termin+5

4 Hur+hiAar+jag+exjobb?! Huvudområden+vid+IDA! IDA+ Se+förslag+upplagda+av+forskare+ Prata+med+forskare+ Företag+ Se+företagens+hemsidor+ Föreslå+eget+ Kräver+oia+en+längre+dialog+med+potenFell+examinator+ och+stor+egen+drivkrai+ Se:+hAp://www.ida.liu.se/educaFon/ugrad/thesis/katalog.shtml IP+ Programmering+ C+ Datavetenskap+ Di+ Datateknik+ Elektroteknik GDK+ Grafisk+design+och+ kommunikafon+ KogVet+ StaFsFk! Beskrivning+av+förslag! Design+som+minskad+osäkerhet! KontakFnformaFon+Fll+student+(eHpost+++tel.nr.)+ Bakgrund+Fll+examensarbetet+(kort+om+företaget,+ plats,+antal+anställda,+kontext+för+examensarbetets+ problem+som+ska+lösas,+m.m.)+ Problemet+och+moFvering+Fll+varför+det+ska+lösas+ Preliminärt+angreppssäA++ Förväntat+resultat+ Kurser+du+gåA+som+är+relaterade+Fll+ examensarbetets+inriktning Känt+vad,+okänt+hur! Okänt+vad! Känt+vad,+känt+hur! ImplementaFon!

5 Problemställningar+InterakFonsdesign! Planeringsrapport! Användarstudie/Behovsanalys:++ Vem+gör+vad,+när+hur+och+varför?++ Konceptdesignstudie:+Vad+för+sorts+produkt/tjänst/ system+bör+göras+för+aa+möta+ea+visst+problem?+ Detaljdesignstudie:+Hur+bör+en+produkt/tjänst/ system+umormas+för+för+aa+möta+ea+visst+problem?+ Implementa=on:?Hur+bör+det+konstrueras?+ Metodundersökning:?Hur+bör+en+designer+gå+ Fllväga+för+aA+ta+sig+an+en+viss+designsituaFon? Tips! Var+ute+i+god+Fd+när+du+letar+exjobb+ AdminstraFva+delar+tar+Fd+ Auskultera+Fdigt+ Sök+opponent+och+exjobb+aA+opponera+på+i+god+ Fd+ Välj+eA+roligt+exjobb!

6 GDK:ares två områden vid IEI för exjobb Kandidatuppsatser IEI/Industriell marknadsföring Industriell marknadsföring (alla) Projektledning Endast de som läst TEIO31 och TEIO24 Handledare från PIE, examinator från ITN Christina Grundström 2 IEI/Indmarks förväntningar & lärdomar IEI/Indmarks förväntningar Krav från HSV: tillämpning och självständigt, men Allmänt problem ska identifieras Uppsatsen bör författas parvis Gemensam start ( kl ) Grupphandledning/ litet erfaret gäng som samråder Tydlig process = minst tre avstämningar innan i mål Krav på teoretiskt fokus & djup Uppdragsgivarens problem viktigare än uppdragsgivaren Vi bedömer EJ grafiska lösningar, endast det som krävs som underlag för att ta fram dem Tidsplanering! 3 4

7 Kandidatuppsatser vid IEI Kandidatuppsatser vid IEI, forts Vanliga ämnen Exempel på syften: marknadsundersökningar marknadsplan (eller del därav) varumärken (identitet, image, position, ompositionering m.m.) Metoder Kvalitativa ansatser genom fallstudier (vanligast) Datainsamlingsmetoder: olika typer av intervjuer och sekundärdata enklare enkätundersökningar (kvalitativa eller enklare kvantitativa) som komplement Den här kandidatuppsatsen syftar till att ta reda på hur ett evenemang med olika organisationer arbetar med sin varumärkesidentitet för att kommunicera en enhetlig bild av evenemangsvarumärket. Eftersom kärnvärden ligger till grund för varumärkesidentitet är syftet också att undersöka hur de återspeglas i ett evenemangs kommunikation via dess hemsida. (2011) Syftet med studien är att undersöka hur företag ska använda sig av sociala medier för att skapa ett engagemang kring sitt varumärke. Studien ämnar även utreda hur Facebook-användare agerar på forumet för att få svar på hur företag ska marknadsföra sig för att tilltala användarna. (2012) 5 6 Kandidatuppsatser vid IEI, forts Syftet är att ta reda på hur sociala medier kan användas ur ett marknadsförings- och kommunikationsperspektiv för att möjliggöra att matbloggen Chefs Table får genomslag hos målgruppen. (2011) Studien syftar till att ta fram underlag för hur ett företag med Business-to-Business (B2B)-inriktning kan marknadsföra sig och sitt varumärke i olika sociala mediekanaler och hur valet av dessa kanaler påverkar företagets varumärkesvärde. (2012) Ett möjligt uppdrag Webb och sociala medier hos Nordisk Yta (utkast) Nordisk Yta (NY) har i dagsläget ett flertal hemsidor. Dessa är unika för vart och ett av bolagen men baseras på en gemensam plattform. Utöver hemsidorna finns även en webbutik (färghandel). Två av bolagen inom NY driver traditionell färghandel utöver måleriverksamheten men dessa ligger som undersidor och är inte egna hemsidor. Uppdrag Hur skall hemsidorna utvecklas för att möta marknadens förväntningar på ett ledande företag i branschen och hur skall sociala medier användas? NY vill ha hemsidor som ligger på hög nivå och som genererar intäkter till företagen. NY arbetar med både offentliga beställare, företag och privatpersoner. Hur skall detta hanteras? Krävs det olika sidor för respektive kundgrupp? Vilka behov har privatpersoner på en hemsida hos NY? Förväntar sig privatkunder att kunna beräkna målerijobbet själva på webben? Om, med vilken precision måste dessa priser redovisas? Vill privatpersoner se hur arbetet utförs genom t.ex. demofilmer? Hur skall man på bästa sätt arbeta med referenser? Vilka ytterligare tjänster/information behöver finnas? Hur skall hemsidorna användas optimalt av de fysiska butikerna? NY har funderat på lokal webbhandel för dessa. Uppdragen utvecklas och eventuellt avgränsas muntligen inför projektstart! 7 8

8 Så här ansöker du till ämnet Hemsida ) ( Skriv en exjobbsansökan som ska omfatta utkast till problembakgrund, problemdiskussion och syfte (= kapitel 1) ansats, datainsamlingsmetoder och tänkt(a) typ(er) av respondenter texten ska vara 2-3 sidor lång (referenser ska vara med, ingår ej i sidantalet) Kontakta Christina Grundström, alt. tfn , som gör en rimlighetsbedömning av tänkta examensarbetet, avgör om det passar in inom Industriell marknadsföringsämnet, och tillsätter handledare samt utser examinator Allra senast Normalstart för examensarbeten: FRÅGOR?

9 Viktig startsida! Examensarbete vid ITN för kandidater! Tobias Trofast, exjobbskoordinator vid ITN/MIT för GDK Viktig startsida! Administration!! ITN administrativa system för exjobb; X-sys Endast för ITN-studenter https://x-sys.itn.liu.se/

10 ITN:s avdelningar! Huvudområden vid ITN/MIT!! Den avdelning vid ITN som examinerar GDK är MIT (avdelningen för Medie- och Informationsteknik)! Wayshowing! Grafiska användargränssnitt! Projekt- & Produktionsledning! Förpackningsdesign & produktion! Grafisk teknik och process! Grafisk design! Kreativa processer! Visuell kommunikation! Varumärkes och marknadskommunikation Processen vid ITN! Tips!! Kontaktperson är Tobias Trofast & Camilla Forsell Fördelar examinatorer och handledare! Arbete i ämneslag! Grupphandledning & Seminarier Ta ut din examen!

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Marknadsföringsprogrammet, 180hp Snacka om Spotify Kandidatuppsats i marknadsföring Författare: Fredrik Ahlbäck, 870107 Daniel Erlandsson, 871220 Handledare:

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Högskolan i Halmstad Strategisk kommunikation, påbyggnadskurs 30hp Examinator: Matts Skagshöj Handledare: Martin Berg Författare: Elvedin

Läs mer

Framtidens Applikationsvändande Ett samarbete med Mälarenergi

Framtidens Applikationsvändande Ett samarbete med Mälarenergi Framtidens Applikationsvändande Ett samarbete med Mälarenergi Kandidatuppsats i företagsekonomi Akademin för Hållbar Samhälls- och Teknikutveckling FÖA 300, 15 Hp Slutseminarium: 2012-05-30 Författare:

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Internet of SALES Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Henrik Björklund ISBN 978 91 87093 63 0 Internet of Sales Soderpalm

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut?

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Författare: Faten Alaeddin Frida Lindblad Johanna Samuelsson Handledare: Petter Boye Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter Rutin 2014-10-20 Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter BUN 2014/1542 Rutinen antagen av Tommy Fabricius, utbildningsdirektör, den 20 oktober 2014. Revideras

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Makten ligger hos kunden så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Sammanfattning En ny typ av kund håller på att förändra dynamiken mellan köpare och säljare och arenan

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

EXAMENSARBETE. Relationsmarknadsföring online

EXAMENSARBETE. Relationsmarknadsföring online EXAMENSARBETE 2006:119 CIV Relationsmarknadsföring online En studie av ett företag i golvvärmebranschen och dess möjligheter att utveckla relationen med slutanvändarna via Internet Patrik Pålsson Luleå

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Christofer Björkvall, informationschef 19/11/2010 Använd och inspireras gärna av våra idéer i detta dokument men vänligen ange källa. Microsofts riktlinjer för sociala medier

Läs mer

Sociala medier i en B2G -miljö

Sociala medier i en B2G -miljö Sociala medier i en B2G -miljö Är sociala medier en användbar informationskanal i en Business-to-Government miljö? Författare: Ericson Victor Renman Andreas Handledare: Nordvall Anna-Carin Student Handelshögskolan,

Läs mer