Stefan Lundström Civilekonom, Sjöbefäl och kapten i flottans reserv. Hälsoekonom och hälsorevisor. VD i fastighetsbranschen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stefan Lundström Civilekonom, Sjöbefäl och kapten i flottans reserv. Hälsoekonom och hälsorevisor. VD i fastighetsbranschen"

Transkript

1

2 Stefan Lundström Civilekonom, Sjöbefäl och kapten i flottans reserv. Hälsoekonom och hälsorevisor. VD i fastighetsbranschen Tre år som ekonom Två år som doktorand/amanuens 13 år som lärare vid Mälardalens Högskola 15 år som konsult och egen företagare Sedan tre år VD inom allmännyttan, Laholmshem och Kommunfastigheter i Laholm AB! Sitter i styrelsen för en VC och en företagshälsa. Tillgångsförvaltning i olika former alltså! Investeringar i personalens hälsa och välbefinnande. Hör gärna av Er!

3 Hälsoinsatser på arbetsplatser -en kostnad eller investering? Vad kan Hälsoekonomin bidra med? Forskning eller hantverk? Jag tror det handlar om att agera på samma sätt som alla andra som konkurrerar om organisationens begränsade resurser. -Visa att din satsning kan styras, kontrolleras och följas upp och att du valt en inriktning som ger mest Bang for the buck.

4 Använda ekonomisk retorik; Nuläge-Handlingsalternativ- Intervention-Uppföljning Att hälsoutveckling är positivit i sig behöver du egentligen inte övertyga dagens chefer om, de tränar redan och om inte själva kan de bära vittnesbörd om folk i bekantskapskretsen som förändrat sina liv! Sjukvården är till sin natur paternalistisk och den retoriken fungerar inte alls på företagsledare. Observera att de allra flesta vill tro att det är bra, de söker bara efter ett sätt att övertyga sig själva så att de kan försvara satsningen!

5

6 Inkomstskattelagen 11 kap SKV M 2010: visa att rehabiliteringen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta.. vad som här avses är anställda som har en förhöjd sjukdomsrisk Det är lätt att bevisa kopplingen till testvärde, se bilden ovan! Mer från samma stycke:. Några formella beviskrav med läkarintyg finns däremot inte. I andra fall kan intyg krävas av behandlande personal (prop. S 31) Min uppfattning är också att med hänsyn till SKV M 2009:28 För den anställde kan därför förmånen av fri företagshälsovård knappast innebära några inbesparade levnadsomkostnader eller på annat sätt utgöra grund för förmånsbeskattning Åsa Romé (2010), se bilaga, visar i sin forskning att betalningsvilja för fysisk aktivitet föreligger ej hos den enskilde med behov. En självklarhet är därmed att själva PT-tjänsten levereras under betald arbetstid.

7 HÄLSOEKONOMI Mäta hälsa Prioritera åtgärder Förstå efterfrågan Designa ett utbud Styra en process runt hälsa Utfallsmåttet vanligen HÄLSA, ej pengar!

8

9 Vilken biltyp är du? Hur ser du på din bil? Typ A Bilen är bara ett fortskaffningsmedel som tar dig från punkt A till punkt B Typ B Bilen är ett intresse och en källa till glädje! Du vaxar bilen då och då. Tvättar av vinterdäcken före förvaring. Vet när den ska in på service. Du har provat dess maxfart på Autobahn osv.

10 Kroppen och hälsan 1 av 3 är hälsointresserade och ser sin kropp som en källa till glädje. 2 av 3 Ser sin kropp som en skottkärra som de kör runt huvudet i!

11 Betalningsvilja för hälsovinster? Åsa Romé et al., publicerade 2010 en studie i Scandinavian Journal of Public Health. Upplägget var att fråga patienter (n=71) som fått ett FARrecept om deras betalningsvilja (WTP) för att omedelbart erhålla alla fördelar av att bli mer fysisk aktiv. Vad tror ni? Hur mycket är de beredda att betala? 553:- Eller 1,7% av den verkliga kostnaden

12 ARBETSPLATSEN - Efterfrågan - Utbud Om de anställda själva får bestämma: * Svälja mediciner * Få massage (vilket dock tillsammans med fys.aktivitet är jättebra) * Gå i terapi som finner en exogen orsak till ohälsan * Vila sig arbeta mindre * Möjligen också töja och strecha De vill INTE / kan inte (utan coaching): * Röra sig så att de blir ansträngda * Ändra sina tobaksvanor * Ändra sina sovvanor (vila mer - stimulera mindre) Se Michael Grossman, skapare av den viktigaste hälsoekonomiska modellen

13 Män P R C C P R C C Kvinnor

14 Lönsam friskvård arena arbetsplats Modell, trots att ansvaret ligger hos arbetstagren Nulägesanalys hälsomätning (hur ser kartan ut och vart befinner vi oss?) Hälsobudget vilket framtida hälsoläge önskar ledningen betala för? (Vart vill de gå) Intervention - aktiviteter för ökad hälsa Uppföljning förnyad mätning, återkoppling till ledningen. (Kom vi dit vi ville?)

15 RISK Åtgärder för att minska risken för att dö i medlåldern Åtgärd Minskad risk Viktminskning 15% Sänkta blodfetter/blodtryck15% Rökstopp 50% Förbättrad kondition 65-78% Minimivärde: Testvärde 35 ((ml O2 / (kg KV * min)) Referenser för den som vill läsa mer: Se sid ovan. Blair, S, et al, Physical Fitness and All-Cause Mortality, JAMA, November 1989-Vol 262, No 17, sid

16 PRODUKTIVITET Avhandling The work ability continuum Per Lindberg forts. ( ) Livsstilsrelaterade prediktorer för god och mycket god arbetsförmåga Motion på fritiden Uppleva att fysisk arbetsförmåga räcker till God återhämtning godtagbar upplevd hälsa Detta är däremot centralt att känna till för att kunna bygga framgångsrika projekt! De allra viktigaste faktorerna för god arbetsförmåga var inte livsstilsrelaterade utan STRESSREALTERADE Arbetsuppgifter med tydliga mål En bra chef som ger beröm

17 Stressmekanismer är alltså huvudorsaken till ohälsa WHO`s expert Michael Marmot s huvudtes är att det främst är stressmekanismerna genererade av låg rang, litet inflytande, dålig kontroll och svagt deltagande som är den viktigaste förklaring till varför det finns en hälsogradient.

18 Strävsamt arbete vs. Quick Fix? Viktigaste faktorerna för god arbetsförmåga: * Arbetsuppgifter med tydliga mål * En bra chef som ger beröm Finns det någon Quick Fix? NEJ Livsstilsfaktorer som Fysisk arbetsförmåga, motion, rökning och återhämtning är underordnade, men: Finns det någon Quick Fix? JA!! Coaching i olika former: MI, PT, KBT

19 Kondition testvärde Den enskilt viktigaste hälsofaktorn eftersom alla kan påverka den själv! VO2max = Maximal syreupptagningsförmåga vilken uppnås när man inte längre kan öka syreupptaget trots att arbetsbelastningen på stora muskelgrupper ökar. VO2max måste relateras till kroppsvikten för att erhålla ett hälsorelaterat TESTVÄRDE som är lika med ml syre per kilo kroppsvikt och minut (ml O2 / (kg kv*min)).

20 Bok om fysisk aktivitet och kroppen. Alla tänkbara sjukdomstillstånd listas! Laddas ned gratis via: s/3158/fyss_08(1).pdf TV-program om fysisk aktivitet och mental förmåga:

21

22 Källa: Ekblom et al.,

23 Källa: Ekblom et al.,

24 Källa: Ekblom et al.,

25 Återfall till depression 6 månader efter avslutad studie. Andel i % av deltagarna Från Babyak m fl, Exercise treatment for major depression Medicin 38 Motion & medicin 31 Renodlad motionsgrupp 8 Procent Tid: 16 veckors program Medicin: Zoloft Motion: Promenad eller jogging tre ggr/vecka. 65 % i motionsgruppen bibehöll sina nya motionsvanor.

26

27

28 Hur mycket är Gener och hur mycket kan vi påverka? Kondition: Gener förklarar 56% IQ: Gener förklarar 52-56% Kopplingen mellan fysisk aktivitet och IQ: Gener och gemensamma miljöfaktorer förklarar bara 20%! Slutsats: Det lönar sig för IQ att konditionsträna! Källa: Studier ur värnpliktsregistret , n= (Maria Åberg et al, 2010)

29

30

31 BMI är för Konditionen hos den medelålders mannen som ett motsvarande Långsockervärde HbA1c är för diabetikern HbA1c, så kallat långtidssockerprov, är ett blodprov som ger ett mått på hur blodsockerhalten har legat två till tre månader innan provtagningen. BMI förutsäger konditionen hos 6 av 10 personer med ganska god precision! Algoritmen kompenserar för aktivitetsnivå och faktiskt förmåga, men grunden är BMI! Konditionen är ett mått på hur väl kroppen fungerar Örjan Ekblom, DN,

32 16 åriga pojkar och flickor olika år. Källa: Ekblom et al.,

33 Hälsoekonomens interventionshierarki Annat Fungerande sömn + återhämtn. Tillräckligt med fysisk aktivitet + Rökstopp Kategorisering av alla anställda i nio kategorier (karaktärer)

34 Alltid tre parter i arbetet med personalens hälsa! Personalen Arbetstid Arbetsgivaren FHV, Extern projekledare, etc

35 Laholmsmodellen 106 anställda 100 HPB 1 35 st klarade dagens och morgondagens krav 65 st är i behov av att ändra sina motionsvanor 35 av dessa 65 accepterade en PT, Personlig Tränare PT-paket: 16 tillfällen under 1 år med uppföljning och kontakt. Klippkort på lämpligt Gym.

36 Alla får 40 timmars arbetstid, max 1 per vecka, till något av företagets hälsoaktiviteter. Deltidare får mertid, heltidare byter till sig ledig tid. * PT + PTs anvisningar godkänd aktivitet samt * Stavgång under ledning * Löpträning under ledning * Crawlkurs + bassängtider * Korpens drop-in

37 Låga sjuktal i gruppen jämför med rikssnitt Mycket stor grupp med bästa tänkbara hälsa; 35% mot förväntat 20% (mål 2018, 86%) Hela 42% med bästa tänkbara kondition! 16% andel rökare mot förväntat 19% (mål 2018, 3%) Idag går 2,6% till spillo av våra totala personalkostnader pga hälsoläget Ekonomisk effektivitet om vi tillämpar Laholmsmodellen: Totalt antal kronor tillbaka på varje satsad krona: 6,9 Stresstest av kalkyl: Pessimistkalkyl: 1,0 krona tillbaka på varje satsad krona Optimistkalkyl: 12 kronor tillbaka på varje satsad krona

38

39 Typfall 1 - Friskprocent 19% - Busschaufförer, personliga assistenter Typfall 2 - Friskprocent 28% - Vård och omsorg, äldreboende, livsmedelsarbetare (mest kvinnor) Typfall 3 - Friskprocent 35% - En fabrik med klassisk tillverkning och visst kroppsarbete (mest män) Typfall 4 - Friskprocent 46% - Svenskt typföretag. Typfall 5 - Friskprocent 50% - Kem-teknisk industri (tex läkemedelsindustri), mekaniska verkstäder, vårdföretag som arbetat strukturerat enligt generation 2 Typfall 6 - Friskprocent 55% - Totalt i en kommun, dock med väldigt stor spridning, Vård/omsorgs förv. med mycket stora behov och Utbildnings förv. med små behov Typfall 7 - Friskprocent 60% - Inhyrda yngre fabriksarbetare på större monteringsanläggning eller tjänstemannadominerad organisation (kundtjänst) Typfall 8 - Friskprocent 70% - Tjänstemannaorganisationer med stor andel högutbildande (utbildningsförvaltning på kommun tex) Typfall 9 - Friskprocent 82% - Högavlönade välutbildade specialister, ofta självägda typ Advokater, Mäklare, Specialistkonsulter Mål för ALLA - Friskprocent %. Nästan alla kan nå minst 95% med fyra års strukturerat arbete! Karaktär/Friskprocent 19% 28% 35% 46% 50% 55% 60% 70% 82% 95% Laholmshem Typfall T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Mål Nuläge K1 5% 5% 5% 2% 1% 1% 0% 0% 0% K1 0% 0% K2 23% 11% 12% 8% 6% 5% 4% 2% 0% K2 0% 8% K3 22% 11% 20% 8% 6% 6% 6% 4% 3% K3 0% 1% K4a 0% 5% 3% 7% 7% 5% 3% 2% 2% K4a 0% RISK 3% K4b 3% 1% 3% 2% 4% 4% 3% 1% 2% K4b 0% 5% K5 28% 35% 18% 22% 24% 22% 20% 17% 9% K5 5% 23% K6a 0% 3% 3% 4% 2% 2% 3% 3% 2% K6a 0% 5% K6b 0% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 0% K6b 0% 2% K7 16% 8% 19% 16% 15% 15% 10% 12% 15% K7 15% 9% K8 3% 8% 6% 10% 14% 16% 22% 26% 29% K8 20% FRISK 9% K9 0% 12% 10% 20% 21% 24% 28% 32% 38% K9 60% 35% Summa: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Andel rökare totalt: 31% 22% 23% 19% 18% 15% 10% 5% 4% 16%

40 Nuläge 12 mån 24 mån 36 mån 48 mån Sverigesnitt Friskgrupp: 53% 75% 87% 93% 96% 41% Riskgrupp: 47% 25% 13% 7% 4% 59% Konditionsanalys: Mycket lågt testvärde (<28) 1% 1% 0% 0% 0% 30% Lågt testvärde (28-34) 31% 16% 8% 5% 2% 25% Testvärde 35, men lågt för ålder 26% 32% 25% 18% 11% 30% Testvärde 35, rätt för sin ålder 42% 51% 66% 78% 86% 15% Summa: 100% 100% 100% 100% 100% Andel av personalen som är i behov av mer fysisk aktivitet: 58% 49% 34% 22% 14% 85% Rökare 16% 10% 6% 4% 3% 12% Psykiska faktorer & testvärde 35 7% 3% 2% 1% 0% 2% Karaktärsmedelvärde (ett mått på hälsoläget): 6,5 7,5 8,1 8,4 8,7 5,4 Ekonomisk potential med dagens hälsoläge: Totalkostnad: Summa: Föregående års "vinst" / Periodiserat resultat av hälsoarbetet: Föregående års kostnad/utgift: Periodens B/C ratio (antal kronor tillbaka på varje satsad): 9,4 5,5 5,8 4,3 B/C ratio på total återstående potential: 6,9 5,4 5,2 4,3 Årlig beräknad förlust idag i procent av dagens personalkostnader: 2,6% (denna andel av personalkostnaderna är relaterade till förbättringsbar hälsa och livsstil idag)

41 2 - Välj förutsättningar/strategi för simuleringen i de gula (krav) och orange (option) fälten nedan: RÅDAATA Antal anställda: 106 (från STEG 1) Medellön: (Medel , median = SCB (2013), hela ekonomin) Troligt antal år kvar i verksamheten i genomsnitt: 18 (personalomsättning uttryckt i omsättningstid, 15%=1/0,15år Diskonteringsränta: 5,0% (se nästa sida för diskussion) Hur stor andel av Δfysisk arbetsförmåga kommer arbetsresultatet till del: 50% (se nästa sida för diskussion) Antal sjukdagar skillnad risk/frisk: 5 (se nästa sida för diskussion) Kostnad för Hälsoprofiler (motsv.) per st: (aktuellt pris, storstad 2011) RATEGI FÖR GENOMFÖRANDE år 1 år 2 År 3 År 4 Hur stor andel av K7-K8 erbjuds deltagande: 100% 100% 100% 100% (påverkar kostnader och hälso Hur stor andel av K9 deltar i praktiken: 60% 60% 0% 0% (påverkar enbart kostnader) EFFEKTER AV INSATSER Aktuellt pris/st Effektivitet Hur stor andel antar erbjudandet Personlig Träning (PT): % 70% (påverkar "intäkter", kostnader och hälsoläge) Sluta röka program: % 50% (påverkar "intäkter", kostnader och hälsoläge) Kognitiv beteendeterapi (KBT): % 70% (påverkar "intäkter", kostnader och hälsoläge) Kompensation till K9: (påverkar enbart kostnader) Stresstest; Pessimistkalkyl och Optimistkalkyl

42 Scientific review of all published articles in this area

43 B/C Ratio in Workplace Wellness Accept no less than a B/C Ratio of 4-5 (4-5 times return on the original investment)

44

45 Puls- och träningslära! Pulsen hos en statistisk person 46 år 174 teoretisk maxpuls 140 tröskelpuls (prod=elimin av C3H6O3) Konditionstränin g 120 full slagvolym Kolhydrat 60 - vilopuls Slagvolym Frekvens Fett Hjärtats strategier Förbränning

Friskvård / Hälsoutveckling på arbetsplatser

Friskvård / Hälsoutveckling på arbetsplatser Friskvård / Hälsoutveckling på arbetsplatser Generation 1 Generation 2 Generation 3 1920 1970 1970 2010 På gång i Sverige, finns i USA Rubrik: Frisksport Hälsopedagogik Hälsoutveckling Fokus: Kul Aktiviteter

Läs mer

Stefan Lundström Civilekonom och kapten i flottans reserv. Hälsoekonom och hälsorevisor. (just nu tf VD för tre fastighetsbolag i Knivsta)

Stefan Lundström Civilekonom och kapten i flottans reserv. Hälsoekonom och hälsorevisor. (just nu tf VD för tre fastighetsbolag i Knivsta) Stefan Lundström Civilekonom och kapten i flottans reserv. Hälsoekonom och hälsorevisor. (just nu tf VD för tre fastighetsbolag i Knivsta) Tre år som ekonom Två år som doktorand/amanuens 13 år som lärare

Läs mer

Lönsam friskvård De verktyg som man använder är de välkända och vetenskapligt erkända metoderna, HPB, Hälsonyckeln eller Friskprofilen.

Lönsam friskvård De verktyg som man använder är de välkända och vetenskapligt erkända metoderna, HPB, Hälsonyckeln eller Friskprofilen. Lönsam friskvård De verktyg som man använder är de välkända och vetenskapligt erkända metoderna, HPB, Hälsonyckeln eller Friskprofilen. VO2Max = maximal syreupptagningsförmåga vilken uppnås när man inte

Läs mer

Friskare medarbetare Lönsammare verksamhet

Friskare medarbetare Lönsammare verksamhet Friskare medarbetare Lönsammare verksamhet Vår mission är att hjälpa företag och organisationer med medarbetares kondition, hälsa och därmed välbefinnande, för en lönsammare verksamhet Corporate Health

Läs mer

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Delrapport Jobbhälsoindex 2013:3 Jobbhälsobarometern Sveriges Företagshälsor 2014-03-11 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om

Läs mer

Nuläge - Intervention - Uppföljning

Nuläge - Intervention - Uppföljning FRISKA LÖNSAMMA ARBETSRESOR PÅ ER ARBETSPLATS Inspiration och idéer till ett projekt vars syfte är att förbättra medarbetarnas hälsa på ett för arbetsgivaren lönsamt sätt och erhålla miljövinster som kommer

Läs mer

Inledning. Förväntade effekter på hälsobokslutet. Syfte. Hälsoberättelse

Inledning. Förväntade effekter på hälsobokslutet. Syfte. Hälsoberättelse Hälsobokslut 2008 1(13) Inledning Hälsobokslutet ger oss en övergripande bild av hälsoläget och ökad förståelse vad vi tillsammans med arbetstagarna kan göra för att förbättra förutsättningarna och villkoren

Läs mer

Hälsa Arbetsmiljö och Livsstilsundersökning (HALU)

Hälsa Arbetsmiljö och Livsstilsundersökning (HALU) Hälsa Arbetsmiljö och Livsstilsundersökning (HALU) HALU genomförd på: Antal enkäter: Datum: Urval: 57 2012-09-10-2013-01-21 Testdatum fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2013-03-11 Testnummer inom datum 1 Sida 2

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

Hälsoutvecklingsprojekt

Hälsoutvecklingsprojekt Hälsoutvecklingsprojekt Euro Accident Health & Care Insurance AB Euro Accident är ett försäkringsföretag med fokus på hälsa. Företagets affärsidé är att hjälpa företag, organisationer och individer att

Läs mer

RAPPORT Hälsoekonomisk analys av Sveriges 100 största företag 2011

RAPPORT Hälsoekonomisk analys av Sveriges 100 största företag 2011 RAPPORT Hälsoekonomisk analys av Sveriges 1 största företag 211 En delundersökning om Strategi och hälsa hos svenska storföretag genomförd av i samarbete med Fakta om undersökningen Syfte Beräkna den ekonomiska

Läs mer

Kan motion orsaka hälsa?

Kan motion orsaka hälsa? Fysisk aktivitet skapar frisk personal Kan motion orsaka hälsa? Pia Hancke Leg. Sjukgymnast / ergonom Hälsoforum Växjö Var 4:e 5 % 1/4 > 45 1 20 % 30 % < 1/3, 1/3 800 000 100 117? 16.000.000.000 Var

Läs mer

Friska verksamheter - vilka leder oss dit?

Friska verksamheter - vilka leder oss dit? Friska verksamheter - vilka leder oss dit? Professor Magnus Svartengren Institutionen Medicinska Vetenskaper 3 Hälsa / högt välbefinnande Sjuk disease Frisk Ohälsa / lågt välbefinnande illness 2016-02-09

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Leg.sjukgymnast,MSc, doktorand Centrum för Allmänmedicin Karolinska Instiutet Ökad fysisk aktivitet efter 50 lönar sig! 2 205 50-åriga män, följdes

Läs mer

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås?

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Anita Wisén Forskargruppen sjukgymnastik Institutionen för hälsa, vård och samhälle Vad är fysisk aktivitet och träning? Intensitet

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se Strategic Health Consultants Seminarium 23 september 2009 Välkomna! Strategic Health Consultants AB Unika lösningar med inriktning på Hälsa Affärsidé Ge stöd i förändringsprocesser som inleds när en organisation

Läs mer

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Agneta Lindegård Andersson Med dr, Utvecklingsledare Institutet för Stressmedicin Göteborg Lite bakgrund.. 29 % av Sveriges

Läs mer

Hälsoprojekt. - att arbeta mot en egen målsättning. Adolf Fredriks musikklasser åk 9

Hälsoprojekt. - att arbeta mot en egen målsättning. Adolf Fredriks musikklasser åk 9 Hälsoprojekt - att arbeta mot en egen målsättning Adolf Fredriks musikklasser åk 9 Hälsoprojekt Den personliga hälsan bygger på livsstil och levnadsvanor. Motion och träning är en viktig del av levnadsvanorna

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser. Sara Brännström, ergonom

Hälsofrämjande arbetsplatser. Sara Brännström, ergonom Hälsofrämjande arbetsplatser Sara Brännström, ergonom 16 hälsoprojekt Plastex AB Trelleborg Sealing Solutions EU-projekt Friskare arbetsplatser (9 arbetsplatser) Skellefteå Kraft European Minds Fritidskontoret

Läs mer

Hur viktigt är hälsa för ditt varumärke & dina medarbetare? Resultatet av en undersökning gjord av Wellnet AB November 2016

Hur viktigt är hälsa för ditt varumärke & dina medarbetare? Resultatet av en undersökning gjord av Wellnet AB November 2016 Hur viktigt är hälsa för ditt varumärke & dina medarbetare? Resultatet av en undersökning gjord av Wellnet AB November 2016 Övergripande frågeställning Hur ser chefer att hälso- och friskvårdsarbete påverkar

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Hälsosatsa med Agenturföretagen i samarbete med Liviacare!

Hälsosatsa med Agenturföretagen i samarbete med Liviacare! Hälsosatsa med Agenturföretagen i samarbete med Liviacare! Lifestyledagen - Nacka strand LiviaCare är ett unikt koncept inom företagshälsa. Vi arbetar inom tre områden; främjande hälsa, ledarskap och seminarier.

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Bakgrund Landstingsstyrelsen har gett i uppdrag att en översyn av frågan om friskvård för Landstingets medarbetare genomförs.

Läs mer

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-03-13 De nationella riktlinjerna 2014-03-13 2 Inriktning

Läs mer

Kondition hos barn & ungdomar

Kondition hos barn & ungdomar Kondition hos barn & ungdomar Under 2000-talet har många larmrapporter publicerats som varnat för en ökad förekomst av övervikt & fetma hos barn och ungdomar. Orsaken är precis som hos vuxna ett för högt

Läs mer

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Människor som mår bra ger framgångsrika företag Det är ingen hemlighet. Människor som mår bra gör ett bättre arbete. Inte helt förvånande är det dessutom så

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

Hälsoarbete på arbetsplatsen

Hälsoarbete på arbetsplatsen Hälsoarbete på arbetsplatsen Hälsosamt är lika med lönsamt Nyckeln till framgång på en arbetsplats är att personalen mår bra, det ökar attraktionskraften som arbetsgivare och stärker därmed varumärket.

Läs mer

Karolinska Institutet & Stockholms läns landsting. Ulric Hermansson, socionom och med dr Universitetslektor vid Karolinska Institutet

Karolinska Institutet & Stockholms läns landsting. Ulric Hermansson, socionom och med dr Universitetslektor vid Karolinska Institutet Karolinska Institutet & Stockholms läns landsting Ulric Hermansson, socionom och med dr Universitetslektor vid Karolinska Institutet Hur hanteras alkoholfrågan? Riskdrickande Drickandet tilltar Alkoholproblem

Läs mer

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig Kom med och ge din insats för ett friskare liv för dig själv, dina närmaste och hela din kommun Hälsan hör till de viktigaste värdena i människans liv och har en avgörande

Läs mer

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Agneta Lindegård Andersson Med dr, Utvecklingsledare Institutet för Stressmedicin Göteborg Lite bakgrund.. 29 % av Sveriges

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

Pulsen räknar man lättast ut att man räknar antal slag under 15sek och multiplicerar det med 4. Pulsen mäts i antal slag per minut.

Pulsen räknar man lättast ut att man räknar antal slag under 15sek och multiplicerar det med 4. Pulsen mäts i antal slag per minut. Konditionsträning Träna regelbundet! Kondition är en färskvara. Det finns inga genvägar till en starkare eller uthålligare kropp. Träna aldrig när du är kraftigt förkyld, har feber eller infektion i kroppen.

Läs mer

Konditionstesta reumatiker till vilken nytta? Sofia Hagel, Dr Med Vet leg sjukgymnast Reumatologiska Kliniken SUS EPI-Centrum Skåne

Konditionstesta reumatiker till vilken nytta? Sofia Hagel, Dr Med Vet leg sjukgymnast Reumatologiska Kliniken SUS EPI-Centrum Skåne Konditionstesta reumatiker till vilken nytta? Sofia Hagel, Dr Med Vet leg sjukgymnast Reumatologiska Kliniken SUS EPI-Centrum Skåne Konsekvens av att leva med reumatisk sjukdom Trötthet - fatigue Smärta

Läs mer

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 2014:3 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Höjd pensionsålder

Läs mer

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen?

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Friskvårdspolicy Hälsa på arbetsplatsen Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Bertold Brecht Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS/ 02-026

Läs mer

Hälsoinsatser på arbetsplatsen- en kostnad eller investering?

Hälsoinsatser på arbetsplatsen- en kostnad eller investering? Hälsoinsatser på arbetsplatsen- en kostnad eller investering? Malin Lohela Karlsson, Med dr, Ekonom Enheten för interventions- och implementeringsforskning 2015-11-18 Malin Lohela Karlsson 1 Arbetsplatsen

Läs mer

Susanna Calling Med dr, ST- läkare CPF, VC Bokskogen

Susanna Calling Med dr, ST- läkare CPF, VC Bokskogen Susanna Calling Med dr, ST- läkare CPF, VC Bokskogen Epidemiologi Hälften av svenskarna är överviktiga 14% är obesa Vanligare hos män än kvinnor Vanligare i glesbygd Vanligare vid låg utbildning och låg

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

Hälso- och friskvårdspolicy

Hälso- och friskvårdspolicy 1 Hälso- och friskvårdspolicy 2007 2 Hälso- och friskvårdspolicy för Klippans kommun Hälsa en del av kompetensen Medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv

Läs mer

MOTIONSFORM ER PARTNER FÖR HÅLLBAR HÄLSA

MOTIONSFORM ER PARTNER FÖR HÅLLBAR HÄLSA MOTIONSFORM ER PARTNER FÖR HÅLLBAR HÄLSA Motionsform är ett familjeägt gym/hälsocenter mitt i city i fräscha lokaler på Köpmangatan 31 med personliga tränare och hälsorådgivare. Fokus är att hjälpa våra

Läs mer

Hållbart arbetsliv- konkreta insatser för friska arbetsplatser

Hållbart arbetsliv- konkreta insatser för friska arbetsplatser Hållbart arbetsliv- konkreta insatser för friska arbetsplatser Professor Magnus Svartengren Institutionen Medicinska Vetenskaper Namn Efternamn 28 oktober 2015 2 1 Hälsa / högt välbefinnande Sjuk disease

Läs mer

Winbergs Hälsa Friskare Du

Winbergs Hälsa Friskare Du Hälsoutbud Winbergs Hälsa Friskare Du Innehåll Varför satsa på hälsa? sid. 4 Hälsointervention sid. 5 Föreläsningar sid. 7 Kurser i hälsosam matlagning sid. 8 Gym sid. 11 Hälsokonsultation sid. 12 Gruppträning

Läs mer

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sveriges Företagshälsor Företagshälsovårdens branschorganisation Sveriges Företagshälsors medlemmar utgör huvuddelen av branschen som består av mer

Läs mer

ATP. Adenosin-Tri-Phosfat Utgör cellernas omedelbara bränsle Kroppens ATP-förråd: 80-100 g Dygnsbehov: ~75 % av kroppsvikten

ATP. Adenosin-Tri-Phosfat Utgör cellernas omedelbara bränsle Kroppens ATP-förråd: 80-100 g Dygnsbehov: ~75 % av kroppsvikten Konditionsträning Korsbryggecykeln ATP Adenosin-Tri-Phosfat Utgör cellernas omedelbara bränsle Kroppens ATP-förråd: 80-100 g Dygnsbehov: ~75 % av kroppsvikten Energi Energi från födoämnen lagras i cellerna

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Varför r skall vi arbeta med fysisk aktivitet/ FaR och andra levnadsvanor? Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast Medicinska, hälsoskäl

Läs mer

Vila Sjukskrivning tills tillfrisknande påbörjats Lättare anpassade insatser Samordningsmöten med FH,FK,A-giv, fack.

Vila Sjukskrivning tills tillfrisknande påbörjats Lättare anpassade insatser Samordningsmöten med FH,FK,A-giv, fack. Vila Sjukskrivning tills tillfrisknande påbörjats Lättare anpassade insatser Samordningsmöten med FH,FK,A-giv, fack. Anpassat arbete Flera diagnoser, multiproblem Kvinnor mer sjukskrivna De flesta med

Läs mer

Träningsfysiologi. Energi. Kolhydrater. Fett MUSKELGLYKOGEN UNDER ARBETE. Korsbryggecykeln. Snabb tillgång och lätt för cellerna att använda

Träningsfysiologi. Energi. Kolhydrater. Fett MUSKELGLYKOGEN UNDER ARBETE. Korsbryggecykeln. Snabb tillgång och lätt för cellerna att använda Träningsfysiologi Korsbryggecykeln Energi Energi från födoämnen lagras i cellerna som ATP Kolhydrater, fett och protein Vilken enegikälla som används beror på tillgång och på arbetets intensitet Kolhydrater

Läs mer

Försäkring. Företagshälsa

Försäkring. Företagshälsa Namn Titel Datum Försäkring Sjukvård Företagshälsa Vi hjälper svenska företag att skapa positiva resultat i deras strategiska hälso- och arbetsmiljöarbete genom att erbjuda ett brett utbud av hälsotjänster

Läs mer

DET HÅLLBARA LEDARSKAPET. Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg

DET HÅLLBARA LEDARSKAPET. Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg DET HÅLLBARA LEDARSKAPET Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg charlotte.rawall@pbm.se AGENDA Arbetsmiljöforskning om friska arbetsplatser Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

Läs mer

Åldrande och fysisk. aktivitet. Anna Jansson, Med dr. Statens folkhälsoinstitut. Avdelningen för barns & äldre hälsa

Åldrande och fysisk. aktivitet. Anna Jansson, Med dr. Statens folkhälsoinstitut. Avdelningen för barns & äldre hälsa Åldrande och fysisk 1 aktivitet Anna Jansson, Med dr. Statens folkhälsoinstitut Avdelningen för barns & äldre hälsa Varför bör samhället prioritera ett hälsosamt åldrande Argument 1 Andelen äldre ökar

Läs mer

Förändringsarbete - Fysiskt inaktiv person

Förändringsarbete - Fysiskt inaktiv person GÖTEBORGS UNIVERSITET Sahlgrenska akademien Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sjukgymnastprogrammet Förändringsarbete - Fysiskt inaktiv person Studieperson Kön: Kvinna Ålder: 54 år Längd:

Läs mer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Enligt Arbetsmiljöpolicyn 1 ska alla verksamheter ha ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi utgår från det friska och förstärker det. I policyn och handlingsplanen

Läs mer

Var med och arbeta för en säkrare värld

Var med och arbeta för en säkrare värld Var med och arbeta för en säkrare värld människorna gör företaget Urban Karlström Generaldirektör Välkommen till en fascinerande arbetsplats Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare

Läs mer

Arrangeras av Korpen Skåne/Halland på uppdrag av Hållbar Mobilitet Skåne www.trampar.se

Arrangeras av Korpen Skåne/Halland på uppdrag av Hållbar Mobilitet Skåne www.trampar.se Skånetrampar handlar om att cykla - till och från jobbet, i tjänsten men även på fritiden, att bli mer fysiskt aktiv, förbättra konditionen, må lite bättre och samtidigt åstadkomma positiva effekter på

Läs mer

Kvinnors och mäns sjukfrånvaro. Gunnel Hensing Professor i socialmedicin Göteborgs universitet

Kvinnors och mäns sjukfrånvaro. Gunnel Hensing Professor i socialmedicin Göteborgs universitet Kvinnors och mäns sjukfrånvaro Gunnel Hensing Professor i socialmedicin Göteborgs universitet Huvudbudskap Svårt att jämföra kvinnor och mäns sjukfrånvaro på grund av selektion Få studier, stor variation

Läs mer

Metoder att träna kondition på!

Metoder att träna kondition på! Metoder att träna kondition på! På vilket sätt kan du träna kondition och vilket sätt är effektivast? Träna kondition! Det finns flera olika sätt att träna kondition på som jag nämnt under de lektioner

Läs mer

Konsekvenser av sjukskrivning 2006

Konsekvenser av sjukskrivning 2006 Konsekvenser av sjukskrivning 006 Institutionen för medicinska vetenskaper Arbets- och miljömedicin Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar! Markeringarna kommer att läsas optiskt i en s.k.

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

MedUrs Utvärdering & Följeforskning

MedUrs Utvärdering & Följeforskning MedUrs Utvärdering & Följeforskning Preliminära uppgifter Fort Chungong & Ove Svensson Högskolan i Halmstad Wigforssgruppen för välfärdsforskning Förväntningar verkar stämma överens med upplevt resultat

Läs mer

Behandlingar Specialistgruppen AB

Behandlingar Specialistgruppen AB Behandlingar Specialistgruppen AB Specialistgruppen är precis som det låter, en mottagning med ett antal specialister inom en rad olika områden. Här finns naprapater, företagssköterska, läkare, psykolog,

Läs mer

fysisk aktivitet på recept en medicinsk behandling

fysisk aktivitet på recept en medicinsk behandling Vad är fysisk aktivitet? All typ av kroppsrörelse som ger en energiomsättning fysisk aktivitet på recept en medicinsk behandling Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast FaR-teamet HSN 5 Göteborg c/v All typ av

Läs mer

Unik, avdragsgill friskvård. dna-test för vikthantering

Unik, avdragsgill friskvård. dna-test för vikthantering Unik, avdragsgill friskvård dna-test för vikthantering Våra unika DNA-analyser ger svar om varje individs unika genetiska förutsättningar för ett ökat välmående och minskat antal sjukdagar. Vikthantering.se

Läs mer

Ekonomiska utvärderingar med fokus på arbetshälsa metodutveckling och tillämpning

Ekonomiska utvärderingar med fokus på arbetshälsa metodutveckling och tillämpning Ekonomiska utvärderingar med fokus på arbetshälsa metodutveckling och tillämpning Malin Lohela Karlsson PhD, ekonom Institutet för Miljömedicin Enheten för interventions- och implementeringsforskning Karolinska

Läs mer

FRISKVÅRD PÅ ARBETSTID Några tankar om lönsamhet för arbetsgivare

FRISKVÅRD PÅ ARBETSTID Några tankar om lönsamhet för arbetsgivare FRISKVÅRD PÅ ARBETSTID Några tankar om lönsamhet för arbetsgivare Författare: Susanne Rehn Svensson LjusnanHälsan AB i Sveg Handledare: Thor Nilsson Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Sundsvall Projektarbete

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Hur räknar man på värdet av hållbarhet? Lena Hök, hållbarhetschef Skandia och verksamhetschef stiftelsen Idéer för livet

Hur räknar man på värdet av hållbarhet? Lena Hök, hållbarhetschef Skandia och verksamhetschef stiftelsen Idéer för livet Hur räknar man på värdet av hållbarhet? Lena Hök, hållbarhetschef Skandia och verksamhetschef stiftelsen Idéer för livet Förväntan på att flera aktörer ska lösa samhällets utmaningar - Offentlig sektor,

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

Uppsala ser lönsamhet i att förebygga

Uppsala ser lönsamhet i att förebygga Uppsala ser lönsamhet i att förebygga Hälsofrämjande insatser, hälsa och hälsoekonomi - framsteg och utmaningar Varför ska sjukvården arbeta hälsoinriktat? HSL Möten och trovärdighet Stora folksjukdomar

Läs mer

LIVSSTILSFÖRÄNDRINGAR HOS PATIENTER MED CKD 3 - ETT PILOTPROJEKT

LIVSSTILSFÖRÄNDRINGAR HOS PATIENTER MED CKD 3 - ETT PILOTPROJEKT LIVSSTILSFÖRÄNDRINGAR HOS PATIENTER MED CKD 3 - ETT PILOTPROJEKT MIA TRONDSEN- M S C. L E G S J U K G Y M N A S T N j u r m e d i c i n s k t V å r m ö t e M a l m ö 2 0 1 5 LIVSSTILSFÖRÄNDRING - hjälp

Läs mer

Sveriges största utvärdering av Massage på jobbet

Sveriges största utvärdering av Massage på jobbet Sveriges största utvärdering av Massage på jobbet Bakgrundsfakta Team Lars Massage AB (TLM) är Sveriges främsta leverantör av massage på jobbet. TLM gör mer än 55 000 behandlingar per år och samarbetar

Läs mer

Hur påverkar en friskvårdssatsning livsstil, hälsa och arbetsförhållanden?

Hur påverkar en friskvårdssatsning livsstil, hälsa och arbetsförhållanden? Hur påverkar en friskvårdssatsning livsstil, hälsa och arbetsförhållanden? En jämförelse mellan två socialförvaltningar undersökta i HAKuL-projektet Marianne Johansson Handledare: Eva Vingård Projektarbete

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

RAS projektet ReAktivering i Samverkan ( )

RAS projektet ReAktivering i Samverkan ( ) RAS projektet ReAktivering i Samverkan (2014-2017) Riksstroke, Jämtland 400 drabbas av stroke, 300 överlever Medelålder 75 år 25 % förvärvsarbetar 25 % beroende i PADL (dusch, toabesök, matning) 75 % över

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

Högt blodtryck. Ordination motion. Vägen till bättre hälsa

Högt blodtryck. Ordination motion. Vägen till bättre hälsa Högt blodtryck Ordination motion Vägen till bättre hälsa Till dig som har högt blodtryck Högt blodtryck är i dag den största riskfaktorn för sjukdomar i hjärta och blodkärl, till exempel stroke och hjärtinfarkt.

Läs mer

Fysisk Aktivitet och KOL

Fysisk Aktivitet och KOL Fysisk Aktivitet och KOL Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS Solna Specialist i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Västerås 2012-04-19 Samarbete Öka självupplevd hälsa

Läs mer

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra?

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra? Kondition åk 9 Vad har puls och kondition med varandra att göra? När du tränar regelbundet ökar ditt hjärtas förmåga att pumpa ut blod i kroppen. Hjärtat blir större och mer blod kan pumpas ut vid varje

Läs mer

Bakgrundsanalys till utbildningen

Bakgrundsanalys till utbildningen Bakgrundsanalys till utbildningen Arbetsmarknadens behov av en friskvårdskonsult Vi kan av vår marknadsundersökning från 2010 (50.000 anställda i 40 organisationer, myndigheter och företag) dra följande

Läs mer

FaR - Fysisk aktivitet på recept. Människans utveckling Är det möjligt...? Det vet väl alla att det är nyttigt att röra på sig.!??

FaR - Fysisk aktivitet på recept. Människans utveckling Är det möjligt...? Det vet väl alla att det är nyttigt att röra på sig.!?? Prevnut 15 maj 2009 FaR - Fysisk aktivitet på recept FaR - Fysisk aktivitet på recept Ing-Mari Dohrn MSc, leg sjukgymnast vetenskaplig bakgrund rekommendationer praktisk tillämpning Människans utveckling

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2012

Personalekonomisk redovisning 2012 Personalekonomisk redovisning 2012 Åstorp Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Åstorps kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser och arbetsmiljöer

Läs mer

WellnessCard det nya friskvårdskonceptet

WellnessCard det nya friskvårdskonceptet Fördelar med WellnessCard Mottagaren får själv välja såväl produkt som leveransdatum. Allt ingår i priset. Alla produkter levereras med Postens företagspaket inom 48 timmar. WellnessCard är smidigt för

Läs mer

Långvarigt stillasittande - en hälsofara i tiden. Elin Ekblom Bak, PhD Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm Utbildningsdag, Uppsala.

Långvarigt stillasittande - en hälsofara i tiden. Elin Ekblom Bak, PhD Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm Utbildningsdag, Uppsala. Långvarigt stillasittande - en hälsofara i tiden Elin Ekblom Bak, PhD Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm Utbildningsdag, Uppsala. 6 maj 2015 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI

Läs mer

Carina Hammarstrand leg sjukgymnast Hälsoutvecklingscoach. www.physiochraft.se

Carina Hammarstrand leg sjukgymnast Hälsoutvecklingscoach. www.physiochraft.se Carina Hammarstrand leg sjukgymnast Hälsoutvecklingscoach www.physiochraft.se Alla kan må bra av vardagsmotion! Alla mår bra av vardagsmotion!!! Hitta genvägarna! Använda tiden på ett för kroppen smart

Läs mer

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete Tobaksavvänjning en del i ett tobaksförebyggande arbete STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009 ISBN: 978-91-7257-660-5 OMSLAGSFOTO: sandra pettersson/fotograftina.se FOTO INLAGA: sandra pettersson/fotograftina.se

Läs mer

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV.

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV Den nya sjukförsäkringen är en viktig del i regeringens arbete att ge människor hjälp och stöd för att hitta vägar tillbaka till

Läs mer

Hälsokalkylator. Bakgrund

Hälsokalkylator. Bakgrund Hälsokalkylator Bakgrund Befolkningens levnadsvanor är viktiga påverkbara faktorer för många folksjukdomar och har en särskild betydelse för den framtida ohälsan. För folksjukdomar som cancer, hjärtkärlsjukdomar,

Läs mer

Vad är det som är nytt med det då? I februari 2014 öppnar vi ett helt nytt träningscenter bredvid ICA Maxi.

Vad är det som är nytt med det då? I februari 2014 öppnar vi ett helt nytt träningscenter bredvid ICA Maxi. Vad är det som är nytt med det då? I februari 2014 öppnar vi ett helt nytt träningscenter bredvid ICA Maxi. Gjort för vanligt folk över 25 år! På Cardio Club vänder vi oss till helt vanligt folk som vill

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

Matti Leijon YFA. Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet

Matti Leijon YFA. Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet Matti Leijon YFA Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet Del 1 Fysisk aktivitet är viktigt för hälsan! Det finns god evidens i den vetenskapliga litteraturen om sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa

Läs mer

Friska verksamheter - vilka leder oss dit?

Friska verksamheter - vilka leder oss dit? Friska verksamheter - vilka leder oss dit? Professor Magnus Svartengren Institutionen Medicinska Vetenskaper 3 Hälsa / högt välbefinnande Sjuk disease Frisk Ohälsa / lågt välbefinnande illness 2016-01-12

Läs mer

Arbete och hälsa. Eva Vingård Professor emeritus, leg läkare Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet

Arbete och hälsa. Eva Vingård Professor emeritus, leg läkare Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet Arbete och hälsa Eva Vingård Professor emeritus, leg läkare Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet Healthy organizations are not created by accident! Grawitch et al, 2006 Faktorer associerade med

Läs mer

Fysisk aktivitet och hälsa. Patrik Wennberg, läkare vid Bureå Hälsocentral forskare och lärare vid Umeå Universitet

Fysisk aktivitet och hälsa. Patrik Wennberg, läkare vid Bureå Hälsocentral forskare och lärare vid Umeå Universitet Fysisk aktivitet och hälsa Patrik Wennberg, läkare vid Bureå Hälsocentral forskare och lärare vid Umeå Universitet Fysisk aktivitet är dagens bästa köp i folkhälsa -JM Morris, 1996 Läkemedlet fysisk aktivitet

Läs mer

Bakgrund. Organisatorisk och social arbetsmiljö. Organisatorisk och social arbetsmiljö. Organisatorisk o Social Arbetsmiljö

Bakgrund. Organisatorisk och social arbetsmiljö. Organisatorisk och social arbetsmiljö. Organisatorisk o Social Arbetsmiljö Organisatorisk o Social Arbetsmiljö Bakgrund Sjukpenning o rehabkostnader 28 Miljarder Kondition Riskbeteende Dagsljus Luftkvalitét Ventilation Akustik Arbetsutrustning Bildskärmar Kemikalier Mestadels

Läs mer

Fysisk aktivitet soffpotatis eller hurtbulle?

Fysisk aktivitet soffpotatis eller hurtbulle? Fysisk aktivitet soffpotatis eller hurtbulle? Eva Eurenius Hälsoutvecklare & Med dr i sjukgymnastik Cecilia Edström Hälsoutvecklare & sjukgymnast FoUU-staben, VLL Västerbottens läns landstings vision är

Läs mer