Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande"

Transkript

1 Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Leg.sjukgymnast,MSc, doktorand Centrum för Allmänmedicin Karolinska Instiutet

2 Ökad fysisk aktivitet efter 50 lönar sig! åriga män, följdes i 35 år Uppföljning vid 60, 70, 77, 82 år Ökad fysisk aktivitet mellan 50 och 60 år Halverad dödlighet efter 10 år Inaktivitet lika farligt som rökning! Byberg L, BMJ 2009

3 Aktiva äldre har lägre dödlighet Svensk studie. n= år följdes i 12 år Äldre som är fysiskt aktiva en gång i veckan har 40 % lägre mortalitet jämfört med inaktiva Även sporadisk aktivitet innebar 28 % lägre mortalitet K Sundqvist et al. Am j Prev Med 2004

4 85-åringar lika starka som 45-åringar Gamla skidhjältar år Regelbunden träning och fysiskt aktiva i vardagen VO 2 max dubbelt så stor som hos jämnåriga som inte tränar Arbetsförmåga som en 45-årig medeltränad man Majoriteten hade en normal bentäthet i ländrygg (L4-L1) Studie Mittuniversitetet Per Tesch

5 Hur länge sitter du stilla under en dag? Tänk på den tid som du tillbringat sittande under en typisk vardag, i samband med arbete, studier, transporter, i hemmet och på din fritid. Exempelvis tid vid datorn, framför tv:n eller i bil, på buss eller tåg. Hur mycket tid sitter du i genomsnitt under en vanlig vardag? Ange hela timmar år år år 65- år Totalt -3 timmar 20% 24% 26% 32% 25% 4-7 timmar 39% 41% 41% 53% 43% 8-11 timmar 33% 24% 26% 8% 23% 12- timmar 5% 9% 6% 2% 6% Tveksam, vet ej 3% 1% 2% 5% 3% FHI 2012

6 Hur ofta sitter du stilla under en dag? I genomsnitt, ungefär hur många gånger händer det en vanlig vardag att du sitter stilla 2 timmar eller mer i sträck utan att resa dig? år år år 65- år Totalt Aldrig 22% 38% 48% 50% 39% Nästan aldrig 33% 36% 27% 21% 30% 1 gång / dag 22% 16% 13% 18% 17% 2 gånger / dag 10% 6% 8% 4% 7% > 3 gånger / dag 11% 3% 4% 4% 5% Tveksam, vet ej 1% 0% 1% 2% 1% FHI 2012

7 Objektivt mätt stillasittande NHANES september

8 Stillasittande aktiviteter dominerar Mätt med accelerometer n=169 m= 53,4 år Healy et al., Diabetes Care

9 Stillasittande och dödlighet n= år 12,9 år Korr f rökning, alkohol, BMI, fysisk aktivitet Råd om fysisk aktivitet av minst måttlig intensitet bör kompletteras med råd om att undvika stillasittande. KATZMARZYK, P. et al. Med. Sci. Sports Exerc, 2009.

10 Sittande ökar risk för diabetes 18 studier, personer inaktivitet negativt påverkar glukosnivåerna i kroppen och ökar resistensen mot insulin Wilmot et al. Diabetologia 2012; 18 september

11 Stillasittande vs lågintensiv aktivitet n=862, >66 år, fysisk aktivitet mätt med accelerometer 5 tim/dag lågintensiv aktivitet > 9 tim/dag stillasittande självskattad fysisk hälsa och välbefinnande - kopplat till tid i lågintensiv aktivitet om 30 minuters stillasittande ersattes av lågintensiv aktivitet förbättrades den fysiska hälsan signifikant Buman september

12 Stillasittande vs lågintensiv aktivitet n=1097 över 62 år, medel=70 år om 1 tim/dag stillasittande ersattes av lågintensiv aktivitet ökade självskattad livskvalitet (SF-36) promenad - vanligaste formen av lågintensiv aktivitet Balboa-Castillo september

13 Hur många steg går äldre > 65 år? Normaldata steg/dag Mycket få går > steg Kvinnor < män Äldre el personer med funktionsnedsättning/sjukdom steg basaktivitet + daglig fysisk aktivitet motsv 150 min/v Rekommendation = steg/dag steg/dag Tudor Locke et al Review 2011

14 Steg/dag och hälsoeffekter hos äldre Högre livskvalitet Bättre immunförsvar Lägre BMI och fett % Mindre metabolt syndrom Dos-respons: Bentäthet i höft och ryggkotor Tudor Locke et al Review 2011

15 Ökad fysisk aktivitet med stegräknare Effekt av RCT med stegräknare: ökning med steg/dag Bravata et al. Systematic review. JAMA 2007

16 Sätt mål med stegräknare Mät i en vecka steg/dag Baseline = snitt steg/dag Öka 10-20% per vecka För aktivitetsdagbok steg = ca 30 min Anders Raustorp 2009, Stegräknarboken

17 Hur mycket ska man röra mig? Minst 150 min/vecka, måttligt ansträngande eller Minst 75 min/vecka, hög intensitet Kan kombineras och bör spridas över veckan Går att dela upp (minst 10 min/gång) Kombinera med styrketräning, minst 2 g/vecka Träna balansen om > 65 år Undvik långvarigt stillasittande YFA och Svenska Läkaresällskapet okt 2011

18 Fysisk aktivitet för äldre Individer med kroniska sjukdomstillstånd eller funktionshinder, som inte kan nå upp till rekommendationerna ovan, bör vara så aktiva som tillståndet medger.

19 FaR - Fysisk aktivitet på Recept Individanpassade skriftliga råd

20 Beteendeteorier och samtalsmetodik Motiverande samtal MI Empowerment KBT Social cognitive theory Self efficacy mm 18 september

21 Take care

22 Vem får ordinera FaR? Legitimerad personal som arbetar inom hälso- och sjukvården som har kunskaper om: - patientens aktuella hälsoläge - hur fysisk aktivitet kan användas som behandling - motiverande samtal - metoden FaR - lokala rutiner

23 Vilka patienter ska få FaR? Inaktiva / behov av ökad fysisk aktivitet Klara träning utanför hälso- o sjukvården Beredd att göra beteendeförändring Egen aktivitet / gruppaktivitet

24 SBU Metoder för att främja fysisk aktivitet Det lönar sig att ge råd om fysisk aktivitet! Muntligt är bra, skriftligt förstärker Upprepad kontakt ökar effekten Hjälpmedel - stegräknare eller träningsdagbok ger ytterligare effekt Metoder för att främja fysisk aktivitet. SBU

25 Självrapporterad följsamhet 16% A Följde FaR 19% 53% B C Följde FaR, ändrade FA Delvis D Inte 12% n=240 Kallings et al, J Phys Act Health.

26 FaR en effektiv metod! Studie 1: (n=240) 53% (65%) följsamhet till FaR efter 6 mån Studie 2: (n=101) RCT år Inaktiva, övervikiga, bukfeta - 3 ggr mer fysisk aktivitet - Minskat stillasittande - Ökad hälsa och livskvalitet - Minskad kardiometabol risk Slutsats: Fungerar i rutinvård Effektiv metod främja fysisk aktivitet Kallings L, Physical activity on prescription, 2008

27 FaR i Östergötland Activating People Physical activity in general population and referral schemes among primary health care Patients in a Swedish county år En av fyra med dålig hälsa, BMI>30 eller inaktiva vill ha hjälp komma igång Hälften vill ha stöd från hälso- och sjukvården Att få stöd från primärvården var det viktigaste för många, speciellt för inaktiva samt för äldre kvinnor. Matti Leijon 2009

28 Ökad fysisk aktivitet med FaR recept 66% kvinnor, 34% män m=55 år 1 år - 52% ökad fysisk aktivitet Musk-skeletala, övervikt, hypertoni diabetes, inaktivitet, psyk ohälsa Minst aktiva Diabetes o hypertoni Egen aktivitet Leijon M et al, Scand J Med Sci Sports Leijon M et al, BMC Health Services Research 2008.

29 FaR till äldre Studier om FaR i svensk primärvård, inkluderar patienter år Specifika studier om FaR till äldre saknas Sjukdom och smärta vanligare orsak för att inte följa ordinationen av organiserad aktivitet hos äldre

30 Främja fysisk aktivitet lönar sig! om differentierat och individanpassat = FaR Bör vara standardmetod i svensk sjukvård för: Fysisk inaktiva patienter med förhöjd risk eller ohälsa Äldre med dålig hälsa, speciellt om hög risk för fallolyckor Rehabilitering efter hjärtinfarkt Kostnadseffektivt Underutnyttjat Stora besparingar på lång sikt Lars Hagberg, Cost-effectiveness of the promotion of physical activity in health care. 2007

31 Socialstyrelsens riktlinjer Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder- stöd för styrning och ledning krådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet och stegräknare samt med särskild uppföljning kk rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet och stegräknare samt med särskild uppföljning

32 Tack för er uppmärksamhet!

MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN

MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN klinisk översikt läs mer Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN Bevisen för riskerna med fysisk

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Varför r skall vi arbeta med fysisk aktivitet/ FaR och andra levnadsvanor? Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast Medicinska, hälsoskäl

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs

Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs klinik & vetenskap originalstudie Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs Stora variationer mellan landstingen, visar statistik över förskrivningen Lena V Kallings, med dr, lektor, Gymnastik-

Läs mer

Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept)

Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept) FoU Kronoberg FoU-skrift 212:1 Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept) Gunilla Eriksson Lena Lendahls FoU Kronobergs rapporter och skrifter FoU Kronoberg är Landstinget Kronobergs

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept (FaR )

Fysisk aktivitet på recept (FaR ) Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning för implementering Johan Faskunger Matti Leijon Agneta Ståhle Peter Lamming statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning

Läs mer

Metoder för att främja fysisk aktivitet

Metoder för att främja fysisk aktivitet Metoder för att främja fysisk aktivitet En systematisk litteraturöversikt Mars 2007 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU utvärderar

Läs mer

Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning

Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning 2 Innehållsförteckning: KAPITEL SID Inledning 3 och innehåll 4 1. Fysisk aktivitet och hälsa 7 2. FaR Fysisk aktivitet på recept 13 3. FYSS

Läs mer

unga! Vänd för för unga för vuxna FaR-manual Vänd för vuxna!

unga! Vänd för för unga för vuxna FaR-manual Vänd för vuxna! Vänd för unga! FaR-manual för vuxna FaR-manual för unga Vänd för vuxna! U-1 Vem skall ha FaR? FaR kan ges till patienter som kan uppnå bättre hälsa genom minskat stillasittande och ökad vardagsaktivitet,

Läs mer

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, Östersund 2011, R 2011:30 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-908-8

Läs mer

Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR

Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR 2 Innehållsförteckning: KAPITEL SID 1. Inledning 3 2. Idrottsrörelsens roll i FaR 4 3. Hälso- och sjukvårdens roll i FaR 5 4. Målgrupp

Läs mer

Välkommen på FaR-ledarutbildning

Välkommen på FaR-ledarutbildning Välkommen på FaR-ledarutbildning Presentation Vad heter du? Från vilken aktivitetsarrangör kommer du? Vad tycker du är viktigt i FaR-ledarrollen? Vad har du för förväntningar på kursen? FaR-Konceptet Enheten

Läs mer

Fysisk aktivitet och folkhälsa

Fysisk aktivitet och folkhälsa Fysisk aktivitet och folkhälsa liselotte schäfer elinder och johan faskunger (red) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet och folkhälsa statens folkhälsoinstitut www.fhi.se statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Åtgärder mot fetma Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Lena V. Kallings statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Åtgärder

Läs mer

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ett sätt att optimera hälso- och sjukvårdens insatser HFS Den här skriften är framtagen av Nätverket Hälso främjande hälso- och sjukvård i samarbete

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Den bästa aktiviteten är den som blir av - Undvik långvarigt stillasittande (över två timmar i sträck). - Motionera så du blir varm och andfådd

Läs mer

Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning

Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning Augusti 2010 Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning Författare: Helena Bergström, Leg arbetsterapeut, folkhälsovetare, MSc. Avdelningen för interventions- och implementeringsforskning, Institutionen

Läs mer

Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom FAKTA OCH ARGUMENT

Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom FAKTA OCH ARGUMENT Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom FAKTA OCH ARGUMENT INNEHÅLL Inledning 3 17 Psykologiska aspekter Värdet av regelbunden idrott/fysisk aktivitet 4 19 Fysisk aktivitet och

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 Foto: PHOTOS.COM GRAFISK PRODUKTION: AB TYPOFORM Tryck:

Läs mer

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre?

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Möjligheten att påverka äldres hälsa är stor och flera undersökningar visar på goda resultat av det hälsofrämjande arbetet. I ett samhälle där befolkningen

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar Sammanfattning av Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar En kunskapssammanställning statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Innehåll Blir vi friskare? 1 Olika faser i åldrandet 2 Fyra hörnpelare

Läs mer

Implementering av FaR från ord till handling

Implementering av FaR från ord till handling Implementering av FaR från ord till handling Matti Leijon, MPH, PhD Forskningskoordinator Centrum för primärvårdsforskning (CPF) Region Skåne & Lunds Universitet Malmö, Sverige Min bakgrund MPH, PhD, disputerade

Läs mer

Att förebygga fall. Fysisk träning och multifaktoriella åtgärder minskar fallrisk

Att förebygga fall. Fysisk träning och multifaktoriella åtgärder minskar fallrisk Forskning pågår Redaktör: Birgit Rösblad birgit.rosblad@lsr.se sammanfattning Många äldre personer faller, och fallhändelser är den vanligaste orsaken till skada bland äldre. Att förebygga fallhändelser

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal Fri från tobak i samband med operation Information för personal Innehåll 3 INLEDNING 4 Tobak eller hälsa 6 Värdet av att slippa tobak 8 Du kan vara en förebild och ett stöd 9 Visst kan du ta upp frågan

Läs mer

Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd

Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd ICD-10-koder: Myalgi, smärtor i extremitet, fibromyalgi, sjukdomstillstånd i mjukvävnad M79 Långvarig smärta eller värk R52 Sena besvär av whiplash-skada

Läs mer

Projektbeskrivning av arbetet med att införa FaR för barn och ungdomar

Projektbeskrivning av arbetet med att införa FaR för barn och ungdomar Projektbeskrivning av arbetet med att införa FaR för barn och ungdomar Upplevelser under projektets gång Håkan Bengtsson Förbättringskunskap 7,5 hp Linköpings Universitet VT 2011 INNEHÅLL Bakgrund... 1

Läs mer

Information till dig som skriver Fysisk aktivitet på Recept

Information till dig som skriver Fysisk aktivitet på Recept Information till dig som skriver Fysisk aktivitet på Recept Bakgrund Det moderna samhället ställer allt mindre krav på fysisk ansträngning i de dagliga aktiviteterna såväl i arbetslivet som genom ett stort

Läs mer