Lönsam friskvård De verktyg som man använder är de välkända och vetenskapligt erkända metoderna, HPB, Hälsonyckeln eller Friskprofilen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönsam friskvård De verktyg som man använder är de välkända och vetenskapligt erkända metoderna, HPB, Hälsonyckeln eller Friskprofilen."

Transkript

1 Lönsam friskvård De verktyg som man använder är de välkända och vetenskapligt erkända metoderna, HPB, Hälsonyckeln eller Friskprofilen. VO2Max = maximal syreupptagningsförmåga vilken uppnås när man inte längre kan öka syreupptaget trots att arbetsbelastningen ökar. Detta är ett bra mått på konditionsnivån. För att kunna jämföra och testa personer men olika vikt använder man normalt ett så kallat testvärde som är lika med milliliter syre per kilo kroppsvikt och minut (O2/kg/min). Ingen medarbetare bör anstränga sig mer än % av sin VO2max för att inte skada sig i onödan (källa: I Åstrand 1990) Testerna, som ska utföras enligt en viss mall, gör det möjligt att jämföra resultaten från uppdragsgivarens företag eller organisation med resultaten från många andra. Ingen medarbetare bör ligga under testvärdet 35 O2/kg/min (källa: A Forsberg 2002). Detta beror på att livet självt ställer visa krav på fysisk arbetsförmåga även om inte kontorsarbete i sig kräver 36. Dessutom visar omfattande befolkningsstudier att 35 O2/kg/min är ett tröskelvärde för ökad risk till ohälsa. Testvärdet kan mätas på olika sätt: Coopertest (löpning) Åstrands submaximal ergometercykeltest Stepptest Pulstest Maxtest Man trycker hårt på några punkter: Att röra sig under själva arbetet är positivt men det räcker inte. Man måste få en ordentlig pulsökning (70 % av maxpuls) minst 25 min, gärna två-tre ggr/vecka för att träningseffekt skall uppstå! Lönsamheten är störst för underpriviligierade grupper (som t.ex. städpersonal), där projekten ofta ger kring 5 ggr pengarna. Projekt med högre tjänstemän ger ca 2-3 ggr pengarna p.g.a. ett bättre utgångsläge. Att vara en fet, rökande motionär är betydligt hälsosammare än att vara en icke rökande, normalviktig soffpotatis. Det värsta ur hälsosynpunkt är förstås en fet, rökande soffpotatis!

2 Målet för all friskvård är att den skall utföras helt på fritiden och betalas med den anställdes egna skattade pengar. Vägen dit består dock av två- treåriga stora övergripande friskvårdsprojekt på betald arbetstid. I praktiken kan det också finnas skäl av goodwillkaraktär att fortsätta med friskvården på arbetet. All forskning visar att motionsaktiviteter de lönsammaste, d v s de ger störst hälsopåverkan för minst pengar. En förbättring av kosten i samband med motionsaktiviteter är också mycket viktig. På andra plats i lönsamhetsligan ligger att minska rökning och därefter kommer andra livsstilspåverkande åtgärder. Konditionstester Testvärdet kan mätas på olika sätt som t ex Coopertest (löpning), maxtest, submaximalt ergometercykeltest (CET), stepptest eller pulstest. De flesta friskvårdare föredrar att arbeta med konditionstal när de sedan meddelar individen dennes kondition. Konditionstalet är ett testvärde som är ålders- och könsrelaterat. För att kunna redovisa hur enskilda individer påverkats kan det också vara lämpligt att göra så, men ur beslutssynpunkt för företaget är ett gruppvis testvärde att föredra. Submaximala testvärdesmätningar och nivåkrav enligt ovan innehåller många felkällor, varav de flesta är normalfördelade när det gäller att mäta en grupp och gruppens förbättringar. Felkällor är vilja/motivation, miljö, arbetsekonomi och teknik. Första gången uppstår dock en testeffekt (t ex CET) som gör den allra första mätningen mindre pålitlig än kommande mätningar. Den som har en stor kroppshydda får också ett oförtjänt lågt testvärde i förhållande till hälsorisk och kapacitet. För den med en liten kroppshydda gäller motsatsen. Coopertest har bra korrelation (r=0,89) med verklig kapacitet men kräver flack bana, uppvärmd testperson och en testperson som normalt är något fysiskt aktiv och kan springa med jämn fart. De som normalt inte är fysiskt aktiva bör istället använda t ex cykelergometertest (trots att r=0,73). Löptest för testvärde 35. Källa: Coopertest, joggingtest. Banlängd 2400m - Max tid 14 min 15 sek Banlängd 3000m - Max tid 18 min Förenklat promenadtest för testvärde 35. Källa: A. Forsberg bearbetat av S. Lundström Rask promenad 10 km - Maxtid 100 min (6 km/h) och testpersonen ska vid framkomsten inte vara särskilt påverkad, d v s genomsvettig eller slutkörd. Detta motsvarar en syreförbrukning på ca 1,1 liter O2/min för en genomsnittlig 70 kg:s individ. För att promenaden skall upplevas behaglig och utan större ansträngningssymptom (vid en utetemperatur på ca 6-14 grader) för individen kommer belastningen troligen inte att ligga över 45 % av max. Formel: (1,1/70*1000)/0,45)=35 Löptest för testvärde 45. Källa: Coopertest, joggingtest. Banlängd 2400m - Max tid 11 min 30 sek

3 Banlängd 3000m - Max tid 14 min 30 sek Jag vill peka på några saker som att information till företagsledning, chefer och samtliga personalorganisationer måste fungera bra. Det måste finnas en grupp som arbetar med företagets policy för person-alens deltagande, hantering av resultat samt val av projektansvarig. Man bör också ta ett beslut om att hälsoscreena (HPB) all personal. Screeningen utförs lämpligen av inhyrda konsulter under ledning av företagets egen friskvårdsfunktion eller företagshälsovård. Medarbetaren får en insikt om sitt hälsobeteende genom testet. Man ska hitta ett redovisningssystem av hälsoläget för samtliga chefs-grupper. Tänk på att om vissa högt uppsatta chefer tycker att en del av aktiviteterna är orealistiska dör friskvårdsarbetet redan där. Planera in friskvårdsaktiviteter i 12 månader och genomför därefter ett nytt förenklat hälsotest, ett mellanlägestest i form av konditionstest, s.k. submaxtest. Normalt fortsätter projektet därefter i ytterligare 12 månader. Mixen av aktiviteter i det nya programmet beror på resultatet av mellanlägestestet. Vid projekttidens slut (efter 2 år) genomförs den stora hälsoscreeningen igen. Normalt har man nu etablerat så goda friskvårdsrutiner och nått så goda resultat att man därefter kan nöja sig med att vart annat år genomföra hälsoscreening (HPB) som kontroll av hälsoläget. De kostsamma aktiviteterna genomförs bara vid behov. Målet är självklart att friskvård, liksom sömn och personlig hygien skall utföras helt på fritiden och betalas av den anställdes egna skattade pengar. Det enda undantaget är om friskvården genomförs som en goodwillaktivitet eller anställningsförmån. Tre nyckeltal för lönsam friskvård Arbetsgivaren betalar för ohälsan, oavsett hur ohälsan uppstår! Arbetsgivaren har unika möjligheter att påverka de anställdas hälsa och bör därför satsa på generella åtgärder till dess att hälsan i genomsnitt ligger på en godtagbar nivå. Därefter görs individuella åtgärder tills man är helt nöjd. För att detta skall fungera praktiskt behövs hälsans tre nyckeltal som man får fram med hjälp av ett hälsotest, som genomförs vartannat år och ger underlag för samtliga nyckeltal. Obs! Med hjälp av hälsonyckeltalen "äger" ledningen och cheferna problemet och med hjälp av hälsonyckeltalen "äger" friskvårdarna/utförarna åtgärderna som kan styras och följas upp av dem som betalar räkningarna. Hårda paket mot hårda paket! Konditionskrav för medarbetare VO2Max = Maximal syreupptagningsförmåga som uppnås när man inte längre kan öka syreupptaget trots att arbetsbelastningen på stora muskelgrupper ökar. Detta är ett bra mått på konditionsnivån. För att kunna jämföra personer med olika vikt, i sammanhang där man också bär upp sin egen kroppsvikt, använder man normalt ett så kallat TESTVÄRDE som är lika med ml syre per kilo kroppsvikt och minut (mlo2/kgkv/min). 1. Ingen medarbetare bör kontinuerligt anstränga sig till mer än 40 % av sin VO2max. Skälet är mekanismerna bakom hjärtfrekvens, syreupptagning, ansträngsningskänsla och mjölksyrabildning

4 (Källa: I. Åstrand 1990). Senare forskning tyder dock på att 40 % är i överkant. 2. Ingen medarbetare bör heller ligga under testvärde 35 mlo2/kg/min (Källa: A. Forsberg 2002). Detta beror på att livet i sig självt ställer vissa krav på fysisk arbetsförmåga även om inte kontorsarbete i sig kräver 35 mlo2/kg/min i testvärde. Dessutom visar omfattande befolkningsstudier att testvärde 35 är ett tröskelvärde för normalt välbefinnande och kraftigt minskad risk för ohälsa. Krav för olika befattningar: Testvärden som medarbetaren måste uppnå för att medarbetarens prestationspotential ska kunna uppnås och för att risken för arbetsskador och livsstilsjukdomar ska kunna minimeras: Kontorsarbete och de flesta manuella arbeten: Testvärde 35 (mlo2/kg/min) (Se tabell, gäller arbeten med ingen eller intermittent belastning). Nyckeltal Aktivitet/ minimikrav Liter syre /minut Testvärde nödvändigt För 10 minuters arbete Testvärde nödvändigt för 2-4 timmars arbete Sömn 0, Lugn promenad 5 km/h 0, Lätt hushållsarbete 0, Kontorsar-bete/lätt industriarbete 1, Golvvärde Kontors- arbetaren Rask promenad 7 km/h Städning 1, Manuellt arbete Trädgårdsarbete 1, Jogging 9 km/h 1, Gång i trappor 2, Tungt arbete Tungt industribyggnadsarbete 2,

5 Löpning 11 km/h Löpning 13 km/h 3, Gång i trappor med 15 kg Skidåkning - tävlingsåkning 4, , Rodd, simning 4, Elitskidåkning Manuellt arbete med kontinuerlig belastning, t ex städning: Testvärde 45 (mlo2/kg/min). Formel: (1,25/70*1000)/0,40)=45. Källa: I. Åstrand Speciella arbeten med kontinuerlig tung statisk och dynamisk belastning, t ex tungt nybyggnadsarbete: 60. Krav på poliser: 45, yrkesmilitärer: 54. Elitvärde för ishockey/bollsport: 65. Elitvärde för uthållighetsidrotter: Konditionsnyckeltal - "Resultaträkningen" Hur stor andel av de anställda har den kondition yrket kräver: Normalt 25 % - 55 % (Krav på kondition/syreupptagningsförmåga, i testvärde (ml/kg/min). Kontorsarbete/arbetare 35 ml/kg/min, kontinuerligt manuellt arbete 39 ml/kg/min, mycket tungt arbete 50 ml/kg/min) Dessa nyckeltal ger information om hur mycket de dagliga aktiviteterna påverkas av konditionsläget. Klarar man inte yrkets krav är det en daglig prestationsförlust. Hur stor denna är genomsnittligt indikeras av det justerade testvärdet. Godtagbart är att 65 % av personalen klarar yrkets krav samt har ett justerat testvärde på max 3 (ml/kg x min) under kravet. Maxvärde Maxvärde Uttag Liter/minut liter/minut ml/kg längre tid i % 1, ,36 2, ,76 2, ,98 2, ,22 3, ,65 3, ,95

6 4, ,42 5, ,00 6, ,90 7, ,55 Hälsoutvecklingsnyckeltal - "Balansräkningen" Hur stor andel av de anställda har en god hälsoutveckling: Normalt 35 % ~55 % (Dessa ligger i åtgärdsgrupp C eller D enligt HPB, nyckeltalet=(c+d) / (A+B+C+D) Detta nyckeltal ger en indikation om hur stor företagets ohälsoskuld är vid ett givet tillfälle. Medarbetare i en god hälsospiral har betydligt lägre risk för framtida ohälsa än medarbetare i en negativ hälsospiral. Godtagbar nivå är 65 %. Justera genomsnittligt testvärde vanligen 28,0-34,5 ml/kg x min Genomsnittligt testvärde hos dem som inte når upp till yrkets krav. Vi måste alltså ta bort de som klarar eller ligger över kravet då konditionen påverkar prestationen i arbetet enkelriktat. Dessa nyckeltal ger information om hur mycket de dagliga aktiviteterna påverkas av konditionsläget. Friskvårdskalkyl kan Stefan Lundström hjälpa till med.

Friskvård / Hälsoutveckling på arbetsplatser

Friskvård / Hälsoutveckling på arbetsplatser Friskvård / Hälsoutveckling på arbetsplatser Generation 1 Generation 2 Generation 3 1920 1970 1970 2010 På gång i Sverige, finns i USA Rubrik: Frisksport Hälsopedagogik Hälsoutveckling Fokus: Kul Aktiviteter

Läs mer

Förändringsarbete - Fysiskt inaktiv person

Förändringsarbete - Fysiskt inaktiv person GÖTEBORGS UNIVERSITET Sahlgrenska akademien Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sjukgymnastprogrammet Förändringsarbete - Fysiskt inaktiv person Studieperson Kön: Kvinna Ålder: 54 år Längd:

Läs mer

Teoretiskt konditionstest

Teoretiskt konditionstest Teoretiskt konditionstest BMI Body Mass Index Vikt: 86kg Längd: 1,86m Formel: 86/1,86/1,86=24,85 (typ 25) Mitt BMI är 25 Ringa in den siffra FAB (0-10) som bäst beskriver din fysiska aktivitet de senaste

Läs mer

Vad är kondition? Hur mäts kondition? Hur fungerar Hälsospårets metod? Hur bra stämmer värdet för mig?

Vad är kondition? Hur mäts kondition? Hur fungerar Hälsospårets metod? Hur bra stämmer värdet för mig? Vår metod I detta avsnitt kan du läsa om vår nya metod som baseras på fysiologiska mätningar på rullmatta, cykelergometer eller stepbräda på totalt ca 2100 individer i Dalarnas Län. Du får förhoppningsvis

Läs mer

Varför skall vi träna/röra på oss?

Varför skall vi träna/röra på oss? Varför skall vi träna/röra på oss? Människan har utvecklats i miljoner år och alltid varit tvungen att vara väldigt rörlig för att hålla sig vid liv. Under de senaste 100 åren har vi blivit allt mer stillasittande

Läs mer

Kapitel 6 Beräkningssätt och Resultat Sida 1 av 13

Kapitel 6 Beräkningssätt och Resultat Sida 1 av 13 Kapitel 6 Beräkningssätt och Resultat Sida 1 av 13 Kapitel 6 Beräkningssätt och Resultat KAPITEL 6 Beräkningssätt och Resultat Beräkningssätt Åstrand... 2 Beräkningssätt Borg... 3 Beräkningssätt Ekblom

Läs mer

Stefan Lundström Civilekonom och kapten i flottans reserv. Hälsoekonom och hälsorevisor. (just nu tf VD för tre fastighetsbolag i Knivsta)

Stefan Lundström Civilekonom och kapten i flottans reserv. Hälsoekonom och hälsorevisor. (just nu tf VD för tre fastighetsbolag i Knivsta) Stefan Lundström Civilekonom och kapten i flottans reserv. Hälsoekonom och hälsorevisor. (just nu tf VD för tre fastighetsbolag i Knivsta) Tre år som ekonom Två år som doktorand/amanuens 13 år som lärare

Läs mer

Metoder att träna kondition på!

Metoder att träna kondition på! Metoder att träna kondition på! På vilket sätt kan du träna kondition och vilket sätt är effektivast? Träna kondition! Det finns flera olika sätt att träna kondition på som jag nämnt under de lektioner

Läs mer

KONDITION TRÄNINGSRAPPORT

KONDITION TRÄNINGSRAPPORT KONDITION TRÄNINGSRAPPORT Gör ett eget träningsprogram för perioden: Utgå från nedanstående punkter n Vilken är din målsättning med träningsperioden? n Planera din konditionsträning. n Tänk igenom både

Läs mer

Kan motion orsaka hälsa?

Kan motion orsaka hälsa? Fysisk aktivitet skapar frisk personal Kan motion orsaka hälsa? Pia Hancke Leg. Sjukgymnast / ergonom Hälsoforum Växjö Var 4:e 5 % 1/4 > 45 1 20 % 30 % < 1/3, 1/3 800 000 100 117? 16.000.000.000 Var

Läs mer

ORIENTERARES SYREUPPTAGNINGSFÖRMÅGA

ORIENTERARES SYREUPPTAGNINGSFÖRMÅGA ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för idrott och hälsa ORIENTERARES OCH FOTBOLLSSPELARES MAXIMALA SYREUPPTAGNINGSFÖRMÅGA - EN JÄMFÖRANDE STUDIE MELLAN COOPERTEST, BEEPTEST OCH CYKELERGOMETERTEST Specialarbete

Läs mer

Kondition och motionsvanor hos brandmän som arbetar som rökdykare inom räddningstjänsten

Kondition och motionsvanor hos brandmän som arbetar som rökdykare inom räddningstjänsten Kondition och motionsvanor hos brandmän som arbetar som rökdykare inom räddningstjänsten En jämförelse under en 3-årsperiod (2006-2008) Författare: Bo Johansson Handledare: Per Leanderson vid Arbets- och

Läs mer

Nuläge - Intervention - Uppföljning

Nuläge - Intervention - Uppföljning FRISKA LÖNSAMMA ARBETSRESOR PÅ ER ARBETSPLATS Inspiration och idéer till ett projekt vars syfte är att förbättra medarbetarnas hälsa på ett för arbetsgivaren lönsamt sätt och erhålla miljövinster som kommer

Läs mer

Hälften av de anställda i Stockholms län rör på sig för lite

Hälften av de anställda i Stockholms län rör på sig för lite Pressmeddelande 2011-04-12 Hälften av de anställda i Stockholms län rör på sig för lite Hälften av de anställda i Stockholms län, 49 procent, har en stillasittande fritid eller erar endast lätt. Det visar

Läs mer

Deltentamen II (ordinarie) Humanfysiologi och energiomsättning, 2010-03-11. Namn:...

Deltentamen II (ordinarie) Humanfysiologi och energiomsättning, 2010-03-11. Namn:... Namn:... KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för biovetenskaper och näringslära Kandidatprogrammet i nutrition och fristående kurs (NU3003), Stockholms universitet Kurs: HUMANFYSIOLOGI OCH ENERGIOMSÄTTNING

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

Friskare medarbetare Lönsammare verksamhet

Friskare medarbetare Lönsammare verksamhet Friskare medarbetare Lönsammare verksamhet Vår mission är att hjälpa företag och organisationer med medarbetares kondition, hälsa och därmed välbefinnande, för en lönsammare verksamhet Corporate Health

Läs mer

Dina allra ba sta fem kilometer!

Dina allra ba sta fem kilometer! Dina allra ba sta fem kilometer! 5 kilometer är en perfekt löpsträcka. Det är ett mål som kan utmana såväl nybörjaren som aldrig sprungit förut som den erfarna löparen som vill ta sin löpning till en ny

Läs mer

c/o Nordiska Museet Rosendalsvägen 5 P.O. Box SE11593 Stockholm, Sweden

c/o Nordiska Museet Rosendalsvägen 5 P.O. Box SE11593 Stockholm, Sweden Tester och program för bättre resultat Sport Support Center utför fysiologiska tester som mäter din uthållighet och analyserar dina förutsättningar att nå bättre resultat. Vi genomför också livsstilsanalyser

Läs mer

Konditionstesta reumatiker till vilken nytta? Sofia Hagel, Dr Med Vet leg sjukgymnast Reumatologiska Kliniken SUS EPI-Centrum Skåne

Konditionstesta reumatiker till vilken nytta? Sofia Hagel, Dr Med Vet leg sjukgymnast Reumatologiska Kliniken SUS EPI-Centrum Skåne Konditionstesta reumatiker till vilken nytta? Sofia Hagel, Dr Med Vet leg sjukgymnast Reumatologiska Kliniken SUS EPI-Centrum Skåne Konsekvens av att leva med reumatisk sjukdom Trötthet - fatigue Smärta

Läs mer

Patientformulär. Bättre Omhändertagande av patienter med Artros. Uppföljning

Patientformulär. Bättre Omhändertagande av patienter med Artros. Uppföljning Patientformulär Bättre Omhändertagande av patienter med Artros Uppföljning Tack för att Du tar Dig tid att svara på samtliga frågor! All information Du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och sparas

Läs mer

Dina allra ba sta tio kilometer!

Dina allra ba sta tio kilometer! Dina allra ba sta tio kilometer! 10 kilometer är en perfekt utmaning. Det är ingen kort sträcka men tillhör inte heller den längsta. 10 kilometer kan de allra flesta klara av med lite träning och utmaningen

Läs mer

Institutionen för mat, hälsa och miljö. Upp med flåset! utveckling av en grupp kvinnors kondition. Elin Hermansson & Helena Santesson

Institutionen för mat, hälsa och miljö. Upp med flåset! utveckling av en grupp kvinnors kondition. Elin Hermansson & Helena Santesson Institutionen för mat, hälsa och miljö Upp med flåset! utveckling av en grupp kvinnors kondition Elin Hermansson & Helena Santesson Kandidatuppsats, 15 hp Kost- och friskvårdsprogrammet, 180 hp Handledare:

Läs mer

Inledning. Förväntade effekter på hälsobokslutet. Syfte. Hälsoberättelse

Inledning. Förväntade effekter på hälsobokslutet. Syfte. Hälsoberättelse Hälsobokslut 2008 1(13) Inledning Hälsobokslutet ger oss en övergripande bild av hälsoläget och ökad förståelse vad vi tillsammans med arbetstagarna kan göra för att förbättra förutsättningarna och villkoren

Läs mer

Hur bibehåller brandmannen sin hälsa och kondition

Hur bibehåller brandmannen sin hälsa och kondition 070112 Hur bibehåller brandmannen sin hälsa och kondition En studie av en grupp rök- och kemdykares konditionsutveckling och fysiska hälsa under en sexårsperiod Mikael Aronsson Leg Läkare Hälsan & Arbetslivet,

Läs mer

Firstbeat Livsstilsanalys

Firstbeat Livsstilsanalys Firstbeat Livsstilsanalys Case 2017 Livsstilsanalys RAPPORT FÖR INTRODUKTIONSFRÅGOR Profil Case 2017 Mätningens startdatum 14.09.2015 RESULTAT AV FRÅGORNA Jag tror att jag är tillräckligt fysiskt aktiv

Läs mer

Vad innebär konditionsträning?

Vad innebär konditionsträning? Med pulsen som coach Mikael Mattsson Vad innebär konditionsträning? Hur ska man träna sin kondition? 1 Konditionsträning: Inga nyheter 1958 Hur man skall få bättre kondition 1. Ryckträning (maximal fart

Läs mer

Pulsen räknar man lättast ut att man räknar antal slag under 15sek och multiplicerar det med 4. Pulsen mäts i antal slag per minut.

Pulsen räknar man lättast ut att man räknar antal slag under 15sek och multiplicerar det med 4. Pulsen mäts i antal slag per minut. Konditionsträning Träna regelbundet! Kondition är en färskvara. Det finns inga genvägar till en starkare eller uthålligare kropp. Träna aldrig när du är kraftigt förkyld, har feber eller infektion i kroppen.

Läs mer

Den ledande metoden för att motivera till en bättre livsstil.

Den ledande metoden för att motivera till en bättre livsstil. Den ledande metoden för att motivera till en bättre livsstil. Mer än 35 år av arbete för livsstilsförändringar... Sture Malmgren börjar genomföra submaxtest på cykel på SAAB AB i Linköping. Sture Malmgren

Läs mer

Högt blodtryck. Ordination motion. Vägen till bättre hälsa

Högt blodtryck. Ordination motion. Vägen till bättre hälsa Högt blodtryck Ordination motion Vägen till bättre hälsa Till dig som har högt blodtryck Högt blodtryck är i dag den största riskfaktorn för sjukdomar i hjärta och blodkärl, till exempel stroke och hjärtinfarkt.

Läs mer

Träning som en del av vardagen. Ulrika Einarsson Sjukgymnastikkliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Träning som en del av vardagen. Ulrika Einarsson Sjukgymnastikkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Träning som en del av vardagen Ulrika Einarsson Sjukgymnastikkliniken Karolinska Universitetssjukhuset 25 min senare Rekommendationer finns om träning/fysisk aktivitet för personer med MS Rekommendationer

Läs mer

Resultatrapport Hälsoanalys. Sundsvalls Elnät AB/ServaNet AB 2004-2012

Resultatrapport Hälsoanalys. Sundsvalls Elnät AB/ServaNet AB 2004-2012 Resultatrapport Hälsoanalys Sundsvalls Elnät AB/ServaNet AB 2004-2012 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Syfte... 4 3. Metod... 4 4. Resultat... 5 4.1 Testvärde... 6.2 BMI-tabell... 8 4.3 Risk- och

Läs mer

Hälsoutvecklingsprojekt

Hälsoutvecklingsprojekt Hälsoutvecklingsprojekt Euro Accident Health & Care Insurance AB Euro Accident är ett försäkringsföretag med fokus på hälsa. Företagets affärsidé är att hjälpa företag, organisationer och individer att

Läs mer

Arbetsfysiologi/arbetsprov

Arbetsfysiologi/arbetsprov Arbetsfysiologi/arbetsprov Basal fysiologisk metodik 3 hp Biomedicinska analytiker 1 oktober 2009 Eva Jansson Mål Diskutera begränsande faktorer för olika typer av arbetsförmågor (aerob, anaerob, styrka)

Läs mer

Lugn löpning över en viss tid/sträcka, farten ska hållas på en sådan nivå att man kan prata.

Lugn löpning över en viss tid/sträcka, farten ska hållas på en sådan nivå att man kan prata. Träna inför Ordlista Distans Intervaller Snabbdistans Testlopp Alternativt Styrketräning Lugn löpning över en viss tid/sträcka, farten ska hållas på en sådan nivå att man kan prata. Upprepad snabb löpning

Läs mer

långpass 10km där du springer i jämn fart hela tiden runt 7,00-7,30min/km

långpass 10km där du springer i jämn fart hela tiden runt 7,00-7,30min/km Träningsprogram 5km på 30 min Vecka 1. Intervaller, värm upp 10 min i lugn fart. Spring 3min-2min-1min, 1min mellan varje intervall. Jogga ner 10 min försök hålla samma fart på alla intervallerna i ca

Läs mer

Kondition hos barn & ungdomar

Kondition hos barn & ungdomar Kondition hos barn & ungdomar Under 2000-talet har många larmrapporter publicerats som varnat för en ökad förekomst av övervikt & fetma hos barn och ungdomar. Orsaken är precis som hos vuxna ett för högt

Läs mer

Fysiska krav. inom Ambulanssjukvården. Gäller från

Fysiska krav. inom Ambulanssjukvården. Gäller från Fysiska krav inom Ambulanssjukvården Gäller från 2014-03-01 Bakgrund Ambulanssjukvård innebär förutom medicinsk och teknisk kompetens även krav på individens fysiska prestationsförmåga. Det handlar framförallt

Läs mer

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen?

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Friskvårdspolicy Hälsa på arbetsplatsen Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Bertold Brecht Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS/ 02-026

Läs mer

Träningsfysiologi. Energi. Kolhydrater. Fett MUSKELGLYKOGEN UNDER ARBETE. Korsbryggecykeln. Snabb tillgång och lätt för cellerna att använda

Träningsfysiologi. Energi. Kolhydrater. Fett MUSKELGLYKOGEN UNDER ARBETE. Korsbryggecykeln. Snabb tillgång och lätt för cellerna att använda Träningsfysiologi Korsbryggecykeln Energi Energi från födoämnen lagras i cellerna som ATP Kolhydrater, fett och protein Vilken enegikälla som används beror på tillgång och på arbetets intensitet Kolhydrater

Läs mer

TENTAMEN. Fysiologi tema träning, 4,5 hp. Sjukgymnastprogrammet

TENTAMEN. Fysiologi tema träning, 4,5 hp. Sjukgymnastprogrammet Nummer: 1 TENTAMEN Fysiologi tema träning, 4,5 hp Sjukgymnastprogrammet Ansvarig för tentamen: Eva Jansson, avd. för klinisk fysiologi, institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet Nummer:

Läs mer

TRÄNINGSLÄRA. kondition & uthållighetsträning! Anna Mårdner Idrottslärare Finnbacksskolan

TRÄNINGSLÄRA. kondition & uthållighetsträning! Anna Mårdner Idrottslärare Finnbacksskolan TRÄNINGSLÄRA kondition & uthållighetsträning! Anna Mårdner Idrottslärare Finnbacksskolan Prestationsförmåga 4 faktorer påverkar Yttre miljö Inre miljö Fysiska faktorer Psykiska faktorer Alkohol, narkotika,

Läs mer

Testad för. Dags att börja testa

Testad för. Dags att börja testa träning Testad för maximalt resultat Fatmax, maximal syreupptagningsförmåga, tröskelträning, maxpuls, aeroboch anaerob kapacitet, VO2-max vi har alla hört uttrycken, men vad innebär de och vad har de för

Läs mer

Gränsvärdena för BMI ska ses som riktmärken och gäller för vuxna personer med normal muskelmassa.

Gränsvärdena för BMI ska ses som riktmärken och gäller för vuxna personer med normal muskelmassa. Pressmeddelande 2010-09-03 Fem av tio anställda i Stockholms län är överviktiga 54 procent av de anställda i Stockholms län är överviktiga, med ett BMI på över 25. Och hela 14 procent har ett så högt BMI

Läs mer

TESTRAPPORT BungyPump of Sweden MODO SPORTS ACADEMY

TESTRAPPORT BungyPump of Sweden MODO SPORTS ACADEMY TESTRAPPORT -Gång med BungyPump träningsstavar i jämförelse med gång med odämpade stavar och gång utan stavar. Ett projekt i samarbete mellan BungyPump of Sweden och MODO SPORTS ACADEMY 1 TRÄNINGSSTAVAR

Läs mer

Liv&Lust Hälsoplan. Liv&Lust Hälsoplan är ett strategiskt program som utvecklar hälsan i företaget. Och som samtidigt gör det roligare att arbeta.

Liv&Lust Hälsoplan. Liv&Lust Hälsoplan är ett strategiskt program som utvecklar hälsan i företaget. Och som samtidigt gör det roligare att arbeta. Liv&Lust Hälsoplan Liv&Lust Hälsoplan är ett strategiskt program som utvecklar hälsan i företaget. Och som samtidigt gör det roligare att arbeta. sidan ett j Liv&Lust Hälsoplan är ett alternativ till de

Läs mer

Vägen till milen med Metro Mode

Vägen till milen med Metro Mode Vägen till milen med Metro Mode 12 veckor till Tjejmilen 2016 Träningsprogram 1: Från 5 till 10 kilometer För dig som är ny i spåret eller som har sprungit runt 5 kilometer tidigare och nu vill ta steget

Läs mer

Löpträning Steg 2 VECKA 1 VECKA 2

Löpträning Steg 2 VECKA 1 VECKA 2 Löpträning Steg 2 Steg 2 riktar sig till dig som sprungit en del men inte på heltid dvs du springer någon eller några gånger i månaden. Steg 2 kommer hjälpa dig att få mer kontinuitet i din löpning samt

Läs mer

19627430.00 SWE/FIN A SWE DET ENKLA SÄTTET ATT KOMMA I FORM

19627430.00 SWE/FIN A SWE DET ENKLA SÄTTET ATT KOMMA I FORM 19627430.00 SWE/FIN A SWE DET ENKLA SÄTTET ATT KOMMA I FORM INNEHÅLL 1. Låt hjärtat styra din träning!... 3 2. Träna där det passar dig bäst... 4 3. Gränser för pulszon... 6 4. Det perfekta träningspasset...

Läs mer

EXAMENSARBETE. Sambandet mellan syreupptagningsförmåga och upplevd arbetskapacitet hos kontorsarbetare. En kvantitativ studie

EXAMENSARBETE. Sambandet mellan syreupptagningsförmåga och upplevd arbetskapacitet hos kontorsarbetare. En kvantitativ studie EXAMENSARBETE Sambandet mellan syreupptagningsförmåga och upplevd arbetskapacitet hos kontorsarbetare En kvantitativ studie Emma Bengtsson Terese Sibgård Sjukgymnastexamen Sjukgymnast Luleå tekniska universitet

Läs mer

Rapport om arrangemanget Ett steg i rätt riktning som genomfördes i Borås Stad 2000-2003

Rapport om arrangemanget Ett steg i rätt riktning som genomfördes i Borås Stad 2000-2003 Rapport om arrangemanget Ett steg i rätt riktning som genomfördes i Borås Stad 2000-2003 Mari Hedin Hälsoutvecklare Oktober 2003 Innehåll Inledning 3 Friskfaktorer i arbetslivet 3 Ett steg i rätt riktning

Läs mer

Uppvärmning. Vad händer i kroppen. Minskar risken för skador. Öka prestationsförmågan.

Uppvärmning. Vad händer i kroppen. Minskar risken för skador. Öka prestationsförmågan. TRÄNINGSLÄRA Uppvärmning Varför Minskar risken för skador. Öka prestationsförmågan. Vad händer i kroppen Ökad cirkulation höjer kropps & muskeltemperaturen vilket leder till mer syre till arbetande muskler.

Läs mer

TRÄNINGSLÄRA. kondition & uthållighetsträning! Anna Mårdner Idrottslärare Finnbacksskolan

TRÄNINGSLÄRA. kondition & uthållighetsträning! Anna Mårdner Idrottslärare Finnbacksskolan TRÄNINGSLÄRA kondition & uthållighetsträning! Anna Mårdner Idrottslärare Finnbacksskolan Prestationsförmåga 4 faktorer påverkar Yttre miljö Inre miljö Fysiska faktorer Psykiska faktorer Alkohol, narkotika,

Läs mer

Syreupptagningsförmåga och upplevd ork efter. sex månaders fysisk träning under arbetstid på

Syreupptagningsförmåga och upplevd ork efter. sex månaders fysisk träning under arbetstid på Syreupptagningsförmåga och upplevd ork efter sex månaders fysisk träning under arbetstid på Stora Enso Hylte Bruk. Författare: Maria Axelsson, Stora Enso Hylte Bruk AB Projektarbete vid kurs i ergonomi,

Läs mer

Testa dina vanor Hälsotest

Testa dina vanor Hälsotest Testa dina vanor Hälsotest För barn och ungdomar Mat, Fysisk aktivitet och Sömn Testa dina vanor - Hälsotest Barn och ungdomar Här finner du tre olika hälsotester där du kan testa hälsosamma vanor - mat,

Läs mer

Styrketräning - Grundprinciper

Styrketräning - Grundprinciper Styrketräning - Grundprinciper Kort om mig Utbildning: Idrottsvetenskap Idrottsmedicin Elittränarutbildning Andra utbildningar Uppdrag inom idrotten Baskettränare Fystränare SISU Idrottsutbildarna Väst

Läs mer

Träning av kondition och uthållighet: - Kort & hårt eller Långt & lätt?

Träning av kondition och uthållighet: - Kort & hårt eller Långt & lätt? Träning av kondition och uthållighet: - Kort & hårt eller Långt & lätt? MAT TIAS FOLKESSON (GIH-STUDENT 1997-99) Vad behöver vi bli bra på? Kondition (VO 2 max) Utnyttjandegrad (% av VO 2 max) (Anaerob

Läs mer

Den ledande metoden för att motivera till en bättre livsstil.

Den ledande metoden för att motivera till en bättre livsstil. Den ledande metoden för att motivera till en bättre livsstil. Mer än 35 år av arbete för livsstilsförändringar... Sture Malmgren börjar genomföra submaxtest på cykel på SAAB AB i Linköping. Sture Malmgren

Läs mer

Trä ningslä rä. Att ta ansvar för sin hälsa. Träning

Trä ningslä rä. Att ta ansvar för sin hälsa. Träning Trä ningslä rä Att ta ansvar för sin hälsa Människan har funnits på jorden i flera miljoner år. Denna långa tid har varit fylld av fysiskt arbete för att överleva. Jakt, vandringar, krig, jordbruk och

Läs mer

ATP. Adenosin-Tri-Phosfat Utgör cellernas omedelbara bränsle Kroppens ATP-förråd: 80-100 g Dygnsbehov: ~75 % av kroppsvikten

ATP. Adenosin-Tri-Phosfat Utgör cellernas omedelbara bränsle Kroppens ATP-förråd: 80-100 g Dygnsbehov: ~75 % av kroppsvikten Konditionsträning Korsbryggecykeln ATP Adenosin-Tri-Phosfat Utgör cellernas omedelbara bränsle Kroppens ATP-förråd: 80-100 g Dygnsbehov: ~75 % av kroppsvikten Energi Energi från födoämnen lagras i cellerna

Läs mer

Träning av uthållighet molekylärbiologisk teknik ger vetenskaplig evidens till nya träningsmodeller. Upplägg:

Träning av uthållighet molekylärbiologisk teknik ger vetenskaplig evidens till nya träningsmodeller. Upplägg: Träning av uthållighet molekylärbiologisk teknik ger vetenskaplig evidens till nya träningsmodeller. Kent Sahlin, Åstrandlaboratoriet, GIH Upplägg: Allmänt om kondition och uthållighet Lite fysiologi och

Läs mer

TULE 2013 övningsarbete

TULE 2013 övningsarbete INSTRUKTIONER FÖR UTFÖRANDET AV ÖVNINGSARBETET Cykelergometrar används för att skapa belastning. Man trampar med en hastighet på ca 60 varv/min, och belastningsnivån ändras genom att man justera den friktion

Läs mer

Träningsprogram. Löpning van motionär 21 km på 12 veckor

Träningsprogram. Löpning van motionär 21 km på 12 veckor Träningsprogram Löpning van motionär 21 km på 12 veckor Maxims träningsprogram har utvecklats av Mette Bloch, före detta elitroddare och världsmästare. Vecka 1 Ta en promenad på minst en halvtimme (du

Läs mer

Konditionstester En jämförelse av resultat mellan Åstrands Cykelergometertest och 1-Mile Walk Test

Konditionstester En jämförelse av resultat mellan Åstrands Cykelergometertest och 1-Mile Walk Test MÄLARDALENS HÖGSKOLA Institutionen för Vård och Folkhälsovetenskap Sjukgymnastprogrammet Konditionstester En jämförelse av resultat mellan Åstrands Cykelergometertest och 1-Mile Walk Test Författare: Kristoffer

Läs mer

http://iform.se/traning/lopning/halvmarathon/halvmaratonskolan-niva-2

http://iform.se/traning/lopning/halvmarathon/halvmaratonskolan-niva-2 Seite 1 von 17 Cookie- och Sekretesspolicy LOGGA IN BÖCKER OCH DVD BESTÄLL I FORM KUNDTJÄNST OM I FORM SÖK BLI SUPER- PEPPAD HÄR LÖPNING VIKT TRÄNING RECEPT SKÖNHET TEST HÄLSA MÄT DIN RUNDA BLOGG I FORM-LOPPET

Läs mer

Träningslära Kondition. Vad påverkar prestationen? Energiprocesser. Fem fysiska faktorer som påverkar prestationen (de går mao att träna):

Träningslära Kondition. Vad påverkar prestationen? Energiprocesser. Fem fysiska faktorer som påverkar prestationen (de går mao att träna): Träningslära Kondition Vad påverkar prestationen? Fem fysiska faktorer som påverkar prestationen (de går mao att träna): Uthållighet (hur länge) Styrka (hur mkt kraft) Koordination (samspel) Snabbhet (kraft/tidsenhet)

Läs mer

Hälsoarbete på arbetsplatsen

Hälsoarbete på arbetsplatsen Hälsoarbete på arbetsplatsen Hälsosamt är lika med lönsamt Nyckeln till framgång på en arbetsplats är att personalen mår bra, det ökar attraktionskraften som arbetsgivare och stärker därmed varumärket.

Läs mer

Fyll gärna i det bifogade testprotokoll och skicka det tillbaka resp lägg det i din folder och meddela att du har gjort det.

Fyll gärna i det bifogade testprotokoll och skicka det tillbaka resp lägg det i din folder och meddela att du har gjort det. Grentester Gör följande tester ett test för varje gren och helst det som kommer först för varje gren. Ha minst en vilodag mellan cykel- och löptest. Gärna styrketestet mot slutet och med en dags paus efter

Läs mer

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR Allmänt att tänka på vid testning Testpersonen ska vara väl förberedd på testförfarandet och ska vara medveten om att det när som helst går att avbryta testet.

Läs mer

Kompendium Styrka & Kondition

Kompendium Styrka & Kondition Kompendium Styrka & Kondition Kunskapsbetyget E åk 9 : Eleven kan sätta upp mål och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna och föra enkla resonemang om hur

Läs mer

Små barn- studsar och hoppar- avtar något vid tonåren.

Små barn- studsar och hoppar- avtar något vid tonåren. Intro Vi är byggda för fysisk aktivitet. För länge sedan kämpade vi dagligen i naturen, samlade mat, ved, överleva. Människan använde sig då av allsidiga rörelser. Kroppen anpassar sig efter till de krav

Läs mer

Träningssupport inför hinderlopp

Träningssupport inför hinderlopp Träningssupport inför hinderlopp Utveckla kondition och uthållighet inför hinderlopp som THOUGEST eller liknade. Ett terränglopp med olika hinder såsom TOUGHEST har blivit allt mer vanligt förekommande

Läs mer

Arrangeras av Korpen Skåne/Halland på uppdrag av Hållbar Mobilitet Skåne www.trampar.se

Arrangeras av Korpen Skåne/Halland på uppdrag av Hållbar Mobilitet Skåne www.trampar.se Skånetrampar handlar om att cykla - till och från jobbet, i tjänsten men även på fritiden, att bli mer fysiskt aktiv, förbättra konditionen, må lite bättre och samtidigt åstadkomma positiva effekter på

Läs mer

Friskvårdsaktiviteter

Friskvårdsaktiviteter Friskvård 2014-2016 Friskvårdsaktiviteter Det finns många olika typer av definitioner på friskvård, alltifrån att enbart handla om fysiska aktiviteter till att omfatta alla aktiviteter som syftar till

Läs mer

TRÄNINGSPROGRAM - 13 JUNI 2009 -

TRÄNINGSPROGRAM - 13 JUNI 2009 - TRÄNINGSPROGRAM - 13 JUNI 2009 - Karlstad Stadslopp är ett arrangemang som alltid legat mig extra varmt om hjärtat. Jag har under åren haft flera tuffa duster runt de 10 000 metrarna. Så det finns minst

Läs mer

Hälsosatsa med Agenturföretagen i samarbete med Liviacare!

Hälsosatsa med Agenturföretagen i samarbete med Liviacare! Hälsosatsa med Agenturföretagen i samarbete med Liviacare! Lifestyledagen - Nacka strand LiviaCare är ett unikt koncept inom företagshälsa. Vi arbetar inom tre områden; främjande hälsa, ledarskap och seminarier.

Läs mer

Patientformulär. Första besök. Tack för din medverkan! Bättre Omhändertagande av patienter med Artros

Patientformulär. Första besök. Tack för din medverkan! Bättre Omhändertagande av patienter med Artros Patientformulär Bättre Omhändertagande av patienter med Artros Första besök Tack för att du tar dig tid att svara på samtliga frågor! All information du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och sparas

Läs mer

REKRYTERING BRANDMAN HELTID

REKRYTERING BRANDMAN HELTID UPPSALA BRANDFÖRSVAR. I SAMHÄLLETS TJÄNST SEDAN 1892 REKRYTERING BRANDMAN HELTID 20140108 Samverkan 15 januari 2014 MBL 15 januari 2014 Ledningsgruppen Januari/februari 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning

Läs mer

Vår kropp är byggd för rörelse... nu för tiden rör vi oss för lite i vardagen. Vi måste träna tre kvalitéer för att hålla oss i god form.

Vår kropp är byggd för rörelse... nu för tiden rör vi oss för lite i vardagen. Vi måste träna tre kvalitéer för att hålla oss i god form. Vår kropp är byggd för rörelse... nu för tiden rör vi oss för lite i vardagen. Vi måste träna tre kvalitéer för att hålla oss i god form. KONDITION STYRKA RÖRLIGHET Varför behöver du träna kondition? Kondition=

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Uthållighet. När du tränar konditionsträning så förbättrar du: Musklernas uthållighet. Syretransporterande organen hjärta, lungor och blodomloppet.

Uthållighet. När du tränar konditionsträning så förbättrar du: Musklernas uthållighet. Syretransporterande organen hjärta, lungor och blodomloppet. Uthållighet Uthållighet = Kondition är kroppens förmåga att arbeta med hög intensitet under lång tid. Dina medfödda egenskaper arv, ålder och kön påverkar din kondition och du kan inte göra något åt dem.

Läs mer

Allmänt om träningslära Text - Bernt Johansson

Allmänt om träningslära Text - Bernt Johansson Allmänt om träningslära Text - Bernt Johansson För att använda pulsen som en mätare behöver du veta hur snabbt ditt hjärta kan slå maximalt, med andra ord vad du har för maxpuls. Det är viktigt att notera

Läs mer

Riktlinjer för friskvård samt upphävande av tidigare beslut

Riktlinjer för friskvård samt upphävande av tidigare beslut Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 11 Den 2017-02-07 11 Dnr 2016/00404 Riktlinjer för friskvård samt upphävande av tidigare beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Riktlinjer

Läs mer

Teori Kost och Kondition. År 6 ht -13

Teori Kost och Kondition. År 6 ht -13 Teori Kost och Kondition År 6 ht -13 KOST OCH KONDITION l Din kropp behöver regelbundet mat för att du ska må bra och orka med skola, fritids och eftermiddagsaktiviteter. Om du äter tre huvudmål per dag

Läs mer

Från 0 till 5 km på 10 veckor. Träningsprogram och stöd

Från 0 till 5 km på 10 veckor. Träningsprogram och stöd Från 0 till 5 km på 10 veckor Träningsprogram och stöd Innehåll Innehåll... 2 Vecka 1... 3 Vecka 2... 4 Vecka 3... 5 Vecka 4... 6 Vecka 5... 7 Vecka 6... 8 Vecka 7... 9 Vecka 8... 10 Vecka 9... 11 Vecka

Läs mer

Norra Sveriges MONICAundersökning

Norra Sveriges MONICAundersökning Personnummer:_ Namn: MONICA-nummer: Norra Sveriges MONICAundersökning En kampanj mot hjärt-kärlsjukdom och diabetes 2009 FRÅGEFORMULÄR DEL 2 + 2009 Sida - 1 + Frågor rörande LIVSKVALITET OCH SOCIALT STÖD

Läs mer

Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbetsfysiologi. Exercise physiology

Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbetsfysiologi. Exercise physiology Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology Ingvar Holmér Chuansi Gao Kalev kuklane Ergonomienheten Designvetenskaper Lunds tekniska högskola Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology 7,5 hp

Läs mer

Ett liv i rörelse Motionsdagbok

Ett liv i rörelse Motionsdagbok Ett liv i rörelse Motionsdagbok i i Verktyg för ändrade levnadsvanor från Landstinget i Jönköpings län Innehåll: Hans Lingfors, primärvårdens forsknings- och utvecklingsenhet, 036-32 52 04, vxl 036-32

Läs mer

Forskningsstudie om validering av indikatorfrågor till patienter om fysisk aktivitet

Forskningsstudie om validering av indikatorfrågor till patienter om fysisk aktivitet 1(5) Kunskapsstöd Karin Forslund karin.forslund@socialstyrelsen.se Forskningsstudie om validering av indikatorfrågor till patienter om fysisk aktivitet Denna forskningsstudie har beviljats ekonomiskt stöd

Läs mer

Konditionsnivån i förhållande till BMI, ålder och kön bland kontorsanställda. Fitness level in relation to BMI, age and sex among office employees.

Konditionsnivån i förhållande till BMI, ålder och kön bland kontorsanställda. Fitness level in relation to BMI, age and sex among office employees. Konditionsnivån i förhållande till BMI, ålder och kön bland kontorsanställda. Fitness level in relation to BMI, age and sex among office employees. Birgitta C-Hietala och Inger Hanning Örebro universitet,

Läs mer

Ergometercykeltest visavi Steptest - Fysiologisk jämförelse mellan två skilda arbeten

Ergometercykeltest visavi Steptest - Fysiologisk jämförelse mellan två skilda arbeten Ergometercykeltest visavi Steptest - Fysiologisk jämförelse mellan två skilda arbeten Marcus Andersson Tobias Johansson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM Examensarbete 22:2005 Lärarutbildningen:

Läs mer

ARTROS. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Borgskalan. Förslag på aktiviteter

ARTROS. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Borgskalan. Förslag på aktiviteter Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet Borg-RPE-skalan Din upplevda ansträngning 6 Ingen ansträngning alls 7 Extremt lätt 8 9 Mycket lätt 10 11 Lätt 12 13 Något ansträngande 14 15 Ansträngande 16 17 Mycket

Läs mer

TRÄNINGSLÄRA. kondition & styrketräning! Anna Mårdner Idrottslärare Finnbacksskolan

TRÄNINGSLÄRA. kondition & styrketräning! Anna Mårdner Idrottslärare Finnbacksskolan TRÄNINGSLÄRA kondition & styrketräning! Anna Mårdner Idrottslärare Finnbacksskolan Prestationsförmåga 4 faktorer påverkar Yttre miljö Inre miljö Fysiska faktorer Psykiska faktorer Alkohol, narkotika, tobak

Läs mer

SSDF:s generella kravprofil för UV-rugbyspelare 2012

SSDF:s generella kravprofil för UV-rugbyspelare 2012 GENERELL KRAVPROFIL FÖR UV-RUGBYSPELARE 2012 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Bakgrund 2 Om de fysiska kapacitetstesterna 3 Snittresultat fysiska kapacitetstester 4 Kravanalys 5 AEROB KVALITET

Läs mer

Beslutad i KF 080623. Hälsopolicy

Beslutad i KF 080623. Hälsopolicy Beslutad i KF 080623 Hälsopolicy 2 (6) Bakgrund I Hultsfreds kommuns personalpolicy framgår att Hultsfreds kommun ska verka för att förbättra arbetsmiljön genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt

Läs mer

Syreupptagningsförmåga och cirkulatorisk belastning hos storkökspersonal

Syreupptagningsförmåga och cirkulatorisk belastning hos storkökspersonal Syreupptagningsförmåga och cirkulatorisk belastning hos storkökspersonal Projektarbete vid kurs i ergonomi, rehabilitering, kvalitetssäkring och projektmetodik för sjukgymnaster och arbetsterapeuter Arbetslivsinstitutet/Karolinska

Läs mer

Kan ett konditionstest få dig att förändra dina motionsvanor/livsstil?

Kan ett konditionstest få dig att förändra dina motionsvanor/livsstil? Kan ett konditionstest få dig att förändra dina motionsvanor/livsstil? Författare: Ingela Lundin AB Previa Skövde Handledare: Mats Hagberg Projektarbete vid Företagssköterskeutbildning 40 poäng, 2003-2005

Läs mer

Intervallträningen som ger guld

Intervallträningen som ger guld Intervallträningen som ger guld H-C Holmberg KONDITIONSTRÄNING är inga konstigheter. Man kan säga att ju högre syreupptagning desto bättre ur prestations- och hälsoperspektiv. För att få bättre syreupptag

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

EXAMINATION I MOMENTET IDROTTSFYSIOLOGI ht-09 (091001) Ta god tid på dig att läsa igenom frågorna och fundera på svaren. Du har gott om tid.

EXAMINATION I MOMENTET IDROTTSFYSIOLOGI ht-09 (091001) Ta god tid på dig att läsa igenom frågorna och fundera på svaren. Du har gott om tid. ÖREBRO UNIVERSITET Hälsoakademin Inriktning Idrott och hälsa, ht-09 Delkurs 8, Idrottsfysiologi EXAMINATION I MOMENTET IDROTTSFYSIOLOGI ht-09 (091001) Examinationen består av 10 frågor, några med tillhörande

Läs mer