Protokoll styrelsemöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll styrelsemöte 2014-03-08"

Transkript

1 Protokoll styrelsemöte Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes. 3. Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes utan korrigeringar. 4. Föregående mötesprotokoll Föregående mötes protokoll gicks igenom och godkändes. 5. Inkomna skrivelser Resultat efter förhandlingar i Kalmar Tingsrätt har inkommit till Kassören, resultatet tas upp under övriga frågor. 6. Rapporter Inga rapporter att ta upp på detta styrelsemöte. 7. Ekonomi En fråga från Rikard togs upp angående om några pengar från Svenska sjö har kommit in för att vi skickade ut information om deras försäkring? Vi borde ha fått 2000 kr och 400 kr per nytecknad försäkring om någon medlem har bytt till dem. Inga meddelar att några pengar inte har satts in. Rikard kontrollerar vidare med Svenska sjö. På kontot finns just nu ,25 kr. Elräkningen är betalad och blev i år kr. Inga föreslog att större delen av pengarna på kontot borde sättas in på ett konto med bättre ränta. Det konto som vi har nu ger i stort sett ingen ränta. Beslut fattades att Inga öppnar ett konto med bättre ränta, där vi skall kunna flytta pengar via internetbanken fritt antal gånger utan kostnad. Kassören meddelar att ekonomin i övrigt är under kontroll. Ekonomiunderlagen från 2013 är klara för att kunna lämnas till revisorerna. Dock skall hon försöka bokföra in 2013 i bokföringsprogrammet Visma förening för att få bättre överblick. Sekreteraren lovade att hjälpa till vid behov. Det togs upp att Lennart Nydén har köpt in mycket utrustning till båthuset utan att vilja ha betalt för det. Styrelsen menar att han ändå skall ersättas på något sätt. Styrelsen beslutar därför att Nydén skall ersättas genom 50% rabatt på båtplatsavgiften.

2 8. Båthuset Slangar mm har köpts in till respektive vattenpost i båthuset för att slippa flytta runt utrustningen. Detta kommer sättas upp i närtid. En tryckluftsledning skall också iordningställas från kompressorn och ut till olika delar av båthuset för att kunna använda luft på andra platser än vid kompressorn. En fråga togs upp om hur båthusförsäkringen och dess brandförsäkring ser ut? Styrelsens uppfattning är att fastighetsägaren har en sådan försäkring men osäkerhet råder. Det måste kontrolleras hur försäkringen ser ut. Pelle Svensson uppdras att kontrollera och uppdatera styrelsen om försäkringen. Lennart Breidefors tog upp att styrelsen tidigare har pratat om att en brandskyddsöversyn av båthuset borde göras. Breidefors uppdras att kontrollera med den före detta medlemmen Mattias Östman om han kan åta sig att lösa det. Syrelsen fick genom Pelle Svensson tillgång till nyckel för att titta på hur båthusets undervåning ser ut. Undervåningen består av två delar, där ena delen är ett större utrymme som skulle kunna nyttjas till gemensam klubblokal och kontor. Den andra delen består av ett antal små rum som skulle kunna bli övernattningsrum och ett litet pentry med sidorum. Det skulle behöva fräschas till en aning, sättas in lite dörrar och element. Styrelsen anser att undervåningen skulle vara bra att hyra. Dels får klubben en gemensam samlingspunkt med stora möjligheter och dels ökar möjligheten till övernattning och duschmöjlighet för samtliga medlemmar. Pelle uppdras att kontrollera med fastighetsägaren om hyran. Vårt förslag är 4000 kr för hela nedervåningen. Därefter skall frågan ställas till medlemmarna innan styrelsen går vidare. Som strömbesparande åtgärder i båthuset föreslog Breidefors att det skall sättas in en timer för takbelysningen i hallen. Det gör att om någon glömmer att släcka så står det inte och lyser hela natten. Dessutom bör fönstren i övervåningen tätas, det drar kallt från vissa. Styrelsen beslutar att timer skall köpas in och installeras. Fönstren skall tätas innan nästa vinter. Det finns fortfarande lysarmaturer i lågdelen i båthuset som inte är bytta. Dessa skall bytas under året. Det diskuterades om sophanteringen i båthuset. I nuläget finns en balja i anslutning till trädäcket där man kan ställa spillolja. Båthuskommittén ansvarar för att tömma baljan med jämna mellanrum. Däremot skall var och en ansvara för att städa och ta hand om sitt eget skräp. Pelle uppdras att kontrollera med Swe-Dan om det går att nyttja deras sophantering. Det finns ett bygglov för att bygga bryggor i anslutning till sjösättningsplatsen. Styrelsen tror att det är Swe-Dan som har bygglovet och att tanken var att klubben skulle bygga bryggorna. Detta bygglov går ut i september vilket innebär att byggstart måste vara innan bygglovet går ut om det skall göras. Styrelsens uppfattning är att det är för dyrt i förhållande till hur många båtplatser det kan bli där. Dessutom är det mycket som är oklart i ärendet. Tomas Östman uppdras att prata med Bengt Björnlund om vad han har för sypunkter och idéer i ärendet. Frågan bordläggs tills vidare. 9. Fester Inget togs upp på denna punkt.

3 10. Jubileet 2014 Tre medlemmar förutom styrelsen har skickat in förslag på hur vi skall fira 35 års jubileet. Peter Andersson föreslår att en bussresa till träffen Swedish-Classic Boats i Ronneby där både båtar och bilar ställs ut. Anders Kühner har ett antal förslag: -Hyr taxibåten o frakta ut de anmälda till en kväll med mat o dryck på Idö och givetvis hem igen. Någon form av aktivitet kunde ju oxå finnas med här. -Har Västervik något fartyg för kryssning i skärgården med tillhörande mat o dryck kunde man kanske hyra det ett par timmar en kväll. -Gör en rejäl grillafton, hyr in någon som kan grilla en hel gris. Kanske ute på Mjödö eller någon annan plats med mindre logistikproblem. För transport dit kunde man ju hyra det lilla turisttåget? Även här kan man ju ha någon annan aktivitet, tipspromenad eller nåt... Bengt Björnlund och Elisabeth föreslår en bussresa till Stralsund och ett besök på Ocianium. De har varit där tidigare och anser att det är en upplevelse. Styrelsen diskuterade ytterligare förslag såsom en kryssning från Stockholm till Västervik med bussresa till Stockholm. Alternativt påstigning någon stans mellan Stockholm och Västervik beroende på pris och tid (Saga Lejon) Ett annat förslag är en kryssning från Västervik till Gotland tur och retur med mat på båten. Styrelsen föreslår att jubileet sponsras från klubben med ca 50%. Exakt summa beslutas i samband med att aktivitet fastställs. 11. Medlemsärenden 1. Medlemsmatrikel Medlemsmatrikeln är inte upplaggd upp på hemsidan än. Kommer ut på ny hemsida 2. Medlemsansökan/begäran om utträde Mattias Östman har sålt sin båt och begär utträde ur föreningen. Han tackar för tiden i klubben. Beviljas utträde Weine Johansson som valdes in på förra mötet har nu skickat in en riktig medlemsansökan så att vi har alla uppgifter som vi behöver. Han önskar plats inne i båthuset. Lennart Karlsson från Nässjö (VD Nässjö Affärsverk) har ansökt om medlemsskap. Önskar plats i båthuset till nästa vintersäsong. Tar gärna plats ute om det inte finns plats inne. Beviljas medlemsskap. Ordföranden har ringt och pratat med Leif Melin som tidigare har lämnat medlemsansökan eftersom en medlem hade lämnat in protest mot att välja in honom. Leif sa att för hans del så är all osämja utredd och att han inte visste att det var ytterligare en medlem som fortfarande inte kände att det var utrett. Leif lovade att ringa till medlemmen och försöka reda ut problemet. Tomas uppdras att kontakta medlemmen och underrätta honom om vad vi har gjort. Styrelsen beslutar på nästa styrelsemöte om han skall antas som ny medlem. Styrelsen beslutar att kassören ansvarar för att skicka ut välkomsthälsning, vimpel och klistermärke samt inbetalningskort till nyantagna medlemmar. Kassören meddelar också om det är någon som inte blir antagen.

4 Pelle skickar över välkomsthälsning till kassören. Sekreteraren ansvarar för att skicka ut det årliga påminnelsen att betala medlemsavgift. Förfallodag för medlemsavgift skall vara 30 april. Informationen skall innehålla att det är viktigt att det framgår vem som har betalat. Även namn på extra medlem. 12. Hemsidan på Internet Hemsidan måste rättas upp. Det finns felaktiga datum och fel personer som information. Det beslutades att sekreteraren också skall ha inloggningsuppgifter för hemsidan. Ett möte skall hållas i närtid för att reda ut ny hemsida. Deltagare skall vara Mats Danielsson, Jan Erensjö, Rikard Larsson och Lennart Breidefors. Rikard tar kontakt med övriga och kallar till möte. På hemsidan skall det enbart hänvisas till Lennart Breidefors med tel och mail. Detta för att säkerställa att inget missas. Protokollen som läggs ut bör lösenordsskyddas igen. Nu kan vem som helst läsa dem. 13. Uppdrag från årsmötet Borden till tändstickan är på gång enligt Pelle, de kommer levereras och monteras på plats. 14. Övriga frågor 1. Rapport efter tingsrättsförhandlingar I domstolen beslutades att parterna skulle förlikas enligt följande: Svaranden skall senast 27/2 betala 9408 kr för förfallna fakturor. Därefter skall 5000 kr betalas senast 31/3. Båten skall av svaranden avlägsnas från båthuset tidigast 31/5 och senast 30/6. Vardera parten skall svara för sin egen rättegångskostnad. Den uppgick för båtklubbens del till kr. Efter detta är tvisten i målet slutligt reglerade. Tomas kontaktar båtunionen angående försäkring för rättegångskostnad för att kontrollera om vi har rätt till ersättning. Tomas läste upp det tackmail som skickats till juristen som vi anlitade. Han redogjorde också för att han kontaktat båtunionen och meddelat dem om ärendet. Tomas har haft utlägg för kostnader i samband med rätten. Styrelsen beslutar att han skall kompenseras för det. 2. Hyreskontrakt båthuset Rikard redovisar ett utkast till hyreskontrakt. Rikard mejlar ut utkastet till övriga i styrelsen som kommer med förslag på tillägg och vad som skall stå med på ordnings och säkerhetsregler.

5 15. Nästa möte kl i Båthuset 16. Mötets avslutande Ordförande avslutar mötet Vid protokollet Justerat Rikard Larsson, sekreterare Tomas Östman, Ordförande

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet.

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. Säkerhet och ansvar En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. FOLKSAM och HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN 2004 Skriften Säkerhet

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Livet i en skogsglänta

Livet i en skogsglänta Livet i en skogsglänta Information till gamla, nya och blivande boende! (Uppdaterad Juli 2014) BRF Skogsgläntans hemsida: http://www.skogsglantanumea.se På, heter vi BRF Skogsgläntan. Anders Kohkoinen,

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare!

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare! FÖRORD Tack för att du vill vara vår budbärare! Kunskap i grundläggande privatekonomi blir allt viktigare. Kunskap är också en viktig tillgång för att minimera riskerna att hamna i en skuldsituation som

Läs mer

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Hej alla medlemmar! Här kommer årets andra informationsbrev från styrelsen. Tyvärr blev det av olika anledningar lite försenat, och just denna

Läs mer