Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013"

Transkript

1 Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Härmed inbjuds klubbfunktionärer och intresserade medlemmar till Östergötlands Båtförbunds Förbundsråd 2013 Tid lördagen den 16 november 2013 Plats Scandic Linköping Väst, Rydsvägen, Linköping Program Samling med kaffe och smörgås Förbundsrådet inleds av ordförande Harald Mårtensson ÖBF informerar Anna Geidne från SMHI Förståelse av vädersystem, prognoser, lokalt väder mm LUNCH Kinda Kanals nya VD Anders Sjöberg ÖBF informerar Valnämnden Barn och Ungdomsstipendiet Kaffe Lars-Göran Nyström från Transportstyrelsen/ Sjösäkerhetsrådet ger information om sjösäkerhet Avslutning Under dagen kommer det att finnas tid till frågor och diskussioner. Östergötlands Båtförbund bjuder på förtäringen under dagen, det är därför viktigt att du/ni anmäler er senast söndagen den 3 november Till: ÖBF kansli: Anmälan är bindande. Om speciell kost, vegetarisk/glutenfri önskas, meddela detta vid anmälan. Förbundsrådet är avgiftsfritt. Reseersättning svarar delegatens klubb för. Välkomna Britt Axelsson Sekreterare i ÖBF ÖBF kansli E-post:

2 Riktlinjer för Östergötlands Båtförbunds Barn- och ungdomsstipendium Östergötlands Båtförbund har i budgeten år 2013 lagt in ett barn - och ungdomsstipendium på :-. Detta stipendium kommer att delas ut till någon eller delas av några av förbundets medlemsklubbar som under året i någon form haft barn- och ungdomsaktiviteter. Förbundet vill med stipendiet stimulera klubbar att börja eller fortsätta med aktiviteter för våra yngre. Det är våra barn och ungdomar som är båtlivets framtid. Stipendiet avser inte bara tävlingsverksamhet på sjön, aktiviteter i stor skala eller många barnoch ungdomar. Aktiviteterna behöver nödvändigtvis inte heller bedrivas på sjön. Det kan vara en eller flera aktiviteter i t.ex sjösäkerhet med förebyggande syfte. Vad gör de vuxna av sina barn under vårrustning eller eventuellt en klubbkappsegling? Har Ni några aktiviteter för barn- och ungdomar under tiden? Vi vill att ni ute i klubbarna skriver och berättar om vad ni har eller har haft för barn- och ungdomsaktiviteter i klubben under år 2013, vilka åldersgrupper inriktar sig aktiviteterna till, hur många deltagare är det i gruppen eller grupperna, samarbetar ni med andra båtklubbar eller föreningar, vad är syftet med aktiviteterna. Aktiviteterna kan vara stora eller små. Vi vill helst att stipendiet går till olika klubbar, men alla har möjlighet att söka. Om det kommer ansökningar från klubbar som tidigare år fått stipendiet men som inte har förnyat sig i någon aktivitet eller har nya framtidsplaner på barn- och ungdomsaktiviteter så kan styrelsen besluta att stipendiet inte delas ut. Vilken eller vilka klubbar som får stipendiet i år kommer att meddelas på Förbundsrådet lördagen den 16 november. Skickas till eller Östergötlands Båtförbund c/o Britt Axelsson Nya Tanneforsvägen Linköping Vi vill ha in era skrivelser senast fredagen den 1 november Barn- och ungdoms ansvariga i Östergötlands Båtförbund Britt Axelsson Angelika Möbius

3 Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 5 september 2013 Närvarande Frånvarande Harald Mårtensson, Björn Axelsson(på skype), Britt Axelsson, Alexander Johansson, Gert Möbius, Angelika Möbius, Lars Björkman, Leif Widlund, Jan Nyman och Daniel Westerling. Ingen frånvarande. 1 Mötets öppnande och Dagordning Ordförande Harald Mårtensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes. 2 Föregående mötesprotokoll Protokoll från den 23 maj 2013 godkändes och lades till handlingarna. 3 Ekonomi/Medlemmar Kassören Björn Axelsson informerade om att det fortfarande är 2 medlemsklubbar som inte betalt medlemsavgift. Björn kommer snarast att via telefon kontakta berörda klubbar. Björn kommer att fakturera Motala Djuphamnsförening på medlemsavgiften från och med 1 maj då klubben blev invald i ÖBF och fram till årsskiftet. Redovisat resultat per den 1 september ,05. 4 Ombudsträffen 17 oktober Björn informerade om att Lena Sarfjäll Englund från Svenska Sjö kommer att vara med på ombudsträffen för att ge information om försäkringar och kunna svara på eventuella frågor. Inbjudan till ombudsträffen kommer att skickas ut per brev till klubbarna under vecka 37, det kommer också att finnas på ÖBF:s hemsida att tillgå. Inbjudan till ombuden i klubbarna ansvarar respektive som har det ansvarsområde det gäller. 5 Förbundsrådet 16 november Lars informerade om att Kinda Kanal direktören ännu inte svarar. Lars fick i uppdrag att försöka få ett svar från honom om han kan närvara på förbundsrådet så att Britt kan sätta ihop ett program för dagen. Påminnelse om förbundsrådet kommer att skickas ut per brev under vecka 37, det kommer också att finnas på ÖBF:s hemsida. 6 Arbetsplanering för 2014 Styrelsen fick i uppdrag att till nästa styrelsemöte komma med förslag på aktiviteter eller utbildningar som kan vara möjliga under år Styrelsen var enig om att antal styrelsemöte under år 2014 skulle vara detsamma som under år Postadress E-post Telefon Bankgiro Organisationsnr c/o Britt Axelsson Nya Tanneforsvägen 58 Plusgiro Linköping

4 7 Klubbesök/Klubbkontakter Aspa Båtklubb har bjudit in ÖBF:s styrelse till ett medlemsmöte den 23 oktober i Olshammarsgården för att där kunna ge medlemmarna information om ÖBF/SBU och nyttan med att vara medlem i förbundet. Styrelsen beslutade att Harald Mårtensson kommer att närvara och att någon mer kan följa med. Daniel har besökt Kinda Veteranbåtsklubb och informerat om ÖBF. Hästholmens Båtklubb har via telefon varit i kontakt med Harald för att rådfråga i en specifik händelse i klubben. Kinda Båtklubb önskar stöd i BAS. 8 Ändring av mötesdag 31 oktober Styrelsen beslutade att kancellera mötet den 31 oktober eftersom någon annan passande kväll inte kunde hittas. Styrelsemötet den 9 oktober kommer också att ändras på grund av att flera styrelserepresentanter har förhinder den kvällen, styrelsen tittar på nytt datum för mötet. 9 Skrivelser Bifogas protokollet. Harald har fått en inbjudan till Skärgårdsrådet den 6 september i Grännäs. Harald kommer att deltaga. Länsstyrelsen Östergötland och Kalmar har den 6 september i Valdemarsvik ett information-dialogmöte om Den kommande havsplaneringen. Harald kommer att deltaga. Sammanställningen av ÖBF:s enkätsvar på Utveckla SBU är skickat till Skånes Båtförbund, som ingår i arbetsgruppen. Sammanställningen från hela Sverige kommer att finns att läsa på ÖBF:s hemsida Styrelsen godkänner yttrande på remisserna som lämnats under sommaren. 10 Övriga frågor Harald fick av styrelsen med sig ett förslag på fasta ankringsplatser i berget ute i skärgården till mötet med Skärgårdsrådet den 6 september. SBU planerar en BAS-utbildning för förbundsrepresentanter. Alexander har varit i kontakt med en lokal tidning med anledning av förbud att tömma toaavfall i havet som kommer att träda i kraft år Detta kommer att medföra dyra installationer i båtar och hamnar. Tidningen har varit i kontakt med Harald och gjort en intervju i frågan. Sjöfartsverket beslutade att från och med våras är det bara tillåtet för fritidsbåtar att dagtid färdas på Trollhätte-kanal.

5 Styrelsen har vid ett tidigare styrelsemöte gett Harald och Daniel i uppdrag att titta på ett annat webbhotell, Harald och Daniel jobbar vidare med uppdraget. Sjöfartsverket satsar 50 millijoner på att förbättra nya basstationer för VHF. 11 Mötets avslutning Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Datum för nästa styrelsemöte är vid dags datum inte bestämt. AU den 1 oktober Britt Axelsson Sekr. Harald Mårtensson Ordf.

6 INKOMMANDE SKRIVELSER till styrelsemötet den 5 september 2013 Aspa Båtklubb: Ansökan till Barn och Ungdomsstipendiet. Svenska Fyrsällskapet: Blänket 2013:3 Årg 17. Vätternvårdsförbundet: Den märkvärdiga sjön Vättern. Länsstyrelsen Östergötland: Beslut om fartbegränsning vid Snedskär, Norrköpings kommun. Länsstyrelsen Östergötland: Remiss inför översyn av riksintresse för friluftsliv. SBU: diverse information. Sjöräddnings Sällskapet: Trossen. UTGÅENDE SKRIVELSER ÖBF:s medlemsklubbar: Utveckla SBU. Följebrev till exceldokumentet. Länsstyrelsen Östergötland: yttrande över: Remiss inför översyn av riksintresse för friluftsliv. Länsstyrelsen i Östergötland: yttrande över: Förslag till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Vättern

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26

Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26 Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande Nina valdes till ordförande 1.3 Val av mötessekreterare Christian valdes till sekreterare

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå 1. Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet. 2. Fastställande

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Närvarande: Ordförande: Lina Olsson Kassör: Bernt Mattson Sekreterare: Viveca Ring Ledamot: Carina Hild Ej närvarande:

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130409 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15 -

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130409 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15 - Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 1409 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18. - Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Rune Johansson under 13 Erik Andersson Isabel

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund

Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund Närvarande: Olof Frænell, Rune Fridlund, Peter Sjöbom, Thomas Engberg och Sara Timner. Plats och tid: Idrottens hus kl 18:00-21:30. 11 Mötets öppnande

Läs mer

Hej alla föreningsmänniskor!

Hej alla föreningsmänniskor! Hej alla föreningsmänniskor! När jag började på detta brev för några dagar sedan var det vårigt och soligt ute och jag tänkte inleda med några rader om lövräfsningstalkon och liknande. Nu är det däremot

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet 2011-02-24

Protokoll från styrelsemötet 2011-02-24 Industrihistoriska föreningen I Västerås Protokoll från styrelsemötet 2011-02-24 Plats: Skallbergets Servicehus kl 16:00-18:00 Närvarande: Styrelseledamöterna Sören Bååth (Ordföranmde) Hans Stackegård

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer