ÖBF:s Årsmöte 29 mars 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖBF:s Årsmöte 29 mars 2014"

Transkript

1 ÖBF:s Årsmöte 29 mars 2014 Östergötlands Båtförbund (ÖBF), är en främjande organisation, som organiserar båtklubbar inom Östergötland och delar av Vättern. ÖBF är ett av de regionala båtförbund som bildar Svenska Båtunionen (SBU). Svenska Båtunionens verksamhet deltar ÖBF inom flera områden. Vid SBU:s årsmöten ("båtriksdagar") och unionsråd är ÖBF alltid väl representerat och aktiva. Tillsammans ska klubbar, förbund och union - främja båtlivet och värna om miljön - samt hävda rätten att fritt färdas på vatten. I Motorbåtsmuseet i Museihuset vid Göta Kanal i Ljung har ÖBF en liten utställning om sin verksamhet.

2 Han har flyt... Båten är nämligen försäkrad i Svenska Sjö. Snabb hjälp utan krångel. Sjöassistans ingår. Tilläggsförsäkring för maskinskada/personskada. Vill du också ha flyt? Ring Räkna ut din premie på Båtägarnas egen försäkring

3 Program till årsmöte Härmed kallas representanter för anslutna klubbar/ sällskap, styrelse och övriga funktionärer inom förbundet, samt övriga intresserade medlemmar till Östergötlands Båtförbunds Årsmöte 2014 Tid: Lördagen den 29 mars 2014 Plats: Scandic Linköping Väst, Rydsvägen, Linköping Program: Kl Samling med kaffe och smörgås Kl Inledning av ÖBF:s ordförande Harald Mårtensson Information om inkomna motioner till Båtriksdagen den 4-6 april Kl Mait Knuts Museiföreningen Svenska Fritidsbåtar Kl Lunch Kl ÖBF informerar om egen verksamhet Kl Kaffe med dopp Kl Årsmötesförhandlingar Anmälan som är bindande görs senast söndagen den 16 mars till: Kanslit. E-post: Fullmakt insändes till ÖBF senast den 24 mars till: Östergötlands Båtförbund c/o Britt Axelsson Nya Tanneforsvägen Linköping Årsmötet är avgiftsfritt, dock kan klubb vars deltagare utan giltigt förfall uteblir att debiteras 200 kronor per utebliven deltagare. För eventuell reseersättning svarar deltagares egen klubb/sällskap. Välkomna! Linköping, februari 2014 Styrelsen

4 Röstlängd 2014 Klubbnamn SBU nr Totalt Röster Askersunds Segel- och Motorbåtsklubb Aspa Båtklubb Bestorps Båtklubb Brokinds Båtsällskap Bråvikens Segelsällskap Båtvikens Hamnförening Ekängens båtklubb Finspångs Båtsällskap Gryts Varv Båtklubb Gränna Båtklubb Hammars Båt- och Fritidsklubb Herstabergs Båtklubb Hjo Fiske & Båtklubb Hovetorps Båtklubb Hårstorpssjöns Båt & Intresseförening Hästholmens Båtklubb Järnevid Båtklubb Kaggebo Båtklubb Kinda Båtklubb Kinda Kanals V B K Kisa Båtklubb Kolmårdens Båtklubb Kvarsebo Båtklubb Linköpings Motorbåtsklubb Linköpins Segelsällskap Marby Båtklubb Mariebergs Båtklubb Motala BK Tegelviken Motala Djuphamnsförening Motala Södra Båtklubb Motalaortens V F K Munkeboda Båtklubb Norrköpings Motorbåtsklubb Norrköpings Veteranbåtsklubb Odensbergsvikens Båtklubb Rimforsa Båtklubb Sandfjärdens Båtsällskap Sandvikens Båtsällskap Segelsällskapet Roxen Stegeborgs Båtklubb Stenbryggans Hamnförening Söderköpings Båtklubb Södra Kinda Båtklubb Vadstena Båt och Fiskeklubb Waldemarsviks Segelklubb Whirpool IF Båtklubb Viggeby Båtklubb Visingsö Båtklubb V Vikbolandets BK Piraten Åmmebergs Båtklubb Åtvidabergs Båtklubb Totalt Östergötlands Båtförbund

5 Dagordning vid ÖBF s årsmöte 29 mars Fastställande av röstlängd. 2. Mötet öppnas. 3. Godkännande av dagordningen. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll. 6. Val av två personer som rösträknare. 7. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst. 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse. 9. Föredragning av revisionsberättelse. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 11. Motioner och propositioner. 12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för Preliminär budget och fastställande av medlemsavgift för Val av ordförande för två år. 15. Val av kassör för två år. 16. Val av styrelseledamot för två år. 17. Val av styrelsesuppleant för två år. 18. Val av styrelsesuppleant två år. 19. Val av revisor för två år. 20. Val av revisorsuppleant för ett år. 21. Val av valnämnd: 3 ledamöter varav en ordförande och tillika sammankallande för ett år 22. Val av suppleant i valnämnden för ett år. 23. Årsprogram. 24. Mötets avslutning. 25. Övriga frågor.

6 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Östergötlands Båtförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse. Årsmöte Medlemmar Årsmötet hölls på Vadstena Folkhögskola den 23 mars Värd för mötet var Vadstena Båt och Fiskeklubb, Representanter från 13 klubbar deltog i mötet. I förbundet finns 51 anslutna klubbar/sällskap. ÖBF:s anslutna klubbar hade enligt inrapportering till den 1 januari 2014 sammanlagt 9498 medlemmar inklusive familjemedlemmar. Styrelsen har under verksamhetsåret hållit sex (6) protokollförda sammanträden samt åtta (8) arbetsutskottsmöte (AU). Styrelsen har följande sammansättning. Ordförande Harald Mårtensson Munkeboda Båtklubb Sekreterare/V. Ordf Britt Axelsson Linköpings Motorbåtsklubb Kassör Björn Axelsson Linköpings Motorbåtsklubb Ordinarie ledamöter Alexander Johansson Stegeborgs Båtklubb Lars Björkman Linköpings Segelsällskap Gert Möbius Visingsö Båtklubb Leif Widlund Bråvikens Segelsällskap Suppleanter Angelika Möbius Visingsö Båtklubb Jan Nyman Munkeboda Båtklubb Daniel Westerling Södra Kinda Båtklubb Revisorer Lars-Erik Gustafsson Stenbryggans Hamnförening Tore Nanneson Linköpings Segelsällskap Revisorssuppleant Jörgen Pettersson Linköpings Motorbåtsklubb Valnämnd/Ordförande Karl-Göran Gustavsson Motala Båtklubb Tegelviken Carl-Gustav Bigfeldt Kinda Båtklubb Kalevi Jardevall Vadstena Båt och Fiskeklubb Suppleant Sture Bång Munkeboda Båtklubb Förtjänstteckennämnden Arbetsutskottet (AU) Medlemskap Representation Ordf. Harald Mårtensson, kassör Björn Axelsson och sekr. Britt Axelsson Ordf. Harald Mårtensson, kassör Björn Axelsson och sekr. Britt Axelsson. Vid något tillfälle har någon övrig från styrelsen deltagit. Östergötlands Båtförbund är medlem i Svenska Båtunionen, Vätternvårdsförbundet, Göta Kanals vänner, Kinda Kanals vänner, Svenska Fyrsällskapet och Östergötlands Arkivförbund (ÖLFA) Svenska Båtunionen (SBU) Vid årets Båtriksdag valdes Harald Mårtensson som styrelseledamot till unionsstyrelsen och Björn Axelsson till revisor i SBU. Harald Mårtensson har representerat SBU i Havsmiljörådet och Båtmiljörådet. Harald Mårtensson ingår i SBU:s arbetsgrupp för Funktionärsrekrytering tillsammans med representanter från 4 andra båtförbund. Vattenrådens dag den 27 februari i Linköping, Harald Mårtensson deltog.

7 Styrelsemöte i Kinda Båtklubb den 19 mars, Harald Mårtensson och Björn Axelsson besökte klubben. Vätternvårdsförbundets Årstämma den 8 maj på Fatburens konferens i Askersund, Harald Mårtensson och Jan Nyman deltog. Kinda kanals Veteranbåtsklubb den 9 juli, Daniel Westerling besökte klubben och informerade om ÖBF och SBU. Skärgårdsrådet, den 6 september i Valdemarsvik Harald Mårtensson deltog. Länsstyrelsen Östergötland, den 6 september i Valdemarsvik, Harald Mårtensson deltog i mötet om havsplanering. Hästholmens Båtklubb, den 29 september besökte Harald Mårtensson styrelsen för klubben. Höstmöte i Aspa Båtklubb, den 23 oktober Harald Mårtensson deltog och informerade om ÖBF och SBU. Linköpings kommun, den 30 oktober och den 12 november, byggmöte angående Linköpings Segelsällskaps nya varvsplats samt ny cykelbana utmed Stångån/Segelbåtshamnen i Linköping, Lars Björkman deltog. Vätterndagen, den 14 november i Hjo, Harald Mårtensson, Jan Nyman och Gert Möbius deltog. Remisser Länsstyrelsen Västra Götalands län: Yttrande över: Förslag till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Vättern Ärendenr: Länsstyrelsen Östergötland: Yttrande över: Remiss inför översyn av riksintresse för friluftsliv. Ärendenr: SBU Båtriksdag SBU:s Båtriksdag ägde rum den mars på Nordkalotten Hotell & Konferens i Luleå. ÖBF var representerat av Harald Mårtensson, Björn Axelsson. På Båtriksdagen röstades det fram ett beslut om att SBU inte ska gå samman med Svenska Seglarförbundet, med 91 röster mot ett samgående och 41 röster för togs beslutet. SBU Unionsråd SBU:s Unionsråd ägde rum på Scandic Foresta, Lidingö den 24 november. ÖBF var representerat av Leif Widlund och Jan Nyman. Harald Mårtensson var med som styrelseledamot i Unionsstyrelsen. Förbundssamverkan Harald Mårtensson har varit representant för ÖBF vid (telefon)-möten med andra båtförbund i arbetet mot sammanslagning SBU/SSF, Rädda SBU. Diskussionerna hölls i början av året innan beslut togs på båtriksdagen. ÖBF Förbundsråd Förbundsrådet ägde rum på Scandic Hotell Väst i Linköping den 16 november. Ett 30-tal deltagare från 13 medlemsklubbar var representerade. ÖBF informerade om verksamheten som varit under året och presenterade också 2014 års verksamhet.

8 Kassören Björn Axelsson visade på budgetförslaget för år Barn och Ungdomsstipendiet delades ut till hälften (5,000 kr), klubben som fick mottaga stipendiet var Aspa Båtklubb. Klubbens sekreterare Inger Karlsson mottog priset samt SBU:s Båtskola: Jolleseglaren1, Jolleseglaren2 och Båtföraren. Inbjudna gäster var Anna Geidne utbildare i väder och till sjöss, Lars- Anders Sjöberg VD Kinda Kanal och Lars-Göran Nyström från Transportstyrelsen/Sjösäkerhetsrådet. ÖBF Ombudsträff Försäkring Besiktning Barn & Ungdom Ombudsträffen hölls på Terassen SAAB i Linköping den 17 oktober. Ett 25-tal ombud från 12 båtklubbar hade samlats för att få information om barn & ungdom, miljö och sjösäkerhet. Kvällen blev till stor del en informations och diskussionsträff i försäkringsfrågor. Inbjudna gäster var Lena Sarfjäll Englund och Lars Eriksson från Svenska Sjö. Svenska Sjö har inte hållit någon försäkringskonferens. Representanter från Svenska Sjö informerade om försäkringar på ÖBF:s ombudsträff. SBU har inte hållit någon besiktningskonferens. SBU har inte hållit någon barn & ungdomskonferens. ÖBF fick in två (2) ansökningar till barn & ungdomsstipendiet på 10,000 Kr, Stipendiet delades ut av Britt Axelsson på förbundsrådet den 16 november. Aspa Båtklubb fick 5,000 Kr för att ha hittat ett annorlunda koncept att lära ut båtvett till barn- och ungdomar på Barnens dag i Hamnen. Miljö IT Utbildning Sjösäkerhet SBU:s miljökonferens hölls under båtmässan den 9-10 mars på First Hotel Royal Star i Älvsjö. ÖBF representerades av Harald Mårtensson och Jan Nyman SBU höll utbildning i BAS-K den 23 november på Scandic Foresta, Lidingö. Harald Mårtensson, Leif Widlund och Tore Nanneson deltog. Utbildningen vände sig till förbundsfunktionärer som verkar som BASansvariga eller ger liknande stödfunktion. Den 19 maj hölls en sjösäkerhetsutbildning hos sjöräddningssällskapet i Arkösund. Utbildningen innehöll både teoretiska och praktiska övningar. Ett 20-tal personer deltog. Från ÖBF deltog Alexander Johansson och Jan Nyman ÖBF bidrar med 1,000 kr. till var och en av de fem (5) räddningsstationerna som finns i vårt upptagningsområde. Information På ÖBF:s hemsida finns information om förbundets verksamhet. Harald Mårtensson ansvarar för att ÖBF:s hemsida uppdateras. ÖBF har en informationsplats på Stiftelsen Pärlbåtens museum vid Göta Kanal i Ljung. Lars Björkman ansvarar för att den uppdateras. Broschyrer om ÖBF:s verksamhet finns och erbjuds medlemsklubbarna att dela ut till sina medlemmar. Information via tidningen Båtliv om den regionala verksamheten.

9 Ekonomi Den ekonomiska verksamheten framgår av balans och resultaträkningen års resultat blev ,04 SEK. ÖBF har vid årets slut tecknat underborgensåtaganden för fyra löpande båtklubbslån till ett värde av SEK. Balans och Resultaträkning för Östergötlands Båtförbund 2013 Östergötlands Båtförbund Balansrapport Räkenskapsår TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kassa och bank ING BALANS UTG SALDO 1910 Swedbank , , Handelsbanken bunden placering , , Handelsbanken , ,00 Summa kassa och bank , ,83 Summa omsättningstillgångar , ,83 SUMMA TILLGÅNGAR , ,83 EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL Eget kapital 2060 Eget kapital , , Årets resultat 1 602,73 0,00 Beräknat resultat 0, ,04 Summa eget kapital , ,83 SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL , ,83 Intäkter 2013 Medlemsavgifter ,00 ÖBF 800 SBU 953 Ränteintäkter 69,71 Övriga intäkter 2 500,00 Summa intäkter ,71 Kostnader 2013 Medlemsavgifter ,00 Styrelsen ,00 Resor styrelsen ,56 ÖBF övrigt ,11 SBU 7 185,00 Utbildning ,00 Bidrag SSRS 5 000,00 Övriga kostnader 0 Summa kostnader ,67 Årets resultat ,04

10 Slutord Så togs då till slut beslutet, att inte slå samman SBU med SSF, vid senaste Båtriksdagen. Vi lyckades få opinionen att inse nackdelarna och ta ett klokt beslut. Nu gäller det att blicka framåt, för att se hur vi kan samarbeta. Kommande år kommer vi att kunna läsa om kappsegling inom de olika kappseglingsklasserna, genom att SSF:s information kommer att finnas i vår egen tidning Båtliv. Det blir först en prövoperiod om tre nummer och tas det väl emot, blir det fortsättning. Båtliv får kostnadstäckning för dessa extra sidor. Även SSD, Sjösportens samarbetsdelegation, som är de tre riksorganisationerna, SBU, SSF och SXK:s, plattform för att ge mer kraft åt gemensamma synpunkter som gagnar fritidsbåtlivet, har väckts till liv. Vi kan även glädja oss att att en ny klubb anslutit sig till ÖBF, så vi hälsar Motala Djuphamnsförening välkommen. Vi kan även glädjas åt medlemsantalet i några klubbar stiger, så vi blir fler för varje år. Förbundets viktigaste uppgift är och har varit, att alltid hävda vår urgamla rätt att fritt färdas på vattnet. Givetvis är detta en frihet under ansvar som vi tillsammans måste förvalta. Styrelsen tackar alla medlemmar för det förtroende som vi fått under året som gått. Linköping i februari år Björn Axelsson Britt Axelsson Lars Björkman Alexander Johansson Gert Möbius Leif Widlund Angelika Möbius Jan Nyman Daniel Westerling Harald Mårtensson

11

12 Östergötlands Båtförbunds och Svenska Båtunionens medlemsavgifter 2014 Medlemsavgifter Östergötlands Båtförbund (ÖBF) Enkelansluten klubb/sällskap (per medlem) 24 Kr Dubbelansluten klubb/sällskap (per medlem) 19 Kr Ungdomar t.o.m. 20 år (per medlem) 5 Kr Medlemsavgifter Svenska Båtunionen (SBU) Enkelansluten* klubb/sällskap (per medlem) 56 Kr Dubbelansluten** klubb/sällskap (per medlem) 51 Kr Ungdomar t.o.m. 20 år (per medlem) 25 Kr Klubbens/sällskapets totala medlemsavgift för 2013 är Enkelansluten klubb/sällskap (per medlem) 80 Kr Dubbelansluten klubb/sällskap (per medlem) 70 Kr Ungdomar t.o.m. 20 år (per medlem) 30 Kr Antal medlemmar beräknas på senast uppdaterade båtklubbsstatistik i BAS-M enligt SBU:s stadgar. Medlemsavgiften till ÖBF ska vara Förbundet tillhanda senast 15 april ÖBF avser inte att höja medlemsavgiften för Reservation för höjning av medlemsavgiften till SBU. Styrelsen ÖBF Linköping, februari 2014 * Enkelansluten klubb/sällskap är inte medlem in någon annan riksorganisation (SVERA, SSF) **Dubbelansluten klubb/sällskap är medlem i annan riksorganisation (SVERA, SFF)

13 Utfall Budgetförslag Utfall Konto Tillgångar Swedbank , , , Handelsbanken bunden plac , , , Handelsbanken konto , , ,00 Summa tillgångar , , ,83 Intäkter Utfall Förslag Utfall 3010 Medlemsavgifter , , , ÖBF Årsmöte/Förbundsråd 600,00 800,00 800, SBU Båtriksdag 4 879, ,00 0, SBU Unionsråd 0,00 800,00 953, Miljö 0,00 0,00 0, Ränteintäkter 257,50 0,00 0, Övriga intäkter 2 505, , ,71 Summa Intäkter , , ,71 Kostnader Utfall Förslag Utfall 4010 Medlemsavgift SBU , , , Medlemsavgift ÖLFA 650,00 650,00 650, Bidrag SSRS 5 000, , , Medlemsavgift Vätternvårds F 3 852, , , Medlemsavgift Kinda Kanals V 0,00 5,00 0, Medlemsavgit Sv Fyrsällskapet 250,00 250,00 250,00 Summa Medlemsavgifter , , , Styrelse 4 517, , , Resor styrelsen , , , ÖBF Valnämnd 0,00 500,00 0, AU 0,00 500,00 0, ÖBF Årsmöte , , , ÖBF Förbundsråd , , , ÖBF Ombudsträff 3 100, , , SBU Båtriksdag , , , SBU Unionsråd 455, , , SBU Ombudsträff 0, ,00 0,00 Summa Möten , , , Miljö , , , Försäkring 0,00 500,00 0, Säkerhetsbesikning 0,00 500,00 0, Sjösäkerhet , , , Barn och Ungdom , , , IT / Hemsida 595, , , Utbildning styrelsen 0, ,00 0, Utbildning klubbar 6 586, , , Administration 6 194, , , Frimärken 0,00 0, , Kopiator serviceavtal / Kansli , , , Kontoavgifter Swedbank 1 859, ,00 856, Representation 279, ,00 406, Info marknadsföring 750,00 500,00 375, Informationsmaterial 750,00 500, , Båtmässa 7 410, ,00 750, Övriga kostnader 0, ,00 0,00 Summa Övriga Kostnader , , ,71 Summa Kostnader , , ,67 Redovisat resultat , , ,04

14 Budgetförslag Utfall Budgetförslag Budgetförslag Tillgångar Swedbank , , , ,87 Handelsbanken bunden plac , , , ,00 Handelsbanken konto , , , ,00 Summa tillgångar , , , ,87 Intäkter Förslag Utfall Förslag Förslag Medlemsavgifter , , , ,00 ÖBF Årsmöte/Förbundsråd 800,00 800,00 800,00 800,00 SBU Båtriksdag 4 000,00 0, , ,00 SBU Unionsråd 800,00 953,00 0,00 0,00 Miljö 0,00 0,00 0,00 0,00 Ränteintäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 Övriga intäkter , , , ,00 Summa Intäkter , , , ,00 Kostnader Förslag Utfall Förslag Förslag Medlemsavgift SBU , , , ,00 Medlemsavgift ÖLFA 650,00 650,00 650,00 650,00 Bidrag SSRS 5 000, , , ,00 Medlemsavgift Vätternvårds F 3 850, , , ,00 Medlemsavgift Kinda Kanals V 5,00 0, , ,00 Medlemsavgit Sv Fyrsällskapet 250,00 250,00 250,00 250,00 Summa Medlemsavgifter , , , ,00 Styrelse 5 000, , , ,00 Resor styrelsen , , , ,00 ÖBF Valnämnd 500,00 0,00 100,00 100,00 AU 500,00 0,00 100,00 100,00 ÖBF Årsmöte , , , ,00 ÖBF Förbundsråd , , , ,00 ÖBF Ombudsträff 4 000, ,70 0,00 0,00 SBU Båtriksdag , , , ,00 SBU Unionsråd 5 000, , , ,00 SBU Ombudsträff 1 000,00 0, , ,00 Summa Möten , , , ,00 Miljö 7 000, , , ,00 Försäkring 500,00 0,00 100,00 100,00 Säkerhetsbesikning 500,00 0, , ,00 Sjösäkerhet , , , ,00 Barn och Ungdom , , , ,00 IT / Hemsida 1 000, , , ,00 Utbildning styrelsen 1 000,00 0,00 500,00 500,00 Utbildning klubbar 5 000, , , ,00 Administration 8 000, , , ,00 Frimärken 0, , , ,00 Kopiator serviceavtal / Kansli , , , ,00 Kontoavgifter Swedbank 1 000,00 856,00 900,00 900,00 Representation 1 000,00 406,00 500,00 500,00 Info marknadsföring 500,00 375, , ,00 Informationsmaterial 500, , , ,00 Båtmässa 7 500,00 750, ,00 0,00 Övriga kostnader 5 000,00 0, , ,00 Summa Övriga Kostnader , , , ,00 Summa Kostnader , , , ,00 Redovisat resultat 1 845, , , ,00

15 Proposition Nr 1 Resultatet 2013 för ÖBF blev ett överskott på ,04kr och föreslås överföras till 2014 års budget. Styrelsen i ÖBF hemställer till årsmötet att; Överskottet ska överföras till 2014 år räkning Styrelsen i ÖBF Linköping i februari 2014 Proposition Nr 2 Inför 2015 föreslår styrelsen i ÖBF att bibehålla förbundsavgifterna på nuvarande nivå. Enkelansluten klubb/sällskap 24:- Dubbelansluten klubb/sällskap 19 :- Ungdom t.o.m. 20 år 5:- Styrelsen i ÖBF hemställer till årsmötet att; Förbundsavgiften per medlem ska vara oförändrade enligt ovan. Styrelsen i ÖBF Linköping i februari 2014

16 Valnämndens förslag till styrelse och suppleanter till årsmöte i ÖBF Harald Mårtensson Ordförande 2 år omval Munkeboda Båtklubb Björn Axelsson Kassör 2 år omval Linköpings Motorbåtsklubb Lars Björkman Ledamot 2 år omval Linköpings Segelsällskap Angelika Möbius Suppleant 2 år omval Visingsö Båtklubb Jan Nyman Suppleant 2 år omval Munkeboda Båtklubb Valda vid årsmötet 2013 Britt Axelsson Sekreterare Linköpings Motorbåtsklubb Alexander Johansson Ledamot Stegeborgs Båtklubb Gert Möbius Ledamot Visingsö Båtklubb Leif Widlund Ledamot Bråvikens Segelsällskap Daniel Westerling Suppleant Södra Kinda Båtklubb Revisorer Tore Nanneson Revisor 2 år omval Linköpings Segelsällskap Olof Berglund Suppleant 1 år nyval Vadstena Båt & Fiskeklubb Vald vid årsmötet 2013 Lars-Erik Gustavsson Revisor Stenbryggans Hamnförening Valnämnden har bestått av: Carl-Gustaf Bigfeldt omval Kinda Båtklubb Kalevi Jardevall omval Vadstena Båt & Fiskeklubb Sture Bång omval Munkeboda Båtklubb Karl-Göran Gustafsson omval Motala Båtklubb Tegelviken Valnämnden/ Karl-Göran Gustafsson

17 Årsplanering för ÖBF 2014 Januari tisdag 14 AU onsdag 15 Sista dag för motioner till SBU fredag 17 Kallelse till ÖBF:s årsmöte söndag 19 IT-kurs BAS fredag 31 Klubbens medlemsatistik rättad och införd i SBU:s BAS register eller lämnad till ÖBF Februari fredag 14 Sista dag för motioner till ÖBF. Valnämndens nomineringar klara. fredag 14 Revision av ÖBF:s räkenskaper lördag 15 Styrelsemöte fredag 28 Utskick av årsmöteshandlingar Mars torsdag 20 AU lördag 29 Årsmöte ÖBF lördag 29 Styrelsemöte och konstituering ÖBF April onsdag 2 AU lördag 5 SBU Båtriksdag söndag 6 SBU Båtriksdag onsdag 9 Styrelsemöte ÖBF Maj torsdag 15 AU söndag 18 Sjösäkerhetsutbildning torsdag 22 Styrelsemöte ÖBF Juni Juli Lek med sol, vind och vatten Lek med sol, vind och vatten Augusti onsdag 27 AU September torsdag 4 Styrelsemöte ÖBF vecka 38 Påminnelse om förbundsråd Oktober onsdag 1 AU torsdag 9 Styrelsemöte ÖBF vecka 44 Utskick till förbundsrådet November fredag 14 Planeringsmöte ÖBF:s styrelse lördag 15 Förbundsråd/klubbkonferens söndag 23 Unionsråd SBU December Snart jul igen

18 Utgivningsdagar för tidningen BÅTLIV 2014 Nr Sista dag för rättelse* Båtlivs utgivningsdag 1 7 februari 21 februari 2 14 mars 28 Mars 3 17 april 9 maj 4 23 maj 13 juni 5 29 augusti 12 september 6 7 november 21 november *Registeransvarig rättar registret via Internet, BAS-M. ÄNDRA I REGISTRET Båtklubbens registeransvarige ansvarar för att medlemsregistret är uppdaterat så att alla medlemmar får Båtliv. Via vår hemsida och medlemshanteringen i BAS-M görs ändringar direkt i Båtlivs adressregister. Alla klubbar som använder SBU:s båtklubbsprogram, BAS-K, behöver inte göra något extraarbete. Båtliv tar adressuppgifterna direkt ur den gemensamma databasen. Om klubben ännu inte kommit igång med detta kontaktar ni ert Båtförbund för information, lösenord och uppstart. ÄNDRA MED DATAFIL Skickas en fil för uppdatering, ex textfil eller Excelfil, måste den innehålla de obligatoriska fälten i rätt ordning. Filen mailas till minst 14 dagar före sista dag för rättelse. Svenska Båtunionen, af Pontins väg 6, Stockholm. Tel

Årsmöte 23 mars Värdklubb Vadstena Båt & Fiskeklubb

Årsmöte 23 mars Värdklubb Vadstena Båt & Fiskeklubb Årsmöte 23 mars 2013 Vadstena Båt & Fiskeklubb Klubben bildades 1977 och har sin hemort/ verksamhetsområde i Vadstena Kommun. Klubben är en allmänny=g ideell förening och har All ändamål ab lokalt främja

Läs mer

ÖBF:s Årsmöte 19 mars 2016

ÖBF:s Årsmöte 19 mars 2016 ÖBF:s Årsmöte 19 mars 2016 Munkeboda Båtklubb bildades 1979 och har sin verksamhet i Norsholm. Klubben arrenderar båtuppläggnings-plats vid hamnen. Munkeboda Båtklubb kan erbjuda båtuppläggningsplatser

Läs mer

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Härmed inbjuds klubbfunktionärer och intresserade medlemmar till Östergötlands Båtförbunds Förbundsråd 2013 Tid lördagen den 16 november 2013 Plats Scandic Linköping

Läs mer

Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 6 december 2016

Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 6 december 2016 Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 6 december 2016 Närvarande Frånvarande Björn Axelsson, Britt Axelsson, Harald Mårtensson, Jan Nyman, Alexander Johansson, Lars Björkman, Seija Nyström och lars

Läs mer

Protokoll fört vid ÖBF,s Styrelsemöte den 15 och 16 november 2013

Protokoll fört vid ÖBF,s Styrelsemöte den 15 och 16 november 2013 Protokoll fört vid ÖBF,s Styrelsemöte den 15 och 16 november 2013 Närvarande Harald Mårtensson, Björn Axelsson, Britt Axelsson, Alexander Johansson, Gert Möbius, Lars Björkman, Leif Widlund, Angelika Möbius,

Läs mer

Christian vill helst ha frågorna innan mötet så att han kan förbereda dom. Skicka era frågor till ÖBF så vidarebefordrar vi dem till Kristian.

Christian vill helst ha frågorna innan mötet så att han kan förbereda dom. Skicka era frågor till ÖBF så vidarebefordrar vi dem till Kristian. På Östergötlands Båtförbunds årsmöte den 19 mars 2016 i Norsholm kommer som inbjuden gäst Kristian Ehrling från Unionsstyrelsen och från juridiska kommittén att vara med under dagen, Kristian arbetar till

Läs mer

Inbjudan till Förbundsrådet 2015

Inbjudan till Förbundsrådet 2015 Inbjudan till Förbundsrådet 2015 Härmed inbjuds klubbfunktionärer och intresserade medlemmar till Östergötlands Båtförbunds Förbundsråd 2015 Tid Lördagen den 14 november 2015 Plats Scandic Linköping Väst,

Läs mer

Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 14 februari 2015

Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 14 februari 2015 Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 14 februari 2015 Närvarande Frånvarande Harald Mårtensson, Björn Axelsson, Britt Axelsson, Alexander Johansson, Leif Widlund, Gert Möbius, Angelika Möbius och

Läs mer

Stadgar för ROSLAGENS BÅTFÖRBUND

Stadgar för ROSLAGENS BÅTFÖRBUND Stadgar för ROSLAGENS BÅTFÖRBUND Reviderade och antagna vid Båtdagen 2017 Roslagens Båtförbund (RBF), nedan kallat Förbundet, bildades år 1966 och är ett regionalt Förbund inom Svenska Båtunionen (SBU).

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

Inbjudan till Förbundsrådet 2016

Inbjudan till Förbundsrådet 2016 Inbjudan till Förbundsrådet 2016 Härmed inbjuds klubbfunktionärer och intresserade medlemmar till Östergötlands Båtförbunds Förbundsråd 2016 Tid Lördagen den 12 november 2016 Plats Program Scandic Linköping

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 13 februari 2016

Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 13 februari 2016 Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 13 februari 2016 Närvarande Frånvarande Britt Axelsson, Björn Axelsson, Alexander Johansson, Gert Möbius, Lars Björkman, Angelika Möbius och Daniel Westerling.

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

STADGAR FÖR SUNNE BÅTKLUBB

STADGAR FÖR SUNNE BÅTKLUBB STADGAR FÖR SUNNE BÅTKLUBB www.sunnebatklubb.com Antagna vid årsmöte den 10/11 1991, samt reviderade vid årsmöten 18/11 1995, 8/11 2003 och 12/11 2011 1 Namn Sunne Båtklubb (SBK) stiftad den 30/9 1991,

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

1 Namn Stabergs Båtklubb (SBK), stiftad den 25 oktober 1992, är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar, främst inom Falu Kommun.

1 Namn Stabergs Båtklubb (SBK), stiftad den 25 oktober 1992, är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar, främst inom Falu Kommun. Stadgar Stadgar reviderade 2015 Ordningsregler STADGAR FÖR STABERGS BÅTKLUBB Antagna vid årsmöte den 25 oktober 1992, samt reviderade vid årsmöte 29/1 1994, årsmöte 29/11 1997, årsmöte 30/11 2002, årsmöte

Läs mer

Stadgar för Vänersborgs Motorbåtsklubb

Stadgar för Vänersborgs Motorbåtsklubb Avskrift av stadgar 2006-01-06 Mats Anderson 90.02.12 Stadgar för Vänersborgs Motorbåtsklubb Antagna: Årsmötet 1990.02.12 samt Reviderade: Ersätter stadgar antagna 1955. 1. Namn Vänersborgs motorbåtsklubb,

Läs mer

SeniorNet Tyresö är en ideell klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden. Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer.

SeniorNet Tyresö är en ideell klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden. Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer. 2016-03-10 Förslag till nya stadgar för SeniorNet Tyresö Vi har tagit fram ett förslag till nya stadgar för SeniorNet Tyresö. Förslaget baseras på de normalstadgar för klubbar som utarbetats inom SeniorNet

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Smålands Blekinges Danssportförbund. Årsmöteshandlingar. för

Smålands Blekinges Danssportförbund. Årsmöteshandlingar. för Årsmöteshandlingar för Verksamhetsåret 2014 Medlemsklubbar i Småland Blekinge Danssportförbund Hej klubbar! Översänder handlingar till årsmötet i SBDSF. Skriftlig anmälan senast den 9 mars 2014 antingen

Läs mer

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF)

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) STADGAR 1 Föreningsnamn och säte Föreningsnamn är Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF). Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands

Läs mer

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS. PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte 2003-11-27 i Idrottens hus, Farsta. Mötets öppnande. StSF:s ordförande, Johan Haasum, hälsade alla de närvarande ombuden välkomna och öppnade mötet.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Sidan 1 av 5 Onsdagen den 30 mars 2016 kl 1830. Plats museiisbrytaren S:t Erik, Djurgården. 1 mötets öppnande Vice ordförande Jan Nordvall

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 20 februari 2011 klockan 12:00 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 7 februari 2009 klockan 11:00 till 13 (cirka) Plats: Göteborg, Hotel Gothia Towers, Mässans gata 24, konferensvåningen, rum R10. Gå in i

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... 1-27 Agneta Lidin

Underskrifter Sekreterare... 1-27 Agneta Lidin sid 1 (9) Plats och tid Scandic Hotel, Luleå, lördagen den 29 mars 2014 kl. 13 00-15 00 Beslutande Närvarande ombud: Enligt särskild upprättad röstlängd Övriga närvarande Från SvRF: Eva Myrgren, styrelseledamot

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Ramstadgar för Västerbottens Båtförbund stiftat 1978

Ramstadgar för Västerbottens Båtförbund stiftat 1978 Ramstadgar för Västerbottens Båtförbund stiftat 1978 Antagna och reviderade 2007 samt 2011 Till dessa stadgar är kopplade underliggande direktiv. Stadgar för Västerbottens Båtförbund stiftat 1978 Dessa

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser VÄSTERBOTTENS HANDBOLLFÖRBUNDS STADGAR, ANTAGNA VID FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE, 9 juni 2016 Organisationsnummer; 894001-7125. Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser 1 Förbundets uppgift Förbundets uppgift Västerbottens

Läs mer

Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. Årsmöte Kils Slalomklubb Torsdagen den 22/9-2016 1. Mötet öppnas Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd 19 medlemmar deltar på

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Lidingö Båtförbund 2008

Kallelse till årsmöte i Lidingö Båtförbund 2008 Kallelse till årsmöte i Lidingö Båtförbund 2008 Datum: Torsdagen den 27 november 2008 Tid: 18:30 Plats: Sticklinge Udde Båtklubbs klubbhus I samband med årsmötet kommer Per Westergren att berätta om F18-

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB)

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) Tynningö 2011-08-31 Föreningsstadgar 1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) 2 Föreningens ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politisk och

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 94 årsmöte Dag: Lördag 10 mars 2012 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och informerade

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Bojen Nr 1 2014 Utgiven 204-05-20 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund

Bojen Nr 1 2014 Utgiven 204-05-20 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund Årsmöte Stegeborgs båtklubb Den 30 mars 2014 genomfördes Stegeborg båtklubbs årsmöte. Mötet hölls i Rambobergets bostadsrättförenings samlingslokal närmare bestämt Rambogatan 401. Till möte hade det samlas

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Protokoll Årsmöte 2016-03-20 Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Plats och tid: Fängelsemuseet, Hamiltongatan 1, kl. 13:00-16:00 BILAGOR Dagordning (bilaga 1) Närvarolista och röstlängd (bilaga 2)

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF)

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 STADGAR för Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 Föreningen Myråsskolans Föräldraförening, förkortat MF, är en sammanslutning av föräldrar/vårdnadshavare till elever på Myråsskolan i Brämhult, Borås

Läs mer

Stadgar för Örebro Sportklubb

Stadgar för Örebro Sportklubb Stadgar för Örebro Sportklubb Örebro Sportklubb bildades den 28 oktober och har sin hemort i Örebro Kommun. Stadgarna senast ändrade och reviderade av årsmötet 2002 03 30 och 2005 04 26. Örebro Sportklubbs

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association. Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association. Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Söndagen den 20 januari 2008 klockan 11:00 till 14 (cirka) Plats: Kista Träff, Grönlandssalen, Kista Torg 7, (våningen ovanpå KIsta bibliotek), 100 m

Läs mer

BLEKINGE BÅTFÖRBUNDS STADGAR

BLEKINGE BÅTFÖRBUNDS STADGAR BLEKINGE BÅTFÖRBUNDS STADGAR Reviderade 1982-03-13, 1994-04-27, 2008-11-20 samt 2012-11-29. 1 NAMN Blekinge Båtförbund, stiftat i april 1969, är ett regionalt förbund inom Svenska Båtunionen för till denna

Läs mer

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte.

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. Sida 1 av 5 STADGAR för Borås Bouleallians Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. STADGAR för den ideella föreningen Borås Bouleallians med säte i Borås kommun, bildad 2013-11-28.

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Proposition 1. Med anledning av att SBUs jurist haft synpunkter på våra stadgar, vill styrelse föreslå följande.

Proposition 1. Med anledning av att SBUs jurist haft synpunkter på våra stadgar, vill styrelse föreslå följande. Proposition 1 Med anledning av att SBUs jurist haft synpunkter på våra stadgar, vill styrelse föreslå följande. Stadgarna revideras enligt bifogat förslag. Förslaget är framtaget tillsammans med SBUs jurist.

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Protokoll fört vid BBF: S ÅRSMÖTE 2013

Protokoll fört vid BBF: S ÅRSMÖTE 2013 Båtföreningarnas regionala organisation Medlem i Svenska Båtunionen Protokoll fört vid BBF: S ÅRSMÖTE 2013 DATUM OCH TID Lördag 20130302 Kl. 10.00 PLATS Hotell Valhall, Kalix Informationspunkter före ordinarie

Läs mer

SVENSKA TAEKWONDOUNIONEN

SVENSKA TAEKWONDOUNIONEN Stockholm 26 februari 2017 Bästa föreningsledare, Bifogat finner ni kallelse till Svenska Taekwondounionens årsmöte den 1 april 2017 på Lidingö, Stockholm. STU:s årsmöte kommer alltså att äga rum en dag

Läs mer

Ramstadgar för Västerbottens Båtförbund stiftat 1978 Antagna och reviderade 2011

Ramstadgar för Västerbottens Båtförbund stiftat 1978 Antagna och reviderade 2011 Ramstadgar för Västerbottens Båtförbund stiftat 1978 Antagna och reviderade 2011 Till dessa stadgar är kopplade underliggande direktiv. Västerbottens Båtförbund, VBF, är ett regionalt båtförbund för Västerbottens

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer