ÖBF:s Årsmöte 29 mars 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖBF:s Årsmöte 29 mars 2014"

Transkript

1 ÖBF:s Årsmöte 29 mars 2014 Östergötlands Båtförbund (ÖBF), är en främjande organisation, som organiserar båtklubbar inom Östergötland och delar av Vättern. ÖBF är ett av de regionala båtförbund som bildar Svenska Båtunionen (SBU). Svenska Båtunionens verksamhet deltar ÖBF inom flera områden. Vid SBU:s årsmöten ("båtriksdagar") och unionsråd är ÖBF alltid väl representerat och aktiva. Tillsammans ska klubbar, förbund och union - främja båtlivet och värna om miljön - samt hävda rätten att fritt färdas på vatten. I Motorbåtsmuseet i Museihuset vid Göta Kanal i Ljung har ÖBF en liten utställning om sin verksamhet.

2 Han har flyt... Båten är nämligen försäkrad i Svenska Sjö. Snabb hjälp utan krångel. Sjöassistans ingår. Tilläggsförsäkring för maskinskada/personskada. Vill du också ha flyt? Ring Räkna ut din premie på Båtägarnas egen försäkring

3 Program till årsmöte Härmed kallas representanter för anslutna klubbar/ sällskap, styrelse och övriga funktionärer inom förbundet, samt övriga intresserade medlemmar till Östergötlands Båtförbunds Årsmöte 2014 Tid: Lördagen den 29 mars 2014 Plats: Scandic Linköping Väst, Rydsvägen, Linköping Program: Kl Samling med kaffe och smörgås Kl Inledning av ÖBF:s ordförande Harald Mårtensson Information om inkomna motioner till Båtriksdagen den 4-6 april Kl Mait Knuts Museiföreningen Svenska Fritidsbåtar Kl Lunch Kl ÖBF informerar om egen verksamhet Kl Kaffe med dopp Kl Årsmötesförhandlingar Anmälan som är bindande görs senast söndagen den 16 mars till: Kanslit. E-post: Fullmakt insändes till ÖBF senast den 24 mars till: Östergötlands Båtförbund c/o Britt Axelsson Nya Tanneforsvägen Linköping Årsmötet är avgiftsfritt, dock kan klubb vars deltagare utan giltigt förfall uteblir att debiteras 200 kronor per utebliven deltagare. För eventuell reseersättning svarar deltagares egen klubb/sällskap. Välkomna! Linköping, februari 2014 Styrelsen

4 Röstlängd 2014 Klubbnamn SBU nr Totalt Röster Askersunds Segel- och Motorbåtsklubb Aspa Båtklubb Bestorps Båtklubb Brokinds Båtsällskap Bråvikens Segelsällskap Båtvikens Hamnförening Ekängens båtklubb Finspångs Båtsällskap Gryts Varv Båtklubb Gränna Båtklubb Hammars Båt- och Fritidsklubb Herstabergs Båtklubb Hjo Fiske & Båtklubb Hovetorps Båtklubb Hårstorpssjöns Båt & Intresseförening Hästholmens Båtklubb Järnevid Båtklubb Kaggebo Båtklubb Kinda Båtklubb Kinda Kanals V B K Kisa Båtklubb Kolmårdens Båtklubb Kvarsebo Båtklubb Linköpings Motorbåtsklubb Linköpins Segelsällskap Marby Båtklubb Mariebergs Båtklubb Motala BK Tegelviken Motala Djuphamnsförening Motala Södra Båtklubb Motalaortens V F K Munkeboda Båtklubb Norrköpings Motorbåtsklubb Norrköpings Veteranbåtsklubb Odensbergsvikens Båtklubb Rimforsa Båtklubb Sandfjärdens Båtsällskap Sandvikens Båtsällskap Segelsällskapet Roxen Stegeborgs Båtklubb Stenbryggans Hamnförening Söderköpings Båtklubb Södra Kinda Båtklubb Vadstena Båt och Fiskeklubb Waldemarsviks Segelklubb Whirpool IF Båtklubb Viggeby Båtklubb Visingsö Båtklubb V Vikbolandets BK Piraten Åmmebergs Båtklubb Åtvidabergs Båtklubb Totalt Östergötlands Båtförbund

5 Dagordning vid ÖBF s årsmöte 29 mars Fastställande av röstlängd. 2. Mötet öppnas. 3. Godkännande av dagordningen. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll. 6. Val av två personer som rösträknare. 7. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst. 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse. 9. Föredragning av revisionsberättelse. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 11. Motioner och propositioner. 12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för Preliminär budget och fastställande av medlemsavgift för Val av ordförande för två år. 15. Val av kassör för två år. 16. Val av styrelseledamot för två år. 17. Val av styrelsesuppleant för två år. 18. Val av styrelsesuppleant två år. 19. Val av revisor för två år. 20. Val av revisorsuppleant för ett år. 21. Val av valnämnd: 3 ledamöter varav en ordförande och tillika sammankallande för ett år 22. Val av suppleant i valnämnden för ett år. 23. Årsprogram. 24. Mötets avslutning. 25. Övriga frågor.

6 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Östergötlands Båtförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse. Årsmöte Medlemmar Årsmötet hölls på Vadstena Folkhögskola den 23 mars Värd för mötet var Vadstena Båt och Fiskeklubb, Representanter från 13 klubbar deltog i mötet. I förbundet finns 51 anslutna klubbar/sällskap. ÖBF:s anslutna klubbar hade enligt inrapportering till den 1 januari 2014 sammanlagt 9498 medlemmar inklusive familjemedlemmar. Styrelsen har under verksamhetsåret hållit sex (6) protokollförda sammanträden samt åtta (8) arbetsutskottsmöte (AU). Styrelsen har följande sammansättning. Ordförande Harald Mårtensson Munkeboda Båtklubb Sekreterare/V. Ordf Britt Axelsson Linköpings Motorbåtsklubb Kassör Björn Axelsson Linköpings Motorbåtsklubb Ordinarie ledamöter Alexander Johansson Stegeborgs Båtklubb Lars Björkman Linköpings Segelsällskap Gert Möbius Visingsö Båtklubb Leif Widlund Bråvikens Segelsällskap Suppleanter Angelika Möbius Visingsö Båtklubb Jan Nyman Munkeboda Båtklubb Daniel Westerling Södra Kinda Båtklubb Revisorer Lars-Erik Gustafsson Stenbryggans Hamnförening Tore Nanneson Linköpings Segelsällskap Revisorssuppleant Jörgen Pettersson Linköpings Motorbåtsklubb Valnämnd/Ordförande Karl-Göran Gustavsson Motala Båtklubb Tegelviken Carl-Gustav Bigfeldt Kinda Båtklubb Kalevi Jardevall Vadstena Båt och Fiskeklubb Suppleant Sture Bång Munkeboda Båtklubb Förtjänstteckennämnden Arbetsutskottet (AU) Medlemskap Representation Ordf. Harald Mårtensson, kassör Björn Axelsson och sekr. Britt Axelsson Ordf. Harald Mårtensson, kassör Björn Axelsson och sekr. Britt Axelsson. Vid något tillfälle har någon övrig från styrelsen deltagit. Östergötlands Båtförbund är medlem i Svenska Båtunionen, Vätternvårdsförbundet, Göta Kanals vänner, Kinda Kanals vänner, Svenska Fyrsällskapet och Östergötlands Arkivförbund (ÖLFA) Svenska Båtunionen (SBU) Vid årets Båtriksdag valdes Harald Mårtensson som styrelseledamot till unionsstyrelsen och Björn Axelsson till revisor i SBU. Harald Mårtensson har representerat SBU i Havsmiljörådet och Båtmiljörådet. Harald Mårtensson ingår i SBU:s arbetsgrupp för Funktionärsrekrytering tillsammans med representanter från 4 andra båtförbund. Vattenrådens dag den 27 februari i Linköping, Harald Mårtensson deltog.

7 Styrelsemöte i Kinda Båtklubb den 19 mars, Harald Mårtensson och Björn Axelsson besökte klubben. Vätternvårdsförbundets Årstämma den 8 maj på Fatburens konferens i Askersund, Harald Mårtensson och Jan Nyman deltog. Kinda kanals Veteranbåtsklubb den 9 juli, Daniel Westerling besökte klubben och informerade om ÖBF och SBU. Skärgårdsrådet, den 6 september i Valdemarsvik Harald Mårtensson deltog. Länsstyrelsen Östergötland, den 6 september i Valdemarsvik, Harald Mårtensson deltog i mötet om havsplanering. Hästholmens Båtklubb, den 29 september besökte Harald Mårtensson styrelsen för klubben. Höstmöte i Aspa Båtklubb, den 23 oktober Harald Mårtensson deltog och informerade om ÖBF och SBU. Linköpings kommun, den 30 oktober och den 12 november, byggmöte angående Linköpings Segelsällskaps nya varvsplats samt ny cykelbana utmed Stångån/Segelbåtshamnen i Linköping, Lars Björkman deltog. Vätterndagen, den 14 november i Hjo, Harald Mårtensson, Jan Nyman och Gert Möbius deltog. Remisser Länsstyrelsen Västra Götalands län: Yttrande över: Förslag till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Vättern Ärendenr: Länsstyrelsen Östergötland: Yttrande över: Remiss inför översyn av riksintresse för friluftsliv. Ärendenr: SBU Båtriksdag SBU:s Båtriksdag ägde rum den mars på Nordkalotten Hotell & Konferens i Luleå. ÖBF var representerat av Harald Mårtensson, Björn Axelsson. På Båtriksdagen röstades det fram ett beslut om att SBU inte ska gå samman med Svenska Seglarförbundet, med 91 röster mot ett samgående och 41 röster för togs beslutet. SBU Unionsråd SBU:s Unionsråd ägde rum på Scandic Foresta, Lidingö den 24 november. ÖBF var representerat av Leif Widlund och Jan Nyman. Harald Mårtensson var med som styrelseledamot i Unionsstyrelsen. Förbundssamverkan Harald Mårtensson har varit representant för ÖBF vid (telefon)-möten med andra båtförbund i arbetet mot sammanslagning SBU/SSF, Rädda SBU. Diskussionerna hölls i början av året innan beslut togs på båtriksdagen. ÖBF Förbundsråd Förbundsrådet ägde rum på Scandic Hotell Väst i Linköping den 16 november. Ett 30-tal deltagare från 13 medlemsklubbar var representerade. ÖBF informerade om verksamheten som varit under året och presenterade också 2014 års verksamhet.

8 Kassören Björn Axelsson visade på budgetförslaget för år Barn och Ungdomsstipendiet delades ut till hälften (5,000 kr), klubben som fick mottaga stipendiet var Aspa Båtklubb. Klubbens sekreterare Inger Karlsson mottog priset samt SBU:s Båtskola: Jolleseglaren1, Jolleseglaren2 och Båtföraren. Inbjudna gäster var Anna Geidne utbildare i väder och till sjöss, Lars- Anders Sjöberg VD Kinda Kanal och Lars-Göran Nyström från Transportstyrelsen/Sjösäkerhetsrådet. ÖBF Ombudsträff Försäkring Besiktning Barn & Ungdom Ombudsträffen hölls på Terassen SAAB i Linköping den 17 oktober. Ett 25-tal ombud från 12 båtklubbar hade samlats för att få information om barn & ungdom, miljö och sjösäkerhet. Kvällen blev till stor del en informations och diskussionsträff i försäkringsfrågor. Inbjudna gäster var Lena Sarfjäll Englund och Lars Eriksson från Svenska Sjö. Svenska Sjö har inte hållit någon försäkringskonferens. Representanter från Svenska Sjö informerade om försäkringar på ÖBF:s ombudsträff. SBU har inte hållit någon besiktningskonferens. SBU har inte hållit någon barn & ungdomskonferens. ÖBF fick in två (2) ansökningar till barn & ungdomsstipendiet på 10,000 Kr, Stipendiet delades ut av Britt Axelsson på förbundsrådet den 16 november. Aspa Båtklubb fick 5,000 Kr för att ha hittat ett annorlunda koncept att lära ut båtvett till barn- och ungdomar på Barnens dag i Hamnen. Miljö IT Utbildning Sjösäkerhet SBU:s miljökonferens hölls under båtmässan den 9-10 mars på First Hotel Royal Star i Älvsjö. ÖBF representerades av Harald Mårtensson och Jan Nyman SBU höll utbildning i BAS-K den 23 november på Scandic Foresta, Lidingö. Harald Mårtensson, Leif Widlund och Tore Nanneson deltog. Utbildningen vände sig till förbundsfunktionärer som verkar som BASansvariga eller ger liknande stödfunktion. Den 19 maj hölls en sjösäkerhetsutbildning hos sjöräddningssällskapet i Arkösund. Utbildningen innehöll både teoretiska och praktiska övningar. Ett 20-tal personer deltog. Från ÖBF deltog Alexander Johansson och Jan Nyman ÖBF bidrar med 1,000 kr. till var och en av de fem (5) räddningsstationerna som finns i vårt upptagningsområde. Information På ÖBF:s hemsida finns information om förbundets verksamhet. Harald Mårtensson ansvarar för att ÖBF:s hemsida uppdateras. ÖBF har en informationsplats på Stiftelsen Pärlbåtens museum vid Göta Kanal i Ljung. Lars Björkman ansvarar för att den uppdateras. Broschyrer om ÖBF:s verksamhet finns och erbjuds medlemsklubbarna att dela ut till sina medlemmar. Information via tidningen Båtliv om den regionala verksamheten.

9 Ekonomi Den ekonomiska verksamheten framgår av balans och resultaträkningen års resultat blev ,04 SEK. ÖBF har vid årets slut tecknat underborgensåtaganden för fyra löpande båtklubbslån till ett värde av SEK. Balans och Resultaträkning för Östergötlands Båtförbund 2013 Östergötlands Båtförbund Balansrapport Räkenskapsår TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kassa och bank ING BALANS UTG SALDO 1910 Swedbank , , Handelsbanken bunden placering , , Handelsbanken , ,00 Summa kassa och bank , ,83 Summa omsättningstillgångar , ,83 SUMMA TILLGÅNGAR , ,83 EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL Eget kapital 2060 Eget kapital , , Årets resultat 1 602,73 0,00 Beräknat resultat 0, ,04 Summa eget kapital , ,83 SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL , ,83 Intäkter 2013 Medlemsavgifter ,00 ÖBF 800 SBU 953 Ränteintäkter 69,71 Övriga intäkter 2 500,00 Summa intäkter ,71 Kostnader 2013 Medlemsavgifter ,00 Styrelsen ,00 Resor styrelsen ,56 ÖBF övrigt ,11 SBU 7 185,00 Utbildning ,00 Bidrag SSRS 5 000,00 Övriga kostnader 0 Summa kostnader ,67 Årets resultat ,04

10 Slutord Så togs då till slut beslutet, att inte slå samman SBU med SSF, vid senaste Båtriksdagen. Vi lyckades få opinionen att inse nackdelarna och ta ett klokt beslut. Nu gäller det att blicka framåt, för att se hur vi kan samarbeta. Kommande år kommer vi att kunna läsa om kappsegling inom de olika kappseglingsklasserna, genom att SSF:s information kommer att finnas i vår egen tidning Båtliv. Det blir först en prövoperiod om tre nummer och tas det väl emot, blir det fortsättning. Båtliv får kostnadstäckning för dessa extra sidor. Även SSD, Sjösportens samarbetsdelegation, som är de tre riksorganisationerna, SBU, SSF och SXK:s, plattform för att ge mer kraft åt gemensamma synpunkter som gagnar fritidsbåtlivet, har väckts till liv. Vi kan även glädja oss att att en ny klubb anslutit sig till ÖBF, så vi hälsar Motala Djuphamnsförening välkommen. Vi kan även glädjas åt medlemsantalet i några klubbar stiger, så vi blir fler för varje år. Förbundets viktigaste uppgift är och har varit, att alltid hävda vår urgamla rätt att fritt färdas på vattnet. Givetvis är detta en frihet under ansvar som vi tillsammans måste förvalta. Styrelsen tackar alla medlemmar för det förtroende som vi fått under året som gått. Linköping i februari år Björn Axelsson Britt Axelsson Lars Björkman Alexander Johansson Gert Möbius Leif Widlund Angelika Möbius Jan Nyman Daniel Westerling Harald Mårtensson

11

12 Östergötlands Båtförbunds och Svenska Båtunionens medlemsavgifter 2014 Medlemsavgifter Östergötlands Båtförbund (ÖBF) Enkelansluten klubb/sällskap (per medlem) 24 Kr Dubbelansluten klubb/sällskap (per medlem) 19 Kr Ungdomar t.o.m. 20 år (per medlem) 5 Kr Medlemsavgifter Svenska Båtunionen (SBU) Enkelansluten* klubb/sällskap (per medlem) 56 Kr Dubbelansluten** klubb/sällskap (per medlem) 51 Kr Ungdomar t.o.m. 20 år (per medlem) 25 Kr Klubbens/sällskapets totala medlemsavgift för 2013 är Enkelansluten klubb/sällskap (per medlem) 80 Kr Dubbelansluten klubb/sällskap (per medlem) 70 Kr Ungdomar t.o.m. 20 år (per medlem) 30 Kr Antal medlemmar beräknas på senast uppdaterade båtklubbsstatistik i BAS-M enligt SBU:s stadgar. Medlemsavgiften till ÖBF ska vara Förbundet tillhanda senast 15 april ÖBF avser inte att höja medlemsavgiften för Reservation för höjning av medlemsavgiften till SBU. Styrelsen ÖBF Linköping, februari 2014 * Enkelansluten klubb/sällskap är inte medlem in någon annan riksorganisation (SVERA, SSF) **Dubbelansluten klubb/sällskap är medlem i annan riksorganisation (SVERA, SFF)

13 Utfall Budgetförslag Utfall Konto Tillgångar Swedbank , , , Handelsbanken bunden plac , , , Handelsbanken konto , , ,00 Summa tillgångar , , ,83 Intäkter Utfall Förslag Utfall 3010 Medlemsavgifter , , , ÖBF Årsmöte/Förbundsråd 600,00 800,00 800, SBU Båtriksdag 4 879, ,00 0, SBU Unionsråd 0,00 800,00 953, Miljö 0,00 0,00 0, Ränteintäkter 257,50 0,00 0, Övriga intäkter 2 505, , ,71 Summa Intäkter , , ,71 Kostnader Utfall Förslag Utfall 4010 Medlemsavgift SBU , , , Medlemsavgift ÖLFA 650,00 650,00 650, Bidrag SSRS 5 000, , , Medlemsavgift Vätternvårds F 3 852, , , Medlemsavgift Kinda Kanals V 0,00 5,00 0, Medlemsavgit Sv Fyrsällskapet 250,00 250,00 250,00 Summa Medlemsavgifter , , , Styrelse 4 517, , , Resor styrelsen , , , ÖBF Valnämnd 0,00 500,00 0, AU 0,00 500,00 0, ÖBF Årsmöte , , , ÖBF Förbundsråd , , , ÖBF Ombudsträff 3 100, , , SBU Båtriksdag , , , SBU Unionsråd 455, , , SBU Ombudsträff 0, ,00 0,00 Summa Möten , , , Miljö , , , Försäkring 0,00 500,00 0, Säkerhetsbesikning 0,00 500,00 0, Sjösäkerhet , , , Barn och Ungdom , , , IT / Hemsida 595, , , Utbildning styrelsen 0, ,00 0, Utbildning klubbar 6 586, , , Administration 6 194, , , Frimärken 0,00 0, , Kopiator serviceavtal / Kansli , , , Kontoavgifter Swedbank 1 859, ,00 856, Representation 279, ,00 406, Info marknadsföring 750,00 500,00 375, Informationsmaterial 750,00 500, , Båtmässa 7 410, ,00 750, Övriga kostnader 0, ,00 0,00 Summa Övriga Kostnader , , ,71 Summa Kostnader , , ,67 Redovisat resultat , , ,04

14 Budgetförslag Utfall Budgetförslag Budgetförslag Tillgångar Swedbank , , , ,87 Handelsbanken bunden plac , , , ,00 Handelsbanken konto , , , ,00 Summa tillgångar , , , ,87 Intäkter Förslag Utfall Förslag Förslag Medlemsavgifter , , , ,00 ÖBF Årsmöte/Förbundsråd 800,00 800,00 800,00 800,00 SBU Båtriksdag 4 000,00 0, , ,00 SBU Unionsråd 800,00 953,00 0,00 0,00 Miljö 0,00 0,00 0,00 0,00 Ränteintäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 Övriga intäkter , , , ,00 Summa Intäkter , , , ,00 Kostnader Förslag Utfall Förslag Förslag Medlemsavgift SBU , , , ,00 Medlemsavgift ÖLFA 650,00 650,00 650,00 650,00 Bidrag SSRS 5 000, , , ,00 Medlemsavgift Vätternvårds F 3 850, , , ,00 Medlemsavgift Kinda Kanals V 5,00 0, , ,00 Medlemsavgit Sv Fyrsällskapet 250,00 250,00 250,00 250,00 Summa Medlemsavgifter , , , ,00 Styrelse 5 000, , , ,00 Resor styrelsen , , , ,00 ÖBF Valnämnd 500,00 0,00 100,00 100,00 AU 500,00 0,00 100,00 100,00 ÖBF Årsmöte , , , ,00 ÖBF Förbundsråd , , , ,00 ÖBF Ombudsträff 4 000, ,70 0,00 0,00 SBU Båtriksdag , , , ,00 SBU Unionsråd 5 000, , , ,00 SBU Ombudsträff 1 000,00 0, , ,00 Summa Möten , , , ,00 Miljö 7 000, , , ,00 Försäkring 500,00 0,00 100,00 100,00 Säkerhetsbesikning 500,00 0, , ,00 Sjösäkerhet , , , ,00 Barn och Ungdom , , , ,00 IT / Hemsida 1 000, , , ,00 Utbildning styrelsen 1 000,00 0,00 500,00 500,00 Utbildning klubbar 5 000, , , ,00 Administration 8 000, , , ,00 Frimärken 0, , , ,00 Kopiator serviceavtal / Kansli , , , ,00 Kontoavgifter Swedbank 1 000,00 856,00 900,00 900,00 Representation 1 000,00 406,00 500,00 500,00 Info marknadsföring 500,00 375, , ,00 Informationsmaterial 500, , , ,00 Båtmässa 7 500,00 750, ,00 0,00 Övriga kostnader 5 000,00 0, , ,00 Summa Övriga Kostnader , , , ,00 Summa Kostnader , , , ,00 Redovisat resultat 1 845, , , ,00

15 Proposition Nr 1 Resultatet 2013 för ÖBF blev ett överskott på ,04kr och föreslås överföras till 2014 års budget. Styrelsen i ÖBF hemställer till årsmötet att; Överskottet ska överföras till 2014 år räkning Styrelsen i ÖBF Linköping i februari 2014 Proposition Nr 2 Inför 2015 föreslår styrelsen i ÖBF att bibehålla förbundsavgifterna på nuvarande nivå. Enkelansluten klubb/sällskap 24:- Dubbelansluten klubb/sällskap 19 :- Ungdom t.o.m. 20 år 5:- Styrelsen i ÖBF hemställer till årsmötet att; Förbundsavgiften per medlem ska vara oförändrade enligt ovan. Styrelsen i ÖBF Linköping i februari 2014

16 Valnämndens förslag till styrelse och suppleanter till årsmöte i ÖBF Harald Mårtensson Ordförande 2 år omval Munkeboda Båtklubb Björn Axelsson Kassör 2 år omval Linköpings Motorbåtsklubb Lars Björkman Ledamot 2 år omval Linköpings Segelsällskap Angelika Möbius Suppleant 2 år omval Visingsö Båtklubb Jan Nyman Suppleant 2 år omval Munkeboda Båtklubb Valda vid årsmötet 2013 Britt Axelsson Sekreterare Linköpings Motorbåtsklubb Alexander Johansson Ledamot Stegeborgs Båtklubb Gert Möbius Ledamot Visingsö Båtklubb Leif Widlund Ledamot Bråvikens Segelsällskap Daniel Westerling Suppleant Södra Kinda Båtklubb Revisorer Tore Nanneson Revisor 2 år omval Linköpings Segelsällskap Olof Berglund Suppleant 1 år nyval Vadstena Båt & Fiskeklubb Vald vid årsmötet 2013 Lars-Erik Gustavsson Revisor Stenbryggans Hamnförening Valnämnden har bestått av: Carl-Gustaf Bigfeldt omval Kinda Båtklubb Kalevi Jardevall omval Vadstena Båt & Fiskeklubb Sture Bång omval Munkeboda Båtklubb Karl-Göran Gustafsson omval Motala Båtklubb Tegelviken Valnämnden/ Karl-Göran Gustafsson

17 Årsplanering för ÖBF 2014 Januari tisdag 14 AU onsdag 15 Sista dag för motioner till SBU fredag 17 Kallelse till ÖBF:s årsmöte söndag 19 IT-kurs BAS fredag 31 Klubbens medlemsatistik rättad och införd i SBU:s BAS register eller lämnad till ÖBF Februari fredag 14 Sista dag för motioner till ÖBF. Valnämndens nomineringar klara. fredag 14 Revision av ÖBF:s räkenskaper lördag 15 Styrelsemöte fredag 28 Utskick av årsmöteshandlingar Mars torsdag 20 AU lördag 29 Årsmöte ÖBF lördag 29 Styrelsemöte och konstituering ÖBF April onsdag 2 AU lördag 5 SBU Båtriksdag söndag 6 SBU Båtriksdag onsdag 9 Styrelsemöte ÖBF Maj torsdag 15 AU söndag 18 Sjösäkerhetsutbildning torsdag 22 Styrelsemöte ÖBF Juni Juli Lek med sol, vind och vatten Lek med sol, vind och vatten Augusti onsdag 27 AU September torsdag 4 Styrelsemöte ÖBF vecka 38 Påminnelse om förbundsråd Oktober onsdag 1 AU torsdag 9 Styrelsemöte ÖBF vecka 44 Utskick till förbundsrådet November fredag 14 Planeringsmöte ÖBF:s styrelse lördag 15 Förbundsråd/klubbkonferens söndag 23 Unionsråd SBU December Snart jul igen

18 Utgivningsdagar för tidningen BÅTLIV 2014 Nr Sista dag för rättelse* Båtlivs utgivningsdag 1 7 februari 21 februari 2 14 mars 28 Mars 3 17 april 9 maj 4 23 maj 13 juni 5 29 augusti 12 september 6 7 november 21 november *Registeransvarig rättar registret via Internet, BAS-M. ÄNDRA I REGISTRET Båtklubbens registeransvarige ansvarar för att medlemsregistret är uppdaterat så att alla medlemmar får Båtliv. Via vår hemsida och medlemshanteringen i BAS-M görs ändringar direkt i Båtlivs adressregister. Alla klubbar som använder SBU:s båtklubbsprogram, BAS-K, behöver inte göra något extraarbete. Båtliv tar adressuppgifterna direkt ur den gemensamma databasen. Om klubben ännu inte kommit igång med detta kontaktar ni ert Båtförbund för information, lösenord och uppstart. ÄNDRA MED DATAFIL Skickas en fil för uppdatering, ex textfil eller Excelfil, måste den innehålla de obligatoriska fälten i rätt ordning. Filen mailas till minst 14 dagar före sista dag för rättelse. Svenska Båtunionen, af Pontins väg 6, Stockholm. Tel

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Härmed inbjuds klubbfunktionärer och intresserade medlemmar till Östergötlands Båtförbunds Förbundsråd 2013 Tid lördagen den 16 november 2013 Plats Scandic Linköping

Läs mer

Protokoll fört vid ÖBF,s Styrelsemöte den 15 och 16 november 2013

Protokoll fört vid ÖBF,s Styrelsemöte den 15 och 16 november 2013 Protokoll fört vid ÖBF,s Styrelsemöte den 15 och 16 november 2013 Närvarande Harald Mårtensson, Björn Axelsson, Britt Axelsson, Alexander Johansson, Gert Möbius, Lars Björkman, Leif Widlund, Angelika Möbius,

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Bojen Nr 1 2014 Utgiven 204-05-20 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund

Bojen Nr 1 2014 Utgiven 204-05-20 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund Årsmöte Stegeborgs båtklubb Den 30 mars 2014 genomfördes Stegeborg båtklubbs årsmöte. Mötet hölls i Rambobergets bostadsrättförenings samlingslokal närmare bestämt Rambogatan 401. Till möte hade det samlas

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen för Roslagens Båtförbund (RBF) avger härmed verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2014. Medlemsklubbar Förbundet hade vid ingången av

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte.

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. Sida 1 av 5 STADGAR för Borås Bouleallians Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. STADGAR för den ideella föreningen Borås Bouleallians med säte i Borås kommun, bildad 2013-11-28.

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet 2015-02-07 Förbundsstyrelsens förslag till förbundsårsmötet 2015 Proposition Den nuvarande medlemsavgiften är 70 kr/medlem och år. Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse föreslår förbundsårsmötet 2015 att

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Svenska båtunionen SÖRMLANDSKUSTENS BÅTFÖRBUND

Svenska båtunionen SÖRMLANDSKUSTENS BÅTFÖRBUND Förbundet bildades 1970-02-25. Förbundets ursprungliga namn var Östra Sörmlands Båtförbund ÖSBF och ändrades 1993 03 13. Förbundet är ett regionalt båtförbund inom Svenska Båtunionen (SBU) för anslutna

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Ordinarie årsmöte 2014

Ordinarie årsmöte 2014 Dagordning: Ordinarie årsmöte 2014 TID: 2013-09-11 (torsdag) kl 19.00 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet 4. Val av två justerare

Läs mer