ÖBF:s Årsmöte 29 mars 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖBF:s Årsmöte 29 mars 2014"

Transkript

1 ÖBF:s Årsmöte 29 mars 2014 Östergötlands Båtförbund (ÖBF), är en främjande organisation, som organiserar båtklubbar inom Östergötland och delar av Vättern. ÖBF är ett av de regionala båtförbund som bildar Svenska Båtunionen (SBU). Svenska Båtunionens verksamhet deltar ÖBF inom flera områden. Vid SBU:s årsmöten ("båtriksdagar") och unionsråd är ÖBF alltid väl representerat och aktiva. Tillsammans ska klubbar, förbund och union - främja båtlivet och värna om miljön - samt hävda rätten att fritt färdas på vatten. I Motorbåtsmuseet i Museihuset vid Göta Kanal i Ljung har ÖBF en liten utställning om sin verksamhet.

2 Han har flyt... Båten är nämligen försäkrad i Svenska Sjö. Snabb hjälp utan krångel. Sjöassistans ingår. Tilläggsförsäkring för maskinskada/personskada. Vill du också ha flyt? Ring Räkna ut din premie på Båtägarnas egen försäkring

3 Program till årsmöte Härmed kallas representanter för anslutna klubbar/ sällskap, styrelse och övriga funktionärer inom förbundet, samt övriga intresserade medlemmar till Östergötlands Båtförbunds Årsmöte 2014 Tid: Lördagen den 29 mars 2014 Plats: Scandic Linköping Väst, Rydsvägen, Linköping Program: Kl Samling med kaffe och smörgås Kl Inledning av ÖBF:s ordförande Harald Mårtensson Information om inkomna motioner till Båtriksdagen den 4-6 april Kl Mait Knuts Museiföreningen Svenska Fritidsbåtar Kl Lunch Kl ÖBF informerar om egen verksamhet Kl Kaffe med dopp Kl Årsmötesförhandlingar Anmälan som är bindande görs senast söndagen den 16 mars till: Kanslit. E-post: Fullmakt insändes till ÖBF senast den 24 mars till: Östergötlands Båtförbund c/o Britt Axelsson Nya Tanneforsvägen Linköping Årsmötet är avgiftsfritt, dock kan klubb vars deltagare utan giltigt förfall uteblir att debiteras 200 kronor per utebliven deltagare. För eventuell reseersättning svarar deltagares egen klubb/sällskap. Välkomna! Linköping, februari 2014 Styrelsen

4 Röstlängd 2014 Klubbnamn SBU nr Totalt Röster Askersunds Segel- och Motorbåtsklubb Aspa Båtklubb Bestorps Båtklubb Brokinds Båtsällskap Bråvikens Segelsällskap Båtvikens Hamnförening Ekängens båtklubb Finspångs Båtsällskap Gryts Varv Båtklubb Gränna Båtklubb Hammars Båt- och Fritidsklubb Herstabergs Båtklubb Hjo Fiske & Båtklubb Hovetorps Båtklubb Hårstorpssjöns Båt & Intresseförening Hästholmens Båtklubb Järnevid Båtklubb Kaggebo Båtklubb Kinda Båtklubb Kinda Kanals V B K Kisa Båtklubb Kolmårdens Båtklubb Kvarsebo Båtklubb Linköpings Motorbåtsklubb Linköpins Segelsällskap Marby Båtklubb Mariebergs Båtklubb Motala BK Tegelviken Motala Djuphamnsförening Motala Södra Båtklubb Motalaortens V F K Munkeboda Båtklubb Norrköpings Motorbåtsklubb Norrköpings Veteranbåtsklubb Odensbergsvikens Båtklubb Rimforsa Båtklubb Sandfjärdens Båtsällskap Sandvikens Båtsällskap Segelsällskapet Roxen Stegeborgs Båtklubb Stenbryggans Hamnförening Söderköpings Båtklubb Södra Kinda Båtklubb Vadstena Båt och Fiskeklubb Waldemarsviks Segelklubb Whirpool IF Båtklubb Viggeby Båtklubb Visingsö Båtklubb V Vikbolandets BK Piraten Åmmebergs Båtklubb Åtvidabergs Båtklubb Totalt Östergötlands Båtförbund

5 Dagordning vid ÖBF s årsmöte 29 mars Fastställande av röstlängd. 2. Mötet öppnas. 3. Godkännande av dagordningen. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll. 6. Val av två personer som rösträknare. 7. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst. 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse. 9. Föredragning av revisionsberättelse. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 11. Motioner och propositioner. 12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för Preliminär budget och fastställande av medlemsavgift för Val av ordförande för två år. 15. Val av kassör för två år. 16. Val av styrelseledamot för två år. 17. Val av styrelsesuppleant för två år. 18. Val av styrelsesuppleant två år. 19. Val av revisor för två år. 20. Val av revisorsuppleant för ett år. 21. Val av valnämnd: 3 ledamöter varav en ordförande och tillika sammankallande för ett år 22. Val av suppleant i valnämnden för ett år. 23. Årsprogram. 24. Mötets avslutning. 25. Övriga frågor.

6 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Östergötlands Båtförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse. Årsmöte Medlemmar Årsmötet hölls på Vadstena Folkhögskola den 23 mars Värd för mötet var Vadstena Båt och Fiskeklubb, Representanter från 13 klubbar deltog i mötet. I förbundet finns 51 anslutna klubbar/sällskap. ÖBF:s anslutna klubbar hade enligt inrapportering till den 1 januari 2014 sammanlagt 9498 medlemmar inklusive familjemedlemmar. Styrelsen har under verksamhetsåret hållit sex (6) protokollförda sammanträden samt åtta (8) arbetsutskottsmöte (AU). Styrelsen har följande sammansättning. Ordförande Harald Mårtensson Munkeboda Båtklubb Sekreterare/V. Ordf Britt Axelsson Linköpings Motorbåtsklubb Kassör Björn Axelsson Linköpings Motorbåtsklubb Ordinarie ledamöter Alexander Johansson Stegeborgs Båtklubb Lars Björkman Linköpings Segelsällskap Gert Möbius Visingsö Båtklubb Leif Widlund Bråvikens Segelsällskap Suppleanter Angelika Möbius Visingsö Båtklubb Jan Nyman Munkeboda Båtklubb Daniel Westerling Södra Kinda Båtklubb Revisorer Lars-Erik Gustafsson Stenbryggans Hamnförening Tore Nanneson Linköpings Segelsällskap Revisorssuppleant Jörgen Pettersson Linköpings Motorbåtsklubb Valnämnd/Ordförande Karl-Göran Gustavsson Motala Båtklubb Tegelviken Carl-Gustav Bigfeldt Kinda Båtklubb Kalevi Jardevall Vadstena Båt och Fiskeklubb Suppleant Sture Bång Munkeboda Båtklubb Förtjänstteckennämnden Arbetsutskottet (AU) Medlemskap Representation Ordf. Harald Mårtensson, kassör Björn Axelsson och sekr. Britt Axelsson Ordf. Harald Mårtensson, kassör Björn Axelsson och sekr. Britt Axelsson. Vid något tillfälle har någon övrig från styrelsen deltagit. Östergötlands Båtförbund är medlem i Svenska Båtunionen, Vätternvårdsförbundet, Göta Kanals vänner, Kinda Kanals vänner, Svenska Fyrsällskapet och Östergötlands Arkivförbund (ÖLFA) Svenska Båtunionen (SBU) Vid årets Båtriksdag valdes Harald Mårtensson som styrelseledamot till unionsstyrelsen och Björn Axelsson till revisor i SBU. Harald Mårtensson har representerat SBU i Havsmiljörådet och Båtmiljörådet. Harald Mårtensson ingår i SBU:s arbetsgrupp för Funktionärsrekrytering tillsammans med representanter från 4 andra båtförbund. Vattenrådens dag den 27 februari i Linköping, Harald Mårtensson deltog.

7 Styrelsemöte i Kinda Båtklubb den 19 mars, Harald Mårtensson och Björn Axelsson besökte klubben. Vätternvårdsförbundets Årstämma den 8 maj på Fatburens konferens i Askersund, Harald Mårtensson och Jan Nyman deltog. Kinda kanals Veteranbåtsklubb den 9 juli, Daniel Westerling besökte klubben och informerade om ÖBF och SBU. Skärgårdsrådet, den 6 september i Valdemarsvik Harald Mårtensson deltog. Länsstyrelsen Östergötland, den 6 september i Valdemarsvik, Harald Mårtensson deltog i mötet om havsplanering. Hästholmens Båtklubb, den 29 september besökte Harald Mårtensson styrelsen för klubben. Höstmöte i Aspa Båtklubb, den 23 oktober Harald Mårtensson deltog och informerade om ÖBF och SBU. Linköpings kommun, den 30 oktober och den 12 november, byggmöte angående Linköpings Segelsällskaps nya varvsplats samt ny cykelbana utmed Stångån/Segelbåtshamnen i Linköping, Lars Björkman deltog. Vätterndagen, den 14 november i Hjo, Harald Mårtensson, Jan Nyman och Gert Möbius deltog. Remisser Länsstyrelsen Västra Götalands län: Yttrande över: Förslag till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Vättern Ärendenr: Länsstyrelsen Östergötland: Yttrande över: Remiss inför översyn av riksintresse för friluftsliv. Ärendenr: SBU Båtriksdag SBU:s Båtriksdag ägde rum den mars på Nordkalotten Hotell & Konferens i Luleå. ÖBF var representerat av Harald Mårtensson, Björn Axelsson. På Båtriksdagen röstades det fram ett beslut om att SBU inte ska gå samman med Svenska Seglarförbundet, med 91 röster mot ett samgående och 41 röster för togs beslutet. SBU Unionsråd SBU:s Unionsråd ägde rum på Scandic Foresta, Lidingö den 24 november. ÖBF var representerat av Leif Widlund och Jan Nyman. Harald Mårtensson var med som styrelseledamot i Unionsstyrelsen. Förbundssamverkan Harald Mårtensson har varit representant för ÖBF vid (telefon)-möten med andra båtförbund i arbetet mot sammanslagning SBU/SSF, Rädda SBU. Diskussionerna hölls i början av året innan beslut togs på båtriksdagen. ÖBF Förbundsråd Förbundsrådet ägde rum på Scandic Hotell Väst i Linköping den 16 november. Ett 30-tal deltagare från 13 medlemsklubbar var representerade. ÖBF informerade om verksamheten som varit under året och presenterade också 2014 års verksamhet.

8 Kassören Björn Axelsson visade på budgetförslaget för år Barn och Ungdomsstipendiet delades ut till hälften (5,000 kr), klubben som fick mottaga stipendiet var Aspa Båtklubb. Klubbens sekreterare Inger Karlsson mottog priset samt SBU:s Båtskola: Jolleseglaren1, Jolleseglaren2 och Båtföraren. Inbjudna gäster var Anna Geidne utbildare i väder och till sjöss, Lars- Anders Sjöberg VD Kinda Kanal och Lars-Göran Nyström från Transportstyrelsen/Sjösäkerhetsrådet. ÖBF Ombudsträff Försäkring Besiktning Barn & Ungdom Ombudsträffen hölls på Terassen SAAB i Linköping den 17 oktober. Ett 25-tal ombud från 12 båtklubbar hade samlats för att få information om barn & ungdom, miljö och sjösäkerhet. Kvällen blev till stor del en informations och diskussionsträff i försäkringsfrågor. Inbjudna gäster var Lena Sarfjäll Englund och Lars Eriksson från Svenska Sjö. Svenska Sjö har inte hållit någon försäkringskonferens. Representanter från Svenska Sjö informerade om försäkringar på ÖBF:s ombudsträff. SBU har inte hållit någon besiktningskonferens. SBU har inte hållit någon barn & ungdomskonferens. ÖBF fick in två (2) ansökningar till barn & ungdomsstipendiet på 10,000 Kr, Stipendiet delades ut av Britt Axelsson på förbundsrådet den 16 november. Aspa Båtklubb fick 5,000 Kr för att ha hittat ett annorlunda koncept att lära ut båtvett till barn- och ungdomar på Barnens dag i Hamnen. Miljö IT Utbildning Sjösäkerhet SBU:s miljökonferens hölls under båtmässan den 9-10 mars på First Hotel Royal Star i Älvsjö. ÖBF representerades av Harald Mårtensson och Jan Nyman SBU höll utbildning i BAS-K den 23 november på Scandic Foresta, Lidingö. Harald Mårtensson, Leif Widlund och Tore Nanneson deltog. Utbildningen vände sig till förbundsfunktionärer som verkar som BASansvariga eller ger liknande stödfunktion. Den 19 maj hölls en sjösäkerhetsutbildning hos sjöräddningssällskapet i Arkösund. Utbildningen innehöll både teoretiska och praktiska övningar. Ett 20-tal personer deltog. Från ÖBF deltog Alexander Johansson och Jan Nyman ÖBF bidrar med 1,000 kr. till var och en av de fem (5) räddningsstationerna som finns i vårt upptagningsområde. Information På ÖBF:s hemsida finns information om förbundets verksamhet. Harald Mårtensson ansvarar för att ÖBF:s hemsida uppdateras. ÖBF har en informationsplats på Stiftelsen Pärlbåtens museum vid Göta Kanal i Ljung. Lars Björkman ansvarar för att den uppdateras. Broschyrer om ÖBF:s verksamhet finns och erbjuds medlemsklubbarna att dela ut till sina medlemmar. Information via tidningen Båtliv om den regionala verksamheten.

9 Ekonomi Den ekonomiska verksamheten framgår av balans och resultaträkningen års resultat blev ,04 SEK. ÖBF har vid årets slut tecknat underborgensåtaganden för fyra löpande båtklubbslån till ett värde av SEK. Balans och Resultaträkning för Östergötlands Båtförbund 2013 Östergötlands Båtförbund Balansrapport Räkenskapsår TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kassa och bank ING BALANS UTG SALDO 1910 Swedbank , , Handelsbanken bunden placering , , Handelsbanken , ,00 Summa kassa och bank , ,83 Summa omsättningstillgångar , ,83 SUMMA TILLGÅNGAR , ,83 EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL Eget kapital 2060 Eget kapital , , Årets resultat 1 602,73 0,00 Beräknat resultat 0, ,04 Summa eget kapital , ,83 SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL , ,83 Intäkter 2013 Medlemsavgifter ,00 ÖBF 800 SBU 953 Ränteintäkter 69,71 Övriga intäkter 2 500,00 Summa intäkter ,71 Kostnader 2013 Medlemsavgifter ,00 Styrelsen ,00 Resor styrelsen ,56 ÖBF övrigt ,11 SBU 7 185,00 Utbildning ,00 Bidrag SSRS 5 000,00 Övriga kostnader 0 Summa kostnader ,67 Årets resultat ,04

10 Slutord Så togs då till slut beslutet, att inte slå samman SBU med SSF, vid senaste Båtriksdagen. Vi lyckades få opinionen att inse nackdelarna och ta ett klokt beslut. Nu gäller det att blicka framåt, för att se hur vi kan samarbeta. Kommande år kommer vi att kunna läsa om kappsegling inom de olika kappseglingsklasserna, genom att SSF:s information kommer att finnas i vår egen tidning Båtliv. Det blir först en prövoperiod om tre nummer och tas det väl emot, blir det fortsättning. Båtliv får kostnadstäckning för dessa extra sidor. Även SSD, Sjösportens samarbetsdelegation, som är de tre riksorganisationerna, SBU, SSF och SXK:s, plattform för att ge mer kraft åt gemensamma synpunkter som gagnar fritidsbåtlivet, har väckts till liv. Vi kan även glädja oss att att en ny klubb anslutit sig till ÖBF, så vi hälsar Motala Djuphamnsförening välkommen. Vi kan även glädjas åt medlemsantalet i några klubbar stiger, så vi blir fler för varje år. Förbundets viktigaste uppgift är och har varit, att alltid hävda vår urgamla rätt att fritt färdas på vattnet. Givetvis är detta en frihet under ansvar som vi tillsammans måste förvalta. Styrelsen tackar alla medlemmar för det förtroende som vi fått under året som gått. Linköping i februari år Björn Axelsson Britt Axelsson Lars Björkman Alexander Johansson Gert Möbius Leif Widlund Angelika Möbius Jan Nyman Daniel Westerling Harald Mårtensson

11

12 Östergötlands Båtförbunds och Svenska Båtunionens medlemsavgifter 2014 Medlemsavgifter Östergötlands Båtförbund (ÖBF) Enkelansluten klubb/sällskap (per medlem) 24 Kr Dubbelansluten klubb/sällskap (per medlem) 19 Kr Ungdomar t.o.m. 20 år (per medlem) 5 Kr Medlemsavgifter Svenska Båtunionen (SBU) Enkelansluten* klubb/sällskap (per medlem) 56 Kr Dubbelansluten** klubb/sällskap (per medlem) 51 Kr Ungdomar t.o.m. 20 år (per medlem) 25 Kr Klubbens/sällskapets totala medlemsavgift för 2013 är Enkelansluten klubb/sällskap (per medlem) 80 Kr Dubbelansluten klubb/sällskap (per medlem) 70 Kr Ungdomar t.o.m. 20 år (per medlem) 30 Kr Antal medlemmar beräknas på senast uppdaterade båtklubbsstatistik i BAS-M enligt SBU:s stadgar. Medlemsavgiften till ÖBF ska vara Förbundet tillhanda senast 15 april ÖBF avser inte att höja medlemsavgiften för Reservation för höjning av medlemsavgiften till SBU. Styrelsen ÖBF Linköping, februari 2014 * Enkelansluten klubb/sällskap är inte medlem in någon annan riksorganisation (SVERA, SSF) **Dubbelansluten klubb/sällskap är medlem i annan riksorganisation (SVERA, SFF)

13 Utfall Budgetförslag Utfall Konto Tillgångar Swedbank , , , Handelsbanken bunden plac , , , Handelsbanken konto , , ,00 Summa tillgångar , , ,83 Intäkter Utfall Förslag Utfall 3010 Medlemsavgifter , , , ÖBF Årsmöte/Förbundsråd 600,00 800,00 800, SBU Båtriksdag 4 879, ,00 0, SBU Unionsråd 0,00 800,00 953, Miljö 0,00 0,00 0, Ränteintäkter 257,50 0,00 0, Övriga intäkter 2 505, , ,71 Summa Intäkter , , ,71 Kostnader Utfall Förslag Utfall 4010 Medlemsavgift SBU , , , Medlemsavgift ÖLFA 650,00 650,00 650, Bidrag SSRS 5 000, , , Medlemsavgift Vätternvårds F 3 852, , , Medlemsavgift Kinda Kanals V 0,00 5,00 0, Medlemsavgit Sv Fyrsällskapet 250,00 250,00 250,00 Summa Medlemsavgifter , , , Styrelse 4 517, , , Resor styrelsen , , , ÖBF Valnämnd 0,00 500,00 0, AU 0,00 500,00 0, ÖBF Årsmöte , , , ÖBF Förbundsråd , , , ÖBF Ombudsträff 3 100, , , SBU Båtriksdag , , , SBU Unionsråd 455, , , SBU Ombudsträff 0, ,00 0,00 Summa Möten , , , Miljö , , , Försäkring 0,00 500,00 0, Säkerhetsbesikning 0,00 500,00 0, Sjösäkerhet , , , Barn och Ungdom , , , IT / Hemsida 595, , , Utbildning styrelsen 0, ,00 0, Utbildning klubbar 6 586, , , Administration 6 194, , , Frimärken 0,00 0, , Kopiator serviceavtal / Kansli , , , Kontoavgifter Swedbank 1 859, ,00 856, Representation 279, ,00 406, Info marknadsföring 750,00 500,00 375, Informationsmaterial 750,00 500, , Båtmässa 7 410, ,00 750, Övriga kostnader 0, ,00 0,00 Summa Övriga Kostnader , , ,71 Summa Kostnader , , ,67 Redovisat resultat , , ,04

14 Budgetförslag Utfall Budgetförslag Budgetförslag Tillgångar Swedbank , , , ,87 Handelsbanken bunden plac , , , ,00 Handelsbanken konto , , , ,00 Summa tillgångar , , , ,87 Intäkter Förslag Utfall Förslag Förslag Medlemsavgifter , , , ,00 ÖBF Årsmöte/Förbundsråd 800,00 800,00 800,00 800,00 SBU Båtriksdag 4 000,00 0, , ,00 SBU Unionsråd 800,00 953,00 0,00 0,00 Miljö 0,00 0,00 0,00 0,00 Ränteintäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 Övriga intäkter , , , ,00 Summa Intäkter , , , ,00 Kostnader Förslag Utfall Förslag Förslag Medlemsavgift SBU , , , ,00 Medlemsavgift ÖLFA 650,00 650,00 650,00 650,00 Bidrag SSRS 5 000, , , ,00 Medlemsavgift Vätternvårds F 3 850, , , ,00 Medlemsavgift Kinda Kanals V 5,00 0, , ,00 Medlemsavgit Sv Fyrsällskapet 250,00 250,00 250,00 250,00 Summa Medlemsavgifter , , , ,00 Styrelse 5 000, , , ,00 Resor styrelsen , , , ,00 ÖBF Valnämnd 500,00 0,00 100,00 100,00 AU 500,00 0,00 100,00 100,00 ÖBF Årsmöte , , , ,00 ÖBF Förbundsråd , , , ,00 ÖBF Ombudsträff 4 000, ,70 0,00 0,00 SBU Båtriksdag , , , ,00 SBU Unionsråd 5 000, , , ,00 SBU Ombudsträff 1 000,00 0, , ,00 Summa Möten , , , ,00 Miljö 7 000, , , ,00 Försäkring 500,00 0,00 100,00 100,00 Säkerhetsbesikning 500,00 0, , ,00 Sjösäkerhet , , , ,00 Barn och Ungdom , , , ,00 IT / Hemsida 1 000, , , ,00 Utbildning styrelsen 1 000,00 0,00 500,00 500,00 Utbildning klubbar 5 000, , , ,00 Administration 8 000, , , ,00 Frimärken 0, , , ,00 Kopiator serviceavtal / Kansli , , , ,00 Kontoavgifter Swedbank 1 000,00 856,00 900,00 900,00 Representation 1 000,00 406,00 500,00 500,00 Info marknadsföring 500,00 375, , ,00 Informationsmaterial 500, , , ,00 Båtmässa 7 500,00 750, ,00 0,00 Övriga kostnader 5 000,00 0, , ,00 Summa Övriga Kostnader , , , ,00 Summa Kostnader , , , ,00 Redovisat resultat 1 845, , , ,00

15 Proposition Nr 1 Resultatet 2013 för ÖBF blev ett överskott på ,04kr och föreslås överföras till 2014 års budget. Styrelsen i ÖBF hemställer till årsmötet att; Överskottet ska överföras till 2014 år räkning Styrelsen i ÖBF Linköping i februari 2014 Proposition Nr 2 Inför 2015 föreslår styrelsen i ÖBF att bibehålla förbundsavgifterna på nuvarande nivå. Enkelansluten klubb/sällskap 24:- Dubbelansluten klubb/sällskap 19 :- Ungdom t.o.m. 20 år 5:- Styrelsen i ÖBF hemställer till årsmötet att; Förbundsavgiften per medlem ska vara oförändrade enligt ovan. Styrelsen i ÖBF Linköping i februari 2014

16 Valnämndens förslag till styrelse och suppleanter till årsmöte i ÖBF Harald Mårtensson Ordförande 2 år omval Munkeboda Båtklubb Björn Axelsson Kassör 2 år omval Linköpings Motorbåtsklubb Lars Björkman Ledamot 2 år omval Linköpings Segelsällskap Angelika Möbius Suppleant 2 år omval Visingsö Båtklubb Jan Nyman Suppleant 2 år omval Munkeboda Båtklubb Valda vid årsmötet 2013 Britt Axelsson Sekreterare Linköpings Motorbåtsklubb Alexander Johansson Ledamot Stegeborgs Båtklubb Gert Möbius Ledamot Visingsö Båtklubb Leif Widlund Ledamot Bråvikens Segelsällskap Daniel Westerling Suppleant Södra Kinda Båtklubb Revisorer Tore Nanneson Revisor 2 år omval Linköpings Segelsällskap Olof Berglund Suppleant 1 år nyval Vadstena Båt & Fiskeklubb Vald vid årsmötet 2013 Lars-Erik Gustavsson Revisor Stenbryggans Hamnförening Valnämnden har bestått av: Carl-Gustaf Bigfeldt omval Kinda Båtklubb Kalevi Jardevall omval Vadstena Båt & Fiskeklubb Sture Bång omval Munkeboda Båtklubb Karl-Göran Gustafsson omval Motala Båtklubb Tegelviken Valnämnden/ Karl-Göran Gustafsson

17 Årsplanering för ÖBF 2014 Januari tisdag 14 AU onsdag 15 Sista dag för motioner till SBU fredag 17 Kallelse till ÖBF:s årsmöte söndag 19 IT-kurs BAS fredag 31 Klubbens medlemsatistik rättad och införd i SBU:s BAS register eller lämnad till ÖBF Februari fredag 14 Sista dag för motioner till ÖBF. Valnämndens nomineringar klara. fredag 14 Revision av ÖBF:s räkenskaper lördag 15 Styrelsemöte fredag 28 Utskick av årsmöteshandlingar Mars torsdag 20 AU lördag 29 Årsmöte ÖBF lördag 29 Styrelsemöte och konstituering ÖBF April onsdag 2 AU lördag 5 SBU Båtriksdag söndag 6 SBU Båtriksdag onsdag 9 Styrelsemöte ÖBF Maj torsdag 15 AU söndag 18 Sjösäkerhetsutbildning torsdag 22 Styrelsemöte ÖBF Juni Juli Lek med sol, vind och vatten Lek med sol, vind och vatten Augusti onsdag 27 AU September torsdag 4 Styrelsemöte ÖBF vecka 38 Påminnelse om förbundsråd Oktober onsdag 1 AU torsdag 9 Styrelsemöte ÖBF vecka 44 Utskick till förbundsrådet November fredag 14 Planeringsmöte ÖBF:s styrelse lördag 15 Förbundsråd/klubbkonferens söndag 23 Unionsråd SBU December Snart jul igen

18 Utgivningsdagar för tidningen BÅTLIV 2014 Nr Sista dag för rättelse* Båtlivs utgivningsdag 1 7 februari 21 februari 2 14 mars 28 Mars 3 17 april 9 maj 4 23 maj 13 juni 5 29 augusti 12 september 6 7 november 21 november *Registeransvarig rättar registret via Internet, BAS-M. ÄNDRA I REGISTRET Båtklubbens registeransvarige ansvarar för att medlemsregistret är uppdaterat så att alla medlemmar får Båtliv. Via vår hemsida och medlemshanteringen i BAS-M görs ändringar direkt i Båtlivs adressregister. Alla klubbar som använder SBU:s båtklubbsprogram, BAS-K, behöver inte göra något extraarbete. Båtliv tar adressuppgifterna direkt ur den gemensamma databasen. Om klubben ännu inte kommit igång med detta kontaktar ni ert Båtförbund för information, lösenord och uppstart. ÄNDRA MED DATAFIL Skickas en fil för uppdatering, ex textfil eller Excelfil, måste den innehålla de obligatoriska fälten i rätt ordning. Filen mailas till minst 14 dagar före sista dag för rättelse. Svenska Båtunionen, af Pontins väg 6, Stockholm. Tel

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Härmed inbjuds klubbfunktionärer och intresserade medlemmar till Östergötlands Båtförbunds Förbundsråd 2013 Tid lördagen den 16 november 2013 Plats Scandic Linköping

Läs mer

Härmed kallas till Båtdag lördagen den 4 februari 2012 klockan 13.00 på Van der Nootska Palatset Sankt Paulsgatan 21, 118 46 Stockholm (Södermalm)

Härmed kallas till Båtdag lördagen den 4 februari 2012 klockan 13.00 på Van der Nootska Palatset Sankt Paulsgatan 21, 118 46 Stockholm (Södermalm) KALLELSE och INBJUDAN 2011-01-15 Härmed kallas till Båtdag lördagen den 4 februari 2012 klockan 13.00 på Van der Nootska Palatset Sankt Paulsgatan 21, 118 46 Stockholm (Södermalm) För röstlängdsjustering

Läs mer

HÄLSINGLANDS BÅTFÖRBUND

HÄLSINGLANDS BÅTFÖRBUND 08-04-03 1 Protokoll fört vid Hälsinglands Båtförbunds årsmöte 2008 i Njutångersgården i Njutånger den 2008-03-16 1. Årsmötets Öppnande: Ordf. Günther Karl hälsade välkommen till årsmötet och förklarade

Läs mer

HÄLSINGLANDS BÅTFÖRBUND

HÄLSINGLANDS BÅTFÖRBUND Deltagare vid HBF`s årsmöte den 2011-03-13 i Sandarne Bilaga 1 Båtklubb Namn Ombud Övr. delt. Ombud Övr. delt. HBF Styrelse Günther Karl 1 Klas-Göran Persson 0 Ulf Nygård 1 Berith Brusell 0 Dick Davidsson

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

så var det åter ett nytt år:

så var det åter ett nytt år: Sjöfartsverket tillstånd nr 50 01331 SkuruSundetS BåtSällSkap årgång 36 FeBruarI 2013 nr 1 E-post sbs.styrelse@gmail.com Hemsida www.skurusundetsbatsallskap.se så var det åter ett nytt år: 2013 Inledde

Läs mer

BosöBrisen. Medlemstidning för Bosö Båtklubb Årgång 37, Nr 3, 2010. Klubbinformation till dig som är medlem i Bosö Båtklubb!

BosöBrisen. Medlemstidning för Bosö Båtklubb Årgång 37, Nr 3, 2010. Klubbinformation till dig som är medlem i Bosö Båtklubb! BosöBrisen Medlemstidning för Bosö Båtklubb Årgång 37, Nr 3, 2010 Klubbinformation till dig som är medlem i Bosö Båtklubb! Ordföranden har ordet Skepp Ohoj på er! Här följer några rader från er ordförande,

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst 2010-01-30, 17:00, Halmstad 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Johan Herrnsdorf förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

2014-12-01 Marianne Löfgren Sida 3. Julglöggen äger rum söndagen den 30 november kl 16.00 i klubbhuset.

2014-12-01 Marianne Löfgren Sida 3. Julglöggen äger rum söndagen den 30 november kl 16.00 i klubbhuset. HÄGERSTENS BÅTKLUBB 2014-12-01 Marianne Löfgren Sida 3 Tampen 3/2014 Årets sista nummer av TAMPEN Ett år till har snart passerat och båtarna står inbäddade på land. Än så länge har det inte kommit någon

Läs mer

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2011 Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel:08-501 508 66 E-post:dbk@dbk.nu 2 FÖRORD För sjätte året publicerar

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

fört vid årsmöte med Södertälje Båtsällskap, 2014-02-05 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: ca 60 medlemmar

fört vid årsmöte med Södertälje Båtsällskap, 2014-02-05 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: ca 60 medlemmar Protokoll fört vid årsmöte med Södertälje Båtsällskap, 2014-02-05 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: ca 60 medlemmar 1. Mötets öppnande Styrelsens ordförande, Seppo Martikainen, hälsade välkommen

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Skånes Båtförbund. Verksamhetsberättelse

Skånes Båtförbund. Verksamhetsberättelse Skånes Båtförbund Verksamhetsberättelse 2012 Förbundets verksamhetsår 1 januari 31 december 2012. Vid årets slut var 37 klubbar anslutna till Skånes Båtförbund. Klubbarna har drygt 11.400 medlemmar. Styrelsen

Läs mer

På Läns. E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p. Kallelse till årsmöte 2014! Vårnumret mars 2014

På Läns. E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p. Kallelse till årsmöte 2014! Vårnumret mars 2014 E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p Vårnumret mars 2014 På Läns Kallelse till årsmöte 2014! Onsdagen den 19 mars i Sparbankens konferenslokal 1 tr,

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

ÅRSMÖTET 2012. Handlingar med dagordning, årsberättelse, ekonomiska redogörelser mm inför årsmötet med Autism- och Aspergerföreningen Östergötland

ÅRSMÖTET 2012. Handlingar med dagordning, årsberättelse, ekonomiska redogörelser mm inför årsmötet med Autism- och Aspergerföreningen Östergötland ÅRSMÖTET 2012 Handlingar med dagordning, årsberättelse, ekonomiska redogörelser mm inför årsmötet med Autism- och Aspergerföreningen Östergötland onsdagen den 21 mars 2012 kl 19.00 i Föreningslokalen,

Läs mer