Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo"

Transkript

1 Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet förklaras vederbörligen utlyst. 3. Fastställande av dagordningen. Mötet fastställer dagordningen. 4. Val av ordförande för mötet. Till ordförande för mötet väljs Doris Åkerbäck. 5. Val av sekreterare för mötet. Till sekreterare för mötet väljs Annica Kilegård Brissman. 6. Val av justeringsmän och fastställande av justeringsdag. Till justerare väljs Siw Martinsson och Elvy Myrbäck Andersson. Justeringsdag fastställs till 12 mars Föregående årsmötes protokoll. Annica Kilegård Brissman läster upp föregående årsmötes protokoll som läggs med godkännande till handlingarna. 8. Verksamhetsberättelse för 2008 Katarina Rudérus läser upp verksamhetsberättelse för Ösmo kyrkokör för år Verksamhetsberättelsen för år 2008 läggs med godkännande till handlingarna. Sida 1 av 5

2 9. Ekonomisk redogörelse. Lennart Andersson läser upp den ekonomiska redogörelsen. Det förtydligas att posten övriga inkomster bland annat innehåller pengar som vi betalat in vid exempelvis fester samt kronor som kören får för att vi sjunger vid valborgsfirandet vid Muskan. Den ekonomiska redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna. 10. Revisionsberättelse/Ansvarsfrihet. Lennart Andersson läser upp revisionsberättelse för år Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 11. Val av vice ordförande för Till vice ordförande för väljs Maria Flink. 12. Val av kassör för Till kassör för väljs Monica Risberg. 13. Val av revisorer för 2009, 1 år. Till revisorer för 2009 väljs Arne Tillbom och Lennart Andersson. 14. Val av revisorsuppleant för 2009,, 1 år. Till revisorsuppleant för 2009 väljs Sören Brissman. 15. Val av klubbmästare Under flera år har vi valt två klubbmästare vid samma årsmöte. För att få ett val av klubbmästare som så att säga löper omlott så att inte båda väljs samma år valde vi vid förra årsmötet Anki Lindeberg som klubbmästare för två år och Lena Lagborn valdes som klubbmästare för ett år. Detta medför att vi varje år kommer att välja en klubbmästare för en period av två år. I år har varken valberedningen eller årsmötet kunnat hitta någon som vill väljas till klubbmästare för den aktuella tvåårsperioden. För att vi inte ska hamna i en situation där vi står helt utan klubbmästare är det önskvärt att vi strävar efter att ha två klubbmästare, sen är det självfallet möjligt för klubbmästarna att be om hjälpande händer när så behövs. Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att leta vidare efter en klubbmästare samt se till att klubbmästare Anki Lindeberg tills vidare får hjälp när så behövs. 16. Val av valberedning Till valberedning inför nästa årsmöte väljs Sven Gustavsson. Sida 2 av 5

3 17. Körinformationen informationen. Vid förra årsmötet diskuterade vi ett förslag till körinformation, som gick under namnet körkontrakt, som styrelsen tagit fram för att alla körens medlemmar ska ta del av vad som gäller i vår kör. Årsmötet beslutade då att styrelsen skulle arbeta vidare med att formulera en körinformation då styrelsens förslag inte var helt till belåtenhet. Katarina Rudérus har inför årets årsmöte delat ut den omarbetade körinformationen till alla körmedlemmar och om den godkänns av årsmötet ska alla medlemmar i kören sedan skriva under att man tagit del av den. Årsmötet godkänner den nya formuleringen av körinformationen och beslutar att alla körens medlemmar ska skriva under på att man tagit del av informationen och lämna underskriften till Katarina. 18. Körfestival. Den 8-10 maj har vi möjlighet att delta i en körfestival som anordnas i kommunen. Alla församlingens körer är anmälda. Vi kommer att tillsammans med många andra av kommunens körer framföra musik av Georg Riedel och Stefan Nilsson. Det kommer att genomföras tre konserter under de här dagarna i maj och förutom konserterna ingår gemensamma repetitioner, de noter som behövs samt en tallrik kallskuret under festivalhelgen. Kostnaden för att delta är 200 kronor per person. En gemensam faktura för alla församlingens körer kommer till Katarina inom kort. Frågan är om var och en kan stå för dessa 200 kronor per person själva och hur vi i så fall kommer att samla in pengarna för att kunna betala den gemensamma fakturan. Årsmötet beslutar att var och en själv står för anmälningsavgiften på 200 kronor per person. Årsmötet beslutar vidare att kassör Monica Risberg ansvarar för att samla in dessa pengar. 19. Fikarutiner. Anki Lindeberg har kommit med ett förslag om att vi ska turas om att bjuda på fikabröd på torsdagsövningarna. Anki har lämnat ett förslag på hur en fikalista kan se ut och föreslagit att vi ansvarar för fikabrödet två och två. Vi är cirka 30 personer i kören och då får alla fixa fika ungefär en gång per termin. Fikalistan sätts upp så att alla kan fylla i vilken körövning de kan vara fikafixare. Kan man av någon anledning sedan inte närvara på den körövning när man ansvarar för fika är det upp till den som inte kan närvara att hitta någon som kan ta över fikaansvaret för den gången. Årsmötet beslutar att vi ska prova på de nya fikarutinerna. 20. Allaktivitetsdag. Sören Brissman berättar om planerna han och Annica har på att ordna ett allaktivitetsdygn som inledning på körens hösttermin. Sågen vid Kärringbodaviken är bokad 5-6 september, vilket är helgen efter höstterminens första körövning. Helgen är avsedd för medlemmar i Ösmo kyrkokör och alla är välkomna att ta med sin respektive. Tanken är att vi under Sida 3 av 5

4 trevliga former ska umgås, äta gott och må gott. Vi hoppas på en skön sensommardag som gör det möjligt för oss att vara både ute och inne. Vi tänkte börja med en gemensam lunch för att sedan fortsätta under eftermiddagen med olika aktiviteter där man får röra på sig, använda insidan av huvudknoppen och använda alla sina sinnen. Framåt kvällen blir det grillmiddag och dans. Övernattningen blir av det enklare slaget med madrasser på golvet. Övernattning är inte obligatoriskt men det är önskvärt att fler övernattar, både för att det ger mer tid till samvaro under kvällen och för att Annica och Sören ska slippa stå med all städning själva på söndagförmiddagen. Aktivitetshelgen kommer att ske till självkostnadspris där kostnaderna hålls nere så mycket som möjligt. I dagsläget begär vi inte några pengar från körkassan men eventuellt får vi vända oss till styrelsen i ett senare läge. För att det inte ska bli för dyrt för var och en bör vi helst bli runt personer för att det hela ska genomföras. Om årsmötet finner att detta är något som är av intresse att genomföra kommer inbjudan att skickas ut inom kort. Anmälan är bindande då priset för medverkan kommer att vara beroende av hur många som anmäler sig och vi vill kunna göra en budget för vad det hela kommer att kosta så snart som möjligt. All information om helgen kommer att vara klar senast till vårterminens köravslutning. Årsmötet tycker att det är ett mycket bra initiativ och att det blir bra som start på körhösten. Årsmötet beslutar att ge Sören Brissman och Annica Kilegård Brissman i uppdrag att planera vidare för en allaktivitetsdag som uppstart på körens hösttermin. 21. Kåpförvaring. Vi har tidigare tagit upp att vi vill kunna förvara körkåporna i kyrkan och har fått beviljat att ordna någon slags förvaring på orgelläktaren. Doris Åkerbäck har köpt in sex tyggarderober som är tänkta att hänga på en piskställning eller en stång. Kåporna tillhör församlingen och det är bra att kunna samla alla på ett ställe så finns möjlighet att vid behov låna kåpor av dem som inte kan närvara vid den uppsjungningen. Garderoberna finns ännu inte på plats på orgelläktaren men när det är klart kommer information om när vi ska ta med kåporna hemifrån och hänga upp dem på läktaren. Årsmötet ger Doris Åkerbäck ansvaret för det fortsatta arbetet med att få till förvaring av körkåporna på orgelläktaren i kyrkan. 22. Övriga frågor. Barbro Larsson Doris Åkerbäck talar om att tidigare körledaren Barbro Larsson har avlidit. I dödsannonsen hänvisas till att man kan sätta in pengar till cancerfonden. Begravningen äger rum 16 mars i Högalidskyrkan. Årsmötet beslutar att Monica Risberg sätter in 500 kronor från körkassan till cancerfonden. Protokoll Katarina Rudérus har fått in åsikter om att vi bör göra årsmötets protokoll tillgängligt för dem som är intresserade av att ta del av det. Vi bör även informera på en övning efter årsmötet vad som diskuterades och beslutades så att även de som inte kunde delta på Sida 4 av 5

5 årsmötet blir uppdaterade om vad som beslutas. Protokoll från årsmötet förvaras hos körens sekreterare och det har alltid varit möjligt för den som är intresserad att ta kontakt med sekreteraren, nuvarande sekreterare är Annica Kilegård Brissman, för att få en kopia av protokollet. Detta har ingen gjort hittills. Förslag framförs om att man kan öka tillgängligheten av protokollen genom att förvara en kopia i en pärm i församlingshemmet eller lägga upp dem på hemsidan. Årsmötet beslutar att årsmötetsprotokollet läggs upp på församlingens hemsida samt att man även fortsättningsvis kan kontakta körens sekreterare för att få en kopia av protokollet. Hälsningar till kören Sven Gustavsson framför hälsningar till kören från Ulla Jarenius och Karin Sahlin. 23. Avslutande av a mötet. Ordförande tackar för detta år och ser fram emot det nya. Ordförande förklarar mötet avslutat Doris Åkerbäck, Ordförande Annica Kilegård Brissman, Sekreterare Protokollet justerat Siw Martinsson Elvy Myrbäck Andersson Sida 5 av 5

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

ATT BILDA EN RUM-FÖRENING

ATT BILDA EN RUM-FÖRENING ATT BILDA EN RUM-FÖRENING www.rum.se Bilda en RUM-förening En RUM-förening kan se ut i stort sett hur som helst! Alla ämnen och intressen på en musik- eller kulturskola kan organiseras inom ramen för en

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING ETT STUDIEMATERIAL OM ATT STARTA UNF-FÖRENING Ungdomens Nykterhetsförbund 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson STARTA FÖRENING

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #3 som ägde rum 2014 09 22 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Marcus Wiking (Vice ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig)

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 9 Sverok Stockholm 2009-01-18

Protokoll från styrelsemöte 9 Sverok Stockholm 2009-01-18 Protokoll från styrelsemöte 9 Sverok Stockholm 2009-01-18 Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Björn Södergren, Wilhelm Andersson, Peter Sahlin, Mårten Lagerstedt, Anneli Henriksson, Sara Karlsson,

Läs mer