Sammanträdeprotokoll Styrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdeprotokoll Styrelsen"

Transkript

1 Tid: Måndagen den 10 februari 2014, Plats: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera protokollet: Skepparegatan 5A 4 tr, Sundsvall. Eleonor Hedström, Anders Larsson (sekreterare), Bengt Norlander (ordförande), Emelie Solli (tjänstgörande suppleant). Eleonor Hedström Paragraferna 14 t.o.m. 27 Underskrifter: Datum: Sekreterare: Anders Larsson Ordförande: Bengt Norlander Justerande: Eleonor Hedström 1(5)

2 14. Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna. 15. Godkännande av dagordningen Dagordningen föredrogs av Bengt Norlander. Beslutades att godkänna dagordningen. 16. Val av sekreterare Till sekreterare valdes Anders Larsson. 17. Val av protokollsjusterare Till att justera protokollet valdes Eleonor Hedström. 18. Föregående protokoll Beslutades att bordlägga protokollet från den 27 januari Numrering av protokoll Beslutades att protokollet från och med detta styrelsemöte numreras löpande inom verksamåret. 20. Årsmötet status 1. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan Bengt Norlander redogjorde för arbetet med verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen. 2. Kallelsen till årsmötet (senast 1 mars) Beslutades att Bengt Norlander skickar in kallelse till en eller flera av de tidningar som benämns lokalpress. 2(5)

3 3. Nyhetsbrevet Bengt Norlander informerade om att han ansvarar för att göra kommande nyhetsbrev. 4. Föredrag på årsmötet Björn Hoffman är ansvarig för att boka föreläsare från Hjärnkoll till årsmötet. Eftersom Hoffman inte är närvarande på mötet är statusen i ärendet oklar. 5. Förtäring Bitten Lindström är ansvarig för förtäringen. Eftersom Lindström inte är närvarande på mötet är statusen i ärendet oklar. 6. Bokning av lokal Anna-Maria Landervik är ansvarig för att boka anhörigcenters lokal till årsmötet. Eftersom Landervik inte är närvarande på mötet är statusen i ärendet oklar. 7. Ordförande på årsmötet Bengt Norlander har tillfrågat Mathias Rex (kommunpolitiker i Sundsvall) om att vara ordförande för årsmötet och han har tackat ja. Norlander har även frågat Rex om han vill bli nominerad till styrelsen. Rex önskar mer betänketid innan han lämnar ett besked. 21. Inkomna handlingar Bengt Norlander har fått en förfrågan från Eric Donell om att samarbeta kring hans föredrag Få det att funka på Metropol (före detta UC) onsdagen den 26 mars. Beslutades att föreningen går in och sponsrar föredraget på motsvarande sätt som vid Pelle Sandstraks föredrag i samband med föreningens tioårsjubileum. föreningen ansöker om kr i bidrag till föredraget hos Sundsvalls kommun. 3(5)

4 22. Utgående handlingar Bengt Norlander informerade om det inte är några utgående handlingar. 23. Ekonomi Bengt Norlander informerade om att föreningens saldo per den 10 februari är kronor (eventuellt några justeringar på grund av förvaltning av ett brukarråd i Västernorrland). 24. Övriga rapporter 1. Medlemsaktiviter Anders Larsson informerade om att den senaste Aspergerträffen onsdagen den 5 februari samlade åtta deltagare, vilket är det högsta antalet hittills. 2. Eleonor Hedström redogjorde för vad det kostar att hyra ett antal lokaler för medlemsaktiviteter i Timrå kommun Inbetween: 800 kronor för en kväll. Johannesgården: Gratis. Sörberge församlingsgård: Gratis. Söråker Folkets Hus: kronor för en kväll beroende på lokalens storlek. Beslutades att föreningen ska genomföra dels en aktivitet på Inbetween kombinerad med en föreläsning och dels en aktivitet på Folkets Hus i Söråker. 25. Övriga frågor Inga övriga frågor. 26. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 10 mars i stora konferensrummet på Skepparegatan 5A 4 tr i Sundsvall. 4(5)

5 27. Mötets avslutande Ordförande förklarade mötet för avslutat och tackade de närvarande. 5(5)