Protokoll Styrelsemöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Styrelsemöte 2012-09-10"

Transkript

1 14. Övriga frågor. Körkortsföreläsning för personer med diagnos. Föreläsningen är i cafélokalen Storgatan 58, Sundsvall. Tommy Nilsson, Beslutsfattare i dessa frågor i Sundsvall inbjuds att närvara. 15. Möteskalender. Nästa styrelsemöte blir den 8 okt. i föreningslokalen. 16. Mötet avslutas. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. Vid pennan Björn Hoffman Justerare Bertil Högström Ordförande Bengt Norlander Sida 7(7)

2 Där kommer punkten Jubileum att tas upp. Sida 6(7)

3 uppmärksammar den gemensamt. Föreläsning(ar) i programsalen på kulturmagasinet med bokbord/utställningar utanför? Eventuellt kommer före detta socialministern Bengt Lindqvist (S) att delta under dagen Föreläsning med Ingvar Nilsson, nationalekonom. har 10 års jubileum nästa år. Den tidigare så omtalade Ingvar Nilsson, nationalekonom skall tillfrågas om han kan/vill engageras i samband med 10- årsjubileumet. Anne Maria Landervik lämnar mötet. Beslut: Maritta Selin, Sveriges Pensionärers Förbund, SPF, kontaktar Ingvar Nilsson om han kan närvara. Tina Höglund kontaktar Pelle Sandstrak om han kan närvara. 11. Nästa år fyller Attention Sundsvall-Timrå 10 år Beslut: Se punkt I övrigt skall en arbetsgrupp bestående av Tina Höglund, Maria Larsson och Björn Hoffman, som sammankallande, arbeta fram förslag till jubileumet. Första träffen den 29 sept. i föreningslokalen i samband med arbetsmöte. Anders Larsson hade invändningar emot det riktiga att fira att föreningen fortfarande behövs men reserverade sig inte mot beslutet. 12. Nyhetsbrevet Attention Just Nu Beslut: Deadline är 29 sept. Anders Larsson tar emot uppgifter som skall in i nyhetsbladet. Maritta skall presentera mor och far föräldrars tankar om barnbarns behov och hur de skall bemötas. Av ekonomiska skäl börjar vi skicka ut nyhetsbrevet till de som har en e-postadress. De som inte har en e-postadress skickar vi som vanligt pappersbrev till. Bengt kallar senare till möte för att slicka frimärken. 13. Arbetsdag om styrelsens arbetssätt. Ansvar och roller och hur vi agerar när det krisar. Beslut: Vi träffas den 29 sept. kl i föreningslokalen. Det blir ett arbetsmöte med pizza. Sida 5(7)

4 Verksamhet Avstämning inför föreläsningen 11/9 (Kvinna, Diagnos, Utsatthet, Vad är problemet?) Beslutades att Maritta Selin och Björn Hoffman skall ansvara för insläppet av deltagare och att visa upp Attentions broschyrer, i den mån något finns kvar. Bengt Norlander skall ge information till deltagarna om vår förening Anhörigträffarna. Anne Maria Landervik har haft fullt upp i sitt arbete och behöver hjälp med anhörigträffarna. Anne Maria skall ta kontakt med Bitten för att se om hon kan vara behjälplig igen Cafékvällar november och december Psykolog Lina Hanson på NPF-mottagningen har tackat ja till en inbjudan från Attention. Träffen den 3:e december passar bra. När RSMH flyttar från Storgatan 58 blir vi utan cafélokal. Möjlighet till att använda Anhörigcenters lokaler skall undersökas av Anne Maria Psykiatrins dag 11 september. Ingen visste något bestämt om dagen. Förmodligen är det Landstinget själva som arrangerar hela dagen och den skall avhållas i Fälldinsalen på Universitetet Sundsvall Föreläsning på Komvux vårdprogram den 14 november kl Om NPF och att vara anhörig. Bengt Norlander och Anne Maria Landervik tar detta uppdrag. Maria Larsson med make ansluter sig till mötet Världshandikapdagen den 3:e december Kan och ska vi uppmärksamma den? Övriga föreningar på Skepparegatan vill att vi Sida 4(7)

5 8. Ekonomi 8.1. Kassarapport: 35, kr. Rapporten godtogs och lades till handlingarna Inköp av bokföringsprogram Edison till årlig kostnad 2375 kr inkl. moms. Beslut: Att inköpa bokföringsprogrammet Edison för 2375 kr. 9. Rapporter 9.1. Cafékväll 3/9. Vid cafékvällen deltog minst 7 personer Aspergerträffen 5/9 Vid Aspergerträffen deltog 4 personer och en mamma Ordförandemöte Skepparegatan den 22/8. Ordförandemötet är ett möte för flera handikapporganisationer. Det är ett förmöte för det kommunala handikapprådet. Där pratades om Världshandikappdagen där förslag lades att f.d. socialminister Ingvar Nilsson skall inbjudas för ett seminarium. Inget beslut Informellt möte Skepparegatan den 3/9 med Föreningsbyrån och övriga föreningar i lokalerna. Mötet pratade om förbättrat samarbete mellan handikappföreningarna. Det togs upp att det var krångel att boka lokal på Skepparegatan 5B. Kontakt skall tas med Peter Tjernberg, Synskadades förening, som nu arbetar på Föreningsbyrån för åtgärd. Sida 3(7)

6 Protokoll 1. Mötets öppnande. Ordförande Bengt Norlander förklarade mötet öppnat. 2. Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes. 3. Val av sekreterare. Vid ordinarie sekreterares bortfall valdes Björn Hoffman som sekreterare för mötet. 4. Val av justeringsman. Till justeringsman valdes Bertil Högström 5. Föregående protokoll Uppföljning av beslut. Björn Hoffman tar kontakt med ABF ang. grundutbildning i datakunskap i Word, Powerpoint och Excel I övrigt gicks protokollet igenom och lades till handlingarna. 6. Inkomna handlingar Ingen inkommen handling. 7. Utgående handlingar Ingen utgående handling. Sida 2(7)

7 Tid: kl. 18:30 20:30 Plats: Sundsvall,, stora mötesrummet plan 4 Närvarande Övriga kallade: Anders Larsson Anna Maria Landervik Bengt Norlander Bertil Högström Björn Hoffman Maritta Selin Tina Höglund Maria Larsson Utses att justera protokollet: Bertil Högström Paragraferna 1-16 Underskrifter: Datum: Sekreterare: Ordförande: Justerande: Sida 1(7)