Leader Timråbygd. Org nr får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari december 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009"

Transkript

1 Org nr får härmed avge Årsbokslut för räkenskapsåret 1 januari december 2009 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Underskrifter styrelse/lag 6 Revisionsberättelse 7

2 Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhet: Ideella föreningen Timråbygd startades under förstudietiden i syfte att bedriva ett leaderområde i Timrå kommun. Leaderområdet och verksamheten i har varit igång sedan fördelar leadermedel för landsbygdsutveckling inom Timrå i enlighet med den framtagna strategin för området. Föreningen anställde en verksamhetsledare på 25 % den 1 juli och sedan mitten av oktober har man köpt tjänsten som administratör på 10 % av Timrå kommun. Verksamheten bedrevs från början från en lokal på Timrå kommun och från augusti finns kansliet på Terminalvägen 10, Entreprenör Timrå har varit ett uppstartsår och mycket tid och energi har gått till att utbilda personal/ledamöter, hitta arbetsformer och skapa rutiner. Förutom det har mycket tid gått till föreningskontakter och att initiera projekt. Vi har haft 3 externa informationstillfällen och 6 externa utbildningar under perioden som riktats till blivande projektsökande och befintliga projektägare. Dessutom har vi haft information på Företagarföreningens möte och gentemot finansiärer. Verksamhetens ledning: Varje års väljs styrelse tillika LAG ledamöter som skall ha övergripande ansvar för verksamheten under året. LAG är tillsatt av årsmötet via regler kring 3 partnerskapet dvs det ska vara representanter från offentlig sektor, företag i bygden och föreningar i bygden. Leader Timråbygd har haft 3 LAG möten (styrelsemöten) under året. Valda ledamöter 2009 i styrelse/lag Offentliga: Gunilla Pontén, Lars-Erik Nordin, Örjan Wallin med suppleant Marie Westlund Föreningsliv: Christina J Thonman, Lars Karlsson, Kerstin Bååth (till 24/11), Jerker Thoresson (från 24/11) med suppleant Sara Östman Företag: Marie Holm, Niclas Andersson, vakans med suppleant Stig Högberg. Från 24/11 blev Stig Högberg ordinarie och Birgit Ahlberg suppleant. AU dvs arbetsutskott väljs av LAG på konstituerande mötet. Ledamöter i AU har under året varit Christina J Thonman från föreningslivet, Gunilla Pontén från den offentliga sidan och Marie Holm från företagen. Lars Karlsson är suppleant. har haft 4 AU möten under året. Ordförande i föreningen och LAG under året har varit Christina J Thonman, viceordförande Lars Karlsson. Kassören var från 1/1 till 24/11 Kerstin Bååth och därefter Lars Karlsson. Sekreterare under året har varit Marie Holm. Den anställda verksamhetsledaren Lena Liljemark har efter anställningen varit ansvarig för budget, verksamhet och personal på Leaderkontoret och i föreningens egna projekt. Beslutade ärenden i LAG: LAG gruppen har gjort ett inriktningsbeslut avseende de två första åren och beslutade på mötet i maj att under 2009 och 2010 satsa hälften av våra projektmedel på ett antal paraplyprojekt. Paraplyprojekt innebär att det är ett större projekt som ägs av Lag där man kan

3 söka delprojekt med mindre omslutning och med förenklad ansökning. Inga delbeslut i paraplyprojekten har tagits, eftersom laglighetsbesluten på Länsstyrelsen inte har tagits ännu. Lag har fattat beslut på 9 externa projekt, vårt driftsprojekt och 8 paraplyprojekt. Följande externa projekt har beviljats stöd: Barnens dag i Sörberge, GPS som användning i naturturism, Utåtriktad kampanj för mer närturism i Ljustorp, Sommarkollo i Ljustorp, Trädgården Folkan i Söråker, Odlingslandskapet i Tynderö, Utveckling av delikatessvägen Söråker till Åstön, Förstudie för klimatsmarta Ljustorp och Förstudie för utveckling av området kring Skönviksbacken. Följande beslut är i praktiken avslutade: Barnens dag i Sörberge, Sommarkollo i Ljustorp och Trädgården Folkan i Söråker. Ingen slutredovisning har dock gjorts ännu. De första besluten togs på LAG den 27 maj och de sista för året på LAG 24 november. Ingen av de beslutade ärendena har vid årets slut laglighetsbeslutats. Våra finansiärer: s verksamhet är till 40% finansierad av EU, 30% statliga medel och 30% via övrig offentlig finansiering. Övriga offentliga finansiärer under 2009 har varit: Timrå kommun, Landstinget Västernorrland, Kommunförbundet och arbetsförmedlingen. Våra medlemmar Föreningen har idag 10 medlemmar. Marknadsföring Vi marknadsför vår verksamhet via vår hemsida, vår informationsbroschyr och vid entrén till vårt kontor. Vi har också gett ut 4 nyhetsbrev under året. Nyhetsbrevet skickas till alla registrerade deltagare i projekt, våra finansiärer och alla som deltagit på våra informationsträffar och lämnat sin mejladress. Vi har dessutom haft allmänna annonser för vår verksamhet i Ljustorpsbladet, Timråbladet, Söråkers Folkets Hus informationsblad, Timrå företags tidning och Lokalaktuellt. Totalt 13 annonser under året. Ekonomi: LAG har fattat beslut på totalt kronor mellan åren 2009 och Därav berör kronor 2009, varav är paraplyprojekt.

4 Tillgängliga medel och tagna beslut Kr År Tillgängligt Beslutade Diagrammet ovan visar de tillgängliga medel som finns att ta beslut om och de medel som redan intecknats via beslut kronor av de beslutade medlen för 2009 och 2010 är paraplyprojekt som skall fördelas vidare till andra och där beslut inte är taget på vilka underprojekt som kommer att få del av pengarna. Det innebär att dessa kronor för 2009 och 2010 finns att fördela till projekt så fort laglighetsbeslutet tagits. Uppföljning av inriktning och mål: De beslut som har fattats har varit inom axel 3 inom landsbygdsprogrammet dvs för att förbättra livskvalitén, bredda företagandet och främja utvecklingen av landsbygdsekonomin. Vi har fattat två beslut inom axel 2 dvs att förbättra miljön och landsbygden. Avseende våra temaområden så har ansökningarna haft en relativt jämn spridning inom: föreningsliv, företagande/entreprenörskap, attraktivt boende, infrastruktur/service, besöksnäring och kultur. Många ansökningar berör flera temaområden i en och samma ansökan. Många ansökningar finns inom området besöksnäring, vilket också bedöms som en förutsättning för att vi som område skall uppnå våra långsiktiga mål. Det är dock svårt att på det här stadiet bedöma om projekten haft någon verkan inom våra temaområden, eftersom många projekt som precis har startat eller som pågår. Vad gäller våra horisontella kriterier når våra ansökningar i varierande utsträckning upp till dessa kriterier. Vi anser dock att många av projekten har stora möjligheter att förbättra attityder och framtidstro i Timrå. Vi har ett antal projekt med specialinriktning på miljö och bland annat en nystartad förstudie som heter Klimatsmarta Ljustorp. Projekt som berört unga initiativ är Trädgården på Folkan i Söråker, sommarkollo i Ljustorp och Barnens dag i Sörberge. Jämställdheten bevakas inom samtliga projekt och kommer att följas upp via indikatorer. Det horisontella kriteriet där vi hittills inte haft någon ren ansökan eller någon ansökan som berört delar av området är integration. Målen för är bara möjliga att följa upp efter programperioden slut 2014.

5

6 Balansrapport Timråbygd Perioden Belopp Kr Datum IB Förändring UB Tillgångar 1410 Fordr övr off fin Timrå kommun 0,00 kr ,76 kr ,76 kr 1411 Fordr övr off fin Landstinget 0,00 kr ,00 kr ,00 kr 1910 Kassa 0,00 kr 100,00 kr 100,00 kr 1941 Swedbank företagskonto ,00 kr ,00 kr ,00 kr Summa Tillgångar ,00 kr ,76 kr ,76 kr 1942 Sv Handelsbanken företagskonto 0,00 kr ,00 kr ,00 kr SUMMA TILLGÅNGAR ,00 kr ,76 kr ,76 kr 2110 Övr off finans Timrå kommun ,00 kr ,00 kr ,00 kr 2111 Övr off finans landstinget 0,00 kr ,00 kr ,00 kr 2112 Övr off finans Kommunförb ,00 kr ,00 kr ,00 kr 2113 Övr off finans Arbetsförmed 0,00 kr ,00 kr ,00 kr 2730 Sociala avgifter 0,00 kr -255,00 kr -255,00 kr 2830 Övr kortfr skulder 0,00 kr ,00 kr ,00 kr 2910 Löneskulder 0,00 kr ,00 kr ,00 kr S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL ,00 kr ,00 kr ,00 kr Beräknat resultat 0,00 kr ,24 kr ,24 kr Verifikationsnummer: 1-86

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107 Connect Falköping Projektbeskrivning Version: B Datum: 130107 2 Innehållsförteckning projektbeskrivning 1. Bakgrund och behovsinventering 2. Nyttomål 3. Projektmål 4. Omfattning och avgränsning 5. Organisation,

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa '/., H 1RH S MILJÖFÖRVALTNINGEN s TA^> Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad En rapport från Miljöförvaltningen Nanna

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0383 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2013-04-16. Möte: LAG-möte

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2013-04-16. Möte: LAG-möte Datum: 2013-04-16 kl. 9.00-13.00 Plats: Stadshuset i Södertälje, sal Fuga Mötesprotokoll Möte: LAG-möte Beslutande: Ansa Borin Peter Friström Lars-Gunnar Thor Anita Wennberg Henrik Åström Elisabet Aschan

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012 1. Inledning 4 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 4 2.1 Samstämmighet 4 2.2 EU:s och Sveriges

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer