Logistikbarometern på två minuter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Logistikbarometern på två minuter"

Transkript

1 Nordisk Logistikbarometer 13 14

2 Logistikbarometern på två minuter Finska logistikköpare intar en särställning Finska logistikköpare skiljer sig tydligt från kollegerna i Sverige, Danmark och Norge. De finska företagen lägger större vikt vid nära kontakter med sin logistikleverantör, de använder dem mest i sin rådgivning och de uppnår en mer effektiv logistikkedja. Hela 9 procent av finska logistikköpare använder sina logistikkontakter till att identifiera områden där de kan öka effektiviteten i logistikarbetet. Detta ger finskt näringsliv ett försprång. Det framgår av Nordisk logistikbarometer Partnerskap är viktigt för att bli konkurrenskraftig Nära kontakter är en viktig faktor för att utveckla effektiva logistiklösningar. Samtidigt som 75 procent av logistikköparna anser att utveckling av ett partnerskap är avgörande för att bli mer konkurrenskraftig framöver, betraktar endast 35 procent av dem sin huvudleverantör av logistik som en partner. Det är endast i Finland som en majoritet av logistikköparna betraktar förhållandet till sin viktigaste logistikkontakt som ett partnerskap. I de tre övriga länderna är det endast cirka 3 procent av företagen som har ett partnerskap med sin logistikleverantör. Samarbete skapar effektivitet En förutsättning för att kunna betrakta logistikleverantören som partner är att logistikköpare upplever logistikleverantören som kompetent. Bara fem av tio nordiska logistikköpare tycker att den viktigaste logistikleverantören har tillräcklig kompetens för att vara en god vägledare. Tre av tio använder logistikleverantören som en resurs för att hitta effektiviseringsområden i verksamheten, medan fyra av tio gör detta i något mindre utsträckning. Sex av tio logistikköpare har därtill erbjudits kontakt med logistikleverantörens kunder för att utbyta erfarenheter och dra nytta av varandras kompetens. Bättre överblick över leveranskvalitet Förra året uppgav hälften av de nordiska logistikköparna att de inte mäter leveranskvaliteten. I år har andelen minskat till en tredjedel. Att tre av tio inte mäter leveranskvaliteten måste betraktas som högt, när vi vet att leveranskvalitet anses vara den viktigaste faktorn när företagen väljer logistikleverantör. Verksamheter där anställda har högre utbildning, presterar bättre I nordiska företag där den som ansvarar för logistiken har utbildning på magisternivå, har 84 procent överblick över logistikkostnaderna, jämfört med genomsnittet på 67 procent. Detsamma gäller för mätning av leveranskvalitet. 73 procent av logistikansvariga med magisternivå har högre leveranskvalitet jämfört med genomsnittet på 56 procent. När vi kopplar utbildningsnivå till effektivitet i företagets leveranskedja, presterar de med kandidat- eller magisterexamen upp till 11 indexpoäng bättre än de som har lägre eller ingen utbildning. Hos de nordiska logistikköparna ser det alltså ut som om högre formell utbildning i logistik ger bättre resultat. Av resultaten kan man emellertid utläsa en tendens till att antalet logistikansvariga med högre formell utbildning sjunker hos nordiska logistikköpare, något som måste vara olyckligt för företagets konkurrensförmåga. Endast 35 procent av de logistikansvariga har utbildning på magisternivå. Det är en klar nedgång jämfört med förra årets undersökning. Orsaken kan vara att vi i år har förändrat urvalet av företag något, men nivån måste ändå karakteriseras som låg. Öppenhet i leveranskedjan ger konkurrensförsprång Öppenhet i leveranskedjan blir allt viktigare. Åtta av tio nordiska logistikköpare tror att samarbete tvärs över leveranskedjan är avgörande för att bli mer konkurrenskraftig i framtiden, och nio av tio anser att öppenhet och informationsutbyte banar vägen för ett konkurrensförsprång. Idag har fyra av tio logistikköpare fått tillgång till efterfrågedata från slutkunderna. Fyra av tio logistikleverantörer mottar samma information. Ökat fokus på miljöeffektiva lösningar Index för miljöeffektiv logistik har under 13 ökat från 35 poäng 12 till 45 poäng av 1 år 13. Det är en betydande ökning som visar att miljöeffektiva lösningar vinner mark, även om leveranskvalitet och pris står överst på listan när logistikköpare ska välja logistikleverantör. Miljökraven som ställs på logistikleverantörerna är nästan oförändrade jämfört med i fjol. ISO-certifiering är fortfarande det krav som oftast ställs (fem av tio) före kravet att erbjuda miljökalkylator (tre av tio), miljöanpassat drivmedel (tre av tio) och en viss eurostandard på bilar (tre av tio). Kravet att använda järnväg och båt har ökat något jämfört med förra året. Danska och svenska logistikköpare skiljer ut sig positivt från de övriga när det gäller betalningsvilja för miljöeffektiva lösningar. I Danmark och Sverige är 16 procent respektive 13 procent villiga att byta till mer miljöanpassade transportlösningar om priset ökar med 1 procent. Fyra av tio nordiska logistikköpare kan tänka sig att ändra sändningsstruktur eller tidpunkt för hämtning av varor om det gör transporten mer miljöeffektiv. I många fall kan miljöeffektiva lösningar väljas utan att priset ökar. Svenska logistikleverantörer är mest attraktiva De nordiska logistikköparna anser att svenska logistikleverantörer är de mest attraktiva. När det gäller framtidsanpassade logistiklösningar, effektivitet eller miljöhänsyn som logistikkompetens, kommer svenska logistikleverantörer först. Norska logistikleverantörer hamnar på andra plats när det gäller framtidsanpassning och miljöhänsyn, medan danska logistikleverantörer intar plats nummer två i fråga om effektivitet och logistikkompetens.

3 Förord De nordiska ländernas näringsliv växer snabbare än i resten av Europa och ställer höga krav på effektiva logistiklösningar. Väl fungerande logistik är en förutsättning för att företag i Norden med jämförelsevis höga kostnadsnivåer och långa avstånd till de viktigaste exportmarknaderna, ska kunna konkurrera med företag i övriga världen. I PostNord Logistics inriktar vi oss på att bli en ledande nordisk logistikleverantör genom att vara en partner för våra kunder. Vi strävar efter att utveckla nära kundrelationer och att erbjuda logistiklösningar som är anpassade till kundens specifika behov så som de ser ut idag. Vi vill bidra med vår kompetens i en ömsesidig utvecklingsprocess till gemensam nytta. Årets logistikbarometer fokuserar därför på samspelet mellan logistikköpare och logistikleverantörer. Flera nordiska logistikköpare betraktar redan sin logistikleverantör som en partner. I synnerhet i Finland är det vanligt med ett nära och givande samarbete med en enda logistikkontakt. Detta ger finskt näringsliv ett försprång gentemot resten av Norden. Ett partnerskap vilar på tillit. Det innebär bland annat att parterna utbyter nödvändig information, att tid och resurser avsätts och att man gemensamt arbetar med att förbättra och utveckla nya lösningar. Vi i PostNord Logistics kommer att bidra till att bygga upp goda och nära partnerskap. Nordisk Logistikbarometer illustrerar utvecklingen under det senaste året genom fyra olika index; relationen mellan logistikköpare och logistikleverantör; hur stort fokus logistikköpare har på hela leveranskedjan, i vilken utsträckning logistikkompetensen är hög nog och hur viktiga miljöfrågorna är för logistikköpare. När det gäller miljöhänsyn är tendensen tydlig. Under de senaste fyra åren har allt striktare miljökrav ställts på oss som levererar logistiktjänster. Samtidigt har också betalningsviljan för miljöeffektiva lösningar ökat. Detta är information som är viktig för oss. PostNord Logistics har en klar ambition att ligga i framkant när det gäller att erbjuda kunderna lönsamma och miljöeffektiva lösningar. Trevlig läsning! > Kristina Malmgren Johansson Affärsutvecklingschef PostNord Logistics Nordisk Logistikbarometer

4 Om undersökningen Nordisk Logistikbarometer har utarbetats av PostNord Logistics och bygger på en enkät genomförd av Respons Analyse på uppdrag av PostNord Logistics. Enkäten besvarades under perioden maj juni 13 av logistik- eller inköpsansvariga eller chefer i olika företag. Alla respondenter har över 5 miljoner K i omsättning, sex av tio har över miljoner K i omsättning medan sju av tio har över 1 K i transportkostnader. Respondenterna tillhör huvudsakligen detaljhandel (inklusive agenturer och grossistverksamhet), dagligvaruhandel samt annan industri eller bransch. Rapporten baseras på svar från 817 logistikköpare i Norden. Nordisk Logistikbarometer kan hämtas och läsas på: Innehåll 3 Relationen mellan logistikköpare och logistikleverantör 7 Effektivitet i leveranskedjan 1 Logistikkompetens 14 Miljöeffektiv logistik 17 Förväntningar inför framtiden 21 Om PostNord Logistics 2 Nordisk Logistikbarometer 13 14

5 Relationen mellan logistikköpare och logistikleverantör

6 Index för relationer är baserat på vilken relation logistikköparen och logistikleverantören har. Det visar parternas förmåga till samarbete och informationsutbyte, och om kontakten har utvecklats från ett renodlat leverantörförhållande till att bli ett partnerskap. Sedan fjolårets Logistikbarometer sammanställdes har nordiska logistikköpare klättrat något i relationsindex, från 59 till 61 poäng. Finland drar upp genomsnittet med sina 71 poäng, vilket är en ökning med 15 poäng sedan i fjol, medan Norge, Sverige och Danmark ligger på 58 poäng. Resultatet visar att det fortfarande finns stor potential för närmare samarbete då relationerna idag fortsatt ligger på en relativt traditionell affärsmässig nivå. Finland utmärker sig med ett gott och nära förhållande mellan köpare och leverantör av logistik Relationsindex 8 Val av leverantör Ett gott samarbete kräver tid och resurser, och det kan därför vara effektivt med en enda huvudleverantör. I Norden använder 35 procent av företagen mer än fem olika logistikleverantörer, medan 38 procent använder tre eller färre leverantörer. Val av en enda huvudleverantör kan vara avgörande för möjligheten att utveckla nära relationer. 56 procent av nordiska logistikköpare har utsett en enda huvudleverantör av logistik. Finland och Norge drar upp genomsnittet med 69 procent respektive 59 procent. Under denna rubrik har antalet procentandelar minskat med 18 procent jämfört med förra året. Olika kriterier bestämmer val av logistikleverantör. Hela 93 procent anser att leveranskvalitet är det viktigaste kriteriet. Därefter nämns pris och kompetens som de näst viktigaste kriterierna, med 91 procent respektive 86 procent. Mindre avgörande för logistikköpares beslut är om leverantören är landstäckande, miljömedveten, erbjuder en bred produktportfölj eller har goda IT-lösningar. Logistikköpare som har utsett en enda huvudleverantör av logistik FAKTA: Hur duktiga är nordiska logistikköpare när det gäller samarbete, relationsuppbyggnad och informationsutbyte med logistikleverantören? Uppnått index: 61 av 1 4 Nordisk Logistikbarometer 13 14

7 Viktiga kriterier vid val av leverantör Leveranskvalitet Pris Kompetens Landstäckande IT- lösning Produktportfölj Norden Norge Sverige Danmark Finland Miljö Leverantör eller partner I vissa fall räcker det att ha en leverantör som genomför logistikuppdraget så som avtalats. 51 procent ser på sin huvudkontakt för logistik som en leverantör. Endast 35 procent av nordiska logistikköpare ser på sin viktigaste logistikkontakt som en partner. Men just i Finland betraktar över hälften av respondenterna sin logistikkontakt som en partner och skiljer därmed på det sättet ut sig klart från övriga länder. Finländarna är också de som ger tydligast uttryck för värdet av att ingå partnerskap. Hela 75 procent anser att det är nödvändigt att bygga upp ett partnerskap med logistikleverantören för att bli mer konkurrenskraftig. Det finns därför ett glapp på 4 procentandelar mellan andelen som idag betraktar sin viktigaste logistikleverantör som en partner och andelen som anser att utveckling av ett partnerskap är viktig. Potentialen för att vidareutveckla existerande samarbete till ett partnerskap är därför stor. Andel som betraktar sin viktigaste logistikleverantör som leverantör respektive partner 6 4 Leverantör Partner Partnerskapets betydelse för framtida konkurrenskraft 75 procent anser att det är viktigt att utveckla partnerskap för att bli mer konkurrenskraftig Nordisk Logistikbarometer

8 Samarbete och kontakt Av nordiska logistikköpare har 47 procent uppföljningsmöten en gång i kvartalet eller oftare, medan 25 procent har uppföljningsmöten en gång i månaden eller oftare. Under dessa möten tar man tag i dagliga utmaningar; förväntningar diskuteras och lösningar vidareutvecklas. Sådana möten bidrar också till nära relationer. 74 procent av nordiska logistikköpare anser att frekvent kontakt med logistikleverantören är viktig för att deras verksamhet ska bli mer konkurrenskraftig framöver. Rätt kompetens är avgörande för att kunna utveckla effektiva logistiklösningar. 49 procent av nordiska logistikköpare anser att logistikleverantören har tillräcklig kompetens för att vara en god vägledare på logistik- och transportrelaterade områden. Ännu fler, 65 procent, använder antingen i hög grad eller delvis, logistikleverantören som en resurs för att hitta effektiviseringsområden i verksamhetens logistik. Här har en ökning med 16 procentandelar skett jämfört med vad som framgår i Logistikbarometer 12. Särskilt i Finland svarar många (89 procent) att de använder logistikkontakten för att höja effektiviteten. Flera använder sin logistikkontakt till att effektivisera driften Andel som använder logistikleverantören som en resurs för att hitta effektiviseringsområden Logistikleverantörens kunder möts Samarbete mellan logistikköpare och logistikleverantör kan vara lönsamt för bägge parter. Om även logistikleverantörens kunder möts kan det ge ännu större utbyte. 58 procent av logistikköparna uppger att logistikleverantören har satt dem i kontakt med sina kunder i samband med kompetensutbyte, medan hela 63 procent har kunnat förbättra befintliga lösningar och identifiera nya tjänster eller lösningar genom kontakt med andra logistikköpare/kunder. Detta kan ske genom nätverk som logistikleverantören bildar, eller genom konferenser eller egna möten. Vid sådana tillfällen kan kunderna utbyta erfarenheter och både logistikleverantör och logistikköpare kan finna nya lösningar som tjänar flera parter. Den roll som frekvent kontakt med leverantören spelar för framtida konkurrenskraft Andel fall där logistikleverantören sätter logistikköpare i kontakt med sina egna kunder Norge Sverige Danmark Finland Kompetensutbyte Förbättring av befintliga lösningar Identifiering av nya tjänster/lösningar Nordisk Logistikbarometer 13 14

9 Effektivitet i leveranskedjan

10 Logistikköparens produkter ska fraktas från producent till slutkund på det mest optimala sättet med hänsyn till olika tidskrav och volym. Det är därför viktigt att se på hela leveranskedjan och inte bara optimera den egna verksamheten. Index för effektivitet i leveranskedjan har mätts baserat på graden av informationsutbyte mellan aktörerna i leveranskedjan, samt vilken roll och påverkan som logistikansvarig har i företaget och i vilken grad kompetensen hos de olika parterna utnyttjas för att göra kedjan mer effektiv. Index på effektivitet i leveranskedjan ligger i genomsnitt på 62 av 1 poäng. Det är en svag minskning jämfört med förra årets logistikbarometer, då index låg på 64 poäng. Finland har högst index med 76 poäng och detta index har därmed ökat med 18 poäng, medan siffran för Norge och Sverige har sjunkit med tio respektive nio poäng. Nivån på effektivitet i leveranskedjan är oförändrat stabil i Danmark. Samarbete i leveranskedjan 81 procent av företagen anser att ett tätare samarbete i leveranskedjan kan göra dem mer konkurrenskraftiga framöver, och av dessa respondenter anser 46 procent att samarbetet är viktigt medan 35 procent anser att det är mycket viktigt. De som använder logistikleverantören som en resurs för att hitta effektiviseringsområden i verksamheten, presterar bättre i index för effektivitet i leveranskedjan än de som inte gör det. De som inte använder logistikleverantören som en resurs uppnår 54 poäng och ligger åtta poäng under genomsnittet för index för effektivitet i leveranskedjan, medan de som rådfrågar logistikleverantören noterar hela 75 poäng. Skillnaden mellan de som använder sig av logistikleverantören som rådgivare och de som inte gör det är så stor som 21 indexpoäng. Index på effektivitet i leveranskedjan Vikten av tätare samband längs hela leveranskedjan Mycket viktig, 35 Viktig, 47 Lite viktig, 14 Inte viktig, 4 FAKTA: Hur duktiga är nordiska logistikköpare på att utveckla effektiva logistik lösningar och säkra effektivitet i leveranskedjan? Uppnått index: 62 av 1 Andel som använder logistikleverantören som resurs kopplat till index för effektivitet i leveranskedjan Ja Delvis Nej 8 Nordisk Logistikbarometer 13 14

11 Informationsutbyte Hela 85 procent anser att informationsutbyte är viktigt (46 procent) eller mycket viktigt (39 procent) för att företaget ska bli mer konkurrenskraftigt i framtiden. Öppenhet gör det möjligt för varje led att styra logistiken. 43 procent av logistikköparna i undersökningen har tillgång till efterfrågedata från slutkunden. I de fall logistikköparna mottar efterfrågedata från slutkunderna, mottar i 52 procent av fallen också andra led i leveranskedjan samma information. Idag får 35 procent av logistikleverantörerna efterfrågedata som de använder för att samordna förväntad gods volym. Andel logistikköpare som mottar efterfrågedata från slutkund 6 67 procent av nordiska företag har exakt överblick över sina logistikkostnader. Detta är en ökning med 13 procentandelar jämfört med förra året. I Finland svarar 85 procent att de har kontroll över logistikkostnaderna, medan det bara är 56 procent av respondenterna i Danmark som har överblick över sina kostnader. Detta är uppseendeväckande låga tal, inte minst för att priset är den näst viktigaste faktorn för företagen när det väljer logistikleverantör. 32 procent har inte överblick över sina logistikkostnader Mätning av leveranskvalitet 4 Mäter inte, 32 Hämtar uppgifter från egna styrningssystem, 38 Får siffror från logistikleverantör, 18 Vet inte/ej relevant, 12 Mätning ger kontroll Företag som mäter olika service- och kostnadsmål kan följa hur verksamhetens logistik utvecklas. Leveranskvalitet är det viktigaste kriteriet när nordiska logistikköpare väljer leverantör. 32 procent mäter inte den här faktorn, antingen för att de inte kan bryta ut måltalen (17 procent) eller att det helt enkelt inte görs (15 procent). Sammanlagt mäter 56 procent av logistikköparna leveranskvaliteten. Sedan fjolårets Logistikbarometer har en ökning på 14 procentandelar skett beträffande de som hämtar uppgifterna från egna system, medan förhållandet mellan de som mäter leveranskvaliteten och de som inte mäter den är oförändrat. Andel med exakt överblick över sina logistikkostnader Nordisk Logistikbarometer

12 Logistikkompetens

13 Logistikkompetens är en viktig faktor för att kunna sköta en leveranskedja effektivt. Kunskap om hur logistiken fungerar såväl internt som externt är avgörande för val av sändningsstruktur och logistiklösning. Kompetensindex är baserad på hur stora möjligheter företagen har att lösa komplexa logistikkrav baserat på kompetensnivå; hur stor roll logistik spelar i verksamheten, hur kompetens upparbetas internt, hur extern kompetens används i leveranskedjan och vilka mätningar som görs beträffande logistik. På nordisk nivå ligger kompetensindex på 61 av 1 poäng och det finns alltså fortsättningsvis stor potential för att höja kompetensen internt. Kompetensindex 8 Intern kompetens är viktig I snitt anser 54 procent av nordiska logistikköpare att kompetensutveckling genom utbildning har stor betydelse för att företaget ska bli mer konkurrenskraftigt i framtiden. I det här fallet har ingen förändring skett sedan förra årets barometer. Finska företag ligger på 32 procent då de inte håller med, vilket drar ned genomsnittet. Även om över hälften av de nordiska företagen anser att formell kompetens i logistik är viktig, avspeglas det inte i dagens situation. 35 procent av de logistikansvariga har kandidat- eller magisterexamen. När det gäller transport- och lageransvariga har 23 procent respektive 15 procent en kandidat- eller magisterexamen. För samtliga tre befattningar; logistik-, transport-, och lageransvariga, har 23 procent gymnasiestudier. Det råder inga stora skillnader mellan länderna, men finska företag drar upp genomsnittet i utbildningsnivån något. 6 4 Andel som anser att högre intern formell kompetens i logistik är viktig för att företaget ska vara konkurrenskraftigt i framtiden 8 6 FAKTA: 4 I hur hög grad har nordiska företag tillräckligt god logistikkompetens för att kunna sköta sina relationer och sin leveranskedja effektivt? Indexmål: 61 av 1 Nordisk utbildningsnivå Transportansvarig Logistikansvarig Lageransvarig Magisterexamen Kandidatexamen Studentexamen/Yrkesutbildning Praktik/Erfarenhet Nordisk Logistikbarometer

14 Kompetens lönar sig I företag där den logistikansvarige har magisterexamen anser man det viktigare att kontrollera och genomföra mätningar än genomsnittet av nordiska logistikköpare. När det gäller logistikansvariga med magisterexamen har 84 procent av de nordiska logistikköparna kontroll över hur stora företagets logistikkostnader är, jämfört med genomsnittet på 67 procent. Motsvarande förhållande gäller för mätning av leveranskvalitet, där 73 procent av dem som har magisterexamen följer upp leveranskvalitet, vilket kan jämföras med genomsnittet på 56 procent. Slutsatsen blir att högre kompetens ger större kun skaper om och förståelse för leveranskedjan, vilket gör det lättare att se vilka behov av förbättringsåtgärder företaget har. Motsvarande resultat uppenbaras när det gäller effektivitet i leveranskedjan. Koppling av kompetensnivå till uppnådd effektivitet i leveranskedjan skiljer sig med upp till 11 indexpoäng om man jämför vilka resultat de som inte har någon logistikkompetens uppnår jämfört med de som har kandidat- eller magisterexamen. Företag som har anställda med högre utbildning presterar alltså bättre än de som har anställda med lägre eller ingen utbildning. Högre logistikkompetens leder till att verksamheter presterar bättre Mätning av kostnader och kvalitet hos företag som har logistikansvarig med magisterexamen, samtliga företag Leveranskvalitet Nordiska logistikköpare Nordiska logistikköpare med magisterexamen Koppling mellan kompetensnivå och effektivitetsprestanda 4 Transportansvarig Logistikansvarig Lageransvarig Totala logistikkostnader Leveranseffektivitet Magister/Kandidat Gymnasium Praktik/Erfarenhet 12 Nordisk Logistikbarometer 13 14

15 Kompetens hos logistikleverantören är viktig När nordiska företag ska välja logistikleverantör anser 86 procent av dem att leverantörens kompetens är viktig. Här drar norska företag, med en procentandel på 92 procent, upp genomsnittet. Procentandelen respondenter som faktiskt tycker att logistikleverantören har tillräcklig kompetens för att vara en god vägledare ligger på 49 procent. Andel som tycker att den viktigaste logistikleverantören har tillräcklig kompetens för att bidra internt Kompetens gör det lättare att påverka Hos 6 procent av nordiska företag ligger ansvaret för logistik hos en särskild avdelning. Om företaget internt lägger stor vikt vid logistik kan det leda till att det satsas mer på effektivisering och utveckling. Hos 58 procent av nordiska företag har den logistikansvarige stor påverkan på verksamhetens högsta ledning. 81 procent av finska logistikköpare uppger sig ha har stor påverkan på företagets ledande befattningshavare jämfört med endast 41 procent i Sverige. I 49 procent av nordiska verksamheter är logistik en del av den överordnade företagsstrategin. Det är en betydande minskning från 12 års barometer då 68 procent hade innefattat logistik som en del av den överordnade företagsstrategin. Organisation av logistik hos nordiska företag Logistik är en del av verksamhetens överordnade företagsstrategi, 49 Logistikansvarig har stor påverkan på företagets högsta ledning, 58 En särskild avdelning ansvarar för logistik, 6 49 Nordisk Logistikbarometer

16 Miljöeffektiv logistik

17 Företagens val av logistiklösning har stor betydelse för miljön. Krav på snabbare och mer frekventa leveranser med mindre tidfönster kan medföra sämre utnyttjande av transportmedel och ge ökad miljöpåverkan. Det samma gäller val av snabbare lösningar som exempelvis bil framför tåg och båt. Men många gånger kan miljöeffektiva lösningar ge lägre kostnader och bättre logistik. Mer sparsam sändningsfrekvens och högre utnyttjandegrad bidrar till att sänka kostnaderna och minska belastningen på miljön. Index för miljö baseras på i vilken grad företagen ställer miljörelaterade krav på logistikleverantören samt betalningsvilja och vilja att anpassa sändningsstruktur och ändra hämtningstidpunkt för att få mer miljöeffektiva lösningar. Index för miljöeffektiv logistik har ökat från 35 poäng förra året till 45 poäng i år. Miljöfokus har därför ökat med 1 indexpoäng. Företagen uttrycker ökad betalningsvilja för miljöeffektiva lösningar och visar något större vilja att anpassa transporten för minskad miljöbelastning. Miljöfrågans betydelse Vilka krav som ställs på logistikleverantören när det gäller miljö beror ofta på andra omständigheter. Om leveranskvaliteten är hög kan miljöanpassade åtgärder vara aktuella. Det betyder exempelvis att ett företag kan vara villigt att göra en anpassning för att använda t.ex. tåg eller båt när det litar på att varorna kommer fram i tid. 64 procent av nordiska företag tycker att miljöaspekten är viktig när de väljer leverantör. 74 procent av svenska företag anser att miljöfokus är viktigt, medan finska företag tycker att det har mindre betydelse (55 procent). Miljöfrågans betydelse vid val av leverantör 55 FAKTA: Hur mycket satsar nordiska företag på miljöeffektiv logistik? Indexmål: 45 av 1 Miljöindex Nordisk Logistikbarometer

18 Miljökrav, relativt oförändrade Nordiska företag ställer olika krav på logistikleverantören när det gäller miljö. ISO-certifiering är det krav som oftast ställs (45 procent). EURO-klassificering av bilar är ett krav som ställs mer sällan (27 procent) liksom miljöanpassade drivmedel (29 procent). Kravet att erbjuda miljökalkylator ligger på 3 procent. Andelen företag som faktiskt följer upp miljöutsläpp som ett viktigt nyckeltal och genomför miljömätningar är 33 procent. Det ställs nu betydligt oftare krav på att järnvägstransport ska användas där så är möjligt. I 12 års Logistikbarometer låg andelen på 15 procent, men i år har siffran för detta krav stigit till 24 procent. I Norge har järnvägstransporterna stött på stora utmaningar den sista tiden och kravet har därför av naturliga skäl minskat från 32 procent till procent på grund av låg pålitlighet. Miljökrav som ställs på logistikleverantörerna Norge Sverige Danmark Finland ISO-certifiering EURO-klassificering Miljöeffektivt drivmedel Miljödokumentation Järnväg Båt Ökad betalningsvilja för miljöeffektiva lösningar 1 procent av företagen är villiga att byta till mer miljöeffektiva transportlösningar, som exempelvis mer miljöanpassade drivmedel, även om det innebär att priset stiger med 1 procent. I Sverige och i Danmark är betalningsviljan för miljöeffektiva lösningar relativt hög, så många som 13 procent respektive 16 procent är villiga att betala mer. I Danmark har det skett en ökning på 12 procentandelar. Betalningsvilja för miljöeffektiva lösningar vid en prisökning på 1 procent Miljöhänsyn genom ändrad logistiklösning Det behöver inte kosta mer att göra transporten mer miljöeffektiv. Oftast handlar det om att öka fyllningsgraden, minska leveransfrekvensen eller acceptera andra hämtnings- och leveranstidpunkter. 43 procent av nordiska företag är villiga att ändra tidpunkt för hämtning av varor eller att ändra sändningsstrukturen om det gör transporten mer miljöeffektiv. I Sverige och Danmark är mer än hälften av företagen villiga att ändra sina transporter för att bli mer miljöeffektiva. Villighet att lägga om tidpunkt för hämtning av varor/ändra sändningsstruktur för att göra transporten mer miljöeffektiv 6 4 I Danmark och Sverige är betalnings viljan för miljöeffektiva lösningar 16 procent respektive 13 procent 16 Nordisk Logistikbarometer 13 14

19 Förväntningar inför framtiden

20 Om man vill vara en konkurrenskraftig aktör på marknaden måste man kontinuerligt effektivisera logistik och leveranskedja för att kunna leverera rätt produkt till slutkunden i rätt tid. För företagen är det helt avgörande att ha kompetenta logistikleverantörer som levererar när de ska. Det är också viktigt att bestämma sig för vilken marknad man vill satsa på. Norden som satsningsområde Flera internationella aktörer betraktar Norden som ett område där det är viktigt att satsa. Av de nordiska företagen förväntar sig 48 procent att Norden kommer att bli en viktigare marknad för verksamheten i framtiden. 48 procent förväntar sig att Norden kommer att bli en viktigare marknad i framtiden Andel av företagen som anser att Norden kommer att bli en viktigare marknad för företagets verksamhet i framtiden Länderna som har de främsta logistikaktörerna på olika områden Effektivitet De bästa logistikleverantörerna i Norden Många företag i Norden har erfarenhet av logistikleverantörer i olika länder. Svenska logistikleverantörer rankas som de mest attraktiva i Norden, både när det gäller framtidsanpassade logistiklösningar, effektivitet, miljöhänsyn och logistikkompetens. På området för framtidsanpassade logistiklösningar och miljöhänsyn ligger norska logistikleverantörer på andra plats medan det är danska logistikleverantörer som intar andraplatsen när det gäller effektivitet och logistikkompetens. Framtidsanpassade logistiklösningar Miljöhänsyn Logistikkompetens Norge Sverige Danmark Finland Värdering av olika transportmedel Järnvägen anses vara det mest miljöeffektiva transportmedlet (56 procent). Danska företag är de enda som anser att båt är det mest miljöeffektiva transportmedlet. Bil betraktas både som det mest effektiva (53 procent), det mest pålitliga (57 procent) och det mest ekonomiska (36 procent) transportmedlet. Det är värt att notera att det är god spridning på värderingen av vad som är det mest ekonomiska/det billigaste transportmedlet. Flyg är billigast bara för speciella typer av gods. Transportmedel som anses mest miljöeffektivt, effektivt, ekonomiskt och pålitligt Miljöeffektiv Effektiv Billig/ ekonomisk Pålitlig Båt Bil Järnväg Flyg Nordisk Logistikbarometer 13 14

21

22 Kontakt Ole Hagen E-post: Tel: Sverige Markus Trautmann E-post: Tel: Norge Katrine Hansesætre E-post: Tel: Bjørn Thorvaldsen E-post: Tel: Finland Kimmo Hyttinen Tlf: Meri Mäkkylä E-post: Tel: Danmark Birgitte Hansson E-post: Tel: Nordisk Logistikbarometer 13 14

23 Om PostNord PostNord levererar förstklassiga kommunikations- och logistiklösningar till företag och privatpersoner i Norden. När brev och paket ska sändas till, från eller inom Norden ska PostNord vara det miljöeffektiva företag som väljs. PostNord AB grundades 9 genom en sammanslagning av Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen har en omsättning på cirka 38,9 miljarder K och cirka 4 anställda. Verksamheten är indelad i affärsområdena Posten, Post Danmark, PostNord Logistics samt Strålfors. PostNord har en unik infrastruktur för kommunikations- och logistiktjänster till, från och inom Norden. PostNord levererar ungefär 11 miljoner brev, 4 paket och 11 pallar varje dag, med förstklassig service. PostNord har cirka 4 9 paketutlämningsställen med långa öppettider i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Källa: PostNords Årsredovisning & Hållbahetsredovisning 12 Om PostNord Logistics PostNord Logistics erbjuder företag lösningar för effektiva logistikflöden. Vi finns i Norden och har samarbetspartners över hela världen. Post Nord Logistics ingår i koncernen PostNord tillsammans med Posten i Sverige, Post Danmark och Strålfors. PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden.

24 Kontakt PostNord Logistics AB 15 Stockholm postnordlogistics.se Besök: Terminalvägen Solna T 1 436

NORDISK LOGISTIKBAROMETER 2012 EFFEKTIVA LOGISTIKLÖSNINGAR GENOM SAMARBETE I LEVERANSKEDJAN

NORDISK LOGISTIKBAROMETER 2012 EFFEKTIVA LOGISTIKLÖSNINGAR GENOM SAMARBETE I LEVERANSKEDJAN NORDISK LOGISTIKBAROMETER 2012 EFFEKTIVA LOGISTIKLÖSNINGAR GENOM SAMARBETE I LEVERANSKEDJAN Förord Norden är ett mycket intressant område för att identifiera trender, marknadskrafter och kundbehov som

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 Observera: Det talade ordet gäller. Ärade stämmodeltagare, mina damer och herrar. Det har nu gått fyra år sedan fusionen mellan

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Vikten av ett effektivt och säkert godsnät för en post- och logistikverksamhet

Vikten av ett effektivt och säkert godsnät för en post- och logistikverksamhet Vikten av ett effektivt och säkert godsnät för en post- och logistikverksamhet Erica Kronhöffer, vice president Environment & TQM Title Page of 1 presentation >View>Header and Footer Historiskt samgående

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Samarbeten en väg till

Samarbeten en väg till Hur företag hanterar sina inköp av transporttjänster har stor inverkan på deras kostnader och service, men även på transportsektorns utveckling. För att öka kunskapen om hur och vilka transporttjänster

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Nordens ledande kommunikationsoch logistikföretag

Nordens ledande kommunikationsoch logistikföretag Nordens ledande kommunikationsoch logistikföretag PostNord i korthet 38,5 MDR SEK Omsättning 500 MSEK Justerat rörelseresultat, EBIT 6 100 Utlämningsställen i Norden 33 000 Medarbetare 142 miljoner paket

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Ökat behov av exportfinansiering

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Ökat behov av exportfinansiering AB Svensk Exportkredit Ökat behov av exportfinansiering 1 SEK:s Exportkreditbarometer december 2017 SEK:s tionde Exportkreditbarometer med resultat från 200 exportföretag visar på flera intressanta resultat:

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 14 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 57 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 587 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige HÖST 2014 Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige Arbetsmarknaden viktigaste påverkansfaktorn i Norge och Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Höst

Läs mer

Bokslut 2011 Ny koncernstrategi

Bokslut 2011 Ny koncernstrategi Ny färdriktning för PostNord Bokslut 211 Ny koncernstrategi 212-2-23 Web Ett tillfredställande de resultat för 211 Nettoomsättning och rörelsemarginal 5 4 3 1 8 6 Nettoomsättningen minskade med 5% till

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

FÖRETAGET SOM FÖREMÅL FÖR BROTT OCH OEGENTLIGHETER 2017

FÖRETAGET SOM FÖREMÅL FÖR BROTT OCH OEGENTLIGHETER 2017 FÖRETAGET SOM FÖREMÅL FÖR BROTT OCH OEGENTLIGHETER 2017 UTREDNING FÖRETAGSSÄKERHET I FINLAND Att avvärja brott och oegentligheter är mera fördelaktigt än att utreda skador. Företagssäkerhet skyddar företagets

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Bästa stämmodeltagare! 2009 var ett år då våra kunder var mer nöjda än någonsin det vet vi genom våra mätningar. Det var

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution Samordnad varudistribution - En distributionslösning i Halmstads kommun Michael Elofsson, Halmstads kommun Bakgrund: En ohållbar situation Transporterna står för hälften av koldioxidutsläppen i Halland

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete Kollektiv godstrafik i Stockholm 1 Schenker Consulting Växande aktör på den nordiska logistikkonsultmarknaden Kontor i Göteborg och Stockholm 28 konsulter och 3 trainees Tillsammans mer än 220 års erfarenhet

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

PEOPLE TEST 360. Ett testverktyg för att värdera ledarprestationen från alla vinklar

PEOPLE TEST 360. Ett testverktyg för att värdera ledarprestationen från alla vinklar PEOPLE TEST 360 Ett testverktyg för att värdera ledarprestationen från alla vinklar Prestanda PT360 mäter fokuspersonens prestanda på fem ledningsmässiga ansvarsområden. ens resultat jämförs med egen prestanda

Läs mer

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag Småföretagen drar sitt strå till stacken miljöarbete i småföretag januari 2008 Miljöarbete i småföretag Sammanfattning Trots allt mer fokus på miljöfrågor är kunskapen om hur den absolut största gruppen

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln

Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln + 8 % e-barometern Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln Trots den ekonomiska oro som råder fortsätter e-handeln att uppvisa positiva tillväxttal. Försäljningen över internet ökade med 7,9 procent

Läs mer

Nordisk Logistikbarometer 2008. - En rapport om utmaningar och trender på den nordiska logistikmarknaden

Nordisk Logistikbarometer 2008. - En rapport om utmaningar och trender på den nordiska logistikmarknaden Nordisk Logistikbarometer 2008 - En rapport om utmaningar och trender på den nordiska logistikmarknaden Posten Logistik - Nordisk Logistikbarometer 3 Förord Logistikmarknaden i präglas av ett starkt förändringstryck.

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Turismtermometern. en temperaturmätare av svensk besöksnäring

Turismtermometern. en temperaturmätare av svensk besöksnäring Turismtermometern en temperaturmätare av svensk besöksnäring Tertial 2 212 Turismtermometern, Tertial 2 212 Stark turistsommar i antågande Turismtermometern mäter temperaturen i svensk besöksnäring Turismtermometern

Läs mer

Hög efterfrågan på bostäder i Norden

Hög efterfrågan på bostäder i Norden VINTER 2016 Hög efterfrågan på bostäder i Norden Media och räntan påverkar allt mer Stark tro på uppgång på den norska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

juli 2014 En undersökning om småföretagares semestervanor

juli 2014 En undersökning om småföretagares semestervanor En undersökning om småföretagares semestervanor Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Jobbar du på semestern?... 4 Hur många timmar en vanlig semestervecka ägnar du åt företaget?... 7 Upplever

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över handelns framtidsförväntningar. Oktober 2016

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över handelns framtidsförväntningar. Oktober 2016 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över handelns framtidsförväntningar Oktober 2016 Förhoppningar om stigande försäljning Handelns tro på stigande försäljning ökade i oktober. Vi går nu in i en

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Miljöstrategi för Sollentuna kommun. Innehållsförteckning SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av fullmäktige 2014-xx-xx

Miljöstrategi för Sollentuna kommun. Innehållsförteckning SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av fullmäktige 2014-xx-xx för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2014-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Omfattning... 2 3 Miljöfrågorna i Sollentuna idag... 2 3.1 Styrkor... 2 3.2 Förbättringsmöjligheter... 2

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

Offentlig sektor sackar efter i IT-användningen Svenska myndigheter behöver bli Smarta Myndigheter

Offentlig sektor sackar efter i IT-användningen Svenska myndigheter behöver bli Smarta Myndigheter Offentlig sektor sackar efter i IT-användningen Svenska myndigheter behöver bli Smarta Myndigheter Rapport kring en omfattande TNS-Sifo-undersökning av IT-användandet i näringsliv och offentlig sektor

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer

Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer Januari 2010 Reagera Marknadsanalys AB OM UNDERSÖKNINGEN Upplägg Reagera Marknadsanalys har under december 2009 genomfört

Läs mer

Journalisterna är överlag mest nöjda med presshanteringen hos intresseorganisationer!

Journalisterna är överlag mest nöjda med presshanteringen hos intresseorganisationer! 2010 Resultat från PR Barometern Samhälle 2010 en undersökning av svenska journalisters relation till institutioner, organisationer och intresseorganisationer i den offentliga sektorn. Journalisterna är

Läs mer

Kartlagd: Morgondagens it-chef

Kartlagd: Morgondagens it-chef Kartlagd: Morgondagens it-chef Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vad lockar morgondagens it-chefer? Vi har svaren 2 Vi fortsätter

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2013 Optimism i Tålmodiga danskar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VINTER 2013 I november besvarade tusentals fastighetsmäklare frågor om bostadsmarknaden

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12 Rapport Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 14-08-12 Innehåll Genomförande 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Slutsatser 7 Resultat 9 Miljöaspekten viktig vid upphandling 10 Miljökrav i upphandling

Läs mer

Bättre företagsklimat och fler vill växa

Bättre företagsklimat och fler vill växa 2010-09-17 NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 2 Bättre företagsklimat och fler vill växa men politikernas syn på företagande skiljer sig från företagarnas I den andra upplagan av NyföretagarCentrums

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Flyget och miljön

Flyget och miljön Flyget och miljön 1990-2006 Analys av 11 frågor som funnits med under samtliga mätningar under perioden Underlag Sifos mätningar på uppdrag av LFV åren 1990, 1991, 1996, 1998, 2000, 2003 och 2006 27 juni

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2012 1 Technology Management TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2012. Årets undersökning är den tredje i raden

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jönköpings näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jönköpings län... 4 Småföretagsbarometern Jönköpings län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer