FINANSIERING AV INTERNATIONELLA AFFÄRER. Sundsvall 22 januari 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINANSIERING AV INTERNATIONELLA AFFÄRER. Sundsvall 22 januari 2009"

Transkript

1 FINANSIERING AV INTERNATIONELLA AFFÄRER Sundsvall 22 januari 2009

2 HITTA RÄTT HJÄLP Hos oss finns hjälp för företags internationalisering. Från första exportaffär till etablering och utlandsinvesteringar. Information, rådgivning, expertkunskap om länder och branscher, finansiering, riskkapital, skydd mot betalningsrisker. För alla branscher. För företag och affärer i alla storlekar. Gemensamma nämnare för oss: är till för företagen, staten finns med som ägare eller uppdragsgivare.

3 AFFÄRSPROCESSEN Utveckling av teknik och produkt. Val av strategi för exportverksamhet. Investering i materiella och immateriella tillgångar för att nå en ökning av exportvolymen. Samverkan och nätverksbyggande, skapa kontakt med stora företag i branschen, klustersamverkan. Strategiska val av leverantör eller underleverantör. Försäljningsaktiviteter. Investera i utvecklingsmarknader Leverans av exportorder. Exportfinansiering. Start av företag. Finansiering av företagets verksamhet. Finansiering av investeringar och aktiviteter för marknadsutveckling av export. Beställning av insatsvaror, produktion och färdigställande av beställda produkter.

4 VI HJÄLPER DIG MED INTERNATIONELL AFFÄRSUTVECKLING Förstå förutsättningarna Ta första steget Framgångsrika internationella affärer Utveckla Komma på plats

5 EXPORTFINANSIERING allt viktigare Som ett säljargument och för att möta konkurrens från andra leverantörer Vid försäljning av alla typer av varor och tjänster Beroende på var i processen finns det olika sätt - för exportören att erhålla finansiering - att kunna erbjuda kunden finansiering Val av rätt betalningsvillkor är viktigt - för att få betalt vid rätt tillfälle - för att underlätta en finansieringslösning Viktigt att känna till de finansieringsinstrument som finns och utnyttja dessa

6 EXPORTRÅDET KAN HJÄLPA TILL MED Finansieringsguiden Betalningsguiden Skeppningshandboken Seminarium/utbildning Upphandlingsnytt (Projektspaning) Upphandlingsguiden Rådgivning Konsultuppdrag

7 FINANSIERINGSPRODUKTER FRÅN ALMI Komplett utbud av marknadskompletterande produkter på finansieringsområdet. Löpande utveckling för att nå nya kundgrupper Innovationslån - Utvecklingsprojekt för ny teknik och nya produkter. Möjlighet till villkorad avskrivning Microlån - Till det lilla företaget där behovet är begränsat. Banken behöver inte ha beviljat lån Företagslån - För utveckling av bolagets verksamhet, investeringar och marknadssatsningar Exportlån - Valutalån till företag som har fått exportorder, eller som gör satsningar att öka eller börja exportera utifrån en lönsam verksamhet på hemmamarknaden

8 NYUTLÅNING

9 EXPORTLÅN Framtaget i samarbete mellan ALMI, SEK och EKN Exportrådet ger strategiskt stöd med Steps to Export Lånet kan lämnas i utländsk valuta som USD, JPY eller EUR Räntesättningen sker efter kundens rating samt räntan för respektive valuta (Libor, Jbor eller EURibor) Max 90% av kapitalbehovet, lägst 1 MSEK som motvärdet därav i utländsk valuta

10 EXPORTLÅN Från start har 35 exportlån beviljats till motsvarande 168 MSEK Lånet kan användas där exportorder finns, eller till företag med positivt kassaflöde för att starta export eller utöka export Lånet kan användas till rörelsekapital eller investeringar Personlig rådgivare hos Exportrådet - Steps to export (nulägesanalys och affärsplan)

11 SÄKER EXPORT EKN främjar svensk export med garantier Stor eller liten alla affärer är viktiga Särskild satsning på SME Basgaranti 95% skydd mot kundförluster

12 MOTGARANTI Underlättar för banken att ställa kontraktsgarantier Ökar kreditutrymmet för exportören EKN tar upp till 75% av risken från banken

13 RÖRELSEKREDITGARANTI Ökar kreditutrymmet för exportören hos banken Lån för specifik export alternativt checkkredit EKN delar risk med banken

14 FAKTABLAD PER 30 SEPTEMBER 2008 Ägare: Ändamål: Svenska staten Att främja näringslivets utveckling och internationella konkurrenskraft Finansiella nyckeltal: Summa tillgångar Skr 326,4 miljarder Krediter (beviljade och utestående) Skr 149,5 miljarder Nyupplåning Skr 68,1 miljarder Rating: S&P s: AA+ (stable) Moody s: Aa1 (stable) Grundat: 1962

15 OM SEK SEK:s uppdrag är att säkerställa tillgång till finansiella lösningar för export och infrastruktur. SEK tillhandahåller långsiktigt hållbara finansiella lösningar som stödjer tillväxt, inklusive export, infrastruktur, miljö och energi. SEK administrerar det statsstödda exportkreditsystemet och systemet med biståndskrediter till utvecklingsländer.

16 FINANSIERINGSLÖSNINGAR Långsiktiga finansiella lösningar till större företag, finansiella institutioner och kommuner. Exportfinansieringslösningar Allmän företagsfinansiering Projektfinansiering Kapitalmarknadstransaktioner Kvalificerade rådgivningstjänster

17 SEK OCH SME:S Exportlånet Finansieringsupplägg med banker exempelvis BOS Bank i Polen Miljöteknik Lokala valutor Kontinuerlig produktutveckling

18 Swedfund är svenska statens riskkapitalbolag för U-länder och Östeuropa (utom EU) Swedfund Partnerföretag Portföljbolag i U-land eller Östeuropa MSEK per investering Samma eller lägre riskexponering som svensk partner Typisk investerings är 30 % av total finansiering medinvesterare är vanligt Alltid minoritetsägare Aktiv styrelserepresentation om investering i eget kapital Investeringshorisont är 5-8 år. Lån normalt upp till 5 år

19 Swedfund erbjuder finansieringslösningar och kompetens Swedfund Partner Kapital Eget kapital Konvertibla lån Säkrade lån Royalty loans Garantier Kompetens Finansiering Legal assistans Kan den lokala marknaden Internationellt nätverk Trovärdighet svenska staten Portföljbolag -Swedfund behöver en affärsplan med bolagets tänkta ägarförhållanden Partnerföretag Kan vara ett svenskt miljö eller energibolag som ser möjligheter i ett U-land Erfarenhet av sektorn Kommersiell produkt Finansiella resurser och management

20 Ett exempel på en Clean Tech investering Aluminiumåtervinning i Kina Svenska partners: Feralco, Läckeby Water och Mercatus Totala investering: 85 MSEK Swedfunds finansiering: - Ägarandel 12 MSEK - Lån 15 MSEK för bl.a. investering av demoanläggning

21 Ytterligare miljöprojekt Swedfund diskuterar för närvarande ett antal miljöprojekt i främst i Asien. I Kina diskuteras kraftvärme från biomassa, biogas från hushållsavfall, rening av råvatten, vindkraft och energiåtervinning. I Vietnam plaståtervinning och kompostering. Vad behöver vi för information? Affärsplan På finns dokumentet How to make an Investment Proposal I både Kina och Indien medverkar Swedfund i fonder som har biomassa, vattenkraft, solenergi, vindenergi och avfallsåtervinning.

22 Nuteks program med koppling till miljö och tillväxt Miljödrivna marknader, Regionala klusterprogrammet, Demo Miljö, Förstudier och demonstrationsanläggningar. Ansök senast 9 feb. Produktutveckling i småföretag, CIP, Programmet för Entreprenörskap och Innovation, ECO-Innovation: Pilot and market replication projects Mer info på

23 Miljödrivna marknader Målgrupp: Företag med upp till 249 anställda, NYA INNOVATIVA OCH VÄXANDE Programmets delar: Miljödriven affärsutveckling: Kvalificerad rådgivning Paketering av systemlösningar: erbjudandet Samverkan vid upphandling: Stöd till små företag för fler affärer genom offentlig upphandling : mkr Öppnar i mars-09 Info: /Miljödrivna marknader

24 Nuteks program med koppling till miljö och tillväxt Miljödrivna marknader, Kristina Mårtensson, Regionala klusterprogrammet, Ewa Andersson, Demo Miljö, Ansök senast 9 feb. Nadja Berger, Produktutveckling i småföretag, Sandra Linde, CIP, Programmet för Entreprenörskap och Innovation, ECO-Innovation-Pilot and market replication projects Lars Ilmoni, Mer info på

25 Miljöarbete i företag lönar sig! Tio års arbete med miljörelaterade program och analyser. Runt 1500 små och medelstora företag, Eko-design, Miljödriven affärsutveckling, Exportsatsningar m.m.

26 FRÄMJANDE AV ENERGIINNOVATIONER Energimyndigheten arbetar för att främja nyttiggörande och kommersialisering av forskningsresultat, för att underlätta omställning till ett hållbart energisystem Nationella och internationella marknader I samverkan med andra aktörer Bilaterala avtal (Kina, Brasilien, USA, Indien), Sida:s prioriterade länder samt länder identifierade av Exportrådet

27 Verktyg för att främja svenska företag på exportmarknaderna Affärsutveckling och kommersialisering: En egen portfölj av innovativa företag Skräddarsydda delegationsresor samt deltagande på olika internationella event De flexibla mekanismerna: CDM och JI

28 Planerade aktiviter 2009 I samarbete med andra främjandeaktörer Delegationsresa med företag till Indien, april All Energy, mässa i Aberdeen Inkommande delegation från Kroatien/Balkan, Renewable Week COP 15 Köpenhamn, Swedish Pavillion, december

29 Miljö och klimat i Sidas utvecklingssamarbete Särskild klimatsatsning Demo/Miljö Start-programmen Utvecklingslån och garantier särskild satsning på Miljölån Aktörssamverkan

30 Sidas Utvecklingslån obundna förmånlighet 35-80% gåva kopplad till marknadsmässigt lån garanti om behov finns främst riktade till offentliga motparter initieras av motpart i mottagarlandet eller svenskt företag

31 Sidas Garantier obundna främst riktade till privata sektorn Sida skall vara additionell riskdelning riskavspeglande premie projektanknutna

32 Sidas Miljölån och Garantier Syfte: underlätta tillång på riskkapital för finansiering av investeringar riktade mot miljöproblem och effekter av klimatförändringar Områden: Energieffektivisering Förnybar energi Fjärrvärme och kyla Avfallshantering, vatten- och avloppstjänter Transporter

33 FÖR MER INFORMATION

34 FÖR MER INFORMATION fortsättning

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen atser statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen RiR 2013:10 På väg ut i världen statens främjandeinsatser

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer

Så gör du fler exportaffärer Så gör du fler exportaffärer FEM FÖRETAG BERÄTTAR EKN möjliggör säkrare exportaffärer och mer konkurrenskraftig finansiering, vilket kan vara avgörande för många affärer. Carl-Johan Karlsson, Affärsområdeschef,

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag Uppdaterad version 2015/2016 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa VÄRDE 79 KR I samarbete med: + EXTRAMATERIAL 10 stöd att söka NÄR idéer SKA utvecklas

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering INNOVATIONS- CYKELN Del 2 Teknik- och metodgenomförande Finansiering Förord Denna handledning för fria uppfinnare har skapats av några medlemmar i Göteborgs Uppfinnareförening. Behovet upptäcktes när ALMI

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Energi- och miljöteknik

Energi- och miljöteknik pressinformation november 2013 Energi- och miljöteknik symbio city Det svenska erbjudandet inom energi- och miljöteknik står sig starkt i global konkurrens. Med teknik och kompetens i världsklass har Sverige

Läs mer

FLER KAN EXPORTERA MER

FLER KAN EXPORTERA MER FLER KAN EXPORTERA MER TEKNIKFÖRETAGENS SYN PÅ EXPORTFRÄMJANDET KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA KONTAKT Jennie Cato Ansvarig för handelsfrämjande på Teknikföretagen 08-782 09 06 jennie.cato@teknikforetagen.se

Läs mer

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009 A2008:009 Svensk miljöteknik En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter Ulf Andreasson, Martin Flack, Thomas Forsberg, Stefan Jonsson, Måns Lindberg, Elin Vinger och Karin Widegren Svensk

Läs mer

Det privata näringslivet som förmedlare av svenskt bistånd

Det privata näringslivet som förmedlare av svenskt bistånd rapport 4. 2011 årgång 2 Det privata näringslivet som förmedlare av svenskt bistånd en kartläggning nils resare Innehåll Förord 3 Diakonias och Svenska kyrkans internationella arbetes slutsatser och rekommendationer

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

fler jobb i nya och växande företag

fler jobb i nya och växande företag C fler jobb i nya och växande företag Innehållsförteckning FLER JOBB I NYA OCH VÄXANDE FÖRETAG... 3 UC1 Utlåtande näringspolitik... 3 UC2 Utlåtande regionalpolitik... 164 UC3 Utlåtande handelspolitik...

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

SBA faktablad 2013 SVERIGE. GD Näringsliv. Faktabladet för Sverige i korthet. Om SBA faktablad 2

SBA faktablad 2013 SVERIGE. GD Näringsliv. Faktabladet för Sverige i korthet. Om SBA faktablad 2 SV GD Näringsliv SBA faktablad 2013 SVERIGE Faktabladet för Sverige i korthet Små och medelstora företag har spelat en allt viktigare roll i Sverige under de senaste två årtiondena. De står nu för 65 %

Läs mer

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Betänkande av Utredningen om immaterialrättens roll i innovationssystemet Stockholm 2015 SOU 2015:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Grupp 1 2015-06-05. Nedan följer en kort uppsummering och slutsatser från respektive grupp.

Grupp 1 2015-06-05. Nedan följer en kort uppsummering och slutsatser från respektive grupp. REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Arbetspapper 05 Delges: Sammanfattning - gruppdiskussioner Grupperna ombads att identifiera och diskutera biståndets utmaningar, hot och möjligheter för en hållbar

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Miljöarbetets nya arena. Panel: Miljödriven strukturomvandling

Miljöarbetets nya arena. Panel: Miljödriven strukturomvandling Miljöarbetets nya arena Panel: Miljödriven strukturomvandling KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö.

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 ALMI IFS / ALMI Innovation Skåne 10 Arbetsförmedlingen i Malmö 12 Connect Skåne

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA I DEN SOCIALA EKONOMIN Lån- och garanti instrument för den Sociala Ekonomin Idag finns många rapporter som visar på svårigheter att få tillgång

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 9 : 0 2 VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI ATT FRÄMJA HÅLLBAR TILLVÄXT I SVERIGE GENOM INTERNATIONELLT FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSSAMARBETE Titel: VINNOVAs internationella

Läs mer

Växande företag fler i arbete. En rapport om småföretagarfrågor från en arbetsgrupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp

Växande företag fler i arbete. En rapport om småföretagarfrågor från en arbetsgrupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp Växande företag fler i arbete En rapport om småföretagarfrågor från en arbetsgrupp inom vänsterpartiets riksdagsgrupp Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning 7 Vad kan Almi

Läs mer