Sveriges miljöteknikråd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges miljöteknikråd"

Transkript

1 Sveriges miljöteknikråd En delegation för miljöteknik Berit Gullbransson, Stockholm 26 maj

2 Kommittédirektiv 2008:2 Sveriges miljöteknikråd - en delegation för miljöteknik Swentec, Sveriges miljöteknikråd, har regeringens uppdrag att på nationell nivå utveckla en effektiv struktur som ökar tillväxten för svensk miljöteknik

3 Handlingsplan för svensk miljöteknik 82 åtgärder för att skapa grön tillväxt och bidra till omställningen till en eko-effektiv ekonomi

4 Övergripande strategiska områden Politisk styrning Kompetens för hållbar utveckling Kommersialisering Utveckla nya affärsmodeller Samverkan

5 Politisk styrning Sverige behöver robusta regler över mandatperioder, drivande marknadsincitament och en tydlig rollfördelning inom det offentliga. Åtgärder 1-32 i handlingsplanen

6 Kompetens för hållbar utveckling Sverige har stor fördel i sin upparbetade kompetens inom området hållbar utveckling. Den behöver vidmakthållas och utvecklas. Åtgärder i handlingsplanen

7 Kommersialisering Sverige har stor potential att generera företagande ur satsningar på forskning och utveckling inom både akademi och näringsliv. Verklig och potentiell efterfrågan är vägledande. Åtgärder i handlingsplanen

8 Utveckla nya affärsmodeller Sverige behöver skräddarsydda affärsmodeller för att kunna hantera möjligheter på olika marknader. Åtgärder i handlingsplanen

9 Samverkan Vi behöver samverka genom att effektivisera och kraftsamla för att hitta slagfärdiga koncept. Åtgärder i handlingsplanen

10 Handelskammaren Exportprojekt Tillväxtverket Energimyndigheten Övriga exportnätverk & organisationer VARIM VA-sektorn Svebio Bionenergi Gasföreningen Biogas Fjärrvärmeföreningen Pellsam Scandinavian Cleantech Exporters EU-Kontor EEN Exportrådet Exportrådets Indiv.rådgivning ISA Marknadsföring Lokal matchmaking B2B Export Konsultation Finansiering Riskkapital Swedfund Exportkredit -nämnden ECOEX Programländer FR, PL Swentec ECOEX Rekrytering VGR ALMI Länsstyrelsen Affärsutveckling Branschorganisationer Nätverk IDC West Sweden Espira Innovatum Industriell Dynamik B2B Finansiärer & Partners BRG Nationellt Regionala projekt EU Sjuhärads Kommunalförbund Lokalt VGR Kommunala Projekt Hubben Västsvenska Handelskammaren Kommunalförbund Delregionala Projekt Leader-projekt Skraborgsgas Brålanda Biogas Fyrbodal Skaraborgs Kommunalförbund Externa konsulter

11 Grunden är lagd nu går det att bygga vidare Det finns en handlingsplan - nu behöver förslagen följas upp. Den struktur som är uppbyggd är ännu för skör för att stå på egna ben. Det behövs en organisation som har överblicken och som kan koordinera där koordinering behövs

12 Det behövs en fortsättning efter Swentec med två huvudsakliga funktioner. 1. Synliggöra vad alla aktörer gör inom miljötekniksektorn samt utgöra kunskapsbas. 2. Initiera åtgärder och koordinera där koordinering behövs

13

14

15

16 Exempel på viktiga frågor att driva Omvärlds- och invärldsbevakning. Överblick över internationella och svenska initiativ. Organisationen ska utgöra en tydlig internationell ingång till svensk miljöteknik. Samla in Best Practice. Kontinuerligt sammanställa och analysera svenska erfarenheter för att precisera behov på en nationell nivå tillsammans med regionala nätverk, hubbar och företagskluster. Samordna och stötta arenor där främjare, företag, akademin och omvärlden, kan mötas kring miljöteknikfrågor och utbyta erfarenheter. Bygga erfarenhetsbank av affärsmodeller. Fortsätta att årligen sammanställa statistik. Backoffice till andra myndigheter och aktörer

17 Pågående projekt 2010 utifrån handlingsplanen för att rätta till glapp. 1. Nationell besöksorganisation samt Hitta miljöteknik 2. Offentlig upphandling 3. Strategiska miljöteknikområden 4. EU-finansiering 5. Swedish Waste Offer

18 1. Nationell besöksorganisation Koordinera och organisera internationella (och svenska) besök. Utarbeta arbetsformer, uppföljningsmetoder, principer för finansiering. Underlätta erfarenhetsutbyte så att kvaliteten på besöksverksamheten kan utvecklas. Samla statistik över vilka besökare som kommer, vilka intressen de har och vilka företag de träffar. Bidra med underlag och idéer för Swentecs slutbetänkande avseende besökhanteringens framtida organisering

19 2. Offentlig upphandling Funktionens mål och mening Nulägesanalys Mål med outsourcing Restriktioner och krav 1. Målformulering 2. Strategival Ständig förbättring Marknadsstrategi Anbudsdesign Kravspecifikation Anbudsinfodran Kontroll Uppföljning Utvärdering och lärande Utveckling 4. Genomförande, uppföljning 3. Upphandling, val av leverantör Mottagning och öppning av anbud Anbudsvärdering Urval och förhandling Träffande av avtal

20 3. Strategiska miljöteknikområden Genomgång av olika satsningar av forskningsmedel. Matcha resultatet mot EU:s programområden (strategiska områden). Visa vad IT-bio-rymd och nano kan göra för miljöteknikområdet. Analysera vågkraft - ett potentiellt styrkeområde för Sverige. Anordna två workshop där resultaten av övriga delprojekt avhandlas

21 4. EU-finansiering Olika aktörer aktiva i olika faser Samverkan nyckel till framgång Informationspridning viktigt

22 5. Swedish Waste Offer Samverkansplattform inom avfall och återvinning. Mål att skapa jobb och tillväxt genom att öka export av svenska tjänster och produkter inom avfall och återvinning inom ramen för en hållbar utveckling

23 Analys av teknikområde, vatten. Marknaden inom svensk vattenreningsteknik delas in i tre segment: VA Industri Dag- och lakvatten komponent entreprenör konsult kund

24 Den svenska resursbasen Sveriges vattenreningskunnande står sig bra inom industrigrenar där också själva industrin är stark små och medelstora företag Svensk vattenreningsteknik är inte unik svensk VA byggdes ut tidigt, vilket gav svenska företag konkurrensfördelar Sverige har en helhetssyn på VA vilket har gjort att man fårfördelarinomvissakringliggande produktsegment slamhantering, kväverening, resurseffektivisering och rening av prioriterade ämnen

25 Företag med marknadsfördelar inom vattenreningsteknik för industrisektorn I industrisegmentet ger implementering av miljöteknik konkurrensfördelar i form av mindre resurs- och energikostnader Efterfrågan på avancerade lösningar har ökat teknikhöjden inom området skogsindustri, järn- och stålindustri, verkstadsindustri och läkemedelsindustri

26

27 Kontakt och mer information

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

En kartläggning av svensk vattenreningsteknik 2007-05-08 1

En kartläggning av svensk vattenreningsteknik 2007-05-08 1 En kartläggning av svensk vattenreningsteknik 2007-05-08 1 Sammanfattning Omvärldens behov Många faktorer pekar på att behoven av vattenreningsteknik är och kommer att vara mycket stora genom vattenbrist

Läs mer

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige Miljöteknikmöjligheter i Västsverige En sammanfattning av Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Sammanställd av Jonas Norrman & Rebecca Brembeck, Nätverket GAME, samt Catarina Hedar,

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning

Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning NR C 82 MARS 2015 RAPPORT Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning Philip Thörn, Susanna Roth & Johan Strandberg Författare: Philip Thörn, Susanna Roth, Johan Strandberg Medel från:

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 29 januari 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 29 januari 2015 (föregås av utbildningsdag 28 januari) Plats:

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 BIOGAS VÄST Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Regionalt biogasmål... 6 Syfte med programmet... 6 Utmaningar för en ökad biogasutveckling...

Läs mer

Grön Agenda. Innovativ branschsamverkan för lignocellulosabaserade produkter och uthållig teknikutveckling

Grön Agenda. Innovativ branschsamverkan för lignocellulosabaserade produkter och uthållig teknikutveckling Grön Agenda Innovativ branschsamverkan för lignocellulosabaserade produkter och uthållig teknikutveckling Introduktion och bakgrund Förnybara råvaror i olika former kommer att få en starkt ökad strategisk

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011

Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Sammanställd av Jonas Norrman & Rebecca Brembeck (Nätverket GAME) och Catarina Hedar (Ramböll) på uppdrag av Västra Götalandsregionen. En rapport

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen atser statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen RiR 2013:10 På väg ut i världen statens främjandeinsatser

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Innehållsförteckning Thomas har ordet sid 4 En långsiktig röd tråd Händelser under året sid 6 Resumé Ny återvinningscentral i Gävle sid 8

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR Gerry Andersson, Mats Holmquist, Erik Jakobsson, Fredrik Jönsson, Henrik Kock, Malin Ljungzell, Andreas Wallo, Carina Åberg Redaktör: Malin Ljungzell

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020.

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Sida 1 av 2 2013-06-28 Dnr. 304-1272-2013 Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Bifogat översänds följande handlingar 1. Utkast till Regionalt Program

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer