- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export"

Transkript

1 - Fokus import och export - Mentor fokus import och export

2 Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import och export 6 Dags att satsa på internationella marknader 7 Mentorskap där du ger men får ännu mer tillbaka 8-9 Ahmed tog hjälp av en mentor Tips på nyttiga hemsidor 12

3 Mentorskapsprogram med fokus på import och export Almi Företagspartner kommer mellan 2013 och 2015 att driva mentorinsatser, där syftet är att öka andelen företagare med utländsk bakgrund som importerar eller exporterar. Detta är en satsning som Almi driver på uppdrag av Näringsdepartementet. Genom programmet hoppas man kunna dra nytta av invandrarföretagares kompetens och kontaktnät för att främja svensk export på nya marknader. Man hoppas också kunna underlätta för svenska företagare att etablera sig på nya marknader genom mentorer som har erfarenhet och ett kontaktnät i andra länder. I Sverige lever idag cirka 1,8 miljoner människor med rötter i andra delar av världen. Det finns cirka invandrarägda företag i Sverige och vart femte nytt företag som startas, startas av en person med utländsk bakgrund. Sammanlagt sysselsätter dessa idag cirka personer. De finns representerade inom hela den svenska ekonomin, med många framgångsrika profiler och koncept. Denna målgrupp har ett kontaktnät i sina forna hemländer och erfarenheter av annan kultur som kan komma väl till pass vid eventuell export eller import. Genom Mentorskapsprogrammet får du hjälp av en kunnig person från näringslivet som har lång erfarenhet av företagande, import och export samt hur man gör affärer. Mentorn hjälper dig under strukturerade former att utveckla ditt företag och nå tillväxt och ökad omsättning samt att komma in på nya marknader. Vill du ha mer information om satsningen Mentor - fokus import och export? Ta kontakt med ditt lokala Almi-bolag som du hittar på almi.se 3

4 Utveckla ditt företag med en mentor Mentorskapsprogrammet Utveckla företag passar dig som har ett etablerat företag som du vill utveckla med hjälp av en mentor. Det riktar sig till dig som kommit förbi uppstartsfasen i ditt företagande och är redo att låta företaget växa och utvecklas. Programmet löper under ett år och innebär att adepter får tillgång till en mentor som bidrar med sina erfarenheter på ideell basis. Under ett år träffas du och din mentor minst en gång i månaden för att diskutera hur just ditt företag kan utvecklas. På det inledande mötet sätter ni gemensamma mål för mentorskapet. Dessa mål utgör grunden till större delen av era möten under året. Mellan träffarna får du som adept hemuppgifter att arbeta med på egen hand. Det kan exempelvis handla om att du ska kontakta kunder med nya erbjudanden som du och din mentor har diskuterat under tidigare möten. På nästkommande möte går ni sedan igenom och utvärderar resultatet tillsammans. För ett lyckat mentorskap behövs engagemang från båda hållen. Det är en möjlighet att få någon annans perspektiv på ditt företag samtidigt som du får en inblick i en annan verksamhet. Det är den ömsesidiga utvecklingen som sätter sin prägel på mentorskapet. Almi tar ut en symbolisk avgift om 2000 kronor exklusive moms för att vara med som adept i programmet. Detta är för att säkerställa ditt engagemang när du anmäler dig. Läs mer om Mentorskapsprogrammet Utveckla företag på almi.se Du hittar informationen genom att gå in på Våra tjänster och klicka på Utveckla företag. Scrolla sedan ner till erbjudandet Mentor Utveckla företag låt ditt företag växa med en mentor. Anmäl ditt intresse där eller kontakta ditt lokala Almi-kontor som du hittar på almi.se 4

5 Varför mentorskap? Varför ska man gå med i Almis Mentorskapsprogram? Almis Mentorskapsprogram ger dig en möjlighet att få extern kompetens från en annan person som med största sannolikhet har andra erfarenheter och referenser än du själv. Det är en chans för dig som företagare att få stöd och hjälp med sådant som du känner dig osäker på när det kommer till ditt företag. En mentor har kunskap och erfarenheter som kan gynna dig och lära dig hur du löser framtida problem. Med hjälp av en mentor får du tid och utrymme samt feedback från en person som vill dela med sig av sina erfarenheter. Vad är viktigt att tänka på om man funderar på att börja exportera/importera? En bra början är att ta redan på vilken affärskultur och socialt samspel som råder i det specifika landet. Här kan en mentor med erfarenheter och ett etablerat kontaktnät komma väl till pass när man funderar på att börja eller utöka sin export till ett specifikt land. Frågor som: hur görs affärerna i detta land, vad är viktigt att tänka på, skiljer sig kulturen i landet sig mycket från Sverige, och så vidare kommer förmodligen att uppstå. Då kan det vara skönt att ha en kunnig person att bolla tankar och idéer med för att veta hur du kan gå vidare. Tips Tips till dig som vill gå Mentorprogrammet: Till dig som vill bli mentor: Var noga med att identifiera vilken resa adepten planerar att göra. Finns det en vision och vilka mål finns det närmaste året? Sträva efter att skapa en trygg men affärsmässig relation med gemensamma spelregler och var inte rädd för att våga ställa krav och ge hemläxa, samt följa upp vid varje möte. Till dig som vill bli adept: Ta möjligheten att släppa in en extern person i ditt företag det finns mycket att vinna. Sätt tydliga mål, både långsiktiga och kortsiktiga. Då har du och mentorn bästa förutsättningarna för ert arbete. Var rädd om mentorns tid och prioritera era möten. 5

6 Almi tipsar inför import och export När man börjar fundera på att satsa på internationella marknader, uppstår säkerligen en hel del frågor och funderingar. Därför kan en mentor komma väl till pass när du letar efter någon med erfarenhet att bolla idéer med. Peter Billberg, Affärsrådgivare och mentoransvarig hos Almi Kalmar, ger här några tips till dig som går i dessa tankar. Varför ska man gå med i Almis Mentorskapsprogram? För att få in en erfaren person från näringslivet i företaget att bolla idéer med, utanför familj och vänner då dessa kanske inte har kunskapen och inte ser objektivt på företaget och personen som ska driva det. Vad kan en mentor ge en adept? En mentor kan ge kunskap kring företagande och det som är oerhört viktigt för den som driver företag, nämligen kontakter och nätverk. Vad är viktigt att tänka på om man funderar på att börja importera eller exportera? Att man först har en fungerande hemmamarknad. Att man har kunskap om de länder man tänker satsa på och de regler som gäller i den aktuella branschen i respektive land. Vilka är dina bästa tips till personer som vill bli exportmentorer? Man ska helst ha arbetat inom ett exporterande företag för att ha erfarenhet av de frågor som adeptföretaget ställs inför. Tipset är att låta adepten, med stöd av mentorn, ta reda på vilka spelregler som gäller och vilka kontakter, mässor med mera som man ska finnas med på. Vilka är dina bästa tips till adepter som vill börja exportera? Att man har en leveranssäkerhet till sina kunder. Att se möjligheterna med nya spännande marknader och kontakter. Att upptäcka synergieffekternas stora möjligheter och härliga värld. Namn: Peter Billberg Titel: Affärsrådgivare och mentoransvarig hos Almi Kalmar 6

7 Dags att satsa på internationella marknader Almi Företagspartner har ett exportlån som riktar sig till företag med exportsatsningar. Lånet vänder sig till små och medelstora företag inom alla branscher. Carina Nordström, Affärsområdeschef Låneverksamheten, Almi Företagspartner, ger svar på frågor som kan vara bra att ha med sig om man funderar på att söka ett exportlån. Namn: Carina Nordström Titel: Affärsområdeschef Låneverksamheten, Almi Företagspartner. Vad innebär Almis exportlån? Exportlånet är speciellt framtaget för att fler små och medelstora företag ska ges möjlighet att ge sig ut på den internationella marknaden. Exportlånet kan även tas i utländsk valuta och det är en stor fördel eftersom valutarisken då minskar. Vilka kan ta ett exportlån? Lånet lämnas till svenska företag med verksamhet i Sverige. Vad anser du att man bör tänka på innan man ansöker om ett exportlån? Se över ditt totala finansiella behov på lite längre sikt. Gör din affärsplan och budget så realistisk som möjligt. Det är alltid roligt att få till nya affärer men nya marknader bjuder på nya affärsförutsättningar så säkerställ att du har koll på dessa. Vilka lånevillkor gäller för det företag som beviljas lånet? Villkoren på lånet bestäms utifrån en bedömning av ditt företags ekonomiska situation och behov. Det är ditt regionala Almi-kontor som tar emot din ansökan och fattar beslut om lånet och dess villkor. Men generellt sett tar Almi ut en ränta som är något högre än en genomsnittlig bankränta. Hur stor del av det belopp som företaget har behov av, kan Almi finansiera? Med exportlånet kan upp till 90 procent av det totala kapitalbehovet finansieras och det finns ingen övre beloppsgräns. Så här ansöker du om exportlån Ansök genom att fylla i låneansökan på Bifoga också affärsplan och resultat- och likviditetsbudget. Om ansökan inte avser en företagsstart, ska du även bifoga senaste bokslutet samt aktuell resultat- och balansrapport. Varje ansökan och beslut om lån behandlas naturligtvis konfidentiellt. 7

8 Mentorskap där du ger men får ännu mer tillbaka Khalifa Ahmed kom till Sverige Med sitt företag Khali Mode vill hon erbjuda unika varor som inte finns tillgängliga i Värmland. Tack vare mentorn Gunn Axelsson har Khalifa fått bättre koll på det svenska systemet och hennes företag har kunnat utvecklas mer stabilt. Khalifa Varför ville du ha en mentor? När jag startade mitt företag 2010 hade jag absolut ingen aning om hur system och regler fungerar i Sverige. Personligen hade jag erfarenhet av företagande från mitt hemland Somalia, men det är helt annorlunda här. Jag behövde någon som kunde guida mig genom allt det nya och rikta mig åt rätt håll. Vad har Mentorskapsprogrammet gett dig och ditt företag? Programmet har förenklat min förståelse för hur saker och ting fungerar här. Jag hade tur och fick tag på en underbar mentor som är väldigt bra på att förklara saker och ting. Vilka resultat har du sett i ditt företagande? Jag är bättre informerad när det gäller ekonomi och det svenska systemet. Mitt företag har utvecklats och blivit mer stabilt. Vad är dina tips till de som känner att de skulle behöva en mentor? Var inte rädd för att be om hjälp, det krävs mod för det. Lita på din mentor och var öppen. Mentorn vill verkligen ditt bästa! Gunn Varför gick du med som mentor i Almis Mentorskapsprogram? Jag startade mitt företag 2007 och hade då själv en mentor som hjälpte mig. De erfarenheter som jag sedan skaffat mig som egenföretagare (både positiva och negativa) vill jag gärna dela med mig av för att hjälpa andra. Det var anledningen till att jag från början anmälde mig som mentor. När jag sedan upptäckte hur mycket jag själv får ut av mentorskapet i form av egen utveckling och nya erfarenheter har jag fortsatt som mentor. Dessutom jobbar jag med verksamhets- och ledarskapsutveckling och som coach. Vad har mentorskapet gett dig? Mentorskapet har gett mig otroligt mycket. Att vara mentor innebär för mig ett samarbete med adepten där jag också utvecklas och lär mig nytt hela tiden. Att vara mentor åt Khalifa, som kommer från en helt annan kultur, har varit en spännande resa med tanke på att det skiljer sig ganska mycket åt att driva företag i Somalia jämfört med att driva företag i Sverige. Saker som för mig varit självklara har inte varit lika självklara för henne. Vi har med andra ord haft en del annorlunda frågor att jobba med som många gånger lett till glada skratt. Vad är dina tips till personer som funderar på att bli mentor? Tveka inte. Du har mycket att ge men får ännu mer tillbaka (förutsatt att mentorskapet fungerar). 8

9 Lita på din mentor och var öppen Mentorskapet har gett mig otroligt mycket A D E P T Namn: Khalifa Ahmed Ålder: 47 år Företag: Khali Mode M e n t o r Namn: Gunn Axelsson Ålder: 59 år Företag: Villmera Utveckling AB. Organisations- och ledarskapskonsult. 9

10 Ahmed tog hjälp av en mentor Ahmed kom till Sverige 2005 för kärlekens skull och fem år senare startade han sitt företag Nordiska Orientresor. Vägen har dock inte alltid varit rak och det är mycket som har spelat in i Ahmeds framgång. En av dem är stödet och engagemanget från Almi-mentorn Ulf Östmark. Ahmeds företag Nordiska Orientresor arrangerar kulturella rundresor och har specialiserat sig på vissa länder. Ahmeds plan är att ha resor till alla länder som ligger i Orienten, från Marocco till Indien. Företaget strävar efter att utöka sitt utbud med nya länder varje säsong till dess att målet är nått. Ahmed Varför ville du ha en mentor? Jag kände att jag behövde hjälp med marknadsföringen av mitt företag. Erfarenhet av resebranschen hade jag, men jag visste inte riktigt hur jag skulle få mitt företag att synas. Därför sökte jag en person med erfarenhet och kunskap på just detta område. Som tur var fick jag en mentor som inte bara var en duktig person som kan marknadsföring utan även en person som kan resebranschen. Så det var full pott kan man säga! Vad har Mentorskapsprogrammet gett dig och ditt företag? Till en början undvek jag att prata med kunderna som ringde eftersom jag kände att jag inte behärskade svenskan tillräckligt bra och att jag därmed inte skulle uppfattas som trovärdig. Men Ulf vände på det och frågade: vem inger mest trovärdighet om man vill boka en resa till Egypten? Ahmed eller någon som sitter bakom ett skrivbord i Sverige och har läst på i en broschyr. Ulf har lärt mig att den kunskap och erfarenhet jag har är värt mycket och det visade sig att kunderna uppskattade kunskapen mer än att svenskan var perfekt. Vilka resultat har du sett i ditt företagande? Helt klart har vi ökat försäljningen, med mer än 100 procent skulle jag säga. Kontakten med Ulf har betytt otroligt mycket för mig och mitt företag och vi kommer att ha fortsatt kontakt i framtiden också. 10

11 Ulf har betytt otroligt mycket för mitt företag Ulf Varför gick du med som mentor i Almis Mentorskapsprogram? Jag har varit mentor i över 20 år i olika konstellationer. Genom Almi får man en strukturerad plattform att arbeta från och detta gynnar både adepten och mentorn. Vad har mentorskapet gett dig? Tack vare programmet har jag fått många goda affärskontakter, samt större kunskap och insikt i olika branscher. Det är en härlig kick man får av att möta alla unga, hungriga och engagerade entreprenörer som handlöst kastar sig över problem och möjligheter. Det är en fröjd att få stå vid sidan om och dela med sig av sina erfarenheter för att på något sätt kunna bidra till dessa unga människors utvecklande och framgång. Vad är dina tips till någon som funderar på att bli mentor? Mitt bästa tips till alla mentorer är att lyssna mer än du pratar. Lägg mer energi på marknads- och försäljningsstrategiska frågor i starten. Det är det som i slutändan avgör framgången, inte detaljerade affärsplaner och överarbetade budgetar. A D E P T Namn: Ahmed Abd El Hafez Ålder: 33 år Företag: Nordiska Orientresor AB Tips till adepter: Det finns inga dumma frågor. Känner du att du behöver hjälp med något så fråga och ta in all information som du får. Ta vara på chansen! M e n t o r Namn: Ulf Östmark Ålder: 53 år Företag: VD för reseföretaget Quality Travel AB, franchisetagare för Swedbank Företagsförmedling, med flera. Tidigare erfarenheter: VD SPIES/Tjäreborg, Sverigechef Sterling Airways, med flera. Ulf har 35 års erfarenhet av resebranschen och för 30 år sedan startade han White Resor AB. Sin första adept tog han sig an för 20 år sedan.de senaste fem åren har han deltagit som mentor i Almis Mentorprogram. 11

12 Tips på nyttiga hemsidor Almi Företagspartner Almi jobbar för att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter de kunderna i företagandets alla faser från idéer till framgångsrika företag. Business Sweden Enterprise Europe Network Business Swedens uppgift är att stärka bilden och öka kännedomen om Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. EEN erbjuder kostnadsfria tjänster som information och rådgivning, förmedling av internationella affärskontakter och service vid teknik- och forskningssamarbeten. Euler Hermes Euler Hermes är världens ledande kreditförsäkringskoncern. Genom ett komplett utbud av produkter och tjänster inom kundkreditförsäkring, garantier och inkasso hjälper de företag att göra affärer över hela världen. Exportkreditnämnden EKN har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör de genom att försäkra exportföretag och banker mot risken för att inte få betalt i exportaffärer, så att de kan genomföra fler säkra exportaffärer. Projekt Kosmopolit Utrikesdepartementet har gett Exportrådet i uppdrag att genomföra insatser riktade till företagare med utländsk bakgrund. Målet är att bättre ta tillvara denna kompetens och förbättra små- och medelstora företags möjligheter att nå ut på nya exportmarknader. Stiftelsen IFS Internationella företagarföreningen i Sverige är organisationen som värnar om invandrarföretagarna, bland annat genom kompetensutveckling och opinionsbildning. Swedfund UNDEXO Swedfund är en engagerad, aktiv och uthållig investeringspartner. Deras unika kompetens är att våga vara på marknader där få andra vågar vara, och att vara bra på det. Underleverantörernas exportorganisation strävar efter att ge den aktuella företagskategorin det stöd som behövs samt att skapa en partner för politiker, myndigheter och organisationer som kan kartlägga behov och kanalisera information. - Fokus import och export -

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning 7 Vad kan Almi

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag Uppdaterad version 2015/2016 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa VÄRDE 79 KR I samarbete med: + EXTRAMATERIAL 10 stöd att söka NÄR idéer SKA utvecklas

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Bankuellt Nr 10 Januari 2014

Bankuellt Nr 10 Januari 2014 Bankuellt Nr 10 Januari 2014 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Vi har faktiskt varit med om ytterligare en historisk händelse. Den förra var att vi öppnade kontor i Storfors (som

Läs mer

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö.

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 ALMI IFS / ALMI Innovation Skåne 10 Arbetsförmedlingen i Malmö 12 Connect Skåne

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Annons Hela denna bilaga är en annons från Eget företag i samarbete med Newsfactory Media Group Annons

Annons Hela denna bilaga är en annons från Eget företag i samarbete med Newsfactory Media Group Annons Annons Hela denna bilaga är en annons från Eget företag i samarbete med Newsfactory Media Group Annons Starta, driva, utveckla på mässan finns experterna och all info! Starta, driva, utveckla på mässan

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn

Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd IV den 16 oktober 2008 av Magnus Sjöland jag har ett spännande jobb. Det är ett

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer