- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export"

Transkript

1 - Fokus import och export - Mentor fokus import och export

2 Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import och export 6 Dags att satsa på internationella marknader 7 Mentorskap där du ger men får ännu mer tillbaka 8-9 Ahmed tog hjälp av en mentor Tips på nyttiga hemsidor 12

3 Mentorskapsprogram med fokus på import och export Almi Företagspartner kommer mellan 2013 och 2015 att driva mentorinsatser, där syftet är att öka andelen företagare med utländsk bakgrund som importerar eller exporterar. Detta är en satsning som Almi driver på uppdrag av Näringsdepartementet. Genom programmet hoppas man kunna dra nytta av invandrarföretagares kompetens och kontaktnät för att främja svensk export på nya marknader. Man hoppas också kunna underlätta för svenska företagare att etablera sig på nya marknader genom mentorer som har erfarenhet och ett kontaktnät i andra länder. I Sverige lever idag cirka 1,8 miljoner människor med rötter i andra delar av världen. Det finns cirka invandrarägda företag i Sverige och vart femte nytt företag som startas, startas av en person med utländsk bakgrund. Sammanlagt sysselsätter dessa idag cirka personer. De finns representerade inom hela den svenska ekonomin, med många framgångsrika profiler och koncept. Denna målgrupp har ett kontaktnät i sina forna hemländer och erfarenheter av annan kultur som kan komma väl till pass vid eventuell export eller import. Genom Mentorskapsprogrammet får du hjälp av en kunnig person från näringslivet som har lång erfarenhet av företagande, import och export samt hur man gör affärer. Mentorn hjälper dig under strukturerade former att utveckla ditt företag och nå tillväxt och ökad omsättning samt att komma in på nya marknader. Vill du ha mer information om satsningen Mentor - fokus import och export? Ta kontakt med ditt lokala Almi-bolag som du hittar på almi.se 3

4 Utveckla ditt företag med en mentor Mentorskapsprogrammet Utveckla företag passar dig som har ett etablerat företag som du vill utveckla med hjälp av en mentor. Det riktar sig till dig som kommit förbi uppstartsfasen i ditt företagande och är redo att låta företaget växa och utvecklas. Programmet löper under ett år och innebär att adepter får tillgång till en mentor som bidrar med sina erfarenheter på ideell basis. Under ett år träffas du och din mentor minst en gång i månaden för att diskutera hur just ditt företag kan utvecklas. På det inledande mötet sätter ni gemensamma mål för mentorskapet. Dessa mål utgör grunden till större delen av era möten under året. Mellan träffarna får du som adept hemuppgifter att arbeta med på egen hand. Det kan exempelvis handla om att du ska kontakta kunder med nya erbjudanden som du och din mentor har diskuterat under tidigare möten. På nästkommande möte går ni sedan igenom och utvärderar resultatet tillsammans. För ett lyckat mentorskap behövs engagemang från båda hållen. Det är en möjlighet att få någon annans perspektiv på ditt företag samtidigt som du får en inblick i en annan verksamhet. Det är den ömsesidiga utvecklingen som sätter sin prägel på mentorskapet. Almi tar ut en symbolisk avgift om 2000 kronor exklusive moms för att vara med som adept i programmet. Detta är för att säkerställa ditt engagemang när du anmäler dig. Läs mer om Mentorskapsprogrammet Utveckla företag på almi.se Du hittar informationen genom att gå in på Våra tjänster och klicka på Utveckla företag. Scrolla sedan ner till erbjudandet Mentor Utveckla företag låt ditt företag växa med en mentor. Anmäl ditt intresse där eller kontakta ditt lokala Almi-kontor som du hittar på almi.se 4

5 Varför mentorskap? Varför ska man gå med i Almis Mentorskapsprogram? Almis Mentorskapsprogram ger dig en möjlighet att få extern kompetens från en annan person som med största sannolikhet har andra erfarenheter och referenser än du själv. Det är en chans för dig som företagare att få stöd och hjälp med sådant som du känner dig osäker på när det kommer till ditt företag. En mentor har kunskap och erfarenheter som kan gynna dig och lära dig hur du löser framtida problem. Med hjälp av en mentor får du tid och utrymme samt feedback från en person som vill dela med sig av sina erfarenheter. Vad är viktigt att tänka på om man funderar på att börja exportera/importera? En bra början är att ta redan på vilken affärskultur och socialt samspel som råder i det specifika landet. Här kan en mentor med erfarenheter och ett etablerat kontaktnät komma väl till pass när man funderar på att börja eller utöka sin export till ett specifikt land. Frågor som: hur görs affärerna i detta land, vad är viktigt att tänka på, skiljer sig kulturen i landet sig mycket från Sverige, och så vidare kommer förmodligen att uppstå. Då kan det vara skönt att ha en kunnig person att bolla tankar och idéer med för att veta hur du kan gå vidare. Tips Tips till dig som vill gå Mentorprogrammet: Till dig som vill bli mentor: Var noga med att identifiera vilken resa adepten planerar att göra. Finns det en vision och vilka mål finns det närmaste året? Sträva efter att skapa en trygg men affärsmässig relation med gemensamma spelregler och var inte rädd för att våga ställa krav och ge hemläxa, samt följa upp vid varje möte. Till dig som vill bli adept: Ta möjligheten att släppa in en extern person i ditt företag det finns mycket att vinna. Sätt tydliga mål, både långsiktiga och kortsiktiga. Då har du och mentorn bästa förutsättningarna för ert arbete. Var rädd om mentorns tid och prioritera era möten. 5

6 Almi tipsar inför import och export När man börjar fundera på att satsa på internationella marknader, uppstår säkerligen en hel del frågor och funderingar. Därför kan en mentor komma väl till pass när du letar efter någon med erfarenhet att bolla idéer med. Peter Billberg, Affärsrådgivare och mentoransvarig hos Almi Kalmar, ger här några tips till dig som går i dessa tankar. Varför ska man gå med i Almis Mentorskapsprogram? För att få in en erfaren person från näringslivet i företaget att bolla idéer med, utanför familj och vänner då dessa kanske inte har kunskapen och inte ser objektivt på företaget och personen som ska driva det. Vad kan en mentor ge en adept? En mentor kan ge kunskap kring företagande och det som är oerhört viktigt för den som driver företag, nämligen kontakter och nätverk. Vad är viktigt att tänka på om man funderar på att börja importera eller exportera? Att man först har en fungerande hemmamarknad. Att man har kunskap om de länder man tänker satsa på och de regler som gäller i den aktuella branschen i respektive land. Vilka är dina bästa tips till personer som vill bli exportmentorer? Man ska helst ha arbetat inom ett exporterande företag för att ha erfarenhet av de frågor som adeptföretaget ställs inför. Tipset är att låta adepten, med stöd av mentorn, ta reda på vilka spelregler som gäller och vilka kontakter, mässor med mera som man ska finnas med på. Vilka är dina bästa tips till adepter som vill börja exportera? Att man har en leveranssäkerhet till sina kunder. Att se möjligheterna med nya spännande marknader och kontakter. Att upptäcka synergieffekternas stora möjligheter och härliga värld. Namn: Peter Billberg Titel: Affärsrådgivare och mentoransvarig hos Almi Kalmar 6

7 Dags att satsa på internationella marknader Almi Företagspartner har ett exportlån som riktar sig till företag med exportsatsningar. Lånet vänder sig till små och medelstora företag inom alla branscher. Carina Nordström, Affärsområdeschef Låneverksamheten, Almi Företagspartner, ger svar på frågor som kan vara bra att ha med sig om man funderar på att söka ett exportlån. Namn: Carina Nordström Titel: Affärsområdeschef Låneverksamheten, Almi Företagspartner. Vad innebär Almis exportlån? Exportlånet är speciellt framtaget för att fler små och medelstora företag ska ges möjlighet att ge sig ut på den internationella marknaden. Exportlånet kan även tas i utländsk valuta och det är en stor fördel eftersom valutarisken då minskar. Vilka kan ta ett exportlån? Lånet lämnas till svenska företag med verksamhet i Sverige. Vad anser du att man bör tänka på innan man ansöker om ett exportlån? Se över ditt totala finansiella behov på lite längre sikt. Gör din affärsplan och budget så realistisk som möjligt. Det är alltid roligt att få till nya affärer men nya marknader bjuder på nya affärsförutsättningar så säkerställ att du har koll på dessa. Vilka lånevillkor gäller för det företag som beviljas lånet? Villkoren på lånet bestäms utifrån en bedömning av ditt företags ekonomiska situation och behov. Det är ditt regionala Almi-kontor som tar emot din ansökan och fattar beslut om lånet och dess villkor. Men generellt sett tar Almi ut en ränta som är något högre än en genomsnittlig bankränta. Hur stor del av det belopp som företaget har behov av, kan Almi finansiera? Med exportlånet kan upp till 90 procent av det totala kapitalbehovet finansieras och det finns ingen övre beloppsgräns. Så här ansöker du om exportlån Ansök genom att fylla i låneansökan på Bifoga också affärsplan och resultat- och likviditetsbudget. Om ansökan inte avser en företagsstart, ska du även bifoga senaste bokslutet samt aktuell resultat- och balansrapport. Varje ansökan och beslut om lån behandlas naturligtvis konfidentiellt. 7

8 Mentorskap där du ger men får ännu mer tillbaka Khalifa Ahmed kom till Sverige Med sitt företag Khali Mode vill hon erbjuda unika varor som inte finns tillgängliga i Värmland. Tack vare mentorn Gunn Axelsson har Khalifa fått bättre koll på det svenska systemet och hennes företag har kunnat utvecklas mer stabilt. Khalifa Varför ville du ha en mentor? När jag startade mitt företag 2010 hade jag absolut ingen aning om hur system och regler fungerar i Sverige. Personligen hade jag erfarenhet av företagande från mitt hemland Somalia, men det är helt annorlunda här. Jag behövde någon som kunde guida mig genom allt det nya och rikta mig åt rätt håll. Vad har Mentorskapsprogrammet gett dig och ditt företag? Programmet har förenklat min förståelse för hur saker och ting fungerar här. Jag hade tur och fick tag på en underbar mentor som är väldigt bra på att förklara saker och ting. Vilka resultat har du sett i ditt företagande? Jag är bättre informerad när det gäller ekonomi och det svenska systemet. Mitt företag har utvecklats och blivit mer stabilt. Vad är dina tips till de som känner att de skulle behöva en mentor? Var inte rädd för att be om hjälp, det krävs mod för det. Lita på din mentor och var öppen. Mentorn vill verkligen ditt bästa! Gunn Varför gick du med som mentor i Almis Mentorskapsprogram? Jag startade mitt företag 2007 och hade då själv en mentor som hjälpte mig. De erfarenheter som jag sedan skaffat mig som egenföretagare (både positiva och negativa) vill jag gärna dela med mig av för att hjälpa andra. Det var anledningen till att jag från början anmälde mig som mentor. När jag sedan upptäckte hur mycket jag själv får ut av mentorskapet i form av egen utveckling och nya erfarenheter har jag fortsatt som mentor. Dessutom jobbar jag med verksamhets- och ledarskapsutveckling och som coach. Vad har mentorskapet gett dig? Mentorskapet har gett mig otroligt mycket. Att vara mentor innebär för mig ett samarbete med adepten där jag också utvecklas och lär mig nytt hela tiden. Att vara mentor åt Khalifa, som kommer från en helt annan kultur, har varit en spännande resa med tanke på att det skiljer sig ganska mycket åt att driva företag i Somalia jämfört med att driva företag i Sverige. Saker som för mig varit självklara har inte varit lika självklara för henne. Vi har med andra ord haft en del annorlunda frågor att jobba med som många gånger lett till glada skratt. Vad är dina tips till personer som funderar på att bli mentor? Tveka inte. Du har mycket att ge men får ännu mer tillbaka (förutsatt att mentorskapet fungerar). 8

9 Lita på din mentor och var öppen Mentorskapet har gett mig otroligt mycket A D E P T Namn: Khalifa Ahmed Ålder: 47 år Företag: Khali Mode M e n t o r Namn: Gunn Axelsson Ålder: 59 år Företag: Villmera Utveckling AB. Organisations- och ledarskapskonsult. 9

10 Ahmed tog hjälp av en mentor Ahmed kom till Sverige 2005 för kärlekens skull och fem år senare startade han sitt företag Nordiska Orientresor. Vägen har dock inte alltid varit rak och det är mycket som har spelat in i Ahmeds framgång. En av dem är stödet och engagemanget från Almi-mentorn Ulf Östmark. Ahmeds företag Nordiska Orientresor arrangerar kulturella rundresor och har specialiserat sig på vissa länder. Ahmeds plan är att ha resor till alla länder som ligger i Orienten, från Marocco till Indien. Företaget strävar efter att utöka sitt utbud med nya länder varje säsong till dess att målet är nått. Ahmed Varför ville du ha en mentor? Jag kände att jag behövde hjälp med marknadsföringen av mitt företag. Erfarenhet av resebranschen hade jag, men jag visste inte riktigt hur jag skulle få mitt företag att synas. Därför sökte jag en person med erfarenhet och kunskap på just detta område. Som tur var fick jag en mentor som inte bara var en duktig person som kan marknadsföring utan även en person som kan resebranschen. Så det var full pott kan man säga! Vad har Mentorskapsprogrammet gett dig och ditt företag? Till en början undvek jag att prata med kunderna som ringde eftersom jag kände att jag inte behärskade svenskan tillräckligt bra och att jag därmed inte skulle uppfattas som trovärdig. Men Ulf vände på det och frågade: vem inger mest trovärdighet om man vill boka en resa till Egypten? Ahmed eller någon som sitter bakom ett skrivbord i Sverige och har läst på i en broschyr. Ulf har lärt mig att den kunskap och erfarenhet jag har är värt mycket och det visade sig att kunderna uppskattade kunskapen mer än att svenskan var perfekt. Vilka resultat har du sett i ditt företagande? Helt klart har vi ökat försäljningen, med mer än 100 procent skulle jag säga. Kontakten med Ulf har betytt otroligt mycket för mig och mitt företag och vi kommer att ha fortsatt kontakt i framtiden också. 10

11 Ulf har betytt otroligt mycket för mitt företag Ulf Varför gick du med som mentor i Almis Mentorskapsprogram? Jag har varit mentor i över 20 år i olika konstellationer. Genom Almi får man en strukturerad plattform att arbeta från och detta gynnar både adepten och mentorn. Vad har mentorskapet gett dig? Tack vare programmet har jag fått många goda affärskontakter, samt större kunskap och insikt i olika branscher. Det är en härlig kick man får av att möta alla unga, hungriga och engagerade entreprenörer som handlöst kastar sig över problem och möjligheter. Det är en fröjd att få stå vid sidan om och dela med sig av sina erfarenheter för att på något sätt kunna bidra till dessa unga människors utvecklande och framgång. Vad är dina tips till någon som funderar på att bli mentor? Mitt bästa tips till alla mentorer är att lyssna mer än du pratar. Lägg mer energi på marknads- och försäljningsstrategiska frågor i starten. Det är det som i slutändan avgör framgången, inte detaljerade affärsplaner och överarbetade budgetar. A D E P T Namn: Ahmed Abd El Hafez Ålder: 33 år Företag: Nordiska Orientresor AB Tips till adepter: Det finns inga dumma frågor. Känner du att du behöver hjälp med något så fråga och ta in all information som du får. Ta vara på chansen! M e n t o r Namn: Ulf Östmark Ålder: 53 år Företag: VD för reseföretaget Quality Travel AB, franchisetagare för Swedbank Företagsförmedling, med flera. Tidigare erfarenheter: VD SPIES/Tjäreborg, Sverigechef Sterling Airways, med flera. Ulf har 35 års erfarenhet av resebranschen och för 30 år sedan startade han White Resor AB. Sin första adept tog han sig an för 20 år sedan.de senaste fem åren har han deltagit som mentor i Almis Mentorprogram. 11

12 Tips på nyttiga hemsidor Almi Företagspartner Almi jobbar för att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter de kunderna i företagandets alla faser från idéer till framgångsrika företag. Business Sweden Enterprise Europe Network Business Swedens uppgift är att stärka bilden och öka kännedomen om Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. EEN erbjuder kostnadsfria tjänster som information och rådgivning, förmedling av internationella affärskontakter och service vid teknik- och forskningssamarbeten. Euler Hermes Euler Hermes är världens ledande kreditförsäkringskoncern. Genom ett komplett utbud av produkter och tjänster inom kundkreditförsäkring, garantier och inkasso hjälper de företag att göra affärer över hela världen. Exportkreditnämnden EKN har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör de genom att försäkra exportföretag och banker mot risken för att inte få betalt i exportaffärer, så att de kan genomföra fler säkra exportaffärer. Projekt Kosmopolit Utrikesdepartementet har gett Exportrådet i uppdrag att genomföra insatser riktade till företagare med utländsk bakgrund. Målet är att bättre ta tillvara denna kompetens och förbättra små- och medelstora företags möjligheter att nå ut på nya exportmarknader. Stiftelsen IFS Internationella företagarföreningen i Sverige är organisationen som värnar om invandrarföretagarna, bland annat genom kompetensutveckling och opinionsbildning. Swedfund UNDEXO Swedfund är en engagerad, aktiv och uthållig investeringspartner. Deras unika kompetens är att våga vara på marknader där få andra vågar vara, och att vara bra på det. Underleverantörernas exportorganisation strävar efter att ge den aktuella företagskategorin det stöd som behövs samt att skapa en partner för politiker, myndigheter och organisationer som kan kartlägga behov och kanalisera information. - Fokus import och export -

Internationaliseringsguiden

Internationaliseringsguiden Utveckla ditt företag internationellt Internationaliseringsguiden Innehållsförteckning Internationell rådgivning och tjänster Business Sweden Business Region Göteborg/Enterprise Europe Network Connect

Läs mer

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning.

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning. Näringslivsråd 19/1 2015 Närv: Anders Ljung, Lennart Raswill, Rolf Ivansén, Göran Hansson, Per-Emil Åkergren, Carola Nilsson. Kent Andersson, Franz Bergstrand, Gun Fahlander, Terese Bengard, Anna-Märta

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Finansieringsspelet. Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag

Finansieringsspelet. Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag Finansieringsspelet Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag Finansieringsspelet Ett spel för dig som vill ha hjälp med finansiering till ditt företag Vad är egentligen en

Läs mer

Affärsplanen. ditt sätt att planera företagsstarten

Affärsplanen. ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Innehåll Affärsplanen 3 Produkten/tjänsten Marknaden och kunderna Konkurrenterna Strategi Sammanfattning Dina förutsättningar 7 Ditt företag i siffror

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Kärnverksamhet Affärsområden Tjänster Innovation Nya företag Etablerade företag Finansiering Affärsutveckling Företag och personer som har en innovativ idé och

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten

Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen Innehåll Affärsplanen 2 Produkten/tjänsten Marknaden och kunderna Konkurrenterna Strategi

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering SEK:s lilla handbok i exportfinansiering Innehåll Varför behövs exportfinansiering?...sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan?...sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?...sid 4 Hur

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

EXPORTRÅDET 2009-05-27

EXPORTRÅDET 2009-05-27 EXPORTRÅDET VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT EXPORTRÅDET VI FINNS NÄRA DIG VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda tälld 66 kontor i 57 länder 630 MK i omsättning 3

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag På väg ut i världen- statens främjandeinsatser för export RiR 2013:10 Dnr:31-2011-1253 Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag Riksrevisionen genomför en granskning av statens insatser

Läs mer

mentorskap» En allians för kunskap

mentorskap» En allians för kunskap mentorskap» En allians för kunskap Mentorskap är en bra metod för kunskapsöverföring och kan förstärka lärandekulturen i en organisation. Men då behövs en tydlig struktur för samtalen enligt forskaren

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? Innehåll Varför behövs exportfinansiering? sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? sid 4 Hur kan riskerna hanteras? sid 5 Vilka räntevillkor

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 2 Förord På samma sätt som det svenska samhället genomgår förändring, möter också

Läs mer

Stöd till start av näringsverksamhet

Stöd till start av näringsverksamhet Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2014-09. Stöd till start av näringsverksamhet Du som är arbetssökande och har goda förutsättningar att starta en egen verksamhet kan i vissa fall få stöd och

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 10 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Minikurser ALMI Företagspartner: Aktuell information Företagarna: Tisdagsträff den 3 mars Kostnadsfria

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept?

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

Bakgrund varför behövs projekt Kosmopolit? 3. Nätverksträff med Kosmopolit: Fördjupat samarbete under 2010 7

Bakgrund varför behövs projekt Kosmopolit? 3. Nätverksträff med Kosmopolit: Fördjupat samarbete under 2010 7 Projekt Kosmopolit Projekt Kosmopolit är regeringens särskilda satsning för att ta tillvara utlandsföddas unika kompetens för att öka utrikeshandeln, skapa fler jobb och högre tillväxt. Handelsminister

Läs mer

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 28 Juli till Vecka 32 augusti 2011 Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Mentor Eget Företag: Start av ny grupp i höst Kostnadsfria seminarier

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

NKI, Nöjd Kund-Index 2010

NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NyföretagarCentrum Stockholm Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 14 februari 2011 Stoppdatum 3 mars 2011 inbjudna 1776 kompletta svar 421 Svarsfrekvens 24% Personer

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK

EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP Vill du Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK Utgiven av Trygghetsstiftelsen maj 2010-1300 ex. Text N-G Kolfeldt,

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer

Så gör du fler exportaffärer Så gör du fler exportaffärer FEM FÖRETAG BERÄTTAR EKN möjliggör säkrare exportaffärer och mer konkurrenskraftig finansiering, vilket kan vara avgörande för många affärer. Carl-Johan Karlsson, Affärsområdeschef,

Läs mer

Finansiering. Visit Värmland 2015-03-12. Claes Edberg, Fryksdalens Sparbank Per-Olov Johansson, Almi Företagspartner

Finansiering. Visit Värmland 2015-03-12. Claes Edberg, Fryksdalens Sparbank Per-Olov Johansson, Almi Företagspartner Finansiering Visit Värmland 2015-03-12 Claes Edberg, Fryksdalens Sparbank Per-Olov Johansson, Almi Företagspartner Sockenstämman den 15 maj 1855 Syftet var dubbelt då: synnerlig fördel för församlingen

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum

Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 38 September 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Plats för 40 adepter i vårt mentorprogram med start den 11/11 Mässan Eget Företag den 19-21/10

Läs mer

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide Ung Företagsamhet Rådgivarguide Vår idé är ett lock på drinken med hål för sugrör. Ursprunget är att en av våra kompisar blev drogad på krogen, vilket är ett problem idag. Själva idén med locket och designen

Läs mer

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet.

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. STIPENDIet Presenteras i samarbete med: Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. Genom startkapital, mentorskap och kontorsplatser ger stipendiet en unik möjlighet

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

POLISENS CHEFSSTÖD Mentorskap

POLISENS CHEFSSTÖD Mentorskap POLISENS CHEFSSTÖD Mentorskap Polisens övergripande mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Chefens uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna för att verksamheten och dess

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 46 Kostnadsfria seminarier under månaden Kurser Minikurser Frukostmöte med Säkra Affärer 20/11 Kostnadsfria seminarier under månaden Ett

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 5 Januari 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Ta chansen! Minikurs 1 Försäljning: Presentera dig och ditt företag så att alla vill

Läs mer

Rådgivning som tar världen till företagen

Rådgivning som tar världen till företagen Rådgivning som tar världen till företagen Vad är Enterprise Europe Network? Nätverk av regionala företagarorganisationer i EU:s alla medlemsländer, USA, Kina m.fl. Lanserades 2008 av EU-kommissionen Sammanslagning

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Starter Diplom, stänger den 24 april Minikurser Tullverket: TullNytt nr 4 SEB: Det går visst att låna

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt!

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Funderar du på att starta eget? Här är goda råd gratis. Arbetet från idé till uppstart kan vara mödosam. Under den processen kan det kännas tryggt

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Kvartalsrapport 2012 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET

Kvartalsrapport 2012 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET Kvartalsrapport 2012 Q3 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET Perioden i korthet 42 miljarder kronor i nya garantier för svenska exportaffärer. Nya garantier för export till 118 länder.

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Kostnadsfria seminarier under månaden Kurser Minikurser Vill du vara med i en ny TV-serie? TullNytt nr 20, 2008 Nutek: Myndigheternas

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige

Vi skapar tillväxt i Västsverige Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två tillväxtprocesser

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Kostnadsfria seminarier Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 38 September 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Erbjudande: Enstaka adeptplatser kvar till vårt mentorprogram som

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning.

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Delårsrapport januari mars 2013 EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Perioden i korthet 11 miljarder kronor i nya garantier för svenska exportaffärer. Nya garantier

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Gör idéer till verklighet

Gör idéer till verklighet INSPIRATIONSBROSCHYR TILL KVINNOR SOM VILL STARTA FÖRETAG Gör idéer till verklighet ik, investera i invandrarkvinnor Och så kom den dagen jag hoppades aldrig skulle komma. Dagen som innebär att de resurser

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 48 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser: - Att utveckla en hemsida - Sökmotoroptimering - Tips på hur du får massor av nya

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

Affärsplan för Starta eget

Affärsplan för Starta eget Affärsplan för Starta eget Innan du skickar in affärsplanen måste du vara registrerad i Trygghetsfonden, det vill säga anmäld av din arbetsgivare och din registrering/enskilda ansökan vara insänd till

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-11-28 i (i) LS 1209-1261 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2 *12-1 1 00 009 - Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning Solution Profiler Tips till att publicera en framgångsrik lösning Innehållsförteckning Så här börjar du... 2 1. Grundinformation... 3 1.1 Lösningens namn... 3 1.2 Lösningens beskrivning... 3 1.3 Lösningens

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Säkra dina exportaffärer. En guide till EKN

Säkra dina exportaffärer. En guide till EKN Säkra dina exportaffärer En guide till EKN Det märks när du är säker När du känner dig trygg utstrålar du lugn och förtroende på ett sätt som inte går att ta miste på. Du känner det. Andra märker det.

Läs mer

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet efordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya laddstationer

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson AB Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson Expert på framgångsrik försäljning mot offentlig sektor 8 februari 2011 Sammanfattningsvis skulle jag vilja

Läs mer