Så gör du fler exportaffärer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så gör du fler exportaffärer"

Transkript

1 Så gör du fler exportaffärer FEM FÖRETAG BERÄTTAR

2 EKN möjliggör säkrare exportaffärer och mer konkurrenskraftig finansiering, vilket kan vara avgörande för många affärer. Carl-Johan Karlsson, Affärsområdeschef, Små och medelstora företag, EKN

3 Med fokus på tillväxt FLER EXPORTAFFÄRER Med EKN som affärspartner kan både små och stora företag ta nya exportaffärer och växa på såväl befintliga som nya marknader. EKN har regeringens uppdrag att främja svensk export. Det gör vi genom att erbjuda företag, underleverantör och banker garantier för betalning och finansiering. Vi gör svåra marknader tillgängliga och nya exportaffärer möjliga. MÖJLIGGÖR FINANSIERING Med en garanti från EKN kan du få större kreditutrymme hos banken och erbjuda dina kunder konkurrenskraftiga betalningsvillkor. Oavsett om du behöver rörelsekapital eller investera i din produktion, har vi garantier som kan underlätta finansiering från din bank. Dessutom är du säker på att få betalt. ALLA STORA HAR VARIT SMÅ Ingen exportaffär är för liten för oss. EKN hjälper både små och medelstora företag samt underleverantörer till exporterande företag att ta steget in på nya marknader och göra fler och säkrare exportaffärer. Det är så de små företagen blir morgondagens stora aktörer. Vi vill gärna ge dig inspiration till hur vi tillsammans kan få ditt företag att växa genom export. På följande sidor kan du läsa om hur vi har hjälpt olika företag att genomföra affärer i olika delar av världen. EKN 3

4 ARCOS HYDRAULIK AB, BORLÄNGE Behov Stabil och säker finansiering för att leva upp till stora svenska företags krav på snabba leveranser. EKN:s lösning Rörelsekreditgaranti för exporterande företag och deras underleverantörer. Bransch: Konstruerar, tillverkar och renoverar hydrauliska och pneumatiska standard- och specialcylindrar. Omsättning 2013: Cirka 62 miljoner kronor. Marknad: Stora svenska exportföretag samt egen export till hela världen. Torsten Helgesson är vd för Arcos Hydraulik. 4 Arcos Hydraulik

5 Arcos vågar nu satsa långsiktigt och erbjuda snabbare leveranser Många underleverantörer till svenska exportföretag får agera bank åt sina stora kunder. För att göra bra affärer och leva i lönsam symbios behövs flexibla finansieringar. EKN:s rörelsekreditgaranti, som tidigare endast fanns för exporterande företag, öppnar nu nya möjligheter för underleverantörer. I Arcos Hydrauliks fall har en kund ställt krav på att de ska bygga upp ett lager för att ha möjlighet till snabba leveranser. Att möta långa ledtider med kort leveranstid binder kapital. ÖKAT KREDITBEHOV Vi hade en kortsiktig finansiering i banken men vågade inte bygga upp lagret om vi inte var säkra på att ha kvar finansieringen under en längre tid, säger Torsten Helgesson, vd på Arcos. Banken hade inte möjlighet att ta hela utökningen av krediten själva, men med EKN:s garanti kunde de ställa upp. NYA MÖJLIGHETER Om vi inte hade hittat den här lösningen riskerade vi att tappa kunden och affären, säger Torsten Helgesson. EKN:s rörelsekreditgaranti löste både ett problem och öppnade nya möjligheter. Arcos Hydraulik kan växa, vårda sina kunder på ett bra sätt och hitta nya kunder. SMIDIGT SAMARBETE Arcos Hydrauliks bank och EKN har tagit fram lösningen tillsammans. Samarbetet har varit tryggt och smidigt. Det har gått enkelt och snabbt från start till mål. Utan tvekan är det många företag i samma sits som vi, som skulle ha nytta av denna garanti från EKN, säger Torsten Helgesson. Arcos Hydraulik 5

6 En finansiell lösning som ger Boule fler affärer Boule Diagnostics säljer kompletta system för blodanalys till cirka 200 distributörer av medicinsk utrustning i 100 länder. Största marknaderna är USA, Ryssland, Indien och Brasilien. Förutom själva systemen erbjuder Boule sina kunder en förmånlig finansiell lösning med hjälp av EKN:s garantier. Vårt problem är det typiska för svenska exportföretag. Hög kvalitet kostar, säger Claes Blanche, ansvarig för den globala försäljningen av Boules system. ATTRAKTIV FINANSIELL LÖSNING För att stötta sina kunder, distributörerna, så att de kan sälja vidare till laboratorier på sjukhus, vårdcentraler och läkarmottagningar, har Boule kopplat en finan siell lösning till sitt erbjudande. EKN:s garantier för exportkrediter är en del av helhetslösningen. Distributörerna vågar gå in i större affärer när de erbjuds kredit. För Boule blir det enklare att ta stora upphandlingar, när betalningsrisken är försäkrad. Det ger fler affärer. När distributörerna förstår att det inte är ett banklån med dyra räntor, utan en helt annan typ av finansiell lösning, kommer de alltid tillbaka, säger Claes Blanche. NÖJDA KUNDER Med EKN kan vi erbjuda något unikt för våra kunder utan att vi själva hamnar i finansiella problem. Vi får alltid betalt och kan tryggt sälja våra system med en utmärkt finansiell lösning. Vi är nöjda, och våra kunder är nöjda, säger Claes Blanche. BOULE DIAGNOSTICS AB, STOCKHOLM Behov Att kunna erbjuda sina kunder finansiella lösningar. EKN:s lösningar Lång fordringsförlustgaranti. Garanti för kundfordringar. Rörelsekreditgaranti. Bransch: Utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodanalyser till den öppna sjukvården. Omsättning 2013: 275 miljoner kronor. Marknad: Små och medelstora kliniska laboratorier via utvalda distributörer över hela världen. 6 Boule Diagnostics

7 Blodanalyssystemen från Boule Diagnostics är ett viktigt verktyg för många sjukhus, vårdcentraler och laboratorier.

8 Viking Malt exporterar med låg risk till högriskländer Viking Malt förser bryggerier och whiskyproducenter med totalt ton malt varje år. Malten produceras i anläggningar i Sverige, Finland och Litauen och säljs till länder över hela världen, däribland många högriskländer. Det gör att Viking Malt måste hantera höga risker för att kunna göra affärer. STRATEGISK LEVERANTÖR Viking Malt är en strategisk leverantör till stora bolag som värnar om sin affärsrelation med företaget. Därför är den kommersiella risken låg. Däremot finns det stora politiska risker i många av de länder där våra kunder finns, och då måste vi se till att säkerställa våra fordringar. Där är EKN viktiga för oss, säger Johanna Knutsson, Financial Manager på Viking Malt AB. MINSKAR RISK Nigeria, Angola, Venezuela och Moçambique är exempel på länder där Viking Malt gör affärer. Vid affärer i sådana högriskländer överväger vi EKN:s garanti för kundfordringar. Det gör att vi kan hålla oss inom den risknivå som styrelsen beslutat i vår riskpolicy, säger Johanna Knutsson. Genom att arbeta med EKN kan Viking Malt begränsa och kontrollera sitt risktagande, speciellt på nya marknader. 8 Viking Malt

9 EKN är en viktig partner när Viking Malt säljer malt till länder med hög politisk risk. VIKING MALT AB, HALMSTAD Behov Att göra affärer i länder med hög politisk risk. EKN:s lösning Garanti för kundfordringar vid politiska och kommersiella händelser. Bransch: Processar korn till malt som säljs till bryggerier och destillerier för bryggning av öl och whisky. Omsättning 2013: Cirka 770 miljoner kronor. Marknad: Bryggerier och destillerier i alla delar av världen. Viking Malt 9

10 Den globala efterfrågan på båtar från Dockstavarvet är stor.

11 Bättre likviditet hos Dockstavarvet gör världshaven tryggare Dockstavarvet bygger aluminiumbåtar bruksbåtar som lotsbåtar, patrullbåtar, stridsbåtar och arbetsbåtar. Runt 90 procent av varvets omsättning kommer från export och kunderna är främst myndigheter i olika delar av världen. Det är trygga kunder med god finansiering, men med förskottsgaranti får varvet bättre likviditet. Att bygga lotsbåtar till kunder som kör ut lotsar till fartyg är företagets grundpelare och fortfarande en viktig verksamhet. Men numera är våra stora kunder myndigheter som har problem med pirater, terrorister och knarksmugglare. Våra båtar gör med andra ord stor nytta, säger Anders Hellman, vd på Dockstavarvet. De som använder Dockstavarvets båtar är, förutom lotsverksamheter, främst militär, kustbevakning, polis och tull. BÄTTRE MED PENGAR SOM JOBBAR ÄN SOM ÄR LÅSTA Dockstavarvet bytte bank och de lade då upp ett arrangemang där EKN går in och garanterar 75 procent av förskottsgarantierna. När EKN är med och garanterar frigörs förskottet så att vi kan använda pengarna istället för att ha dem låsta, som i den tidigare banken. Bättre likviditet påverkar förstås vår verksamhet positivt, säger Anders Hellman. GODA RELATIONER HELA VÄGEN Det är en väldigt bra rela tion mellan EKN, vår bank och oss på Dockstavarvet. De handläggare som vi har varit i kontakt med genom åren har fungerat mycket bra och de är väldigt seviceminded. Det hoppas jag att vi kan fortsätta med, avslutar Anders Hellman. DOCKSTAVARVET, DOCKSTA Behov Ökat kreditutrymme hos banken för bättre likviditet. EKN:s lösning Motgaranti till banken vid förskott. Bransch: Bygger lotsbåtar, patrullbåtar, stridsbåtar och arbetsbåtar i aluminium. Omsättning 2013: Cirka 44 miljoner kronor. Marknad: Myndigheter för kustbevakning, försvar, lots, polis, tull och sjöfart. 90 procent går på export. Dockstavarvet 11

12 T-Kartor gör fler affärer när EKN tar halva risken T-Kartor levererar lösningar till alla som behöver geografi som ett beslutsstöd. Genom att arbeta med information i databaser kan T-Kartor skapa kartor automatiskt. Det innebär allt från cykelkartor i London och Paris till uppdrag för amerikanska försvaret. Företaget är internationellt och har kontor i Sverige, USA, Storbritannien, Tjeckien, Finland och Norge. Stark tillväxt med stora kontrakt är en utmaning för oss. Som till exempel när vi fick ett stort kontrakt med amerikanska försvaret, då behövde vi anställa nya medarbetare. För att klara det likviditetsmässigt är EKN en viktig spelare, säger Sten Ravhed, T-Kartors grundare och ägare. HALVERAD RISK GER FLER AFFÄRER T-Kartor använder EKN:s rörelsekreditgaranti. Det innebär att EKN går in och tar halva risken när företaget har finansiering från partners som Almi och SEK. I och med att riskerna minskar med EKN:s rörelsekreditgaranti kan vi göra två affärer istället för en. Det innebär att T-Kartor kan öka takten och expandera lättare med mindre risk för våra partners. Hade vi inte haft den möjligheten hade vi fått tacka nej till affärer, säger Sten Ravhed. ETT GOTT SAMARBETE Vi hittade EKN på nätet när vi sökte olika sätt för finansiering. Nu har vi ett suveränt samarbete. Framför allt är EKN snabba och hittar positiva lösningar, de är kunniga och vet vad vi sysslar med, säger Sten Ravhed. T-KARTOR, KRISTIANSTAD Behov Finansiering av nya affärer. EKN:s lösning Rörelsekreditgaranti. Bransch: Geografiska informationssystem (GIS) och kartproduktion. Omsättning 2013: Cirka 87 miljoner kronor. Marknad: Städer, försvars- och säkerhetsindustrin. 12 T-Kartor

13 Sten Ravhed, T-Kartors grundare och ägare. T-Kartor 13

14 Låt dina exportaffärer börja med ett möte på hemmaplan Vi hoppas att du har blivit inspirerad av de här företagen i broschyren. De är ett urval av många kunder som EKN har hjälpt att öka sin tillväxt och genomföra fler och säkrare exportaffärer. Vill du veta mer? Vi berättar gärna mer om hur vi kan stötta ditt företag att växa internationellt, och hur våra garantier kan underlätta finansiering från banken. Kontakta någon av våra regionansvariga så tar vi ett möte på din hemmaplan. Vi har regionala kontor på fyra utvalda orter, samt ytterligare ett antal mötesplatser runt om i Sverige. Vi ser fram emot att ses. Läs mer om oss och våra garantier på ekn.se 14 EKN

15 Du är alltid välkommen till något av våra kontor, men vi ses lika gärna hos dig eller hos banken. REGION NORD Tel Lasarettsgatan 3, Örnsköldsvik Regionansvarig: Robert Wickman REGION MITT Tel Regionansvarig: Mattias Berntsson REGION VÄST Tel Ekelundsgatan 1, Göteborg Regionansvarig: Martin Källervald REGION ÖST Tel Kungsgatan 36, Stockholm Regionansvarig: Håkan Bäckström REGION SYD Tel Baltzarsgatan 22, Malmö Regionansvarig: Greger Leijonhufvud EKN 15

16 Blomquist & Co 2015 EKN DIN SÄKERHET I EXPORTAFFÄRER EKN är en myndighet med uppgift att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör vi genom att erbjuda garantier för betalning och finansiering, tillsammans med rådgivning om affärsstruktur och riskhantering. Våra tjänster ger dig en större säkerhet, ökad konkurrenskraft och fler möjligheter till lyckade exportaffärer. Exportkreditnämnden Kungsgatan 36, Box 3064, Stockholm Tel

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn

Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd IV den 16 oktober 2008 av Magnus Sjöland jag har ett spännande jobb. Det är ett

Läs mer

Så blir du agent med rätt att sälja

Så blir du agent med rätt att sälja I dag är det enklare än tidigare att utvidga sin verksamhet genom att exportera produkter och tjänster till andra länder. Det går också lättare att importera produkter och sälja på den svenska marknaden,

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor Vi förenklar människors vardagsresor NU BLIR VI NOBINA! Från och med den 1 december byter samtliga bolag inom Concordia Bus-koncernen (utom Swebus Express) namn till Nobina. Med det nya varumärket får

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

FEM MYROR ÄR FLER ÄN FYRA ELEFANTER

FEM MYROR ÄR FLER ÄN FYRA ELEFANTER FEM MYROR ÄR FLER ÄN FYRA ELEFANTER Lagans Byggnads AB A small construction worker with big ambitions INNEHÅLL: SIZE DOESN T MATTER 5 ARBETSMYRORNA 7 FEM MYROR ÄR FLER ÄN FYRA ELEFANTER 8 STACKAR VI BYGGT

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015 4 av 10 skulle dela ett foto via sociala medier om produkten kom unikt paketerad Therese Reuterswärd, e-handelschef på Nespresso, om förpackningens betydelse. AMAZON Hot eller möjlighet för nordiska e-handlare?

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Högaktuellt. information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014. Morgan Lindstam på Lindstams Bygg

Högaktuellt. information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014. Morgan Lindstam på Lindstams Bygg Högaktuellt information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014 Lightweight - starkare & lättare allt om fördelarna med det nya systemet sid 3 Morgan Lindstam på Lindstams Bygg

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Viktiga delar på plats

Viktiga delar på plats RESUMÉ 08/09 Viktiga delar på plats Uminova Innovation har under 2008 haft fortsatt bra fart på verksamheten genom att med metodisk affärsutveckling förädla inkomna idéer till nystartade och växande företag,

Läs mer

Gott slut. Gott Nytt!

Gott slut. Gott Nytt! Axelent AB Machinesafety, Meshwalls Axelent Wire Tray, Cabletrays Axelent Engineering, Automation, PLM & Design Axelent Software Gott slut. Gott Nytt! Born Global Nu lanserar vi X-Store Nytt system för

Läs mer

Per Stenström, vd för koncernen Bertegruppen som äger Berte Qvarn. Helena Stenström är produktutvecklare på Sia Glass. Xxxx

Per Stenström, vd för koncernen Bertegruppen som äger Berte Qvarn. Helena Stenström är produktutvecklare på Sia Glass. Xxxx Per Stenström, vd för koncernen Bertegruppen som äger Berte Qvarn. Helena Stenström är produktutvecklare på Sia Glass. Xxxx 42 du&co 4 2009 Per Stenström och Helena Stenström kvalitetssäkrar ägglikörglassen.

Läs mer

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Banken för jord- och skogsbrukare För ett rikare liv på landet Välkommen till jord- och skogsbrukarnas egen bank Jord- och skogsbrukarna har en egen bank,

Läs mer

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen SUPREME UDDEHOLM SVERIGE Nr 1 2014 AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen A Teknik nu även verktygsmakare förvärvet breddar vår verksamhet

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Vi gör det enklare att må bra

Vi gör det enklare att må bra Vi gör det enklare att må bra Apoteket på två minuter Apoteket erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och hälsotjänster. Vi vill förebygga ohälsa, förbättra användningen av

Läs mer

Du kan bidra till att människor

Du kan bidra till att människor Du kan bidra till att människor lär, arbetar och mår bättre Vår mission och vision Ecophon erbjuder akustiklösningar som uppfyller de ökande kraven på en bra ljudmiljö där människor arbetar och kommunicerar

Läs mer