Lokalprogram för Malmö grundskolor Grundskoleförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokalprogram för Malmö grundskolor Grundskoleförvaltningen"

Transkript

1 Lokalprogram för Malmö grundskolor Grundskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: 2.3 Ansvarig: Antaget av förvaltningsledningen rev , , Förvaltning: Grundskoleförvaltningen Enhet:

2 Innehållsförteckning Lokalprogram för Malmö grundskolor... 1 Inledning... 3 Programmets innehåll... 3 Checklista vid utbyggnad och renovering av skollokaler... 4 Lokalprogram för årskurs F 9 skola, rev Lokalprogram för årskurs F 6 skola, rev Lokalprogram för årskurs 7 9 skola, rev Bilaga avseende särskilda undervisningsgrupper, särskola, autismgrupper e t c Grundskoleförvaltningen Lokalprogram för Malmö grundskolor

3 Inledning För att använda tydligare riktlinjer för lokalplanering i samband med byggnation av nya skolbyggnader eller vid större ombyggnader har ett enhetligt lokalprogram antagits av förvaltningsledningen Programmet revideras genom nytt beslut i förvaltningsledningen. Programmet bygger på hemvistgrund, d v s att undervisningslokaler för 3-4 klasser knyts samman med lärararbetsplatser. I exemplen nedan innehåller varje hemvist tre klasser. Möjlighet finns även för fyra klasser per hemvist där det anses mera ändamålsenligt. Utgångspunkten har varit att göra hemvisterna så lika som möjligt för att kunna använda lokalerna flexibelt utan hänsyn till årskurs dock har behoven för anpassade entréer, fritidsverksamhet och specialsalar i de tidigare årskurserna fått genomslag i programmet. Programmet har tagits fram i samarbete mellan grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningens avdelning för fysisk miljö. Programmets innehåll Tre exempelskolor redovisas i programmet, skolor med årskurserna F-9, F-6 och 7-9. Exempel 1 är en F-9 skola med elever fördelat på klasser F-6 och 12 klasser åk 7-9. Exempel 2 är en skola med förskoleklass t o m åk 6 med totalt 525 elever. Exempel 3 innehåller en skola för elever i åk 7-9. Som komplement till exemplen ovan finns en bilaga att användas vid behov av lokaler för särkilda undervisningsgrupper. Då programmet används i samband med förändringar i befintliga skolor ska nedanstående checklista bifogas som en påminnelse om och bekräftelse på att hela lokalbehovet har analyserats. 3 Grundskoleförvaltningen Lokalprogram för Malmö grundskolor

4 Checklista vid utbyggnad och renovering av skollokaler I de fall byggnadsarbeten ska genomföras på skola ska checklistan fyllas i före beställning av arbetena som en avstämning att alla lokaler räcker till efter förändringen Frågor Svar Kommentarer 1. Hur många klasser innehåller skolan idag? 2. Hur många elever går på skolan idag? 3. Hur många klasser blir det efter förändringen? 4. Hur många elever blir det efter förändringen? 5. Räcker matsalen till efter förändringen? 1) 6. Är kökskapaciteten avstämd med skolmåltiden? 7. Räcker gymnastiksalen till efter förändringen? 8. Räcker bildsalen till efter förändringen? 9. Räcker musiksalen till efter förändringen? 10. Räcker NO salen till efter förändringen? 11. Räcker slöjdsalarna till efter förändringen? 12. Räcker hemkunskapssalen till efter förändringen? 13. Finns behov av lokaler för särskilda undervisningsgrupper eller andra gemensamma verksamheter exempelvis särskola, autismgrupper 2) 14. Räcker toaletterna till efter förändringen. Dagens riktlinje 15 barn/toalett 15. Räcker utemiljön till efter förändringen enligt miljöförvaltningens riktlinje 15 kvm/barn 1)Riktlinjer för matsalen: 1,2 kvm per ätande + 25 kvm för serveringen. Över 300 barn ytterligare 15 kvm för serveringen. 2) Kontrollera även med övriga utbildningsområden om det finns ett behov av särskilda undervisningsgrupper. Lokalerna utformas efter det aktuella behovet. 4 Grundskoleförvaltningen Lokalprogram för Malmö grundskolor

5 5 Lokalprogram för årskurs F 9 skola, rev organisation: (2 paralleller åk F-6 och 4 paralleller åk 7-9.Treklass-hemvister, elever) Rumsfunktioner - entré m.m. Café, samvaroytor centralt i byggnaden, kopplat till bibliotek/media på bv Bibliotek/media centralt i byggnaden, kopplat till cafédelen på bv Studierum i anslutning till bibliotek Arbetsplats bibl i anslutning till bibliotek Toalett RWC (reception) se skolexpedition SUMMA Rumsfunktioner - skolexpedition, elevvård, personal m m Arbetsrum rektor 2 4 1) på bv, om tillräckligt utrymme finns. (Kan behövas fler vid större skolor) Arbetsrum admin ) på bv, ett rum mot entrén som reception Arkiv byggs enligt särskilt reglemente (stadsarkivet, kulturförvaltningen) Mötesrum vid admin. Samtalsrum vid admin. Personalrum vid admin. Vilrum vilrum för personal Post / Kopiering vid admin. Vaktmästeri på bv i anslutning till adm och mot angöring Städförråd lätt tillgängligt från kommunikationsytor, med utslagsvask Varumottagning/förråd på bv, mot angöring Toalett för administrationen RWC för administrationen Skolsköterska på bv, om tillräckligt utrymme finns Vilrum i anslutning till rum för skolsköterska RWC i anslutning till rum för skolsköterska SYV 1 4 1) på bv, om tillräckligt utrymme finns Kurator 1 4 1) på bv, om tillräckligt utrymme finns Specialpedagog 1 4 1) på bv, om tillräckligt utrymme finns.(kan behövas fler på större skolor) SUMMA

6 6 Rumsfunktioner - per hemvist 6-12 år (F-6) Groventré 2) 2) per hemvist med möjlighet för avsköljn och tork av kläder Kapprum I anslutning till entrén men uppdelat per klass Klassrum/basrum 6-12 år hemklassrum Grupprum i anslutning till klassrum/basrum men inte låst till resp rum utan tillgängl från olika håll Fritidshemslokaler i anslutning till klassrum/basrum 6-12 år "Uteförråd" för fritids kallförråd? Ett per skola Lärararbetsrum i anslutning till klassrum/basrum Förrådsutrymme för laddningsvagnar IT grunt utrymme med plats för laddningsvagnar från tre basrum Toalett (riktlinje 1 toalett / 15 elever) RWC/Personaltoalett i anslutning till övriga toaletter Städförråd i anslutning till toaletter, lätt tillgängligt från kommunikationsytor ev lokaler för särskild undervisningsgrupp enl individuell bedömning i varje enskilt fall enligt bilaga SUMMA Antal hemvister: klasser F-6 Rumsfunktioner - per hemvist år (7-9) Klassrum/basrum år OBS! 2 hemklassrum täcker 3 klasser pga schemaläggning i specialsalarna Grupprum i anslutning till klassrum/basrum Lärararbetsrum i anslutning till klassrum/basrum Förrådsutrymme för laddningsvagnar IT grunt utrymme med plats för laddningsvagnar från tre basrum. Särskilt elförsörjt och ventilerat Toalett (riktlinje 1 toalett / 15 elever) RWC/Personaltoalett i anslutning till övriga toaletter Kapprum kvm kan disponeras olika Städförråd i anslutning till toaletter, lätt tillgängligt från kommunikationsytor SUMMA Antal hemvister: klasser 7-9

7 Rumsfunktioner - specialsalar. Skola med upp till elever NO-sal Förråd, kemikalier, fysik, prep mellan NO-salarna m dragskåp och låst kemikalieförråd Hemkunskapssal inkl förvaring Textilslöjd (separat del i byggnaden,) bv praktiskt estetiska ämnen Trä- och metallslöjd (separat del i byggnaden), bv praktiskt estetiska ämnen Förråd, textilslöjd (separat del i byggnaden,) bv praktiskt estetiska ämnen Förråd, trä- och metallslöjd (separat del i byggnaden,) bv praktiskt estetiska ämnen Ateljé/bildsal (separat del i byggnaden), bv praktiskt estetiska ämnen Förråd bildsal Städförråd lätt tillgängligt från kommunikationsytor med utslagsvask Musiksal på bv, kopplat till matsal Övningsrum i anslutning till musiksal Förråd, musik i anslutning till musiksal Matsal/samlingssal 3) på bv (med tre matlag upp till 700 elever; 280 kvm vid 600 elever) Gärna litet utfällbart podium Förråd i anslutning till matsal/samlingssal Tillagningskök 4) mathantering utreds mht till övrig kapacitet i närområdet. Köket beslutas av Skolrestauranger, Serviceförvaltn SUMMA Idrott och hälsa Sporthall/ gymnastikhall gymnastikhall 16x28 delbar Förråd koppling till hallen Redskap koppling till hallen Förråd nåbart både utifrån och inifrån Städförråd i entréhallen Aktivitetsrum dans rörelse träning Omklädningsrum damer, med dusch x Omklädningsrum herrar, med dusch x RWC Omklädningsrum enskilda RWC med dusch Lärararbetsrum Omklädning lärare RWC med dusch avser personalen Summa 796 SUMMA NTA m 2 Kvm NTA/elev 8,82 m 2 8,08 vid 30 klasser i åk Grundskoleförvaltningen Lokalprogram för Malmö grundskolor

8 Utomhusyta för idrott m m Bollplan, 20x40 m Friidrott, 100 m löparbana, hoppgrop m.m c a 120 m + förlängning i ländhoppsgrop 7x2,5m Allmän vistelseyta år 6-12 Allmän vistelseyta år a) a) 1) i samband med mindre sammanträden 2) Ytan för entré och kapprum kan kombineras i olika alternativ 3) Matsal dimensioneras efter antal elever enligt min 1,2 kvm/ätande+ 25 kvm servering + 15 kvm vid mera än 300 elever. Olika antal matlag ger olika behov 4) Kök dimensioneras i samråd med skolmåltiden efter antal elever och typ av kök a) enligt miljöförvaltningens riktlinjer 8 Grundskoleförvaltningen Lokalprogram för Malmö grundskolor

9 Lokalprogram för årskurs F 6 skola, rev organisation: (3 paralleller åk F-6. Treklass-hemvister. 525 elever ) Rumsfunktioner - entré m.m. typ av utrymme/funktion antal rum antal pers./rum kvm/rum totalt kvm samband Bibliotek/media centralt i byggnaden, Studierum i anslutning till bibliotek Arbetsplats bibl i anslutning till bibliotek Toalett RWC (reception) se skolexpedition SUMMA Rumsfunktioner - skolexpedition, elevvård, personal m m Arbetsrum rektor 2 4 1) på bv, om tillräckligt utrymme finns Arbetsrum admin ) på bv, ett rum mot entrén som reception Arkiv byggs enligt särskilt reglemente (stadsarkivet, kulturförvaltningen) Mötesrum vid admin. Samtalsrum vid admin. Personalrum vid admin. Vilrum vilrum för personal Post / Kopiering vid admin. Vaktmästeri på bv i anslutning till adm och mot angöring Varumottagning/förråd på bv, mot angöring Städförråd lätt tillgängligt från kommunikationsytor, med utslagsvask Toalett för administrationen RWC för administrationen Skolsköterska på bv, om tillräckligt utrymme finns Vilrum i anslutning till rum för skolsköterska RWC i anslutning till rum för skolsköterska Kurator 1 4 1) på bv, om tillräckligt utrymme finns Specialpedagog 1 4 1) på bv, om tillräckligt utrymme finns SUMMA Grundskoleförvaltningen Lokalprogram för Malmö grundskolor

10 Rumsfunktioner - per hemvist 6-12 år (F-6) Groventré 2) per hemvist med möjlighet för avsköljn och tork av kläder Kapprum I anslutning till entrén men uppdelat per klass Klassrum/basrum 6-12 år hemklassrum Grupprum i anslutning till klassrum/basrum men gärna tillgängligt från olika håll Fritidshemslokaler i anslutning till klassrum/basrum 6-12 år "Uteförråd" för fritids kallförråd? Ett per skola Lärararbetsrum i anslutning till klassrum/basrum Förrådsutrymme för laddningsvagnar grunt utrymme med plats för laddningsvagnar från tre basrum Toalett (riktlinje 1 toalett / 15 elever) RWC/Personaltoalett i anslutning till övriga toaletter Städförråd i anslutning till toaletter, lätt tillgängligt från kommunikationsytor. Med utslagsvask SUMMA Antal hemvister: klasser F-6 Specialsalar vid enbart F-6 klasser upp till elever Rumsfunktioner - specialsalar typ av utrymme/funktion 10 Grundskoleförvaltningen Lokalprogram för Malmö grundskolor antal rum antal pers./rum kvm/rum totalt kvm samband Kombisal NO/teknik/ bild/ateljé Förråd i anslutning till kombisalen Hemkunskapssal tre köksinredningar, förenklat utförande Textilslöjd (separat del i byggnaden,) bv praktiskt estetiska ämnen Trä- och metallslöjd (separat del i byggnaden), bv praktiskt estetiska ämnen Förråd, textilslöjd (separat del i byggnaden,) bv praktiskt estetiska ämnen Förråd, trä- och metallslöjd (separat del i byggnaden,) bv praktiskt estetiska ämnen Städförråd lätt tillgängligt från kommunikationsytor med utslagsvask Musiksal på bv, gärna kopplat till matsal Förråd, musik i anslutning till musiksal Matsal/samlingssal 3) på bv (525 elever med tre matlag; 280 kvm vid 600 elever) Förråd i anslutning till matsal/samlingssal Tillagningskök 4) mathantering utreds med skolrestauranger, serviceförvaltn mht övrig kapacitet i närområde SUMMA

11 Idrott och hälsa typ av utrymme/funktion antal rum antal pers./rum kvm/rum totalt kvm samband Sporthall/ gymnastikhall ( gymnastikhall 16x28) delbar Förråd koppling till hallen Redskap koppling till hallen Omfattning av behovet oklar Förråd nåbart utifrån Städförråd i entréhallen Aktivitetsrum dans rörelse träning Omklädningsrum damer, m dusch x Omklädningsrum herrar, m dusch x RWC vid respektive omklädningsrum Omklädningsrum enskilda RWC med dusch Lärararbetsrum Omklädning lärare RWC med dusch avser personalen Summa 796 SUMMA NTA m 2 Kvm NTA/elev 9,94 m 2 Utomhusyta för idrott m m Bollplan, 20x40 m Friidrott, 100 m löparbana, hoppgrop m c a 120 m + förlängning i ländhoppsgrop 7x2,5m Allmän vistelseyta år a) Allmän vistelseyta år a) 1) i samband med mindre sammanträden 2) Ytan för entré och kapprum kan kombineras i olika alternativ 3) Matsal dimensioneras efter antal elever enligt min 1,2 kvm/ätande + 25 kvm servering + 15 kvm vid mera än 300 elever 4) Kök dimensioneras i samråd med skolmåltiden efter antal elever och typ av kök a) enligt miljöförvaltningens riktlinjer 11 Grundskoleförvaltningen Lokalprogram för Malmö grundskolor

12 Lokalprogram för årskurs 7 9 skola, rev organisation: Rumsfunktioner - entré m.m. (8 paralleller åk 7-9. Treklass-hemvister innebär elever) Café, samvaroytor centralt i byggnaden, kopplat till bibliotek/media på bv Bibliotek/media centralt i byggnaden, kopplat till cafédelen på bv Studierum i anslutning till bibliotek Arbetsplats bibl i anslutning till bibliotek Toalett RWC (reception) se skolexpedition SUMMA Rumsfunktioner - skolexpedition, elevvård, personal m m Arbetsrum rektor 2 4 1) på bv, om tillräckligt utrymme finns. Kan behöva kompletteras vid större skolor Arbetsrum admin ) på bv, ett rum mot entrén som reception Arkiv byggs enligt särskilt reglemente(stadsarkivet, kulturförvalningen) Mötesrum vid admin. Samtalsrum vid admin. Personalrum vid admin. Vilrum vilrum för personal Post / Kopiering vid admin. Vaktmästeri på bv i anslutning till adm och mot angöring Varumottagning/förråd på bv, mot angöring Städförråd lätt tillgängligt från kommunikationsytor, med utslagsvask Toalett för administrationen RWC för administrationen Skolsköterska på bv, om tillräckligt utrymme finns Vilrum i anslutning till rum för skolsköterska RWC i anslutning till rum för skolsköterska SYV 1 4 1) på bv, om tillräckligt utrymme finns Kurator 1 4 1) på bv, om tillräckligt utrymme finns Specialpedagog 1 4 1) på bv, om tillräckligt utrymme finns. Kan behöva kompletteras vid större skolor SUMMA Grundskoleförvaltningen Lokalprogram för Malmö grundskolor

13 Rumsfunktioner - per hemvist år Klassrum/basrum år OBS! 2 hemklassrum täcker 3 klasser pga schemaläggning i specialsalarna Grupprum i anslutning till klassrum/basrum Lärararbetsrum i anslutning till klassrum/basrum Förrådsutrymme för laddningsvagnar grunt utrymme med plats för laddningsvagnar från tre basrum. Särskilt elförsörjt och ventilerat Toalett (riktlinje 1 toalett / 15 elever) RWC/Personaltoalett i anslutning till övriga toaletter Kapprum kvm kan disponeras olika Städförråd i anslutning till toaletter, lätt tillgängligt från kommunikationsytor SUMMA Antal hemvister: klasser 7-9 Rumsfunktioner - specialsalar. Skola med upp till elever NO-sal Förråd, kemikalier, fysik, prep mellan NO-salarna m dragskåp och låst kemikalieförråd Hemkunskapssal inkl förvaring Textilslöjd (separat del i byggnaden,) bv praktiskt estetiska ämnen Trä- och metallslöjd (separat del i byggnaden), bv praktiskt estetiska ämnen Förråd, textilslöjd (separat del i byggnaden,) bv praktiskt estetiska ämnen Förråd, trä- och metallslöjd (separat del i byggnaden,) bv praktiskt estetiska ämnen Ateljé/bildsal (separat del i byggnaden), bv praktiskt estetiska ämnen Förråd bildsal Städförråd lätt tillgängligt från kommunikationsytor, med utslagsvask Musiksal på bv, ev kopplat till matsal Övningsrum i anslutning till musiksal Förråd, musik i anslutning till musiksal Matsal/samlingssal 3) på bv (med tre matlag upp till 650 elever; 280 kvm vid 600 elever) 1) Förråd i anslutning till matsal/samlingssal Tillagningskök 4) mathantering utreds med skolrestauranger, serviceförvaltn mht övrig kapacitet i närområdet SUMMA Grundskoleförvaltningen Lokalprogram för Malmö grundskolor

14 Idrott och hälsa typ av utrymme/funktion antal rum antal pers./rum kvm/rum totalt kvm samband Sporthall/ gymnastikhall 5) (gymnastikhall 16x28) delbar Förråd koppling till hallen Redskap koppling till hallen Förråd Nåbart utifrån Städförråd i entréhallen Aktivitetsrum dans rörelse träning Omklädningsrum damer, m dusch x Omklädningsrum herrar, m dusch x RWC Omklädningsrum enskilda RWC med dusch Lärararbetsrum Omklädning lärare RWC med dusch avser personalen Summa 796 SUMMA NTA m 2 Kvm NTA/elev 7,54 m 2 6,37 vid 30 klasser Utomhusyta för idrott m m antal Yta Bollplan, 20x40 m Friidrott, 100 m löparbana, hoppgrop c a 120 m + förlängning i ländhoppsgrop 7x2,5m Allmän vistelseyta år a) Allmän vistelseyta år a) 1) i samband med mindre sammanträden 3) Matsal dimensioneras efter antal elever enligt min 1,2 kvm/ätande + 25 kvm servering + 15 kvm vid mera än 300 elever 4) Kök dimensioneras i samråd med skolmåltiden efter antal elever och typ av kök a) enligt miljöförvaltningens riktlinjer 14 Grundskoleförvaltningen Lokalprogram för Malmö grundskolor

15 Bilaga avseende särskilda undervisningsgrupper, särskola, autismgrupper e t c Rumsfunktioner - särskilda undervisningsgrupper 0 Kapprum 0 Klassrum/basrum 0 hemklassrum Klassrum/basrum hemklassrum Grupprum 12 0 i anslutning till klassrum/basrum, gärna tillgängl från olika håll/rum Fritidshemslokaler 65 0 i anslutning till klassrum/basrum "Uteförråd" för fritids 15 0 kallförråd Förrådsutrymme för laddningsvagnar IT 5 0 grunt utrymme med plats för laddningsvagnar Toalett 2 0 RWC/Personaltoalett 2 0 inkl dusch med möjlighet att använda duschbår Städförråd 4 0 i anslutning till toaletter, lätt tillgängligt från kommunikationsytor SUMMA 0 0 Bilagan används vid behov i det specifika objektet av särskilda undervisningslokaler. Alla värden anpassas till det specifika behovet. 15 Grundskoleförvaltningen Lokalprogram för Malmö grundskolor

Förstudie - delrapport 2012-12-21

Förstudie - delrapport 2012-12-21 - delrapport 2012-12-21 Sammanställning av befintliga ytor i Häggviksskolans skolbyggnader samt ytbehov för Kulturskolan, Häggviksskolan och Sollentuna musikklasser. Prisindikation för tre olika om- och

Läs mer

Skolans ytor. Exempel lokalprogram

Skolans ytor. Exempel lokalprogram skolans ytor 57 Skolans ytor I funktionsprogrammet redovisas lokalytor parallellt med de mer kvalitativa funktionskraven. Det finns många olika begrepp och metoder för att redovisa ytor inom byggnader.

Läs mer

Lila: Skola/ Utbildning per rum Antal Antal Programyta Summa Total Lokal / rumstyp pers ytor kvm yta kvm yta kvm Kommentar

Lila: Skola/ Utbildning per rum Antal Antal Programyta Summa Total Lokal / rumstyp pers ytor kvm yta kvm yta kvm Kommentar Lokal / styp s ytor kvm yta kvm yta kvm Kommentar NATURVETENSKAPS- OCH TEKNIKPROGRAMMET 500 NT- basytor Klass 7 60 420 Mindre klass 3 50 150 Anpassade för mindre klassstorlekar, ca 20 elever/klass Grupp

Läs mer

Lokalprogrammet är tänkt att vara en vägvisare i tidiga skeden av verkliga nybyggnadsplaner.

Lokalprogrammet är tänkt att vara en vägvisare i tidiga skeden av verkliga nybyggnadsplaner. 2010-06-30 TILL VERKSAMHETSCHEF SKOLA En arbetsgrupp med representanter från Skola/utbildning, Lokalförsörjningskontoret och Kommunledningskansliet har förnyat och förändrat Borås Stads rekommendationer

Läs mer

Lokalprogram vid nybyggnad av grundskola för 100 elever, yta totalt ca 1250 kvm (exkl. idrott) Antal (fylls i av

Lokalprogram vid nybyggnad av grundskola för 100 elever, yta totalt ca 1250 kvm (exkl. idrott) Antal (fylls i av 2014-12-02 Sid 1 (5) Detta en är utgångspunkt för verksamhetens projektledare för att upprätta lokalprogram. Den ska anpassas efter projektet och kommer att ligga som grund för Lokalprogram vid nybyggnad

Läs mer

Alterdalens skola f-6 Version rev 10 dat

Alterdalens skola f-6 Version rev 10 dat Alterdalens skola f-6 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkosnad per elev 10,1 m²/elev 92 527 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Skolan består av tre ordinära klassrum

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Skola i Trönninge 2015-04-07

Skola i Trönninge 2015-04-07 Trönninge Skola utformas som ett Kunskapscentrum, med privata hemvister och gemensamma lokaler som skall vara tillgängliga och avgränsningsbara efter skoltid. Skolan skall erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö,

Läs mer

HAGASKOLAN. Bef utseende Situationsplan skala A3 = 1:1000

HAGASKOLAN. Bef utseende Situationsplan skala A3 = 1:1000 A högstadie 1706 kvm B expedition 233 kvm C mellanstadie 1176 kvm D mediatek 410 kvm E trä/metallslöjd 313 kvm F textilslöjd 109 kvm G hemkunskap 225 kvm H idrott inkl exp 2488 kvm I paviljong 276 kvm

Läs mer

MÖTESPLATS HELENELUND F-6 SKOLA MED IDROTTSHALL TILLHÖRANDE SKOLGÅRDAR OCH LIVSMEDELBUTIK

MÖTESPLATS HELENELUND F-6 SKOLA MED IDROTTSHALL TILLHÖRANDE SKOLGÅRDAR OCH LIVSMEDELBUTIK MÖTESPLATS HELENELUND F-6 SKOLA MED IDROTTSHALL TILLHÖRANDE SKOLGÅRDAR OCH LIVSMEDELBUTIK UTREDNING AV MÖJLIG SKOLA I HELENELUNDS CENTRUM 2014-01-28 SYFTE: Utredningen syftar till att påvisa möjlig skola

Läs mer

SKÄGGEBERGSSKOLAN SUNNE idéskiss 2013.09.23

SKÄGGEBERGSSKOLAN SUNNE idéskiss 2013.09.23 LÄGET I STADEN 1 PROJEKTFÖRUTSÄTTNINGAR Situationen idag Lokalbehov/förutsättningar Lågstadium: 2-parallelligt = 6 klasser Endast 1 av 6 klassrum har tillgång till i direkt anslutning Trånga kapprum Mellanstadium:

Läs mer

EXEMPEL - TEORETISK MODELL 2016-04-12. ) Sko m2 Antal Antal pers totalt/rum Huvudentré Vindfång 1 10 10 5. Entréhall 1 50 50

EXEMPEL - TEORETISK MODELL 2016-04-12. ) Sko m2 Antal Antal pers totalt/rum Huvudentré Vindfång 1 10 10 5. Entréhall 1 50 50 EXEMPEL - TEORETISK MODELL 2016-04-12 LOKALPROGRAM FÖR GRUNDSKOLA F-9, 750 elever Rumsbehov Studieplatser Rumsbelastning - luft FUNKTIONER Antal Yta (m 2 ) (m 2 Samband Kommentar ) Sko m2 Antal Antal pers

Läs mer

Svartlösavägen. Byggnaden inramar befintliga stora, vackra ekar och bergknallar Skolgård m 2 SMÖRBULTEN. En samlad skolgård.

Svartlösavägen. Byggnaden inramar befintliga stora, vackra ekar och bergknallar Skolgård m 2 SMÖRBULTEN. En samlad skolgård. S: a:) Entré till skolgården Svartlösavägen Busshållplats Paviljonger rives 0 kv Akvariet SD DD D Entréer från skolgården SMÖRBULTEN Byggnaden inramar befintliga stora, vackra ekar och bergknallar Skolgård

Läs mer

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 16,4 m²/elev 74 184 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet I huvudbyggnaden finns verksamhet

Läs mer

Björklundaskolan f-3 Version rev 10 dat 2012-11-05

Björklundaskolan f-3 Version rev 10 dat 2012-11-05 Björklundaskolan f-3 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 7,1 m²/elev 81 840 kr/elev Beskrivning lokaler och nuvarande verksamhet I skolan bedrivs idag

Läs mer

Lokalprogram. Skogsgläntans förskola Nybyggnad PROGRAMHANDLING. Datum: 2011-03-11 Rev. datum:

Lokalprogram. Skogsgläntans förskola Nybyggnad PROGRAMHANDLING. Datum: 2011-03-11 Rev. datum: Skogsgläntans förskola Nybyggnad Datum: 2011-03-11 Rev. datum: Upprättad av: Åsa Lundberg, Tema arkitekter Kristin Åberg Nilsson, Tema miljö & energi Sid 2 (8) Innehållsförteckning Skogsgläntans förskola

Läs mer

Förskola i skollokaler

Förskola i skollokaler RÅDGIVANDE REFERENS Förskola i skollokaler Bakgrund Förskola kan integreras i skollokaler. Förskolan är för åldrarna 1-5 år. Därefter tar förskoleklass vid och sedan grundskolan. Det finns en läroplan

Läs mer

sektion genom förskoleterrass ovan kapprum

sektion genom förskoleterrass ovan kapprum sektion genom förskole ovan kapprum EN PLATS FÖR ALLA en skola för mig Vår uppgift är främst att utforma en skola för stora som för små med en flexibilitet som skall kunna följa med stadens behov och skiftningar

Läs mer

Hemvist F-6 RÅDGIVANDE REFERENS

Hemvist F-6 RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Hemvist F-6 Bakgrund Hemvisten är elevernas bas och trygga punkt i skolan. I hemvisten finns deras studierum av olika storlek, kapprum och toaletter. Hemvistens lärare har ofta sitt

Läs mer

Lindboskolans ombyggnad. skisser och planer

Lindboskolans ombyggnad. skisser och planer Lindboskolans ombyggnad skisser och planer Barn- och utbildningsnämnden 2017 Ombyggnationen av Lindboskolan har kommit igång och är en bra bit på väg. I styrgruppen för planeringen av byggprojektet har

Läs mer

Till hyresvärdar och övriga samarbetspartners i Malmö. Härmed översändes Malmö stads samlade aktuella behov av lokaler, gruppbostäder mm.

Till hyresvärdar och övriga samarbetspartners i Malmö. Härmed översändes Malmö stads samlade aktuella behov av lokaler, gruppbostäder mm. LiMa - företräder Malmö stad vid lokalanskaffning och hyresförhandling Till hyresvärdar och övriga samarbetspartners i Malmö Härmed översändes Malmö stads samlade aktuella behov av lokaler, gruppbostäder

Läs mer

Kapprum ej ergonomiskt utformade, skuggiga platser ute( pergola är ordnad)

Kapprum ej ergonomiskt utformade, skuggiga platser ute( pergola är ordnad) Asterns förskola Tillgänglighet,Ljudmiljö, brister utemiljö, trånga entréer och Inget kapprum, saknar matplats personal, saknar samtalsrum, vilrum, konferensrum saknas Asylförskola Kabbelekan Tillgänglighet?

Läs mer

Framtidens skola i Bollnäs

Framtidens skola i Bollnäs Framtidens skola i Bollnäs Presentation utredning 2012-04-24 Jörgen Hansson Malin Holmkvist 1 Sustainable engineering and design 2 Sustainable engineering and design Med vår samlade kunskap gör vi det

Läs mer

Grundskola F-9 Används för organisation i F-3, F-6, 4-9, 7-9, F-9

Grundskola F-9 Används för organisation i F-3, F-6, 4-9, 7-9, F-9 Grundskola F-9 Används för organisation i F-3, F-6, 4-9, 7-9, F-9 För annan organisation än F-9 används relevanta ytor nedan och enligt krav på funktioner. Krav på arbetsmiljö, ytor, material, teknik och

Läs mer

PLANERING, UTFORMNING OCH FÖRVALTNING SOM UTVECKLAR KVALITÉER 2015-06-04 Exemplet Hagaskolan, Vallentuna

PLANERING, UTFORMNING OCH FÖRVALTNING SOM UTVECKLAR KVALITÉER 2015-06-04 Exemplet Hagaskolan, Vallentuna PLANERING, UTFORMNING OCH FÖRVALTNING SOM UTVECKLAR KVALITÉER 2015-06-04 Exemplet Hagaskolan, Vallentuna Innehåll Förutsättningar Processen Förstudieskedet Programskedet 2 Förutsättningar Behov Växande

Läs mer

Personalpolitikens övergripande mål är attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser Utdrag ur Kommunfullmäktigemål 2010-2012

Personalpolitikens övergripande mål är attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser Utdrag ur Kommunfullmäktigemål 2010-2012 Personalpolitikens övergripande mål är attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser Utdrag ur Kommunfullmäktigemål 2010-2012 65 FÖRUTSÄTTNINGAR VARFÖR ETT FUNKTIONSPROGRAM 66 Personalens rum Att få stänga

Läs mer

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 0,0 m²/elev 0 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Pitholmsskolan har nyligen genomgått

Läs mer

SNÖFLINGAN framtidens mötesplats

SNÖFLINGAN framtidens mötesplats SNÖFLINGAN framtidens mötesplats PROGRAMSKISS 2011-04-13 INNEHÅLL Spår 1 Spår 2 Introduktion Koncept - framtidens lärande Visionen om snöflingan Inspiration Diagram och logistikschema Sammanfattning styrdokument

Läs mer

Öppen dörr Examensarbete Open door Degree Project. Freya Tigerschiöld !!!!!! Martin Öhman, Konrad Krupinski. Supervisor. Examiner

Öppen dörr Examensarbete Open door Degree Project. Freya Tigerschiöld !!!!!! Martin Öhman, Konrad Krupinski. Supervisor. Examiner Öppen dörr Examensarbete Open door Degree Project Freya Tigerschiöld Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Martin Öhman, Konrad Krupinski Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå hp

Läs mer

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-31 AN-2015/146.730 1 (4) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning av förstudie för ombyggnad av

Läs mer

Genomförandebeslut om ut- och ombyggnad på Herrängens skola

Genomförandebeslut om ut- och ombyggnad på Herrängens skola Utbildningsförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-12-03 Handläggare Johanna Slotteborn Telefon: 08-508 33 576 Till Utbildningsnämnden 2013-12-19 Genomförandebeslut om

Läs mer

plan 100 A3: SKALA 1:200

plan 100 A3: SKALA 1:200 INPLACERINGSTEST - 6 parallellig skola 7-9 med idrott Transporter till skola och kök separeras från eleverna transporthiss Med caféköket strategiskt placerat kan caféet/fritidsklubben växa in i matsalen

Läs mer

Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan

Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan Värgårdsskolan en god grund att bygga på Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan Värdeord Värgårdsskolans byggrupp vill att nedanstående värdeord skall verka som stöd och inspiration

Läs mer

Skåp, dubbla inkl montage WC, hel kaklad inkl porslin Ny dörr inkl beslag

Skåp, dubbla inkl montage WC, hel kaklad inkl porslin Ny dörr inkl beslag Prisexempel Ytskikt Målning Golv (rivning bef matta + nytt linoleum, sockling) Undertak (exkl. belysning) á pris 184kr/m2 1554kr/m2 440kr/m2+200kr rivning=640kr/m2 Fast inredning och rum Kapphyllor, ca

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275 1(6) Tekniska nämnden Förstudie för renovering och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 Bakgrund Tekniska nämnden har i sammanträde 2007-05-31 62 uppdragit åt Tekniska kontoret att genomföra en

Läs mer

ÖVERSYN AV LOKALNYTTJANDE I FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTERSUNDS KOMMUN Dnr 729/2011 UPPDRAG

ÖVERSYN AV LOKALNYTTJANDE I FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTERSUNDS KOMMUN Dnr 729/2011 UPPDRAG 1 ÖVERSYN AV LOKALNYTTJANDE I FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTERSUNDS KOMMUN Dnr 729/2011 UPPDRAG Barn och Utbildningsnämnden fastställde 20110413 direktiv avseende översyn av lokalnyttjande i förskolor och

Läs mer

F-6 skola, centralorten

F-6 skola, centralorten F-6 skola, centralorten 2015-03-11 Rösparksskolan Mossens fritidshem Nya skolan (förskoleklass och fritidshem) Rösparksskola (årskurs 1-6) Nolby (Tellus fritidshem) 2015-03-11 2 Rösparksskolan - nuläge

Läs mer

VÄGGARNAS KOREOGRAFI SKOLBYGGNADENS BETYDELSE. god arkitektur. Om vikten av. Utemiljön. Första intrycket. Skolgården SPELAR UTFORMNINGEN NÅGON ROLL?

VÄGGARNAS KOREOGRAFI SKOLBYGGNADENS BETYDELSE. god arkitektur. Om vikten av. Utemiljön. Första intrycket. Skolgården SPELAR UTFORMNINGEN NÅGON ROLL? VÄGGARNAS KOREOGRAFI SKOLBYGGNADENS BETYDELSE SPELAR UTFORMNINGEN NÅGON ROLL? Anna Törnquist September 2008 Om vikten av god arkitektur Utemiljön Första intrycket Skolgården 1 Passager Entréhallen Ett

Läs mer

Stora Maräng Stora Maräng

Stora Maräng Stora Maräng Vy från järnvägsbron Vy från gårdsplan mot Storgatan 41.0 36.9 39.0 FUTURUM 38.2 1 44.4 Futurum 43 Folkets hus 3 41 39.8 43.5 43.5 44.0 43.5 36.2 36.3 42 43.3 36.3 36.3 36 STORA MARÄNG NY IN OCH UTFART

Läs mer

Skyltar med piktogram (pictogram) har enkla symboler som kontrasterar starkt mot bakgrunden. Piktogram kan fås med eller utan punktskrift.

Skyltar med piktogram (pictogram) har enkla symboler som kontrasterar starkt mot bakgrunden. Piktogram kan fås med eller utan punktskrift. I Sverige finns ca 1,6 miljoner personer med funktionsnedsättning och i EU ca 80 miljoner. Med en växande grupp av människor med funktionsnedsättning ökar behovet att anpassa offentliga lokaler för att

Läs mer

3.4 Permanent utställning 1000 Fysik, kemi, medicin, litteratur, fred och ekonomi 3.5 Kommunikationsytor 500 Uppskattad, exkl.

3.4 Permanent utställning 1000 Fysik, kemi, medicin, litteratur, fred och ekonomi 3.5 Kommunikationsytor 500 Uppskattad, exkl. L O K A L P R O G R A M N O B E L M U S E E T 1 Entré 1.1 Foajé / Entréhall / information 500 * Entré med reception 1.2 Butik / bokhandel 200 100 * Låsbart mot entréhall/kommunikations stråk. I ytan ingår

Läs mer

1. Funktionsprogram för skola årskurs F Funktionsprogram för skola årskurs F Funktionsprogram skola för årskurs F-6 11

1. Funktionsprogram för skola årskurs F Funktionsprogram för skola årskurs F Funktionsprogram skola för årskurs F-6 11 2 1. Funktionsprogram för skola årskurs F-9 5 1.1 Inledning 5 2. Funktionsprogram för skola årskurs F-3 8 2.1 Huvudentré 8 2.2 Hjärtat 8 2.3 Verkstad för slöjd och naturvetenskap 9 2.4 Administration och

Läs mer

Sammanställning av material från Workshops med vårdnadshavare den 26 januari 2016

Sammanställning av material från Workshops med vårdnadshavare den 26 januari 2016 Sammanställning av material från Workshops med vårdnadshavare den 26 januari 2016 Sammanställningen är upplagd efter anteckningar från gruppdiskussioner med vårdnadshavare. Under respektive diskussionspunkt

Läs mer

BARENTS CENTER EN NY STADSDEL I HAPARANDA

BARENTS CENTER EN NY STADSDEL I HAPARANDA BARENTS CENTER EN NY STADSDEL I HAPARANDA E4 BARENTS CENTER EN NY STADSDEL I HAPARANDA VICTORIATORGET PARKERING KONTOR HANDEL SKOLA TRÄDGÅRD RESECENTRUM ARENA BARENTS CENTER EN NY STADSDEL I HAPARANDA

Läs mer

Vallaskolan. Östersunds kommun Önevägen 147. 831 82 Östersund

Vallaskolan. Östersunds kommun Önevägen 147. 831 82 Östersund allaskolan Postadress: Besöksadress: Östersunds kommun Önevägen 147 Vallaskolan 832 53 Frösön 831 82 Östersund Rektor Omega Mats Bark 063-14 38 28 070-210 96 38 mats.bark@ostersund.se Rektor Alfa Maria

Läs mer

2014-05-08 Lägesrapport projektet Martinskolan Idag, imorgon och i framtiden Byggnadssstiftelsens (BS) arbete och samarbete med Martinskolan

2014-05-08 Lägesrapport projektet Martinskolan Idag, imorgon och i framtiden Byggnadssstiftelsens (BS) arbete och samarbete med Martinskolan 2014-05-08 Lägesrapport projektet Martinskolan Idag, imorgon och i framtiden Byggnadssstiftelsens (BS) arbete och samarbete med Martinskolan Projekt på lång sikt Markanvisningsansökan Kontaktperson: BS

Läs mer

Datum. Avfläcka kring/på dörrhandtag, strömbrytare, mellan- & balkongglas. Avfläcka kring/på dörrhandtag, strömbrytare, mellanglas

Datum. Avfläcka kring/på dörrhandtag, strömbrytare, mellan- & balkongglas. Avfläcka kring/på dörrhandtag, strömbrytare, mellanglas Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen STÄDINSTRUKTION Datum Diarienr (åberopas vid korrespondens) 2010-12-29 Ärendebeteckning 1006 Arbetsmoment och frekvens Bengtsfors,

Läs mer

En skola Grankullen Gränsskolan Språkskolan. Förslag till revidering av Fågelboet 2

En skola Grankullen Gränsskolan Språkskolan. Förslag till revidering av Fågelboet 2 En skola Grankullen Gränsskolan Språkskolan Förslag till revidering av Fågelboet 2 En skola Grankullen Gränsskolan Språkskolan För att möjliggöra en framgångsrik skola som utmärks av pedagogiskt nytänkande

Läs mer

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Skollokalutredning Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Inledning Våren 2012 presenterade Barn- och utbildningsförvaltningen utredningen Skollokalorganisation Ovanåkers kommun 2012. Utredningen beskriver

Läs mer

Verksamhetsanalys Västerhejde skola

Verksamhetsanalys Västerhejde skola Barn- och utbildningsförvaltningen Handläggare Mats Hanell Telefon +46 (0)498 26 9803 E-post mats.hanell@gotland.se Diarienr BUN 2013/250 Datum 2013-09-11 Tjänsteskrivelse Expediering till: BUN Bilaga:

Läs mer

Områdeslokalplan för Östra Torn - Brunnshög 2014-2018

Områdeslokalplan för Östra Torn - Brunnshög 2014-2018 Barn- och skolnämnd Lunds stad Skolkontoret Områdeslokalplan för Östra Torn - Brunnshög 2014-2018 Datum: 2013-09-25 Remissversion 2 Innehållsförteckning sid. 1. Inledning 3 2. Områdets avgränsning och

Läs mer

GRANGÄRDETS SKOLA. Uppdrag Skollagen Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011

GRANGÄRDETS SKOLA. Uppdrag Skollagen Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 GRANGÄRDETS SKOLA Uppdrag Skollagen Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 BUNs mål Mobbningsfri skola/ trygga barn Ämnesbehöriga lärare till 100% Lokala mål Skolan: Vi strävar mot

Läs mer

02:3 OBJEKTSBESKRIVNINGAR & FREKVENSER. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2012-11-26

02:3 OBJEKTSBESKRIVNINGAR & FREKVENSER. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2012-11-26 02:3 OBJEKTSBESKRIVNINGAR & FREKVENSER Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2012-11-26 2 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1:1 Polishuset i Jönköping... 3 1:2 Polislokal Gula

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lunds stad

Barn- och skolnämnd Lunds stad Barn- och skolnämnd Lunds stad Kallelse och föredragningslista 1 (4) Sammanträdesdatum Diarienummer 2017-10-11 BSL 2017/0715 Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesdatum 2017-10-11 Tid 18.00 Plats

Läs mer

02:3 OBJEKTSBESKRIVNINGAR & FREKVENSER. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2013-01-15

02:3 OBJEKTSBESKRIVNINGAR & FREKVENSER. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2013-01-15 02:3 OBJEKTSBESKRIVNINGAR & FREKVENSER Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2013-01-15 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förklaring till förkortningar... 3 1:1 Polishuset

Läs mer

Anhållan om investeringsmedel ny skola vid Kvibergsvägen. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden Östra Göteborg föreslås besluta

Anhållan om investeringsmedel ny skola vid Kvibergsvägen. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden Östra Göteborg föreslås besluta Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-02-27 Diarienummer: N132-0235/13 Sektor Utbildning Åsa Schöier Telefon: 365 30 37 E-post: asa.schoier@ostra.goteborg.se Anhållan om investeringsmedel ny skola vid Kvibergsvägen

Läs mer

FLYTTBARA LOKALER FÖRSKOLOR OCH SKOLOR

FLYTTBARA LOKALER FÖRSKOLOR OCH SKOLOR FLYTTBARA LOKALER FÖRSKOLOR OCH SKOLOR MAKING ROOM FOR THE FUTURE Får alla plats hos er? Eller har ni många barn och alldeles för lite utrymme? Behöver ni en ny cafeteria, fler klassrum eller en hel skolbyggnad?

Läs mer

Så arbetar vi fram nya Annedalsskolan

Så arbetar vi fram nya Annedalsskolan Så arbetar vi fram nya Annedalsskolan Projektgrupp Områdeschef Lokalförvaltningens projektledare Utvecklingsavdelningen Intressenter & konsulter Brukargrupp Med representanter för: medarbetare, facken

Läs mer

Skyltar med piktogram (pictogram) har enkla symboler som kontrasterar starkt mot bakgrunden. Piktogram kan fås med eller utan punktskrift.

Skyltar med piktogram (pictogram) har enkla symboler som kontrasterar starkt mot bakgrunden. Piktogram kan fås med eller utan punktskrift. I Sverige finns ca 1,6 miljoner personer med funktionsnedsättning och i EU ca 80 miljoner. Med en växande grupp av människor med funktionsnedsättning ökar behovet att anpassa offentliga lokaler för att

Läs mer

Storstädning enligt årsplanering

Storstädning enligt årsplanering 1 (5) Storstädning enligt årsplanering Golvunderhåll Damma och torka av ventiler väggar, skåp, möbler, lister, armaturer och element. Fönsterputs vartannat år på lågstadiet, högstadiet, gymnasiet Fönsterputs

Läs mer

Årsta äng 4, ombyggnad av kontor till skola, Revidering A

Årsta äng 4, ombyggnad av kontor till skola, Revidering A Årsta äng, ombyggnad skola Ref.nr: 12019-1 Datum: 2012-02-17 Revidering A: 2012-04-23 Sida: 1 av 4 PM Akustik Årsta äng 4, ombyggnad av kontor till skola, Revidering A Bakgrund Ett befintligt kontorshus

Läs mer

Ny skola och aktivitetshus, Alsike Nord UN-2016/40

Ny skola och aktivitetshus, Alsike Nord UN-2016/40 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Eva Mårtensson Datum UN 2016/40 Lokalförsörjningschef 2016-03-10 Utbildningsnämnden Ny skola och aktivitetshus, Alsike Nord UN-2016/40 Förslag till

Läs mer

F-6 skola, centralorten 2015-05-19

F-6 skola, centralorten 2015-05-19 F-6 skola, centralorten 2015-05-19 Rösparksskolan Mossens fritidshem Nya skolan (förskoleklass och fritidshem) Rösparksskola (årskurs 1-6) Nolby (Tellus fritidshem) 2015-03-11 2 Rösparksskolan - nuläge

Läs mer

Byggnation av ny skola samt förskola i Anebys centralort

Byggnation av ny skola samt förskola i Anebys centralort PM Skolutredning Byggnation av ny skola samt förskola i Anebys centralort Sammanfattning Med anledning av att Svartåskolans lokaler tömts på grund av fukt- och mögelskador behöver kommunen bygga en ny

Läs mer

LiMa - företräder Malmö stad vid lokalanskaffning & hyresförhandling

LiMa - företräder Malmö stad vid lokalanskaffning & hyresförhandling LiMa - företräder Malmö stad vid lokalanskaffning & hyresförhandling Till hyresvärdar och övriga samarbetspartners i Malmö Detta är Malmö stads samlade aktuella behov av lokaler, gruppbostäder mm. Om Ni

Läs mer

Checklista nationellt tillsynsprojekt städning och ventilation i skolor 2014

Checklista nationellt tillsynsprojekt städning och ventilation i skolor 2014 2014-10-06 Checklista nationellt tillsynsprojekt städning och ventilation i skolor 2014 Allmänna uppgifter Lokal namn Adress Verksamhetsutövare Datum Närvarande Årskurser Antal barn/elever Antal personal

Läs mer

BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703

BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Plan- och lokalavdelningen Beata Wilhelmsson Facility Service Manager 1(5) BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703 Beslut om gemensam service (Facility Services) Inledning

Läs mer

Fritidsverksamhet i Lokstallet, kvarteret Cementen i Limhamn

Fritidsverksamhet i Lokstallet, kvarteret Cementen i Limhamn Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2014-11-27 Vår referens Linda Johansson Planeringssekreterare Linda.Johansson20@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidsverksamhet i Lokstallet, kvarteret

Läs mer

Återflyttsinformation II

Återflyttsinformation II UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Återflyttsinformation II 13-03-27 Dagordning Flyttinformation Logistik [MER] Arbetsfördelning [THq] Tidsplan Från packstart till invigning Övrigt SIDAN 2 Flyttinformation Flyttkartonger,

Läs mer

PROGRAMHANDLING 2015.01.30 GUSTAV DALÉNSKOLAN OM- OCH TILLBYGGNAD 3331278.000

PROGRAMHANDLING 2015.01.30 GUSTAV DALÉNSKOLAN OM- OCH TILLBYGGNAD 3331278.000 PROGRAMHANDLING 2015.01.30 GUSTAV DALÉNSKOLAN OM- OCH TILLBYGGNAD MEDVERKANDE FRÅN SWECO ARCHITECTS I KARLSTAD: Lotta Andersson, Arkitekt/processledare Designdialogen Lina Forslund, Arkitekt Designdialogen

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR. Bergsåker/Lidens skolområde 2012-03-27. SWECO Architects AB Sundsvall

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR. Bergsåker/Lidens skolområde 2012-03-27. SWECO Architects AB Sundsvall LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR Bergsåker/Lidens skolområde 2012-03-27 SWECO Architects AB Sundsvall 6291026000 Inledning Arbetet med lokalförsörjningsplanen har baserats på en inventering

Läs mer

Stadieindelning i Tyresös skolor. Förslag till beslut. Tyresö kommun (13) Agnetha Hedenbergh. Diarienummer 2011/BUN127-41

Stadieindelning i Tyresös skolor. Förslag till beslut. Tyresö kommun (13) Agnetha Hedenbergh. Diarienummer 2011/BUN127-41 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2011-10-10 1 (13) Agnetha Hedenbergh Diarienummer 2011/BUN127-41 Barn- och utbildningsnämnden Stadieindelning i Tyresös skolor Förslag till beslut Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Användningsområden Klass Brandklass Ljudklass Väggrupp. C 1) : R`w > 45 db EI 60 55-60 7, 8. C 1) : R`w > 40 db EI 60 40 4, 13

Användningsområden Klass Brandklass Ljudklass Väggrupp. C 1) : R`w > 45 db EI 60 55-60 7, 8. C 1) : R`w > 40 db EI 60 40 4, 13 Val av väggrupp Byggnadsguide, april 2008 Väggnyckel 1 Bostäder Användningsområden Klass Brandklass Ljudklass Väggrupp Lägenhetsskiljande vägg. C 1) : R w+c 50-3150 > 53 db EI 60 53 7, 8 Lägenhetsskiljande

Läs mer

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Samhällsbyggnad Kommunens verksamhetslokaler Jill Linde Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda

Läs mer

Information om Ransta nya skola, förskola och idrottshall

Information om Ransta nya skola, förskola och idrottshall 1 (1) 2017-04-18 KOMMUNIKATIONSENHETEN INFORMATION Information om Ransta nya skola, förskola och idrottshall Kommunstyrelsen har nu fattat beslut om att bygga en ny skola F-6 för 130-160 elever och förskola

Läs mer

Österslättsskolan - ett givet val för elever, föräldrar och personal Vision

Österslättsskolan - ett givet val för elever, föräldrar och personal Vision Österslättsskolan - ett givet val för elever, föräldrar och personal Vision Österslättsskolan erbjuder en positiv och kreativ lärandemiljö med trygga och nyfikna individer, som har möjlighet att utveckla

Läs mer

Inriktningsbeslut om kapacitetsökning i kök och matsal samt ventilationsåtgärder på Hökarängsskolan.

Inriktningsbeslut om kapacitetsökning i kök och matsal samt ventilationsåtgärder på Hökarängsskolan. Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-04-15 Handläggare Michael Vogtmann Telefon: 08-508 33 650 Till Utbildningsnämnden 2016-05-19 Inriktningsbeslut

Läs mer

Driftnämnden Regionservice lokalbehovsinventering (DNLBI)

Driftnämnden Regionservice lokalbehovsinventering (DNLBI) 01054 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Monica Liljeroth, Ekonomichef 2013-08-27 DNRGS130015 Stab, Regionservice 035-16 24 58 Monica.liljeroth@regionhalland.se Till Regionstyrelsen Driftnämnden Regionservice

Läs mer

Förstudie. SDN Norra Hisingen. Innehållsförteckning. Förstudie. Lokalförändringar inom skolor i Tuve-Säve

Förstudie. SDN Norra Hisingen. Innehållsförteckning. Förstudie. Lokalförändringar inom skolor i Tuve-Säve Förstudie SDN Norra Hisingen Innehållsförteckning 1(19) sammanfattning 3 sid 1. Inledning... 5 2. Verksamhetsbeskrivning... 6 3. Behov... 6 4. Utrymmesbehov... 6 5. Huvudfunktioner... 6 6. Tillgängliga

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN KALMAR LÄN. Kalmar, Galggatan 4. Sammanställning

POLISMYNDIGHETEN KALMAR LÄN. Kalmar, Galggatan 4. Sammanställning Sammanställning POLISMYNDIGHETEN KALMAR LÄN Ort Total lokalyta Personalantal KALMAR 10 468 321 DÄMME - KALMAR 45 0 NYBRO 1 132 16 TORSÅS 56 0 EMMABODA 263 0 BORGHOLM 575 15 SOLLIDEN - BORGHOLM 41 0 OSKARSHAMN

Läs mer

Genomförandebeslut rörande ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av Hammarbyskolan Södra (åk f - 9)

Genomförandebeslut rörande ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av Hammarbyskolan Södra (åk f - 9) Utbildningsförvaltningen avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-10-13 Handläggare Anna Fredriksson Telefon: 08-508 33 875 Till Utbildningsnämnden 2014-12-18 Genomförandebeslut

Läs mer

Tjänsteskrivelse Framtiden för Alléskolan/Humlegårdsskolan

Tjänsteskrivelse Framtiden för Alléskolan/Humlegårdsskolan Handläggare Bisse Carlsson FoG Telefon +46 (0)498 26 33 96 E-post bisse.carlsson@gotland.se Datum 2011-11-15 Tjänsteskrivelse Framtiden för Alléskolan/Humlegårdsskolan Förslag till beslut BUN Au behandlade

Läs mer

Trafikbullerutredning Eskilstuna Centrum, Eskilstuna kommun

Trafikbullerutredning Eskilstuna Centrum, Eskilstuna kommun Uppdrag Eskilstuna Verkmästaren 6 & 7 Beställare Eskilstuna kommun Handläggare Johan Aslan Granskare Jan Pons Rapportnr 1320000242 Datum 2013-05-28 Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62

Läs mer

Dnr Bun 2014/43 Organisering av Järfälla Musikklasser

Dnr Bun 2014/43 Organisering av Järfälla Musikklasser TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-02-27 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2014/43 Organisering av Järfälla Musikklasser Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 1. Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

LiMa - företräder Malmö stad vid lokalanskaffning & hyresförhandling

LiMa - företräder Malmö stad vid lokalanskaffning & hyresförhandling LiMa - företräder Malmö stad vid lokalanskaffning & hyresförhandling Till hyresvärdar och övriga samarbetspartners i Malmö Detta är Malmö stads samlade aktuella behov av lokaler, gruppbostäder mm. Om ni

Läs mer

Ny- och tillbyggnation av Sickla skola Startbesked

Ny- och tillbyggnation av Sickla skola Startbesked 2015-04-16 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/292-226 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Ny- och tillbyggnation av Sickla skola Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Hanna Dahlman Christofer Ödmark. Montessoriskolan Globen. Högstadiet

Hanna Dahlman Christofer Ödmark. Montessoriskolan Globen. Högstadiet Arbetets rum Chalmers Montessoriskolan Tekniska Högskola Globen2012 29 Hanna Dahlman Christofer Ödmark Montessoriskolan Globen Högstadiet 30 Montessoriskolan Globen Montessoriskolan Globen 31 Uppfatta

Läs mer

Arbetsmaterial Ny skolorganisation Malmslätt och Tokarp 2013-04-05

Arbetsmaterial Ny skolorganisation Malmslätt och Tokarp 2013-04-05 Arbetsmaterial Ny skolorganisation Malmslätt och Tokarp 2013-04-05 Uppdrag Utbildningskontoret har av barn- och ungdomsnämnden fått uppdraget att ta fram förslag på ny skolorganisation för Malmslätt och

Läs mer

Älvstranden Bildningscentrum

Älvstranden Bildningscentrum Älvstranden Bildningscentrum Bildningsbegreppet "Medan utbildningens mål är en bestämd och begränsad yrkeskompetens, syftar bildning till en omvandling av hela människan. Utbildningen har enbart sina yttre

Läs mer

BEHOVSBESKRIVNING FRAMTIDA SKOLLOKALER PÅ HEDEN - OCH BRATTEBERGSOMRÅDET

BEHOVSBESKRIVNING FRAMTIDA SKOLLOKALER PÅ HEDEN - OCH BRATTEBERGSOMRÅDET BEHOVSBESKRIVNING FRAMTIDA SKOLLOKALER PÅ HEDEN - OCH BRATTEBERGSOMRÅDET Redigerad 2013-09-04 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning 2 2. Bakgrund 2 3. Lägesbeskrivning 5 4. Lokalprogram Brattebergsområdet

Läs mer

Rosvalla, Nyköping Förfrågningsunderlag Ny Sporthall 2011-11-09

Rosvalla, Nyköping Förfrågningsunderlag Ny Sporthall 2011-11-09 Rosvalla, Nyköping Förfrågningsunderlag Ny Sporthall Friidrott Bef anläggning Copyright Aros Arkitekter 2011 Ett bolag inom Sweco-koncernen www.arosarkitekter.se Angöring Inlastning Bef anläggning Entrétorg

Läs mer

Tjänsteskrivelse Beställning temporär lösning förskoleplatser i Karby

Tjänsteskrivelse Beställning temporär lösning förskoleplatser i Karby VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-03-16 DNR BUN 2014.318 ANDERS FORSBERG SID 1/2 ANDERS.FORSBERG@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Beställning temporär lösning förskoleplatser

Läs mer

Munksundsskolan - en skola för framtiden.

Munksundsskolan - en skola för framtiden. TJÄNSTESKRIVELSE 22 OKTOBER 2012 1 (5) Skolförvaltningen Göran Hedström Mobiltfn 0701-625162 e-post goran.hedstrom@enkoping.se Munksundsskolan - en skola för framtiden. Förslag till beslut Skolnämnden

Läs mer

VASA REAL. Informationsmöte

VASA REAL. Informationsmöte VASA REAL Informationsmöte 2017-04-18 Välkommen Program för kvällen: Bakgrund, planering/behov av skolplatser i staden och i Norrmalm (Utbildningsförvaltningen) SISAB:s uppdrag och processer generellt

Läs mer

Städinstruktion 2011 Se även Bilaga B:3 Ritningar.

Städinstruktion 2011 Se även Bilaga B:3 Ritningar. Norrköping Städinstruktion 2011 Se även Bilaga B:3 Ritningar. Arkiv 1 gång/månad Torrmoppa / fuktmoppa golv Bastu Hus 15 plan 1 5 gånger/vecka Fuktmoppa / fukttorka golv Avfläcka glas Rengör lavar 1 gång/vecka

Läs mer

Drottninggatan 71 C. 272 kvm. Trevlig kontorslokal med mycket ljus. Utsikt mot Norra Latins park och kvarterets innergård.

Drottninggatan 71 C. 272 kvm. Trevlig kontorslokal med mycket ljus. Utsikt mot Norra Latins park och kvarterets innergård. Drottninggatan 71 C 272 kvm Trevlig kontorslokal med mycket ljus. Utsikt mot Norra Latins park och kvarterets innergård. Större kontorsrum med plats för flertal arbetsplatser Mindre kontorsrum för ca 2

Läs mer

1.2.1 Man kan lyckas bryta negativa traditioner när en sammanslagning görs.

1.2.1 Man kan lyckas bryta negativa traditioner när en sammanslagning görs. 1 Analys gjord av personal på Gustav Adolfsskolan 1.1 Risker på kort sikt 1.1.1 En risk är att elever söker sig bort ifrån klasserna efter att de blivit anvisade till en viss skola. Om det försvinner elever

Läs mer

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall osv Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet Tillgänglighet i bygglovsärenden, typfall 2 Nybyggnad flerbostadshus, på tomt Vilka handlingar

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lunds stad Skolkontoret. Områdeslokalplan för Lerbäck-Stångby 2014 2018. Enligt BSN Lunds stad beslut 2014-03-19 26

Barn- och skolnämnd Lunds stad Skolkontoret. Områdeslokalplan för Lerbäck-Stångby 2014 2018. Enligt BSN Lunds stad beslut 2014-03-19 26 Barn- och skolnämnd Lunds stad Skolkontoret Områdeslokalplan för Lerbäck-Stångby 2014 2018 Enligt BSN Lunds stad beslut 2014-03-19 26 2 Innehållsförteckning Sid. 1 Inledning 3 2 Områdets avgränsning och

Läs mer

Kravspecifikation och städprogram

Kravspecifikation och städprogram Bilaga 1.8 Dnr UPP 2013/70 Kravspecifikation och städprogram A Kravspecifikation Fastighetsbeskrivning Upphandlingen gäller städning av lokalyta om totalt 1 897 kvm fördelat på sex plan. Totalt finns 52

Läs mer