Förstudie - delrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie - delrapport 2012-12-21"

Transkript

1 - delrapport Sammanställning av befintliga ytor i Häggviksskolans skolbyggnader samt ytbehov för Kulturskolan, Häggviksskolan och Sollentuna musikklasser. Prisindikation för tre olika om- och tillbyggnadsalternativ.

2 Befintliga ytor Qben (ej tillgängligt) skyddsrum skyddsrum miljörum Hus I teknik Hus H teknik Hus B teknik Hus A teknik lärosal Hus C konferens vaktmästare skyddsrum under foajé (ej tillgängligt) Hus D Hus J teknik Källarplan Hus A-D samt H-I: 2020 kvm BRA inkl kommunikation och teknik under scen (ej tillgängligt) Hus E frd kök Hus E-F: 280 kvm BRA inkl kök, kommunikation och teknik Hus F omkl Nedre källarplan: 200 kvm BRA (teknik) Totalt, källarplan: c:a 2500 kvm BRA

3 Befintliga ytor lärosalar Hus J lärosalar Hus H Hus B Hus A Hus C exp SMK aula Hus D Hus J t/m-slöjd HVK scen kök Plan 1 Hus A-D samt H-I: 2490 kvm BRA inkl kommunikation och teknik Hus E matsal Hus E-F: 820 kvm BRA inkl kök, kommunikation och teknik Totalt, plan 1: 3310 kvm BRA elevvård t/m-slöjd SMK Hus F

4 Befintliga ytor lärosalar exp HVK Hus I musik SMK Hus H Hus C bibliotek Hus B lärosalar Hus A Hus D Hus J Plan 2 Hus A-D samt H-I: 2270 kvm BRA inkl kommunikation och teknik Hus E Hus E-F: 500 kvm BRA inkl kommunikation och teknik hemkunskap Hus F Totalt, plan 1: 2770 kvm BRA musik HVK textilslöjd HVK+SMK

5 Befintliga ytor Hus I Hus H bild (ej tillgängligt) Hus B no-lokaler Hus A Hus C Hus D Hus J Plan 3 Hus A-D samt H-I: 670 kvm BRA inkl kommunikation och teknik Hus E Hus E-F: 30 kvm BRA inkl kommunikation och teknik teknik Hus F Totalt, plan 1: 700 kvm BRA

6 Sammanställning av BRA-ytor Hus A-D samt H-I Hus E-F Totalt Källarplan 2220 kvm 280 kvm 2500 kvm Plan kvm 820 kvm 3310 kvm Plan kvm 500 kvm 2770 kvm Plan kvm 30 kvm 700 kvm Totalt 5650 kvm 1630 kvm 7280 kvm

7 Ytbehov - Häggviksskolan Arbetslag 2 paralleller, år LSI-grupper Arbetslag år 4-5: 4 Hemklassrum 4 x 60 kvm = 240 kvm (4 klasser) 1 större grupprum (för elever) 1 x 30 kvm = 30 kvm 1 arbetsrum för 7-8 pedagoger 1 x 40 kvm = 40 kvm 1 kapprum/vistelseyta/studieyta? 1 x 50 kvm = 50 kvm 1 NO-förråd 1 x 10 kvm = 10 kvm Totalt: 370 kvm Arbetslag år 6-8: 2 Hemklassrum 2 x 60 kvm = 120 kvm (4 klasser + LSI-grupp) 1 Lärosal år 8 1 x 60 kvm = 60 kvm 1 något mindre rum för LSI. 1 x 40 kvm = 40 kvm 2 större grupprum (för elever) 2 x 25 kvm = 50 kvm 1 arbetsrum för 7-8 pedagoger 1 x 40 kvm = 40 kvm 1 kapprum/vistelseyta/studieyta? 1 x 60 kvm = 60 kvm Totalt: 370 kvm Arbetslag år 7-9: 3 lärosalar 3 x 60 kvm = 180 kvm (4 klasser + LSI-grupp) 2 något mindre rum för LSI. 2 x 30 kvm = 60 kvm 1 större grupprum (för elever) 1 x 30 kvm = 30 kvm 1 arbetsrum för 7-8 pedagoger 1 x 40 kvm = 40 kvm 1 kapprum/vistelseyta/studieyta? 1 x 60 kvm = 60 kvm Totalt: 370 kvm kvm LSI 370 kvm LSI 370 kvm Kommentar: Med fördel kan arbetslag för år 6-8 ligga med god kontakt mot arbetslag år 4-5. Särskilt LSI-rummet kan placeras mitt emellan dessa. Specialundervisning och hemspråk 1 större grupprum 1 x 40 kvm = 40 kvm 1 mindre grupprum 1 x 20 kvm = 20 kvm Totalt: 60 kvm Spec 60 kvm

8 Ytbehov - Sollentuna musikklasser Arbetslag 2 paralleller, år 4-9 Arbetslag år 4-6: 6 Hemklassrum 6 x 60 kvm = 360 kvm (6 klasser) 3 grupprum 3 x 20 kvm = 60 kvm 2 arbetsrum för 6-7 pedagoger 2 x 35 kvm = 70 kvm 1 kapprum/vistelseyta/studieyta? 1 x 80 kvm = 70 kvm 1 förråd 1 x 10 kvm = 10 kvm 1 NO-förråd 1 x 10 kvm = 10 kvm Totalt: 580 kvm Arbetslag år 7-9: 5 Hemklassrum 5 x 60 kvm = 360 kvm (6 klasser ) 2 grupprum för elever 2 x 30 kvm = 60 kvm 3 arbetsrum för 6-7 pedagoger 3 x 35 kvm = 105 kvm 1 kapprum/vistelseyta/studieyta? 1 x 80 kvm = 70 kvm Totalt: 595 kvm kvm kvm Specialundervisning och hemspråk 1 större grupprum 1 x 40 kvm = 40 kvm 1 mindre grupprum 1 x 20 kvm = 20 kvm 1 större grupprum för matteverkstad 1 x 30 kvm = 30 kvm Totalt: 90 kvm Spec 90 kvm

9 Ytbehov - Kulturskolan Egna lokaler Dans 1 stor danssal 1 x 160 kvm = 160 kvm 1 mindre danssal 1 x 120 kvm = 120 kvm 2 omklädningsrum med dusch och wc 2 x 25 kvm = 50 kvm Totalt: 330 kvm Dans 330 kvm Instrument/spelrum 2 pianostudios för 10 pianon 2 x 50 kvm = 100 kvm 2 pianostudios för 6 pianon 2 x 30 kvm = 60 kvm 1 större trumstudio/slagverk 1 x 45 kvm = 45 kvm 1 mindre trumstudio 1 x 35 kvm = 35 kvm 2 rock- och poprum 2 x 40 kvm = 80 kvm ( + 2 st som samutnyttjas med Sollentuna musikklasser) 1 inspelningsstudio 1 x 40 kvm = 40 kvm 16 musikrum för akustiska instrument 16 x 25 kvm = 400 kvm (+ 4 st som samutnyttjas med Häggviksskolan) Totalt: 760 kvm Instrument 760 kvm Förråd m m Förråd för dans, drama, noter, instrument 1 x 100 kvm = 100 kvm Toaletter 5 x 2 kvm = 10 kvm Rwc 1 x 5 kvm = 5 kvm Totalt: 115 kvm Förråd m m 115 kvm

10 Ytbehov - Gemensamma funktioner Ateljé (bild-slöjd-hemkunskap) 1 Bildsal med datorer 1 x 90 kvm = 90 kvm (HVK+SMK+KUL) 1 Keramikrum 1 x 20 kvm = 20 kvm 1 studio för videoinspelning (HVK) 1 x 20 kvm = 20 kvm 1 Textilslöjdssal (HVK+SMK) 1 x 80 kvm = 80 kvm 1 Trä-metallslöjdssal (HVK+SMK) 1 x 100 kvm = 100 kvm 1 Ateljérum 1 x 100 kvm = 100 kvm 1 Målarrum 1 x 20 kvm = 20 kvm 1 lödrum 1 x 15 kvm = 15 kvm 1 Hemkunskapssal (HVK+SMK) 1 x 80 kvm = 80 kvm 3 ateljéförråd (inkl spånsug) 3 x 35 kvm = 105 kvm Totalt: 630 kvm Ateljé 630 kvm Kommentar: Ateljérummen bör ligga centralt och lättillgängligt och med god kontakt mellan varann så att de olika skapande-ämnena kan samarbeta. I god kontakt med ateljérummen bör också rummen för musik och drama ligga. NO 3 NO-salar 3 x 68 kvm = 204 kvm (HVK+SMK) 1 prep/frd/arbetsrum 1 x 90 kvm = 90 kvm 1 grupprum 1 x 20 kvm = 20 kvm Totalt: 314 kvm NO HVK+ SMK 314 kvm Bibliotek 1 biblioteksrum 1 x 90 kvm = 90 kvm (HVK+SMK) 1 grupprum 1 x 20 kvm = 20 kvm 1 rum för bibliotekarie 1 x 10 kvm = 10 kvm Totalt: 120 kvm Bibliotek 120 kvm

11 Ytbehov - Gemensamma funktioner Musik och drama: HVK 1 Musiksal (kan vara välisolerad lärosal) 1 musikförråd 1 x 20 kvm = 20 kvm Totalt HVK: 20 kvm HVK + KUL 4 rum för spelning 4 x 30 kvm = 120 kvm Totalt HVK+KUL: 120 kvm KUL 1 drama/teaterrum med scen 1 x 140 kvm = 140 kvm Totalt KUL: 140 kvm SMK + KUL 1 stor körsal/orkesterrum 1 x 120 kvm = 120 kvm 2 rep rum/rock- och pop 2 x 40 kvm = 80 kvm Totalt SMK+KUL: 200 kvm SMK 1 mindre körsal 1 x 80 kvm = 80 kvm 1 ensembelrum/spelrum 1 x 50 kvm = 50 kvm 1 musikförråd 1 x 20 kvm = 20 kvm 1 notrum 1 x 20 kvm = 20 kvm 1 grupprum/samtalsrum 1 x 15 kvm = 15 kvm Totalt SMK: 185 kvm Musik HVK 20 kvm Musik HVK + KUL 120 kvm Drama KUL 140 kvm Musik SMK + KUL 200 kvm Musik SMK 185 kvm

12 Ytbehov - Gemensamma funktioner - Administration, elevvård och personal HVK 1 stort kontorsrum för rektor och bitr 1 x 25 kvm = 25 kvm 1 rum för arkivskåp (i källare) 1 x 10 kvm = 10 kvm 1 kontorsrum ekonomi 1 x 10 kvm = 10 kvm 1 förråd 1 x 5 kvm = 5 kvm Totalt HVK: 50 kvm HVK+SMK 1 väntrum för elevvård 1 x 10 kvm = 10 kvm 1 undersökningsrum för skolsköterska 1 x 25 kvm = 25 kvm 1 rum för psykolog 1 x 10 kvm = 10 kvm 1 rum för kurator/syv med låsbara skåp 1 x 10 kvm = 10 kvm Totalt HVK+SMK: 55 kvm SMK 1 stort kontorsrum för rektor och bitr 1 x 25 kvm = 25 kvm 1 rum för arkivskåp (i källare) 1 x 10 kvm = 10 kvm 1 expedition (i anslutning till reception) 1 x 10 kvm = 10 kvm 1 förråd 1 x 5 kvm = 5 kvm Totalt SMK: 50 kvm Adm HVK 50 kvm Elevvård HVK+SMK 55 kvm Adm SMK 50 kvm Adm + personal HVK+SMK +KUL 160 kvm Adm KUL 70 kvm HVK+SMK+KUL 1 väntrum 1 x 15 kvm = 15 kvm 1 reception 1 x 10 kvm = 10 kvm 2 samtalsrum (mellan elevvård och adm) 2 x 10 kvm = 20 kvm 1 konferensrum (bredvid personal) 1 x 30 kvm = 30 kvm 1 personalrum med pentry 1 x 60 kvm = 60 kvm 1 vilrum (nära elevvården) 1 x 5 kvm = 5 kvm 1 vaktmästare inkl verkstad 1 x 20 kvm = 20 kvm Totalt HVK+SMK+KUL 160 kvm KUL 2 kontorsrum 2 x 15 kvm = 30 kvm 1 rum med 5 arbetsplatser 1 x 30 kvm = 30 kvm 1 förråd med kopiator 1 x 10 kvm = 10 kvm

13 Ytbehov - Gemensamma funktioner Matsal och kök Kök inkl frd och omkl personal 1 x 520 kvm = 520 kvm (HVK+SMK) Matsalar inkl servering 1 x 300 kvm = 300 kvm Totalt: 820 kvm Kommentar: Matsalen är en stor lokal med dålig beläggning sett över hela dagen och borde kunna användas till annan verksamhet de tider då den inte används för att äta i, exv till konferens, fritids etc. Fritids-/rastverksamhet Qben (inkl wc, personalrum m m) 1 x 420 kvm = 420 kvm (HVK+SMK) Förråd Centralförråd 2 x 25 kvm = 50 kvm Övriga funktioner Städcentral (en per byggnad) 2 x 10 kvm = 20 kvm (HVK+SMK+KUL) Städ (på varje plan) 5 x 2 kvm = 10 kvm Wc 60 x 1,5 kvm = 90 kvm Rwc (på varje plan) 6 x 5 kvm = 30 kvm Källsortering 1 x 20 kvm = 20 kvm Totalt: 170 kvm Matsalar och kök HVK+ SMK 820 kvm Qben HVK+ SMK 420 kvm Frd 50 kvm Övrigt HVK+SMK + KUL 170 kvm Kommentar: Lokalerna för idrott berörs ej och medräknas ej i förslaget.

14 Sammanställning ytbehov samt funktionssamband Programyta: NO HVK+ SMK 315 kvm Qben HVK+ SMK 420 kvm Frd 50 kvm Matsalar och kök HVK+ SMK 820 kvm HVK kvm Övrigt HVK+SMK + KUL 170 kvm Spec HVK 60 kvm Bibliotek 120 kvm Spec SMK 90 kvm HVK LSI 370 kvm Adm/ elevvård /personal HVK+SMK+KUL 385 kvm SMK kvm SMK kvm HVK LSI 370 kvm Ateljé HVK+ SMK+ KUL 630 kvm Musik och Drama HVK+SMK +KUL 665 kvm Instrument KUL 760 kvm Förråd m m KUL 115 kvm Dans KUL 330 kvm HVK: 1170 kvm SMK: 1265 kvm KUL: 1205 kvm HVK+SMK: 1725 kvm HVK+SMK+KUL: 1680 kvm Totalt: 7045 kvm Övrig yta: TEKNIK: 755 kvm KOMMUNIKATION: 20% av totalyta: 1560 kvm 25% av totalyta: 1950 kvm Total BRA-yta: 20% kom kvm 25 % kom kvm Bef yta i skolbyggnaden: Teknikutrymmen (c:a 10%) 755 kvm Kommunikation (c:a 20% = 1560 kvm c:a 25% = 1950 kvm) Behov av tillbyggnad: 7280 kvm 20% kom kvm 25 % kom kvm

15 Jämförelse befintliga ytor och ytor vid tillbyggnad för SMK och HVK samt sammanställning av totalyta för Kulturskolan Bef BRA-yta i skolbyggnaden för SMK och HVK: 7280 kvm Programyta för SMK och HVK: 5280 kvm Teknikyta för SMK och HVK: 500 kvm (2/3 av totala teknikytan) Kommunikationsyta för SMK och HVK: kvm (20-25 % kommunikation) (2/3 av totala kommunikationsytan) Total BRA-yta i förslaget för SMK och HVK: kvm Programyta för Kulturskolan: 1765 kvm Teknikyta för Kulturskolan: 255 kvm (1/3 av totala teknikytan) Kommunikationsyta för Kulturskolan: kvm (20-25 % kommunikation) (1/3 av totala kommunikationsytan) Total BRA-yta i förslaget för Kulturskolan: kvm

16 Grov kostnadsuppskattning / prisindikation för möjliga om- och tillbyggnadsalternativ (FÖR ATT KOSTNADSBERÄKNA DE OLIKA ALTERNATIVEN BEHÖVER EN GENOMGRIPANDE KOSTNADSKALKYL GENOMFÖRAS) ALTERNATIV 1: Scenario: Kulturskolan stannar kvar i sina lokaler i Rudbeck och flyttar inte in i Häggviksskolan. Häggviksskolan ytskiktsrenoveras, förses med nya installationer, tillgänglighetsanpassas och görs helt säker ur brandsäkerhetssynpunkt. Yttertak, yttre VA och dränering åtgärdas, energiåtgärder genomförs. Mindre verksamhetsanpassningar för Häggviksskolan och SMK. Båda skolorna med en organisation år 4-9, 2-parallelliga. Byggåtgärder: Ombyggnad/renovering av samtliga lokaler på skolan utom Hus A och matsalar och kök i Hus E och F. Mindre tillbyggnad med utvändig hiss och entrébyggnad för att klara tillgängligheten i Hus I. Berörd yta: Befintlig yta som ska renoveras: Källarplan 1610 kvm Plan kvm Plan kvm Plan kvm Totalt: 6380 kvm Tillbyggnad: Totalt: 50 kvm Kostnader: Kostnad för renovering och ombyggnad: c:a :-/kvm Kostnad för nybyggnad: c:a :-/kvm Kostnad för alternativ 1: 6380 kvm x 8 000:-/kvm = : kvm x :-/kvm = :- 50 kvm x :-/kvm = :- 50 kvm x :-/kvm = :- Totalt: c:a miljoner

17 Grov kostnadsuppskattning / prisindikation för möjliga om- och tillbyggnadsalternativ (FÖR ATT KOSTNADSBERÄKNA DE OLIKA ALTERNATIVEN BEHÖVER EN GENOMGRIPANDE KOSTNADSKALKYL GENOMFÖRAS) ALTERNATIV 2: Scenario: Kulturskolan stannar kvar i sina lokaler i Rudbeck och flyttar inte in i Häggviksskolan. Häggviksskolan ytskiktsrenoveras, förses med nya installationer, tillgänglighetsanpassas och görs helt säker ur brandsäkerhetssynpunkt. Yttertak, yttre VA och dränering åtgärdas, energiåtgärder genomförs. Stora verksamhetsanpassningar för Häggviksskolan och SMK. Båda skolorna med en organisation år 4-9, 2-parallelliga. Byggåtgärder: Större ombyggnad/renovering av samtliga lokaler på skolan utom matsalar och kök i Hus E och F. Något större tillbyggnad med utvändig hiss och entrébyggnad för att klara tillgängligheten i Hus I. Berörd yta: Befintlig yta som ska renoveras Källarplan 2220 kvm och byggas om: Plan kvm Plan kvm Plan kvm Totalt: 8460 kvm Tillbyggnad: Totalt: 150 kvm Kostnader: Kostnad för större renovering och ombyggnad: c:a :-/kvm Kostnad för nybyggnad: c:a :-/kvm Kostnad för alternativ 2: 8460 kvm x :-/kvm = : kvm x :-/kvm = :- 150 kvm x 20000:-/kvm = :- 150 kvm x 25000:-/kvm = :- Totalt: c:a miljoner

18 Grov kostnadsuppskattning / prisindikation för möjliga om- och tillbyggnadsalternativ (FÖR ATT KOSTNADSBERÄKNA DE OLIKA ALTERNATIVEN BEHÖVER EN GENOMGRIPANDE KOSTNADSKALKYL GENOMFÖRAS) ALTERNATIV 3: Scenario: Kulturskolan flyttar in i Häggviksskolan. Häggviksskolan ytskiktsrenoveras, förses med nya installationer, tillgänglighetsanpassas och görs helt säker ur brandsäkerhetssynpunkt. Yttertak, yttre VA och dränering åtgärdas, energiåtgärder genomförs. Stora verksamhetsanpassningar för Kulturskolan, Häggviksskolan och SMK. Häggviksskolan och SMK med en organisation år 4-9, 2-parallelliga. Byggåtgärder: Större ombyggnad/renovering av samtliga lokaler på skolan utom matsalar och kök i Hus E och F. Två tillbyggnader: en mindre med utvändig hiss och entrébyggnad för att klara tillgängligheten i Hus I samt en stor för att binda ihop de befintliga skolbyggnaderna och skapa ett gemensamt hjärta. Berörd yta: Befintlig yta som ska renoveras Källarplan 2220 kvm och byggas om: Plan kvm Plan kvm Plan kvm Totalt: 8460 kvm Tillbyggnad: Totalt: 2100 kvm Kostnader: Kostnad för större renovering och ombyggnad: c:a :-/kvm Kostnad för nybyggnad: c:a :-/kvm Kostnad för alternativ 3: 8460 kvm x :-/kvm = : kvm x :-/kvm = : kvm x 20000:-/kvm = : kvm x 25000:-/kvm = :- Totalt: c:a miljoner

Skåp, dubbla inkl montage WC, hel kaklad inkl porslin Ny dörr inkl beslag

Skåp, dubbla inkl montage WC, hel kaklad inkl porslin Ny dörr inkl beslag Prisexempel Ytskikt Målning Golv (rivning bef matta + nytt linoleum, sockling) Undertak (exkl. belysning) á pris 184kr/m2 1554kr/m2 440kr/m2+200kr rivning=640kr/m2 Fast inredning och rum Kapphyllor, ca

Läs mer

Skolans ytor. Exempel lokalprogram

Skolans ytor. Exempel lokalprogram skolans ytor 57 Skolans ytor I funktionsprogrammet redovisas lokalytor parallellt med de mer kvalitativa funktionskraven. Det finns många olika begrepp och metoder för att redovisa ytor inom byggnader.

Läs mer

Lokalprogram för Malmö grundskolor Grundskoleförvaltningen

Lokalprogram för Malmö grundskolor Grundskoleförvaltningen Lokalprogram för Malmö grundskolor Grundskoleförvaltningen Upprättad Datum: 2014-05-12 Version: 2.3 Ansvarig: Antaget av förvaltningsledningen 2014-05-13 rev 2014-09-09, 2014-10-13, 2014-12-10 Förvaltning:

Läs mer

Lokalprogrammet är tänkt att vara en vägvisare i tidiga skeden av verkliga nybyggnadsplaner.

Lokalprogrammet är tänkt att vara en vägvisare i tidiga skeden av verkliga nybyggnadsplaner. 2010-06-30 TILL VERKSAMHETSCHEF SKOLA En arbetsgrupp med representanter från Skola/utbildning, Lokalförsörjningskontoret och Kommunledningskansliet har förnyat och förändrat Borås Stads rekommendationer

Läs mer

SKÄGGEBERGSSKOLAN SUNNE idéskiss 2013.09.23

SKÄGGEBERGSSKOLAN SUNNE idéskiss 2013.09.23 LÄGET I STADEN 1 PROJEKTFÖRUTSÄTTNINGAR Situationen idag Lokalbehov/förutsättningar Lågstadium: 2-parallelligt = 6 klasser Endast 1 av 6 klassrum har tillgång till i direkt anslutning Trånga kapprum Mellanstadium:

Läs mer

Lila: Skola/ Utbildning per rum Antal Antal Programyta Summa Total Lokal / rumstyp pers ytor kvm yta kvm yta kvm Kommentar

Lila: Skola/ Utbildning per rum Antal Antal Programyta Summa Total Lokal / rumstyp pers ytor kvm yta kvm yta kvm Kommentar Lokal / styp s ytor kvm yta kvm yta kvm Kommentar NATURVETENSKAPS- OCH TEKNIKPROGRAMMET 500 NT- basytor Klass 7 60 420 Mindre klass 3 50 150 Anpassade för mindre klassstorlekar, ca 20 elever/klass Grupp

Läs mer

Skola i Trönninge 2015-04-07

Skola i Trönninge 2015-04-07 Trönninge Skola utformas som ett Kunskapscentrum, med privata hemvister och gemensamma lokaler som skall vara tillgängliga och avgränsningsbara efter skoltid. Skolan skall erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö,

Läs mer

plan 100 A3: SKALA 1:200

plan 100 A3: SKALA 1:200 INPLACERINGSTEST - 6 parallellig skola 7-9 med idrott Transporter till skola och kök separeras från eleverna transporthiss Med caféköket strategiskt placerat kan caféet/fritidsklubben växa in i matsalen

Läs mer

HAGASKOLAN. Bef utseende Situationsplan skala A3 = 1:1000

HAGASKOLAN. Bef utseende Situationsplan skala A3 = 1:1000 A högstadie 1706 kvm B expedition 233 kvm C mellanstadie 1176 kvm D mediatek 410 kvm E trä/metallslöjd 313 kvm F textilslöjd 109 kvm G hemkunskap 225 kvm H idrott inkl exp 2488 kvm I paviljong 276 kvm

Läs mer

Svartlösavägen. Byggnaden inramar befintliga stora, vackra ekar och bergknallar Skolgård m 2 SMÖRBULTEN. En samlad skolgård.

Svartlösavägen. Byggnaden inramar befintliga stora, vackra ekar och bergknallar Skolgård m 2 SMÖRBULTEN. En samlad skolgård. S: a:) Entré till skolgården Svartlösavägen Busshållplats Paviljonger rives 0 kv Akvariet SD DD D Entréer från skolgården SMÖRBULTEN Byggnaden inramar befintliga stora, vackra ekar och bergknallar Skolgård

Läs mer

Personalpolitikens övergripande mål är attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser Utdrag ur Kommunfullmäktigemål 2010-2012

Personalpolitikens övergripande mål är attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser Utdrag ur Kommunfullmäktigemål 2010-2012 Personalpolitikens övergripande mål är attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser Utdrag ur Kommunfullmäktigemål 2010-2012 65 FÖRUTSÄTTNINGAR VARFÖR ETT FUNKTIONSPROGRAM 66 Personalens rum Att få stänga

Läs mer

MÖTESPLATS HELENELUND F-6 SKOLA MED IDROTTSHALL TILLHÖRANDE SKOLGÅRDAR OCH LIVSMEDELBUTIK

MÖTESPLATS HELENELUND F-6 SKOLA MED IDROTTSHALL TILLHÖRANDE SKOLGÅRDAR OCH LIVSMEDELBUTIK MÖTESPLATS HELENELUND F-6 SKOLA MED IDROTTSHALL TILLHÖRANDE SKOLGÅRDAR OCH LIVSMEDELBUTIK UTREDNING AV MÖJLIG SKOLA I HELENELUNDS CENTRUM 2014-01-28 SYFTE: Utredningen syftar till att påvisa möjlig skola

Läs mer

Verksamhetsanalys Västerhejde skola

Verksamhetsanalys Västerhejde skola Barn- och utbildningsförvaltningen Handläggare Mats Hanell Telefon +46 (0)498 26 9803 E-post mats.hanell@gotland.se Diarienr BUN 2013/250 Datum 2013-09-11 Tjänsteskrivelse Expediering till: BUN Bilaga:

Läs mer

Grundskola F-9 Används för organisation i F-3, F-6, 4-9, 7-9, F-9

Grundskola F-9 Används för organisation i F-3, F-6, 4-9, 7-9, F-9 Grundskola F-9 Används för organisation i F-3, F-6, 4-9, 7-9, F-9 För annan organisation än F-9 används relevanta ytor nedan och enligt krav på funktioner. Krav på arbetsmiljö, ytor, material, teknik och

Läs mer

EXEMPEL - TEORETISK MODELL 2016-04-12. ) Sko m2 Antal Antal pers totalt/rum Huvudentré Vindfång 1 10 10 5. Entréhall 1 50 50

EXEMPEL - TEORETISK MODELL 2016-04-12. ) Sko m2 Antal Antal pers totalt/rum Huvudentré Vindfång 1 10 10 5. Entréhall 1 50 50 EXEMPEL - TEORETISK MODELL 2016-04-12 LOKALPROGRAM FÖR GRUNDSKOLA F-9, 750 elever Rumsbehov Studieplatser Rumsbelastning - luft FUNKTIONER Antal Yta (m 2 ) (m 2 Samband Kommentar ) Sko m2 Antal Antal pers

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275 1(6) Tekniska nämnden Förstudie för renovering och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 Bakgrund Tekniska nämnden har i sammanträde 2007-05-31 62 uppdragit åt Tekniska kontoret att genomföra en

Läs mer

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 KRONOHÄKTET - DISPONIBELT TILLFÄLLIG ANVÄNDNING KULTURSTRÅKET - ÄNGELHOLMS KULTURCENTRUM. Genom att öppna upp och sammanbinda flera byggander skapas förbättrade

Läs mer

Lokalprogram. Skogsgläntans förskola Nybyggnad PROGRAMHANDLING. Datum: 2011-03-11 Rev. datum:

Lokalprogram. Skogsgläntans förskola Nybyggnad PROGRAMHANDLING. Datum: 2011-03-11 Rev. datum: Skogsgläntans förskola Nybyggnad Datum: 2011-03-11 Rev. datum: Upprättad av: Åsa Lundberg, Tema arkitekter Kristin Åberg Nilsson, Tema miljö & energi Sid 2 (8) Innehållsförteckning Skogsgläntans förskola

Läs mer

SNÖFLINGAN framtidens mötesplats

SNÖFLINGAN framtidens mötesplats SNÖFLINGAN framtidens mötesplats PROGRAMSKISS 2011-04-13 INNEHÅLL Spår 1 Spår 2 Introduktion Koncept - framtidens lärande Visionen om snöflingan Inspiration Diagram och logistikschema Sammanfattning styrdokument

Läs mer

Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan

Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan Värgårdsskolan en god grund att bygga på Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan Värdeord Värgårdsskolans byggrupp vill att nedanstående värdeord skall verka som stöd och inspiration

Läs mer

KV RYSSLAND ÖSTRA 1 SKISS 140218 GA SKOLAN IN / UT TRANSPORTER KÖK FRAMTIDA STUDENTHEM PARKERING MILJÖHUS HISS PARKERING FURUTORPSPARKEN

KV RYSSLAND ÖSTRA 1 SKISS 140218 GA SKOLAN IN / UT TRANSPORTER KÖK FRAMTIDA STUDENTHEM PARKERING MILJÖHUS HISS PARKERING FURUTORPSPARKEN GA SKOL HOUSE IN / UT TRSPORTER i n u n i v e r s e T GA LFS AR DO ER K VA STA N TV MILJÖHUS R VÄ AT R SÖD arkitekter FRAMTIDA STUDENTHEM GU HA PARKERING. GUSTAV ADOLFS FÖRSAMLINGSHEM: PARKERING - BYGGNAD

Läs mer

Användningsområden Klass Brandklass Ljudklass Väggrupp. C 1) : R`w > 45 db EI 60 55-60 7, 8. C 1) : R`w > 40 db EI 60 40 4, 13

Användningsområden Klass Brandklass Ljudklass Väggrupp. C 1) : R`w > 45 db EI 60 55-60 7, 8. C 1) : R`w > 40 db EI 60 40 4, 13 Val av väggrupp Byggnadsguide, april 2008 Väggnyckel 1 Bostäder Användningsområden Klass Brandklass Ljudklass Väggrupp Lägenhetsskiljande vägg. C 1) : R w+c 50-3150 > 53 db EI 60 53 7, 8 Lägenhetsskiljande

Läs mer

Återflyttsinformation II

Återflyttsinformation II UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Återflyttsinformation II 13-03-27 Dagordning Flyttinformation Logistik [MER] Arbetsfördelning [THq] Tidsplan Från packstart till invigning Övrigt SIDAN 2 Flyttinformation Flyttkartonger,

Läs mer

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 725 kvm

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 725 kvm Jakobsbergsgatan 16 Stockholm 725 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 16 Yta: 725 kvm. Plan: 5 Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan

Läs mer

PROGRAMHANDLING 2015.01.30 GUSTAV DALÉNSKOLAN OM- OCH TILLBYGGNAD 3331278.000

PROGRAMHANDLING 2015.01.30 GUSTAV DALÉNSKOLAN OM- OCH TILLBYGGNAD 3331278.000 PROGRAMHANDLING 2015.01.30 GUSTAV DALÉNSKOLAN OM- OCH TILLBYGGNAD MEDVERKANDE FRÅN SWECO ARCHITECTS I KARLSTAD: Lotta Andersson, Arkitekt/processledare Designdialogen Lina Forslund, Arkitekt Designdialogen

Läs mer

Framtidens skola i Ockelbo

Framtidens skola i Ockelbo Framtidens skola i Ockelbo Lokalutredning Handlingsalternativ 2013-05-08 Bakgrund och syfte Enligt beslut från kommunfullmäktige, som bygger på en verksamhetsutredning av PWC från februari 2012, kommer

Läs mer

Ny skola och aktivitetshus, Alsike Nord UN-2016/40

Ny skola och aktivitetshus, Alsike Nord UN-2016/40 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Eva Mårtensson Datum UN 2016/40 Lokalförsörjningschef 2016-03-10 Utbildningsnämnden Ny skola och aktivitetshus, Alsike Nord UN-2016/40 Förslag till

Läs mer

Aktiv i landsting/regioner

Aktiv i landsting/regioner 118 Aktivitetsrum AKTIV 119 Aktivitetsrum Lek AKTIV LEK 120 Aktivitetsrum Skapande AKTIV SKAPA 93 Akutrum AKUTRUM 90 Ambulanshall AMBULANS 38 Analysrum ANALYS 108 Andaktsrum ANDAKT 100 Anhörigrum ANHÖRIG

Läs mer

BARENTS CENTER EN NY STADSDEL I HAPARANDA

BARENTS CENTER EN NY STADSDEL I HAPARANDA BARENTS CENTER EN NY STADSDEL I HAPARANDA E4 BARENTS CENTER EN NY STADSDEL I HAPARANDA VICTORIATORGET PARKERING KONTOR HANDEL SKOLA TRÄDGÅRD RESECENTRUM ARENA BARENTS CENTER EN NY STADSDEL I HAPARANDA

Läs mer

Årsta äng 4, ombyggnad av kontor till skola, Revidering A

Årsta äng 4, ombyggnad av kontor till skola, Revidering A Årsta äng, ombyggnad skola Ref.nr: 12019-1 Datum: 2012-02-17 Revidering A: 2012-04-23 Sida: 1 av 4 PM Akustik Årsta äng 4, ombyggnad av kontor till skola, Revidering A Bakgrund Ett befintligt kontorshus

Läs mer

1. Funktionsprogram för skola årskurs F Funktionsprogram för skola årskurs F Funktionsprogram skola för årskurs F-6 11

1. Funktionsprogram för skola årskurs F Funktionsprogram för skola årskurs F Funktionsprogram skola för årskurs F-6 11 2 1. Funktionsprogram för skola årskurs F-9 5 1.1 Inledning 5 2. Funktionsprogram för skola årskurs F-3 8 2.1 Huvudentré 8 2.2 Hjärtat 8 2.3 Verkstad för slöjd och naturvetenskap 9 2.4 Administration och

Läs mer

Lokalprogram vid nybyggnad av grundskola för 100 elever, yta totalt ca 1250 kvm (exkl. idrott) Antal (fylls i av

Lokalprogram vid nybyggnad av grundskola för 100 elever, yta totalt ca 1250 kvm (exkl. idrott) Antal (fylls i av 2014-12-02 Sid 1 (5) Detta en är utgångspunkt för verksamhetens projektledare för att upprätta lokalprogram. Den ska anpassas efter projektet och kommer att ligga som grund för Lokalprogram vid nybyggnad

Läs mer

sektion genom förskoleterrass ovan kapprum

sektion genom förskoleterrass ovan kapprum sektion genom förskole ovan kapprum EN PLATS FÖR ALLA en skola för mig Vår uppgift är främst att utforma en skola för stora som för små med en flexibilitet som skall kunna följa med stadens behov och skiftningar

Läs mer

VÄGGARNAS KOREOGRAFI SKOLBYGGNADENS BETYDELSE. god arkitektur. Om vikten av. Utemiljön. Första intrycket. Skolgården SPELAR UTFORMNINGEN NÅGON ROLL?

VÄGGARNAS KOREOGRAFI SKOLBYGGNADENS BETYDELSE. god arkitektur. Om vikten av. Utemiljön. Första intrycket. Skolgården SPELAR UTFORMNINGEN NÅGON ROLL? VÄGGARNAS KOREOGRAFI SKOLBYGGNADENS BETYDELSE SPELAR UTFORMNINGEN NÅGON ROLL? Anna Törnquist September 2008 Om vikten av god arkitektur Utemiljön Första intrycket Skolgården 1 Passager Entréhallen Ett

Läs mer

Så arbetar vi fram nya Annedalsskolan

Så arbetar vi fram nya Annedalsskolan Så arbetar vi fram nya Annedalsskolan Projektgrupp Områdeschef Lokalförvaltningens projektledare Utvecklingsavdelningen Intressenter & konsulter Brukargrupp Med representanter för: medarbetare, facken

Läs mer

Alterdalens skola f-6 Version rev 10 dat

Alterdalens skola f-6 Version rev 10 dat Alterdalens skola f-6 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkosnad per elev 10,1 m²/elev 92 527 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Skolan består av tre ordinära klassrum

Läs mer

Näsbyparksskolan - Om- och tillbyggnad Programpresentation 2012-04-17

Näsbyparksskolan - Om- och tillbyggnad Programpresentation 2012-04-17 Näsbyparksskolan Programhandling Landskap 2012-02-10 ÖVERSIKT NÄSBYPRKSSKOLN Denna översikt får ses som ett komplement till WSPs Ramprogram. Ändringar i förhållande till ramprogrammet är i skrivande stund:

Läs mer

3.4 Permanent utställning 1000 Fysik, kemi, medicin, litteratur, fred och ekonomi 3.5 Kommunikationsytor 500 Uppskattad, exkl.

3.4 Permanent utställning 1000 Fysik, kemi, medicin, litteratur, fred och ekonomi 3.5 Kommunikationsytor 500 Uppskattad, exkl. L O K A L P R O G R A M N O B E L M U S E E T 1 Entré 1.1 Foajé / Entréhall / information 500 * Entré med reception 1.2 Butik / bokhandel 200 100 * Låsbart mot entréhall/kommunikations stråk. I ytan ingår

Läs mer

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 0,0 m²/elev 0 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Pitholmsskolan har nyligen genomgått

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Patrik Holmberg (C), Tjänstgörande för Emil Samnegård (MP)

Patrik Holmberg (C), Tjänstgörande för Emil Samnegård (MP) Protokoll 1 (2) Kommunstyrelsens arbetsutskott Mötesdatum Mötets diarienummer 2017-08-23 KS 2017/840 Plats och tid KSO rum kl. 09.00 12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Insynsplats Övriga Torbjörn

Läs mer

Utbyggnad av Långhundra skola och förskola KS-2013/256

Utbyggnad av Långhundra skola och förskola KS-2013/256 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/256 2013-04-24 Kommunstyrelsen Utbyggnad av Långhundra skola och förskola KS-2013/256 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 16,4 m²/elev 74 184 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet I huvudbyggnaden finns verksamhet

Läs mer

Kv.Östra Roten, Landskrona Ombyggnad av galleria Uppdrag nr: 14 039 RUMSBESKRIVNING 2014-08-19. Peter Lingstrand

Kv.Östra Roten, Landskrona Ombyggnad av galleria Uppdrag nr: 14 039 RUMSBESKRIVNING 2014-08-19. Peter Lingstrand RUMSBESKRIVNING Peter Lingstrand Östra Tullgatan 3 211 28 Malmö Tel: 040-59 94 00 www.sydarkkonstruera.se Bild G: Plastmatta sockel V: Bildsalen har behov av att ofta kunna byta det som hänger på väggarna.

Läs mer

Kapprum ej ergonomiskt utformade, skuggiga platser ute( pergola är ordnad)

Kapprum ej ergonomiskt utformade, skuggiga platser ute( pergola är ordnad) Asterns förskola Tillgänglighet,Ljudmiljö, brister utemiljö, trånga entréer och Inget kapprum, saknar matplats personal, saknar samtalsrum, vilrum, konferensrum saknas Asylförskola Kabbelekan Tillgänglighet?

Läs mer

Jämförelse av areor i nytt bibliotek- och kulturhus Uppställning enligt Nyréns uppställning (delareor är inte redovisade).

Jämförelse av areor i nytt bibliotek- och kulturhus Uppställning enligt Nyréns uppställning (delareor är inte redovisade). Jämförelse av areor i nytt bibliotek- och kulturhus Uppställning enligt Nyréns uppställning (delareor är inte redovisade). NYTT BIBLIOTEK- OCH KULTURHUS Befintlig area (m²) Aros förstudie 2006 (m²) Utvalt

Läs mer

Skyltar med piktogram (pictogram) har enkla symboler som kontrasterar starkt mot bakgrunden. Piktogram kan fås med eller utan punktskrift.

Skyltar med piktogram (pictogram) har enkla symboler som kontrasterar starkt mot bakgrunden. Piktogram kan fås med eller utan punktskrift. I Sverige finns ca 1,6 miljoner personer med funktionsnedsättning och i EU ca 80 miljoner. Med en växande grupp av människor med funktionsnedsättning ökar behovet att anpassa offentliga lokaler för att

Läs mer

~Tekniska. 2.Verksamhetsanalys. 1. Uppdrag. Förstudierapport. Högbyskolan, Tofsvipan 12

~Tekniska. 2.Verksamhetsanalys. 1. Uppdrag. Förstudierapport. Högbyskolan, Tofsvipan 12 1>~(0l1~ ~ ~Tekniska förvaltningen Bygg- och projekt avdelningen Högbyskolan, Tofsvipan 12 Ärende: Projektnr: Projektledare är Beställarens kontaktperson är BUF-skontaktperson är Förstudierapport Ombyggnation

Läs mer

Hemvist F-6 RÅDGIVANDE REFERENS

Hemvist F-6 RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Hemvist F-6 Bakgrund Hemvisten är elevernas bas och trygga punkt i skolan. I hemvisten finns deras studierum av olika storlek, kapprum och toaletter. Hemvistens lärare har ofta sitt

Läs mer

Förstudie. SDN Norra Hisingen. Innehållsförteckning. Förstudie. Lokalförändringar inom skolor i Tuve-Säve

Förstudie. SDN Norra Hisingen. Innehållsförteckning. Förstudie. Lokalförändringar inom skolor i Tuve-Säve Förstudie SDN Norra Hisingen Innehållsförteckning 1(19) sammanfattning 3 sid 1. Inledning... 5 2. Verksamhetsbeskrivning... 6 3. Behov... 6 4. Utrymmesbehov... 6 5. Huvudfunktioner... 6 6. Tillgängliga

Läs mer

Bild Dans Drama Formgivning Foto Musik Orkester Sång Teater

Bild Dans Drama Formgivning Foto Musik Orkester Sång Teater Bild Dans Drama Formgivning Foto Musik Orkester Sång Teater K som i kreativitet Här möts alla åldrar Huset K på Mjölnarvägen i Jakobsberg fungerar somt ett kulturcentrum i en egen nyrenoverad byggnad.

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR. Bergsåker/Lidens skolområde 2012-03-27. SWECO Architects AB Sundsvall

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR. Bergsåker/Lidens skolområde 2012-03-27. SWECO Architects AB Sundsvall LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR Bergsåker/Lidens skolområde 2012-03-27 SWECO Architects AB Sundsvall 6291026000 Inledning Arbetet med lokalförsörjningsplanen har baserats på en inventering

Läs mer

Ditt nästa kontor? Sveavägen 9

Ditt nästa kontor? Sveavägen 9 Ditt nästa kontor? Sveavägen 9 14 tr, 545 kvm, City Sveavägen 9, 14 tr City Rymd och ljusinsläpp Ledig yta: 545 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 30 45 Tillträde: Omgående Utsikt Konferens Reception

Läs mer

1. Närheten till service och kommunikationer. 2. Nyrenoverade kontorslokaler. 3. Centralt läge på Södermalm. Sveavägen 3820. En plats i solen.

1. Närheten till service och kommunikationer. 2. Nyrenoverade kontorslokaler. 3. Centralt läge på Södermalm. Sveavägen 3820. En plats i solen. Tre starka punkter som talar för Ringvägen 100 i Stockholm 3 Sveavägen 3820. En plats i solen. 1. Närheten till service och kommunikationer. 2. Nyrenoverade kontorslokaler. 3. Centralt läge på Södermalm.

Läs mer

Grund- och förskolor i Trelleborgs kommun

Grund- och förskolor i Trelleborgs kommun 1(8) Grund- och förskolor i Trelleborgs kommun Del 2, synpunkter på ombyggnadsförslag av Lillevångskolan och Vannhögsskolan med ny sporthall. Foto av utställd modell enl förslag från Chroma Arkitekter

Läs mer

PROGRAM URSVIKSSKOLAN

PROGRAM URSVIKSSKOLAN Illustration över del av fasad, Lilla Ursviks skola PROGRAM URSVIKSSKOLAN Program för permanent Skola/Förskola inom Detaljplaneområde Kv. Äpplet 1, del av Sundbyberg 2:30 i Lilla Ursvik 2012-10-10 PROGRAM

Läs mer

AH/TELE. Korridor C004 C015 AH/UPS. Ställverk I-40-1-A01. A028 Inst. förråd A029 HWC. Förråd. Förråd. Trappa DIA BILDS. C022 Centrallager +58.

AH/TELE. Korridor C004 C015 AH/UPS. Ställverk I-40-1-A01. A028 Inst. förråd A029 HWC. Förråd. Förråd. Trappa DIA BILDS. C022 Centrallager +58. VERKSMHETER + C Musik - Övningsrum - Centralt 7 8 Studieorg gräv BEF SNICKR BÄNK Tillf flyktpl ÖGON USCH ISKBÄNK RG- ME SLM- SKILJRE Lab 9 okurum okurumljus- Referenssamlingsrum LÅ RE nisch KLPP KLPP STOLR

Läs mer

Datum. Avfläcka kring/på dörrhandtag, strömbrytare, mellan- & balkongglas. Avfläcka kring/på dörrhandtag, strömbrytare, mellanglas

Datum. Avfläcka kring/på dörrhandtag, strömbrytare, mellan- & balkongglas. Avfläcka kring/på dörrhandtag, strömbrytare, mellanglas Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen STÄDINSTRUKTION Datum Diarienr (åberopas vid korrespondens) 2010-12-29 Ärendebeteckning 1006 Arbetsmoment och frekvens Bengtsfors,

Läs mer

Lindboskolans ombyggnad. skisser och planer

Lindboskolans ombyggnad. skisser och planer Lindboskolans ombyggnad skisser och planer Barn- och utbildningsnämnden 2017 Ombyggnationen av Lindboskolan har kommit igång och är en bra bit på väg. I styrgruppen för planeringen av byggprojektet har

Läs mer

LLP arkitektkontor AB. Programhandling Bilaga 3 Sid 1 (3)

LLP arkitektkontor AB. Programhandling Bilaga 3 Sid 1 (3) LLP arkitektkontor AB. Programhandling 130927 Bilaga 3 Sid 1 (3) Kevingeskolan F-6 skola, 380 elever, 65 personal. Kevingeskolan F-6 skola, 420 elever, 75 personal. Ny verksamhet fördelat på Hus 2066,

Läs mer

MODERNA FASTIGHETER I STOCKHOLMS MEST ATTRAKTIVA INDUSTRIOMRÅDE

MODERNA FASTIGHETER I STOCKHOLMS MEST ATTRAKTIVA INDUSTRIOMRÅDE MODERNA FASTIGHETER I STOCKHOLMS MEST ATTRAKTIVA INDUSTRIOMRÅDE MODERNA FASTIGHETER TVÅ FASTIGHETER NÄRA STOCKHOLM Smedmark Konsult AB äger och förvaltar två fastigheter i hjärtat av Arninges expansiva

Läs mer

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME ALLMÄNT ALLSIDIGT VÄGGSYSTEM Med Norgips gipsskiva på stomme av stålprofiler, kan alla krav på lätta, ickebärande väggar uppnås. Väggsystemet är utprovat både teoretiskt

Läs mer

PERSPEKTIV 001 HUMANISTISKA FAKULTETEN GÖTEBORGS UNIVERSITET - AKADEMISKA HUS SKISS

PERSPEKTIV 001 HUMANISTISKA FAKULTETEN GÖTEBORGS UNIVERSITET - AKADEMISKA HUS SKISS PERSPEKTIV 001 SKISS 2013.09.18 PERSPEKTIV 002-003 SKISS 2013.09.18 SEKTIONER, FASAD 1:500 SKISS 2013.09.18 Lärosalar, grupprum L60 L40 L30 L20-25 Gr15 Gr10 Gr6 Plan 1 - - - - - - - Plan 2 - - 3 - - -

Läs mer

Skyltar med piktogram (pictogram) har enkla symboler som kontrasterar starkt mot bakgrunden. Piktogram kan fås med eller utan punktskrift.

Skyltar med piktogram (pictogram) har enkla symboler som kontrasterar starkt mot bakgrunden. Piktogram kan fås med eller utan punktskrift. I Sverige finns ca 1,6 miljoner personer med funktionsnedsättning och i EU ca 80 miljoner. Med en växande grupp av människor med funktionsnedsättning ökar behovet att anpassa offentliga lokaler för att

Läs mer

Ditt nästa kontor? Jörgen Kocksgatan 9

Ditt nästa kontor? Jörgen Kocksgatan 9 Ditt nästa kontor? Jörgen Kocksgatan 9 387 1230 kvm, Inre Hamnen Jörgen Kocksgatan 9 Inre Hamnen Ledig yta: 387 1230 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 20 70 Tillträde: Enligt överenskommelse Konferens

Läs mer

RUMSBESKRIVNING - NY SPORTHALL

RUMSBESKRIVNING - NY SPORTHALL Entré 1000 Entréhalll G1 Granitkeramik S1 Granitkeramik V1 Målad microlitväv på gips T3 Undertak metall 1010 Vindfång G1 Granitkeramik S1 Granitkeramik V1 Målad microlitväv på gips T3 Undertak metall 1020

Läs mer

Framtidens skola i Bollnäs

Framtidens skola i Bollnäs Framtidens skola i Bollnäs Presentation utredning 2012-04-24 Jörgen Hansson Malin Holmkvist 1 Sustainable engineering and design 2 Sustainable engineering and design Med vår samlade kunskap gör vi det

Läs mer

projekt kulturkvarteret

projekt kulturkvarteret projekt kulturkvarteret HISSAR BIBLIOTEK LILLA SALEN FOAJÉ/CAFÉ KÖK MUSIK I SYD Syftet med det pågående projektet med arbetsnamnet Kulturkvarteret är: Samverkan att med en ny sammanbindande tillbyggnad

Läs mer

PROMENADE OF LIGHT. Urbant sammanhang. Urbana länkar längs promenaden Fågelvy. Vy från promenaden Situationsplan. 1:2500

PROMENADE OF LIGHT. Urbant sammanhang. Urbana länkar längs promenaden Fågelvy. Vy från promenaden Situationsplan. 1:2500 PROMENADE OF LIGHT Urbant sammanhang Liljevalchs konsthall utgör en central punkt i Djurgårdens kulturarv och omges av institutioner som Vasamuséet, Spritmuseum och Skansen samt historiska platser som

Läs mer

RUDBODA SKOLA SKOLHUSGRUPPEN

RUDBODA SKOLA SKOLHUSGRUPPEN BODA NYA SKOLA SE SID 2 / 5 RUDBODA SKOLA SKOLHUSGRUPPEN 2015-04-14 AIX ARKITEKTER ALTERNATIV: 4 A I X A R K I T E K T E R A B H U D I K S VA L L S G ATA N 8 11 3 3 0 S T O C K H O L M TEL +46 8 690 29

Läs mer

UTSKOGEN FÖRSKOLA, SKURU ILLUSTRATION 2014-09-22

UTSKOGEN FÖRSKOLA, SKURU ILLUSTRATION 2014-09-22 ILLUSTRATION 2014-09-22 UTSKOGENS FÖRSKOLA Gestaltningsbeskrivning Allmänt Utskogens förskola planeras som en självförsörjande enhet för ca 160 barn, motsvarande 8 avdelningar, med eget tillagningskök.

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN KALMAR LÄN. Kalmar, Galggatan 4. Sammanställning

POLISMYNDIGHETEN KALMAR LÄN. Kalmar, Galggatan 4. Sammanställning Sammanställning POLISMYNDIGHETEN KALMAR LÄN Ort Total lokalyta Personalantal KALMAR 10 468 321 DÄMME - KALMAR 45 0 NYBRO 1 132 16 TORSÅS 56 0 EMMABODA 263 0 BORGHOLM 575 15 SOLLIDEN - BORGHOLM 41 0 OSKARSHAMN

Läs mer

Genomförandebeslut om ut- och ombyggnad på Herrängens skola

Genomförandebeslut om ut- och ombyggnad på Herrängens skola Utbildningsförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-12-03 Handläggare Johanna Slotteborn Telefon: 08-508 33 576 Till Utbildningsnämnden 2013-12-19 Genomförandebeslut om

Läs mer

Åtgärder vid larm. Ingen får återvända in i skolan innan signalen faran över angetts av någon ansvarig vuxen.

Åtgärder vid larm. Ingen får återvända in i skolan innan signalen faran över angetts av någon ansvarig vuxen. BRANDLARM Åtgärder vid larm Undervisande lärare beger sig snarast med sina elever till den utvalda återsamlingsplatsen (samlingsplatserna finns angivna på nästa sida) och räknar in sina elever. De utsedda

Läs mer

LiMa - företräder Malmö stad vid lokalanskaffning & hyresförhandling

LiMa - företräder Malmö stad vid lokalanskaffning & hyresförhandling LiMa - företräder Malmö stad vid lokalanskaffning & hyresförhandling Till hyresvärdar och övriga samarbetspartners i Malmö Detta är Malmö stads samlade aktuella behov av lokaler, gruppbostäder mm. Om Ni

Läs mer

2012-03-28. Västerbottens läns Landsting Projekteringsanvisning ljud

2012-03-28. Västerbottens läns Landsting Projekteringsanvisning ljud 1 2012-03-28 Västerbottens läns Landsting Projekteringsanvisning ljud 2 Innehållsförteckning Inledning... 2 Ljudkrav... 3 Luftljudsisolering... 3 Stegljudsisolering... 4 Efterklangstid... 4 Buller från

Läs mer

Alternativa förslag för Hallägraskolan 2010-2012

Alternativa förslag för Hallägraskolan 2010-2012 2010-03-11 Alternativa förslag för Hallägraskolan 2010-2012 Undertecknad fick 2010-03-04 i uppdrag av barn- och ungdomsnämndens och fastighetsnämndens ordförande samt kommunchefen att, i samverkan med

Läs mer

F-6 skola, centralorten

F-6 skola, centralorten F-6 skola, centralorten 2015-03-11 Rösparksskolan Mossens fritidshem Nya skolan (förskoleklass och fritidshem) Rösparksskola (årskurs 1-6) Nolby (Tellus fritidshem) 2015-03-11 2 Rösparksskolan - nuläge

Läs mer

Öppen dörr Examensarbete Open door Degree Project. Freya Tigerschiöld !!!!!! Martin Öhman, Konrad Krupinski. Supervisor. Examiner

Öppen dörr Examensarbete Open door Degree Project. Freya Tigerschiöld !!!!!! Martin Öhman, Konrad Krupinski. Supervisor. Examiner Öppen dörr Examensarbete Open door Degree Project Freya Tigerschiöld Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Martin Öhman, Konrad Krupinski Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå hp

Läs mer

Kerstin Björn Arkitekt SAR/SA Norconsult AB

Kerstin Björn Arkitekt SAR/SA Norconsult AB Kerstin Björn Arkitekt SAR/SA Norconsult AB Skolplanerare sedan 1975 Månganvändbara skolor/skolhus 2 Förskola 1-5 år Skola 6-9 år Bostäder Månganvändbar byggnad över tid! 3 Skola Barn Fritid Kultur 6-16

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret 20160413 Skolområde Väster/Söder

Barn- och utbildningskontoret 20160413 Skolområde Väster/Söder Barn- och utbildningskontoret 20160413 Skolområde Väster/Söder Rapport från tillsynsbesök på Stensbergskolan 13 april 2016 Besöket varade mellan 13.00 och 15.30 Deltagare: Rektor/förskolechef: Nils-Göran

Läs mer

Byggnation av ny skola samt förskola i Anebys centralort

Byggnation av ny skola samt förskola i Anebys centralort PM Skolutredning Byggnation av ny skola samt förskola i Anebys centralort Sammanfattning Med anledning av att Svartåskolans lokaler tömts på grund av fukt- och mögelskador behöver kommunen bygga en ny

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 Andrzej Cierzniakowski ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51

Läs mer

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 1050-2160 kvm

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 1050-2160 kvm Jakobsbergsgatan 16 Stockholm 1050-2160 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 16 Yta: 1050-2160 kvm. Plan: 5 Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 Kontor, Stockholm 804 kvm

Humlegårdsgatan 20 Kontor, Stockholm 804 kvm Humlegårdsgatan 20 Kontor, Stockholm 804 kvm Välkommen till Humlegårdsgatan 20 Gamla Brogatan 34 Yta: 804 kvm Plan: 3 Lokalens utformning En modern och representativ hörnlokal, till största delen rumsindelad

Läs mer

KEVINGESKOLAN, DANDERYD Om- och tillbyggnad FÖRDJUPAD PROGRAMHANDLING 2015-01-25

KEVINGESKOLAN, DANDERYD Om- och tillbyggnad FÖRDJUPAD PROGRAMHANDLING 2015-01-25 KEVINGESKOLAN, DANDERYD Om- och tillbyggnad FÖRDJUPAD PROGRAMHANDLING 2015-01-25 RITNING NR REV RITNINGENS BENÄMNING SKALA DATUM REV.DATUM HANDLINGSFÖRTECKNING LOKALPROGRAM TABELL 2015.01.25 A-01 Rumssamband-Arbetsenhet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL WHITE BUILDING

VÄLKOMMEN TILL WHITE BUILDING WHITE BUILDING VÄLKOMMEN TILL WHITE BUILDING En ljus och välkomnande entré Här finns möjlighet att skapa sitt eget profilhus i toppmoderna lokaler och fin vy över Norrviken. Fastigheten är strategisk placerad

Läs mer

Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor i tätorten.

Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor i tätorten. Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Anders Åström,0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Datum 2014-02-07 Ks/2014:2 120 Fastighetsfrågor - allmänt Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor

Läs mer

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Skollokalutredning Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Inledning Våren 2012 presenterade Barn- och utbildningsförvaltningen utredningen Skollokalorganisation Ovanåkers kommun 2012. Utredningen beskriver

Läs mer

Stora Maräng Stora Maräng

Stora Maräng Stora Maräng Vy från järnvägsbron Vy från gårdsplan mot Storgatan 41.0 36.9 39.0 FUTURUM 38.2 1 44.4 Futurum 43 Folkets hus 3 41 39.8 43.5 43.5 44.0 43.5 36.2 36.3 42 43.3 36.3 36.3 36 STORA MARÄNG NY IN OCH UTFART

Läs mer

Standardmodeller för administrativa lokaler

Standardmodeller för administrativa lokaler Standardmodeller för administrativa lokaler UPPRÄTTAT AV FASTIGHET Innehåll Sida Inledning - Adminstrativa lokaler vid VLL - Adminstrativa lokaler sett ur ett förvaltningsperspektiv - Allmänt om kontorslokaler

Läs mer

Ringvägen 100 Kontor, Stockholm 491 kvm

Ringvägen 100 Kontor, Stockholm 491 kvm Ringvägen 100 Kontor, Stockholm 491 kvm Välkommen till Ringvägen 100, pl 10 Fastigheten Mer centralt blir det inte på Södermalm. Här på anrika Ringvägen 100 (korsningen Götgatan/Ringvägen), erbjuds en

Läs mer

Esplanaden 3A. Kontor, Sundbyberg. 1 732 kvm

Esplanaden 3A. Kontor, Sundbyberg. 1 732 kvm Esplanaden 3A Kontor, Sundbyberg 1 732 kvm Välkommen till Esplanaden 3A Lokalens utformning Trevligt kontor i markplan med öppen planlösning och mötesrum i olika storlekar. Fint ytskikt och många fönster.

Läs mer

VENTILATIONSAGGREGAT 2014-10-14

VENTILATIONSAGGREGAT 2014-10-14 100 Drottningholm Waldorfskolan S 100 Skola Samlingsrum källarplan TA1/FA1 FTX Kök källarplan TA2/FA2 FTX Lekrum källarplan TA3/FA3 FTX WC rum källarplan FF FF 100 gymn Fläktrum/gymnastiksal TA/FA1 FTX

Läs mer

Hej och välkommen till kartan över Key-huset på Linköpings Universitet

Hej och välkommen till kartan över Key-huset på Linköpings Universitet Hej och välkommen till kartan över Key-huset på Linköpings Universitet Del I Här följer en beskrivning av Key-huset samt dess lokaler och närområden. Övergripande är huset kvadratformat med undantag för

Läs mer

LOKALVÅRDSINSTRUKTION

LOKALVÅRDSINSTRUKTION 1(7) Bilaga 1 LOKALVÅRDSINSTRUKTION För anstalten Skogome i Göteborg Regionkontor Göteborg Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 2562 403 17 GÖTEBORG Lilla Badhusgatan 4 031-7528800 031-7528803

Läs mer

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18

Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Ditt nästa kontor? Norra Hamngatan 18 Vån 2, 306 kvm, Centrum Norra Hamngatan 18, vån 2 Centrum Hemtrevliga ytor Ledig yta: 306 m 2 Typ: Antal arbetsplatser: 15 20 Tillträde: Omgående Cykelmöjligheter

Läs mer

Det stadsintegrerade universitetet i Kalmar. ett modernt universitet i staden

Det stadsintegrerade universitetet i Kalmar. ett modernt universitet i staden Det stadsintegrerade universitetet i Kalmar ett modernt universitet i staden Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö Kalmar 14 000 studenter Universitetet mitt i staden Växjö 20 000 studenter Universitetscampus

Läs mer

ORGANISATION. F-KLASS- ÅR 2 9 ELEVER ÅR 3- ÅR 6 19 ELEVER FRITIDS 5 inskrivna och 6 skolskjutsbarn FÖRSKOLAN 15 barn 1-5 år

ORGANISATION. F-KLASS- ÅR 2 9 ELEVER ÅR 3- ÅR 6 19 ELEVER FRITIDS 5 inskrivna och 6 skolskjutsbarn FÖRSKOLAN 15 barn 1-5 år Rusksele skola ORGANISATION F-KLASS- ÅR 2 9 ELEVER ÅR 3- ÅR 6 19 ELEVER FRITIDS 5 inskrivna och 6 skolskjutsbarn FÖRSKOLAN 15 barn 1-5 år lärare 2,2 tjänster inkl slöjd 13 elever / lärare Fritidspersonal

Läs mer

KVALITETSMÄTNING KONTOR

KVALITETSMÄTNING KONTOR KVALIESMÄNING KONOR Lokal och Entré, hiss, vindfång bed. godk. Lokal och Pentry bed. godk., dörrar, strömbrytare Rostfritt/mässing/paneler oaletter, omkl, dusch, bastu bed. godk. Kontor, kommunikationsyta

Läs mer