Hur kan vi tillsammans skapa och använda en kommunikationsbok?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur kan vi tillsammans skapa och använda en kommunikationsbok?"

Transkript

1 Hur kan vi tillsammans skapa och använda en kommunikationsbok? 2010 Leg.logoped Joana Kristensson Neurologopedi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Leg. logoped Ann Ander Stroke Forum Göteborg

2 Ett 2-årigt projekt som drivs av DART och Afasiföreningen i Göteborg med stöd från Allmänna Arvsfonden

3 Bakgrund: afasi och AKK i ett historiskt perspektiv samt tidigare examensarbete Vårt projekt: mål och arbetssätt Kommunikationsbok: vad ska man tänka på när man tillverkar en bok Kommunikationsbok: hur ska man få den att användas. Att tillverka en bok i grupp/studiecirkel

4 Tidigare har rehabilitering av personer med afasi nästan bara varit inriktad på att träna/återerövra språk Ökat fokus på funktionell kommunikation delaktighet

5 Därmed ökat intresse för hjälpmedel och AKK = Alternativ och Kompletterande Kommunikation tidigare förutfattad mening att AKK ej funkar men den forskning som finns är positiv!

6 Många tappar kontakt med logoped innan motivationen finns att använda AKK. Är det möjligt att göra kommunikations-böcker inom afasiföreningarnas cirkelverksamhet? (Att använda dator, internet och digitalkamera har blivit vanligt. Det gör det lättare att rent praktiskt forma en individuell bok: på mottagningen, på föreningen eller i hemmet. Det är också lättare att hålla en bok aktuell.)

7 Utomstående tillverkare Generellt innehåll Kort introduktion Mest till personen med afasi Otydligt syfte Tidsbrist Teknik/Datorkrångel

8 svårt att ta initiativ till kommunikation svårt att kunna byta strategi svårt att använda kroppskommunikation och annan alternativ kommunikation svårt att generalisera svårt att kombinera delar till ett nytt sammanhang + + =?

9 Man måste bygga mer på den friska samtalspartnern den måste ha huvudansvaret för det nya sättet att kommunicera och använda hjälpmedlen! Att man har bra material och metoder. Hjälpmedlen måste vara lätta att använda och kunna anpassas till personen och till de situationer de skall användas i.

10 *Komm-A:s modell här = 5 träffar, noga kartläggning av vad man vill ha med i boken, engagera närstående så man får en personanpassad bok, sätta mål för användning av boken, paren får egen mall/bok från början samt hemuppgifter. Logopederna hade fått utbildning i AKK, Komm-A:s metod och praktisk dataträning

11 Utvärdering (Hens& Nyberg, 2009) visade att närstående var mycket nöjda, logopederna relativt nöjda. Tendens till förändrad/ förbättrad kommunikation hos personerna med afasi och mellan parterna.

12 Afasiföreningarna i Borås och Göteborg samt PPR-rummet i Jönköping testade. Fick en dags utbildning samt uppföljning på hemmaplan. Varierande förutsättningar och varierande sätt att lägga upp cirklarna. De deltagare som deltagit i utvärdering var positiva. Även ledarna, men de hade många synpunkter på hur cirklarna kan genomföras

13 Gunilla Thunberg, DART i Göteborg Ann Ander, Strokeforum och Afasiföreningen i Göteborg Anneli Schwarz, Rehabiliteringskliniken i Borås

14 1. Rätten att fråga 2. Rätten att välja 3. Rätten att säga nej 4. Rätten att ropa på och inleda samspel 5. Rätten att få svar 6. Rätten till hjälp och stöd 7. Rätten att bli bekräftad 8. Rätten till AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) 9. Rätt till en kommunikativ miljö 10.Rätten att veta vad som händer 11.Rätten att tilltalas på ett värdigt sätt 12.Rätten att föra vettiga samtal

15 Svårt att ta initiativ till kommunikation Svårt att kunna byta strategi Svårt att använda kroppskommunikation Det är du som samtalspartner utan kommunikationsnedsättning som har möjlighet att förbättra kommunikationen mellan er

16 Handledning för närstående Handledning för yrkesutövare Text och film

17 Afasi och kommunikation AKK - alternativ och kompletterande kommunikation Kommunikationsbok Självständiga och partnerberoende kommunikatörer Innehåll i och tillverkning av kommunikationsbok Användning av kommunikationsboken

18 hållbar pålitlig lätt att använda lätt att individanpassa lätt att uppdatera lätt att ha med sig kan ha ett tilltalande utseende

19 kan ge goda strategier för kommunikation överlag kan göra det lättare att förmedla och ta emot information kan vara starthjälp när orden inte kommer kan hjälpa till att ringa in samtalsämnet

20 kan underlätta kommunikation och samspel för båda parter kan användas för att förhindra eller reda ut missförstånd kan fungera som samtalsöppnare kan ge förslag på samtalsämnen kan öka delaktighet i samtal och sociala sammanhang

21 Många har upplevt kommunikationsboken som ett värdefullt stöd. Personer med afasi som har använt en kommunikationsbok har upplevt att de har blivit mer delaktiga i samtal och i sociala sammanhang. Boken har underlättat för personen med afasi att förmedla och ta emot information. Boken har gjort att personen med afasi har kunnat kommunicera i situationer som han eller hon tidigare har undvikit

22 Boken har fungerat som en samtalsöppnare. Personer som har känt osäkerhet kring hur man kan samtala med någon som har afasi har upplevt att boken har underlättat och gett förslag på samtalsämnen.

23 För att boken ska användas är det viktigt att den på rätt sätt svarar mot de behov som finns. Innehållet måste vara personligt och relevant. Det är viktigt att förändra boken samtidigt som behoven förändras så att boken alltid är aktuell.

24 Det tar tid att vänja sig vid nya saker. Afasin kan göra det svårt att ta initiativ och detta innefattar även att ta fram sin kommunikationsbok. Det är samtalspartnern som behöver plocka fram boken för att den ska användas.

25 Det som är lätt att förmedla utan bokens hjälp ska inte finnas med i boken. Det gäller att begränsa sig så kommunikationsboken blir hanterbar och lätt att använda. Placera boken bra och gör det lätt att uppfatta bokens innehåll. Boken ska vara lätt att hantera, bläddra i och hitta i. Sätt upp mål.

26 Personligt innehåll Börja tidigt Stressa inte Innehållet i boken är till för kommunikation För båda samtalsparter Samarbete, engagerade närstående Den som inte har en kommunikationsnedsättning behöver ta större ansvar och vara mer aktiv

27 Använd egna foton på släkt och vänner, på miljöer där ni brukar vistas och annat material som är relevant och aktuellt för er Använd annat personligt material som biljetter, urklipp från broschyrer eller tidningar, en tygbit från ett pågående handarbete, en färgklick från renoveringsprojektet eller en torkad blomma som minner om någonting speciellt. Skriv stödord eller annan kortfattad information som komplement till övrigt material.

28 Det är bra att börja tänka på kommunikationsbok som stöd tidigt Det är viktigt med ett komplement till övrig kommunikation, använd allt som går Börja med enstaka sidor Det är oftast för mycket begärt att personen med afasi spontant ska ta till alternativ Det är omgivningen som måste börja använda boken till personen med afasi

29 Låt det ta tid. Kommunikationsboken får ses som ett livslångt projekt. Logopeden eller cirkelledaren kan hjälpa er att komma igång. Den/de närstående arbetar med boken tillsammans med personen som har afasi. Kom ihåg att uppdatera boken och hålla den aktuell.

30 Innehållet i boken är till för kommunikation innehållet ska komplettera och underlätta övrig kommunikation, undvik onödigt innehåll design och utseende är viktigt men sekundärt Det är inte ett fotoalbum eller ett kommunikationspass Kommunikationsboken är ett kommunikationshjälpmedel

31 Boken bör användas i samspel Boken underlättar både förståelse och uttryck Visa och välja Förtydliga och avgränsa Båda behöver träna och vänja sig vid en ny vana

32 Kommunikation utvecklas i samspel med andra och genom samspel i vardagen. Genom att vara en god kommunikationspartner och skapa en god kommunikativ miljö ger man personen med afasi goda möjligheter att komma till tals. Det är vi tillsammans som kan få det att fungera

33 Om vi vill att personen med kommunikationssvårigheter skall börja kommunicera på andra sätt så är det helt nödvändigt att vi som kommunikationspartner visar vägen. Om vi vill att en person ska kunna kommunicera bättre genom att peka på bilder/symboler på papper, i böcker eller på en dator så måste vi göra det till personen och i de aktiviteter och miljöer där personen med afasi behöver kommunicera.

34 Färdiga mallar att ha som utgångspunkt Skriven handledning för den som i sitt yrke arbetar med personer med afasi och deras närstående Skriven handledning till närstående till personer med afasi Film Studiecirkel

35 Närstående tillverkar, i samarbete med personen med afasi Personligt innehåll Lång inträningstid Till båda kommunikationspartners Tydligt syfte Effektivare tidsanvändning Förebygga teknik- /datorkrångel Istället för Utomstående tillverkare Generellt innehåll Kort introduktion Mest till personen med afasi Otydligt syfte Tidsbrist Teknik- /Datorkrångel

36 På DARTs hemsida finns förslag på olika mallar som kan fungera som utgångspunkt för er kommunikationsbok. Mallarna är tänkta som inspiration. Det är väldigt viktigt att förändra och byta ut bilder och annat material så innehållet är relevant för just er.

37 Det går också utmärkt att tillverka en kommunikationsbok utan dator. Sax, tejp, klister, papper och penna fungerar lika bra som ett alternativ eller komplement till det datorbaserade materialet.

38 Ta foton på släkt och vänner, på miljöer där ni brukar vistas och ta fram annat material som är relevant och aktuellt för just er.

39 Ordna gärna foton och annat material i kategorier så det är lättare att hitta Personlig information Personer Aktiviteter Adress och karta Minnen/händelser Kalender, tid Hushåll Mat och dryck Tv-program Intressen Sport Känslor Alfabetet och siffror Användbara fraser Aktuellt När det blir fel

40 Här kan man skriva en liten presentation av personen med afasi, så som han eller hon vill presentera sig för andra. Skriv i jag-form. Hej! Jag heter Linda Svensson. Jag tycker om djur och natur. Jag har arbetat som lärare och försäljare Denna text kan fungera som en samtalsöppnare och väcker förhoppningsvis intresse att kommunicera mera.

41 Skriva namnet på personen under fotot och gärna även relation till personen. Glöm inte foton på eventuella husdjur. Dotter Anna Granne Emil Arbetskamrater Lena och Sofie Missan

42 Här kan man göra en veckoplanering med inbokade aktiviteter eller en samling av de aktiviteter som personen brukar ägna sig åt. simma lösa korsord gitarrkurs

43 Sin egen adress kan vara bra att ha nedskriven, om den skulle bli besvärlig att uppge vid exempelvis taxiresor eller liknande. Kartor kan underlätta när man pratar om olika platser. Man kan ha en världskarta, en karta över Sverige och en över närområdet.

44 Här kan man samla information om vad som hänt tidigare, i form av text och/eller foton och andra bilder. Man kan även rita upp en tidslinje och placera in viktiga händelser såsom födslar, giftermål, flyttar, arbeten, resor etc. Petter född 1/ Bröllop 1959 Malin -79 Patrik

45 Mat, dryck och ingredienser kan användas för planering av inköp och matsedel, val från alternativ, kunna förmedla ja tack eller nej tack mm.

46 Nyheter Antikrundan Matlagningsprogram Naturprogram Filmer Sport När&Fjärran

47 Hobbyaktiviteter och andra intressen är också vanligt förekommande samtalsämnen och är intressant när man ska lära känna varandra eller om man delar ett intresse. Är intresset väldigt stort kanske det ska ha en helt egen sida, så man kan fördjupa sig i det ämnet.

48 Det är också bra att tillverka särskilda sidor om det är något speciellt som ska hända. Inför t.ex. ett läkarbesök kan det vara bra att ha en ny sida med detaljerad hälsorelaterad information som sedan plockas bort om där står känsliga uppgifter. Ska ni gå på kalas kan man komplettera med en sida som gör det lättare att uttrycka saker som grattis, det var länge sedan, vilken god tårta etc. som kanske inte används varje dag.

49

50 När boken är tillverkad är det viktigt att komma igång att använda den. Förslag på situationer där man kan använda boken är * Inköp och shopping * Val av mat/dryck * Restaurangbesök * Dagens aktiviteter * Veckoplanering * Resor

51 Den som pratar pekar samtidigt på symboler/bilder/ord eller annan information i boken. Förtydliga eller efterfråga förtydligande genom att peka ut alternativ i boken. Uppmuntra till val genom att visa alternativ i boken. Klargör tidsaspekter genom att visa i boken (igår/nu/i morgon/nästa år etc.). Peka ut område/kategori för att ringa in samtalsämnet. Red ut missförstånd genom att peka ut alternativ i boken. Efterfråga behov och önskemål genom att peka ut alternativ i boken.

52 Det kan vara bra att bestämma sig för en situation varje dag där ni ska använda boken så att man lättare kan göra det till en vana. Sätt gärna upp mål att sträva mot. I vilka sammanhang behövs extra stöd för att kommunikationen ska fungera bra? Vad är viktigt att kunna kommunicera, med vem, var och i vilket sammanhang? Anteckna hur mycket och i vilka sammanhang ni har använt boken. Hur ska ni göra för att arbeta vidare mot målet? När målet är uppfyllt får ni sätta nya mål. Detta hjälper er också att se framsteg och att uppdatera och förändra boken allt eftersom.

53 Tänk på att placera boken bra. Detta är extra viktigt om personen med afasi har synnedsättning, synfältsbortfall, koncentrationssvårigheter eller om andra omständigheter gör det svårt att uppfatta bokens innehåll. Boken ska vara lätt att hantera, bläddra i och hitta i även om man har förlamningar eller känselnedsättningar. Prova att sätta gem eller flikar på sidorna för att det ska gå lättare att bläddra. Gör boken i olika storlekar. Pröva att ha fler eller färre bilder och annat material på sidorna.

54 Gör boken i olika storlekar. Pröva att ha fler eller färre bilder och annat material på sidorna. Ha olika färger för olika ämnen eller rama in bilderna för att göra dem tydligare. Laminera sidorna eller använd styvare papper. Sätt in tomma sidor och tomma plastfickor för att kunna fylla på med material vid behov. Pröva er fram!

55 Här hittar du projektinfo och en del material kring AKK-afasi: kommunikationsbok, samtalsmatta, kommunikationspass

56

57 Kommunikationen i naturligt sammanhang Få idéer från andra Understödja överföring En ny chans när man inte (längre) har kontakt med logoped

58 7 tillfällen + ett första informationstillfälle Man anmäler sig till gruppen som par: person med afasi och en nära samtalspartner. Man gör klart förutsättningar kring teknikkunnade, tillgång till digital kamera, usb-minne (som ev delas ut under kursen). Optimal grupp: 4 par och 2 kursledare varav en mer tekniskt kunnig

59 Plats för samvaro (utan datorer) Datorer (helst en per par) Färgskrivare Scanner PowerPoint Internet (ladda ner mallar, hämta bilder) Kommunikationspärmar (ev Nilbilds) Gärna bildbehandlingsprogram (kunna beskära bilder mm)

60 FÖRSLAG TILL PLAN FÖR CIRKEL, enligt Komm-A

61 Innehåll Presentation Genomgång av målsättning Se på mallar Film Välja mall Datorarbete Öppna olika mallar Hemuppgift Prova mall Ta med bilder

62 Innehåll Uppföljning användning av kommunikationsbok Demo: Lägga in egna bilder Demo: Lägga till/ta bort blad Datorarbete Lägga till eller ta bort blad Infoga bilder Hemuppgift: Använda personlig bok

63 Innehåll Återkoppling Diskussion samt demo: veckoscheman Datorarbete Infoga tabeller Ändra tabeller Textruta Göra schema Hemuppgift Har jag rätt bilder/text

64 Innehåll Återkoppling hemuppgift Bildbyte; ta hjälp av varandra Använda boken tillsammans med andra Demo; tidslinje Datorarbete Göra en tidslinje Hemuppgift Utveckla tidslinjen Fler/Andra bilder?

65 Innehåll Använda tidslinjen Datorarbete Göra en temakarta Datorarbete: Närstående Praktisk tillämpning; Personer med afasi Hemuppgift Tilläggssida speciella intressen

66 Tillfälle 6 Återkoppling hemuppgift Partnerbyte: Använda med ovan partner Hemuppgift Ovan samtalspartner Tillfälle 7 Återkoppling hemuppgift Finslipa böckerna Diskutera böcker och kurs

67 Tre föreningar provade: Jönköping, Borås och Göteborg Borås: stor grupp, 3 ledare, eget upplägg Göteborg: sjukdomsfall bland ledare och deltagare. Följde delvis planen Jönköpings PPR: skulle ha varit 2 par, blev ett

68 Deltagare och ledare positiva. Rapporter att det stödjer kommunikationen. Paren mycket engagerade i tillverkningen av boken (inte minst personerna med afasi) Efter färdigställande är man stolt över boken.

69 Datorvanan varierar. Svårt för ledarna att hinna med att ge ovana tillräcklig hjälp. Ingen tid att använda boken, alla sitter hela passet vid datorerna Ofta trycktes boken ut först sista tillfället, man har då ingen möjlighet att ändra det som inte blev bra. Svårt att hitta bra och billiga fotoböcker Svårt för paren att hinna ta fram material (foton etc) om man träffas varje vecka.

70 Borde man ordna två kurser: tillverkning resp. användning? Vore det bättre med workshops än cirkel? Ska man följa Borås och göra hembesök? Måste man använda mallarna? Vad gör man om bara närstående styr innehållet?

71 Pröva att använda kursplanen men anpassa efter gruppen. Första informationstillfället mycket viktigt Spara boken på USB och i datorn (eller 2 USB) Lås er inte vid mallarna Jäkta inte, bygg ut boken successivt Ledarna måste hjälpa personerna med afasi att hävda sig.

Att arbeta med kommunikationsbok i grupp

Att arbeta med kommunikationsbok i grupp Att arbeta med kommunikationsbok i grupp Gunilla Thunberg ID-dagarna 9 okt 2009 Komm-A - Kommunikation med stöd av kommunikationsbok för personer med afasi Cirkeldelen Ett 2-årigt 2 projekt som drivs av

Läs mer

Utvärdering av Komm-A, Titel en modell för arbete med kommunikationsbok för personer med afasi i logopedisk verksamhet

Utvärdering av Komm-A, Titel en modell för arbete med kommunikationsbok för personer med afasi i logopedisk verksamhet SAHLGRENSKA AKADEMIN Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Enheten för logopedi 201 Utvärdering av Komm-A, Titel en modell för arbete med kommunikationsbok för personer med afasi i logopedisk

Läs mer

Utvärdering av Komm-A, en modell för arbete med kommunikationsbok för personer med afasi i logopedisk verksamhet

Utvärdering av Komm-A, en modell för arbete med kommunikationsbok för personer med afasi i logopedisk verksamhet Utvärdering av Komm-A, en modell för arbete med kommunikationsbok för personer med afasi i logopedisk verksamhet Amanda Nyberg Signe Hens Sammanfattning. Studiens syfte var att utvärdera Komm-A modellen,

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Ett komplement till studiematerialet Aktivitet och självständighet - för personal på särskilt boende

Ett komplement till studiematerialet Aktivitet och självständighet - för personal på särskilt boende Ett komplement till studiematerialet Aktivitet och självständighet - för personal på särskilt boende Ni som arbetar med vårdtagarna har svaren, det gäller bara att hjälpas åt för att få fram dem. Förord

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet Att ge syskon utrymme Författare: Ingrid Nordgren, Tina Granat, Kerstin Andersson, Berit Persson, Eva Persson Barn- och vuxenhabiliteringen Manualen är ett resultat av projektet Att ge syskon utrymme som

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt

Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt Jenny Wilder Kunskapsöversikt 2014:1 Kommunikationen hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar:

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen JAG - LÄRARE? JAG - LÄRARE? Jag lärare? JAG - LÄRARE? Vägledning för lärare inom den fria bildningen Bildningsalliansen, 2013 Innehåll Inledning... 3 1 En introduktion till fri bildning och pedagogik...

Läs mer

Ge mig vingar som bär

Ge mig vingar som bär Ge mig vingar som bär om transitionsprocessen mot vuxenlivet Tack till Bloorview Kids Rehab, Toronto, Kanada, som generöst delat med sig av sitt material och kunnande. Tack till Allmänna Arvsfonden som

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

- Erfarenheter av en särskild undervisningsgrupp

- Erfarenheter av en särskild undervisningsgrupp ATT UTVECKLA AKK OCH SJÄLVBESTÄMMANDE HOS ELEVER MED FLERFUNKTIONSHINDER - Erfarenheter av en särskild undervisningsgrupp Maja Sigund Pilesjö Gudrun Einarsdottir Liselotte Lindbladh Team Munkhättan, Malmö,

Läs mer

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium Information Förhållningssätt Pedagogik Helene Fägerblad Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, 2011 Text: Helene

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer