Kommunikationsbok för personer med afasi- i studiecirkel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsbok för personer med afasi- i studiecirkel"

Transkript

1 Kommunikationsbok för personer med afasi- i studiecirkel Afasi och kommunikation Afasi är ett samlingsbegrepp på språkliga svårigheter som uppkommer på grund av hjärnskador, exempelvis efter stroke. Afasi drabbar ca personer varje år (www.afasi.se). För vissa är dessa svårigheter övergående men för många blir de kroniska. Möjligheter till förbättring finns dock kvar långt efter insjuknandet. Det finns många typer och svårighetsgrader av afasi. Personer med afasi kan bland annat ha svårt med att uttrycka sig med hjälp av sitt tal och/eller sin skrift. Man kan dessutom få svårt att förstå vad andra säger eller svårt att förstå skrift. En person med afasi kan också ha svårt att benämna saker, även om personen vet vad det är för något. Man har också ofta svårt med att ta emot mycket information på en gång. Andra svårigheter kan gälla sådant som att hålla tråden i samtal och försöka komma på andra sätt att göra sig förstådd då man inte hittar ordet. Det kan vara svårt att komma på att man kan ta till papper och penna, pekningar eller dylikt för att försöka göra sig förstådd. Många personer med afasi kan delas in i partner-beroende eller självständiga kommunikatörer (Lasker, Garrett & Fox, 2007). Som självständig kommunikatör kan man på egen hand förmedla sitt budskap. Detta kan ske genom att använda tal, skrift, gester, kommunikationshjälpmedel eller kombinationer av dessa strategier. En självständig kommunikatör klarar självständigt planera och förmedla sitt budskap. Partner-beroende kommunikatörer kan till skillnad från självständiga kommunikatörer ha stora svårigheter att förmedla sig på egen hand, ta kommunikativa initiativ eller välja kommunikationsstrategier i vardagen. Partner-beroende kommunikatörer behöver hjälp från sin omgivning med att konstruera och förmedla sitt budskap, exv. genom att få specifik information presenterad för sig för att sedan kunna använda den i ett samtal Han/hon kan också behöva få instruktioner kontinuerligt om hur man frågar och svarar i ett samtal. De flesta personer med afasi är partnerberoende kommunikatörer i större eller mindre utsträckning. Detta gör att samtalspartnern får ett större ansvar för att kommunikationen ska bli framgångsrik. Samtalspartnern kan underlätta kommunikationen på många sätt. Det är viktigt att vänta och lyssna och att förtydliga sitt eget tal med gester, föremål, bilder och pekningar. Att använda papper och penna för att rita och skriva under konversationen är också en bra strategi för att underlätta kommunikationen mellan personen med afasi och samtalspartner. AKK- alternativ och kompletterande kommunikation AKK står för alternativ och kompletterande kommunikation. AKK innefattar allt från naturliga gester till högteknologiska hjälpmedel som datorer och pratapparater. Andra exempel på AKK är kommunikationskartor och kommunikationsböcker. AKK används för att stödja eller ersätta det talade språket. För många personer med afasi kan AKK användas som ett komplement till personens talade språk eller som ett stöd för att underlätta språkförståelse. Man behöver inte vara rädd för att användandet av alternativ och kompletterande kommunikation, såsom exempelvis en kommunikationsbok, ska hindra förbättringen och utvecklingen av den språkliga förmågan. Tvärtom visar forskning att AKK underlättar språklig rehabilitering och kan hjälpa personen med afasi att lättare få fram orden/sitt tal.

2 Kommunikationsbok En kommunikationsbok kan bestå av bilder, föremål och text. Innehållet ska vara anpassat efter personen den tillhör. Tanken med kommunikationsboken är att den ska minska hindren för personer med afasi att kommunicera och vara delaktiga i samhället. Personen med afasi ska kunna använda boken för att introducera nya samtalsämnen, berätta om sig själv, sin familj och sina intressen. Boken ska också kunna användas för att förhindra missförstånd och för att reda ut missförstånd som redan uppstått. Kommunikationsboken ska kunna användas både med personer som man känner sedan tidigare och nya bekantskaper. För att boken ska kunna fungera väl så måste innehållet vara anpassat efter användaren. Användaren bör ha haft stort inflytande över innehållet i boken och utformningen av den. Innehållet måste kännas relevant och personligt. För att boken ska användas så måste också omgivningen ha en positiv inställning till den. Samtalspartnern behöver ta ansvar för att boken tas fram, tas med och öppnas. Detta är extra viktigt för partner-beroende kommunikatörer. Samtalspartnern behöver också ta ansvar för att boken uppdateras och innehållet hålls relevant. Det kan vara bra att bestämma sig för en situation varje dag där man ska använda boken för att göra det till en vana. Det kan också vara bra att förbereda sig tillsammans för situationer där boken ska användas, till exempel ett läkarbesök. Personen med afasi och dennes samtalspartner kan då tillsammans gå igenom vilka bilder och sidor som ska användas i samtalet. I modellen för arbete med kommunikationsbok i studiecirkel, som presenteras nedan, ingår olika typer av praktiska övningar där man använder boken. Dessa övningar är viktiga för att träna hur man kan använda boken i olika situationer och även för att ta reda på vilket innehåll man behöver ha i sin bok. Komm-A projektet Komm-A projektet är ett samarbetsprojekt mellan DARTkommunikations- och dataresurscenter, Afasiföreningen Göteborg och kliniskt verksamma logopeder i Västra Götalandsregionen. Afasiföreningarna i Borås och Jönköping har också deltagit i projektet. Projektet är finansierat av Arvsfonden. Projektet startade 2007 och har som övergripande mål att öka möjligheterna för personer med afasi att kommunicera och vara delaktiga i samhället med hjälp av AKK i form av en kommunikationsbok. Inom projektet har två magisteruppsatser i logopedi skrivits, två handböcker har getts ut samt en film producerats. För mer information om detta material, besök hemsidan

3 Att tillverka en kommunikationsbok En bra utgångspunkt för att tillverka en kommunikationsbok är en mall. Mallar för kommunikationsbok skrivs enkelt ut och/eller laddas ned från Där finns flera olika varianter på mallar gjorda i programmet PowerPoint, som finns på de flesta datorer. Det finns även mallar gjorda i programmet Communicate Inprint som man behöver ha en speciell licens för. Det går också att tillverka en bok utan dator, med hjälp av sax, klister, bilder och pennor. Till boken behövs foton på familj, släkt och vänner och platser som är viktiga för en. Man kan också lägga till föremål som exv. biobiljetter, urklipp från tidningar eller liknande. Det kan vara en fördel om boken är indelad i olika kategorier, vilket gör det lättare att hitta i den. Nedan följer ett förslag på olika kategorier: - Personlig information - Personer - Aktiviteter - Adress och karta - Minnen/händelser - Kalender, tid - Hushåll - Mat och dryck - Tv-program - Intressen - Sport - Känslor - Alfabetet och siffror - Användbara fraser - Aktuellt - När det blir fel Exempel på personlig information Denna bok tillhör XXX och fungerar som ett stöd i vårtsamtal. Jag har svårt att tala pga. afasi som är en språkstörning efter hjärnskada/stroke/... För att du och jag ska kunna kommunicera på bästa sätt så behöver du: Ge mig tid Ha ögonkontakt Vänta tills jag har bläddrat färdigt Förtydliga dig genom att peka på tidsaxeln Tala i korta meningar men inte som till ett barn Ställa en fråga i taget och vänta in mitt svar Ge mig möjlighet att fråga dig Personer När ni använder foton på personer kan det vara bra att åtminstone skriva namnet på personen under fotot och gärna även relation till personen. Ex. Anna - dotter, Emil - granne, Oskar - f.d. arbetskompis osv. Detta för att öppna för samtal kring personer som samtalspartnern inte är bekant med. Boken kommer förhoppningsvis att användas i alla möjliga sammanhang och då kommer inte alla personer att vara bekanta. Glöm inte foton på eventuella husdjur.

4 Aktiviteter Här kan man göra en veckoplanering med inbokade aktiviteter eller en samling av de aktiviteter som personen brukar ägna sig åt. Adress och karta Sin egen adress kan vara bra att ha nedskriven, om den skulle bli besvärlig att uppge vid exempelvis taxiresor eller liknande. Kartor kan underlätta när man pratar om olika platser. Man kan ha en världskarta, en karta över Sverige och en över närområdet. Minnen/händelser Här kan man samla information om vad som hänt tidigare, i form av text och/eller foton och andra bilder. Man kan även rita upp en tidslinje och placera in viktiga händelser såsom födslar, giftermål, flyttar, arbeten, resor etc. Kalender, tid En mer neutral kalender som kan fungera som hjälp vid tidsangivelser både framåt och bakåt i tiden. En klocka, veckodagarna, årstiderna och högtider kan också vara bra att ha med. Hushåll Under denna rubrik kan det finnas bilder och ord förknippade med hus och hem, dagliga eller ofta återkommande aktiviteter, exempelvis städning, matlagning och trädgårdsarbete. Mat och dryck Mat, dryck och ingredienser kan användas för planering av inköp och matsedel, val från alternativ, kunna förmedla ja tack eller nej tack mm. TV-program Favoritprogrammen kan ge upphov till samtalsämnen Vet du vad jag såg på Aktuellt igår... eller Jag vill titta på... Intressen Hobbyaktiviteter och andra intressen är också vanligt förekommande samtalsämnen och är intressant när man ska lära känna varandra eller om man delar ett intresse. Är intresset väldigt stort kanske det ska ha en helt egen sida, så man kan fördjupa sig i det ämnet. Exempelvis sport. Känslor Det kan vara svårt att uttrycka känslor när orden inte kommer. Här kan finnas bilder eller symboler att peka på för klargörande, både för personen med afasi och för samtalspartnern. Alfabetet och siffror Ibland kanske man kan peka ut första bokstaven och på så sätt göra det lättare att förstå vilket ord man menar. Siffror kan användas till att ange belopp, tider, årtal mm. Användbara fraser Man kan skriva ner några fraser såsom Hur mår du?, Tack ska du ha! eller annat som personen med afasi ofta använde tidigare. I boken kan det också vara viktigt att få med det man INTE gillar/vill ha/vill prata om. För vissa personer är det viktigt att få utrycka sorg, frustration och ilska med exempelvis svordomar, då kan detta vara med här. Kärleksförklaringar och fraser man haft på

5 tumanhand kanske också ska finnas tillgängligt någonstans. Tänk bara på att boken ska kunna visas för många olika personer så det inte står alltför intima och personliga saker i den. Aktuellt Denna sida behöver uppdateras ofta för att innehålla information som är aktuell här och nu. När det blir fel När det uppstår missförstånd kan vissa ord och bilder hjälpa till att reda ut dem. Utgå gärna från dessa kategorier när ni diskuterar vilka kategorier som är viktiga för personen. Lägg till eller ta bort kategorier utifrån personens behov. Att använda kommunikationsbok i studiecirklar Inom Komm-A projektet har vi utarbetat en modell för hur man kan arbeta med kommunikationsbok i studiecirkelformat. Denna modell bygger på att man deltar som ett par, det vill säga en person med afasi och dennes samtalspartner. Två ledare håller i gruppen. En lagom stor grupp består av 4-6 par. Minst en av ledarna bör ha kunskap om afasi. Båda ledarna bör ha datorvana eftersom en hel del datorarbete ingår i studiecirkeln. Vissa förutsättningar behöver vara uppfyllda för att cirkeln ska fungera. Man behöver ha tillgång till flera stycken datorer. Man behöver också ha tillgång till digitalkamera och deltagarna behöver ha var sitt USB-minne. Mallar till kommunikationsbok ska ha skrivits ut och finnas tillgängliga för att visas. Använd mallarna som finns att ladda ner på som en utgångspunkt för varje deltagares personliga bok. Böcker/pärmar samt ev. plastfickor behöver finnas tillgängligt. Böcker finns att beställa från bland annat En filofax kan också fungera som en bok. Även mindre fotoalbum kan användas till en kommunikationsbok. Före första tillfället bör man också ha köpt in minst ett exemplar av boken När orden tryter, som är en handbok i hur man kan arbeta med kommunikationsbok i grupp. Boken kan köpas från Afasiförbundets shop på Med boken följer den film som enligt modellen ska visas vid första tillfället. Modellen består av sju stycken tillfällen där hela gruppen samlas. Varje tillfälle beräknas ta cirka två timmar. Mellan varje tillfälle får paren med sig hemträningsuppgifter. Arbetet med tillverkningen av boken sker vid grupptillfällena. Man tränar även användning vid dessa tillfällen. Alla grupptillfällen, utom det första, består av en del datorarbete. Det kan därför vara viktigt att antingen personen med afasi eller samtalspartnern har datorvana. Vid det första tillfället presenterar sig gruppdeltagarna och ledarna för varandra. Ledarna går igenom upplägget för cirkeln och visar material, bland annat mallarna. Man visar också filmen När orden tryter. Varje par får välja en mall och ta med sig denna hem för att prova användning av den. Till det andra tillfället tar paren med sig personliga bilder. Man diskuterar hur det fungerat att använda mallen och arbetar vid datorn med att lägga in personliga foton i den mall man valt. Till det tredje tillfället provar paren hemma att använda den nya personliga fotosidan. Man diskuterar tillsammans hur detta fungerat och pratar om och gör veckoscheman tillsammans. Till det fjärde tillfället har paren i uppgift att fundera kring vilka andra bilder i mallen som känns viktiga att byta ut. Vid det fjärde tillfället byter de närstående ut bilder i mallarna samtidigt som personerna med afasi försöker att berätta för varandra om sitt dagliga liv med hjälp av AKK. Man tillverkar också en tidslinje tillsammans. Till det femte tillfället har paren i uppgift att fundera kring tidslinjen och ev. ta med bilder till denna. Vid det femte tillfället redovisar man tidslinjen i par för varandra. Man går igenom hur man gör en temakarta vid datorn. Personerna med afasi samtalar tillsammans om sina intressen. Till det sjätte tillfället ska paren tänka ut och tillverka en egen temasida. Man provar att använda boken i gruppen tillsammans med någon annan än sin partner. Hemuppgiften till det sista

6 tillfället blir att prova att använda boken med någon utomstående. Vid det sista tillfället görs de sista justeringarna i boken. Man diskuterar och utvärderar hur boken och cirkeln har fungerat. Arbetsmodell Tillfälle Innehåll/upplägg Tidsåtgång Material Genomgång vid datorn Hemuppgift till nästa tillfälle 1 Presentation av deltagare: namn, bor, år afasi Prata om erfarenhet av AKK Genomgång studiecirkel målsättning/avsikt med kommunikationsbok Visa mallar Titta på film Välja varsin mallköpa USB-minne om ej med 2 Uppföljning av hur det kändes att använda kommunikationsboken Datorarbete lägga in personliga foton: demo 3 Återkoppling hemuppgift Prata om och göra veckoschema tillsammans C:a 2 tim inkl fika Bilder+karta Papper-penna, mallar Olika pärmar/mappar Ev. USBminnen Stor+liten mall till alla En dator/par 1 dator/par med PowerPoint (PP) Att öppna olika mallar Lägga till eller ta bort blad Infoga bilder/foton Infoga tabeller Ändra tabeller Lägga till textrutor Göra ett schema Prova mall i samspel Ta med bilder på människor helst digitala (annars komma tidigare för inscanning) Prova nya personliga personsidan Vilka andra bilder känns viktiga att byta? Ta med bilder 4 Återkoppling hemuppgift De närstående byter bilder Pp med afasi provar att berätta för varandra om sin tillvaro med hjälp av AKK Göra en tidslinje i PP Fundera över tidslinjen och ta ev. med personliga bilder till den Visa tidslinjen 5 Redovisa tidslinjen i par för varandra De närstående fixar iordning tidslinjerna Personerna med afasi pratar om sina intressen Hobbykartor/ bilder Göra en temakarta Tänka ut egen tilläggssida förslagsvis utifrån intresseområde vokabulär, bilder 6 Återkoppling hemuppgift Partnerbyte : Använda hela boken ihop med någon annan Prova att använda boken med någon utomstående

7 7 Återkoppling hemuppgift Finslipa böckerna Diskutera hur böckerna och kursen fungerat Ett viktigt syfte med cirkelmodellen, förutom att tillverka en kommunikationsbok, är att man ska lära sig hur man ska använda boken. Detta finns inbyggt i modellen genom så kallade partnerbyten och andra övningar. Det är viktigt att inte huvudfokus under cirkeln hamnar på tillverkning. Om man upplever att för lite tid finns så kan en idé vara att ha två cirklar, en för tillverkning (steg 1) och en för användning (steg 2). Om man inte tränar användning av boken är risken stor att den tas hem och ställs in i bokhyllan. Det är också viktigt att påminna paren om att boken aldrig blir färdig. Den behöver uppdateras och förändras i takt med att de kommunikativa behoven förändras. Resultat av utvärdering Cirkelmodellen har utvärderats inom Komm-A projektet. Utvärderingen skedde på tre ställen, dels på Afasiföreningen i Borås, Afasiföreningen i Göteborg och dels i Prova- på rum i Jönköping. I alla grupperna utgick man från modellen ovan men man gjorde vissa förändringar från den utifrån vad som passade respektive verksamhet och gruppstorlek. I Borås lade man till ett moment där man åkte hem till deltagarna och intervjuade dem före cirkeln startade. Man frågade bland annat kring kommunikativa behov och hjälpte också till att ta foton. Detta upplevdes som mycket positivt av både deltagare och cirkelledare. Ledarna hade då en annan kunskap om deltagarna redan innan cirkeln började. I Jönköping fick man anpassa modellen då det inte gick att genomföra den i gruppformat, utan med ett par i taget på grund av verksamhetens inriktning. Sammanfattningsvis var resultaten från utvärderingen positiva och cirkelledarna upplevde att det kändes viktigt och värdefullt att arbeta med kommunikationsbok och att gruppformatet var motiverande. Slutsatser Vår erfarenhet av arbete med kommunikationsbok för personer med afasi talar för att arbete med kommunikationsbok i studiecirkelformat bör ha många fördelar. I grupp kan man på ett naturligt sätt träna användning och utbyta erfarenheter med varandra.. En kommunikationsbok kan, förutom att användas för att underlätta och stödja kommunikationen, även användas för språklig träning genom att man benämner och pratar kring bilderna i boken. Det är av stor betydelse att anhöriga och personer runt omkring känner ett engagemang i boken för att användandet av den ska bli framgångsrik. Det är sannolikt att anhöriga kommer att behöva hjälpa till med att ta fram, använda och uppdatera kommunikationsboken. Ledarna för studiecirkeln spelar också en viktig roll i att motivera och uppmuntra till att påbörja och fullfölja arbetet med kommunikationsboken.

8 Referenser Lasker, J. P., Garrett, K. L., & Fox, L. E. (2007). Severe Aphasia. I D. R. Beukelman, K. L. Garrett, & K. M. Yorkston (red:er), Augmentative Communication Strategies for Adults with Acute or Chronic Medical Conditions (ss ). Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co. Kristensson, J., Thunberg, G., Ander A., Scwarz A., Nyberg A. (2011). När orden tryterkommunikationsböcker vid afasi. Tryckt av Brommatryck och Brolins. Webbplatser

Hur kan vi tillsammans skapa och använda en kommunikationsbok?

Hur kan vi tillsammans skapa och använda en kommunikationsbok? Hur kan vi tillsammans skapa och använda en kommunikationsbok? 2010 Leg.logoped Joana Kristensson Neurologopedi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Leg. logoped Ann Ander Stroke Forum Göteborg Ett

Läs mer

Att arbeta med kommunikationsbok i grupp

Att arbeta med kommunikationsbok i grupp Att arbeta med kommunikationsbok i grupp Gunilla Thunberg ID-dagarna 9 okt 2009 Komm-A - Kommunikation med stöd av kommunikationsbok för personer med afasi Cirkeldelen Ett 2-årigt 2 projekt som drivs av

Läs mer

Vad är afasi? Swedish

Vad är afasi? Swedish Vad är afasi? Swedish Du kom förmodligen i kontakt med afasi för första gången för en tid sedan. I början ger afasin anledning till en hel del frågor, sådana som: vad är afasi, hur utvecklas det, och vilka

Läs mer

Kommunikation, AKK och kommunikationsböcker vid afasi

Kommunikation, AKK och kommunikationsböcker vid afasi Kommunikation, AKK och kommunikationsböcker vid afasi Handbok för dig som arbetar med personer med afasi och deras närstående Denna skrift är utarbetad inom Projekt Komm-A kommunikation med stöd av kommunikationsbok

Läs mer

Komm-A - Kommunikation med stöd d av kommunikationsbok för f personer med afasi

Komm-A - Kommunikation med stöd d av kommunikationsbok för f personer med afasi Komm-A - Kommunikation med stöd d av kommunikationsbok för f personer med afasi Ett 2-årigt 2 projekt som drivs av DART och Afasiföreningen i Göteborg med stöd d från Allmänna Arvsfonden Vi som talar Joana

Läs mer

Kommunicera Mera Om kommunikation, rättigheter och kommunikativ miljö. Gunilla Thunberg Leg logoped, Fil Dr

Kommunicera Mera Om kommunikation, rättigheter och kommunikativ miljö. Gunilla Thunberg Leg logoped, Fil Dr Kommunicera Mera Om kommunikation, rättigheter och kommunikativ miljö Gunilla Thunberg Leg logoped, Fil Dr Gunilla Thunberg Leg logoped Lund 1984 Arbetat på DART sedan starten 1988 Doktor i Neurolingvistik,

Läs mer

AKK i skolan. Britt Claesson. Innehåll föreläsning

AKK i skolan. Britt Claesson. Innehåll föreläsning AKK i skolan Britt Claesson Förskollärare Talpedagog på habiliteringen i Alingsås 1991-2008 AKK-pedagog vid DART - kommunikationsoch dataresurscenter i Göteborg britt.claesson@vgregion.se DART Västra Sveriges

Läs mer

Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter

Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter Tänk dig att du befinner dig på resa i ett land där du inte talar språket. Du blir plötsligt sjuk och är hänvisad till ett lokalt sjukhus.

Läs mer

En kommunikativ miljö som resurs för barn med talsvårigheter!

En kommunikativ miljö som resurs för barn med talsvårigheter! 1.10.2013 En kommunikativ miljö som resurs för barn med talsvårigheter! Mångprofessionell social- och hälsovård - resursförstärkande arbetssätt 1.10 Resursförstärkande barndom Två termer: Barn med talsvårigheter

Läs mer

Start-paket. Prata med. bilder. Widgitsymboler Widgit Software 2011 - Informationsbok

Start-paket. Prata med. bilder. Widgitsymboler Widgit Software 2011 - Informationsbok Start-paket Prata med bilder Widgitsymboler Widgit Software 2011 - Informationsbok Start-paket Prata med bilder Innehåll Bakgrund S 3 Tänk på att: lite tips kring användandet S 5 Start-paket Innehåll S

Läs mer

Om kommunikation och samtalsmatta för personer med Huntingtons sjukdom

Om kommunikation och samtalsmatta för personer med Huntingtons sjukdom Om kommunikation och samtalsmatta för personer med Huntingtons sjukdom Ulrika Ferm Leg logoped, Fil Dr DART Kommunikations- och datarresurscenter för personer med funktionshinder, Regionhab, DSBUS Inst.

Läs mer

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel 1 Samtalsmodell för bokcirkel Läsning och livstolkning Livstolkning är något vi håller på med hela tiden: Vi försöker

Läs mer

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat?

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Messa med symboler Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Margret Buchholz, Specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikappomsorg vid DART Kommunikationsoch dataresurscenter. margret.buchholz@vgregion.se,

Läs mer

Presentation. Helena Hörkeby Leg. Logoped. Kommunikationsenheten och IdéTorget

Presentation. Helena Hörkeby Leg. Logoped. Kommunikationsenheten och IdéTorget Presentation Helena Hörkeby Leg. Logoped Kommunikationsenheten och IdéTorget Kommunikationsenheten Enhet inom Handikapp & Habilitering Länscenter Barn och ungdomar upp till 18 år Med flerfunktionshinder

Läs mer

Kom-kIT. "Kunskap om Kommunikationsstöd och IT för personer med autism"

Kom-kIT. Kunskap om Kommunikationsstöd och IT för personer med autism Kom-kIT "Kunskap om Kommunikationsstöd och IT för personer med autism" Gunilla Thunberg Logoped sedan 1984 Verksam vid DART Västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter Doktorand vid Institutionen

Läs mer

V.A.T lärstilstest och studieteknik

V.A.T lärstilstest och studieteknik Namn Mål och syfte V.A.T lärstilstest och studieteknik o Ökad motivation till skolarbete. o Ökad självinsikt o Ökad kunskap om studieteknik o Ökad insikt om egna behov för bäst lärande. Förslag till ämne

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX (Centrum för Vuxnas Lärande, f.d. Komvux) vänder sig till Dig som är över 20 år och som saknar, behöver förbättra eller komplettera Din utbildning. Särvux är en del av CVL som

Läs mer

KOMPIS Kommunikation genom pekprat i skolmiljö

KOMPIS Kommunikation genom pekprat i skolmiljö KOMPIS Kommunikation genom pekprat i skolmiljö Ett projekt i samverkan mellan särskolor i Göteborg DART kommunikations och dataresurscenter Frölunda Data? Finansiering från Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Läs mer

En sjöhäst är inte alltid en sjöhäst

En sjöhäst är inte alltid en sjöhäst En sjöhäst är inte alltid en sjöhäst Skapa en tydliggörande kommunikativ miljö Anna Glenvik Astrid Emker 1 Delaktighet Vad betyder ordet delaktighet för dig Vilka faktorer påverkar delaktighet? Delaktighet

Läs mer

Appar och habilitering verktyg för kommunikation i vardagen

Appar och habilitering verktyg för kommunikation i vardagen Smarta telefoner, surfplattor och appar för kommunikation och kognition möjligheter och begränsningar Livets möjligheter 10 11 mars 2014 Appar och habilitering verktyg för kommunikation i vardagen 1 Detta

Läs mer

Sociala berättelser och seriesamtal

Sociala berättelser och seriesamtal Sociala berättelser och seriesamtal Claudia Chaves Martins, kurator Gun Persson Skoog, specialpedagog Autismcenter för barn & ungdom Agenda Presentation Bakgrund Seriesamtal Lunch Sociala berättelser Summering,

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Steg 3. Modul 1. Inledning och presentation

Steg 3. Modul 1. Inledning och presentation Modul 1 Inledning och presentation I den här modulen får deltagarna en uppfattning om kursens innehåll, praktiska detaljer etc. Kursledningen presenterar sig och deltagarna presenterar sig. Syftet med

Läs mer

Tecken som stöd för tal, TSS

Tecken som stöd för tal, TSS Hörselskadades Riksförbund Tecken som stöd för tal, TSS ett verktyg för kommunikation Hörselskadades Riksförbund, HRF december 2011 Fungerande kommunikation en förutsättning för god livskvalité För att

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Kurs B Motsvarande i CEFR A1/A2 (Gemensam europeisk referensram för språk)

Kurs B Motsvarande i CEFR A1/A2 (Gemensam europeisk referensram för språk) Läsförståelse Den studerande ska kunna förstå och använda enkla texter i vanliga situationer i vardagslivet, t.ex. anpassade berättande eller beskrivande vardagsnära texter vardagliga meddelanden och annonser

Läs mer

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna.

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna. Kursplan 1 ipad - Kom igång - grundläggande nivå Studiematerialet som kursplanen bygger på finns på Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser. Studiematerialet kan användas som en guide/handledning för

Läs mer

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola Projektmaterial IT-KOMMUNIKATION - HANDIKAPPAR DET? Molkoms folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net MOLKOMS

Läs mer

Tro på dig själv Lärarmaterial

Tro på dig själv Lärarmaterial sidan 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Den här boken handlar om hur du kan få bättre självkänsla. Om du har bra självkänsla så blir du mindre stressad. I boken får du tips

Läs mer

Välkomna till kurs om Kommunikations- och kognitionshjälpmedel

Välkomna till kurs om Kommunikations- och kognitionshjälpmedel Välkomna till kurs om Kommunikations- och kognitionshjälpmedel Hjälpmedelskonsulent Camilla Håkansson Leg logoped Pernilla Lundberg 10:00 Fika 12:00 Testa och prova Team Kommunikation och Kognition Camilla

Läs mer

Kort om Sociala berättelser och seriesamtal

Kort om Sociala berättelser och seriesamtal Kort om Sociala berättelser och seriesamtal Carol Gray, autismkonsulent vid Jenison Public Schools, Jenison i Michigan, USA har på 1990 talet utarbetat Social Stories och Comic Strip Conversation som pedagogiska

Läs mer

Att starta en lärgrupp

Att starta en lärgrupp 1 Att starta en lärgrupp Stöd och hjälp! Det här materialet är gjort som ett stöd för lärgrupper. Planen är en hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med utbildningsmaterialet och fungerar

Läs mer

Team för Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) Team Munkhättan

Team för Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) Team Munkhättan Team för Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) Team Munkhättan Bakgrund Vid Team Munkhättan finns cirka 40 elever. Många av eleverna har tal-, språk- och kommunikationssvårigheter. Ungefär

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

På väg mot en kommunikativ habiliteringsmiljö!

På väg mot en kommunikativ habiliteringsmiljö! På väg mot en kommunikativ habiliteringsmiljö! Kommunikationskarnevalen 5 juni 2012 Anna Fäldt leg. Logoped (anna.faldt@lul.se ) Helena Tegler leg. Logoped (helena.tegler@lul.se) Vi kommer presentera:

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Betygsskalan och betygen B och D

Betygsskalan och betygen B och D Betygsskalan och betygen B och D Betygsstegen B och D grundar sig på vad som står under och över i kunskapskraven för betygen E, C och A. Betygen B och D speglar en kunskapsprogression där eleven har påvisbara

Läs mer

Finspång. Studieprogram hösten 2010

Finspång. Studieprogram hösten 2010 Finspång Studieprogram hösten 2010 Data Känner du dig som en slav under tekniken emellanåt? Bli herre över den istället! Oavsett om du är nybörjare som vill lära dig skicka e-post och betala dina räkningar

Läs mer

En dag pa individuella programmet med inriktning pa kommunikation

En dag pa individuella programmet med inriktning pa kommunikation En dag pa individuella programmet med inriktning pa kommunikation I IV B 2 går elever med stort behov av stöd i sin kommunikation. Några elever har talat språk och använder teckenkommunikation och bildstöd

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1 Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001 Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson Hammars skola barnskola 1 Handledare: Elisabeth Banemark Sammanfattning Den här rapporten handlar om vårt arbete

Läs mer

Handledning till studiematerialet

Handledning till studiematerialet Handledning till studiematerialet Handledning för dig som är ledare för studiecirkeln Introduktion Det här studiematerialet har tagits fram av Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Svenska OCD-förbundet

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan 3.2 Engelska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden,

Läs mer

Aspeflo om Autism. ulrika@aspeflo.se. www.aspeflo.se

Aspeflo om Autism. ulrika@aspeflo.se. www.aspeflo.se Aspeflo om Autism ulrika@aspeflo.se www.aspeflo.se Grundläggande områden Meningsfulla aktiviteter Att fylla tiden med aktiviteter som är meningsfulla, begripliga, användbara Kommunikation Att förstå andras

Läs mer

RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK

RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK 5 F-KLASS Sambandet mellan ljud och bokstav Språket lyfter A3 läsa Alfabetet och alfabetisk ordning Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen

Läs mer

Ett urval seminarier från ISAACkonferensen

Ett urval seminarier från ISAACkonferensen Ett urval seminarier från ISAACkonferensen i Montreal När man är på en konferens där det finns ett stort antal parallella seminarier gör varje person sitt eget urval bland allt som finns att se och höra

Läs mer

Aktiviteter och lekar med enkla samtalsapparater

Aktiviteter och lekar med enkla samtalsapparater StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd Aktiviteter och lekar med enkla samtalsapparater Alla ska hoppa! Oktober 2015 Aktiviteter och lekar med enkla samtalsapparater Samtalsapparater

Läs mer

Studiematerial Handledare

Studiematerial Handledare Studiematerial Handledare Leanlink Ao Äldreomsorg larcenter@linkoping.se Liselotte Björk Kicki Holmberg Instruktioner till handledaren Den här informationen är ett stöd för dig som handledare för hur strukturen

Läs mer

Utvärdering av Schyssta Relationer

Utvärdering av Schyssta Relationer Utvärdering av Citat om Väldigt viktigt, glömmer det aldrig. 50 000 miljoner rosor. Roligt. Jävla kul! Tycker vi ska fortsätta med det. - är våldsförebyggande gruppverksamhet som hålls i form av studiecirklar.

Läs mer

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre!

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre! Studieplan/handledning för cirkeledare till Läsa tillsammans med äldre! Studieplan och handledning till Läsa tillsammans med äldre Det här är en handledning och studieplan till Centrum för lättlästs utbildningsmaterial

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

Har alla något att berätta? med fokus på alternativ kommunikation

Har alla något att berätta? med fokus på alternativ kommunikation Har alla något att berätta? med fokus på alternativ Gunilla Thunberg DART västra Sveriges soch dataresurscenter för funktionshindrade Gunilla Thunberg Leg logoped Arbetat på DART sedan starten 1988 Doktor

Läs mer

Afasiförbundets material

Afasiförbundets material Afasiförbundets material Artikel Artikel nummer Pris Om Afasiförbundet Vi vägrar vara tysta informationsbroschyr om Afasiförbundet 9904 Endast porto Vykort Afasi? Bli medlem På baksidan kort information

Läs mer

Pedagogisk planering år 2 Skriva meningar

Pedagogisk planering år 2 Skriva meningar 2015-10-06 Pedagogisk planering år 2 Skriva meningar Följande förmågor, kunskapskrav och centralt innehåll i lgr11 ligger till grund för detta arbetsområde i ämnet Svenska: Inom detta arbetsområde ska

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

HUR ÄR DET ATT UPPLEVA VÄRLDEN ANNORLUNDA? 11 övningar att använda i klassen

HUR ÄR DET ATT UPPLEVA VÄRLDEN ANNORLUNDA? 11 övningar att använda i klassen HUR ÄR DET ATT UPPLEVA VÄRLDEN ANNORLUNDA? 11 övningar att använda i klassen Hur kan det kännas att uppleva världen på ett annorlunda sätt? Hur enkelt är det att följa en rak linje på golvet om du har

Läs mer

Idéhäfte Micro Rolltalk Logisk kommunikation i dynamisk miljö

Idéhäfte Micro Rolltalk Logisk kommunikation i dynamisk miljö Idéhäfte Micro Rolltalk Logisk kommunikation i dynamisk miljö Version januari 2011 Innehållsförteckning Micro Rolltalk med Programsnickaren... 3 Micro Rolltalk är ett hjälpmedel med många möjligheter...

Läs mer

Att kommunicera med personer med demenssjukdom

Att kommunicera med personer med demenssjukdom Att kommunicera med personer med demenssjukdom Kommunikation är en viktig del i våra relationer och ett grundläggande behov. Vår identitet är nära sammankopplad med vårt språk. Vem vi är som person, skapas

Läs mer

Steg 3. Modul 1. Inledning och presentation

Steg 3. Modul 1. Inledning och presentation Modul 1 Inledning och presentation I den här modulen får deltagarna en uppfattning om kursens innehåll, praktiska detaljer etc. Kursledningen presenterar sig och deltagarna presenterar sig. Syftet med

Läs mer

4 maj 2011. Nationell konf om personer med utvecklingsstörning som åldras - Kognitivt stöd

4 maj 2011. Nationell konf om personer med utvecklingsstörning som åldras - Kognitivt stöd Sidan 1 Sidan 2 hjälpmedel, anpassningar i miljön, förhållningssätt center för kognitivt stöd Alla använder stöd för tanke och minne - det kan bara se lite olika ut Elisabet Lindström, logoped Eva Oknemark,

Läs mer

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation 2012-12-07 1 Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation Språk och kommunikation Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

Projektnr: P95/0182 HANDIKAPPINSTITUTET Projektrapport 1998 Box 510 162 15 VÄLLINGBY

Projektnr: P95/0182 HANDIKAPPINSTITUTET Projektrapport 1998 Box 510 162 15 VÄLLINGBY Projektnr: P9/18 HANDIKAPPINSTITUTET Projektrapport 1998 Box 1 1 1 VÄLLINGBY Projektansvariga: Kersti Samuelsson, Arbetsterapeut Johan Alinder, Överläkare Projektledare: Karoline Göterdal, Arbetsterapeut

Läs mer

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR på barns vis I stallet formas framtidens starka ledare som tidigt får lära sig ledarskap och att ta ansvar. Men stallet kan också ha en baksida, där hierarki kan leda till mobbing,

Läs mer

"Jordens processer" I Europa finns det vulkaner, glaciärer och bergskedjor. Varför finns de hos oss? Hur blir de till?

Jordens processer I Europa finns det vulkaner, glaciärer och bergskedjor. Varför finns de hos oss? Hur blir de till? "Jordens processer" Ge Sv Vi läser om jordens uppbyggnad och om hur naturen påverkar människan och människan påverkar naturen. Vi läser, skriver och samtalar. Skapad 2014-11-11 av Pernilla Kans i Skattkärrsskolan,

Läs mer

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt Bilder Innehåll: Inledning 1 Minneskort 1 Ansluta kamera eller minneskort 1 Föra över bilder, ett sätt 2 Föra över bilder, ett annat sätt 4 Var finns bilderna på datorn 6 Avslutning 6 Inledning 2 Välkommen

Läs mer

Utvärdering av Komm-A, Titel en modell för arbete med kommunikationsbok för personer med afasi i logopedisk verksamhet

Utvärdering av Komm-A, Titel en modell för arbete med kommunikationsbok för personer med afasi i logopedisk verksamhet SAHLGRENSKA AKADEMIN Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Enheten för logopedi 201 Utvärdering av Komm-A, Titel en modell för arbete med kommunikationsbok för personer med afasi i logopedisk

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Workshop Engelsk kommunikation för näringslivet 1

Workshop Engelsk kommunikation för näringslivet 1 Workshop Engelsk kommunikation för näringslivet 1 (onsdagen den 4/12 kl 13:00-16:00) Tid: ca 3 timmar Pris: 495:- inklusive fika Innehåll: Föreläsning på engelska om kommunikation med fokus på interkulturell

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Utveckling och klinisk prövning av en AKK modell inom Vuxenhabilitering

Utveckling och klinisk prövning av en AKK modell inom Vuxenhabilitering Handikappförvaltningen Rapport 2007 : 1 FoU Utveckling och klinisk prövning av en AKK modell inom Vuxenhabilitering Ett projekt om att möta frågeställningar om alternativ och kompletterande kommunikation

Läs mer

-Studier i Linköping hösten 2010-

-Studier i Linköping hösten 2010- Jägarcirkel ABFs utbildningsavdelning, Snickaregatan 20, LINKÖPING Jägaskola i studiecirkelform för dig som vill lära dig om jakt och ekologi samt samla kunskaper för att kunna ta jägarexamen. Vi använder

Läs mer

Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet

Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet Reglus Östman Pedagogisk Planering Fritidshemmet 5/14/2013 Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet Kvarnbyskolan 2013 05 20 Beskrivning

Läs mer

Kommunikationsstöd vid språkstörning

Kommunikationsstöd vid språkstörning Kommunikationsstöd vid språkstörning Gunilla Thunberg Leg logoped Fil Dr Gunilla Thunberg Arbetat på DART sedan starten 1988 Disputerad i Neurolingvistik, Göteborgs Universitet, med inriktning AKK-autism

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Du och jag, Agnes Lärarmaterial

Du och jag, Agnes Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Bente Bratlund Vad handlar boken om? Boken handlar om Agnes som tycker att hennes kompis Maja alltid får vad hon vill. Typiskt nog vinner Maja en veckas kurs i biologi på ett läger

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

DIGITALA BERÄTTELSER. En handbok för digitalt berättande

DIGITALA BERÄTTELSER. En handbok för digitalt berättande DIGITALA BERÄTTELSER En handbok för digitalt berättande 1 Inledning I alla tider har det varit viktigt att berätta. Både för att lära och för att underhålla. Genom berättandet får alla möjlighet att ge

Läs mer

När skrivs de första proven i studentexamen på dator?

När skrivs de första proven i studentexamen på dator? Enkäten skickades till en lärare/skola i Vi7 (olika ämnen), som bad en grupp ettor fylla i. Enkäten är alltså ett stickprov. Kicki Häggblom 2015 När skrivs de första proven i studentexamen på dator? Hösten

Läs mer

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 1 Kontakt LärVux Ring eller skicka e-post om det är något du undrar över. Gå gärna in på vår hemsida:www1.vasteras.se/frimanska/ Besöksadress LÄRVUX Växhuset

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16 Kurs: Svenska- läsa, skriva, tala, lyssna Tidsperiod v.9-23 Skola Nordalsskolan Årskurs 5 Lärare Lena Gustavsson, Staffan Henning, Anne Sundqvist & Mia Fredriksson Kursen kommer att handla om: Vi kommer

Läs mer

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2015

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2015 Presentationsteknik, 4 hp (738G28) HT 2015 Avsikten med kursen är att öka deltagarnas insikter om de krav som olika kommunikationssituationer ställer samt öka deras muntliga språkfärdighet. Målet är att

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

målinriktat -ledarskap och organisationsarbete

målinriktat -ledarskap och organisationsarbete Studieplan målinriktat -ledarskap och organisationsarbete av Annika Grälls och Tomas Ekman Svensk damfotboll befinner sig i en spännande tid. Klubbarna satsar, vi har våra första yrkesspelare. Mer tid

Läs mer

Omvärldsanalys i praktiken

Omvärldsanalys i praktiken Studieplan till Omvärldsanalys i praktiken av Linda Genf och Johanna Laurent Författare: Carina Sommarström, 2013 Studieplan Omvärldsanalys i praktiken av Linda Genf och Johanna Laurent Vi möts dagligen

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln!

Välkommen till studiecirkeln! l a i r e t a m l e k r i Studiec s n n fi t e D tt ä s tt e d allti Välkommen till studiecirkeln! Det här är ett studiecirkelmaterial till boken Det finns alltid ett sätt lösningsfokus och adhd som är

Läs mer

Kartläggningsformulär (bilagor ur boken Aspeflo om Autism)

Kartläggningsformulär (bilagor ur boken Aspeflo om Autism) Kartläggningsformulär (bilagor ur boken Aspeflo om Autism) Dessa formulär medföljer boken i förhoppning att de ska kunna användas i olika typer av situationer där man vill kartlägga färdigheter eller samla

Läs mer

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola Kvalitetsanalys Rönnhagens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 6 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Afasiförbundets material

Afasiförbundets material Afasiförbundets material Artikel Nyheter T-shirt design Mathilda Cederlund Storleksguide figursydd t-shirt Small: vidd 44 cm, längd 63 cm Medium: vidd 46,5 cm, längd 64 cm Large: vidd 49 cm, längd 65 X-large.

Läs mer

Innehållsförteckning. Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period.

Innehållsförteckning. Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period. 2 Resultat Innehållsförteckning Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period Screeningmoment Talserier Jämnt - udda Tal och obekanta

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Detta är DART. Detta gör DART. Utreder och provar ut kommunikationshjälpmedel. Utbildar inom AKK-området Forskar och utvecklar inom AKKområdet

Detta är DART. Detta gör DART. Utreder och provar ut kommunikationshjälpmedel. Utbildar inom AKK-området Forskar och utvecklar inom AKKområdet Detta är DART Västra Sveriges Kommunikations- och dataresurscenter Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, SU Ligger på Kruthusgatan 17, granne med SPSM Team av administratör, arbetsterapeuter, datalingvist,

Läs mer

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Instruktion till särskilt utvalda utbildare

Instruktion till särskilt utvalda utbildare Instruktion till särskilt utvalda utbildare Det här är en instruktion till dig som ska ge utbildning och färdighetsträning i bedömning och behandling av depression och värdera och hantera självmordsrisk

Läs mer

Kroppsspråk och tal. Introduktion. Gå- och Stopp-signaler. Viktiga delar:

Kroppsspråk och tal. Introduktion. Gå- och Stopp-signaler. Viktiga delar: Kroppsspråk och tal Introduktion I detta avsnitt kommer du lära dig ett par grundläggande saker för kontakt med andra människor. I kontakt med andra använder vi både ord och kroppsspråk. Du kommer att

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer