Kvantitativa metoder och datainsamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvantitativa metoder och datainsamling"

Transkript

1 Kvantitativa metoder och datainsamling Kurs i forskningsmetodik med fokus på patientsäkerhet , Peter Garvin FoU-enheten för närsjukvården

2 Kvantitativ och kvalitativ metodik Diskborsten, enkronan och tegelmuren minimundus.se, capdesign.idg.com, dreamstime.com 2

3 Kvantitativ och kvalitativ metodik Olika typer av frågeställningar Skillnader i mål, den ena kan inte ersätta den andra Kvantitativ metodik Quantus efter latin för hur många? Att med hjälp av matematiska (statistiska) sammanställningar och beräkningar beskriva förekomst och samband Förklara utifrån det vi mäter Tolkning är begränsad att innefatta de data som samlats in Kvalitativ metodik Qualis efter latin för av vilken sort? Att med hjälp av omsorgsfulla observationer och mycket information tolka en situation, upplevelse eller uppfattning Förstå utifrån det som kan observeras Tolkning bygger på en mer komplex syn på det man vill studera 3

4 Kvantitativ forskningsmetodik Två områden Båda utgår från att samlar in information utifrån en given frågeställning Deskriptiv (beskrivande) Hur många finns det? Hur stor är variationen inom eller mellan grupper? Enkel i teori, beroende på att vi kan lita på de data som samlats in Analyserande (hypotesprövande) Finns det något samband mellan våra insamlade variabler? Utgår från likheter och skillnader vad gäller fördelning i olika grupper Sannolikheter vägs mot varandra Avancerad i teori, beroende på att vi kan göra rimliga antaganden om fördelning utifrån sannolikhet En mängd olika studiedesigner Observation vs experiment 4

5 Behovet av en modell Att samla in information utifrån en given frågeställning Vad är det för data jag behöver för att kunna besvara min frågeställning? Påverkansfaktorer Modifierande faktorer Utfall Rökning Infektion Fysisk aktivitet Undernäring Socialt stöd Sjukdom/ tillstånd Ålder Andra sjukdomar Närhet till sjukvård Hur får jag tag i dessa data? 5

6 Tre olika typer av variabler Nominal variabel (kategorisk) Nominal efter latin för namn Kategorisering utan inbördes rangordning ex. kvinna/man ex. Sjukdom ja/nej Ordinal variabel Ordinal efter latin för ordning, position i en serie. Kategorisering som har en given rangordning ex. Ingen förhöjning, lätt förhöjd, måttligt förhöjd, mycket förhöjd ex. På en skala från 1 till 10 Kontinuerlig variabel Kontinuerlig efter latin för sammanhängande, obruten. Som kan anta vilket värde som helst (inom ett givet intervall). ex. uppmätta laboratorievärden ex. BMI 6

7 Nominal skala. Exempel yrkeskategori Finns det endast ett svarsalternativ som passar? Möjliga överlapp mellan olika kategorier leder till svårtolkad situation. Ingen kategori som passar? Undvik att beroende av hur respondenten har tänkt kring svarsalternativen Vilken är ditt nuvarande yrke: (sätt kryss i en ruta) 1. Läkare 2. Sjuksköterska 3. Arbetsterapeut 4. Psykolog 5. Chef Vad är din huvudsakliga sysselsättning: (sätt kryss i en ruta) 1. Arbetar heltid 2. Arbetar deltid 3. Arbetssökande 4. Under utbildning 5. Föräldraledig 6. Sjukskriven 7. Pensionär 7

8 Nominal skala. Exempel förändring över tid Speglar alternativen vad du är ute efter? Historisk situation av relevans för kategoriseringen? Är du rökare: (sätt kryss i en ruta) 1. Ja 2. Nej Rökvanor: (sätt kryss i den ruta som beskriver dina rökvanor bäst) 1. Är rökare 2. Har nyligen slutat röka (inom det senaste året) 3. Rökte tidigare men har slutat (för mer än ett år sedan) 4. Har aldrig rökt (mer än några enstaka tillfällen) 8

9 Nominal skala. Exempel olika definitioner Hur vanligt är det med depression? Sjukdom/tillstånd. Har eller har inte. Ex. enkätstudie i Östergötland, svarsfrekvens 62% % Proportion med depression utifrån olika definitioner i samma material 8 Klinisk diagnos 16 Depression utifrån enkät CES-D 20 Klinisk diagnos eller symptom andel bland skattade Vilken definition är mest relevant? Kan vara olika i olika situationer Beroende av forskningsfråga 9

10 Nominal skala. Exempel olika definitioner Hur vanligt är det med depression? Ex. enkätstudie i Östergötland, svarsfrekvens 62% % Klinisk diagnos Proportion med depression utifrån olika definitioner i samma material Depression Klinisk utifrån enkät diagnos eller CES-D symptom andel bland skattade sann andel om alla som uteblev har depression sann andel om ingen som uteblev har depression Glöm inte bort att göra en bortfallsanalys Kan vara förödande om man vill generalisera deskriptiv statistik ( Hur vanligt är det med depression i Östergötland? ) 10

11 Ordinal skala. Exempel självskattad hälsa Möjliga svarsalternativ spelar roll för hur man svarar Samma svarsalternativ får olika betydelser. I allmänhet, skulle du vilja säga att din hälsa är: (sätt kryss i en ruta) 1. Utmärkt 2. Mycket god 3. God 4. Någorlunda 5. Dålig I allmänhet, skulle du vilja säga att din hälsa är: (sätt kryss i en ruta) 1. Mycket god 2. God 3. Någorlunda 4. Sviktande 5. Dålig 11

12 Ordinal skala. Exempel glidande skala Finns det tydliga gränser mellan olika svarsalternativ? Konstruerad skala där graderingen blir en tolkningsfråga. Tolkningsbart? Känner du dig trygg i din behandlingssituation: (sätt kryss i en ruta) 1. Ja, fullständigt trygg 2. Ja, mycket trygg 3. Ja, tillräckligt trygg 4. Någorlunda 5. Nej, inte trygg 12

13 Kontinuerlig skala. Exempel spridning Är alla uppmätta värden rimliga? antal 30 Nivåer av C-reaktivt protein grupp 1 grupp konc. CRP mg/l Fysiologiskt perspektiv: Är värdet möjligt? Statistiskt perspektiv: Medvetenhet om att några få värden kan få avgörande betydelse för tolkningen. Mätperspektiv: Finns det något takvärde i mätningen ( Alla värden över 20 mg/l får värdet 20 )? 13

14 Kontinuerlig skala. Exempel precision Betyder tre decimaler att mätvärdet är mer exakt? antal 30 Nivåer av C-reaktivt protein grupp 1 grupp konc. CRP mg/l 20,389 mg/l vs 20,38 mg/l vs 20,3 mg/l vs 20 mg/l vs >10 mg/l Fysiologiskt perspektiv: Stabilitet över tid? Mätperspektiv: Variation och osäkerhet i mätinstrument? 14

15 Från kontinuerligt till nominal går bra.. Exempel BMI Kontinuerlig: 18.7 kg/m 24.3 kg/m 28.9 kg/m 36.8 kg/m Ordinal: Undervikt Normalvikt Övervikt Fetma Nominal: Inte fetma Inte fetma Inte fetma Fetma Exempel feber Kontinuerlig: 36.7 grader 38.1 grader 39.1 grader 40 grader Ordinal: ingen feber lätt feber måttlig feber hög feber Nominal: Nej Ja Ja Ja 2 Om det är möjligt att samla in data som kontinuerliga variabler är det att föredra Kategoriseringar på ordinal eller nominal nivå kan göras senare 15

16 ..men åt andra hållet är det värre Manöver som ger sken av en exakthet som aldrig mättes Exempel, omvandling av en ordinal till kontinuerlig variabel Skattad fysisk motion i enkäter blir till exakt värde med decimaler angett i kcal eller minuter per dag. Skattat kostintag blir till exakt värde med decimaler angett i kcal eller mikrogram. Exempel, omvandling av en nominal till kontinuerlig variabel Rapporterad yrkeskategori överförs till exakt månadsinkomst (baserad på medelvärden) Exempel, omvandling av en nominal till ordinal variabel Rapporterad yrkeskategori överförs till socioekonomisk ranking (baserat på månadsinkomst eller utbildningsnivå) 16

17 Bortfall ett eget men viktigt kapitel Är vi bra på att mäta? Relevansen av mätvärdet i förhållande till det vi vill undersöka: Vilken tidpunkt är relevant? Är variabeln stabil eller fluktuerar den över olika dagar? Intensitet eller duration? Mest intressant att patienten har hög feber vid mättillfället eller att patienten har haft feber i fem dagar? Medelvärde, högsta-lägsta? Vad är i fokus, förhöjning eller variation? Historisk eller nuvarande situation? Betydelse att man någonsin har haft, att man nyligen har haft eller att man har just nu? 17

18 Datainsamling i relation till frågeställning Hur mycket data ska vi samla in? Utgå från frågeställning och bakomliggande modell Ta endast med data som är relevant utifrån det man vill veta, fokusera på att dessa variabler blir så bra som möjligt. Balans: Data som kunde vara bättre insamlat för att kunna svara på frågeställningen, men som är lättillgängliga vs: Variabler som har hög precision men är svåra att ta fram 18

19 Datainsamling i relation till frågeställning Dragkampen mellan Mulla Nasruddin och den lätt neurotiske perfektionisten Må ingen av dem vinna 19

Uppväxtfamilj och psykisk ohälsa

Uppväxtfamilj och psykisk ohälsa Uppväxtfamilj och psykisk ohälsa En kvantitativ studie om separation under uppväxten och dess betydelse för psykisk hälsa i vuxen ålder Fanny Westman Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi

Läs mer

Moment 4: Metoder för dataanalys 4. 1 Statistisk analys

Moment 4: Metoder för dataanalys 4. 1 Statistisk analys Moment 4 Metoder för dataanalys 1 (7) Moment 4: Metoder för dataanalys 4. 1 Statistisk analys Texten på dessa sidor syftar till att disponera och vägleda läsningen av den för momentet anvisade kurslitteraturen.

Läs mer

Lycka en enkätundersökning

Lycka en enkätundersökning 1 Lycka en enkätundersökning Bernt Lundgren 1 Sammanfattning och diskussion Syfte, frågor och metod Bakgrund: Lyckoforskning är ett relativt nytt forskningsfält och intresserar sig för människors livstillfredsställelse,

Läs mer

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT JULI 2014 Catharina Linderoth Erik Mattson Anne-Lie Johansson Ulrika Müssener Heléne Thomsson Elsy Söderberg (projektledare) 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Östgötens psykiska hälsa. Kommunrapport om självskattad psykisk hälsa

Östgötens psykiska hälsa. Kommunrapport om självskattad psykisk hälsa Östgötens psykiska hälsa Kommunrapport om självskattad psykisk hälsa Rapport 2004:2 Linköping mars 2004 Madeleine Borgstedt-Risberg Tommy Holmberg Per Nettelbladt Helle Noorlind Brage Marika Wenemark Ingemar

Läs mer

ANALYSERAR 2001:4. Vad får oss att arbeta fram till 65?

ANALYSERAR 2001:4. Vad får oss att arbeta fram till 65? ANALYSERAR 2001:4 Vad får oss att arbeta fram till 65? I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och forskningsarbete uppföljnings- och konferensverksamhet

Läs mer

Försäkringsbedrägerier

Försäkringsbedrägerier Philip Börjesson Jakob Claesson Försäkringsbedrägerier - En studie av sambandet mellan självrisk och oberättigade ersättningskrav Insurance fraud - A study of the relationship between deductibles and unjustified

Läs mer

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L Arbetsvillkor, arbetshälsa och livsstil Lägesrapport i december 2002 KAROLINSKA INSTITUTET INSTITUTIONEN FÖR KLINISK NEUROVETENSKAP SEKTIONEN FÖR PERSONSKADEPREVENTION

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2005 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker

Läs mer

Fysisk innemiljö: att genomföra enkäter

Fysisk innemiljö: att genomföra enkäter Fysisk innemiljö: att genomföra enkäter i enlighet med regeringens önskemål, o beslut 27 juni 2002 (dir. nr 2002:93) samt o tilläggsdirektivet, beslut 26 febr. 2004 (dir. nr 2004:29) 20 mars 2009 1 INNEHÅLL

Läs mer

Utvärdering av mobilt hembesöksteam

Utvärdering av mobilt hembesöksteam Utvärdering av mobilt hembesöksteam Ulrika Pöder, Med Dr & Barbro Wadensten, Docent Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap 2013-08-27 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 5 INLEDNING

Läs mer

Hierarkier av hälsa. Chefers hälsa och psykosocial arbetsmiljö i kommuner och landsting

Hierarkier av hälsa. Chefers hälsa och psykosocial arbetsmiljö i kommuner och landsting Hierarkier av hälsa Chefers hälsa och psykosocial arbetsmiljö i kommuner och landsting Projektgruppen består av: Fil Dr Christina Björklund, projektledare Med Dr Malin Lohela Karlsson Docent Gunnar Bergström

Läs mer

Omhändertagande av patienter med invandrarbakgrund på åtta vårdcentraler i Östergötlands län

Omhändertagande av patienter med invandrarbakgrund på åtta vårdcentraler i Östergötlands län Omhändertagande av patienter med invandrarbakgrund på åtta vårdcentraler i Östergötlands län Sammanställning personalenkät Marika Holmqvist Handledare: Ing-Marie Hallgren FoU-enheten för Närsjukvården

Läs mer

Kvantitativa (analys) metoder

Kvantitativa (analys) metoder Kvantitativa (analys) metoder Roland Sjöström Statistik, SPSS, analysmetoder Vad är standardavvikelse och varians Vad händer om ni får dubbelt så många svar? Medelfel? Vad innebär 95% sannolikhet Varför

Läs mer

Läsanvisning för STP:s granskningsrapporter

Läsanvisning för STP:s granskningsrapporter Mars 2002 innehåll Bakgrund.................................................................3 Testinformation...........................................................4 Historik och beskrivning....................................................4

Läs mer

Arbetsförmågaochanstälningsbarhet efterlångvarigsjukskrivning

Arbetsförmågaochanstälningsbarhet efterlångvarigsjukskrivning HELIXWorkingPapers ISSN:1654-8213 Arbetsförmågaochanstälningsbarhet efterlångvarigsjukskrivning StafanNilson AnnaPerson KerstinEkberg VIN N EX C ELLEN C E C EN TRE HELIX Working Papers ISSN 1654-8213

Läs mer

DEL 4 FOLKHÄLSAN 147

DEL 4 FOLKHÄLSAN 147 DEL 4 FOLKHÄLSAN 147 148 Ohälsa 1980-2000 Kapitel 8 Ohälsa 1980-2000 Av Gunilla Davidsson och Ingrid Sjöberg (SCB) (Utdrag ur rapport 95 Ohälsa och sjukvård) Sammanfattning Tre fjärdedelar av den vuxna

Läs mer

Parametiskt vs. icke-parametriskt

Parametiskt vs. icke-parametriskt TENTAFRÅGOR & SVARSFÖRSLAG PSYKOLOGISK FORSKNINGSMETOD II Frågorna är tagna ur tentorna den 17 oktober 20??, 21 december 2005, 7 juni 2006, 22 augusti 2006, 5 juni 2007, 5 juni 2008, 4 juni 2009, 21 augusti

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Många av oss funderar ibland över hur livet ska levas. Men hur ska man

Många av oss funderar ibland över hur livet ska levas. Men hur ska man Vad gör ett liv meningsfullt? Vad gör ett liv meningsfullt? Bengt Brülde och Filip Fors Många av oss funderar ibland över hur livet ska levas. Men hur ska man egentligen bära sig åt för att komma fram

Läs mer

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek - En studie av användare vid tre svenska ekonomibibliotek Fredrik Törn Niclas Öhman På uppdrag av biblioteket vid Handelshögskolan i Stockholm 1-1-1 Bakgrund

Läs mer

Insikter. Netigates. Medarbetarrapport2014. Svenska medarbetare efterfrågar utvecklande ledarskap

Insikter. Netigates. Medarbetarrapport2014. Svenska medarbetare efterfrågar utvecklande ledarskap Insikter? Netigates?? Medarbetarrapport2014? Svenska medarbetare efterfrågar utvecklande ledarskap Inledning Min chef ger mig sällan positiv feedback för mina arbetsinsatser och Besticken i våra gemensamma

Läs mer

UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA

UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA Id. nr.. Högskolan i Borås UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA Nedan finns en rad med påståenden om det stöd och hjälp som du som anhörig får från din kommun med att hjälpa, stödja och vårda din

Läs mer

EXAMENSARBETE. Nationella provet i Engelska A - rättvisande eller inte?

EXAMENSARBETE. Nationella provet i Engelska A - rättvisande eller inte? EXAMENSARBETE 2010:068 Nationella provet i Engelska A - rättvisande eller inte? - en attitydundersökning av gymnasieelevers upplevelse av rättvisegraden hos de nationella proven i Engelska A Kristina Bergdahl

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9.

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9. Malmö högskola Lärarutbildningen Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9 Students' perceptions

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Hemtjänst Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust,,,,,,,, 2003-04-10 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet av 1998 och har som syfte att jämföra

Läs mer

Hjälp en blind. En experimentell prövning av hjälpbudskapet vid vardagliga hjälpsituationer mellan synskadade och seende.

Hjälp en blind. En experimentell prövning av hjälpbudskapet vid vardagliga hjälpsituationer mellan synskadade och seende. Uppsala Universitet Institutionen för psykologi Psykologexamensuppsats, 20p HT 2004 Hjälp en blind En experimentell prövning av hjälpbudskapet vid vardagliga hjälpsituationer mellan synskadade och seende

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? 2 Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet

Läs mer