Grupp/Center-statistik. Terminologi/ordlista...2 Urval...3 Analystyper...4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grupp/Center-statistik. Terminologi/ordlista...2 Urval...3 Analystyper...4"

Transkript

1 Terminologi/ordlista Analystyper...4 1

2 Terminologi/ordlista Gruppering Patientinformationsvariabel Besöksvariabel Patientstatus En/flervalsvariabel Numerisk variabel Fritextvariabel Standardbesök Godtyckligt besök Godtyckligt standardbesök Samma besök Dynamiskt intervall Dynamiskt intervall, Dynamiskt intervall, studiens extremvärden Statiskt intervall Fördelning Begränsning av patientunderlaget Indelning av patienter i olika grupper baserat på variabel data Beskrivande och vanligen statisk data om patienten som endast registreras när patienten adderas till studien/registret men som dock kan uppdateras vid ett senare tillfälle Data kopplad till patienten som kan komma att förändras över tid och registreras i kombination med en tidpunkt (besök) Kan vara antingen Icke avregistrerad eller Avregistrerad och indikerar om patienten fortfarande är aktiv i studien/registret Variabel som kan anta ett eller flera förutbestämda värden Variabel som kan anta ett heltals- eller decimaltalsvärde Variabel som kan anta ett godtyckligt, fritt inskrivet, värde Besök som alla patienter har i sin besökskalender Tidpunkt vid urval som skall läsas; kriteriet skall vara uppfyllt vid minst ett av en patients alla besök Tidpunkt vid urval som skall läsas; kriteriet skall vara uppfyllt vid minst ett av en patients alla standardbesök Tidpunkt vid gruppering som skall läsas; dela in patienterna i resp. grupp vid varje enskilt standardbesök baserat på patientens data för variabeln vid resp. besök Högsta och lägsta värde på diagrammets berörda axel antar en låg multipel på högsta resp. lägsta värde av de värden som skall presenteras Dito men avrundat till närmaste heltal Dito antar det högsta resp. lägsta observerade värde på variabeln i hela studien/registret Dito antar förutbestämda värden om sådana har angetts för den berörda variabeln Utgör den vertikala yta som data för variabeln skall presenteras på i diagrammet 2

3 Används för att endast inkludera en del av det totala patientunderlaget i de statistiska beräkningarna. Först anges vad som skall vara totalt patientunderlag med parametern sgrupp och sedan definieras kriteriet som måste vara uppfyllt med parametern. sgrupp Patientunderlaget utgörs av Studie Alla patienter i studien/registret Center Alla patienter på centret Center, Patientlista Alla patienter på centret som ingår i en patientlista, om sådan(a) finnes Alla Status o = Icke avregistrerad o = Avregistrerad Patientinformation en/flerval = Värde Patientinformation numeriskt Antalet decimaler som anges i värdet anger precision. Dvs, anges ett heltal =, >,, <, Värde så avrundas alla värden till heltal. >,, <, Värde Det högra kriteriet kan lämnas blankt. Patientinformation fritext Ett av alternativen för kriterium används. Kriterium, fast Fast kan vara ett av alla unika värden = Värde som observerats på centret. Fritext ger Kriterium, fritext uppfyllt kriterium även om angivet värde * Värde * bara är en deltext i observerat värde. Besöksvariabel en/flerval Variabel o = Värde Besöksvariabel numeriskt Variabel Samma som för o =, >,, <, Värde Patientinformation o >,, <, Värde fritext Besöksvariabel fritext Variabel Samma som för o Kriterium, fast Patientinformation fritext = Värde o Kriterium, fritext * Värde * 3

4 Analystyper Jämförelse av urvalsgrupper En numerisk variabel följs över tid för två patienturval. Ex; alla patienter i studien/registret vs. alla patienter på centret Jämförelse av grupperingar En numerisk variabel följs över tid för ett urval med gruppering. Nyheter i Viedoc 2.95 för denna analystyp! Ersättningsvariabel; genom att klicka på + tecknet kan man lägga till en variabel som användas för underlag enbart om huvudvariabeln saknar värde. Beräkning (transformation); genom att klicka på ~ tecknet kan man definiera en enklare formel som räknar om värdet innan det används som underlag i grafen. Ex; alla patienter på centret indelat i grupperna pojkar och flickor Gruppering kan endast göras på variabler av typen en/flerval. Vid besöksvariabel grupperas patienterna baserat på värdet av en variabel vid antingen en specifik tidpunkt (ett standardbesök) eller vid resp. besök längs tidsaxeln (samma besök).det senare innebär att en och samma patient kan vara medlem i olika grupper vid olika besök. Jämförelse av variabler Två numeriska variabler följs över tid för ett urval. Ex; systoliskt vs. diastoliskt blodtryck för alla patienter på centret 4

5 Antal patienter/besök Grupp/Center-statistik Antal patienter i ett urval som genomfört ett eller flera specifika standardbesök, med eller utan gruppering. Ex; antal flickor resp. pojkar (gruppering) på centret (urvalsgrupp) som är över 15 år (urval) Antalet patienter vid resp. besök kan visas som; Antal Ex; faktiskt antal flickor resp. pojkar % av totalt antal i urval är över 15 år % av totalt antal i urvalsgruppen Ex; % flickor resp. pojkar av centrets totala antal patienter % av antal i urval på besöksnivå är över 15 år och som genomfört det aktuella besöket % av antal i urvalsgruppen på besöksnivå genomfört det aktuella besöket Nyhet i Viedoc 2.95! Antal patienter Antal patienter i ett urval totalt. Har stöd för en specialgruppering; Distinct value occurance count (översättning kommer) vilket innebär att patienterna grupperas på antalet totala individuella förekomster av ett svarsalternativ. Finns även möjlighet att specificera en ersättningsvariabel som används om huvudvariabeln saknar svar, genom att klicka på + tecknet. Ex; antal patienter som blivit erbjudna individuell behandling enbart 1 resp. enbart 2 resp. enbart 3 (etc) gånger.. 5

Utredningar som inleds inom en månad

Utredningar som inleds inom en månad Antal aktualiseringar Antal månader mellan aktualisering och inledande av utredning. Bilaga.. Vuxna 4 mån; NO IU VALUE!; mån; mån; mån; 4 Diagrammet visar aktualiseringstider under 4, avrundad till närmaste

Läs mer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Tre städer A, B och C, belägna som figuren till höger visar, ska förbindas med fiberoptiska kablar. En så kort ledningsdragning som möjligt vill uppnås för

Läs mer

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS i Sverige Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS I detta dokument beskrivs hur man i BORIS hanterar patienter som behöver göras tillgängliga för flera enheter i BORIS, pga. att de remitteras

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

De mest sjuka äldre, nu och sedan

De mest sjuka äldre, nu och sedan De mest sjuka äldre, nu och sedan En dynamisk analys av dödlighet och övergångar mellan olika vård- och omsorgsgrupper SNAC-K rapport nr 22 Mårten Lagergren Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

GUIDE REGISTRERA ETT EVENEMANG PÅ EVENEMANGSGUIDEN Gå in på www.eskilstuna.se/evenemang och klicka på knappen Registrera ett evenemang.

GUIDE REGISTRERA ETT EVENEMANG PÅ EVENEMANGSGUIDEN Gå in på www.eskilstuna.se/evenemang och klicka på knappen Registrera ett evenemang. GUIDE REGISTRERA ETT EVENEMANG PÅ EVENEMANGSGUIDEN Gå in på www.eskilstuna.se/evenemang och klicka på knappen Registrera ett evenemang. OBS!! Viktig information innan du börjar att fylla i registreringsformuläret!

Läs mer

2. Välj avancerad sökning (det enda sökalternativ som fungerar ännu).

2. Välj avancerad sökning (det enda sökalternativ som fungerar ännu). Att söka information i VISS, VattenInformationsSystem Sverige VISS är en databas där man samlar information om alla större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten i Sverige. Här finns förutom allmän

Läs mer

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av Kapitel 2 Kombinatorik Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av det antal sätt, på vilket elementen i en given mängd kan arrangeras i delmängder på något sätt.

Läs mer

Hur skuldsatta är de svenska hushållen?

Hur skuldsatta är de svenska hushållen? n Ekonomiska kommentarer Analysen av hushållens skuldsättning har under de senaste åren baserats på aggregerade data eller stickprov på nya låntagare. I den aggregerade statistiken är det inte möjligt

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? 2 Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet

Läs mer

Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ!

Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ! Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ! Till huvuduppgifterna i hälsoarbetet idag hör att främja en fysiskt aktiv livsstil. Resurserna är begränsade, varför det är viktigt att lägga de knappa medel

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har under flertalet år dragits med stora underskott inom de olika skolverksamheterna.

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Swedish National Mediation Office Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System November 2014 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 4 Starta QlikView... 4 Inloggning... 4 Utloggning... 5 Startsidan

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hög avkastning viktigare än låg risk Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-11-27

Läs mer

Komma igång med TI-82 STATS

Komma igång med TI-82 STATS Komma igång med TI-82 STATS Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda garantier

Läs mer

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf ULF GRANDIN, INSTITUTIONEN FÖR MILJÖANALYS, SLUU PÅ UPPDRAG AV SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY REV. 12-0 03-01-13 01-30 Dataanalys och hypotesprövning förr statistikanvändare Ulf Grandin 2 Förord

Läs mer

Nedan redovisas resultatet med hjälp av ett antal olika diagram (pkt 1-6):

Nedan redovisas resultatet med hjälp av ett antal olika diagram (pkt 1-6): EM-fotboll 2012 några grafer Sport är en verksamhet som genererar mängder av numerisk information som följs med stort intresse EM i fotboll är inget undantag och detta dokument visar några grafer med kommentarer

Läs mer

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser en vägledning INNEHÅLL VÄGLEDNING FÖR PENSIONSSTIFTELSER FÖR ATT TA FRAM KONSEKVENSANALYSER ENLIGT FFFS 2005:32 1 Inledning 1 Finansinspektionens föreskrift FFFS

Läs mer

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk.

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk. täljare bråkstreck ett bråk nämnare Vilket bråk är störst? Ett bråk kan betyda mer än en hel. Olika bråk kan betyda lika mycket. _ 0 två sjundedelar en hel och två femtedelar > 0 > 0 < > > < > Storlek

Läs mer

Analys av rörelser i inkomstfördelningen vid införande av jobbskatteavdraget

Analys av rörelser i inkomstfördelningen vid införande av jobbskatteavdraget Rapport till Finanspolitiska rådet 2014/3 Analys av rörelser i inkomstfördelningen vid införande av jobbskatteavdraget Konjunkturinstitutet Elin Ryner 2 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till

Läs mer

Vem vill veta vad för att välja?

Vem vill veta vad för att välja? Rapport 2014:1 Vem vill veta vad för att välja? Om vilken information olika grupper av personer vill ha för att välja vårdcentral Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

Avvikelse- rapportering. Manual

Avvikelse- rapportering. Manual Avvikelse- rapportering Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Vad finns på min personliga webbsida?... 6 Kalenderbilden... 6 Ändra dag...

Läs mer

Nya bidragsmodellen för SF-stödet

Nya bidragsmodellen för SF-stödet Nya bidragsmodellen för SF-stödet Inledning Vid RF-stämman 2011 beslutades att godkänna en ny bidragsmodell för SF-stödet som gäller för fördelningen av SF-stödet från och med 2012. Bidragsmodellen omfattar

Läs mer

Ungdomar som använder nätdroger vilka är de?

Ungdomar som använder nätdroger vilka är de? Ungdomar som använder nätdroger vilka är de? Empiriska analyser av skolelevers drogvanor med fokus på nätdroger CAN rapport 137 Håkan Leifman & Clara Henriksson Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Läs mer