Program. Nordiska Skolledarkongressen mars 2012 Svenska Mässan Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program. Nordiska Skolledarkongressen 28 29 mars 2012 Svenska Mässan Göteborg"

Transkript

1 Program Tor Andersson Jan Björklund Daniel Berr Micael Dahlén Anna Ekström Andy Hargreaves Anna-Karin Hatt Carl Heath Tommy Iseskog Torkel Klingberg Tomas Kroksmark Eva Larsson Christian Lundahl Jörgen Oom Sven Persson Sonja Sheridan Sven Sundin Helene Ärlestig Nordiska Skolledarkongressen mars 2012 Svenska Mässan Göteborg

2

3 Ledarskap i förändringens tid Vi lever i reformernas tid sällan har så mycket skett inom förskola och skola som just nu. Vi har en ny lärarutbildning, nya styrdokument, lärarlegitimation, över tre tusen skolledare i rektorsprogram och rektorslyft. Därför finns det all anledning att samlas och få gemensamma tankar om och bilder av barn, unga och vuxnas vardag i förskolan och skolan. Låt oss stanna upp och reflektera en stund över skolledarrollen i den nya tiden tillsammans med Anna Ekström, och fundera med ledning av Micael Dahléns ord på hur skolan kan möta framtidens utmaningar vilka de nu är. Och fråga oss hur vi kan använda skolinspektionens skarpa besök till att förändra skolan och hur vi kan förena arbetsglädje och effektivitet. Allt detta finns det anledning att fundera över. Tillsammans. Alldeles säkert kommer vi att finna inspiration när vi lyssnar till Andy Hargreaves, professor vid Boston College. Tillsammans med ett forskarlag har han gjort en banbrytande internationell undersökning kring varför vissa skolor, företag och idrottslag ibland lyckas prestera långt över vad som borde vara möjligt med deras resurser och förutsättningar. Men glöm inte heller att vi ska mötas och skapa nya kontakter och nätverk. Det är så vi gör en bra skola och förskola bättre. Tillsammans. Det är en stor glädje och ett fint uppdrag för oss att välkomna er till Nordiska Skolledarkongressen mars 2012 det viktigaste mötet för skolledare. Valentina Arvidsson Projektledare Bok & Bibliotek Tore Hamnegård Projektledare Sveriges Skolledarförbund Grafisk design: Anna Wirsén, ananas.se Kongressprogrammet har utarbetats av en programgrupp bestående av: Valentina Arvidsson projektledare Bok & Bibliotek Torbjörn Claesson verksamhetsstrateg, Gymnasieområde Centrum, Göteborgs Stad Lena Ericsson gymnasieenhetschef, Angeredsgymnasiet Tom Haglund rektor Portahälla gymnasium, Partille Nordiska Skolledarkongressen mars 2012 på Svenska Mässan i Göteborg ARRANGÖRER: SPONSOR: Tore Hamnegård projektledare Sveriges Skolledarförbund Johan Ohlson projektledare Studentlitteratur AB, Skola och Utbildning Kerstin Weyler chefredaktör tidningen Skolledaren NORDISKA SKOLLEDARKONGRESSEN STÖDS AV: 3

4 Rättvist och tidsbesparande Med URKUND på skolan kommer du inte bara att spara tid åt dina lärare. Du gör också eleverna en tjänst genom att ge dem kunskap som kan vara avgörande för deras framtida studier. URKUND hur fungerar det? När en skola ansluter till URKUND får varje lärare en personlig e-postadress som slutar på URKUND.se. När det är dags att lämna in sitt arbete skickar eleven sitt arbete till lärarens URKUND-adress. Dokumentet kommer då att passera URKUNDs system, en lättöverskådlig plagiatrapport bifogas och läraren får både dokument, eventuellt meddelande från eleven samt en plagiatrapport i samma e-postmeddelande - till sin vanliga inkorg. Här krävs ingen installation och ingen inloggning vare sig för lärare eller för elever. Vill läraren inte ta emot arbetet till sin vanliga inkorg fi nns en personlig dokumentinkorg för varje lärare på URKUND hjälper både lärare och elever URKUND skall ses som en hjälp till eleverna. Vi bakom URKUND förespråkar att man använder URKUND som ett sätt att lära eleverna korrekt handhavande av källor snarare än enbart som ett kontrollinstrument. Om man använder URKUND på rätt sätt sparar det mycket tid åt lärarna genom att dokumenten kontrolleras automatiskt. Många lärare vittnar också om ett minskat antal försök till plagiering efter en tids användande av URKUND. Vänta med misstanken Man bör se användandet av URKUND som ett sätt att slippa misstänka sina elever. De fl esta skolor som använder URKUND använder det som ett inlämningssystem. Istället för att misstänka eleverna och välja ut några för kontroll, lämnar samtliga in sina arbeten via URKUND. Detta är ett arbetssätt som eleverna fi nner rättvist och som heller inte kräver någon extra tid av läraren. Är du intresserad av URKUNDs system för plagiatkontroll eller någon av våra föredrag eller utbildningar? Kontakta oss på eller på URKUND kan även integreras med era befi ntliga skolsystem. Kontakta oss så berättar vi mer. En full skollicens på URKUND kostar från 7250 kr

5 Onsdag 28 mars Foto: privat Erik Blix konferencier och moderator Journalisten, satirikern och skådespelaren Erik Blix är konferencier och sammanhållande kraft på Nordiska Skolledarkongressen. Han leder bland annat samtalet med Jan Björklund på onsdag förmiddag och är presentatör av programpunkterna på kongressen. Erik Blix har fått utlopp för sin lysande satiriska ådra i många sammanhang, bland annat som chefredaktör för Grönköpings Veckoblad ( ) och i Public Service i P1:s Godmorgon, världen! Registrering, kaffe och besök på utställningen Lars Flodin, ordförande i Sveriges Skolledarförbund, hälsar välkommen Jan Björklund Kunskap lyfter Sverige Barn och ungdomar som idag går i förskola och skola kommer att möta en värld som kräver mer och större kunskaper. Hur ska Sverige utrusta sin unga generation med förutsättningar att klara morgondagens värld? Regeringen har satt igång ett stort reformarbete i skolan med lärarlegitimation, nya läroplaner och kursplaner, nytt betygssystem, ny lärarutbildning, lärarlyft, rektorsprogram och rektorslyft. Målet är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella skolvärlden. Utbildningsminister Jan Björklund berättar om de närmaste årens utbildningspolitik. Foto: johan ödmann Erik Blix avslutar med att ställa de frågor som utbildningsministern inte redan gett svar på. Jan Björklund är Sveriges utbildningsminister sedan 2007 och har varit Folkpartiets partiledare lika länge. Han gick med i partiets ungdomsförbund 1976 och var bland annat skolborgarråd i Stockholm Vid regeringsskiftet 2006 utsågs Jan Björklund till skolminister. Innan han blev heltidspolitiker gjorde han karriär inom det militära Tomas Kroksmark Ledarskap i en skola på vetenskaplig grund Undervisningen i den svenska skolan ska vila på vetenskaplig grund det är ett av kraven i den nya skollagen. Vad innebär kravet i praktiken för verksamheten i landets skolor? Tomas Kroksmark, professor i pedagogiskt arbete, anser att skolan är en kunskapsorganisation som måste förses med ny autentisk kunskap om den ska utvecklas och leva vidare. En av de viktigaste ledarfrågorna i skolan blir då att ge lärarna möjlighet att utveckla sina kunskaper genom att använda den egna undervisningen som forskningsobjekt. Med konkreta exempel från Modellskolan/Ribbaskolan i Gränna visar Tomas Kroksmark hur Lunch och besök på utställningen denna kunskapsutveckling kan förverkligas i den lokala skolans praktik. Tomas Kroksmark är sedan 2001 professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Han var tidigare industridesigner på Volvo, men utbildade sig till lärare vid Göteborgs universitet på 1970-talet. Tomas Kroksmark har varit gästforskare vid bland annat Cambridge University, Hebrew University, University of Southern California och University of Moscow. Foto: privat 5

6 Fyra parallella seminarier Markera ditt val på anmälningsblanketten på sid 17 Sonja Sheridan Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Förskolan ska främja barns livslånga lärande och erbjuda en pedagogisk verksamhet av hög kvalitet där barn utvecklar lust och tillit till den egna förmågan att lära. Detta ställer höga krav på planering, dokumentation och utvärdering av verksamheten. Frågan är: hur kan det systematiska kvalitetsarbetet synliggöra och utveckla de förutsättningar barn har att lära? Professor Sonja Sheridan fokuserar på relationen mellan målen i läroplanen, Tor Andersson Personalbehörighet och lärarlegitimation hur går man vidare efter kartläggningen? Linköpings kommun gjorde 2010 en genom gripande kartläggning av utbildningen hos all pedagogisk personal, från förskola till gymnasieskola. Syftet var att i god tid kunna planera för kompetensutveckling och andra insatser som behövs när lärarlegitimation och skärpta behörighetskrav blir verklighet. Arbetet har fortsatt under hösten 2011 och under våren 2012 är kommunen färdig med en plan för vilka insatser som behöver vidtas. förskolans kvalitet och barns lärande och utveckling i förhållande till förskolechefens ansvar. Sonja Sheridan är förskollärare och professor i pedagogik. Hon är verksam vid Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Hennes forskning är inriktad mot förskolans och skolans pedagogiska kvalitet och systematiska kvalitetsarbete. Tor Andersson, biträdande barn- och ungdomschef i Linköping, berättar om kommunens åtgärdsplaner fram till att kravet på lärarlegitimation träder i kraft fullt ut den 1 juli Tor Andersson är utbildad lärare i grund- och gymnasieskola och har arbetat som rektor, undervisningsråd på Skolverket i Stockholm samt som kvalitetscontroller av den pedagogiska verksamheten i Västerås stad. 1A 1B Foto: privat Foto: lennart lundwall Christian Lundahl Bedömning för lärande Bedömning är ett av de effektivaste redskapen för att utveckla elevers lärande, om det görs på rätt sätt. Lärarens roll är helt avgörande för om bedömningar ska främja eller hämma lärandet. Det finns en inbyggd spänning mellan den administrativa användningen av bedömningar och den pedagogiska användningen. Rektor har här ett övergripande ansvar att balansera kraven på det som brukar kallas summativa och formativa bedömningar. Christian Lundahl vill, med stöd av den senaste internationella forskningen om bedömningar, visa hur det går att skapa en sund bedömningspolicy på lokal nivå, som ytterst främjar elevers lärande men som också tillgodoser administrativa behov. Christian Lundahl är fil dr i pedagogik och docent vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Han bedriver forskning om prov, betyg och intelligensmätningar i ett historiskt och internationellt perspektiv. Han har tidigare arbetat som utredare vid Skolverket. Christian Lundahl har bland annat skrivit böckerna Varför nationella prov? framväxt, dilemman, möjligheter (2009) och Bedömning för lärande (2011). 1C Foto: Teresia Lundahl Carl Heath It, skolan, eleven och framtiden I vilken riktning färdas samhälle och teknik och vilka konsekvenser får detta för skolan? Carl Heath från GR Utbildning gläntar på dörren till framtiden och visar vilka begynnande teknologier och samhällstrender som påverkar morgondagens skola och elevens möjligheter. Tre perspektiv sammanflätas för att belysa kommande utmaningar ett samhälls-, ett elev- och ett lärandeperspektiv. Föreläsningen landar i dagens pedagogiska landskap vad gäller it och lärande och vilka pedagogiska utmaningar rektor, lärare och elever står inför. Carl Heath är verksam inom GR (Göteborgsregionen) Utbildning och har ett förflutet inom it-branschen. Han har genomfört flera strategiska uppdrag för kommun, landsting, stat och näringsliv inom området it och lärande. Carl Heath är också aktiv deltagare i forskningsprojekt inom området spel och lärande tillsammans med Göteborgs universitet. 1D Foto: karl-petter åkesson 6

7 Eva Larsson Skolinspektion och sen då? Stökiga lektioner, svaga resultat och hårda attityder rektor förväntas göra något, men vad? Skolinspektionen lyfter fram bristen på pedagogisk ledning som en orsak till skolans problem. Men vad menas med pedagogisk ledning? Problem med elevers prestationer eller uppförande blir ofta en fråga för rektor. I sådana situationer är Eva Larssons första åtgärd att titta efter hur elevens lektioner fungerar. Ofta har hon då mötts av ett stökigt klassrum där läraren har svårt att hålla ordning och undervisningen har blivit lidande. För Eva Larsson handlar pedagogisk ledning främst om att stärka läraren i rollen som ledare och fostrare. Det hjälper inte att läraren kan undervisa, om miljön i klassrummet är Foto: privat kaotisk. Men det kan också vara undervisningen som inte fungerar. Rektors uppgift blir att betrakta lektionen ur elevernas perspektiv, hjälpa läraren att förstå de behov som eleverna uttrycker genom sitt sätt att reagera och att underlätta för läraren att utveckla undervisningen. Eva Larsson diskuterar här hur rektor kan ge konstruktiv återkoppling på lektioner. Eva Larsson är rektor på Gymnasium Skövde. Hon har tidigare varit lärare i grundskolan, på vuxenutbildningen och gymnasiet. Hon har skrivit boken Stökig klass rektors ansvar? Handbok i pedagogisk ledning med fallbeskrivningar Kaffe och besök på utställningen Daniel Berr Om Synligt lärande Visible learning Lärare gör skillnad men inte alla. Det är framförallt hur läraren bedriver sin undervisning som har betydelse för elevers framgång. Bra relation till eleverna och stort engagemang i elevernas läroprocesser utmärker de framgångsrika lärarna. Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en kortversion av John Hatties stora studie Visible learning (Synligt lärande) kring vad som påverkar elevers resultat. Hur kan rektor stödja den goda undervisningen? Daniel Berr berättar om studien som redan har fått betydelse för länders utbildningspolitik Andy Hargreaves Leading Beyond Expectations Why do some schools, companies and sports teams perform better than their sector peers, and better than might be expected given their resources and circumstances? Professor Andy Hargreaves summarizes the findings from a unique study of Beyond Expectations a study of 18 organizations in business, sport and education across three continents and six countries. The study identified several key factors that explain unusually and unexpectedly high performance factors that have great implications for educators Fest på schemat! se annons sid 18 Daniel Berr är utredare vid Sveriges Kommuner och Landsting, avdelningen för lärande och arbetsmarknad. Han har bred erfarenhet av kommunal förvaltning från förvaltningsledning och kommunstyrelse med fokus på frågor om ledning, styrning och kvalitetsuppföljning. Daniel Berr är även projektledare för den årligt återkommande rapporten Öppna jämförelser gymnasieskola samt för skriften Synligt lärande. Andy Hargreaves is a researcher, writer, consultant and adviser. He is the Thomas More Brennan Chair in the Lynch School of Education at Boston College. Andy Hargreaves has been awarded visiting professorships in the US, Canada, the UK, Hong Kong, Sweden, Japan and Singapore. Before moving to Boston, he taught primary school and lectured in several English universities, including Oxford. He has authored or edited more than 30 books, and is Editor-in-Chief of the Journal of Educational Change. Foto: Björn Tesch Foto: privat 7

8 Medarbetare eller motarbetare Varför har vi det så himla jobbigt när vi skulle kunna ha det så bra? Många svenska arbetsplatser präglas i dag av klagomål, konflikter och missnöje i olika former. Ja, man kan till och med tala om ett missnöjesklimat. Ett fenomen som drabbar medarbetare, chefer och ibland hela organisationer - ett tillstånd där man lägger alldeles för mycket tid, kraft och energi på att klaga över brister och fel, istället för att försöka komma tillrätta med problemen. Skratta dig till ett gott ledarskap! Den prisbelönat författaren Travis Bradberry har genom sitt företag analyserat tusen chefer och kommit fram till att de bästa cheferna - de som leder sina team till maximala prestationer och största möjliga arbetsglädje - ofta har tre arbetsätt gemensamma. Dessa tre arbetsätt, eller det goda ledarskapets tre grundpelare beskrivs på ett roligt och lärorikt sätt i boken Chefa. Ta vara på möjligheten eller låt någon annan att skratta sig till ett gott ledarskap! Läs mer på Beställ på eller ring oss på

9 TORSDAG 29 MARS Anna Ekström Skolledare i en ny tid Skolledare rektorer och förskolechefer spelar en avgörande roll för skolans och förskolans utveckling. Den obligatoriska rektorsutbildningen ställer stora och rättmätiga krav på förskolans och skolans ledare. Tillsammans med rektorslyftet, för redan verksamma skolledare, sätts ljuset på det pedagogiska ledarskapet. Välutbildade förskolechefer och rektorer är en nyckelfråga för elevernas resultat och ett prioriterat område för Skolverket. Skolverkets generaldirektör Anna Ekström ger sin syn på skolledare i en ny tid Micael Dahlén Släng barnen i sjön! Vad gör man i en värld där alltfler människor besitter sämre kunskaper men oftare har rätt? En värld där möjligheterna är oändliga men ändå inte räcker till? Förundras, förförs, förfäras och få reda på varför det bästa man kan göra är att slänga barnen i sjön. Micael Dahlén tittar närmare på den nya forskning som gjorts kring hur människor hanterar kunskap i det uppkopplade samhället och på vilka förväntningar vi har på skolan och vår framtid. Han visar exempel på hur både skolor och företag förändrat sina verksamheter för att möta den snabbt Anna Ekström är generaldirektör för Skolverket sedan maj Hon har tidigare varit ordförande för SACO, statssekreterare i regeringskansliet och domstolsjurist. Anna Ekström är även vice ordförande i styrelsen för Uppsala universitet och ledde regeringens jämställdhetsdelegation för skolan och förskolan. förändrade framtiden, och skissar på hur utvecklingen kan komma att fortsätta. Micael Dahlén är professor i marknadsföring på Handelshögskolan i Stockholm. Han blev professor redan vid 34 års ålder och har vunnit ett flertal priser för sin forskning. Micael Dahléns böcker har översatts till flera språk. Bland hans tidigare böcker hittas bland annat Boxen kreativitet som skapar bättre affärer (2006) och Nextopia livet, lyckan och pengarna i Förväntningssamhället (2008). Hans senaste bok Monster släpptes i november Foto: cato lein Foto: stefan borgius Kaffe och besök på utställningen Boka-tidigt-premie Anmäl dig senast den 20 januari och du får en bokpremie. Välj mellan följande titlar från Studentlitteratur: Perspektiv på skolans utveckling, Erik Groth Struktur, kultur, ledarskap förutsättningar för framgångsrika skolor Olof Johansson Jonas Höög Tio tankar om skolan, Tom Tiller Gör ditt val på anmälningsblanketten. Mer information om böckerna på sista sidan. 9

10 Nu gifter vi oss! kr exkl. moms Nyhet! HoverCam T3-E Dokument kamera Presentera, spela in och skanna... i 3MP kvalité! Liten och smidig (900 gram) med teleskopsfunktion Presentera i 720P HD Video Skanna och arkivera eller a Spela in hela lektioner med ljud 16X real time digital zoom, 2.5X mekanisk zoom Fungerar ihop med interaktiva skrivtavlor Kontakta oss gärna! Wikona AB Distributör av HoverCam i Europa Tel: NE & UR Besök oss i vår monter på Nordiska Skolledarkongressen! Läs mer på neskola.se! KontaKt ne: Kenneth Andersen, tel , e-post

11 Fyra parallella seminarier Markera ditt val på anmälningsblanketten på sid 17 Tommy Iseskog Arbetsmiljöansvar i skolan juridik och personalpolitik Arbetsmiljölagen ställer krav på dels systematiskt arbete i syfte att förebygga ohälsa och olycksfall, dels personalpolitiska insatser för att utveckla god arbetsmiljö. Lagen har alltså både ett preventivt och ett utvecklande syfte. Dessa krav gäller inom skolan i förhållande till såväl arbetstagare som elever. Tommy Iseskog tar upp vad som menas med begreppen arbetsmiljö och arbetsmiljöansvar i skolan, och vilka roller och vilket ansvar i arbetsmiljöarbetet som skolledningen, lärare, anställda och elever har. En annan fråga han ställer är hur arbetsmiljölagen utvecklas med hänsyn till arbetslivets förändring, till exempel ny teknik. Tommy Iseskog är arbetsrättsjurist, universitetslektor, författare, forskare och debattör. Han har över trettio års erfarenhet som jurist och har skrivit ett flertal böcker inom området arbetsmiljö, bland annat Arbetsmiljöansvar och Arbetsmiljö för alla. 2A Foto: privat Helene Ärlestig Rektor som beslutsfattare och kommunikatör för ökad måluppfyllelse Uppdraget som rektor är komplext och innehåller många uppgifter. Uttalade förväntningar på ökad måluppfyllelse och nya reformer har ändrat förutsättningarna för rektors roll och agerande. Som ledare för den pedagogiska verksamheten ska rektor både utveckla och kontrollera skolans verksamhet. Det förutsätter tydlighet och strategiskt beslutsfattande som i sin tur ska bygga på vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. Helene Ärlestig problematiserar vad vi vet om rektors beslutsfattande och kommunikation i relation till mål och resultatstyrning. Helene Ärlestig är universitetslektor och studierektor vid Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet. Hennes forskningsintressen är rektors ledarskap, organisationskommunikation, implementeringsarbete och bedömning av lärares och rektorers prestationer. Helene Ärlestig har tidigare arbetat som rektor i Umeå kommun. 2B Foto: agneta ärlestig Sven Sundin Myter och fakta om den svenska skolan Om man ska tro mediernas rapportering är den svenska skolan i kris. I skoldebatten talas ofta om besparingar, dåliga resultat och betygsinflation. Hur är det egentligen? Var skolan bättre förr? Hur var det för tio, tjugo eller trettio år sedan? Sven Sundin redovisar vad den officiella statistiken visar i en rad centrala frågor. Hur är det till exempel med avhoppen från gymnasieskolan, är de fler idag? Och hur är det med lärartätheten? Sven Sundin är statistiker, utredare och undervisningsråd på Skolverket. Han arbetar även för Europeiska socialfonden och möter ungdomar som har svårt att etablera sig som vuxna. Under hösten 2011 har Sven Sundin arbetat med en rapport om den gymnasiala lärlingsutbildningen. 2C Foto: privat Sven Persson Hur berör den nya läroplanen förskolechefen? Förskolan har utvecklats från ett samhälleligt socialt projekt till ett utbildningspolitiskt projekt. Utvecklingen innebär att förskolan inriktas mot klarare kunskapsmål. Det tydligaste exemplet på denna riktning är den nya läroplanen för förskolan, där kunskapsmålen för de yngre barnen nu är framskrivna i en rad ämnen. Därmed kommer också förskolan att få en starkare ämnesdidaktisk inriktning och det är viktigt att skolledare förmår stödja förskolepersonalens kompetensutveckling. Sven Persson ger en överblick av den historiska förskjutningen och de nya utmaningar som förskolan står inför. Sven Persson är professor i pedagogik och vetenskaplig ledare för Centrum för professions studier vid Malmö högskola. Hans forskningsområden är professionsstudier och villkor för de yngre barnens lärande och utbildning. Sven Persson är ledare för forskningsmiljön Barndom, lärande och ämnes didaktik vid Malmö högskola och är redaktör för böckerna Utbildningsvetenskap för förskolan och Utbildningsvetenskap för grund skolans tidiga år. 2D Foto: privat 11

12

13 Torkel Klingberg Den lärande hjärnan om barns minne och utveckling Nya rön inom hjärnforskning hjälper oss att förstå hur barns lärande, matematiska förmåga och arbetsminne utvecklas. Vi vet nu till exempel vilka mekanismer som ligger bakom problem som dyskalkyli och dyslexi. Hjärnans utveckling styrs delvis av gener, men miljöns effekter alltifrån den tidiga uppväxten till stimulans, musicerande och stress senare i livet bidrar starkt till att forma hjärnan. Hur kan skolans ledare använda sig av forskarnas nya upptäckter? Torkel Klingberg är läkare och professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Hans forskning handlar om hjärnans utveckling under barndomen, och hur hjärnan påverkas av träning. Forskningen har lett till en metod att träna arbetsminnet som används för att hjälpa barn med ADHD publicerade Torkel Klingberg boken Den översvämmade hjärnan, som översatts till sex språk utkom hans andra bok Den lärande hjärnan. Foto: ulla montan Lunch och besök på utställningen (utställningen stänger 13.30) Anna-Karin Hatt It i skola och utbildning På många områden är Sverige världens mest avancerade it-land. Men just i skolans värld ligger vi inte i topp i internationella jämförelser. Svenska skolor använder datorer i mindre utsträckning än skolor i flera andra länder, och svenska barn är sämre än genomsnittet i OECD på grundläggande datakunskaper som att göra textdokument och bearbeta bilder. Hur ska Sverige ta täten? It-minister Anna- Karin Hatt berättar om Sveriges Digitala Agenda som hon presenterade i oktober Där är skola och undervisning ett av de viktigaste områdena, med stort utrymme för förbättringar. Vilken roll har skolledarna i förbättringsarbetet? Anna-Karin Hatt (C) är sedan september 2011 Sveriges it- och energiminister. Hon leder Digitaliseringsrådet som regeringen inrättade Samma år utsågs Anna-Karin Hatt till Sveriges mäktigaste it-kvinna av tidningen Computer Sweden. Hon har haft flera positioner inom Centerpartiet, bland annat satt hon i ungdomsförbundets ledning och var statssekreterare i partiets samordningskansli vid Statsrådsberedningen Foto: johan ödmann Jörgen Oom Våga vara bäst! Så skapar vi mer arbetsglädje och bättre resultat i vardagsarbetet Att skapa engagemang för gemensamma mål och visioner är en viktig uppgift för rektor, inte minst i en tid av förändringar. Människor reagerar olika i förändringsprocesser hur kan du som skolans ledare då få med ALLA medarbetare? Hur skapar du motivation och ansvarskänsla hos dem? Vad krävs för att sedan hålla medarbetarnas, och dina egna, positiva attityder vid liv? Jörgen Oom, som har arbetat med motivationsfrågor i många år och utsågs till Årets talare 2010, berättar med humor och smittande engagemang om praktiska chefsverktyg och om att våga vara bäst! Jörgen Oom är legitimerad psykolog med specialinriktning på motivation, attitydpåverkan/hypnos och prestationspsykologi. Sedan början av 1980-talet har han arbetat med att skapa vinnarattityder och stärka förändringsvilja och prestationer i drygt 300 företag och offentliga organisationer i mer än 30 länder. Han har samarbetat med Astrid Lindgren, olympiska guldmedaljörer och Wimbledonsegrare. Foto: privat Lars Flodin, ordförande i Sveriges Skolledarförbund, avslutar Nordiska Skolledarkongressen 2012 Ändringar och tillägg i programmet 13

14 Ökad kompetens, inspirerande möten och fler elever som lockas att söka till utbildningsprogrammen. För Göteborgs Tekniska College (GTC) är europeiskt och globalt samarbete en nyckelfaktor för att öka kvalitén på undervisningen. Och ett effektivt sätt att hålla sig uppdaterad inom den tekniska och pedagogiska utvecklingen. En internationell skola är en attraktivare skola Vårt målmedvetna arbete med internationalisering har belönat sig, säger skolans VD Jan Johansson. Det har gett oss mångfaldskompetens. Vi lär oss hela tiden. Och den ökade kvalitén på utbildningen ökar också attraktiviteten. Långsiktig satsning på internationellt samarbete Att satsa på internationellt samarbete och utbyte har varit ett tydligt strategiskt val för GTC ända sedan verksamheten startade för 12 år sedan. Skolan, som samägs av Göteborgs kommun och Volvobolagen, gjorde redan från början en omvärldsanalys. En av slutsatserna var att den globala dimensionen är viktig och att nya krav skulle komma att ställas på elever. Krav som man behöver utblick utanför Sverige för att möta. Vi kan inte utbilda människor som bara kan jobba i Göteborg eller dess närområden, konstaterar Jan Johansson. Att uppdragsgivarna har varit tydliga från starten har underlättat mycket. Det är helt enkelt en förutsättning för ett lyckat arbete med de här frågorna menar Jan Johansson. Satsningen har gett ökad kvalitet Idag har GTC ett internationellt nätverk som kopplar samman skolor, företag, organisationer och samhälle i Sverige, övriga Europa, Kina, Indien och Sydafrika. Ett nätverk som hela tiden växer och utvecklas. De samarbetar både i projekt som rör utveckling av verksamheten och genom kompetensutveckling av lärare och elever. Eleverna har också möjlighet att söka utlandspraktik inom sina utbildningsprogram. Innehållet i undervisningen stäms hela tiden av mot andra länder tekniskt, kvalitetsmässigt och kulturellt. Satsningarna har lett till att GTC har fått ta emot flera kvalitetspriser, bland annat för sitt arbete med språkundervisning. Internationella programkontoret är en statlig myndighet med uppdrag att främja utbildning och lärande om internationella frågor. Vi erbjuder förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, liksom aktörer inom andra delar av svensk utbildning, en rad möjligheter när det gäller att arbeta med ett internationellt perspektiv i undervisningen. Samarbetsprojekt med elev- och lärarutbyten, utlandspraktik för elever på yrkesförberedande gymnasieprogram eller kompetensutveckling för dig som är skolledare eller lärare det är några av de möjligheter vi erbjuder. Skolledaren har en nyckelroll En viktig framgångsfaktor för att lyckas med internationella projekt är inte bara att ha en klar idé om vad man vill göra och sätta tydliga mål för vad man vill uppnå. Det gäller också att utse ansvariga personer med tydliga roller. Och att dessa personer har stöd och uppbackning från chefen. Eftersom det handlar om en verksamhetsutveckling som involverar både elever och personal är skolledarens engagemang av yttersta vikt för ett lyckat resultat. Det måste vara ett uppdrag som ingår som en del i det ordinarie arbetet på skolan. Inte vid sidan av allt det andra. Som chef är det viktigt att hela tiden kommunicera detta ut i organisationen och visa vad som händer i verksamheten. Där tror jag vi har lyckats. Tydlighet, struktur och en positiv grundinställning är det som krävs, säger Jan Johansson. Internationella programkontoret ett viktigt stöd Ända från starten upplever Jan Johansson att Internationella programkontoret har bidragit med ett viktigt stöd i att lotsa skolan rätt i ansökningsprocesser, revisioner, och med att utveckla sina projektidéer. Det har varit värdefullt. Man kan testa sina idéer och få stöd och hjälp. Dessutom finns det möjlighet att söka pengar för att till exempel göra förberedande besök inför ett projekt. På det sättet kan man testa hur samarbetet och idéerna fungerar innan man drar igång. Kontakta oss gärna på telefon om du vill veta mer. Eller besök vår webbplats:

15 Programöversikt Onsdag 28 mars Torsdag 29 mars Registrering, kaffe och besök på utställningen Skolledare i en ny tid Ordföranden i Sveriges Skolledarförbund hälsar välkommen Släng barnen i sjön! Kunskap lyfter Sverige Ledarskap i en skola på vetenskaplig grund Lunch och besök på utställningen Kaffe och besök på utställningen A Arbetsmiljöansvar i skolan juridik och personalpolitik 2B Rektor som beslutsfattare och kommunikatör... 2C Myter och fakta om den svenska skolan 2D Hur berör den nya läroplanen förskolechefen? A Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan 1B Personalbehörighet och lärarlegitimation 1C Bedömning för lärande 1D It, skolan, eleven och framtiden Den lärande hjärnan om barns minne och utveckling Lunch och besök på utställningen Skolinspektion och sen då? It i skola och utbildning Kaffe och besök på utställningen Våga vara bäst! Om Synligt lärande Visible learning Ordföranden i Sveriges Skolledarförbund avslutar kongressen Leading Beyond Expectations Med reservation för ändringar i programmet Praktisk information Tid och plats Nordiska Skolledarkongressen äger rum den mars 2012 på Svenska Mässan i Göteborg. Ingång via entré 8, Mässans gata 8. Anmälan Anmäl dig online på Du kan även faxa anmälningsblanketten till + 46 (0) eller skicka anmälan med post till: Nordiska Skolledarkongressen se Göteborg, Sverige Antalet platser är begränsat och anmälan bekräftas och faktureras av Bok & Bibliotek i den turordning de inkommer. Anmälan är bindande och personlig, men kan vid förhinder överlåtas till annan person. Kontakta arrangören för namnbyte. Sista anmälningsdag Sista anmälningsdag är den 9 mars Därefter tas anmälningarna emot i mån av plats. Anmälningsavgifter Avgiften inkluderar tillträde till seminarierna och utställningen, kaffe och lunch båda dagarna samt kvällsarrangemanget i Kongresshallen den 28 mars. Servering av kaffe och lunch sker i utställningslokalerna. Pris anges exkl. moms. Samtliga avgifter faktureras, betalningsvillkor 30 dagar. Anmälan t.o.m den 20 januari Vid anmälan t.o.m den 20 januari ingår en valfri bokpremie. För information om böckerna, se sista sidan. Kongressavgift SEK/person Anmälan efter den 20 januari Kongressavgift SEK/person Registrering Registrering och utlämnande av informationsmaterial äger rum på Svenska Mässan, Mässans Gata 8 (Kongresshallens foajé), den 28 mars kl Utställning En utställning arrangeras i samband med kongressen. Inträde till utställningen ingår i anmälningsavgiften. För information och bokning av monterplats kontakta Valentina Arvidsson, telefon + 46 (0) eller via e-post: Hitta till Svenska Mässan Svenska Mässan ligger centralt vid Korsvägen och Hotel Gothia Towers. Från Landvetter flyg plats går flygbuss som stannar vid Korsvägen utanför Svenska Mässan. Kommer du med tåg till Centralstationen tar du spårvagn 2, 4 eller 13 från Drottningtorget till Korsvägen. Kommer du i egen bil parkerar du närmast i Focus parkeringshus i Gårda. Hotell Svenska Mässan Hotellservice hjälper till att boka rum på ett urval av hotell i centrala Göte borg. Fyll i era önskemål på anmälningsblanketten eller boka hotell on-line på Bekräftelse skickas via e-post. Betalning sker genom faktura eller kreditkort senast 30 dagar före ankomst. Frågor gällande hotell kontakta: Svenska Mässan Hotellservice tel: +46 (0) fax: +46 (0) e-post: Frågor Frågor gällande anmälan, kongressen och utställningen kontakta: Valentina Arvidsson tel: + 46 (0) e-post: 15

16

17 Anmälningsblankett Nordiska Skolledarkongressen, mars 2012 En blankett per person kopiera gärna! Vänligen texta tydligt! Du kan även anmäla dig på Bekräftelse skickas till Namn: Skola/Arbetsplats: Adress: Anmälningsavgift Priser exkl. moms. Samtliga avgifter faktureras, betalningsvillkor 30 dagar. Avgiften inkluderar tillträde till seminarierna och utställningen, kaffe och lunch båda dagarna samt kvällsarrangemanget med mat och underhållning i Kongresshallen den 28 mars. Postnr & ort: Land: Tel/Mobil: Fax: E-post: Faktureringsadress (om annan än ovan) Skola/Arbetsplats: Adress: Postnr & ort: Land: Anmälan t.o.m den 20 januari sek/person Kongressavgift 4600 Jag väljer följande boka-tidigt-premie (se sista sidan för info om böckerna) Perspektiv på skolans utveckling Struktur, kultur, ledarskap... Tio tankar om skolan Anmälan efter den 20 januari sek/person Kongressavgift 5200 Kvällsarrangemang 28 mars ingår i kongressavgiften, se sid 18 Deltar Deltar ej Kategorier/Befattning/Verksamhetsområde Förskola Grundskola Gymnasium Vuxenutbildning Övrigt: Anmäl dig till de parallella seminarierna Välj ett seminarium i varje tidsblock Onsdag 28 mars A 1B 1C 1D Torsdag 29 mars A 2B 2C 2D Så här anmäler du dig Anmäl dig online på Du kan även faxa blanketten till + 46 (0) eller skicka anmälan med post till: Nordiska Skolledarkongressen, se Göteborg, Sverige Anmälan är bindande och personlig. Sista anmälningsdag Sista anmälningsdag är den 9 mars Därefter tas anmälningarna emot i mån av plats. Jag önskar inte få information från utställande företag Hotell Svenska Mässan Hotellservice hjälper till att boka rum på ett urval hotell i centrala Göteborg. Numrera i ordningsföljd era hotellönskemål. Bekräftelse skickas via e-post. Hotellalternativ Pris enkelrum Scandic Opalen sek Quality Hotel Panorama sek Hotel Gothia Towers sek / / Betalning sker genom faktura eller kreditkort senast 30 dagar före ankomst. Alla priser är inklusive moms, baserade per natt, frukost ingår. Dubbelrumstillägg sek 200 per rum per natt gäller på samtliga hotell. Dubbelrum delas med: Ankomst den mars Avresa den mars Frågor om hotellbokning kontakta Svenska Mässan Hotellservice tel: +46 (0) , e-post: 17

18 Nordiska Skolledarkongressen mötesplatsen för skolledare! Nordiska Skolledarkongressen är en mötesplats som erbjuder kompetensutveckling, inspiration, nätverks- och affärsmöjligheter. Kongressen vänder sig till rektorer, skolchefer, skolpolitiker och andra med intresse av och Kongress Nordiska Skolledarprogrammet erbjuder fortbildning av hög kvalitet med ledarskapet i fokus. Nya rön och trender presenteras av forskare, politiker och andra ledare inom och utom skolans värld. ansvar för skolutveckling. Skolledarkongressen arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg. Sedan starten 1997 har den varje gång besökts av ca deltagare från hela Norden. Utställning I samband med kongressdagarna arrangeras även en utställning som visar produkter och tjänster inom skolområdet. Här får man ett samlat grepp om vad marknaden har att erbjuda. Vill du ställa ut? Har du en produkt eller tjänst du vill presentera? Välkommen att ställa ut på Nordiska Skolledarkongressen! Anmälningsblankett och mer information finns på Fest på schemat! 28 mars kl Efter en dag fylld av inspirerande föreläsningar och nya intryck rundar vi av med en sprakande fest! I Kongresshallen bjuds det på dryck, läcker buffé och musikalisk underhållning av högsta klass. Och för den som vill röra på benen ligger hela dansgolvet öppet! Dessutom blir det prisutdelning under kvällen Libers skolledarpris. Arrangemanget ingår i kongressavgiften, men glöm inte att anmäla dig till festen på anmälningsblanketten. 18

19

20 Avsändare: Nordiska Skolledarkongressen SE Göteborg Sverige B sverige porto betalt Kraft och inspiration till ditt ledarskap Välj Studentlitteratur för din och dina kollegors kompetensutveckling. Vi garanterar litteratur av hög kvalitet. Genom våra nätverk av välmeriterade forskare och författare får du det senaste inom området för skolutveckling. Välkommen till vår monter på Nordiska Skolledarkongressen. Här bekantar du dig med vår senaste utgivning och hämtar din boka-tidigt-premie. Vi ser fram emot att få träffa dig! Välj din boka-tidigt-premie! GROTH, ERIK Perspektiv på skolans utveckling Boken handlar om skolans styrning och utveckling men är ingen traditionell skolutvecklingshandbok. Författaren vill utmana människors tänkande och bidra till att befästa några viktiga och grundläggande begrepp som kan vara gemensamma i diskussionerna om förskolans och skolans utveckling. JOHANSSON, O HÖÖG, J (RED.) Struktur, kultur, ledarskap förutsättningar för framgångsrika skolor Författarna diskuterar bl.a. rektorers ledarskap i relation till skolans struktur och kultur utifrån skolans ethos, rektors pedagogiska ledarskap, skolans förbättringskapaciteter, lärares syn på rektor, kommunikation mellan rektor och lärare, rektors betydelse för mobbning och elevinflytande samt synen på kvalitetsarbete. TILLER, TOM Tio tankar om skolan Denna bok innehåller tio brev skrivna till barnbarnet Storm. I breven diskuterar författaren centrala och aktuella frågor om skolan. Han ger en kritisk analys och reflektion av den pågående poltiska diskussionen om barns och ungas utveckling och lärande.

Program. Nordiska Skolledarkongressen 28 29 mars 2012 Svenska Mässan Göteborg

Program. Nordiska Skolledarkongressen 28 29 mars 2012 Svenska Mässan Göteborg www.skolledarexpo.se Program Tor Andersson Jan Björklund Daniel Berr Micael Dahlén Anna Ekström Andy Hargreaves Anna-Karin Hatt Carl Heath Tommy Iseskog Torkel Klingberg Tomas Kroksmark Eva Larsson Christian

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Regional Skolledarkonferens om specialpedagogiska utmaningar 14 oktober 2015 Scandic Crown Göteborg Välkommen till skolledarkonferens! För sjunde hösten i rad

Läs mer

Skolriksdag 27-28 april 2015

Skolriksdag 27-28 april 2015 Skolriksdag 27-28 april 2015 - Regionförbundet i Kalmar län Sida 1 av 2 Skolriksdag 27-28 april 2015 Gemensamt deltagande från Kalmar län Vart annat år arrangerar SKL Skolriksdag för målgruppen förtroendevalda,

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare Av Sveriges största chefsnätverk 4 november 2014 - Berns - Stockholm - Hur får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade? - Så uppnår du en god karriärsutveckling - Så leder du morgondagens

Läs mer

En nationell strategi för skolans digitalisering

En nationell strategi för skolans digitalisering En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-10 En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-09 Camilla Waltersson Camilla Grönvall Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk

Läs mer

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Från samtal till verkstad Ett kompetensutvecklingsprojekt i Luleå kommun 2011-2014 Så började det Den förändring som den nya regeringen presenterar i betygsfrågan

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen KONFERENS 18-19 NOVEMBER 2014 SCANDIC

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

STOR A 27. Ledarskapsdagen NOV. www.storaledarskapsdagen.se

STOR A 27. Ledarskapsdagen NOV. www.storaledarskapsdagen.se Av Sveriges största chefsnätverk 27 november 2013 - Berns - Stockholm - Så får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade - Hur leder du verksamheten när förutsättningarna förändras hela

Läs mer

Vårt ansvar! nå högre måluppfyllelse för eleverna forma en förskola och skola som äger förmåga att vara relevant för sin samtid och kanske spjutspets mot en mer osäker framtid skapa en organisation som

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Information- Slutrapport kollegialt lärande

Information- Slutrapport kollegialt lärande Bengt Larsson - unbl01 E-post: bengt.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-08-13 Dnr: 2012/530-BaUN-027 Barn- och ungdomsnämnden Information- Slutrapport kollegialt lärande Ärendebeskrivning

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRSKOLA 2016

FRAMTIDENS FÖRSKOLA 2016 Tidigare år har konferensen blivit fullsatt anmäl dig idag! Konferens och workshop den 28-29 januari Bonnier Conference Center i Stockholm FRAMTIDENS FÖRSKOLA 2016 analyser och pedagogiskt ledarskap för

Läs mer

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014 De femton första som anmäler sig får boken: Lärandebaserad skolutveckling av Hans-Åke Scherp ANMÄL DIG NU!! Fokus Förstelärare - med uppdrag att stärka och driva skolans pedagogiska utveckling mot högre

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap i praktiken

Pedagogiskt ledarskap i praktiken Pedagogiskt ledarskap i praktiken -En möjlighet att förbättra elevernas resultat och skolans kvalité Aronsborg 2013-10-25 Lars Thorin Presentation Lars Thorin 43 år från Bräcke, Jämtland Lärare 1-7 Sv/So/Idri

Läs mer

Konferens och seminarium, den 13-14 november, Elite Palace Hotell, Stockholm

Konferens och seminarium, den 13-14 november, Elite Palace Hotell, Stockholm Fokus Förstelärare - med uppdrag att stärka och driva skolans pedagogiska utveckling ens förskola mot högre måluppfyllelse 2014 Konferens och seminarium, den 13-14 november, Elite Palace Hotell, Stockholm

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

Vallöfte: Rektorslyftet blir permanent och obligatoriskt

Vallöfte: Rektorslyftet blir permanent och obligatoriskt Vallöfte: Rektorslyftet blir permanent och obligatoriskt - 50 miljoner kronor årligen till rektorers kompetensutveckling Ett bra ledarskap är viktigt för att utveckla och förbättra skolans resultat. Skolor

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Bättre skola Södra Berget Sundsvall 2015-01-21 Lars Thorin Presentation Lars Thorin 44 år från Bräcke, Jämtland Lärare 1-7 Sv/So/Idr

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte

Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte En mycket konkret modell för systematiskt förbättringsarbete i undervisningsprocessen. Modellen hjälper dig som rektor med det som ofta

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken 09.30 Skolverkets hållning kring begreppen vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens i praktiken.

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

STOR A. Ledarskapsdagen. 26 november 2015 - Berns - Stockholm. Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent.

STOR A. Ledarskapsdagen. 26 november 2015 - Berns - Stockholm. Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent. STOR A 26 november 2015 - Berns - Stockholm Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent. Under en dag samlas några av Sveriges främsta ledare. Du får lyssna på fantastiska föreläsare och inspiratörer

Läs mer

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER!

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! Välkomna Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare, utvecklingsledare och övriga intresserade på grundskolan

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning

Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning DIU@BETT 21-23 januari 2015 Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning I januari 2015 är det dags för BETT, världens största mötesplats kring IT och lärande. Att delta på BETT

Läs mer

EN NY VERKLIGHET MED NYA UTMANINGAR - FÅR VI HJÄLP AV DIGITALA VERKTYG?

EN NY VERKLIGHET MED NYA UTMANINGAR - FÅR VI HJÄLP AV DIGITALA VERKTYG? EN NY VERKLIGHET MED NYA UTMANINGAR - FÅR VI HJÄLP AV DIGITALA VERKTYG? Bildspel: www.steinberg.se www.facebook.com/ johnsteinberg1 www.kvartssamtal.se JOHN STEINBERG JOHN STEINBERG USA, bosatt i Sverige

Läs mer

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd connect-extend-challange h"p://urplay.se/167553 Förutsättningarna och det stöd som ges rektor från förvaltningsledning och styrelse

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

Strategi för skolutveckling

Strategi för skolutveckling Strategi för skolutveckling Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. VÅRA INTENTIONER... 4 3. FÖR ATT VI SKA NÅ FRAM... 5 3.1. Pedagogisk personal ska... 5 3.2. Förskolechef

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Kongressprogram. Nordiska Skolledarkongressen 25 26 mars 2014, Svenska Mässan Göteborg

Kongressprogram. Nordiska Skolledarkongressen 25 26 mars 2014, Svenska Mässan Göteborg Kongressprogram www.skolledarexpo.se 2014 Elaine Eksvärd Isabella Grybe Matz Nilsson Jan Björklund Henrik Fexeus Andreas Schleicher Percy Barnevik Jesper Strömbäck Ulrika Wallén Johanna Lundén Linda Persson-Melin

Läs mer

Välkomna till Rektorsprogrammet, Stockholms universitet: Möte med huvudmän ht 2014

Välkomna till Rektorsprogrammet, Stockholms universitet: Möte med huvudmän ht 2014 Välkomna till Rektorsprogrammet, Stockholms universitet: Möte med huvudmän ht 2014 Tema: Vad kännetecknar framgångsrika utbildningssystem och skolor? Dagens agenda 10.00 11.00 Rektorsprogrammet, nya programmet

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet?

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet? Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet? En skarp skollagsskrivning Skollagen 1 kap 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad

Läs mer

Framgångsrik kunskapsutveckling

Framgångsrik kunskapsutveckling Åʦ k st e рнs för дn to a sär- h änssn! Framgångsrik kunskapsutveckling i särskolan Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Stockholm Toura Hägnesten Ewa Ghazi Malin Sandlund

Läs mer

Inbjudan till GR Drop Outs avslutningsoch spridningskonferens

Inbjudan till GR Drop Outs avslutningsoch spridningskonferens Inbjudan till GR Drop Outs avslutningsoch spridningskonferens Nu välkomnar GR Drop Outs alla som är intresserade av skolkproblematik, utanförskap och unga människors framtidsutsikter att ta del av vår

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

2011-05-15. Yttrande angående PwC:s granskning av Aspenskolan

2011-05-15. Yttrande angående PwC:s granskning av Aspenskolan Dokumentnamn Yttande Datum 2011-05-15 Adress Kommunstyrelsen Diarienummer 1(4) Yttrande angående PwC:s granskning av Aspenskolan Initialt fördes ett samtal mellan PwC och produktionschef Peter Björebo

Läs mer

FRAMTIDEN. Staden och Naturen. STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011

FRAMTIDEN. Staden och Naturen. STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011 Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare och Lunds Kommun bjuder in till STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011 FRAMTIDEN Staden och Naturen Illustration; SOFIA SCHEUTZ DESIGN www.sofiadesign.se

Läs mer

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Atea Skola Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Inom Atea ser vi tre områden som måste fungera för att det ska bli riktigt bra när man satsar på IKT i skola och förskola, tre områden

Läs mer

2014-03-12. Läxhjälp i skolan för alla

2014-03-12. Läxhjälp i skolan för alla 2014-03-12 Läxhjälp i skolan för alla Läxhjälp i skolan för alla Skolan ska se varje elev och tidigt upptäcka den som behöver mer stöd. Alliansregeringen vill stärka kunskapsinriktningen i skolan, med

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 30 november 2010 Hotel Riverton i Göteborg Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Vad

Läs mer

Inkludering. Vi söker oss ofta till dem. ÄRgemenskap

Inkludering. Vi söker oss ofta till dem. ÄRgemenskap Inkludering handlar om social gemenskap och olikhet berikar en grupp. Det menar professor Claes Nilholm. På Nossebroskolan har professor Bengt Persson dessutom kunnat se att det gynnar elevernas måluppfyllelse.

Läs mer

Den professionelle yrkesläraren

Den professionelle yrkesläraren Den professionelle yrkesläraren Erfarenhetslärande nyckeln till framgång Fortbildning för lärare, programansvariga och rektorer på Bygg- och anläggningsprogrammet 27-28 mars 2014 Sunlight hotel, conference

Läs mer

Framtidens särskola. Utmaningar för stärkt kunskapsutveckling hos särskolans elever. Inbjudan till konferens 21-22 januari 2009

Framtidens särskola. Utmaningar för stärkt kunskapsutveckling hos särskolans elever. Inbjudan till konferens 21-22 januari 2009 Framtidens särskola Inbjudan till konferens 21-22 januari 2009 SPECIELLT INBJUDEN TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth, Generaldirektör TALARE Alingsås kommun Lena Pettersson Barns inlärning

Läs mer

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås För sjukgymnaster inom omsorg och habilitering Onsdag 15 oktober 11.30-12.00 Registrering 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.30 Konferensen öppnas Inledning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Vad är normer? Normer är svåra att studera. Forskningsprojekt 2015-02-04. Ulf Leo. Rektorer ska Rektorer bör Rektorer gör. Ledning och kvalitet

Vad är normer? Normer är svåra att studera. Forskningsprojekt 2015-02-04. Ulf Leo. Rektorer ska Rektorer bör Rektorer gör. Ledning och kvalitet Ledning och kvalitet Ledning för kvalitet Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet Ulf Leo Normer som styr rektors ledarskap Ulf.leo@soclaw.lu.se Skollagen - ny Läroplaner - nya ättssociologiskt

Läs mer

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå Program Årsmöte 2015 24-25 november, 2015 Clarion Hotel Sense, Luleå PROGRAM Tisdagen den 24 november Förändringens vindar - medvind eller motvind? 11.00 Registreringen öppnar 11.30 Lunch Luleå Energi

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

IT & sociala medier i skolan

IT & sociala medier i skolan 100% nöjda på vårens succékonferens! IT & sociala medier i skolan Forskning, konkreta tips och nya arbetssätt för ökat lärande Talare Hur ser lärandet ut i digitala miljöer och hur påverkar det relationen

Läs mer

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor.

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Plats: Rodengymnasiet Tid: 15 augusti 8.00-16.30 "digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Bakgrund och uppdrag Skollagen 1 kap. 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

Anna Rosén Förstelärare 2013-2016. Lärande organisation för ökad måluppfyllelse i gröna miljöer

Anna Rosén Förstelärare 2013-2016. Lärande organisation för ökad måluppfyllelse i gröna miljöer Anna Rosén Förstelärare 2013-2016 Lärande organisation för ökad måluppfyllelse i gröna miljöer Gröna miljöer Grön miljö på Tenhults naturbruksgymnasium är en miljö som har anknytning till examensmål för

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2

8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2 Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionarkivet (Göteborg) inbjuder för 16:de året i följd till Dagar om lagar Skydd för privatlivet vem bryr sig? 8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen anordnar TUR ett speciellt seminarieprogram med intressanta föreläsare från olika delar av branschen.

Läs mer

IKT och lärandets kvalitet

IKT och lärandets kvalitet IKT och lärandets kvalitet Häng med oss under tre fullmatade januaridagar med fokus på kvalitet, lärande och IKT INNOVATING THE FUTURE OF LEARNING IKT och lärandets kvalitet Trots att BETT-mässan äger

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Inbjudan. FALK:s konferens

Inbjudan. FALK:s konferens Inbjudan FALK:s konferens Eskilstuna 8-10 maj 2012 Arkivimpulser! Välkommen till FALK:s konferens 2012 som hålls i Eskilstuna. Arkivimpulser är rubriken på årets konferens och vi hoppas kunna ge er ett

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 3 PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN FOU-ENHETEN BILAGA DNR 12-007/10005 SID 1 (6) 2013-02-26 För att säkerställa ett strategiskt, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete som bidrar till en

Läs mer

Rektorsutbildning. för skolledare på folkhögskola program och anmälan. I korthet. Till ordförande och till rektor vid folkhögskolan

Rektorsutbildning. för skolledare på folkhögskola program och anmälan. I korthet. Till ordförande och till rektor vid folkhögskolan 2013-12-02 Till ordförande och till rektor vid folkhögskolan Rektorsutbildning för skolledare på folkhögskola program och anmälan Rektorsutbildningen vid Uppsala Universitet anordnar en utbildning för

Läs mer

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015 Dokumenttyp Program Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2012-11-06 77) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Dokumentansvarig Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap GR Dec 2013

Pedagogiskt ledarskap GR Dec 2013 Pedagogiskt ledarskap GR Dec 2013 En långrandig och ap-tråkig presentation i Power Point som alltid: Where s the power and what s the point? Ulf Jacobsson UF Partille Kommun dec 2013 Utgångspunkt för organisationen:

Läs mer

Kvantifierade resultatindikatorer Performance Indicators

Kvantifierade resultatindikatorer Performance Indicators Skollagen Varje skola ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Från kvalitetsredovisning till kvalitetsarbete som ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Läs mer

Cogmed Arbetsminnesträning vetenskaplig beprövad metod för ökad koncentrationsförmåga

Cogmed Arbetsminnesträning vetenskaplig beprövad metod för ökad koncentrationsförmåga Cogmed Arbetsminnesträning vetenskaplig beprövad metod för ökad koncentrationsförmåga Tidigare trodde man att arbetsminnet var konstant för varje människa, idag vet man att det kan förbättras Om Cogmed

Läs mer

5-6 november 2013 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2

5-6 november 2013 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2 Västra Götalandsregionen, Regionarkivet Göteborg inbjuder för 17:de året i följd till Dagar om lagar Nya organisationer,system och re er 5-6 november 2013 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2 DAGAR OM

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se

Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se Vissa grupper står utanför den svenska vården. Bland de medverkande: Socialminister Göran Hägglund, SKL:s ordförande Anders

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

IKT och lärandets kvalitet

IKT och lärandets kvalitet IKT och lärandets kvalitet Häng med oss under tre fullmatade januaridagar med fokus på kvalitet, lärande och IKT S C A N D I N A V I A N EDUCATION INNOVATING THE FUTURE OF LEARNING IKT och lärandets kvalitet

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer