Program. Nordiska Skolledarkongressen mars 2012 Svenska Mässan Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program. Nordiska Skolledarkongressen 28 29 mars 2012 Svenska Mässan Göteborg"

Transkript

1 Program Tor Andersson Jan Björklund Daniel Berr Micael Dahlén Anna Ekström Andy Hargreaves Anna-Karin Hatt Carl Heath Tommy Iseskog Torkel Klingberg Tomas Kroksmark Eva Larsson Christian Lundahl Jörgen Oom Sven Persson Sonja Sheridan Sven Sundin Helene Ärlestig Nordiska Skolledarkongressen mars 2012 Svenska Mässan Göteborg

2

3 Ledarskap i förändringens tid Vi lever i reformernas tid sällan har så mycket skett inom förskola och skola som just nu. Vi har en ny lärarutbildning, nya styrdokument, lärarlegitimation, över tre tusen skolledare i rektorsprogram och rektorslyft. Därför finns det all anledning att samlas och få gemensamma tankar om och bilder av barn, unga och vuxnas vardag i förskolan och skolan. Låt oss stanna upp och reflektera en stund över skolledarrollen i den nya tiden tillsammans med Anna Ekström, och fundera med ledning av Micael Dahléns ord på hur skolan kan möta framtidens utmaningar vilka de nu är. Och fråga oss hur vi kan använda skolinspektionens skarpa besök till att förändra skolan och hur vi kan förena arbetsglädje och effektivitet. Allt detta finns det anledning att fundera över. Tillsammans. Alldeles säkert kommer vi att finna vi inspiration när vi lyssnar till Andy Hargreaves, professor vid Boston College. Tillsammans med ett forskarlag har han gjort en banbrytande internationell undersökning kring varför vissa skolor, företag och idrottslag ibland lyckas prestera långt över vad som borde vara möjligt med deras resurser och förutsättningar. Men glöm inte heller att vi ska mötas och skapa nya kontakter och nätverk. Det är så vi gör en bra skola och förskola bättre. Tillsammans. Det är en stor glädje och ett fint uppdrag för oss att välkomna er till Nordiska Skolledarkongressen mars 2012 det viktigaste mötet för skolledare. Valentina Arvidsson Projektledare Bok & Bibliotek Tore Hamnegård Projektledare Sveriges Skolledarförbund Grafisk design: Anna Wirsén, ananas.se Kongressprogrammet har utarbetats av en programgrupp bestående av: Valentina Arvidsson projektledare Bok & Bibliotek Torbjörn Claesson verksamhetsstrateg, Gymnasieområde Centrum, Göteborgs Stad Lena Ericsson, gymnasieenhetschef, Angeredsgymnasiet Tom Haglund rektor Portahälla gymnasium, Partille Nordiska Skolledarkongressen mars 2012 på Svenska Mässan i Göteborg ARRANGÖRER: SPONSOR: Tore Hamnegård projektledare Sveriges Skolledarförbund Johan Ohlson projektledare Studentlitteratur AB, Skola och Utbildning Kerstin Weyler chefredaktör tidningen Skolledaren NORDISKA SKOLLEDARKONGRESSEN STÖDS AV: 3

4 Rättvist och tidsbesparande Med URKUND på skolan kommer du inte bara att spara tid åt dina lärare. Du gör också eleverna en tjänst genom att ge dem kunskap som kan vara avgörande för deras framtida studier. URKUND hur fungerar det? När en skola ansluter till URKUND får varje lärare en personlig e-postadress som slutar på URKUND.se. När det är dags att lämna in sitt arbete skickar eleven sitt arbete till lärarens URKUND-adress. Dokumentet kommer då att passera URKUNDs system, en lättöverskådlig plagiatrapport bifogas och läraren får både dokument, eventuellt meddelande från eleven samt en plagiatrapport i samma e-postmeddelande - till sin vanliga inkorg. Här krävs ingen installation och ingen inloggning vare sig för lärare eller för elever. Vill läraren inte ta emot arbetet till sin vanliga inkorg fi nns en personlig dokumentinkorg för varje lärare på URKUND hjälper både lärare och elever URKUND skall ses som en hjälp till eleverna. Vi bakom URKUND förespråkar att man använder URKUND som ett sätt att lära eleverna korrekt handhavande av källor snarare än enbart som ett kontrollinstrument. Om man använder URKUND på rätt sätt sparar det mycket tid åt lärarna genom att dokumenten kontrolleras automatiskt. Många lärare vittnar också om ett minskat antal försök till plagiering efter en tids användande av URKUND. Vänta med misstanken Man bör se användandet av URKUND som ett sätt att slippa misstänka sina elever. De fl esta skolor som använder URKUND använder det som ett inlämningssystem. Istället för att misstänka eleverna och välja ut några för kontroll, lämnar samtliga in sina arbeten via URKUND. Detta är ett arbetssätt som eleverna fi nner rättvist och som heller inte kräver någon extra tid av läraren. Är du intresserad av URKUNDs system för plagiatkontroll eller någon av våra föredrag eller utbildningar? Kontakta oss på eller på URKUND kan även integreras med era befi ntliga skolsystem. Kontakta oss så berättar vi mer. En full skollicens på URKUND kostar från 7250 kr

5 Onsdag 28 mars Foto: privat Erik Blix konferencier och moderator Journalisten, satirikern och skådespelaren Erik Blix är konferencier och sammanhållande kraft på Nordiska Skolledarkongressen. Han leder bland annat samtalet med Jan Björklund på onsdag förmiddag och är presentatör av programpunkterna på kongressen. Erik Blix har fått utlopp för sin lysande satiriska ådra i många sammanhang, bland annat som chefredaktör för Grönköpings Veckoblad ( ) och i Public Service i P1:s Godmorgon, världen! Registrering, kaffe och besök på utställningen Lars Flodin, ordförande i Sveriges Skolledarförbund, hälsar välkommen Jan Björklund Kunskap lyfter Sverige Barn och ungdomar som idag går i förskola och skola kommer att möta en värld som kräver mer och större kunskaper. Hur ska Sverige utrusta sin unga generation med förutsättningar att klara morgondagens värld? Regeringen har satt igång ett stort reformarbete i skolan med lärarlegitimation, nya läroplaner och kursplaner, nytt betygssystem, ny lärarutbildning, lärarlyft, rektorsprogram och rektorslyft. Målet är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella skolvärlden. Utbildningsminister Jan Björklund berättar om de närmaste årens utbildningspolitik. Foto: johan ödmann Erik Blix avslutar med att ställa de frågor som utbildningsministern inte redan gett svar på. Jan Björklund är Sveriges utbildningsminister sedan 2007 och har varit Folkpartiets partiledare lika länge. Han gick med i partiets ungdomsförbund 1976 och var bland annat skolborgarråd i Stockholm Vid regeringsskiftet 2006 utsågs Jan Björklund till skolminister. Innan han blev heltidspolitiker gjorde han karriär inom det militära Tomas Kroksmark Ledarskap i en skola på vetenskaplig grund Undervisningen i den svenska skolan ska vila på vetenskaplig grund det är ett av kraven i den nya skollagen. Vad innebär kravet i praktiken för verksamheten i landets skolor? Tomas Kroksmark, professor i pedagogiskt arbete, anser att skolan är en kunskapsorganisation som måste förses med ny autentisk kunskap om den ska utvecklas och leva vidare. En av de viktigaste ledarfrågorna i skolan blir då att ge lärarna möjlighet att utveckla sina kunskaper genom att använda den egna undervisningen som forskningsobjekt. Med konkreta exempel från Modellskolan/Ribbaskolan i Gränna visar Tomas Kroksmark hur Lunch och besök på utställningen denna kunskapsutveckling kan förverkligas i den lokala skolans praktik. Tomas Kroksmark är sedan 2001 professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Han var tidigare industridesigner på Volvo, men utbildade sig till lärare vid Göteborgs universitet på 1970-talet. Tomas Kroksmark har varit gästforskare vid bland annat Cambridge University, Hebrew University, University of Southern California och University of Moscow. Foto: privat 5

6 Fyra parallella seminarier Markera ditt val på anmälningsblanketten på sid 17 Sonja Sheridan Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Förskolan ska främja barns livslånga lärande och erbjuda en pedagogisk verksamhet av hög kvalitet där barn utvecklar lust och tillit till den egna förmågan att lära. Detta ställer höga krav på planering, dokumentation och utvärdering av verksamheten. Frågan är: hur kan det systematiska kvalitetsarbetet synliggöra och utveckla de förutsättningar barn har att lära? Professor Sonja Sheridan fokuserar på relationen mellan målen i läroplanen, Tor Andersson Personalbehörighet och lärarlegitimation hur går man vidare efter kartläggningen? Linköpings kommun gjorde 2010 en genom gripande kartläggning av utbildningen hos all pedagogisk personal, från förskola till gymnasieskola. Syftet var att i god tid kunna planera för kompetensutveckling och andra insatser som behövs när lärarlegitimation och skärpta behörighetskrav blir verklighet. Arbetet har fortsatt under hösten 2011 och under våren 2012 är kommunen färdig med en plan för vilka insatser som behöver vidtas. förskolans kvalitet och barns lärande och utveckling i förhållande till förskolechefens ansvar. Sonja Sheridan är förskollärare och professor i pedagogik. Hon är verksam vid Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Hennes forskning är inriktad mot förskolans och skolans pedagogiska kvalitet och systematiska kvalitetsarbete. Tor Andersson, biträdande barn- och ungdomschef i Linköping, berättar om kommunens åtgärdsplaner fram till att kravet på lärarlegitimation träder i kraft fullt ut den 1 juli Tor Andersson är utbildad lärare i grund- och gymnasieskola och har arbetat som rektor, undervisningsråd på Skolverket i Stockholm samt som kvalitetscontroller av den pedagogiska verksamheten i Västerås stad. 1A 1B Foto: privat Foto: lennart lundwall Christian Lundahl Bedömning för lärande Bedömning är ett av de effektivaste redskapen för att utveckla elevers lärande, om det görs på rätt sätt. Lärarens roll är helt avgörande för om bedömningar ska främja eller hämma lärandet. Det finns en inbyggd spänning mellan den administrativa användningen av bedömningar och den pedagogiska användningen. Rektor har här ett övergripande ansvar att balansera kraven på det som brukar kallas summativa och formativa bedömningar. Christian Lundahl vill, med stöd av den senaste internationella forskningen om bedömningar, visa hur det går att skapa en sund bedömningspolicy på lokal nivå, som ytterst främjar elevers lärande men som också tillgodoser administrativa behov. Christian Lundahl är fil dr i pedagogik och docent vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Han bedriver forskning om prov, betyg och intelligensmätningar i ett historiskt och internationellt perspektiv. Han har tidigare arbetat som utredare vid Skolverket. Christian Lundahl har bland annat skrivit böckerna Varför nationella prov? framväxt, dilemman, möjligheter (2009) och Bedömning för lärande (2011). 1C Foto: Teresia Lundahl Carl Heath It, skolan, eleven och framtiden I vilken riktning färdas samhälle och teknik och vilka konsekvenser får detta för skolan? Carl Heath från GR Utbildning gläntar på dörren till framtiden och visar vilka begynnande teknologier och samhällstrender som påverkar morgondagens skola och elevens möjligheter. Tre perspektiv sammanflätas för att belysa kommande utmaningar ett samhälls-, ett elev- och ett lärandeperspektiv. Föreläsningen landar i dagens pedagogiska landskap vad gäller it och lärande och vilka pedagogiska utmaningar rektor, lärare och elever står inför. Carl Heath är verksam inom GR (Göteborgsregionen) Utbildning och har ett förflutet inom it-branschen. Han har genomfört flera strategiska uppdrag för kommun, landsting, stat och näringsliv inom området it och lärande. Carl Heath är också aktiv deltagare i forskningsprojekt inom området spel och lärande tillsammans med Göteborgs universitet. 1D Foto: karl-petter åkesson 6

7 Eva Larsson Skolinspektion och sen då? Stökiga lektioner, svaga resultat och hårda attityder rektor förväntas göra något, men vad? Skolinspektionen lyfter fram bristen på pedagogisk ledning som en orsak till skolans problem. Men vad menas med pedagogisk ledning? Problem med elevers prestationer eller uppförande blir ofta en fråga för rektor. I sådana situationer är Eva Larssons första åtgärd att titta efter hur elevens lektioner fungerar. Ofta har hon då mötts av ett stökigt klassrum där läraren har svårt att hålla ordning och undervisningen har blivit lidande. För Eva Larsson handlar pedagogisk ledning främst om att stärka läraren i rollen som ledare och fostrare. Det hjälper inte att läraren kan undervisa, om miljön i klassrummet är Foto: privat kaotisk. Men det kan också vara undervisningen som inte fungerar. Rektors uppgift blir att betrakta lektionen ur elevernas perspektiv, hjälpa läraren att förstå de behov som eleverna uttrycker genom sitt sätt att reagera och att underlätta för läraren att utveckla undervisningen. Eva Larsson diskuterar här hur rektor kan ge konstruktiv återkoppling på lektioner. Eva Larsson är rektor på Gymnasium Skövde. Hon har tidigare varit lärare i grundskolan, på vuxenutbildningen och gymnasiet. Hon har skrivit boken Stökig klass rektors ansvar? Handbok i pedagogisk ledning med fallbeskrivningar Kaffe och besök på utställningen Daniel Berr Om Synligt lärande Visible learning Lärare gör skillnad men inte alla. Det är framförallt hur läraren bedriver sin undervisning som har betydelse för elevers framgång. Bra relation till eleverna och stort engagemang i elevernas läroprocesser utmärker de framgångsrika lärarna. Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en kortversion av John Hatties stora studie Visible learning (Synligt lärande) kring vad som påverkar elevers resultat. Hur kan rektor stödja den goda undervisningen? Daniel Berr berättar om studien som redan har fått betydelse för länders utbildningspolitik Andy Hargreaves Leading Beyond Expectations Why do some schools, companies and sports teams perform better than their sector peers, and better than might be expected given their resources and circumstances? Professor Andy Hargreaves summarizes the findings from a unique study of Beyond Expectations: a study of 18 organizations in business, sport and education across three continents and six countries. The study identified several key factors that explain unusually and unexpectedly high performance factors that have great implications for educators Fest på schemat! se annons sid 18 Daniel Berr är utredare vid Sveriges Kommuner och Landsting, avdelningen för lärande och arbetsmarknad. Han har bred erfarenhet av kommunal förvaltning från förvaltningsledning och kommunstyrelse med fokus på frågor om ledning, styrning och kvalitetsuppföljning. Daniel Berr är även projektledare för den årligt återkommande rapporten Öppna jämförelser gymnasieskola samt för skriften Synligt lärande. Andy Hargreaves is a researcher, writer, consultant and adviser. He is the Thomas More Brennan Chair in the Lynch School of Education at Boston College. Andy Hargreaves has been awarded visiting professorships in the US, Canada, the UK, Hong Kong, Sweden, Japan and Singapore. Before moving to Boston, he taught primary school and lectured in several English universities, including Oxford. He has authored or edited more than 30 books, and is Editor-in-Chief of the Journal of Educational Change. Foto: Björn Tesch Foto: privat 7

8 Medarbetare eller motarbetare Varför har vi det så himla jobbigt när vi skulle kunna ha det så bra? Många svenska arbetsplatser präglas i dag av klagomål, konflikter och missnöje i olika former. Ja, man kan till och med tala om ett missnöjesklimat. Ett fenomen som drabbar medarbetare, chefer och ibland hela organisationer - ett tillstånd där man lägger alldeles för mycket tid, kraft och energi på att klaga över brister och fel, istället för att försöka komma tillrätta med problemen. Skratta dig till ett gott ledarskap! Den prisbelönat författaren Travis Bradberry har genom sitt företag analyserat tusen chefer och kommit fram till att de bästa cheferna - de som leder sina team till maximala prestationer och största möjliga arbetsglädje - ofta har tre arbetsätt gemensamma. Dessa tre arbetsätt, eller det goda ledarskapets tre grundpelare beskrivs på ett roligt och lärorikt sätt i boken Chefa. Ta vara på möjligheten eller låt någon annan att skratta sig till ett gott ledarskap! Läs mer på Beställ på eller ring oss på

9 TORSDAG 29 MARS Anna Ekström Skolledare i en ny tid Skolledare rektorer och förskolechefer spelar en avgörande roll för skolans och förskolans utveckling. Den obligatoriska rektorsutbildningen ställer stora och rättmätiga krav på förskolans och skolans ledare. Tillsammans med rektorslyftet, för redan verksamma skolledare, sätts ljuset på det pedagogiska ledarskapet. Välutbildade förskolechefer och rektorer är en nyckelfråga för elevernas resultat och ett prioriterat område för Skolverket. Skolverkets generaldirektör Anna Ekström ger sin syn på skolledare i en ny tid Micael Dahlén Släng barnen i sjön! Vad gör man i en värld där alltfler människor besitter sämre kunskaper men oftare har rätt? En värld där möjligheterna är oändliga men ändå inte räcker till? Förundras, förförs, förfäras och få reda på varför det bästa man kan göra är att slänga barnen i sjön. Micael Dahlén tittar närmare på den nya forskning som gjorts kring hur människor hanterar kunskap i det uppkopplade samhället och på vilka förväntningar vi har på skolan och vår framtid. Han visar exempel på hur både skolor och företag förändrat sina verksamheter för att möta den snabbt Anna Ekström är generaldirektör för Skolverket sedan maj Hon har tidigare varit ordförande för SACO, statssekreterare i regeringskansliet och domstolsjurist. Anna Ekström är även vice ordförande i styrelsen för Uppsala universitet och ledde regeringens jämställdhetsdelegation för skolan och förskolan. förändrade framtiden, och skissar på hur utvecklingen kan komma att fortsätta. Micael Dahlén är professor i marknadsföring på Handelshögskolan i Stockholm. Han blev professor redan vid 34 års ålder och har vunnit ett flertal priser för sin forskning. Micael Dahléns böcker har översatts till flera språk. Bland hans tidigare böcker hittas bland annat Boxen kreativitet som skapar bättre affärer (2006) och Nextopia livet, lyckan och pengarna i Förväntningssamhället (2008). Hans senaste bok Monster släpptes i november Foto: cato lein Foto: stefan borgius Kaffe och besök på utställningen Boka-tidigt-premie Anmäl dig senast den 20 januari och du får en bokpremie. Välj mellan följande titlar från Studentlitteratur: Perspektiv på skolans utveckling, Erik Groth Struktur, kultur, ledarskap förutsättningar för framgångsrika skolor Olof Johansson Jonas Höög Tio tankar om skolan, Tom Tiller Gör ditt val på anmälningsblanketten. Mer information om böckerna på sista sidan. 9

10 Nu gifter vi oss! kr exkl. moms Nyhet! HoverCam T3-E Dokument kamera Presentera, spela in och skanna... i 3MP kvalité! Liten och smidig (900 gram) med teleskopsfunktion Presentera i 720P HD Video Skanna och arkivera eller a Spela in hela lektioner med ljud 16X real time digital zoom, 2.5X mekanisk zoom Fungerar ihop med interaktiva skrivtavlor Kontakta oss gärna! Wikona AB Distributör av HoverCam i Europa Tel: NE & UR Besök oss i vår monter på Nordiska Skolledarkongressen! Läs mer på neskola.se! KontaKt ne: Kenneth Andersen, tel , e-post

11 Fyra parallella seminarier Markera ditt val på anmälningsblanketten på sid 17 Tommy Iseskog Arbetsmiljöansvar i skolan juridik och personalpolitik Arbetsmiljölagen ställer krav på dels systematiskt arbete i syfte att förebygga ohälsa och olycksfall, dels personalpolitiska insatser för att utveckla god arbetsmiljö. Lagen har alltså både ett preventivt och ett utvecklande syfte. Dessa krav gäller inom skolan i förhållande till såväl arbetstagare som elever. Tommy Iseskog tar upp vad som menas med begreppen arbetsmiljö och arbetsmiljöansvar i skolan, och vilka roller och vilket ansvar i arbetsmiljöarbetet som skolledningen, lärare, anställda och elever har. En annan fråga han ställer är hur arbetsmiljölagen utvecklas med hänsyn till arbetslivets förändring, till exempel ny teknik. Tommy Iseskog är arbetsrättsjurist, universitetslektor, författare, forskare och debattör. Han har över trettio års erfarenhet som jurist och har skrivit ett flertal böcker inom området arbetsmiljö, bland annat Arbetsmiljöansvar och Arbetsmiljö för alla. 2A Foto: privat Helene Ärlestig Rektor som beslutsfattare och kommunikatör för ökad måluppfyllelse Uppdraget som rektor är komplext och innehåller många uppgifter. Uttalade förväntningar på ökad måluppfyllelse och nya reformer har ändrat förutsättningarna för rektors roll och agerande. Som ledare för den pedagogiska verksamheten ska rektor både utveckla och kontrollera skolans verksamhet. Det förutsätter tydlighet och strategiskt beslutsfattande som i sin tur ska bygga på vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. Helene Ärlestig problematiserar vad vi vet om rektors beslutsfattande och kommunikation i relation till mål och resultatstyrning. Helene Ärlestig är universitetslektor och studierektor vid Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet. Hennes forskningsintressen är rektors ledarskap, organisationskommunikation, implementeringsarbete och bedömning av lärares och rektorers prestationer. Helene Ärlestig har tidigare arbetat som rektor i Umeå kommun. 2B Foto: agneta ärlestig Sven Sundin Myter och fakta om den svenska skolan Om man ska tro mediernas rapportering är den svenska skolan i kris. I skoldebatten talas ofta om besparingar, dåliga resultat och betygsinflation. Hur är det egentligen? Var skolan bättre förr? Hur var det för tio, tjugo eller trettio år sedan? Sven Sundin redovisar vad den officiella statistiken visar i en rad centrala frågor. Hur är det till exempel med avhoppen från gymnasieskolan, är de fler idag? Och hur är det med lärartätheten? Sven Sundin är statistiker, utredare och undervisningsråd på Skolverket. Han arbetar även för Europeiska socialfonden och möter ungdomar som har svårt att etablera sig som vuxna. Under hösten 2011 har Sven Sundin arbetat med en rapport om den gymnasiala lärlingsutbildningen. 2C Foto: privat Sven Persson Hur berör den nya läroplanen förskolechefen? Förskolan har utvecklats från ett samhälleligt socialt projekt till ett utbildningspolitiskt projekt. Utvecklingen innebär att förskolan inriktas mot klarare kunskapsmål. Det tydligaste exemplet på denna riktning är den nya läroplanen för förskolan, där kunskapsmålen för de yngre barnen nu är framskrivna i en rad ämnen. Därmed kommer också förskolan att få en starkare ämnesdidaktisk inriktning och det är viktigt att skolledare förmår stödja förskolepersonalens kompetensutveckling. Sven Persson ger en överblick av den historiska förskjutningen och de nya utmaningar som förskolan står inför. Sven Persson är professor i pedagogik och vetenskaplig ledare för Centrum för professions studier vid Malmö högskola. Hans forskningsområden är professionsstudier och villkor för de yngre barnens lärande och utbildning. Sven Persson är ledare för forskningsmiljön Barndom, lärande och ämnes didaktik vid Malmö högskola och är redaktör för böckerna Utbildningsvetenskap för förskolan och Utbildningsvetenskap för grund skolans tidiga år. 2D Foto: privat 11

12

13 Torkel Klingberg Den lärande hjärnan om barns minne och utveckling Nya rön inom hjärnforskning hjälper oss att förstå hur barns lärande, matematiska förmåga och arbetsminne utvecklas. Vi vet nu till exempel vilka mekanismer som ligger bakom problem som dyskalkyli och dyslexi. Hjärnans utveckling styrs delvis av gener, men miljöns effekter alltifrån den tidiga uppväxten till stimulans, musicerande och stress senare i livet bidrar starkt till att forma hjärnan. Hur kan skolans ledare använda sig av forskarnas nya upptäckter? Torkel Klingberg är läkare och professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Hans forskning handlar om hjärnans utveckling under barndomen, och hur hjärnan påverkas av träning. Forskningen har lett till en metod att träna arbetsminnet som används för att hjälpa barn med ADHD publicerade Torkel Klingberg boken Den översvämmade hjärnan, som översatts till sex språk utkom hans andra bok Den lärande hjärnan. Foto: ulla montan Lunch och besök på utställningen (utställningen stänger 13.30) Anna-Karin Hatt It i skola och utbildning På många områden är Sverige världens mest avancerade it-land. Men just i skolans värld ligger vi inte i topp i internationella jämförelser. Svenska skolor använder datorer i mindre utsträckning än skolor i flera andra länder, och svenska barn är sämre än genomsnittet i OECD på grundläggande datakunskaper som att göra textdokument och bearbeta bilder. Hur ska Sverige ta täten? It-minister Anna- Karin Hatt berättar om Sveriges Digitala Agenda som hon presenterade i oktober Där är skola och undervisning ett av de viktigaste områdena, med stort utrymme för förbättringar. Vilken roll har skolledarna i förbättringsarbetet? Anna-Karin Hatt (C) är sedan september 2011 Sveriges it- och energiminister. Hon leder Digitaliseringsrådet som regeringen inrättade Samma år utsågs Anna-Karin Hatt till Sveriges mäktigaste it-kvinna av tidningen Computer Sweden. Hon har haft flera positioner inom Centerpartiet, bland annat satt hon i ungdomsförbundets ledning och var statssekreterare i partiets samordningskansli vid Statsrådsberedningen Foto: johan ödmann Jörgen Oom Våga vara bäst! Så skapar vi mer arbetsglädje och bättre resultat i vardagsarbetet Att skapa engagemang för gemensamma mål och visioner är en viktig uppgift för rektor, inte minst i en tid av förändringar. Människor reagerar väldigt olika i förändringsprocesser hur kan du som skolans ledare då få med ALLA medarbetare? Hur skapar du motivation och ansvarskänsla hos dem? Vad krävs för att sedan hålla medarbetarnas, och dina egna, positiva attityder vid liv? Jörgen Oom, som har arbetat med motivationsfrågor i många år och utsågs till Årets talare 2010, berättar med humor och smittande engagemang om praktiska chefsverktyg och om att våga vara bäst! Jörgen Oom är legitimerad psykolog med specialinriktning på motivation, attitydpåverkan/hypnos och prestationspsykologi. Sedan början av 1980-talet har han arbetat med att skapa vinnarattityder och stärka förändringsvilja och prestationer i drygt 300 företag och offentliga organisationer i mer än 30 länder. Han har samarbetat med Astrid Lindgren, olympiska guldmedaljörer och Wimbledonsegrare. Foto: privat Lars Flodin, ordförande i Sveriges Skolledarförbund, avslutar Nordiska Skolledarkongressen 2012 Ändringar och tillägg i programmet 13

14 Ökad kompetens, inspirerande möten och fler elever som lockas att söka till utbildningsprogrammen. För Göteborgs Tekniska College (GTC) är europeiskt och globalt samarbete en nyckelfaktor för att öka kvalitén på undervisningen. Och ett effektivt sätt att hålla sig uppdaterad inom den tekniska och pedagogiska utvecklingen. En internationell skola är en attraktivare skola Vårt målmedvetna arbete med internationalisering har belönat sig, säger skolans VD Jan Johansson. Det har gett oss mångfaldskompetens. Vi lär oss hela tiden. Och den ökade kvalitén på utbildningen ökar också attraktiviteten. Långsiktig satsning på internationellt samarbete Att satsa på internationellt samarbete och utbyte har varit ett tydligt strategiskt val för GTC ända sedan verksamheten startade för 12 år sedan. Skolan, som samägs av Göteborgs kommun och Volvobolagen, gjorde redan från början en omvärldsanalys. En av slutsatserna var att den globala dimensionen är viktig och att nya krav skulle komma att ställas på elever. Krav som man behöver utblick utanför Sverige för att möta. Vi kan inte utbilda människor som bara kan jobba i Göteborg eller dess närområden, konstaterar Jan Johansson. Att uppdragsgivarna har varit tydliga från starten har underlättat mycket. Det är helt enkelt en förutsättning för ett lyckat arbete med de här frågorna menar Jan Johansson. Satsningen har gett ökad kvalitet Idag har GTC ett internationellt nätverk som kopplar samman skolor, företag, organisationer och samhälle i Sverige, övriga Europa, Kina, Indien och Sydafrika. Ett nätverk som hela tiden växer och utvecklas. De samarbetar både i projekt som rör utveckling av verksamheten och genom kompetensutveckling av lärare och elever. Eleverna har också möjlighet att söka utlandspraktik inom sina utbildningsprogram. Innehållet i undervisningen stäms hela tiden av mot andra länder tekniskt, kvalitetsmässigt och kulturellt. Satsningarna har lett till att GTC har fått ta emot flera kvalitetspriser, bland annat för sitt arbete med språkundervisning. Internationella programkontoret är en statlig myndighet med uppdrag att främja utbildning och lärande om internationella frågor. Vi erbjuder förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, liksom aktörer inom andra delar av svensk utbildning, en rad möjligheter när det gäller att arbeta med ett internationellt perspektiv i undervisningen. Samarbetsprojekt med elev- och lärarutbyten, utlandspraktik för elever på yrkesförberedande gymnasieprogram eller kompetensutveckling för dig som är skolledare eller lärare det är några av de möjligheter vi erbjuder. Skolledaren har en nyckelroll En viktig framgångsfaktor för att lyckas med internationella projekt är inte bara att ha en klar idé om vad man vill göra och sätta tydliga mål för vad man vill uppnå. Det gäller också att utse ansvariga personer med tydliga roller. Och att dessa personer har stöd och uppbackning från chefen. Eftersom det handlar om en verksamhetsutveckling som involverar både elever och personal är skolledarens engagemang av yttersta vikt för ett lyckat resultat. Det måste vara ett uppdrag som ingår som en del i det ordinarie arbetet på skolan. Inte vid sidan av allt det andra. Som chef är det viktigt att hela tiden kommunicera detta ut i organisationen och visa vad som händer i verksamheten. Där tror jag vi har lyckats. Tydlighet, struktur och en positiv grundinställning är det som krävs, säger Jan Johansson. Internationella programkontoret ett viktigt stöd Ända från starten upplever Jan Johansson att Internationella programkontoret har bidragit med ett viktigt stöd i att lotsa skolan rätt i ansökningsprocesser, revisioner, och med att utveckla sina projektidéer. Det har varit värdefullt. Man kan testa sina idéer och få stöd och hjälp. Dessutom finns det möjlighet att söka pengar för att till exempel göra förberedande besök inför ett projekt. På det sättet kan man testa hur samarbetet och idéerna fungerar innan man drar igång. Kontakta oss gärna på telefon om du vill veta mer. Eller besök vår webbplats:

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet 30 skolor som lyckats Rapport från den moderata utbildningskommitténs skolresa 2013/14 Innehåll Sammanfattning 3 En positiv rapport från skolan 3 Inledning 4 Skolan

Läs mer

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4 Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT

Läs mer

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN!

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! Uppdaterad 2013-03-11 INNEHÅLL ENTRIS 2.0 kompetensutvecklingsutbud våren 2013 Inledning 3 Kompetensutvecklingsutbud våren 2013 3 Övriga insatser våren 2013 4 Mötesplats ENTRIS

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Rektor. möjligheternas chefsjobb

Rektor. möjligheternas chefsjobb Rektor möjligheternas chefsjobb Förord Den här idéskriften ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med syfte att uppmärksamma rektorsuppdragets många möjligheter och sprida inspirerande exempel.

Läs mer

SkolLedaren GRÖNT OCH HÅLLBART I MALMÖ NY ROLL FÖR PADDAN I FÖRSKOLAN REKTORER SKA FÅ TA MER PLATS. Ingen barnvakt. Regeringsförklaringen

SkolLedaren GRÖNT OCH HÅLLBART I MALMÖ NY ROLL FÖR PADDAN I FÖRSKOLAN REKTORER SKA FÅ TA MER PLATS. Ingen barnvakt. Regeringsförklaringen Mer att läsa: Tuff kritik från Skolinspektionen l Klara besked i medlemsenkät l Hur mår förskolans barn? SkolLedaren SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS TIDNING NR 7 SEPTEMBER 2014 Ingen barnvakt NY ROLL FÖR PADDAN

Läs mer

Hållbart ledarskap i skolan

Hållbart ledarskap i skolan Hållbart ledarskap i skolan Slutrapport från ett projektarbete i Halland INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Forskningsöversikt 5 Fyra perspektiv på ledarskap 5 Översikt perspektivmodellen 7 Struktur,

Läs mer

Pedagogik & utbildningsvetenskap. Natur & Kultur Akademisk

Pedagogik & utbildningsvetenskap. Natur & Kultur Akademisk Pedagogik & utbildningsvetenskap 2015 Natur & Kultur Akademisk Bästa läsare, FOTO: EVA LINDBLAD Det är extra roligt att publicera 2015 års katalog med nya böcker och efterfrågad backlist, eftersom vi vid

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA.

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA. Annsofie Falk Solgården & Tallbacksgårdens förskolor, Sandvikens Kommun Birgitta Kinnunen Pysslingen Förskolor Svampen, Johannelund, Stockholm Fördjupningsarbete i rektorsprogrammet, Block 5 HT 2012/ VT

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Ledarskap i en komplex vardag UTVECKLINGS- PROCESSER SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE BEDÖMNING VETENSKAPLIG GRUND KOLLEGIALT LÄRANDE ELEVHÄLSA

Ledarskap i en komplex vardag UTVECKLINGS- PROCESSER SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE BEDÖMNING VETENSKAPLIG GRUND KOLLEGIALT LÄRANDE ELEVHÄLSA UTVECKLINGS- PROCESSER VETENSKAPLIG GRUND BEPRÖVAD ERFARENHET SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ELEVHÄLSA INKLUDERING KOLLEGIALT LÄRANDE BEDÖMNING LEDARSKAP SKOLLAGEN Ledarskap i en komplex vardag Skolledarkonferensen

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

FORSKNING I KORTHET 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap

FORSKNING I KORTHET 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap FORSKNING I KORTHET 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap En kunskapsöversikt av Ulf Leo Forskning i korthet 2013:4 Rektorers pedagogiska ledarskap en kunskapsöversikt Text: Ulf Leo Layout: Lena Lindberg

Läs mer

Skolinspektion - vad hände sedan?

Skolinspektion - vad hände sedan? Skolinspektion - vad hände sedan? 11 intervjuer med skolansvariga om vad som hände efter Skolinspektionens beslut Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

2013-10-19. Framtidens rektor. - för höga resultat i en likvärdig skola

2013-10-19. Framtidens rektor. - för höga resultat i en likvärdig skola 2013-10-19 Framtidens rektor - för höga resultat i en likvärdig skola 2 (21) Innehållsförteckning Sammanfattning av förslag... 3 1. Inledning... 4 2. Rektor viktig för skolan... 4 3. Det pedagogiska ledarskapet

Läs mer

Inget slår en skicklig lärare

Inget slår en skicklig lärare Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Finns

Läs mer

www.diu.se/framtidenslarande

www.diu.se/framtidenslarande Konferens16-17 maj 2013, på Waterfront i Stockholm Upptakt med seminarier och TeachMeet 15 maj PROGRAM Välkommen till intensiva dagar med framtidens lärande i fokus! www.diu.se/framtidenslarande Framtidens

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP EN RAPPORT INNEHÅLL Förord...3 Från synvända till handling...4 En satsning på det pedagogiska ledarskapet...6 Strategisk planering för varje verksamhet...16 Lärarengagemang

Läs mer

Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj. inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier

Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj. inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier Program Torsdag 19 maj 9.00-10.00 Registrering, utställningsbesök 10.00-11.00 Lust att lära Nät-

Läs mer