Program. Nordiska Skolledarkongressen mars 2012 Svenska Mässan Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program. Nordiska Skolledarkongressen 28 29 mars 2012 Svenska Mässan Göteborg"

Transkript

1 Program Tor Andersson Jan Björklund Daniel Berr Micael Dahlén Anna Ekström Andy Hargreaves Anna-Karin Hatt Carl Heath Tommy Iseskog Torkel Klingberg Tomas Kroksmark Eva Larsson Christian Lundahl Jörgen Oom Sven Persson Sonja Sheridan Sven Sundin Helene Ärlestig Nordiska Skolledarkongressen mars 2012 Svenska Mässan Göteborg

2

3 Ledarskap i förändringens tid Vi lever i reformernas tid sällan har så mycket skett inom förskola och skola som just nu. Vi har en ny lärarutbildning, nya styrdokument, lärarlegitimation, över tre tusen skolledare i rektorsprogram och rektorslyft. Därför finns det all anledning att samlas och få gemensamma tankar om och bilder av barn, unga och vuxnas vardag i förskolan och skolan. Låt oss stanna upp och reflektera en stund över skolledarrollen i den nya tiden tillsammans med Anna Ekström, och fundera med ledning av Micael Dahléns ord på hur skolan kan möta framtidens utmaningar vilka de nu är. Och fråga oss hur vi kan använda skolinspektionens skarpa besök till att förändra skolan och hur vi kan förena arbetsglädje och effektivitet. Allt detta finns det anledning att fundera över. Tillsammans. Alldeles säkert kommer vi att finna vi inspiration när vi lyssnar till Andy Hargreaves, professor vid Boston College. Tillsammans med ett forskarlag har han gjort en banbrytande internationell undersökning kring varför vissa skolor, företag och idrottslag ibland lyckas prestera långt över vad som borde vara möjligt med deras resurser och förutsättningar. Men glöm inte heller att vi ska mötas och skapa nya kontakter och nätverk. Det är så vi gör en bra skola och förskola bättre. Tillsammans. Det är en stor glädje och ett fint uppdrag för oss att välkomna er till Nordiska Skolledarkongressen mars 2012 det viktigaste mötet för skolledare. Valentina Arvidsson Projektledare Bok & Bibliotek Tore Hamnegård Projektledare Sveriges Skolledarförbund Grafisk design: Anna Wirsén, ananas.se Kongressprogrammet har utarbetats av en programgrupp bestående av: Valentina Arvidsson projektledare Bok & Bibliotek Torbjörn Claesson verksamhetsstrateg, Gymnasieområde Centrum, Göteborgs Stad Lena Ericsson, gymnasieenhetschef, Angeredsgymnasiet Tom Haglund rektor Portahälla gymnasium, Partille Nordiska Skolledarkongressen mars 2012 på Svenska Mässan i Göteborg ARRANGÖRER: SPONSOR: Tore Hamnegård projektledare Sveriges Skolledarförbund Johan Ohlson projektledare Studentlitteratur AB, Skola och Utbildning Kerstin Weyler chefredaktör tidningen Skolledaren NORDISKA SKOLLEDARKONGRESSEN STÖDS AV: 3

4 Rättvist och tidsbesparande Med URKUND på skolan kommer du inte bara att spara tid åt dina lärare. Du gör också eleverna en tjänst genom att ge dem kunskap som kan vara avgörande för deras framtida studier. URKUND hur fungerar det? När en skola ansluter till URKUND får varje lärare en personlig e-postadress som slutar på URKUND.se. När det är dags att lämna in sitt arbete skickar eleven sitt arbete till lärarens URKUND-adress. Dokumentet kommer då att passera URKUNDs system, en lättöverskådlig plagiatrapport bifogas och läraren får både dokument, eventuellt meddelande från eleven samt en plagiatrapport i samma e-postmeddelande - till sin vanliga inkorg. Här krävs ingen installation och ingen inloggning vare sig för lärare eller för elever. Vill läraren inte ta emot arbetet till sin vanliga inkorg fi nns en personlig dokumentinkorg för varje lärare på URKUND hjälper både lärare och elever URKUND skall ses som en hjälp till eleverna. Vi bakom URKUND förespråkar att man använder URKUND som ett sätt att lära eleverna korrekt handhavande av källor snarare än enbart som ett kontrollinstrument. Om man använder URKUND på rätt sätt sparar det mycket tid åt lärarna genom att dokumenten kontrolleras automatiskt. Många lärare vittnar också om ett minskat antal försök till plagiering efter en tids användande av URKUND. Vänta med misstanken Man bör se användandet av URKUND som ett sätt att slippa misstänka sina elever. De fl esta skolor som använder URKUND använder det som ett inlämningssystem. Istället för att misstänka eleverna och välja ut några för kontroll, lämnar samtliga in sina arbeten via URKUND. Detta är ett arbetssätt som eleverna fi nner rättvist och som heller inte kräver någon extra tid av läraren. Är du intresserad av URKUNDs system för plagiatkontroll eller någon av våra föredrag eller utbildningar? Kontakta oss på eller på URKUND kan även integreras med era befi ntliga skolsystem. Kontakta oss så berättar vi mer. En full skollicens på URKUND kostar från 7250 kr

5 Onsdag 28 mars Foto: privat Erik Blix konferencier och moderator Journalisten, satirikern och skådespelaren Erik Blix är konferencier och sammanhållande kraft på Nordiska Skolledarkongressen. Han leder bland annat samtalet med Jan Björklund på onsdag förmiddag och är presentatör av programpunkterna på kongressen. Erik Blix har fått utlopp för sin lysande satiriska ådra i många sammanhang, bland annat som chefredaktör för Grönköpings Veckoblad ( ) och i Public Service i P1:s Godmorgon, världen! Registrering, kaffe och besök på utställningen Lars Flodin, ordförande i Sveriges Skolledarförbund, hälsar välkommen Jan Björklund Kunskap lyfter Sverige Barn och ungdomar som idag går i förskola och skola kommer att möta en värld som kräver mer och större kunskaper. Hur ska Sverige utrusta sin unga generation med förutsättningar att klara morgondagens värld? Regeringen har satt igång ett stort reformarbete i skolan med lärarlegitimation, nya läroplaner och kursplaner, nytt betygssystem, ny lärarutbildning, lärarlyft, rektorsprogram och rektorslyft. Målet är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella skolvärlden. Utbildningsminister Jan Björklund berättar om de närmaste årens utbildningspolitik. Foto: johan ödmann Erik Blix avslutar med att ställa de frågor som utbildningsministern inte redan gett svar på. Jan Björklund är Sveriges utbildningsminister sedan 2007 och har varit Folkpartiets partiledare lika länge. Han gick med i partiets ungdomsförbund 1976 och var bland annat skolborgarråd i Stockholm Vid regeringsskiftet 2006 utsågs Jan Björklund till skolminister. Innan han blev heltidspolitiker gjorde han karriär inom det militära Tomas Kroksmark Ledarskap i en skola på vetenskaplig grund Undervisningen i den svenska skolan ska vila på vetenskaplig grund det är ett av kraven i den nya skollagen. Vad innebär kravet i praktiken för verksamheten i landets skolor? Tomas Kroksmark, professor i pedagogiskt arbete, anser att skolan är en kunskapsorganisation som måste förses med ny autentisk kunskap om den ska utvecklas och leva vidare. En av de viktigaste ledarfrågorna i skolan blir då att ge lärarna möjlighet att utveckla sina kunskaper genom att använda den egna undervisningen som forskningsobjekt. Med konkreta exempel från Modellskolan/Ribbaskolan i Gränna visar Tomas Kroksmark hur Lunch och besök på utställningen denna kunskapsutveckling kan förverkligas i den lokala skolans praktik. Tomas Kroksmark är sedan 2001 professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Han var tidigare industridesigner på Volvo, men utbildade sig till lärare vid Göteborgs universitet på 1970-talet. Tomas Kroksmark har varit gästforskare vid bland annat Cambridge University, Hebrew University, University of Southern California och University of Moscow. Foto: privat 5

6 Fyra parallella seminarier Markera ditt val på anmälningsblanketten på sid 17 Sonja Sheridan Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Förskolan ska främja barns livslånga lärande och erbjuda en pedagogisk verksamhet av hög kvalitet där barn utvecklar lust och tillit till den egna förmågan att lära. Detta ställer höga krav på planering, dokumentation och utvärdering av verksamheten. Frågan är: hur kan det systematiska kvalitetsarbetet synliggöra och utveckla de förutsättningar barn har att lära? Professor Sonja Sheridan fokuserar på relationen mellan målen i läroplanen, Tor Andersson Personalbehörighet och lärarlegitimation hur går man vidare efter kartläggningen? Linköpings kommun gjorde 2010 en genom gripande kartläggning av utbildningen hos all pedagogisk personal, från förskola till gymnasieskola. Syftet var att i god tid kunna planera för kompetensutveckling och andra insatser som behövs när lärarlegitimation och skärpta behörighetskrav blir verklighet. Arbetet har fortsatt under hösten 2011 och under våren 2012 är kommunen färdig med en plan för vilka insatser som behöver vidtas. förskolans kvalitet och barns lärande och utveckling i förhållande till förskolechefens ansvar. Sonja Sheridan är förskollärare och professor i pedagogik. Hon är verksam vid Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Hennes forskning är inriktad mot förskolans och skolans pedagogiska kvalitet och systematiska kvalitetsarbete. Tor Andersson, biträdande barn- och ungdomschef i Linköping, berättar om kommunens åtgärdsplaner fram till att kravet på lärarlegitimation träder i kraft fullt ut den 1 juli Tor Andersson är utbildad lärare i grund- och gymnasieskola och har arbetat som rektor, undervisningsråd på Skolverket i Stockholm samt som kvalitetscontroller av den pedagogiska verksamheten i Västerås stad. 1A 1B Foto: privat Foto: lennart lundwall Christian Lundahl Bedömning för lärande Bedömning är ett av de effektivaste redskapen för att utveckla elevers lärande, om det görs på rätt sätt. Lärarens roll är helt avgörande för om bedömningar ska främja eller hämma lärandet. Det finns en inbyggd spänning mellan den administrativa användningen av bedömningar och den pedagogiska användningen. Rektor har här ett övergripande ansvar att balansera kraven på det som brukar kallas summativa och formativa bedömningar. Christian Lundahl vill, med stöd av den senaste internationella forskningen om bedömningar, visa hur det går att skapa en sund bedömningspolicy på lokal nivå, som ytterst främjar elevers lärande men som också tillgodoser administrativa behov. Christian Lundahl är fil dr i pedagogik och docent vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Han bedriver forskning om prov, betyg och intelligensmätningar i ett historiskt och internationellt perspektiv. Han har tidigare arbetat som utredare vid Skolverket. Christian Lundahl har bland annat skrivit böckerna Varför nationella prov? framväxt, dilemman, möjligheter (2009) och Bedömning för lärande (2011). 1C Foto: Teresia Lundahl Carl Heath It, skolan, eleven och framtiden I vilken riktning färdas samhälle och teknik och vilka konsekvenser får detta för skolan? Carl Heath från GR Utbildning gläntar på dörren till framtiden och visar vilka begynnande teknologier och samhällstrender som påverkar morgondagens skola och elevens möjligheter. Tre perspektiv sammanflätas för att belysa kommande utmaningar ett samhälls-, ett elev- och ett lärandeperspektiv. Föreläsningen landar i dagens pedagogiska landskap vad gäller it och lärande och vilka pedagogiska utmaningar rektor, lärare och elever står inför. Carl Heath är verksam inom GR (Göteborgsregionen) Utbildning och har ett förflutet inom it-branschen. Han har genomfört flera strategiska uppdrag för kommun, landsting, stat och näringsliv inom området it och lärande. Carl Heath är också aktiv deltagare i forskningsprojekt inom området spel och lärande tillsammans med Göteborgs universitet. 1D Foto: karl-petter åkesson 6

7 Eva Larsson Skolinspektion och sen då? Stökiga lektioner, svaga resultat och hårda attityder rektor förväntas göra något, men vad? Skolinspektionen lyfter fram bristen på pedagogisk ledning som en orsak till skolans problem. Men vad menas med pedagogisk ledning? Problem med elevers prestationer eller uppförande blir ofta en fråga för rektor. I sådana situationer är Eva Larssons första åtgärd att titta efter hur elevens lektioner fungerar. Ofta har hon då mötts av ett stökigt klassrum där läraren har svårt att hålla ordning och undervisningen har blivit lidande. För Eva Larsson handlar pedagogisk ledning främst om att stärka läraren i rollen som ledare och fostrare. Det hjälper inte att läraren kan undervisa, om miljön i klassrummet är Foto: privat kaotisk. Men det kan också vara undervisningen som inte fungerar. Rektors uppgift blir att betrakta lektionen ur elevernas perspektiv, hjälpa läraren att förstå de behov som eleverna uttrycker genom sitt sätt att reagera och att underlätta för läraren att utveckla undervisningen. Eva Larsson diskuterar här hur rektor kan ge konstruktiv återkoppling på lektioner. Eva Larsson är rektor på Gymnasium Skövde. Hon har tidigare varit lärare i grundskolan, på vuxenutbildningen och gymnasiet. Hon har skrivit boken Stökig klass rektors ansvar? Handbok i pedagogisk ledning med fallbeskrivningar Kaffe och besök på utställningen Daniel Berr Om Synligt lärande Visible learning Lärare gör skillnad men inte alla. Det är framförallt hur läraren bedriver sin undervisning som har betydelse för elevers framgång. Bra relation till eleverna och stort engagemang i elevernas läroprocesser utmärker de framgångsrika lärarna. Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en kortversion av John Hatties stora studie Visible learning (Synligt lärande) kring vad som påverkar elevers resultat. Hur kan rektor stödja den goda undervisningen? Daniel Berr berättar om studien som redan har fått betydelse för länders utbildningspolitik Andy Hargreaves Leading Beyond Expectations Why do some schools, companies and sports teams perform better than their sector peers, and better than might be expected given their resources and circumstances? Professor Andy Hargreaves summarizes the findings from a unique study of Beyond Expectations: a study of 18 organizations in business, sport and education across three continents and six countries. The study identified several key factors that explain unusually and unexpectedly high performance factors that have great implications for educators Fest på schemat! se annons sid 18 Daniel Berr är utredare vid Sveriges Kommuner och Landsting, avdelningen för lärande och arbetsmarknad. Han har bred erfarenhet av kommunal förvaltning från förvaltningsledning och kommunstyrelse med fokus på frågor om ledning, styrning och kvalitetsuppföljning. Daniel Berr är även projektledare för den årligt återkommande rapporten Öppna jämförelser gymnasieskola samt för skriften Synligt lärande. Andy Hargreaves is a researcher, writer, consultant and adviser. He is the Thomas More Brennan Chair in the Lynch School of Education at Boston College. Andy Hargreaves has been awarded visiting professorships in the US, Canada, the UK, Hong Kong, Sweden, Japan and Singapore. Before moving to Boston, he taught primary school and lectured in several English universities, including Oxford. He has authored or edited more than 30 books, and is Editor-in-Chief of the Journal of Educational Change. Foto: Björn Tesch Foto: privat 7

8 Medarbetare eller motarbetare Varför har vi det så himla jobbigt när vi skulle kunna ha det så bra? Många svenska arbetsplatser präglas i dag av klagomål, konflikter och missnöje i olika former. Ja, man kan till och med tala om ett missnöjesklimat. Ett fenomen som drabbar medarbetare, chefer och ibland hela organisationer - ett tillstånd där man lägger alldeles för mycket tid, kraft och energi på att klaga över brister och fel, istället för att försöka komma tillrätta med problemen. Skratta dig till ett gott ledarskap! Den prisbelönat författaren Travis Bradberry har genom sitt företag analyserat tusen chefer och kommit fram till att de bästa cheferna - de som leder sina team till maximala prestationer och största möjliga arbetsglädje - ofta har tre arbetsätt gemensamma. Dessa tre arbetsätt, eller det goda ledarskapets tre grundpelare beskrivs på ett roligt och lärorikt sätt i boken Chefa. Ta vara på möjligheten eller låt någon annan att skratta sig till ett gott ledarskap! Läs mer på Beställ på eller ring oss på

9 TORSDAG 29 MARS Anna Ekström Skolledare i en ny tid Skolledare rektorer och förskolechefer spelar en avgörande roll för skolans och förskolans utveckling. Den obligatoriska rektorsutbildningen ställer stora och rättmätiga krav på förskolans och skolans ledare. Tillsammans med rektorslyftet, för redan verksamma skolledare, sätts ljuset på det pedagogiska ledarskapet. Välutbildade förskolechefer och rektorer är en nyckelfråga för elevernas resultat och ett prioriterat område för Skolverket. Skolverkets generaldirektör Anna Ekström ger sin syn på skolledare i en ny tid Micael Dahlén Släng barnen i sjön! Vad gör man i en värld där alltfler människor besitter sämre kunskaper men oftare har rätt? En värld där möjligheterna är oändliga men ändå inte räcker till? Förundras, förförs, förfäras och få reda på varför det bästa man kan göra är att slänga barnen i sjön. Micael Dahlén tittar närmare på den nya forskning som gjorts kring hur människor hanterar kunskap i det uppkopplade samhället och på vilka förväntningar vi har på skolan och vår framtid. Han visar exempel på hur både skolor och företag förändrat sina verksamheter för att möta den snabbt Anna Ekström är generaldirektör för Skolverket sedan maj Hon har tidigare varit ordförande för SACO, statssekreterare i regeringskansliet och domstolsjurist. Anna Ekström är även vice ordförande i styrelsen för Uppsala universitet och ledde regeringens jämställdhetsdelegation för skolan och förskolan. förändrade framtiden, och skissar på hur utvecklingen kan komma att fortsätta. Micael Dahlén är professor i marknadsföring på Handelshögskolan i Stockholm. Han blev professor redan vid 34 års ålder och har vunnit ett flertal priser för sin forskning. Micael Dahléns böcker har översatts till flera språk. Bland hans tidigare böcker hittas bland annat Boxen kreativitet som skapar bättre affärer (2006) och Nextopia livet, lyckan och pengarna i Förväntningssamhället (2008). Hans senaste bok Monster släpptes i november Foto: cato lein Foto: stefan borgius Kaffe och besök på utställningen Boka-tidigt-premie Anmäl dig senast den 20 januari och du får en bokpremie. Välj mellan följande titlar från Studentlitteratur: Perspektiv på skolans utveckling, Erik Groth Struktur, kultur, ledarskap förutsättningar för framgångsrika skolor Olof Johansson Jonas Höög Tio tankar om skolan, Tom Tiller Gör ditt val på anmälningsblanketten. Mer information om böckerna på sista sidan. 9

10 Nu gifter vi oss! kr exkl. moms Nyhet! HoverCam T3-E Dokument kamera Presentera, spela in och skanna... i 3MP kvalité! Liten och smidig (900 gram) med teleskopsfunktion Presentera i 720P HD Video Skanna och arkivera eller a Spela in hela lektioner med ljud 16X real time digital zoom, 2.5X mekanisk zoom Fungerar ihop med interaktiva skrivtavlor Kontakta oss gärna! Wikona AB Distributör av HoverCam i Europa Tel: NE & UR Besök oss i vår monter på Nordiska Skolledarkongressen! Läs mer på neskola.se! KontaKt ne: Kenneth Andersen, tel , e-post

11 Fyra parallella seminarier Markera ditt val på anmälningsblanketten på sid 17 Tommy Iseskog Arbetsmiljöansvar i skolan juridik och personalpolitik Arbetsmiljölagen ställer krav på dels systematiskt arbete i syfte att förebygga ohälsa och olycksfall, dels personalpolitiska insatser för att utveckla god arbetsmiljö. Lagen har alltså både ett preventivt och ett utvecklande syfte. Dessa krav gäller inom skolan i förhållande till såväl arbetstagare som elever. Tommy Iseskog tar upp vad som menas med begreppen arbetsmiljö och arbetsmiljöansvar i skolan, och vilka roller och vilket ansvar i arbetsmiljöarbetet som skolledningen, lärare, anställda och elever har. En annan fråga han ställer är hur arbetsmiljölagen utvecklas med hänsyn till arbetslivets förändring, till exempel ny teknik. Tommy Iseskog är arbetsrättsjurist, universitetslektor, författare, forskare och debattör. Han har över trettio års erfarenhet som jurist och har skrivit ett flertal böcker inom området arbetsmiljö, bland annat Arbetsmiljöansvar och Arbetsmiljö för alla. 2A Foto: privat Helene Ärlestig Rektor som beslutsfattare och kommunikatör för ökad måluppfyllelse Uppdraget som rektor är komplext och innehåller många uppgifter. Uttalade förväntningar på ökad måluppfyllelse och nya reformer har ändrat förutsättningarna för rektors roll och agerande. Som ledare för den pedagogiska verksamheten ska rektor både utveckla och kontrollera skolans verksamhet. Det förutsätter tydlighet och strategiskt beslutsfattande som i sin tur ska bygga på vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. Helene Ärlestig problematiserar vad vi vet om rektors beslutsfattande och kommunikation i relation till mål och resultatstyrning. Helene Ärlestig är universitetslektor och studierektor vid Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet. Hennes forskningsintressen är rektors ledarskap, organisationskommunikation, implementeringsarbete och bedömning av lärares och rektorers prestationer. Helene Ärlestig har tidigare arbetat som rektor i Umeå kommun. 2B Foto: agneta ärlestig Sven Sundin Myter och fakta om den svenska skolan Om man ska tro mediernas rapportering är den svenska skolan i kris. I skoldebatten talas ofta om besparingar, dåliga resultat och betygsinflation. Hur är det egentligen? Var skolan bättre förr? Hur var det för tio, tjugo eller trettio år sedan? Sven Sundin redovisar vad den officiella statistiken visar i en rad centrala frågor. Hur är det till exempel med avhoppen från gymnasieskolan, är de fler idag? Och hur är det med lärartätheten? Sven Sundin är statistiker, utredare och undervisningsråd på Skolverket. Han arbetar även för Europeiska socialfonden och möter ungdomar som har svårt att etablera sig som vuxna. Under hösten 2011 har Sven Sundin arbetat med en rapport om den gymnasiala lärlingsutbildningen. 2C Foto: privat Sven Persson Hur berör den nya läroplanen förskolechefen? Förskolan har utvecklats från ett samhälleligt socialt projekt till ett utbildningspolitiskt projekt. Utvecklingen innebär att förskolan inriktas mot klarare kunskapsmål. Det tydligaste exemplet på denna riktning är den nya läroplanen för förskolan, där kunskapsmålen för de yngre barnen nu är framskrivna i en rad ämnen. Därmed kommer också förskolan att få en starkare ämnesdidaktisk inriktning och det är viktigt att skolledare förmår stödja förskolepersonalens kompetensutveckling. Sven Persson ger en överblick av den historiska förskjutningen och de nya utmaningar som förskolan står inför. Sven Persson är professor i pedagogik och vetenskaplig ledare för Centrum för professions studier vid Malmö högskola. Hans forskningsområden är professionsstudier och villkor för de yngre barnens lärande och utbildning. Sven Persson är ledare för forskningsmiljön Barndom, lärande och ämnes didaktik vid Malmö högskola och är redaktör för böckerna Utbildningsvetenskap för förskolan och Utbildningsvetenskap för grund skolans tidiga år. 2D Foto: privat 11

12

13 Torkel Klingberg Den lärande hjärnan om barns minne och utveckling Nya rön inom hjärnforskning hjälper oss att förstå hur barns lärande, matematiska förmåga och arbetsminne utvecklas. Vi vet nu till exempel vilka mekanismer som ligger bakom problem som dyskalkyli och dyslexi. Hjärnans utveckling styrs delvis av gener, men miljöns effekter alltifrån den tidiga uppväxten till stimulans, musicerande och stress senare i livet bidrar starkt till att forma hjärnan. Hur kan skolans ledare använda sig av forskarnas nya upptäckter? Torkel Klingberg är läkare och professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Hans forskning handlar om hjärnans utveckling under barndomen, och hur hjärnan påverkas av träning. Forskningen har lett till en metod att träna arbetsminnet som används för att hjälpa barn med ADHD publicerade Torkel Klingberg boken Den översvämmade hjärnan, som översatts till sex språk utkom hans andra bok Den lärande hjärnan. Foto: ulla montan Lunch och besök på utställningen (utställningen stänger 13.30) Anna-Karin Hatt It i skola och utbildning På många områden är Sverige världens mest avancerade it-land. Men just i skolans värld ligger vi inte i topp i internationella jämförelser. Svenska skolor använder datorer i mindre utsträckning än skolor i flera andra länder, och svenska barn är sämre än genomsnittet i OECD på grundläggande datakunskaper som att göra textdokument och bearbeta bilder. Hur ska Sverige ta täten? It-minister Anna- Karin Hatt berättar om Sveriges Digitala Agenda som hon presenterade i oktober Där är skola och undervisning ett av de viktigaste områdena, med stort utrymme för förbättringar. Vilken roll har skolledarna i förbättringsarbetet? Anna-Karin Hatt (C) är sedan september 2011 Sveriges it- och energiminister. Hon leder Digitaliseringsrådet som regeringen inrättade Samma år utsågs Anna-Karin Hatt till Sveriges mäktigaste it-kvinna av tidningen Computer Sweden. Hon har haft flera positioner inom Centerpartiet, bland annat satt hon i ungdomsförbundets ledning och var statssekreterare i partiets samordningskansli vid Statsrådsberedningen Foto: johan ödmann Jörgen Oom Våga vara bäst! Så skapar vi mer arbetsglädje och bättre resultat i vardagsarbetet Att skapa engagemang för gemensamma mål och visioner är en viktig uppgift för rektor, inte minst i en tid av förändringar. Människor reagerar väldigt olika i förändringsprocesser hur kan du som skolans ledare då få med ALLA medarbetare? Hur skapar du motivation och ansvarskänsla hos dem? Vad krävs för att sedan hålla medarbetarnas, och dina egna, positiva attityder vid liv? Jörgen Oom, som har arbetat med motivationsfrågor i många år och utsågs till Årets talare 2010, berättar med humor och smittande engagemang om praktiska chefsverktyg och om att våga vara bäst! Jörgen Oom är legitimerad psykolog med specialinriktning på motivation, attitydpåverkan/hypnos och prestationspsykologi. Sedan början av 1980-talet har han arbetat med att skapa vinnarattityder och stärka förändringsvilja och prestationer i drygt 300 företag och offentliga organisationer i mer än 30 länder. Han har samarbetat med Astrid Lindgren, olympiska guldmedaljörer och Wimbledonsegrare. Foto: privat Lars Flodin, ordförande i Sveriges Skolledarförbund, avslutar Nordiska Skolledarkongressen 2012 Ändringar och tillägg i programmet 13

14 Ökad kompetens, inspirerande möten och fler elever som lockas att söka till utbildningsprogrammen. För Göteborgs Tekniska College (GTC) är europeiskt och globalt samarbete en nyckelfaktor för att öka kvalitén på undervisningen. Och ett effektivt sätt att hålla sig uppdaterad inom den tekniska och pedagogiska utvecklingen. En internationell skola är en attraktivare skola Vårt målmedvetna arbete med internationalisering har belönat sig, säger skolans VD Jan Johansson. Det har gett oss mångfaldskompetens. Vi lär oss hela tiden. Och den ökade kvalitén på utbildningen ökar också attraktiviteten. Långsiktig satsning på internationellt samarbete Att satsa på internationellt samarbete och utbyte har varit ett tydligt strategiskt val för GTC ända sedan verksamheten startade för 12 år sedan. Skolan, som samägs av Göteborgs kommun och Volvobolagen, gjorde redan från början en omvärldsanalys. En av slutsatserna var att den globala dimensionen är viktig och att nya krav skulle komma att ställas på elever. Krav som man behöver utblick utanför Sverige för att möta. Vi kan inte utbilda människor som bara kan jobba i Göteborg eller dess närområden, konstaterar Jan Johansson. Att uppdragsgivarna har varit tydliga från starten har underlättat mycket. Det är helt enkelt en förutsättning för ett lyckat arbete med de här frågorna menar Jan Johansson. Satsningen har gett ökad kvalitet Idag har GTC ett internationellt nätverk som kopplar samman skolor, företag, organisationer och samhälle i Sverige, övriga Europa, Kina, Indien och Sydafrika. Ett nätverk som hela tiden växer och utvecklas. De samarbetar både i projekt som rör utveckling av verksamheten och genom kompetensutveckling av lärare och elever. Eleverna har också möjlighet att söka utlandspraktik inom sina utbildningsprogram. Innehållet i undervisningen stäms hela tiden av mot andra länder tekniskt, kvalitetsmässigt och kulturellt. Satsningarna har lett till att GTC har fått ta emot flera kvalitetspriser, bland annat för sitt arbete med språkundervisning. Internationella programkontoret är en statlig myndighet med uppdrag att främja utbildning och lärande om internationella frågor. Vi erbjuder förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, liksom aktörer inom andra delar av svensk utbildning, en rad möjligheter när det gäller att arbeta med ett internationellt perspektiv i undervisningen. Samarbetsprojekt med elev- och lärarutbyten, utlandspraktik för elever på yrkesförberedande gymnasieprogram eller kompetensutveckling för dig som är skolledare eller lärare det är några av de möjligheter vi erbjuder. Skolledaren har en nyckelroll En viktig framgångsfaktor för att lyckas med internationella projekt är inte bara att ha en klar idé om vad man vill göra och sätta tydliga mål för vad man vill uppnå. Det gäller också att utse ansvariga personer med tydliga roller. Och att dessa personer har stöd och uppbackning från chefen. Eftersom det handlar om en verksamhetsutveckling som involverar både elever och personal är skolledarens engagemang av yttersta vikt för ett lyckat resultat. Det måste vara ett uppdrag som ingår som en del i det ordinarie arbetet på skolan. Inte vid sidan av allt det andra. Som chef är det viktigt att hela tiden kommunicera detta ut i organisationen och visa vad som händer i verksamheten. Där tror jag vi har lyckats. Tydlighet, struktur och en positiv grundinställning är det som krävs, säger Jan Johansson. Internationella programkontoret ett viktigt stöd Ända från starten upplever Jan Johansson att Internationella programkontoret har bidragit med ett viktigt stöd i att lotsa skolan rätt i ansökningsprocesser, revisioner, och med att utveckla sina projektidéer. Det har varit värdefullt. Man kan testa sina idéer och få stöd och hjälp. Dessutom finns det möjlighet att söka pengar för att till exempel göra förberedande besök inför ett projekt. På det sättet kan man testa hur samarbetet och idéerna fungerar innan man drar igång. Kontakta oss gärna på telefon om du vill veta mer. Eller besök vår webbplats:

15 Programöversikt Onsdag 28 mars Torsdag 29 mars Registrering, kaffe och besök på utställningen Skolledare i en ny tid Ordföranden i Sveriges Skolledarförbund hälsar välkommen Släng barnen i sjön! Kunskap lyfter Sverige Ledarskap i en skola på vetenskaplig grund Lunch och besök på utställningen Kaffe och besök på utställningen A Arbetsmiljöansvar i skolan juridik och personalpolitik 2B Rektor som beslutsfattare och kommunikatör... 2C Myter och fakta om den svenska skolan 2D Hur berör den nya läroplanen förskolechefen? A Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan 1B Personalbehörighet och lärarlegitimation 1C Bedömning för lärande 1D It, skolan, eleven och framtiden Den lärande hjärnan om barns minne och utveckling Lunch och besök på utställningen Skolinspektion och sen då? It i skola och utbildning Kaffe och besök på utställningen Våga vara bäst! Om Synligt lärande Visible learning Ordföranden i Sveriges Skolledarförbund avslutar kongressen Leading Beyond Expectations Med reservation för ändringar i programmet Praktisk information Tid och plats Nordiska Skolledarkongressen äger rum den mars 2012 på Svenska Mässan i Göteborg. Ingång via entré 8, Mässans gata 8. Anmälan Anmäl dig online på Du kan även faxa anmälningsblanketten till + 46 (0) eller skicka anmälan med post till: Nordiska Skolledarkongressen se Göteborg, Sverige Antalet platser är begränsat och anmälan bekräftas och faktureras av Bok & Bibliotek i den turordning de inkommer. Anmälan är bindande och personlig, men kan vid förhinder överlåtas till annan person. Kontakta arrangören för namnbyte. Sista anmälningsdag Sista anmälningsdag är den 9 mars Därefter tas anmälningarna emot i mån av plats. Anmälningsavgifter Avgiften inkluderar tillträde till seminarierna och utställningen, kaffe och lunch båda dagarna samt kvällsarrangemanget i Kongresshallen den 28 mars. Servering av kaffe och lunch sker i utställningslokalerna. Pris anges exkl. moms. Samtliga avgifter faktureras, betalningsvillkor 30 dagar. Anmälan t.o.m den 20 januari Vid anmälan t.o.m den 20 januari ingår en valfri bokpremie. För information om böckerna, se sista sidan. Kongressavgift SEK/person Anmälan efter den 20 januari Kongressavgift SEK/person Registrering Registrering och utlämnande av informationsmaterial äger rum på Svenska Mässan, Mässans Gata 8 (Kongresshallens foajé), den 28 mars kl Utställning En utställning arrangeras i samband med kongressen. Inträde till utställningen ingår i anmälningsavgiften. För information och bokning av monterplats kontakta Valentina Arvidsson, telefon + 46 (0) eller via e-post: Hitta till Svenska Mässan Svenska Mässan ligger centralt vid Korsvägen och Hotel Gothia Towers. Från Landvetter flyg plats går flygbuss som stannar vid Korsvägen utanför Svenska Mässan. Kommer du med tåg till Centralstationen tar du spårvagn 2, 4 eller 13 från Drottningtorget till Korsvägen. Kommer du i egen bil parkerar du närmast i Focus parkeringshus i Gårda. Hotell Svenska Mässan Hotellservice hjälper till att boka rum på ett urval av hotell i centrala Göte borg. Fyll i era önskemål på anmälningsblanketten eller boka hotell on-line på Bekräftelse skickas via e-post. Betalning sker genom faktura eller kreditkort senast 30 dagar före ankomst. Frågor gällande hotell kontakta: Svenska Mässan Hotellservice tel: +46 (0) fax: +46 (0) e-post: Frågor Frågor gällande anmälan, kongressen och utställningen kontakta: Valentina Arvidsson tel: + 46 (0) e-post: 15

16

17 Anmälningsblankett Nordiska Skolledarkongressen, mars 2012 En blankett per person kopiera gärna! Vänligen texta tydligt! Du kan även anmäla dig på Bekräftelse skickas till Namn: Skola/Arbetsplats: Adress: Anmälningsavgift Priser exkl. moms. Samtliga avgifter faktureras, betalningsvillkor 30 dagar. Avgiften inkluderar tillträde till seminarierna och utställningen, kaffe och lunch båda dagarna samt kvällsarrangemanget med mat och underhållning i Kongresshallen den 28 mars. Postnr & ort: Land: Tel/Mobil: Fax: E-post: Faktureringsadress (om annan än ovan) Skola/Arbetsplats: Adress: Postnr & ort: Land: Anmälan t.o.m den 20 januari sek/person Kongressavgift 4600 Jag väljer följande boka-tidigt-premie (se sista sidan för info om böckerna) Perspektiv på skolans utveckling Struktur, kultur, ledarskap... Tio tankar om skolan Anmälan efter den 20 januari sek/person Kongressavgift 5200 Kvällsarrangemang 28 mars ingår i kongressavgiften, se sid 18 Deltar Deltar ej Kategorier/Befattning/Verksamhetsområde Förskola Grundskola Gymnasium Vuxenutbildning Övrigt: Anmäl dig till de parallella seminarierna Välj ett seminarium i varje tidsblock Onsdag 28 mars A 1B 1C 1D Torsdag 29 mars A 2B 2C 2D Så här anmäler du dig Anmäl dig online på Du kan även faxa blanketten till + 46 (0) eller skicka anmälan med post till: Nordiska Skolledarkongressen, se Göteborg, Sverige Anmälan är bindande och personlig. Sista anmälningsdag Sista anmälningsdag är den 9 mars Därefter tas anmälningarna emot i mån av plats. Jag önskar inte få information från utställande företag Hotell Svenska Mässan Hotellservice hjälper till att boka rum på ett urval hotell i centrala Göteborg. Numrera i ordningsföljd era hotellönskemål. Bekräftelse skickas via e-post. Hotellalternativ Pris enkelrum Scandic Opalen sek Quality Hotel Panorama sek Hotel Gothia Towers sek / / Betalning sker genom faktura eller kreditkort senast 30 dagar före ankomst. Alla priser är inklusive moms, baserade per natt, frukost ingår. Dubbelrumstillägg sek 200 per rum per natt gäller på samtliga hotell. Dubbelrum delas med: Ankomst den mars Avresa den mars Frågor om hotellbokning kontakta Svenska Mässan Hotellservice tel: +46 (0) , e-post: 17

18 Nordiska Skolledarkongressen mötesplatsen för skolledare! Nordiska Skolledarkongressen är en mötesplats som erbjuder kompetensutveckling, inspiration, nätverks- och affärsmöjligheter. Kongressen vänder sig till rektorer, skolchefer, skolpolitiker och andra med intresse av och Kongress Nordiska Skolledarprogrammet erbjuder fortbildning av hög kvalitet med ledarskapet i fokus. Nya rön och trender presenteras av forskare, politiker och andra ledare inom och utom skolans värld. ansvar för skolutveckling. Skolledarkongressen arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg. Sedan starten 1997 har den varje gång besökts av ca deltagare från hela Norden. Utställning I samband med kongressdagarna arrangeras även en utställning som visar produkter och tjänster inom skolområdet. Här får man ett samlat grepp om vad marknaden har att erbjuda. Vill du ställa ut? Har du en produkt eller tjänst du vill presentera? Välkommen att ställa ut på Nordiska Skolledarkongressen! Anmälningsblankett och mer information finns på Fest på schemat! 28 mars kl Efter en dag fylld av inspirerande föreläsningar och nya intryck rundar vi av med en sprakande fest! I Kongresshallen bjuds det på dryck, läcker buffé och musikalisk underhållning av högsta klass. Och för den som vill röra på benen ligger hela dansgolvet öppet! Dessutom blir det prisutdelning under kvällen Libers skolledarpris. Arrangemanget ingår i kongressavgiften, men glöm inte att anmäla dig till festen på anmälningsblanketten. 18

19

20 Avsändare: Nordiska Skolledarkongressen SE Göteborg Sverige B sverige porto betalt Kraft och inspiration till ditt ledarskap Välj Studentlitteratur för din och dina kollegors kompetensutveckling. Vi garanterar litteratur av hög kvalitet. Genom våra nätverk av välmeriterade forskare och författare får du det senaste inom området för skolutveckling. Välkommen till vår monter på Nordiska Skolledarkongressen. Här bekantar du dig med vår senaste utgivning och hämtar din boka-tidigt-premie. Vi ser fram emot att få träffa dig! Välj din boka-tidigt-premie! GROTH, ERIK Perspektiv på skolans utveckling Boken handlar om skolans styrning och utveckling men är ingen traditionell skolutvecklingshandbok. Författaren vill utmana människors tänkande och bidra till att befästa några viktiga och grundläggande begrepp som kan vara gemensamma i diskussionerna om förskolans och skolans utveckling. JOHANSSON, O HÖÖG, J (RED.) Struktur, kultur, ledarskap förutsättningar för framgångsrika skolor Författarna diskuterar bl.a. rektorers ledarskap i relation till skolans struktur och kultur utifrån skolans ethos, rektors pedagogiska ledarskap, skolans förbättringskapaciteter, lärares syn på rektor, kommunikation mellan rektor och lärare, rektors betydelse för mobbning och elevinflytande samt synen på kvalitetsarbete. TILLER, TOM Tio tankar om skolan Denna bok innehåller tio brev skrivna till barnbarnet Storm. I breven diskuterar författaren centrala och aktuella frågor om skolan. Han ger en kritisk analys och reflektion av den pågående poltiska diskussionen om barns och ungas utveckling och lärande.

Program. Nordiska Skolledarkongressen 28 29 mars 2012 Svenska Mässan Göteborg

Program. Nordiska Skolledarkongressen 28 29 mars 2012 Svenska Mässan Göteborg www.skolledarexpo.se Program Tor Andersson Jan Björklund Daniel Berr Micael Dahlén Anna Ekström Andy Hargreaves Anna-Karin Hatt Carl Heath Tommy Iseskog Torkel Klingberg Tomas Kroksmark Eva Larsson Christian

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet All utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inom Skaraborg har utbildning hög kvalitet

Läs mer

Specialpedagogiskt forum

Specialpedagogiskt forum Kognitiva arbetsminnet - matematiksvårigheter och dyskalkyli språkstörningar och språkutveckling inkludering och elevhälsa Elite Palace Hotel, Stockholm, den 23 och 24 september 2014 Matematiksvårigheter

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare Av Sveriges största chefsnätverk 4 november 2014 - Berns - Stockholm - Hur får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade? - Så uppnår du en god karriärsutveckling - Så leder du morgondagens

Läs mer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Regional Skolledarkonferens om specialpedagogiska utmaningar 14 oktober 2015 Scandic Crown Göteborg Välkommen till skolledarkonferens! För sjunde hösten i rad

Läs mer

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan 2005-12-20 06/01 Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG Mod, lust och kompetens att leda skolan BAKGRUND/SYFTE Skolan som samhällsinstitution

Läs mer

SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP

SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland 20-21 april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP Välkommen till 2017 års upplaga av Synapsen, en mötesplats som inspirerar och ger personlig utveckling till chefer, ledare och politiker

Läs mer

Info om professionsutveckling för dig som ansvarar för ledning av förskola och skola

Info om professionsutveckling för dig som ansvarar för ledning av förskola och skola 2015-11-10 Info om professionsutveckling för dig som ansvarar för ledning av förskola och skola Här info om möjligheter för utveckling och kvalificering för er som har ledningsfunktion inom förskola och

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Program för kvalitetsutveckling. Framgångsrikt lärande

Program för kvalitetsutveckling. Framgångsrikt lärande Program för kvalitetsutveckling Framgångsrikt lärande Inledning Våra elever har gett oss ett förtroende uppdraget och möjligheten att spela roll och göra skillnad i deras liv och att ge dem resurser så

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen KONFERENS 18-19 NOVEMBER 2014 SCANDIC

Läs mer

Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01

Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01 - I Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01 T- f Utvecklingsstrategi för Södertäljes skolor Bakgrund: Den 1 juli 2011 infördes en ny skollag

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer

En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan

En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan Karin Renblad, Docent i ped./kvalitetsamordnare Habo kommun Jane Brodin, Professor i ped. Högskolan för Lärande och Kommunikation

Läs mer

Skolledarkonferens september 2016

Skolledarkonferens september 2016 Skolledarkonferens 29 30 september 2016 Att leda förskoleutveckling på vetenskaplig grund Lise Lotte Johansson Syfte och mål med min föreläsning Syfte: att på ett konkret och verksamhetsnära sätt lyfta

Läs mer

Inbjudan. Inspirationsdag Hälsofrämjande skolutveckling. Konferens den 27 mars 2003 kl 09.00-16.00

Inbjudan. Inspirationsdag Hälsofrämjande skolutveckling. Konferens den 27 mars 2003 kl 09.00-16.00 Inbjudan Inspirationsdag Hälsofrämjande skolutveckling Konferens den 27 mars 2003 kl 09.00-16.00 Biograf Draken Olof Palmes plats, Järntorget Folkets Hus, Göteborg Registrering och kaffe från kl 08.30

Läs mer

Skolledarkonferens - Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer

Skolledarkonferens - Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Skolledarkonferens - Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Aktivitets ID: 35509 Tid: 14 oktober 2015, kl 08:30-16:00 Plats: Göteborg, Scandic Crown, Polhemsplatsen 3 Typ av aktivitet: Konferens

Läs mer

Utmaningarna för förskolan

Utmaningarna för förskolan Utmaningarna för förskolan Implementeringen av läroplanen Uppföljningen av verksamhetens resultat Kompetensförsörjningen Kapaciteten och utbyggnaden Kompetensförsörjningen Organiseringen av verksamheten

Läs mer

Information- Slutrapport kollegialt lärande

Information- Slutrapport kollegialt lärande Bengt Larsson - unbl01 E-post: bengt.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-08-13 Dnr: 2012/530-BaUN-027 Barn- och ungdomsnämnden Information- Slutrapport kollegialt lärande Ärendebeskrivning

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 7-9 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 EKONOMI I BALANS... 4 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET... 4 VERKSAMHETENS PRIORITERADE

Läs mer

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan. SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG 2007 Vad är kvalitet i skolan?

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan. SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG 2007 Vad är kvalitet i skolan? 2006-12-18 07/11 Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG 2007 Vad är kvalitet i skolan? BAKGRUND/SYFTE Skolan som samhällsinstitution

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER!

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! Välkomna Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare, utvecklingsledare och övriga intresserade på grundskolan

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i skolan. Analys av programteori

Systematiskt kvalitetsarbete i skolan. Analys av programteori Systematiskt kvalitetsarbete i skolan. Analys av programteori Ulf Lundström Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Umeå universitet ulf.lundstrom@edusci.umu.se Disposition Om projektet Syfte

Läs mer

2011 ett skoläventyr

2011 ett skoläventyr 2011 ett skoläventyr Hans Åke Scherp Leda systematiskt kvalitetsarbete Spännande och tankeväckande idé och modell om vad systematiskt kvalitetsarbetet är En pedagogisk helhetsidé blir vägledande Bra med

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Bättre skola Södra Berget Sundsvall 2015-01-21 Lars Thorin Presentation Lars Thorin 44 år från Bräcke, Jämtland Lärare 1-7 Sv/So/Idr

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte

Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte En mycket konkret modell för systematiskt förbättringsarbete i undervisningsprocessen. Modellen hjälper dig som rektor med det som ofta

Läs mer

En nationell strategi för skolans digitalisering

En nationell strategi för skolans digitalisering En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-10 En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-09 Camilla Waltersson Camilla Grönvall Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VI BYGGER SAMHÄLLET I takt med att vi blir allt fler Kungälvsbor bygger vi ut vår verksamhet. Varje år utökas verksamheterna med nya förskolor och/eller grundskolor, fler pedagoger

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Skolriksdag 27-28 april 2015

Skolriksdag 27-28 april 2015 Skolriksdag 27-28 april 2015 - Regionförbundet i Kalmar län Sida 1 av 2 Skolriksdag 27-28 april 2015 Gemensamt deltagande från Kalmar län Vart annat år arrangerar SKL Skolriksdag för målgruppen förtroendevalda,

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Framtidens förskola. Riktlinjer och arbetssätt för en förskola i förändring. Inbjudan till konferens i Stockholm den maj 2009

Framtidens förskola. Riktlinjer och arbetssätt för en förskola i förändring. Inbjudan till konferens i Stockholm den maj 2009 Framtidens förskola Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 maj 2009 TALARE FRÅN Utbildningsdepartementet Bertil Östberg Center för barnpedagogisk forskning, Åbo Akademi Marita Lindahl Elisabeth

Läs mer

Skola Ansvarig Rektor:

Skola Ansvarig Rektor: SKA samtal 15/16 Skola Ansvarig Rektor: Samtalen äger rum fyra gånger per år: sep, nov, feb och apr Dokumentationen inför samtalen ska innehålla Rektors analys och Rektors åtgärder Resultat och ledarskap

Läs mer

Skapandets betydelse för barns utveckling

Skapandets betydelse för barns utveckling 2013-08-15 13/74 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Skapandets betydelse för barns utveckling BAKGRUND I den nya läroplanen för grundskolan

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

2 0 1 5-2 0 1 6 Å K 6-9

2 0 1 5-2 0 1 6 Å K 6-9 2015-2016 ÅK 6-9 VARJE ELEV TILL NÄSTA NIVÅ! INNEHÅLL Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi ger eleverna det de behöver för att klara grundskolan med goda resultat och

Läs mer

Tillsammans släpper vi in framtiden!

Tillsammans släpper vi in framtiden! Konferensen Samverkan Skola - Arbetsliv 15 oktober 2015 på Missionskyrkan i Linköping Tillsammans släpper vi in framtiden! Arbetslöshetsfrågan? Kompetensutveckling? - En konferens som ger verktyg till

Läs mer

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn UAL:en Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn Innehållsförteckning: Inledning 2 Förväntningar och förhoppningar 3 Årscykel 5 Lärarens egen utvecklingsplan 5 Medarbetarsamtal

Läs mer

Kvalitetsarbetet i förskola och skola.

Kvalitetsarbetet i förskola och skola. Kvalitetsarbetet i förskola och skola. Hur och på vilket sätt kan kvaliteten utvecklas i verksamheten med utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Utbildningen

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Dnr:40-2010:71 INTERVJUGUIDE FÖR INSPEKTÖRER: REKTORS INTERVJUER Leder rektor

Läs mer

Fortbildning för rektorer MÅLDOKUMENT

Fortbildning för rektorer MÅLDOKUMENT Fortbildning för rektorer MÅLDOKUMENT Beställningsuppgifter: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@wolterskluwer.se www.skolverket.se/publikationer

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 inspiration KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka undervisningsprocesser

Läs mer

Eskilstuna 2011-12-09 När kunskap och omsorg går hand i hand

Eskilstuna 2011-12-09 När kunskap och omsorg går hand i hand Eskilstuna 2011-12-09 När kunskap och omsorg går hand i hand Hälsofrämjande skolutveckling en gemensam satsning på kunskapsmål och sociala mål Hälsofrämjande skolutveckling Motivation, ett gott skolklimat,

Läs mer

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Högskolan Kristianstad bjuder in förskolans lärare och ledare till en föreläsningsserie med rubriken: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad kan det betyda i ett förskoleperspektiv? Förskolans

Läs mer

Handlingsplan fö r skölutveckling med hja lp av digitala verktyg 1

Handlingsplan fö r skölutveckling med hja lp av digitala verktyg 1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-10-27 1 (6) Handlingsplan fö r skölutveckling med hja lp av digitala verktyg 1 1 Underlag för denna handlingsplan är den av rektorerna framtagna handlingsplan för

Läs mer

Forskningsbaserad skolutveckling i teori och praktik

Forskningsbaserad skolutveckling i teori och praktik Forskningsbaserad skolutveckling i teori och praktik Med fokus på att styra och leda Carl-henrik.adolfsson@lnu.se Fokus för dagens föreläsning Utifrån resultat och lärdomar från två större genomförda skolutvecklingsprojket

Läs mer

Digitala verktyg i skolan 2018

Digitala verktyg i skolan 2018 Digitala verktyg i skolan 2018 kunskap utveckling inspiration Hur kan du framgångsrikt arbeta med digitala verktyg som stödjer den formativa bedömningen och återkopplingen? Så arbetar du inkluderande med

Läs mer

Hållbart skolledarskap. Utbildningschefsnätverket 2015-10-27

Hållbart skolledarskap. Utbildningschefsnätverket 2015-10-27 Hållbart skolledarskap Utbildningschefsnätverket 2015-10-27 Idéskriften Rektor Möjligheternas chefsjobb, SKL 2013 Ändå ser det ut så här Skolledaren som pedagogisk ledare Skolledaren är pedagogisk ledare

Läs mer

Integrerad IKT. en strategi för skolutveckling i Sollentunas kommunala förskolor och grundskolor.

Integrerad IKT. en strategi för skolutveckling i Sollentunas kommunala förskolor och grundskolor. Integrerad IKT en strategi för skolutveckling i Sollentunas kommunala förskolor och grundskolor www.sollentuna.se IKT betyder informations- och kommunikationsteknik. IKT är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd OH-mallen Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd Skolverket visar vägen Skolverket ska genom sin verksamhet främja att

Läs mer

Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål

Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål www.hassleholm.se Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål 2016-2018 Barn- och utbildningsnämndens vision Varje år välkomnar vi fler än 500 nya barn och elever till vår verksamhet.

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

Vallöfte: Rektorslyftet blir permanent och obligatoriskt

Vallöfte: Rektorslyftet blir permanent och obligatoriskt Vallöfte: Rektorslyftet blir permanent och obligatoriskt - 50 miljoner kronor årligen till rektorers kompetensutveckling Ett bra ledarskap är viktigt för att utveckla och förbättra skolans resultat. Skolor

Läs mer

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden DIARIENUMMER UN 2016.040 VALLENTUNA GYMNASIUM IT-plan 2017-2020 Antagen av utbildningsnämnden 2016-12-08 87 IT-plan 2017-2020 Innehåll IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020... 1 1 Inledande ord... 1 2

Läs mer

Förskolan 580 barn 10 förskolor 38 avdelningar 130 personal. Grundskolan 1490 elever 6 skolor 170 personal. Särskolan 30 elever 2 skolor 35 personal

Förskolan 580 barn 10 förskolor 38 avdelningar 130 personal. Grundskolan 1490 elever 6 skolor 170 personal. Särskolan 30 elever 2 skolor 35 personal Anders Månsson, skolchef i Skolområde Norra, Kristianstad Anders Månsson 2012-09-27 1 Förskolan 580 barn 10 förskolor 38 avdelningar 130 personal Grundskolan 1490 elever 6 skolor 170 personal Särskolan

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Från samtal till verkstad Ett kompetensutvecklingsprojekt i Luleå kommun 2011-2014 Så började det Den förändring som den nya regeringen presenterar i betygsfrågan

Läs mer

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg SOCIALTJÄNSTFORUM - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg Vad står på spel? Om tillit till välfärd och socialtjänst Temat för Socialtjänstforum

Läs mer

Mediekompetens och digital kompetens samhälle och skola utvecklas med IT och medier

Mediekompetens och digital kompetens samhälle och skola utvecklas med IT och medier Mediekompetens och digital kompetens samhälle och skola utvecklas med IT och medier når bättre uppfyllelse av kunskapsmålen. Dagens ungdomar lever i en värld där kommunikation och samspel med digital teknik

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Inbjudan till GR Drop Outs avslutningsoch spridningskonferens

Inbjudan till GR Drop Outs avslutningsoch spridningskonferens Inbjudan till GR Drop Outs avslutningsoch spridningskonferens Nu välkomnar GR Drop Outs alla som är intresserade av skolkproblematik, utanförskap och unga människors framtidsutsikter att ta del av vår

Läs mer

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa Studiehandledning Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa December 2012 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdragets olika delar... 3 Upplägg... 5 Utbildningens upplägg... 7 Stödresurser...

Läs mer

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015 Genom utmaningar och upplevelser i en trygg och jämställd miljö har varje elev utvecklat sina kunskaper, sin lust till livslångt lärande och sig själv som individ i vårt demokratiska samhälle lustfyllt

Läs mer

Ipad i förskola och skola

Ipad i förskola och skola 2014-11-21 15/21 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Ipad i förskola och skola BAKGRUND/ SYFTE Denna utbildningsdag vänder sig till dig som

Läs mer

Analys av Dialogmöte

Analys av Dialogmöte Analys av Dialogmöte Runt 90 personer deltog på dialogmötet och var uppdelade på 7 grupper (elevhälsa, förskolechefer, förskolelärare, lärare, politiker, rektorer, skolchefer) Denna analys bygger på de

Läs mer

Vallöfte: 50 miljoner kronor årligen till rektorers kompetensutveckling

Vallöfte: 50 miljoner kronor årligen till rektorers kompetensutveckling Vallöfte: 50 miljoner kronor årligen till rektorers kompetensutveckling Ett bra ledarskap är viktigt för att utveckla och förbättra skolans resultat. Skolor som saknar bra ledare saknar också ofta ett

Läs mer

Vårt ansvar! nå högre måluppfyllelse för eleverna forma en förskola och skola som äger förmåga att vara relevant för sin samtid och kanske spjutspets mot en mer osäker framtid skapa en organisation som

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN En god hälsa och en kreativ lärmiljö är viktiga förutsättningar, för att få en positiv och harmonisk utveckling hos både barn, elever

Läs mer

Tid och plats Torsdagen den 26 januari kl Fredagen den 27 januari kl Örebro universitet

Tid och plats Torsdagen den 26 januari kl Fredagen den 27 januari kl Örebro universitet Örebro kommun arrangerar tillsammans med Örebro universitet två dagar med föreläsningar kring språk och lärande i skolan. Syftet är att ge pedagoger och skolledare kunskap, inspiration och handfasta tips

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete - med fokus på språk-, läs- och skrivutveckling Göteborg den 24 september 2013 Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Allmänna råd Skolverkets allmänna råd med kommentarer

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Kollegialt lärande i skolan

Kollegialt lärande i skolan Kollegialt lärande i skolan kunskap utveckling inspiration Så arbetar du framgångsrikt med kollegialt lärande på vetenskaplig grund Observationer och kollegial utvärdering hur går vi tillväga? Hur skapar

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 3 PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Kvalitet och lärande i skolan

Kvalitet och lärande i skolan Lär av framgångsrika kommuners systematiska kvalitetsarbete Kvalitet och lärande i skolan På vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Så kan du få det systematiska kvalitetsarbetet att löpa som en röd

Läs mer

Musikläraren 2016 kunskap utveckling inspiration

Musikläraren 2016 kunskap utveckling inspiration Musikläraren 2016 kunskap utveckling inspiration Inspirera eleverna med världsmusik ta del av nytänkande exempel att använda i undervisningen Hur kan du nå fram och underlätta undervisningen för elever

Läs mer

Forskning och utveckling för en skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Forskning och utveckling för en skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-01-22 Handläggare: Katarina Arkehag 08-508 33 032 Cecilia Göransson 08-508 33 707 Till Utbildningsnämnden 2013-02-07 Forskning

Läs mer

URKUNDs fokusdag ett fortbildningspaket Förebygg plagiering genom kunskap, rutiner och handling

URKUNDs fokusdag ett fortbildningspaket Förebygg plagiering genom kunskap, rutiner och handling URKUNDs fokusdag ett fortbildningspaket Förebygg plagiering genom kunskap, rutiner och handling URKUNDs fokusdag - ett fortbildningspaket URKUND har flera års erfarenhet av plagiering och är sedan starten

Läs mer

Dagens program Inledning Vägar in i skriftspråket Läslyftet i förskolan bakgrund, syfte och mål

Dagens program Inledning Vägar in i skriftspråket Läslyftet i förskolan bakgrund, syfte och mål Dagens program 10.00-10.15 Inledning 10.15-11.15 Vägar in i skriftspråket Carina Fast 11.15-12.00 Läslyftet i förskolan bakgrund, syfte och mål Skolverket 12.00-13.00 Lunch 13.00-14.45 Läslyftet i förskolan

Läs mer

Samhälle, interkulturalitet, ledarskap och utvärdering (SILU)

Samhälle, interkulturalitet, ledarskap och utvärdering (SILU) Samhälle, interkulturalitet, ledarskap och utvärdering (SILU) Niclas Månsson Docent i pedagogik Mälardalens högskola MKL-DAGARNA 2014 Hans-Olof Gustavsson Lektor i pedagogik Mälardalens högskola 2014-11-19

Läs mer

8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2

8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2 Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionarkivet (Göteborg) inbjuder för 16:de året i följd till Dagar om lagar Skydd för privatlivet vem bryr sig? 8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal

Läs mer

Matematikstrategi 2012-2015

Matematikstrategi 2012-2015 Matematikstrategi 2012-2015 Matematikstrategi 2012-2015 Avsiktsförklaring Luleå kommun som huvudman prioriterar kompetensutvecklingsinsatser i matematik inom samtliga verksamhetsområden för att därigenom

Läs mer