Produkter Läs- och skrivmöjlighetscenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produkter Läs- och skrivmöjlighetscenter"

Transkript

1 Produker Läs- och skrivmöjlihescener

2 Läsverky Talsynes Skärmlinjal Skannin Läsa ryck ex Ordlisor Försorin

3 WordRead PLUS Talsynesen som du kan bära med di och använda på andra daorer. WordRead PLUS, CD-versioner insalleras i en daor. WordRead PLUS, USB-versionen insallerar ina iler och ina krav på adminisraör-räiheer inns. Funerar i alla daorer med USB-konak. Uppläsnin i Microso Word: klicka på Play-knappen och proramme läser rån markören markera exen och uppläsninen börjar direk använd pilanenerna korkommandon Markörmedöljnin i Word: visas ord ör ord, menin ör menin eller sycke ör sycke. visas med valri eckenär och/eller valri bakrundsär kan döljas Uppläsnin på inerne: med markörmedöljnin, menin ör menin markera ex och uppläsninen börjar direk korkommandon Läs i andra applikaioner: markera med vänser musknapp och uppläsninen börjar direk i måna applikaioner kan du peka med musen och å dem uppläsa(skärmläsnin) Tanenbordsläsnin: ecken, ord eller menin välj a boksavsljuden läses upp av en manli eller en kvinnli rös Spara ex som ljudil(wav, wma eller o) och video (äller ör WRP CD-versioner): spara ill ljudil och lyssna senare på exen i daor eller ör över den ill MP- spelare eller mobileleon (.wav.vma eller.o) spara ill video. Konvererar valri ex ill video med synkronisera al. Användaren kan välja useende på exen, bakrund och välja insällninar på ale ör a sedan producera videon ill måna populära mobila enheer Tex. IPhone, IPod Touch, Nano eller Classic, Nokia N95, Sony Ericsson Walkman eller andra mobila enheer som klarar uppspelnin av video i ilormae avi och wmv Spara ex som ljudil (äller WRP USB): spara ill ljudil och lyssna senare på exen i daor eller ör över den ill MP- spelare eller mobileleon (.wav)

4 WordRead med rösen Inrid Proramme ör de möjli ör di a å ex uppläs i de lesa olika applikaioner som ex , hemsidor, kalkylark, presenaioner, vissa PDF-iler och exer skrivna i Word och andra ordbehandlare. Talsynesen RealSpeakTM, som WordRead använder ör a läsa upp ex på daorn är SAPI-kompaibel, vilke beyder a andra proram ex Sava Rä kan använda ale uan a WordRead är iån. Du kan spara en ex som en ljudil (.wav) ör a vid e senare illälle lyssna på exen i din daor eller öra över de ill en spelare. Menyer, hjälpil och manual är på svenska. WordRead är uveckla av Claro Soware Ld. I Sverie har proramme bearbeas och översas av Svensk TalTeknoloi och LSM-cener. Sysemkrav Windows 98/Me/2000/P/Visa Penium 50Mhz el mer 128MB RAM. Ar nr: L

5 Skolsil Skolsil ör de möjli a höra boksavsljud samidi som man skriver och är således e umärk verky ör a räna ljudnin. Kan kombineras med WordRead PLUS ord och meninsljudnin. Innehåller också vå eckensni som ser u som de boksäver eleverna lär si a skriva ör hand och har ais ram med uånspunk i den välednin som Nordisk idérupp ör handskri uarbeade år De ena eckensnie är rak och de andra är luande. När proramme insalleras placeras de bland övria eckensni i Windows. Enkel a öra övninsblad med hjälplinjer ör handskrivninsövninar. Finns även som skol- och kommunlicenser. Ta konak ör prisuppier. Sysemkrav Windows (95/98/2000/P/Visa) och skärmupplösnin mins 800x600. Ar nr: L

6 ViTal ViTal är e läs- och skrivsödsproram med inbyd alsynes som underläar ör personer med läs- och skrivsvåriheer a arbea med daor. De er möjlihe a höra ex som syns på bildskärmen enom a den läses upp av en alsynes. ViTal unerar också som kommunikaionshjälpmedel ör alhandikappade och hjäpmedel ör synsvaa enom den inbyda skärmläsninsunkionen. Den inbyda alsynesen er möjlihe a: höra ex i Word enom a den kan läses upp på olika sä; ordvis, radvis, meninsvis, hela sycken löpande höra den ex man skriver; boksav ör boksav, ord ör ord, menin ör menin höra markerad ex i odycklia proram å skärmläsnin i Windows; uppläsnin av menyord, ikonexer ec Med ViTal och den inbyda alsynesen kan ex läsas i orbehandlin, i menyer, dialoboxar, på Skrivborde och i Inerne. Funkioner: Tanenbordsläsnin - läser ord/exer som skrivs Texläsnin - läser exer som inns på skärmen Skärmläsnin - läser även exer i menyer och dialoboxar Möjli a öra ljudinspelnin av den uppläsa exen i ViTal. Verkysäl i alla Windowsbaserade applikaioner Tex på Inerne läses med musmarkören eller med F-anener Anpassa ör a samverka med C-Pen 20 så a ex som skannas in med pennan läses upp direk. I ViTal inns särskilda insällninar ör läsnin med C-Pen 20. Röser som inår är: SV Elin, Erik, Emma och Inmar US Ryan och Heaher UK - Lucy och Peer ES - Juan och Maria FR - Bruno och Claire DE - Klaus och Sarah Du kan kompleera med yerliare röser av samma eller andra språk ill en exra kosnad. Ar. nr: L

7 ViTex ViTex är e komple verky ör a underläa läsnin av ex via daor. ViTex ör all i e se - skannar, olkar ill ex och läser med alsynes. Sye A i e proram kunna skanna in och olka ryck ex och a kunna å den uppläs med alsynes. ViTex ör de enklare a läsa böcker, idninar ec ör personer med läs- och skrivsvåriheer, svenska som andraspråk eller oränade läsare. Idé ViTex (basproram) Inbyd unkion ör skannin och exienkännin (OCR) sam alsynes. Läsverky ör lexibel läsnin. Med ViTex kan man skapa en skärmkopia av en inskannad exsida. ViTex Läsproram Har inbyda alsynes och kan läsa skärmkopia skapad i ViTex. Kan användas separa i elevdaor. Funkioner Skannar, olkar och läser ex med senase alsyneser. Skannar i svar, råon och är. Läser rån idninar, böcker, broschyrer mm. Möjli a öra ljudinspelnin av den uppläsa exen. Lämpli ör ekniska skisser med ord i bilderna. Texremsa som örsorar upp ex vid löpande uppläsnin. Måna språk kan väljas ill. Röser som inår: SV Elin, Erik, Emma och Inmar US Ryan och Heaher UK - Lucy och Peer ES - Juan och Maria FR - Bruno och Claire DE - Klaus och Sarah Du kan kompleera med lera röser av samma eller andra språk ill exra kosnad. Ar. nr: L

8 Talande Tanenbord Med Talande Tanenbord åeres e boksavsljud ör varje boksav som rycks ned på anenborde. I ex ordbehandlin hör du vilken boksav du rycker - en suverän örsärknin vid skrivnin av ex. Talande Tanenbord är en komple lösnin som ör om anenborde, så a anenerna alar. Proramme akiveras vid behov. Talande Tanenbord insalleras och saras som e vanli proram och ör di anenbord alande i så o som alla proram. Vid varje illälle du rycker ned en boksav, hörs mosvarande boksavsljud, ex i ordbehandlin, när du skriver in e ilnamn eller skriver e e-posbrev. Även sirorna på raden ovanör boksäverna åeres med ljud. Talande anenbord använder inspelade mänsklia röser. Man kan i proramme välja mellan barnrös, mansrös eller kvinnorös. Talande Tanenbord är lämpli som örsärknin vid skrivnin av ex, ex ör personer med läs- och skrivsvåriheer, synskador, rörelsehinder eller uvecklinssörnin. De unerar med all ordbehandlin, sam kan med ördel användas ihop med ill exempel Word och ViTal. Ar. nr: L

9 ScreenRuler Läslinjal på skärmen Screen Ruler är en PC-proramvara som hjälper di a se och koncenrera di på exen du läser på daorskärmen. Proramme läer en remsa eller linje värs över skärmen. Linjen år du när inen örsorin eller skunin är vald. Du syr remsan eller linjalen med musen. Texen i remsan kan örsoras 2 r på höjden och invereras. Remsan år a öra bredare eller smalare. Du kan också ona ner omivande ex om du vill. Toninen år a å rån ljusrå ill näsan svar. Screen Ruler unerar med alla proram eersom den unerar som e överlä på skärmen. Ar nr: L

10 Scan2Tex Med Scan2Tex kan du skanna in dokumen, brev mm, och å upp exen i Microso Word. All du behöver öra är a sara Word, klicka på Arkiv-menyn och välja Claro Scan2Tex rån papper. Scan2Tex manövreras m a o hel och hålle inirån Word. Texen kan sedan redieras eller läsas upp av en skärmläsare/alsynes, ex WordRead. Du kan välja a behålla de ursprunlia ormae på dokumene och behålla eller a bor bilder. Denna produk innehåller den senase versionen av OmniPaes OCRmoor som auomaisk kan känna ien och konverera ex på över 50 språk. Scan2Tex är e läanvän kvaliesredskap ör enkel illänlihe. Ar nr: L

11 Skanner Canon LIDE 90 Den oroli unna LiDE 90 innehåller mänder av unkioner. Srömörsörjninen sker via daorns USB-por och därör krävs inen exra srömkabel. Säll scannern på hökan i de medöljande enkla saive och sick in dina oriinal. Lien och smäcker, men riki vass när de äller scannin av hö kvalie. Med sin upplösnin på 1200 x 2400 dpi och 48 biars ärdjup kan LiDE 90 åere alla ina dealjer och skuor - oavse om de äller e dokumen eller e oorai. LiDE 90 har e inurli Z-uorma lock som ör a du kan scanna jocka dokumen, böcker eller ill och med små pake lika lä som vore de hel vanlia A4-ark. De smara locke håller oriinalen på plas. Ar nr: L

12 C-Pen 20, OCR-Läspenna Läanvänd skannerpenna ör ex och siror som kopplas direk ill daorn med USB-kabel. Idealisk när man behöver skanna ex/sreckkod i olika siuaioner,.ex. rån böcker, ariklar, räkninar, idninar ec. Tex och siror olkas auomaisk om ill en exil vilke innebär a du kan läsa exen direk med alsynes. Anslus snabb och enkel ill daor med USB 2.0-por (även USB 1.1). Kan användas av både höer- och vänserhäna. Teckensorlek: 5-22 p Lev med 1,8 m USB-kabel, proramvara med språksöd ör bl.a Svenska, Finska, Norska, Danska och Enelska o. 167språk baserade på lainska, cyrilliska eller rekiska alabee. Läser även 1D-sreckkoder och bankoner. Sysemkrav: Windows 98/Me/2000/P/Visa. Penium 200 MHz, 64 MB RAM, 290 MB ree hard disk space. CD-ROM drive, USB-por Ar nr: L

13 C-pen Dicionary Dicionary: Skanna in ex e enelsk ord och å de översa ill svenska i din daor eller värom. De inår e kosnadsri 2-väslexikon ex sve/en/sve när du reisrerar din raislicens. Möjlihe inns a köpa ill ler lexikon. OCR-läspenna: Läanvänd skannerpenna ör ex och siror som kopplas direk ill daorn med USB-kabel. Idealisk när man behöver skanna ex/sreckkod i olika siuaioner,.ex. rån böcker, ariklar, räkninar, idninar ec. Tex och siror olkas auomaisk om ill en exil vilke innebär a du kan läsa exen direk med alsynes. Anslus snabb och enkel ill daor med USB 2.0-por (även USB 1.1). Kan användas av både höer- och vänserhäna. Teckensorlek: 5-22 p Lev med 1,8 m USB-kabel, proramvara med språksöd ör bl.a Svenska, Finska, Norska, Danska och Enelska o. 167språk baserade på lainska, cyrilliska eller rekiska alabee. Läser även 1D-sreckkoder och bankoner. Innehåller: USB ansluen C-Pen 20 enhe Insallaions CDn innehåller C Dicionary applikaionen med inererad C-Pen Scan & Reconiion Användarmanual/Quick Sar Guide C-Pen deskop hållare Dicionary license voucher - reisrera och å en 2-väs översänin rais (äller endas e språk) Sysemkrav: Windows Penium 1GHz med 50 MB ledi hårddiskurymme CD-ROM ör insallaion av proramvaran USB-por ör a kopla in C-Pen-pennan (USB 2.0 / USB 1.1) Inerneanslunin krävs ör reisrerinen av lexikonlicens och nedladdnin. Ar nr: L

14 DockePor 465 Denna lilla och läa ärskanner är umärk a bära med si och ar upp minimal ya på di arbesbord. DockePor drivs endas enom den medöljande USB-kabel. Upplösnin på 600 dpi ör DockePor ill en bra ooskanner och er e bra OCR-resula. Teknisk inormaion Inerace: USB 2.0 Hih Speed Upplösnin: 600 dpi Max dokumensorlek: A4 Vik: 97 Sorlek: L 282 x B 49 x H 40 mm Papper jocklek: 0.1mm mm Ar nr: L

15 FineReader Pro Du kan öppna upp FineReader direk rån Microso Word, skanna pappersdokumen och lä den olkade exen direk in i Word-dokumene. När man exporerar dokumen ill Microso Word, öppnar FineReader auomaisk en inbäddad bild av oriinaldokumene som ör de möjli a rediera och ia på dina dokumen samidi så man slipper växla mellan vå applikaioner. FineReader har e ny inuiiv, användarvänli användarränssni som uidar di enom hela OCR-processen. Oavse om du är nybörjare eller en avancerad användare så är FineReader lä a använda. Nyckelunkioner i FineReader Pro: Perek olkninsprecision och bevarande av layou Korrek, snabb och säker PDF-konvererin OCR med endas en knapprycknin Skickar resulae direk ill Microso Word, Excel ec Perek olkninsprecision och bevarande av layou ABBYY FineReader Pro har en mycke hö olkninsprecision och bevarande av layou även på svårolkade eller sidor i lå kvalié. FineReader åerskapar all ormaerin av oriinale (inklusive kolumner, abeller, lisor och bilder). Korrek, snabb och säker PDF-konvererin Proramme erbjuder re olika PDF-konvererinsunkioner i en enda applikaion. Alla PDF-iler som skapas i FineReader är opimerade ör publicerin på webben. OCR med endas en knapprycknin I FineReader inns örprorammerade unkioner ör de vanliase dokumenhanerinsruinerna, inklusive skannin (och OCR) ill Word, Skannin ill PDF och PDF ill Word. Skickar resulaen direk ill Microso Word, Excel ec När man konverera dokumen ör redierin exporerar FineReader resulae direk ill önskad applikaion, inklusive Microso Word, Excel, PowerPoin, Lous Word Pro, Corel WordPerec, Sun SarWrier och Adobe Acroba/Reader. Sysemkrav FineReader Proessional Processor Inel Penium /Celeron /eon(tm), AMD K6/Ahlon(TM)/Duron(TM) Sempron(TM) eller mosvarande kompaibel processor 500 MHz eller mer Microso Windows Server 200, Windows Visa, Windows P, Windows 2000 ( ör a lokal användarränssni ska unera krävs mosvarande språk i daorn) Microso Inerne Explorer 5.5 eller senare. 128 MB RAM-minne 50 MB ledi hårddiskurymme ör insallaion och användnin av proram Bildskärm med 800 _ 600 bildpunkers upplösnin och raikkor med mins 16-biars är. En kompaibel bildläsare, diialkamera eller axmodem. Ar nr: L

16 LihWede Oriinal + Maniier + So Case LihWede Oriinal passar di som behöver sark punkbelysnin ör a läare kunna okusera på exen. Placera LihWede över boksidan och sä på belysninen - ju mörkare omivnin deso bäre. Den är jord av relexri akryllas och belyser sidan uan a du år ljus direk i öonen. LihWede Oriinal väer ca 241 med baerier och aver e öonvänli LED-ljus i ca 40-immar med hjälp av 4 AAA-baerier (inår ej). Med hjälp av en borabar kan vilar den säker på boksidan, uan a halka ner. Med måen 2,5x17 cm passar den de lesa inbundna romaner. Om du ar bor kanen kan du även använda den i böcker med sörre orma. Levereras i presenask. Maniier är en örsorinslins som äss ovanpå LihWedelampan och örsorar exen 1,25 åner. Gör exen mer läläs. So Case är en mjuk örvarinsväska i neoprene, odrad med polerinsduk av microiber. Den skyddar din LihWede på bäsa sä, uan a vara skrymmande. Ar nr: L

17 Easy-Read Easy-Read är e lexibel boksöd som även håller boken uppslaen på rä sida. Perek ör a kunna vinkla upp boken när man läser. Passar.ex. ör a hålla i maeboken medan eleven räknar i häe. Kan användas både på hårda och mjuka yor - den sår lika sadi i sänen som på borde. Easy-Read har relerbara armar, vars länd enkel kan anpassas ill sora och små böcker. Den unerar både ill pockeböcker och ill böcker med hårda pärmar. Boksidorna hålls på plas med hjälp av sabila klämmor, som är läa a öppna när man vill bläddra i boken. Easy-Read kan även användas som nosäll, kokbokssöd eller dokumenhållare på daorn. Easy-Read är illverkad i hökvaliaiv hårdplas. Fäse ill daorn inår. Ar nr: L

18 WordPoin Nu kan du snabb läsa svår enelsk ex på din daor. Om beydelsen av e ord är oklar, pekar du med musmarkören på orde och enas kommer översäninen i en rua inill orde. Proramme kan också uala de enelska orde. WordPoin innehåller öljande lexikon Från enelska ill: arabiska, danska, ranska, rekiska, holländska, ialienska, polska, poruisiska, ryska, slovenska, spanska, svenska, jeckiska, urkiska, yska, unerska. Från ranska ill: enelska och yska Från yska ill: enelska, ranska och spanska Från spanska ill: enelska och yska Ar nr: L

19 Quickionary-II För bara pennan över de ord du vill översäa och se översäninen direk på displayen, ord ör ord. Pennan innehåller rån början enelska ill svenska med ca ord. Om du så vill, ualar pennan de enelska orde! Pennan kan läsa upp en exrad å ånen men översäer ord ör ord. Pennan kan senare byas u med en handskannerunkion, som ör a du kan läsa in ex, siror, ocr-nummer, sreckkoder ec. ör a omedelbar eller senare skicka ill en daor. I uppraderinssasen inår även 0 sora inernaionella lexikon varav e är American Heriae Dicionary. Varje lexikon har ord. Ar nr: L

20 SvenskTalpenna SvenskTalpenna läser upp svensk ex och läser upp örklarinen av ord på svenska. Pennan innehåller Svensk ordbok - e laskepp bland svenska ordböcker - uarbead vid Språkdaa, Göebors universie. I bokorm är Svensk ordbok uiven av örlae Norseds Ordbok. Sammanla kan pennan örklara ca skanninsbara svenska ord. Pennan har också enelsk rös och WizComs enelsk-svenska lexikon. Dea innebär a pennan kan läsa upp enelsk ex och läsa upp översäninen av ord på svenska. Pennan översäer ord ör ord. Sammanla kan pennan översäa ca skanninsbara enelska ord. Pennan hanerar inskannade ord på e mycke avancera sä. Pennan känner auomaisk ien de inskannade ordes rundorm, vilke innebär a även böjda ormer kan örklaras eller översäas direk i e enda se. Sammansaa ord delas upp i sina besåndsdelar och örklaras. Pennan kan också lara exen ör senare överörin ill daor. Ar nr: L

21 Lihnin Maniier PC Lihnin Maniier PC är de nya örsorinsproramme som örsorar skärmen upp ill 2 åner. Lihnin inns i versioner och har måna olika insällninmöjliheer.ex. helskärmsörsorin, örsorinslins, örsorinslinjal och har en unkion som jämnar u ojämnheer vid hö örsorin. Du kan även örsora videoclips. Proramme unerar väl ihop med de lesa Windows-applikaioner är mycke enkel a insallera och använda. Funkioner Försorar upp ill 2 åner med oberoende insällninsmöjliheer i höjd och bredd. Texujämnin, exer och bilder ser ine kania u vid hö örsorin. Invererin av är. Flera örsorinsalernaiv, ex. Helskärm, örsorinslins, örsorinslinjal, skärmdelnin mm. med olika insällninsmöjliheer. Lihnin Maniier behåller senase insällninarna näsa ån daorn saras. Sysemkrav Windows 2000, P eller Visa 2 MHz processorer 128 MB RAM 4 MB ledi urymme på hårddisken Ar. nr: L

22 Lihnin Maniier USB Lihnin Maniier USB behöver inen insallaion, uan proramme sarar när USB-minne säs i. Ina iler insalleras i daorn och de kräver heller ina adminisraörsräiheer. Fördelen är a användaren kan ha proramme med si och använda de när behov uppsår. Lihnin Maniier USB örsorar skärmen upp ill 2 åner. Lihnin har måna olika insällninmöjliheer ex. helskärmsörsorin, örsorinslins, örsorinslinjal och har en unkion som jämnar u ojämnheer vid hö örsorin. Du kan även örsora videoclips. Proramme unerar väl ihop med de lesa Windows-applikaioner är mycke enkel a insallera och använda. Funkioner: Försorar upp ill 2 åner med oberoende insällninsmöjliheer i höjd och bredd. Texujämnin, exer och bilder ser ine kania u vid hö örsorin. Invererin av är. Flera örsorinsalernaiv, ex. Helskärm, örsorinslins, örsorinslinjal, skärmdelnin m.m. med olika insällninsmöjliheer. Lihnin Maniier behåller senase insällninarna näsa ån daorn saras. Sysemkrav: Windows 2000, P eller Visa 2 MHz processorer 128 MB RAM 4 MB ledi urymme på hårddisken Ar. nr: L

23 Milesone 12 Världens minsa Daisyspelare, mp-spelare och ickminne är laddad med måna möjliheer uöver de vanlia. Med unkioner som bl a ex ill ljud, variabel hasihe, å-ill-sida-unkion, upp ill 2 GB minne och supersnabb nedladdnin är den mycke lämpli ör personer med synnedsäninar, läs- och skrivsvåriheer eller personer som vill ha e proessionell kommunikaionsverky som dessuom kan samla all dokumenaion på e sälle. Med endas em sora och akila knappar och med illhörande rösuide är den enkel a använda och ör den lämpad ör all rån skolmiljön ill arbeslive, både ör användare med synnedsäninar och ull seende användare. Söka sida sker enkel med knapparnas 100-al, 10-al och enals-unkion. I prise inår e exern minneskor (1GB) och Koss hörlurar. Produkaka Diial ickminne med mycke od ljudkvalie Inspelnin via inbyd mikroon eller rån linjeinån med inbyd ör-örsärkare Mycke snabb överörin via USB 2.0 HIGH SPEED Länsa inspelninsid på inerna minne 70 immar 1 GB inernminne Plas ör exern minneskor. SD-kor upp ill 8GB. Länsa inspelninsid på exerna minneskore 92 daar (2 GB) Läser alböcker i DAISY 2.02 och DAISY.0 Lyssna med variabel hasihe Läser x, hml och docorma via Acapelas alsynes Lyssna på exiler på 5 olika språk Gå-ill-sida-unkion i daisybok. Navierin via 100, 10 och 1-al. Spelar ljud i ormaen MP, AAC, WMA, OGG, MP2, M4, AA, WAV/AIFF Talande klocka med alarm Hörlursinån,5 mm sandard Inby laddninsbar lihiumbaeri som räcker i ca 15 immar Max 4 immars laddninsid ör baerie Vik 49 Må 85 x 54 x 14 mm Ar nr: L

Minnesverktyg. Sakletare Tankekartor Fickminne/MP3

Minnesverktyg. Sakletare Tankekartor Fickminne/MP3 Minnesverky Sakleare Tankekaror Fickminne/MP Loc8or Plus Pack Locaorn använder en unik kombinaion av ljud och bild ör a uida di ill dina borappade saker. Du kan vara upp ill 18 meer irån den a som sier

Läs mer

Studieverktyg. Tankekartor Fickminne/MP3

Studieverktyg. Tankekartor Fickminne/MP3 Sudieverky Tankekaror Fickminne/MP MindFull - Tankekaror på svenska Proramme Mindull är e läanvän och lexibel ankekarsproram som låer di bya dina ankekaror precis som du vill ha dem. Du kan använda ex,

Läs mer

Prislista Läs- och skrivmöjlighetscenter (gäller fr.o.m. oktober 2009)

Prislista Läs- och skrivmöjlighetscenter (gäller fr.o.m. oktober 2009) Prislisa Läs- och skrivmöjlihescener (äller r.o.m. okober 2009) Köpvillkor m.m. Vi reserverar oss ör evenuella prisändrinar. Bealnin sker mo akura 0 daar neo och per posörsko ör privapersoner. Besällnin

Läs mer

Skrivverktyg. Stavning Ordförslag Ordlistor Anteckning

Skrivverktyg. Stavning Ordförslag Ordlistor Anteckning Skrivverky Savnin Ordörsla Ordlisor Anecknin Sava Rex Inormaion om hur Sava Rex unerar och vad skillnaden är mellan Sava Rex och öreånaren, Sava Rä. Allmän Funerar i Windows (proramme är örbere även ör

Läs mer

Övriga verktyg. Internettjänster Matematik

Övriga verktyg. Internettjänster Matematik Övria verky Inernejänser Maemaik TexIT PLUS TexIT är hjälpmedle där du inns, hemma, i skolan eller på biblioeke. Varör beränsas av a man är vunen a välja vilken daor man ska använda? TexIT är en Inernebaserad

Läs mer

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator Tryckoberoende elekronisk flödesregulaor Beskrivning är en komple produk som besår av e ryckoberoende A-spjäll med mäenhe som är ansluen ill en elekronisk flödesregulaor innehållande en dynamisk differensryckgivare.

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28 43.036/1 NR 10: Regulaor för lufkondiionering (värme/kyla) Kompak regulaor för lufkondiionering med pulsade ugångar för 2- och 4-rörs sysem för värme och kyla i separaa rum. Lämplig för alla yper av byggnader.

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsurusning nvändarmanual Building a Newavancer Elecricl'élecricié World Qui fai auan? Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0 och 7.0 Inrodukion

Läs mer

2 Laboration 2. Positionsmätning

2 Laboration 2. Positionsmätning 2 Laboraion 2. Posiionsmäning 2.1 Laboraionens syfe A sudera olika yper av lägesgivare A sudera givarnas saiska och dynamiska egenskaper 2.2 Förberedelser Läs laboraionshandledningen och mosvarande avsni

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

Detta kan ni själva ta fram i word: Skriva ut en lista över kortkommandon, gör följande

Detta kan ni själva ta fram i word: Skriva ut en lista över kortkommandon, gör följande Dea kan ni själva a fram i word: Skriva u en lisa över korkommandon, gör följande 1. Peka på Makro på -menyn och klicka sedan på Makron. 2. Klicka på Word-kommandon i ruan Makron i. 3. Klicka på kommandon

Läs mer

Prislista Läs- och Skrivmöjlighetscenter gäller fr o m december 2011

Prislista Läs- och Skrivmöjlighetscenter gäller fr o m december 2011 Prislista Läs- och Skrivmöjlighetscenter gäller fr o m december 2011 Köpvillkor m m: Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Betalning sker mot faktura 30 dagar netto och per postförskott för privatpersoner.

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler, bilder och inskannade

Läs mer

Bygget är det roligaste vi gjort

Bygget är det roligaste vi gjort d r ö m h u s1 Humlebacken. E Karlsonhus på 1,5 plan med sammanlag 218 kvadrameer. Här bor Mikael och Viveka Gulda med barnen Josefin, 17 år, och Max, 14 år, sam de vå heliga birmakaerna Beckham och Hamle.

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Alternativa Verktyg. 2015-08-13 Carina Forslund Stödenheten

Alternativa Verktyg. 2015-08-13 Carina Forslund Stödenheten Alternativa Verktyg 2015-08-13 Carina Forslund Stödenheten Inlästa läromedel Inläsningstjänst Ladda ner och lyssna på inlästa läromedel direkt i mobilen eller surfplattan. (Du kan även lyssna via din dator.)

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer:

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer: Blanchard kapiel 9 Penninmänd, Inflaion och Ssselsänin Daens förelf reläsnin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Kap 9: sid. 2 Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 5 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler och inskannade texter.

Läs mer

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning Programvara Dimmer KNX: 1, 3 och 4 ugångar Elekriska/mekaniska egenskaper: se produkens användarhandbok Produkreferens Produkbeskrivning Programvarans ref TP-anordning Radioanordning TXA661A TXA661B Dimakor

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9 ekniska högskolan vid Li Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam EAME I PPE08 PROKIOSEKOOMI för M ISAGE E 20 AGSI 203, KL 8-2 Sal: ER Provkod: E2 Anal uppgifer:

Läs mer

Alternativa Verktyg. 2016-05-19 Carina Forslund Stödenheten

Alternativa Verktyg. 2016-05-19 Carina Forslund Stödenheten Alternativa Verktyg 2016-05-19 Carina Forslund Stödenheten Innehåll Inläsningstjänst... 3 Legimus... 4 Rättstavning/talsyntes... 4 Talsyntes... 4 Taligenkänning... 5 Alternativa SMS... 5 Skanner/OCR...

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning Version: R 2.1 Ar. r.: 0865 00 Funkion Radio-syrenheen möjliggör en radiosyrd ändning/ släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljussyrkan kan sparas i apparaen som memory-värde. Bejäning

Läs mer

SMART Ink. Windows operativsystem. Inspirerande enkelhet. Användarhandbok

SMART Ink. Windows operativsystem. Inspirerande enkelhet. Användarhandbok SMART Ink Windows operativsystem Användarhandbok Inspirerande enkelhet Information om varumärken SMART Ink, SMART Notebook, SMART Meetin Pro, Bridit, smarttech, lootypen SMART och alla SMART-sloans är

Läs mer

SMART Ink. Mac OS X operativsystem. Användarhandbok

SMART Ink. Mac OS X operativsystem. Användarhandbok SMART Ink Mac OS X operativsystem Användarhandbok Produktreistrerin Om du reistrerar din SMART-produkt, informerar vi di om nya funktioner och proramuppraderinar. Reistrera online på smarttech.com/reistration.

Läs mer

SMART Ink. Windows operativsystem. Användarhandbok

SMART Ink. Windows operativsystem. Användarhandbok SMART Ink Windows operativsystem Användarhandbok Produktreistrerin Om du reistrerar din SMART-produkt, informerar vi di om nya funktioner och proramuppraderinar. Reistrera online på smarttech.com/reistration.

Läs mer

Objects First With Java A Practical Introduction Using BlueJ. 4. Grouping objects. Collections och iterators

Objects First With Java A Practical Introduction Using BlueJ. 4. Grouping objects. Collections och iterators Objecs Firs Wih Java A Pracical Inroducion Using BlueJ 4. Grouping objecs Collecions och ieraors Innehåll Collecions Loopar Ieraorer Arrays Objecs Firs wih Java - A Pracical Inroducion using BlueJ, David

Läs mer

Guider för specialprogrammen

Guider för specialprogrammen Guider för specialprogrammen Talsyntes: Voxit Budgie 2.3 OCR-behandling: ScanSoft OmniPage Rättstavningsprogram: Stava Rex Spell Right Läslinjal: Screen Ruler Om du vill vara säker på att kunna använda

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Alternativa verktyg. ClaroRead PC

Alternativa verktyg. ClaroRead PC Alternativa verktyg ClaroRead PC ClaroRead är en talsyntes, som omvandlar text till tal, d.v.s. användaren kan få skriven text uppläst. En talsyntes är ett bra hjälpmedel för många elever, särskilt elever

Läs mer

CD-ORD 8 elevdata.se

CD-ORD 8 elevdata.se Snabbhjälp i CD-ORD 8 elevdata.se SNABBHJÄLP för CD-ORD 8 Denna manual innehåller information för att komma igång med CD-ORD 8. I CD-ORDs verktygslist finner du en mer detaljerad manual för programmet.

Läs mer

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 1 Innehåll Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 3 Kommunala upphandlingar - vad är de? 4 Kommunkoncernens upphandlingspolicy 5 Vad är e ramaval? 6 Vad gäller när du

Läs mer

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL!

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL! Exempelena 3 Anvisningar 1. Du måse lämna in skrivningsomslage innan du går (även om de ine innehåller några lösningsförslag). 2. Ange på skrivningsomslage hur många sidor du lämnar in. Om skrivningen

Läs mer

Prislista Läs- och skrivmöjlighetscenter (gäller fr.o.m. januari 2008)

Prislista Läs- och skrivmöjlighetscenter (gäller fr.o.m. januari 2008) t 3 g X f Prislista Läs- och skrivmöjlighetscenter (gäller fr.o.m. januari 2008) Köpvillkor m.m. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Betalning sker mot faktura 30 dagar netto och per postförskott

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Kapitel 1 Introduktion

Kapitel 1 Introduktion Kapitel 1 Introduktion ZoomText 9.1 är en kraftfull programlösning för synskadade. Innehåller två olika teknologier förstoring och skärmläsning ZoomText tillåter dig att se och höra allting som visas på

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB SkanRead hjälp SkanRead 2.0 Elevdata AB SkanRead hjälp: SkanRead 2.0 Elevdata AB Copyright 2011 Elevdata AB Innehållsförteckning Inledning... v 1. Så här gör du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD och programmenyn...

Läs mer

TESTET NIO NAS-ENHETER

TESTET NIO NAS-ENHETER Snabbf TESTADE NAS-ENHETER Raid 5-enheer Dell Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Iomega NAS A305m Övriga DTC NAS P4 2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Linksys EFG-120 =Bäs i es DTC NAS XEON

Läs mer

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 2000 Taxa för Moravaen AB:s allmänna vaen- och avloppsanläggning Taxa för Moravaen AB:s Allmänna vaen- och avloppsanläggning 4 4.1 Avgif as u för nedan angivna ändamål: Anagen av Moravaen AB:s

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill...

Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill... Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill... februari 01 Jag Vill har 8 rutor i när du startar det. Varje ruta innehåller en bild (jpg eller png) och en ljudfil (wav). Ljudet spelas upp när man klickar

Läs mer

Funktionen som inte är en funktion

Funktionen som inte är en funktion Funkionen som ine är en funkion Impuls En kraf f som under e viss idsinervall T verkar på en s.k. punkmassa, säer punkmassan i rörelse om den var i vila innan. Och om punkmassan är i rörelse när krafen

Läs mer

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett program som numer är välbekant för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte känner till är att

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

FAQ. frequently asked questions

FAQ. frequently asked questions FAQ frequenly asked quesions På de följande sidorna har jag samla ihop några av de frågor jag under årens lopp få av sudener när diverse olika problem uppså i arbee med SPSS. De saisiska problemen har

Läs mer

Spela in och spara din PowerPointpresentation

Spela in och spara din PowerPointpresentation Spela in och spara din PowerPointpresentation som en film Gör tillägg till filmen med Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett välbekant program för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

SMART Ink. Mac OS X operativsystem. Inspirerande enkelhet. Användarhandbok

SMART Ink. Mac OS X operativsystem. Inspirerande enkelhet. Användarhandbok SMART Ink Mac OS X operativsystem Användarhandbok Inspirerande enkelhet Information om varumärken SMART Board, SMART Ink, SMART Notebook, smarttech, lootypen SMART och alla SMART-sloans är varumärken eller

Läs mer

Manual för chefer om hur man hanterar organisationen via hälsoportalen AHA

Manual för chefer om hur man hanterar organisationen via hälsoportalen AHA Manual för chefer om hur man hanterar organisationen via hälsoportalen AHA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANTERA ORGANISATIONEN INSTRUKTIONER TILL CHEFER... 3 1. INLOGGNING... 3 2. PERSONLIGT LÖSENORD... 3 3.

Läs mer

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning Hans Andersson (FP), ordförande i Tiohundra nämnden varanna år och Karin Thalén, förvalningschef TioHundra bakom solarna som symboliserar a ingen ska falla mellan solar inom TioHundra. Ingen åervändo TioHundra

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

3 Rörelse och krafter 1

3 Rörelse och krafter 1 3 Rörelse och krafer 1 Hasighe och acceleraion 1 Hur lång id ar de dig a cykla 5 m om din medelhasighe är 5, km/h? 2 En moorcykel accelererar från sillasående ill 28 m/s på 5, s. Vilken är moorcykelns

Läs mer

Adobe Photoshop Elements 5.0 Adobe Premiere Elements 3.0. Adobe Produktguide

Adobe Photoshop Elements 5.0 Adobe Premiere Elements 3.0. Adobe Produktguide Adobe Photoshop Elements 5.0 Adobe Premiere Elements 3.0 Adobe Produktguide Dina minnen som du minns dem varje gång Förbättrat Rätt känsla Rätt färgton Rätt exponering Rätt kontrast Adobe Photoshop Elements

Läs mer

Manual TorTalk version 1.3

Manual TorTalk version 1.3 Manual TorTalk version 1.3 Introduktion TorTalk är ett program vars funktion är att läsa upp text med talsyntes. Målet är att det ska var så enkelt som möjligt att använda. Därmed har antal funktioner

Läs mer

Att använda talsyntes i en lässituation.

Att använda talsyntes i en lässituation. Att använda talsyntes i en lässituation. Komma igång med ClaroRead Starta talsyntesprogrammet 1 Gå till Startmenyn Program Clarosoftware 2 Klicka på för att starta talsyntesen ClaroReads verktygsrad syns

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

projekt hos oss Stora Bernstorp Vassvägen 21 232 91 Arlöv Tel. 040-41 84 80

projekt hos oss Stora Bernstorp Vassvägen 21 232 91 Arlöv Tel. 040-41 84 80 Prise gäller.o.m. 31/5 2015. Reservaion för sluförsäljning och evenuella ryckfel. En hyllning ill dig som älskar a grilla #grillhyllning För dig so m ä l sk a r a g För goda rilla grillrece p gå in på

Läs mer

Texten " alt antagna leverantörer" i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår.

Texten  alt antagna leverantörer i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår. I Anal: 4 Bilaga Avalsmall Ubilning (si. 6) Föryligane önskas om vilken sors ubilning som avses i skrivningen Ubilning skall illhanahållas kosnasfri 0 :40:04 Se a sycke. "Vi leverans ubilar leveranören

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Grundinställningar i ViTex

Grundinställningar i ViTex Användarhandledning Grundinställningar i ViTex Innan du använder Vitex första bör gången gör du några grundinställningar. Klicka Inställningar-Generellt Nedanstående inställningar är bra att göra! 1 Introduktion

Läs mer

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING 2007 Innehåll Innehåll...1 1. Om Lightning...2 2. Systemkrav...2 3. Installera och använda Lightning...2 4. Lightnings kontrollpanel...3 5. Ändra förstoringsgrad...3

Läs mer

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet 1 File = SweTrans_RuMarch09Lohmander_090316 ETT ORD KORRIGERAT 090316_2035 (7 sidor inklusive figur) Sraegiska möjligheer för skogssekorn i Ryssland med fokus på ekonomisk opimering, energi och uhållighe

Läs mer

Att använda talsyntes i en skrivsituation.

Att använda talsyntes i en skrivsituation. Att använda talsyntes i en skrivsituation. Komma igång med ClaroRead Starta talsyntesprogrammet 1 Gå till Startmenyn Program Clarosoftware 2 Klicka på för att starta talsyntesen ClaroReads verktygsrad

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner...

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... User Guide V1.1 Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... 4 Basdrift av spelaren... 5 Video... 8 FM Tuner...

Läs mer

Att använda talsyntes i en lässituation

Att använda talsyntes i en lässituation Att använda talsyntes i en lässituation 1.Komma igång med ClaroRead Plus Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 2 (19) Innehållsföreckning Grunddel... 3 Texdel... 4 1. Verksamhesbeskrivning... 4 2. Tillsånd... 4

Läs mer

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 OneDrive 1 Innehåll ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2 Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 HANTERA DOKUMENT OCH FILER PÅ ONEDRIVE... 4 Skapa mapp... 4

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

shetstalet och BNP Arbetslöshetstalet lag Blanchard kapitel 10 Penningmängd, inflation och sysselsättning Effekter av penningpolitik.

shetstalet och BNP Arbetslöshetstalet lag Blanchard kapitel 10 Penningmängd, inflation och sysselsättning Effekter av penningpolitik. Kap 10: sid. 1 Blanchard kapiel 10 Penninmänd, inflaion och ssselsänin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och medellån sik Tar hänsn

Läs mer

MANUAL & INSTRUKTIONER

MANUAL & INSTRUKTIONER MANUAL & INSTRUKTIONER Sida 1. Innehållsförteckning 2. Översikt 3. Ihopkoppling av sladdar 4. Information om laddning och information om hur batteritiden varar längre Bäste kund! Tack för ditt köp av mp4

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Encyklopedi Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...4 1.1 Vad är Encyklopedi?...4 2. Encyklopedis huvudmeny...5

Läs mer

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan särryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 windows server 2012 skolan Tex: Henrik Elmsjö WINDOWS SERVER 2012 SKOLAN Lekion 1: Nyheer i Hyper-V och näverk Under hösen släpper Microsof Windows Server 2012.

Läs mer

Att använda Stava Rex i Word 2007

Att använda Stava Rex i Word 2007 Att använda Stava Rex i Word 2007 1. Skriva i Word Skriv av följande mening med fel och allt: Stänga av Words rättstavningsfunktion Om stavningskontrollen i Word är aktiverad kommer de ord som Word uppfattar

Läs mer

Flexiboard. Lathund kring hur du kommer igång med att skapa egna överlägg till Flexiboard. Habilitering & Hjälpmedel

Flexiboard. Lathund kring hur du kommer igång med att skapa egna överlägg till Flexiboard. Habilitering & Hjälpmedel Flexiboard Lathund kring hur du kommer igång med att skapa egna överlägg till Flexiboard. Habilitering & Hjälpmedel Förord Denna lathund är enbart ett axplock av allt det material som finns i Flexiboards

Läs mer

P L A Y. Adobe Produktguide. Adobe Photoshop Elements 4.0 Adobe Premiere Elements 2.0

P L A Y. Adobe Produktguide. Adobe Photoshop Elements 4.0 Adobe Premiere Elements 2.0 P L A Y Adobe Produktguide Adobe Photoshop Elements 4.0 Adobe Premiere Elements 2.0 Svensk programvara med svenska instruktioner! Ny version Adobe Photoshop Elements 4.0 Allt du behöver för att redigera,

Läs mer

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14.

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. STOCKHOLMS UNIVERSITET Naionalekonomiska insiuionen Mas Persson Tenamen på grundkursen EC1201: Makroeori med illämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. Tenamen besår av io frågor

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.08 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matris över tillämpningar 2013-12-13 Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matrisen ger en kortare sammanställning av några frågor om hur man kan använda 17 upphovsrättslagen. Svaren reflekterar

Läs mer

WordRead Plus för Mac

WordRead Plus för Mac WordRead Plus för Mac Manual Artikelnummer: 3024018 www.icap.nu 1 Innehåll Välkommen till WordRead Plus... 3 WordRead Plus verktygsfält... 3 Teckensnitt... 5 Textfärg... 6 Bakgrundsfärg... 7 Avstånd...

Läs mer

CD-ORD Hjälp CD-ORD 8. Elevdata AB

CD-ORD Hjälp CD-ORD 8. Elevdata AB CD-ORD Hjälp CD-ORD 8 Elevdata AB CD-ORD Hjälp: CD-ORD 8 Elevdata AB Innehållsförteckning Förord... vii 1. CD-ORD i Windowsprogram... 1 2. Verktygslisten... 3 3. Profiler... 11 3.1. Standardprofiler...

Läs mer

Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill...

Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill... Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill... 1 oktober 01 Jag Vill har 8 rutor i när du startar det. Varje ruta innehåller en bild (jpg eller png) och en ljudfil (wav). Ljudet spelas upp när man klickar

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare.

Läs mer

Läs och skriv. www.polarprint.se

Läs och skriv. www.polarprint.se Läs och skriv www.polarprint.se Staffan Syk VD Polar Print staffan.syk@polarprint.se Tel 0920-20 34 34 Om Polar Print Polar Print har funnits sedan 1988 och är ett väletablerat företag på den svenska hjälpmedelsmarknaden

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

El- och värmeproduktion

El- och värmeproduktion El- och värmeprodukion 2008 Blankeanvisningar Allmän Saisiken över el- och värmeprodukionen innehåller uppgifer om produkionen av el sam indusri- och fjärrvärme, förbrukningen av producerad energi, de

Läs mer

VIP X16 XF E Videokodare

VIP X16 XF E Videokodare Video VIP X16 XF E Videokodare VIP X16 XF E Videokodare www.boschsecriy.se 16 videoingskanaler med Dal Sreaming Avfläning för videoing och progressiv kodning Näverksanslen iscsi-inspelning Rörelseavkänning

Läs mer

Lathund för appen GoTalk NOW Free

Lathund för appen GoTalk NOW Free Lathund för appen GoTalk NOW Free MENYSIDAN Så här ser menysidan ut. Page Editor trycker man på för att anpassa någon av de tre sidorna. Player startar användarläget. Settings används t ex för att välja

Läs mer

Vi utvecklar för framtiden. Information [EVENTYTA]

Vi utvecklar för framtiden. Information [EVENTYTA] Vi uvecklar för framiden. ker har i u b a r Vå la nder he u e p p ö ionen. a n g g y omb Informaion [EVENTYTA] Vill du synas med di föreag/förening på Eurosop? I dea dokumen hiar du regler gällande våra

Läs mer

Läsa med stöd av talsyntes

Läsa med stöd av talsyntes UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Läsa med stöd av talsyntes ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Starta programmet genom att klicka på genvägen på skrivbordet. Du hittar också programmet i startmenyn >

Läs mer