Alternativa verktyg. ClaroRead PC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alternativa verktyg. ClaroRead PC"

Transkript

1 Alternativa verktyg ClaroRead PC ClaroRead är en talsyntes, som omvandlar text till tal, d.v.s. användaren kan få skriven text uppläst. En talsyntes är ett bra hjälpmedel för många elever, särskilt elever med läs- och skrivsvårigheter. Det finns många användningsområden för en talsyntes: Ett verktyg i läs- och skrivinlärningen. Personer med läs- och skrivsvårigheter får möjlighet att inhämta information och kunskap via skrift, vilket hade varit svårt annars, då läsprocessen tar för mycket kraft och läsförståelsen blir lidande. Få läsarperspektiv på det man skrivit.

2 ClaroRead fungerar med alla program på din PC. ClaroReads verktygsrad kan låsas till en position, dockas till skärmens övre kant eller lämnas flyttbar på skärmen beroende på vad som passar dig bäst. Så här ser verktygsraden ut: F7). Genom att använda spela-knappen, kan du få texten uppläst (eller använd tangenten Klicka på stopp, för att få ClaroRead att sluta läsa (kan också klicka med musen var som helst i dokumentet eller trycka på Ctrl och F8) Här kan du välja teckensnitt; Trebuchet MS, Sans Serif eller Tiresias. Du kan också öka och minska storlek samt färg på tecken. Här kan du snabbt och enkelt ändra avstånd mellan bokstäver, rader och stycken. Genom att klicka på homofon-knappen, kan du få alla homofoner markerade i stycket. Homofoner är ord som uttalas likadant men skiljer sig åt i stavning, betydelse eller ursprung, ex. hjul och jul. Knappen kontroll används för att starta rättstavning och synonymordbok. Här kan du spara texten du har framför dig som ljudfil eller videofil.

3 Extra-knappen rymmer flera extraprogram som ex. Screenruler, ClaroView, ClaroCapture, Talande miniräknare samt ClaroIdeas. Här öppnas dialogrutan där diverse inställningar kan göras utifrån olika behov. När du klickar på hjälp-knappen, öppnas en dialogruta med manualen, där du kan hitta den hjälp du behöver för att kunna använda programmet. Stäng programmet. Uppläsning I ett Worddokument Öppna det Worddokument du vill få uppläst eller skriv en ny text. Klicka med musen i dokumentet, där du vill att uppläsningen ska börja, och klicka sedan på Spela-knappen eller F7. ClaroRead läser upp texten från textmarkörens position. På webbsidor Om du klickar på Spela-knappen eller F7, kommer webbsidan att läsas upp uppifrån och ned i den ordning som bestäms av sidans uppbyggnad. Om du klickar med musen i början av ett stycke som du vill ha uppläst, visas en virtuell markör. Klicka på Spela-knappen eller F7 så startas uppläsningen och fortsätter tills du klickar på Stopp-knapp eller F8. Om Webbsidorna inte läses upp eller om du använder annan webbläsare, markerar du texten du vill ha uppläst och trycker på Ctrl + C och klickar på knappen Spela. Det finns också en specialfunktion som gör att du kan få text och hyperlänkar upplästa i Internet Explorer och Mozilla i Firefox, genom att bara peka med muspekaren över texten.

4 I ett PDF-dokument ClaroRead läser upp all text du markerar med musen i en tillgänglig PDF-fil. Markera den text du vill ha uppläst och så fort du släpper musknappen, börjar texten att läsas upp. Om du vill lyssna på texten igen, kopierar du texten (Ctrl + C) och klickar på Spela-knappen. Olika pdf-filer har olika tillgänglighet och för att göra icke tillgängliga filer tillgängliga, använder du skanner funktionen (se skanning). I andra PC-program ClaroRead läser upp all text du markerar med datormusen i de program som inte har samma typ av integration som ex. Word. Detta innebär att om du exempelvis vill ha uppläsning i Outlook eller Power Point, markerar du texten du vill ha uppläst och den läses upp så fort du släppt musknappen. Vill du ha texten uppläst igen, klickar du på Spela-knappen eller F7. Skrivstöd uppläsning vid skrivning Att ha tillgång till uppläsning medan man skriver, har visat sig ha stor framgång för många elever. Att få en auditiv återkoppling på det man skriver gynnar både grafem-fonem koppling, stavning och förståelse. Det finns olika sätt att använda uppläsningen under skrivning, vilket bestäms utifrån behov, situation och syfte. Om du vill kunna höra bokstavsljud när du trycker ner bokstäver på tangentbordet, kryssar du i det i inställningar. Du får då upp en ny dialogruta, där du klickar på avancerat.

5 Här har du tillgång till de inställningar du vill göra för att möta de behov som finns för den enskilde eleven eller situationen. Om du exempelvis vill lyssna på bokstavsljuden medan du skriver och kryssar du för tecken och bokstavsljud samt väljer om du vill att det ska vara bokstavsljud upplästa av en man eller kvinna (kan vara bra att ta samma som den röst du valt för uppläsning). Om du vill att bokstavsljuden ska läsas upp som ett ord, när du gör mellanslag, kryssar du även i Ord och om du vill att hela meningen ska läsas upp när du sätter ut skiljetecken, kryssar du i Meningar. Ordprediktion Ordprediktion ger ordförslag medan man skriver, antingen utifrån de första bokstäverna du skriver eller av sig själv utifrån hur frekventa orden är i det sammanhanget. Ordprediktion kan användas av de som har svårt att använda tangentbordet på grund av motoriska svårigheter, de som behöver stöd med ordmobilisering och/eller de som är osäkra på stavning men inte har så stora svårigheter med skrivning i övrigt. ClaroReads ordprediktion förutsätter att du stavar rätt, vilket gör att du bör kunna känna igen orden i listan för att kunna avgöra om det är ordet du tänkte skriva och vill du ha rättstavningshjälp är det Stava Rex och/eller SpellRight, du bör använda. Du startar ordprediktionen genom att klicka på inställningar i verktygsraden, eftersom denna funktion är avaktiverad från start.

6 Du får då upp en dialogruta, där du väljer fliken Ordprediktion och kryssar för Använd ordprediktion. När ordprediktionen är aktiverad visas prediktionslistan bredvid markören när du skriver. Du kan justera och ställa in ordprediktionen efter behov i inställningar och under fliken ordprediktion, genom att välja olika ordlistor, anpassa visning av lexikon samt hur fönstret med föreslagna ord ska se ut och fungera.

7 Kontrollfunktion För att kontrollera stavningen på ord, få tillgång till förklaringar, definitioner och synonymer samt identifiera homofoner med dess betydelse, använder du kontroll-knappen. Stavningskontroll Placera textmarkören före eller i ordet du vill stavningskontrollera. Du får då upp en ny dialogruta med information om ordet. Förslag på alternativa stavningar ges i rutan Förslag, när du kontrollerar stavningen på ett felstavat ord. Du kan klicka på något av alternativen för att i rutan nedanför Alternativ, se en lista på ord som betyder samma sak. Ibland kan det även finnas en bild som associeras med ordet. I rutan till höger kan man få mer information om ordet i form av förklaringar och/eller synonymer.

8 Det finns också möjlighet att slå upp orden på internet för mer information, genom att klicka på knappen Slå upp cykel. Du hamnar på sidan Wiktionary, där ordet förklaras. Du kan lyssna på orden som ges som förslag och när du valt vilket ord du vill ha, markerar du ordet och klickar på Ändra. Du kan även klicka på Kontrollera stavningen på allt om du vill fortsätta att stavningskontrollera resten av din text. Förklaringar Du kan också sätta markören i ett ord som är rättstavat och sedan klicka på Kontrollknappen, för att få en förklaring på ordet. Om ordet dessutom är ett homofon (ord som uttalas lika men som stavas olika eller har olika betydelse) får du dessutom förklaring på båda orden som låter lika.

9 Homofoner Om du klickar på Homofoner-knappen visas följande meny: Klicka i en mening, du vill söka efter homofoner i och klicka på Visa homofoner eller F10 och dessa markeras med färg. Om du vill kontrollera ett större stycke, markerar du den text du vill kolla och gör som beskrivits ovan. Om du vill ha en förklaring på orden för att se vad som skiljer dem åt i betydelse, gör du som innan, d.v.s. sätt markören i ordet och klicka på Kontroll-knappen. Spara text som ljud och lyssna i annan enhet För att kunna lyssna på en text utan att ha tillgång till en dator med talsyntes, behöver du kunna spela in texten via talsyntesen till en ljud- eller videofilm. Då kan du lyssna på texten oavsett var du befinner dig, via annan dator utan talsyntes, mp3-spelare eller mobiltelefon. Spara text som ljudfil Markera texten du vill konvertera till en ljudfil och kopiera texten eller klicka på Ctrl + C. Klicka sedan på Spara-knappen och välj spara som ljudfil. Ge ljudfilen ett namn och välj var du vill spara filen. Du kan sedan öppna ljudfilen med din mediaspelare eller föra över den till annan bärbar enhet.

10 Du kan spara ljudfilen i formaten WMA, WAV eller Ogg. OBS! Tänk på att inte spara under Program ClaroSoftware ClaroReadPlus (som kan visas som standardväg), då det inte fungerar om du inte har en öppen klient. Spara istället på skrivbord eller under dokument. Spara text som videofil Markera texten du vill konvertera till videofil och kopiera texten eller klicka på Ctrl + C. Klicka sedan på Spara-knappen och välj spara som videofil. Ge videofilen ett namn och välj var du vill spara filen. Se Spara text som ljudfil. Du kan välja videoformat, teckensnitt, textfärg, bakgrundsfärg samt om du vill ha en ram runt texten och vilken färg det ska vara på ramen. Skanna Med ClaroRead kan du skanna in dokument och få den OCR-behandlad. Detta gör att alla texter blir tillgängliga för eleverna, även de som bara finns i pappersformat. Skanna in pappersdokument Denna skanningsfunktion använder du när du har en extern skanner i form av ex. en flatbäddsskanner. Om du skanner in texter via kopieringsmaskinen, läs under Skanna från PDF/fil. Om du skannar när du arbetar i Word, skickas texten direkt till Word, annars får du välja i vilket filformat du vill spara det. Klicka på Skanna-knappen i ClaroReads verktygsrad och välj Skanna från papper. Det är möjligt att skanna mer än en sida. Programmet säger till när du skall lägga in en ny sida i skannern.

11 Skanna från PDF/fil Denna funktion använder du när du har ett inskannat dokument eller en oåtkomlig PDF-fil, som du vill konvertera till läsbar text. Klicka på Skanna-knappen i verktygsraden och välj Skanna från PDF/fil. Du får upp en dialogruta där du kan välja vilket dokument du vill konvertera. Markera fil och välja Öppna. Konverteringen börjar och en ruta visas där det står Laddar fil. Skanna från skärm Denna funktion väljer du om du snabbt och lätt behöver få text på skärmen (som du kanske inte kan markera, eftersom texten ligger i en bild) uppläst. Klicka på Skanna och välj Skanna från skärm. Musmarkören ändras då till ett stort plus och du kan markera den text du vill få uppläst, genom att dra en ruta kring texten. När det är klart, får du en instruktion om att klicka på Spela-knappen och texten läses upp direkt.

12 Anpassningar I ClaroReads verktygsrad finns knappar som kan användas när du anpassar och ställer in programmet efter dina behov. Teckensnitt När du arbetar i Word och Internet Explorer kan du ändra teckenstorlek via ClaroReads verktygsrad, genom att klicka på Teckensnitt-knappen. Här kan du öka och minska textstorleken, ändra mellan 3 vanliga typsnitt på texten samt byta teckenfärg eller bakgrundsfärg i dokumentet. OBS! Ändrar du bakgrundsfärgen, ändras inställningen i Windows. Avstånd Att ändra tecken-, rad- och styckeavstånd i Word kan vara lite omständigt, vilket gör att du istället kan ändra snabbt och lätt via ClaroReads verktygsrad. Klicka på Avstånd-knappen.

13 Ändra avstånd mellan tecken, ökar avståndet mellan bokstäverna i 3 nivåer. Klicka igen för att återfå bokstäverna i normalt avstånd. Ända avstånd mellan rader, ökar radavståndet i 2 nivåer och sedan tillbaks igen vid tredje klicket. Ändra avstånd mellan stycken, ändrar avståndet från slutet av ett stycke till början av nästa i 4 nivåer och sedan vid 5:e klicket är du tillbaka på normalnivå igen. Markörmedföljning Det kan vara bra att ställa in markörmedföljningen, så att den passar dina behov. Detta görs via Inställningar Avancerat Markering. I grundinställningen markeras texten som läses upp genom att texten blir blå och ord för ord markeras. Ändra efter behov, tycke och smak. Extraprogram Du får flera tilläggsprogram som kan användas tillsammans med ClaroRead Plus. Dessa når du via Extra-knappen i verktygsraden.

14 De här programmen ingår i Pc-versionen i Lunds kommuns avtal: ScreenRuler är en läslinjal, som används för att lättare fokusera texten som du arbetar med. ClaroView är ett färgfilter som används för öka och minska kontraster. Används ofta till personer med synnedsättning. ClaroCapture är ett studieverktyg som skapar möjlighet att samla material och länkar på ett tydligt sätt. Detta verktyg kan också kopplas till ClaroIdeas. Talande miniräknare är en miniräknare där siffrorna läses upp medan man räknar. ClaroIdeas är ett mindmapping-verktyg, där du skapar tankekartor och anteckningar. Detta verktyg har kopplingar till ClaroCapture, Power Point samt Word. Uppdateringar och Extraprogram - är en länk till uppdateringar och extraprogram, där du kan hitta uppdateringar och nya extraprogram som släppts. Programmet Avancerade inställningar - Här finns ytterligare funktioner och inställningar för stavnings-, homofon- och prediktionsfunktionerna i ClaroRead Plus.

ClaroRead. Manual. Artikelnummer 3024026. www.icap.nu

ClaroRead. Manual. Artikelnummer 3024026. www.icap.nu ClaroRead Manual Artikelnummer 3024026 www.icap.nu 1 Välkommen till ClaroRead... 5 ClaroRead Översikt... 5 ClaroReads verktygsknappar... 6 Knapparna Spela och Stopp... 6 Knappen Typsnitt... 7 Knappen Avstånd...

Läs mer

Wordread Plus USB Manual

Wordread Plus USB Manual Wordread Plus USB Manual Artikel.nr. 30240 www.icap.nu 1 W ord Re ad Plus Öve r s ik t W ordread Plus erbjuder en lättläst flytande verktygsrad som låser sig till det programfönster som för tillfället

Läs mer

WordRead 3. Manual. Artikelnummer: 10301

WordRead 3. Manual. Artikelnummer: 10301 WordRead 3 Manual Artikelnummer: 10301 1 Innehåll WordRead 3... 1 Manual... 1 Artikelnummer: 10301... 1 Välkommen till WordRead... 3 WordReads verktygsknappar... 3 Knapparna Spela och Stopp... 3 Knappen

Läs mer

Saida. Ordprediktion. Innehåll

Saida. Ordprediktion. Innehåll Saida Ordprediktion Innehåll Saida i korthet.... 2 Kom igång snabbt.... 2 Installation.... 2 Start... 3 Saida och flera språk... 3 Att använda talsyntes... 3 Om ordlistorna och stavningskontrollen i Saida..

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

CD-ORD Hjälp CD-ORD 8.2. Elevdata AB

CD-ORD Hjälp CD-ORD 8.2. Elevdata AB CD-ORD Hjälp CD-ORD 8.2 Elevdata AB CD-ORD Hjälp: CD-ORD 8.2 Elevdata AB Innehållsförteckning Förord... vii 1. Verktygslisten... 1 1.1. C-Pen, Ordboken och SkanRead... 2 2. Uppläsning... 3 2.1. Uppläsningsknappar

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Användarguide. Om SpeakApp... 2. Använda SpeakApp... 3. Verktyg... 5. Inställningar... 6. Licenshantering... 20. Externa verktyg...

Användarguide. Om SpeakApp... 2. Använda SpeakApp... 3. Verktyg... 5. Inställningar... 6. Licenshantering... 20. Externa verktyg... 1 Användarguide Om SpeakApp... 2 Använda SpeakApp... 3 Verktyg... 5 Inställningar... 6 Licenshantering... 20 Externa verktyg... 22 Rättstavning... 24 Hantera ordlistor... 26 Skrivfönstret... 28 Arkiv...

Läs mer

BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes

BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

TextIT Hjälp. Om du vill ha all text uppläst trycker du på knappen spela

TextIT Hjälp. Om du vill ha all text uppläst trycker du på knappen spela TextIT Hjälp I textfältet kan du skriva din egen text eller kopiera in text ifrån andra källor som t.ex. Word, PDF, Internetsidor etc. Du kan sedan välja något av följande för att få texten uppläst. Ljudning!

Läs mer

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP 2005 03 01 Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP OBS! Denna introduktion är tänkt för att du ska kunna komma igång i programmet, den fullständiga manualen hittar du i programgruppen Widgit samt

Läs mer

ZoomText 9.1 Snabbguide

ZoomText 9.1 Snabbguide ZoomText 9.1 Snabbguide 2 Välkommen till ZoomText 9.1... 4 Systemkrav... 4 Installation av ZoomText... 5 Aktivera ZoomText... 5 Starta ZoomText... 7 ZoomTexts kontrollpanel... 8 Starta och stänga av...

Läs mer

Grundkurs i ipad användning ndning för f seniorer

Grundkurs i ipad användning ndning för f seniorer Grundkurs i ipad användning ndning för f seniorer 2014 Innehåll ipad grunder ipad inställningar Surfa på ipad Läsa på ipad Dela filer från ipad Kommunicera i realtid ipad kamera Skriva på ipad Skapa filmer

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Snabbguide. ZoomText v. 10. www.insyn.se

Snabbguide. ZoomText v. 10. www.insyn.se Snabbguide ZoomText v. 10 www.insyn.se Innehåll Välkommen till ZoomText 10 5 Systemkrav 5 Installation av ZoomText 6 Aktivera ZoomText 6 Starta ZoomText 7 ZoomText s kontrollpanel 8 Starta och stänga

Läs mer

ZoomText. Snabbguide. version

ZoomText. Snabbguide. version ZoomText Snabbguide version 10 Innehåll Välkommen till ZoomText 10... 2 Läsningsverktygsfält...35 Systemkrav... 3 Installation av ZoomText... 4 Aktivera ZoomText... 5 Starta ZoomText... 7 ZoomText s kontrollpanel...

Läs mer

OneNote i skolan. En inspirationsguide för dig som vill lära dig grunderna. microsoft.se/skola

OneNote i skolan. En inspirationsguide för dig som vill lära dig grunderna. microsoft.se/skola En inspirationsguide för dig som vill lära dig grunderna. ! Av programmen i Microsoft Office är OneNote det som är mest uppskattat i skolmiljö. Jerker Porat undervisar i fysik, matematik, biologi och idrott

Läs mer