TESTET NIO NAS-ENHETER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TESTET NIO NAS-ENHETER"

Transkript

1 Snabbf TESTADE NAS-ENHETER Raid 5-enheer Dell Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Iomega NAS A305m Övriga DTC NAS P4 2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Linksys EFG-120 =Bäs i es DTC NAS XEON 3000 ÄR BÄSTA RAID 5-ENHETEN Med överlägsna presanda, bäsa pris per gigabye och en genialisk lösning med inegrera operaivsysem och nas-funkionalie i en lien Linuxmodul blir DTC NAS Xeon 3000 bäs i es i vår avancerade klass. A den låer som e röskverk kan vi leva med. Den ska ju ändå placeras i daorhallen. LACIE ETHERNET DISK ÄR BÄSTA ENKLARE NAS-ENHETEN I den enklare klassen går segern ill Lacie Eherne Disk. Ine för a den är snabbas eller ger mes för pengarna uan för a den är så enkel a använda a ill och med chefen klarar av a säa upp den. Den är dessuom ys, ganska snygg och fakisk ubyggbar. Någo den är ensam om i den enklare klassen. 44 MIKRODATORN

2 ix En nas eller lagringsserver ska snabb och enkel ge näverke ökad lagringskapacie. En sladd i väggen, en i näverksväxeln, sedan ua och köra. Men är de verkligen så enkel? Och vem behöver egenligen en nas-enhe? Vi har esa nio olika modeller mellan och kronor. GUNNAR LINDBERG as är en lagringsserver som är en server men ändå ine. Vissa av de enheer som delar i de här ese är egenligen komplea daorer och skulle kunna kallas servrar, men genom a deras funkionalie är begränsad ill ren fil lagring blir de läare a använda och licenskosnaderna lägre. De är i alla fall anken med dem. Nas sår för nework aached sorage, de vill säga en enhe som anslus ill näverke för a uöka lagringskapacieen. I sin enklase form är de en låda med en eller flera hårddiskar som med endas en elkabel och en näverkskabel snabb och lä förser di lokala näverk med mera lagringsurymme, men den kan även användas ill säkerheskopiering eller mellanlagring före säkerheskopiering ill bandsaion. Söd för raid i avancerad nas En mer avancerad nas-enhe kan även ha jänser för skrivardelning eller söd för de sörre näverkes cenrala jänser (ldap och Acive Direcory ill exempel). För a öka säkerheen och även presanda har de mer avancerade produkerna i dag söd för raid i olika nivåer. Enkelheen ska göra a den som ine vill eller kan hålla på med hårdvarumekande ändå ska kunna dra nya av lagringsservern. Plugga in och kör, hel enkel. I prakiken är de ros all ofa ine så enkel. Enheen ska placeras i rä arbesgrupp eller domän och användare ska definieras och läggas upp. Om enheen dessuom ska adderas ill schema för säkerheskopiering behöver nog daaavdelningen blandas in i alla fall. En annan änkbar målgrupp är de som har få nog av Microsofs licensavgifer. Med en nas-enhe baserad på Linux har du inga som hels kosnader eller begränsningar i anale användare, beroende på krångliga och dyra licensaval. Å andra sidan är re av eses fem mer avancerade enheer baserade på någon form av Windows. De ger ju ros all en viss kompaibilie i en befinlig Windowsmiljö. Microsofs dominans slår igenom som så ofa. E redje användningsområde för lagringsservrar är som emporära lokala servrar i sörre organisaioner. A besälla mera diskurymme på de sora cenrala servrarna i e landsomfaande nä kan vara krånglig och kosa pengar. Då är de enklare a plugga in en nas-enhe på de lokala näverke och låa projekgruppen dela sina dokumen den vägen. De fungerar så länge alla projekmedlemmar sier på samma lokala näverk. Ska någon u och resa blir de genas problem. Daaavdelningen lär ine uan knussel öppna brandväggen för rafik ill en lokal nas-enhe de ine har någon konroll över. En annan anledning ill a lagringsservrar lanseras hår är hel enkel illverkarnas marginaler. På nas-enheer är de forfarande väldig höga, medan de sändig urholkas inom övriga näverkssegmen. Ine mins Dell har ju hjälp ill a pressa priserna på servrar de senase åren. Fem högljudda passar i serverhallen Vi har esa nio olika nas-enheer i vå klasser. Fem av dem klarar raid 5, kräver lie mera adminisraion och är avsedda för daorhallen. Om ine anna så för deras höga ljudnivå. De fyra övriga är enklare och mer av plug and play-yp. De är ysare, hanerar bara en eller vå diskar och saknar dessuom ofas de jänser som e sörre näverk kräver, ill exempel söd för ldap eller kliener som kör Neware som näverks-os. I den försnämnda gruppen delar Dell Powervaul 725N, DTC NAS Xeon 3000, HP Sorageworks NAS 1200s, ICP Microsorage NAS-4020 och Iomega NAS A305m och i den andra DTC NAS P4 2400C, ICP Microsorage NAS-2000, Lacie Eherne Disk och Linksys EFG-120. DTC och ICP har allså produker i båda klasserna, medan Dell och HP ine marknadsför några enklare modeller än de esade. Däremo har båda föreagen flera beydlig mera avancerade modeller av lagringsservrar. DTC är en svensk pc-illverkare som baserar sina maskiner på moderkor och lådor från MIKRODATORN

3 Dell Powervaul725n DTC NAS Xeon 3000 Powervaul delar låda med Dells server Poweredge 650. Rä änk, efersom den lådan är genialisk konsruerad med sina smara snäppfäsen för alla komponener. In i minsa dealj kan de fakum a de är Dell som ligger bakom formgivningen skönjas. A välja rä färg på de små plasbiarna i lådan har Dell sannolik lär sig av IBM. DTC:s esvinnare huserar i eses sörsa låda och låer mes av alla. Var de någon som sade sörs, bäs och vackras? Tros blo en enhes höjd får DTC in både cd-spelare och diskesaion i fronen på NAS Xeon HP:s nas-låda är e under av ordning och ingenjörskons, precis som Dells. De är nämligen samma låda. 512 megabye minne följer med och vå plaser är lediga. Om du plockar bor den modul som ingår kan du säa i re sycken megabyesmoduler och få oal megabye minne. Linksys håller så hår på säkerheen a lösenorde förs ine sod a finna Supermicro sam raid-kor från 3 Ware. Den operaivsysemsmodul med nas-funkion man använder är baserad på Linux och kommer från yska Open-E (se ruan Sluen Linuxvarian framidens lösning på näsa sida). ICP Elecronics oem-produker säljs även under anna namn i Sverige. De mer namnkunniga leveranörer av nasenheer som ine är med i ese är Sony, IBM och Snap. Sony och IBM har båda produker som hör hemma i den yngre klassen medan Snap, en avknoppning från Maxor, främs har produker för den enklare klassen. Tyvärr lyckades vi ine få loss några esexemplar från någon av dem den här gången. Insallaion Nas-enheer ska vara läa a komma igång med, så insallaionen blir vår försa bedömningspunk. Samliga produker i ese sarar direk och börjar fungera uan srul, men har olika illvägagångssä. Enklas är givevis när du kan komma igång och använda din produk uan a behöva insallera någo speciell program. De måse du yvärr göra med Linksys, HP och Iomega som alla skickar med en cd med ege insallaionsprogram. Onödig, ycker vi, när de går bra a surfa direk ill de övriga produkerna via en webbläsare. Många insällningar med Windows Enklas a konfigurera är de produker som drivs av e inbygg Linux-os. De beror givevis på a de erbjuder begränsade möjligheer i jämförelse med de produker som är baserade på Windows. De som är baserade på Windows 2000 och 2003 Server erbjuder i gengäld som vanlig en riljard olika insällningar a pilla på. Allra enklas a komma igång med var Lacie Eherne Disk och Iomega NAS A305m. Här var de näsan så nära plug och play man kan komma. Lacie var allra snabbas uppe på banan efer e minimum av konfiguraion. Krångligas a komma igång med är Linksys som ine gör någon dhcp-förfrågan, uan i sälle hiar på e ege knepig ip-nummer som man sedan måse a reda på med hjälp av Linksys ege program från cd-skivan. Linksys håller även hår på säkerheen. Så hår a lösenorde för a komma in i enheen ine sod a finna ill en början. Även HP gillar a krångla ill de. Gör man som användarhandledningen vill blir de väl många seg a gå igenom. Enklare är de a koppla in skärm och angenbord och konfigurera ip-nummer och delade diskar direk från Windows 2003 Server. Är dea månde medvee gjor från HP:s sida, för a gynna konsulmarknaden? Funkioner Samliga produker i ese syrs i försa hand via webbgränssni. I några få fall går de a köra en kryperad koppling med ssl (secure sockes layer), vilke innebär a din konfiguraion av nas-enheen ine kan avlyssnas av andra DTC NAS-1U/P4-2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Även den enklare maskinen från DTC är avsedd för daorhallen. De visar såväl rackuförande som oljude den avger. De är den här lilla modulen med inbädda operaivsysem som sår för magin i DTC:s nas-enheer. Vi ror a den dyker upp hos ßera pc-byggare under I en miniversion av en racklåda har ICP göm de vå diskarna. En ys, läanvänd och snygg låda med lcdeckenfönser. Med en läläs lcd-panel med klarexmeddelanden kan ill och med chefen förså vad som är fel med nas-enheen. Förhoppningsvis. Lacie lämnar e sor omrum i lådan. Tros de är modellen ine avsedd för yerligare diskar, även om en exra ide-kanal Þnns. Eherne Disk är så enkel uformad a de enda som Þnns på fronen är den blå avoch på-lampan. 46 MIKRODATORN

4 Microsorage NAS Þnns även i rackmonera uförande och har då även inbyggd scsi-konroller och e högre pris. Diskarna i Microsorage NAS-4020 ligger i udragbara vaggor. Någon har dock skruva fas dem med en lien skruv. Felänk och krånglig, ycker vi. Med dubbla näaggrega ska Microsorage NAS-4000 klara skivan. Vi hade nog hellre se söd för dubbla näverksuag. på näe. En ssl-koppling känns igen på a den börjar med hps:// i adressen. Efersom webbgränssnie ofas bara kan nås från de lokala näverke ser vi ine de som någo sor problem a flera av nas-enheerna saknar den här möjligheen. På de rikig avancerade sysemen kan du sälla in så a webbgränssnie bara kan nås via ssl och bara från e viss specifik ip-nummer. De duger å oss. Har förvänade funkioner De produker som är baserade på Microsof Windows i någon version kan även saras med skärm, angenbord och mus och därmed adminisreras den vägen. I den mer avancerade klassen är de bara ICP Microsorage NAS som saknar den möjligheen. Alla produker i ese har de funkioner vi ycker a man kan förväna sig i förhållande ill pris. Framför all är de sådan som söd för övervakning, syrningsmöjligheer och mängden prookoll som skiljer dem å. Samliga av de mer avancerade enheerna i ese har söd för såväl Acive Direcory som ldap (Microsofs ege sysem för disribuerade användardaabaser) och syrning av avbrosfri kraf (ups), vilke näsan alla i den enklare klassen saknar. Linksys Eherfas 10/100 NAS Linksys ornmodell sår sol som en fura på di skrivbord. För i daorhallen lär den ine bli insläpp av eknikerna på daaavdelningen. Iomega A305 Iomega A305n kommer i en snygg svar låda som dum nog bara rymmer re diskar på den ya där konkurrenerna får in fyra. De funkionsbegränsningar som kan vara värda a noera är a enheen från HP kräver illäggsprogram för a kunna södja diskquoa (regler för mängden diskurymme en viss användare får lägga beslag på) och a de flesa av de enklare enheerna saknar söd för Neware. Open-e Nas som syr de båda enheerna från DTC saknar i dag söd för filhanering via hp, så kallad webbdisk, men de är enlig uppgif på väg i näsa uppgradering. Även de inbyggda Linuxbaserade operaivsyseme i produkerna från ICP och Lacie kan mjukvaruppgraderas. Vi har dock ine haf anledning a esa den funkionen. HP har val a lägga in ine mindre än fyra kopior av operaivsyseme på diskarna. De innebär a de primära operaivsyseme ligger på disk e och har en sändig speglad kopia på disk vå. På disk re ligger en orörd insallaion av operaivsyseme som i sin ur är speglad ill disk fyra. Mycke professionell av HP, ycker vi. Vär a noera är också a de bara är DTC som använder diskar av saa-yp i ese. Övriga illverkare baserar sina produker på parallella aa 100- och aa 133-diskar från Maxor, Sluen Linuxvarian framidens lösning Open-e Nas kan mycke väl vara framiden för den som vill bygga en lagringsserver uan a blanda in vare sig Microsof eller krångla med Linux. De är en modul med operaivsysem uveckla jus för nas-enheer, basera på Linux. Den finns i re olika uföranden, Soho för hemanvändare, sandardmodellen i de vå DTC-enheer vi har esa och Enerprise för rikig sora organisaioner, där kompaibilie med säkerheskopieringssysem som Verias, övervakning via snmp och flera olika adminisraionskonon är vikig. Med Open-e Nas går de a bygga en lagringsserver uan krångel med operaivsysem. Den enklare modellen Soho saknar flera av de funkioner som gjorde a DTC NAS Xeon 3000 kunde vinna vår es. Bland anna saknas söd för hårdvaru-raid och Linuxkliener sam mer än e eherneuag. Wesern Digial och i Iomegas fall Hiachi. En rimlig gissning är a samliga produker inom segmene baseras på saa-diskar inom 12 ill 18 månader. ICP får pluspoäng för de inbyggda lcdeckenfönsren som visar id och daum sam akuell ip-nummer. Om e fel uppsår visas e ydlig felmeddelande i klarex. När vi drog ur kabeln ill näverksväxeln började Microsorage NAS-2000 pipa och meddelade via eckenfönsre a den blivi urkopplad. Den här idén ycker vi a fler illverkare borde a efer. Ubyggnadsmöjligheer Möjligheen a bygga u de esade produkerna är begränsad. De är egenligen bara Linksys som kan förses med ännu en 120-gigabyesdisk och därmed få oal 240 gigabyes lagringskapacie. Dessuom kan Lacie Eherne Disk förses med en eller flera exerna firewirediskar som enlig uppgif ska dyka upp auomaisk i webbgränssnie. Enheen från HP är den enda i ese som har inbygg scsi-kor. De är änk för inkoppling av bandsaion för säkerheskopiering, men borde rimligen även fungera för ansluning av exerna disk-lådor med yerligare lagringsurymme. Produk som ine kräver pyssel I övrig är alla lådor fulla och erbjuder inga direka möjligheer a koppla ihop flera enheer ill en logisk enhe. Samidig ligger de i själva nas-koncepe a du ska få en komple och färdig produk som varken kräver hårdvarupyssel eller avancerad konfiguraion. Behöver du mera lagringsurymme men vill ändå ine köpa en rikig server? Köp då en nas-enhe ill. De är i alla fall så illverkarna vill a du ska änka. Givevis kan enheerna från Dell, HP och ICP som rymmer fyra diskar förses med andra, sörre diskar om du hellre vill de, men då är vi inne på hårdvarumekande och hela nas-anken riskerar a förfelas. I HP:s fall innebär de dessuom ordenlig med jobb a insallera om fyra olika Koncepe är lika smar som enkel. Gör en lien sluen Linuxdisribuion med alla önskade funkioner inlagda och lägg den sedan på en hårdvarumodul som rycks ned i en ledig ide-plas på moderkore. A sara maskinen går på e kick och all adminisraion sker via en om så önskas kryperad ssl över hp-förbindelse. Dessuom är de svår a pirakopiera produken. Priserna för Open-e Nas 2.0 börjar på cirka kronor för Soho-varianen och går upp ill cirka kronor för Enerprise. Moms illkommer. MIKRODATORN

5 versioner av Windows 2003 Sorage Server igen. För den som ändå vill prova på dea är diskarna i maskinerna DTC NAS Xeon 3000, HP, Dell och monerade i lösagbara vaggor för enkel bye. Presanda Den presanda som är inressan när de gäller nas-enheer är givevis hasigheen med vilken man kan läsa och skriva daa ill diskarna över näe. Vi kopplade alla de esade enheerna ill en gigabiväxel och körde esprogramme DTR2000 för a mäa presanda. På de avancerade nas-enheerna skapade vi raid 5-volymer, de enklare kördes som de levererades. Absolu snabbas är DTC NAS Xeon 3000 som disanserar samliga övriga enheer ganska ordenlig. Den har snabbare processor, en hel gigabye arbesminne och dessuom hårdvarubaserad raid från 3 Ware. Om vi i sälle jämför de hårdvarumässig likvärdiga enheerna från Dell och HP kan vi konsaera a HP är rikig långsam på skrivning ill disk. Har HP kanske glöm slå på Maxordiskarnas inbyggda skrivcache? När de gäller hasigheen på enheernas inbyggda webbgränssni förvånas vi över a de i många fall är väldig sega. Värs är de hos Lacie, men ingen av de esade produkerna kan anses var snabb här. Nog är de lie underlig a de ska gå snabbare a surfa ill Afonblades webbplas än a plocka fram adminisraionsgränssnie på en lokal nas-enhe. En möjlig förklaring är a alla produkerna i ese är konfigurerade så a bakgrundsjänser, ill exempel fildelning, priorieras högs i alla lägen. Fullfjädrad lagringsserver från kronor Bäs i es Tillverkare Dell DTC HP ICP Elecronics Iomega Produk Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Sorageworks NAS 1200s Microsorage NAS-4020 A305 Cirkapris, exkl. moms [kr] Konak Dell Daelcomp HP EET Nordic Iomega Webbadress Garani/serviceyp [mån] 36/på plasen /inskick 36/på plasen 3 36/ubye 36/inskick Forma 19-ums racklåda 19-ums racklåda 19-ums racklåda 5,25-ums miniorn 19-ums racklåda Näaggrega [w] 1x250 1x500 1x250 2x158 1x250 Anal fläkar Adminisraion webbaserad eller konsoll webbaserad eller konsoll webbaserad eller konsoll webbaserad webbaserad eller konsoll Kryperad webbadminisraion ja ja ja nej nej Operaivsysem Windows 2000 Server Ed Open-e Nas (Linux) Windows Server 2003 Sorage Nasware (Linux) Windows 2000 Server Ed Server Max anal användare obegränsa obegränsa obegränsa obegränsa obegränsa Anal hårddiskar, sandard/max 4/4 4/4 4/4 4/4 3/3 Hårddiskmodell Maxor Diamond Max Plus 9 Maxor Maxline Plus II Maxor Diamond Max Plus 9 Wesern Digial WD800 Hiachi Desksar Kapacie per disk/gränssni [GB] 80/aa /saa /aa /aa /aa 100 Roaionshasighe [varv/min] Diskbye under drif ja ja ja ja nej Raid-nivåer 0/1/5 0/1/5/10 0/1/5/10 0/1/5/10 0/1/5 Raid-konroll Windows 3Ware Saa Windows Ingår i os Windows Processor [GHz] Inel Celeron 2,4 Inel Xeon 3,0 Inel Penium 4 2,8 Inel Celeron 850 MHz Inel Celeron 2,0 Arbesminne, sandard/max [MB] 1 024/ /12 GB 512/ /ej angive 256/ej angive Näverkskor, anal/kapacie [Mbi/s] 2/ / / / / Grafikkor ATI Rage XL ATI Rage XL ATI Rage XL nej ej specificera Korplaser/lediga 2/2 1/1 2/1 0/0 1/1 Porar, bildskärm/serie/ps2 1/1/2 1/1/2 1/1/2-1/1/- parallell/usb/firewire -/2/- -/2/- -/2/- - -/2/- Prookollsöd, cp/ip ja ja ja ja ja smb/cifs ja ja ja ja ja nebeui/neware/applealk ja/ja/ja ja/ja/ja ja/ja/ja ja/ja/ja ja/ja/ja nfs/fp/hp (webbdisk) ja/ja/ja ja/ja/nej ja/ja/ja ja/ja/ja ja/ja/ja Söd för Acive Direcory/ ja/ja/ja ja/ja/ja ja/ja/ja nej/nej/nej ja/ja/ja ldap/ups Pdc-funkionalie/insällningar för diskquoa ja/ja ja/ja ja/nej ja/ja ja/ja Fördelar Snygg, smar bygge. Mes disk för pengarna, i särklass snabbas. Nackdelar Lie disk för pengarna, lång sarid. Sor och ung, låer som e reaplan. Redundan operaivsysem, scsikonroll ingår. Långsam på filskrivning, lång sarid. Teckenfönser som praar klarspråk. Lie disk för pengarna. Vik Beyg Väg Beyg Väg Beyg Väg Beyg Väg Beyg Väg Enkelhe och handhavande 2 bra 6 bra 6 godkän 4 mycke bra 8 umärk 10 Funkion och finesser 2 mycke bra 8 mycke bra 8 umärk 10 mycke bra 8 bra 6 Presanda (filhanering) 3 bra 9 umärk 15 godkän 6 godkän 6 godkän 6 Ljudnivå 1 bra 3 godkän 2 bra 3 bra 3 mycke bra 4 Dokumenaion 1 umärk 5 bra 3 mycke bra 4 mycke bra 4 godkän 2 Garani och service 2 mycke bra 8 bra 6 mycke bra 8 mycke bra 8 bra 6 Väg beyg Underkän = 1, godkän = 2, bra = 3, mycke bra = 4, umärk = 5. De vägda beyge räknas fram genom muliplicering av beyg och vik, de vill säga vikighesgraden för respekive egenskap eller parameer. Tys läge. Bara re diskar, lie disk för pengarna. 1) Näsa arbesdag. 2) Förlängning mo prisillägg. 3) Försa åre. 4) En por klarar Mbi/s, en klarar 100. % Telefonnummer ill leveranörerna finns på Förlängning mo prisillägg. **) Näsa arbesdag. * 48 MIKRODATORN

6 Vi har yvärr ine haf någon möjlighe a få fram rovärdiga resula när de esade produkerna belasas från flera kliener samidig. Vi har hel enkel ine någo illräcklig bra program för de jus nu. Vi hoppas kunna genomföra e sådan, mer verklighesroge es i framiden. Ljudnivå Alla enheerna i raid 5-klassen får underkän när de gäller ljudnivå. Åminsone om man änker ha dem i konorsmiljö. Nu skvallrar i Bäs i es DTC ICP Elecronics Lacie Linksys NAS-1U/P4-2400C Microsorage NAS-2000 Eherne Disk Eherfas 10/100 NAS Daelcomp EET Lacie Linksys/Cisco /inskick 36/ubye 24/inskick 24/inskick 19-ums racklåda bordslåda 19-ums racklåda miniorn 1x200 ingen info 1x180 1x60 (exern) webbaserad eller konsoll webbaserad webbaserad eller konsoll webbaserad ja nej nej nej Open-e Nas (Linux) Nasware (Linux) Windows XP Embedded ege obegränsa obegränsa 25 obegränsa 2/2 2/2 1/1 1/2 Maxor Diamond Max Plus 9 Wesern Digial WD800 Wesern Digial WD800 Maxor Diamond Plus 9 160/saa /aa /aa /aa nej nej nej nej 0/1 0/ Ware Saa Ingår i os nej nej Inel Celeron 2,4 inegrerad enkorsdaor Via 800 MHz inegrerad enkorsdaor 256/2 048 inegrerad enkorsdaor 128/128 inegrerad enkorsdaor 2/ /100 1/100 1/1 000 ATI Rage XL nej ej specificera nej 5/1 0/0 0/0 0/0 1/1/2-1/2/- - 1/2/- - 1/2/1 1/-/- ja ja ja ja ja ja ja ja ja/nej/ja ja/nej/ja ja/nej/ja ja/nej/nej ja/ja/nej ja/ja/ja nej/ja/ja nej/ja/ja ja/ja/ja nej/nej/nej nej/nej/ja nej/nej/nej ja/ja ja/ja nej/ja nej/ja Lien och lä, bäs i klassen. Låer lie mycke, lie långsam på filskrivning. **) Försa åre. ***) En por klarar Mbi/s, en klarar 100. Tys, eckenfönser som praar klarspråk. Långsam på filskrivning, lie disk för pengarna. och för sig redan deras racklådeuförande om a de är i serverhallen de hör hemma. Värs av alla låer den avancerade enheen från DTC. Hela 77 decibel 20 cenimeer bakom enheen är e ordenlig oväsen. Tysas av alla är den enklare enheen ICP Microsorage NAS-2000 som knappas alls kan höras i en normal konorsmiljö. Även Lacie och Linksys är för all del väldig ysa. Iomega lä som e reaplan vid sar, men lugnade ned sig efer ganska många minuer och ljudnivån blev då rikig behaglig. Men varför väna så länge? Tys, enkel a säa upp. Max en disk, seg webbgränssni, begränsa anal användare. Beyg Väg Beyg Väg Beyg Väg Beyg Väg bra 9 bra 9 umärk 15 bra 9 mycke bra 4 bra 3 godkän 2 bra 3 mycke bra 4 godkän 2 bra 3 bra 3 bra 9 umärk 15 umärk 15 mycke bra 12 bra 6 mycke bra 8 bra 6 bra 6 bra 9 mycke bra 12 bra 9 bra Tys. Korkad form, onödig krånglig insallaion. Tyvärr var MikroDaorns nya eslabb ine klar när ljudeserna genomfördes. Mäningarna ufördes därför i vad som får berakas som e hel vanlig rum på cirka åa kvadrameer. De innebär a du ine bör se ljudmäningarna i diagramme på sidan 50 som absolua. Lagringskosnad E enkel och lie orävis sä a räkna u vilken produk som ger mes för pengarna är a dividera prise exklusive moms med lagringskapacieen. På så sä får man fram en kosnad per gigabye som dock ine på någo sä ar hänsyn ill vare sig funkion eller presanda. Ine hel oväna klår den Xeon-baserade enheen från DTC sina konkurrener med god marginal. Den kosar 28,30 kronor per gigabye, vilke är e mycke bra pris. Som jämförelse kosar en lös, inern 250-gigabyes Maxorhårddisk cirka åa kronor per gigabye hos Dusin. Låer 20 kronor exra per gigabye för låda, kablar och operaivsysem som mycke pengar? Tänk då på a Dell Powervaul 725n kosar 77,60 kronor per gigabye. Om vi ska vara rävisa mo Dell ska vi ia på deras varian med en erabye diskurymme. Då blir prise per gigabye cirka 35 kronor. Med de här räknesäe gagnas allså konfiguraioner med mycke disk och kanske är de så man ska änka när man köper en lagringsserver. Bäre a köpa den fullproppad med disk från början än a bya u och fylla på med disk efer hand. De kräver både id och kunskaper. Dokumenaion Dell skickar med mes dokumenaion, men vill man ha den ryck i sälle för på cd kosar de exra. Även HP kan som vanlig illhandahålla hyllmeer med dokumenaion om sina produker. Vi kan bland anna läsa om exak vilken srömkabel som passar i vilke land. Rena IBM-känslan där. Säms är Iomegas, Linksys och Lacies dokumenaion. I Lacies fall spelar de knappas någon roll, efersom produken är så orolig lä a komma igång med. Den medföljande snabbsarsbeskrivningen räcker. Dokumenaion är e komplicera kapiel för illverkarna. Tjocka handböcker inger respek och rovärdighe. Samidig är de ine många kunder som läser dem och viken gör ransporerna av produkerna dyrare. A lägga handböckerna på cd och även ge möjlighe a besälla rycka upplagor mo exra kosnad orde vara den bäsa lösningen i dag. Garani och service Garani och service är rimligen vikig för en produk som förvänas köpas av den som ine är någon rollkarl med daorer. Hels bör ju någon komma ill konore och laga maskinen å dig. Dell, HP och DTC erbjuder på plasen-service för rimliga pengar. I Dells fall bealar du e fas pris på kronor exklusive moms exra för a kunna ånjua re års på plasen-service med fyra immars insällelseid. DTC debierar MIKRODATORN

7 Många nas-enheer små blir en sor börda för i-avdelningen Här kan du läsa mer En lien raid-skola där du kan lära dig de olika raid-nivåerna finns på adressen Vi använde esprogramme DTR2000 ill våra presandamäningar. De är skrive av Mikael Kjellsröm och kan hias på i sälle resid och arbeskosnad. HP går längs och erbjuder e års på plasen-garani uan exra kosnad. Även om garanierna är enkla a förså är serviceåagandena från flera av leveranörerna snåriga. Dessuom kan du ofa köpa ill serviceaval genom din åerförsäljare, vilke gör de hela ännu mer svårgenomränglig. Koras garaniid har DTC med e år. För io procen av produkens pris kan du dock förlänga den ill re år. Lacie erbjuder ubye år e och inskicksgarani år vå. MikroDaorn sammanfaar Sorage Neworking Indusry Associaion (SNIA) defi nierar lagringssandarder som nas, san med fl era. Organisaionens webbplas har adressen De yska föreage som ligger bakom operaivsyseme/nas-modulen Open-e Nas 2.0 finns på adressen De esade enheerna fungerar bra och är läa a använda. De vi eferlyser är yerligare sandardisering kring begreppe nas och gärna kompaibilie mellan illverkarna. Många nasar små blir en sor adminisraionsbörda för i-avdelningen. DTC NAS Xeon 3000 är klar vinnare i den avancerade klassen. Den är snabbas och mes prisvärd och har även mycke go om funkioner. DTC NAS Xeon 3000 är den snyggase lösningen på hur man bygger en lagringsserver uan a behöva blanda in Microsof Windows. I övrig är vi mycke imponerade av jus Open-e Nas och spår lösningen en lysande framid om uvecklingen forsäer så här. Du kan dessuom köpa Open-e Nas 2.0 separa och därmed skapa en lagringsserver för näe av i sor se vilken daor som hels. Om du däremo lever i en sor och ung Microsof-dominerad i-miljö och dessuom har behov av Neware är Dell eller HP di val. De är båda väl anpassade för sora miljöer och har dessuom flera sörre syskonmodeller om de kniper. Bäsa produk i den enklare klassen är Lacie Eherne Disk. Den vinner på a den är busenkel a komma igång med, a den i sor se ine låer någo alls och a den dessuom fakisk har viss möjlighe ill ubyggnad, om än uanför den egna lådan. Även ICP Microsorage NAS-2000 är en umärk produk med ungefär samma egenskaper och som dessuom innehåller dubbel så mycke disk som sandard. Så gjorde vi ese Alla esade produker har föruom a genomgå presanda- och bullereser skruvas isär och vridis och väns på i vår eslabb. Alla daavolymer har formaeras om och de som haf annan raid-nivå har formaeras om ill nivå 5 en idskrävande uppgif med sora diskvolymer. Presandaeserna uförde vi med programme DTR2000, där vi skrev och läse filer på en respekive fem megabye fram och illbaka på volymerna io gånger. Tesprogramme kördes på en pc med Penium III-processor på en gigaherz med 768 megabye arbesminne och nyinsallerad Windows XP Pro. Daorn var kopplad ill en gigabi-näverksväxel från Negear via e gigabi-näverkskor från samma illverkare. Vi har även granska handböcker, kika på medföljande cd-skivor och praa i elefon med leveranörer när någo var oklar. Någo budgeval ycker vi oss ine kunna use här. En nas-enhe behöver ine vara någon avancerad produk, framför all ine i vår enklare esklass. Priserna på de esade produkerna ligger från re ända upp ill nio gånger pengarna för en ren hårddisk. De ycker vi visar a marginalerna på dessa produker i vår ycke ännu är allför höga. l Gunnar Lindberg är frilansjournalis med förkärlek för hårdvara. Jus nu sier han begravd i moderkor för Penium 4 i MikroDaorns eslabb. Hur de går kan du läsa i nummer 5. Snabba DTC NAS Xeon 3000 ger lägs lagringskosnad per gigabye Dell Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Iomega NAS A305m DTC NAS-1U/P4-2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Linksys Eherfas 10/100 NAS Lagringskosnad oformaerad disk (kr/gb) ,60 28,30 46,90 61,50 64,80 34,00 56,80 52,40 52,80 Läshasighe 10x1 MB, 1 kb buffer 10x5 MB, 5 kb buffer Skrivhasighe 10x5 MB, 5 kb buffer 10x5 MB, 5 kb buffer Dell Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Iomega NAS A305m DTC NAS-1U/P4-2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Linksys Eherfas 10/100 NAS Ljudnivå 2 dm framför 2 dm bakom (db) (db) Lagringskosnad Väljer man nas-enhe efer minsa möjliga lagringskosnad är de DTC NAS Xeon 3000 man ska välja. Då blir lagringskosnaden endas 28 kronor och 30 öre per gigabye. Läshasighe I klassen för raid 5-enheer är Dell Powervaul 725N snabbas på a läsa daa, ä följd av enheerna från DTC och HP. I den andra klassen har DTC NAS- 1U/P4-200C en klar ledning. Skrivhasighe Absolu snabbas på a skriva daa är DTC NAS Xeon De bör den också vara, efersom den har snabbare processor, mer minne och en hårdvarubaserad raid-konroll. Ljudnivå Nas-enheerna i raid 5-klassen är samliga all för högljudda för a ha i konorsmiljö. Den ysase delagaren hiar vi i den enklare klassen, i form av ICP Microsorage NAS-2000 som är rikig yslåen. 50 MIKRODATORN

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön.

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön. MARK Kapiel 8 - Miljöer Björkvreen Norsdike Barköbro Askholmen Naurres. Adolfsdal Tackmyren Skogsborg Mon Brudgrind Barkö Rörmar 95 9 Husbacka Nässelö Mariedal 1 Lillsjön Granlund Norrängen Roparören Norrhagen

Läs mer

AmadeuS. Världens språk. Är svenska ett lätt eller ett svårt språk att lära sig?

AmadeuS. Världens språk. Är svenska ett lätt eller ett svårt språk att lära sig? AmadeuS Är svenska e lä eller e svår språk a lära sig? Världens språk Uppgifer om hur många språk de finns i världen varierar mellan 3 000 och 8 000, beroende på hur man räknar och hur man definierar e

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Kall låda. het dator. passar. bygg & fixa. De tider då datorlådan. gråbeige och helst gömdes under skrivbordet är förbi. I dag stoltserar lådorna

Kall låda. het dator. passar. bygg & fixa. De tider då datorlådan. gråbeige och helst gömdes under skrivbordet är förbi. I dag stoltserar lådorna bygg & fixa T e s t : 1 2 d a t o r l å d o r Kall låda passar het dator De tider då datorlådan var kantigt gråbeige och helst gömdes under skrivbordet är förbi. I dag stoltserar lådorna med lcd-skärmar,

Läs mer

MIDI SW-35. MIDI kanal 1 melodi MIDI kanal 2 bas MIDI kanal 10 trummor MIDI IN. Mottager MIDI kanal = 1 Spelar melodin

MIDI SW-35. MIDI kanal 1 melodi MIDI kanal 2 bas MIDI kanal 10 trummor MIDI IN. Mottager MIDI kanal = 1 Spelar melodin / VARIATION/ ACCOMP PLAY/PAUSE REW TUNE/MIDI 3- LESSON 1 2 3 MIDI Vad innebär MIDI? Förkorningen MIDI sår för Musical Insrumen Digial Inerface och syfar på en global norm för digiala signaler och ansluningar

Läs mer

Mät upp- och urladdning av kondensatorer

Mät upp- och urladdning av kondensatorer elab011a Namn Daum Handledarens sign. Laboraion Mä upp- och urladdning av kondensaorer Varför denna laboraion? Oscilloskope är e vikig insrumen för a sudera kurvformer. Avsiken med den här laboraionen

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Test av webbhotell Bilaga på www.radron.se, april 2008

Test av webbhotell Bilaga på www.radron.se, april 2008 Test av webbhotell Bilaga på www.radron.se, april 2008 BILAGA: WEBBHOTELL Svårt använda teknik och tjänster Få webbhotell är anpassade för vanliga konsumenter och webbamatörer. Marknadsföring, tjänster,

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

It-säkerhet för privatpersoner

It-säkerhet för privatpersoner Daniel Goldberg och Linus Larsson It-säkerhet för privatpersoner en introduktion hqemawkmssupndkfaqf/taoxjhg91snsq50/xlccmygonmfs A0EGTrEUfvGbdH08jz3wNMkt4oTHxa9ikQ7P3MnUvQCit6xh PUaR1R9ytYHgq+15/4yFEvTfoGIIcF1kVZh2qKVrEInw7nF3

Läs mer

12 Sammankopplade domäner// Trusts

12 Sammankopplade domäner// Trusts 12 Sammankopplade domäner// Trusts Användares tillgång till resurser i en annan Windows NT-domän än den egna, är detta kapitels huvudtema. Det finns inbyggda mekanismer i Windows NT Server för att klara

Läs mer

Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4

Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4 Sus Andersson Så surfar du säkrare Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4 Digitalt Källskydd - en introduktion Sus Andersson, Fredrik Laurin

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

Trädet 3 - bruksanvisning

Trädet 3 - bruksanvisning Trädet 3 - bruksanvisning 1 Introduktion... 3 Systemkrav... 4 Avinstallation / modifiering:... 6 Installation av digital penna... 6 Starta programmet... 6 Menyfönstret... 7 Lärarinställningar... 7 Var

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

* 86% av svenskarna som är över 18 år använder Internet dagligen (2013) * 65% av Sveriges befolkning använder smartphones för att surfa (2013)

* 86% av svenskarna som är över 18 år använder Internet dagligen (2013) * 65% av Sveriges befolkning använder smartphones för att surfa (2013) 1 Några skäl till att du måste finnas och synas på Internet... * 86% av svenskarna som är över 18 år använder Internet dagligen (2013) * 65% av Sveriges befolkning använder smartphones för att surfa (2013)

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008 Föändinga av landsingens och kommunenas egelvek och föskivning av hjälpmedel mellan åen 2006 2008 - en kaläggning genomföd hösen 2008 Hjälpmedelsinsiue (HI) 2008 Handläggae: Ann Lund, Hjälpmedelsinsiue

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer