TESTET NIO NAS-ENHETER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TESTET NIO NAS-ENHETER"

Transkript

1 Snabbf TESTADE NAS-ENHETER Raid 5-enheer Dell Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Iomega NAS A305m Övriga DTC NAS P4 2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Linksys EFG-120 =Bäs i es DTC NAS XEON 3000 ÄR BÄSTA RAID 5-ENHETEN Med överlägsna presanda, bäsa pris per gigabye och en genialisk lösning med inegrera operaivsysem och nas-funkionalie i en lien Linuxmodul blir DTC NAS Xeon 3000 bäs i es i vår avancerade klass. A den låer som e röskverk kan vi leva med. Den ska ju ändå placeras i daorhallen. LACIE ETHERNET DISK ÄR BÄSTA ENKLARE NAS-ENHETEN I den enklare klassen går segern ill Lacie Eherne Disk. Ine för a den är snabbas eller ger mes för pengarna uan för a den är så enkel a använda a ill och med chefen klarar av a säa upp den. Den är dessuom ys, ganska snygg och fakisk ubyggbar. Någo den är ensam om i den enklare klassen. 44 MIKRODATORN

2 ix En nas eller lagringsserver ska snabb och enkel ge näverke ökad lagringskapacie. En sladd i väggen, en i näverksväxeln, sedan ua och köra. Men är de verkligen så enkel? Och vem behöver egenligen en nas-enhe? Vi har esa nio olika modeller mellan och kronor. GUNNAR LINDBERG as är en lagringsserver som är en server men ändå ine. Vissa av de enheer som delar i de här ese är egenligen komplea daorer och skulle kunna kallas servrar, men genom a deras funkionalie är begränsad ill ren fil lagring blir de läare a använda och licenskosnaderna lägre. De är i alla fall anken med dem. Nas sår för nework aached sorage, de vill säga en enhe som anslus ill näverke för a uöka lagringskapacieen. I sin enklase form är de en låda med en eller flera hårddiskar som med endas en elkabel och en näverkskabel snabb och lä förser di lokala näverk med mera lagringsurymme, men den kan även användas ill säkerheskopiering eller mellanlagring före säkerheskopiering ill bandsaion. Söd för raid i avancerad nas En mer avancerad nas-enhe kan även ha jänser för skrivardelning eller söd för de sörre näverkes cenrala jänser (ldap och Acive Direcory ill exempel). För a öka säkerheen och även presanda har de mer avancerade produkerna i dag söd för raid i olika nivåer. Enkelheen ska göra a den som ine vill eller kan hålla på med hårdvarumekande ändå ska kunna dra nya av lagringsservern. Plugga in och kör, hel enkel. I prakiken är de ros all ofa ine så enkel. Enheen ska placeras i rä arbesgrupp eller domän och användare ska definieras och läggas upp. Om enheen dessuom ska adderas ill schema för säkerheskopiering behöver nog daaavdelningen blandas in i alla fall. En annan änkbar målgrupp är de som har få nog av Microsofs licensavgifer. Med en nas-enhe baserad på Linux har du inga som hels kosnader eller begränsningar i anale användare, beroende på krångliga och dyra licensaval. Å andra sidan är re av eses fem mer avancerade enheer baserade på någon form av Windows. De ger ju ros all en viss kompaibilie i en befinlig Windowsmiljö. Microsofs dominans slår igenom som så ofa. E redje användningsområde för lagringsservrar är som emporära lokala servrar i sörre organisaioner. A besälla mera diskurymme på de sora cenrala servrarna i e landsomfaande nä kan vara krånglig och kosa pengar. Då är de enklare a plugga in en nas-enhe på de lokala näverke och låa projekgruppen dela sina dokumen den vägen. De fungerar så länge alla projekmedlemmar sier på samma lokala näverk. Ska någon u och resa blir de genas problem. Daaavdelningen lär ine uan knussel öppna brandväggen för rafik ill en lokal nas-enhe de ine har någon konroll över. En annan anledning ill a lagringsservrar lanseras hår är hel enkel illverkarnas marginaler. På nas-enheer är de forfarande väldig höga, medan de sändig urholkas inom övriga näverkssegmen. Ine mins Dell har ju hjälp ill a pressa priserna på servrar de senase åren. Fem högljudda passar i serverhallen Vi har esa nio olika nas-enheer i vå klasser. Fem av dem klarar raid 5, kräver lie mera adminisraion och är avsedda för daorhallen. Om ine anna så för deras höga ljudnivå. De fyra övriga är enklare och mer av plug and play-yp. De är ysare, hanerar bara en eller vå diskar och saknar dessuom ofas de jänser som e sörre näverk kräver, ill exempel söd för ldap eller kliener som kör Neware som näverks-os. I den försnämnda gruppen delar Dell Powervaul 725N, DTC NAS Xeon 3000, HP Sorageworks NAS 1200s, ICP Microsorage NAS-4020 och Iomega NAS A305m och i den andra DTC NAS P4 2400C, ICP Microsorage NAS-2000, Lacie Eherne Disk och Linksys EFG-120. DTC och ICP har allså produker i båda klasserna, medan Dell och HP ine marknadsför några enklare modeller än de esade. Däremo har båda föreagen flera beydlig mera avancerade modeller av lagringsservrar. DTC är en svensk pc-illverkare som baserar sina maskiner på moderkor och lådor från MIKRODATORN

3 Dell Powervaul725n DTC NAS Xeon 3000 Powervaul delar låda med Dells server Poweredge 650. Rä änk, efersom den lådan är genialisk konsruerad med sina smara snäppfäsen för alla komponener. In i minsa dealj kan de fakum a de är Dell som ligger bakom formgivningen skönjas. A välja rä färg på de små plasbiarna i lådan har Dell sannolik lär sig av IBM. DTC:s esvinnare huserar i eses sörsa låda och låer mes av alla. Var de någon som sade sörs, bäs och vackras? Tros blo en enhes höjd får DTC in både cd-spelare och diskesaion i fronen på NAS Xeon HP:s nas-låda är e under av ordning och ingenjörskons, precis som Dells. De är nämligen samma låda. 512 megabye minne följer med och vå plaser är lediga. Om du plockar bor den modul som ingår kan du säa i re sycken megabyesmoduler och få oal megabye minne. Linksys håller så hår på säkerheen a lösenorde förs ine sod a finna Supermicro sam raid-kor från 3 Ware. Den operaivsysemsmodul med nas-funkion man använder är baserad på Linux och kommer från yska Open-E (se ruan Sluen Linuxvarian framidens lösning på näsa sida). ICP Elecronics oem-produker säljs även under anna namn i Sverige. De mer namnkunniga leveranörer av nasenheer som ine är med i ese är Sony, IBM och Snap. Sony och IBM har båda produker som hör hemma i den yngre klassen medan Snap, en avknoppning från Maxor, främs har produker för den enklare klassen. Tyvärr lyckades vi ine få loss några esexemplar från någon av dem den här gången. Insallaion Nas-enheer ska vara läa a komma igång med, så insallaionen blir vår försa bedömningspunk. Samliga produker i ese sarar direk och börjar fungera uan srul, men har olika illvägagångssä. Enklas är givevis när du kan komma igång och använda din produk uan a behöva insallera någo speciell program. De måse du yvärr göra med Linksys, HP och Iomega som alla skickar med en cd med ege insallaionsprogram. Onödig, ycker vi, när de går bra a surfa direk ill de övriga produkerna via en webbläsare. Många insällningar med Windows Enklas a konfigurera är de produker som drivs av e inbygg Linux-os. De beror givevis på a de erbjuder begränsade möjligheer i jämförelse med de produker som är baserade på Windows. De som är baserade på Windows 2000 och 2003 Server erbjuder i gengäld som vanlig en riljard olika insällningar a pilla på. Allra enklas a komma igång med var Lacie Eherne Disk och Iomega NAS A305m. Här var de näsan så nära plug och play man kan komma. Lacie var allra snabbas uppe på banan efer e minimum av konfiguraion. Krångligas a komma igång med är Linksys som ine gör någon dhcp-förfrågan, uan i sälle hiar på e ege knepig ip-nummer som man sedan måse a reda på med hjälp av Linksys ege program från cd-skivan. Linksys håller även hår på säkerheen. Så hår a lösenorde för a komma in i enheen ine sod a finna ill en början. Även HP gillar a krångla ill de. Gör man som användarhandledningen vill blir de väl många seg a gå igenom. Enklare är de a koppla in skärm och angenbord och konfigurera ip-nummer och delade diskar direk från Windows 2003 Server. Är dea månde medvee gjor från HP:s sida, för a gynna konsulmarknaden? Funkioner Samliga produker i ese syrs i försa hand via webbgränssni. I några få fall går de a köra en kryperad koppling med ssl (secure sockes layer), vilke innebär a din konfiguraion av nas-enheen ine kan avlyssnas av andra DTC NAS-1U/P4-2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Även den enklare maskinen från DTC är avsedd för daorhallen. De visar såväl rackuförande som oljude den avger. De är den här lilla modulen med inbädda operaivsysem som sår för magin i DTC:s nas-enheer. Vi ror a den dyker upp hos ßera pc-byggare under I en miniversion av en racklåda har ICP göm de vå diskarna. En ys, läanvänd och snygg låda med lcdeckenfönser. Med en läläs lcd-panel med klarexmeddelanden kan ill och med chefen förså vad som är fel med nas-enheen. Förhoppningsvis. Lacie lämnar e sor omrum i lådan. Tros de är modellen ine avsedd för yerligare diskar, även om en exra ide-kanal Þnns. Eherne Disk är så enkel uformad a de enda som Þnns på fronen är den blå avoch på-lampan. 46 MIKRODATORN

4 Microsorage NAS Þnns även i rackmonera uförande och har då även inbyggd scsi-konroller och e högre pris. Diskarna i Microsorage NAS-4020 ligger i udragbara vaggor. Någon har dock skruva fas dem med en lien skruv. Felänk och krånglig, ycker vi. Med dubbla näaggrega ska Microsorage NAS-4000 klara skivan. Vi hade nog hellre se söd för dubbla näverksuag. på näe. En ssl-koppling känns igen på a den börjar med hps:// i adressen. Efersom webbgränssnie ofas bara kan nås från de lokala näverke ser vi ine de som någo sor problem a flera av nas-enheerna saknar den här möjligheen. På de rikig avancerade sysemen kan du sälla in så a webbgränssnie bara kan nås via ssl och bara från e viss specifik ip-nummer. De duger å oss. Har förvänade funkioner De produker som är baserade på Microsof Windows i någon version kan även saras med skärm, angenbord och mus och därmed adminisreras den vägen. I den mer avancerade klassen är de bara ICP Microsorage NAS som saknar den möjligheen. Alla produker i ese har de funkioner vi ycker a man kan förväna sig i förhållande ill pris. Framför all är de sådan som söd för övervakning, syrningsmöjligheer och mängden prookoll som skiljer dem å. Samliga av de mer avancerade enheerna i ese har söd för såväl Acive Direcory som ldap (Microsofs ege sysem för disribuerade användardaabaser) och syrning av avbrosfri kraf (ups), vilke näsan alla i den enklare klassen saknar. Linksys Eherfas 10/100 NAS Linksys ornmodell sår sol som en fura på di skrivbord. För i daorhallen lär den ine bli insläpp av eknikerna på daaavdelningen. Iomega A305 Iomega A305n kommer i en snygg svar låda som dum nog bara rymmer re diskar på den ya där konkurrenerna får in fyra. De funkionsbegränsningar som kan vara värda a noera är a enheen från HP kräver illäggsprogram för a kunna södja diskquoa (regler för mängden diskurymme en viss användare får lägga beslag på) och a de flesa av de enklare enheerna saknar söd för Neware. Open-e Nas som syr de båda enheerna från DTC saknar i dag söd för filhanering via hp, så kallad webbdisk, men de är enlig uppgif på väg i näsa uppgradering. Även de inbyggda Linuxbaserade operaivsyseme i produkerna från ICP och Lacie kan mjukvaruppgraderas. Vi har dock ine haf anledning a esa den funkionen. HP har val a lägga in ine mindre än fyra kopior av operaivsyseme på diskarna. De innebär a de primära operaivsyseme ligger på disk e och har en sändig speglad kopia på disk vå. På disk re ligger en orörd insallaion av operaivsyseme som i sin ur är speglad ill disk fyra. Mycke professionell av HP, ycker vi. Vär a noera är också a de bara är DTC som använder diskar av saa-yp i ese. Övriga illverkare baserar sina produker på parallella aa 100- och aa 133-diskar från Maxor, Sluen Linuxvarian framidens lösning Open-e Nas kan mycke väl vara framiden för den som vill bygga en lagringsserver uan a blanda in vare sig Microsof eller krångla med Linux. De är en modul med operaivsysem uveckla jus för nas-enheer, basera på Linux. Den finns i re olika uföranden, Soho för hemanvändare, sandardmodellen i de vå DTC-enheer vi har esa och Enerprise för rikig sora organisaioner, där kompaibilie med säkerheskopieringssysem som Verias, övervakning via snmp och flera olika adminisraionskonon är vikig. Med Open-e Nas går de a bygga en lagringsserver uan krångel med operaivsysem. Den enklare modellen Soho saknar flera av de funkioner som gjorde a DTC NAS Xeon 3000 kunde vinna vår es. Bland anna saknas söd för hårdvaru-raid och Linuxkliener sam mer än e eherneuag. Wesern Digial och i Iomegas fall Hiachi. En rimlig gissning är a samliga produker inom segmene baseras på saa-diskar inom 12 ill 18 månader. ICP får pluspoäng för de inbyggda lcdeckenfönsren som visar id och daum sam akuell ip-nummer. Om e fel uppsår visas e ydlig felmeddelande i klarex. När vi drog ur kabeln ill näverksväxeln började Microsorage NAS-2000 pipa och meddelade via eckenfönsre a den blivi urkopplad. Den här idén ycker vi a fler illverkare borde a efer. Ubyggnadsmöjligheer Möjligheen a bygga u de esade produkerna är begränsad. De är egenligen bara Linksys som kan förses med ännu en 120-gigabyesdisk och därmed få oal 240 gigabyes lagringskapacie. Dessuom kan Lacie Eherne Disk förses med en eller flera exerna firewirediskar som enlig uppgif ska dyka upp auomaisk i webbgränssnie. Enheen från HP är den enda i ese som har inbygg scsi-kor. De är änk för inkoppling av bandsaion för säkerheskopiering, men borde rimligen även fungera för ansluning av exerna disk-lådor med yerligare lagringsurymme. Produk som ine kräver pyssel I övrig är alla lådor fulla och erbjuder inga direka möjligheer a koppla ihop flera enheer ill en logisk enhe. Samidig ligger de i själva nas-koncepe a du ska få en komple och färdig produk som varken kräver hårdvarupyssel eller avancerad konfiguraion. Behöver du mera lagringsurymme men vill ändå ine köpa en rikig server? Köp då en nas-enhe ill. De är i alla fall så illverkarna vill a du ska änka. Givevis kan enheerna från Dell, HP och ICP som rymmer fyra diskar förses med andra, sörre diskar om du hellre vill de, men då är vi inne på hårdvarumekande och hela nas-anken riskerar a förfelas. I HP:s fall innebär de dessuom ordenlig med jobb a insallera om fyra olika Koncepe är lika smar som enkel. Gör en lien sluen Linuxdisribuion med alla önskade funkioner inlagda och lägg den sedan på en hårdvarumodul som rycks ned i en ledig ide-plas på moderkore. A sara maskinen går på e kick och all adminisraion sker via en om så önskas kryperad ssl över hp-förbindelse. Dessuom är de svår a pirakopiera produken. Priserna för Open-e Nas 2.0 börjar på cirka kronor för Soho-varianen och går upp ill cirka kronor för Enerprise. Moms illkommer. MIKRODATORN

5 versioner av Windows 2003 Sorage Server igen. För den som ändå vill prova på dea är diskarna i maskinerna DTC NAS Xeon 3000, HP, Dell och monerade i lösagbara vaggor för enkel bye. Presanda Den presanda som är inressan när de gäller nas-enheer är givevis hasigheen med vilken man kan läsa och skriva daa ill diskarna över näe. Vi kopplade alla de esade enheerna ill en gigabiväxel och körde esprogramme DTR2000 för a mäa presanda. På de avancerade nas-enheerna skapade vi raid 5-volymer, de enklare kördes som de levererades. Absolu snabbas är DTC NAS Xeon 3000 som disanserar samliga övriga enheer ganska ordenlig. Den har snabbare processor, en hel gigabye arbesminne och dessuom hårdvarubaserad raid från 3 Ware. Om vi i sälle jämför de hårdvarumässig likvärdiga enheerna från Dell och HP kan vi konsaera a HP är rikig långsam på skrivning ill disk. Har HP kanske glöm slå på Maxordiskarnas inbyggda skrivcache? När de gäller hasigheen på enheernas inbyggda webbgränssni förvånas vi över a de i många fall är väldig sega. Värs är de hos Lacie, men ingen av de esade produkerna kan anses var snabb här. Nog är de lie underlig a de ska gå snabbare a surfa ill Afonblades webbplas än a plocka fram adminisraionsgränssnie på en lokal nas-enhe. En möjlig förklaring är a alla produkerna i ese är konfigurerade så a bakgrundsjänser, ill exempel fildelning, priorieras högs i alla lägen. Fullfjädrad lagringsserver från kronor Bäs i es Tillverkare Dell DTC HP ICP Elecronics Iomega Produk Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Sorageworks NAS 1200s Microsorage NAS-4020 A305 Cirkapris, exkl. moms [kr] Konak Dell Daelcomp HP EET Nordic Iomega Webbadress Garani/serviceyp [mån] 36/på plasen /inskick 36/på plasen 3 36/ubye 36/inskick Forma 19-ums racklåda 19-ums racklåda 19-ums racklåda 5,25-ums miniorn 19-ums racklåda Näaggrega [w] 1x250 1x500 1x250 2x158 1x250 Anal fläkar Adminisraion webbaserad eller konsoll webbaserad eller konsoll webbaserad eller konsoll webbaserad webbaserad eller konsoll Kryperad webbadminisraion ja ja ja nej nej Operaivsysem Windows 2000 Server Ed Open-e Nas (Linux) Windows Server 2003 Sorage Nasware (Linux) Windows 2000 Server Ed Server Max anal användare obegränsa obegränsa obegränsa obegränsa obegränsa Anal hårddiskar, sandard/max 4/4 4/4 4/4 4/4 3/3 Hårddiskmodell Maxor Diamond Max Plus 9 Maxor Maxline Plus II Maxor Diamond Max Plus 9 Wesern Digial WD800 Hiachi Desksar Kapacie per disk/gränssni [GB] 80/aa /saa /aa /aa /aa 100 Roaionshasighe [varv/min] Diskbye under drif ja ja ja ja nej Raid-nivåer 0/1/5 0/1/5/10 0/1/5/10 0/1/5/10 0/1/5 Raid-konroll Windows 3Ware Saa Windows Ingår i os Windows Processor [GHz] Inel Celeron 2,4 Inel Xeon 3,0 Inel Penium 4 2,8 Inel Celeron 850 MHz Inel Celeron 2,0 Arbesminne, sandard/max [MB] 1 024/ /12 GB 512/ /ej angive 256/ej angive Näverkskor, anal/kapacie [Mbi/s] 2/ / / / / Grafikkor ATI Rage XL ATI Rage XL ATI Rage XL nej ej specificera Korplaser/lediga 2/2 1/1 2/1 0/0 1/1 Porar, bildskärm/serie/ps2 1/1/2 1/1/2 1/1/2-1/1/- parallell/usb/firewire -/2/- -/2/- -/2/- - -/2/- Prookollsöd, cp/ip ja ja ja ja ja smb/cifs ja ja ja ja ja nebeui/neware/applealk ja/ja/ja ja/ja/ja ja/ja/ja ja/ja/ja ja/ja/ja nfs/fp/hp (webbdisk) ja/ja/ja ja/ja/nej ja/ja/ja ja/ja/ja ja/ja/ja Söd för Acive Direcory/ ja/ja/ja ja/ja/ja ja/ja/ja nej/nej/nej ja/ja/ja ldap/ups Pdc-funkionalie/insällningar för diskquoa ja/ja ja/ja ja/nej ja/ja ja/ja Fördelar Snygg, smar bygge. Mes disk för pengarna, i särklass snabbas. Nackdelar Lie disk för pengarna, lång sarid. Sor och ung, låer som e reaplan. Redundan operaivsysem, scsikonroll ingår. Långsam på filskrivning, lång sarid. Teckenfönser som praar klarspråk. Lie disk för pengarna. Vik Beyg Väg Beyg Väg Beyg Väg Beyg Väg Beyg Väg Enkelhe och handhavande 2 bra 6 bra 6 godkän 4 mycke bra 8 umärk 10 Funkion och finesser 2 mycke bra 8 mycke bra 8 umärk 10 mycke bra 8 bra 6 Presanda (filhanering) 3 bra 9 umärk 15 godkän 6 godkän 6 godkän 6 Ljudnivå 1 bra 3 godkän 2 bra 3 bra 3 mycke bra 4 Dokumenaion 1 umärk 5 bra 3 mycke bra 4 mycke bra 4 godkän 2 Garani och service 2 mycke bra 8 bra 6 mycke bra 8 mycke bra 8 bra 6 Väg beyg Underkän = 1, godkän = 2, bra = 3, mycke bra = 4, umärk = 5. De vägda beyge räknas fram genom muliplicering av beyg och vik, de vill säga vikighesgraden för respekive egenskap eller parameer. Tys läge. Bara re diskar, lie disk för pengarna. 1) Näsa arbesdag. 2) Förlängning mo prisillägg. 3) Försa åre. 4) En por klarar Mbi/s, en klarar 100. % Telefonnummer ill leveranörerna finns på Förlängning mo prisillägg. **) Näsa arbesdag. * 48 MIKRODATORN

6 Vi har yvärr ine haf någon möjlighe a få fram rovärdiga resula när de esade produkerna belasas från flera kliener samidig. Vi har hel enkel ine någo illräcklig bra program för de jus nu. Vi hoppas kunna genomföra e sådan, mer verklighesroge es i framiden. Ljudnivå Alla enheerna i raid 5-klassen får underkän när de gäller ljudnivå. Åminsone om man änker ha dem i konorsmiljö. Nu skvallrar i Bäs i es DTC ICP Elecronics Lacie Linksys NAS-1U/P4-2400C Microsorage NAS-2000 Eherne Disk Eherfas 10/100 NAS Daelcomp EET Lacie Linksys/Cisco /inskick 36/ubye 24/inskick 24/inskick 19-ums racklåda bordslåda 19-ums racklåda miniorn 1x200 ingen info 1x180 1x60 (exern) webbaserad eller konsoll webbaserad webbaserad eller konsoll webbaserad ja nej nej nej Open-e Nas (Linux) Nasware (Linux) Windows XP Embedded ege obegränsa obegränsa 25 obegränsa 2/2 2/2 1/1 1/2 Maxor Diamond Max Plus 9 Wesern Digial WD800 Wesern Digial WD800 Maxor Diamond Plus 9 160/saa /aa /aa /aa nej nej nej nej 0/1 0/ Ware Saa Ingår i os nej nej Inel Celeron 2,4 inegrerad enkorsdaor Via 800 MHz inegrerad enkorsdaor 256/2 048 inegrerad enkorsdaor 128/128 inegrerad enkorsdaor 2/ /100 1/100 1/1 000 ATI Rage XL nej ej specificera nej 5/1 0/0 0/0 0/0 1/1/2-1/2/- - 1/2/- - 1/2/1 1/-/- ja ja ja ja ja ja ja ja ja/nej/ja ja/nej/ja ja/nej/ja ja/nej/nej ja/ja/nej ja/ja/ja nej/ja/ja nej/ja/ja ja/ja/ja nej/nej/nej nej/nej/ja nej/nej/nej ja/ja ja/ja nej/ja nej/ja Lien och lä, bäs i klassen. Låer lie mycke, lie långsam på filskrivning. **) Försa åre. ***) En por klarar Mbi/s, en klarar 100. Tys, eckenfönser som praar klarspråk. Långsam på filskrivning, lie disk för pengarna. och för sig redan deras racklådeuförande om a de är i serverhallen de hör hemma. Värs av alla låer den avancerade enheen från DTC. Hela 77 decibel 20 cenimeer bakom enheen är e ordenlig oväsen. Tysas av alla är den enklare enheen ICP Microsorage NAS-2000 som knappas alls kan höras i en normal konorsmiljö. Även Lacie och Linksys är för all del väldig ysa. Iomega lä som e reaplan vid sar, men lugnade ned sig efer ganska många minuer och ljudnivån blev då rikig behaglig. Men varför väna så länge? Tys, enkel a säa upp. Max en disk, seg webbgränssni, begränsa anal användare. Beyg Väg Beyg Väg Beyg Väg Beyg Väg bra 9 bra 9 umärk 15 bra 9 mycke bra 4 bra 3 godkän 2 bra 3 mycke bra 4 godkän 2 bra 3 bra 3 bra 9 umärk 15 umärk 15 mycke bra 12 bra 6 mycke bra 8 bra 6 bra 6 bra 9 mycke bra 12 bra 9 bra Tys. Korkad form, onödig krånglig insallaion. Tyvärr var MikroDaorns nya eslabb ine klar när ljudeserna genomfördes. Mäningarna ufördes därför i vad som får berakas som e hel vanlig rum på cirka åa kvadrameer. De innebär a du ine bör se ljudmäningarna i diagramme på sidan 50 som absolua. Lagringskosnad E enkel och lie orävis sä a räkna u vilken produk som ger mes för pengarna är a dividera prise exklusive moms med lagringskapacieen. På så sä får man fram en kosnad per gigabye som dock ine på någo sä ar hänsyn ill vare sig funkion eller presanda. Ine hel oväna klår den Xeon-baserade enheen från DTC sina konkurrener med god marginal. Den kosar 28,30 kronor per gigabye, vilke är e mycke bra pris. Som jämförelse kosar en lös, inern 250-gigabyes Maxorhårddisk cirka åa kronor per gigabye hos Dusin. Låer 20 kronor exra per gigabye för låda, kablar och operaivsysem som mycke pengar? Tänk då på a Dell Powervaul 725n kosar 77,60 kronor per gigabye. Om vi ska vara rävisa mo Dell ska vi ia på deras varian med en erabye diskurymme. Då blir prise per gigabye cirka 35 kronor. Med de här räknesäe gagnas allså konfiguraioner med mycke disk och kanske är de så man ska änka när man köper en lagringsserver. Bäre a köpa den fullproppad med disk från början än a bya u och fylla på med disk efer hand. De kräver både id och kunskaper. Dokumenaion Dell skickar med mes dokumenaion, men vill man ha den ryck i sälle för på cd kosar de exra. Även HP kan som vanlig illhandahålla hyllmeer med dokumenaion om sina produker. Vi kan bland anna läsa om exak vilken srömkabel som passar i vilke land. Rena IBM-känslan där. Säms är Iomegas, Linksys och Lacies dokumenaion. I Lacies fall spelar de knappas någon roll, efersom produken är så orolig lä a komma igång med. Den medföljande snabbsarsbeskrivningen räcker. Dokumenaion är e komplicera kapiel för illverkarna. Tjocka handböcker inger respek och rovärdighe. Samidig är de ine många kunder som läser dem och viken gör ransporerna av produkerna dyrare. A lägga handböckerna på cd och även ge möjlighe a besälla rycka upplagor mo exra kosnad orde vara den bäsa lösningen i dag. Garani och service Garani och service är rimligen vikig för en produk som förvänas köpas av den som ine är någon rollkarl med daorer. Hels bör ju någon komma ill konore och laga maskinen å dig. Dell, HP och DTC erbjuder på plasen-service för rimliga pengar. I Dells fall bealar du e fas pris på kronor exklusive moms exra för a kunna ånjua re års på plasen-service med fyra immars insällelseid. DTC debierar MIKRODATORN

7 Många nas-enheer små blir en sor börda för i-avdelningen Här kan du läsa mer En lien raid-skola där du kan lära dig de olika raid-nivåerna finns på adressen Vi använde esprogramme DTR2000 ill våra presandamäningar. De är skrive av Mikael Kjellsröm och kan hias på i sälle resid och arbeskosnad. HP går längs och erbjuder e års på plasen-garani uan exra kosnad. Även om garanierna är enkla a förså är serviceåagandena från flera av leveranörerna snåriga. Dessuom kan du ofa köpa ill serviceaval genom din åerförsäljare, vilke gör de hela ännu mer svårgenomränglig. Koras garaniid har DTC med e år. För io procen av produkens pris kan du dock förlänga den ill re år. Lacie erbjuder ubye år e och inskicksgarani år vå. MikroDaorn sammanfaar Sorage Neworking Indusry Associaion (SNIA) defi nierar lagringssandarder som nas, san med fl era. Organisaionens webbplas har adressen De yska föreage som ligger bakom operaivsyseme/nas-modulen Open-e Nas 2.0 finns på adressen De esade enheerna fungerar bra och är läa a använda. De vi eferlyser är yerligare sandardisering kring begreppe nas och gärna kompaibilie mellan illverkarna. Många nasar små blir en sor adminisraionsbörda för i-avdelningen. DTC NAS Xeon 3000 är klar vinnare i den avancerade klassen. Den är snabbas och mes prisvärd och har även mycke go om funkioner. DTC NAS Xeon 3000 är den snyggase lösningen på hur man bygger en lagringsserver uan a behöva blanda in Microsof Windows. I övrig är vi mycke imponerade av jus Open-e Nas och spår lösningen en lysande framid om uvecklingen forsäer så här. Du kan dessuom köpa Open-e Nas 2.0 separa och därmed skapa en lagringsserver för näe av i sor se vilken daor som hels. Om du däremo lever i en sor och ung Microsof-dominerad i-miljö och dessuom har behov av Neware är Dell eller HP di val. De är båda väl anpassade för sora miljöer och har dessuom flera sörre syskonmodeller om de kniper. Bäsa produk i den enklare klassen är Lacie Eherne Disk. Den vinner på a den är busenkel a komma igång med, a den i sor se ine låer någo alls och a den dessuom fakisk har viss möjlighe ill ubyggnad, om än uanför den egna lådan. Även ICP Microsorage NAS-2000 är en umärk produk med ungefär samma egenskaper och som dessuom innehåller dubbel så mycke disk som sandard. Så gjorde vi ese Alla esade produker har föruom a genomgå presanda- och bullereser skruvas isär och vridis och väns på i vår eslabb. Alla daavolymer har formaeras om och de som haf annan raid-nivå har formaeras om ill nivå 5 en idskrävande uppgif med sora diskvolymer. Presandaeserna uförde vi med programme DTR2000, där vi skrev och läse filer på en respekive fem megabye fram och illbaka på volymerna io gånger. Tesprogramme kördes på en pc med Penium III-processor på en gigaherz med 768 megabye arbesminne och nyinsallerad Windows XP Pro. Daorn var kopplad ill en gigabi-näverksväxel från Negear via e gigabi-näverkskor från samma illverkare. Vi har även granska handböcker, kika på medföljande cd-skivor och praa i elefon med leveranörer när någo var oklar. Någo budgeval ycker vi oss ine kunna use här. En nas-enhe behöver ine vara någon avancerad produk, framför all ine i vår enklare esklass. Priserna på de esade produkerna ligger från re ända upp ill nio gånger pengarna för en ren hårddisk. De ycker vi visar a marginalerna på dessa produker i vår ycke ännu är allför höga. l Gunnar Lindberg är frilansjournalis med förkärlek för hårdvara. Jus nu sier han begravd i moderkor för Penium 4 i MikroDaorns eslabb. Hur de går kan du läsa i nummer 5. Snabba DTC NAS Xeon 3000 ger lägs lagringskosnad per gigabye Dell Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Iomega NAS A305m DTC NAS-1U/P4-2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Linksys Eherfas 10/100 NAS Lagringskosnad oformaerad disk (kr/gb) ,60 28,30 46,90 61,50 64,80 34,00 56,80 52,40 52,80 Läshasighe 10x1 MB, 1 kb buffer 10x5 MB, 5 kb buffer Skrivhasighe 10x5 MB, 5 kb buffer 10x5 MB, 5 kb buffer Dell Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Iomega NAS A305m DTC NAS-1U/P4-2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Linksys Eherfas 10/100 NAS Ljudnivå 2 dm framför 2 dm bakom (db) (db) Lagringskosnad Väljer man nas-enhe efer minsa möjliga lagringskosnad är de DTC NAS Xeon 3000 man ska välja. Då blir lagringskosnaden endas 28 kronor och 30 öre per gigabye. Läshasighe I klassen för raid 5-enheer är Dell Powervaul 725N snabbas på a läsa daa, ä följd av enheerna från DTC och HP. I den andra klassen har DTC NAS- 1U/P4-200C en klar ledning. Skrivhasighe Absolu snabbas på a skriva daa är DTC NAS Xeon De bör den också vara, efersom den har snabbare processor, mer minne och en hårdvarubaserad raid-konroll. Ljudnivå Nas-enheerna i raid 5-klassen är samliga all för högljudda för a ha i konorsmiljö. Den ysase delagaren hiar vi i den enklare klassen, i form av ICP Microsorage NAS-2000 som är rikig yslåen. 50 MIKRODATORN

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 1 Innehåll Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 3 Kommunala upphandlingar - vad är de? 4 Kommunkoncernens upphandlingspolicy 5 Vad är e ramaval? 6 Vad gäller när du

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning Hans Andersson (FP), ordförande i Tiohundra nämnden varanna år och Karin Thalén, förvalningschef TioHundra bakom solarna som symboliserar a ingen ska falla mellan solar inom TioHundra. Ingen åervändo TioHundra

Läs mer

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator Tryckoberoende elekronisk flödesregulaor Beskrivning är en komple produk som besår av e ryckoberoende A-spjäll med mäenhe som är ansluen ill en elekronisk flödesregulaor innehållande en dynamisk differensryckgivare.

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare.

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan särryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 windows server 2012 skolan Tex: Henrik Elmsjö WINDOWS SERVER 2012 SKOLAN Lekion 1: Nyheer i Hyper-V och näverk Under hösen släpper Microsof Windows Server 2012.

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning Programvara Dimmer KNX: 1, 3 och 4 ugångar Elekriska/mekaniska egenskaper: se produkens användarhandbok Produkreferens Produkbeskrivning Programvarans ref TP-anordning Radioanordning TXA661A TXA661B Dimakor

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

2 Laboration 2. Positionsmätning

2 Laboration 2. Positionsmätning 2 Laboraion 2. Posiionsmäning 2.1 Laboraionens syfe A sudera olika yper av lägesgivare A sudera givarnas saiska och dynamiska egenskaper 2.2 Förberedelser Läs laboraionshandledningen och mosvarande avsni

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Studieverktyg. Tankekartor Fickminne/MP3

Studieverktyg. Tankekartor Fickminne/MP3 Sudieverky Tankekaror Fickminne/MP MindFull - Tankekaror på svenska Proramme Mindull är e läanvän och lexibel ankekarsproram som låer di bya dina ankekaror precis som du vill ha dem. Du kan använda ex,

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning Version: R 2.1 Ar. r.: 0865 00 Funkion Radio-syrenheen möjliggör en radiosyrd ändning/ släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljussyrkan kan sparas i apparaen som memory-värde. Bejäning

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr.

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr. Imporera bilen från USA Den låga dollarkursen gör de lönsam för dig a köpa bilen i USA. Du kan spara 50 000 kr. Av Mikael Sjerna/virginia,usa A köpa bil i USA är den bäsa bilaffären du kan göra i dag.

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsurusning nvändarmanual Building a Newavancer Elecricl'élecricié World Qui fai auan? Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0 och 7.0 Inrodukion

Läs mer

Diverse 2(26) Laborationer 4(26)

Diverse 2(26) Laborationer 4(26) Diverse 2(26) (Reglereknik) Marin Enqvis Reglereknik Insiuionen för sysemeknik Linköpings universie Föreläsare och examinaorer: Marin Enqvis (ISY) Simin Nadjm-Tehrani (IDA) Lekionsassisener: Jonas Callmer

Läs mer

3 Rörelse och krafter 1

3 Rörelse och krafter 1 3 Rörelse och krafer 1 Hasighe och acceleraion 1 Hur lång id ar de dig a cykla 5 m om din medelhasighe är 5, km/h? 2 En moorcykel accelererar från sillasående ill 28 m/s på 5, s. Vilken är moorcykelns

Läs mer

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet 1 File = SweTrans_RuMarch09Lohmander_090316 ETT ORD KORRIGERAT 090316_2035 (7 sidor inklusive figur) Sraegiska möjligheer för skogssekorn i Ryssland med fokus på ekonomisk opimering, energi och uhållighe

Läs mer

Bygget är det roligaste vi gjort

Bygget är det roligaste vi gjort d r ö m h u s1 Humlebacken. E Karlsonhus på 1,5 plan med sammanlag 218 kvadrameer. Här bor Mikael och Viveka Gulda med barnen Josefin, 17 år, och Max, 14 år, sam de vå heliga birmakaerna Beckham och Hamle.

Läs mer

Minnesverktyg. Sakletare Tankekartor Fickminne/MP3

Minnesverktyg. Sakletare Tankekartor Fickminne/MP3 Minnesverky Sakleare Tankekaror Fickminne/MP Loc8or Plus Pack Locaorn använder en unik kombinaion av ljud och bild ör a uida di ill dina borappade saker. Du kan vara upp ill 18 meer irån den a som sier

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL!

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL! Exempelena 3 Anvisningar 1. Du måse lämna in skrivningsomslage innan du går (även om de ine innehåller några lösningsförslag). 2. Ange på skrivningsomslage hur många sidor du lämnar in. Om skrivningen

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9 ekniska högskolan vid Li Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam EAME I PPE08 PROKIOSEKOOMI för M ISAGE E 20 AGSI 203, KL 8-2 Sal: ER Provkod: E2 Anal uppgifer:

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna Bilaga 2 Förslag ill minskande av kommuner uppgifer och förplikelser, effekivisering av verksamheen och jusering av avgifsgrunderna Ågärder som minskar kommuner uppgifer Inverkan 2017, milj. euro ugifer

Läs mer

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015 Ansökan ill den svenskspråkiga ämneslärarubildningen för suderande vid Helsingfors universie Våren 2015 Enheen för svenskspråkig ämneslärarubildning info-amneslarare@helsinki.fi fn 02-941 20606, 050-448

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden Kursens innehåll Ekonomin på kor sik: IS-LM modellen Varumarknaden, penningmarknaden Ekonomin på medellång sik Arbesmarknad och inflaion AS-AD modellen Ekonomin på lång sik Ekonomisk illväx över flera

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

Diskussion om rörelse på banan (ändras hastigheten, behövs någon kraft för att upprätthålla hastigheten, spelar massan på skytteln någon roll?

Diskussion om rörelse på banan (ändras hastigheten, behövs någon kraft för att upprätthålla hastigheten, spelar massan på skytteln någon roll? Likformig och accelererad rörelse - Fysik 1 för NA11FM under perioden veckorna 35 och 36, 011 Lekion 1 och, Rörelse, 31 augusi och sepember Tema: Likformig rörelse och medelhasighe Sroboskopfoo av likformig-

Läs mer

Vi utvecklar för framtiden. Information [EVENTYTA]

Vi utvecklar för framtiden. Information [EVENTYTA] Vi uvecklar för framiden. ker har i u b a r Vå la nder he u e p p ö ionen. a n g g y omb Informaion [EVENTYTA] Vill du synas med di föreag/förening på Eurosop? I dea dokumen hiar du regler gällande våra

Läs mer

Vi har hittat socialpolitiken!

Vi har hittat socialpolitiken! n LG Karlsson: Fas 3 är rena 1800-ale n RFHL Uppsala: Poliikerna blåse oss 3/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vad vill de, egenligen? Oberoende

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

ZA5773 Flash Eurobarometer 338 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 6)

ZA5773 Flash Eurobarometer 338 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 6) ZA77 Flash Eurobaromeer 8 (Monioring he Social Impac of he Crisis: Public Percepions in he European Union, wave ) Counry Quesionnaire Finland (Swedish) FL8 - Social Impac of he Crisis - FIS FRÅGA ALLA

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommenarer Riksbanken gör löpande prognoser för löneuvecklingen i den svenska ekonomin. Den lönesaisik som används som bas för Riksbankens olika löneprognoser är den månaliga konjunkurlönesaisiken.

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28 43.036/1 NR 10: Regulaor för lufkondiionering (värme/kyla) Kompak regulaor för lufkondiionering med pulsade ugångar för 2- och 4-rörs sysem för värme och kyla i separaa rum. Lämplig för alla yper av byggnader.

Läs mer

bruksort i Vietnam ETC besöker Sveriges största biståndsprojekt pappersbruket Bai Bang ETC ETC 18

bruksort i Vietnam ETC besöker Sveriges största biståndsprojekt pappersbruket Bai Bang ETC ETC 18 18 19 En Svensk bruksor i Vienam besöker Sveriges sörsa bisåndsprojek pappersbruke Bai Bang n Pappersbruke Bai Bang i Vienam blev symbolen för misslycka svensk bisånd på 1980-ale. Sedan dess har man lyckas

Läs mer

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån 2012-10-30 Veenskapseori (4,5hp) HT12 Enkäresula Enkä: Saus: Uvärdering, VeTer, HT12 öppen Daum: 2012-10-30 14:07:01 Grupp: Besvarad av: 19(60) (31%) Akiverade delagare (Veenskapseori (4,5hp) HT1 2) 1.

Läs mer

FAQ. frequently asked questions

FAQ. frequently asked questions FAQ frequenly asked quesions På de följande sidorna har jag samla ihop några av de frågor jag under årens lopp få av sudener när diverse olika problem uppså i arbee med SPSS. De saisiska problemen har

Läs mer

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 2 (19) Innehållsföreckning Grunddel... 3 Texdel... 4 1. Verksamhesbeskrivning... 4 2. Tillsånd... 4

Läs mer

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer:

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer: Blanchard kapiel 9 Penninmänd, Inflaion och Ssselsänin Daens förelf reläsnin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Kap 9: sid. 2 Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver NATIONAL- EKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 21-5-17 Sammanfaade av Birgi Filppa, Karin Siredo och Elisabeh Gusafsson Ordförande: Anders Björklund Inledare: Sefan Ingves, Riksbankschef Kommenaor: Pehr

Läs mer

Texten " alt antagna leverantörer" i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår.

Texten  alt antagna leverantörer i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår. I Anal: 4 Bilaga Avalsmall Ubilning (si. 6) Föryligane önskas om vilken sors ubilning som avses i skrivningen Ubilning skall illhanahållas kosnasfri 0 :40:04 Se a sycke. "Vi leverans ubilar leveranören

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Saisiska cenralbyrån 2008 Balance of Paymens. Third quarer 2008 Saisics Sweden 2008 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Third quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Laboration 3: Växelström och komponenter

Laboration 3: Växelström och komponenter TSTE20 Elekronik Laboraion 3: Växelsröm och komponener v0.2 Ken Palmkvis, ISY, LiU Laboraner Namn Personnummer Godkänd 1 Översik I denna labb kommer ni undersöka beeende när växelspänningar av olika frekvens

Läs mer

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET?

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? En undersökning av hur väl kolpulver framkallar åldrade fingeravryck avsaa på en ickeporös ya. E specialarbee uför under kriminaleknisk grundubildning vid

Läs mer

Jabsco Rule Marinproduktguide

Jabsco Rule Marinproduktguide Jabsco Rule Marinprodukguide Tryckvaensysem Lika bekväm som hemma 6 Foo: Fairline Boas plc 5 7 Sensor-Max VSD ryckvaenpumpar Prisbelöna pumpar som erbjuder alla de fördelar som följer med variabel varval

Läs mer

DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en pedagogisk studie av begrepp som beskriver miljön

DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en pedagogisk studie av begrepp som beskriver miljön DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en edagogisk sudie av begre som beskriver miljön TCO Uveckling AB, Disanslaboraorie, Raor 999: Sefan Junesrand, Inés Leal, Camilla Edvinsson & Tone Perelius "De kvaliaiva

Läs mer

Ett hem för. bokälskare

Ett hem för. bokälskare I Ravlunda har Syrbjörn och Marianne Öhman funni si perfeka hus. En fyrlängad gård med plas för många gäser, gemenskap och e hel liv med böcker. Av Pia Masson Foo Helene Toresdoer TRÅGSOFFAN. I hörnrumme

Läs mer

KS Recycling växer så det sprakar. Från 11 000 till 25 000 ton per år. Four Fit Challenge ifrågasätter konsumtionen 3 3.15

KS Recycling växer så det sprakar. Från 11 000 till 25 000 ton per år. Four Fit Challenge ifrågasätter konsumtionen 3 3.15 SYSAV 3 3.15 Four Fi Challenge ifrågasäer konsumionen Från 11 000 ill 25 000 on per år KS Recycling växer så de sprakar VÅGKORTEN BYTTA SPILLEPENG SIST UT MED DET NYA SYSTEMET FÖR IN- OCH UTVÄGNING NY

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer

TEST. Så gjor. fakta: test Byggstereo. Byggstereo test

TEST. Så gjor. fakta: test Byggstereo. Byggstereo test es Byggsereo A är en läge. io oifika ke sanning e yc es kan u få så ra ba Älskar u gag u o sereo. Även ra se er än bara en es r in är o och ine e lju lyssnar på rai åse finesser så r ha av assa exra vi

Läs mer

Kapitel 1: t Sid 3 INNEHÅLL:

Kapitel 1: t Sid 3 INNEHÅLL: Kapiel 1: VÄLKOMMEN! Fanasi är vikigare än kunskap ALBERT EINSTEIN INNEHÅLL: SID 3 - VÄLKOMMEN SID 4 - POLÄR MENTAL TRÄNING En hel ny mix av kraffulla verkyg vänar på dig SID 6 - ÖVERSIKT KNACKPUNKTERNA

Läs mer

Livförsäkringsmatematik II

Livförsäkringsmatematik II Livförsäkringsmaemaik II iskrea kommuaionsfunkioner Erik Alm, Hannover Re Sockholm 2013 iskre eknik Premier och annuieer bealas diskre ödligheen definieras ofas i en diskre abell (Undanag: de Nordiska

Läs mer

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra Sverige Nr 1/12 Informaion från Sera i Sverige familjen Sera säer renderna Nya Sera S 515 HD och S 516 HD Pärlor i ComforClass Sidan 2 Euro 6-moor i Sera Nu går de a få Sera med Euro 6-moor och ny växellåda

Läs mer

Minnesanteckningar från kompetensrådsträff den 14 oktober 2014

Minnesanteckningar från kompetensrådsträff den 14 oktober 2014 Minnesaneckningar från kompeensrådsräff den 14 okober 2014 Närvarande: Se delagarföreckning. NKR 2010 2014 En backspegel och avsamp mo framiden Carin Bergsröm iade bakå på de som hän i NKR sedan saren

Läs mer

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning Tjänseprisindex för Rengöring och soning Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.7 TPI-rappor nr 18 Thomas Olsson Tjänseprisindex, Priser (MP/PR), SCB 2007 Förord Som e led i a förbära den ekonomiska saisiken

Läs mer

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 2000 Taxa för Moravaen AB:s allmänna vaen- och avloppsanläggning Taxa för Moravaen AB:s Allmänna vaen- och avloppsanläggning 4 4.1 Avgif as u för nedan angivna ändamål: Anagen av Moravaen AB:s

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

projekt hos oss Stora Bernstorp Vassvägen 21 232 91 Arlöv Tel. 040-41 84 80

projekt hos oss Stora Bernstorp Vassvägen 21 232 91 Arlöv Tel. 040-41 84 80 Prise gäller.o.m. 31/5 2015. Reservaion för sluförsäljning och evenuella ryckfel. En hyllning ill dig som älskar a grilla #grillhyllning För dig so m ä l sk a r a g För goda rilla grillrece p gå in på

Läs mer

Privata Affärer väljer ut 30 segelbåtar inför sommaren

Privata Affärer väljer ut 30 segelbåtar inför sommaren Till havs. En seglingsvåg sköljer över Sverige. Privaa Affärer väljer u 30 segelbåar inför sommaren Arcona 400 Beneeau 34.7 Bavaria 31 Brena 38 Campus 650 n Arcona n Firs 34.7 från Bénéeau är en n Bavaria

Läs mer

Finavia och miljön år 2007

Finavia och miljön år 2007 M I L J Ö Ö V E R S I K T 2007 Finavia och miljön år 2007 Anhängiga miljöillsånd runom i lande År 2007 gav Väsra Finlands miljöillsåndsverk e beslu om a bevilja Tammerfors-Birkala flygplas e miljöillsånd

Läs mer

VIP X16 XF E Videokodare

VIP X16 XF E Videokodare Video VIP X16 XF E Videokodare VIP X16 XF E Videokodare www.boschsecriy.se 16 videoingskanaler med Dal Sreaming Avfläning för videoing och progressiv kodning Näverksanslen iscsi-inspelning Rörelseavkänning

Läs mer

Spa. När Lotta Hellman ska förklara vad hon menar med sinnlighet. reslust tema spa

Spa. När Lotta Hellman ska förklara vad hon menar med sinnlighet. reslust tema spa reslus ema spa Spa SPANING PÅ Sinnlighe och upplevelse är de vikigase ingredienserna i en lyckad spaviselse för spa experen Loa Hellman. Här ipsar hon om några sällen där hon har hia jus dea. Tex Peer

Läs mer

Övriga verktyg. Internettjänster Matematik

Övriga verktyg. Internettjänster Matematik Övria verky Inernejänser Maemaik TexIT PLUS TexIT är hjälpmedle där du inns, hemma, i skolan eller på biblioeke. Varör beränsas av a man är vunen a välja vilken daor man ska använda? TexIT är en Inernebaserad

Läs mer

Håkan Pramsten, Länsförsäkringar 2003-09-14

Håkan Pramsten, Länsförsäkringar 2003-09-14 1 Drifsredovisning inom skadeförsäkring - föreläsningsaneckningar ill kursavsnie Drifsredovisning i kursen Försäkringsredovi s- ning, hösen 2004 (Preliminär version) Håkan Pramsen, Länsförsäkringar 2003-09-14

Läs mer

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN MJÄLTBRANDS VARNING! OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN Om du eller någon du känner har sympom som beskrivs i denna broschyr åk ill närmase sjukhus omedelbar! VILKA ÄR TECKNEN OCH SYMPTOMEN ATT SE

Läs mer

KURVOR OCH PÅ PARAMETERFORM KURVOR I R 3. P(t)=(x(t),y(t),z(t)) T=(x (t),y (t),z (t)) r(t)=(x(t),y(t),z(t))

KURVOR OCH PÅ PARAMETERFORM KURVOR I R 3. P(t)=(x(t),y(t),z(t)) T=(x (t),y (t),z (t)) r(t)=(x(t),y(t),z(t)) Kurvor på parameerform KURVOR OCH PÅ PARAMETERFORM KURVOR I R 3 P=xyz T=x y z r=xyz En kurva i R 3 anges ofas på parameerform med re skalära ekvaioner: x = f 1, y = f, z = f 3, D R * För varje får vi en

Läs mer

Om exponentialfunktioner och logaritmer

Om exponentialfunktioner och logaritmer Om eponenialfunkioner och logarimer Anals360 (Grundkurs) Insuderingsuppgifer Dessa övningar är de änk du ska göra i ansluning ill a du läser huvudeen. Den änka gången är som följer: a) Läs igenom huvudeens

Läs mer

Jämställdhet och ekonomisk tillväxt En studie av kvinnlig sysselsättning och tillväxt i EU-15

Jämställdhet och ekonomisk tillväxt En studie av kvinnlig sysselsättning och tillväxt i EU-15 Examensarbee kandidanivå NEKK01 15 hp Sepember 2008 Naionalekonomiska insiuionen Jämsälldhe och ekonomisk illväx En sudie av kvinnlig sysselsäning och illväx i EU-15 Förfaare: Sofia Bill Handledare: Ponus

Läs mer

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: Formell beskrivning

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: Formell beskrivning OLIKA TILLÄMPNINGAR AV DIFFERENTIAL EKVATIONER Följande uryck används ofa i olika problem som leder ill differenialekvaioner: Tex Formell beskrivning A är proporionell mo B de finns e al k så a A=kB A

Läs mer

Naturens skatter blir julens pynt

Naturens skatter blir julens pynt Naurens skaer blir julens pyn Hos Karen: 1. Fransk vinage 2. Fruk & grön som julpyn 3. Speglar i alla rum 18 drömhem & rädgård F 14/2016 drömhem 1 Karen lockar fram julkänslan med fynd från sin egen rädgård,

Läs mer

sämre & dyrare så blir vården PETER I NIO Bostödjarna utnyttjade mig Full fart med ny styrelse vägrades medicin

sämre & dyrare så blir vården PETER I NIO Bostödjarna utnyttjade mig Full fart med ny styrelse vägrades medicin n Jannes svåra id: Bosödjarna unyjade mig n Nya FRIO: Full far med ny syrelse 4/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Dokumen En kokerskas kamp mo kommunen

Läs mer

Shoppinghelg. Lördag 27/10 kl.10-15 Söndag 28/10 kl. 12-16. Gallerian lördag kl. 10-16 söndag kl. 12-16. i Varberg

Shoppinghelg. Lördag 27/10 kl.10-15 Söndag 28/10 kl. 12-16. Gallerian lördag kl. 10-16 söndag kl. 12-16. i Varberg i Varberg Lördag 7/1 kl.1-15 Söndag 8/1 kl. 1-16 Gallerian lördag kl. 1-16 söndag kl. 1-16 Foo: Annelie Billing/Raja for you Ränderna går aldrig ur på Polarn O. Pyre! sid 4 All från sopunnor ill klassiska

Läs mer

HUNDEN AV- & PÅ-KNAPP. Hundens. Bruks

HUNDEN AV- & PÅ-KNAPP. Hundens. Bruks Du sier i bilen på väg ill räningen. När du svänger in på vägen som leder fram ill räningsplanen reser sig din hund upp med e ryck och börjar snar fläma. Efer io sekunder piper hon och när du kör in på

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

Prislista Läs- och skrivmöjlighetscenter (gäller fr.o.m. oktober 2009)

Prislista Läs- och skrivmöjlighetscenter (gäller fr.o.m. oktober 2009) Prislisa Läs- och skrivmöjlihescener (äller r.o.m. okober 2009) Köpvillkor m.m. Vi reserverar oss ör evenuella prisändrinar. Bealnin sker mo akura 0 daar neo och per posörsko ör privapersoner. Besällnin

Läs mer

1. Geometriskt om grafer

1. Geometriskt om grafer Arbesmaerial, Signaler&Sysem I, VT04/E.P.. Geomerisk om grafer En av den här kursens syfen är a ge de vikigase maemaiska meoderna som man använder för a bearbea signaler av olika slag. Ofa är de så a den

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning SV Insallaions- och sköselanvisning V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail:

Läs mer

Lösningar till Matematisk analys IV,

Lösningar till Matematisk analys IV, Lösningar ill Maemaisk anals IV, 85. Vi börjar med kurvinegralen 5 5 dx + 5 x5 + x d. Sä P x, = 5 5 och Qx, = 5 x5 + x. Vi använder Greens formel för a beräkna den givna kurvinegralen. Efersom ine är en

Läs mer

Funktionen som inte är en funktion

Funktionen som inte är en funktion Funkionen som ine är en funkion Impuls En kraf f som under e viss idsinervall T verkar på en s.k. punkmassa, säer punkmassan i rörelse om den var i vila innan. Och om punkmassan är i rörelse när krafen

Läs mer

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14.

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. STOCKHOLMS UNIVERSITET Naionalekonomiska insiuionen Mas Persson Tenamen på grundkursen EC1201: Makroeori med illämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. Tenamen besår av io frågor

Läs mer

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15 Tjänseprisindex för Fasighesförmedling och fasighesförvalning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rappor nr 15 Marin Kullendorff Tjänseprisindex, Enheen för prissaisik, Ekonomisk saisik,

Läs mer

OLJA TILL VARJE PRIS. Text & Bild: Linus Karlsson & Emelie Rosén ETC 18 ETC REPORTAGE REPORTAGE

OLJA TILL VARJE PRIS. Text & Bild: Linus Karlsson & Emelie Rosén ETC 18 ETC REPORTAGE REPORTAGE 18 Rörmokaren Joseph Baromgo kommer från en by nära oljefälen. Han säger a de som bor här är förlorarna, men han ror a Uganda som land kommer a bli rikare. 19 OLJA TILL VARJE PRIS Tex & Bild: Linus Karlsson

Läs mer