SMART Ink. Mac OS X operativsystem. Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMART Ink. Mac OS X operativsystem. Användarhandbok"

Transkript

1 SMART Ink Mac OS X operativsystem Användarhandbok

2 Produktreistrerin Om du reistrerar din SMART-produkt, informerar vi di om nya funktioner och proramuppraderinar. Reistrera online på smarttech.com/reistration. Ha följande information till hands ifall du skulle behöva kontakta SMART Support. Serienummer: Inköpsdatum: FCC-varnin Den här utrustninen har testats och befunnits vara inom ränserna för en diital enhet av Klass A enlit Part 15 i FCC-föreskrifterna. De här ränserna är avsedda att tillhandahålla skälit skydd mot skadlia störninar när utrustninen används i en kommersiell miljö. Den här utrustninen enererar, använder och kan utstråla radiofrekvent eneri och kan, om den inte installeras och används i enlihet med tillverkarens anvisninar, orsaka skadlia störninar i radiokommunikationer. Användninen av den här utrustninen i en bostadsmiljö kommer trolien att orsaka skadlia störninar, i vilket fall användaren måste åtärda störninarna på een bekostnad. Information om varumärken SMART Board, SMART Ink, SMART Notebook, smarttech, lootypen SMART och alla SMART-sloans är varumärken eller reistrerade varumärken som tillhör SMART Technoloies ULC i USA och/eller andra länder. Mac och Macintosh är varumärken som tillhör Apple Inc., reistrerade i USA och i andra länder. Alla andra produkter från tredje part och företasnamn kan vara varumärken som tillhör respektive äare. Meddelande om copyriht 2012 SMART Technoloies ULC. Med ensamrätt. Ina delar av den här publikationen får reproduceras, överföras, transkriberas, laras i ett återvinninssystem eller översättas till nåot annat språk i nåon form eller på nåot sätt utan föreående skriftlit medivande från SMART Technoloies ULC. Informationen i den här handboken kan ändras utan meddelande och innebär inet åtaande från SMART:s sida. Patent har sökts. 02/2012

3 Contents Chapter 1: Komma iån 1 Om SMART Ink 1 Om ditt SMART-proram 1 Komma iån med SMART Ink 2 Öppna SMART Ink-verkty 4 Chapter 2: Arbeta med SMART Ink 5 Skriva eller rita med SMART Ink 5 Använda SMART Ink efter att du har kopplat från din interaktiva produkt 9 Använda prorambläckverkty 9 Chapter 3: Arbeta med SMART Ink-anteckninar 11 Om SMART Ink-anteckninar 11 Manipulera objekt i SMART Ink-anteckninar 12 Ta en bild av och spara SMART Ink-anteckninar 13 Ta bort SMART Ink-anteckninar 13 i

4

5 Chapter 1 Komma iån Om SMART Ink 1 Om SMART Ink-anteckninar 1 Om ditt SMART-proram 1 Drivrutiner för SMART-produkter 2 SMART Notebook-proram 2 Komma iån med SMART Ink 2 Stäna av och slå på SMART Ink 2 Öppna SMART Ink-verkty 4 Om SMART Ink SMART Ink ör att du kan skriva och rita med diitalt bläck på öppna proram, filer, mappar, webbplatser och alla andra öppna fönster på datorn. Du kan skriva över alla flikarna i en webbläsare. Du kan skriva över en video utan att öra paus och utan att detta förhindrar att du interaerar med videon. Du kan markera innehållet på skärmen. När du flyttar, ändrar storlek på eller minimerar ett fönster, lier bläcket kvar på fönstret. Du kan flytta, radera, och ta bilder av dina anteckninar och spara dem i ditt SMART-proram. När du öppnar ett proram som har inbyda bläckverkty, kan du stäna av SMART Ink och använda prorammets bläckverkty för att skriva på innehållet. Om SMART Ink-anteckninar SMART Ink-anteckninar ör att du kan skriva med diitalt bläck var som helst på skrivbordet. När du skriver utanför ett öppet fönster på datorn, visas en SMART Ink-antecknin och du kan skriva i anteckninen. Mer information finns i Arbeta med SMART Ink-anteckninar på sidan11. Om ditt SMART-proram SMART Ink och Drivrutiner för SMART-produkter inkluderas med SMART Notebook Proram för samarbetsstudier. 1

6 C H A P T E R 1 Komma iån Drivrutiner för SMART-produkter Drivrutiner för SMART-produkter ör att din dator kan identifiera inmatnin från din SMART interaktiva produkt. SMART Ink funerar med Drivrutiner för SMART-produkter, så att du kan skriva på skärmen med diitalt bläck med din interaktiva produkts penna eller ditt finer. N OT E Drivrutiner för SMART-produkter installeras i de flesta fall automatiskt när du installerar ditt SMART-proram. SMART Notebook-proram Du kan skriva i prorammet SMART Notebook med din SMART interaktiva produkts penna eller ditt finer. SMART Ink blir en del av din.notebook-fil. Komma iån med SMART Ink Om din dator är ansluten till en SMART interaktiv produkt, startar SMART Ink automatiskt när du startar datorn och SMART Ink-verktysfältet visas i namnlisten på alla öppna fönster på din dator. N OT E SMART Notebook-prorammet visar inte SMART Ink-verktysfältet eftersom det redan har bläckverkty som du kan använda för att skriva i din fil. Om verktysfältet inte visas ska du kontrollera att din interaktiva produkt är ansluten till din dator. Om verktysfältet fortfarande inte visas ska du starta SMART Ink manuellt. Starta SMART Ink manuellt 1. I Finder, å till Proram > SMART Technoloies. 2. Dubbelklicka på SMART Ink. SMART Ink startar och SMART Ink-verktysfältet visas i namnlisten i alla öppna fönster. Stäna av och slå på SMART Ink När du startar datorn och din interaktiva produkt, är SMART Ink öppet som standard för alla dina öppna fönster.du kan, när som helst, stäna av eller slå på SMART Ink för valfritt fönster. 2

7 C H A P T E R 1 Komma iån Objekt och anteckninar i fönstret försvinner när du stäner av SMART Ink och återställs när du slår på SMART Ink. Stän av SMART Ink 1. Tryck på SMART Ink i fönstrets SMART Ink-verktysfält. SMART Ink-verktyen visas. 2. Välj Stän av SMART Ink. Verktysfältet blir rått. Slå på SMART Ink 1. Tryck på SMART Ink i fönstrets SMART Ink-verktysfält. SMART Ink-verktyen visas. 2. Välj Slå på SMART Ink. Verktysfältet blir rönt. 3

8 C H A P T E R 1 Komma iån Öppna SMART Ink-verkty Ett SMART Ink-verktysfält visas i namnlisten i alla öppna fönster på din dator. Använd verktysfältet för att välja bläckeenskaper för detta fönster och för att utföra vanlia uppifter som att ta en bild av dina anteckninar. SMART Ink-verktysfältet innehåller följande verkty: Välj Pennfär Linjetjocklek Markör Kallirafiskt bläck Raderummi Ta bild Rensa Bläck När du plockar upp din SMART interaktiva produkts penna eller väljer ett pennverkty, visas en utfällbar meny med bläckfären och verktyet. När du använder ett annat verkty, visar den utfällbara menyn bläckfären för alla de aktiva verktyen. Du kan flytta verktysfältet vart som helst läns fönsterkanten. Öppna SMART Ink-verktyen Tryck på SMART Ink i verktysfältet. SMART Ink-verktyen visas. Flytta verktysfältet 1. Tryck på flyttninsikonen för SMART Ink. 2. Dra verktysfältet till en ny plats läns fönsterkanten. 4

9 Chapter 2 Arbeta med SMART Ink Skriva eller rita med SMART Ink 5 Markera innehåll 6 Manipulera SMART Ink 7 Radera och ta bort SMART Ink 8 Ta en bild av och spara SMART Ink 8 Använda SMART Ink efter att du har kopplat från din interaktiva produkt 9 Använda prorambläckverkty 9 Det här avsnittet förklarar runderna i att använda SMART Ink för att skriva på din skärm med diitalt bläck. Skriva eller rita med SMART Ink SMART Ink ör att du kan skriva eller rita med diitalt bläck på öppna proram, filer, mappar, webbplatser och alla andra öppna fönster på datorn. Du kan skriva med din interaktiva produkts verkty eller med ritverktyen i SMART Ink-verktysfältet. T I P Om din interaktiva produkt stöder flera pekninar, kan två personer arbeta tillsammans för att skriva, radera eller interaera med innehåll samtidit. Skriv med verktyen i din interaktiva produkt 1. Plocka upp en penna från pennfacket på din interaktiva skrivtavla eller tryck på en knapp för bläckfär på din interaktiva pennskärm. 2. Skriv över en öppen fil, mapp eller webbplats på din interaktiva produkt. T I P Bläcket blir ett objekt som du kan flytta och manipulera. 5

10 C H A P T E R 2 Arbeta med SMART Ink Skriv med SMART Ink-pennverkty 1. Välj en pennfär och en linjebredd i SMART Ink-verktysfältet. 2. Skriv över en öppen fil, mapp eller webbplats på din interaktiva produkt. T I P Bläcket blir ett objekt som du kan flytta och manipulera. 3. Tryck på Välj på verktysfältet när du är klar. I annat fall fortsätter din interaktiva produkt att tolka alla skärmpekninar som penndra. Skriv med kallirafiskt bläck 1. Välj en pennfär och en linjebredd i SMART Ink-verktysfältet. 2. Markera rutan Kallirafiskt bläck. 3. Skriv över en öppen fil, mapp eller webbplats på din interaktiva produkt. T I P Bläcket blir ett objekt som du kan flytta och manipulera. 4. Tryck på Välj på verktysfältet när du är klar. I annat fall fortsätter din interaktiva produkt att tolka alla skärmpekninar som penndra. Markera innehåll Du kan markera valfritt innehåll på skärmen. Markera innehåll på skärmen 1. Välj ett markerinspenna i SMART Ink-verktysfältet. 2. Rita över en öppen fil, mapp eller webbplats på din skärm. T I P Markerinspennans bläck blir ett objekt som du kan flytta och manipulera. 3. Tryck på Välj på verktysfältet när du är klar. I annat fall fortsätter din interaktiva produkt att tolka alla skärmpekninar som markerinspenna. 6

11 C H A P T E R 2 Arbeta med SMART Ink Manipulera SMART Ink Du kan välja objekt och flytta dem i fönstret och du kan ta bort dem. Välj ett objekt Tryck en ån på objektet. En ram visas runt objektet. N OT E Tryck på ett annat objekt för att välja fler än ett. Ramen utökas, så att den inkluderar alla de objekt som du valt. Flytta ett objekt 1. Välj objektet. 2. Dra objektet till en ny plats på sidan. Ta bort ett objekt 1. Välj objektet. En ram visas runt objektet. 2. Tryck på Ta bort ramen. 7

12 C H A P T E R 2 Arbeta med SMART Ink Radera och ta bort SMART Ink Du kan när som helst radera eller ta bort SMART Ink från skärmen. Radera SMART Ink från ett fönster 1. Välj ett Raderummi i SMART Ink-verktysfältet. 2. Radera SMART Ink med din interaktiva produkts raderummi. 3. Tryck på Välj på verktysfältet när du är klar. I annat fall fortsätter din interaktiva produkt att tolka alla skärmpekninar som raderin. Radera ett större område 1. Välj ett Raderummi i SMART Ink-verktysfältet. 2. Omrina det område som du vill radera och peka sedan inuti cirkeln. 3. Tryck på Välj på verktysfältet när du är klar. I annat fall fortsätter din interaktiva produkt att tolka alla skärmpekninar som raderin. Ta bort allt SMART Ink från ett fönster Välj Ta bort bläck i SMART Ink-verktysfältet. Ta en bild av och spara SMART Ink Du kan spara allt du skriver på den interaktiva produktens skärm enom att ta en skärmbild av dina anteckninar. Ta bild av och spara dina anteckninar 1. Tryck på Ta bild i SMART Ink-verktysfältet. Skärmbilden visas i ritområdet i SMART-prorammet. 2. Spara din SMART-proramfil. N OT E Om du vill spara dina anteckninar, men inte ta en skärmbild av hela skärmen, kan du ta en bild av ett område eller ett fönster enom att använda verktysfältet Skärmbild (onlinehjälpen för ditt SMART-proram innehåller mer information). 8

13 C H A P T E R 2 Arbeta med SMART Ink Använda SMART Ink efter att du har kopplat från din interaktiva produkt När du kopplar från din interaktiva produkt blir SMART Ink-verktysfältet ult. Du kan fortsätta använda SMART Ink i läet Mus eller du kan dölja verktysfälten och radera det bläck som fanns på skärmen när du kopplade från din interaktiva produkt. Fortsätt använda SMART Ink 1. Tryck på SMART Ink i verktysfältet. En listmeny öppnas. 2. Välj Behåll På. Sluta använda SMART Ink 1. Tryck på SMART Ink i verktysfältet. En listmeny öppnas. 2. Välj Radera och Dölj. N OT E Om du vill starta SMART Ink sedan du valt Radera och Dölj måste du koppla in din SMART interaktiva produkt. Mer information finns i Komma iån med SMART Ink på sidan2. Använda prorambläckverkty Måna proram har inbyda bläckverkty som du kan använda för att skriva på prorammets innehåll. När du öppnar ett proram som har inbyda bläckverkty, är SMART Ink påslaet som standard och du kan skriva på ditt proram. Om du vill skriva på prorammets innehåll, kan du stäna av SMART Ink och använda prorammets bläckverkty. Objekt och anteckninar i fönstret försvinner när du stäner av SMART Ink och återställs när du slår på SMART Ink. 9

14

15 Chapter 3 Arbeta med SMART Inkanteckninar Om SMART Ink-anteckninar 11 Manipulera objekt i SMART Ink-anteckninar 12 Ta en bild av och spara SMART Ink-anteckninar 13 Ta bort SMART Ink-anteckninar 13 SMART Ink-anteckninar ör att du kan skriva med diitalt bläck var som helst på skrivbordet. Om SMART Ink-anteckninar När du plockar upp en penna och skriver utanför dina öppna fönster, visas en SMART Inkantecknin och du kan skriva i anteckninen. Din SMART Ink-antecknin utökas i den riktnin du skriver. Du kan flytta och ändra storlek på anteckninen. Du kan också ta en bild av den och spara den i ditt SMART-proram. Du kan ha upp till 20 SMART Ink-anteckninar öppna samtidit. När du loar ut från datorn, försvinner dina anteckninar. SMART Ink-verktysfältet visas i namnlisten för varje antecknin. Använd verktysfältet för att välja eenskaper och för att utföra vanlia uppifter som att ta en bild av dina anteckninar. Skapa en SMART Ink-antecknin 1. Plocka upp din interaktiva produkts penna eller välj en knapp för bläckfär på din interaktiva pennskärm. 2. Skriv på ditt skrivbord. En SMART Ink-antecknin visas och du kan skriva i anteckninen. Flytta en SMART Ink-antecknin Tryck på och håll ned på namnlisten och dra anteckninen till en ny plats. 11

16 C H A P T E R 3 Arbeta med SMART Ink-anteckninar Ändra storlek på en SMART Ink-antecknin Tryck på och håll ned det nedre, höra hörnet på anteckninen och dra den. Manipulera objekt i SMART Ink-anteckninar Du kan välja, flytta och ta bort objekt som du skapar i SMART Ink-anteckninar. Välj ett objekt i en SMART Ink-antecknin Tryck en ån på objektet. En ram visas runt objektet. N OT E Tryck på ett annat objekt för att välja fler än ett. Ramen utökas, så att den inkluderar alla de objekt som du valt. Flytta ett objekt i en SMART Ink-antecknin Tryck på och håll ned på flyttninsikonen och dra objektet till en ny plats i anteckninen. Ta bort ett objekt från en SMART Ink-antecknin 1. Tryck en ån på objektet. En ram visas runt objektet. 2. Tryck på Ta bort ramen. T I P Du kan använda din interaktiva produkts raderummi eller SMART Ink-raderummit för att ta bort objekt. 12

17 C H A P T E R 3 Arbeta med SMART Ink-anteckninar Ta en bild av och spara SMART Inkanteckninar Du kan spara en SMART Ink-antecknin enom att ta en skärmbild av den. Ta en skärmbild av och spara en SMART Ink-antecknin 1. Tryck på Ta bild i verktysfältet för SMART Ink-anteckninar. Skärmbilden visas i ritområdet i SMART-prorammet. 2. Spara din SMART-proramfil. Ta bort SMART Ink-anteckninar Du kan när som helst ta bort en SMART Ink-antecknin från skärmen. I M P OR T A N T Den här proceduren kan inte återställas. N OT E När du loar ut från datorn, försvinner dina SMART Ink-anteckninar. Ta bort en SMART Ink-antecknin Tryck på Ta bort i verktysfältet för SMART Ink-anteckninar. 13

18

19

20 SMART Technoloies smarttech.com/support smarttech.com/contactsupport

SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla. Användarhandbok

SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla. Användarhandbok SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla Användarhandbok Produktregistrering Om du registrerar din SMART-produkt, informerar vi dig om nya funktioner och programuppgraderingar. Registrera online på smarttech.com/registration.

Läs mer

LightRaise. interaktiva projektorer

LightRaise. interaktiva projektorer LightRaise interaktiva projektorer Användarhandbok För modellerna SLR60wi, SLR60wi2 och SLR60wi2-SMP Skanna följande QR-kod för att kunna läsa denna handbok på din smart phone eller för en annan mobil

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Användarhandbok. Lenovo Security Solution FP

Användarhandbok. Lenovo Security Solution FP Användarhandbok Lenovo Security Solution FP Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget.

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget. Rullningslisten Om informationen i fönstret inte ryms på skärmen skapas automatiskt en rullningslist i fönstrets högra kant. Med rullningslisterna kan du snabbt och enkelt flytta dig i fönstret 1 Klicka

Läs mer

Grundkurs smartboard Inledning Att använda en Smartboard

Grundkurs smartboard Inledning Att använda en Smartboard Grundkurs smartboard Inledning Smartboard är en interaktiv skrivtavla. Det finns många olika märken av interaktiva skrivtavlor, Smartboard är ett märke. Andra märken är Activeboard, ebeam, Teamboard mfl.

Läs mer

SMART rumssystem för Microsoft Lync

SMART rumssystem för Microsoft Lync SMART rumssystem för Microsoft Lync ADMINISTRATÖRSGUIDE FÖR MODELLER SRS-LYNC-XS, SRS-LYNC-S-G5, SRS-LYNC-M, SRS-LYNC-M-DUAL, SRS-LYNC-L-G5 OCH SRS-LYNC-XL MED SMART BOARD 8055i-G5, 8065i-G5 OCH 8084i-G4

Läs mer

TeamViewer Installation och användning

TeamViewer Installation och användning TeamViewer Installation och användning Funktioner i TeamViewer TeamViewer möjliggör för lärare och faddrar att hjälpa elever och användare på distans. Det finns 2 huvudsakliga användningsområden: Fjärrstyrning

Läs mer

Extern hårddisk Snabbguide

Extern hårddisk Snabbguide Extern hårddisk Snabbguide Användning av tryckknappen med flera funktioner: Tryck in och håll kvar knappen tills lysdioden tänds Första påslagning sker. Tryck på knappen efter påslagning initierar säkerhetskopiering.

Läs mer

PJ-PEN-003 IR interaktiva modul Användarhandbok

PJ-PEN-003 IR interaktiva modul Användarhandbok PJ-PEN-003 IR interaktiva modul Användarhandbok Modell Nr. VS15219 Ta copyrightt på information Copyright ViewSonic Corporation, 2013. Alla rättigheter förbehålles. Macintosh och Power Macintosh är registrerade

Läs mer

WordRead Plus Mac Manual

WordRead Plus Mac Manual WordRead Plus Mac Manual Artikel.nr. 15100 1 Välkommen till WordRead Plus Välkommen till WordRead Plus för Mac. WordRead Plus är till för att göra din dator mer lättanvänd. Programmet arbetar nära integrerat

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

SMART Document Camera 330 Användarhandbok

SMART Document Camera 330 Användarhandbok TÄNK INNAN DU SKRIVER UT SMART Document Camera 330 Användarhandbok Det extraordinära på ett enkelt sätt Produktregistrering Om du registrerar din SMART-produkt får du meddelanden om nya funktioner och

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

Snabbstartsguide. 2012 Crimson Färglabb AB

Snabbstartsguide. 2012 Crimson Färglabb AB Snabbstartsguide 1 Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med de allra mest grundläggande funktionerna i vår tjänst frontbook. Innehåll Webbhjälp... 3 Komma igång... 3 Öppna projekt... 4 Skapa

Läs mer

SMART Board iv2 interaktiva skrivtavlesystem

SMART Board iv2 interaktiva skrivtavlesystem SMART Board iv2 interaktiva skrivtavlesystem SB480iv2 OCH SBM680Viv2 KONFIGURERING OCH ANVÄNDARHANDBOK FCC-varning Den här utrustningen har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet

Läs mer

Handbok för konfiguration och användning

Handbok för konfiguration och användning SMART Board 800ix2 System för interaktiva skrivtavlor Handbok för konfiguration och användning För modellerna SB800ix2 och SB800ix2-SMP FCC-varning Den här utrustningen har testats och befunnits vara inom

Läs mer

MegTax CardCenterPro

MegTax CardCenterPro 09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken

Läs mer

Länk till modulen Skapa Filarkiv

Länk till modulen Skapa Filarkiv Dokumenthantering i Ping Pong: åhörarkopior I denna modul går du igenom hur funktionen Dokument fungerar i PING PONG och hur den skiljer sig från Filarkivet. Du får också en genomgång av hur du laddar

Läs mer

iweb Komma igång Lär dig grunderna i iweb och hur du skapar en egen webbplats.

iweb Komma igång Lär dig grunderna i iweb och hur du skapar en egen webbplats. iweb Komma igång Lär dig grunderna i iweb och hur du skapar en egen webbplats. 1 Innehåll Kapitel 1 3 Välkommen till iweb 3 Om iweb 3 Det här lär du dig 4 Innan du börjar 4 Det här behöver du 4 Termer

Läs mer

Kom igång med RIB Karta 1.1

Kom igång med RIB Karta 1.1 Kom igång med RIB Karta 1.1 Introduktion... 3 Installation... 5 Rita på kartan... 9 Visa olika kartvyer... 11 LUPP och RIB Karta... 13 Spridning Luft och RIB Karta... 15 Dela information... 17 Hitta på

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312

Användarhandbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Användarhandbok Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Enheten - översikt... 6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett

Läs mer

Inbyggda hjälpfunktioner

Inbyggda hjälpfunktioner Använda hjälpen Inbyggda hjälpfunktioner Använda hjälpen för användare med nedsatt syn och rörelsehinder Öppna hjälpdokumentationen Använda sidorna Använda Inbyggda hjälpfunktioner Adobe Reader 7.0 innehåller

Läs mer

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG Användarhandbok NeroVision Express 3 Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor hemma Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till NeroVision Express 3 och programvaran

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

Snabb Startguide Internet Security 2009 Viktigt! Läs produktaktiveringsdelen i den här guiden noggrant. Informationen i den delen är nödvändig för att hålla din dator skyddad. För att kunna använda produkten

Läs mer