Hemlöshetens politik - lokal policy och praktik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemlöshetens politik - lokal policy och praktik"

Transkript

1 Cecilia Löfstrand Hemlöshetens politik - lokal policy och praktik A ÉGALITÉ

2 Innehåll Tabell- och figurförteckning i kapitel Förord 11 DEL L PROBLEM OCH METOD 15 1 Inledning: policy, problem och karriär 17 Lokal hemlöshetspolitik och hemlöshetens politik 20 Syfte och frågeställningar 21 Officiell policy och praktik 21 Spridning, förändring och likriktning 2 3 Lokala problemkonstruktioner 25 Exemplet Luleå 25 Avgränsning och kartläggning 2 5 Problemhantering 28 Exemplet Göteborg 30 Problemet placeras på dagordningen 30 Handlingsplan utarbetas 30 Problemhanteringen kritiseras 32 Problemdefinitionen vidgas 34 Konstruktionen av samhällsproblem 36 En definitionskamp 36 Anspråk 37 Etablering och konkurrens på lokala arenor 39 Samhällsproblem och lokala problemkonstruktioner 42 Socialt problemarbete och institutionella diskurser 43 Karriärer 45 Boendekarriär 46

3 Karriärmodeller på missbruksfältet 46 Karriärer och kategorier 49 Disposition 51 Beteckningar och läsanvisningar 53 2 Metodologiska överväganden 55 Kontexter och konstruktioner - metodologiska vägval 55 Att växla mellan analytiska perspektiv 57 Analysens tyngdpunkt - institutionella diskurser och kontexter 58 Fallstudier 59 Valet av "fall", avgränsningar och generaliserbarhet 61 Empiri och tillträde till "fältet" 63 Intervjuer med bostadslösa personer 64 Access 66 Positionen som forskare, förhörsledare, socialarbetare, flicka eller kvinna? 68 Uppföljningsintervjuer 71 Intervjuer med tjänstemän 73 Positionen som forskare, kritisk utvärderare eller ung kvinna? 73 Värderingar och partiskhet 75 Analys 76 Ett diskursanalytiskt angreppssätt 76 Förhandlingar om problemdefinitioner 79 Validering 81 Informantvalidering 81 Analytisk induktion 83 Intersubjektivitetstest 84 DEL H. LOKAL HEMLOSHETSPOLITIK 85 3 Karriär och kommun 87 De lokala bostadsmarknaderna 87 Ansvar för bostadsförsörjning 89 Luleå kommun 89 Göteborgs kommun 91

4 Karriär och kommun 94 Karriärstudien i Göteborg 94 Uppväxt- och levnadsförhållanden 95 Karriärer och kontexter 96 Karriärer i policy och praktik 1 o 1 Karriärstudien i Luleå 103 Karriärer och kontexter Centrala komponenter i lokal hemlöshetspolidk Den lokala hemlöshetspolitikens organisering 108 Förmedlingen av andrahandskontrakt 108 Anvisningsgruppernas arbete 110 Bostadsgruppen i Luleå no Bostadsanvisningsgruppen i Göteborg 114 Fastighetskontorets roll 116 Härbärget 117 NIMBY (Not In My Backyard) 119 Den särskilda boendesfären 120 Göteborg 122 REELL FÖRÄNDRING 12 5 NOMINELL FÖRÄNDRING 12 7 MÄLGRUPPSFÖRSigUTNINGAR 129 Luleå 130 Progression och disciplinering 134 Avgränsning av rum, tid och aktivitet 134 Få dem att vilja vara nyktra 137 Regler och diskretionär makt 138 Stagnation 140 "De mest utsatta" 144 Moraliska kategorier 145 Kontextuellt definierad utsatthet 146 Könsspecifik utsatthet 148 Bostadslösa familjer - mer värdiga? 149 Uppsummering 149

5 5 Att göra en målgrupp av en restgrupp 152 Fokus på det mest extrema som politisk strategi 152 Meros Camping - bostadslösa som offer eller gärningsmän? 152 Restgrupper blir målgrupper för nya boendeenheter 157 Det nya härbärget 161 Det nya kategoriboendet 165 Restgrupp blir målgrupp och föremål för en ny proj ektansökan 168 Uppsummering 172 DEL m. KATEGORISERING AV BOSTADSLÖSA Att göras till (en bostadslös) klient 177 Att diskriminera mellan klientkategorier 178 Problemet och personen måste passa institutionen och dess kategorier 181 Kategorisering av individuella hjälpsökanden 186 Institutionella diskurser i klientsamtal 188 Socialtjänstens awikelsediskurs 189 Att göra en missbrukare av en bostadslös man 190 Både åtgärdade problem och hjälpbehov 193 Ordningens/ordnandets logik 194 Beroendediskursens kontext och centrala antaganden 196 Beroendediskursen i möten mellan klient och professionella hjälpare 200 Boende eller beroende? Förhandlingar i diskursernas skärningspunkt 202 Användningen av beroendediskursen 207 Återanpassning till avvikelsediskursens ordning 209 Uppsummering Konstruktioner av kön och familj inom hemlöshetsarbetet 213 Familj 214 Kärnfamiljen som norm 214 Vanliga familjer 215

6 Problematiska familjer 217 Den goda (ensamstående) modern 219 Ensamstående 222 De som borde klara sig själva 222 Bostadslösa missbrukare 224 En manligt kodad kategori 226 En rumsligt förankrad kategori 227 Den missbrukande kvinnan 229 Hemlöshet, kön och föräldraskap - i skärningspunkten mellan motstridiga diskurser 233 Diskursen om den jämställda fadern 236 Hemlösa fäder -finns de? 239 Att göra en vräkningshotad familj till en ensamstående och problemfri man 241 Diskursen om den misshandlande mannen 243 Den misshandlade kvinnan 245 Att göra en vräkningshotad familj till en misshandlad ensamstående mor 247 Hemlösa par (utan barn) -finns de? 249 Uppsummering Klienten gör motstånd 255 Makt och motstånd 255 Professionella hjälpare och klienter 257 Motståndshandlingar - kontexter och uttrycksformer 258 Motstånd mot rollen i utredningsprocessen 259 Motståndsstrategier 262 Motstånd mot könade kategorier 2 70 Motstånd genom att presentera sig själv som ett undantag 272 Motstånd genom stereotypa bilder av myndighetspersoner 274 Klientkompetens 277 Kulturkompetens 2 77 Kreativa allianser 280 Uppsummering 281

7 DEL IV. HEMLÖSHETENS POLITIK Diskurser i policy och praktik 287 Diskursiva kategorier och policyideal 287 Barnfamiljen 287 Den missbrukande kvinnan 2 89 Från mor till missbrukande kvinna 290 Den nyktra missbrukaren 291 Den omotiverade 293 Från omotiverad till nykter 295 Den problemfria 297 Från problemfri till "lagom" problematisk 2 98 Frånvarande (men möjliga) policyideal 300 Den skuldsatta? 301 Den goda fadern? 301 Paret? 302 Främlingen? 304 Uppsummering Sammanfattning och diskussion 309 Anspråk och ansvar 309 Ansvarsförskjutning 310 Lokal ansvarsfördelning och legitimitet 312 Marginaliserade anspråk och motstånd 314 Konkurrens på lokala arenor 315 Dramatisering 315 Probleminteraktion 316 Agendasättning genom medier 317 Omdefiniering 318 Institutionell problemhantering 320 Policy i praktiken 321 Problemarbete och diskurs 323 Disciplinering 323 Klient- och könssortering 325 Passiva offer eller aktiva aktörer? 326 I diskursernas skärningspunkt 327

8 Diskursiva kategorier och diskursivt frånvarande kategorier 329 Förändringsmöjligheter? 330 Klientmotstånd 330 Anspråksformering 331 Kreativt problemarbete 332 Gamla och andra lösningar 333 Bilaga 1: Avhandlingens empiriska underlag 335 Bilaga 2: Den särskilda boendesfären i Göteborg mellan åren 1992/1993 och 2003/ Summary: The Politics of Homelessness - Local Policy and Practice 344 Referenser 353

Att göra skillnad. STIFTELSEN Allmänna Barnhuset 2008:3. -könsperspektiv i socialt arbete med barn och ungdomar. Ingrid Claezon

Att göra skillnad. STIFTELSEN Allmänna Barnhuset 2008:3. -könsperspektiv i socialt arbete med barn och ungdomar. Ingrid Claezon Att göra skillnad -könsperspektiv i socialt arbete med barn och ungdomar Ingrid Claezon STIFTELSEN Allmänna Barnhuset 2008:3 Att göra skillnad könsperspektiv i socialt arbete med barn och ungdomar Ingrid

Läs mer

Hemlösa barnfamiljer i Hässelby Vällingby

Hemlösa barnfamiljer i Hässelby Vällingby FORSKNINGS- AVDELNINGENS ARBETSRAPPORTSERIE NR 45 ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA 45 RESEARCH DEPARTMENT S WORKING PAPERS NO 45 ERSTA SKÖNDAL UNIVERSITY COLLEGE Hemlösa barnfamiljer i Hässelby Vällingby Utvärdering

Läs mer

Ge dem nycklar och kunskap En socialpedagogisk studie av socialt arbete med ungdomar

Ge dem nycklar och kunskap En socialpedagogisk studie av socialt arbete med ungdomar GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Ge dem nycklar och kunskap En socialpedagogisk studie av socialt arbete med ungdomar Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Cecilia Fredin Handledare:

Läs mer

Genomgångsboendet lösning eller problem?

Genomgångsboendet lösning eller problem? LUNDS UNIVERSITET Genomgångsboendet lösning eller problem? En kvalitativ studie om samarbete och samverkan omkring ett genomgångsboende Julia Kuzina & Elena Mejia VT 2012 Handledare: Annika Capelán Abstract

Läs mer

Föräldrars röster hur är det att ha sina barn placerade i fosterhem

Föräldrars röster hur är det att ha sina barn placerade i fosterhem Föräldrars röster hur är det att ha sina barn placerade i fosterhem Brukare och forskare samverkar Ingrid Höjer STIFTELSEN SKRIFTSERIE Allmänna Barnhuset 2007:2 Barnhuset Föräldrars röster hur är det att

Läs mer

FoU-rapport 56:2009. Ann-Charlotte Münger

FoU-rapport 56:2009. Ann-Charlotte Münger FoU-rapport 56:2009 Att förebygga och förhindra mäns våld i nära relationer inom Östergötlands län Kvinnors upplevelser och erfarenheter av uppbrottsprocessen en kunskapsöversikt och en intervjustudie

Läs mer

Avslöjandets tid: en doktorsavhandling av Ninni Carlsson om kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp

Avslöjandets tid: en doktorsavhandling av Ninni Carlsson om kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp Genväg till forskning Avslöjandets tid: en doktorsavhandling av Ninni Carlsson om kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp Genväg till forskning är VKV:s (Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om

Läs mer

Inte bara jämställdhet

Inte bara jämställdhet Inte bara jämställdhet Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:34 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

RUT-avdraget. Kandidatuppsats i offentlig förvaltning, VT 2011 Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet

RUT-avdraget. Kandidatuppsats i offentlig förvaltning, VT 2011 Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet Kandidatuppsats i offentlig förvaltning, VT 2011 Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet RUT-avdraget - jämställdheten i att betala för att slippa obetalt arbete i strävan efter lika villkor på arbetsmarknaden.

Läs mer

Vaddå socialt arbete?

Vaddå socialt arbete? Vaddå socialt arbete? Socialarbetare och den vetenskapliga diskursen om begreppet och praktiken socialt arbete Lejla Adzemovic och Henrik Forsner S7C Handledare: Tore Svendsen Examinator: Katarina Piuva

Läs mer

TRYGG STAD. Diskurser om kvinnors rädsla i forskning, policyutveckling och lokal praktik. Carina Listerborn

TRYGG STAD. Diskurser om kvinnors rädsla i forskning, policyutveckling och lokal praktik. Carina Listerborn AKADEMISK AVHANDLING FÖR FILOSOFIE DOKTORSEXAMEN TRYGG STAD Diskurser om kvinnors rädsla i forskning, policyutveckling och lokal praktik Carina Listerborn Tema Stadsbyggnad, Sektionen för arkitektur Chalmers

Läs mer

KISSNÖDIG MELLAN 9-19

KISSNÖDIG MELLAN 9-19 Hälsa och samhälle 205 06 Malmö KISSNÖDIG MELLAN 9-19 EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE MED HEMLÖSA KVINNOR I LUND KRISTIN JOHANSSON Magisterexamen Kurs FHV-01 Folkhälsovetenskapligt program 160p Maj 2005 Malmö

Läs mer

De som faller utanför

De som faller utanför Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier - ISV De som faller utanför En antologi om avvikelser som resultat av normaliserande praktiker Sabina Axelsson, Matilda Köpcke, Charlotte Börjesson, Josefine

Läs mer

Umeå universitet Institutionen för socialt arbete No. 41 2004. Att fördela bistånd. Om handläggningsprocessen inom äldreomsorgen

Umeå universitet Institutionen för socialt arbete No. 41 2004. Att fördela bistånd. Om handläggningsprocessen inom äldreomsorgen Umeå universitet Institutionen för socialt arbete No. 41 2004 Att fördela bistånd Om handläggningsprocessen inom äldreomsorgen Margareta Lindelöf Eva Rönnbäck Umeå 2004 Margareta Lindelöf Eva Rönnbäck

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor berättar En utvärdering av projekt Karin

Våldsutsatta kvinnor berättar En utvärdering av projekt Karin Våldsutsatta kvinnor berättar En utvärdering av projekt Karin man blir lite omhållen här och det behöver man när man är trasig Annika Rejmer, Anna Sonander, Charlotte Agevall Rapport 2010:2 Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Elevvård i grundskolan Resurser, organisering och praktik

Elevvård i grundskolan Resurser, organisering och praktik Elevvård i grundskolan Resurser, organisering och praktik Åsa Backlund Rapport i socialt arbete nr 121 2007 Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet Doktorsavhandling Institutionen för socialt

Läs mer

Boverket. Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem

Boverket. Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem Boverket Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem Boverket februari 2010 Titel: Trösklar till

Läs mer

Inte bara kvinna. Våldsutsatta kvinnor och deras behov av stöd - konstruktioner och komplikationer i svenskt offentligt tryck

Inte bara kvinna. Våldsutsatta kvinnor och deras behov av stöd - konstruktioner och komplikationer i svenskt offentligt tryck Inte bara kvinna. Våldsutsatta kvinnor och deras behov av stöd - konstruktioner och komplikationer i svenskt offentligt tryck Linköping University Post Print N.B.: When citing this work, cite the original

Läs mer

Balli Lelinge. Om skola och barndom i förändring

Balli Lelinge. Om skola och barndom i förändring L i c e n t i a t u p p s a t s M a l m ö S t u d i e s i n e d u c a t i o n a l s c i e n c e s : L i c e n t i a t e d i s s e r t a t i o n s e r i e s 2 0 11 : 17 Balli Lelinge KLASSRÅD - ETT SOCIALT

Läs mer

Implementering av BBIC-projektet i socialtjänstens organisationer

Implementering av BBIC-projektet i socialtjänstens organisationer Implementering av BBIC-projektet i socialtjänstens organisationer En studie av den lokala organiseringen av projektet Barns behov i centrum Av Staffan Johansson Delrapport från utvärderingen av projektet

Läs mer

Kulturkompetens på gott och ont

Kulturkompetens på gott och ont Kulturkompetens på gott och ont En kvalitativ studie om vad kulturkompetens är och hur det används i det sociala arbetet på ett familjecenter i Västra Götaland. Socionomprogrammet C-uppsats Författare:

Läs mer

Specialiserad biståndshandläggning inom den kommunala äldreomsorgen

Specialiserad biståndshandläggning inom den kommunala äldreomsorgen Specialiserad biståndshandläggning inom den kommunala äldreomsorgen Staffan Blomberg Specialiserad biståndshandläggning inom den kommunala äldreomsorgen Genomförandet av en organisationsreform och dess

Läs mer

Om hur frivilliga initiativ arbetar för en ökad digital delaktighet

Om hur frivilliga initiativ arbetar för en ökad digital delaktighet Om hur frivilliga initiativ arbetar för en ökad digital delaktighet En rapport av fil. dr. Angela Zetterlund, Linnéuniversitetet, N2013/249/ITP Om hur frivilliga initiativ arbetar för en ökad digital

Läs mer

Att leva i långvarig hemlöshet

Att leva i långvarig hemlöshet Att leva i långvarig hemlöshet Berättelser om vägen till och från hemlöshet Anders Arnsvik Forskningsrapport 2012:2 2 Anders Arnsvik Att leva i långvarig hemlöshet Berättelser om vägen till och från hemlöshet

Läs mer

Idén om medarbetarskap

Idén om medarbetarskap Idén om medarbetarskap En studie av en idés resa in i och genom två organisationer Karin Kilhammar Linköping Studies in Arts and Science No. 539 Linköping Studies in Behavioural Science No. 159 Linköpings

Läs mer

Han och hon möter vi och dom den universella välfärdspolitikens akilleshäl

Han och hon möter vi och dom den universella välfärdspolitikens akilleshäl Södertörns högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Magisteruppsats 30 hp Statsvetenskap vårterminen 2009 Abstract Keywords: Han och hon möter vi och dom den universella välfärdspolitikens akilleshäl

Läs mer

Underlag till hemlö shetsstrategi fö r Stöckhölms Stad Slutrappört. Utredare: Marie Nordfeldt, Ersta Sköndal högskola Jonas Wiklund, Stockholms stad

Underlag till hemlö shetsstrategi fö r Stöckhölms Stad Slutrappört. Utredare: Marie Nordfeldt, Ersta Sköndal högskola Jonas Wiklund, Stockholms stad Underlag till hemlö shetsstrategi fö r Stöckhölms Stad Slutrappört Utredare: Marie Nordfeldt, Ersta Sköndal högskola Jonas Wiklund, Stockholms stad 1 Uppdraget I socialnämndens verksamhetsplan för 2012

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

BOSTADENS ROLL EN STUDIE OM SOCIOEKONOMISK

BOSTADENS ROLL EN STUDIE OM SOCIOEKONOMISK BOSTADENS ROLL EN STUDIE OM SOCIOEKONOMISK SEGREGATION I GÖTEBORG Kandidatuppsats Organisation och personalutvecklare i samhället Sociologi 15 hp Jonas Andersson Parisima Badfar Elizabeth Nasimbwa HT 2012

Läs mer

Hemlös 2010. En statusrapport om det offentligas stöd till människor som lever i hemlöshet. Av Stockholms Stadsmission och professor Hans Swärd

Hemlös 2010. En statusrapport om det offentligas stöd till människor som lever i hemlöshet. Av Stockholms Stadsmission och professor Hans Swärd Hemlös 2010 En statusrapport om det offentligas stöd till människor som lever i hemlöshet Av Stockholms Stadsmission och professor Hans Swärd 1 Innehåll Förord... 3 1. Bokslut över 10 år av svensk hemlöshetspolitik...

Läs mer