Från diversity management till mångfaldsplaner?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från diversity management till mångfaldsplaner?"

Transkript

1 Lund Studies in Economic History 48 Från diversity management till mångfaldsplaner? Om mångfaldsidéns spridning i Sverige och Malmö stad Sofia Rönnqvist

2 Innehållsförteckning 1. Mångfald - en idé gör entré 1 Avhandlingens problem och syfte 1 Mångfaldsidén kommer till Sverige 1 Avhandlingens syfte 3 Mångfaldsidén i Sverige: några bakgrunder 4 Invandringen 4 Invandrarna och arbetsmarknaden 5 Invandrarpolitiken ; 6 Etnicitet, diskriminering och mångfald 8 - några begrepp och utgångspunkter 8 Etnicitet 8 Diskriminering 9 Positiv särbehandling 10 Mångfaldsbegrcppet - några definitioner 10 Mångfaldsidén - hur ringar vi in den? 12 Forskningsläget och avhandlingens bidrag 14 Mångfaldslitteraturen 14 Studier av diversifierade grupper 14 Mångfald som organisationsidé 16 Kritiska invändningar i ett större perspektiv 19 Mångfaldsidén och dess framväxt 21 Avhandlingens bidrag 22 Disposition Idéer och idéspridning 26 Idéspridning som angreppssätt 26 Idéhistoria, idéspridning och historieämnet 26 Innovationsspridning 28 Spridningen av nya idéer som förändring 28 Egenskaper hos idén som påverkar spridningsprocessen 29 Kontextuella faktorer som påverkar spridningsprocessen 31 Vad driver och påverkar mångfaldsidéns introduktion och spridning i Sverige? 33 Idéspridning i organisationer 35 Idéspridning och förändringsproccsser 35 Organisationen som maskin 35 Idéspridning och organisationsförändring som översättning 36 Makt, processer och pragmatik 38 Härmning, legitimitet och hyckleri 39 Ledning, idéspridning och organisationsförändring 42 Vad driver och påverkar mångfaldsidéns spridning i Malmö stad? Att studera mångfaldsidén 45 Övergripande metodfrågor 45 Idéspridning och kvalitativa metoder 45 Uppfattade behov och spridning 46 Kritikernas röst 47

3 Muntlig historia och kvalitativa intervjuer 48 Texter och publikationer 49 Att undersöka hur mångfaldsidén kom till Sverige 50 Att få ett grepp om hur det hela började - vilka var aktörerna? 50 Intervjuer, transkribering och några gemensamma problem 52 Avgränsningar 54 Sveriges Tekniska Attachéer, RALF och AMS/Internationella Ingenjörer 54 Sverige DO och Kvintetten 57 Arbetsgivarverket/Utvecklingsrådet för den statliga sektorn 59 Regeringen och Näringsdepartementet 59 Att undersöka mångfaldsidén i Malmö stad 60 Mångfald eller enfald i Malmö stads organisation? Några ord om studieobjektet 60 Forskningsprojektet Mångfald som personalidé och studiernas ordning 62 Styrdokument Arbets- och utvecklingscentra som startpunkt 64 Högre chefer och politiker - vilka är de? 66 Intervjuernas genomförande och transkribering Från An American Dilemma 69 till diversity management 69 Diversity och den amerikanska exceptionalismen 69 Mångfaldsidén i USA och Europa 69 Det amerikanska dilemmat 70 Mångkulturalismens framväxt i USA 71 Affirmative action-art administrera bort ojämlikheten 73 Bakkefallet, affirmative action och diversity 75 Diversity - "dollar och demografi"? 76 Diversity-idén i USA: en liten sammanfattning 78 Diversity och europeiska förutsättningar 79 Invandrare och minoriteter i Europa 79 Diversity och ekonomisk struktur i USA och Europa 81 Diversity, politisk diskurs, institutioner och välfärd 83 Mångfaldsidén i Europa 85 ' 5. Från diversity management 88 till mångfaldsplaner? 88 Inledning '. 88 Mångfaldsidén: Här, där och överallt? 88 Sverige under 1990-talet 89 Ingenjörerna och forskarna 90 Från USA till Sverige 90 Mångfaldsidén möter svenska förhållanden 93 Forskningen och "Kamalieffekten" 95 Ingenjörernas och forskarnas mångfaldsspår i backspegeln 97 DO och Sverige Att etablera mångfald som organisations- och arbetsgivarfråga 98 DO, Kvintetten och antidiskrimineringsstrategin som försvann 99 Några väckarklockor 101 Från opinionsbildning till metodutveckling 103

4 Mångfald ger nya perspektiv i organisationerna 106 Mångfald-en fråga för arbetsmarknadens parter? 108 DO:s och Sverige 2000:s mångfaldsspår i backspegeln 110 Arbetsgivarverket, Regeringen och 111 Näringsdepartementet 111 Statens roll 111 Arbetsgivarverket - mångfald som förvaltningsprincip 112 Räkna med mångfald? Mångfaldsidén och lagstiftningen 113 Alla lika olika - mångfald som politik 115 Statens mångfaldsspår i backspegeln 116 Sammanfattning och slutsatser : 118 Aktörernas syn på behovet av mångfaldsidén 118 Benchmarkingoch 'bestpractice' -resoroch influenser 120 Kontext, motstånd och återuppfinningar Från ödesfråga till chefsdilemma 125 Inledning 125 Invandrarstaden Malmö 125 Industristaden som omvandlades 125 Ödesfrågan 127 Chefernas mångfaldsidéer och dilemman 130 Vårt dagliga möte 130 Något om problemen med att få ett plus ett att bli två 131 Linje-stab-dilemmat 133 Kompetensdilemmat 135 Chefernas lösningar 137 Tiden läker alla sår 137 Att lägga mångfalden tillrätta 139 Sammanfattning och slutsatser 141 Ledningsfrågan som försvann 141 Cheferna och pragmatismen 141 Mångfald - nytta eller social kontroll? Från gemensam idé 145 till pragmatisk handling 145 Inledning 145 Idéers och strategiers betydelse 145 En nyorganisation skapas 146 Mångfaldsidéer och strategier på AUC 147 En idé gör sitt intåg 147 Mångfaldsstrategier på fyra AUC 148 Mångfald som idé och strategi på fyra AUC 150 Från gemensam idé till pragmatisk strategi 156 Sammanfattning och slutsatser 159 Motstånd, motsägelser och "hyckleri" 159 Varför blev strategierna olika? Sammanfattning och slutsatser 163 Mångfaldsidéns spridning 163 Mångfaldsidén kommer till Sverige 163 Mångfaldsidén i USA och Europa 163

5 Mångfaldsidéns introduktion och spridning i Sverige 165 Mångfaldsidéns spridning i Malmö stad 167 Några reflektioner 170 Uppe bland molnen 170 Virus under inkubation? 172 Summary 174 The Dissemination of the Diversity Concept 174 The diversity concept comes to Sweden 174 The concept of diversity in the United States and Europé 174 Introduction and dissemination of the diversity concept in Sweden 176 Dissemination of the diversity concept in the City of Malmö 179 Litteraturförteckning 183

Mångfald angår oss alla!

Mångfald angår oss alla! Uppsala Universitet Pedagogiska institutionen C-Uppsats HT 2002 Mångfald angår oss alla! En inblick i diskussionen om mångfald i arbetslivet Av Helena Aram Bettina Wiberg 1 Förord Det har varit jätteroligt

Läs mer

Att arbeta strukturellt

Att arbeta strukturellt Sara Lind och Rebecca Zakrison Socionomprogrammet, 210 poäng, Ersta Sköndal Högskola C-uppsats, Vetenskapsteori och metod 15 hp, SEL 62, VT-13 Grundläggande nivå Handledare: Johan Gärde Examinator: Lars

Läs mer

Operation Chef. En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen

Operation Chef. En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen Operation Chef En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen Byrån mot diskriminering i Östergötland 2012 Byrån mot diskriminering Gamla Rådstugugatan 37

Läs mer

Chefsrekrytering i Malmö stad. En fallstudie om kompetens, mångfald och homogenisering

Chefsrekrytering i Malmö stad. En fallstudie om kompetens, mångfald och homogenisering Chefsrekrytering i Malmö stad En fallstudie om kompetens, mångfald och homogenisering Chefsrekrytering i Malmö stad En fallstudie om kompetens, mångfald och homogenisering Integrationsverkets skriftserie

Läs mer

PRINCIPEN OM BARNETS BÄSTA I ASYLPROCESSEN

PRINCIPEN OM BARNETS BÄSTA I ASYLPROCESSEN PRINCIPEN OM BARNETS BÄSTA I ASYLPROCESSEN ETT KONSTRUKTIVT VERKTYG ELLER KEJSARENS NYA KLÄDER? ANNA LUNDBERG PRINCIPEN OM BARNETS BÄSTA I ASYLPROCESSEN ETT KONSTRUKTIVT VERKTYG ELLER KEJSARENS NYA KLÄDER?

Läs mer

Kulturell, administrativ eller funktionell region?

Kulturell, administrativ eller funktionell region? Institutionen för Samhällsvetenskap Kulturell, administrativ eller funktionell region? En analys av Region Skåne och Västra Götalandsregionen G3-uppsats i Statsvetenskap Höstterminen 2009 Handledare: Carina

Läs mer

Ordningsmakter inom ordningsmakten

Ordningsmakter inom ordningsmakten Ordningsmakter inom ordningsmakten Diskurskamp, dilemman och motstånd i blivande polisers samtal om mångfald Malin Wieslander Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Pedagogiskt arbete DOKTORSAVHANDLING

Läs mer

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt

KONSTRUKTIV NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt KONSTRUKTIV NORMKRITIK En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som

Läs mer

Mångfald i arbetslivet. Arbetsrapport 5. Gabriella Fägerlind. Eva Ekelöf. Mångfald i svenskt arbetsliv. idéer, aktiviteter och aktörer

Mångfald i arbetslivet. Arbetsrapport 5. Gabriella Fägerlind. Eva Ekelöf. Mångfald i svenskt arbetsliv. idéer, aktiviteter och aktörer Mångfald i arbetslivet Arbetsrapport 5 Gabriella Fägerlind Eva Ekelöf Mångfald i svenskt arbetsliv idéer, aktiviteter och aktörer Mångfald i svenskt arbetsliv idéer, aktiviteter och aktörer G a b r i e

Läs mer

SAMVERKAN OCH GRÄNSER

SAMVERKAN OCH GRÄNSER SAMVERKAN OCH GRÄNSER Studier av samverkansprojekt i offentlig sektor Mikael Löfström Mikael Löfström Allt mångfaldigande utan skriftligt tillstånd förbjudet. Omslagsbild: Aerial view of farmland in Bali,

Läs mer

TRYGGARE KAN INGEN VARA

TRYGGARE KAN INGEN VARA TRYGGARE KAN INGEN VARA En komplett förteckning över Sociologiska institutionens utgivning finns sist i boken, och på www.soc.lu.se/info/publ Copyright Daniel Sjödin Samhällsvetenskapliga fakulteten ISBN

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Världen i Sverige. En studie om förskolepedagogers arbete med barn och föräldrar med dubbel kulturtillhörighet. LUNDS UNIVERSITET. Emma Henriksson och

Världen i Sverige. En studie om förskolepedagogers arbete med barn och föräldrar med dubbel kulturtillhörighet. LUNDS UNIVERSITET. Emma Henriksson och Världen i Sverige En studie om förskolepedagogers arbete med barn och föräldrar med dubbel kulturtillhörighet. Emma Henriksson och Haliz Shafik LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan Kandidatuppsats SOPA63

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Satsa på mångfald din uppgift som chef

Satsa på mångfald din uppgift som chef Satsa på mångfald din uppgift som chef 1 Mångfald i arbetslivet är en fråga om ledarskap. Som chef handlar det om att se och ta tillvara alla individers olika kompetens. Ledarna, Sveriges chefsorganisation,

Läs mer

Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv

Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv Författare: Fannie Mikaelsson Emma Sjölund Handledare: Thommie Burström Student Vårterminen 2012 Examensarbete,

Läs mer

Små lån stor betydelse? Mikrokrediters inverkan på kvinnors självbestämmande makt i den Dominikanska Republiken

Små lån stor betydelse? Mikrokrediters inverkan på kvinnors självbestämmande makt i den Dominikanska Republiken Små lån stor betydelse? Mikrokrediters inverkan på kvinnors självbestämmande makt i den Dominikanska Republiken Svenska Handelshögskolan Institutionen för Marknadsföring och Företagsgeografi Avhandling

Läs mer

Överenskommelsen inom integrationsområdet. Sammanfattande rapport från fyra konferenser om Överenskommelsen inom integrationsområdet

Överenskommelsen inom integrationsområdet. Sammanfattande rapport från fyra konferenser om Överenskommelsen inom integrationsområdet Överenskommelsen inom integrationsområdet Sammanfattande rapport från fyra konferenser om Överenskommelsen inom integrationsområdet Hösten 2011 Överenskommelsen inom integrationsområdet 1 Sammanfattande

Läs mer

Organisatoriska bakslag

Organisatoriska bakslag Organisatoriska bakslag Mer än tio år av förändringar i två svenska kommuner Robert Jonsson Linköping Studies in Arts and Science No. 573 Linköpings Universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell

Läs mer

EXAMENSARBETE MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ 2003:032 SHU EXAMENSARBETE Elektronisk handel MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

DEN SVENSKA NEUTRALITETEN

DEN SVENSKA NEUTRALITETEN DEN SVENSKA NEUTRALITETEN En studie av den svenska utrikespolitiska doktrinen Författare: Emil Steen Handledare: Sten Berglund Seminariedatum: 2013-08-(20-21) Statskunskap C, VT 13 Självständigt arbete,

Läs mer

ATT RYMMAS INOM SITT FRIUTRYMME

ATT RYMMAS INOM SITT FRIUTRYMME Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Statsvetenskap Anna Karlefjärd ATT RYMMAS INOM SITT FRIUTRYMME Om samhällskunskapslärares tolkning, anpassning och undervisning Karlstad University Studies

Läs mer

Ekonomisk ojämlikhet och till växt i en global värld

Ekonomisk ojämlikhet och till växt i en global värld Ekonomisk ojämlikhet och till växt i en global värld Ekonomisk ojämlikhet och tillväxt i en global värld Nationalekonomi III, Självständigt arbete 15 hp Våren 2014 Författare: Sara Abrahamsson Handledare:

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Delar av mönster. - en analys av upplevelser av diskriminering och diskriminerande processer. Rapport 2014:1

Delar av mönster. - en analys av upplevelser av diskriminering och diskriminerande processer. Rapport 2014:1 Delar av mönster - en analys av upplevelser av diskriminering och diskriminerande processer Rapport 2014:1 Författare: Johanna Kumlin DO:s ärende LED 2014/198 Rapport 2014:1 Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen,

Läs mer

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration?

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Beteckning Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Mary Eriksson & Karin Johansson maj 2008 C-uppsats 15 p Sociologi Sociologi C Examinator:

Läs mer

Den frilansande kommunikationsprofessionen

Den frilansande kommunikationsprofessionen Kurskod: SKOK01 Termin: Vårterminen 2014 Handledare: Cecilia Cassinger Examinator: Agneta Moulettes Den frilansande kommunikationsprofessionen En kvalitativ studie i frilans och egenföretagande KRISTIAN

Läs mer

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 855. Kollektivboende En analys av boendeformens struktur i relation till hållbar utveckling

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 855. Kollektivboende En analys av boendeformens struktur i relation till hållbar utveckling ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 855 Kollektivboende En analys av boendeformens struktur i relation till hållbar utveckling Jessica Helander Uppsala, feb 2013 ISSN 0283-622X INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer