Produktkatalog. Tunstall. Självständighet, hälsa och välbefinnande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktkatalog. Tunstall. Självständighet, hälsa och välbefinnande"

Transkript

1 Produktkatalog Tunstall Självständighet, hälsa och välbefinnande

2

3 Innehåll Självständighet, hälsa och välbefinnande 4 TrygghetsCentralen 6 Larmmottagning och administration 7 Effektivare hemtjänst 8 Nyckelfri hemtjänst 10 Internsystem, Trygghetssystem 12 Trygghetstelefoner, bärbara trygghetstelefoner 15 Sensorer och Tillbehör 18 Teknisk service och support 22 KunskapsCenter för Utbildning 23 3

4 Självständighet, häl sa Trygghetscentralen 4

5 och välbefinnande Många äldre och rörelsehindrade har svårt att klara vardagen utan hjälp. Med moderna och effektiva hjälpmedel kan tillvaron förenklas och göras säker och trygg för dem. Tunstall erbjuder ett stort urval av trygghetsprodukter som underlättar för boende, personal och anhöriga. Tunstalls TrygghetsCentral är en tjänst som är specialiserad på mottagning av trygghetslarm. Vår personal är specialutbildad för att på ett professionellt och humant sätt ta hand om de personer som larmar. Enkla, flexibla och etiska lösningar Våra trygghetssystem används både i eget och särskilt boende och är till stor hjälp utan att göra intrång i användarnas privatliv. De är enkla att använda och diskret utformade för att smälta in i boendemiljön samtidigt som de är säkra och effektiva och de kan kompletteras när vårdbehovet förändras eller ökar. Trygghetssystemen kan också kopplas till en rad olika behovsanpassade sensorer och tillbehör. Det kan till exempel vara röksensor, sänglarm, trampmatta, dörrlarm eller rörelsesensor. Sensorerna kan även samverka i olika konfigurationer för att ge en komplett helhetslösning, det kallar vi Telecare. För att underlätta och förenkla för kommunerna har vi även utvecklat larmmottagningssystem och administrativa system för att planera och följa upp utförda tjänster inom hemtjänsten Hög säkerhet Säkerheten i ett trygghetssystem är grunden för att skapa trygghet för brukarna. Våra produkter är utvecklade för att ge högsta möjliga säkerhet. Säkra frekvenser för överföring mellan tillbehör och trygghetstelefon, automatisk övervakning av batterikapacitet, inbyggda testlarmfunktioner och hög produktkvalitet är några egenskaper som gör att Tunstalls produkter och tillbehör skapar trygghet. 5

6 TrygghetsCentralen TrygghetsCentralen Vi på TrygghetsCentralen strävar efter att hålla en hög kvalitet och service med ett trevligt och medmänskligt bemötande. Det gäller under alla tider på dygnet och i alla situationer. Vår larmmottagning hjälper till att minska kostnaderna för verksamheterna inom omsorgen av äldre och funktionshindrade samt för hemsjukvården. Eftersom cirka 60% av alla inkommande larm stannar inom TrygghetsCentralen krävs ingen åtgärd av kommunen. Eftersom TrygghetsCentralen enbart specialiserat sig på trygghetslarm är vi experter på att ta emot och hantera larm från verksamheter för äldre och funktionshindrade. Välutbildad personal dygnet runt Ett 100-tal kommuner med mer än trygghetslarm är anslutna till oss. Det gör TrygghetsCentralen till den största centralen för mottagning av trygghetslarm i Sverige. TrygghetsCentralens larmoperatörer är utbildade undersköterskor och har erfarenhet från äldreomsorg och arbete med funktionshindrade. De är specialiserade på att hantera trygghetslarm och stor vikt läggs vid ett bra bemötande, en professionell intervju av hjälpbehovet och ett bra samtal med brukaren. Målsättningen är att brukarna ska känna sig trygga i samtalet med oss då de är i behov av hjälp. Eftersom TrygghetsCentralens operatörer alltid är på plats dygnet runt, erbjuder vi hög tillgänglighet och hög servicenivå. Vi kan även hjälpa till med trygghetssamtal där vi ringer upp brukaren på bestämda tider. Förutom larmmottagning erbjuder TrygghetsCentralen även statistik och olika rapporter utifrån de önskemål som finns i kommunen. Uppgifterna är ett underlag som kan användas vid till exempel planering av kommunens äldreomsorg. I TrygghetsCentralen är alla larm viktiga, akuta såväl som de av social karaktär. Våra operatörer har alltid tid att prata med dem som larmar, brukaren skall alltid känna sig trygg via sitt larm. Administrationen av brukaruppgifter sköts av en speciell personal. De arbetar enbart med brukaradministration. Det resulterar i hög kvalitet när det gäller larmsituationer och i allt som har att göra med administrationen. 6

7 TC-Webb TC-Webb är ett verktyg som ger kommunens larmhandläggare frihet att själva administrera brukarnas kontaktuppgifter. Det är både enkelt och effektivt! Idag uppdateras ändringar och nya uppgifter om brukarna i TrygghetsCentralens databas via en blankett som handläggaren fyller i och faxar eller e-postar till TrygghetsCentralen. Den manuella hanteringen med att fylla i blanketter, faxa, mejla och så vidare, stjäl annars mycket värdefull tid. Tid som gör större nytta i att ta hand om brukarna istället. Den unika TC-Webbtjänsten som endast kan erbjudas av Tunstalls TrygghetsCentral är en interaktiv webbsida som handläggaren hos kommunen loggar in på och får tillgång till informationen om brukaren. I TC-Webb visas alla uppgifter om brukaren; kontaktuppgifter, hälsotillstånd, larmhändelser och mycket mer. Alla uppgifter kan ändras eller kompletteras av varje handläggare beroende på behörighetsnivå. Behörigheten anpassas individuellt för tillgång till alla eller utvalda uppgifter för anslutna brukare, eftersom TC-Webb underlättar hanteringen av larmadministrationen. Det har man stor nytta av vid tillämpningen av Lagen om valfrihet och det ger ett stort fokus på brukaren och därmed ett system att räkna med i framtiden. PNC Evita PNC Evita är ett larmmottagningsprogram som är utvecklat för att kommunen i egen regi ska kunna hantera larm från trygghetssystem på ett smidigt, säkert och enkelt sätt. PNC Evita tar emot alla typer av trygghetslarm; över IP-, GSM eller det analoga telenätet. Programmet stöder även Telecare. PNC Evita använder Tunstalls patenterade STMF-protokoll som är mycket säkert. För att underlätta för personalen som tar emot trygghetslarm har PNC Evita många användbara funktioner som gör att mottagningen av trygghetslarm blir enkelt, effektivt och säkert. För varje användare lagras det uppgifter som är viktiga för operatören att känna till för att ge en korrekt åtgärd vid varje tillfälle. Larmen presenteras överskådligt med namn, adress, personnummer, anhöriga, läkare, hälsoinformation, eventuella funktionshinder och annan information som kan vara viktig att känna till. PNC Evita ger en enkel och effektiv larmhantering i Windowsmiljö. PNC Evita har många användbara funktioner som till exempel kartstöd med tydlig positionsangivelse, medicinskt lexikon, samtal som kan styras efter operatörens unika kompetens eller andra villkor, larmjournal för säker tillbakablick och nummerpresentation. Larmmottagning och administration 7

8 CareApp Effektivare hemtjänst Mobilapplikationer är ett integrerat verktyg för hemtjänsten som skapar trygghet och effektivitet! Mobila appar för trygg och säker hemtjänst CareApp är samlingsnamnet på Tunstalls mobilapplikationer för hemtjänsten. Tunstalls appar bidrar till att skapa trygghet och säkerhet inom äldreomsorgen. Välj en app efter ditt behov: CareApp Plan Med CareApp Plan ser personalen hela sitt arbetsschema i mobiltelefonens display. Alla planerade besök visas som en lista med utförlig information om brukare och insatser. Det går att skriva och hämta anteckningar. Det är möjligt att se vägbeskrivningar i dagens planering. CareApp Activity Besöksrapportering med tid och utförda insatser. Avvikelser och oplanerade besök rapporteras direkt i mobiltelefonen. För att kvalitetssäkra besöken kan Care Lock, RFID eller en Bluetooth-enhet användas. CareApp Lock Upplåsning hos brukaren med digital nyckel i mobiltelefonen. Nyckeln används som legitimation och överförs med hjälp av Bluetooth. Nyckeln är knuten till en berörd brukare i aktuellt hemtjänstområde och delas endast ut till behörig, auktoriserad personal. Appen fungerar tillsammans med CareLock låsenhet som monteras på brukarens dörr. CareApp Alarm Larm med brukarens namn, adress och kontaktuppgifter. Hela larmhanteringen kan göras direkt i mobiltelefonen. Det går att neka larmet. Kvittering av larm direkt. Bevakning av larm fram till nästa besök hos brukaren. Funktioner och fördelar En och samma applikation hanterar planering, larm och lås. Det sparar tid och förenklar arbetet. Hög säkerhet då det är enkelt att radera information om en mobil skulle komma bort. 8

9 TES och TES Direct Effektivare hemtjänst Optimal planering med GIS TES skapar förutsättningar för att använda pengar och personal på ett effektivt sätt. Det tar mindre tid att planera och hemtjänstarbetet effektiviseras. Insatsrapporteringen visar vilka besök och insatser som utförts. På så sätt säkerställs att samtliga hemtjänstkunder får de insatser de är berättigade till och det är också ett underlag för debitering. Både trygghetslarmet och larmmottagningen kan integreras i systemet och även här ger insatsrapporteringen ett kvitto på utförda aktiviteter i samband med larm. TES kan integreras med de flesta verksamhetssystem, schemasystem och med digitala kartsystem via TES Solen Web. Detta innebär att inget dubbelarbete behöver göras och att korrekta uppgifter hämtas från verksamhets-, schema- och GIS/kartsystem till TES. Kostnadseffektivt Med den så kallade PENG-modellen kan man visa på stora besparingar, uppemot fem gånger investeringen. TES ger en optimal planering av resurserna samtidigt som man kvalitetssäkrar insatserna. Både trygghetslarmet och larmmottagningen kan integreras i systemet. Insatsrapporteringen ger ett kvitto på utförda aktiviteter och är också ett underlag för fakturering. TES Direct aktivitetsregistrering TES Direct är ett enkelt system för närvarooch insatsregistrering av utförda besök inom hemtjänst, hemsjukvård och LASS. Man använder kundens telefon alternativt en mobiltelefon för att ringa in och rapportera närvaro och insatser genom att trycka på några knappar på telefonen. Det behövs alltså ingen speciell utrustning hemma hos kunden och personalen behöver inte heller bära med sig några apparater. 9

10 CareLock Nyckelfri hemtjänst CareLock säker nyckelhantering Att hämta och lämna nycklar tar omkring sex procent av hemtjänstpersonalens tid. I stora områden kan nyckelhanteringen stå för upp till 15 procent av arbetstiden. Det betyder mellan 30 och 60 minuter per vårdgivare och dag. Genom att installera CareLock kan tiden för nyckelhantering reduceras avsevärt. Mindre bilkörning bra för miljön Hemtjänstens bilkörning kan minska med upp till 15 procent om CareLock System införs. I en kommun där hemtjänsten använder godkända miljöbilar och kör mil/år betyder det en årlig minskning av koldioxidutsläpp på minst 18 ton och en minskad bränsleförbrukning på över liter. Kvalitetssäkrade besök Varje besök som vårdgivaren gör hos brukaren registreras i CareLock-systemet. Tidpunkten för ankomst och avfärd samt vem som gjort besöket lagras i systemet. Arbetsledaren kan på så sätt se hur mycket tid en brukare fått och vem som varit på plats. Säker information i realtid Den digitala nyckeln som används i CareLock System bygger på Bluetooth-teknik, är personlig och fungerar tillsammans med en godkänd mobiltelefon. Det går aldrig att låsa upp en dörr med enbart ett känt lösenord. Systemet fungerar alltså som en digital legitimation. En borttappad eller stulen mobiltelefon kan enkelt spärras, liksom användarnamn och lösenord. Funktioner och fördelar Säker nyckelhantering Kan integreras till Tunstalls plattform Minskad miljöpåverkan Kvalitetssäkrade besök Laddningsbart batteri 10

11 ID-Lock Nyckelfri hemtjänst Lugnare och tryggare miljö En trygg och lugn miljö är en viktig förutsättning för tillvaron på våra äldreboenden, både för vårdtagare och personal. På äldreboendenas demensavdelningar är det vanligt med incidenter om hot och våld speciellt från vårdkrävande och utåtagerande personer. Dementa vårdtagare har till exempel gått in i fel lägenheter, de har lagt sig i fel sängar och stört andra i boendet. De boendes personliga integritet är inte alltid tillfredsställande. Låset känner av vem det är som kommer Tunstalls ID-Lock är ett elektroniskt lås som alltid kan öppnas inifrån lägenheten, likt ett hotellås. Utifrån låses det automatiskt upp när den boende närmar sig dörren med sin bärbara sändare/mottagare. Den placeras på armen eller i kläderna. Dörren öppnas bara för den sändare/person som är behörig till rummet. Personalen öppnar låsen med vanlig nyckel, med en dect-telefon eller med en speciellt anpassad sändare. Fler intressanta lösningar Det går dessutom enkelt att komplettera systemet med positioneringsfunktion så att det larmar personalen när en brukare passerar till exempel en avdelningsdörr eller en ytterdörr. Systemet ger då möjlighet för både aktiva larm då användaren larmar själv och passiva larm då användaren inte kan larma själv. Positioneringslarm används även för att verifiera godkänd passage och ge automatisk dörröppning och stängning via en automatisk identifiering. 11

12 CareCom Internsystem Larmsändare med positionering. Larmsändare som bärs som armband. Ett flexibelt larmsystem för ett särskilt boende Att snabbt få hjälp av personalen är ett självklart krav från vårdtagare som bor i ett särskilt boende. Samtidigt måste det vara lätt för personalen att hantera de enskilda larmen. Tunstalls flexibla lösningar för larmsändare och larmhantering är utvecklade med över trettio års erfarenhet av tekniska lösningar för äldreomsorgen. Tunstalls internsystem CareCom gör det enkelt för personalen att hantera olika larm- och nödsituationer. Larm kan aktiveras manuellt av vårdtagaren alternativt aktiveras automatiskt. Den bakomliggande tekniken skapar en trygg vårdmiljö och anpassas till det enskilda boendets behov och förutsättningar. Vi utvecklar systemen tillsammans med vårdpersonalen Tunstalls internsystem CareCom är utvecklat i nära samarbete med verksamheterna på särskilda boenden. Detta garanterar att systemet på bästa sätt ger trygghet såväl till vårdtagare som för vårdpersonal. Lösningar från Tunstall kännetecknas av flexibilitet och anpassningsbarhet. Vårdtagarens bostad kan på ett tryggt sätt utrustas med flera olika typer av larmsändare; rörelsedetektor, dörrlarm, rumsenhet, larmknapp med mera. Kommunikationen sker till övervägande del trådlöst med hjälp av radiosignaler. Då ett larm aktiverats kan vårdtagaren snabbt identifieras oavsett vilken larmfunktion som aktiveras. Olika situationer kräver anpassningsbart larmsystem Bertil, 79 år, har diabetes och går ibland i sömnen. För Bertil är det viktigt att snabbt få tala med personalen när han larmat. Bertil bär därför med sig en larmknapp kring handleden. Han aktiverar larmet genom att trycka på larmknappen. Via rumsenheten kan han samtala med personalen vid ett larm, vilket ger Bertil en stor trygghet. För att inte Bertil ska skada sig när han går i sömnen är hans ytterdörr utrustad med ett dörrlarm som aktiveras vid dörröppning. Därmed kan personalen snabbt vara på plats. Ylva, 84, år har problem med sin höft och har hjärtbesvär. För Ylva känns det därför tryggt att veta att hon kan trycka på sin larmsändare om något händer. Ylva har en larmsändare med positionsangivelse, därför vet personalen var Ylva befinner sig när larmet tas emot. En helhetslösning med flexibilitet Larmingång från trådlösa system Larm- och närvaroindikation från rumsenheter Talfunktion i rumsenhet Display i rumsenhet Larmingång/utgång från och till DECT-systemet Flexibelt system 12

13 Internsystem Accent/Accent IP Internsystem Accent/Accent IP är ett modernt internsystem för servicehus och särskilda boenden. Det kommunicerar i ett IT-nätverk och är lätt att anpassa och komplettera med olika applikationer och tillbehör. Strukturen är ekonomisk, enkel och flexibel och kan lätt anpassas i takt med att förutsättningarna förändras. Modern uppbyggnad i IT-nätverk Accent/Accent IP ger full frihet för personalen att röra sig fritt och om något händer, på ett enkelt och tydligt sätt, få viktig information via bärbar larmtelefon, larmdisplay eller lägenhetsapparat. Accent/Accent IP kan anslutas till befintliga IT-nätverk och i större lokala nätverk för att sammankoppla till exempel flera boenden med en central enhet. Kapaciteten för antal anslutna boenden är mycket stor. Även äldre internsystem, Accent och Camillo kan uppgraderas till Accent/Accent IP. Flexibelt och effektivt med en bärbar larmhantering I den bärbara larmtelefonen tar personalen emot larm och talar med brukare och kollegor. Den har tydliga knappar och stor display som rymmer mycket information. Den visar alla händelser och ger en mycket god överblick. Larmtelefonen presenteras tydligt med symboler och färgade fält. Den ger även tillgång till aktivitetsregistrering, uppföljning samt positioneringsfunktion. Lägenhetsapparat med modern utformning och funktion Lägenhetsapparaten har en modern skärm med tydliga knappar och är enkel att använda och hantera. Den ger mycket god överblick och rymmer stor informationsmängd. Accent/Accent IP kan även kompletteras med korridordisplayer för att informera om olika händelser, till exempel larm, återställning och närvaro. Med hjälp av olika systemtillval, applikationer, anpassas varje Accentanläggning för att optimalt uppfylla aktuellt behov, varken mer eller mindre. Detta skapar en god funktion, god ekonomi och ett system uppbyggt för att säkra framtida behov. 13

14 Internsystem, Trygghetssystem CareAssist Telecare CareAssist är ett trådlöst internsystem för trygghetslarm. Det är utvecklat för mindre boenden med personal dygnet runt och där avancerade funktioner inte krävs utan där enkelhet, mobilitet och en bra ekonomisk lösning är viktig. CareAssist är lätt att bära. Den är liten och smidig med en tydlig skärm och knappsats. Den väger endast 150 gram och kan lätt förvaras i en ficka eller på ett bälte. CareAssist ger vårdpersonalen exakt och komplett information så att de kan agera snabbt och rätt när ett larm inkommer. Till CareAssist kan upp till 128 sensorer av olika typer anslutas. Varje sensor kan ges individuell identitet för att visa på skärmen vad det är för typ av larm, rumsnummer eller vad brukaren heter. När en sensor aktiveras avger CareAssist-enheten en ljudsignal, den vibrerar och skärmen tänds upp med information om vad som hänt samt tiden för för händelsen. Ljud- och vibratorsignalen kan stängas av vid behov. Räckvidden mellan sensorn och Care- Assisten är inomhus upp till cirka 50 meter och utomhus med fri sikt cirka 200 meter. Därför är CareAssist lämpligt för boenden i mindre lokaler. Telecare är ett trygghetssystem med villkorsstyrda sensorer som ger brukaren ökad trygghet i det egna boendet. Ett Telecaresystem kan, till skillnad mot en vanlig trygghetstelefon, även sända larm i situationer där brukaren inte kan göra det själv. Till systemets centralenhet, Connect + ansluts ett urval av sensorer. Vilken typ av sensorer samt hur många som ingår i systemet avgörs utifrån brukarens behov och boendets utformning. Centralenheten är kopplad till Tunstalls TrygghetsCentral, precis som en vanlig trygghetstelefon. Den är programmerad med olika villkor som avgör när ett larm ska skickas till larmmottagaren. I sängen placeras en sängsensor som nattetid automatiskt tänder en lampa när brukaren går upp ur sängen. När brukaren lägger sig igen släcks lampan. Om brukaren nattetid går upp ur sängen finns risken att han/hon faller och inte kommer åt sin larmknapp. Därför skickas ett larm automatiskt om man inte passerat någon av rörelsesensorerna i lägenheten eller är tillbaka i sängen inom förutbestämd tid, exempelvis 1 timme. Brukaren kan även larma genom att trycka på den röda knappen på centralenheten eller på den bärbara larmknappen. Vid rökutveckling eller översvämning i boendet sänds omedelbart automatiskt ett larm. Vid ett larm kan larmcentralen alltid prata direkt med brukaren via centralenhetens högtalare och mikrofon för att avgöra vilka åtgärder som bör vidtas. 14

15 CareLine Trygghetstelefoner Trygghetstelefon som fungerar både analogt och via GSM Tunstalls trygghetstelefoner finns i flera varianter för att kunna kommunicera på olika sätt. CareLine använder sig av Tunstalls patenterade frekvenshoppande lösning 868 MHz - 869MHz och finns även som Klass 1 certifierad. Ytterligare viktiga säkerhetsfunktioner är länktestfunktionen, som kontrollerar anslutningen mellan trygghetstelefonen och larmsändarna, samt tvåvägskommunikationen med aktiv larmbekräftelse. Detta säkerställer en hög säkerhet. IP-funktionen ger möjlighet till ytterligare säkerhet genom kontinuerlig onlineövervakning av exempelvis batteritid och tillgänglighet. Larm CareLine kan överföra larm både med och utan taluppkoppling, till 10 stycken olika förprogrammerade larmmottagare, och CareLine GSM respektive CareLine IP kan dessutom skicka larm till åtta olika larmmottagare via GPRS respektive via IP. Larmmottagarna skickar sedan larmen vidare till exempelvis mobiltelefoner, lokala trådlösa telefoner eller en larmcentral beroende på tid och dag. Uppringning till de olika larmmottagarna sker genom en förutbestämd sekvens och kan skilja sig åt beroende på typ av larm. Mikrofon och högtalare Trygghetstelefonen är försedd med både mikrofon och högtalare och fungerar som en högtalartelefon, vilket möjliggör samtal utan ytterligare knapptryck från användarens sida förutom larmaktiveringen. Samtalet kan föras i en normalstor lägenhet med god ljudkvalitet. Anslutningsmöjligheter Förutom larmsändaren Tx4 kan man ansluta ytterligare radioöverförda larmtillbehör, som till exempel dörr-, rörelse- eller röklarm. Totalt kan 16 stycken radiobaserade enheter vara anslutna samtidigt. Trådanslutna larm kan användas dels via T-box 869 eller via ett extrakort i trygghetstelefonen (notera att det kräver en speciell variant av CareLine som har ett extra uttag avsett för detta.) CareLine gör det möjligt att registrera närvaro/insats/klar och är snabb och lätt att konfigurera. Programmeringen utförs med HT-III, alternativt via PC-programmering. CareLine Edith Programmet CareLine Edith används för att programmera och uppdatera mjukvara i trygghetstelefoner tillhörande CareLine familjen. Programmering och uppdatering av trygghetstelefonens grundprogram görs med en Opto ISO enhet som ansluts till en USB-ingång på en extern PC. 15

16 Trygghetstelefoner Trygghetstelefon Caresse Caresse Alert Trygghetstelefonen Caresse Alert är anpassad till brukarens behov av trygghet, för att göra det möjligt att bo kvar hemma så länge som möjligt. Caresse Alert är enkel att installera. Den kan placeras på ett bord eller en byrå, men kan även monteras på väggen för att ta så lite plats som möjligt. Det är enkelt att programmera och ställa in trygghetstelefonen. För att vara säker på att trygghetslarmet fungerar felfritt utför Caresse Alert automatiska säkerhetskontroller som bland annat känner av att alla radioanslutna detektorer är närvarande och att strömförsörjning och teleledning är intakt. Caresse Alert kan även programmeras att automatiskt ringa upp larmmottagaren med önskade intervall för att säkerställa att kommunikationen fungerar. Caresse GSM Caresse GSM har samma funktioner som hos Caresse Alert, men med den skillnaden att den har en inbyggd GSM-funktion och en extern antenn för bästa mottagningsförmåga. Införande av IP-telefoni och mobila nätverk sker kontinuerligt i samhället och ersätter de traditionella nätverken. Andelen brukare som använder IP/bredbandstelefoni i bostaden ökar. Kommuner och hemtjänstavdelningar måste därför anpassa sig till överföringen av trygghetslarm via IP-telefoni och GSM-nät. Caresse GSM ligger steget före i utvecklingen och är anpassad till traditionellt kopparnät, IP-telefoni, GSM eller kombinationer av dessa. I ett fast tele- eller IP-nät kan en avbruten kabel eller strömavbrott göra så att överföringen av ett viktigt larm uteblir. GSM-överföring är ett viktigt komplement som istället överför larmet trådlöst via GSM-nätet. Det ger ökad säkerhet och trygghet för brukaren. Det är viktigt att ett trygghetslarm utan störningar överförs till larmmottagaren. Med den externa antennen, för överföring via det trådlösa GSM-nätet, ökar räckvidden och överföringssäkerheten väsentligt. 16

17 Caresse Mobile Caresse Mobile är en bärbar trygghetstelefon som är anpassad till aktiva och mobila personer med trygghetsbehov. Caresse Mobile, ger brukaren möjligheten att röra sig fritt, även utanför hemmet eftersom den även fungerar utomhus. Den kan även användas som överfallslarm för personal i nödsituationer. Caresse Mobile är liten och enkel att använda. Den väger endast 80 gram och är därför enkel att ta med sig utanför bostaden. När brukaren larmar överförs larmet till larmmottagaren, som till exempel till Tunstalls Trygghets-Central eller till kommunens egna larmmottagning. Larmmottagaren och brukaren kan då kommunicera med varandra via telefonen eller genom högtalarfunktionen. Caresse Mobile har en inbyggd positioneringsfunktion med GPS. Det ger ytterligare trygghet eftersom det går lätt och smidigt att hitta till exempel en dement person som gått vilse eller personal som hamnat i en nödsituation. Då kan hjälp skickas snabbt och till rätt plats. Vega Vega är ett bärbart, flexibelt trygghetslarm med många olika användningsområden. Det fungerar som demenslarm och bärbart trygghetslarm för brukarna och överfallslarm för personalen. Det är litet och lätt, väger endast 60 gram och är enkelt att ta med utanför bostaden. När larmknappen på Vega trycks in överförs ett larm till larmmottagaren, som till exempel till Tunstalls TrygghetsCentral eller till kommunens egna larmmottagning. Det gör det möjligt för larmmottagaren och brukaren att prata med varandra. Chansen att hitta en försvunnen person innan det är för sent ökar väsentligt med Vega. Trygghetslarmet larmar nämligen om bäraren lämnar en geografisk zon, till exempel lägenhet, närkvarter eller en förort. Med en snabb positionering genom GSM och AGPS ser larmoperatören var brukaren befinner sig och kan snabbt dirigera fram hjälp. Att arbeta i hemtjänsten, speciellt nattetid kan kännas otryggt. Med ett Vegalarm har personalen tillgång till ett enkelt och säkert överfallslarm. Vid ett överfallslarm kan larmoperatören lätt upptäcka var personalen befinner sig och kan då se till att den som är utsatt snabbt får hjälp. Bärbara Trygghetstelefoner 17

18 Bärbar larmknapp Översvämningssensor Sensorer och Tillbehör Vi kan erbjuda bärbara larmknappar i armbandsutförande för att aktivera ett trygghetslarm. De går även att få som ett armbandsur. Brukaren aktiverar larmet genom att trycka på knappen. Modellerna levereras med armband eller som en boett med ett snöre för att kunna hängas runt halsen. Översvämningssensorn placeras på golvet under diskbänken eller i badrummet bredvid toaletten eller badkaret. Sensorn används för att ge en tidig varning vid risk för översvämning. Röksensor Rörelsesensor Röksensorn är en optisk IR. Det innebär att den känner av rök och brandgaser med hjälp av det infraröda ljuset. Vid upptäckt av rök eller brandgaser avger sensorn ett lokalt ljudlarm och samtidigt skickas en signal vidare till trygghetcentralen. Ett röklarm går då ut till larmcentralen. Den trådlösa IR-sensorn har en mycket god förmåga att upptäcka rörelser och har en hög driftsäkerhet. Den kan användas som sängvakt för att förebygga fallolyckor och som aktivitetsdetektor i Telecaresystemet. 18

19 Ledljus Temperatursensor Sensorer och Tillbehör Ledljuset används för att förebygga till exempel fallolyckor. Det kopplas samman med ett sänglarm för att tända lampan när brukaren lämnar sängen. Enheten används endast i Telecaresystemet. Den här sensorn varnar vid för hög respektive för låg temperatur. Sensorn avger ett larm då temperaturen överstiger 42 grader, understiger 2 grader eller om temperaturen i rummet stiger eller sjunker snabbt. Dragsnöre Fallsensor Ett eller flera dragsnören monteras i boendet som komplement till den bärbara larmknappen. Dragsnöret kan sättas upp i till exempel badrummet och det kan monteras så att det även kan nås från golvet. Fallsensorn avger automatiskt ett larm om den upptäckt ett fall. Den bärs i ett bälte eller i en diskret hållare runt midjan. Sensorn använder en avancerad detekteringsprocess i två steg för att identifiera ett fall. Den känner av både fallhöjd och vinkel. Den avger även en varningssignal för att uppmärksamma användaren på att den är på väg att utlösa ett larm. 19

20 Universalsensor / Dörrvakt Sänglarm Sensorer och Tillbehör Universalsensorn är en radiosändare som används för att föra över larm från sensorer till trygghetssystemet. Till sensorn kan man till exempel ansluta en sängvakt eller andra enheter som behöver radioöverföring av larm. Sensorn kan även användas som en dörrvakt och den känner av när dörren öppnas. Sensorn placeras i sängen och ansluts till kontrollenheten. Sängsensorn reagerar om brukaren lämnar sin säng. I ett Telecaresystem aktiverar den ledljuset och börjar räkna ner tiden. När personal eller anhörig ska passera förbikopplas larmet med kontrollenhetens strömbrytare. Trampmatta Epilepsisensor Trampmattan är ett alternativ till sängsensorn. Den placeras på golvet nedanför sängen. Trampmattan avger ett larm då brukaren trampar på den. Sensorn är avsedd för att användas för övervakning av personer med epilepsi. Den placeras i en säng eller på en stol och larmar om ett anfall med muskelryckningar pågår längre än en förinställd period. Sensorn består av en sängvakt och en styrenhet. Styrenheten avger en signal vid ett larm och kan anslutas till Tunstalls universalsensor. 20

21 Inkontinenssensor Sändarmodul Sensorer och Tillbehör Inkontinenssensorn används för att förebygga till exempel fallolyckor. Den kopplas samman med ett sänglarm för att tända en lampa när brukaren lämnar sängen. Enheten används endast i Telecaresystemet. Sändarmodulen används för att ansluta sensorer för att föra över signaler via radio till centralenheten eller till trygghetstelefonen. Genom att sändarmodulen överför signalerna trådlöst är sensorerna som ansluts lätta att installera. Den kan monteras på väggen eller i taket. Gassensor Passagevakt 869 Att använda sig av utrustning som drivs med gas eller andra bränslen kan innebära risk för brand och explosion. Den trådlösa kolmonoxiddetektorn upptäcker farliga nivåer av kolmonoxid och avger larm vid för höga värden Passagevakt 869 är passagevakten som larmar personalen/hemtjänsten när vårdtagaren öppnar dörren. Den stora fördelen med denna passagevakt jämfört med ett vanligt dörrlarm är att det går att ställa in vilka tider på dygnet som larmet ska vara aktiverat. 21

22 Teknisk service och support Teknisk service och support En trygghetslarmanläggning som inte fungerar innebär inte bara en risk för användarna utan dessutom olägenheter och höga kostnader för oplanerad service. Ett trygghetssystem klara sig inte för all framtid utan service och underhåll. Teknisk service Tunstall erbjuder en rikstäckande serviceorganisation med välutbildade serviceingenjörer. Via 020-numret till vår kundservice är det enkelt och smidigt att komma i kontakt med oss dygnet runt. Kundservice lyssnar och hjälper er på ett tryggt och enkelt sätt så att ni får den service och support ni behöver. De förmedlar även serviceärenden till serviceingenjör för teknisk support eller när service krävs på plats. Kundservice hjälper också till med att hitta de rätta tillbehören till era behov och svarar på frågor angående servicearbeten och beställningar. Med Tunstall serviceverkstad har vi en samlad och kraftfull resurs för våra kunder. Vi tar emot trygghetsmateriel och tillbehör för reparation i egen regi och vårt mål är att göra reparationstiden så kort som möjligt för våra kunder så att eventuella driftavbrott kan begränsas. Serviceavtal Våra kunder har olika behov av service beroende på anläggningens komplexitet och de egna resurserna. Ett serviceavtal ger en driftsäkrare anläggning, kontinuerlig utbildning för personal samt lägre och fast servicekostnad. För att ge lönsamma och effektiva servicealternativ erbjuder vi flera olika avtalstyper. Trygghetsbesiktning Trygghetsbesiktning är den nya generationens service, som fokuserar på risker för boende och personal. Vi går igenom varje liten teknisk detalj, oavsett märke. Ni får en god överblick över risker och en tydlig rekommendationslista. De vanligaste tekniska bristerna i boendet syns inte utan finns inuti kablar, vägguttag, teknisk utrustning och larmutrustning. Det är detaljer som är viktiga för en väl fungerande anläggning. Små tekniska fel som stör verksamheten innebär ofta stora bekymmer. Det kan handla om kablar som blivit överkörda för många gånger av rullatorer, osynliga kablar i kläm, defekt teknisk utrustning och glappa vägguttag. En trygghetsbesiktning är en noggrant dokumenterad och detaljerad kontroll av den tekniska funktionen, från rum till rum och från golv till tak. 22

23 KunskapsCenter för utbildning Kunskapscenter Tunstalls trygghetssystem är för många en viktig del i arbetet inom äldreomsorgen. Ett väl fungerande system bygger på en intelligent teknik i samspel med kunnig och motiverad personal som använder trygghetssystemets funktioner utifrån de behov som verksamheten har. Utbildning är en viktig del vid implementering av nya system för att snabbt komma igång och för att känna sig trygg i arbetet. Tunstalls KunskapsCenter erbjuder utbildning, projektledning och handledning för de kommuner som använder våra system och koncept i sin verksamhet. Sedan 1985 har Tunstall utbildat personal, ansvariga och chefer inom omsorgen för äldre och funktionshindrade. Med våra erfarna och duktiga kundutbildare och projektledare kan vi kundanpassa våra tjänster. Vi arbetar med allt från utbildning till att driva utvecklingsprojekt tillsammans med våra kunder. För att erbjuda utbildning med hög kvalitet arbetar vi med kontinuerlig kompetensutveckling av kundutbildare och projektledare. I deras utbildning ingår bland annat systemkunskap, presentationsteknik och utbildningspedagogik. Tunstalls KunskapsCenter arrangerar även seminarier och öppna utbildningar som ger naturliga möjligheter till nätverkande och erfarenhetsutbyte kommuner emellan. 23

24 Tunstall ett världsledande företag inom trygghetslösningar Tunstall Healthcare Group är ett brittiskt världsledande företag inom trygghetsteknik och systemlösningar som underlättar och förbättrar vård och omsorg av äldre, funktionshindrade och kroniskt sjuka. Företaget grundades i Storbritannien 1957 och är med över 1800 anställda ett globalt företag som utvecklar, tillverkar och tillhandahåller trygghetssystem i mer än 30 länder över hela världen. Två och en halv miljon brukare utnyttjar idag Tunstalls produkter och tjänster. Tunstall Nordic Vi är en del av Tunstall Healthcare Group. Vårt huvudkontor ligger i Malmö, vi är verksamma i Sverige, Danmark och Finland samt har partners i Norge och på Island. Vi finns representerade på ett flertal orter i respektive land. Tunstall förbättrar vård och omsorg för både brukare och vårdgivare Demografin förändras, människor lever längre och när antalet äldre blir fler ökar behovet av trygga och effektiva lösningar inom äldreomsorgen. ART NR: 64 BSE 066 Tryck: Planograf Stockholm Tunstall utgår från människans situation och utvecklar teknik, rutiner och system för vård och omsorg som är säker, högkvalitativ och kostnadseffektiv. Våra trygghetsprodukter ger brukarna ökad självständighet, välbefinnande och trygghet samt skapar förutsättningar för dem att bo kvar hemma längre. Tunstalls erbjudande omfattar allt från sensorer och larmknappar till kompletta trygghetssystem i eget- eller särskilt boende. Vårt erbjudande ger vårdgivarna förutsättningar för att bedriva en trygg, kostnadseffektiv och rationell omsorg och vård av äldre, funktionshindrade och kroniskt sjuka. Tunstalls TrygghetsCentral Vår TrygghetsCentral erbjuder specialiserad mottagning och förmedling av trygghetslarm. All personal som tar emot larmsamtal har minst undersköterskeutbildning, något som gör Tunstall unikt. All assistans utförs på ett medmänskligt och professionellt sätt. Tunstall en partner för bättre vård och omsorg! Tunstall AB Box Malmö Besöksadress: Agnesfridsvägen 113 A Tel:

Slutredovisning av projektet Effektiva Trygghetslarm

Slutredovisning av projektet Effektiva Trygghetslarm Slutredovisning av projektet Effektiva Trygghetslarm Marie Sjölinder, marie@sics.se Per- Olof Sjöberg, pos@scis.se, Anneli Avatare Nöu, anneli@sics.se 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning...3 1. Bakgrund...4

Läs mer

Trådlös internkommunikation för ännu bättre äldreomsorg

Trådlös internkommunikation för ännu bättre äldreomsorg Trådlös internkommunikation för ännu bättre äldreomsorg Snabbare respons sparar tid för personalen, förbättrar vården av de boende och ökar driftseffektiviteten för cheferna. ascom Vilka är de främsta

Läs mer

Hemtjänst utan papper och penna - går det?

Hemtjänst utan papper och penna - går det? Slutrapport 1. Hemtjänst utan papper och penna - går det? Upprättad 2010-09-20 Innehåll Sammanfattning... 5 Web version... 7 Hemtjänst utan papper och penna - går det?... 7 En helhetslösning är drömmen...

Läs mer

Användarmanual Phoniro Care 3.13

Användarmanual Phoniro Care 3.13 Användarmanual Phoniro Care 3.13 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1 Phoniro Care - en IT-plattform inom vård och omsorg... 7 2 Webbgränssnittet... 8 2.1 Att hitta i systemet... 8

Läs mer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Författare: Johnny Leidegren Projektledare DTLS BoråsStad Version nr Datum

Läs mer

VIKTIGT VERKTYG INOM VÅRDEN Ett tryggare, tidsparande och säkrare hantering med den mobila lösningen

VIKTIGT VERKTYG INOM VÅRDEN Ett tryggare, tidsparande och säkrare hantering med den mobila lösningen ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Förenkla din vardag både som företagare och konsument med maskin till maskin kommunikation. Mars 2011 nr. 1 Anders Olsson, vice vd, E.ON

Läs mer

MOBILITET I ORDINÄRT BOENDE

MOBILITET I ORDINÄRT BOENDE Förstudie 2014 MOBILITET I ORDINÄRT BOENDE Nyckelfri låshantering Planerings, registrering- och uppföljningssystem Strömstad 2014-11-01 Innehållsförteckning Sida Bakgrund/Problemställning 3 Mål för arbetet

Läs mer

För kommunikationsmyndigheten PTS

För kommunikationsmyndigheten PTS PTS-ER-2012:12 För kommunikationsmyndigheten PTS - Kartläggning och analys av den svenska marknaden för trygghetslarm Mars 2012 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och

Läs mer

Val av Kommunikationslösning

Val av Kommunikationslösning BILAGA 1 Val av Kommunikationslösning TRYGGHETSLARM - KOMMUNAL ehälsa Val av Kommunikationslösning 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 3 Problemställning... 4 Förutsättningar för

Läs mer

Införande av ehemtjänst

Införande av ehemtjänst Sociala nämndernas stab Behovsstyrt IKT-stöd Dnr 2012/228-NF-752 Dnr 2012/340-ÄN-752 Projekt Behovsstyrt IKT-stöd Rapport augusti 2012 Införande av ehemtjänst Maria Gill Mats Rundkvist INNEHÅLL Sammanfattning...

Läs mer

Telia Healthcare - ger mer vård för pengarna

Telia Healthcare - ger mer vård för pengarna Etac erbjuder hjälpmedel för personer med nedsatt rörelseförmåga samt produkter och tjänster till sjukhus och sjukhem. Våra produkter präglas av innovativa funktioner och god formgivning. Som ett bevis

Läs mer

Marknadsundersökning för Boxplay Alleato AB

Marknadsundersökning för Boxplay Alleato AB Marknadsundersökning för Boxplay Alleato AB Mälardalens Högskola Institutionen för Datavetenskap och Elektronik Examensarbete C nivå, 10p Utfört av: Johanna Andersson, Anna Larsson Handledare: Annika Jonsson

Läs mer

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun Sammanfattning Den demografiska utvecklingen innebär att andelen äldre med omsorgsbehov kommer att öka, samtidigt som det kommer att bli svårt och

Läs mer

ARX. Nu behöver du inte kompromissa

ARX. Nu behöver du inte kompromissa Nu behöver du inte kompromissa ARX Passersystem on line och off line Hög säkerhet och bekvämlighet i samma system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1 ASSA Passersystem ASSA är kanske

Läs mer

ARX. On-Line Passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ARX. On-Line Passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ARX On-Line Passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA integrerade säkerhetslösningar Vill du öppna med en nyckel eller kontrollera tillträdet i ett nätverksbaserat passersystem?

Läs mer

Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun

Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun September 2009 Håkan Uvhagen och Malin Svanberg FOU äldre norr FOU äldre norr FOU äldre norr är en samägd forsknings- och utvecklingsenhet där de

Läs mer

Vår största framgång är att vara en liten del av Er

Vår största framgång är att vara en liten del av Er Vår största framgång är att vara en liten del av Er Vi är en av världens ledande utvecklare av mobil säkerhetsteknik. Vi har specialiserat oss på driftsäkra lösningar inom segmenten personsäkerhet, egendomslarm

Läs mer

Utförande och utvärdering av det svenska fältprovet i projektet e-home Health Care @ North Calotte

Utförande och utvärdering av det svenska fältprovet i projektet e-home Health Care @ North Calotte Utförande och utvärdering av det svenska fältprovet i projektet e-home Health Care @ North Calotte INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...I INTRODUKTION... 1 BAKGRUND... 1 Arbetsgång vid verkställande av

Läs mer

Säkra din kommunikation Information från MSB till dig som arbetar inom socialtjänst, vård och omsorg

Säkra din kommunikation Information från MSB till dig som arbetar inom socialtjänst, vård och omsorg Säkra din kommunikation Information från MSB till dig som arbetar inom socialtjänst, vård och omsorg Häng med nattpatrullen i Ö-vik Sidorna 9 10 Katrin Vedin och Milo Lundberg jobbar i nattpatrullen som

Läs mer

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet Trygghetslarm Uppföljning av funktion och säkerhet ISBN 978-91-85999-95-8 Artikelnr 2009-126-25 Publicerad www.socialstyrelsen.se, januari 2009 Sättning Maj-Len Sjögren 2 Förord Under hösten 2006 blev

Läs mer

PROTECT. Stoppar tjuven med dimgenerator. Observer Direct Kameratjänsten som håller dig steget före

PROTECT. Stoppar tjuven med dimgenerator. Observer Direct Kameratjänsten som håller dig steget före PROTECT Stoppar tjuven med dimgenerator Observer Direct Kameratjänsten som håller dig steget före VI GILLAR BORÅS! Vi hjälper dig med hela din ekonomi både din privata och företagets VI GILLAR BORÅS TEL:

Läs mer

Respect for Security. Amigo Security Systems. Foto: Norrsken över E 10 Lappland Sweden

Respect for Security. Amigo Security Systems. Foto: Norrsken över E 10 Lappland Sweden Respect for Security Amigo Security Systems Foto: Norrsken över E 10 Lappland Sweden 100% mobila larmsystem för professionellt bruk Amigo Alarm är en vidareutveckling av väl beprövad hård- och mjukvara

Läs mer

Automation. IT i fastighet. redo för framtiden det mesta i huset kommer. på 3 sätt Läs om de riktigt smarta lösningarna.

Automation. IT i fastighet. redo för framtiden det mesta i huset kommer. på 3 sätt Läs om de riktigt smarta lösningarna. TEMA automation IT i fastighet TEMA: 23 extra sidor med nyttig läsning för fastighetsägare redo för framtiden det mesta i huset kommer att vara uppkopplat INNEHÅLL: Nyheter Hyresgästinflytande via mobilen...49

Läs mer

Säkerhetslösningar för alla branscher

Säkerhetslösningar för alla branscher Säkerhetslösningar för alla branscher Answers for infrastructure Innehåll Säkra bostäder 4 Brf Sveaborg i Akalla 5 Villa Rosenhill i Hittarp 7 Säkra handelsplatser 8 Supertryggt på Supermarket i Skurup

Läs mer

CONTACT SWEDEN MÅSTE ALLT KLAFFA. När det är föreställning

CONTACT SWEDEN MÅSTE ALLT KLAFFA. När det är föreställning Nummer 2 2007 CONTACT SWEDEN I DETTA NUMMER: Tryggare arbetsplats på Östersunds akut s.2 Tystare och säkrare på vattenverket s.7 Brittiska varuhusjätten utrustas av Ascom s.3 När det är föreställning MÅSTE

Läs mer

CONTACT SWEDEN BANVERKET PÅ RÄTT SPÅR. Nytt övervakningssystem leder

CONTACT SWEDEN BANVERKET PÅ RÄTT SPÅR. Nytt övervakningssystem leder Nummer 1 2008 CONTACT SWEDEN Ett nyhetsbrev till Ascoms kunder och samarbetspartners I DETTA NUMMER: Trådlös styrning av produktionen på Getinge s.2 Ascom satsar på hotell och retail s.4 Kundanpassad säkerhetslösning

Läs mer

Världens smartaste nyckelskåp

Världens smartaste nyckelskåp Världens smartaste nyckelskåp Det Sverige-baserade ScandinavianSafe AB har haft sitt IQ-Cabinet system i kommersiell drift sedan hösten 2007. Utveckling och introduktion av systemet har gjorts tillsammans

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INNEHÅLL Hur ansöker jag om hjälp Sidan Biståndsenheten... 4 Avgifter... 4 Lagstiftning... 5 Värdegrund inom vård och omsorg... 6-11 Att bo kvar hemma

Läs mer

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN Förstudie Tel.0921-570 40 info@itnorrbotten.se www.itnorrbotten. 2 (39) 1 Sammanfattning Förändringar i näten för telekommunikation skapar problem för traditionella

Läs mer

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal.

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre värdeskapande element som gör det möjligt för företaget att skapa en konkurrenskraftig

Läs mer