Produktkatalog. Tunstall. Självständighet, hälsa och välbefinnande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktkatalog. Tunstall. Självständighet, hälsa och välbefinnande"

Transkript

1 Produktkatalog Tunstall Självständighet, hälsa och välbefinnande

2

3 Innehåll Självständighet, hälsa och välbefinnande 4 TrygghetsCentralen 6 Larmmottagning och administration 7 Effektivare hemtjänst 8 Nyckelfri hemtjänst 10 Internsystem, Trygghetssystem 12 Trygghetstelefoner, bärbara trygghetstelefoner 15 Sensorer och Tillbehör 18 Teknisk service och support 22 KunskapsCenter för Utbildning 23 3

4 Självständighet, häl sa Trygghetscentralen 4

5 och välbefinnande Många äldre och rörelsehindrade har svårt att klara vardagen utan hjälp. Med moderna och effektiva hjälpmedel kan tillvaron förenklas och göras säker och trygg för dem. Tunstall erbjuder ett stort urval av trygghetsprodukter som underlättar för boende, personal och anhöriga. Tunstalls TrygghetsCentral är en tjänst som är specialiserad på mottagning av trygghetslarm. Vår personal är specialutbildad för att på ett professionellt och humant sätt ta hand om de personer som larmar. Enkla, flexibla och etiska lösningar Våra trygghetssystem används både i eget och särskilt boende och är till stor hjälp utan att göra intrång i användarnas privatliv. De är enkla att använda och diskret utformade för att smälta in i boendemiljön samtidigt som de är säkra och effektiva och de kan kompletteras när vårdbehovet förändras eller ökar. Trygghetssystemen kan också kopplas till en rad olika behovsanpassade sensorer och tillbehör. Det kan till exempel vara röksensor, sänglarm, trampmatta, dörrlarm eller rörelsesensor. Sensorerna kan även samverka i olika konfigurationer för att ge en komplett helhetslösning, det kallar vi Telecare. För att underlätta och förenkla för kommunerna har vi även utvecklat larmmottagningssystem och administrativa system för att planera och följa upp utförda tjänster inom hemtjänsten Hög säkerhet Säkerheten i ett trygghetssystem är grunden för att skapa trygghet för brukarna. Våra produkter är utvecklade för att ge högsta möjliga säkerhet. Säkra frekvenser för överföring mellan tillbehör och trygghetstelefon, automatisk övervakning av batterikapacitet, inbyggda testlarmfunktioner och hög produktkvalitet är några egenskaper som gör att Tunstalls produkter och tillbehör skapar trygghet. 5

6 TrygghetsCentralen TrygghetsCentralen Vi på TrygghetsCentralen strävar efter att hålla en hög kvalitet och service med ett trevligt och medmänskligt bemötande. Det gäller under alla tider på dygnet och i alla situationer. Vår larmmottagning hjälper till att minska kostnaderna för verksamheterna inom omsorgen av äldre och funktionshindrade samt för hemsjukvården. Eftersom cirka 60% av alla inkommande larm stannar inom TrygghetsCentralen krävs ingen åtgärd av kommunen. Eftersom TrygghetsCentralen enbart specialiserat sig på trygghetslarm är vi experter på att ta emot och hantera larm från verksamheter för äldre och funktionshindrade. Välutbildad personal dygnet runt Ett 100-tal kommuner med mer än trygghetslarm är anslutna till oss. Det gör TrygghetsCentralen till den största centralen för mottagning av trygghetslarm i Sverige. TrygghetsCentralens larmoperatörer är utbildade undersköterskor och har erfarenhet från äldreomsorg och arbete med funktionshindrade. De är specialiserade på att hantera trygghetslarm och stor vikt läggs vid ett bra bemötande, en professionell intervju av hjälpbehovet och ett bra samtal med brukaren. Målsättningen är att brukarna ska känna sig trygga i samtalet med oss då de är i behov av hjälp. Eftersom TrygghetsCentralens operatörer alltid är på plats dygnet runt, erbjuder vi hög tillgänglighet och hög servicenivå. Vi kan även hjälpa till med trygghetssamtal där vi ringer upp brukaren på bestämda tider. Förutom larmmottagning erbjuder TrygghetsCentralen även statistik och olika rapporter utifrån de önskemål som finns i kommunen. Uppgifterna är ett underlag som kan användas vid till exempel planering av kommunens äldreomsorg. I TrygghetsCentralen är alla larm viktiga, akuta såväl som de av social karaktär. Våra operatörer har alltid tid att prata med dem som larmar, brukaren skall alltid känna sig trygg via sitt larm. Administrationen av brukaruppgifter sköts av en speciell personal. De arbetar enbart med brukaradministration. Det resulterar i hög kvalitet när det gäller larmsituationer och i allt som har att göra med administrationen. 6

7 TC-Webb TC-Webb är ett verktyg som ger kommunens larmhandläggare frihet att själva administrera brukarnas kontaktuppgifter. Det är både enkelt och effektivt! Idag uppdateras ändringar och nya uppgifter om brukarna i TrygghetsCentralens databas via en blankett som handläggaren fyller i och faxar eller e-postar till TrygghetsCentralen. Den manuella hanteringen med att fylla i blanketter, faxa, mejla och så vidare, stjäl annars mycket värdefull tid. Tid som gör större nytta i att ta hand om brukarna istället. Den unika TC-Webbtjänsten som endast kan erbjudas av Tunstalls TrygghetsCentral är en interaktiv webbsida som handläggaren hos kommunen loggar in på och får tillgång till informationen om brukaren. I TC-Webb visas alla uppgifter om brukaren; kontaktuppgifter, hälsotillstånd, larmhändelser och mycket mer. Alla uppgifter kan ändras eller kompletteras av varje handläggare beroende på behörighetsnivå. Behörigheten anpassas individuellt för tillgång till alla eller utvalda uppgifter för anslutna brukare, eftersom TC-Webb underlättar hanteringen av larmadministrationen. Det har man stor nytta av vid tillämpningen av Lagen om valfrihet och det ger ett stort fokus på brukaren och därmed ett system att räkna med i framtiden. PNC Evita PNC Evita är ett larmmottagningsprogram som är utvecklat för att kommunen i egen regi ska kunna hantera larm från trygghetssystem på ett smidigt, säkert och enkelt sätt. PNC Evita tar emot alla typer av trygghetslarm; över IP-, GSM eller det analoga telenätet. Programmet stöder även Telecare. PNC Evita använder Tunstalls patenterade STMF-protokoll som är mycket säkert. För att underlätta för personalen som tar emot trygghetslarm har PNC Evita många användbara funktioner som gör att mottagningen av trygghetslarm blir enkelt, effektivt och säkert. För varje användare lagras det uppgifter som är viktiga för operatören att känna till för att ge en korrekt åtgärd vid varje tillfälle. Larmen presenteras överskådligt med namn, adress, personnummer, anhöriga, läkare, hälsoinformation, eventuella funktionshinder och annan information som kan vara viktig att känna till. PNC Evita ger en enkel och effektiv larmhantering i Windowsmiljö. PNC Evita har många användbara funktioner som till exempel kartstöd med tydlig positionsangivelse, medicinskt lexikon, samtal som kan styras efter operatörens unika kompetens eller andra villkor, larmjournal för säker tillbakablick och nummerpresentation. Larmmottagning och administration 7

8 CareApp Effektivare hemtjänst Mobilapplikationer är ett integrerat verktyg för hemtjänsten som skapar trygghet och effektivitet! Mobila appar för trygg och säker hemtjänst CareApp är samlingsnamnet på Tunstalls mobilapplikationer för hemtjänsten. Tunstalls appar bidrar till att skapa trygghet och säkerhet inom äldreomsorgen. Välj en app efter ditt behov: CareApp Plan Med CareApp Plan ser personalen hela sitt arbetsschema i mobiltelefonens display. Alla planerade besök visas som en lista med utförlig information om brukare och insatser. Det går att skriva och hämta anteckningar. Det är möjligt att se vägbeskrivningar i dagens planering. CareApp Activity Besöksrapportering med tid och utförda insatser. Avvikelser och oplanerade besök rapporteras direkt i mobiltelefonen. För att kvalitetssäkra besöken kan Care Lock, RFID eller en Bluetooth-enhet användas. CareApp Lock Upplåsning hos brukaren med digital nyckel i mobiltelefonen. Nyckeln används som legitimation och överförs med hjälp av Bluetooth. Nyckeln är knuten till en berörd brukare i aktuellt hemtjänstområde och delas endast ut till behörig, auktoriserad personal. Appen fungerar tillsammans med CareLock låsenhet som monteras på brukarens dörr. CareApp Alarm Larm med brukarens namn, adress och kontaktuppgifter. Hela larmhanteringen kan göras direkt i mobiltelefonen. Det går att neka larmet. Kvittering av larm direkt. Bevakning av larm fram till nästa besök hos brukaren. Funktioner och fördelar En och samma applikation hanterar planering, larm och lås. Det sparar tid och förenklar arbetet. Hög säkerhet då det är enkelt att radera information om en mobil skulle komma bort. 8

9 TES och TES Direct Effektivare hemtjänst Optimal planering med GIS TES skapar förutsättningar för att använda pengar och personal på ett effektivt sätt. Det tar mindre tid att planera och hemtjänstarbetet effektiviseras. Insatsrapporteringen visar vilka besök och insatser som utförts. På så sätt säkerställs att samtliga hemtjänstkunder får de insatser de är berättigade till och det är också ett underlag för debitering. Både trygghetslarmet och larmmottagningen kan integreras i systemet och även här ger insatsrapporteringen ett kvitto på utförda aktiviteter i samband med larm. TES kan integreras med de flesta verksamhetssystem, schemasystem och med digitala kartsystem via TES Solen Web. Detta innebär att inget dubbelarbete behöver göras och att korrekta uppgifter hämtas från verksamhets-, schema- och GIS/kartsystem till TES. Kostnadseffektivt Med den så kallade PENG-modellen kan man visa på stora besparingar, uppemot fem gånger investeringen. TES ger en optimal planering av resurserna samtidigt som man kvalitetssäkrar insatserna. Både trygghetslarmet och larmmottagningen kan integreras i systemet. Insatsrapporteringen ger ett kvitto på utförda aktiviteter och är också ett underlag för fakturering. TES Direct aktivitetsregistrering TES Direct är ett enkelt system för närvarooch insatsregistrering av utförda besök inom hemtjänst, hemsjukvård och LASS. Man använder kundens telefon alternativt en mobiltelefon för att ringa in och rapportera närvaro och insatser genom att trycka på några knappar på telefonen. Det behövs alltså ingen speciell utrustning hemma hos kunden och personalen behöver inte heller bära med sig några apparater. 9

10 CareLock Nyckelfri hemtjänst CareLock säker nyckelhantering Att hämta och lämna nycklar tar omkring sex procent av hemtjänstpersonalens tid. I stora områden kan nyckelhanteringen stå för upp till 15 procent av arbetstiden. Det betyder mellan 30 och 60 minuter per vårdgivare och dag. Genom att installera CareLock kan tiden för nyckelhantering reduceras avsevärt. Mindre bilkörning bra för miljön Hemtjänstens bilkörning kan minska med upp till 15 procent om CareLock System införs. I en kommun där hemtjänsten använder godkända miljöbilar och kör mil/år betyder det en årlig minskning av koldioxidutsläpp på minst 18 ton och en minskad bränsleförbrukning på över liter. Kvalitetssäkrade besök Varje besök som vårdgivaren gör hos brukaren registreras i CareLock-systemet. Tidpunkten för ankomst och avfärd samt vem som gjort besöket lagras i systemet. Arbetsledaren kan på så sätt se hur mycket tid en brukare fått och vem som varit på plats. Säker information i realtid Den digitala nyckeln som används i CareLock System bygger på Bluetooth-teknik, är personlig och fungerar tillsammans med en godkänd mobiltelefon. Det går aldrig att låsa upp en dörr med enbart ett känt lösenord. Systemet fungerar alltså som en digital legitimation. En borttappad eller stulen mobiltelefon kan enkelt spärras, liksom användarnamn och lösenord. Funktioner och fördelar Säker nyckelhantering Kan integreras till Tunstalls plattform Minskad miljöpåverkan Kvalitetssäkrade besök Laddningsbart batteri 10

11 ID-Lock Nyckelfri hemtjänst Lugnare och tryggare miljö En trygg och lugn miljö är en viktig förutsättning för tillvaron på våra äldreboenden, både för vårdtagare och personal. På äldreboendenas demensavdelningar är det vanligt med incidenter om hot och våld speciellt från vårdkrävande och utåtagerande personer. Dementa vårdtagare har till exempel gått in i fel lägenheter, de har lagt sig i fel sängar och stört andra i boendet. De boendes personliga integritet är inte alltid tillfredsställande. Låset känner av vem det är som kommer Tunstalls ID-Lock är ett elektroniskt lås som alltid kan öppnas inifrån lägenheten, likt ett hotellås. Utifrån låses det automatiskt upp när den boende närmar sig dörren med sin bärbara sändare/mottagare. Den placeras på armen eller i kläderna. Dörren öppnas bara för den sändare/person som är behörig till rummet. Personalen öppnar låsen med vanlig nyckel, med en dect-telefon eller med en speciellt anpassad sändare. Fler intressanta lösningar Det går dessutom enkelt att komplettera systemet med positioneringsfunktion så att det larmar personalen när en brukare passerar till exempel en avdelningsdörr eller en ytterdörr. Systemet ger då möjlighet för både aktiva larm då användaren larmar själv och passiva larm då användaren inte kan larma själv. Positioneringslarm används även för att verifiera godkänd passage och ge automatisk dörröppning och stängning via en automatisk identifiering. 11

12 CareCom Internsystem Larmsändare med positionering. Larmsändare som bärs som armband. Ett flexibelt larmsystem för ett särskilt boende Att snabbt få hjälp av personalen är ett självklart krav från vårdtagare som bor i ett särskilt boende. Samtidigt måste det vara lätt för personalen att hantera de enskilda larmen. Tunstalls flexibla lösningar för larmsändare och larmhantering är utvecklade med över trettio års erfarenhet av tekniska lösningar för äldreomsorgen. Tunstalls internsystem CareCom gör det enkelt för personalen att hantera olika larm- och nödsituationer. Larm kan aktiveras manuellt av vårdtagaren alternativt aktiveras automatiskt. Den bakomliggande tekniken skapar en trygg vårdmiljö och anpassas till det enskilda boendets behov och förutsättningar. Vi utvecklar systemen tillsammans med vårdpersonalen Tunstalls internsystem CareCom är utvecklat i nära samarbete med verksamheterna på särskilda boenden. Detta garanterar att systemet på bästa sätt ger trygghet såväl till vårdtagare som för vårdpersonal. Lösningar från Tunstall kännetecknas av flexibilitet och anpassningsbarhet. Vårdtagarens bostad kan på ett tryggt sätt utrustas med flera olika typer av larmsändare; rörelsedetektor, dörrlarm, rumsenhet, larmknapp med mera. Kommunikationen sker till övervägande del trådlöst med hjälp av radiosignaler. Då ett larm aktiverats kan vårdtagaren snabbt identifieras oavsett vilken larmfunktion som aktiveras. Olika situationer kräver anpassningsbart larmsystem Bertil, 79 år, har diabetes och går ibland i sömnen. För Bertil är det viktigt att snabbt få tala med personalen när han larmat. Bertil bär därför med sig en larmknapp kring handleden. Han aktiverar larmet genom att trycka på larmknappen. Via rumsenheten kan han samtala med personalen vid ett larm, vilket ger Bertil en stor trygghet. För att inte Bertil ska skada sig när han går i sömnen är hans ytterdörr utrustad med ett dörrlarm som aktiveras vid dörröppning. Därmed kan personalen snabbt vara på plats. Ylva, 84, år har problem med sin höft och har hjärtbesvär. För Ylva känns det därför tryggt att veta att hon kan trycka på sin larmsändare om något händer. Ylva har en larmsändare med positionsangivelse, därför vet personalen var Ylva befinner sig när larmet tas emot. En helhetslösning med flexibilitet Larmingång från trådlösa system Larm- och närvaroindikation från rumsenheter Talfunktion i rumsenhet Display i rumsenhet Larmingång/utgång från och till DECT-systemet Flexibelt system 12

13 Internsystem Accent/Accent IP Internsystem Accent/Accent IP är ett modernt internsystem för servicehus och särskilda boenden. Det kommunicerar i ett IT-nätverk och är lätt att anpassa och komplettera med olika applikationer och tillbehör. Strukturen är ekonomisk, enkel och flexibel och kan lätt anpassas i takt med att förutsättningarna förändras. Modern uppbyggnad i IT-nätverk Accent/Accent IP ger full frihet för personalen att röra sig fritt och om något händer, på ett enkelt och tydligt sätt, få viktig information via bärbar larmtelefon, larmdisplay eller lägenhetsapparat. Accent/Accent IP kan anslutas till befintliga IT-nätverk och i större lokala nätverk för att sammankoppla till exempel flera boenden med en central enhet. Kapaciteten för antal anslutna boenden är mycket stor. Även äldre internsystem, Accent och Camillo kan uppgraderas till Accent/Accent IP. Flexibelt och effektivt med en bärbar larmhantering I den bärbara larmtelefonen tar personalen emot larm och talar med brukare och kollegor. Den har tydliga knappar och stor display som rymmer mycket information. Den visar alla händelser och ger en mycket god överblick. Larmtelefonen presenteras tydligt med symboler och färgade fält. Den ger även tillgång till aktivitetsregistrering, uppföljning samt positioneringsfunktion. Lägenhetsapparat med modern utformning och funktion Lägenhetsapparaten har en modern skärm med tydliga knappar och är enkel att använda och hantera. Den ger mycket god överblick och rymmer stor informationsmängd. Accent/Accent IP kan även kompletteras med korridordisplayer för att informera om olika händelser, till exempel larm, återställning och närvaro. Med hjälp av olika systemtillval, applikationer, anpassas varje Accentanläggning för att optimalt uppfylla aktuellt behov, varken mer eller mindre. Detta skapar en god funktion, god ekonomi och ett system uppbyggt för att säkra framtida behov. 13

14 Internsystem, Trygghetssystem CareAssist Telecare CareAssist är ett trådlöst internsystem för trygghetslarm. Det är utvecklat för mindre boenden med personal dygnet runt och där avancerade funktioner inte krävs utan där enkelhet, mobilitet och en bra ekonomisk lösning är viktig. CareAssist är lätt att bära. Den är liten och smidig med en tydlig skärm och knappsats. Den väger endast 150 gram och kan lätt förvaras i en ficka eller på ett bälte. CareAssist ger vårdpersonalen exakt och komplett information så att de kan agera snabbt och rätt när ett larm inkommer. Till CareAssist kan upp till 128 sensorer av olika typer anslutas. Varje sensor kan ges individuell identitet för att visa på skärmen vad det är för typ av larm, rumsnummer eller vad brukaren heter. När en sensor aktiveras avger CareAssist-enheten en ljudsignal, den vibrerar och skärmen tänds upp med information om vad som hänt samt tiden för för händelsen. Ljud- och vibratorsignalen kan stängas av vid behov. Räckvidden mellan sensorn och Care- Assisten är inomhus upp till cirka 50 meter och utomhus med fri sikt cirka 200 meter. Därför är CareAssist lämpligt för boenden i mindre lokaler. Telecare är ett trygghetssystem med villkorsstyrda sensorer som ger brukaren ökad trygghet i det egna boendet. Ett Telecaresystem kan, till skillnad mot en vanlig trygghetstelefon, även sända larm i situationer där brukaren inte kan göra det själv. Till systemets centralenhet, Connect + ansluts ett urval av sensorer. Vilken typ av sensorer samt hur många som ingår i systemet avgörs utifrån brukarens behov och boendets utformning. Centralenheten är kopplad till Tunstalls TrygghetsCentral, precis som en vanlig trygghetstelefon. Den är programmerad med olika villkor som avgör när ett larm ska skickas till larmmottagaren. I sängen placeras en sängsensor som nattetid automatiskt tänder en lampa när brukaren går upp ur sängen. När brukaren lägger sig igen släcks lampan. Om brukaren nattetid går upp ur sängen finns risken att han/hon faller och inte kommer åt sin larmknapp. Därför skickas ett larm automatiskt om man inte passerat någon av rörelsesensorerna i lägenheten eller är tillbaka i sängen inom förutbestämd tid, exempelvis 1 timme. Brukaren kan även larma genom att trycka på den röda knappen på centralenheten eller på den bärbara larmknappen. Vid rökutveckling eller översvämning i boendet sänds omedelbart automatiskt ett larm. Vid ett larm kan larmcentralen alltid prata direkt med brukaren via centralenhetens högtalare och mikrofon för att avgöra vilka åtgärder som bör vidtas. 14

15 CareLine Trygghetstelefoner Trygghetstelefon som fungerar både analogt och via GSM Tunstalls trygghetstelefoner finns i flera varianter för att kunna kommunicera på olika sätt. CareLine använder sig av Tunstalls patenterade frekvenshoppande lösning 868 MHz - 869MHz och finns även som Klass 1 certifierad. Ytterligare viktiga säkerhetsfunktioner är länktestfunktionen, som kontrollerar anslutningen mellan trygghetstelefonen och larmsändarna, samt tvåvägskommunikationen med aktiv larmbekräftelse. Detta säkerställer en hög säkerhet. IP-funktionen ger möjlighet till ytterligare säkerhet genom kontinuerlig onlineövervakning av exempelvis batteritid och tillgänglighet. Larm CareLine kan överföra larm både med och utan taluppkoppling, till 10 stycken olika förprogrammerade larmmottagare, och CareLine GSM respektive CareLine IP kan dessutom skicka larm till åtta olika larmmottagare via GPRS respektive via IP. Larmmottagarna skickar sedan larmen vidare till exempelvis mobiltelefoner, lokala trådlösa telefoner eller en larmcentral beroende på tid och dag. Uppringning till de olika larmmottagarna sker genom en förutbestämd sekvens och kan skilja sig åt beroende på typ av larm. Mikrofon och högtalare Trygghetstelefonen är försedd med både mikrofon och högtalare och fungerar som en högtalartelefon, vilket möjliggör samtal utan ytterligare knapptryck från användarens sida förutom larmaktiveringen. Samtalet kan föras i en normalstor lägenhet med god ljudkvalitet. Anslutningsmöjligheter Förutom larmsändaren Tx4 kan man ansluta ytterligare radioöverförda larmtillbehör, som till exempel dörr-, rörelse- eller röklarm. Totalt kan 16 stycken radiobaserade enheter vara anslutna samtidigt. Trådanslutna larm kan användas dels via T-box 869 eller via ett extrakort i trygghetstelefonen (notera att det kräver en speciell variant av CareLine som har ett extra uttag avsett för detta.) CareLine gör det möjligt att registrera närvaro/insats/klar och är snabb och lätt att konfigurera. Programmeringen utförs med HT-III, alternativt via PC-programmering. CareLine Edith Programmet CareLine Edith används för att programmera och uppdatera mjukvara i trygghetstelefoner tillhörande CareLine familjen. Programmering och uppdatering av trygghetstelefonens grundprogram görs med en Opto ISO enhet som ansluts till en USB-ingång på en extern PC. 15

16 Trygghetstelefoner Trygghetstelefon Caresse Caresse Alert Trygghetstelefonen Caresse Alert är anpassad till brukarens behov av trygghet, för att göra det möjligt att bo kvar hemma så länge som möjligt. Caresse Alert är enkel att installera. Den kan placeras på ett bord eller en byrå, men kan även monteras på väggen för att ta så lite plats som möjligt. Det är enkelt att programmera och ställa in trygghetstelefonen. För att vara säker på att trygghetslarmet fungerar felfritt utför Caresse Alert automatiska säkerhetskontroller som bland annat känner av att alla radioanslutna detektorer är närvarande och att strömförsörjning och teleledning är intakt. Caresse Alert kan även programmeras att automatiskt ringa upp larmmottagaren med önskade intervall för att säkerställa att kommunikationen fungerar. Caresse GSM Caresse GSM har samma funktioner som hos Caresse Alert, men med den skillnaden att den har en inbyggd GSM-funktion och en extern antenn för bästa mottagningsförmåga. Införande av IP-telefoni och mobila nätverk sker kontinuerligt i samhället och ersätter de traditionella nätverken. Andelen brukare som använder IP/bredbandstelefoni i bostaden ökar. Kommuner och hemtjänstavdelningar måste därför anpassa sig till överföringen av trygghetslarm via IP-telefoni och GSM-nät. Caresse GSM ligger steget före i utvecklingen och är anpassad till traditionellt kopparnät, IP-telefoni, GSM eller kombinationer av dessa. I ett fast tele- eller IP-nät kan en avbruten kabel eller strömavbrott göra så att överföringen av ett viktigt larm uteblir. GSM-överföring är ett viktigt komplement som istället överför larmet trådlöst via GSM-nätet. Det ger ökad säkerhet och trygghet för brukaren. Det är viktigt att ett trygghetslarm utan störningar överförs till larmmottagaren. Med den externa antennen, för överföring via det trådlösa GSM-nätet, ökar räckvidden och överföringssäkerheten väsentligt. 16

17 Caresse Mobile Caresse Mobile är en bärbar trygghetstelefon som är anpassad till aktiva och mobila personer med trygghetsbehov. Caresse Mobile, ger brukaren möjligheten att röra sig fritt, även utanför hemmet eftersom den även fungerar utomhus. Den kan även användas som överfallslarm för personal i nödsituationer. Caresse Mobile är liten och enkel att använda. Den väger endast 80 gram och är därför enkel att ta med sig utanför bostaden. När brukaren larmar överförs larmet till larmmottagaren, som till exempel till Tunstalls Trygghets-Central eller till kommunens egna larmmottagning. Larmmottagaren och brukaren kan då kommunicera med varandra via telefonen eller genom högtalarfunktionen. Caresse Mobile har en inbyggd positioneringsfunktion med GPS. Det ger ytterligare trygghet eftersom det går lätt och smidigt att hitta till exempel en dement person som gått vilse eller personal som hamnat i en nödsituation. Då kan hjälp skickas snabbt och till rätt plats. Vega Vega är ett bärbart, flexibelt trygghetslarm med många olika användningsområden. Det fungerar som demenslarm och bärbart trygghetslarm för brukarna och överfallslarm för personalen. Det är litet och lätt, väger endast 60 gram och är enkelt att ta med utanför bostaden. När larmknappen på Vega trycks in överförs ett larm till larmmottagaren, som till exempel till Tunstalls TrygghetsCentral eller till kommunens egna larmmottagning. Det gör det möjligt för larmmottagaren och brukaren att prata med varandra. Chansen att hitta en försvunnen person innan det är för sent ökar väsentligt med Vega. Trygghetslarmet larmar nämligen om bäraren lämnar en geografisk zon, till exempel lägenhet, närkvarter eller en förort. Med en snabb positionering genom GSM och AGPS ser larmoperatören var brukaren befinner sig och kan snabbt dirigera fram hjälp. Att arbeta i hemtjänsten, speciellt nattetid kan kännas otryggt. Med ett Vegalarm har personalen tillgång till ett enkelt och säkert överfallslarm. Vid ett överfallslarm kan larmoperatören lätt upptäcka var personalen befinner sig och kan då se till att den som är utsatt snabbt får hjälp. Bärbara Trygghetstelefoner 17

18 Bärbar larmknapp Översvämningssensor Sensorer och Tillbehör Vi kan erbjuda bärbara larmknappar i armbandsutförande för att aktivera ett trygghetslarm. De går även att få som ett armbandsur. Brukaren aktiverar larmet genom att trycka på knappen. Modellerna levereras med armband eller som en boett med ett snöre för att kunna hängas runt halsen. Översvämningssensorn placeras på golvet under diskbänken eller i badrummet bredvid toaletten eller badkaret. Sensorn används för att ge en tidig varning vid risk för översvämning. Röksensor Rörelsesensor Röksensorn är en optisk IR. Det innebär att den känner av rök och brandgaser med hjälp av det infraröda ljuset. Vid upptäckt av rök eller brandgaser avger sensorn ett lokalt ljudlarm och samtidigt skickas en signal vidare till trygghetcentralen. Ett röklarm går då ut till larmcentralen. Den trådlösa IR-sensorn har en mycket god förmåga att upptäcka rörelser och har en hög driftsäkerhet. Den kan användas som sängvakt för att förebygga fallolyckor och som aktivitetsdetektor i Telecaresystemet. 18

19 Ledljus Temperatursensor Sensorer och Tillbehör Ledljuset används för att förebygga till exempel fallolyckor. Det kopplas samman med ett sänglarm för att tända lampan när brukaren lämnar sängen. Enheten används endast i Telecaresystemet. Den här sensorn varnar vid för hög respektive för låg temperatur. Sensorn avger ett larm då temperaturen överstiger 42 grader, understiger 2 grader eller om temperaturen i rummet stiger eller sjunker snabbt. Dragsnöre Fallsensor Ett eller flera dragsnören monteras i boendet som komplement till den bärbara larmknappen. Dragsnöret kan sättas upp i till exempel badrummet och det kan monteras så att det även kan nås från golvet. Fallsensorn avger automatiskt ett larm om den upptäckt ett fall. Den bärs i ett bälte eller i en diskret hållare runt midjan. Sensorn använder en avancerad detekteringsprocess i två steg för att identifiera ett fall. Den känner av både fallhöjd och vinkel. Den avger även en varningssignal för att uppmärksamma användaren på att den är på väg att utlösa ett larm. 19

20 Universalsensor / Dörrvakt Sänglarm Sensorer och Tillbehör Universalsensorn är en radiosändare som används för att föra över larm från sensorer till trygghetssystemet. Till sensorn kan man till exempel ansluta en sängvakt eller andra enheter som behöver radioöverföring av larm. Sensorn kan även användas som en dörrvakt och den känner av när dörren öppnas. Sensorn placeras i sängen och ansluts till kontrollenheten. Sängsensorn reagerar om brukaren lämnar sin säng. I ett Telecaresystem aktiverar den ledljuset och börjar räkna ner tiden. När personal eller anhörig ska passera förbikopplas larmet med kontrollenhetens strömbrytare. Trampmatta Epilepsisensor Trampmattan är ett alternativ till sängsensorn. Den placeras på golvet nedanför sängen. Trampmattan avger ett larm då brukaren trampar på den. Sensorn är avsedd för att användas för övervakning av personer med epilepsi. Den placeras i en säng eller på en stol och larmar om ett anfall med muskelryckningar pågår längre än en förinställd period. Sensorn består av en sängvakt och en styrenhet. Styrenheten avger en signal vid ett larm och kan anslutas till Tunstalls universalsensor. 20

21 Inkontinenssensor Sändarmodul Sensorer och Tillbehör Inkontinenssensorn används för att förebygga till exempel fallolyckor. Den kopplas samman med ett sänglarm för att tända en lampa när brukaren lämnar sängen. Enheten används endast i Telecaresystemet. Sändarmodulen används för att ansluta sensorer för att föra över signaler via radio till centralenheten eller till trygghetstelefonen. Genom att sändarmodulen överför signalerna trådlöst är sensorerna som ansluts lätta att installera. Den kan monteras på väggen eller i taket. Gassensor Passagevakt 869 Att använda sig av utrustning som drivs med gas eller andra bränslen kan innebära risk för brand och explosion. Den trådlösa kolmonoxiddetektorn upptäcker farliga nivåer av kolmonoxid och avger larm vid för höga värden Passagevakt 869 är passagevakten som larmar personalen/hemtjänsten när vårdtagaren öppnar dörren. Den stora fördelen med denna passagevakt jämfört med ett vanligt dörrlarm är att det går att ställa in vilka tider på dygnet som larmet ska vara aktiverat. 21

22 Teknisk service och support Teknisk service och support En trygghetslarmanläggning som inte fungerar innebär inte bara en risk för användarna utan dessutom olägenheter och höga kostnader för oplanerad service. Ett trygghetssystem klara sig inte för all framtid utan service och underhåll. Teknisk service Tunstall erbjuder en rikstäckande serviceorganisation med välutbildade serviceingenjörer. Via 020-numret till vår kundservice är det enkelt och smidigt att komma i kontakt med oss dygnet runt. Kundservice lyssnar och hjälper er på ett tryggt och enkelt sätt så att ni får den service och support ni behöver. De förmedlar även serviceärenden till serviceingenjör för teknisk support eller när service krävs på plats. Kundservice hjälper också till med att hitta de rätta tillbehören till era behov och svarar på frågor angående servicearbeten och beställningar. Med Tunstall serviceverkstad har vi en samlad och kraftfull resurs för våra kunder. Vi tar emot trygghetsmateriel och tillbehör för reparation i egen regi och vårt mål är att göra reparationstiden så kort som möjligt för våra kunder så att eventuella driftavbrott kan begränsas. Serviceavtal Våra kunder har olika behov av service beroende på anläggningens komplexitet och de egna resurserna. Ett serviceavtal ger en driftsäkrare anläggning, kontinuerlig utbildning för personal samt lägre och fast servicekostnad. För att ge lönsamma och effektiva servicealternativ erbjuder vi flera olika avtalstyper. Trygghetsbesiktning Trygghetsbesiktning är den nya generationens service, som fokuserar på risker för boende och personal. Vi går igenom varje liten teknisk detalj, oavsett märke. Ni får en god överblick över risker och en tydlig rekommendationslista. De vanligaste tekniska bristerna i boendet syns inte utan finns inuti kablar, vägguttag, teknisk utrustning och larmutrustning. Det är detaljer som är viktiga för en väl fungerande anläggning. Små tekniska fel som stör verksamheten innebär ofta stora bekymmer. Det kan handla om kablar som blivit överkörda för många gånger av rullatorer, osynliga kablar i kläm, defekt teknisk utrustning och glappa vägguttag. En trygghetsbesiktning är en noggrant dokumenterad och detaljerad kontroll av den tekniska funktionen, från rum till rum och från golv till tak. 22

23 KunskapsCenter för utbildning Kunskapscenter Tunstalls trygghetssystem är för många en viktig del i arbetet inom äldreomsorgen. Ett väl fungerande system bygger på en intelligent teknik i samspel med kunnig och motiverad personal som använder trygghetssystemets funktioner utifrån de behov som verksamheten har. Utbildning är en viktig del vid implementering av nya system för att snabbt komma igång och för att känna sig trygg i arbetet. Tunstalls KunskapsCenter erbjuder utbildning, projektledning och handledning för de kommuner som använder våra system och koncept i sin verksamhet. Sedan 1985 har Tunstall utbildat personal, ansvariga och chefer inom omsorgen för äldre och funktionshindrade. Med våra erfarna och duktiga kundutbildare och projektledare kan vi kundanpassa våra tjänster. Vi arbetar med allt från utbildning till att driva utvecklingsprojekt tillsammans med våra kunder. För att erbjuda utbildning med hög kvalitet arbetar vi med kontinuerlig kompetensutveckling av kundutbildare och projektledare. I deras utbildning ingår bland annat systemkunskap, presentationsteknik och utbildningspedagogik. Tunstalls KunskapsCenter arrangerar även seminarier och öppna utbildningar som ger naturliga möjligheter till nätverkande och erfarenhetsutbyte kommuner emellan. 23

24 Tunstall ett världsledande företag inom trygghetslösningar Tunstall Healthcare Group är ett brittiskt världsledande företag inom trygghetsteknik och systemlösningar som underlättar och förbättrar vård och omsorg av äldre, funktionshindrade och kroniskt sjuka. Företaget grundades i Storbritannien 1957 och är med över 1800 anställda ett globalt företag som utvecklar, tillverkar och tillhandahåller trygghetssystem i mer än 30 länder över hela världen. Två och en halv miljon brukare utnyttjar idag Tunstalls produkter och tjänster. Tunstall Nordic Vi är en del av Tunstall Healthcare Group. Vårt huvudkontor ligger i Malmö, vi är verksamma i Sverige, Danmark och Finland samt har partners i Norge och på Island. Vi finns representerade på ett flertal orter i respektive land. Tunstall förbättrar vård och omsorg för både brukare och vårdgivare Demografin förändras, människor lever längre och när antalet äldre blir fler ökar behovet av trygga och effektiva lösningar inom äldreomsorgen. ART NR: 64 BSE 066 Tryck: Planograf Stockholm Tunstall utgår från människans situation och utvecklar teknik, rutiner och system för vård och omsorg som är säker, högkvalitativ och kostnadseffektiv. Våra trygghetsprodukter ger brukarna ökad självständighet, välbefinnande och trygghet samt skapar förutsättningar för dem att bo kvar hemma längre. Tunstalls erbjudande omfattar allt från sensorer och larmknappar till kompletta trygghetssystem i eget- eller särskilt boende. Vårt erbjudande ger vårdgivarna förutsättningar för att bedriva en trygg, kostnadseffektiv och rationell omsorg och vård av äldre, funktionshindrade och kroniskt sjuka. Tunstalls TrygghetsCentral Vår TrygghetsCentral erbjuder specialiserad mottagning och förmedling av trygghetslarm. All personal som tar emot larmsamtal har minst undersköterskeutbildning, något som gör Tunstall unikt. All assistans utförs på ett medmänskligt och professionellt sätt. Tunstall en partner för bättre vård och omsorg! Tunstall AB Box Malmö Besöksadress: Agnesfridsvägen 113 A Tel:

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse och bärbar larmknapp Carino uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Caresse är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008 2 1997-02-25 Art.nr. 64CSE005

Läs mer

Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet, säkerhet och kvalité

Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet, säkerhet och kvalité Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet, säkerhet och kvalité Under hösten kommer alla befintliga trygghetslarm att bytas ut. De som har trygghetslarm kommer

Läs mer

Internsystem Camillo. Systembeskrivning Från version 4.5

Internsystem Camillo. Systembeskrivning Från version 4.5 Systembeskrivning Från version 4.5 uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Camillo är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Camillo från version 4.5. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB,

Läs mer

Underlag för upphandling av Trygghetslarm

Underlag för upphandling av Trygghetslarm Underlag för upphandling av Trygghetslarm Dokumentet är ett kravdokument för upphandling av trygghetslarm i ordinärt boende. Underlaget för dokumentet är intervjuer av personer inom kommunerna, intervjuer

Läs mer

Nya generationens trygghetslarm

Nya generationens trygghetslarm Nya generationens trygghetslarm CareIP är nya generationens trygghetslarm, där kommunikationen sker via IP eller mobilt via GSM/GPRS. CareIP är enkel att installera, med äkta Plug&Play, utvecklingsbar

Läs mer

Trygghetslarm. För att få talkontakt med personalen på trygghetscentralen måste du trycka på din larmknapp.

Trygghetslarm. För att få talkontakt med personalen på trygghetscentralen måste du trycka på din larmknapp. Trygghetslarm Trygghetslarm Med trygghetslarm kan du få kontakt med personal i situationer då du inte kan nå fram till din vanliga telefon. Du använder larmet för att kalla på hjälp om du blir hastigt

Läs mer

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga Trygghetslarm Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga Ansökan av trygghetslarm Du som har behov av trygghetslarm kan ansöka om det med hjälp av förenklad biståndsbedömning.

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Omgivningskontroll. Jenny Jansson 2013-03-20. KLOK Kommunikation Larm Omgivningskontroll Kognition

Omgivningskontroll. Jenny Jansson 2013-03-20. KLOK Kommunikation Larm Omgivningskontroll Kognition Omgivningskontroll Jenny Jansson 2013-03-20 KLOK Kommunikation Larm Omgivningskontroll Kognition IR-styrning I det här materialet presenteras olika hjälpmedel som gör det möjligt att styra olika elektriska

Läs mer

Effektivare äldreboende med trygghet för boende personal och anhöriga.

Effektivare äldreboende med trygghet för boende personal och anhöriga. INTELLIGENT OMSORGSSYSTEM FÖR ÄLDREBOENDE LÄGENHET 2 LÄGENHET 4 LÄGENHET 1 LÄGENHET 8 LÄGENHET 7 INGVAR Effektivare äldreboende med trygghet för boende personal och anhöriga. Trygghet för boende, personal

Läs mer

Lägenhetsapparat Camillo. Bruksanvisning Version 4.5

Lägenhetsapparat Camillo. Bruksanvisning Version 4.5 Lägenhetsapparat Camillo Bruksanvisning Version 4.5 Internsystem Camillo uppfyller EU:s direktiv för CE märkning och EMC. Camillo är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Camillo från version 4.5.

Läs mer

frågor och svar Nyckelfri hemtjänst

frågor och svar Nyckelfri hemtjänst frågor och svar Nyckelfri hemtjänst Enköpings kommun Det här är nyckelfri hemtjänst. Nyckelfri hemtjänst innebär att vi installerar ett så kallat personallås hemma hos dig. Din hemtjänstpersonal utrustas

Läs mer

EPILEPSI OCH LARM. Vi jobbar med hjälpmedeldet handlar om människor. Se mer: www.abilia.no

EPILEPSI OCH LARM. Vi jobbar med hjälpmedeldet handlar om människor. Se mer: www.abilia.no EPILEPSI OCH LARM ABILIA SKRÄDDARSYR KOMPLETTA LÖSNINGAR Vi har många års erfarenhet och en rad hjälpmedel inom området. Ta gärna kontakt med oss så hjälper våra konsulenter och tekniker till att hitta

Läs mer

BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN

BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN BEST IQ systemet som växer med uppgiften! Idag sker förändringar snabbare än någonsin. Inte minst inom vården. För att kunna möta morgondagens

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

Trygghetslarm. Enköpings kommun

Trygghetslarm. Enköpings kommun Trygghetslarm Enköpings kommun Enköpings kommun 2014, Vård- och omsorgsförvaltningen, Bild omslag IBL Bildbyrå Trygghetslarm - så fungerar det i Enköpings kommun I den här broschyren hittar du information

Läs mer

Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013?

Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013? Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013? Åsa Lindskog Konsumentmarknadsavdelningen Post- och telestyrelsen Johnny Leidegren Leidegren Consulting Projektledare, storskaliga projektet i Sjuhärad

Läs mer

Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande

Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande Förstklassiga lösningar för säker kommunikation Vi är en ledande systemintegratör som levererar lösningar för tal- och datakommunikation

Läs mer

Ökad trygghet i det egna hemmet med. Trygghetslarm

Ökad trygghet i det egna hemmet med. Trygghetslarm Ökad trygghet i det egna hemmet med Trygghetslarm April 2014 Så här fungerar Trygghetslarmet Trygghetslarmet är en högtalartelefon och består av två delar, en huvuddel som placeras i ditt fasta telenät

Läs mer

Rek. Slutkundpris (inkl moms) Art. Namn. Art. Nr. Produktbeskrivning

Rek. Slutkundpris (inkl moms) Art. Namn. Art. Nr. Produktbeskrivning Art. Nr Art. Namn. Bild Produktbeskrivning Rek. Slutkundpris (inkl moms) 88004 JA 80G Trådlös gasdetektor. Indikerar läckage av: Naturgas, Metangas, Propangas, Butangas, Acetylengas, GPL, vätgas, Platinasensor.

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Trygghetslarmen installeras av personal från vård och äldreomsorgens larmgrupp. De ger dig råd om vilken lösning som fungerar hos dig.

Trygghetslarmen installeras av personal från vård och äldreomsorgens larmgrupp. De ger dig råd om vilken lösning som fungerar hos dig. Trygghetslarm Allmänt Efter beslut från biståndshandläggare kan du hyra ett trygghetslarm av Alingsås kommun. Larmet är personligt och ska användas av dig i din bostad. Du ska använda trygghetslarmet vid

Läs mer

i Hudiksvalls kommun

i Hudiksvalls kommun 1 (7) 2014-11-12 i Hudiksvalls kommun Postadress: 824 80 Hudiksvall Besöksadress: Trädgårdsgatan 4 E-post: omsorg@hudiksvall.se Tfn växel: 0650-190 00 Fax: 0650-381 90 www.hudiksvall.se Org. Nr: 212000-2379

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

NEO IP Användarmanual

NEO IP Användarmanual NEO IP Användarmanual NE41 09003-01 v2.1 Alarmknapp (röd) Återställningsknapp (grön) Extraknapp (grå) ❷ ❸ ❻ ❶ ❹ ❺ Strömbrytare (undersida) ❼ NEO IP kit innehåll Listan nedan visar vilka delar som ingår

Läs mer

spänning 230VAC/5Amp., vilka kan fjärrstyras från JA 80K/82K

spänning 230VAC/5Amp., vilka kan fjärrstyras från JA 80K/82K Art. Nr Art. Namn. Bild Produktbeskrivning Rek. Slutkundpris (inkl moms) 88022 AC 82 Trådlös relämodul för fjärrstyrning. Enheten har 2 st reläer med utgående spänning 230VAC/5Amp, vilka kan fjärrstyras

Läs mer

Bra att veta om trygghetslarmet

Bra att veta om trygghetslarmet tt i M trygghetslarm Bra att veta om trygghetslarmet Ditt trygghetslarm kostar max kronor per månad. Hjälp är på plats hos dig inom en timme vid normala väderförhållanden om du har larmat. Vi gör en skriftlig

Läs mer

Mångsidig lokal ljusreglering

Mångsidig lokal ljusreglering Mångsidig lokal ljusreglering I Mångsidig lokal ljusreglering Ungefär 20 procent av all energiförbrukning i världen går till belysning. Beroende på byggnadstyp och aktiviteter kan denna siffra till och

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 En tryggare arbetsplats för alla En person som känner sig trygg på sin arbetsplats

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

Viktig information. Securitas Hemlarm - lägenhet

Viktig information. Securitas Hemlarm - lägenhet Viktig information om avtalsblankett, provdrift, teknisk support, larm, larmdekaler, driftsövervakning och anslutning till larmcentral Securitas Hemlarm - lägenhet Avtal Det är mycket viktigt att du returnerar

Läs mer

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem Upprättad: 2015-06-09 Reviderad: 2015-06-18 Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem 1. Beskrivning av IT-stöd Kapitel 1 beskriver de IT-stöd som Borås Stad har beslutat ska användas

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Folksams erbjudande om villalarm

Folksams erbjudande om villalarm Folksams erbjudande om villalarm Ett bra larm ger dig trygghet och minskar kostnaderna för oss alla Ett bra larm med ordentlig bevakningstjänst är ett effektivt skydd mot inbrott. Det innebär att du som

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer

Safegrupen - Information om KeyBox skåpen

Safegrupen - Information om KeyBox skåpen Om nyckelskåpen i KeyBox sortimentet. Vi en första anblick kan det vara svårt att förstå hur denna serie av nyckelskåp är uppbyggd, därför har vi skapat detta dokument som förhoppningsvis reder ut begreppen.

Läs mer

Välkommen till det uppkopplade smarta hemmet.

Välkommen till det uppkopplade smarta hemmet. Välkommen till det uppkopplade smarta hemmet. Smarta tjänster för hemmet och familjen. Tänk om det fanns ett hemlarm som kunde stänga av kaffebryggaren eller tala om för dig när barnen kommer hem från

Läs mer

VAKA. En ny generation passersystem

VAKA. En ny generation passersystem VAKA En ny generation passersystem VAKA En ny generation passersystem VAKA är ett passersystem avsett för såväl företag och förvaltningar som flerbostadsfastig heter. Istället för nycklar, som alltför

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Installations- och Bruksanvisning. Trygghetstelefon. Caresse Alert med IP D5107004C

Installations- och Bruksanvisning. Trygghetstelefon. Caresse Alert med IP D5107004C Installations- och Bruksanvisning Trygghetstelefon Caresse Alert med I D5107004C Innehållsförteckning Vid leverans finns följande i förpackningen 4 Trygghetstelefonens beståndsdelar 6 Funktioner i Caresse

Läs mer

FULL KOLL. på mätdatan överallt

FULL KOLL. på mätdatan överallt FULL KOLL. på mätdatan överallt Mäter Övervakar Larmar Dokumenterar Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Celsicom - systemet Trådlösa radiogivare för t.ex.

Läs mer

Bosch Care Solutions Skydd och säkerhet för ett bättre liv

Bosch Care Solutions Skydd och säkerhet för ett bättre liv Bosch Care Solutions Skydd och säkerhet för ett bättre liv 2 En lång tradition av omsorg Det som definierar Bosch Group mer än något annat är att vi bryr oss. Vi levererar förstklassiga produkter och lösningar

Läs mer

YOYOCare Vanliga Frågor & Svar

YOYOCare Vanliga Frågor & Svar 1 december 2010 YOYOCare Vanliga Frågor & Svar 1. Vad är YOYOCare? 2 2. Hur fungerar YOYOCare? 2 3. Vilka använder YOYOCare? 2 4. Vad är skillnaden mellan YOYOCare och en vanlig mobiltelefon? 3 5. Hur

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Möte rörande trygghetslarm och IP

Möte rörande trygghetslarm och IP MINNESANTECKNINGAR 2008-02-26 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Björn Björk Möte rörande trygghetslarm och IP Plats: Hornsgatan 15, Bellman Tid: 13.00 16.00 Närvarande: Björn Björk Sven Lusensky

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

Sentrion intelligent säkerhet

Sentrion intelligent säkerhet Sentrion intelligent säkerhet www www IP-kamera Mobilgränssnitt Internet Befintligt nätverk SIOM Dörr-/larmnod Sentrion Centralenhet www Dörr-/larmnod SIOM Larm Sentrion marknadens mest intelligenta säkerhetssystem

Läs mer

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26 Trygghetslarm inom äldre och Trygghetslarm handikappomsorgen inom äldre- 2006 och handikappomsorgen Meddelande 2006:26 Länsstyrelsen Halland Meddelande 2006:26 ISSN 1101-1084 ISRN LSTY-N-M-2006/26-SE Tryckt

Läs mer

Uppdragsidé ehälsa 2013

Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 1 (9) Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 2 (9) Innehåll 1. Mål Dokumentera och komma åt information mobilt...3 1.1 Bakgrund och uppdragsidé...3 1.2 Avgränsningar...5 1.3 Kompetensbehov...5

Läs mer

Människans behov... ...AV KOMMUNIKATION. Nyhetsbrevets datum Volym 4, utgåva 1 I DEN HÄR UTGÅVAN

Människans behov... ...AV KOMMUNIKATION. Nyhetsbrevets datum Volym 4, utgåva 1 I DEN HÄR UTGÅVAN Nyhetsbrevets datum Volym 4, utgåva 1 Människans behov......av KOMMUNIKATION Varför kommunicerar vi och hur gör vi det? Under årtusenden har vi haft behov av att kommunicera med varandra. Från början användes

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Viktig information. Securitas Hemlarm

Viktig information. Securitas Hemlarm Viktig information om avtalsblankett, provdrift, teknisk support, larm, larmdekaler, driftsövervakning och anslutning till larmcentral Securitas Hemlarm Avtal Det är mycket viktigt att du returnerar det

Läs mer

TIDOMAT smartone. Säkerhet via webben

TIDOMAT smartone. Säkerhet via webben TIDOMAT smartone Säkerhet via webben Säkerhetssystemet smartone: Har en webbserver integrerad i Centralenheten. Består av en Centralenhet och Dörrmiljöer samt valfria produkter som nätverkskamera och GSM

Läs mer

When meetings really matter

When meetings really matter When meetings really matter Webbmöte Pratar du med kunder och kollegor via Skype, Microsoft OSC eller andra kommunikationsverktyg i datorn? Använd Konftel som ljudkälla. Möte via mobilen Anslut din mobiltelefon

Läs mer

TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE. innocare

TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE. innocare TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE innocare För EU projektet Innocare handlade det om att ge sig ut på oplöjd mark och börja skapa något nytt. Mänskliga möten Innovativ teknik Trygghet i hemmet Ledorden i rubriken speglar

Läs mer

GPS Stöd för företag med servicefordon och fältpersonal

GPS Stöd för företag med servicefordon och fältpersonal GPS Stöd för företag med servicefordon och fältpersonal SeeMe är ett helt webbaserat GPS verktyg som finns att tillgå i olika modulnivåer och abonnemangsformer för effektiv hantering av dina fordon, dina

Läs mer

Flexibel transportutrustning

Flexibel transportutrustning 1 Flexibel transportutrustning Varje bransch har sina pionjärer som satsar på produktutveckling och på att ständigt leda utvecklingen i branschen. Då det gäller transportutrustning är ledaren Ekeri. Att

Läs mer

Ascom telecare IP ETT NYTT IT-SYSTEM FÖR PATIENTKALLELSE

Ascom telecare IP ETT NYTT IT-SYSTEM FÖR PATIENTKALLELSE Ascom telecare IP ETT NYTT IT-SYSTEM FÖR PATIENTKALLELSE 2 Ascom telecare IP Ascom telecare IP kombinerar traditionella patientkallelsefunktioner med kraften hos modern IP- baserad nätverksteknik. Ascom

Läs mer

DVS90 världens mest intelligenta larm

DVS90 världens mest intelligenta larm världens mest intelligenta larm larmet från DEFA sätter standard för larm till fordon Larmet anpassas till fordonet i samband med monteringen är konstruerad på en flexibel elektronikplattform. Detta innebär

Läs mer

Omgivningskontroll och larm. Team Omgivningskontroll, Kommunikationsteamet Hjälpmedel Västerbotten

Omgivningskontroll och larm. Team Omgivningskontroll, Kommunikationsteamet Hjälpmedel Västerbotten Omgivningskontroll och larm Team Omgivningskontroll, Kommunikationsteamet Hjälpmedel Västerbotten IR-styrning I det här materialet presenteras hjälpmedel som gör det möjligt att styra olika elektriska

Läs mer

Mobila trygghetslarm med många vinnare. erfarenheter från Teknik för äldre

Mobila trygghetslarm med många vinnare. erfarenheter från Teknik för äldre Mobila trygghetslarm med många vinnare erfarenheter från Teknik för äldre Mobila trygghetslarm på nytt sätt Allt fler äldre efterfrågar trygghetslarm och det finns idag många alternativ på marknaden för

Läs mer

COBS Porttelefoner från 2N. -För ökad säkerhet och komfort!

COBS Porttelefoner från 2N. -För ökad säkerhet och komfort! COBS Porttelefoner från 2N -För ökad säkerhet och komfort! Porttelefonen - din dörrvakt På grund av bland annat vandalisering så är kontroll i dagens samhälle en nödvändighet. Ett vanligt krav för nästan

Läs mer

Bemötande Äldreomsorg

Bemötande Äldreomsorg Bemötande Äldreomsorg dig som har insatser inom äldreomsorgen. Det första mötet är ofta avgörande för att en relation ska ha förutsättningar att bli bra. Äldreomsorgens insatser ska vara individuellt anpassade

Läs mer

Kaba evolo Grunden för en säker framtid

Kaba evolo Grunden för en säker framtid Kaba evolo Grunden för en säker framtid Framtidens elektroniska låssystem - idag Framtidens låssystem Förändringar i organisationen Dagens affärsliv kännetecknas av snabba förändringar och dynamisk utveckling-

Läs mer

rm lla specia Produktkatalog 2011

rm lla specia Produktkatalog 2011 speciallarm Produktkatalog 2011 om speciallarm SPECIALLARM utvecklar och tillverkar speciallarm och säkerhetsprodukter av mycket hög kvalitet. Vår affärsidé är att vara helt unika på att ta fram innovativa

Läs mer

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet har sitt pris, men det behöver inte kosta en förmögenhet. Centralapparaterna DS7220 V2 och DS7240

Läs mer

LARM FÖR HEM & FÖRETAG

LARM FÖR HEM & FÖRETAG LARM www.induohome.com LARM FÖR HEM & FÖRETAG SÄKERT LARM VIA GSM Induo Home har två larmpaket med inbyggd GSM-uppkoppling. För att göra det enkelt för dig så idriftsätter vi larmpaketen på distans och

Läs mer

Skyddet är avstängt. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork

Skyddet är avstängt. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork Skyddet är avstängt Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork 2 Säkerhet först och främst Du vill naturligtvis ha det bästa möjliga skyddet för ditt

Läs mer

Datachassi visar vägen till säkra transporter

Datachassi visar vägen till säkra transporter Datachassi visar vägen till säkra transporter Ett säkert sätt att skydda dig och ditt gods Datachassi AB erbjuder lösningar inom: Transportsäkerhet (säkerhet mot till exempel inbrott och dieselstölder)

Läs mer

ORTTELEFON PORTTELEFON. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart. Scala 1:1

ORTTELEFON PORTTELEFON. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart. Scala 1:1 ORTTELEFON Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart Scala : PORTTELEFON Aptus Porttelefon Våra porttelefoner hjälper lägenhetsinnehavarens gäster att hitta rätt - samtidigt som de är husets portvakt, vilket

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

1(9) Larm och skyddsåtgärder. Styrdokument

1(9) Larm och skyddsåtgärder. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 115 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2007-08-11, Därefter reviderad

Läs mer

Trygghetslarm rutiner

Trygghetslarm rutiner ÄLDREOMSORGSKONTORET Uppdaterad 2011-10-10 1(6) Trygghetslarm rutiner Del 1 installation av larm 1.1 Behov av larm 1.1.1 Brukare, närstående eller hemtjänst anmäler muntligt eller skriftligt behov av larm.

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Elsi Care Solution FÖR ÄLDREBOENDEN

Elsi Care Solution FÖR ÄLDREBOENDEN Elsi Care Solution FÖR ÄLDREBOENDEN 03/2014 Varför svarar ingen i telefonen? Elsi Technologies är den ledande leverantören av Golvsensor-system. Sedan introduktionen på marknaden 2005 har Elsi Care Solution

Läs mer

Securitas Hemlarm. Allt du behöver veta om avtal, driftsättning, teknisk support, Securitas larmcentral och vad som händer när larmet går.

Securitas Hemlarm. Allt du behöver veta om avtal, driftsättning, teknisk support, Securitas larmcentral och vad som händer när larmet går. Securitas Hemlarm Allt du behöver veta om avtal, driftsättning, teknisk support, Securitas larmcentral och vad som händer när larmet går. Avtal I samband med leveransen av ditt Securitas Hemlarm fick du

Läs mer

Flexibel transportutrustning

Flexibel transportutrustning 1 Flexibel transportutrustning Varje bransch har sina pionjärer som satsar på produktutveckling och på att ständigt leda utvecklingen i branschen. Då det gäller transportutrustning är ledaren Ekeri. Att

Läs mer

AT 21Svarsapparat. art.nr. 90-700-25

AT 21Svarsapparat. art.nr. 90-700-25 art.nr. 90-700-25 SPECIFIKATIONER Mått (hxbxd) Nettovikt i kg Drivspänning AT 2 235x87x75 mm 0,4 kg 24 volt DC, levereras av centralenheten AT 2Svarsapparat EGENSKAPER OCH FÖRDELAR Trådbunden svarsapparat

Läs mer

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION Phonera Växel Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION Med över 500 användbara funktioner är Phonera Växel en av de mest kompetenta och moderna virtuella växlarna på marknaden. Effektivare arbetssätt

Läs mer

POSITIONERINGSSPECIAL 2008-11-05 12:45 - M3: Test av gps-trackers. Av M3 Redaktion

POSITIONERINGSSPECIAL 2008-11-05 12:45 - M3: Test av gps-trackers. Av M3 Redaktion Page 1 of 6 POSITIONERINGSSPECIAL 2008-11-05 12:45 - M3: Test av gps-trackers Av M3 Redaktion Test: Det stjäls allt fler bilar och båtar i Sverige, något som kan vara svårt att skydda sig mot. Men å andra

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner För iphone & Android SmartPhones Innehållsförteckning LADDA NER ER APP OCH KOM IGÅNG...3 INSTALLATION...3 SKAPA ERT SOFTALARM KONTO I APPEN...3 KOMMA IGÅNG...4

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android För Android SmartPhones rev 5 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 Connect Elektriskt lås för privata bostäder ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 2 ASSA 3000 Connect Styr ditt lås med knappar. Lås upp med fjärrkontroll - lika enkelt som

Läs mer

Aptussystemet - från säkerhetsinventering till en trevlig och trygg flerbostadsfastighet. vit

Aptussystemet - från säkerhetsinventering till en trevlig och trygg flerbostadsfastighet. vit Aptussystemet - från säkerhetsinventering till en trevlig och trygg flerbostadsfastighet vit Passagesystem Aptus passage-, porttelefon- och boknings system skapar trygga miljöer för boende i flerbostadshus,

Läs mer

Ultrakompakt Larmsystem. Användarhandbok V1.2

Ultrakompakt Larmsystem. Användarhandbok V1.2 Ultrakompakt Larmsystem Användarhandbok V1.2 Innehåll 1 Vad är BRIX Dragon?... 4 1.1 Användningsområden... 4 1.2 Säkerhetsinformation... 5 1.3 Översikt... 6 1.4 Förberedelser för användning... 7 1.4.1

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Trygga larm i Växjö kommun. Digitala trygghetslarm i stadsnät kommunen köper kommunikationen

Trygga larm i Växjö kommun. Digitala trygghetslarm i stadsnät kommunen köper kommunikationen Trygga larm i Växjö kommun Digitala trygghetslarm i stadsnät kommunen köper kommunikationen Växjö Kommun 85 000 invånare Rottne Lammhult Braås Växjö Gemla Ingelstad Vederslöv Omsorgsnämnden 15 ledamöter

Läs mer

För varje barns rätt att upptäcka världen

För varje barns rätt att upptäcka världen För varje barns rätt att upptäcka världen Lär dig använda ditt trygghetslarm med GPS för barn tryggt och sunt! Innehållsförteckning Vad är GPS? Hur fungerar GPS? Vad är GSM? Trygghetslarm med GPS Hur använder

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Människor i samverkan

Människor i samverkan Människor i samverkan Din trygghet börjar hos dig och ingen annanstans. Den skapas i din närmiljö med dina närmaste, dina grannar och arbetskamrater. Verklig trygghet är att kunna leva tryggt i hemmet,

Läs mer

Guide till ett bättre wifi på kontoret

Guide till ett bättre wifi på kontoret Guide till ett bättre wifi på kontoret De trådlösa routerna och accesspunkterna är centralt för det moderna trådlösa kontoret. De förser datorer, mobiler, surfplattor och skrivare med trådlös access så

Läs mer

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, MAS 2014-08-20 annika.nilsson@kil.se Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS RIKTLINJERNA AVSER Bälte, sele, rullstols- och brickbord och

Läs mer

Hemlarm SÄKERHETSBUTIKEN

Hemlarm SÄKERHETSBUTIKEN Hemlarm Hemlarm Trådlöst larm Ingen dyr och ful kabel-dragning behövs. Snyggt och enkelt samtidigt som det ger dig möjlighet att larma platser som förut varit mycket kostsamt. Säkerhetssystem Alla sändare

Läs mer