Produktkatalog. Tunstall. Självständighet, hälsa och välbefinnande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktkatalog. Tunstall. Självständighet, hälsa och välbefinnande"

Transkript

1 Produktkatalog Tunstall Självständighet, hälsa och välbefinnande

2

3 Innehåll Självständighet, hälsa och välbefinnande 4 TrygghetsCentralen 6 Larmmottagning och administration 7 Effektivare hemtjänst 8 Nyckelfri hemtjänst 10 Internsystem, Trygghetssystem 12 Trygghetstelefoner, bärbara trygghetstelefoner 15 Sensorer och Tillbehör 18 Teknisk service och support 22 KunskapsCenter för Utbildning 23 3

4 Självständighet, häl sa Trygghetscentralen 4

5 och välbefinnande Många äldre och rörelsehindrade har svårt att klara vardagen utan hjälp. Med moderna och effektiva hjälpmedel kan tillvaron förenklas och göras säker och trygg för dem. Tunstall erbjuder ett stort urval av trygghetsprodukter som underlättar för boende, personal och anhöriga. Tunstalls TrygghetsCentral är en tjänst som är specialiserad på mottagning av trygghetslarm. Vår personal är specialutbildad för att på ett professionellt och humant sätt ta hand om de personer som larmar. Enkla, flexibla och etiska lösningar Våra trygghetssystem används både i eget och särskilt boende och är till stor hjälp utan att göra intrång i användarnas privatliv. De är enkla att använda och diskret utformade för att smälta in i boendemiljön samtidigt som de är säkra och effektiva och de kan kompletteras när vårdbehovet förändras eller ökar. Trygghetssystemen kan också kopplas till en rad olika behovsanpassade sensorer och tillbehör. Det kan till exempel vara röksensor, sänglarm, trampmatta, dörrlarm eller rörelsesensor. Sensorerna kan även samverka i olika konfigurationer för att ge en komplett helhetslösning, det kallar vi Telecare. För att underlätta och förenkla för kommunerna har vi även utvecklat larmmottagningssystem och administrativa system för att planera och följa upp utförda tjänster inom hemtjänsten Hög säkerhet Säkerheten i ett trygghetssystem är grunden för att skapa trygghet för brukarna. Våra produkter är utvecklade för att ge högsta möjliga säkerhet. Säkra frekvenser för överföring mellan tillbehör och trygghetstelefon, automatisk övervakning av batterikapacitet, inbyggda testlarmfunktioner och hög produktkvalitet är några egenskaper som gör att Tunstalls produkter och tillbehör skapar trygghet. 5

6 TrygghetsCentralen TrygghetsCentralen Vi på TrygghetsCentralen strävar efter att hålla en hög kvalitet och service med ett trevligt och medmänskligt bemötande. Det gäller under alla tider på dygnet och i alla situationer. Vår larmmottagning hjälper till att minska kostnaderna för verksamheterna inom omsorgen av äldre och funktionshindrade samt för hemsjukvården. Eftersom cirka 60% av alla inkommande larm stannar inom TrygghetsCentralen krävs ingen åtgärd av kommunen. Eftersom TrygghetsCentralen enbart specialiserat sig på trygghetslarm är vi experter på att ta emot och hantera larm från verksamheter för äldre och funktionshindrade. Välutbildad personal dygnet runt Ett 100-tal kommuner med mer än trygghetslarm är anslutna till oss. Det gör TrygghetsCentralen till den största centralen för mottagning av trygghetslarm i Sverige. TrygghetsCentralens larmoperatörer är utbildade undersköterskor och har erfarenhet från äldreomsorg och arbete med funktionshindrade. De är specialiserade på att hantera trygghetslarm och stor vikt läggs vid ett bra bemötande, en professionell intervju av hjälpbehovet och ett bra samtal med brukaren. Målsättningen är att brukarna ska känna sig trygga i samtalet med oss då de är i behov av hjälp. Eftersom TrygghetsCentralens operatörer alltid är på plats dygnet runt, erbjuder vi hög tillgänglighet och hög servicenivå. Vi kan även hjälpa till med trygghetssamtal där vi ringer upp brukaren på bestämda tider. Förutom larmmottagning erbjuder TrygghetsCentralen även statistik och olika rapporter utifrån de önskemål som finns i kommunen. Uppgifterna är ett underlag som kan användas vid till exempel planering av kommunens äldreomsorg. I TrygghetsCentralen är alla larm viktiga, akuta såväl som de av social karaktär. Våra operatörer har alltid tid att prata med dem som larmar, brukaren skall alltid känna sig trygg via sitt larm. Administrationen av brukaruppgifter sköts av en speciell personal. De arbetar enbart med brukaradministration. Det resulterar i hög kvalitet när det gäller larmsituationer och i allt som har att göra med administrationen. 6

7 TC-Webb TC-Webb är ett verktyg som ger kommunens larmhandläggare frihet att själva administrera brukarnas kontaktuppgifter. Det är både enkelt och effektivt! Idag uppdateras ändringar och nya uppgifter om brukarna i TrygghetsCentralens databas via en blankett som handläggaren fyller i och faxar eller e-postar till TrygghetsCentralen. Den manuella hanteringen med att fylla i blanketter, faxa, mejla och så vidare, stjäl annars mycket värdefull tid. Tid som gör större nytta i att ta hand om brukarna istället. Den unika TC-Webbtjänsten som endast kan erbjudas av Tunstalls TrygghetsCentral är en interaktiv webbsida som handläggaren hos kommunen loggar in på och får tillgång till informationen om brukaren. I TC-Webb visas alla uppgifter om brukaren; kontaktuppgifter, hälsotillstånd, larmhändelser och mycket mer. Alla uppgifter kan ändras eller kompletteras av varje handläggare beroende på behörighetsnivå. Behörigheten anpassas individuellt för tillgång till alla eller utvalda uppgifter för anslutna brukare, eftersom TC-Webb underlättar hanteringen av larmadministrationen. Det har man stor nytta av vid tillämpningen av Lagen om valfrihet och det ger ett stort fokus på brukaren och därmed ett system att räkna med i framtiden. PNC Evita PNC Evita är ett larmmottagningsprogram som är utvecklat för att kommunen i egen regi ska kunna hantera larm från trygghetssystem på ett smidigt, säkert och enkelt sätt. PNC Evita tar emot alla typer av trygghetslarm; över IP-, GSM eller det analoga telenätet. Programmet stöder även Telecare. PNC Evita använder Tunstalls patenterade STMF-protokoll som är mycket säkert. För att underlätta för personalen som tar emot trygghetslarm har PNC Evita många användbara funktioner som gör att mottagningen av trygghetslarm blir enkelt, effektivt och säkert. För varje användare lagras det uppgifter som är viktiga för operatören att känna till för att ge en korrekt åtgärd vid varje tillfälle. Larmen presenteras överskådligt med namn, adress, personnummer, anhöriga, läkare, hälsoinformation, eventuella funktionshinder och annan information som kan vara viktig att känna till. PNC Evita ger en enkel och effektiv larmhantering i Windowsmiljö. PNC Evita har många användbara funktioner som till exempel kartstöd med tydlig positionsangivelse, medicinskt lexikon, samtal som kan styras efter operatörens unika kompetens eller andra villkor, larmjournal för säker tillbakablick och nummerpresentation. Larmmottagning och administration 7

8 CareApp Effektivare hemtjänst Mobilapplikationer är ett integrerat verktyg för hemtjänsten som skapar trygghet och effektivitet! Mobila appar för trygg och säker hemtjänst CareApp är samlingsnamnet på Tunstalls mobilapplikationer för hemtjänsten. Tunstalls appar bidrar till att skapa trygghet och säkerhet inom äldreomsorgen. Välj en app efter ditt behov: CareApp Plan Med CareApp Plan ser personalen hela sitt arbetsschema i mobiltelefonens display. Alla planerade besök visas som en lista med utförlig information om brukare och insatser. Det går att skriva och hämta anteckningar. Det är möjligt att se vägbeskrivningar i dagens planering. CareApp Activity Besöksrapportering med tid och utförda insatser. Avvikelser och oplanerade besök rapporteras direkt i mobiltelefonen. För att kvalitetssäkra besöken kan Care Lock, RFID eller en Bluetooth-enhet användas. CareApp Lock Upplåsning hos brukaren med digital nyckel i mobiltelefonen. Nyckeln används som legitimation och överförs med hjälp av Bluetooth. Nyckeln är knuten till en berörd brukare i aktuellt hemtjänstområde och delas endast ut till behörig, auktoriserad personal. Appen fungerar tillsammans med CareLock låsenhet som monteras på brukarens dörr. CareApp Alarm Larm med brukarens namn, adress och kontaktuppgifter. Hela larmhanteringen kan göras direkt i mobiltelefonen. Det går att neka larmet. Kvittering av larm direkt. Bevakning av larm fram till nästa besök hos brukaren. Funktioner och fördelar En och samma applikation hanterar planering, larm och lås. Det sparar tid och förenklar arbetet. Hög säkerhet då det är enkelt att radera information om en mobil skulle komma bort. 8

9 TES och TES Direct Effektivare hemtjänst Optimal planering med GIS TES skapar förutsättningar för att använda pengar och personal på ett effektivt sätt. Det tar mindre tid att planera och hemtjänstarbetet effektiviseras. Insatsrapporteringen visar vilka besök och insatser som utförts. På så sätt säkerställs att samtliga hemtjänstkunder får de insatser de är berättigade till och det är också ett underlag för debitering. Både trygghetslarmet och larmmottagningen kan integreras i systemet och även här ger insatsrapporteringen ett kvitto på utförda aktiviteter i samband med larm. TES kan integreras med de flesta verksamhetssystem, schemasystem och med digitala kartsystem via TES Solen Web. Detta innebär att inget dubbelarbete behöver göras och att korrekta uppgifter hämtas från verksamhets-, schema- och GIS/kartsystem till TES. Kostnadseffektivt Med den så kallade PENG-modellen kan man visa på stora besparingar, uppemot fem gånger investeringen. TES ger en optimal planering av resurserna samtidigt som man kvalitetssäkrar insatserna. Både trygghetslarmet och larmmottagningen kan integreras i systemet. Insatsrapporteringen ger ett kvitto på utförda aktiviteter och är också ett underlag för fakturering. TES Direct aktivitetsregistrering TES Direct är ett enkelt system för närvarooch insatsregistrering av utförda besök inom hemtjänst, hemsjukvård och LASS. Man använder kundens telefon alternativt en mobiltelefon för att ringa in och rapportera närvaro och insatser genom att trycka på några knappar på telefonen. Det behövs alltså ingen speciell utrustning hemma hos kunden och personalen behöver inte heller bära med sig några apparater. 9

10 CareLock Nyckelfri hemtjänst CareLock säker nyckelhantering Att hämta och lämna nycklar tar omkring sex procent av hemtjänstpersonalens tid. I stora områden kan nyckelhanteringen stå för upp till 15 procent av arbetstiden. Det betyder mellan 30 och 60 minuter per vårdgivare och dag. Genom att installera CareLock kan tiden för nyckelhantering reduceras avsevärt. Mindre bilkörning bra för miljön Hemtjänstens bilkörning kan minska med upp till 15 procent om CareLock System införs. I en kommun där hemtjänsten använder godkända miljöbilar och kör mil/år betyder det en årlig minskning av koldioxidutsläpp på minst 18 ton och en minskad bränsleförbrukning på över liter. Kvalitetssäkrade besök Varje besök som vårdgivaren gör hos brukaren registreras i CareLock-systemet. Tidpunkten för ankomst och avfärd samt vem som gjort besöket lagras i systemet. Arbetsledaren kan på så sätt se hur mycket tid en brukare fått och vem som varit på plats. Säker information i realtid Den digitala nyckeln som används i CareLock System bygger på Bluetooth-teknik, är personlig och fungerar tillsammans med en godkänd mobiltelefon. Det går aldrig att låsa upp en dörr med enbart ett känt lösenord. Systemet fungerar alltså som en digital legitimation. En borttappad eller stulen mobiltelefon kan enkelt spärras, liksom användarnamn och lösenord. Funktioner och fördelar Säker nyckelhantering Kan integreras till Tunstalls plattform Minskad miljöpåverkan Kvalitetssäkrade besök Laddningsbart batteri 10

11 ID-Lock Nyckelfri hemtjänst Lugnare och tryggare miljö En trygg och lugn miljö är en viktig förutsättning för tillvaron på våra äldreboenden, både för vårdtagare och personal. På äldreboendenas demensavdelningar är det vanligt med incidenter om hot och våld speciellt från vårdkrävande och utåtagerande personer. Dementa vårdtagare har till exempel gått in i fel lägenheter, de har lagt sig i fel sängar och stört andra i boendet. De boendes personliga integritet är inte alltid tillfredsställande. Låset känner av vem det är som kommer Tunstalls ID-Lock är ett elektroniskt lås som alltid kan öppnas inifrån lägenheten, likt ett hotellås. Utifrån låses det automatiskt upp när den boende närmar sig dörren med sin bärbara sändare/mottagare. Den placeras på armen eller i kläderna. Dörren öppnas bara för den sändare/person som är behörig till rummet. Personalen öppnar låsen med vanlig nyckel, med en dect-telefon eller med en speciellt anpassad sändare. Fler intressanta lösningar Det går dessutom enkelt att komplettera systemet med positioneringsfunktion så att det larmar personalen när en brukare passerar till exempel en avdelningsdörr eller en ytterdörr. Systemet ger då möjlighet för både aktiva larm då användaren larmar själv och passiva larm då användaren inte kan larma själv. Positioneringslarm används även för att verifiera godkänd passage och ge automatisk dörröppning och stängning via en automatisk identifiering. 11

12 CareCom Internsystem Larmsändare med positionering. Larmsändare som bärs som armband. Ett flexibelt larmsystem för ett särskilt boende Att snabbt få hjälp av personalen är ett självklart krav från vårdtagare som bor i ett särskilt boende. Samtidigt måste det vara lätt för personalen att hantera de enskilda larmen. Tunstalls flexibla lösningar för larmsändare och larmhantering är utvecklade med över trettio års erfarenhet av tekniska lösningar för äldreomsorgen. Tunstalls internsystem CareCom gör det enkelt för personalen att hantera olika larm- och nödsituationer. Larm kan aktiveras manuellt av vårdtagaren alternativt aktiveras automatiskt. Den bakomliggande tekniken skapar en trygg vårdmiljö och anpassas till det enskilda boendets behov och förutsättningar. Vi utvecklar systemen tillsammans med vårdpersonalen Tunstalls internsystem CareCom är utvecklat i nära samarbete med verksamheterna på särskilda boenden. Detta garanterar att systemet på bästa sätt ger trygghet såväl till vårdtagare som för vårdpersonal. Lösningar från Tunstall kännetecknas av flexibilitet och anpassningsbarhet. Vårdtagarens bostad kan på ett tryggt sätt utrustas med flera olika typer av larmsändare; rörelsedetektor, dörrlarm, rumsenhet, larmknapp med mera. Kommunikationen sker till övervägande del trådlöst med hjälp av radiosignaler. Då ett larm aktiverats kan vårdtagaren snabbt identifieras oavsett vilken larmfunktion som aktiveras. Olika situationer kräver anpassningsbart larmsystem Bertil, 79 år, har diabetes och går ibland i sömnen. För Bertil är det viktigt att snabbt få tala med personalen när han larmat. Bertil bär därför med sig en larmknapp kring handleden. Han aktiverar larmet genom att trycka på larmknappen. Via rumsenheten kan han samtala med personalen vid ett larm, vilket ger Bertil en stor trygghet. För att inte Bertil ska skada sig när han går i sömnen är hans ytterdörr utrustad med ett dörrlarm som aktiveras vid dörröppning. Därmed kan personalen snabbt vara på plats. Ylva, 84, år har problem med sin höft och har hjärtbesvär. För Ylva känns det därför tryggt att veta att hon kan trycka på sin larmsändare om något händer. Ylva har en larmsändare med positionsangivelse, därför vet personalen var Ylva befinner sig när larmet tas emot. En helhetslösning med flexibilitet Larmingång från trådlösa system Larm- och närvaroindikation från rumsenheter Talfunktion i rumsenhet Display i rumsenhet Larmingång/utgång från och till DECT-systemet Flexibelt system 12

13 Internsystem Accent/Accent IP Internsystem Accent/Accent IP är ett modernt internsystem för servicehus och särskilda boenden. Det kommunicerar i ett IT-nätverk och är lätt att anpassa och komplettera med olika applikationer och tillbehör. Strukturen är ekonomisk, enkel och flexibel och kan lätt anpassas i takt med att förutsättningarna förändras. Modern uppbyggnad i IT-nätverk Accent/Accent IP ger full frihet för personalen att röra sig fritt och om något händer, på ett enkelt och tydligt sätt, få viktig information via bärbar larmtelefon, larmdisplay eller lägenhetsapparat. Accent/Accent IP kan anslutas till befintliga IT-nätverk och i större lokala nätverk för att sammankoppla till exempel flera boenden med en central enhet. Kapaciteten för antal anslutna boenden är mycket stor. Även äldre internsystem, Accent och Camillo kan uppgraderas till Accent/Accent IP. Flexibelt och effektivt med en bärbar larmhantering I den bärbara larmtelefonen tar personalen emot larm och talar med brukare och kollegor. Den har tydliga knappar och stor display som rymmer mycket information. Den visar alla händelser och ger en mycket god överblick. Larmtelefonen presenteras tydligt med symboler och färgade fält. Den ger även tillgång till aktivitetsregistrering, uppföljning samt positioneringsfunktion. Lägenhetsapparat med modern utformning och funktion Lägenhetsapparaten har en modern skärm med tydliga knappar och är enkel att använda och hantera. Den ger mycket god överblick och rymmer stor informationsmängd. Accent/Accent IP kan även kompletteras med korridordisplayer för att informera om olika händelser, till exempel larm, återställning och närvaro. Med hjälp av olika systemtillval, applikationer, anpassas varje Accentanläggning för att optimalt uppfylla aktuellt behov, varken mer eller mindre. Detta skapar en god funktion, god ekonomi och ett system uppbyggt för att säkra framtida behov. 13

14 Internsystem, Trygghetssystem CareAssist Telecare CareAssist är ett trådlöst internsystem för trygghetslarm. Det är utvecklat för mindre boenden med personal dygnet runt och där avancerade funktioner inte krävs utan där enkelhet, mobilitet och en bra ekonomisk lösning är viktig. CareAssist är lätt att bära. Den är liten och smidig med en tydlig skärm och knappsats. Den väger endast 150 gram och kan lätt förvaras i en ficka eller på ett bälte. CareAssist ger vårdpersonalen exakt och komplett information så att de kan agera snabbt och rätt när ett larm inkommer. Till CareAssist kan upp till 128 sensorer av olika typer anslutas. Varje sensor kan ges individuell identitet för att visa på skärmen vad det är för typ av larm, rumsnummer eller vad brukaren heter. När en sensor aktiveras avger CareAssist-enheten en ljudsignal, den vibrerar och skärmen tänds upp med information om vad som hänt samt tiden för för händelsen. Ljud- och vibratorsignalen kan stängas av vid behov. Räckvidden mellan sensorn och Care- Assisten är inomhus upp till cirka 50 meter och utomhus med fri sikt cirka 200 meter. Därför är CareAssist lämpligt för boenden i mindre lokaler. Telecare är ett trygghetssystem med villkorsstyrda sensorer som ger brukaren ökad trygghet i det egna boendet. Ett Telecaresystem kan, till skillnad mot en vanlig trygghetstelefon, även sända larm i situationer där brukaren inte kan göra det själv. Till systemets centralenhet, Connect + ansluts ett urval av sensorer. Vilken typ av sensorer samt hur många som ingår i systemet avgörs utifrån brukarens behov och boendets utformning. Centralenheten är kopplad till Tunstalls TrygghetsCentral, precis som en vanlig trygghetstelefon. Den är programmerad med olika villkor som avgör när ett larm ska skickas till larmmottagaren. I sängen placeras en sängsensor som nattetid automatiskt tänder en lampa när brukaren går upp ur sängen. När brukaren lägger sig igen släcks lampan. Om brukaren nattetid går upp ur sängen finns risken att han/hon faller och inte kommer åt sin larmknapp. Därför skickas ett larm automatiskt om man inte passerat någon av rörelsesensorerna i lägenheten eller är tillbaka i sängen inom förutbestämd tid, exempelvis 1 timme. Brukaren kan även larma genom att trycka på den röda knappen på centralenheten eller på den bärbara larmknappen. Vid rökutveckling eller översvämning i boendet sänds omedelbart automatiskt ett larm. Vid ett larm kan larmcentralen alltid prata direkt med brukaren via centralenhetens högtalare och mikrofon för att avgöra vilka åtgärder som bör vidtas. 14

15 CareLine Trygghetstelefoner Trygghetstelefon som fungerar både analogt och via GSM Tunstalls trygghetstelefoner finns i flera varianter för att kunna kommunicera på olika sätt. CareLine använder sig av Tunstalls patenterade frekvenshoppande lösning 868 MHz - 869MHz och finns även som Klass 1 certifierad. Ytterligare viktiga säkerhetsfunktioner är länktestfunktionen, som kontrollerar anslutningen mellan trygghetstelefonen och larmsändarna, samt tvåvägskommunikationen med aktiv larmbekräftelse. Detta säkerställer en hög säkerhet. IP-funktionen ger möjlighet till ytterligare säkerhet genom kontinuerlig onlineövervakning av exempelvis batteritid och tillgänglighet. Larm CareLine kan överföra larm både med och utan taluppkoppling, till 10 stycken olika förprogrammerade larmmottagare, och CareLine GSM respektive CareLine IP kan dessutom skicka larm till åtta olika larmmottagare via GPRS respektive via IP. Larmmottagarna skickar sedan larmen vidare till exempelvis mobiltelefoner, lokala trådlösa telefoner eller en larmcentral beroende på tid och dag. Uppringning till de olika larmmottagarna sker genom en förutbestämd sekvens och kan skilja sig åt beroende på typ av larm. Mikrofon och högtalare Trygghetstelefonen är försedd med både mikrofon och högtalare och fungerar som en högtalartelefon, vilket möjliggör samtal utan ytterligare knapptryck från användarens sida förutom larmaktiveringen. Samtalet kan föras i en normalstor lägenhet med god ljudkvalitet. Anslutningsmöjligheter Förutom larmsändaren Tx4 kan man ansluta ytterligare radioöverförda larmtillbehör, som till exempel dörr-, rörelse- eller röklarm. Totalt kan 16 stycken radiobaserade enheter vara anslutna samtidigt. Trådanslutna larm kan användas dels via T-box 869 eller via ett extrakort i trygghetstelefonen (notera att det kräver en speciell variant av CareLine som har ett extra uttag avsett för detta.) CareLine gör det möjligt att registrera närvaro/insats/klar och är snabb och lätt att konfigurera. Programmeringen utförs med HT-III, alternativt via PC-programmering. CareLine Edith Programmet CareLine Edith används för att programmera och uppdatera mjukvara i trygghetstelefoner tillhörande CareLine familjen. Programmering och uppdatering av trygghetstelefonens grundprogram görs med en Opto ISO enhet som ansluts till en USB-ingång på en extern PC. 15

16 Trygghetstelefoner Trygghetstelefon Caresse Caresse Alert Trygghetstelefonen Caresse Alert är anpassad till brukarens behov av trygghet, för att göra det möjligt att bo kvar hemma så länge som möjligt. Caresse Alert är enkel att installera. Den kan placeras på ett bord eller en byrå, men kan även monteras på väggen för att ta så lite plats som möjligt. Det är enkelt att programmera och ställa in trygghetstelefonen. För att vara säker på att trygghetslarmet fungerar felfritt utför Caresse Alert automatiska säkerhetskontroller som bland annat känner av att alla radioanslutna detektorer är närvarande och att strömförsörjning och teleledning är intakt. Caresse Alert kan även programmeras att automatiskt ringa upp larmmottagaren med önskade intervall för att säkerställa att kommunikationen fungerar. Caresse GSM Caresse GSM har samma funktioner som hos Caresse Alert, men med den skillnaden att den har en inbyggd GSM-funktion och en extern antenn för bästa mottagningsförmåga. Införande av IP-telefoni och mobila nätverk sker kontinuerligt i samhället och ersätter de traditionella nätverken. Andelen brukare som använder IP/bredbandstelefoni i bostaden ökar. Kommuner och hemtjänstavdelningar måste därför anpassa sig till överföringen av trygghetslarm via IP-telefoni och GSM-nät. Caresse GSM ligger steget före i utvecklingen och är anpassad till traditionellt kopparnät, IP-telefoni, GSM eller kombinationer av dessa. I ett fast tele- eller IP-nät kan en avbruten kabel eller strömavbrott göra så att överföringen av ett viktigt larm uteblir. GSM-överföring är ett viktigt komplement som istället överför larmet trådlöst via GSM-nätet. Det ger ökad säkerhet och trygghet för brukaren. Det är viktigt att ett trygghetslarm utan störningar överförs till larmmottagaren. Med den externa antennen, för överföring via det trådlösa GSM-nätet, ökar räckvidden och överföringssäkerheten väsentligt. 16

17 Caresse Mobile Caresse Mobile är en bärbar trygghetstelefon som är anpassad till aktiva och mobila personer med trygghetsbehov. Caresse Mobile, ger brukaren möjligheten att röra sig fritt, även utanför hemmet eftersom den även fungerar utomhus. Den kan även användas som överfallslarm för personal i nödsituationer. Caresse Mobile är liten och enkel att använda. Den väger endast 80 gram och är därför enkel att ta med sig utanför bostaden. När brukaren larmar överförs larmet till larmmottagaren, som till exempel till Tunstalls Trygghets-Central eller till kommunens egna larmmottagning. Larmmottagaren och brukaren kan då kommunicera med varandra via telefonen eller genom högtalarfunktionen. Caresse Mobile har en inbyggd positioneringsfunktion med GPS. Det ger ytterligare trygghet eftersom det går lätt och smidigt att hitta till exempel en dement person som gått vilse eller personal som hamnat i en nödsituation. Då kan hjälp skickas snabbt och till rätt plats. Vega Vega är ett bärbart, flexibelt trygghetslarm med många olika användningsområden. Det fungerar som demenslarm och bärbart trygghetslarm för brukarna och överfallslarm för personalen. Det är litet och lätt, väger endast 60 gram och är enkelt att ta med utanför bostaden. När larmknappen på Vega trycks in överförs ett larm till larmmottagaren, som till exempel till Tunstalls TrygghetsCentral eller till kommunens egna larmmottagning. Det gör det möjligt för larmmottagaren och brukaren att prata med varandra. Chansen att hitta en försvunnen person innan det är för sent ökar väsentligt med Vega. Trygghetslarmet larmar nämligen om bäraren lämnar en geografisk zon, till exempel lägenhet, närkvarter eller en förort. Med en snabb positionering genom GSM och AGPS ser larmoperatören var brukaren befinner sig och kan snabbt dirigera fram hjälp. Att arbeta i hemtjänsten, speciellt nattetid kan kännas otryggt. Med ett Vegalarm har personalen tillgång till ett enkelt och säkert överfallslarm. Vid ett överfallslarm kan larmoperatören lätt upptäcka var personalen befinner sig och kan då se till att den som är utsatt snabbt får hjälp. Bärbara Trygghetstelefoner 17

18 Bärbar larmknapp Översvämningssensor Sensorer och Tillbehör Vi kan erbjuda bärbara larmknappar i armbandsutförande för att aktivera ett trygghetslarm. De går även att få som ett armbandsur. Brukaren aktiverar larmet genom att trycka på knappen. Modellerna levereras med armband eller som en boett med ett snöre för att kunna hängas runt halsen. Översvämningssensorn placeras på golvet under diskbänken eller i badrummet bredvid toaletten eller badkaret. Sensorn används för att ge en tidig varning vid risk för översvämning. Röksensor Rörelsesensor Röksensorn är en optisk IR. Det innebär att den känner av rök och brandgaser med hjälp av det infraröda ljuset. Vid upptäckt av rök eller brandgaser avger sensorn ett lokalt ljudlarm och samtidigt skickas en signal vidare till trygghetcentralen. Ett röklarm går då ut till larmcentralen. Den trådlösa IR-sensorn har en mycket god förmåga att upptäcka rörelser och har en hög driftsäkerhet. Den kan användas som sängvakt för att förebygga fallolyckor och som aktivitetsdetektor i Telecaresystemet. 18

19 Ledljus Temperatursensor Sensorer och Tillbehör Ledljuset används för att förebygga till exempel fallolyckor. Det kopplas samman med ett sänglarm för att tända lampan när brukaren lämnar sängen. Enheten används endast i Telecaresystemet. Den här sensorn varnar vid för hög respektive för låg temperatur. Sensorn avger ett larm då temperaturen överstiger 42 grader, understiger 2 grader eller om temperaturen i rummet stiger eller sjunker snabbt. Dragsnöre Fallsensor Ett eller flera dragsnören monteras i boendet som komplement till den bärbara larmknappen. Dragsnöret kan sättas upp i till exempel badrummet och det kan monteras så att det även kan nås från golvet. Fallsensorn avger automatiskt ett larm om den upptäckt ett fall. Den bärs i ett bälte eller i en diskret hållare runt midjan. Sensorn använder en avancerad detekteringsprocess i två steg för att identifiera ett fall. Den känner av både fallhöjd och vinkel. Den avger även en varningssignal för att uppmärksamma användaren på att den är på väg att utlösa ett larm. 19

20 Universalsensor / Dörrvakt Sänglarm Sensorer och Tillbehör Universalsensorn är en radiosändare som används för att föra över larm från sensorer till trygghetssystemet. Till sensorn kan man till exempel ansluta en sängvakt eller andra enheter som behöver radioöverföring av larm. Sensorn kan även användas som en dörrvakt och den känner av när dörren öppnas. Sensorn placeras i sängen och ansluts till kontrollenheten. Sängsensorn reagerar om brukaren lämnar sin säng. I ett Telecaresystem aktiverar den ledljuset och börjar räkna ner tiden. När personal eller anhörig ska passera förbikopplas larmet med kontrollenhetens strömbrytare. Trampmatta Epilepsisensor Trampmattan är ett alternativ till sängsensorn. Den placeras på golvet nedanför sängen. Trampmattan avger ett larm då brukaren trampar på den. Sensorn är avsedd för att användas för övervakning av personer med epilepsi. Den placeras i en säng eller på en stol och larmar om ett anfall med muskelryckningar pågår längre än en förinställd period. Sensorn består av en sängvakt och en styrenhet. Styrenheten avger en signal vid ett larm och kan anslutas till Tunstalls universalsensor. 20

21 Inkontinenssensor Sändarmodul Sensorer och Tillbehör Inkontinenssensorn används för att förebygga till exempel fallolyckor. Den kopplas samman med ett sänglarm för att tända en lampa när brukaren lämnar sängen. Enheten används endast i Telecaresystemet. Sändarmodulen används för att ansluta sensorer för att föra över signaler via radio till centralenheten eller till trygghetstelefonen. Genom att sändarmodulen överför signalerna trådlöst är sensorerna som ansluts lätta att installera. Den kan monteras på väggen eller i taket. Gassensor Passagevakt 869 Att använda sig av utrustning som drivs med gas eller andra bränslen kan innebära risk för brand och explosion. Den trådlösa kolmonoxiddetektorn upptäcker farliga nivåer av kolmonoxid och avger larm vid för höga värden Passagevakt 869 är passagevakten som larmar personalen/hemtjänsten när vårdtagaren öppnar dörren. Den stora fördelen med denna passagevakt jämfört med ett vanligt dörrlarm är att det går att ställa in vilka tider på dygnet som larmet ska vara aktiverat. 21

22 Teknisk service och support Teknisk service och support En trygghetslarmanläggning som inte fungerar innebär inte bara en risk för användarna utan dessutom olägenheter och höga kostnader för oplanerad service. Ett trygghetssystem klara sig inte för all framtid utan service och underhåll. Teknisk service Tunstall erbjuder en rikstäckande serviceorganisation med välutbildade serviceingenjörer. Via 020-numret till vår kundservice är det enkelt och smidigt att komma i kontakt med oss dygnet runt. Kundservice lyssnar och hjälper er på ett tryggt och enkelt sätt så att ni får den service och support ni behöver. De förmedlar även serviceärenden till serviceingenjör för teknisk support eller när service krävs på plats. Kundservice hjälper också till med att hitta de rätta tillbehören till era behov och svarar på frågor angående servicearbeten och beställningar. Med Tunstall serviceverkstad har vi en samlad och kraftfull resurs för våra kunder. Vi tar emot trygghetsmateriel och tillbehör för reparation i egen regi och vårt mål är att göra reparationstiden så kort som möjligt för våra kunder så att eventuella driftavbrott kan begränsas. Serviceavtal Våra kunder har olika behov av service beroende på anläggningens komplexitet och de egna resurserna. Ett serviceavtal ger en driftsäkrare anläggning, kontinuerlig utbildning för personal samt lägre och fast servicekostnad. För att ge lönsamma och effektiva servicealternativ erbjuder vi flera olika avtalstyper. Trygghetsbesiktning Trygghetsbesiktning är den nya generationens service, som fokuserar på risker för boende och personal. Vi går igenom varje liten teknisk detalj, oavsett märke. Ni får en god överblick över risker och en tydlig rekommendationslista. De vanligaste tekniska bristerna i boendet syns inte utan finns inuti kablar, vägguttag, teknisk utrustning och larmutrustning. Det är detaljer som är viktiga för en väl fungerande anläggning. Små tekniska fel som stör verksamheten innebär ofta stora bekymmer. Det kan handla om kablar som blivit överkörda för många gånger av rullatorer, osynliga kablar i kläm, defekt teknisk utrustning och glappa vägguttag. En trygghetsbesiktning är en noggrant dokumenterad och detaljerad kontroll av den tekniska funktionen, från rum till rum och från golv till tak. 22

23 KunskapsCenter för utbildning Kunskapscenter Tunstalls trygghetssystem är för många en viktig del i arbetet inom äldreomsorgen. Ett väl fungerande system bygger på en intelligent teknik i samspel med kunnig och motiverad personal som använder trygghetssystemets funktioner utifrån de behov som verksamheten har. Utbildning är en viktig del vid implementering av nya system för att snabbt komma igång och för att känna sig trygg i arbetet. Tunstalls KunskapsCenter erbjuder utbildning, projektledning och handledning för de kommuner som använder våra system och koncept i sin verksamhet. Sedan 1985 har Tunstall utbildat personal, ansvariga och chefer inom omsorgen för äldre och funktionshindrade. Med våra erfarna och duktiga kundutbildare och projektledare kan vi kundanpassa våra tjänster. Vi arbetar med allt från utbildning till att driva utvecklingsprojekt tillsammans med våra kunder. För att erbjuda utbildning med hög kvalitet arbetar vi med kontinuerlig kompetensutveckling av kundutbildare och projektledare. I deras utbildning ingår bland annat systemkunskap, presentationsteknik och utbildningspedagogik. Tunstalls KunskapsCenter arrangerar även seminarier och öppna utbildningar som ger naturliga möjligheter till nätverkande och erfarenhetsutbyte kommuner emellan. 23

24 Tunstall ett världsledande företag inom trygghetslösningar Tunstall Healthcare Group är ett brittiskt världsledande företag inom trygghetsteknik och systemlösningar som underlättar och förbättrar vård och omsorg av äldre, funktionshindrade och kroniskt sjuka. Företaget grundades i Storbritannien 1957 och är med över 1800 anställda ett globalt företag som utvecklar, tillverkar och tillhandahåller trygghetssystem i mer än 30 länder över hela världen. Två och en halv miljon brukare utnyttjar idag Tunstalls produkter och tjänster. Tunstall Nordic Vi är en del av Tunstall Healthcare Group. Vårt huvudkontor ligger i Malmö, vi är verksamma i Sverige, Danmark och Finland samt har partners i Norge och på Island. Vi finns representerade på ett flertal orter i respektive land. Tunstall förbättrar vård och omsorg för både brukare och vårdgivare Demografin förändras, människor lever längre och när antalet äldre blir fler ökar behovet av trygga och effektiva lösningar inom äldreomsorgen. ART NR: 64 BSE 066 Tryck: Planograf Stockholm Tunstall utgår från människans situation och utvecklar teknik, rutiner och system för vård och omsorg som är säker, högkvalitativ och kostnadseffektiv. Våra trygghetsprodukter ger brukarna ökad självständighet, välbefinnande och trygghet samt skapar förutsättningar för dem att bo kvar hemma längre. Tunstalls erbjudande omfattar allt från sensorer och larmknappar till kompletta trygghetssystem i eget- eller särskilt boende. Vårt erbjudande ger vårdgivarna förutsättningar för att bedriva en trygg, kostnadseffektiv och rationell omsorg och vård av äldre, funktionshindrade och kroniskt sjuka. Tunstalls TrygghetsCentral Vår TrygghetsCentral erbjuder specialiserad mottagning och förmedling av trygghetslarm. All personal som tar emot larmsamtal har minst undersköterskeutbildning, något som gör Tunstall unikt. All assistans utförs på ett medmänskligt och professionellt sätt. Tunstall en partner för bättre vård och omsorg! Tunstall AB Box Malmö Besöksadress: Agnesfridsvägen 113 A Tel:

Tunstalls erbjudande. Vi ger dig plattformen för den moderna vården och. omsorgen.

Tunstalls erbjudande. Vi ger dig plattformen för den moderna vården och. omsorgen. Tunstalls erbjudande Vi ger dig plattformen för den moderna vården och omsorgen! Med Tunstall som din samarbetspartner får du en stark leverantör som erbjuder marknadens mest kompletta helhetslösning för

Läs mer

Smarta Trygghetstillbehör

Smarta Trygghetstillbehör Smarta Trygghetstillbehör Enskilt boende Moderna och effektiva hjälpmedel Äldre och rörelsehindrade har svårt att klara vardagen utan hjälp. Med moderna och effektiva hjälpmedel kan tillvaron förenklas

Läs mer

CareLine Trygghetstelefoner. Trygghetstelefoner som skapar ett tryggt boende i hemmet

CareLine Trygghetstelefoner. Trygghetstelefoner som skapar ett tryggt boende i hemmet CareLine Trygghetstelefoner Trygghetstelefoner som skapar ett tryggt boende i hemmet Trygghetstelefonen gör det tryggt att bo kvar i det egna hemmet Tryggt och säkert i hemmet Med moderna trygghetshjälpmedel

Läs mer

Smarta Trygghetstillbehör

Smarta Trygghetstillbehör Smarta Trygghetstillbehör Särskilt boende Moderna och effektiva hjälpmedel Äldre och rörelsehindrade har svårt att klara vardagen utan hjälp. Med moderna och effektiva hjälpmedel kan tillvaron förenklas

Läs mer

Accent. Internsystem. Ett internsystem för effektiv och trygg vårdmiljö

Accent. Internsystem. Ett internsystem för effektiv och trygg vårdmiljö Internsystem Accent Ett internsystem för effektiv och trygg vårdmiljö Accent är ett internsystem som är utvecklat för servicehus och särskilda boendeformer inom omsorgen av äldre och funktionshindrade.

Läs mer

Internsystem för effektivare och tryggare vårdmiljö

Internsystem för effektivare och tryggare vårdmiljö Internsystem för effektivare och tryggare vårdmiljö Attendos Vår helhetssyn ger Med en växande andel äldre och ökad livslängd ökar vårdbehoven samtidigt som samhället önskar utveckla effektiva och säkra

Läs mer

ID-Lock. större trygghet i demensvården

ID-Lock. större trygghet i demensvården ID-Lock större trygghet i demensvården Vad är ID-Lock? ID-Lock är ett system som säkerställer att en dörr endast kan öppnas av den vårdtagare som har tillåtelse att vistas i bostaden. Personalen kan alltid

Läs mer

Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg.

Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg. Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg. LARMSYSTEM 5000 TILLBEHÖR ARBETSVERKTYG FAST TELEFONI TRÅDLÖS RADIO LEDNINGSVERKTYG IP-TELEFONI GSM 5000 LARMSYSTEM E-HÄLSA SÄNGLARM HANDENHET STOLLARM

Läs mer

Mobilt trygghetslarm. För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade

Mobilt trygghetslarm. För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade Mobilt trygghetslarm För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade TRYGGHETSLARM ÄR FÖR MÅNGA DEN LÖSNING SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT BO KVAR HEMMA TROTS FUNKTIONSHINDER ELLER KRONISK SJUKDOM. SYFTET MED ETT

Läs mer

Produktkatalog. Tunstall. Självständighet, hälsa och välbefinnande

Produktkatalog. Tunstall. Självständighet, hälsa och välbefinnande Produktkatalog Tunstall Självständighet, hälsa och välbefinnande Innehåll Självständighet, hälsa och välbefinnande 4 TrygghetsCentralen 6 Larmmottagning och administration 7 Effektivare hemtjänst 8 Nyckelfri

Läs mer

Lyra. En presentation av marknadens mest innovativa flexibla och driftsäkra trygghetslarm.

Lyra. En presentation av marknadens mest innovativa flexibla och driftsäkra trygghetslarm. Lyra En presentation av marknadens mest innovativa flexibla och driftsäkra trygghetslarm. Lyra kommer från det finska företaget Innovativt finskt företag med huvudkontor i Åbo (svenskspråkigt) Finns i

Läs mer

Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet, säkerhet och kvalité

Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet, säkerhet och kvalité Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet, säkerhet och kvalité Under hösten kommer alla befintliga trygghetslarm att bytas ut. De som har trygghetslarm kommer

Läs mer

System 5000 Framtidens trygghetskoncept

System 5000 Framtidens trygghetskoncept System 5000 Framtidens trygghetskoncept CareTechs internsystem för vårdboenden System 5000 anpassas utifrån verksamhet och personal. Den boende kan röra sig helt fritt i huset och personalen kan ta emot

Läs mer

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse och bärbar larmknapp Carino uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Caresse är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008 2 1997-02-25 Art.nr. 64CSE005

Läs mer

Trygghetstelefon 62 IP, analogt eller GSM Trygghetstelefon 62 passar dina behov

Trygghetstelefon 62 IP, analogt eller GSM Trygghetstelefon 62 passar dina behov Trygghetstelefon 62 IP, analogt eller GSM Trygghetstelefon 62 passar dina behov 2 Förbättrad säkerhet för oberoende boende hemma Vi har utvecklat vårt trygghetslarm för människor som vill leva ett självständigt

Läs mer

BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN

BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN BEST IQ systemet som växer med uppgiften! Idag sker förändringar snabbare än någonsin. Inte minst inom vården. För att kunna möta morgondagens

Läs mer

Bilaga 6 - Kravspecifikation Larm

Bilaga 6 - Kravspecifikation Larm Bilaga 6 - Kravspecifikation Larm Datum: 2013-06-26 Dokumentet har tagits fram för att snabbt och enkelt få en överblick över vad som krävs för installation av ett komplett överfallslarm/larmsystem på

Läs mer

Trygghets Centralen Trygghetscentralen med mänskligt bemötande

Trygghets Centralen Trygghetscentralen med mänskligt bemötande Trygghets Centralen Trygghetscentralen med mänskligt bemötande Trygghetscentralens operatörer tar alltid emot ditt larm, dygnet runt. De är utbildade undersköterskor och har erfarenhet från arbete med

Läs mer

KOSTNAD FÖR TRYGGHETSLARM

KOSTNAD FÖR TRYGGHETSLARM Om trygghetslarm OM TRYGGHETSLARM Du kan ansöka om trygghetslarm om du upplever otrygghet och osäkerhet i ditt boende eller har svårigheter att påkalla hjälp. För att använda trygghetslarm behövs ett fast

Läs mer

EPILEPSI OCH LARM. Vi jobbar med hjälpmedeldet handlar om människor. Se mer: www.abilia.no

EPILEPSI OCH LARM. Vi jobbar med hjälpmedeldet handlar om människor. Se mer: www.abilia.no EPILEPSI OCH LARM ABILIA SKRÄDDARSYR KOMPLETTA LÖSNINGAR Vi har många års erfarenhet och en rad hjälpmedel inom området. Ta gärna kontakt med oss så hjälper våra konsulenter och tekniker till att hitta

Läs mer

Tunstall Telehealth. Ger äldre och kroniskt sjuka en bättre livskvalitet genom vård i hemmet

Tunstall Telehealth. Ger äldre och kroniskt sjuka en bättre livskvalitet genom vård i hemmet Tunstall Telehealth Ger äldre och kroniskt sjuka en bättre livskvalitet genom vård i hemmet Telehealth 400 000 300 000 200 000 Införandet och användningen av Telehealth medför betydande möjligheter för

Läs mer

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning Trygghetstelefon Classic Bruksanvisning Allmänt Classic är liten, lätt och kan enkelt passas in i alla hemmiljöer. Den är högtalande och har mycket bra ljudkvalitet som ger klar och tydlig talkommunikation.

Läs mer

Din Trygghet. Dygnet Runt. www.lh-alarm.se

Din Trygghet. Dygnet Runt. www.lh-alarm.se Din Trygghet Dygnet Runt www.lh-alarm.se Vår syn på säkerhet Trygghet är målet, säkerhet är vägen. Och säkerhet uppnås genom pålitliga samarbetspartners och driftsäkra larmsystem. För oss på LH Alarm handlar

Läs mer

Trygghetslarm. Enköpings kommun

Trygghetslarm. Enköpings kommun Trygghetslarm Enköpings kommun Enköpings kommun 2010, Vård- och omsorgsförvaltningen, Bild omslag IBL Bildbyrå Trygghetslarm - så fungerar det i Enköpings kommun I den här broschyren hittar du information

Läs mer

Internsystem Camillo. Systembeskrivning Från version 4.5

Internsystem Camillo. Systembeskrivning Från version 4.5 Systembeskrivning Från version 4.5 uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Camillo är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Camillo från version 4.5. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB,

Läs mer

Trygghetslarm. För att få talkontakt med personalen på trygghetscentralen måste du trycka på din larmknapp.

Trygghetslarm. För att få talkontakt med personalen på trygghetscentralen måste du trycka på din larmknapp. Trygghetslarm Trygghetslarm Med trygghetslarm kan du få kontakt med personal i situationer då du inte kan nå fram till din vanliga telefon. Du använder larmet för att kalla på hjälp om du blir hastigt

Läs mer

Underlag för upphandling av Trygghetslarm

Underlag för upphandling av Trygghetslarm Underlag för upphandling av Trygghetslarm Dokumentet är ett kravdokument för upphandling av trygghetslarm i ordinärt boende. Underlaget för dokumentet är intervjuer av personer inom kommunerna, intervjuer

Läs mer

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång.

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång. LARMPAKET GSM Larm för olika behov Induo Home har fem larmpaket för att passa de vanligaste larmbehoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, mindre företag, fritidsbostäder, hobbygarage,

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Omgivningskontroll. Jenny Jansson 2013-03-20. KLOK Kommunikation Larm Omgivningskontroll Kognition

Omgivningskontroll. Jenny Jansson 2013-03-20. KLOK Kommunikation Larm Omgivningskontroll Kognition Omgivningskontroll Jenny Jansson 2013-03-20 KLOK Kommunikation Larm Omgivningskontroll Kognition IR-styrning I det här materialet presenteras olika hjälpmedel som gör det möjligt att styra olika elektriska

Läs mer

Trygghetslarmen installeras av personal från vård och äldreomsorgens larmgrupp. De ger dig råd om vilken lösning som fungerar hos dig.

Trygghetslarmen installeras av personal från vård och äldreomsorgens larmgrupp. De ger dig råd om vilken lösning som fungerar hos dig. Trygghetslarm Allmänt Efter beslut från biståndshandläggare kan du hyra ett trygghetslarm av Alingsås kommun. Larmet är personligt och ska användas av dig i din bostad. Du ska använda trygghetslarmet vid

Läs mer

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga Trygghetslarm Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga Ansökan av trygghetslarm Du som har behov av trygghetslarm kan ansöka om det med hjälp av förenklad biståndsbedömning.

Läs mer

Vad är ett trygghetslarm? En installatör kopplar in trygghetslarmet hos dig. Nycklar till din ytterdörr

Vad är ett trygghetslarm? En installatör kopplar in trygghetslarmet hos dig. Nycklar till din ytterdörr Larmet troget Vad är ett trygghetslarm? Trygghetslarm är till för dig vars hälsotillstånd gör att du kan behöva hjälp omedelbart, och där du har svårt att tillkalla hjälp på annat sätt. Är du 75 år eller

Läs mer

Nya generationens trygghetslarm

Nya generationens trygghetslarm Nya generationens trygghetslarm CareIP är nya generationens trygghetslarm, där kommunikationen sker via IP eller mobilt via GSM/GPRS. CareIP är enkel att installera, med äkta Plug&Play, utvecklingsbar

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den dagliga användningen.

Läs mer

Installations- och användarhandbok

Installations- och användarhandbok Installations- och användarhandbok 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat. 081124 Sid 2 (16) Innehåll Följande finns i förpackningen...4 Centralenheten...5 Vy framifrån...5 Vy bakifrån...5

Läs mer

Hjälpmedelscentrum. Information om GPS-larm

Hjälpmedelscentrum. Information om GPS-larm Hjälpmedelscentrum Information om GPS-larm Vad är ett GPS-larm? Mobila larm kallas även för GPS-larm. GPS betyder Global Positioning System, det är ett system för satellitnavigering. 24 satelliter ger

Läs mer

Trygghetslarm. Enköpings kommun

Trygghetslarm. Enköpings kommun Trygghetslarm Enköpings kommun Enköpings kommun 2014, Vård- och omsorgsförvaltningen, Bild omslag IBL Bildbyrå Trygghetslarm - så fungerar det i Enköpings kommun I den här broschyren hittar du information

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 En tryggare arbetsplats för alla En person som känner sig trygg på sin arbetsplats

Läs mer

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och din anhöriga

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och din anhöriga Trygghetslarm Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och din anhöriga Varför trygghetslarm? Trygghetslarm är en tjänst för dig som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver

Läs mer

frågor och svar Nyckelfri hemtjänst

frågor och svar Nyckelfri hemtjänst frågor och svar Nyckelfri hemtjänst Enköpings kommun Det här är nyckelfri hemtjänst. Nyckelfri hemtjänst innebär att vi installerar ett så kallat personallås hemma hos dig. Din hemtjänstpersonal utrustas

Läs mer

Trygghetslarm i Osby kommun

Trygghetslarm i Osby kommun Trygghetslarm i Osby kommun Bakgrund Enligt Socialstyrelsens föreskrifter Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska varje vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet

Läs mer

Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar...

Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar... I A P Tunstall AB, 2008 Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar... 7 Personalapparatens delar... 8 Apparatfunktioner

Läs mer

LARM www.induohome.com LARMPAKET GSM

LARM www.induohome.com LARMPAKET GSM LARMPAKET GSM LARM www.induohome.com Larm för olika behov Induo Home har fyra larmpaket för att passa de vanligaste larmbehoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, mindre företag,

Läs mer

i Hudiksvalls kommun

i Hudiksvalls kommun 1 (7) 2014-11-12 i Hudiksvalls kommun Postadress: 824 80 Hudiksvall Besöksadress: Trädgårdsgatan 4 E-post: omsorg@hudiksvall.se Tfn växel: 0650-190 00 Fax: 0650-381 90 www.hudiksvall.se Org. Nr: 212000-2379

Läs mer

Information om GPS-larm Förskrivningsbart hjälpmedel för personer i eget och särskilt boende

Information om GPS-larm Förskrivningsbart hjälpmedel för personer i eget och särskilt boende Information om GPS-larm Förskrivningsbart hjälpmedel för personer i eget och särskilt boende Vad är ett GPS-larm? Mobila larm kallas även för GPS-larm. GPS betyder Global Positioning System, det är ett

Läs mer

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem Upprättad: 2015-06-09 Reviderad: 2015-06-18 Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem 1. Beskrivning av IT-stöd Kapitel 1 beskriver de IT-stöd som Borås Stad har beslutat ska användas

Läs mer

Ditt trygghetslarm Praktisk guide till ditt trygghetslarm

Ditt trygghetslarm Praktisk guide till ditt trygghetslarm Ditt trygghetslarm Praktisk guide till ditt trygghetslarm Så fungerar ditt trygghetslarm Trygghetslarmet består av en larmdosa med inbyggd högtalare och antenn, samt en larmknapp att ha runt halsen eller

Läs mer

Effektivare äldreboende med trygghet för boende personal och anhöriga.

Effektivare äldreboende med trygghet för boende personal och anhöriga. INTELLIGENT OMSORGSSYSTEM FÖR ÄLDREBOENDE LÄGENHET 2 LÄGENHET 4 LÄGENHET 1 LÄGENHET 8 LÄGENHET 7 INGVAR Effektivare äldreboende med trygghet för boende personal och anhöriga. Trygghet för boende, personal

Läs mer

Lägenhetsapparat Camillo. Bruksanvisning Version 4.5

Lägenhetsapparat Camillo. Bruksanvisning Version 4.5 Lägenhetsapparat Camillo Bruksanvisning Version 4.5 Internsystem Camillo uppfyller EU:s direktiv för CE märkning och EMC. Camillo är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Camillo från version 4.5.

Läs mer

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional.

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. 2 Effektivitet genom anpassning Idealiska lösningar för din framgång För att garantera omedelbart svar på hjälpanrop, snabb service och sammanhängande

Läs mer

NYHET. Alerty. Säkerhet Trygghet Assistans. Utgåva 1.13

NYHET. Alerty. Säkerhet Trygghet Assistans. Utgåva 1.13 NYHET Alerty Säkerhet Trygghet Assistans Utgåva 1.13 Alerty - Mer än ett personlarm. Alerty är en mobilapplikation som laddas ner direkt till din smartphone. Larm skickas via Premium-SMS till förvalda

Läs mer

Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013?

Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013? Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013? Åsa Lindskog Konsumentmarknadsavdelningen Post- och telestyrelsen Johnny Leidegren Leidegren Consulting Projektledare, storskaliga projektet i Sjuhärad

Läs mer

Skydda ditt hem med Yale Easy Fit Alarm

Skydda ditt hem med Yale Easy Fit Alarm Easy Fit Alarms Skydda ditt hem med Yale Easy Fit Alarm An ASSA ABLOY Group brand Smartphone Alarm Flexibelt hemlarm, lätt att använda via en app i din smarta mobil Oavsett var du befinner dig måste du

Läs mer

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1 Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1. Rutiner för installation av trygghetstelefon... 2 1.1 Viktigt att tänka på om vårdtagaren har... 2 ADSL-modem... 2 villalarm...

Läs mer

VAKA. En ny generation passersystem

VAKA. En ny generation passersystem VAKA En ny generation passersystem VAKA En ny generation passersystem VAKA är ett passersystem avsett för såväl företag och förvaltningar som flerbostadsfastig heter. Istället för nycklar, som alltför

Läs mer

Centralenhet med GSM. Larmbricka

Centralenhet med GSM. Larmbricka Trygghet i alla hem Centralenhet med GSM Centralenheten är hjärtat av ditt larmsystem. Den har koll på alla komponenter och kommunicerar trådlöst med både komponenterna och larmcentralen. Håll koll på

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Som tiden går. Hjälpmedel som gör vardagen lättare

Som tiden går. Hjälpmedel som gör vardagen lättare Som tiden går Hjälpmedel som gör vardagen lättare Att minnas Förgätmigej är en elektronisk tidskalender som visar dag och datum på en display och gör det lättare att komma ihåg vilken dag och månad det

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

FULL KOLL. på mätdatan överallt

FULL KOLL. på mätdatan överallt FULL KOLL. på mätdatan överallt Mäter Övervakar Larmar Dokumenterar Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Celsicom - systemet Trådlösa radiogivare för t.ex.

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Traka32, Alkoskåp. Traka32 Avancerad programvara men enkel att administrera! Nyckeln till fullständig kontroll! www.traka.se info@nordiclocker.

Traka32, Alkoskåp. Traka32 Avancerad programvara men enkel att administrera! Nyckeln till fullständig kontroll! www.traka.se info@nordiclocker. Säker hantering av fordonsnycklar! Traka32, Alkoskåp Nyckeln till fullständig kontroll! Är ni trötta på alkolås som inte fungerar tillfredstallande vid sträng KYLA & FUKT! Då har vi lösningen med ett ALKOSKÅP

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Bra att veta om trygghetslarmet

Bra att veta om trygghetslarmet tt i M trygghetslarm Bra att veta om trygghetslarmet Ditt trygghetslarm kostar max kronor per månad. Hjälp är på plats hos dig inom en timme vid normala väderförhållanden om du har larmat. Vi gör en skriftlig

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Välkommen till Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Varför ska du välja ett passersystem till dina lokaler? Tanken med ett passersystem

Läs mer

Du har ansökt om ett trygghetslarm och här nedan finns viktig information som är bra att känna till. Syfte

Du har ansökt om ett trygghetslarm och här nedan finns viktig information som är bra att känna till. Syfte TRYGGHETSLARM Larminformation Du har ansökt om ett trygghetslarm och här nedan finns viktig information som är bra att känna till. Syfte Trygghetslarmet är beviljat för att skapa trygghet utifrån var och

Läs mer

Bygg med Vision. HomIQ

Bygg med Vision. HomIQ HomIQ Beskrivning: Har du åkt hemifrån och är orolig att du kanske glömt spisen på? Med HomIQs nya system får du full kontroll över el, värme och larm i huset, genom ett knapptryck på din PC, ipad, iphone

Läs mer

från komponent till lösning Electronic Access Control

från komponent till lösning Electronic Access Control FLEXIBEL TILLGÄNGLIGHET Electronic Access Control från komponent till lösning Vi har lösningar för dörren oavsett om det är till kontor, butik, bostadshus eller offentliga byggnader. Flexibel tillgänglighet

Läs mer

Mångsidig lokal ljusreglering

Mångsidig lokal ljusreglering Mångsidig lokal ljusreglering I Mångsidig lokal ljusreglering Ungefär 20 procent av all energiförbrukning i världen går till belysning. Beroende på byggnadstyp och aktiviteter kan denna siffra till och

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

Ökad trygghet i det egna hemmet med Trygghetslarm

Ökad trygghet i det egna hemmet med Trygghetslarm Ökad trygghet i det egna hemmet med Trygghetslarm Så här fungerar Trygghetslarmet Trygghetslarmet är en högtalartelefon som kopplas in i ett strömuttag och fungerar tillsammans med en larmklocka som du

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10 Rörelsesensor PIR 169 MHz Best nr. 648233D V1.10 Art nr. 64 USE 593 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR 169 MHz Inledning Rörelsesensorn är en sensor som ansluts till

Läs mer

Elsi Care Solution FÖR ÄLDREBOENDEN

Elsi Care Solution FÖR ÄLDREBOENDEN Elsi Care Solution FÖR ÄLDREBOENDEN 03/2014 Varför svarar ingen i telefonen? Elsi Technologies är den ledande leverantören av Golvsensor-system. Sedan introduktionen på marknaden 2005 har Elsi Care Solution

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Ökad trygghet i det egna hemmet med. Trygghetslarm

Ökad trygghet i det egna hemmet med. Trygghetslarm Ökad trygghet i det egna hemmet med Trygghetslarm April 2014 Så här fungerar Trygghetslarmet Trygghetslarmet är en högtalartelefon och består av två delar, en huvuddel som placeras i ditt fasta telenät

Läs mer

Bruksanvisning IOR. Kommunikationsenhet

Bruksanvisning IOR. Kommunikationsenhet Bruksanvisning IOR Kommunikationsenhet 2 Innehåll Viktig information... 4 Översikt... 5 Installation... 6 Konfiguration... 7 Strömförsörjning... 7 Ingångar... 8 Reläutgång... 9 Koppla larmsändare till

Läs mer

Viktig information. Securitas Hemlarm - lägenhet

Viktig information. Securitas Hemlarm - lägenhet Viktig information om avtalsblankett, provdrift, teknisk support, larm, larmdekaler, driftsövervakning och anslutning till larmcentral Securitas Hemlarm - lägenhet Avtal Det är mycket viktigt att du returnerar

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Trygghetslarm rutiner

Trygghetslarm rutiner ÄLDREOMSORGSKONTORET Uppdaterad 2011-10-10 1(6) Trygghetslarm rutiner Del 1 installation av larm 1.1 Behov av larm 1.1.1 Brukare, närstående eller hemtjänst anmäler muntligt eller skriftligt behov av larm.

Läs mer

Bruksanvisning INKA. Tillbehörssändare

Bruksanvisning INKA. Tillbehörssändare Bruksanvisning INKA Tillbehörssändare Innehåll Viktig information... 1 Översikt... 2 Installation... 3 Konfiguration... 4 Strömförsörjning... 4 Ingångar... 5 Koppla INKA till TREX portabel larmmottagare...

Läs mer

NEO IP Användarmanual

NEO IP Användarmanual NEO IP Användarmanual NE41 09003-01 v2.1 Alarmknapp (röd) Återställningsknapp (grön) Extraknapp (grå) ❷ ❸ ❻ ❶ ❹ ❺ Strömbrytare (undersida) ❼ NEO IP kit innehåll Listan nedan visar vilka delar som ingår

Läs mer

Sentrion intelligent säkerhet

Sentrion intelligent säkerhet Sentrion intelligent säkerhet www www IP-kamera Mobilgränssnitt Internet Befintligt nätverk SIOM Dörr-/larmnod Sentrion Centralenhet www Dörr-/larmnod SIOM Larm Sentrion marknadens mest intelligenta säkerhetssystem

Läs mer

Safegrupen - Information om KeyBox skåpen

Safegrupen - Information om KeyBox skåpen Om nyckelskåpen i KeyBox sortimentet. Vi en första anblick kan det vara svårt att förstå hur denna serie av nyckelskåp är uppbyggd, därför har vi skapat detta dokument som förhoppningsvis reder ut begreppen.

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Bruksanvisning DOOR. Dörrlarm

Bruksanvisning DOOR. Dörrlarm Bruksanvisning DOOR Dörrlarm Innehåll Viktig information... 3 Översikt... 4-5 Installation... 6 Monteringsanvisning... 7 Extern larmsensor - inkoppling... 7 Funktion... 7 Fördröjning av larm vid inpassage...

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE. innocare

TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE. innocare TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE innocare För EU projektet Innocare handlade det om att ge sig ut på oplöjd mark och börja skapa något nytt. Mänskliga möten Innovativ teknik Trygghet i hemmet Ledorden i rubriken speglar

Läs mer

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26 Trygghetslarm inom äldre och Trygghetslarm handikappomsorgen inom äldre- 2006 och handikappomsorgen Meddelande 2006:26 Länsstyrelsen Halland Meddelande 2006:26 ISSN 1101-1084 ISRN LSTY-N-M-2006/26-SE Tryckt

Läs mer

When meetings really matter

When meetings really matter When meetings really matter Webbmöte Pratar du med kunder och kollegor via Skype, Microsoft OSC eller andra kommunikationsverktyg i datorn? Använd Konftel som ljudkälla. Möte via mobilen Anslut din mobiltelefon

Läs mer

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00 Rörelsesensor PIR med kabel Best nr. 648230CM, 648230CR, 648230R6, 648230V6 V1.00 Art nr. 64 USE 600 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR med kabel Inledning Rörelsesensorn

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Möte rörande trygghetslarm och IP

Möte rörande trygghetslarm och IP MINNESANTECKNINGAR 2008-02-26 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Björn Björk Möte rörande trygghetslarm och IP Plats: Hornsgatan 15, Bellman Tid: 13.00 16.00 Närvarande: Björn Björk Sven Lusensky

Läs mer

Bemötande Äldreomsorg

Bemötande Äldreomsorg Bemötande Äldreomsorg En service- och är ett löfte om innehåll och kvalitet på dig som har insatser inom äldreomsorgen. Det första mötet är ofta avgörande för att en relation ska ha förutsättningar att

Läs mer

Människor i samverkan

Människor i samverkan Människor i samverkan Din trygghet börjar hos dig och ingen annanstans. Den skapas i din närmiljö med dina närmaste, dina grannar och arbetskamrater. Verklig trygghet är att kunna leva tryggt i hemmet,

Läs mer

Bruksanvisning. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS: Class12 MHz / L1, MHz C/A-kod

Bruksanvisning. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS: Class12 MHz / L1, MHz C/A-kod Bruksanvisning Läs den här bruksanvisningen före användning. Illustrationerna i denna instruktionsbok är för referens vi hänvisar till den faktiska produkten. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS:

Läs mer