Avstämningsansvar gemensam kontoplan - Balansräkning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avstämningsansvar gemensam kontoplan - Balansräkning"

Transkript

1 ämnings gemensam kontoplan - Balansräkning Sammanställningen avser avstämningset inom ramen för GSFs basprocesser. Förvaltningar (FV) kan köpa avstämning för de konton där det anges FV från kompetenscentrum Ekonomi eller löneservice. Konto 10 Immateriella anläggningstillgångar Ing anskvärde IB Immateriell GSF Lev/AR Pågående invest Immateriell GSF Lev/AR Årets investering Immateriell GSF Lev/AR Årets fsg Avs ansk Immateriell GSF Lev/AR Årets utr Avs ansk Immateriell GSF Lev/AR Ack nedskr IB Immateriell GSF Lev/AR Årets nedskr Immateriell GSF Lev/AR Årets återf nedskr Immateriell GSF Lev/AR Ack avskr IB Immateriell GSF Lev/AR Årets avskr Immateriell GSF Lev/AR Årets fsg Avs avskr Immateriel GSF Lev/AR Årets utr Avs avskr Immateriel GSF Lev/AR 11 Mark och byggnader Ing anskvärde IB Komponenter GSF Lev/AR Årets investering Komponent GSF Lev/AR Årets inköp Komponenter GSF Lev/AR Årets fsg Avs avskr Komponente GSF Lev/AR Årets utr Avs avskr Komponente GSF Lev/AR Ack nedskr IB Komponenter GSF Lev/AR Årets nedskr Komponenter GSF Lev/AR Årets återf nedskr Komponenter GSF Lev/AR Ack avskr IB Komponenter GSF Lev/AR Årets avskr Komponenter GSF Lev/AR Årets fsg Avs avskr Komponente GSF Lev/AR Årets utr Avs avskr Komponente GSF Lev/AR Ing anskvärde Byggnader GSF Lev/AR Årets inv Byggn Egenproducerad GSF Lev/AR Pågå invest Byggn Egenprod GSF Lev/AR Årets inv Byggn Egenprod GSF Lev/AR Årets fsg Avs ansk Byggnader GSF Lev/AR Årets utr Avs ansk Byggnader GSF Lev/AR Ack nedskr IB Byggnader GSF Lev/AR Årets nedskr Byggnader GSF Lev/AR Årets återf nedskrivn Byggnade GSF Lev/AR Ack avskr IB Byggnader GSF Lev/AR Årets avskr Byggnader GSF Lev/AR Årets fsg Avs avskr Byggnader GSF Lev/AR Årets utr Avs avskr Byggnader GSF Lev/AR Ing anskvärde Leasing Byggnade GSF Lev/AR Årets invest Leasing byggnader GSF Lev/AR Årets fsg Avs ansk Leasing byg GSF Lev/AR Årets utr Avs ansk Leasing byg GSF Lev/AR Ack nedskr IB Leasing byggnade GSF Lev/AR Årets nedskr Leasing byggnader GSF Lev/AR

2 11272 Årets återf nedskr Leasing byg GSF Lev/AR Ack avskr IB Leasing byggnader GSF Lev/AR Årets avskr Leasing byggnader GSF Lev/AR Årets fsg Avs avskr Leasing by GSF Lev/AR Årets utr Avs avskr Leasing by GSF Lev/AR Ing anskvärde IB Mark GSF Lev/AR Pågående investering Mark GSF Lev/AR Årets investering Mark GSF Lev/AR Pågående inköp Mark GSF Lev/AR Årets inköp Mark GSF Lev/AR Årets fsg Avs ansk Mark GSF Lev/AR Årets utr Avs ansk Mark GSF Lev/AR Ack nedskr IB Mark GSF Lev/AR Årets nedskr Mark GSF Lev/AR Årets återf nedskr Mark GSF Lev/AR Ing anskv IB Markanläggningar GSF Lev/AR Påg inv Markanläggn Egenprod GSF Lev/AR Årets inv markanläggn Egenprod GSF Lev/AR Pågående Inköp Markanläggninga GSF Lev/AR Årets inköp Markanläggningar GSF Lev/AR Årets fsg Avs ansk Markanläggn GSF Lev/AR Årets utr Avs ansk Markanläggn GSF Lev/AR Ack nedskr IB Markanläggningar GSF Lev/AR Årets nedskr Markanläggningar GSF Lev/AR Årets återf nedskr Markanläggn GSF Lev/AR Ack avskr IB Markanläggningar GSF Lev/AR Årets avskr Markanläggningar GSF Lev/AR Årets fsg Avs avskr Markanlägg GSF Lev/AR Årets utr Avs avskr Markanlägg GSF Lev/AR Ing anskv Påg Till- och ombygg GSF Lev/AR Ingående Kreditivränta GSF Lev/AR Pågående invest Ombyggnad GSF Lev/AR Årets invest Påg Ombyggnad GSF Lev/AR Årets kreditivränta GSF Lev/AR Ack nedskrivn Påg ombyggn GSF Lev/AR Årets nedskrivn Påg ombyggnad GSF Lev/AR Årets återf nedskr Påg ombyggn GSF Lev/AR Ing anskv Nybyggnad GSF Lev/AR Ingående kreditivränta GSF Lev/AR Årets invest Nybyggn pågående GSF Lev/AR Årets invest Nybyggn genomförd GSF Lev/AR Årets kreditivränta GSF Lev/AR 12 Maskiner och inventarier Ing anskv IT-utrustning GSF Lev/AR Påg invest IT-utrustning GSF Lev/AR Årets inv genomf IT-utrustning GSF Lev/AR Årets fsg Avs ansk IT-utrustni GSF Lev/AR Årets utr Avs ansk IT-utrustni GSF Lev/AR Ack nedskr IB IT-utrustning GSF Lev/AR Årets nedskr IT-utrustning GSF Lev/AR Årets återf nedskr IT-utrustni GSF Lev/AR Ack avskr IB IT-utrustning GSF Lev/AR

3 12191 Årets avskr IT-utrustning GSF Lev/AR Årets fsg Avs avskr IT-utrustn GSF Lev/AR Årets utr Avs avskr IT-utrustn GSF Lev/AR Ing anskv Medtekn apparatur GSF Lev/AR Påg inv Medtekn apparatur GSF Lev/AR Årets inv Medtekn apparatur GSF Lev/AR Årets fsg Avs avsk Medtekn app GSF Lev/AR Årets utr Avs avsk Medtekn app GSF Lev/AR Ack nedskr IB Medtekn apparatu GSF Lev/AR Årets nedskr Medtekn apparatur GSF Lev/AR Årets återf nedskrivningar Med GSF Lev/AR Ack avskr IB Medtekn apparatur GSF Lev/AR Årets avskr Medtekn apparatur GSF Lev/AR Årets fsg Avs avsk Medteknisk GSF Lev/AR Årets utr Avs avsk Medteknisk GSF Lev/AR Ing anskv IB Byggninventarier GSF Lev/AR Påg inv Byggninventarier GSF Lev/AR Årets inv Byggninventarier gen GSF Lev/AR Årets fsg Avs ansk Byggnadsinv GSF Lev/AR Årets utr Avs ansk Byggnadsinv GSF Lev/AR Ack nedskr IB Byggninventarier GSF Lev/AR Årets nedskrivn Bygginventarie GSF Lev/AR Årets återf nedskr Byggninvent GSF Lev/AR Ack avskr IB Byggnadsinventari GSF Lev/AR Årets avskr Byggnadsinventarie GSF Lev/AR Årets fsg Avs avsk Byggninvent GSF Lev/AR Årets utr Avs avsk Byggninvent GSF Lev/AR Ing anskv IB Bilar o transport GSF Lev/AR Påg invest Bilar o transportme GSF Lev/AR Årets invest Bilar o transport GSF Lev/AR Kreditivränta Påg invest Trans GSF Lev/AR Årets fsg Avs ansk Bilar o tra GSF Lev/AR Årets utr Avs ansk Bilar o tra GSF Lev/AR Ack nedskr IB Bilar o transpm GSF Lev/AR Årets nedskr Bilar o transpm GSF Lev/AR Årets återf nedskr Bilar o tra GSF Lev/AR Ack avskr IB Bilar o transpm GSF Lev/AR Årets avskr Bilar o transpm GSF Lev/AR Årets fsg Avs avsk Bilar/trans GSF Lev/AR Årets utr Avs avskr Bilar/tran GSF Lev/AR Ing anskv IB Fin leasing Inven GSF Lev/AR Påg invest Fin leasing Inventa GSF Lev/AR Årets invest Fin leasing Inven GSF Lev/AR Årets fsg Avs ansk Fin leasing GSF Lev/AR Årets utr Avs ansk Fin leasing GSF Lev/AR Ack nedskr IB Fin leasing inve GSF Lev/AR Årets nedskr Fin leasing Inven GSF Lev/AR Årets återf nedskr Fin leasing GSF Lev/AR Ack avskr IB Fin leasing inven GSF Lev/AR Årets avskr Fin leasing GSF Lev/AR Årets fsg Avs avsk Fin leasing GSF Lev/AR Årets utr Avs avsk Fin leasing GSF Lev/AR Ing anskv IB Förbättr annans f GSF Lev/AR

4 12621 Påg inv Förbättr annans fastig GSF Lev/AR Årets inv Förbättr annans fast GSF Lev/AR Årets fsg Avs ansk Förbättr an GSF Lev/AR Årets utr Avs ansk Förbättr an GSF Lev/AR Ack nedsk IB Förbättr annan fa GSF Lev/AR Årets nedsk Förbättr annans fa GSF Lev/AR Årets återf nedskr Förbättr an GSF Lev/AR Ack avskr IB Förbättr annan fa GSF Lev/AR Årets avskr Förbättr annans fa GSF Lev/AR Årets fsg Avs avsk Förbättr an GSF Lev/AR Årets utr Avs avsk Förbättr an GSF Lev/AR Ing anskv IB Inv i annans fast GSF Lev/AR Påg inv i annans fastighet GSF Lev/AR Årets inv i annans fastighet GSF Lev/AR Årets fsg Avs ansk Inv annans GSF Lev/AR Årets utr Avs ansk Inv annans GSF Lev/AR Ack nedskr IB Inv i annans fas GSF Lev/AR Årets nedskr Inv i annans fast GSF Lev/AR Årets återf nedskr Inv i annan GSF Lev/AR Ack avskr IB Inv i annans fast GSF Lev/AR Årets avskr Inv i annans fasti GSF Lev/AR Årets fsg Avs avsk Inv annan f GSF Lev/AR Årets utr Avs avsk Inv annan f GSF Lev/AR Ing anskv IB Konst GSF Lev/AR Påg investering Konst GSF Lev/AR Årets invest Konst Genomförda GSF Lev/AR Årets fsg Avs ansk Konst GSF Lev/AR Årets utr Avs ansk Konst GSF Lev/AR Ack nedskr IB Konst GSF Lev/AR Årets nedskrivn Konst GSF Lev/AR Årets återf nedskr Konst GSF Lev/AR Ing anskv IB Övr inventarier GSF Lev/AR Påg invest Övr inventarier GSF Lev/AR Årets invest Övr invent genomf GSF Lev/AR Årets fsg Avs avsk Övr inventa GSF Lev/AR Årets utr Avs avsk Övr inventa GSF Lev/AR Ack nedskr IB Övr inventarier GSF Lev/AR Årets nedskr Övr inventarier GSF Lev/AR Årets återf nedskr Övr inventa GSF Lev/AR Ack avskr IB Övr inventarier GSF Lev/AR Årets avskr Övr inventarier GSF Lev/AR Årets fsg Avs avsk Övr inventa GSF Lev/AR Årets utr Avs avsk Övr inventa GSF Lev/AR 13 Finansiella anläggningstillgångar Ing anskv Aktier dotterbolag FV Årets inv Aktier dotterbolag FV Årets avyttr Aktier dotterbola FV Ing anskv Aktier intressebolag FV Årets inv Aktier intressebolag FV Årets avyttr Aktier intressebo FV Ing anskv Aktier andra bolag FV Årets inv Aktier andra bolag FV

5 13152 Årets avyttr Aktier andra bola FV Ing anskv Bostadsrätter FV Årets inv Bostadsrätter FV Årets avyttr Bostadsrätter FV Ing anskv Övr andelar/insatser FV Årets inv Övr andelar/insatser FV Årets avy Övr andelar/insatser FV Ing anskv Obl/värdep/långfr FV Årets inv Obl/värdep/långfr FV Årets avyttr Obl/värdep/långfr FV Ing anskv Långfr utlämn lån FV Årets Långfr utlämnade lån FV Årets amorteringar Långfr lån FV Ing Långfr förutbet Förskott FV Årets Långfr förutbet Förskott FV Årets amort Långfr förskott FV Ing anskv Långfr invbidrag FV Årets uppb Långfr invbidr FV Årets erhållna Långfr invbidr FV Ing anskv Övr långfr fordr FV Årets uppb Övr långfr fordring FV Årets erhållna Övr långfr ford FV Värderegl Värdepapper FV Värderegl Långfr fordringar FV Ing Bidr till statl infrastr FV Årets bidr Statl infrastrukt FV Ack upplösn Bidr statl infrast FV 14 Förråd mm Förråd och lager FV Lager omsättningsfastigheter FV Hjälpmedelslager FV Ack avsk Rörelsehjälpm lager FV Synhjälpmedelslager FV Ack avsk Synhjälpmedelslager FV Hörhjälpmedelslager FV Ack avsk Hörhjälpmedelslager FV 15 Kundfordringar Kundfordringar GSF Kund Befarad osäker kundfordran FV GSF lämnar underlag. FV har möjlighet att göra annan bedömning Konstaterad osäker kundfordran FV GSF lämnar underlag. FV har möjlighet att göra annan bedömning 16 Övriga kortfristiga fordringar Lönefordran Löneförskott FV Lönefordran Prel lön poänglön FV Lönefordran Reseförskott FV Lönefordran Övriga FV Lönefordran Faktura FV Kortfr del av långfr fordring FV

6 16500 Fordringar hos staten FV Fordran Momsbidrag 6%,5%,18% FV Avr skatter o avg Skattekonto FV Avräkn fordran Projektmedel FV Avräkn fordran Donationer FV Avräkn fordran Stiftelser FV Avräkning Nobina FV Avräkning KC och Återförsäljar FV Avräkning BussPersson FV Avräkning Thygessons FV Avräkning Bergkvara buss FV Avräkning Orusttrafiken FV Avräkning Tjörnarps Buss FV Avräkning Veolia Malmö FV Avräkning Olssons buss FV Avräkning Isakssons buss FV Avräkning Buss i Väst FV Avräkning Ringduvetaxi FV Avräkning Arriva FV Avräkning Linkon FV Avräkning TVM FV Fordringar BABS FV Fordringar AMEX FV Fordringar DINERS FV Avräkning DSB First FV Avräkning Arriva Tåg FV Fordringar ext försäljnställen FV Vidarefakt av trafikkostnader FV Avräknfordr IFP-fakturor GSF K/B Avräknfordr Saldofakturor GSF Patient Avräknfordr Ank påg bygginvest GSF Lev/AR Avräknfordr Ofakturerat FV Avräkn Kost Kort/löneavdrag FV Avräkn Kost Kort/kontantladdn FV Avräkn Kassor Kiosk/Restaurang FV Avräkn Kost Kuponger FV Avräknfordr Intrum Justitia GSF Kund Avräknfordr Visma Collectors GSF Kund Skånetrafiken gör sin egen avstämning Avräknfordr Gothia GSF Kund Fordran Internbank koncernbola FV Endast finans bokför här - avser dotterbolagens bankmedel Övriga kortfristiga fordringar FV Avräknfordr Patienthotell FV Avräknfordr Kassor FV Används vid affärshändelser i handkassorna Avräknfordr Hyror FV Ing moms Skattskyldig vsht Sv FV Ing moms Skattskyldig vsht Utl FV Ing moms Skattefri vsht Sve FV Ing moms Skattefri vsht Utland FV Återf momsers vid förs anläggn FV

7 16810 Redovisning moms Skattesk vsht FV Redovisning moms Skattfri vsht FV Värderegl övr kortfr fordr FV 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader, GSF FV Förutbetalda kostnader FV Förutbet kostn, Aut.konterade FV Upplupen intäkt, GSF FV Upplupen intäkt FV Upplupen intäkt Aut.konterade FV Upplupen intäkt Förs anltillg FV Upplupen intäkt Mediareglering FV Upplupen intäkt Läkem.bonus FV Upplupen vårdintäkt, PKS FV Upplupna skatteintäkter FV 18 Kortfristiga placeringar Aktie o andelar kortfr FV Kortfr Obl och värdepapper FV Kortfr Certifikat FV Värderegl kortfr placeringar FV 19 Kassa/bank Handkassa GSF K/B Växelkassa GSF K/B Dagskassa/kortbet Babs Patient GSF K/B Plusgiro GSF K/B Checkräkningskonto GSF K/B Bankkonton (end Finans) GSF K/B Bankkonton, överföringar GSF K/B Bankgirot OCR GSF K/B Bankgirot Övrigt GSF K/B Bankgirot Lev GSF Lev Koncernbankkonto (end Finans) GSF K/B Förvaltningsbankkonto Swedbank GSF K/B Bankgirot OCR GSF K/B Bankgirot Övrigt GSF K/B Bankgirot Lev GSF K/B Spärrade bankmedel FV Används vid domstolsutfall skadestånd där processen ej är klar 20 Eget kaptial Regionkapital FV Disponibelt eget kapital FV 22 Avsättningar Avsättn för pensioner from -98 FV Ansvarsförb pensioner tom -97 FV Årets Pensionsskuldförändring FV Utbet från pensionsavsättning FV Utbet från pensionssförb FV

8 22170 Årets Utbet pensionsavsättning FV Löneskatt Avsätt pensioner 98- FV Löneskatt Ansvarsförbindel -97 FV Löneskatt Årets skuldförändr FV Löneskatt Pensionsutbetalninga FV Avsättningar FV 23 Långfristiga skulder Skuld till LÖF FV Förutbet investeringsbidrag FV Checkräkningskredit FV Byggnadskreditiv FV Ack Långfr lån Bank/kreditinst FV Årets nyuppt Långfr lån Banker FV Årets amort Långfr lån Banker FV Skulder t Närstående företag FV Ack Långfristig leasingskuld FV Årets nyupptagn Långfr leasing FV Årets amortering Långf leasing FV Långfr lån i utländsk valuta FV Långfr upplupna kostnader FV Långfr förutbetalda intäkter FV Långfr förutbetalda hyresint FV Långfr övriga skulder FV 24 Kortfristiga skulder till leverantörer Leverantörsskulder GSF Lev/AR 26 Moms och särskilda punktskatter Utg moms försäljn Sverige 25% FV Utg moms egna uttag 25% FV Utg moms tjänsteförv Utl 25% FV Utg moms varuförvärv EU 25% FV Utg moms försäljn Sverige 12% FV Utg moms på egna uttag 12% FV Utg moms tjänsteförvärv EU 12% FV Utg moms varuförvärv EU 12% FV Utg moms försäljn Sverige 6% FV Utg moms på egna uttag 6% FV Utg moms tjänsteförv Utland 6% FV Utg moms varuförvärv EU 6% FV Redovisning moms Skattsk vsht FV Särsk punktskatter Reklamskatt FV 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag Personalens källskatteskuld FV Införselskuld Kronofogden GSF Lön Återförd nettolöneskuld FV Övriga löneavdragsskulder FV 28 Övriga kortfristiga skulder Avräkn skuld Factoring FV GSF har avstämnings för Ftg 95

9 28200 Skulder till anställda FV Skulder för Återförd lön FV Kortfr del av leasingskuld FV Kortfristiga låneskulder FV Internbankskuld koncernbolag FV Endast finans bokför här - avser dotterbolagens bankmedel Kortfr del av långfr skuld FV Kortfr lån i utländsk valuta FV Skuld till Trafikverket FV Skuld Avr skatt/avg Skattekont FV Övriga skulder till staten FV Avräkn skuld Projektmedel FV Avräkn skuld Donationer FV Avräkn skuld Stiftelser FV Avräkn skuld Depositionsavgift FV Avräkn skuld Donation/Depmedel FV Avräkn skuld Fondbidrag FV Avräkn skuld Ej plac inbet GSF K/B - kund Ej placerade inbet BG OCR GSF K/B - kund Ej placerade inbet Lev GSF K/B - Lev Förskott kund Rabattkort FV Förskott kund Skånekort FV Förskott kund Abonnemangskort FV Förskott kund Presentkort FV Förskott skuld Utoml patienter FV Kortfr skuld Utbet lön FV Avräkn skuld Bankgiro GSF Patient/Kund Avräkn skuld Löneutbetaln FV Avräkn skuld Arbetsgivavg FV Avräkn skuld Fakt/fil, Region FV Avräkn skuld Fakt/fil, Extern FV Avräkn skuld Fakt/fil, GSF GSF Lev/AR - K/B Avräkn skuld Internränta GSF Lev/AR Avräkn skuld Man. inbet GSF Patient Avräkn skuld IFP-fakturor GSF K/B Avräkn skuld Saldofakturor GSF Patient Kreditivränteskuld FV Avräkn skuld Förs Fastigheter FV Övr Kortfristiga skulder FV Övr Avräkningsskulder FV 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Uppl skuld Ej komp ötid FV Uppl skuld Retr löner FV Uppl skuld Jour beredskap FV Uppl Övriga Löneskulder FV Uppl skuld Semesterlöner FV Uppl skuld Sociala avgifter FV Uppl Löneskatt Pensionsutbet FV Uppl skuld Avtalsförsäkringar FV Uppl Pensionskost, Avgbest åld FV

10 29710 Uppl Pensionskost, Försäkravg FV Förutbetalda Skatteintäkter FV Upplupna kostnader, av GSF FV Upplupna kostnader FV Upplupna kostn, aut.konterade FV Används när radperiodiseringar skett på bokföringsorders eller på kundfaktura Uppl Frisktandv Kont/betalkort FV Uppl Frisktandv Patavg autogir FV Uppl Frisktandv Faktura FV Uppl Frisktandv FK FV Uppl Frisktandv ATB fr FK FV Uppl Frisktandv Akut Externt FV Uppl Frisktv Överflytt, vårder FV Uppl Frisktv remiss Käkkir mfl FV Uppl Frisktv återb upps kontr FV Uppl Frisktandv omkostnader FV Uppl Frisktandv kap.ers klinik FV Uppl Frisktv högkostskydd klin FV Förutbetalda intäkter, av GSF FV Förutbetalda intäkter FV Förutbet intäkt, aut.konterade FV Används när radperiodiseringar skett på bokföringsorders eller på kundfaktura K/B Patient- och ekonomiservice Kassa/bank Patient Patient- och ekonomiservice Patient Lev/AR Ekonomiservice Leverantörsfaktura Kund Patient- och ekonomiservice Kundfakturering

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Bygg EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Bygg EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Bygg EU BAS 99 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter FOU 234 1012 Balanserade utg dataprogram 234 1019 Ack avskr balanserade utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivningar

Läs mer

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04 Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack nedskrivn

Läs mer

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Enskild firma BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Bal utgifter forsk/utveckl 234 1012 Bal utgifter dataprogram 234 1019 Ack avskrivn bal utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivn koncessioner

Läs mer

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och församlingslokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskrivningar på kyrkor och kapell 1119 Ack avskrivningar på kyrkor och kapell

Läs mer

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Kontonr Namn 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter, preopeningkostn 234 1019 Ack avskrivn, balanserade utgifter, preop 234 1060 Hyresrätt 234 1069 Ack avskrivn hyresrätt 234 1070 Goodwill

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 2009-12-15 Kap 4 Redovisning Ekonomiavdelningen

GÖTEBORGS UNIVERSITET 2009-12-15 Kap 4 Redovisning Ekonomiavdelningen KONTOPLAN 2009 28 Inledning 30 Baskontoplanens uppbyggnad Grundprinciper Bild 1 Grundläggande redovisningsmodell Bild 2 Uppställningsform för resultaträkning Bild 3 Uppställningsform för balansräkning

Läs mer

KontonummBeskrivning Kd S R B/R 2 3 4 5 0 0 0 1 TILLGÅNGAR 1 N B 10 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 N B 101 IMMAT. ANL.TILLGÅNGAR 1 N B 1010 Balanserade

KontonummBeskrivning Kd S R B/R 2 3 4 5 0 0 0 1 TILLGÅNGAR 1 N B 10 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 N B 101 IMMAT. ANL.TILLGÅNGAR 1 N B 1010 Balanserade KontonummBeskrivning Kd S R B/R 2 3 4 5 0 0 0 1 TILLGÅNGAR 1 N B 10 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 N B 101 IMMAT. ANL.TILLGÅNGAR 1 N B 1010 Balanserade utgifter 1 J B - - - V 1019 Ack. avskrivn. på bal. utgifte

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Innehåll 2014-04-07. Kontoplan 2014. Ekonomienheten

Innehåll 2014-04-07. Kontoplan 2014. Ekonomienheten 2014-04-07 Innehåll Inledning... 7 Baskontoplanens uppbyggnad... 7 Grundscheman... 7 Redovisningsplan... 11 Kontoplanen... 11 Kontoklasser... 12 Kontogrupper... 12 Undergrupper... 12 Konton... 12 Objektplanen...

Läs mer

LRF BAS2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1010 Balanserade utgifter 7200 1011

LRF BAS2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1010 Balanserade utgifter 7200 1011 LRF BAS2014 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 7200 1011 Balanserade utgifter forskn o. utveckling 7200 1012 Balanserade utgifter för programvaror 7200 1018 Ack nedskrivning på balanserade utgifter 7200

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 1110 Byggnader 1111 Klubbhus 1112 Shop 1113 Maskinhall 1114 Övriga byggnader 1119 Ack avskrivning byggnader 1130 Mark, markanläggning, bana och bevattning 1131

Läs mer

L-Bas 2013 EN KONTOPLAN FÖR LANDSTINGENS EXTERNREDOVISNING

L-Bas 2013 EN KONTOPLAN FÖR LANDSTINGENS EXTERNREDOVISNING L-Bas 2013 EN KONTOPLAN FÖR LANDSTINGENS EXTERNREDOVISNING L-Bas 2013 EN KONTOPLAN FÖR LANDSTINGENS EXTERNREDOVISNING Upplysningar om innehållet Kajsa Jansson tfn 08-452 78 62 Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

1188 Förskott för byggnader och mark

1188 Förskott för byggnader och mark Kontoplan BAS 2012 Huvudkonton 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton Ej K2 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling 1012 Balanserade utgifter

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

Årsredovisning och kontoplan

Årsredovisning och kontoplan Årsredovisning och kontoplan Författare Kristina Andersson, Irén Frändå och Lena Härelind Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Sveriges Frikyrkosamråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Exempel på årsredovisning för

Läs mer

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade Kontotabell med SRU-koder till FastBAS 2005 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter för 234 forskning och utveckling 1012 Balanserade

Läs mer

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Bidrag för läkemedelsförmånen öppen vård 2 551 2 438 2 438 Patientavgifter hälso- och sjukvård 377 350 336 Patientavgifter tandvård 353 332 332 Försäljning av hälso- och sjukvård/tandvård

Läs mer

K-Bas13 KONTOPLAN KONTOPLAN, NY

K-Bas13 KONTOPLAN KONTOPLAN, NY Kontoklass 1, Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 11 Mark, byggn. o tekn. anläggningar 1110 Markreserv 1110 Markreserv 1120 Verksamhetsfastigheter 1120 Verksamhetsfastigheter 1129 Ack avskrivn

Läs mer

LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 1000 Immateriella anläggningstillgångar 234 1040 Produktionsrätter 234 1041 Mjölkkvot 234 1042 Bidragsrätt tackor 234 1043 Bidragsrätt di-/amkor 234 1049 Produktionsrätter, avskrivning

Läs mer

Kontonur BAS 99 BENÄMNING KOMMENTARER 2009-06-30 TILLGÅNGAR 11 OCH 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MASKINER, INVENTARIER, MM)

Kontonur BAS 99 BENÄMNING KOMMENTARER 2009-06-30 TILLGÅNGAR 11 OCH 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MASKINER, INVENTARIER, MM) TILLGÅNGAR 2009-06-30 11 OCH 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MASKINER, INVENTARIER, MM) 11 BYGGNADER OCH ÖVRIG FAST EGENDOM 119 Förbättringsutgift annans fastighet Utgifter för anpassning av hyrda

Läs mer

LRF Total EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-24

LRF Total EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-24 LRF Total EU BAS 99 Sida: 1 1040 Produktionsrätter 234 1041 Mjölkkvot 234 1042 Bidragsrätter tackor 234 1043 Bidragsrätter di-/amkor 234 1047 Årets inköp prodrätter 234 1048 Årets försälning prodrätter

Läs mer