Avstämningsansvar gemensam kontoplan - Balansräkning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avstämningsansvar gemensam kontoplan - Balansräkning"

Transkript

1 ämnings gemensam kontoplan - Balansräkning Sammanställningen avser avstämningset inom ramen för GSFs basprocesser. Förvaltningar (FV) kan köpa avstämning för de konton där det anges FV från kompetenscentrum Ekonomi eller löneservice. Konto 10 Immateriella anläggningstillgångar Ing anskvärde IB Immateriell GSF Lev/AR Pågående invest Immateriell GSF Lev/AR Årets investering Immateriell GSF Lev/AR Årets fsg Avs ansk Immateriell GSF Lev/AR Årets utr Avs ansk Immateriell GSF Lev/AR Ack nedskr IB Immateriell GSF Lev/AR Årets nedskr Immateriell GSF Lev/AR Årets återf nedskr Immateriell GSF Lev/AR Ack avskr IB Immateriell GSF Lev/AR Årets avskr Immateriell GSF Lev/AR Årets fsg Avs avskr Immateriel GSF Lev/AR Årets utr Avs avskr Immateriel GSF Lev/AR 11 Mark och byggnader Ing anskvärde IB Komponenter GSF Lev/AR Årets investering Komponent GSF Lev/AR Årets inköp Komponenter GSF Lev/AR Årets fsg Avs avskr Komponente GSF Lev/AR Årets utr Avs avskr Komponente GSF Lev/AR Ack nedskr IB Komponenter GSF Lev/AR Årets nedskr Komponenter GSF Lev/AR Årets återf nedskr Komponenter GSF Lev/AR Ack avskr IB Komponenter GSF Lev/AR Årets avskr Komponenter GSF Lev/AR Årets fsg Avs avskr Komponente GSF Lev/AR Årets utr Avs avskr Komponente GSF Lev/AR Ing anskvärde Byggnader GSF Lev/AR Årets inv Byggn Egenproducerad GSF Lev/AR Pågå invest Byggn Egenprod GSF Lev/AR Årets inv Byggn Egenprod GSF Lev/AR Årets fsg Avs ansk Byggnader GSF Lev/AR Årets utr Avs ansk Byggnader GSF Lev/AR Ack nedskr IB Byggnader GSF Lev/AR Årets nedskr Byggnader GSF Lev/AR Årets återf nedskrivn Byggnade GSF Lev/AR Ack avskr IB Byggnader GSF Lev/AR Årets avskr Byggnader GSF Lev/AR Årets fsg Avs avskr Byggnader GSF Lev/AR Årets utr Avs avskr Byggnader GSF Lev/AR Ing anskvärde Leasing Byggnade GSF Lev/AR Årets invest Leasing byggnader GSF Lev/AR Årets fsg Avs ansk Leasing byg GSF Lev/AR Årets utr Avs ansk Leasing byg GSF Lev/AR Ack nedskr IB Leasing byggnade GSF Lev/AR Årets nedskr Leasing byggnader GSF Lev/AR

2 11272 Årets återf nedskr Leasing byg GSF Lev/AR Ack avskr IB Leasing byggnader GSF Lev/AR Årets avskr Leasing byggnader GSF Lev/AR Årets fsg Avs avskr Leasing by GSF Lev/AR Årets utr Avs avskr Leasing by GSF Lev/AR Ing anskvärde IB Mark GSF Lev/AR Pågående investering Mark GSF Lev/AR Årets investering Mark GSF Lev/AR Pågående inköp Mark GSF Lev/AR Årets inköp Mark GSF Lev/AR Årets fsg Avs ansk Mark GSF Lev/AR Årets utr Avs ansk Mark GSF Lev/AR Ack nedskr IB Mark GSF Lev/AR Årets nedskr Mark GSF Lev/AR Årets återf nedskr Mark GSF Lev/AR Ing anskv IB Markanläggningar GSF Lev/AR Påg inv Markanläggn Egenprod GSF Lev/AR Årets inv markanläggn Egenprod GSF Lev/AR Pågående Inköp Markanläggninga GSF Lev/AR Årets inköp Markanläggningar GSF Lev/AR Årets fsg Avs ansk Markanläggn GSF Lev/AR Årets utr Avs ansk Markanläggn GSF Lev/AR Ack nedskr IB Markanläggningar GSF Lev/AR Årets nedskr Markanläggningar GSF Lev/AR Årets återf nedskr Markanläggn GSF Lev/AR Ack avskr IB Markanläggningar GSF Lev/AR Årets avskr Markanläggningar GSF Lev/AR Årets fsg Avs avskr Markanlägg GSF Lev/AR Årets utr Avs avskr Markanlägg GSF Lev/AR Ing anskv Påg Till- och ombygg GSF Lev/AR Ingående Kreditivränta GSF Lev/AR Pågående invest Ombyggnad GSF Lev/AR Årets invest Påg Ombyggnad GSF Lev/AR Årets kreditivränta GSF Lev/AR Ack nedskrivn Påg ombyggn GSF Lev/AR Årets nedskrivn Påg ombyggnad GSF Lev/AR Årets återf nedskr Påg ombyggn GSF Lev/AR Ing anskv Nybyggnad GSF Lev/AR Ingående kreditivränta GSF Lev/AR Årets invest Nybyggn pågående GSF Lev/AR Årets invest Nybyggn genomförd GSF Lev/AR Årets kreditivränta GSF Lev/AR 12 Maskiner och inventarier Ing anskv IT-utrustning GSF Lev/AR Påg invest IT-utrustning GSF Lev/AR Årets inv genomf IT-utrustning GSF Lev/AR Årets fsg Avs ansk IT-utrustni GSF Lev/AR Årets utr Avs ansk IT-utrustni GSF Lev/AR Ack nedskr IB IT-utrustning GSF Lev/AR Årets nedskr IT-utrustning GSF Lev/AR Årets återf nedskr IT-utrustni GSF Lev/AR Ack avskr IB IT-utrustning GSF Lev/AR

3 12191 Årets avskr IT-utrustning GSF Lev/AR Årets fsg Avs avskr IT-utrustn GSF Lev/AR Årets utr Avs avskr IT-utrustn GSF Lev/AR Ing anskv Medtekn apparatur GSF Lev/AR Påg inv Medtekn apparatur GSF Lev/AR Årets inv Medtekn apparatur GSF Lev/AR Årets fsg Avs avsk Medtekn app GSF Lev/AR Årets utr Avs avsk Medtekn app GSF Lev/AR Ack nedskr IB Medtekn apparatu GSF Lev/AR Årets nedskr Medtekn apparatur GSF Lev/AR Årets återf nedskrivningar Med GSF Lev/AR Ack avskr IB Medtekn apparatur GSF Lev/AR Årets avskr Medtekn apparatur GSF Lev/AR Årets fsg Avs avsk Medteknisk GSF Lev/AR Årets utr Avs avsk Medteknisk GSF Lev/AR Ing anskv IB Byggninventarier GSF Lev/AR Påg inv Byggninventarier GSF Lev/AR Årets inv Byggninventarier gen GSF Lev/AR Årets fsg Avs ansk Byggnadsinv GSF Lev/AR Årets utr Avs ansk Byggnadsinv GSF Lev/AR Ack nedskr IB Byggninventarier GSF Lev/AR Årets nedskrivn Bygginventarie GSF Lev/AR Årets återf nedskr Byggninvent GSF Lev/AR Ack avskr IB Byggnadsinventari GSF Lev/AR Årets avskr Byggnadsinventarie GSF Lev/AR Årets fsg Avs avsk Byggninvent GSF Lev/AR Årets utr Avs avsk Byggninvent GSF Lev/AR Ing anskv IB Bilar o transport GSF Lev/AR Påg invest Bilar o transportme GSF Lev/AR Årets invest Bilar o transport GSF Lev/AR Kreditivränta Påg invest Trans GSF Lev/AR Årets fsg Avs ansk Bilar o tra GSF Lev/AR Årets utr Avs ansk Bilar o tra GSF Lev/AR Ack nedskr IB Bilar o transpm GSF Lev/AR Årets nedskr Bilar o transpm GSF Lev/AR Årets återf nedskr Bilar o tra GSF Lev/AR Ack avskr IB Bilar o transpm GSF Lev/AR Årets avskr Bilar o transpm GSF Lev/AR Årets fsg Avs avsk Bilar/trans GSF Lev/AR Årets utr Avs avskr Bilar/tran GSF Lev/AR Ing anskv IB Fin leasing Inven GSF Lev/AR Påg invest Fin leasing Inventa GSF Lev/AR Årets invest Fin leasing Inven GSF Lev/AR Årets fsg Avs ansk Fin leasing GSF Lev/AR Årets utr Avs ansk Fin leasing GSF Lev/AR Ack nedskr IB Fin leasing inve GSF Lev/AR Årets nedskr Fin leasing Inven GSF Lev/AR Årets återf nedskr Fin leasing GSF Lev/AR Ack avskr IB Fin leasing inven GSF Lev/AR Årets avskr Fin leasing GSF Lev/AR Årets fsg Avs avsk Fin leasing GSF Lev/AR Årets utr Avs avsk Fin leasing GSF Lev/AR Ing anskv IB Förbättr annans f GSF Lev/AR

4 12621 Påg inv Förbättr annans fastig GSF Lev/AR Årets inv Förbättr annans fast GSF Lev/AR Årets fsg Avs ansk Förbättr an GSF Lev/AR Årets utr Avs ansk Förbättr an GSF Lev/AR Ack nedsk IB Förbättr annan fa GSF Lev/AR Årets nedsk Förbättr annans fa GSF Lev/AR Årets återf nedskr Förbättr an GSF Lev/AR Ack avskr IB Förbättr annan fa GSF Lev/AR Årets avskr Förbättr annans fa GSF Lev/AR Årets fsg Avs avsk Förbättr an GSF Lev/AR Årets utr Avs avsk Förbättr an GSF Lev/AR Ing anskv IB Inv i annans fast GSF Lev/AR Påg inv i annans fastighet GSF Lev/AR Årets inv i annans fastighet GSF Lev/AR Årets fsg Avs ansk Inv annans GSF Lev/AR Årets utr Avs ansk Inv annans GSF Lev/AR Ack nedskr IB Inv i annans fas GSF Lev/AR Årets nedskr Inv i annans fast GSF Lev/AR Årets återf nedskr Inv i annan GSF Lev/AR Ack avskr IB Inv i annans fast GSF Lev/AR Årets avskr Inv i annans fasti GSF Lev/AR Årets fsg Avs avsk Inv annan f GSF Lev/AR Årets utr Avs avsk Inv annan f GSF Lev/AR Ing anskv IB Konst GSF Lev/AR Påg investering Konst GSF Lev/AR Årets invest Konst Genomförda GSF Lev/AR Årets fsg Avs ansk Konst GSF Lev/AR Årets utr Avs ansk Konst GSF Lev/AR Ack nedskr IB Konst GSF Lev/AR Årets nedskrivn Konst GSF Lev/AR Årets återf nedskr Konst GSF Lev/AR Ing anskv IB Övr inventarier GSF Lev/AR Påg invest Övr inventarier GSF Lev/AR Årets invest Övr invent genomf GSF Lev/AR Årets fsg Avs avsk Övr inventa GSF Lev/AR Årets utr Avs avsk Övr inventa GSF Lev/AR Ack nedskr IB Övr inventarier GSF Lev/AR Årets nedskr Övr inventarier GSF Lev/AR Årets återf nedskr Övr inventa GSF Lev/AR Ack avskr IB Övr inventarier GSF Lev/AR Årets avskr Övr inventarier GSF Lev/AR Årets fsg Avs avsk Övr inventa GSF Lev/AR Årets utr Avs avsk Övr inventa GSF Lev/AR 13 Finansiella anläggningstillgångar Ing anskv Aktier dotterbolag FV Årets inv Aktier dotterbolag FV Årets avyttr Aktier dotterbola FV Ing anskv Aktier intressebolag FV Årets inv Aktier intressebolag FV Årets avyttr Aktier intressebo FV Ing anskv Aktier andra bolag FV Årets inv Aktier andra bolag FV

5 13152 Årets avyttr Aktier andra bola FV Ing anskv Bostadsrätter FV Årets inv Bostadsrätter FV Årets avyttr Bostadsrätter FV Ing anskv Övr andelar/insatser FV Årets inv Övr andelar/insatser FV Årets avy Övr andelar/insatser FV Ing anskv Obl/värdep/långfr FV Årets inv Obl/värdep/långfr FV Årets avyttr Obl/värdep/långfr FV Ing anskv Långfr utlämn lån FV Årets Långfr utlämnade lån FV Årets amorteringar Långfr lån FV Ing Långfr förutbet Förskott FV Årets Långfr förutbet Förskott FV Årets amort Långfr förskott FV Ing anskv Långfr invbidrag FV Årets uppb Långfr invbidr FV Årets erhållna Långfr invbidr FV Ing anskv Övr långfr fordr FV Årets uppb Övr långfr fordring FV Årets erhållna Övr långfr ford FV Värderegl Värdepapper FV Värderegl Långfr fordringar FV Ing Bidr till statl infrastr FV Årets bidr Statl infrastrukt FV Ack upplösn Bidr statl infrast FV 14 Förråd mm Förråd och lager FV Lager omsättningsfastigheter FV Hjälpmedelslager FV Ack avsk Rörelsehjälpm lager FV Synhjälpmedelslager FV Ack avsk Synhjälpmedelslager FV Hörhjälpmedelslager FV Ack avsk Hörhjälpmedelslager FV 15 Kundfordringar Kundfordringar GSF Kund Befarad osäker kundfordran FV GSF lämnar underlag. FV har möjlighet att göra annan bedömning Konstaterad osäker kundfordran FV GSF lämnar underlag. FV har möjlighet att göra annan bedömning 16 Övriga kortfristiga fordringar Lönefordran Löneförskott FV Lönefordran Prel lön poänglön FV Lönefordran Reseförskott FV Lönefordran Övriga FV Lönefordran Faktura FV Kortfr del av långfr fordring FV

6 16500 Fordringar hos staten FV Fordran Momsbidrag 6%,5%,18% FV Avr skatter o avg Skattekonto FV Avräkn fordran Projektmedel FV Avräkn fordran Donationer FV Avräkn fordran Stiftelser FV Avräkning Nobina FV Avräkning KC och Återförsäljar FV Avräkning BussPersson FV Avräkning Thygessons FV Avräkning Bergkvara buss FV Avräkning Orusttrafiken FV Avräkning Tjörnarps Buss FV Avräkning Veolia Malmö FV Avräkning Olssons buss FV Avräkning Isakssons buss FV Avräkning Buss i Väst FV Avräkning Ringduvetaxi FV Avräkning Arriva FV Avräkning Linkon FV Avräkning TVM FV Fordringar BABS FV Fordringar AMEX FV Fordringar DINERS FV Avräkning DSB First FV Avräkning Arriva Tåg FV Fordringar ext försäljnställen FV Vidarefakt av trafikkostnader FV Avräknfordr IFP-fakturor GSF K/B Avräknfordr Saldofakturor GSF Patient Avräknfordr Ank påg bygginvest GSF Lev/AR Avräknfordr Ofakturerat FV Avräkn Kost Kort/löneavdrag FV Avräkn Kost Kort/kontantladdn FV Avräkn Kassor Kiosk/Restaurang FV Avräkn Kost Kuponger FV Avräknfordr Intrum Justitia GSF Kund Avräknfordr Visma Collectors GSF Kund Skånetrafiken gör sin egen avstämning Avräknfordr Gothia GSF Kund Fordran Internbank koncernbola FV Endast finans bokför här - avser dotterbolagens bankmedel Övriga kortfristiga fordringar FV Avräknfordr Patienthotell FV Avräknfordr Kassor FV Används vid affärshändelser i handkassorna Avräknfordr Hyror FV Ing moms Skattskyldig vsht Sv FV Ing moms Skattskyldig vsht Utl FV Ing moms Skattefri vsht Sve FV Ing moms Skattefri vsht Utland FV Återf momsers vid förs anläggn FV

7 16810 Redovisning moms Skattesk vsht FV Redovisning moms Skattfri vsht FV Värderegl övr kortfr fordr FV 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader, GSF FV Förutbetalda kostnader FV Förutbet kostn, Aut.konterade FV Upplupen intäkt, GSF FV Upplupen intäkt FV Upplupen intäkt Aut.konterade FV Upplupen intäkt Förs anltillg FV Upplupen intäkt Mediareglering FV Upplupen intäkt Läkem.bonus FV Upplupen vårdintäkt, PKS FV Upplupna skatteintäkter FV 18 Kortfristiga placeringar Aktie o andelar kortfr FV Kortfr Obl och värdepapper FV Kortfr Certifikat FV Värderegl kortfr placeringar FV 19 Kassa/bank Handkassa GSF K/B Växelkassa GSF K/B Dagskassa/kortbet Babs Patient GSF K/B Plusgiro GSF K/B Checkräkningskonto GSF K/B Bankkonton (end Finans) GSF K/B Bankkonton, överföringar GSF K/B Bankgirot OCR GSF K/B Bankgirot Övrigt GSF K/B Bankgirot Lev GSF Lev Koncernbankkonto (end Finans) GSF K/B Förvaltningsbankkonto Swedbank GSF K/B Bankgirot OCR GSF K/B Bankgirot Övrigt GSF K/B Bankgirot Lev GSF K/B Spärrade bankmedel FV Används vid domstolsutfall skadestånd där processen ej är klar 20 Eget kaptial Regionkapital FV Disponibelt eget kapital FV 22 Avsättningar Avsättn för pensioner from -98 FV Ansvarsförb pensioner tom -97 FV Årets Pensionsskuldförändring FV Utbet från pensionsavsättning FV Utbet från pensionssförb FV

8 22170 Årets Utbet pensionsavsättning FV Löneskatt Avsätt pensioner 98- FV Löneskatt Ansvarsförbindel -97 FV Löneskatt Årets skuldförändr FV Löneskatt Pensionsutbetalninga FV Avsättningar FV 23 Långfristiga skulder Skuld till LÖF FV Förutbet investeringsbidrag FV Checkräkningskredit FV Byggnadskreditiv FV Ack Långfr lån Bank/kreditinst FV Årets nyuppt Långfr lån Banker FV Årets amort Långfr lån Banker FV Skulder t Närstående företag FV Ack Långfristig leasingskuld FV Årets nyupptagn Långfr leasing FV Årets amortering Långf leasing FV Långfr lån i utländsk valuta FV Långfr upplupna kostnader FV Långfr förutbetalda intäkter FV Långfr förutbetalda hyresint FV Långfr övriga skulder FV 24 Kortfristiga skulder till leverantörer Leverantörsskulder GSF Lev/AR 26 Moms och särskilda punktskatter Utg moms försäljn Sverige 25% FV Utg moms egna uttag 25% FV Utg moms tjänsteförv Utl 25% FV Utg moms varuförvärv EU 25% FV Utg moms försäljn Sverige 12% FV Utg moms på egna uttag 12% FV Utg moms tjänsteförvärv EU 12% FV Utg moms varuförvärv EU 12% FV Utg moms försäljn Sverige 6% FV Utg moms på egna uttag 6% FV Utg moms tjänsteförv Utland 6% FV Utg moms varuförvärv EU 6% FV Redovisning moms Skattsk vsht FV Särsk punktskatter Reklamskatt FV 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag Personalens källskatteskuld FV Införselskuld Kronofogden GSF Lön Återförd nettolöneskuld FV Övriga löneavdragsskulder FV 28 Övriga kortfristiga skulder Avräkn skuld Factoring FV GSF har avstämnings för Ftg 95

9 28200 Skulder till anställda FV Skulder för Återförd lön FV Kortfr del av leasingskuld FV Kortfristiga låneskulder FV Internbankskuld koncernbolag FV Endast finans bokför här - avser dotterbolagens bankmedel Kortfr del av långfr skuld FV Kortfr lån i utländsk valuta FV Skuld till Trafikverket FV Skuld Avr skatt/avg Skattekont FV Övriga skulder till staten FV Avräkn skuld Projektmedel FV Avräkn skuld Donationer FV Avräkn skuld Stiftelser FV Avräkn skuld Depositionsavgift FV Avräkn skuld Donation/Depmedel FV Avräkn skuld Fondbidrag FV Avräkn skuld Ej plac inbet GSF K/B - kund Ej placerade inbet BG OCR GSF K/B - kund Ej placerade inbet Lev GSF K/B - Lev Förskott kund Rabattkort FV Förskott kund Skånekort FV Förskott kund Abonnemangskort FV Förskott kund Presentkort FV Förskott skuld Utoml patienter FV Kortfr skuld Utbet lön FV Avräkn skuld Bankgiro GSF Patient/Kund Avräkn skuld Löneutbetaln FV Avräkn skuld Arbetsgivavg FV Avräkn skuld Fakt/fil, Region FV Avräkn skuld Fakt/fil, Extern FV Avräkn skuld Fakt/fil, GSF GSF Lev/AR - K/B Avräkn skuld Internränta GSF Lev/AR Avräkn skuld Man. inbet GSF Patient Avräkn skuld IFP-fakturor GSF K/B Avräkn skuld Saldofakturor GSF Patient Kreditivränteskuld FV Avräkn skuld Förs Fastigheter FV Övr Kortfristiga skulder FV Övr Avräkningsskulder FV 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Uppl skuld Ej komp ötid FV Uppl skuld Retr löner FV Uppl skuld Jour beredskap FV Uppl Övriga Löneskulder FV Uppl skuld Semesterlöner FV Uppl skuld Sociala avgifter FV Uppl Löneskatt Pensionsutbet FV Uppl skuld Avtalsförsäkringar FV Uppl Pensionskost, Avgbest åld FV

10 29710 Uppl Pensionskost, Försäkravg FV Förutbetalda Skatteintäkter FV Upplupna kostnader, av GSF FV Upplupna kostnader FV Upplupna kostn, aut.konterade FV Används när radperiodiseringar skett på bokföringsorders eller på kundfaktura Uppl Frisktandv Kont/betalkort FV Uppl Frisktandv Patavg autogir FV Uppl Frisktandv Faktura FV Uppl Frisktandv FK FV Uppl Frisktandv ATB fr FK FV Uppl Frisktandv Akut Externt FV Uppl Frisktv Överflytt, vårder FV Uppl Frisktv remiss Käkkir mfl FV Uppl Frisktv återb upps kontr FV Uppl Frisktandv omkostnader FV Uppl Frisktandv kap.ers klinik FV Uppl Frisktv högkostskydd klin FV Förutbetalda intäkter, av GSF FV Förutbetalda intäkter FV Förutbet intäkt, aut.konterade FV Används när radperiodiseringar skett på bokföringsorders eller på kundfaktura K/B Patient- och ekonomiservice Kassa/bank Patient Patient- och ekonomiservice Patient Lev/AR Ekonomiservice Leverantörsfaktura Kund Patient- och ekonomiservice Kundfakturering

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Enskild firma BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Bidrag för läkemedelsförmånen öppen vård 2 551 2 438 2 438 Patientavgifter hälso- och sjukvård 377 350 336 Patientavgifter tandvård 353 332 332 Försäljning av hälso- och sjukvård/tandvård

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

AR Profil Sida: 1. Kontoplan. 1010 Balanserade utgifter 234 E S S S Tillgångar 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar

AR Profil Sida: 1. Kontoplan. 1010 Balanserade utgifter 234 E S S S Tillgångar 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar 1 typ 1010 Balanserade utgifter 234 E S S S Tillgångar 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar 1028 Ack nedskrivningar

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04 Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack nedskrivn

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoplan RFSL-Förbundet Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1230 Ombyggnad lokal - T Nej 236 1239

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Bal utgifter forsk/utveckl 234 1012 Bal utgifter dataprogram 234 1019 Ack avskrivn bal utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivn koncessioner

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Kassaflödesanalys finansieringssektorn Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Finansieringssektorn är knuten till eget kapital (exkl. årets resultat) resp. långfristiga

Läs mer

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar KTS Test 4:e kvartalet 2014 Testmyndighet nr 1 TEST Landstingens finansiella tillgångar och skulder Påbörjad, skicka in senast 2014-12-31 Myndighet 1a Sida 1 av 11 Innan du börjar Sidor och frågor i blanketten

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

BRF S:t Olof 1 (2) 725000-1364 Utskriven: 2012-03-01, 14:21 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 203, B 1, C 1, NJ 10

BRF S:t Olof 1 (2) 725000-1364 Utskriven: 2012-03-01, 14:21 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 203, B 1, C 1, NJ 10 BRF S:t Olof 1 (2) Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2011-01-01 Förändring 2011-12-31 1111 Byggnader på egen mark 339 406,00 0,00 339 406,00 1112 Ombyggnad 1 767 209,00 0,00 1 767 209,00 1119

Läs mer

723.907 636.900 785.130 636.900 KOSTNADER

723.907 636.900 785.130 636.900 KOSTNADER RESULTATRÄKNING RR01 Sid 1 1002 Brf Birka Period 0501-0512 jan-dec 060207 19:51 Utfall Budget Föreg år Årsbudget INTÄKTER 3010 Årsavgifter 615.122 537.500 537.360 537.500 3040 Hyror förråd 2.400 2.400

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan, Kalmar Skriftligt prov i delkurs

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Bokslutsbilaga. Kassa och bank. Kassa och bank 11 629,50. Kassa. Postgiro USS, 926568-7 3 786,07 35 667,00. Postgiro MH 17 263,78

Bokslutsbilaga. Kassa och bank. Kassa och bank 11 629,50. Kassa. Postgiro USS, 926568-7 3 786,07 35 667,00. Postgiro MH 17 263,78 Organisationsnummer Räkenskapsår Datum Kassa och bank 1 Kassa och bank Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp Kassa Postgiro USS, 928-7 Postgiro MH Sparbanken Finn 73007841-4 Sparbanken Finn 49244-9

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

1(9) 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING. för den ideella. Föreningen Närheten 802437-7924

1(9) 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING. för den ideella. Föreningen Närheten 802437-7924 1(9) ÅRSREDOVISNING för den ideella Föreningen Närheten 802437-7924 Bokslutsdatum: Verksamhetsår: ÅRSREDOVISNING för Föreningen Närheten 802437-7924 2(9) 2013-12-31 20130101 20131231 Resultaträkning för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011

ÅRSREDOVISNING  2011 ÅRSREDOVISNING Brf VALLEN Malmö 2011 1 Brf Vallen i Malmö Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 0 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 3 Balansräkning... 5 Underskrifter:... 7 Revisionsberättelse...

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1910 Gärdeskyrkan, Blåklinten 4, påg ombyggnad 90 060,00 1919 Ack avskrivn byggnader

Läs mer

Materiella tillgångar yhteensä

Materiella tillgångar yhteensä AB 2013 BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar 1000 Grundläggningsutgifter 1010 Forskningsutgifter 1015 Utvecklingsutgifter 1020 Immateriella rättigheter 1030 Goodwill 1040 Övr.utg.med

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Aktiebolag - Asteri kirjanpito mallitilikartta

Aktiebolag - Asteri kirjanpito mallitilikartta BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Kommunhuset kl 13:00. Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell

Kommunhuset kl 13:00. Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell EDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-26 1 Sida Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Kommunhuset kl 13:00 Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Bokslut i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

1930 Bank transaktionskonto 183 013 992-7 162 200,00

1930 Bank transaktionskonto 183 013 992-7 162 200,00 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 1 A 1 070101 Förutbet bidrag Laholms kommun 061026 3987 1 Kommunala bidrag/haf 12 094,00 2400 Förutbetalda bidrag 12 094,00 A 2 070104 Överföring mellan bankkonton

Läs mer

Kyrk-BAS 2006 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-24

Kyrk-BAS 2006 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-24 Kyrk-BAS 2006 Sida: 1 1100 Byggnader och mark 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och förs.lokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskr kyrkor och kapell 1119 Ack avskr kyrkor och kapell

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6)

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) SCBFS 2015:10 Bilaga 1 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om kvartalsutfall för kommuner. De begärda uppgifterna

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Visma Eget Aktiebolag Lathund för att du ska kunna se vad de olika transaktionerna som du registrerar i programmet påverkar i din deklaration. På sidan INK2R i programmet kan du också högerklicka i rutan

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Brf Oskar 12 1 (2) 716422-0605 Utskriven: 2014-04-22, 12:35 2013-01-01-2013-12-31 T o m ver nr: ISS 20102

Brf Oskar 12 1 (2) 716422-0605 Utskriven: 2014-04-22, 12:35 2013-01-01-2013-12-31 T o m ver nr: ISS 20102 1 (2) 716422-0605 Utskriven: 2014-04-22, 12:35 2013-01-01-2013-12-31 T o m ver nr: ISS 20102 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2013-01-01 Förändring 2013-12-31 111100 Byggnader ing anskaff

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Smedjehusen. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning. för. Brf Smedjehusen. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Brf Smedjehusen Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 2 Bostadsrättsföreningen Smedjehusen Org.nr 769616-8095 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Smedjehusen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 1110 Byggnader 1111 Klubbhus 1112 Shop 1113 Maskinhall 1114 Övriga byggnader 1119 Ack avskrivning byggnader 1130 Mark, markanläggning, bana och bevattning 1131

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod 11.7 MARIK AB II MARIKAB expanderar sin verksamhet 0X9. Nedanstående balansräkning (IB o UB) och resultaträkning gäller för 0X9 och du ska upprätta en ny kassaflödesanalys för 0X9 - med hjälp av nedanstående

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011 DE13, TE13, IMIT13,BC13 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-03-26 Tid: 9:00 12:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12)

KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12) KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12) 1 TILLGÅNGAR 11-12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Förbättringsutgifter på annans fastighet Som förbättringsutgifter redovisas ny-, till- och ombyggnader på annans fastighet

Läs mer

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod 11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod MARIKAB redovisar nedanstående balans- och resultaträkning för 20X8. Upprätta en kassaflödesanalys för 20X8 med hjälp av dessa rapporter och upplysningarna

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

BRF Sågen Malmö Organisationsnr 769615-2383. Årsredovisning För räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

BRF Sågen Malmö Organisationsnr 769615-2383. Årsredovisning För räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 BRF Sågen Malmö Organisationsnr 769615-2383 Årsredovisning För räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Brf Sågen i Malmö 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Sågen i Malmö får härmed avge redovisning

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och församlingslokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskrivningar på kyrkor och kapell 1119 Ack avskrivningar på kyrkor och kapell

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer