Protokoll styrelsemöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12"

Transkript

1 1/ Protokoll styrelsemöte Närvarande: Pelle Ehn, K3 Malmö Högskola D&R (PE) ordförande Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg-Nilsson, ordf D&R (ÅW) Närvarande via Skype: Anders Warell, Industridesign Lunds universitet D&R Andrew Morrison, AHO D&R (AM) Adjungerade: Susanne Helgeson, informationsansvarig, (SH) Peter Ullmark, KTH, projektledare (PU) Närvarande via Skype Bosse Westerlund, Konstfack, föreståndare (BW) Förhinder: Torbjörn Andersson, Linköpings universitet doktorand ordinarie Barbara Czarniawska, Göteborgs universitet extern D&R Stefan Holmlid, Datavetenskap Linköpings universitet D&R (SHd) Maria Lantz, Konstfack D&R (ML) Lena Trojer, Blekinge tekniska högskola extern D&R vakant KTH Plats: E1, Konstfack, kl DESIGNFAKULTETEN The Swedish Faculty for Design Research and Research Education Bo Westerlund, Phone: ,

2 2/5 1. Godkännande av dagordningen Inga övriga frågor anmäldes och dagordningen godkändes. 2. Val av mötessekreterare och justeringsmän Till mötessekreterare valdes BW och till justeringsmän ÅWN och MNB. 3. Föregående protokoll Föregående protokoll godkändes. 4. Nya ledamöter D&R har beslutat om två nya externa ledamöter i styrelsen, Barbara Czarniawska från Göteborgs universitet och Lena Trojer från Blekinge tekniska högskola. KTH har beslutat att Catharina Gabrielsson ska delta som representant för KTH i Designfakultetens styrelse. Alla tre nya ledamöter hade förhinder detta möte. 5. Val av ordförande för Designfakultetens styrelse Eftersom det är så många ledamöter frånvarande beslöts att bordlägga beslutet om ordförande till nästkommande möte. Pelle Ehn utsågs att fortsätta som interimistisk ordförande till dess. 6. Uppföljning av arbetet i strategigruppen PU redogjorde för strategigruppens arbete och det dokument som redogör för diskussioner inom gruppen, vilket skickats till styrelsen innan mötet: Strategigruppens diskussion kring organisering och finansiering från Huvudsakligen innebär förslaget att medlemmarna framöver tar ett större ansvar för internat, kurser och andra aktiviteter. Det centrala kansliet finns kvar men bantat och bekostas med avgifter från medlemmarna. En total årskostnad på ca 1,5 MSEK för den centrala basverksamheten har diskuterats vilket skulle kosta medlemmarna ca kr per år plus en viss avgift per doktorand. Andra diskuterade strategiska insatser måste bekostas av externa medel. Tanken har varit att försöka säkerställa denna basverksamhet och medlemmarnas insatser för den innan diskussionerna med forskningsråd och andra tänkbara finansiärer förs vidare. Styrelsens fann detta vara en rimlig och framkomlig väg. Flertalet universitet och högskolor bör kunna klara denna nivå på insatser. AM påpekade dock att det är viktigt att vara tydlig med vilket utbyte de medverkande skolorna kan få av en ny satsning. Skillnaderna i ekonomiska möjligheter mellan olika medlemmar är dock

3 3/5 stor varför en differentiering av avgifterna kan behöva diskuteras. Inte bara de största universiteten utan också mindre högskolor måste kunna vara med även i fortsättningen. Särskilt väsentligt är det att alla designskolor kan delta. Ett bra sätt att hämta stöd från högre nivåer inom de olika universiteten och högskolorna skulle kunna vara att inte tala om en årlig avgift utan se det hela som en tre- eller femårig satsning. Då hamnar beloppen på en nivå som blir möjlig att diskutera på t ex rektorsnivå. Verksamheten får också en helt annan kontinuitet vilket bör kunna göra det enklare att intressera externa finansiärer för de större satsningarna. Styrelsen ansåg dock att det inte får gå för lång tid innan arbetet med att finna externa finansiärer kommer igång på allvar. Flera olika vägar bör också prövas parallellt. Exempel på tänkbara finansiärer att ta kontakt med är, förutom samarbetet med SVID om en ny SIO eller annan typ lösning, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Torsten och Vanja Söderbergs stiftelse samt IKEAs många olika stiftelser. Även Nordiska rådet bör kontaktas. Om några år upphör också Formas finansiering av arkitekturforskarskolan ResArc vilket skulle kunna öppna för ett närmare samarbete. Tidningen D! presenterades som utkast. Styrelsen var mycket positiv till den. Trots att det i huvudsak är fråga om en lägesrapport bör det dock, trots de allmänt ljusa utsikterna för designområdet, framgå tydligare att det finns ett stort behov av extern finansiering. Styrelsen anser att det är viktigt att deltagarna i strategigruppen avsätter tid för att arbeta med frågor om hur Designfakulteten ska utvecklas efter Det är viktigt att vässa argumenten. 7. Redogörelse från nuvarande värd, KTH MNB redogör för diskussioner som man haft på KTH om relationer till ett framtida Designfakulteten. Bl.a. har hon genomfört en workshop med ett tiotal personer, skolchefer, forskare och utbildningsansvariga inkl. representanter från Konstfack för att identifiera vilka gemensamma intressen som finns över KTH när det gäller design i stort, designforskning såväl som utbildning på grund och avancerad nivå. KTH har stort intresse av den gemensamma delen av ett Designfakulteten 2.0 och vill vara en aktiv part. KTH vill inte nödvändigtvis fortsätta att leda, men absolut stötta även fortsättningen, eventuellt genom att bidra med en person som också är aktiv inom KTH-Konstfackssamarbetet. MNB berättar att KTH vill synliggöra sin samlade designengagemang och tydliggör detta i samarbetet med Konstfack. En stark koppling mellan Konstfacksamarbetet och forskarskolan behövs på KTH.

4 4/5 8. Föreståndarfrågan ÅWN leder en mindre grupp som ska arbeta med frågan om vem som kan bli en bra föreståndare för Designfakulteten 2.0. Den består av delar av strategigruppen. 9. Framtida relationer mellan D! och D&R BW presenterade nuvarande konstruktion med D&R som en sorts mellanhand mellan medlemsinstitutionerna och Designfakulteten. En frågeställning är om relationen mellan medlemmar och D! kan förenklas efter Kan D&R upphöra och medlemmarna får ett mer direkt inflytande? Ett förslag som nämndes var att i samband med årsmötet ordna en konferens, så att lärare, handledare, doktorander, m.fl. alla möts en gång per år. Detta skulle stödja upprätthållandet av nätverk. Denna fråga hänger tätt samman med frågan om finansiering och inflytande. ÅWN, ordförande i D&R initierar en diskussion bland medlemmarna om denna fråga och möjlighet. 10. Ekonomiskt utrymme för 2014, uppföljning av budget PU konstaterade att utgifterna hittills hållit sig väl inom budget. Men eftersom kostnaderna för Boråsinternatet ännu inte är synliga i bokföringen har ett aktuellt saldo inte tagits fram. En mer fullständig redovisning kommer i samband med nästa styrelsemöte i augusti-september. 11. Verksamheten 2014 PU & BW redovisade för verksamheten Internat 31 genomfördes nyligen framgångsrikt tillsammans med Högskolan i Borås. Internat 32 planeras i Köpenhamn i samarbete med DKDS, IT-universitetet och Copenhagen Business School. Temat är spel i vid mening vilket efterfrågats av doktoranderna. Årets avslutande internat 33 planeras i Malmö. I samband med det planeras även D&R årsmöte och en konferens/fest. Två kompletterande kurser har också nyligen startat, An Introduction to Design Based Research och Course in Design for Service. Årets sommarskola i NORDES regi ordnas i Finland augusti med temat The Perceptive Body. Redovisningen bifogas protokollet. Planeringen av NORDES nästa konferens 2015 har inletts och kommer att ha Konstfack/KTH som värd. Ett andra planeringsmöte genomfördes i mars. Under konferensen DRS2014 i Umeå kommer vi dels att dela ut flyers om D!, tidningen, Nordes 2015 och visa delar av filmen som PE och PU gör. Filmen kommer även att fungera som avrapportering.

5 5/5 12. Övriga frågor Det var inga övriga frågor. 13. Kommande styrelsemöten Nästa styrelsemöte föreslogs äga rum delvis tillsammans med strategigruppen. BW fick i uppdrag att göra en Doodle för att kunna bestämma ett datum i månadsskiftet augusti-september för mötet så att så många som möjligt kan närvara. PE avslutade mötet. Vid protokollet: Bo Westerlund Justeras: Margareta Norell Bergendahl Åsa Wikberg-Nilsson

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Närvarande: Elisabeth Beijer, Madeleine Blusi, Lena Chirico, Carina Forsman Björkman, Lisbeth Eriksson, Birgit Häger och Jenny Malmsten Anmält förhinder: Catharina

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #3 som ägde rum 2014 09 22 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Marcus Wiking (Vice ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig)

Läs mer

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Mötesdag: Torsdag den 30 augusti kl. 9.30-11.15 Mötesplats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

Läs mer

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning Protokoll Datum: 15 april 2014 Tid: 18:00 Plats: Telefonkonferens Protokoll nr: 6 Närvarande med rösträtt: Agnes Back, Niklas Kühnemann, Zorba Hållsten, Klara Blomqvist, Linn Broman Ordförande: Agnes Back

Läs mer

Protokoll. fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum 2015 04 13 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Marcus Wiking (Vice ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig)

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för En skola på vetenskaplig grund den 27 april 2012

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för En skola på vetenskaplig grund den 27 april 2012 Datum Beteckning 2012-06-03 Birgitta Henecke 0709 71 99 29 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för En skola på vetenskaplig grund den 27 april 2012 Närvarande: Tomas Johansson, Åsa Melkersson, Siv Wilborgsson

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Svensk Beteendemedicinsk Förening Tisdagen den 31:e mars 2015 kl 13.00-14.00 Anslut till Skype, via matilda.annerstedt. Härefter inbjuds du till Skype-grupp SBF. Ordföranden

Läs mer

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2010-05-19 Kl. 18.00-21.50 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå.

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2010-05-19 Kl. 18.00-21.50 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå. Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2010-05-19 Kl. 18.00-21.50 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå. Deltagare: Erik Persson, Leif Hedman,, Louise Tetting, Lars

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte nr 27 11 feb 2002

Kallelse till styrelsemöte nr 27 11 feb 2002 Kallelse till styrelsemöte nr 27 11 feb 2002 Plats: Arlande, Sky City, rum SAAB 2000 (13), plan 3. Tid: 10.00 15.15 (svensk tid) Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 1 (12) FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 Tid 2011-02-13 09.00-16.00 Plats Förbundet Unga Forskares kansli, Stockholm Kallade Rikard Ahrgren David Ebbevi Sara Magnusson Robert Piehl-Fridqvist Andreas Svensson Guncha

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 2011-02- 23 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010.. Nätverket Genusföretagarna är Sveriges enda branschorganisation inom jämlikhet. Vi utgör ett viktigt nätverk för dem som arbetar med jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE MÅNDAGEN DEN 16 SEPTEMBER 2008

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE MÅNDAGEN DEN 16 SEPTEMBER 2008 1 PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE MÅNDAGEN DEN 16 SEPTEMBER 2008 2 Förslag till dagordning inför möte med Föreningen Nordens styrelse Datum: Tisdagen den 16 september 2008 Tid: Kl. 10-14.15

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Tid: Tisdag 10 september kl. 10:00-17:40 Plats: Online Närvarande: Italo Masiello, KTC SÖS, Stockholm, Ordf Eva

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Madelene Sandström, vd Eva Högström, sekr Stefan Ostholm Anders Ahl. Olle Vogel, personalrepresentant. Eva Cederbalk Björn Sundell

Madelene Sandström, vd Eva Högström, sekr Stefan Ostholm Anders Ahl. Olle Vogel, personalrepresentant. Eva Cederbalk Björn Sundell KKstiftelsen ^ ^ Sammanträdesdatum 2014-09-11 PROTOKOLL KKS - Styrelse Plats Deltagande styrelseledamöter Närvarande från kansliet Övriga deltagare Anmält förhinder Albert Kök - Hotell & Konferens, Trollhättan

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgrupp för Leaderordföranden den 18 dec 2009 i Stockholm

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgrupp för Leaderordföranden den 18 dec 2009 i Stockholm Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgrupp för Leaderordföranden den 18 dec 2009 i Stockholm Närvarande: Christer Hederberg ordförande Karl Johan Adolfsson Jörgen Nilsson Tomas Öhlund Carina

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28 SLUTRAPPORT Anders Pettersson 2015-06-28 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Frågeställningar... 4 1.3 Metod och avgränsningar... 4 1.4 Om rapporten... 5 2. Presentation av

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

RAPPORT FÖRSTUDIE SPELENS HUS

RAPPORT FÖRSTUDIE SPELENS HUS RAPPORT FÖRSTUDIE SPELENS HUS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Bakgrund... 2 Spelens Hus i sverok... 2 Minislaget i Umeå... 2 Uppstart... 2 Uppdrag... 3 Mål... 3 Resultat... 4 Rapport medlemsworkshop...

Läs mer

9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin

9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin 9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin Styrelsemöte 2012-8 Datum och tid: 2012-09-24 kl ca 18.00-20.00 Möteslokal: Förbundets lokal, Stwegatan 5 5tr, Sundbyberg Närvarande: Anne-Charlotte Bennerstam

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

Protokoll fört vid. SUNET styrelsesammanträde den 1 oktober 1996. Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande

Protokoll fört vid. SUNET styrelsesammanträde den 1 oktober 1996. Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande Protokoll fört vid SUNET styrelsesammanträde den 1 oktober 1996 Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande Lennart Bergström Kerstin Malmqvist Sigvard Nilsson. Staffan Sarbäck Arne Sundström Sven

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

RUS. Anteckningar från arbetsgruppens möte 30-31 augusti 2012

RUS. Anteckningar från arbetsgruppens möte 30-31 augusti 2012 RUS. Anteckningar från arbetsgruppens möte 30-31 augusti 2012 Plats: Gyllne Uttern, Gränna Närvarande: Coco Dedering, Magnus Eriksson (anteckningar), Stig Hammarsten, Fredrik Holm, Jimmy Lundblad (från

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING ETT STUDIEMATERIAL OM ATT STARTA UNF-FÖRENING Ungdomens Nykterhetsförbund 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson STARTA FÖRENING

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemötet Tid: 2009-01-14--15 Plats: Närvarande: Ej

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer